ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/06/2012

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במכלית)(תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכלכלה
26/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 897>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ו' בתמוז התשע"ב (26 ביוני 2012), שעה 14:00
סדר היום
<צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) (תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
חמד עמאר
מוזמנים
>
חן בר-יוסף – מנהל מינהל הדלק, משרד האנרגיה והמים
חגית אייזנמן-מלכה – עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האנרגיה והמים

אייל סלומון – ראש תחום תחליפי נפט, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

יהודה אוחיון – מנכ"ל "דלק שינוע"

משה צמיר – סמנכ"ל תפעול, חברת "דלק"

שרון רוזנבלט – יועמ"ש, חברת "דלק"

אורי חמו – סמנכ"ל, "דור אנרגיה"

אייזיק וורצל – סמנכ"ל, "דור אלון"

עמיחי ברם – סמנכ"ל תפעול והנדסה, "סונול" ישראל בע"מ

ניסים ניסים – מנכ"ל חברת "סיגנא" מערכות חיתום

בנימין ירון – סמנכ"ל שיווק, חברת "סיגנא" מערכות חיתום
ברק גלדקוב – היי-ג'י-טק
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רכזת הוועדה
עידית חנוכה
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר יצחק וקנין
אני אפתח את הישיבה, רבותיי. אני פותח את הישיבה עד שהיועץ יגיע. צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) (תיקון), התשע"ב-2012.
אני מבין שהבקשה של משרד האנרגיה והמים היא להאריך בעוד כחצי שנה, אתם רוצים?
חן בר-יוסף
כן.
היו"ר יצחק וקנין
יש לי שאלה: אני מבין שהיתה פה הארכה, ואתם בעצם רוצים שיהיו עוד גורמים שמנפיקים את החותם, נכון? השאלה אם החצי שנה שאני נותן עכשיו תהיה סוף-סוף חצי שנה, ושבזה נגמר?
חן בר-יוסף
אנחנו נציג את הבקשה: הצו תוקן כבר לפני מספר שנים. הצו עודכן כאשר הטכנולוגיה שהוא מכיל אותה עליו, עדיין לא היתה קיימת ומאושרת. הטכנולוגיה הזאת למעשה אושרה לראשונה בינואר 2011. היה מן צו צופה פני עתיד. כלומר, אנחנו נקבע, והטכנולוגיה תגיע לשם. היא כבר היתה כמובן בתהליכים, ותהליכים מתקדמים אפילו. בזמנו היו ארבע חברות שאמרו: אנחנו גם נקים כזה. בסופו של דבר, לפני חצי שנה, נותרנו עם חברה אחת, בודדה, שהיא זאת שמציעה את החותם, היא זאת שעשתה את כל המסלול, ועברה את כל האישורים. היתה עוד חברה שהתחילה – מתוך הארבע – הגיעה לרמה יחסית אינטנסיבית, כולל פיילוטים, ובסוף החליטה לרדת מהסיפור, או לרדת מהפיתוח. ולמעשה, מצאנו את עצמנו בחצי השנה האחרונה – משק הדלק מצא את עצמו בחצי השנה האחרונה עם חברה אחת בלבד, שמציעה חותם אלקטרוני.
הצעות המחיר של החברה הזאת היו, לפחות לפי טעמן של החברות, גבוהות יחסית. אנחנו נדרשנו לפיקוח על מחיר של החותם הזה. התחלנו לעשות תהליך שימוע, על-מנת לפקח על מחירו. היו דיונים אינטנסיביים עם החברה, עם הספק היחיד למעשה, שמספק את - - -
היו"ר יצחק וקנין
מי החברה הזו?
חן בר-יוסף
החברה הזאת נקראת: היי-ג'י-טק.
היו"ר יצחק וקנין
מי מייצג אותה פה?
חן בר-יוסף
חברה טכנולוגית, רצינית. עברה את מבחן הטכניון. עברה מבחן שלנו.

