ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/06/2012

1.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-20112.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-20113.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
26/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1130>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ו' בתמוז התשע"ב (26 ביוני 2012), שעה 11:45
סדר היום
1.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2011
2.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011
3.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
יעל מבורך - רכזת תקשורת, משרד האוצר

עפר מרגלית - משרד האוצר

אסי קליין - לשכה משפטית, משרד האוצר

הרן לבאות - סמנכ"ל כלכלה, משרד התקשורת

ליאת גלזר - לשכה משפטית, משרד התקשורת

אבי אזוז - ממונה כלכלה, מנהלת הסדרת השידורים לציבור

אריאל לוין - משרד השיכון

נועה גבע - עו"ד, YES

מיכל פליישר - מנהלת רגולציה, HOT

דורי צ'יקו - רגולציה, סלקום

יהל בן-נר - מנהלת אגף רגולציה וקשרי מפעילים, פרטנר תקשורת בע"מ
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<1.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2011>

<2.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011>
<3.תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב.

קיימנו דיון על הנושא הזה. מדובר על הוצאה שהמדינה אמורה להוציא 190,000,000 שקל.
קריאה
זו לא הוצאה.
היו"ר משה גפני
מדובר על 190,000,000 שקל חסר בהכנסות, נכון? אני רוצה לדעת מאיפה הכסף. מה הולכים להוריד? מי אומר?
יעל מבורך
אני אתייחס. מעבר למה שהתייחס אייל בדיון הקודם, שנותן תמונה יחסית מלאה לגבי אומדן ההכנסות המדינה בשנת 2012, גם דיברנו קצת על שנת 2013, אין הרבה מה להוסיף. אני רק רוצה להתייחס באופן ספציפי לנושא של התמלוגים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי, מה זה אין מה להוסיף?
יעל מבורך
תמונת המצב לגבי הכנסות המדינה והצפי ניתנה בדיון הקודם. נתן אייל אומדן לגבי היקף הכנסות המדינה הצפוי בשנת 2012.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת אם אתם תבואו לשנת 2013, אתם תבואו עם קיצוץ כתוצאה מהתחזיות של אייל, אז אנחנו ניקח משהו בסכום של 190,000,000 שקל ואותו לא נקצץ? מה נעשה?
יעל מבורך
אני לא יודעת. התחזיות המעודכנות שישנן היום, כפי שהציגו אותן פה - -
היו"ר משה גפני
יעל, לא רלוונטי.
יעל מבורך
- - לקחו בחשבון את גובה התמלוגים כפי שמציעה אותם הממשלה עכשיו לוועדת הכנסת לאישור. או שלא הבנתי אותך נכון.
היו"ר משה גפני
לא, הבנו אחד את השני מאוד.
שי חרמש
אדוני היושב-ראש, חסר 190,000,000 שקל.
היו"ר משה גפני
מאיפה זה יבוא? אנחנו הולכים סחור סחור. אני שואל שאלה: אמרתי בישיבה הקודמת שאני רוצה לאשר את זה. אני לא מבין למה אגף התקציבים מנהל את המדינה, שימשיך לנהל, אומר לבג"ץ מה שהוא רוצה, אומר לתקשורת מה שהוא רוצה, לא שואל אף אחד כלום, עושה מה שהוא רוצה, הולך לוועדות בכנסת אומר מה שהוא רוצה. בסדר. אני מקבל את זה, מה לעשות, אני נתין של אגף התקציבים. נכון או לא נכון?
יצחק וקנין
נתין זה מלה קצת - - -
היו"ר משה גפני
אבל זה המצב, אני נתין שלהם. בסדר, אני מקבל את הנתינות שלי באהבה, הכול בסדר.
ציון פיניאן
וגם את המתינות.
היו"ר משה גפני
אני רק רוצה לדעת, שאלתי בישיבה הקודמת, תגידו על חשבון מה זה הולך. זה 190,000,000 שקל, זה לא 20,000,000 שקל. תגידו, אמרתי שאאשר את זה.
ציון פיניאן
מה זה, ייווצר חוב של 190,000,000?
היו"ר משה גפני
כן. אין יש מאין. תגידו זה על חשבון הבלו על הדלק – נקבל. מה שתגידו אנחנו נקבל, אנחנו מקבלים את ההוראות שלכם באהבה, אבל אני רוצה לדעת.
יעל מבורך
זה לא הוראות, אנחנו מבקשים את אישורה של ועדת הכספים לתקנות האלה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר. אתם תקבלו את האישור של ועדת הכספים, אבל אנחנו רוצים לדעת מאיפה ה-190,000,000 שקל האלה יגיעו. זה הדבר היחיד. אחד על אחד: דלק, מים – מה עוד עשו לנו לאחרונה – דיור, דיור ציבורי.
ציון פיניאן
פירות.
היו"ר משה גפני
חסר לך 190,000,000 שקל במשרד השיכון?
אריאל לוין
יש לי עודף.
ציון פיניאן
אז תעביר להם.
היו"ר משה גפני
אין העברות היום למשרד השיכון. יש לו עודף, הבנת? כולם רואים את אגף התקציבים, מפחדים.
שי חרמש
לא, זה מממן את ההורדה, מה אתה רוצה.
היו"ר משה גפני
אבל לי אמר המנכ"ל שחסר לכם כסף.
ציון פיניאן
אין שיקום שכונות.
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה? למה המנכ"ל, השר. השר אומר: חסר כסף. להגיד מה הוא אומר על אגף התקציבים?
אריאל לוין
אני גם - - -
היו"ר משה גפני
לא, אתה לא יכול להגיד, אתה פקיד. הוא נבחר, הוא יכול להגיד. מה שהוא אמר לי על אגף התקציבים.
אריאל לוין
אבל לא על יעל.
היו"ר משה גפני
לא על יעל. כשאני אומר אגף התקציבים אני לא מתכוון אלייך. אני גם לא אגיד את השם המפורש, למי מתכוון אריאל אטיאס כשהוא אומר על אגף התקציבים. את יודעת למי הכוונה?
יעל מבורך
אני יכולה לנחש.
היו"ר משה גפני
אז אני חוזר בי, בגלל שאסור לדבר לשון הרע. תגידו מאיפה.
יעל מבורך
להתייחס לנקודה הזאת, אז בעצם כמו שדיברתם בדיון הקודם, גובה הגרעון נקבע ברמה התכנונית וכאמור, כמו שהציגו פה, יש חריגה מהגרעון המתוכנן בשנת 2012. אנחנו לא יודעים מה תהיה החריגה באופן סופי, יש לנו אומדנים שהוצגו פה, והם לוקחים בחשבון את הירידה הזאת של 190,000,000 שקל בגין הפחתת תמלוגים בתקשורת.
היו"ר משה גפני
יעל, אנחנו מבינים אחד את השני. בסדר, את מנסחת את זה מאוד יפה, אבל אני שואל את השאלה הפרקטית. תרדי לעם, תגידי לעם אם לא היתה הירידה של ה-190,000,000 שקל מה היה השירות שהמדינה נותנת שלא היה נפגע.
יצחק וקנין
אתה רוצה שאענה במקום יעל?
היו"ר משה גפני
כן, תענה.
יצחק וקנין
יעל, אני אעזור לך. יעל, אם זה היה השיקול שלה, אז היא היתה אומרת: תשמע, אני לא רוצה שיורידו לי 190,000,000 כי באמת זו ירידה לא קטנה. אבל אין לה ברירה, מכיוון שהבג"ץ החליט מה שהחליט.
היו"ר משה גפני
אני אאשר.
יצחק וקנין
אמרתי את זה בישיבה ואמרתי את זה גם בוועדה הכלכלה, שנוצרה פה איפה ואיפה בין גורם אחד לגורם שני במערכת התקשורת. ואני חושב שאנחנו לא יכולים לתת שתהיה איפה ואיפה בין גורם אחד שהוא כרגע לא משלם תמלוגים לבין גורם אחר שכן משלם תמלוגים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין, קיבלתי את העמדה שלך, אמרתי שאנחנו נאשר. אני מבקש לדעת, שמשרד האוצר יצביע לי, אגף התקציבים, שהוא יגיד, ואנחנו נאשר, אני מצביע בעד. גם אם הוא יגיד שהוא מוריד את זה מהישיבות, כמו שמאיר בינג אומר שצריך להוריד את זה מהישיבות, זה בסדר, אני בעד. אבל תגידו מאיפה זה יורד.
יעל מבורך
אז כאמור, כמו שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, תקציב המדינה לא מתנהל ככה, אנחנו לא מוחקים את ה-190,000,000 שקל האלה משום מקום.
היו"ר משה גפני
לא, אני ישבתי עם אגף התקציבים כשאמרתי שצריך להוריד את מס ההכנסה, את המס הישיר, להוריד אותו ממעמד הביניים, אמרו לי: מה אתה מביא בתמורה, אחד על אחד. הבאתי את המס על הסיגריות, הבאתי את המס על הנרגילות, הבאתי את המס על הדיוטי-פרי, היה אחד על אחד, עשו לי את החשבון במדויק. לא משנה שהנתונים של אגף הכנסות המדינה והנתונים של אגף התקציבים היו שונים, ואני הייתי צריך לשחק באמצע, והלכתי כל פעם עם הנתון היותר נמוך. אבל הייתי צריך להביא אחד על אחד אחרת לא הסכמתם.
אני רוצה לדעת הפוך, כמו שאתם עושים לי אני עושה לכם, אני רוצה לדעת אחד על אחד. אל תדברי לי כללית, כללית לא מעניין אותי, כללית נקיים דיון כללי. אני בעד לאשר את זה כתוצאה מהפשלה שעשיתם. פשלה, איציק, אמרתי נכון?
יצחק וקנין
הם לא עשו פשלה, ההיפך, הם משכו אותם הרבה זמן, מזמן כבר היו צריכים להביא את זה לפה, לא עכשיו. הם עוד התעכבו בתהליך הזה.
יעל מבורך
האמת שהעברנו את זה לוועדה לפני חצי שנה.
יצחק וקנין
נכון, זה היה צריך להיות חצי שנה.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו לא, זה היה בוועדת כלכלה וחזרו בהם. אגף התקציבים היה בסדר?
יצחק וקנין
היה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
לא מתאים לי העניין.
ציון פיניאן
אתה מרים לו להנחתה.
יצחק וקנין
אני יושב גם בוועדת הכלכלה ואני מכיר את שני הדיונים. בוועדת הכלכלה אמרתי שאגיש דיון מהיר באיפה הזאת שמתקיימת בין גוף אחד לגוף שני. למה גוף אחד כן משלם וגוף שני לא משלם?
יעל מבורך
אדוני היושב-ראש, ברשותך עוד נתון אחד.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
יעל מבורך
מתוך דוח ועדת גרונאו שהממשלה אימצה את המסקנות שלה. בעצם מה שהמליצה הוועדה זה להפחית את גובה התמלוגים ככל שיהיו הפחתות ממיסים.
היו"ר משה גפני
אני לא שמעתי, אני הקשבתי פה לחברי הכנסת.
יעל מבורך
ועדת גרונאו - - -
היו"ר משה גפני
כן, גרונאו היה פה, אני לא מתווכח על ה - - -
יעל מבורך
אני רוצה לחדד נקודה אחת קטנה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
יעל מבורך
נקודה שאומרת: ככל שיהיו הפחתות מיסים במהלך השנים 2012-2008 יבוטלו התמלוגים, ולא יאוחר משנת 2012. במהלך שנת 2012-2008 היו הפחתות מיסים שאושרו פה בוועדה, כמו שהיו הפחתות מיסים כלליות, ולמדנו בדיון האחרון שהולכת להיות עוד הפחתת מיסים של חצי אחוז על מע"מ.
אז ככל שהמדינה פועלת להפחתת מיסים שאושרה פה בכנסת, בוועדת הכספים, אנחנו עומדים בקנה אחד עם ההפחתה הזאת של התמלוגים.
היו"ר משה גפני
בית המשפט פסק, אמרנו את זה בישיבה הקודמת, שככל שיהיה מצב כלכלי קשה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אז אפשר לשנות את זה. אני אמרתי שאני אאשר את זה, אני אאשר את זה, אני רוצה אבל נתון.
יעל מבורך
אין לי מקור להצביע עליו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז שיבוא מאיר בינג ויסביר.
שי חרמש
תגידי הרזרבה ולכי הלאה, נו.
היו"ר משה גפני
מה הרזרבה? יש לי מה לעשות עם הרזרבה. ציון, אפשר לקחת מהחקלאות.
שי חרמש
כבר לא נשאר ממה לקחת.
יצחק וקנין
מה זה אפשר לקחת מהחקלאות, כאילו אני לא קיים פה.
ציון פיניאן
כבר 64 שנים לוקחים לנו. רק על ההנחות במים שאתם מקבלים, אנחנו כבר התחלנו לשתות ערק.
שי חרמש
תשלם את זה בעגבניות בטבריה.
היו"ר משה גפני
ההחלטה של בית-המשפט: עם זאת המדינה סייגה את מדיניותה בעניין זה, וכפפה אותו לתנאי כי לא תתרחשנה נסיבות המשליכות לרעה באופן משמעותי על המצב הכלכלי של המשק במועדים הרלוונטיים.
לא תהיה לכם ברירה. אני אאשר את זה, אני מבקש שיהיה כתוב בפרוטוקול שאני אאשר את זה. זאת אומרת, אני אצביע, חברי הוועדה יצביעו מה שהם רוצים.
שי חרמש
לא נלך נגדך.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז לא, אבל לפני כן אני רוצה נתון, אני לא אוותר לכם. כמו שלא ויתרתם לי אני לא אוותר לכם. אני רוצה שתגידו על חשבון מה זה הולך. אני רוצה שגם תישאו באחריות, אני אתמוך בזה. לא חשוב מאיפה, תגידו ממה שאתם רוצים, אין בעיה. תגידו מהדלק, מהמים, מהנכים, מניצולי השואה, ממה שאתם רוצים, מהישיבות. מאיפה עוד אפשר להוריד, נשאר משהו?
הרן לבאות
ירידה בהוצאות ריבית.
היו"ר משה גפני
ירידה בהוצאות ריבית?
הרן לבאות
אתה עוד לא מכיר את הסעיף בתור יו"ר הוועדה?
היו"ר משה גפני
אה לא, זה מה שמגלי שאל קודם. אני יכול להביא לכם הרבה סעיפים, אפשר גם הסיפור של המשכנתאות, 4 מיליארד שקל. אבל היום יש הגדלה קצת של המשכנתאות בגלל החוק שעשינו כאן, שאתם התנגדתם. אתם, הכוונה אגף התקציבים, אני לא אומר מי.
יעל מבורך
בהכנסות לא - - - ההוצאות. - - - ההוצאות מקובל עלינו.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, בסדר, הסעיפים ברורים, מאיפה אפשר להביא, אבל זה ילך על חשבון משהו. אני רוצה לדעת את המשהו הזה. זה בסדר, לא חשוב, לא אגיד מלה, רק תגידו מה. מאיפה זה יורד, מאיזה סעיף הוצאה זה יורד והאם זה עומד בתנאים של בית-המשפט.
יעל מבורך
סעיף הכנסה.
היו"ר משה גפני
כן. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:02.>

קוד המקור של הנתונים