ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/06/2012

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות שסימנן 08771312 ו- 08771212)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
25/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1127>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ה' בתמוז התשע"ב (25 ביוני 2012), שעה 11:30
סדר היום
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות שסימנן 08771312 ו-08771212)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
יעקב אדרי
זהבה גלאון
ציון פיניאן
פניה קירשנבאום

אורי אריאל
מוזמנים
>
יהודה מונסנגו - מנהל תחום בכיר מחלקת מלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות שסימנן 08771312 ו-08771212)>
היו"ר משה גפני
שלום, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימות שסימנן 08771312 ו- 08771212). בבקשה.
יהודה מונסנגו
שלום לכולם. אני מתכבד להציג את רשימה 08771312 המונה 36 מוסדות ציבור שהמלצנו עליהם לשר האוצר לקבלת הטבת מס לאישור תורמים לפי סעיף 46, ואת רשימה 08771212 שמונה שלושה מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. כל המוסדות נבדקו על-ידינו ונמצאו עומדים בקריטריונים לקבלת הטבת המס.
יעקב אדרי
כמה בקשות יש לכם בצנרת?
יהודה מונסנגו
כמות קטנה יחסית, לא כמו פעם.
יעקב אדרי
כמה זמן לוקח עד שאתם מאשרים?
יהודה מונסנגו
זה יכול לנוע עד חצי שנה, זה תלוי במוסד נקודתית.
היו"ר משה גפני
זו ועדה חדשה, הוועדה שמופיעה במכתב שלך?
שגית אפיק
זו ועדה פנימית, מכוח הוראה - - -
היו"ר משה גפני
זה לא משהו חדש.
יהודה מונסנגו
ועדה ממליצה, ממליצה לשר.
היו"ר משה גפני
תמיד זה ככה.
יהודה מונסנגו
כן, זה היה תמיד. ודאי.
היו"ר משה גפני
זהבה, בבקשה. את רוצה לתקוף את העניין.
זהבה גלאון
אדוני, אתה יודע את העמדה שלי. אתקוף את העניין, אבל אתמוך בסופו של דבר בגלל שזה מגיע כמקשה אחת. תמיד מטריד אותי שההגדרה הפורמלית לגבי מתן פטור לפי אותו סעיף 46(א) זה שמדובר בעמותות שפועלות ללא אפליה, ולא רק עמותות מגזריות. כמו שאדוני יודע, יש לי בעיה על ההחלטות שנעשות שם, לא כאן. אנחנו מצביעים על זה כמקשה אחת, אבל מכיוון שראיתי שיש פה את התזמורת האנדלוסית ודברים אחרים שאני רוצה לתמוך בהם אז אתמוך. אבל עמדתי, כמו שקראת עליה בעיתון, ידועה.
היו"ר משה גפני
כן. קראתי את הכתבה של מוטי גילת ב"ישראל היום".
זהבה גלאון
היא לא היתה מכוונת נגדך, אני רוצה לומר את זה בצורה ברורה. היא היתה מכוונת לאותה ועדה באוצר שמאשרת. אם שני שליש מתוך העמותות הן חרדיות – זה אומר דרשני.
אורי אריאל
זה כי לא עוזרים להם בתקציב הרגיל.
זהבה גלאון
אה, לא עוזרים להם בתקציב הרגיל.
היו"ר משה גפני
אפשר להגיד משפט בוועדה הזאת?
זהבה גלאון
כן, אם אדוני עומד על זה.
היו"ר משה גפני
קראתי את הכתבה הזאת, גם את הדברים שלך. לאחר שקראתי את הכתבה התקשרתי למוטי גילת. אמרתי לו שהיתה כתבה בערוץ 10 ביום שלישי – הוא כתב את הכתבה ביום שישי. הכתבה ביום שלישי כנראה יצאה על-ידי האוצר נגדי, שחלק גדול מהעמותות שמקבלות תמיכה מהמדינה הן עמותות חרדיות. ביקשתי ממנו להגיב על כל העניין הזה, כתבתי לו מכתב. אם את רוצה, אני יכול להראות לך את המכתב. הוא אמר לי שהוא בחופש אבל הוא יפרסם את זה. הסתכלתי השבוע, הוא לא פרסם. לכן אני בעד עיתונות חופשית – שצריך לפרסם מה שאת אומרת וגם מה שאת אומרת.

אמרתי שהיה כאן דיון, שביקש אותו חבר הכנסת ניצן הורוביץ, על תרבות, על הנושא של קריטריונים מאוד נוקשים שמשרד החשב הכללי עושה למוסדות התרבות. ביקשתי שיהיה שימוע לכולם, לכל אלה שמקבלים תמיכה. פגש מישהו ממשרד האוצר את העוזר שלי – סיפרתי את זה למוטי גילת – והוא אמר לו: תגיד לגפני שירד מהדרישה הזאת לחשב הכללי, בגלל שאם לא אני אפרסם שרוב העמותות הן חרדיות. אמרתי לעוזר לו: תגיד לו שהוא יכול לפרסם, מצדי הוא יכול לשלוח את זה גם לאובמה, שרוב העמותות הן חרדיות. לא מפריע לי כל העניין, זה לא מעניין אותי וזה בסדר. עם האיומים האלה אני חי מאז שנולדתי.