במסגרת השימוע עלו מספר השגות והסתייגויות של החברות. כאשר, בין השאר, הציגו החברות עובדתית – כרגע לא מיתקֵנו את החותם. אנחנו מבינים שבשטח מסתובב עוד יזם שמתכוון לקבל אישורים. ונראה לנו לא נכון שתחייבו אותנו להתקשר דווקא עם חותם, אני אומר, וגם תחת הפיקוח המחיר הוא לא זול – כל משאית זה סדר גודל של למעלה מ-20,000 שקל. עדיין לא סיכמנו את המחיר הסופי, אבל המחיר הוא גבוה לכל משאית. אנחנו הבנו שאכן, יכול להיות שתיווצר תחרות, ונמצא את עצמנו עם עוד ספק.
אני מזכיר עוד דבר: והיה אם נכנס הצו לתוקף בראשון ליולי, חוץ מהעובדה שמתוך 1,000 מכליות רק 160 מכליות טרחו והתקינו את החותם, למעשה לספק הנוסף אין זכות קיום. כי אם כולם ממתקנים אצל הקיים, לחדש אין לקוחות במשק.
היו"ר יצחק וקנין
בסך-הכול יש 1,000 מכליות?
חן בר-יוסף
יש סדר גודל של 1,000 מכליות כביש במשק הישראלי. 1,000 מכליות כביש להובלת דלק.
לאור זה, דיברנו ויצרנו קשר עם המתקין של היצרן הנוסף. הוא עבר את אישור הטכניון. ביום ראשון האחרון אנחנו עשינו לו את הבחינה שלנו. הטכניון בודק את האלמנטים הטכניים, עמידה בכל התקנים. אנחנו בודקים שהחותם עומד בייעוד שלו. הייעוד שלו זה שלא תוכל בדרך, ממתקן מילוי הדלק ועד לתחנה – לא תוכל לגעת בדלק שבמיכל. אנחנו בודקים את זה. עושים איזשהו מבחן: נוסעים איתו, פותחים, סוגרים, רואים מה קורה. איפה יש תיעוד על זה.
חמד עמאר
כמה בערך אמור לעלות החותם הזה?
היו"ר יצחק וקנין
הוא אמר: 20,000 שקל.
חן בר-יוסף
למעלה מ-20,000 שקל זו ההצעה הקיימת. אנחנו, כרגע, - - -
חמד עמאר
לא, אני מתכוון אחרי שייכנסו עוד מתחרים.
היו"ר יצחק וקנין
זה כבר - - -
חן בר-יוסף
אחרי שייכנסו עוד מתחרים, זה משא-ומתן בין המתחרים לבין הזה. זו כבר מציאות עסקית אחרת, שאנחנו מקווים של כל השוק הזה. אבל גם נמצא את עצמנו עם שני ספקים, שזה גם דבר טוב: גם ברמת הוודאות המשקית, וגם ברמת התחלופה. איך שלא נקרא לזה.

על פניו, אנחנו מקווים שעד לסוף השבוע הזה, תחילת השבוע הבא, הספק הנוסף יעמוד בעוד שני פרמטרים, ונניח שהוא יאושר. עכשיו נכנס חסם נוסף. על פניו נגיד: אוקיי, אז שכולם ימתקנו בתוך שבוע, תגיע אליי ממותקן. הכול טוב ויפה. פה נכנס אלמנט נוסף: מכלית דלק כזאת, שאמורה להיות ממותקנת, צריכה לעבור סדרת פעולות על-מנת למתקן עליה את החותם. מכליות הדלק, ממה שהבנו, יש היום סדר גודל של שניים-שלושה מוסכים בישראל, שמוסמכים ועובדים בהתקנות של חותמים כאלה. למתקן מכלית כזאת, זה למתקן כל אחד מהתאים למעלה. למתקן כל אחד מהפתחים למטה. באחת החברות זה עם איזשהו חיווט חוטי. באחרת, זה עם חיווי אלחוטי. לא משנה. זה תהליך שלוקח, סדר גודל של כמה שעות טובות עד יום, לכל מכלית כזאת. אנחנו מבינים שההספק הוא סדר גודל של בין שלוש לשש מכליות ביום. לכן, אנחנו צריכים את החצי שנה, כנראה, לכל הפחות, חצי שנה, על-מנת שכל המכליות האלה יחתמו על חוזה, יזמינו ערכות, וימתקנו אותן.
חמד עמאר
כמה מוסכים יש?
חן בר-יוסף
שניים-שלושה, למיטב הבנתנו: - -
חמד עמאר
- - - מכליות - - -
חן בר-יוסף
- - "שביט" באשדוד. "התכוף" בציפורי.
חמד עמאר
שתיים-שלוש מכליות - - - אחד, או מכל המוסכים ביחד?
חן בר-יוסף
בכל מוסך, סדר גודל של שתיים ביום. שתיים-שלוש ביום, כפול שני מוסכים, כפול שלושה מוסכים.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין שנכון להרגע, מתוך 1,000 מכליות, 200 כן - - -
חן בר-יוסף
160.
היו"ר יצחק וקנין
ל-160 כבר יש את ההתקן של החברה?
חן בר-יוסף
מסוימת.
היו"ר יצחק וקנין
מסוימת.
איתי עצמון
היחידה, בעצם.
היו"ר יצחק וקנין
היחידה.
חן בר-יוסף
היחידה, היום. היחידה המאושרת היום.
היו"ר יצחק וקנין
נשארו עוד 800 - - -
חן בר-יוסף
כ-800.
היו"ר יצחק וקנין
כ-800 מכליות. אני שואל שאלה: האם בעוד חצי שנה לא יהיה מצב שאתם תחזרו אלינו, ותגידו שאתם רוצים עוד איזו הארכה?
חן בר-יוסף
אחד, אנחנו רוצים לזרז את התהליך כמה שיותר. בכלל, הצו הזה הוא צו של שר האנרגיה והמים. אין לנו שום עניין שמכליות דלק ייסעו על הכביש בלי המיתקון הזה. זה נכון לנו. זה נכון לפיקוח על איכות הדלקים. דרך אגב, מסתבר שזה נכון גם לחברות – הן מונעות ככה גניבות. יש לזה יתרונות רבים. רק אילוץ פיזי, ממשי, יוביל אותנו לבקש עוד הארכה של חודש-חודשיים ולא יותר. זה ברור, וצריך להיות ברור לכולם: אנחנו חותרים לגמור את הסיפור הזה, ולמתקן את המכליות. לא תהיה עוד שנה, ולא בקשות כאלה. אנחנו רוצים לסיים את הסיפור הזה.
איתי עצמון
תוכל לחזור לגבי ההסבר על התקנת המכליות. אמרת שיש כיום שניים או שלושה מוסכים.
חן בר-יוסף
שניים-שלושה מוסכים שמוסמכים לעשות עבודות ריתוך, או עבודות – אני לא בקי עד הסוף בפרטים – שמוסמכים להתעסק עם מכליות דלק. מכלית דלק - - -
איתי עצמון
לא צפויים להיות עוד.
חן בר-יוסף
לא.
היו"ר יצחק וקנין
לא, לא.
חן בר-יוסף
יש פה נציג של משרד התחבורה. אפשר לשאול אותו.
היו"ר יצחק וקנין
יש פה עניין של בטיחות. עניין של הבטיחות - - -
איתי עצמון
- - -
היו"ר יצחק וקנין
לא. לא משנה שיש לך שלושה. זו מציאות. אי-אפשר לשנות את המציאות.
אייזיק וורצל
אין הרבה בתי-מלאכה שמבינים - - -
חמד עמאר
לפי החישוב שלו זה יכול לעמוד בתוך 100 יום. אבל אם מבקשים - - -
חן בר-יוסף
שמע, צריך עוד ליצור התקשרות, ולחתום על חוזה. יש עוד כמה אלמנטים בדרך.
היו"ר יצחק וקנין
מה החברות אומרות? מי מייצג פה?
ניסים ניסים
קוראים לי ניסים, ואני מחברת "סיגנא". אנחנו החברה החדשה שנכנסה לתחום.

אל"ף, אני רוצה להגיד שאני מכבד מאד את דעתו של ראש מינהל הדלק. אבל מניסיוני בפרויקטים מסדר גודל כזה, מעבר לזמן ייצור ותהליך התקנה, דרוש תהליך נוסף שנקרא תהליך הטמעה. המערכת הזאת והמערך הזה של מכליות הדלק, מאד מורכב: החל מרמת התיאום הקטן, של להביא את המכלית להתקנה, ופגיעה בתכנית העבודה שלה; וכלה בללמד את הנהג להתמודד עם המערכת, ואת החברה להתמודד עם המערכת. כי המערכת מכניסה שינוי מסוים בחיי הנהג, ובחיי החברה. שינוי לטובה, אבל שינוי שצריך ללמוד אותו.
אנחנו, בחברת "סיגנא" – עוד לפני הבחינה הסופית של מינהל הדלק שהיתה השבוע – החלטנו להיכנס לייצור של 100 מערכות, למרות שיש לנו הרבה פחות הזמנות מזה בשלב זה, כי כל השוק מחכה להחלטות. הסיבה להחלטה הזו היא לא עסקית – עסקית זה לא כדאי. עסקית, צריך לחכות שנקבל הזמנות, ואז לייצר. הסיבה היא לנסות – כמו שאמר ראש מינהל הדלק – לעמוד כמה שיותר מהר בכיסוי כל השוק. זמן הייצור של המערכת שלנו הוא כחודשיים וחצי. אני מעריך שעד אוקטובר נהיה לפחות עם 100 מערכות מיוצרות. אם ייכנסו עוד הזמנות כמובן שנגדיל את כמות הייצור. זמן ההתקנה, בגלל צווארי הבקבוק של המתקינים – אנחנו מעריכים שייקח עוד כשלושה-ארבעה חודשים נוספים.
המלצתי היא לדחות לפחות בחצי שנה – כמו שאמר ראש מינהל הדלק – אבל, לפי דעתי, הדחייה הנכונה היא ב-12 חודשים ולא בחצי שנה. אני מבין את הקושי.
היו"ר יצחק וקנין
אני בקושי רציתי לתת שלושה חודשים. אם היה פה יושב-ראש הוועדה הקבוע, הוא לא היה נותן לכם יותר מחודש.
ניסים ניסים
אני מבין לחלוטין את הכול.
היו"ר יצחק וקנין
אני מדבר ברצינות.
ניסים ניסים
אני מבין.
היו"ר יצחק וקנין
הוא אפילו התקשר להגיד את הדברים: - -
ניסים ניסים
אני מדבר כמומחה מקצועי.
היו"ר יצחק וקנין
- - שהוא לא מוכן, בשום פנים ואופן. כנראה שהוא יודע את - - -. אני יושב בדיונים, אבל לא נמצא בכל הניואנסים הקטנים: כמה זמן אישרו, וכמה פעמים חידשו את העניין הזה – את הבקשה. ועוד פעם, ועוד פעם.
ניסים ניסים
אדוני היושב-ראש, ברשותך, עוד משפט אחד: אני סבור שמדובר פה – כמו שאמר, אגב, ראש מינהל הדלק, ואמר נכון: ההתחלה של התהליך הזה היתה מתוך הנחה שאנחנו מחליטים, ואנחנו הולכים לחנות, קונים את המערכת, ומתקינים אותה. זה לא המצב. אנחנו פיתחנו את המערכת בשמונה חודשים. זה זמן שיא של פיתוח. אני לא יודע כמה לקח למתחרים – זה זמן שיא של פיתוח. וההטמעה שלה, והייצור שלה, ארוך. אם אנחנו רוצים מערכות שיעבדו ולא רק לסמן וי על זה שעשינו משהו, לפי דעתי, כדאי לתת זמן למערכת ולמערך להתארגן. זו המלצתי. אפשר לקבוע את זה בשני שלבים או בשלוש מדרגות. בזבנג וגמרנו לא משנים כזה מערך גדול.
תודה.
היו"ר יצחק וקנין
עוד מישהו רוצה להתייחס, רבותיי? כן.
שרון רוזנבלט
שמי שרון רוזנבלט. אני היועץ המשפטי של חברת "דלק" ישראל. אנחנו נציגים גם של חברות שיווק הדלקים, שאמורות להשתמש במערכת.

מעבר לזה שאנחנו כמובן מעוניינים באלמנטים אלקטרוניים ואחרים שיעזרו למנוע: בין אם זה מעילות, ובין אם זה גניבות – אנחנו מצטרפים להמלצה, שאחרי שאנחנו למעשה מתעמתים עם הפרטים מזה כלמעלה משנה והגענו לסיטואציה הזאת, אנחנו חושבים שגם עכשיו בבחינת כניסה של מתחרה חדש לשוק, שכמובן אנחנו מצפים שזה יעשה רק טוב, אנחנו סבורים שחצי שנה לא תספק. אנחנו באים מאיזושהי עמדה שהיא מאד-מאד ריאלית. אנחנו יודעים מה המערך מדבר. אנחנו לא השחקנים היחידים - - -
היו"ר יצחק וקנין
אל תשכח שזה חצי שנה מהיום.
שרון רוזנבלט
אנחנו מודעים לזה.
היו"ר יצחק וקנין
ויהיו עוד הערכות. אז אם אנחנו נחבר את כל ההערכות, זה לא יהיה חצי שנה. זה נשמע קצר – חצי שנה. כנראה שכבר היתה שנה וחצי לפני כן.
שרון רוזנבלט
נכון. אבל צריך להבין את התהליך שזה עבר, שמר חן בר-יוסף הזכיר חלק ממנו: השוק הזה למעשה, או הסיטואציה התחילה במספר מתחרים שצומצמו לאורך הדרך. כרגע נשארנו למעשה עם חברה אחת שעושה את זה, שזה מצב בלתי סביר בעליל. יש פה חברה חדשה שמנסה להיכנס, ואנחנו מקווים שהיא תשנה באופן דרמטי את השוק הזה. אנחנו, אגב, לא התקשרנו – לא עם החברה הזאת עדיין, ולא עם החברה הזאת.
היו"ר יצחק וקנין
רק דקה: אתה, בעל החברה, יכול להגיד לי - - -
שרון רוזנבלט
אני עובד, ולא בעל.
היו"ר יצחק וקנין
לא משנה, בעלים. שאלה טכנית: - -
שרון רוזנבלט
נציג.
היו"ר יצחק וקנין
- - אתם התקנתם 160?
שרון רוזנבלט
כן.
היו"ר יצחק וקנין
זו חברת דלק אחת, או מספר חברות?
שרון רוזנבלט
מספר.
היו"ר יצחק וקנין
גם ב"דלק", גם ב"פז", וגם ב"סונול"?
שרון רוזנבלט
יש ב"פז", ב"סונול", ובקבלנים שלהם.
חמד עמאר
כמה זמן לוקח להתקין ל-160? כמה זמן לקח? או שזה לא - - -
היו"ר יצחק וקנין
אני לא יודע אם הוא - - -. אתה לא חייב לענות.
שרון רוזנבלט
זה היה גם פיילוטים. אז זה לא ייתן לכם מדד אמיתי, לדעתי.
קריאה
- - -. זה החברות - - -
שרון רוזנבלט
בסדר. חלק מההתקנה היתה במסגרת - - -
חמד עמאר
אבל אם הוא מבקש - - -, בקשת השר.
היו"ר יצחק וקנין
עדיין - - -
תראו, רבותיי, חברות הדלק
שרון רוזנבלט: אני רק אסיים, אם אפשר: אנחנו באמת סבורים שחצי שנה מסיבות פרקטיות. כי כשמתעמקים בפרטים אפשר להבין שזה כנראה לא יספיק – גם חצי שנה. אני מבין את הלחצים שמופעלים: גם מצד מינהל הדלק, וגם מצד הוועדה. אני אומר שכשמתעמקים בפרטים, כנראה שחצי שנה לא תספיק.
אני חושב שההערכה הריאלית – כמו שאמר הנציג של חברת "סיגנא" – סדר גודל של שנה.
היו"ר יצחק וקנין
שנה לא תהיה, בשום פנים ואופן. אני אומר לכם את זה מראש. את החצי שנה, אם אתם תקבלו, זה יהיה בגלל שהיושב-ראש לא נמצא פה, ואני מנהל את הישיבה הזאת. ואני נענה, נעתר לבקשתו של השר. ואני אומר לכם: אם מישהו חושב - - -
אייזיק וורצל
לפני שאתה מחליט, אפשר?
היו"ר יצחק וקנין
כן.
אייזיק וורצל
אני אייזיק וורצל מחברת "דור אלון". בסיטואציה שנוצרה, רק חברה אחת – זה לא בא בגלל חברות הדלק, זו סיטואציה שקרתה, ומר חן בר-יוסף הצביע עליה ולא צריך לפרט.
ואני מצטרף לדעתו של עורך-הדין שרון רוזנבלט מחברת "דלק": החצי שנה שאתה אמור לאשר כרגע, מאוד בעייתית. אני אתן לך דוגמה מהחברה שלנו, "דור אלון": ב"דור אלון" יש לנו בסביבות 200 תחנות דלק ציבוריות שאנחנו מובילים - - -. אין לנו גוף הובלה שלנו. גוף ההובלה שלי, האינטגראלי שלי, מונה מספר מועט של מכליות שאפשר לספור אותן על יד ורבע, שהן גם נפח קטן של 10,000 ליטר שהן לא צריכות בכלל את הפלומבות. שאר ההובלה שלי מבוססת על outsourcing.
היו"ר יצחק וקנין
מה זאת אומרת? יש מכלית שמובילה דלק, והיא לא חייבת את ההתקן?
קריאה
כן.
אייזיק וורצל
כן. מדברים פה רק על - - -
היו"ר יצחק וקנין
אז תגידו: מה הועלתם?
חן בר-יוסף
לא, רק כאלה שלא מובילות לתחנות דלק ציבוריות.
היו"ר יצחק וקנין
זאת אומרת, אני יכול - - -
חן בר-יוסף
הרי כל העניין של ההתקן זה שבתחנת הדלק הציבורית עולה המתדלק ואומר: ראיתי שלא נגעו במכלית. אבל אם מישהו הוא קבלן עבודות עפר – הוא בשטח. אז אין שום אינדיקציה בכלל, האם הדלק נפתח או לא נפתח במקום - - -. הקשר כבר ישיר. בתחנת דלק ציבורית – אנחנו, הציבור – לא יכולים לדעת ולהיות קשורים לכל שרשרת ההובלה. אבל אם מישהו הוא קבלן עבודות עפר, הוא יודע מי סיפק לו את הדלק. אז לא מעניין אותו מה קרה בדרך.
היו"ר יצחק וקנין
בשבילך, תחנת דלק ציבורית – זה אם יש במושב שלי תחנת דלק. האם היא ציבורית או לא ציבורית?
חן בר-יוסף
ברור שהיא פנימית. וברור שאסור לה למכור לציבור. - - -
היו"ר יצחק וקנין
ומה קורה אם הוא מוהל שם את הדלק, בתוך המושב שלי?
חן בר-יוסף
אז אתה יודע מי הספק.
היו"ר יצחק וקנין
אני גר במושב.
חן בר-יוסף
אז מי שחתום - - -
היו"ר יצחק וקנין
או בקיבוץ.
חן בר-יוסף
מי שחתום מול זה יודע מי הספק שלו, ויכול לפנות אליו - - -
אייזיק וורצל
מה שהתכוונתי זה לחלוקת דלק לקבלנים, בשטח. לא דיברתי על תחנות דלק ציבוריות, ולא כאלה.
אבל ברשותך
מה שאני רוצה לומר הוא שבכל ההובלות שלי לתחנות הדלק הציבוריות, אני משתמש באמצעות חברות הובלה. אני עובד עם בסביבות עשר חברות הובלה. אני עכשיו צריך לפתח גם-כן את האינטגרציה מולן, שאני אראה את כל הדברים האלה. וקשה לי להאמין שבחצי שנה יוכלו לעשות את זה.
היו"ר יצחק וקנין
עוד מישהו רוצה להעיר הערות, רבותיי?
תראו, רבותיי
אני לא חושב שיש אפשרות, בשום מקום. זה הופך להיות כמין לעג פה לכל ההתנהלות של כל העניין הזה, מתחילתו, בשנת 2007. אנחנו בשנת 2012. כבר חמש שנים. ואנחנו מסתובבים סביב עצמנו. וההארכות על הארכות.
אני אומר לכם: אם היה פה חבר הכנסת כרמל שאמה, - - - שבכלל כועס. אני לא יודע מה הוא היה אומר לכם, כן? אבל מאחר ואני לא רוצה להיות במקומו, אני אומר את מה שאני חושב: השר הביא לנו צו. אני מאמין שאותם אלה במינהל הדלק בחנו את הדברים, שקלו את הדברים. ואני מאמין שאם אתם תעשו מאמץ, אתם תוכלו להגיע למצב שבתוך חצי שנה – בתוך החצי שנה הזאת – אתם תוכלו כבר להגיע למצב שאתם תוכלו להתקין את הדברים, ולא תהיה שום בעיה. כך אני רואה את הדברים.

לכן, אני לא מתכוון להאריך דקה אחת מעל חצי שנה. כפי שהצו הגיע לפה, כך אנחנו מאשרים אותו.
אורי חמו
אדוני, יש לי שאלה: המדינה עוד לא קבעה מחיר לאותו חותם, לאותן עלויות.
היו"ר יצחק וקנין
המדינה לא יכולה לקבוע מחיר כיוון שזה מכרז. אני רוצה להתקין אצלו. אני מבקש ממנו הצעת מחיר – יש לי 200 מכליות. בוא, תתקין לי.
אורי חמו
אבל הוא יכול לעשוק אותי.
אייזיק וורצל
אבל במחירים שהוא נותן?
אורי חמו
המחיר שהוא ביקש ממני, הוא יכול - - -: להפלות אותי יחסית למתחרים. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא פוגע בי.
היו"ר יצחק וקנין
אבל אם יש עוד חברה, אז תלך לחברה השנייה.
אורי חמו
אבל אין עוד חברה. - - -. לא קבעו - - -
שרון רוזנבלט
אבל אין. עד היום לא היה.
היו"ר יצחק וקנין
אז אני נותן עוד זמן של חצי שנה.
חגית אייזנמן-מלכה
זו הסיבה המרכזית - - -
אורי חמו
אם בזמן הזה – בשבוע הבא, בשבועיים הקרובים – יקבעו שהחברה עומדת בזה. ונניח שיעשו מאמץ - - -. אבל אם לא יקבעו שעוד חברה, מה אני עושה?
היו"ר יצחק וקנין
תקשיב, זו אפילו לא קושיה בגמרא מה שאתה אומר לי עכשיו, ואני אסביר לך למה: נאמר שבתוך שבועיים, תוך חודש, מינהל הדלק מאשר את החברה השנייה, אוקיי? בוא נצא מתוך הנחה שבתוך חודש בודקים ובודקים, ואישרו את החברה השנייה. יש לך עוד חמישה חודשים. אתה נכנס למכרז – אתה הולך לחברה אל"ף, לחברה בי"ת. חברה אל"ף זכתה, אוקיי?
שרון רוזנבלט
אבל לא רק הוא הולך למכרז. 800 מכליות הולכות למכרז.
היו"ר יצחק וקנין
חביבי, זה לא מעניין אותי כמה הולכים. אתה בוחר את החברה. מרגע שבחרת את החברה כי היא יותר זולה.
שרון רוזנבלט
אבל כל השוק – הם יצטרכו לתת מענה לכל השוק.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא עניינך. לך יש 200 משאיות – זה עניינך שלך. תפתור את הבעיה.
שרון רוזנבלט
הוא לא יעמוד. הוא לא יוכל לספק לי.
היו"ר יצחק וקנין
אם בעוד חצי שנה יבוא מינהל הדלק, ויגיד: רבותיי, התקנו ל-800. נשארו עוד 200. אנחנו רוצים עוד חודשיים. ניתן לו עוד חודשיים. אבל אנחנו יודעים שהתקנו ל-800.
קריאה
אוקיי.
היו"ר יצחק וקנין
מה שאתם רוצים מראש זה עוד שנה.
קריאה
סיפור אחר.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא ילך.
קריאה
זה בסדר.
היו"ר יצחק וקנין
אבל אם אני יודע כמחוקק – כמי שיושב פה – שבעוד חצי שנה יבוא מינהל הדלק ויגיד: רבותיי, התקינו כבר ל-700. ואני רוצה להגיד לכם: אל תקבלו שטר פתוח. להערכתי, אם חבר הכנסת כרמל שאמה היה פה, הוא לא היה נותן לכם עוד דקה אחת. כי כבר זה - - -, אני לא רוצה להגיד לאן זה ילך.

ולכן, רבותיי, יש פה איזה דבר שגם משרת את התחנות. את חברות הדלק. לפי מה שאני הבנתי – אני לא כל-כך מתמצא. לא נכנסתי לעובי הקורה – שזה מונע גניבה של דלק. מונע הרבה דברים, שאיך אומרים? אני לא נכנס לזה.
לכן, אני חושב, רבותיי, שהחצי שנה שניתנת כרגע – בואו נאמר שאם לא היתה חברה שנייה, מה היינו עושים?
שרון רוזנבלט
ביקשנו את זה. ביקשנו פיקוח.
היו"ר יצחק וקנין
בואו נגיד שלא היתה חברה.
שרון רוזנבלט
יש תשובה.
חן בר-יוסף
הסתיימו תהליכי הפיקוח.
היו"ר יצחק וקנין
אז מה.
שרון רוזנבלט
ביקשנו פיקוח.
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני בעד זה. ברור – אני לא מבין למה העלות היא 20,000 שקל להתקן. אני לא מבין.
שרון רוזנבלט
גם אנחנו.
היו"ר יצחק וקנין
יכול להיות שיש פה איזו חללית שצריכה מחר לטוס. אני לא מבין.
קריאה
גם אנחנו.
היו"ר יצחק וקנין
יכול להיות שזה באמת מישהו שמנצל את המצב, שהוא בלעדי. ולכן, הוא מוכר במחיר כזה.
חגית אייזנמן-מלכה
אבל אמר פה מנהל מינהל הדלק: התחילו בהליך של שימוע לפיקוח. אם ניקלע למצב שתהיה רק חברה אחת, ישלימו את ההליכים האלה - - -
היו"ר יצחק וקנין
אני רוצה להגיד לך משהו יותר מזה:
חן בר-יוסף
אחת משתי האפשרויות יקרו.
היו"ר יצחק וקנין
לא. צריך לקרות פה משהו: אם בעוד חודש, כאשר החברה השנייה תאושר, והוא יבוא בהצעה לא של 20,000 שקל, אלא של 8,000 שקל. אתה יודע כמו מה זה יהיה? כמו חברות הסלולר – הוא ירוץ אחריו, והוא ירוץ אחריו. זה מה שיקרה. אני מאמין. תראה, יש עלויות, יש איזה limit שמתחת לזה אני לא יכול לרדת כמי שמספק לך את העבודה.
שרון רוזנבלט
בשביל זה יש את הפיקוח.
חן בר-יוסף
הוא אמר שקוראים לו - - -. הוא לא אמר שקוראים לו "רמי לוי".
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, זה כוחות השוק. אני מצדיק את הדבר. אם ניתנת פה הארכה זה רק בגלל הדבר הזה, שבאמת אנחנו רוצים למנוע שמישהו ינצל את הבלעדיות שלו, ולכן אנחנו נותנים פה עוד אפשרות. בואו נראה מה יקרה, רבותיי, בחודש הקרוב. אני מאמין שמינהל הדלק גם יעדכן את הוועדה. - - - אנחנו נהיה בקשר. ובמידה ותהיה אפשרות - - -
שרון רוזנבלט
עוד נקודה אחת, ברשותך: אני אומר, אנחנו מדברים על חצי שנה. אבל היינו מבקשים שלפחות החצי שנה – זה גם מה שביקשנו בזמנו ממינהל הדלק – שתהיה מיום האישור של הגורם - - -
היו"ר יצחק וקנין
אל תמשוך אותי. לא, לא, לא. חבר'ה, לא אתן דקה. חבל.
שרון רוזנבלט
או, אם לא יהיה, אז מיום של הפיקוח.
היו"ר יצחק וקנין
אני מאשר את הצו ככתבו וכלשונו.
חן בר-יוסף
אתה יכול לעשות איתו משא-ומתן - - -
היו"ר יצחק וקנין
אני בטוח. אני אומר לך משהו: המתחרה החדש, אם הוא אכן ייתן הצעה טובה, הוא ירוץ והוא יעשה את הכול על-מנת לעמוד ולקחת כמה שיותר רכבים אליו. זה כוחות שוק, רבותיי, זה לא יעזור. שני אנשים שיושבים פה, יש להם - - -. אני לא יודע איך הדבר הזה יתנהל, כן? אם אין ביניהם שום חיבור – אני מדבר במלוא הרצינות – אז אני מאמין שיהיו פה כוחות שוק שיפעלו, ולכל אחד יהיה אינטרס לעשות את זה כמה שיותר מהר. ככה אני רואה את הדברים.
לכן, בואו נאשר את הצו לעוד חצי שנה. ואני מאמין שבחצי השנה הקרובה, לפי מה שאני רואה פה, לא יהיו הרבה ברירות. יצטרכו לגמור את זה בחצי השנה הקרובה.

תקריא את הצו, ואנחנו נאשר אותו.
חגית אייזנמן-מלכה
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) (תיקון), התשע"ב-2012
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, ו-4 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 8 – בסעיף 8(ג) לצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007, במקום "שנה וחצי מיום שהודיע המנהל", יבוא "שנתיים מיום שהודיע המנהל".
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד סעיפים 8(ג) - 2

נגד – אין

נמנעים - אין

הסעיף אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הצו אושר.
רבותיי, יש לכם חצי שנה להיערך. אני מקווה שהחברה החדשה תקבל אישור, ואז זה יתנהל בצורה יותר מהירה.
חן בר-יוסף
ואם לא, יהיה פיקוח.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, רבותיי, אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:33.>

קוד המקור של הנתונים