ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/06/2012

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
27/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 735>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ז' בתמוז התשע"ב (27 ביוני 2012), שעה 10:01
סדר היום
<הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – שינוי המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אריה אלדד – מ"מ היו"ר

רחל אדטו
אברהם מיכאלי
אורי מקלב
מוזמנים
>
חה"כ דוד אזולאי

חה"כ אחמד טיבי
אמיר שנון - מנהל המחלקה למקצועות רפואיים, משרד הבריאות

אביטל וינר - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הבריאות

נטליה זליגר - סגנית מנהל האגף מקצועות רפואיים, משרד הבריאות

טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

יוסף משהראוי - מרצה בכיר לפיזיותרפיה , אוני' ת"א , נציג נפגעי חוק מקצועות הבריאות

יעל שניידרמן - פיזיותרפיסטית, נציגת נפגעי חוק מקצועות הבריאות

איילת ביסה - קלינאית תקשורת, נציגת נפגעי חוק מקצועות הבריאות

פיני נוימן - הנהלת אגודה ישראלית לכירופרקטיקה

רונן מנו - יו"ר האגודה הישראלית לכירופרקטיקה

נירית רותם לרר - נציגה, העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – שינוי המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב-2012>
היו"ר אריה אלדד
חוק שעסקנו בו הרבה בשנים האחרונות. התיקון נדרש לאור העובדה שנמצאו, מאז שנחקק החוק, הרבה אנשים שלא ידעו עליו, לא הספיקו להגיש בקשות במועד שנקבע בחוק או שמסיבות כאלה ואחרות לא הגיעו למצות את זכויותיהם הקבועות בחוק.

הצעת החוק הוגשה על-ידי חבר הכנסת דוד אזולאי והצטרפו אליו חבר הכנסת טיבי, אנוכי, חבר הכנסת אדרי, חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, חבר הכנסת אורי מקלב, ד"ר רחל אדטו, משה מטלון, וזהבה גלאון.
אחמד טיבי
האמת היא שאני רוצה לשנות את הנוסח "הצטרפו אליו", כאילו אני כמו רחל אדטו, רק הצטרפתי. אני מהיוזמים של החוק הקודם ושל החוק הזה ולא הצטרפתי.
היו"ר אריה אלדד
מכיוון שאנחנו עוסקים בפיזיותרפיסטים וקלינאי תקשורת ולא בכבודתם של חברי הכנסת - - -
אחמד טיבי
לא בכבודם. אנחנו בשבוע של העתקות. כבר היתה תקרית העתקה באולם המליאה. אנחנו בתקרית של העתקות וכבר היתה תקרית של העתקה .
היו"ר אריה אלדד
אנחנו רוצים להתקדם עם החוק.
אחמד טיבי
נא לשים דברים על דיוקם.
היו"ר אריה אלדד
גם אני יזמתי את החוק הזה. זה לא רלוונטי לעניין, כולם יוזמים.
וילמה מאור
כולם יוזמים.
אחמד טיבי
תודה רבה.
היו"ר אריה אלדד
חבר הכנסת אזולאי, אתה יכול להציג את ההבנות?
אחמד טיבי
אגב, הוא יעשה את זה גם בשמי ובשם כולנו.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, בראשית דבריי אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה על כך שנתתם קדימות. אני מאוד מעריך את זה. רבים וטובים מצפים לחוק הזה כי מדובר בפרנסה של אנשים. אני מאוד מעריך את הזריזות. בשבוע שעבר זה עבר בקריאה טרומית והיום אנחנו נמצאים בפי. אין מילים בפי להודות למנהלת הוועדה, ליועצת המשפטית, כמובן ליו"ר . ליו"ר הקבוע נאחל בריאות טובה בעזרת השם.

לגבי הערתו של חבר הכנסת טיבי. אני מדבר גם בשמו ופה אני מרשה לעצמי להגיד שבזמנו גם אני הייתי שותף לרעיון. היות והיום אני יו"ר הוועדה לפניות הציבור והנושא הזה בא אלי, ראיתי את המצוקה של האנשים, החלטתי בשיתוף פעולה של משרד הבריאות ליזום חוק. מה לעשות? חשבנו שאנחנו יוצאים לפיזור של הכנסת ואז לא נוכל לעשות דבר. לשמחתי הרבה לא יצאנו לפיזור הכנסת ואנחנו ממשיכים לטפל באותם דברים שטיפלנו בהם עד היום.

לכן הגשתי את הצעת החוק. אני מודה שלא בחנתי מי יוזם ומי מצטרף. כל מי שתפסתי בדרכי, פשוט החתמתי ורצת עם הצעת החוק הזאת כדי לא להתעכב.

הצעת החוק אומרת בשפה פשוטה שצריך לאפשר לאותם אנשים שלא הגישו בקשה במועד הנקוב בחוק הקודם, לאפשר להם תקופת הארכה נוספת על-מנת שגם הם יוכלו להצטרף ולקבל את האישור המבוקש כד להמשיך ולקבל את פרנסתם.

אדוני היושב ראש, התחייבתי במליאה וגם לסגן שר הבריאות שאני אהיה צמוד לקביעה של ועדת שרים לענייני חקיקה, שאני לא אקדם את החקיקה הזאת ללא שיתוף פעולה של משרד הבריאות. אכן אני עומד בדבריי.
היו"ר אריה אלדד
נאמר גם במליאה כשהיתה הצבעה שהחוק מתואם עם משרד הבריאות וממשיך להיות מתואם ולכן יש ניסוח נוסח מה"כחול" שמונח בפנינו.

אני מציע שהיועצת המשפטית תקרא את נוסח החוק. אם יהיו הערות נתייחס אליהן, ואם לא, נצביע.
שמרית שקד-גיטלין
"הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – שינוי המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 58
בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008 , בסעיף 58 –(1)
בסעיף קטן (ב), המילים "בתוך 12 חודשים מיום התחילה" – יימחקו;"
המשמעות של ה סעיף הזה היא שאנשים שערב יום התחילה היתה להם תעודת הכרה במעמד במקצוע הבריאות במקצועות: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת ותזונה, הם יהיו רשאים לקבל תעודה במקצוע הבריאות, גם אם הם יגישו בקשה בכל מועד שהוא. כלומר, לא תהיה כלל הגבלת מועד לגבי הגשת הבקשה.

בכל ההוראות שקיימות היום בסעיף ב', השינוי זה המועד. לא תהיה הגבלת מועד וזה סעיף קטן ב'.

לגבי סעיף ג(1), פה אני מקריאה מהנוסח שמונח על השולחן וכתוב עליו "נוסח מוצע על-ידי משרד הבריאות". כאן יש הבדל בין הנוסח הכחול לבין הנוסח של משרד הבריאות. התיקון הוא רק לסעיף קטן ג'(1). במקום: בתוך 12 חודשים מהמועד הקבוע, יבוא לא יאוחר מיום כ' באייר התשע"ג, 30.4.2013.


הסעיף הזה גם כן דן באותם המקצועות שקראתי קודם: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת ותזונה.
אורי מקלב
זה מצמצם את התאריך. בהצעה המתוקנת זה 8 חודשים.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו מתקנים את המכפה של 12 חודשים שהונח בחוק המקורי ומאריכים אותו לעוד 8 חודשים מהיום.
אורי מקלב
זה היה צריך להיות עד 2014. אנחנו בעצם מצמצמים את זה לאפריל 2013.
שמרית שקד-גיטלין
זה יותר קצר מהצעת החוק המקורית שחבר הכנסת אזולאי הגיש.
שמרית שקד-גיטלין
המשמעות שאנחנו דנים בנוסח הזה, זה אומר שאנחנו דנים בתקופה קצרה יותר להגשת הבקשות. המשמעות היא שיהיה אפשר להגיש בקשות עד 3.4.2013 .
היו"ר אריה אלדד
להערכתי, משרד הבריאות שוגה בעניין הזה. היה נכון לקבוע כלל דומה לכולם ולהסיר את מגבלת הזמן. אבל כיוון שהתחייבנו לתאם איתם וזאת עמדתם, אני חושש שנמצא עצמנו בעוד שנה באים עם תיקון נוסף. אם אתם מוכנים עכשיו לחזור בכם, אז נתקן על-פי הנוסח המקורי ואם לא נצביע על הנוסח המוסכם.

מישהו מחברי הכנסת רוצה להעיר?
אחמד טיבי
אני רוצה שנתקדם.
רונן מנדי
אני יו"ר האגודה הישראלית לכירופרקטיקה.
היו"ר אריה אלדד
זה לא שייך.
רונן מנדי
זה שייך. זה במסגרת החוק וגם המקצועות שמוזכרים בהמשך. הכירופרקטיקה מוזכרת בהם ואני הייתי רוצה להחיל את החוק הזה גם לגבי מקצוע הכירופרקטיקה כי יש לנו בדיוק את אותה בעיה.
היו"ר אריה אלדד
כיוון שזה לא הנוסח שהוסכם עם משרד הבריאות איננו מוסיפים - - -
אביטל וינר
אם יורשה לי, יש הצעה ממשלתית שעוסקת במקצועות שלכם והיא תידון בנפרד.
אחמד טיבי
מתי אתם מגישים אותה?
אביטל וינר
הופץ תזכיר חוק וזה עבר השבוע לוועדת השרים.
אחמד טיבי
מה אומר התיקון לגביהם?
אביטל וינר
הארכנו שם גם את המועדים להגשת בקשה וגם את יום התחילה של ההוראות.
אחמד טיבי
אם זה עבר ועדת שרים זה יהיה יותר מהר מטרומית כי שם זה הולך לראשונה אם מגישים את זה.
היו"ר אריה אלדד
למה זה לא נכנס במסגרת החוק הזה?
אביטל וינר
יש הצעת חוק הרבה יותר רחבה שעבדנו עליה.
היו"ר אריה אלדד
ברוכים תהיו.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש. אני מבקש, בהסכמה של משרד הבריאות. למעשה היום אין יכולת ערעור למי שלא מקבל את האישור והוא לא יכול להמשיך לעבוד והוא צריך לפנות לבית הדין. האם יש אפשרות להקים גוף ערעור בתוך המערכת שלכם?
היו"ר אריה אלדד
לא נאמר שהוא יכול לערער בפני המנהל?
אביטל וינר
לפי פסק דין שניתן בפרשה שהיתה לאחרונה, ניתנה לנו סמכות עקרונית להארכת המועדים במקרים מיוחדים יוצאי דופן. זה לא בכל מקרה, לא כשהסיבה היא שכחתי או לא ידעתי אלא כשהנסיבות הן מיוחדות.
היו"ר אריה אלדד
זאת לא סמכות על ההחלטה של אחראי על מקצועות הבריאות.
אביטל וינר
נכון, זאת סמכות להארכת מועדים במקרים חריגים.
היו"ר אריה אלדד
זה עדיין חוזר לד"ר שנון להחלטתו. זאת לא סמכות ערעור.
אביטל וינר
סמכות ערעור לאורך כל החוק, על החלטת המנהל, נתונה לבית המשפט המחוזי.
דוד אזולאי
לפי החוק הקיים, האפשרות היחידה היא לפנות לבית המשפט. בנוסח הראשון של החוק היה מדובר שתינתן לשר הבריאות סמכות להפעיל שיקול דעת. אם לא ערעור אז אולי, לפחות במקרה הזה, לאפשר שיקול דעת?
אביטל וינר
בכל הוראות החוק האחרות, יש המון החלטות שהמנהל צריך לקבל. באף החלטה אחרת לא נקבע מנגנון חריג לערעור אצל סגן השר, אצל השר או אצל מישהו אחר. כל מי שרוצה לערער, שמורה לו הזכות הזאת והוא יכול למצות את זה בבית המשפט בעתירה מנהלית.
דוד אזולאי
חבל, אבל בסדר.
היו"ר אריה אלדד
התחייבנו לתאם.
דוד אזולאי
אני מחויב להסכם אבל אני חושב שההיגיון - - -
היו"ר אריה אלדד
אני מסכים איתך.
דוד אזולאי
אם יש הוראות מעבר לחוק הזה?
היו"ר אריה אלדד
אנחנו עוסקים בהוראות המעבר. אלה הוראות המעבר.
אביטל וינר
אלה הוראות המעבר.
אורי מקלב
אני רוצה להתחבר לדברי היושב ראש. אנחנו ניתקל בפניות אנושיות של אנשים שלא ידעו. אנחנו יודעים שאנשים לא חלמו בלילה שאין להם תעודה תקפה. איך נודע להם הדבר? על ידי כך שהמעסיקים שלחו להם מכתבי פיטורים או מכתבים שאומרים שהם לא יכולים להעסיק אותם יותר. כך נודע להם הדבר וכך נודע לנו. עדיין יהיו אנשים שהם לא עבדו באותה תקופת זמן. למשל, אישה שהיתה בחופשת לידה ארוכה - - -
היו"ר אריה אלדד
אנשים שהיו בחוץ לארץ כמה שנים.
אורי מקלב
המעסיק לא פיטר אותה והיא לא היתה מודעת. היא תחזור לארץ אחרי כמה שנים בחו"ל. עכשיו היא תחזור אחרי 2013 - - -
אמיר שנון
אין לזה סוף.
אורי מקלב
התאריך לא חייב - - -
אמיר שנון
בוודאי שכן. זה חוק שקבע נורמות חדשות. אם לא מתחייבים לתאריכים כלשהם אז למעשה שומרים את הנורמות שהיו במדינת ישראל לפני 20 שנה. דהיינו, מבטלים את משמעות החוק. אם זה מה שאתם רוצים, אנחנו מוכנים לתאם גם את זה.
היו"ר אריה אלדד
ד"ר שנון, להערכתי, אם יגיע לבית המשפט מקרה כמו שתיאר חבר הכנסת מקלב, אתם תצאו בבושת פנים משום שהעקרונות שנקבעו בחוק להסיר את מכסי ה זמנים באופן כללי מאנשים שהם זכאים, לא יתפסו. לא יבינו למה בסעיף א' הסכמנו ובסעיף ב' לא הסכמנו. לכן, נדמה לי שזה לא עולה בקנה אחד עם השכל הישר.
כיוון שהחלנו על עצמנו את חובת התיאום איתכם ואני לא מתכוון להפר את ההסכמות האלה, לכן אנחנו שומעים את עמדתכם.
איילת ביסה
אני נציגת קבוצת הנפגעים - - -
היו"ר אריה אלדד
קבוצת הנפגעים בתאונות דרכים, חלילה?
איילת ביסה
לא. קבוצת המטפלים שנפגעו בגלל הוראת המעבר.
היו"ר אריה אלדד
מאיזה מקצוע את?
איילת ביסה
אני קלינאית תקשורת.

אני רוצה לחזק את הדברים האלה. הקריטריונים שנקבעו בחוק, בניגוד למה שיכול להשתמע פה מדבריו של ד"ר שנון, הם לא מגבלת תאריך בלבד. יש קריטריונים מהותיים מאוד מאוד ברורים.
היו"ר אריה אלדד
שעליהם עמדנו בתהליך החקיקה.
איילת ביסה
בדיוק. זאת אומרת, התאריך פה הוא נושא מאוד מאוד קטנוני. האפליה פה בין שתי אוכלוסיות היא מאוד לא ברורה.

אני רוצה גם להגיד לכם, שבהיעדר מנגנון הודעות מסודר, קחו בחשבון שכל הפיזיותרפיסטים של צה"ל, אנשים שיש להם תעודות, רובם מאוניברסיטת בן-גוריון ועבדו 20 בצה"ל, אין להם תעודות הכרה כי חלק ממקומות העבודה לא דרשו מהם להוציא תעודת הכרה של משרד הבריאות.

אדם כזה, באם תמשיכו לא לעשות מערך הודעות מפורט, יבוא עוד שנה ויום - - -
אמיר שנון
איזה מערך הודעות את רוצה?
איילת ביסה
אני לא יודעת.
אמיר שנון
תעבירו אלינו כל בירור שאתם יודעים - - -
איילת ביסה
מקרפ"ר קיבלו הודעה?
אמיר שנון
בבקשה, אנחנו נעביר הודעה ספציפית.
איילת ביסה
אבל אני לא צריכה לחשוב על זה.
אמיר שנון
מישהי שנוסעת לחוץ לארץ ותחזור ארצה בעוד 10 שנים, אני לא יודע עליה.
איילת ביסה
נכון ולכן מגבלת התאריך היא לא עקרונית.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש. חייבת להיות הנחייה ברורה ופרסום נאות.
איילת ביסה
בגלל זה מגבלת התאריך היא מאוד לא רלוונטית.

בנוסף, הסמכות שניתנה בזמנו לשר היא סמכות שקיימת בכל חקיקה שהטילה משטר רישוי במקום שבו לא היה משטר רישוי בעבר, כולל מקצועות רפואיים אחרים. בג"צ כבר קבע יותר מפעם אחת שכדי שהוראות מעבר תהיינה מדתיות – היועצת המשפטית בוודאי יודעת, שכדי שהוראות מעבר תהיינה מדתיות ותעמודנה במבחן חופש העיסוק, הן צריכות לכלול הוראות שסתום שמקנות סמכות לשר.