עכשיו אני רוצה להגיד את האמת. האמת היא שהסתכלתי על הרשימה – לא תמיד אני מסתכל על הרשימה - חלק גדול זה בתי כנסת. מדינת ישראל איננה מתקצבת בתי כנסת. נקודה. בתי כנסת זה לא בהגדרה של חרדי, כל אחד יכול לעשות בית כנסת.

אגב, בהעברות שמגיעות יש דברים שהייתי מצביע נגדם. אם הייתי לבד בעולם הייתי מצביע נגד. אני לא רוצה לאשר את זה, אני חושב שזה לא תורם שום דבר, המדינה בוודאי לא צריכה לפטור אותם ממס הכנסה. יש פה את הכול, יש פה דברים שאני אפילו לא יודע לקרוא את השם שלהם. בסדר, הם עומדים בקריטריונים.

דרך אגב, אותו אחד מהאוצר לא היה מאגף התקציבים, הוא היה מהחשב הכללי. גם שם יש רוע. לא חשוב, הוא פרסם. הוא אמר לעוזר שלי שהוא מפרסם.

החלק של מה שאנחנו רואים – אין סעיף 46, פטור ממס, על חינוך ממלכתי. אין פטור ממס על חינוך ממלכתי, אין דבר כזה מכיוון שהמדינה מתקצבת מההתחלה ועד הסוף. המדינה משלמת למורים, משלמת למנהלים. זה לא אמור בחינוך החרדי. זה אמור אולי בחינוך העצמאי. אולי, גם לא תמיד, בגלל שעל-פי ההחלטה של חוק נהרי ואחרי זה החוק שלי, הרשויות המקומיות לא צריכות לממן את זה באופן מלא. אבל בתי כנסת לא ממומנים, רוב הדברים החרדיים האחרים לא ממומנים. וגם יש הרבה חילונים - - -
פניה קירשנבאום
אבל הרבנים ויושבי-ראש הרבנות כן ממומנים.
היו"ר משה גפני
אין פה רבנות. אם תהיה פה רבנות אני זורק את זה מיד לפח. מה רבנות? אין. מועצות דתיות - אין.
פניה קירשנבאום
מועצות דתיות – זה מה שהתכוונתי.
היו"ר משה גפני
אין. יש מועצות דתיות שמבקשות סעיף 46? הן לא יכולות לבקש בגלל שהן מהמדינה.
יהודה מונסנגו
הן רשות ציבורית.
היו"ר משה גפני
בדיוק. לא יכולים. עכשיו אנחנו עומדים בחקיקת חוק שהם הביאו אותו, שאנחנו מקיימים עליו דיונים.
זהבה גלאון
איזה?
היו"ר משה גפני
חוק של הגדרות מי זכאי לקבל את סעיף 46, שהקריטריונים יהיו ברורים ושקופים.
זהבה גלאון
זה בא כבר?
היו"ר משה גפני
כן, זה פה. זה שוכב כבר חודשים ארוכים. זה חוק ממשלתי.
זהבה גלאון
ואיפה אנחנו היינו? חלמנו?
היו"ר משה גפני
אנחנו לא היינו, יהיה דיון. היה דיון אחד, וביקשנו מהם שהקריטריונים יהיו ברורים ושקופים. יהודה מונסנגו אומר שהקריטריונים יהיו ברורים ושקופים, רק צריך לדעת איך עושים את זה.
פניה קירשנבאום
אז לא נצטרך ועדת חקירה של העמותות כי אולי אתם באמת תביאו את הכול - - -
היו"ר משה גפני
איזו ועדת חקירה על עמותות?
פניה קירשנבאום
ועדה פרלמנטרית.
זהבה גלאון
מתוך העמותות שמאשרים, את לא מוצאת שם ארגוני שמאל שמקבלים פטור. תראי עכשיו את הרשימה – מחצית מהרשימה זה חרדים ובתי כנסת.
היו"ר משה גפני
איפה? אני רוצה לדעת מי חרדים ברשימה הזאת. אני עובר על הרשימה.
זהבה גלאון
תאמין לי, ליאור כבר עשה לך את העבודה. מחצית מהם זה חרדים ובתי כנסת.
היו"ר משה גפני
מה פתאום? אין מחצית. הלוואי והיה מחצית. אין.
זהבה גלאון
19 מתוך 36.
ציון פיניאן
אבל עמותה אחת של השמאל שקולה כנגד 200. אבל הנזק שעושה עמותה מהשמאל זאת בעיה.
היו"ר משה גפני
אני סופר.

רגע, מה נקרא אצלך "אהבת חסד דימונה" – חרדי? בינתיים הגעתי לשישה.
זהבה גלאון
מה זה "יד עמרם"? כתוב בית כנסת.
היו"ר משה גפני
במודיעין. איזה חרדי זה?
זהבה גלאון
השתלטתם גם על מודיעין.
היו"ר משה גפני
זה לא חרדי.
זהבה גלאון
חרדי, דתי – זה הכול ביחד.
היו"ר משה גפני
בתי כנסת יש הרבה. אבל בית כנסת יכול להיות גם של מתאמני הג'ודו. אין.

רבותי, אני מבקש להביא להצבעה את המספרים שהקראתי. אני אומר וחוזר ואומר: שלחתי מכתב, הבאתי תגובה כל הדברים האלה. אני חושב שסופו של דבר אני, כאדם חרדי, רותח מזעם. זה שאנחנו מקבלים פחות מתקציב המדינה – זה בסדר, זה ברור; אבל זה שבסוף אנחנו מואשמים שאנחנו מקבלים הרבה – זה לא בסדר. אבל לא נורא, אנחנו חיים עם זה.
זהבה גלאון
לא נזיל דמעות תנין עכשיו.
היו"ר משה גפני
לא דמעות תנין, זה בסדר גמור. אני חי עם זה. רגע, ניהול תקין – איפה הוא?
יהודה מונסנגו
הוא לא מגיע. הוא אמר שאין צורך, כי מבחינתו הכול בסדר. הוא בדק.
היו"ר משה גפני
אתה אחראי לזה שהכול עם ניהול תקין.

מי בעד אישור הרשימות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
הרשימות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הרשימות אושרו פה אחד. אני נועל את הישיבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:49.>
נספח
סימוכין
03071512
ירושלים,ה' בתמוז התשע"ב

25 ביוני 2012

לכבוד

ד"ר יובל שטייניץ

שר האוצר

משרד האוצר

ירושלים

שר נכבד,
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום י"ז בסיון התשע"ב (7 ביוני 2012)
רשימות
08771212, 08771312
הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:
רשימה
08771312
שם העמותהמספר
1.
תום (ע"ר)
580382893

2.
בית המדרש ובית החסידים ברח' קהילות יעקב (ע"ר)
580354504

3.
יד עמרם (ע"ר)
580322592

4.
בית חם לכל חייל וחיילת (ע"ר)
580520351

5.
מלכות התורה – מודיעין עילית (ע"ר)
580521201

6.
מוסדות רינת התורה
580269223

7.
זמרשת-חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)
513898247

8.
חיים עם סרטן הערמונית (ע"ר)
580497980

9.
יד תמר לחולה (ע"ר)
580516516

10.
העמותה ע"ש הרבנית פאני קפלן לקידום היהדות והמסורת בישראל (ע"ר)
580499986

11.
ברכה וחסד סל לשבת – ירושלים (ע"ר)
580453652

12.
עטרת ראובן – אלעד (ע"ר)
580534154

13.
בית חב"ד ליובאוויטש יפו שע"י צעירי אגודת חב"ד
580147940

14.
קרן אהבת קדומים – גבעת אולגה
580086270

15.
אגודת בית הכנסת "היכל הבנים" כפר שמריהו
580044733

16.
בית הכנסת ובית מדרש אור השלום ע"ש מו"ר אור שרגא יזדי
580065589

17.
גן חיים – אשדוד – אשקלון (ע"ר)
580443844

18.
בית חב"ד באר יעקב שע"י צעירי אגודת חב"ד
580198356

19.
עמותת בית כנסת אור יום טוב (ע"ר)
580267227

20.
נוער ישראל (ע"ר)
580514263

21.
מרכז קהילתי תורת-חיים ראשון לציון
580236289

22.
המכון לטיפול בטראומה (ע"ר)
580501369

23.
עמותת הרמב"ם אריאל
580202216

24.
אהבת חסד דימונה
580476992

25.
קרן ארטמיס פאיוניר ישראל בע"מ
514607761

26.
מכון "מסילות" אשדוד (ע"ר)
580382414

27.
דרך לוטן (ע"ר)
580510980

28.
מצפה הדרום (ע"ר)
580142461

29.
פורום מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בקרב האוכלוסיה הערבית (ע"ר)
580414936

30.
ילדי המלאכים – אשדוד (ע"ר)
580446292

31.
פורום תקנה (ע"ר)
580519692

32.
עמותת מת"ט – מכון תורני טכנולוגי
580277523

33.
אור שרגא הר חומה – ירושלים
580517803

34.
שובה ישראל עד השם אלוקיך – ראשון לציון
580492858

35.
רמת אלקנה – עץ אפרים
580543080

36.
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
580266302
רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לפקודת מס הכנסה
רשימה מס': 08771212

שם העמותה
מספר
1.
תלמוד תורה "אור מרדכי" רמת אהרון בני ברק
580121994

2.
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה (ע"ר)
580283976

3.
יאדיר תורה בנגב בע"מ
514062827בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מח' מלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים