ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/07/2012

חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
03/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 903>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ב (03 ביולי 2012), שעה 13:00
סדר היום
<הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 6), התש"ע – 2010 – בקשת שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 1(2) לעניין הגדרת "כלי שיט שאינו משמש למטרות מסחריות">
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
בילי בירון - עו"ד, יועמ"ש, רשות הספנות והנמלים

עמוס נוימן - מנהל אגף משיטים וכלי שיט קטנים, רשות הספנות והנמלים

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
אמיר רוזנברג (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 6), התש"ע – 2010 – בקשת שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 1(2) לעניין הגדרת "כלי שיט שאינו משמש למטרות מסחריות">
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים. אנחנו פותחים את הדיון בהצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 6), התש"ע-201-0 – בקשת שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 1(2) לעניין הגדרת "כלי שיט שאינו משמש למטרות מסחריות". הבקשה מאושרת. מה אתם צריכים?
בילי בירון
קודם כל, אני מבקשת להודות לוועדה שזימנה אותנו כל כך מהר. באמת תודה רבה, זה בהחלט מקדם את הצעת החוק הזאת.

אדוני, בדיון הקודם במסגרת הגדרת צוות נדרשנו להגדיר גם כלי שיט המשמש למטרות מסחריות, וההגדרה שאושרה זה לעניין מטרות מסחריות – מטרות הקבועות ברישיון השיט של כלי השיט.

לאחר הדיון התברר שיש לנו קושי מקצועי משום שברישיון שיט שניתן לכלי שיט מה שנקרא גדולים, שאורכם למעלה מ-24 מטר בכלל לא מצוין ייעוד כלי שיט. ולו נותרנו עם אותה הגדרה שאושרה בדיון הקודם זה היה מביא לכך שכל כלי השיט המסחריים שהדין המשמעתי לגביהם נקבע כבר לפני שנים רבות בחוק ספנות ימאים, היה משתנה הדין המשמעתי שחל עליהם, ולכך כמובן לא היתה כוונתנו ולא היתה כוונת הוועדה. זה פשוט היה קושי מהותי שנובע מעניין טכני לצורך העניין.
ולכן, אנחנו חוזרים לוועדה המכובדת עם הצעה להגדיר כלי שיט המשמש למטרות מסחריות. אני אקרא את ההצעה של השר: "כלי שיט המשמש למטרות מסחריות – כלי שאינו משמש למטרות פרטיות". והגדרת "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות – כלי שיט שאורכו עד 24 מטרים המשמש למטרות ספורט או פנאי והמוגדר ברישיון השיט שלו לייעוד פרטי נוסעים".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש למישהו הערות להגדרה?
איתי עצמון
כן. יש לי כמה הערות. קודם כל, לגבי רישיון שיט. אין לנו הגדרה בחוק ואנחנו פשוט נגדיר את הרישיון הזה כרישיון שניתן לפי פקודת הנמלים כי אני מבין שהוא ניתן לפי תקנות הנמלים בטיחות השיט.

שנית, השאלה היא האם יש עוד מטרות פרטיות מעבר למטרות ספורט או פנאי. כלומר, ברגע שאנחנו כותבים המשמש למטרות ספורט או פנאי אנחנו תוחמים את עצמנו אך ורק למטרות האלה. אולי כדאי להסמיך את השר באישור הוועדה לקבוע מטרות פרטיות נוספות לעניין זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה יכול להיות חוץ מספורט?
איתי עצמון
מטרות פרטיות יכולות להיות - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הכול נכנס בפנאי.
איתי עצמון
כדי שלא נצטרך אחר כך לעבור שלוש קריאות לתקן דבר כזה פעוט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב.
איתי עצמון
הערה שלישית לגבי "ייעוד פרטי נוסעים". התיבה הזאת לקוחה מהתוספת לתקנות בטיחות השיט. גם כאן אני חושב שמאחר והתוספת הזאת יכולה להשתנות, וכדי שלא נצטרך לשנות בחקיקה ראשית את התיבה הזאת, אולי כדאי להגדיר הגדרה יותר מהותית בדיוק למה אתם מתכוונים ולכתוב את זה כך, ולא לאמץ את התיבה מהתקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם יש התנגדות להערות היועץ המשפטי?
בילי בירון
לא, מקובל.
איתי עצמון
נאמר שכלי שיט שמשמש למטרות פרטיות יהיה כלי שיט שאורכו עד 24 מטרים, משמש למטרות ספורט, פנאי או מטרה אחרת שקבע השר באישור הוועדה כאשר מדובר על שימושים שלא בתמורה. אולי כדאי גם להסמיך את השר לקבוע כי ייעוד כלי שיט שנקבע, הוגדר ברישיון השיט שלו, שאת הייעוד הזה יראו כמטרה פרטית לעניין זה. כלומר, שהשר יוכל לקבוע בתקנות שייעוד פרטי נוסעים. לדוגמה, יהיה מטרה פרטית לעניין ההגדרה הזאת.
בילי בירון
כלי שיט המשמש למטרות פרטיות.
איתי עצמון
אם מקובל על אדוני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד

הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 6), התש"ע-2012 - בקשת שר התחבורה, התשתיות הלאומיות בדרכים לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 1(2) לעניין הגדרת "כלי שיט שאינו משמש למטרות מסחריות", אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הדיון נעול.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30.>

קוד המקור של הנתונים