ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/06/2012

חשש מקריסת תוכנית ועדת טרכנטנברג להפעלת צהרונים במוסדות החינוך

פרוטוקול

 
PAGE
48
הוועדה לזכויות הילד
25/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 186>
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שני, ה' בתמוז התשע"ב (25 ביוני 2012), שעה 12:30
סדר היום
<חשש מקריסת תכנית ועדת טרכטנברג להפעלת צהרונים במוסדות החינוך>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורלי לוי אבקסיס – היו"ר
משה גפני

חנין זועבי

אורי מקלב

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
>
חיים הלפרין - מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה, משרד החינוך

סימה חדד מה יפית - מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

מיכל כהן - מנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

מיכל צדוקי - דוברות משרד החינוך

איטה עטייא - סגן מנהל אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נעמי אבוטבול - מפקחת ארצית מועדוניות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

זיו בר - ע. לראש מינהל חינוך המש"מ, מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו - מרכז השלטון המקומי

דוד שלומי - ראש מינהל תוכניות ופיתוח קהילתי, החברה למתנ"סים

שרי שילון - נציבת פניות הורים, ארגון נעמ"ת

מאירה בסוק - עו"ד, יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת

שלמה ברילנר - מנכ"ל איגוד מנהלי תלמודי תורה

דורית חזן - יו"ר ארגון גננות מחנכות, ארגון גננות מחנכות

אבנר בן גרא - ראש מועצה מקומית מיתר

דוד דהאן - פעיל חברתי

אליעזר שוורץ - ממ"מ, הכנסת

מריה רבינוביץ - ממ"מ, הכנסת

רבקה קנריק - דוברת הוועדה לזכויות הילד
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<חשש מקריסת תוכנית ועדת טרכטנברג להפעלת צהרונים במוסדות החינוך>
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שלום, אני שמחה לפתוח את ישיבת הוועדה לזכויות הילד. התאריך הוא ה-25.6.2012, ה' בתמוז תשע"ב, והשעה עכשיו כבר 12:37. הנושא הוא הצעה לסדר-היום במסגרת דיון מהיר: חשש מקריסת ועדת תכנית ועדת טרכטנברג להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של חבר הכנסת אורי מקלב.
שלום לחברות הכנסת שהצטרפו אלינו.
רק להזכיר שזוהי ועדה שנייה בנושא הזה. עלו יותר מידיי שאלות שאי-אפשר היה לקבל עליהן מענים במסגרת הזמן שהוקצה לוועדה הקודמת בשבוע שעבר. אני מקווה שהיום גם ננהל את הישיבה בצורה יותר מסודרת, כל אחד בזמנו, כל אחד על-פי רשות דיבור. אנחנו נתחיל עם משרד החינוך. אני הבנתי שעשו לנו גם מצגת, אולי לאחר המצגת יהיו פחות שאלות. אני כבר מודיעה מראש כי הועברו אלינו כמה תשובות לגבי שאלות ששאלנו ולא היו עליהן תשובות במסגרת הדיון הקודם. חלקן עדיין לא מספקות והן מעלות שאלות נוספות. אנחנו נחדד את השאלות מייד בתום המצגת.

אני מבקשת שתציגו את עצמכם לפרוטוקול. ישנה אפשרות להתחיל במצגת, רק שלא תהיה ארוכה מאוד.
מיכל כהן
בסדר, נקצר. מיכל כהן, סמנכ"לית המינהל הפדגוגי. לצידי סימה חדד מנהלת האגף הקדם-יסודי. אנחנו נציג את הנתונים ונעשה את זה מהר.

בהתאם להחלטת הממשלה אנחנו מדברים על העשרה בתום יום הלימודים, על תהליך מדורג של 5 שנים. המסגרות יופעלו עד השעה 16:00 לכיתות א' עד ג' וגני הילדים. כמובן אנחנו מדברים בשנת הלימודים תשע"ג על אשכולות למ"ס 1 עד 3. אנחנו מדברים על אשכולות 1 עד 3 סבסוד מלא. אנחנו מדברים על 81 רשויות באשכולות הללו. הנה הנתונים לפי המסמך שהצגנו לכם, ואני רוצה שנסתכל עליהם. אנחנו מדברים על גני ילדים ברשמי על 76,000 באשכולות 1 עד 3. עשינו פילוח גם לפי מספר ילדים שמקבלים כבר היום מענה ביוח"א, יום לימודים ארוך, ובמיל"ת כשעל בסיס תכנית מיל"ת נבנה כל הסיפור. בסך הכול אנחנו מדברים על 237,000 ילדים באשכולות 1 עד 3. 67,000 מקבלים מענה של יוח"א, 2,000 מענה מיל"ת. אנחנו מדברים על ילדים כפוטנציאל, כמו שדיברתי בפעם הקודמת כ-170,000 – 167,868 ילדים.

מוסדות החינוך – עד עכשיו דיברנו על ילדים, עכשיו אנחנו מדברים על מוסדות. שוב, אנחנו מדברים על 4,134 מוסדות כשיש לנו 1,500 גנים ללא תכנית להארכת יום הלימודים, 242 בתי-ספר ללא תכנית להארכת יום הלימודים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הם באשכולות 1 עד 3?
מיכל כהן
כן, כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה הם ללא תכנית להארכת הלימודים?
מיכל כהן
אמרתי, בתוך אשכולות 1 עד 3 יש את יוח"א ויש את מיל"ת. הפוטנציאל של בתי-הספר שאין להם לא יוח"א ולא מיל"ת הוא 1,745.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הם אמורים להיכנס בשנה הקרובה.
מיכל כהן
כן, כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני שואלת למען הסר ספק, לחדד.
מיכל כהן
אני רק מסבירה מה הפוטנציאל של ההתרחבות.

אם כך, מספר הילדים כמו שאמרנו הוא 237,000. המסגרות העתידות להיפתח הן 7,900 בחינוך הרשמי. מסגרות זה אומר כיתות, לא להתבלבל. זה לא מוסדות, זה כיתות. העלות השנתית היא 900 מיליון. אנחנו מדברים על כך שבמוכר שאינו רשמי ההשתתפות תהיה בהתאם להחלטת הממשלה על-פי אחוז ההשתתפות הקיים. כלומר, מ-55% עד 75%.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תחזרי על זה.
מיכל כהן
לפי החלטת הממשלה כתוב שבתי-הספר הרשמיים וכל בתי-הספר המתוקצבים יזכו לסבסוד בהתאם לאחוז הסבסוד שלהם, בהתאם להשתתפות המדינה. זה הולך על הסקאלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
במוכר שאינו רשמי יהיה בין 55 ל-75 גם אם הם באשכולות 1 עד 3.
מיכל כהן
נכון. מי שצריך להשלים ל-100% זה כמובן הבעלות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
או ההורים.
מיכל כהן
לא. בדרך כלל הבעלות היא זו שמשלימה.

אנחנו כן הכנו את השקף הזה יחד עם איטה ממשרד התמ"ת. היו שאלות לגבי מה יש היום של התמ"ת באשכולות הללו. איטה, האם את רוצה לומר את זה או שאני אומר? בסך הכול אנחנו מדברים בגילאי 3 עד 6 בשלושת האשכולות האלה על 6,431 ילדים שזכאים להשתתפות התמ"ת, לסבסוד התמ"ת. 6,431 תלמידים בגילאים האמורים. בגילאי 7 עד 9 יש 2,976. סך הכול, תשעת אלפים - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שהם מסובסדים היום.
קריאה
כן.
איטה עטייא
אלה היו מסובסדים שנה שעברה. השנה בתשע"ב זה בערך עוד 5,000 פלוס מינוס. זה לנתוני תשע"א.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הם מסובסדים היום בתמ"ת תחת המסגרת של התמ"ת, תחת התנאים של התמ"ת, כשהתנאים שלכם שונים מאותם תנאים. איך הם ייכנסו לקורת הגג של משרד החינוך אם הם לא עונים על אותם תנאים בסיסיים שהוצגו באמת בתכנית שלכם? ייתכן שיהיו הורים שזכו בעבר לסבסוד מלא באשכולות 1 עד 3 כי הם היו תחת התמ"ת, תחת קריטריונים אחרים, והם ייפלו בין הכיסאות בשנה הבאה כאשר יעברו למשרד החינוך?
מיכל כהן
נהפוך הוא. מכיוון שאין לנו מבחן תעסוקה אז בעצם כולם זכאים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
העניין הוא שבתמ"ת מה שנבחן הוא האינדיבידואל, לא הרשות. ולכן, אם ההורים הם במצב סוציו-אקונומי נמוך הם זוכים לסבסוד. מה שבמשרד החינוך בתכנית החדשה יהיה, לפי האשכולות של הרשות. יכול להיות שיהיו הורים, אלא אם כן תגידו בסידור החדש: מי שזכה יהיה בעל הזכות גם במעבר ויישאר תחת הכובע של התמ"ת או שלא.
מיכל כהן
מ-1 עד 3 זה לא רלוונטי ב-4 עד 6.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. את מדברת על רשות, במשרד התמ"ת מדובר על אינדיבידואל.
איטה עטייא
מה שיקרה במעבר בינינו לבינם, מי שיכול להיפגע זה המפעיל. ההורה לא ייפגע לעולם כי ההורה יקבל גם פה וגם פה. ההיפך, פה יקבלו עוד יותר הורים מאשר קיבלו- - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אם המפעיל נפגע וזה הופך להיות לו לא כלכלי יכול להיות שייסגרו מוסדות מסוימים, ובסופו של דבר מי שנפגע זה כן ההורה כי הוא נשאר בלי מסגרת.
איטה עטייא
ייפתחו מפעילים אחרים, זה הרציונל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איפה?
איטה עטייא
ב-1 עד 3.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא. באותו מבנה של המפעיל?
איטה עטייא
כן.
קריאה
מי ישלם במוכר שאינו רשמי? - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תגיע זכותך לדבר עם בקשת רשות.
איטה עטייא
המבנה של המפעיל כפי שהוא קיים אצלנו היום. יכולות להיות שלוש אופציות: אימא שמנהלת את זה בביתה, יכול להיות מבנה שכור שמישהו שכר לצורך העניין. לכל אחד מאלה יש לנו מבחנים שונים. והרוב, לשמחתי הרבה, זה גנים של משרד החינוך שממילא מורשים שהרשות המקומית נתנה אותם בשכירות כזאת או אחרת למפעיל מסוים. החוזה הוא בכל מקרה לשנה. היא יכולה למחרת לקחת את המבנה הזה ולתת את זה למפעיל אחר. זה לא מבנה של המפעיל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל יש גם מבנים של המפעיל.
איטה עטייא
כן, הוא ייגש לפי התנאים שלהם למכרז. אני מעריכה ומאחר ואין מספיק גנים אז הם ישמחו שהם יבואו אליהם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, הוא צריך להיות עם ניסיון של אלף.
סימה חדד מה יפית
מה שלא יקרה במשרד החינוך, כי ההארכה או מסגרות ההעשרה יתקיימו במוסדות החינוך עצמם, כך שאנחנו לא נצטרך את המסגרות של המפעילים, למעט במוכר שאינו רשמי. שם זה סיפור אחר. בחינוך הרשמי החינוך יינתן במסגרת המוסדות עצמם, בתוך המוסדות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן, זה ברור. זה כשאנחנו מדברים על בתי-ספר וכד'. אבל באשכולות 1 עד 3 שזכו היום לתמ"ת זה לא רק במסגרות שעליהן דיברת, אלא גם במבנים, בחלקם מבנים פרטיים. אף אחד לא יגיד לי משהו אחר כי אני מכירה שיש גם מבנים פרטיים.
קריאות
כן, כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם עשיתם מיפוי ארצי של כמה כאלו יש במבנים פרטיים? כמה ביקשתם? האם ערכתם איזשהו צפי כמה מקומות ייכנסו, בכמה סידרתם את המנגנון?
מיכל כהן
כן, אנחנו יכולים לתת לך את הנתונים. אני לא מציגה אותם פה, אבל אנחנו יכולים. ערכנו מיפוי. אנחנו כן למדנו מאיטה מהתמ"ת שגם היום 94% מההפעלה היא במוסדות חינוך רשמיים. זו היתה הסוגיה הראשונה שבדקנו – לראות כמה אנחנו הולכים לבדוק את המסגרות בבית הפרטי וכמה זה רשמי במסגרות הרשמיות. 94% זה מסגרות רשמיות.
איטה עטייא
חלק הארי זה בגנים מוסדרים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ואלה שלא ייכנסו, האם אתם תמשיכו לתת את זה? לא. אז יהיו כאלה שייפלו בין הכיסאות. קודם קיבלו.
איטה עטייא
מפעילים או ההורים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אם המפעילים לא יעמדו בזה ויסגרו אז ההורים ייפגעו.
איטה עטייא
הילדים שמגיעים אחרי הגן לביתה של המטפלת נמצאים בבוקר בגן. הם יכולים להמשיך בגן כי הם יתנו בגן, הם לא יצטרכו ללכת לביתה של המטפלת. היום הם הולכים לביתה של המטפלת כי אין בגן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני אתן לכם דוגמה כדי לחדד את השאלה. נעמ"ת, ויצ"ו, אמונה, נשות חירות – איך שלא תקראו לזה – היום הם במסגרת שלכם. הם מפעילים גם כיתות גנים בחלק מהמקרים. אם, למשל, הם לא נכנסים לתוך אותה מסגרת, מה שייפגע בהכנסות שלהם כי אף אחד לא וולונטרי לחלוטין, גם אם הם משיגים כל מיני תרומות שבאות לעזור להן בניהול ובהנגשת השירות הזה לציבור, הם יצטרכו להעלות מחיר כי הם לא יישארו מסובסדים בצהרונים על-ידי משרד התמ"ת.
סימה חדד מה יפית
הגנים שנמצאים בארגוני הנשים למיניהם ומתואגדים והם חלק מהחינוך הציבורי הם יתוקצבו בהתאם. גם נעמ"ת, גם ויצ"ו, נאות מרגלית – כל מי שיש לו רישיון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
<
אני מברכת את יושב-ראש ועדת הכספים שהצטרף אלינו. אדוני, שלום. אני אגיד אוף רקורד שנורא אהבתי לקרוא את הדברים שלך אתמול, ואני מסכימה עם כל מילה לגבי מי שולט במדינה ואיך הדברים מתנהלים ולגבי האחריות של תקציבים, במיוחד מה שקשור לדיור הציבורי.>
סימה חדד מה יפית
שוב אני אומרת, ארגוני הנשים למיניהם: ויצ"ו, נעמ"ת, נאות מרגלית, כל מי שנמצא איתנו בקשר כרגע בתאגוד לקראת החלת היישום בחינוך חינם ב-3- 4, הם חלק מהמהלך הזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הם חלק מהמהלך הזה אז הם לא יצטרכו לעמוד בקריטריונים אחרים מאלו שהם עמדו בהם עד היום. זו שאלה שעלתה בוועדה הקודמת ולא היתה תשובה.
סימה חדד מה יפית
לא נתנו לנו לענות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. לא היתה לכם תשובה.
סימה חדד מה יפית
אני רוצה לעבור בקצרה על התכנית גם עליה שמענו בפעם הקודמת, בעצם מה יכלול היום הזה. גם בבתי-הספר גם בגני ילדים הארכת יום הלימודים עד השעה 16:00. שמענו כאן גם מדוע משרד החינוך לא לוקח על עצמו את העסקת כוח-האדם וכו'. את זה אנחנו לא יכולים לעשות, אבל התכנית שתיעשה במהלך היום במסגרות החינוך בעצם תהיה באחריות המשרד, בפיקוח המשרד ובאחריות המנהלים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הקבלנים יעסיקו אות אותם אנשים שינהלו?
סימה חדד מה יפית
כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
במקומות, למשל, שייכנסו לתוך החוק החדש של הצהרונים, האם הצוות יתחלף בשעות הצהריים?
סימה חדד מה יפית
בחלק מהמקומות כן, ובחלק מהמקומות הצוות של הבוקר יוכל לבחור להישאר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז זה כבר לא לפי הקריטריונים שקיבלנו בשבוע שעבר.
מיכל כהן
אותם דבר. גננת שמסיימת בשעה 14:00 לפי אופק חדש תוכל להמשיך לעבוד עד השעה 16:00 בתוספת שכר על-ידי הקבלן, תוספת. תרצה – תישאר, לא תרצה – ייכנס במקומה. כנ"ל בבית-הספר. אחריות הפעלת המסגרת היא על מנהל בית-הספר ורכז בית-ספרי מטעם בית-הספר שחייב להיות לאורך כל שעות הפעילות. השכר יהיה משולם על-ידי הזכיין, הצוות ייבחר יחד עם הרשות ובתיאום עם מנהל בית-הספר. לא יהיה מצב שייכנסו לבית-הספר או לגן אנשים שלא יהיו מקובלים על מנהלי המסגרות. מורים שירצו להישאר ולקבל שכר נוסף יישארו, מורים שלא ירצו לא יישארו ואז ייכנסו מדריכים מומחים.
ממילא כשאנחנו מדברים על מסגרת העשרה, לא כל מורה – אמרתי את זה בפעם הקודם – יודע לנגן או ללמד נגינה או לרקוד או לעשות תיאטרון. ולכן, אנחנו רוצים שזו תהיה גם מסגרת העשרה שתכניס כוחות לתוך בתי-הספר וייתנו דברים אחרים. ולכן, זו התכנית שתהיה. גם עבודה לימודית על-ידי מורים ועל-ידי סטודנטים, גם פעילות העשרה, גם פעילות הורים וילדים. כמובן אנחנו מדברים על דרכי פעולה פרטניות, קבוצתיות, מכיוון שיש לנו ממול גם שעות - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רואה שגם הזנה.
מיכל כהן
בסוף נענה על כל השאלות.
חנין זועבי
הסבסוד הוא מלא?
מיכל כהן
באשכולות 1 עד 3 מלא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
באשכולות 1 עד 3 וזה לפי רשות מקומית. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ירושלים או את יפו, מאחר והרשות מדורגת למעלה מאשכולות 1 עד 3 גם אם יש שכונות מצוקה כשבאינדיבידואל ההורים נמצאים בשורה התחתונה באשכולות 1 עד 3, הם לא יקבלו בכלל סבסוד. הם לא נכנסים לתוך הסיפור הזה.
קריאה
הם נשארים בתמ"ת.
איטה עטייא
הם נשארים אצלנו בשלב הזה מאשכול 4 עד 7.
משה גפני
מה עושים עם העובדים או העובדות שהיו עד היום ב-1 עד 3?
מיכל כהן
אנחנו מייד נענה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עוד משהו לגבי הסבסוד שאינו מוכר רשמי. זה בטח נורא מעניין אותך חבר הכנסת משה גפני - - -
משה גפני
ממש לא. מה מעניין אותי המוכר שאינו רשמי?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כי שם לא יהיה סבסוד מלא גם כאשר הרשות היא ב-1 עד 3. זה יהיה בין 55% ל-75%. השאר יהיה מטצ'ינג.
משה גפני
חוץ מהרשתות. הרשתות מתוקצבות ב-100%. אגב, זה לא היה בהחלטת הממשלה המקורית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני יודעת. גם לא היה מבחן תעסוקה בהחלטה המקורית שהשתנתה.
משה גפני
כל כך הרבה דברים שמשתנים מפעם לפעם.
סימה חדד מה יפית
ברמת המוסד החינוכי חשוב לומר שמעבר להארכת שעות הפעילות יש תקציב נוסף לבית-הספר להעשרה עבור הילדים, גם להפעלת הרכז הבית-ספרי שיהיה אחראי ליום הזה, לפעילות של הורים וילדים בבית-הספר, להעשרה, וכמובן תקציב להזנה שהוא גם מכרז אחר. ברמה יישובית, בכל יישוב יהיה רכז יישובי שיתפעל את כל העבודה בתוך היישוב. זאת הרשימה של המדריכים שהועסקו, עובדי הוראה בפועל שמעוניינים להאריך את היום ולהישאר ולקבל את שכרם מטעם הזכיין, סטודנטים שמעוניינים לעבוד, מדריכים מומחים בתחום. כפי שמיכל ציינה קודם בתחומים מקצועיים גם להעשרה וגם במשך היום כי מעבר לשעות הפעילות יש תוספת של העשרה בכל אחת מהמסגרות, וכן מפעילי צהרונים נבחרים שיש להם ניסיון ורוצים בוודאי להשתלב בתוך המערכת.
משה גפני
לא הבנתי, אני לא כל כך מבין עברית. מה זה "מפעילים צהרונים נבחרים"?
סימה חדד מה יפית
מפעילים שיש להם ניסיון.
משה גפני
למה לא סטודנטים נבחרים ומדריכים נבחרים? למה מפעילי צהרונים נבחרים? כי יכול להיות שהזכיין לא ירצה לקחת אותם כי הם מקבלים משכורת יותר גבוהה.
סימה חדד מה יפית
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
או שהוא יצטרך לעבוד תחת הקבלן.
סימה חדד מה יפית
לא.
משה גפני
מה פירוש המילה "נבחרים"?
סימה חדד מה יפית
אני מנסה להסביר. היום כל אדם יכול לפתוח בבית בצהרון בלי להירשם בשום מקום, בלי לקבל רישוי. יחד עם זאת, לפי הנתונים שיש לנו, יש הרבה מאוד בעלי צהרונים שמפעילים בצורה מוסדרת ומאורגנת. אנחנו כן מבקשים לקחת אנשים שהם בעלי ניסיון, שהתנסו בזה, וזאת הכוונה. לא כל מי שהפעיל בבית חדר עם כמה ילדים יוכל לעשות את זה.
משה גפני
צריך לכתוב את זה אחרת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
והם יהיו תחת הקבלן?
מיכל כהן
הם מקבלים בכל מקרה שכר מהקבלן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חוץ מהשכר, חוץ מהחלפת הכסף, במה הם כפופים לקבלן?
סימה חדד מה יפית
המעסיק הוא האחראי לנושא של ההכשרה שלהם, הוא עושה את הבקרה יחד עם הרכז והמדריך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רואה שהם יצטרכו לעבור השתלמויות בהיקף של 30 עד 60 שעות. מי משלם את זה?
סימה חדד מה יפית
משרד החינוך.
מיכל כהן
ואנחנו גם נקבע את אופי ההכשרה.
משה גפני
יש פה בעיה כי יש נשים שעובדות היום והן לא יהיו בעדיפות. אתם שמתם את זה במקום הרביעי.
מיכל כהן
לא, זה לא מדורג. הוצאנו את זה מתוך המכרז.
משה גפני
האם אתם יכולים להגיד שהם יהיו בעדיפות עליונה? כי הם יישארו בלי פרנסה.
מיכל כהן
ארבעת הסוגים הללו אין לאחד כן ואחד לא. כולם נמצאים מבחינתנו ככוח - - -
משה גפני
לא יכול להיות. כי יכול להיות מצב, אני לא בטוח שזה יקרה, שיהיו יותר מידיי. הזכיין יעשה מה שנוח לו. התפקיד שלנו הוא לדאוג לעובדים או לעובדות. הזכיין יעשה מה שנוח לו, הוא זכה במכרז.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חבר הכנסת גפני, האינטרס שלנו פה הוא קודם כל הילדים. בוודאי שגם העובדים כי אם הם יהיו עובדים טובים אז - - -
משה גפני
זה ברור. אבל מפעילי צהרונים ואני מדבר על אלה שהם ממוסדים ומוסדרים כל השנים הם עדיפים על פני סטודנטים, למשל. זה הפרנסה שלהם, יש להם ניסיון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם הניסיון, נכון.
משה גפני
השאלה היא האם יש לזה עדיפות? הזכיין יעשה מה שנוח לו.
מיכל כהן
אני רק רוצה לומר לגבי הצהרונים של התמ"ת. בואו נזכור שהצהרונים של התמ"ת נותנים כרגע מענה ל-9,000 ילדים. אנחנו מתכוונים לתת ל-170,000 ילדים. עבודה לא תחסר. מי שיהיה ראוי ויהיה מקובל ועשה עבודה טובה יתקבל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בואו נחדד את השאלה, נראה לי שגם לשם מכוון חבר הכנסת גפני. הקבלן זה רק צינור להעברה. מי שקובע זה משרד החינוך. בסופו של דבר, יכולות להיות מסגרות שעמדו תחת זה של התמ"ת אבל לא יצליחו לעמוד בקריטריונים של החינוך ולכן ייפלו בין הכיסאות כי הקריטריונים ישתנו?
סימה חדד מה יפית
באשכולות 1 עד 3?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
סימה חדד מה יפית
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את אומרת לפרוטוקול אין חיה כזאת.
סימה חדד מה יפית
אין, כי באשכולות 1 עד 3 התמ"ת לא מממן ולא מסבסד אף אחד.
מיכל כהן
על המפעילים, אנחנו נבחר את המפעילים. אנחנו צריכים לראות. זה לא כל כך פשוט להפעיל ציבור כזה גדול ב- - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל מתי תבדקו? אתם מבינים שתיכף שנת הלימודים. לכן שאלתי אם מיפיתם את השטח.
מיכל כהן
ברור. קודם כל, אנחנו עשינו חשיפה לרשויות. פנינו לרשויות לנסות לארגן גם מתוכן את כוח-האדם הרלוונטי. ברגע שיהיה לנו זכיין ואנחנו נפנה רשות רשות, ומנהלי בתי-הספר עשינו חשיפה. עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מקביל של - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זאת אומרת, גם כשיהיה לנו זכיין אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיו המוסדות ששם זה יופעל.
מיכל כהן
לא, אנחנו יודעים את כל המוסדות. כל המוסדות באשכולות 1 עד 3 בגנים ובבתי-הספר בכיתות א' עד ג', כל המוסדות שאנחנו מכירים תהיה בהם הפעלה.
חנין זועבי
המוסד ייזום את זה או שהמשרד יגיד: עכשיו המוסדות האלה? האם היוזמה היא מצד הרשות, מצד המוסד שיגיד: אני רוצה לעבור, או שאתם תגידו: עכשיו אנחנו עוברים לפי מקום גיאוגרפי? איך אתם מפעילים ומתחילים את התוכנית? האם אתם מחכים ליוזמה של הרשות או ליוזמה של המוסד?
קריאה
לא, לא.
סימה חדד מה יפית
אנחנו אמרנו שזה נקבע באשכולות 1 עד 3.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל את כל הזמן חוזרת על זה. אני חושבת שיש פה שאלה מסוימת שכדאי לשים עליה את הדגש ובעצם אותה התחיל חבר הכנסת גפני. למשל, לגבי מפעילות מסוימות שנמצאות היום כבר בשטח – האם יכול להיות מצב שהן מוצאות את עצמן מחוץ למערכת הזאת?
מיכל כהן
אם הם לא יעמדו בתנאים, ברור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אם הם עמדו בתנאים של התמ"ת קודם, התנאים לא ישתנו או שכן? זאת השאלה. מה יפלוט אותן החוצה? התנאים השתנו הלכה למעשה.
משה גפני
אני אענה. הולך להיות מעניין כי עכשיו תהיה תחרות בין משרד החינוך ומשרד התמ"ת – חבל על הזמן מה שיהיה.
איטה עטייא
לא, אנחנו לא באותם אשכולות.
משה גפני
לא משנה, אבל יהיה במקומות אחרים שאתם תהיו. הם לא יוצאים, הם נשארים בערים אחרות ואז תהיה תחרות איזה מעון יותר טוב, איזה צוות יותר טוב.
סימה חדד מה יפית
אבל התמ"ת מממן ילדים.
משה גפני
מה אכפת לכם מהתחרות? מה קרה?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש לי שאלה. בואו נחדד אותה וניתן דוגמה.
חנין זועבי
אני צריכה גם תשובה לשאלה שלי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חברת הכנסת חנין, אני נותנת לך לשאול שאלה.
משה גפני
הן טוענות שלא יכול להיות מצב שבו מי שמפעילה היום צהרון באשכולות 1 עד 3 שלא יימצא לה מקום עבודה אם היא עומדת בתנאים. אני מדבר כמובן על עומדת בתנאים כי הדבר החשוב זה הילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון.
משה גפני
באשכול 1 עד 3 היום יש 9,000, יהיה 190,000. ולכן, סביר להניח לפי הנתונים שלכולם תהיה עבודה אם אכן הן עומדות בקריטריונים. אני שואל שאלה אחת היות ואני עברתי פה הרבה גלגולים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל גפני, הקריטריונים של התמ"ת והקריטריונים של החינוך שונים האחד מהשני.
משה גפני
בסדר, בסדר. אני מדבר על קריטריונים. אני לא נכנס לשאלה של הקריטריונים. באמת צריך גם כן לבדוק מה הם הקריטריונים, אבל זה נושא אחר.

במידה והיא אכן עומדת בקריטריונים, ובידה ויכולות להיות בעיות - אני יכול לשער מה, אני לא רוצה להגיד את זה אפילו - האם לפי התכניות הללו יש עדיפות לאותה אחת שעומדת בקריטריונים שהפעילה עד היום צהרון שהיא אכן תעבוד והזכיין לא יוכל לשחק עם הדבר הזה?
קריאה
לא, לא.
משה גפני
הזכיין יכול לבוא ולהגיד: אותה אני לא רוצה כיוון שהיא ג'ינג'ית. הוא לא רוצה, מה יעשו לו? מה התשובה?
מאירה בסוק
בגלל שהיא עולה יותר כסף.
חיים הלפרין
אגב, בהערתו של חבר הכנסת גפני על העדיפות, אנחנו פשוט מדברים פה על כלל העובדים, ובאופן טבעי בבתי-ספר יהיו סטודנטים.
משה גפני
זה לא רלוונטי. מה שאמרתי תמחק כי הרבה פעמים אני אומר דברים ואחרי זה אני חוזר בי. אני שואל, האם הזכיין ידע שבעדיפות העליונה, אם אחת עומדת בקריטריונים והיא עבדה עשר שנים או עשרים שנה במשרד התמ"ת, האם יש לו חובה להעסיק אותה? שזה לא יהיה מצווה הבאה בעבירה.
חיים הלפרין
יש לה יתרון. הנקודה היחידה שיכולה להוות סלע מחלוקת ובגלל זה היא לא תיקלט זה אם תנאי השכר שהוא יציע לה לא יתאימו לה כי היא הרוויחה יותר, זה הכול.
משה גפני
אני מתנצל, אני חייב לצאת. אחרי ששמעתי את זה אני הולך לדון בוועדה אצלי על התקציב הדו-שנתי.
חנין זועבי
אבל אני עדיין לא קיבלתי תשובה איך מתחילים להפעיל את התכנית? לפי מה? האם אתם מחכים ליוזמה מטעם המוסד? השאלה השנייה, איך התקציב למוסד נקבע? האם על-פי מספר הילדים או על-פי תכנית שהמוסד מגיש לכם? האם הוא אומר: אני רוצה לממש את התכנית הזאת ואז כך נקבע התקציב?
חיים הלפרין
מיכל אמרה לפני רגע שאנחנו עושים פעולות מקדימות עוד לפני שיהיו זכיינים כדי שהרשויות ייערכו, כי הנעלם היחיד מבחינתנו כרגע הוא כמה ילדים ירצו להשתתף כי זה וולונטרי, זו לא תכנית חובה. כלומר, יכולה אימא להחליט שהיא רוצה שהילדים יבואו הביתה ולא יישארו בתכנית הזאת. אבל למעט הנתון הזה אנחנו יודעים מי הם המוסדות, אנחנו יודעים מי הם היישובים. ברגע שיהיה זכיין, הזכיין פונה לכל יישוב ויישוב ומבקש ממנו לכנס את הוועדה היישובית ולבנות - - -
חנין זועבי
זכיין אחד? זכיינים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זכיינים, אבל כאשר כל זכיין חייב שיהיה לו ניסיון בהפעלה של אלף מסגרות.
חיים הלפרין
לא, זכיין צריך שיהיה לו 200 מסגרות ניסיון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שיניתם?
חיים הלפרין
לא שינינו, זה כתב במכרז. הוא צריך להתחייב להפעיל אלף מסגרות. הניסיון בתנאי הסף הוא ניסיון יחסית נמוך, אבל כיוון שאנחנו לא רוצים שיהיו לנו מאה זכיינים כי לנהל מאה זכיינים מאוד מסובך וגם לתאם ביניהם. לכן, אנחנו מעדיפים שיהיו כמה זכיינים גדולים שיפעילו אלף מסגרות. הזכיין יוזם את הפנייה.
חנין זועבי
הזכיין פונה לרשויות או למוסדות. עכשיו עניין התקציב.
חיים הלפרין
הוא אומר לטובת בית-ספר יש דבר שנקרא מסגרת שפירושה 30 - 35 ילדים, תלוי במקום, ולמסגרת הזאת יש תקציב שעומד לרשות העניין הזה, והזכיין יעסיק את העובדים. לכן, מבחינת בית-ספר הוא לא מקבל כסף, הוא מקבל שירות. לרשות בית-הספר, לרשות המוסד, עומדת היכולת להפעיל את התכנית מ-13:30 עד 16:00 בהתאם ליום הלימודים, והזכיין יעסיק את כל העובדים באותה יחידה שבית-הספר או הגן אחראים עליה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו לא מסבסדים פר-ראש, אנחנו מסבסדים פר-יחידה.
חיים הלפרין
קבוצה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
קבוצה. חברת הכנסת חנין זועבי, זה לא לפי מספר הילדים, זה לפי קבוצה. יכול להיות שהעלויות שלו לגבי 30 או 35 ילדים הן אותן עלויות, ולכן הסבסוד יהיה כך.
חנין זועבי
מה זאת אומרת קבוצה? האם קבוצה שנמצאת במוסד?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
קבוצה, כן. לפי כיתה.

אנחנו נכניס קצת סדר עכשיו בדברים. יש לי שאלה נוספת. אם למשל, ויצ"ו ונעמ"ת לא ייגשו למכרז, אז הקבלן יפעיל אותם בצהרונים?
סימה חדד מה יפית
בויצ"ו ונעמ"ת מאריכים את יום הלימודים. הם עצמם מאריכים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הם צריכים להיות תחת קבלן שמפעיל אלף כיתות.
מאירה בסוק
כל המעונות, גם המעונות של נאות מרגלית וכל אלה, הם לא צריכים לגשת למכרז והם ממשיכים בגנים שלהם – אותה דרך שהיתה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, רגע. אז למה זה שונה מבתי-ספר? שם לא ייכנס קבלן?
קריאה
ודאי שייכנס.
קריאה
שם לא ייכנס.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ייכנס קבלן.
קריאה
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חברים, עוד הפעם יש חוסר תמימות דעים בתוך משרד החינוך.
מאירה בסוק
אני הבנתי שלא נכנס קבלן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני שמעתי משהו אחר. ייכנס קבלן או לא ייכנס קבלן בבתי-הספר?
קריאה
לא בית-ספר, בגני הילדים של נעמ"ת.
שרי שילון
הם אמרו כך, כתוב בפרוטוקול: "הקריטריונים להפעלה יהיו כפי שהם היום לגבי מפעילים ותיקים". נו, אז זה כן או לא?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זו השאלה שאותה אנחנו מחדדים. אבל גם בתוך הנציגים של משרד החינוך יש חוסר תמימות דעים. אחד אומר יצטרכו לעבוד תחת קבלן, השניים אומרים שלא.
סימה חדד מה יפית
כל המעבר - אני רוצה לחבר את זה ל-3 – 4 מכיוון ש - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עזבי 3 – 4, מה קורה עם השאלה הספציפית ששאלתי.
סימה חדד מה יפית
שוב אני אומרת, מכיוון שהם הופכים להיות חלק מתוך המערך, בערך כמו שלנו יש את יום חינוך ארוך ויום חינוך ארוך יתוקצב כולו, גם כאן פה רק המעונות האלה של ויצ"ו, נעמ"ת ונאות מרגלית מתוקצבים כרגע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ואמונה נשות חירות? זו שאלה ששאלתי כבר כמה פעמים.
מאירה בסוק
אנחנו לא מבינים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם אני לא הבנתי. יש כיתות גן במעונות האלה.
מיכל כהן
ברשותך, זו דוגמה לא סגורה. אני מבקשת לא לתת אליה עכשיו תשובה. זה מעלה פה סוגיה שהיא לא סגורה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הבנו, זו סוגיה שהעלנו אותה עכשיו והיא לא סגורה.
מיכל כהן
אני רושמת לבדוק את זה ולרדת לרזולוציה וניתן תשובה בפעם הבאה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. אז גם פה עדיין אין לנו תשובה.
סימה חדד מה יפית
אנחנו חוזרים לרמת בית-הספר ולאחריות מנהל בית-הספר על כל מה שנעשה לאורך היום מ-8:00 בבוקר עד השעה 16:00 כאשר אחד התפקידים המשמעותיים שלו זה לבחור רכז בית-ספרי שיופעל על-ידי הזכיין ויהיה אחראי לתפעול כל היום.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא מישהו מתוך המערכת הקיימת.
סימה חדד מה יפית
מתוך המערכת הקיימת שיתוקצב על-ידי הזכיין, יעקוב אחרי מה שנעשה בבית-הספר, יחבר את זה למערכת השעות.

ברמת בית-הספר – ועדת היגוי בית-ספרית שתחליט גם על התכנים, על מתכונת העבודה ועל מדדי הצמיחה בהמשך.

ברמת היישוב- בכל יישוב, בדיוק כפי שמופעלת תכנית מיל"ת היום. יש ועדת היגוי יישוב שתחליט גם על התכנים, כוח-האדם, איך זה יתופעל יחד עם הרכז היישוב בו זמנית בחיבור מלא לבית-הספר, להנהלת בית-הספר ולרכז הבית-ספרי.

לגבי התכנית היישובית ואישורה אנחנו - - -. אלה סוגיות שעלו בדיון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
פה יש לי שאלה לגבי עניין מעמד הביניים. לפי מה שאנחנו הבנו, כפי שהמליצה טרכטנברג ובתחילה גם החלטת הממשלה לגבי 4 עד 6 לשנת הלימודים הקרובה, אז נכון, היו שם מבחני ההכנסה שירדו אחר כך, תת-ועדה שגם ביטלה את אותם מבחנים. היא אמרה לא רק לאימהות עובדות אלא בחתך רוחב. לא יהיה בכלל אשכולות 4?
קריאה
נכון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בכלל, גם כאשר מדברים על שכונות מצוקה בתוך הערים הכביכול יותר חזקות.
מיכל כהן
לא יהיה.
איטה עטייא
יישאר אצלנו. 4 עד 7 יישאר אצלנו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם כל הסיפור הוא בגלל העלויות או שיש משהו נוסף שאנחנו לא יודעים עליו?
מיכל כהן
בין השאר כשיצאנו להחלטה יצאנו עם 60 מיליון ל-4 עד 6 פיילוט. ברגע שהוחלט שאנחנו עושים את אשכולות 1 עד 3 ורמת השירות, האוצר בעצם אמר שלא יספיק הכסף גם לאשכולות 4 עד 6 כפיילוט. צריך רק להזכיר ש-4 עד 6 לא היו אמורים להיכנס מלא. ניסוי, זה גם לא חצי. היו צריכים לקחת מדגמי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כשהעלות פה היתה 60 מיליון.

אני מברכת את חבר הכנסת מקלב שהיה בנשיאות. אני מכירה עד כמה זה מתארך. אנחנו מודים לו כי עלו פה דברים נורא מעניינים.
אורי מקלב
תודה. לאורך כל הזמן קיבלתי אס.אם.אסים על המצגת כך שאני מעודכן. גופי היה שם אבל הראש שלי פה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם עכשיו עדיין אין לנו תשובות מסוימות לשאלות שהעלית. נצטרך לעשות איזה עוד סוג של - - -
אורי מקלב
השימוש בתוך הגנים הפרטיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם, בין היתר. היו לנו גם שאלות נוספות.
אני רוצה לחזור לנקודה של העלות של ה-60 מיליון. בשל החוסר ב-60 מיליון האלה בגלל שירדו מבחני ההכנסה, זו הסיבה שלא יהיה פיילוט ב-4 עד 6?
קריאה
כן, שהוא יחל בתשע"ד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זו הסיבה שהשנה או שישנם דברים נוספים?
מיכל כהן
מבחינת משרד החינוך, אנחנו ערוכים להפעיל.
אליעזר שוורץ
מבחינת משרד האוצר, האם זו הסיבה היחידה? הכסף?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הכסף - זו הסיבה היחידה? אנחנו חוזרים על זה שוב, ולא סתם אנחנו חוזרים. הסיבה היחידה זה הכסף?
מיכל כהן
קודם כל היה העניין של התקציב. הדבר השני שהיה שאין עליו עדיין הסכמה בין משרד האוצר למשרד החינוך לגבי מבחן התעסוקה באשכולות 4 עד 6.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
החוסר ב-60 מיליון – האם זה מה שמונע את הפעלת הפיילוט?
מיכל כהן
לא, והמודל שבעצם על-פי החלטת הממשלה צריך להיות מבחן התעסוקה, ומשרד החינוך אמר: לא יהיה מבחן תעסוקה כי אנחנו לא נחלק את החינוך. ולכן, אין הסכמה לגבי 4 עד 6 וסוכם בהחלטה השנייה שברגע שיגיעו ליישום 4 עד 6 שר האוצר ושר החינוך יגיעו ביניהם להסכמה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יכול להיות שגם בשנה הבאה בכלל לא יהיה לנו מודל שיהיה שווה בין הדברים. אני אגיד לך למה. כי לגבי החסך או החוסר ב-60 מיליון בל נשכח שיש עודפים בתמ"ת שלא נוצלו, של הסבסוד. ולכן, יכול להיות שהעברה של הכספים שנשארו, של הרזרבות בתמ"ת, היו מכסים את הפער שהם למעלה מ-60 מיליון. זה משהו שהוא עלה והתמ"ת אישר את זה בישיבה שעברה.
איטה עטייא
אני אומרת, בכל מקרה הכסף יעבור. יכול להיות שהם לוקחים מראש את הכסף הזה בחשבון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יתרה מכך, יש פה כפול, רזרבות כפולות. כי אם 1 עד 3 היום תחת הכנפיים שלכם או הגג שלכם עוברים באופן מלא למשרד החינוך, עדיין יש אצלכם עודפים שלא נוצלו לא רק ב-1 עד 3, עודפים לסבסוד שלא נוצלו. אם אנחנו מדברים על 240 מיליון כאשר נוצל 100 מיליון, נשארו לנו למעלה מ-50%. נשארו לנו בסביבות 140 מיליון עודפים שיכלו לכסות את החוסר ב-60 מיליון האלה.
מיכל כהן
לגבי התקציב – צריך באמת לשאול את משרד האוצר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן. לצערי הרב, הם לא שלחו נציג היום.
מיכל כהן
למעט התקציב יש גם אי-הסכמה כרגע לגבי ההפעלה כמו שאמרתי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בעבר ידעה מדינת ישראל למפות שטחים לפי מצב סוציו-אקונומי ולא לפי רשות, כמו שיקום שכונות, גם חברתי וגם בכלל. היא ידעה איזה שכונות נמצאות במצוקה והיא הגדירה אותן. האם המודל הזה או מודל דומה הוא לא מודל שיכול להיות גם בנושאים הללו?
חיים הלפרין
זה היה אמור להיות בדיוק הניסוי שאליו כיוונו בתשע"ג. אבל כיוון שאין הסכמה עליו אי-אפשר לבצע אותו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מי זה "אנחנו כיוונו"? האם החינוך?
חיים הלפרין
משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הרגע נאמר שבמשרד החינוך לא רוצים למפות אזורים.
קריאה
לא.
חיים הלפרין
אנחנו ב-60 מיליון שדובר עליהם כניסוי דובר על זה שהוא לא ייערך באופן אוטומטי באשכול 4 וניקח את הרשויות החלשות של אשכול 4 וניתן שם בדיוק כמו שזה עובד ב-1 עד 3, אלא המטרה היתה לקחת באשכולות 4 עד 6 בתי-ספר חלשים שהם בעצם ההורים החלשים של השכונות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ולמה זה לא?
חיים הלפרין
כי היתה אי-הסכמה על המתווה של איך ממשיכים לעבוד הלאה מאשכול 4 עד 10.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם יש איזושהי פריצת דרך שאנחנו יכולים לתכנן אליה בהמשך או שהבשורה היא שאין מתווה?
חיים הלפרין
מבחינתנו, אנחנו היינו ערוכים לזה. כיוון שאין הסכמה אנחנו לא יכולים לבצע את זה.
זיו בר
זו נקודה ללחוץ באמת מול האוצר – התקציב הזה והשכונות החלשות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש מצב סוציו-אקונומי 1 עד 3 גם בערים החזקות. גם אם הן יהיו מוגדרות 9 יש שם שכונות מצוקה.
חנין זועבי
בתכנית הזאת מנהל בית-הספר עומד בראש ועדת ההיגוי. נניח שביישוב מסוים יש שלושה-ארבעה בתי-ספר כשאף מנהל בית-ספר לא רוצה כי זו עוד משימה על הגב שלו. האם אז לא מפעילים את התכנית?
חיים הלפרין
מנהל בית-הספר הוא עובד משרד החינוך וזאת הנחיה שהוא צריך לבצע. המשרד מעמיד לרשותו רכז שירכז את זה ולא הכול על כתפיו.
חנין זועבי
המנהל לא יכול לסרב לתכנית הזאת.
חיים הלפרין
לא. היחידים שיכולים לסרב זה רק ההורים.
מיכל כהן
זה ההורים, רק אם ההורים לא רוצים. המנהל לא יכול להגיד אני רוצה או לא רוצה בהתאם למה שנוח. מעבר לזה, הוא מקבל תקציב ומקבל תשלום עבור רכז שיעשה עבור בית-הספר את כל העבודה. אנחנו סיימנו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, אני רואה שעלו פה שאלות שאותי הן מעניינות. תיכף חבר הכנסת אורי מקלב יקבל את רשות הדיבור כי הוא זה שיזם את כל הדיונים.
מיכל כהן
אלה התשובות מענה למעמד הביניים. נאמר בפעם הקודמת: אין מענה למעמד הביניים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין מענה.
מיכל כהן
אמרנו שהחלטת הממשלה מדברת על המדורג, והמדורג, למעט הסיפור של 4 עד 6 שזה פיילוט קטן, אנחנו מתחילים לפי מה שכתוב בהחלטת הממשלה. וכן, בשנת תשע"ד אנחנו מתחילים עם האשכולות היותר - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה אלף מסגרות עדיין?
חיים הלפרין
אמרתי קודם שאנחנו לא רוצים לעמוד מול מאה מפעילים קטנים כי לנהל את זה מול מאה מפעילים זה משהו שקשה מאוד לעשות אותו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה מפעילים פוטנציאלים כאלה יש לנו בשוק?
חיים הלפרין
אנחנו מעריכים שיש לפחות חמישה-שישה גופים גדולים שיודעים לעשות דבר כזה, אבל אנחנו גם יודעים שיש עוד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אתם צריכים להפעיל 8,000 מסגרות. זאת אומרת שכל מי שייגש יזכה?
חיים הלפרין
המתווה שעליו אנחנו בונים את המכרז הזה הוא שאפשר לצרף כל הזמן עוד זכיינים למכרז.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שיעמדו באלף.
אורי מקלב
היושבת-ראש שואלת האם יש אפשרות שלכם, בשיקול דעת שלכם, לתת רק למפעיל אחד במכרז?
חיים הלפרין
אין דבר כזה. מראש אמרנו שאנחנו לא רוצים זכיין אחד.
אורי מקלב
אבל כמה הגבלתם אותו? האם לא יותר מאלף?
חיים הלפרין
לא הגבלנו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, האלף זה המינימום. הפוך, ההגבלה היא הפוכה.
אורי מקלב
בניסיון, בניסיון.
חנין זועבי
בניסיון 200.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בהפעלה אלף. הוא יהיה חייב להפעיל אלף.
שלמה ברילנר
אם הוא אומר שיש חמישה שיכולים לזכות וחמישה הולכים לזכות זה אומר שזה מכרז תפור כי אין היגיון אחר. חמישה לא יכולים וחמישה יכולים אז זה מכרז תפור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה ירדת לשורש הדברים. לכן, אני שאלתי כל מי שייגש יזכה?
מיכל כהן
לא, מי אמר?
שלמה ברילנר
אין כאלה אנשים, אין כזאת מפלצת.
מאירה בסוק
אבל רשויות מקומיות וחברות מתנ"סים עשו את זה בסדר. למה להתחיל הכול מהתחלה?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רשות מקומית לא יכולה להיכנס לפה.
אורי מקלב
האם הרשות המקומית והאם המתנ"סים יוכלו להתמודד או לא?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם רשות מקומית יכולה להתמודד? האם יש לה אלף מסגרות? אין לה אלף.
חיים הלפרין
אני חייב, ברשותכם, קודם כל להגיב לאמירה שנתפסת בעיניי כמקוממת. המכרז הזה הוא לא תפור. אמרנו מראש שאנחנו יודעים על גופים שיכולים לנהל את זה. אנחנו מניחים שיש עוד. ולכן, אין שום החלטה על כמות הזכיינים שיהיו במכרז הזה. כל מי שייגש יעמוד בתנאי הסף. אגב, תנאי הסף הם נמוכים, כמו שאמרתי קודם. הוא רק צריך להתחייב להפעיל אלף מסגרות כי אמרתי אנחנו לא רוצים לעמוד מול ספקים קטנים.
דבר שני, אנחנו כבר לקראת השנה הקרובה נאפשר לרשויות מקומיות שיהיו מסוגלות לקחת את זה על כתפיהן, לקחת את זה על כתפיהן בתנאים מסוימים כי אנחנו נרצה צמוד - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כשהאלף כבר לא יהיה מסגרת.
חיים הלפרין
נכון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זו תשובה, למשל, שלא היתה לנו קודם. אתם תאפשרו גם לרשויות מקומיות לקחת על עצמן את ההפעלה בלי להיות כפוף לקבלן?
חיים הלפרין
לא, לא. זה מנגנון אחר לגמרי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מול המשרד. זה מנגנון שאתם צריכים לפתח, הוא עוד לא פותח.
חיים הלפרין
החלק המהותי מבחינתנו שכרגע לא סגור - - - אנחנו יודעים להגיד מה אנחנו נותנים כי החבילה מופיעה פה בפניכם. אבל אנחנו כרגע עוד לא סגורים על בקרה שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות מאוד צמודה על איך זה יופעל ברשות מקומית. ברגע שהנושא הזה יהיה סגור הם יוכלו להפעיל - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השאלה שעלתה פה, והיו פה נציגים של השלטון המקומי של השטח, שהעלו פה טענות. הם דיברו על כך שישנה בעיה. האם אתה רוצה לחדד את השאלות?
דוד דהאן
כן. דוד דהאן, הארגונים החברתיים בכנסת.

אני רוצה להציג לו שאלה. ניר ברקת היה כאן בוועדת החינוך לפני כשלושה שבועות בערך. הוא הציג נתונים ורודים בנושא הצהרונים. אני לא יודע איך אתם לא מנסים להתחבר אליהם. הוא הציג ממש נתונים אלקטרונים על המסך בצורה מאוד ורודה ואני לא מבין איך אתם לא מזכירים אותם בכלל ואיך אתם לא מתחברים אליהם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אם תרשה לי, אני אנסה להתחבר.
דוד דהאן
ולמה הם לא בתכניות שלכם בכלל?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ירושלים לא ב-1 עד 3. בסופו של דבר, אם יורשה לי לרדת לשורש דעתך, מאחר ורשויות מקומיות מקיימות הלכה למעשה בחלק מהמקומות צהרונים והרבה פעמים זה צהרונים שלא דרך התמ"ת או שלא דרך משרד החינוך כי יש את הבעיה של הרישום, להיכנס לתוך המסגרת. אנחנו ניהלנו דיונים פה בנושאים האלה.
איטה עטייא
במסגרת הצהרונים שלנו יש גם רשויות מקומיות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לכן השאלה היא, אם גם כך הם מפעילים היום צהרונים, ואם גם היום הם נמצאים תחת פיקוח של משרד החינוך, מדוע לא להשתמש בהם כמפעיל עתידי ברצף? כי הם גם כך תחת המסגרת שלכם ותחת הפיקוח שלכם. עזוב את ירושלים, אני מדברת עכשיו ארצית ביניהם גם אשכול 1 עד 3.
חיים הלפרין
אם כל רשות תגיד: אני לוקחת את זה עליי ואני מפעילה את זה תוכל בתנאים שאמרנו ל- - -
זיו בר
באשכולות 4 עד 10. באשכולות 1 עד 3 - - -
מיכל כהן
גם באשכולות 1 עד 3.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כי 4 עד 10 לא צריך אותם בכלל. אם הם לא מסבסדים אז מי צריך את האישורים שלהם?
קריאה
לא, הם יסבסדו שנה הבאה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אה, אתה מדבר על השנה הבאה.
מיכל כהן
יהיה מודל סבסוד גם ל-4 עד 10.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זו בשורה חדשה שלא היתה. הרשות המקומית שתגיש בקשה אמורה להגיש? כי מפה תצא גם בשורה ואולי השלטון המקומי יוכל לפנות גם לראשי הערים ולהסביר להם שיש מנגנון נוסף או שיש איזשהו נתיב נוסף שיוכלו לפנות באופן ישיר למשרד החינוך ולהגיד להם: גם כך אנחנו תחת הפיקוח שלכם, תחת התנאים או הקריטריונים שלכם. ולכן, אנחנו לא צריכים את הקבלן, רוצים להמשיך באופן ישיר. האם אתם תסבסדו אותם?
חיים הלפרין
ב-1 עד 3 כן. אנחנו נגדיר לרשות מה עומד לרשותם, אנחנו נגדיר איך אנחנו נפקח שזה יקרה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז אתם צריכים לעשות עכשיו תכנית עבודה אצלכם במשרד על הנושא הזה כי זה לא קיים.
מיכל כהן
מכיוון שזו שנת הפעלה ראשונה ומכיוון שהרשויות שבאשכולות 1 עד 3 הן הרשויות היותר מתקשות, נקרא לזה, אז לא רצינו לצאת עם אמירה חד-משמעית שהרשות תפעיל. אנחנו נבדוק את כוח יכולת ההפעלה של הרשות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל גם כך היא מפעילה, על מה אתם מדברים בכלל?
מיכל כהן
תני לי לסיים. זאת אומרת שאנחנו נעמיד את שירותי הקבלן. אבל רשות שהיא מפעילה ויכולה להפעיל אנחנו נאפשר לה אם היא תרצה לגבי אשכולות 1 עד 3. לגבי אשכולות 4 עד 10 כל רשות שתרצה תפעיל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ברור, כי הם לא יקבלו מכם כסף. אז מה זה משנה? הם לא מקבלים סבסוד - 4 עד 7. נו, באמת. הם נפלטו החוצה, על מה אנחנו מדברים?
מיכל כהן
בהחלטת הממשלה יהיה מודל סבסוד מ-80% ועד 0%.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יהיה, לא לשנה הקרובה. אנחנו מדברים על השנה הקרובה.
מיכל כהן
אז רק 1 עד 3 - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לכן, 4 עד 10 לא רלוונטי מבחינתנו כי הם לא יסובסדו.

אנחנו נבקש אם תוכלו להעביר לוועדה הזאת, שתהיה לפחות תכנית עבודה לגבי העבודה מול הרשויות המקומיות – להעביר לנו את זה וגם לשלטון המקומי כדי שאפשר יהיה להתנהל כמה שיותר מהר. לא נשאר לנו זמן.
חיים הלפרין
זה יהיה יחד עם השלטון המקומי.
קריאה
הם יושבים איתנו בוועדה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון. אבל היו פה גם חילוקי דעות בוועדה הזאת בשבוע שעבר בין אנשי השטח, בין ערים מסוימות לבין השלטון המרכזי, השלטון המקומי – הנציגות הארצית שלהם.

אנחנו נעבור לשאלה אחרת שאותי הטרידה מאוד. מה יקרה אם יהיו ערעורים במכרז? אתם עניתם: ייעשה תהליך מזורז ומהיר. אתם בית-משפט?
מיכל כהן
מה זאת אומרת? כשיש לנו היום ערעורים במכרזים אז יש תהליך של בדיקת ההצעות והגשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה זמן בממוצע אורך דבר כזה?
מיכל כהן
יכול לקחת הרבה זמן. אבל מכיוון שאנחנו מחויבים לזמן קצר אנחנו נעשה את זה הכי- - -. אני לא יודעת להגיד לך עכשיו מה יקרה אם - תהליך קצר שעד פתיחת שנת הלימודים אנחנו נסיים אותו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מתי המכרז נסגר?
מיכל כהן
ב-15.7.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מתי מכריזים על הזוכה?
מיכל כהן
אחרי שבודקים את ההצעות, תוך שבועיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אוגוסט – אתם מדברים שיהיו לנו זוכים. הליך מזורז לא יכול להיות עד ה-27 לאוגוסט.
מיכל כהן
מי שיעמוד בתנאים.
חיים הלפרין
אמרנו גם בישיבה הקודמת שההפעלה תתחיל אחרי החגים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אגב, זה משהו שעלינו עליו תוך כדי ישיבה.
חיים הלפרין
לא, אם הייתם מקשיבים לנו היינו אומרים את זה בהתחלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
דרך אגב, גם האוצר היה מופתע מאותה אמירה. הוא אמר שהוא היה בטוח שבתחילת שנת הלימודים, ואחרי החגים מבחינתו זו הפתעה וזו חדשה.
מיכל כהן
בכנס ראשי הרשויות - - - על הבמה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם ישנה איזושהי תכנית ב', תכנית חלופית, משהו לביניים בגלל שהמכרז יוצא מאוחר? אנחנו עובדים תוך כדי תנועה. אנחנו מעלים פה שאלות שאולי אחר כך אנחנו עוזרים לכם להכין את הגיבוי בהמשך. אנחנו לא באים להתנגח איתכם, אנחנו באים להעלות שאלות שעולות מהשטח, אם זה מההורים, אם זה מהמפעילים בשטח, אם זה אנשים בעלי ניסיון. אנחנו שואלים את השאלות האלה כדי שיהיו לכם תשובות. הנה, על חלק מהשאלות שלא היו תשובות בשבוע שעבר היום כבר יש תשובות. זה לא רלוונטי אם הן מספקות יותר או אם הן מספקות פחות, העיקר שישנו איזשהו בסיס לפעולה.
השאלה שלי היא האם ישנה איזושהי תכנית חלופית, תכנית ב', מה קורה בינתיים תוך כדי עד שמתברר העניין של הערעורים וכד'? האם יוכלו להמשיך בפלטפורמה הקיימת מול התמ"ת ומול הרשות המקומית עד אשר יתברר מיהו הזכיין או שיש לכם תכנית אחרת? מה קורה בשלב הביניים?

עולה פה עוד שאלה מעניינת אותה שאלנו גם בשבוע שעבר והייתם אמורים לחזור עם תשובה. התמ"ת מסבסד 1 עד 3 מתחילת שנת הלימודים ולא אחרי החגים. מי שעובר היום למשרד החינוך מאבד את הזמן הזה, הוא מפסיד אותו.
אורי מקלב
או שבכלל לא תהיה לו מסגרת? מי יכין בשביל חודש? מי ייפתח את שנת הלימודים כשבחודש לא תהיה בכלל מסגרת. אתם מתעלמים מהנושא הזה ואתם מעבירים את זה כלאחר יד. אחרי החגים – הפירוש הוא שבמשך למעלה מחודש אנשים לא יוכלו לצאת לעבודה. האם אתם מבינים מה המשמעות של חוסר במסגרות? לאנשים יהיו סכסוכים עם מקומות העבודה, יהיו מתחים במקומות העבודה. אנשים לא יוכלו לעבוד. אתם לא יודעים איזה אנדרלמוסיה תהיה פה. אי-אפשר לפתוח את שנת הלימודים, להוציא את מה שהיה, לא לתת מענה, ולומר אחרי החגים. אתם יודעים כשרוצים לדחות משהו אומרים שזה יהיה אחרי שבת. אחרי שבת זה יכול להיות גם אחרי שנתיים. כל פעם זה אחרי שבת. אף אחד לא אומר מתי זה אחרי החגים, זה יכול להיות אפילו חודשיים מתחילת ספטמבר. אנשים לא יוכלו להחזיק מעמד, המסגרות לא יפעילו. אין מי שיפעיל מסגרת רק לחודש-חודשיים. כל המסגרות הקודמות יפסיקו לעבוד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אולי שווה לבדוק מול התמ"ת שתהיה תקופה עד שיופעלו הצהרונים כדי שימשיכו לפחות אלה שקיבלו, שמצבם לא יורע.
מיכל כהן
מסגרות התמ"ת נותנות מענה ל-9,000 תלמידים. אנחנו מדברים על מהלך של 170,000 תלמידים. רוצים לכעוס – אפשר. אבל חצי הכוס המלאה זה 160,000 ילדים שלא קיבלו מענה יקבלו מענה. נכון, לאחר 19 ימי עבודה. אפשר תמיד לומר: אבל הצ'ופצ'יק הזה עוד לא סגור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל גם זה לא בטוח.
מיכל כהן
בתהליך כזה שהוא מורכב מאין כמוהו, בעיתוי שהחלטת ממשלה בינואר תוקנה באפריל, אנחנו עושים יום ולילה כדי שזה יהיה איכותי, מקצועי, ולא רק לומר: פתחנו. ולכן, התאריכים יהיו אחרי החגים. אם וכאשר יהיו ספקים ונצליח לעמוד בזמן שלפני החגים נעמוד. אבל תאריך היעד הוא אחרי החגים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש לי תחושה שאנחנו ניפגש פה גם אחרי החגים ולא ייפתח. אבל תגידו לנו היו ערעורים או היו מקרים אחרים.
מיכל כהן
אפשר להיות פסימיים, אבל אנחנו לא פסימיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השאלה - כשאנחנו מכינים תכנית עבודה, האם אנחנו לוקחים בחשבון את כל הפרמטרים ומנסים להביא להם פתרונות מסוימים? אולי באמת כדאי שמשרד החינוך ומשרד התמ"ת ישבו בינתיים כדי שגם לא תהיה הרעת תנאים עד אשר ייפתח או עד אשר יהיה, והמסגרות שבהן זה פועל עכשיו ימשיכו עד לסיום המכרז עם הזוכה והפעלה בשטח.
איטה עטייא
המסגרות שקיימות עכשיו ממילא צריכות להגיש ולקבל רישיון חדש בשנה הבאה. אני לא נותנת רישיון לחודש אז זה לא נראה לי ריאלי לעשות שהן תעשנה את כל התהליך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל מצד שני, גם כל שנה הם מבקשים רישיון מחדש וזו גם שערורייה בפני עצמה. יכול להיות שאם היינו פותרים את זה אז לא היה את זה.
חנין זועבי
הזכיין יגדיר מה הוא האזור שהוא רוצה, איזה יישובים הוא יעבוד בהם, נכון?
חיים הלפרין
המשרד יגדיר לכל זכיין מה הם האזורים שבהם הוא יעבוד לפי החוזק שלו ביחס לאחרים.
חנין זועבי
אז זה לא שהזכיין יגיד: אני רוצה לעבוד ביישוב הזה או לא.
חיים הלפרין
הוא יכול להגיד, אבל המשרד יחליט.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יחפשו את הזיקה.
חיים הלפרין
המשרד יחליט. לדוגמה, אם החברה למתנ"סים תגיד: אני מעדיפה לעבוד במקום שיש מתנ"סים – זה נתון ששווה לקחת אותו בחשבון מול נתונים אחרים. אבל, בסופו של דבר, המשרד יחליט מי נותן איזה שירות איפה. אנחנו לא ניתן לזכיין אחד להפעיל אחד במטולה ואחד באילת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש לי תחושה שהחברה למתנ"סים יפעילו את רוב הצהרונים הללו. אבל זו סתם תחושת בטן.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
קודם כל, תודה רבה על המשך קיום הדיון. את הרי סמוכה ובטוחה שנושא הצהרונים מעניין הרבה אנשים. זה נושא שהועלה לסדר-היום על ידינו, על-ידי הכנסת, על אף שזה עוד לא יצא. עדיין היתה העבודה מקצועית שלכם. בקושי המכרז יצא ואנחנו כבר התעוררנו. זה לא בגלל שאנחנו עוקבים אחרי הפרסומים שלכם, אלא בעקבות אנשים שהתוודעו לעניין הזה.
אנשים חיים היום בחשש. דעו לכם, שהמצב היום הוא שעשרות אלפי משפחות בהן המשפחות עובדות והצהרונים זה חלק מאפשרות שלהן לעבוד חוששות. הן לא יודעות מה יהיה. גם הבעלויות שהיום מחזיקות עוד יותר חוששות. יש חוסר ביטחון וחוסר ידע אצל כולם. אנחנו נמצאים במצב של אי-בהירות מוחלט וזה מביא לכאוס, ובעיקר לחשש שלקראת תחילת שנת הלימודים לא תהיה מסגרות לילדים האלה.
גברתי היושבת-בראש, אני רוצה להתחיל עם שני הנושאים האחרונים שסיימנו. קודם כל, נושא המכרזים. את העלית את זה, ובצדק, ואמרת שיש ערעורים. הרי אנשים מערערים לא אליכם, אנשים הולכים לבית-המשפט. כשהייתי פה שמעתי שורה של תשובות: אנחנו נסדר את זה, אנחנו נפעיל את זה. אנחנו ניתן גם לרשויות. הכול טוב כשהפעולה היא של משרד החינוך, הגמישות נמצאת בידיים של משרד החינוך. משרד החינוך אומר: אני אעשה כך או אחרת, אני אתגמש, אני אחליט אחרת. כשזה מכרז אין את האפשרויות האלה ואת הגמישות הזאת של: אני אעשה כך, אני פרסמתי כך, מחר אני אכניס גם את הרשות המקומית. לרשות המקומית אין ניסיון של 200. נניח רשות מקומית קטנה שלא היה לה 200 מסגרות, מה אז תגידו? כשמכרז כבר מתפרסם, אם אתם לא תעשו שינויים אז יש דברים שהתשובות הן משפטיות והתשובות הן שינויי מכרז ולא רק הרצונות שלכם.

מעבר לכך, הנושא של תחילת שנת הלימודים הוא אקוטי, אי-אפשר להתעלם מזה. מסגרת שפעלה עד היום והיא יודעת שאחרי החגים אין לה המשך, לא תמשיך לפעול כבר מהראשון לספטמבר. מה פתאום שהיא תעשה את זה? אנחנו לא דיברנו על כל המסגרות האלה של המוכרים שאינם רשמיים שהיום הם נתח מאוד מאוד גדול, בין אם זה בעלויות בגני הילדים ובין אם זה בעלויות בתוך בתי-הספר של המוכר שאינו רשמי שהיום מפעילים את זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חבר הכנסת גפני היה פה והוא אמר שאותו זה לא מעניין.
אורי מקלב
למה זה לא מעניין אותו?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני לא יודעת.
איטה עטייא
כי הרשתות מסובסדות ב-100%, בגלל זה זה לא מעניין.
אורי מקלב
כמו שאותו זה לא מעניין, זה מתחיל להיות מעניין. זה סימן שאנחנו אולי משחיתים את דברנו לריק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יכול להיות שיש סיכומים אחרים שלא הגיעו לידיעתנו.
אורי מקלב
אבל אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אנחנו יודעים שאף בית-ספר ואף מסגרת לא תיתן להכניס שום מפעיל אחר בלי שהיא תקבל שיפוי מלא על כל הדברים. זה גם בלתי אפשרי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מסכימה איתך לחלוטין. אני גם שאלתי. אמרתי שיש כאלו שבאיזשהו אופן נבנים על זה שהקווטה של הצהרון נותנים להם את הרווח שמחזיקים אותם בכלל בחיים. לכן, ברגע שהורדת להם את זה מ-1 עד 3 הם ייסגרו לגמרי. האם יש לנו תכניות חלופיות? זו שאלה שעדיין - - -
אורי מקלב
גם יכול להיות. אנחנו דיברנו על כך, על פיטורי עובדים שלא קיבלנו. אנשים השקיעו בתוך מבנים, החזקת מתקנים. יש גם השקעות שאנשים השקיעו בזה.

יש לי גם הצעה בעניין הזה. אני שמעתי שגם עניתם לגבי התשובות האלה שהמימון שרק 55% ו-75% המוכר שאינו רשמי, הבעלות תשלים. מי יכול לחייב את הבעלות להשלים? מה פתאום שהיא תשלים? בלי שיפוי?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ההורים ישלימו. בסופו של דבר, זה ייפול על ההורים.
אורי מקלב
הם יעלו את שכר הלימוד. איך אפשר להגיד דבר כזה שהם ישלימו מבלי שהם ישלימו? אנחנו צריכים לדעת שחלק מהמסגרות האלה הן מסגרות צהרונים בתוך המסגרת הלימודית. מה אנחנו נגיד? שהמפעיל יפעיל את זה בחוץ, מפעיל חיצוני. ישנו גם עניין השינוע. לא תמיד זה מתאים שילד יכול ללכת מגן הילדים שנמצא בבעלות לצהרון חיצוני שיפעיל את זה. נניח, שהוא ישכור מתנ"ס.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יצא שכרו בהפסדו.
אורי מקלב
מי ייקח אותם? איך ייקחו אותם? איזה אחריות תהיה כשייקחו אותם?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם יש אפשרות כזאת שיקרה מצב - - -?
אורי מקלב
לפי כמה וכמה שאלות שאנחנו שאלנו פה ולא קיבלנו תשובה, הלכתם ואז תפסת מרובה לא תפסת. אנחנו הולכים היום במכרז גדול. אנחנו הולכים למחוק את כל מה שהיה, מיד לעשות דברים חדשים. זה לא הולך. בוא ניתן בינתיים למה שהיה הוא שיהיה. אנחנו רוצים להרחיב את המסגרת. מי שהפעיל עד היום ושהיה לו רישיון להפעלת מסגרת צהרון, הוא קיבל רישיון מהתמ"ת, נמשיך איתו במסגרת הזאת. העבודה של המפעיל החדש, של הזכיין החדש, תהיה לפתוח מסגרות חדשות לכל אלה שיכולים היום בחינם, שלא יכלו להרשות לעצמם. זה כל כך מתאים, זה גם מתלבש טוב. נעשה סוג של פיילוט ענק, ולאחר מכן, עם הזמן, אנחנו לקראת השנה הבאה, כמו שאנחנו - - -. ואז אנחנו יודעים שאנחנו יציבות במערכת, אנשים שיש להם היום את המסגרת ימשיכו את המסגרת. גם בעלי המסגרות יכשירו את עצמם. זה יפתור את כל הבעיות. זה מודל שכל כך בריא לעשות אותו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חפיפה, חפיפה, עד שעוברת האחריות לגבי המסגרות שיהיו. כמה זמן ייקח לכם לבדוק את זה?
אורי מקלב
יושבת-הראש ישבה בראש ועדת החינוך וועדת העבודה והרווחה ודנו בקביעת שכר לימוד בגני ילדים ובמעונות ובצהרונים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
השאלה היא שלא ייווצר ואקום, שלא יישארו ימים, אולי אפילו חודשים אם יהיו ערעורים לבתי משפט, שבהם לא תהיה לא את המסגרת שהיתה קודמת ולא את המסגרת שאנחנו רוצים לכוון אליה שהיא טובה והיא אולי אפילו יותר מקיפה. אבל שתהיה תכנית ב', רשת ביטחון, ושהמעבר יהיה מעבר הדרגתי ואמיתי תוך כדי תשומת לב שהמצב לא ילך ויורע – זאת השאלה.
אורי מקלב
תסתכלו מה קרה בתמ"ת. כמה שמשרד החינוך הוא באמת משרד מקצועי, אבל תראו כמה אנחנו דנו בתמ"ת כשאנחנו קבענו את דירוג שכר הלימוד של הילדים. התמ"ת - הבטיחו להם על-ידי חברות מיקור חוץ. מה הם לא השקיעו כדי שזה יהיה, עם תחילת שנת הלימודים כולם יקבלו את הדירוג בשכר הלימוד. אנחנו דנו כאן במצב שאחרי 180 יום עוד לא היה, אחרי פסח עוד לא היה דירוג, ולא עזר שום דבר. מה עשו ההורים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לכן, אנחנו פונים לחינוך ושואלים כמה זמן.
אורי מקלב
שאלנו אותם וזה כמעט היה ועדת חקירה. למה לא התחלתם עם פיילוט? איך הולכים על דבר כזה מבלי שעושים פיילוט קודם? אתם הולכים על דבר רחוק מידיי.
קריאה
שכנעת אותם, הם ימצאו פתרון.
מיכל כהן
לא אמרנו שנמצא פתרון, אמרנו שנבדוק את מה שאתה אומר כי זה נשמע מאוד הגיוני. אבל אנחנו צריכים לבדוק את זה יחד עם התמ"ת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בטח, אי-אפשר בלי התמ"ת כי היום התמ"ת נותן את המסגרות 1 עד 3.
מיכל כהן
נבדוק את הסוגיה הזאת. יכול להיות שאנחנו יכולים לומר יינתן, אבל צריכה להיות פה הסכמה של התמ"ת ולראות שהוא מצליח גם לעשות את התהליך. יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודעת להתחייב על זה. צריכים לבדוק את זה. יש עוד גורם שהוא בתמונה והוא האוצר. נבדוק את האפשרות של הפעלה באותם 9,000 - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה גם הרבה יותר הגיוני, כי יכול להיות שאנחנו מתכננים לאחרי החגים והמציאות תאיר משהו אחר. זה סידור, זה הכנת תכנית שמי שהיה לו שלא ייגרע ממנו, והמסגרות הקיימות שנותנות היום פתרונות ימשיכו לתת את הפתרון עד שמישהו אחר ייכנס לנעליים שלהן.
אורי מקלב
או שמי שיסכים. מי שהיה בעבר והוא רוצה עכשיו להסכים למסגרת ההעשרה גם נקבל אותו. אבל, מי שירצה להמשיך - - - . מי שירצה יכול לעבור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה זמן ייקח למשרד החינוך לבדוק את זה?
חיים הלפרין
חבר הכנסת מקלב, האם הפעלה באמצעות רשות מקומית פותרת את הבעיה מנקודת מבטך של מפעילי הצהרונים?
אורי מקלב
איפה שהיה. איפה שהיה רשות מקומית יכול לפתור, איפה שלא היה – אני גם לא יודע. גם רשות מקומית היא לא מיומנת בעניין הזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רשות מקומית פותרת לנו נתח מסוים. כמה זמן ייקח לכם לבדוק את זה, לדעתך?
חיים הלפרין
אנחנו מעריכים ששבוע, שבועיים.
מיכל כהן
שבועיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שבועיים. אנחנו נחכה פה לתשובות בתוך שבועיים? תודה רבה.
שרי שילון
לא עוצרים את התהליך.
קריאה
אנחנו לא מתכוונים לעצור את התהליך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. אם אנחנו נעצור אנחנו נעכב עוד יותר. אנחנו עובדים בסנכרון, תוך כדי. אנחנו לא רוצים ואקום, זה מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו באנו פה לשתף פעולה. קחו את הוועדה הזאת כמנוף של האינטרסים גם של ההורים וגם של המשרד שלכם, וכמובן בראש ובראשונה של הילדים.

דורית חזן, יושבת-ראש ארגון גננות ומחנכות.
דורית חזן
שלום. אני רוצה להתייחס קודם כל לדברים שאמר חבר הכנסת אורי מקלב ולשפר אפילו את ההצעה שלו כשהוא אמר שצריך להיות איזשהו סנכרון. כיום מסגרות שעובדות, אם הן עובדות טוב אז אולי כדאי אפילו לנסות לראות איך אנחנו משפרים. ולמה אני מתכוונת? כשיש תיאום בין צוות הבוקר לצוות הצהריים שזה דבר מאוד חשוב לטובתו של הילד, שהצוות ייכנס בשעה 13:00 כדי שהילד יקבל את התזונה של שעת הצהריים ויהיה סנכרון בין הצוות של הבוקר לבין הצוות השני, ולא בשעה 14:30 כשהוא מקבל היום, כי הצוותים נכנסים רק בשעה 14:00 לגנים, ואנחנו פוגעים בילד. הוועדה הזאת מתקיימת למען זכויות הילד. אני כגננת שנמצאת בתוך הגן - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל נאמר לנו שמי שירצה להמשיך, כלומר אותו הצוות ימשיך גם בשעות שלאחר מכן.
דורית חזן
מדובר על גננות שיסכימו להמשיך לעבוד ולקבל שכר נוסף מקבלן כשאני לא בטוחה שכל גננת תסכים לעשות את זה. אני בעצמי עשיתי את זה. זה לא משתלם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה? תיאומי מס?
דורית חזן
גם תיאומי מס. חוץ מזה, מבחינה בריאותית. המקצוע שלנו הוא מקצוע ורבאלי וזה לעבוד מול הילדים עד השעה 16:00. זה מקצוע מאוד קשה ומתיש. אנחנו רוצות להגיע עם כוחות מחודשים.
מיכל כהן
המורים יכולים עד 16:00?
סימה חדד מה יפית
אף גננת לא תתבקש ולא תתחייב לעבוד עד 16:00. שנית, הצוותים שייכנסו, בצהריים ייכנסו מהשעה 13:30, כך שתהיה חצי שעה חפיפה וגם היערכות לארוחת הצהריים.
דורית חזן
אני יודעת שהיום שבחלק מהמקומות נכנסים ב-13:30.
סימה חדד מה יפית
היום אין צהרונים. היום הצהרונים הם צהרונים הם פרטיים, וכדי להקל על המעבר לארוחת הצהריים אנחנו אפשרנו איזושהי חפיפה מסוימת. אבל בשנה הבאה זה יהיה מאורגן.
דורית חזן
אני נמצאת בשטח ולכן אני יודעת מה קורה. היום במסגרת מיל"ת אצלי בגן נכנס הצוות בשעה 13:30, אבל מתן הארוחה נעשה רק אחרי השעה 14:00. במסגרות אחרות זה גם קורה.

מערכת הבריאות נתנה איזשהו חוזר שילד צריך לאכול את מנת הצהריים שלו בין השעה 12:15 ל-13:00 וזה לא מתקבל היום. אני יכולה לתת דוגמאות מתוך הגן. ילדים מגיעים למצב כזה שהם נרדמים על הצלחת ולא מצליחים לאכול.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האמת היא שאם אתה סוחב אותם עד השעה 14:00 הם באמת רעבים. אם ההמלצה של משרד הבריאות היא שהילד יאכל עד השעה 13:00, האם אנחנו לא עוברים על ההמלצה של משרד הבריאות או אפשר לראות בתוך המערכת הקיימת איך אנחנו בתוך ההשתכללות לצהרונים מסובסדים ב-1 עד 3 בצורה מלאה מבטיחים את הנושא הזה שלא יהיה גם בהתנגשות עם הוראות של משרדים שונים אם הם החליטו שזה עד 13:00? אני בטוחה שלמשרד הבריאות יש היגיון מסוים או דברים שתומכים באותה הוראה.
אורי מקלב
יש פה גננת שיש לה ניסיון אישי. מי כמו הגננות יודעות שהם לא מחזיקים מעמד. היא אומרת: נרדמים על הצלחת. המזנון כאן בכנסת נפתח בשעה 12:00 לארוחת הצהריים, וכבר אז יש תור. אני שואל: בשעה 12:00 ארוחת צהריים? יש כן אנשים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אם אין לילדים שלי ארוחה על השולחן בשעה 12:30 כשהם בחופשה אז זה לא נעים.
דורית חזן
אני יכולה לתת דוגמאות מתוך הגן. המשך היום עד השעה 14:30 כשהילד מתחיל לאכול בין השעה 14:00 ל-14:30 יוצר בעיה. אצלי בגן שני ילדים אושפזו בגלל בעיות של תזונה. יש שם כל כך הרבה בעיות עם התכנית של החלת אופק חדש. יש הורים שמעדיפים להוציא את הילדים בשעה 13:00 ולענות על הצורך הבסיסי של ארוחה ולינה, צורך שאין לנו אפשרות לעשות בגנים. הארגון הזה הוקם כצורך לתת מענה קודם כל לילדים. כגננות, כנשים, אנחנו מרגישות שאם אנחנו לא עונות על הצורך הבסיסי - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מאמינה שגם הרבה אימהות גם לא יסכימו לגבי השינה בצהריים ש"דופקת" את הערבים ואחר כך את סדר-היום בכלל. אבל לגבי הארוחה אני מסכימה לגמרי. אנחנו מדברים מ-3 עד 9.
דורית חזן
אורלי, אני מדברת על גיל 3 בעיקר. שנה הבאה גיל 3 נכנסים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לגבי הטענה הקודמת שהעלית, מסתבר ממנהלת הוועדה שהגיעו אלינו המון פניות בנוגע לתזונה ובאיזה שעה ועל משיכת הזמן. כאשר ילד רעב והוא מחכה גם הרבה זמן אז גם עניין השינה משתבש. ובכלל, או שהוא עייף או שהוא חצי מעולף או שאני לא יודעת מה.
מיכל כהן
אני חושבת שהתבלבלת בין המאבק שאת מובילה לאופק חדש לבין הצהרונים. אני רוצה עכשיו כן להגיב. הגברת מובילה את המאבק נגד אופק חדש שכבר מיושם בכל מערכת החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לא רלוונטי מבחינתי. בואי נתמקד בארוחת הצהרים.
מיכל כהן
לגבי ארוחת הצהריים – אנחנו ערוכים. קודם כל, לא המצאנו את זה היום. ילדים נשארים, יש את זמן החפיפה. מתארגנים בשעה 13:30, נכנס צוות הצהרון. יש את החפיפה שאומרת סימה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מתי הארוחה?
מיכל כהן
בשעה 14:00 הארוחה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מהי המלצת משרד הבריאות?
מיכל כהן
במהלך יום הלימודים בעקבות ההארכה של יום הלימודים יש את ארוחת הבוקר ויש את מזנון הטעימות לאורך היום שנתן מענה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תקשיבי לי טוב טוב, הבנות שלי באופק חדש. אין שום מזנון טעימות חוץ ממזנון הטעימות שאני שולחת להם באופן פרטי. אם משרד הבריאות מבקש שהארוחה תוגש עד שעה מסוימת למה לא עומדים בזה?
סימה חדד מה יפית
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם משרד הבריאות יודע ש- - - ?
מיכל כהן
בוודאי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה הוא נותן לכם אישור לעבור על ההוראות שלו?
סימה חדד מה יפית
כי משרד הבריאות יודע שאנחנו לא מרעיבים את הילדים בין 8:00 ל-14:00. בין לבין יש להם ארוחות. יש שתי מתכונות של ארוחות. יש מזנון שנפתח בבוקר עד השעה 10:30 לערך, ומזנון שנפתח ב-12:00 עד השעה 13:00.
דורית חזן
אני נמצאת בגן, אני גננת בפועל וזה לא קורה.
סימה חדד מה יפית
דורית, אם את גננת בפועל את היית צריכה להיענות לצרכי הילדים שלך ולמצוא את הדרכים איך לתת להם מענה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני הורה, יש לי שלושה ילדים גם בצהרונים שאני משלמת עליהם באופן פרטי. אין להם מזנון, אני שולחת להם בתיק חטיפים. גם פרי יכול להיחשב לחטיף בריאות.
סימה חדד מה יפית
גם אנחנו חושבים. מתכונת אחת זה שני המזנונים. כשאני אומרת "מזנון" אני מתכוונת לשולחן פתוח שבו הילדים יכולים לאכול לא על-פי שעות, על-פי זמנים קבועים, אלא על-פי יכולת הילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה גם יכול להיות לחם עם ריבה או עם ממרח שוקולד.
שלמה ברילנר
מי ישלם את זה?
קריאות
מה זה "מי ישלם"? ההורים. ההורים מביאים.
איטה עטייא
אתה מקבל תקצוב עבור הצהרון. מה זה "מי ישלם"?
מיכל כהן
אנחנו מפעילים היום את זה כך בכל מדינת ישראל. מה הפליאה המאוד גדולה?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה פעמים ביקרתם בגנים כדי לראות שזה עובד?
מיכל כהן
אנחנו מבקרים כל היום. זו המפקחת האחראית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
העניין שמוזר לי הוא שמשרד החינוך הוא היחידי שאומר שזה קיים.
מיכל כהן
למה? כי פה נאמרים דברים אחרים ואז זה מייצג?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תסלחי לי, אני אימא לשלושה ילדים קטנים שנמצאים במסגרות עד אחר-הצהרים. צריך לעשות הפרדה בין הגנים לבין בית-הספר. לילד בבית-ספר יש את הפסקת עשר שבמהלכה הוא אוכל את הכריך שהוא הביא מהבית והוא יכול לסחוב עד השעה 14:00. לסחוב ילד בגן עד השעה 14:00 זה איזשהו סוג של התעללות, לדעתי. הגננת באמצע פעילות, באמצע ריכוז, באמצע יצירה כזאת או אחרת תתחיל לתת להם ללכת למזנון חופשי? זה לא קורה, זה לא מתקיים. לגבי הגנים – תבדקו את האופציה איך דואגים לכך שההזנה תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מיכל כהן
אתם מדברים על מציאות שהיא ברורה לכם כשאתם מתארים אותה. סליחה, אנחנו מנהלים את הגנים במדינת ישראל, וזו המפקחת האחראית על כל הגנים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הילד מחכה עד השעה 14:15 לארוחת צהריים?
מיכל כהן
אתם מעלים פה סוגיות שהן מזמן פתורות, ויש מערך שלם של הנחיות והגננות פועלות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה קורה אצלכם בגנים?
קריאות
זה לא כך, אין מזנון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין מזנון. אצל השנייה יש. אה, מזנון מהבית. במעונות של התמ"ת מקבלים ב-12:00 – 13:00 ארוחה. למה שיהיו הבדלים?
סימה חדד מה יפית
כי זו מערכת אחרת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל ההוראה של משרד הבריאות אומרת שעד השעה 13:00 הילד אמור לאכול צהריים. למה התמ"ת יכול להבטיח את זה במסגרות שלו? תבדקו את הנושא הזה.
דורית חזן
אנחנו לא מבקשות לצאת יותר מוקדם, אנחנו מבקשות לעשות את התיאום. חשוב מאוד לסנכרן ולתאם בין צוות היום לצוות הצהריים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אמרו שיהיה תיאום. אני חושבת שחצי שעה של חפיפה זה בסדר גמור. לא צריך להשתגע שם עם יותר מידיי צוות.
דורית חזן
לא צריך יותר מידיי צוות, אבל זה יפנה לנו את הזמן לעשות עבודות ניהוליות באמת כמנהלות גן.
סימה חדד מה יפית
מה זה רלוונטי לדיון הזה?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
צריך לבדוק את הדברים האלה.
סימה חדד מה יפית
בתחילת השנה שעברה, לפני החלת אופק חדש, כל הגננות קיבלו הנחיות לגבי הארוחות בגני הילדים. ניתנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כפי שאמרתי קודם, היא מזנון. זה לא שמגיע קייטרינג לגן אלא פותחים ומאפשרים לילדים לאכול על-פי לוח הזמנים שלהם. האפשרות השנייה היא שלוש ארוחות בתיאום עם משרד הבריאות, ארוחות קטנות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תבדקו רק שזה מיושם.
דורית חזן
האם ההורים מביאים או שהגננת מביאה?
סימה חדד מה יפית
יש מקומות שההורים מביאים, יש מקומות שהצוות - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אי-אפשר למשוך את הילד עד השעה 14:00 – 14:30 בלי ארוחת צהריים.
חיים הלפרין
אומרים לכם לא מושכים את הילד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אומרים לכם שחלק מההורים פה - - -
מיכל כהן
נבדוק מה קורה בגנים שלהם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למעלה מ-50% אומרים לכם שזה לא מתקיים, ואתם אומרים: לא, זה מתקיים.
סימה חדד מה יפית
אני מצפה - אם יש ילד שהוא רעב אז אני חושבת שמחובתה של הגננת - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא כל הילדים יודעים לבוא ולהגיד: אנחנו רעבים – בואו נשים את זה על השולחן. יש ילד שפתאום מתחיל להתהפך טיפה. כל אחד והתגובות שלו. לכן, זה כן צריך להיות זמין, וכן צריך להנגיש את זה לילד, להציע לו. אני חושבת שילד לא יכול להיות מרוכז כשהוא רעב. זה הופך להיות גם יותר בלגאן, חוסר שקט. תבדקו מה קורה לגבי הנושאים האלה. אני יודעת שזה קורה בתמ"ת, וזה קורה בשעות נורמאליות ואפילו ארוחות טובות כי יש שם את התזונה שבודקת מה נכנס ומה לא נכנס בפנים. יש איזושהי מסגרת. אני לא יודעת אם זה בכל התמ"ת, אבל אני יודעת שלפחות בחלק מהמסגרות.
איטה עטייא
הכול, זה בסדר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נציג השלטון המקומי, בבקשה.
זיו בר
קודם כל, אנחנו מברכים על הדיון כי אנחנו לומדים פה על הרבה נקודות.

צריך להבין, עד היום הרשויות המקומיות הן הגורם העיקרי של ההפעלה. זה הוביל למצב שמעט מאוד ילדים קיבלו שירותים. אנחנו גם יודעים שהיתה שונות בפיקוח במחירים של ההורים ובסטנדרטים. לכן, אנחנו מברכים על המהלך הזה וגם חברים בוועדת ההיגוי.

ישנן כמה דרישות עליהן דיברנו בפעם שעברה ואני אסקור אותן בקצרה. נציג האוצר חסר פה. הכניסה לאשכול 4 היא חשובה. את בעצמך ציינת שיש מקורות תקציביים אחרים שמהם ניתן להביא את התקציב. לא צריך לוותר בנקודה הזאת.

נושא כוח-האדם – אנחנו בשיח מול משרד החינוך כי לא יכול להיות שבגילאים כל כך צעירים נסתפק בגננת וסייעת. הנושא הזה עלה ואנחנו יודעים שנעשים ניסיונות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לא לפי מספר ילדים?
זיו בר
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גננת וסייעת לצהרון גם אם יש 35 ילדים בפנים?
קריאות
כן.
זיו בר
גם בגיל 3.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תסלחי לי, אם זה משרד החינוך אז תמ"ת כבר עולה בקריטריונים על משרד החינוך?
איטה עטייא
ובצהרונים אצלנו אנחנו מגדירים מבוגר ל-15 ילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז למה התעקשתם על 1 ל-7?
איטה עטייא
את מדברת על המעונות. זה גילאים אחרים, זה סרט אחר – ילדים קטנים. צהרונים זה מגיל 3 ואילך. בקרב ילדים קטנים יש יותר צוות מטבע הדברים.
זיו בר
זה שני מבוגרים גילאי 3 כשחלקם לא גמולים. אנחנו יודעים שצריך להרחיב את כוח-האדם.

עלתה פה נקודה על מדדי שטראוס. כשאת דיברת על האשכולות - אוכלוסיות חלשות גם בערים יותר חזקות. זו נקודה שאנחנו דיברנו עליה מול משרד החינוך ומול האוצר שצריך לתת פתרון. יש ערים שהן נחשבות חזקות ויש שם שכונות מאוד מאוד קשות.

אנחנו שמחים לראות פה כי אנחנו ידענו שתינתן אפשרות לרשויות לגשת באשכולות 4 עד 10. העובדה שזה גם באשכולות 1 עד 3 בהתאם ליישוב. אנחנו נהיה שותפים איך עושים את זה נכון ושזה יגיע לרשויות.
אנחנו מצטרפים לקריאה לבחון בחיוב את קיום מסגרות שעד עכשיו עבדו כמו שצריך. אנחנו יודעים שזה באחוזים קטנים, אבל יש לשמור על זה ולהתקדם בכל המהלך הזה עם כל האוכלוסיות החדשות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מי עוד רצה לדבר?
דוד שלומי
דוד שלומי, החברה למתנ"סים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האם אתם ערוכים להפעלה.
דוד שלומי
אנחנו נערכים. האמת היא שאנחנו לומדים את המכרז. זה מכרז מאוד מאוד מורכב.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם כנראה תצטרכו להפעיל.
דוד שלומי
אם נזכה במכרז. אנחנו מתכוונים לגשת למכרז הזה.

אני מבקש לבחון את נושא ההכשרה המקצועית. יש 30 עד 60 שעות בשנה הראשונה. שמענו שגננות לא תמיד תהיינה מוכנות. נצטרך לקחת אנשים שהם לא אנשי מקצוע. אנחנו רואים את זה גם בצהרונים היום. קשה מאוד למצוא נשים שבאות לשלוש-ארבע שעות לעבודה באמצע היום. זה שעות מאוד קשות, זה חצאי משרה. זו הכנסה יחסית נמוכה ממסגרת אחרת. מאוד מאוד קשה למצוא. אנחנו מדברים פה על היקפים מאוד מאוד גדולים של אנשי מקצוע שנצטרך לקלוט.

אני חושב שאם הולכים על דבר כזה צריך לתת דגש גם על נושא ההכשרה המקצועית תוך כדי. 30 – 60 שעות בשנה הראשונה – להערכתי, יהיה מאוד קשה לעמוד ברף ציפיות כזה גבוה לשעות הקשות האלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה גם שאתה אומר שזה רבע או שליש משרה.
דוד שלומי
כן. אנחנו יודעים, אנחנו ערים לזה. זה לא פשוט. אני מבין שזה נתקע בגלל בעיית תקציב, לא בגלל שהמשרד לא רצה. אנחנו עשינו עכשיו מודל יחד עם סימה להכשרת מובילות לצהרונים, קורס של 120 שעות יחד עם מרכז השלטון המקומי. יש לנו צהרונים שלנו. אנחנו מפעילים היום זה כאלף צהרונים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זוכה אחד במכרז כבר יש לנו.
דוד שלומי
אני עוד לא יודע.
חיים הלפרין
יש גם רכיב של מחיר.
דוד שלומי
כן, יש כל מיני תעריפים. עזבו רגע את השאלה מי יזכה. אני חושב שכאשר אומרים: רוצים לקחת סטודנטים או אנשים שהם לא מקצועיים, צריך גם לדאוג לתקציב נאות ומכובד עבור ההכשרה שלהם.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יקבל את זה חזרה.
דוד שלומי
לא, לא ב-120 שעות. מדובר על 30 עד 60 שעות בשנה הראשונה, תו לא. זה מה שאני הבנתי. יש פה מצב שאני מבקש שאם כבר הולכים לתקציבים כאלה גדולים ומדברים על תכנית כזאת גדולה, נא לדאוג לגבי האנשים הלא מקצועיים שאותם בדרך כלל נקלוט כי אנחנו כבר רואים שלגננות יהיה קשה. צריך לדאוג להם למערכת הכשרה מקצועית, מסודרת, ולהפוך אותם למקצועיים בעתיד כי בסופו של דבר מדובר בילדים בשעות הקשות של היום. זו הבקשה. אני מבין שזה תקוע באוצר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא מעלה טענה שיש בה היגיון. האם לקחתם את הנושא לתשומת ליבכם?
קריאות
אנחנו שומעים אותה הרבה זמן. אנחנו מסכימים, אבל אנחנו נבדוק.
שלמה ברילנר
קודם כל, נאמר קודם שמנהלי בתי-הספר והגנים חייבים להפעיל את הצהרון. זאת אומרת, זו לא אפשרות לבחירה. השאלה היא האם זה הגיוני להגיד לבן-אדם להפעיל משהו שהוא מקבל רק 55% ואת השאר הוא צריך לשלם מכיסו הפרטי. זו שאלה מאוד אמיתית. המדינה באה בטרכטנברג לעזור ועכשיו מתברר ששמים פה הרבה הרבה מוקשים. בעצם באים לבעלויות ואומרים להן: בשעה 13:00 בצהריים תעשו מזנון טעימות, ואחרי זה תחייבו אותם לשלם את ההפרשים. השאלה היא האם זה הגיוני.
גברתי היושבת-ראש, משרד החינוך שלח מכתב לשלוח ההורים שבו משרד החינוך כותב להורים - במוכר שאינו רשמי אני מדבר – כלל התלמידים מכיתות אלו זכאים להשתתף בתכנית ללא תשלום. זאת אומרת, אומרים לנו להודיע להורים שזה ללא תשלום. בכל אופן, משרד החינוך או שזה טעות סופר. במכתב שהמפקח שלח למוסד לשלוח להורים כתוב שזה ללא תשלום. פירושו של דבר, כשאחרי זה כאשר נבוא לגבות מההורים את הכסף מישהו גידו לי: גנב. אתה אומר לי להביא כסף? אתה שלחת לי מכתב שמשרד החינוך שילם את זה מלא. אנחנו ניצלב פה משני הצדדים ומשרד החינוך רק בודק את זה.
חיים הלפרין
לא ראינו את המכתב.
שלמה ברילנר
המכתב הזה נוסח על-ידי - - - אמרה לי בפעם הקודמת, מכתב שהיא ניסחה אותו. מנהל בית-הספר חותם, נוסח על-ידי משרד החינוך. היא אומרת שהיא ניסחה את זה.
מיכל כהן
זה שלי, זה מכתב שלי. אני כבר הסברתי לך ונתתי לך את התשובה בפעם הקודמת שהמכתב הזה נשלח למפקחים על מוסדות החינוך והוא היה אמור להישלח לרשתות. אני לא יודעת איך הוא הגיע אליך, שלחו לך את זה בטעות. האם אתה רוצה לחזור על הטעות? אמרתי לך שזה טעות ואני אוציא לזה הבהרה.
אורי מקלב
דהיינו, זה לא חל על המוכר שאינו רשמי ועל הבעלות - - -
חיים הלפרין
על הרשתות זה חל. ה-100% מימון הרשתות - - -
שלמה ברילנר
אבל זה עדיין לא עונה למה המנהל חייב להפעיל את זה אם לא נותנים מימון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שמעתי, תודה. יש פה שאלה שהיא הגיונית. הוא אומר שזה בכלל לא נתון לשיקול הדעת של המוסד אם להפעיל או לא להפעיל. הם מחויבים. בסופו של דבר, במה אתם מחייבים אותם? לשלם בין 45% ל-35% מהכיס הפרטי שלהם על משהו שיכול להיות שהם בכלל לא היו רוצים להיכנס אליו.
חיים הלפרין
מוסדות פטור ומוסדות מוכרים שאינם רשמיים, המחויבות שלהם היא לא כמו המחויבות של מוסד רשמי שהמשרד יכול להגיד לו: אדוני המנהל, אתה חייב לעשות כך וכך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אומרים לו: אתה חייב.
חיים הלפרין
לא. במקרה הזה לא אמרו לו: אתה חייב. הרשתות שזכאיות ל-100% מימון אפשר לחייב באמצעות הרשת את המנהל לעשות את זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה אומר: אי-אפשר לחייב את מי שמוכר שאינו רשמי.
חיים הלפרין
נכון.
אורי מקלב
גברתי, מה התוצאה? כל הילדים האלה שבמוכר שאינו רשמי, מסגרות פרטיות, לא יהיה להם צהרון. למשל, משרד החינוך בהחלטה הזאת כשמגיעה החלטה עקיפה, אתם מפלים בין ילד שלומד במוכר לבין ילד שילמד במוכר ש- - -
שלמה ברילנר
חבר הכנסת מקלב, מאוד חשוב שלנשים של החרדים תהיה עבודה. זה נורא חשוב למדינה. חוזרים על זה כל הזמן – שתהיה עבודה.
אורי מקלב
מוכר שאינו רשמי זה לאו דווקא מוסדות לחרדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מאחר ויושב-ראש ועדת הכספים אמר שזה לא מטריד אותו יש לי תחושה שחבר הכנסת מקלב צדק כשהוא אמר: אם זה לא מטריד אותו סימן שישנו איזשהו פתרון ואנחנו לא יודעים. נברר את זה.
אורי מקלב
או שהוא דיבר בציניות. היה מלך שגזר גזירות על הציבור. היועצים שלו הסתובבו ברחובות השוק ואמרו שהציבור ממורמר ושהוא מאוד אלים. הוא אפילו שובר חלונות של בנקים – דברים שלא היו אף פעם. הציבור היה רגוע. הוא אמר: עוד גזירה ועוד גזירה. יום אחד הוא שאל את היועצים שיוצאים לשוק מה הם אומרים עכשיו הם אמרו: הם כבר צוחקים, שמחים. הם לא דואגים. אמר המלך: עכשיו אני מתחיל לדאוג. כשהרב גפני אומר: אני לא מודאג, אני מתחיל לדאוג. זה כבר סימן שאין כבר מה לעשות. הוא לא חושש, הוא כבר לא נלחם. הוא כבר מיואש.
אם אתה אומר שאתה לא יכול לחייב אותו ואתה רק נותן לו מימון של 55% או 75% הפירוש הוא שהוא לא יפעיל את זה. אם הוא לא יפעיל אותם ילדים לא יקבלו את הצהרון הזה. אמרנו שמי שבוחר את החינוך של המוכר שאינו רשמי שישלם. שר החינוך אומר לעיני כל ישראל: כל הילדים שווים. אני לא רואה סיבה להפלות בין ילדים שההורים שלו מרוויחים יותר. אני רוצה לתת בצהרון לכולם בלי מבחן הכנסה. אז למה הילד הזה שלומד במוכר שאינו רשמי או בבעלויות הפרטיות בגנים לא יוכל לקבל את אותו צהריים? זו אפליה מובנית בעניין. אם יש לכם בעיה תקציבית אז תגידו שיש לכם בעיה תקציבית ואתם מנסים לחסוך. הורדתם את ירושלים בגלל הבעיה התקציבית, לא החלתם את זה על 4 ו – 7 – בסדר. אבל ב-1 עד 3 תנו את זה מושלם.
מיכל כהן
החלטת הממשלה היתה לפי בתי-הספר מתוקצבים ובהתאם אנחנו פועלים.
אורי מקלב
החלטת הממשלה היתה גם על ירושלים. לא ביצעתם על ירושלים.
שלמה ברילנר
אי-אפשר להחזיק את החבל בשני הצדדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חבר הכנסת מקלב המשיך את הדברים ואף חידד אותם. השאלות נשאלו, הבנו את תשובת משרד החינוך. אתה אומר: מה שהיה או שיהיה. אם הם מתוקצבים במהלך היום על 55 או 75, כך יהיה גם בצהרונים. אבל לא לקחנו בחשבון שאם הם מתוקצבים במהלך היום זה בגלל שהם לא עומדים בתוך המסגרת של לימודי החובה שרואה משרד החינוך. בצהרונים יכול להיות שהם ירצו להיכנס תוך כל המסגרת אחד לאחד. אולי שווה לבדוק את זה. זאת אומרת, לא יהיו שם דברים מסוימים שיגידו לכם: תפטרו אותי מהם כמו לימודי הליבה, אלא דברים מסוימים שהם פשוט יקבלו.
אורי מקלב
הם אמרו את זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ולכן, אני לא יודעת, תבדקו.
חיים הלפרין
ראשית, זו החלטת הממשלה. אנחנו עובדים על-פי החלטת הממשלה. אין לנו כלים יותר טובים מאשר לבצע את מה שאנחנו נדרשים.

שנית, צריך להבין שבחלק גדול מהבעלויות האלה עובדים היום מסגרות של - - - יום הלימודים, כולל ה-45%. הרי אותו מוסד פטור גובה מההורים את כל היתרה. הוא מקבל מהמדינה את מה שהוא מקבל והוא גובה את כל היתרה מההורים. אם הוא ממילא עובד עד השעה 16:00 אז העלות על ההורים תהיה יותר קטנה.
אורי מקלב
- - -שאינו רשמי הוא בן חורג שלכם שאתם מתעללים בו לאורך כל הדרך - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני באיחור לפגישה הבאה. חשוב לי לשמוע את נציגת משרד הרווחה, בבקשה.
נעמי אבוטבול
נעמי אבוטבול, מפקחת ארצית על מועדוניות, משרד הרווחה. קודם כל, אני רוצה לברך את משרד החינוך על המהלך הגדול והלא פשוט הזה שהם נערכים אליו.

אני רוצה לדבר מהצד של ילדים בסיכון. היום יש לנו כ-13,000 ילדים בסיכון שהם נמצאים במסגרות של מועדוניות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בשיתוף עם משרד החינוך.
נעמי אבוטבול
לא כולן. 300 מועדוניות מתוך קרוב ל-1,000 מועדוניות הן בשיתוף עם משרד החינוך. קרוב ל-13,000 ילדים הולכים מידי יום אחרי בית-הספר למסגרות בהן מקבלים הזנה ואת שאר המרכיבים של מועדונית. במצב הנוכחי אנחנו בהחלט צריכים לחבור כי יש כמה דברים בעייתיים. ראשית, לתייג את הילדים האלה. כלומר, ילד אחד מכל כיתה יצא למועדונית. אנחנו צריכים לחשוב אם זה נכון להוציא את הילדים האלה למועדונית או האם אנחנו מתחילים לחשוב על האם להשלים מענים בתוך בתי-הספר ובעצם איזשהן תוכניות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חלק מהמועדוניות האלה הן עד השעה 19:00 בערב. האם את מדברת על השאלה האם להוציא אותם בשעה 13:00 או בשעה 16:00 למועדונית?
נעמי אבוטבול
להוציא אותם בשעה 16:00 זה מתחיל להיות הרבה פחות רלוונטי, להתחיל להסיע ילדים למועדוניות וחזרה. זה עושה בעיה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את אומרת שבית-הספר ימשיך את המסגרת.
נעמי אבוטבול
כן. אחת המחשבות היא להכניס מענים לתוך בתי-ספר ואולי להשלים מענים גם בשעות אחר-הצהרים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל אל תשכחי שבמועדוניות האלו יש מקלחות. אני יודעת, אני ביקרתי בחלק מהמקומות.
נעמי אבוטבול
לכן, לאור השינויים האלה אנחנו מנסים לחשוב. זה יוצר איזשהו שינוי ואנחנו צריכים להיערך מחדש. יש אפשרות להוציא את הילדים האלה, אבל אז אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים למנוע תיוג של אותם ילדים שיצאו למועדוניות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אולי ב-16:00.
נעמי אבוטבול
ב-16:00 זה הופך את זה מסובך להעביר אותם למבנים אחרים. במקומות שזה קרוב אין בעיה. במקומות שזה רחוק זה יוצר בעיה להעביר ילדים לעוד מסגרת, לעוד צוות, וזה גם דבר שהוא מסובך בפני עצמו. חשבנו על אפשרות להאריך את היום הזה מ-16:00 עד 18:00 או 19:00 לאותם ילדים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הילדים האלה מקבלים במסגרת הרבה יותר ממה שהם יקבלו עכשיו במסגרת הצהרונים.
נעמי אבוטבול
בוודאי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש להם עזרה בשיעורי-בית, יש להם הזנה שהיא לא ההזנה של בתי-הספר. את אומרת: אולי עדיף לנו להוריד ממה שאנחנו נותנים לילדים בסיכון כדי שייכנסו לתוך המסגרת הזאת וזה בטוח יחסוך גם למשרד הרווחה.
נעמי אבוטבול
לא שזה יחסוך, זה יאפשר לעוד ילדים בסיכון לקבל מענים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לקבל לא 100% ממה שהם מקבלים היום אלא 80% או 70%, אבל יקבלו יותר ילדים - אני לא יודעת.
נעמי אבוטבול
לא. יש פה שני דברים. ראשית, הסוגיה של הוצאת ילדים למועדוניות כמו שזה קורה היום. אבל היום ההבדל יהיה שכיתות שלמות נשארות בבית-ספר ורק הילד של המועדונית יצא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ישבתם בכלל על הדברים האלה?
מיכל כהן
כן. אנחנו התחלנו לשבת על המועדוניות. כיוון שהנושא 1 עד 3 כמו שהיא אמרה יש - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, לא. היא אומרת שאתם לא יושבים עם משרד הרווחה.
נעמי אבוטבול
לא. המקבילים לי במשרד החינוך, אני לא הבנתי עדיין - - -
מיכל כהן
אגף שח"ר מפעיל את המועדוניות.
נעמי אבוטבול
איתי הם לא - - -. אני העליתי את הנושא ולא היה עדיין - - -
מיכל כהן
אגף שח"ר עושה איזשהו מסמך עבודה. אגף שח"ר מפעיל את המועדוניות של משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
המועדוניות של השיתוף בין משרד החינוך למשרד הרווחה זה שיתוף פעולה לאורך כל השעות שבהם אנחנו מדברים, עד 19:00 בערב. לא יכול להיות שמי שאחראית מטעם משרד הרווחה אומרת לך: לא דיברו איתי, ואת אומרת לי: לא, יש מי שמטפל בנושא הזה.
מיכל כהן
סליחה, לא נתתי לי לסיים. התחלתי לומר שהמועדוניות של משרד החינוך זה בעבודה עכשיו באגף שח"ר. קודם כל, לגבש איזשהו הצעה, ואז נעשה עבודה עם משרד הרווחה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה לא מההתחלה לשבת ביחד? משרד הרווחה יגיד מה הדברים החשובים לו, משרד החינוך יגיד מה - - -
מיכל כהן
במועדוניות רווחה וחינוך גם אנחנו מפעילים. אנחנו יודעים מה קורה במועדוניות רווחה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני יודעת. עכשיו יש לי פגישה של דבורה מרחבי ואני באיחור של למעלה עשר דקות אליה. אני אשאל אותה גם לגבי הנושא הזה. טוב שהעלית את זה לסדר-היום. אנחנו נכניס את זה גם לסיכום.
אנחנו נבקש כמה המלצות. ראשית, אנחנו מבקשים ממשרד החינוך לבדוק את האפשרות לתכנית חלופית למצב הביניים כדי למנוע מחסור במסגרות ומקום.
אנחנו מבקשים שהשנה לפחות תהיה אופציה שהמסגרות שקיבלו אישור והכרה מהתמ"ת ימשיכו בשנה באותה צורה עד אשר תיווצר חלופה אחרת וזאת כדי שלא יהיה ואקום ושלא תהיה הרעת תנאים למי שזכו קודם במסגרות של צהרונים כאשר היו תחת הגג של התמ"ת ושמצבם לא יורע.
אורי מקלב
הם מסכימים. השאלה היא האם התמ"ת מסכים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן, הם יצטרכו לשבת ביחד.
מאירה בסוק
גם תשובה לגבי המעונות הם צריכים לתת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מבקשים גם ממשרד החינוך לתת תשובה לגבי ארגוני הנשים – אם יעבדו תחת קבלן או באופן עצמאי.

אנחנו מבקשים תשובה לגבי הנושא של הרשויות המקומיות. אמרתם שאתם עובדים עכשיו על איזושהי חלופה מסוימת שלא יצטרכו להיכנס תחת הנושא של הקבלן, ומי שיוכל לעבוד ולעסוק בעצמו בתחום אז יוכל.
אנחנו רוצים לבדוק האם העובדים שצברו ניסיון בעבודתם עם ילדים ימשיכו לעבוד, ואיך הם יעבדו. האם מול הקבלן או באופן אחר?

לגבי המועדוניות של משרד הרווחה ומשרד החינוך בנוגע לילדים בסיכון – זה היה צריך להיות האל"ף-בי"ת של התכנית הזאת. אחד הדברים הראשוניים שהיו אמורים להיות פתורים. כי אנחנו באמת לא רוצים ליצור מצב של תיוג כמו שאמרה נציגת משרד הרווחה שאם הילדים ממשיכים בצהרונים עד השעה 16:00 הילדים הללו יוצאים ב-13:30 למסגרות אחרות – לא. לראות איך אפשר ליצור מצב שבו יישארו גם במסגרת, אבל לא יופחתו כל אותם הדברים הנוספים שהם מקבלים במסגרת המועדוניות.
נעמי אבוטבול
- - -במשרד הרווחה בתוך, לא משרד החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין ספק שבכל מה שנוגע לילדים בסיכון שהיום נמצאים במסגרות משותפות למשרד החינוך ולמשרד הרווחה אנחנו נרצה בהקדם האפשרי לדעת מהי התכנית המתגבשת, ובמיוחד בנושא הזה לבוא ולתת לנו תכנית עבודה.
זיו בר
ואשכול 4?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לגבי אשכול 4 – אנחנו מדברים גם על השכונות, לבדוק את הנושא הזה שוב פעם. אנחנו גם נבקש ממשרד האוצר תשובה לגבי שכונות מצוקה באשכולות האחרים ולבדוק אופציה של עזרה אינדיבידואלית למשפחות רווחה שנמצאות בערים חזקות יותר מ-1 עד 3.
אנחנו מחכים בעוד שבועיים לתשובה לחלק מהדברים שאמרתם.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:20.>

קוד המקור של הנתונים