היום יבוא הפיזיותרפיסט הצבאי הראשי של מדינת ישראל ואי-אפשר - - -
אביטל וינר
אני לא יודעת על מה מדובר.
אמיר שנון
בשום חוק אין דבר כזה. את משפטנית, אם מותר לשאול?
איילת ביסה
אני לא משפטנית.
אביטל וינר
הוראות המעבר האלה עמדו במבחן בג"צ בנוסח המקורי שלהם שדרש 5 שנות עיסוק. בוודאי ובוודאי שאני לא צופה שהבג"צ יתערב במקרה הזה.
היו"ר אריה אלדד
חברים, אנחנו יכולים להמשיך לנסות את משרד הבריאות לקראת קריאה שנייה ושלישית לשנות את עמדתו.

אני עונה למשרד הבריאות שלקראת פרסום החוק, אחרי שיתקבל בשעה טובה, באמת תנסו להגיע לכל הגופים המעסיקים את בעלי המקצועות השונים האלה על-ידי פרסום ציבורי נרחב ובפניות מכוונות אל הגופים. הוזכר כאן חיל רפואה של צה"ל ואני תמהה שהוא לא מכותב קבוע.
קריאה
חלק מהאנשים החליפו את התעודה, זה לא שאנשים לא ידעו.
היו"ר אריה אלדד
בהחלט יכול להיות אבל זה סוג של חממה של אנשים עובדים בה הרבה שנים והם לא מודאגים ממעמדם המקצועי כי הם כל יום באים לעבודה כפיזיותרפיסטים ולא חושבים שאחרי שישתחררו מצה"ל פתאום קרה משהו בחוץ.

אולי יש עוד חממות מהסוג הזה.
דוד אזולאי
יש לי הערה לגבי מה שאדוני אמר קודם. אני פונה למשרד הבריאות לבדוק את האפשרות, במסגרת ההסכמות וההבנות, שגם הנושא של הערעור ייכלל בהצעה.
אביטל וינר
אני רק אומרת שזכות הערעור קיימת.
דוד אזולאי
עד הקריאה השנייה והשלישית. תחסכו לאנשים את בית המשפט.
אורי מקלב
ועדה מיוחדת שהשר יחליט.
דוד אזולאי
ועדה שלכם תהיה הגורם. תבדקו את זה עד הקריאה השנייה והשלישית.
אמיר שנון
אגב, רק שתדעו אם מישהו מערער לא בהכרח הולכים לבית המשפט. יש לנו ועדה מייעצת - - -
אורי מקלב
לא תהיה לך סמכות. אם אין בחוק, אין לך סמכות.
דוד אזולאי
מה אכפת לך להקים ועדת ערעור שיהיה לה סמכות לתת?
היו"ר אריה אלדד
חברים, למרות שד"ר שנון נמצא איתנו פה, אני מצטט דברים שהוא חזר ואמר בדיונים על הכנת המקורי. הוא אמר שהוא חושש ממצב שבו יהיה לו שיקול דעת בלתי מוגבל בדברים האלה כי אז ברגע שהוא יתיר לא' יבוא ב' ויטען למה הוא לא.
אנחנו נמצאים פה במתח בין הרצון להבנות את הדברים ככל האפשר לבין הרצון לאפשר פיתרון לבעיות חריגות ושונות. הפיתרון של בית משפט בוודאי קיים לכל אדם. הייתי שמח אם היתה עוד סמכות שיכולה לקבל החלטה שונה בתוך משרד הבריאות. שוב, קיבלנו על עצמנו לתאם עם המשרד. אני אשמח אם המשרד יבוא ויגיד שהוא מחליט להקים גוף כזה ואז אנחנו נעגן אותו בחוק.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
אני פונה אליך, אדוני היושב ראש וגם לחבריי המציעים. בסעיף העיקרי לחוק אנחנו מתקנים את סעיף קטן ג', שמדבר על ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת ובתזונה. בחוק העיקרי יש את סעיף קטן ה', שמדבר על אותו מקצוע. למה הוא נמצא בסעיף נפרד? מכיוון שאין לו תואר כנדרש אבל הוא עמד בהשכלה מתאימה ובבחינות. דהיינו, בזמנו, כשהחוק חוקק, זיהינו קבוצה של כאלה שלמדו במכללות, שאין להם תואר אקדמאי אבל בסופו של תהליך הכרנו בהם כאנשי מקצוע. כיום אנחנו צריכים להוסיף. אם היינו מודעים לכך כשכתבנו את החוק, היינו מוסיפים גם את אלה שנמצאים בתוך ההגדרה של סעיף ה'.
היום, אחרי שהסכמנו להכיר בהם - - -
רחל אדטו
המטרה היא להפוך את זה למקצוע אקדמי.
אורי מקלב
זה מכאן ולהבא אבל אנחנו מדברים על כאלה שהיו. אנחנו מדברים על כאלה שלמדו ועסקו במקצוע 5 שנים קודם. הם למדו, קיבלו הסמכות ותעודות ממשרד הבריאות. יכול להיות שלא קיימת בעיה, אבל אם יש כאלה, אנחנו מפלים אותם. גם אם יש אחד או שניים כאלה, אנחנו לא נותנים להם את התעודה כנדרש.
היו"ר אריה אלדד
למרות שהכניסה לחריגה היא מהיעדר תואר אקדמי שהיה תנאי לכניסה לחוק הזה. הבעיה העיקרית היא המועד האחרון להגשת בקשות. אני הבנתי שהמשרד מתנגד להאריך את המועד.
אביטל וינר
להבהיר, זה לא רק המועד האחרון להגשת בקשה. פה היה מדובר גם בבחינות מיוחדות שצריך לערוך להם וגם המועד אליהן חלף. זה דבר אחד.

דברי שני, זאת לא הכרה אוטומטית במישהו שבעיקרון עומד בתנאי החוק, למעט איזה תנאי לא מהותי של הגשת בקשה ולמעט בחינה, זה תנאי מהותי. פה מדובר על מישהו שמהותית לא עומד בדרישות החוק ובהשכלה. מישהו שכל מה שיש לו זה 5 שנות ניסיון. זה לא מעט אבל אנחנו מדברים על מישהו שאין לו את ההשכלה המתאימה.
היו"ר אריה אלדד
כי החוק כתב שיש פתח כניסה לאנשים כאלה.
אביטל וינר
פה נדרשה מאיתנו בדיקה פרטנית של כל אדם ואדם לעומת הקבוצות האחרות של בוגרי הארץ שברגע שהם מראים לנו תואר אקדמי הם נכנסים לסעיף. פה יש ועדה מייעצת שיושבת לגבי כל אדם ואדם ובודקת את השכלתו.
היו"ר אריה אלדד
מה אכפת לכם שהוועדה תשב עוד שנה?
אביטל וינר
מהניסיון שהצטבר אצלנו אנחנו חושבים שמדובר בקבוצה שלא עומדת בתנאי החוק ולא עומדת בתנאי ההשכלה. מעטים עמדו בדרישות ההשכלה. האינטרס הציבורי שעומד מנגד, לעומת בוגרי הארץ שהם באופן כללי עומדים בתנאים המהותיים ואין פה פגיעה מהותית בציבור - - -
היו"ר אריה אלדד
הרי יש לכם ועדה מייעצת. אם יבוא אדם שאינו ראוי, תגידו לו: לא.
אביטל וינר
פה אנחנו חושבים שיש פגיעה באינטרס הציבורי.
היו"ר אריה אלדד
למה? הרי אתם המסננת.
אמיר שנון
המטרה היא שהמצב שהיה לפני 20 שנה, שבו מקבלי התעודה לא היו בהכרח בעלי תואר, יופסק. אם לא, המצב הזה יונצח לעוד 20 שנה. החוק הזה בא לתת איזה גבול שממנו והלאה - - -
היו"ר אריה אלדד
אנחנו לא מדברים מכאן ואילך. אנחנו מדברים על אנשים שכבר עסקו במקצוע.
אורי מקלב
מדובר על אנשים שלמדו בארץ.
אמיר שנון
כל אחד יכול להגיש.
היו"ר אריה אלדד
אני פותח סוגריים כי אנחנו נהיה בדיוק באותו מצב בנושא של טיפול באומנות. אתם תצטרכו להחליט אם אתם לא מחוקקים אותו ואז יהיו עוד 10,000 כאלה לא מסודרים ואיש הישר בעיניו יעשה.
אמיר שנון
מה שאתם מבקשים כרגע זה להחזיר את המצב לקדמותו.
היו"ר אריה אלדד
לא, זה דמגוגי טיפה. אנחנו לא מבקשים להחזיר את המצב לקדמותו. אנחנו משתמשים באותו פתח שנחקק בחוק המקורי אבל שמנו עליו חסם של תאריכים.
אביטל וינר
לא לשווא שמו את החסם. החסם של התאריך אומר שמשעה מסוימת אנחנו רוצים שאנשים שמטפלים במטופלים יהיו בעלי תואר אקדמי. זה תנאי מינימאלי בחוק.
היו"ר אריה אלדד
גם את סעיף ב' לא שמנו לשווא. היה רעיון מאחורי הגבלת התאריך.
אמיר שנון
גם באמנות אתם רוצים שמתאריך מסוים יהיה צורך בתואר שני. פה, מה שאתם רוצים לעשות, שלעולם ועד אפשר יהיה - - -
היו"ר אריה אלדד
מה זה לעולם ועד? לא מעתה ואילך אלא אחורה.
אמיר שנון
איך אחורה, אני לא מבין?
היו"ר אריה אלדד
אחורה זה רק אלה שלמדו בעבר. לא היה להם תואר אקדמי והם כבר עוסקים במקצוע. אלה לא אנשים - - -
אמיר שנון
אבל היתה להם אפשרות - - -
היו"ר אריה אלדד
היתה להם אפשרות וגם אתם הסכמתם שהיתה להם אפשרות, אלא אם אין סיבה מספקת שלא לשנות את החוק. יכול להיות שאנשים לא שמעו, לא קיבלו, לא ידעו, לא הגישו בקשות במועד. הסכמתם לזה לגבי סעיפים אחרים.

אינני מבין את ההיגיון בהסכמה לשנות - - -
אמיר שנון
כי ההבדל הוא מהותי. פה מדובר באנשים שיש להם השכלה לכן אנחנו מוכנים ללכת לקולא. מדובר באנשים שהם חסרי השכלה - - -
היו"ר אריה אלדד
אם הם היו מגישים בזמן, זה בסדר? חסרי השכלה אבל היו מגישים בזמן?
אמיר שנון
היה בסדר. אם אתה שואל אותי האם זה טוב לעם ישראל? התשובה היא חד-משמעית לא. אם אתה שואל אותי איזה עתירות יש לנו בחקיקה הזאת? זה בדיוק על 58ה'. כמעט כל העתירות שיש לנו הן בנושא הזה.
אביטל וינר
אנחנו רואים הבדל מהותי בין מי שעומד בתנאים לבין מי שלא עומד בתנאים.
היו"ר אריה אלדד
אני מציע לאדוני להגיש הצעת חוק והפעם לא תתחייב לתאם עם הממשלה ונוכל להתקדם.
אמיר שנון
אם זאת הכוונה ואנחנו לא מסיימים עם החקיקה של החוק הזה - - -
היו"ר אריה אלדד
אנחנו לא מסיימים אותו כי הציבור לא סיים אותו.
אמיר שנון
יש לנו הסכמות.
היו"ר אריה אלדד
אני אומר לך שאני לא משנה את ההסכמות. אני רק אומר לך מה מחכה מעבר לפינה. לכן חבל לי שנצטרך לחזור על אותו תהליך עוד פעם.

אם זה קרב השהייה, גם בקרב ה שהייה יש יתרונות.
אביטל וינר
יש עוד סעיפים.
אורי מקלב
אני שואל את עו"ד וינר: אם יש כאלה שעמדו בבחינות ולא הנפיקו את התעודה, את מסכימה? אמרת שאת מתנגדת כי את לא רוצה לעשות בחינות מחדש.
אביטל וינר
זה לא מה שאמרתי.
אורי מקלב
כאלה שעמדו בבחינות, עמדו בכל התהליך רק לא הנפיקו את זה. היום את מאפשרת?
אביטל וינר
זה לא רק מה שנימקתי.
שנית, הנושא שאתה מדבר עליו נמצא בדיון בבית המשפט.
אורי מקלב
אני מודיע שאני לא מדבר על איזה נושא. אני לא פניתי בגלל שאני מכיר איזה נושא. אני לא מכיר מה עומד בפני בית המשפט.
אביטל וינר
על הבנות שנבחנה ולא הגישו בקשה בזמן, זה נושא שתלוי ועומד בבית המשפט.
אורי מקלב
אבל הם כאלה שבעבר נתנו להם את זה.
אמיר שנון
זה נמצא בדיון משפטי.
אורי מקלב
לא ידוע לי על אלה.
אביטל וינר
לא ידוע לנו על אחרים, אין אחרים.
אורי מקלב
אנחנו מדברים על כאלה שנתת להם רק שהם עברו את התאריך. אנחנו רוצים את ההארכה של התאריך כפי שעשינו עם הקודמים.
אביטל וינר
בדיוק אלה הגישו עתירות לבית המשפט.
אורי מקלב
כאלה שהכרנו בהם. הם לא מסכנים את המערכת.
אמיר שנון
- - -
אורי מקלב
אני לא מכיר פניה, אפילו אין לי פניה אחת. אני לא רוצה שתבוא פנייה.
אמיר שנון
אם אתה לא מכיר פניה, אני אומר שוב, אנחנו לא יודעים על מה ב דיוק אתה מדבר.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו פה במבוי סתום וחבל לי לא להתקדם עם החוק.
אורי מקלב
אלה אותם אנשים.
יוסף משהראוי
אני ממועצת הפיזיותרפיסטים, מרצה בכיר.
בדיון האחרון בוועדה לפניות הציבור הובטח לנו שבמידה והחוק יעבור בקריאה טרומית, בעצם תוכלו להנפיק את התעודות - - -
אביטל וינר
זה לא מה שאמרו.
דוד אזולאי
אני יודע ואני מסכים איתך וזה היה הסיכום. אבל, היות ואנחנו נמצאים בהליך מהיר – קיבלנו פטור מחובת הנחה. בשבוע שעבר זה עלה בקריאה טרומית, היום זה עובר לפה ובשבוע הבא זה יבוא לקריאה ראשונה. רבותיי, אני חושב שבעניין הזה כדאי לתת להליך להתקדם.
איילת ביסה
אפשר להפסיק לפטר לפחות? עדיין ממשיכים לפטר אנשים שלנו. האם אפשר לפנות לנציגי משרד הבריאות להשעות את פיטורי האנשים?

נמצאת פה אורית גלידאי, שהיא תזונאית 10 שנים, תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעלת תעודת הכרה. השבוע הרופא המחוזי, ליאוניד גולדשטיין, הורה לפטר אותה לאלתר ממקום עבודתה.

האם אפשר לעצור את זה?
אמיר שנון
אני לא ליאוניד גולדשטיין.
איילת ביסה
אתה יכול לתת לו הנחיה.
אמיר שנון
אני לא יכול לתת לו הנחיה.
איילת ביסה
למה לא?
אביטל וינר
אנחנו מחכים לחקיקה. ברגע שזה יעבור - - -
איילת ביסה
אבל בינתיים משפחה נוספת - - -
אביטל וינר
זאת היתה ההנחיה - - -
היו"ר אריה אלדד
זאת דוגמה מובהקת לכך ש"אויבו של הטוב הוא הטוב יותר". בהזדמנות זאת שהחבר אוסישקין נפטר, אנחנו גם רוצים לעלות את שאלת היערות בארץ ישראל בכלל. בהזדמנות זאת שאנחנו נוגעים בחוק, אנחנו רוצים לתקן עוד כמה דברים. אני מסכים שיש דברים טעוני תיקון אבל אני מציע, משום הנקודה הזאת, כדי להתקדם מהר בחקיקה וזה חוק שאפשר להתקדם בו מהר, לא לנסות להעמיס עליו דברים נוספים. להגיע לאותן הבנות שהגענו איתן עם משרד הבריאות ולסגור אותן ולעגן אותן. לאפשר למי שיכול ליהנות מזה, ליהנות מזה.

אם צריך להמשיך להיאבק בזה חוקית או משפטית בהמשך, נעשה את זה.
אורי מקלב
- - -
היו"ר אריה אלדד
למה? יש עוד קריאה שנייה ושלישית ואפשר לדבר אחר-כך. אני מציע לא לפתוח מוקשים שאין בהם צורך כרגע. קראנו נוסח, הנוסח ברור ומוסכם עם משרד הבריאות.
אחמד טיבי
אולי נשמע את ההערה?
היו"ר אריה אלדד
אני לא מבין. קראנו את הנוסח "הכחול" ועברו עליו במליאה. קראנו את הנוסח ה"לבן" שהוא מוסכם עם משרד הבריאות. יש לחברי הכנסת שאלות על הנוסח הזה?

אני מבקש להעלות להצבעה את הנוסח שקראה היועצת המשפטית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד – רוב

נגד - אין
הנוסח אושר לעלות לקריאה ראשונה
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים