ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/06/2012

מניעת ניצול והגנה על זכויות בני נוער בהעסקתם בחודשי הקיץ

פרוטוקול

 
PAGE
60
הוועדה לזכויות הילד
25/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 185>
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שני, ה' בתמוז התשע"ב (25 ביוני 2012), שעה 10:30
סדר היום
<מניעת ניצול והגנה על זכויות בני נוער בהעסקתם בחודשי הקיץ>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורלי לוי אבקסיס – היו"ר
דב חנין
מוזמנים
>
יוסי מיכל - מדריך ארצי, משרד החינוך

הדרה רוזנבלום - מנהלת יחידת מועצות תלמידים ונוער, משרד החינוך

לילי הלפרין - מנהלת תכנית אמ"ת לנוער בסיכון, משרד החינוך

יחזקאל אופיר - אכיפה והסדר, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

אביבית ברקאי-אהרונוף - סגנית מנהלת המחלקה המשפטית, המועצה הלאומית לשלום הילד

יעקב אביד - רכז המחלקה המשפטית, הנוער העובד והלומד

יורם בר-קובץ - רכז האיגוד המקצועי לנוער, הנוער העובד והלומד

אמיר בשה - עו"ד, הסתדרות הנוער העובד והלומד

איתמר דוברוב - מארגן, הנוער העובד והלומד

שי ויינבלום - רכז האיגוד המקצועי לנוער, ההסתדרות הנוער העובד והלומד

מורן סבוראי - עו"ד, הסתדרות הנוער העובד והלומד

יונתן גילת - תלמיד, יוניסף

חי בדרה - רכז רשת הסתדרות הצעירים

איתי קורן - מטה, רשת הסתדרות הצעירים

סרגי יאקושנקו - רשת הסתדרות הצעירים

שי ציון - רשת הסתדרות הצעירים

דין זהר - מועצת התלמידים הארצית

סיגל פעיל - עו"ד, משרד עו"ד אשר חלד ושות', "סופר דוש"

שירי שלו - עו"ד, משרד עו"ד אשר חלד ושות', "סופר דוש"

דוד דהאן - פעיל חברתי

ניסים עוג'ר - המשמר החברתי


מריה רבינוביץ

– מ.מ.מ., הכנסת
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
<מניעת ניצול והגנה על זכויות בני נוער בהעסקתם בחודשי הקיץ>
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו רוצים להתחיל את ישיבת הוועדה לזכויות הילד. התאריך הוא 25/6/2012, ה' בתמוז התשע"ב, והשעה היא 10:37 בקירוב. הנושא על סדר-היום הוא: מניעת ניצול והגנה על זכויות בני נוער בהעסקתם בחודשי הקיץ. נושא זה מקבל משנה תוקף בעקבות האירועים האחרונים שנחשפנו אליהם. אני חייבת לומר שגם הוגשה בקשה, שהגיעה לפני, על-ידי חברת-הכנסת ויושבת-ראש האופוזיציה, חברת-הכנסת שלי יחימוביץ, לגבי התמונה לכאורה שעולה מהסיפור של עשרות בני נוער שהועסקו בשירותי משלוחים על-ידי חברת "סופר דוש". אנחנו מודעים לכך שהנושא הזה נמצא בבית-הדין לעבודה, ומודעים לכך שישנן שאלות שהן שאלות שרלוונטיות אולי לא רק למקרה הזה אלא בכלל: מה הזיקה בין מזמין השירות לבין אותו עובד, ובמקרה שלנו בני נוער, שנדמה שזכויותיהם הופרו בזו אחר זו. לגבי מי האשם, אנחנו משאירים את זה. אולי יעלו שאלות או הבהרות במהלך הדיון, אבל זה נמצא בשולחן בית-המשפט והשאלה הזאת נשארה פתוחה גם שם; הבנו שאתמול עוד בשעות הערב התקבלה החלטה כדי להסדיר את הנושא לעתיד לבוא, זאת אומרת הסדרה של מה שיהיה לקראת החופש הגדול. לגבי העסקה עתידית של אותם נערים שיבחרו להמשיך ולעבוד באותה מסגרת, כדי שלא יהיו שאלות נוספות מכאן ואילך ייחשב כמעסיק ישיר – חברות הקבלן, כך הבנתי מההחלטה שהתקבלה אתמול. אבל, לגבי השאלה מי אחראי לאותם נערים בשאלות שהתעוררו עד לפתיחת התיק בבית-המשפט ולגבי מי האחראים, הן לגבי התשלום והן לגבי הזכויות הסוציאליות שהופרו, זו שאלה שעוד תמשיך ותידון בשולחן בית-המשפט.

אנחנו בפתחו של הקיץ, ועשרות אלפי בני נוער מנצלים את זכותם ואת החופש על מנת ליצור להם הכנסה נוספת, איזו שהיא קופה. לצערנו הרב, אנחנו מגלים שבחלק מהמקרים, גם בגלל שפתאום אולי מתגלה איזו שהיא קבוצה שאפשר להעסיק אותה בתנאים כאלה ואחרים טובים יותר או אולי אפילו זולים יותר מאשר בשוק החופשי, יש פה גם פתחים לניצול. ננסה לבדוק איך אנחנו יכולים לעצור את התופעה, מה הם הסעדים שניתנים למשרדי הממשלה השונים כדי לאכוף את דיני העבודה וביניהם גם דיני עבודה שהם ספציפיים לבני נוער וגם דיני עבודה שהם בכלל כלפי מעסיקים. נבדוק ונשאל את השאלות, גם את התמ"ת וגם את המשרדים האחרים, איך אנחנו מפקחים ודואגים שלא יופרו אותם תנאים ואיך אנחנו שומרים על בני הנוער.

כדי שנקבל איזו שהיא תמונה, אולי באמת נתחיל דווקא מהסיפור של השטח, ואחר כך אנחנו גם נגיע למחקר של המ.מ.מ. שנתן לנו גם נקודות שראויות להתייחסות ובעיקר לקראת או בעיצומו של החופש הגדול, כי אותם בני נוער כבר יצאו לחופש. אנחנו נתחיל דווקא בילדים הנפגעים או אלו שהרגישו שהם נפגעו. ראשית, אומר לכם שהוועדה הזאת מצולמת, ונבקש לא לשים פרוטרוט של הערוץ ממש, והמצלמה לא תהיה בקלוז-אפ על הילדים. אבל, אין פה פגיעה. אתם מודעים לזה שזה מצולם וזה בסדר מבחינתכם?
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אוקיי. נתחיל עם סרגי. ספר לנו מה היה שם.
סרגי יאקושנקו
מה, ב"סופר דוש"?
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה זמן עבדת שם?
סרגי יאקושנקו
שלוש שנים ומשהו, כמעט ארבע שנים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בן כמה אתה?
סרגי יאקושנקו
כמעט 17.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה עובד שם מגיל 13?
סרגי יאקושנקו
כן, מכתה ז'.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מטורף. מה היתה עבודתך? מה נדרשת לעשות?
סרגי יאקושנקו
הייתי צריך להוציא משלוחים מה"סופר דוש" – להעמיס את זה לאוטו ולצאת ל'נאגלה', ואז לחלק את זה בבתים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה שעות ביום עבדת?
סרגי יאקושנקו
הרבה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא בשעות הלימודים או גם בשעות הלימודים?
סרגי יאקושנקו
לימודים? אם הייתי נמצא שם? לא הייתי נמצא בכלל בבית-הספר. הייתי כל הזמן בעבודה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה אומר לנו שבעצם גם בשעות הלימודים, --
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--בגיל 13 עבדת בשליחויות, שאני חושבת שזו כבר הפרה בוטה של החוק הקיים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
נשמע לגבי אופן ההרמה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
נכון. היועצת המשפטית שלנו גם רוצה לדעת פחות או יותר את אופי העבודה. היית מרים משקלים גבוהים?
נירה לאמעי-רכלבסקי
עם מריצה או בלי מריצה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עם מריצה או בלי מריצה?
סרגי יאקושנקו
משקלים גדולים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בשעות הלימודים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ובשעות הלימודים שזה בכלל אסור.

מי היה המעסיק שלך? איך אתה עבדת? מול מי עבדת?
סרגי יאקושנקו
מול הסופר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איך שילמו לך?
סרגי יאקושנקו
לא שילמו לי. הייתי עובד רק על הטיפים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תן לנו דוגמא לסדר-יום של כמה שעות בהן במקום ללכת ללימודים אתה נמצא בשליחויות של קניות מה"סופר דוש" ללקוחות. אני מתארת לעצמי שאתה מעמיס גם לקומות.
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה בערך יום כזה מסתכם עם טיפים? תן לנו פחות או יותר את היום הטוב ואת היום הגרוע.
סרגי יאקושנקו
היום הטוב זה 200 שקל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה שעות זה יכול להיות?
סרגי יאקושנקו
12.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
והיום הגרוע?
סרגי יאקושנקו
50-60 שקל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כשהיית מסיים יום כזה והיית רואה מה שנשאר לך ביד?
סרגי יאקושנקו
זה מבאס.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אף אחד לא משלים לאיזה שהוא סכום מסוים, סכום מינימאלי?
סרגי יאקושנקו
כלום.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מילאו לך טפסים כשנכנסת לעבוד?
סרגי יאקושנקו
לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ביקשו ממך בדיקות מסוימות?
סרגי יאקושנקו
לא. כלום.
קריאה
בדיקות רפואיות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בדיקות רפואיות? אישורים?
סרגי יאקושנקו
לא.
הדרה רוזנבלום
אישור הורים?
סרגי יאקושנקו
לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שום דבר.
סרגי יאקושנקו
שום דבר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה היית באיזה שהוא אופן עלום כזה.
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
את השם שלך הכירו לפחות?
סרגי יאקושנקו
הנהגים וזה – כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה קורה בימים בהם אתה חולה ולא יכול להגיע לעבודה? למי אתה מודיע?
סרגי יאקושנקו
לנהג שהייתי עובד אתו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הנהג הוא עובד של ה"סופר דוש"?
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
קרה לך שנפצעת במהלך העבודה?
סרגי יאקושנקו
כן. כל אחד היה נפצע.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה קורה באותם רגעים?
סרגי יאקושנקו
כלום. פשוט אומרים "תמשיך לעבוד" וזהו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה לבד.
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה קרה עכשיו שהחלטתם להגיד "חלאס, זהו, עד כאן"?
סרגי יאקושנקו
בינתיים, לא קרה כלום.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גיל 13 – זה מטורף בעבודה כזו וגם תוך דריסה באמת של החוקים שבאים להגן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אסור.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ברור שאסור.
נירה לאמעי-רכלבסקי
יש פה גם תקנות של הרמת חפצים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מותר במשך שעתיים ביום לכל היותר. אנחנו שמענו פה על ימים של 12 שעות על חשבון הלימודים ועל בגילאים מאד-מאד צעירים. את יודעת מה? אולי נושא הרמת משקלים זה רק בתוספת לעבירות הנוספות שעל פניו מצטיירות מכאן.

אנחנו נשמע פה עוד נער שביקש זכות לדבר. שי, בן כמה אתה?
שי ציון
גם אני אוטוטו בן 17.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה זמן אתה עובד שם?
שי ציון
עשרה חודשים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה הסיפור שלך?
שי ציון
כמעט אותו דבר. הייתי בא לסופר, נכנס לסופר, מוציא את המשלוחים, מעמיס אותם לאוטו, ויוצא לנהג לחלק את המשלוחים ללקוחות. הייתי מתבסס רק על הטיפים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איך התקבלת לעבודה?
שי ציון
חבר הביא אותי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מול מי עמדת כשהתקבלת לעבודה? מילאת טפסים? אני בכוונה שואלת גם אותך.
שי ציון
לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ביקשו ממך להביא תעודה רפואית?
שי ציון
כלום.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שום דבר.

ידעת מראש שאתה עובד רק על טיפים?
שי ציון
כן. חשבתי שכאילו לאו דווקא רק העבודה הזאת היא על טיפים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חשבת שזה מקובל. לא ידעת, בעצם, מה החוק אומר.
שי ציון
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה נערים כאלו הייתם שם?
שי ציון
בערך 47-50.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם אתה עבדת בשעות הלימודים?
שי ציון
היו ימים שכן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה קורה כשאתה לא מגיע לעבודה? למי אתה מודיע?
שי ציון
לנהג.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לנהג. הוא מעביר הלאה.

קרה לך שנפצעת?
שי ציון
כמובן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ומה קרה?
שי ציון
כלום. כמו שסרגי אמר, היו אומרים כאילו "לא נורא, זה יעבור".
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ואז אתה יושב עם הכאבים בבית בלי הכנסה, בלי לימודים ובלי כלום.
שי ציון
כמובן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ספר לי על אופי העבודה, חוץ מהנושא הזה שאתם מרימים את המשלוחים לאוטו ופורקים את זה אחר כך בבתים.
שי ציון
על האופי - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
משקלים כבדים?
שי ציון
כן. זו לא עבודה כל כך קלה. היא עבודה מאד פיזית. אני לא יודע, עכשיו כשאני מסתכל על זה, זה קצת מוגזם ככה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה יודע מה? אולי עכשיו זה הזמן דווקא לפנות למשרד התמ"ת. דרך-אגב, בבית-הספר לא שאלו? לא ידעו מה אתם עושים? לא ידעו למה אתם לא מגיעים למסגרת החינוכית?
שי ציון
אני לא הייתי כאילו ממש כל הזמן לא הולך לבית-הספר. אלה היו ימים ממש בודדים, אבל היו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, זה בא על חשבון הלימודים באיזה שהוא אופן.
שי ציון
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה היום הכי גרוע שאתה עובד וכמה אתה מרוויח?
שי ציון
יצא לי 50 שקל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לכמה שעות?
שי ציון
5-6 שעות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הייתי רוצה לשמוע את משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לגבי האכיפה.
יחזקאל אופיר
אני חזי אופיר, מנהל אגף האכיפה בתמ"ת. קודם כל, אתייחס ל"סופר דוש". התופעה הזאת הובאה לידיעתנו לפני שנתיים, ואנחנו באמת פתחנו בחקירה ובעקבותיה גם הוגש כתב אישום כנגד בעל החברה והחברה. החברה, "סופר דוש", לפני שנתיים, בעסקת טיעון – אני מדגיש: בעסקת טיעון ואפילו לא בפסק-דין – נענשה ב-100 אלף שקל, והמעסיק, באופן ישיר, גם בעוד 10,000 שקל. אני מדגיש שזה בעסקת טיעון. אני מניח שאם היה גם פסק-דין, אולי זה היה עוד גבוה יותר. זה רק אומר שבאמת היתה שם שורה ארוכה של הפרות ששכנענו גם את בית-המשפט בעניין הזה.

הובא לידיעתנו העניין שזה חוזר למרות העונש הכבד, ופתחנו בחקירה נוספת.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עונש כבד על כמה שנים של זה – 100 אלף שקל. באיזה שהוא אופן אולי שווה להם לשלם את זה מאשר לשלם משכורות לילדים.
יחזקאל אופיר
זה נכון. לצערי, בדיני העבודה נמנעים מלהכניס למאסר. בתי-דין לעבודה ממעטים. היו איזה שני מקרים שגם הומרו בעבודות שירות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
וזאת, למרות שהיום הקנסות עלו.
יחזקאל אופיר
נכון. אגיע לזה אולי בהמשך. בקנסות יש באמת שינוי דרמטי. אבל, אני מדבר אחורה. לכן, ה"סופר דוש" באמת כבר נענש.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הם ידעו שאתם רואים בהם מעסיק.
יחזקאל אופיר
הם ידעו. אני שוב אומר: זה בעסקת טיעון. כלומר, הם הודו בעבירות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הם הודו באחריות שלהם.
יחזקאל אופיר
בוודאי, גם כמנהל וגם כחברה. אבל, זה, כנראה, לא עזר. בימים אלה פתחנו בחקירה נוספת. הובא לידיעתנו שהעניין חזר לסורו, ואנחנו בודקים את זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה נעשה במסגרת התמ"ת? האם יש בכלל ביקורת כלפי אותם מעסיקים שיוצאים עבריינים או מפרים חוק – מפרים חוק זה כבר עבריינים – מעסיקים שלא עומדים בתנאים שהחוקים מכתיבים או בתנאי ההעסקה בכלל? יש לכם איזו שהיא אפשרות של פיקוח מה קורה הלאה?
יחזקאל אופיר
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שילמו את הקנס, אוקיי. הגעתם לאיזה הוא הסדר טיעון. בדקתם? יש לכם איזו שהיא יכולת לבדוק שזה לא משתרש ולא חוזר על עצמו?
יחזקאל אופיר
בהחלט, בוודאי. אנחנו עושים לא מעט ביקורים חוזרים באותם מעסיקים – אנחנו קוראים לזה "ביקור חוזר" – והולכים לראות האם באמת יש שינוי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
האם פה נעשה ביקור חוזר?
יחזקאל אופיר
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה הוא העלה?
יחזקאל אופיר
בפעם השנייה דווקא גם התגלו העבירות, ושוב אנחנו בשלב ענישה. אלה הדרכים שעומדות לרשותנו. אגב, הענישה היא ענישה פלילית. לצערי, זה מה שאפשר. אנחנו לא יכולים - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש לי שאלה אליך: אני יושבת עכשיו מול המחקר של מחלקת המחקר של הכנסת, ויש פה נתון שדי הפתיע אותי והייתי רוצה קצת התייחסות שלך. זה נמצא על השולחן מולכם. בעמוד 10 יש טבלה, ובה מצוין וזה מראה באופן די גורף ירידה באכיפה הן לגבי מספר ההפרות בטיפול באגף, הן לגבי הפרות חדשות והן לגבי קנסות. אפילו הקנסות ירדו לכדי 20%.
יחזקאל אופיר
אסביר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה גם ההכנסות מאותן קנסות, שאולי יכלו לשרת אחר כך גם אכיפה נוספת כי היתה לכם יותר אפשרות. זה גם לגבי מספר כתבי האישום שהוגשו. אם אנחנו מסתכלים על 2009 ו-2011, לי אין הסבר אלא אם כן תגיד לי שכל המעסיקים הפכו להיות צדיקים.
יחזקאל אופיר
לא, ממש לא. אל"ף, נעשה סדר בעניינים. קודם כל, הקנסות, שמוטלים על מעסיקים, לא מגיעים לתמ"ת או אלי אלא לאוצר המדינה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, יכלו לשים לכם עוד תקנים על חשבון הכסף הזה.
יחזקאל אופיר
האמת היא שלגבי התקנים אין לי מה להתלונן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אז, אין לכם מחסור בכוח-אדם של פיקוח?
יחזקאל אופיר
בעקבות הקיץ האחרון קיבלנו תוספת נכבדה של תקנים שמשתרעת על שנתיים: 60 ב-2012 ועוד 60 ב-2013.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כולם מאוישים?
יחזקאל אופיר
לא. עוד לא התחלנו. התחלנו לאייש. כבר איישנו 40 משרות מתוך ה-60 שניתנו לנו ב-2012 של מפקחים. אנחנו בשלבי חניכה לאותם עובדים, כי הרי העובדים האלה באים מהשוק הפתוח בלי ידע מוקדם ולא כלום. אנחנו באמת בימים אלה מכינים ומכשירים אותם. כבר בקיץ הזה הם יפעלו בקרב בני הנוער, כך שזו תוספת נכבדה של תקנים.

לגבי הירידה במספרים, היא נכונה באופן מעשי, אבל הסיבות לכך היו כאלה: ב-2009 הצטברו אצלנו תיקים רבים מאד של בני נוער שפתחנו שנים ולא נסגרו. ואז, המשרד אישר לנו לגייס 18 משרדי עורכי-דין שישבו על המדוכה וסגרו תיקים. לכן, היה מין peak כזה שמספר התיקים גדל בצורה ניכרת, ואחריו כמובן הייתה הירידה הזאת.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני לא יודעת. מ-2008 ל-2009 זה לא גדל כל כך בצורה ניכרת כמו שאחרי 2009 חלה ירידה מאד גדולה.
יחזקאל אופיר
ב-2009 היתה עלייה מאד גבוהה, כי בעצם הגענו לקנסות של קרוב ל-20 מיליון, אבל כולו היה עניין של תיקים משנים קודמות שהצטברו. היום, הגענו לרמה שפחות יותר אנחנו יכולים לעמוד בה.
צריך לזכור דבר אחד
העניין הוא לא לפתוח תיקים, אלא להביא אותם להרשעה, לכתב אישום וכו'. לכן, אנחנו באמת השקענו בכל תיק כזה לא מעט שעות. אם דיברנו קודם על "סופר דוש", להגיע לחקירה כזו ממצה שבעקבותיה - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה זמן ארכה החקירה לפני שנתיים על "סופר דוש"?
יחזקאל אופיר
שנה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שנה שלמה, שבמהלכה בעצם - - -
קריאה
- - - על נערי המשלוחים, יש לציין.
סיגל פעיל
תכף אתקן. יש כאן הרבה מאד טעויות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מי שרוצה לדבר – להירשם.
סיגל פעיל
נרשמנו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תקבלו. אנחנו מגלים פה דברים. למשל: לא ידעתי שלפני שנתיים משרד התמ"ת ידע שיש הפרות על-ידי "סופר דוש". עכשיו, אני מגלה שלא רק שידעו אלא גם שילמו קנס.
סיגל פעיל
זה לא על סוגיית הנוער.
יחזקאל אופיר
גם נוער.
סיגל פעיל
לא. יש כאן את פסק-הדין.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אומר לנו התמ"ת שזה כולל נוער.
יחזקאל אופיר
לא. גם נוער.
סיגל פעיל
יש כאן את פסק-הדין. אסביר לכם את העובדות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
נמצא פה נציג התמ"ת, והוא דיבר על הרבה עבירות וביניהן גם עבירות נוער.
יחזקאל אופיר
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
דרך-אגב, איך הגעתם אליהם?
יחזקאל אופיר
מתלונה של עובדים, ואני כבר לא זוכר מי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שם אתם גיליתם הפרות.
יחזקאל אופיר
ב"סופר דוש", כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם לגבי בני נוער וגם לגבי דברים אחרים.
יחזקאל אופיר
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הם מודים בעסקת טיעון ומשלמים 100 אלף ש"ח ועוד 10,000 אחריות אישית של המעסיק.
יחזקאל אופיר
נכון מאד.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עוד שאלה לפני שאנחנו מתמקדים ב"סופר דוש": על כמה מעסיקים מפקח אחד? על כמה הוא אמון?
יחזקאל אופיר
אין לנו מכסות כאלה, אבל בדרך-כלל בממוצע למפקח יש בו-זמנית כ-40 תיקים פתוחים על השולחן. אבל, זו לא מכסה ולא מספר קבוע מראש.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש לנו מושג כמה בסך-הכול פקחים יהיו בקיץ 2012? אתה אומר שאיישתם 40.
יחזקאל אופיר
לא. היום, אנחנו מונים 50 מפקחים ועוד כ-40 סטודנטים שמסייעים לנו. עם ה-40 האלה אנחנו נגיע ל-90 מפקחים תקניים בפועל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הם מחולקים לפי אזורים.
יחזקאל אופיר
נכון. כמובן שבהמשך אדבר על ההיערכות לקיץ.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כן, נדבר בהמשך לגבי ההיערכות לקיץ. מאחר שמתחיל להיות פה קצת לחוץ אנחנו גם נפנה בנושא הזה לתגובה של "סופר דוש".
סיגל פעיל
שמי עורכת-הדין סיגל פעיל, ואני מומחית בדיני עבודה ומתעסקת בזה יותר מ-15 שנה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה זמן את עובדת אצל "סופר דוש"?
סיגל פעיל
אני לא עובדת אצל "סופר דוש".
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עם. מייצגת את "סופר דוש".
סיגל פעיל
משרדנו מייצג את "סופר דוש" בהליך הזה שהוגש.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ובהליך הקודם של לפני שנתיים פלוס?
סיגל פעיל
לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא היה לכם חלק?
סיגל פעיל
לא.

קודם כל, אני רוצה לתקן ולהביא עובדות. ברשותכם, אחר כך אדבר על עמדה סובייקטיבית, אבל עכשיו אני רוצה רגע לדבר על עובדות. אני מברכת לחלוטין על הדיון הזה. הדיון הזה חשוב מאד ובמיוחד בעיתוי לפני הקיץ. אני מצטערת שהטריגר היה טריגר שבו שמה של "סופר דוש" הועלה כאן, משום שאין ל"סופר דוש" דבר ועניין עם הפרת זכויות של נוער.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא, לא, לא. אנחנו נשים את זה על השולחן, כי השאלה עדיין לא נדונה בבית-המשפט. היא נשארה שאלה פתוחה. לגבי ההסדרים העתידיים, שם היתה החלטה כדי לאפשר גם המשך העסקה של בני נוער תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי העסקתם. אבל, לגבי השאלה מי הפר או למי הייתה זיקה, זו שאלה פתוחה שנמצאת עדיין על שולחן השופטת.
סיגל פעיל
אני הייתי אתמול בדיון כבאת כוח "סופר דוש", ואני פה באה גם כבאת כוח "סופר דוש" אבל אני גם עורכת-דין וגם פועלת לא מעט גם בתחום הציבורי למען זכויות עובדים וזכויות בני נוער.

לעניין הדיווח של ידידי מהתמ"ת, אני מצטערת להגיד שהדיווח הזה לא נכון. פסק-הדין שמולי לגבי "סופר דוש" במאי 2010 עוסק בשעות נוספות. נכון שבחלק מהחקירה של התמ"ת התגלה כי מדובר, בין היתר, בהעסקה בשעות נוספות, ואגב בתגמול מלא, אבל יש גם רף של שעות נוספות שאסור להעסיק אף עובד וגם לא בני נוער בתשלום או לא בתשלום וזה לא חשוב. היתה נערה אחת בתוך החקירה של התמ"ת, ועניינה הוסדר.

יותר מזה – כתוב פה בפסק-הדין, ואני מצטטת: "בעקבות חקירת משרד התמ"ת, הופסקת העסקת נוער לחלוטין ב'סופר דוש'", וזה נכון גם היום, מאז ועד היום.
סיגל פעיל
צחקתם, נכון? אין נערים...
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בואי ונשים קצת את הדברים; גם אני משפטנית. יפה מאד. יכול להיות שבאיזה שהוא אופן באמת העברתם את זה ככה דרך צינור שלישי.
סיגל פעיל
לא, לא, לא. התמ"ת - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אי-אפשר להגיד. אני שומעת פה נער שמדבר על כך שמכיתה ז' הוא עובד ב"סופר דוש". הוא בכלל לא עבר דרך חברה קבלנית.
סיגל פעיל
לא. הוא הצהיר אחרת לבית-הדין. עכשיו, אם תרשי לי, להשלים את - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני ארשה לך.
סיגל פעיל
אני אשמח.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כאשר באופן מפתיע כל אותם נערים אומרים שהם עובדים בשליחויות של "סופר דוש", לא יכול להיות שלא הכרתם אותם, שלא ראיתם אותם ושאין לכם שום אחריות כלפיהם, כי גם מבחינת החוק ישנה זיקה שאותה צריך לבדוק, ואת זה יבדוק בית-המשפט, --
סיגל פעיל
את טועה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--מתי אחריות מזמין השירות מתקיימת ומתי – לא.
סיגל פעיל
הוועדה צריכה פה - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני לא באה לקבוע. לא אני השופטת בנושא הזה.
סיגל פעיל
אבל, את טועה בהנחה שלך.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, להגיד שאתם לא מעסיקים בכלל בני נוער או שאתם לא מכירים בני נוער שעובדים אתכם, זו, לדעתי, איזו שהיא סתימת עיניים.
סיגל פעיל
בכל הכבוד, אבקש את זכות הדיבור. משרד התמ"ת לאחר מכן עשה בדיקה נוספת, וכשהוא עשה בדיקה נוספת כמה חודשים לאחר מכן – אם אני לא טועה, בזה התראיינת גם בתקשורת ואמרת את זה, שהכל נמצא בסדר גמור - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הרגע הוא אמר שבבדיקה הנוספת נמצאו ליקויים, אלא אם כן לא הבנתי נכון.
סיגל פעיל
בראיון התקשורתי - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה לא מעניין אותי ראיון תקשורתי. אני פה לא נציגה של התקשורת.
סיגל פעיל
אני מסכימה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בבדיקה הנוספת, כדי לחדד - - -
יחזקאל אופיר
אבל עדיין לא הוגש כלום.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל נמצאו ליקויים נוספים?
יחזקאל אופיר
אני עדיין לא יכול לפרט.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, קודם אמרת שנמצאו ליקויים.
יחזקאל אופיר
כן, ברור.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
נמצאו. אתה אומר שאתה לא רוצה לפרט איזה ליקויים.
יחזקאל אופיר
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, נמצאו ליקויים נוספים.
סיגל פעיל
אנחנו יודעים ובדקנו את זה במשרד התמ"ת שבבדיקה הנוספת – אגב, אין קשר לעבודת בני נוער משום שאין בני נוער מועסקים על-ידי "סופר דוש" מאז – אבל, בבדיקה הנוספת של התמ"ת לגבי כלל ההעסקה, מדובר על כ-600 עובדים, 600 משפחות, שעובדים למעלה מעשור חלק משמעותי מהם. יש הקפדה, בין היתר, באמצעות ליווי משפטי, על הוראות החוק. ככל שאנחנו יודעים ובדקנו את זה, הבדיקה של התמ"ת גילתה שאין עבירות על החוק. מה שאומר עכשיו לראשונה נציג התמ"ת – אנחנו נבדוק את זה שוב, משום שאנחנו יודעים ממשרד התמ"ת, לרבות ממנו, דבר הפוך.

דבר שני – לגבי מה שבני הנוער מסרו, גם בתצהירים ששניהם כתבו לבית-הדין לעבודה, שניהם כותבים שהקשר היחיד שלהם בעבודתם במשלוחים היה עם שני גורמים: אחד זה הנהגים, והנהגים הם עובדי שני קבלני המשלוחים. כאן מדובר בקבלן אחד ששמו יוסי מלך, ושמו מוזכר על-ידי שני הנערים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ב"סופר דוש" לא ראו ילדים נכנסים ויוצאים ומעמיסים ומחזירים?
סיגל פעיל
כמו שאמרת ובצדק שכאן לא מדברים בתקשורת וזה פחות מעניין, ואני מסכימה לחלוטין, מה שראו או לא ראו זה לא מקים חובה משפטית כלשהי.

עכשיו, הנושא כאן הוא אם יש הפנייה, ונכון לאתמול בבית-הדין הזרקור הוסר בשלב זה - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לגבי העסקה עתידית.
סיגל פעיל
לא העסקה עתידית.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כי השאלה נותרה בעינה, והיא אמורה להידון שוב.
סיגל פעיל
לא, את טועה לחלוטין. לא רק שהייתי שם, גם פרוטוקול הדיון מאתמול- - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני רוצה לומר משהו: מאחר שלא כל הפרוטוקול נמצא בידינו, - - -
סיגל פעיל
יש לי פה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני חייבת לומר שהגיעו אלי לפחות טענות סותרות משני כיוונים. לגבי ה"סופר דוש", הם אומרים: "אוקיי. בהחלטה הזאת של בית-המשפט" – ודרך אגב אני משפטנית אז אני יכולה קצת להבין דברים מסוימים – "מנקים אותנו לחלוטין". זה לא נכון, מאחר שישנה שאלה שנמצאת על השולחן שעדיין לא נדונה לגבי ההפרות שהיו וחובתם של מי. הצד האחר אומר: "שנייה. זה כדי להסדיר. כדי שעכשיו לא ייווצר ואקום. הנערים האלה רוצים לעבוד ולהביא פרנסה הביתה, אז אנחנו באנו להסדיר את מצב הביניים תחת איזו מטריה הם יעבדו כדי לשמור את זכויותיהם".
סיגל פעיל
לא. את טועה לחלוטין.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לכן, אני אומרת: כל אחד טוען לניצחונו, ובאיזה שהוא אופן העובדה היחידה היא שלגבי השאלה לגבי הפרת הזכויות בעבר – זו שאלה שנשארה על השולחן או לא?
סיגל פעיל
אני אסביר. אגב, ולכן הדיון הזה חשוב עוד יותר, כל הרשתות הקמעוניות בישראל, כל הסופרים, הגדולים במיוחד, אבל כולם, לא מבצעים שירותי משלוחים in house. נדמה לי שה"שופרסל" עובד עם שלמה אליהו, ה"קו-אופ" גם עובד עם קבלן אחד או שניים, וגם ה"סופר דוש" עובד עם שני קבלנים וכל אחד אחראי על סניף אחר של "סופר דוש" בבת-ים. ביקשנו לצרף את קבלני המשלוחים הללו משום שהם המעסיקים של הנערים ושל הנהגים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אין ספק שגם להם יש אחריות.
סיגל פעיל
הם הגישו תצהירים לבית-הדין כל אחד בנפרד וכל אחד מיוצג גם בנפרד על-ידי עורך-דין אחר. למשל יוסי מלך לגבי הסניף בו עבדו שני הנערים הללו אומר: "אני העסקתי את הנערים הללו, וכל ה...". לא כל הנערים שפנו. הוא נתן רשימה של נערים שמוכרים לו בהחלט וגם הנהגים, ואמר: "אני אחראי להעסקת הנערים הללו".

אני רוצה לומר שברגע הראשון שנודע ל"סופר דוש" על הסיפור הזה, היא לא עסקה במגננה להגיד "אנחנו לא עסוקים בזה. זה לא ענייננו. אנחנו לא מעסיקים את הנערים", ובזה לצאת פטורים בלא כלום. "סופר דוש" ידועה, בין היתר, --
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ממש לקצר. שני משפטים.
סיגל פעיל
מאה אחוז.

--בעשייה, בגלל שהמקור של המשפחה הזאת שהקימה את הסופרים הוא כזה שהם בעצמם נאלצו לעבוד ולפרנס את המשפחה. הם כמה אחים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה לא רלוונטי לדיון שלנו.
סיגל פעיל
אבל, בגלל הרגישות החברתית זה מאד רלוונטי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אוקיי. תודה.
סיגל פעיל
עוד רגע, גברתי. הם פועלים ובמקביל לניהול סניפי הסופר הם אחראים לתרומות גדולות מאד גם בתוך העיר בת-ים וגם מעבר לזה של מוצרי מזון וכו' לנזקקים. לכן, באותו רגע שהובא לידיעתם שיש תלונה כזו, הם מייד הציעו להיכנס. קודם כל, הם מייד הודיעו לשני הקבלנים, וההודעות הללו הן בכתב, שהם לא ימשיכו לעבוד אתם בשום צורה אם ההסדרה של מי מהעובדים שלהם, בוודאי של נערים, לא תהיה מיידית – גם של הזכויות הכספיות שלהם לתקופת עבר, אבל גם מייד לא יעסיקו אף אחד שלא באמצעות הדין. "סופר דוש" מתנה - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ראשית, אנחנו באמת שמחים לשמוע על כך שלא יהיו הפרות עתידיות.
סיגל פעיל
זה לא רק עתידי, אלא גם לגבי הסדרת זכויות עבר.

דבר שני – היא לא הסתפקה בזה, אלא עזרא דוש, אחד מהבעלים של "סופר דוש", הציע לתווך בין המעסיקים לבין הנערים הללו, וגם הצליח בזה באופן משמעותי, ורק שלצערנו הגדול במקום לנהל הידברות ושהנערים האלה יקבלו את זכויותיהם הכספיות מהמעסיקים שלהם ומהר, וכמובן שהעסקתם תוסדר מייד כי אחרת "סופר דוש" לא יסתפקו, --
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה.
סיגל פעיל
--הנוער העובד והלומד בחר ללכת - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני חושבת שקיבלת זכות דיבור לא מועטה.

רק אגיד משהו לפני שאנחנו ממשיכים, כי יש פה איזו שהיא בעיה, כדי שיידעו. עורכי-הדין המייצגים או באים מטעם צריכים היו לקבל סרט של לוביסטים בכניסה. כנראה שהיתה איזו שהיא בעיה טכנית או אחרת או אי-הבנה מסוימת. לא באים אלייך בטענות. אבל, שיידעו שאינם נציגי ממשלה ואינם נציגי משרדים, אלא נציגי גופים עם אינטרסים כאלה ואחרים. לפעמים, האינטרסים הם גם בסדר.

מאחר שאנחנו נתנו גם את הזכות לעורכת-הדין שייצגה את "סופר דוש" בהליך המשפטי, ניתן למי שייצג את אותם נערים. מי מכם ידבר?
קריאה
הנוער העובד.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה שמך?
קריאה
חי.
קריאה
אני רוצה.
קריאה
להעמיד דברים על דיוקם.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שבי ליד המיקרופון ותאמרי את שמך המלא ותפקידך לפרוטוקול. את מורן?
מורן סבוראי
כן. אני עורכת-הדין מורן סבוראי, ואני מייצגת את הנערים ואת הסתדרות העובד והלומד בהליך שהוגש לפני כמה ימים ונדון אתמול. אני רוצה, קודם כל, להדגיש שלא הוכרע שום דבר בדיון אתמול לגבי האחריות או אי-האחריות של "סופר דוש" או של כל גורם אחר שמעורב בתיק הזה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
צדקתי במה שאמרתי.
מורן סבוראי
מה שהוכרע הוא שזה לא יוכרע במסגרת ההליך הזמני, ונקבעו לוחות-זמנים מאד-מאד קצרים להכרעה בתיק העיקרי.

אני רוצה לומר – זה נאמר על-ידי הנערים, אבל אני רוצה להדגיש כאן שישבתי מול עשרות נערים ושמעתי את התצהירים שלהם ורשמתי מפיהם – שמדובר על נערים שעבדו שנים, כלומר יש שם נערים שעבדו כמה חודשים כמו שי ויש נערים שעבדו 3 ו-4 שנים מגיל 12 ו-13. חלקם לא היו בלימודים. לחלקם התקשרו בזמן הלימודים באזעקות "בואו מהר לעבוד כי יש לנו המון עבודה". שנים ארוכות, שעות מאד ארוכות, ולפעמים 10 ו-12 שעות בשעות הלילה שהן גם אסורות בחוק עבודות הנוער. לפעמים, הם עבדו הרבה אחרי שהסופר נסגר כי לקח זמן להביא את הדברים לבתי הלקוחות – עד 24:00 בלילה, עד 01:00 בלילה, ובימי חג זה לפעמים היה אפילו יותר. אני חושבת שבמצב כזה אנחנו חייבים לחשוב על החברה שהדבר הזה נעשה בחצרים שלה. כשהיא אומרת שהיא לא ידעה, זה או העלמת עין או חוסר תום לב, לפחות במלים שלי. זה נכון שאין שום הכרעה שיפוטית בעניין הזה.

אני רוצה לציין – וזה על-פי התצהירים שרשמתי מפי הילדים – שחלק ניכר מהם עשו משלוחים לבתי מנהלי ה"סופר דוש", עזרא דוש ואנשים אחרים מהמנהלים. קשה להאמין שמישהו מהם לא ידע שיש נערים שעובדים במשלוחים ב"סופר דוש". אני חושבת שחוק הגברת האכיפה, שנכנס לתוקף בימים אלה, מדבר בעד עצמו לגבי האחריות של מזמין במקרה כזה, גם אם הוא רק מזמין. אני לא נכנסת לשאלה האם זה היה מזמין או מעסיק- - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו העברנו את זה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והייתי ואני עדיין חלק מאותה ועדה. אנחנו יודעים גם על המאבקים הקטנים לגבי מה ייכנס ומה לא ייכנס, וזה היה מאד-מאד ברור, בגלל הידיעה של ההפרה הבוטה של מעסיקים, ולכן האחריות האישית שלהם אמורה לגבור. אנחנו נדבר תכף גם על הנושא הזה.
מורן סבוראי
קודם כל, אני רוצה שוב להדגיש שהמשלוחים היו יוצאים מהחצר של הסופר. הסופר קיבל מכל לקוח לקופה של הסופר, ולא משנה איך זה התחלק אחר כך, לקופאית הסופר, 20 שקלים על כל משלוח.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כשלקוח מזמין משלוח, הוא משלם.
מורן סבוראי
הוא שילם לקופת הסופר, לקופאית.
קריאה
ברור.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חבר'ה, זה לא ברור. פה דיברו אתי על טיפים.
מורן סבוראי
עוד כמה עובדות.
יחזקאל אופיר
העובד מקבל טיפים.
מורן סבוראי
הסופר התגאה במשלוחים האלה בפרסומות שלו כלפי הציבור. יש אתר של "סופר דוש", ואפשר לפתוח.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
משלוח - - -
מורן סבוראי
כן. לקופאית.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לקופאית.
מורן סבוראי
אחר כך זה התחלק אולי. אני רוצה להיזהר בעובדות. אין הכרעה שיפוטית.
סיגל פעיל
כן, תיזהרי בעובדות.
מורן סבוראי
אני לא דיברתי, כשאת דיברת.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הכספים האלה, מתוך ה-20 שקלים האלו, לא מגיעים- - -?
מורן סבוראי
לא הגיע חצי שקל לנער.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
את יודעת מה זה מזכיר לי? בצעירותי, לפני החוק - - -
סיגל פעיל
זה מגיע לקבלן המשלוחים ועוד איך.
מורן סבוראי
את מפריעה לי.
סיגל פעיל
אבל, תבדקי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
היתה לךְ זכות דיבור.
קריאה
זה לא מגיע לנער.
מורן סבוראי
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חבר'ה, אני בכוונה מבקשת מהתמ"ת - - -
מורן סבוראי
אני רוצה להדגיש עוד - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתן לך להמשיך. בצעירותי, ותבינו שאני לא כזו צעירה, כשעבדנו במלצרות, היו לוקחים שירות 10% מכל שולחן ולא מעבירים את זה למלצריות, והיינו עובדים על טיפים. אבל, גם אצלנו, אז, ואנחנו מדברים על תלמידי תיכון ובעיקר בחופשים, היה את הנושא של להשלים לשכר מינימום מסוים.
יחזקאל אופיר
נכון. גם היום.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא הגעת – היו משלימים.
יחזקאל אופיר
לא. - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ואז, יצא החוק, ובעצם האכיפה השתנתה, והיום זה משהו שלא מתקיים.
יחזקאל אופיר
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם הטיפים מתחלקים אחר כך בין המלצרים, לפי מה שהבנתי, אבל יש להם את השכר המינימאלי שאותו הם מקבלים.
יחזקאל אופיר
נכון. שכר מינימום חייב להיות משולם גם לעובד במסעדה. אין: רק מטיפים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אין חיה כזו בעולם החוקי במדינת ישראל.
קריאה
נכון.
יחזקאל אופיר
היה בפסיקה לגבי הטיפים: אם הטיפים נכנסים לכל הקופה או שהם נכנסים כתקבולים- - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, את המינימום ההכרחי – אתה יודע מה אתה יוצא בסופו של יום, מה שלא קרה פה אצל הנערים.
יחזקאל אופיר
נכון.
מורן סבוראי
אומר עוד קצת נקודות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בזריזות.
מורן סבוראי
אני רוצה להדגיש שלא היה ביטוח לנערים האלה. בחלק מהמקרים הם נסעו בחלק האחורי של הטרנזיט בלי חגורת בטיחות כשהם יושבים על רצפת הטרנזיט או על איזה ארגז ארעי שהניחו שם לצורך העניין.

אני רוצה להדגיש הקבלנים, שחברתי דיברה עליהם, לא לקחו שום אחריות אחורה. כל מה שהם אמרו זה שהם מוכנים - - -
סיגל פעיל
לקחו ועוד איך אחריות אחורה בתצהירים שהוגשו לבית-הדין.
מורן סבוראי
לא. את מפריעה לי. הם לא לקחו שום - - -
סיגל פעיל
אתמול בית-הדין תיקן אותךְ. - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא. אני מבקשת.
מורן סבוראי
הם לא לקחו שום אחריות אחורה.
סיגל פעיל
לא. היא פשוט - - -
מורן סבוראי
הם לקחו אחריות קדימה.
סיגל פעיל
כדאי שתקראו את התצהירים.
מורן סבוראי
כל השאלה של העבר נותרה פתוחה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חברים, לא, לא, לא.
סיגל פעיל
חמור מאד מה שאת עושה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עוד מלה – להתפרץ. את יכולה לבקש להגיב.
סיגל פעיל
אז, אני מבקשת.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, את לא מתפרצת לתוך הדיון כשמישהו מדבר.
סיגל פעיל
אז, אני מבקשת - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מי שיתפרץ ייצא החוצה.
סיגל פעיל
הדברים האלה הם לא נכונים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אמרתי לך: תבקשי להגיב.
סיגל פעיל
תודה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה. תמשיכי. היא אומרת שאין פה – אבל אנחנו נכנסים פה כבר לעניין המשפטי, וזה לא - - -
מורן סבוראי
גברתי, אני לא רוצה להיכנס יותר.

הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש, ואחר כך אשמח אם יישמע נציג ההסתדרות, הנוער העובד, בקצרה גם כן: אשמח אם תשאלו את הנער סרגי על כליאה בתוך טרנזיט שהיתה אחרי שהסופר ידע שאנחנו הולכים לעמוד על הזכויות האישיות והקיבוציות שלהם. הנער הזה נכלא, אני לא יודעת, לדקות ארוכות, ואני חושבת שלשעות, בתוך טרנזיט עם ניסיון להניא אותו מהחתימה על טפסי ההצטרפות להסתדרות הנוער העובד והלומד. הציעו לו כספים. אבל, גם תוך כדי לא נתנו לו לצאת מהטרנזיט הזה. תודה רבה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה נכון?
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה, כלאו אותך באוטו?
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אמרו לך למה כולאים אותך או אולי יכול להיות שנשבר שם המנעול במקרה ולא הייתה יד מכוונת?
סרגי יאקושנקו
לא. בכוונה עשו את זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אמרו לך שזה בגלל זה שהגשת תלונה?
סרגי יאקושנקו
כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה זמן היית שם?
סרגי יאקושנקו
בערך שעה וחצי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מי כלא אותך?
סרגי יאקושנקו
אחד הנהגים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איך השתחררת?
סרגי יאקושנקו
לקחתי לו, לנהג הזה, את הטלפון, והתקשרתי כאילו - - -
חי בדרה
אנשי ההסתדרות הגיעו לחניון. שלחנו אותם, כששמענו שזה המקרה. הם ראו שיש אנשים - --
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא הזמינו משטרה?
חי בדרה
לא הבנו מה הסיטואציה. אחרי זה באנו וביקשנו מסרגיי להגיש תלונה במשטרה.
קריאה
שיגעון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני לא יודעת. יש פה יותר מדי דברים שאותי מטרידים מאד גם בתור אמא לנערות מתבגרות ובכלל בתור מישהי שהיא נציגת ציבור.

אנחנו ניתן דווקא לנציג מועצת תלמידים. אנחנו נעבור שנייה אחת מהעניין של ה"סופר דוש".
סיגל פעיל
אני מבקשת לתקן את מה שהיא אמרה. גם בית-הדין תיקן אותה באמצעות הפנייה לְתצהירים. בשני התצהירים, שהגישו שני - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא. אנחנו לא נכנסים פה לשאלות משפטיות.
סיגל פעיל
לא. אנחנו נכנסים לעובדות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני יכולה להבטיח לך שאנחנו נמשיך ונעקוב. הבנתי.
סיגל פעיל
- - -סליחה, אנחנו אלה שהעברנו לכם את הנתונים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה.
סיגל פעיל
מה שאמרה חברתי היה לא נכון. בשני התצהירים כתבו במיוחד: אנחנו אחראים לכל - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מאחר שהתצהירים לא בידינו ומאחר שאנחנו לא בית-דין לעבודה, אנחנו ניאלץ לסמוך על השופטת שעושה שם - - -
סיגל פעיל
אתם עוסקים בנושא תלוי ועומד.
קריאה
לא עוסקים - - -
סיגל פעיל
האמת היא הפוכה ממה שאמרה חברתי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו נמשיך ונעקוב גם בעקבות סדר הדיונים שנקבעו בצורה מאד מפורטת.
סיגל פעיל
מצוין.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו גם נדווח, כדי שייזהרו אחרים בעתיד מהפרת זכויות של בני נוער.
סיגל פעיל
וגם ייזהרו מלהפיץ דיבה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
וגם מזה. אין בעיה.

אני רוצה שנשמע את דין זהר, ממועצת התלמידים והנוער הארצית.
דין זהר
אני דין זהר, יושב-ראש מחוז מרכז במועצת התלמידים והנוער הארצית, ואני רוצה לדבר באמת על העניין הגדול – על כל מה שקשור להעסקת בני נוער. אנחנו נמצאים עכשיו בחודשי הקיץ, ואני רוצה להתחיל מזה שאני קצת מזועזע. אני מכיר הרבה מאד סיפורים על בני נוער שפוגעים בהם, ולא שמעתי על רמות כאלו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה גם מגיע אליכם?
קריאה
בטח.
דין זהר
כן, אנחנו עוסקים בזה, ועוד מעט גם אפרט את זה. קצת קשה לי לשמוע ככה טענות נגד על דברים ששומעים פשוט מבני נוער עצמם.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה אתה שומע?
דין זהר
אני רוצה להתחיל מזה שאנחנו לא מדברים רק על רשתות גדולות. לא מזמן שמענו על "מקדונלדס" לדוגמא שתבעו אותם על 19 סעיפי אישום בעניין הזה.
יחזקאל אופיר
אבל, זה משהו אחר.
דין זהר
לא. אבל גם זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, היתה שם הפרה של זכויות בני נוער?
יחזקאל אופיר
ודאי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מבחינתי, זה אותו דיון.
דין זהר
נכון.
יחזקאל אופיר
זה היה על שבת, אבל לא - - -
דין זהר
בסדר, אבל זה עדיין העסקת בני נוער. אנחנו מדברים על עסקים בכלל, אם זה עסקים קטנים ואם זה עסקים גדולים. יכול להיות שגם בעסקים קטנים יש יותר בעיות. יש פה בעיה.

אני רוצה להתחיל בפעילות הסברתית. אנחנו, מועצת התלמידים והנוער, ועוד מעט תשמעי גם את מנהל חברה ונוער, עוסקים הרבה מאד בנושא הסברה –להעביר לבני הנוער.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איפה אתם מעבירים להם את זה? במסגרת החינוכית לפני שהם יוצאים לחופשים?
דין זהר
בכול. במסגרת הבלתי-פורמאלית ובמסגרת הפורמאלית. היום, אני יכול לספר לך על נתניה, העיר שלי, שבכל אירוע, ולא משנה מה סוגו, אנחנו עוסקים בכל מה שקשור לנוער עובד. מחלקים להם פלאיירים ביחד עם הנוער העובד והלומד ומפרסמים כמה שיותר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה, את הזכויות שלהם?
דין זהר
את הזכויות שלהם. הבעיה קצת יותר עמוקה. לגבי ההסברה, אמנם יש עדיין הסברה אבל לא מספיק. אני חושב, וזו כבר הצעה, להעביר גם את ההסברה לגבי זכויות להורים, למורים. גם שזה יבוא מראש מעוד גופים ולא רק מאתנו, מהנוער, אלא גם מההורים, כי זה חלק מהסמכות ההורית לפי דעתנו, וחשוב לשים על זה דגש. אותו דבר לגבי המורים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש לכם אתר אינטרנט?
דין זהר
למועצת התלמידים והנוער? כמובן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש באתר האינטרנט שלכם גם את הזכויות?
דין זהר
כמובן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
רגע, אני רוצה שתתייחס לזה. נוצר אצלי הרושם שהנערים פה בכלל לא ידעו מה התהליך אפילו של כניסה לעבודה. זאת אומרת, הוא לא ידע שצריך להביא אישור רפואי, הוא לא ידע שצריך למלא טפסים והוא לא ידע שצריך להגיש טופס 101 – כך זה נקרא?
דין זהר
כן, 101.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה עדיין נחשב טופס 101. הם לא ידעו על זה, וסביר להניח שהם עסוקים בדברים אחרים ובסופו של דבר הם חושבים ישר על העבודה ועל ההכנסה שתהיה שם אבל הם לא מודעים לביורוקרטיה שבעצם באה להגן עליהם במקרה הזה.
דין זהר
היום, התהליך הזה התקדם. גם במועצות התלמידים ברשויות פועלים יותר כדי לקדם את ההסברה ואת הידע הזה בנושא, בין אם זה ירידי תעסוקה ונושאים כאלה שבעצם דרך מועצת התלמידים והנוער הרשותית עוזרים לנערים להתקדם בתהליך הזה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הם מלווים אותם?
דין זהר
כן, מלווים בתהליך, למשל למצוא עבודה. אנחנו עושים ירידי תעסוקה, ומי שמגיע לשם בעצם זה עסקים שדואגים לזכויות הנוער.
הדרה רוזנבלום
באותו מקום כבר מצלמים אותם ונותנים להם את הטופס והכל.
דין זהר
כן. כל זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זאת אומרת, באותם ירידים כבר הם ממלאים את כל הטפסים הפורמאליים.
יחזקאל אופיר
פנקס עבודה וכו'.
הדרה רוזנבלום
יהיה באור יהודה, אז כבר מגיעים כל האנשים וכול - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה מגיע גם לפריפריה?
הדרה רוזנבלום
בוודאי.
דין זהר
כן. ההעסקה והתהליך ספציפית בעניין הזה גם – עובדים ומתקדמים יותר ויותר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
היו ירידי תעסוקה בפריפריה לבני נוער?
הדרה רוזנבלום
בבאר-שבע, בעפולה.
יחזקאל אופיר
בפריפריה זה היה. במודיעין זה היה. זה פריפריה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מודיעין פריפריה, אה? כל אחד עד 15:00. זה רק נאמר במירכאות כפולות.
הדרה רוזנבלום
אני מדברת על באר-שבע, עפולה.
דין זהר
זה מתקדם מאד, והמועצות ברשויות פועלות הרבה מאד בעניין הזה.

עניין נוסף שחשוב לי להגיד הוא לגבי גיל 13.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בכל המגזרים גם נמצאים?
דין זהר
בכל המגזרים.
הדרה רוזנבלום
לא. במגזר הערבי פחות.
דין זהר
פחות. נכון, אבל - - -
הדרה רוזנבלום
יש להם פחות מועצות רשותיות ויש יותר - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם המודעות שם בטח היא פחותה לגבי התנאים.
הדרה רוזנבלום
הבעיה הגדולה היא שילדים מפחדים למלא את כל הטפסים האלה כי לא ייקחו אותם לעבודה.
דין זהר
פה הבעיה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
למה? אם העובד מחויב על-פי חוק, למה יש את החסם הזה שנערים מפחדים למלא טפסים כי אז זה יכול לפגוע להם בתנאי העבודה או בכלל בקבלה לעבודה?
דין זהר
אנחנו מדברים בכלל על חשש של בני נוער. בני נוער היום חוששים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
למה? יש לזה אחיזה במציאות?
הדרה רוזנבלום
יש המון ביקוש על פחות מקומות.
דין זהר
מה זאת אומרת? היום, בני נוער צריכים לעבוד. בני נוער רוצים לעבוד, והם צריכים את הכסף הזה, ומפחיד אותם להפסיד את מקום העבודה שלהם בגלל דברים כאלו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
למה? מה החשש? בואו ותסבירו לי. מעסיקים מעדיפים להעסיק בשחור – זה מה שאתם אומרים?
דין זהר
לא. פשוט יש מעסיק שהוא הרבה יותר חזק מהנער, והנער לא יתחיל להתווכח ולריב עם המעסיק שלו שהוא בסוף נותן לו את הכסף, גם אם זה קצת. פה אני רוצה להתייחס למה שאמר סרגיי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא. אני לא רוצה לעבור על זה הלאה.
דין זהר
זה בעייתי מאד.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
המעסיק מחויב על-פי חוק לעבוד בהתאם לתקנות האלה, בהתאם לחוקים הללו.
דין זהר
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הוא צריך את הטופס, והוא צריך את האישור הרפואי. למה זה מהווה חסם?
דין זהר
הבעיה העיקרית היום היא אצל המעסיקים. היום, בני-הנוער יודעים יותר על הזכויות שלהם, מודעים לעניינים האלה. הבעיה היא שהמעסיק מהצד השני לא עושה את זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא עושה מה? לא שולח אותו? זו החובה שלו על-פי דין: "לך תביא לי אישור רפואי, ולך תמלא את הטפסים".
דין זהר
נכון. זו עבודה קשה בשביל המעסיק. למה שהוא יעשה את זה? בסוף הנער רוצה לעבוד. יש פה בעיה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, אסור לו להעסיק אותו בלי זה.
דין זהר
נכון. זאת הבעיה. אז, פה אנחנו נכנסים לעניין האכיפה. אני בטוח שיש הרבה מאד תקנים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
פיקוח, פיקוח, פיקוח.
דין זהר
פיקוח. פה אביא עוד הצעה: לעשות איזה שהוא מפגש של הנוער העובד, תמ"ת ושלנו, ולחשוב ביחד על דרך שאנחנו מערבים את בני-הנוער בכל מה שקשור לאכיפה. אמנם יש 40 אנשים שעוסקים בעניין הזה, אבל אולי אם נרתום גם את בני-הנוער למהלך הזה של אכיפה זה רק יקדם את התהליך.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ומשרד החינוך.
חי בדרה
שמי חי בדרה מהסתדרות הנוער העובד והלומד, ואני רוצה לתת הצהרה כללית גם בקשר למקרה הקודם אבל פחות ולהתמקד במצב שהנערים עובדים בארץ, פנייה שלנו לוועדה:

תודה לחברי הועדה לזכויות הילד, ובמיוחד לחברת-הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, ששמו את הדיון אודות הנערים העובדים בחופש כפי שעולה ממקרה נערי "סופר דוש". אנחנו גדלנו על סיפורי הרצל ושבעת הכוכבים שסימנו את שבעה שעות העבודה היומיות. אנחנו גדלנו על סיפורי המ"כים בפלמ"ח שלקחו נערים קשי יום וגידלו אותם להיות לוחמים שהצילו את מדינת ישראל הצעירה. זו מדינת ישראל היפה, הטובה, שחלמנו עליה ועודנו כמהים לה.

לצערנו, כמה דורות אחרי, אנחנו חיים במדינת ישראל בה זה אפשרי שנערים יעבדו לאור יום במשך כמה שנים, בחצרה של רשת גדולה, ללא כל הכנסה ותוך מעבר על כלל חוקי העבודה במדינת ישראל; בשעות ארוכות, בתנאים של חוסר בטיחות וכל זאת ללא שכר בסיסי. כולם ידעו שאלו תנאיהם, ואיש לא עצר את הדברים מלהתרחש.
אנחנו חיים במדינה, בה יכולים אנשים מבוגרים לטעון ברצינות שמה שהתרחש ונעשה בנערים במשך כמה שנים למול עיניהם לא היה ידוע להם; הם לא שמעו, הם לא ראו, לא דיברו אתם על זה. 

אנחנו חיים במדינה, בה מושקעות אנרגיות עצומות בכדי להטיל אימה ולהפחיד אנשי איגוד מקצועי שבאים לאגד בני נוער.

 
אנחנו חיים במדינה בה יכולים אנשים להכניס נער, שבסך הכול דורש את שמגיע לו, לאוטו סגור ולאיים עליי לבטל את חתימתו להסתדרותו, להצטרפותו, שאם לא כן יבולע לו.

אנחנו חיים במדינה שבה מסוגלים לומר לנו מעסיקים ובאי כוחם בחדר סגור שהילדים בכלל רצו לבוא ועשינו להם טובה ושהילדים האלו הם עולי חבר העמים וזה עניין תרבותי, ושטויות מעין אלו.

אנחנו חיים במדינה, בה יכול לבוא מעסיק ולספר על התנאים הקשים בהם נאלץ לעבוד כילד כדי להסביר ולהצדיק לציבור ולעצמו מדוע זו זכותו לעשות אותו דבר לאחרים ברגע שהוא עלה מעמד.

אנחנו חיים במדינה, בה יכול להתקיים דיון בבית משפט שמצד אחד יש שבעה עורכי-דין וכסף גדול ומצד שני כמה עשרות נערים, ועורכי-הדין משקיעים את מירב זמנם וכספי לקוחותיהם במסמוס התיק ועיכובו בכדי שהצדק לא ייצא לאור.

כבוד חברי הכנסת, אנחנו רואים את מקרה נערי "סופר דוש" כמקרה דגל בו נחצו כל הגבולות בהעסקת הנוער בארץ. כל עיני הנוער בארץ נשואות אליו, אלפי מחנכים בימים אלה מחנכים בשעה זו על מעשה "סופר דוש". כולם מחכים לדעת האם זכויותיהם של הנערים הפקר או האם יעלה קול סערה על שהתרחש, האם החברה הישראלית מוכנה לכך שהם יהיו למרמס.
כל הנערים הללו יודעים ורואים שבמקום לקחת אחריות מעסיקים גדולים מנסים לגלגל את עיניהם לשמיים, לאיים בדיבה על כל מי שאומר את העניין הברור – שיש להם אחריות – ולהסיט את הדיון לכל מיני מקומות שבהם האמת לא תצא לאור.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה. זה עוד ארוך?
חי בדרה
לא.
סיגל פעיל
אלה דברי בלע ושקר.
חי בדרה
האמת היא ברורה.
סיגל פעיל
אלה דברים חמורים מאד של דיבה.
חי בדרה
האמת היא ברורה: אם יכל להתרחש מקרה כזה בחצרה של רשת גדולה עם כמה מאות עובדים, אז רק ניתן לשער לאיזה חופש גדול יוצאים ילדינו.
כבוד חברי הכנסת, עמדתנו לאור המתרחש
1. מצב עבודת בני הנוער הדרדר ויש להפעיל אמצעים נרחבים כדי לתקן זאת. המטרה צריכה להיות שצעדיהם הראשונים של בני הנוער בארץ בעבודה יהיו בחממה שאנחנו כמבוגרים נערוב לה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה. לא, הדיון שלנו - - -
חי בדרה
שנייה. רק ההצהרה שלנו, של הנוער העובד.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה גם מוביל אותנו במדרון חלקלק להתעסק בנושא של דיני - - -
חי בדרה
לא. אני אומר עכשיו את האמירות הכלליות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תבחר לך את המשפט הכי חשוב, ותגיד אותו, ובזה זה מסתיים.
חי בדרה
אני אגיד. זה ממש ייקח עוד 20 שניות.

2. ראשית כל, זו אחריותה של החברה האזרחית. על בני הנוער להתאגד בעזרת הסתדרויותיהם ולהשיג הישגים בשדה הקיבוצי.

3. במקרי ההפרה החמורה שמתגלה, יש להרתיע את המעסיקים שעברו ועוברים על חוקי העבודה לנוער על-ידי: דין מהיר; ענישה מרתיעה הן מנהלית והן בפסיקת בית-דין; הוקעה ציבורית; והגנה משמעותית של בית-המשפט והחוק על נערים במהלך התאגדותם.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה: צאו בקריאה ברורה מהבית הזה, שבכל האמור להעסקת בני נוער ולפגיעה בזכויותיהם בעבודה לא ניתן יהיה להתחבא מאחורי קבלנים או לגלגל אחריות. אלה הילדים של כולנו.
עיניהם של סרגיי, אלכסיי, שי וחבריהם נשואות אליכם, וממקרה זה תלמד כל הארץ כיצד יעשה בנוער. אולי עוד תחזור מדינת ישראל - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה. נגמר. אני נורא מצטערת. המונולוג הזה גם במיוחד. הבנו את הכוונה. אני חושבת שרובנו פה היו מזדהים אתה, אם היית מוריד באמת כמה נקודות שהן באמת על שולחן בית-המשפט, ואנחנו מנסים להיזהר.
סיגל פעיל
בית-המשפט הורה להם להפסיק להכפיש בתוך ההחלטה, וגם זה הופר היום.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
דין, תאמר שני משפטים, ומשם נעבור למועצה לשלום הילד.
דין זהר
עניין הכרחי מאד. אנחנו רוצים להבין מה מדינת ישראל עושה במצב בו ילד בן 13 חייב לעבוד, והרי לא מעניין אותו כמה כסף הוא יקבל והעיקר שהוא יקבל כסף? מה קורה במצב הזה? משרד הרווחה? חינוך?
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
דרך-אגב, צריך לזכור שאנחנו בכל מה שקשור לבתי-ספר יש דין מאד ברור לגבי שעות העבודה ושעות הלימודים, ומי שמפר את זה יש גם קנסות בצד.
יחזקאל אופיר
גם אנחנו פועלים.
דין זהר
אנחנו רואים שזה עדיין לא עובד.
הדרה רוזנבלום
יש גם ביקור סדיר - - -
דין זהר
בני נוער חייבים את הכסף הזה, אז פוגעים בהם.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש גם חובת דיווח על --
הדרה רוזנבלום
--ילד שחסר.
דין זהר
יש ילד שחייב – פוגעים בו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה. מחלקת המחקר של הכנסת, בבקשה.
מריה רבינוביץ
רציתי לשאול שאלה, בבקשה, את משרד החינוך לגבי עניין ההסברה. לפני שנתיים אתם התבקשתם - - -
הדרה רוזנבלום
לפני שנה.
מריה רבינוביץ
לפני שנה בדיון של הוועדה התבקשתם להכין חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
הדרה רוזנבלום
יש פה את כל החומר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יצא חוזר מנכ"ל?
הדרה רוזנבלום
לא יצא חוזר מנכ"ל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אחרי שנתיים?
הדרה רוזנבלום
לא. זה לפני שנה. אנחנו עבדנו עליו. התחלנו לעבוד עם הנציגים של הנוער העובד. אפילו חשבנו להוציא- - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
למה אומרים "חוזר מנכ"ל"? כי זו הדרך הכי מהירה לפתור בעיות מסוימות. אפילו כשאנחנו מגישים חוקים, אומרים לנו: "אבל, אפשר אולי לפתור את זה בחוזר מנכ"ל", כי זו הדרך הכי מהירה.
הדרה רוזנבלום
רצינו לעשות את זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, שנה ומשהו ועדיין - - -
הדרה רוזנבלום
זה לא שנה ומשהו, אבל אני באמת רוצה לומר שאנחנו חשבנו, ואנחנו עדיין חושבים, וגם מנכ"לית המשרד ביקשה שזה יהיה. אנחנו לא סתם הולכים להוציא את זה בחוזר מנכ"ל שיהיו הנחיות. אנחנו גם ממש דיברנו על הפעלות. יש שעת מחנך, ואנחנו מכניסים את זה לתכנית הליבה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, הקיץ כבר פה ואולי פספסנו. יצאו לחופשה.
הדרה רוזנבלום
בסדר. אל"ף, כולם יצאו. יש בחינות בגרות, ואנחנו ריאליים. אבל, אנחנו כן מפנים והפנינו וגם בשיעורי האזרחות – אני אמנם לא מייצגת את שיעורי האזרחות – כן עבדו על זה וכן נתנו את זה. אנחנו במיוחד השנה הכנסנו זאת בחוזר מנכ"ל בקטע של איפה לראות ואיפה לקבל את המידע, וזה כל האתרים שקיימים, גם שלכם וגם שלנו וגם של הנוער. זה לא מספיק, אבל אני מאמינה שמעכשיו שזה ייכנס גם לתכנית הליבה של שיעורי החינוך - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה ייכנס לתכנית הליבה של שיעורי החינוך?
הדרה רוזנבלום
זה בטוח. אני כתבתי את ההפעלה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו שואלים, כי זה נאמר לנו גם לפני שנה פלוס.
הדרה רוזנבלום
זה לא היה שנה פלוס, אבל לא משנה. בתכל'ס, אני הייתי פה גם לפני שנה וגם לפני שנתיים בוועדת החינוך בנושא הזה. זה לא היה פה. זה היה בוועדת החינוך. אנחנו, בהחלט, ניסינו לראות את זה בכל ההיבטים עם פעילות להורים ולקהילה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
את יכולה לתת לנו צפי מתי זה כן אמור להיכנס?
הדרה רוזנבלום
אני מאמינה שעד אוקטובר זה יהיה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עד אוקטובר. ממש חבל שפספסנו את הקיץ.
מריה רבינוביץ
עוד נקודה אחת אחרונה – להתייחס לפרסומים שלכם באתר האינטרנט. אתם מפרסמים את המידע לבני נוער, ולפי מה שאנחנו ראינו המידע שם לא מעודכן. שוחחתי איתך.
הדרה רוזנבלום
אתמול דיברנו על זה.
מריה רבינוביץ
כן. מדובר על המחיר ושכר המינימום של הנוער.
הדרה רוזנבלום
בסדר, אבל גם כשנפרסם את זה בחוזר מנכ"ל, כל שנה יש עדכון.
קריאה
זה מתעדכן.
מריה רבינוביץ
אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו ממש היום.
הדרה רוזנבלום
נו, בסדר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בני הנוער יודעים מה שכר המינימום שהם אמורים לקבל בחופשת הקיץ ובכלל כשהם עובדים? כמה לשעה? בוא ונעשה פה מחקר קטן. סרגי, אתה יודע?
סרגי יאקושנקו
לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שי, אתה יודע?
שי ציון
גיל 17? – 17.77.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
עבודת נוער – כמה אתה אמור לקבל פר שעה?
שי ציון
17.77.
קריאה
19 - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
שי, אתה לוחש לו שם.
קריאה
19.60.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני באמת חושבת שרוב בני-הנוער לא מודעים לזכויות שלהם. רוב בני-הנוער לא יודעים כמה צריך לשלם להם. לכן, גם רוב בני-הנוער לא יודעים כמה מפרים את זכותם כאשר מגיע התלוש בסופו של דבר.
הדרה רוזנבלום
אני רוצה לומר על זה רק מלה. במתנ"סים, בכל מקום שהנוער מגיע אליו באיזו שהיא דרך, - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כשיש זיקה למשרד החינוך, עובדים על-פי החוק, וכשזה בין משרד למשרד, כי אתם מחויבים. זה ברור.
הדרה רוזנבלום
אנחנו רוצים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, הרבה פעמים זה מעסיקים פרטיים.
הדרה רוזנבלום
זה לא בעניין של החובה. אנחנו רוצים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם כשאתם מעסיקים קבלני משנה- - -
הדרה רוזנבלום
מי זה "אנחנו מעסיקים"?
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
משרד החינוך. כשיש איזו שהיא עבודה בקיץ שנסמכת גם על בני נוער, אתם דואגים שאותם קבלנים עומדים בסיכום הזה?
הדרה רוזנבלום
אין לי קשר לעניין הזה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אין לך מושג.
הדרה רוזנבלום
אני יודעת על בתי-ספר אצלם זו זכות שילדים יעבדו בחופש והם ישפצו את בית-הספר, כי הם גם ירוויחו כסף.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יפה. הם גם עולים יותר זול בסופו של דבר.
הדרה רוזנבלום
לא. הם הולכים לפי- - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא. דרך-אגב, אני בעד ההעדפה הזאת. שלא תטעי.
הדרה רוזנבלום
במקום שייקחו אחרים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני רק אומרת: זה נהנה וזה לא חסר.
הדרה רוזנבלום
אוקיי. זה נהדר.
ניסים עוג'ר
אני ניסים עוג'ר, וגם אני מומחה לדיני עבודה. עסקתי בעריכת דין למעלה מ-20 שנה. אני מופתע ומתפלא מתגובת עורכת-הדין פעיל שמבקשת לומר בהתהדרות בכל מיני דברים מבחינת המעסיק, את מי שהיא מייצגת, להתהדר בתרומות כלשהן. זה לא מפחית מחומרת המעשה. יש פה ניצול של ילדים ללא זכויות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו רק לא קובעים שזה רק נעשה על-ידי "סופר דוש".
סיגל פעיל
אני אומרת שהוא לא המעסיק.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו אומרים: הקבלנים האלו... יש פה נציג של הקבלנים? אין פה נציג של הקבלנים.
ניסים עוג'ר
נקודה שנייה היא לגבי הרגולטור, משרד המסחר והתעשייה. אני חושב שלהתנהגות שלו במקרה הזה ובכלל יש השלכה על רבדים של התנהגות של בעלי הון ומעסיקים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תן דוגמא. תסביר את מה שאתה טוען.
ניסים עוג'ר
אני מתכוון לזה שברגע שהמפקח או הרגולטור עצמו לא מפקח בצורה מאסיבית על התנהגויות של מעסיקים, יש לו השלכה באופן כזה שהוא נותן מין פתח כזה להתנהגויות של מעסיקים להמשיך.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איך הוא עושה את זה בפועל?
ניסים עוג'ר
הוא אומר שיש לו מספיק תקנים. אני חושב שאין לו מספיק תקנים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הוא אומר: תקנים עתידיים שאמורים להיכנס. אמרת שכבר בחופש הזה יהיו 90 תקנים?
ניסים רוג'ר
זה לא מספיק.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, יש לו עוד 60 בשנה הבאה, לא?
ניסים עוג'ר
כל מעסיק שיושב ויודע מה כמות התקנים של הרגולטור בעניין הזה אומר: "אני לא אפול לתוך הסל הזה. לא אפול לתוך המקרה זה, ואני יכול להרשות לעצמי לעשות מה שאני רוצה. עד שתבוא עורכת-הדין פעיל תגיד 'אוקיי. עד עכשיו היינו לא בסדר', במקום שתבקש מחילה וסליחה על ההתנהגות הזאת, ואומרת: 'מפה והלאה - - -
סיגל פעיל
אנחנו לא המעסיקים.
ניסים עוג'ר
סליחה.
סיגל פעיל
אבל, אנחנו לא המעסיקים. אין מחילה ואין סליחה. אני לא מבינה את זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא. תקשיבו: אנחנו לא נכנסים לזה. חבר'ה, אני לא אחזור על זה כמה פעמים. אנחנו לא נכנסים לפה, כי הטענה שלה גם עדיין עומדת בפני בית-המשפט. השאלה הזאת לא הגיעה לידי הכרעה.
סיגל פעיל
אתמול בית-הדין קבע שלא ניתן צו - - - "סופר דוש", שהם לא המעסיקים. מה זה הפופוליזם הזה?
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה לא מצפה היום, כשזו הטענה העיקרית שלה בפני בית-המשפט, היא תבוא ותגיד לך "אנחנו אחראים".
ניסים עוג'ר
לעניות דעתי, ברגע שהיא באה ואומרת שזה נפסק, משמע זה אומר: "לא הייתי בסדר".
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה.
שי ציון
אני יכול להגיד משהו? איך את יכולה להגיד - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
לא. אתה רוצה תגיד משהו? – בלי לפנות למישהו. אנחנו לא בבית-משפט. תגיד משהו שנוגע אליך או לחוויה האישית שלך. אתה לא פונה פה לנציגים של אחרים. תסדר את המשפט.
שי ציון
אוקיי. איך יכול להיות ש"סופר דוש" לא מעסיק אותנו, אם אנחנו עובדים שם?
קריאה
לא. זה לא הויכוח.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה. עזוב. הבנו.

המועצה לשלום הילד, מה היקף התופעה? לא נדבר עכשיו על המעסיק הספציפי, אבל פחות או יותר האם יש לנו נתונים לגבי היקף התופעה כמה ניצול ילדים יש בתחום הזה?
אביבית ברקאי-אהרונוף
אני מודה שאין לי כאן את הנתונים, והם לא בידי, אבל אומר שתי מלים. אני חושבת שמהדברים שעולים כאן, וגם מפניות שמגיעות אלינו, למועצה לשלום הילד, עולות שתי נקודות עיקריות שבאמת צריכות חיזוק משמעותי: הנקודה האחת היא המודעות, והנקודה השנייה היא האכיפה. ראינו ושמענו את נציג מועצת התלמידים שגם כשיש מודעות יש עדיין בעיה חמורה באכיפה. אכיפה, לא די בה שתהיה על סמך הגשת תלונות או שמועות או פנייה של גורמים חיצוניים אל משרד התמ"ת כי אם אכיפה יזומה וביקורי פתע. אני מאד מקווה שכשיהיו 90 תקנים ואחר כך כשיהיו 60 תקנים נוספים, זה באמת יהיה תגבור משמעותי גם לאכיפה היזומה.

דבר נוסף – גם הגשת כתבי אישום היא דבר שלוקח זמן. לא אחת בינתיים ההפרה מתמשכת, וגם על העניין הזה צריך לתת את הדעת. אני מאד מקווה שגם החוק החדש להגברת אכיפת חוקי עבודה וגם הצעת החוק שחבר-הכנסת אורי אריאל הגיש ביחד ישתלבו זה בזה ויתנו מענה גם לפרצה הזאת שמאפשרת את המשך ההפרה.

נקודה נוספת שעלתה כאן – אמר כאן סרגיי שהוא עבד על חשבון הלימודים, דבר שכמובן אסור על-פי חוק.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
נכון.
אביבית ברקאי-אהרונוף
בעניין הזה אני חושבת שגם משרד החינוך צריך להיכנס בהחלט לתמונה ולתת את הדעת ולפקוח את העיניים ולשאול את השאלות, כדי שלא ייווצר מצב כזה שבו ילד במקום להיות בשעות הלימודים גם עובד, גם מנוצל ולפחות על-פי החשדות. תודה.
דין זהר
והרווחה, כי כנראה יש סיבה לזה שהוא עובד.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בוודאי. השאלה היא האם הרווחה בכלל יודעת שהוא לא מגיע באופן סדיר לשעות הלימודים.
דין זהר
נכון. בגלל זה צריך להיות שיח בין הגופים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
סנכרון בין הדברים. אם היה את חוק הדיווח, יכלו גם לדעת ולשים את היד על נשירה סמויה או על אי הגעת ילד באופן סדיר – מה שיכול להעיד גם על ענייני רווחה. אני מסכימה אתך לחלוטין.

יונתן, בבקשה. אחר כך נקבל התייחסות קצר של המ.מ.מ. ונסכם את הדיון, אלא אם יש פה עוד מי שמבקש לדבר.
יחזקאל אופיר
אני מבקש לומר כמה דברים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בטח, לחלוטין, כי יש לי עוד שתי שאלות ששמתי על השולחן כדי לשאול את התמ"ת.
יונתן גילת
אני יונתן גילת, ואני עולה לכיתה י' בגימנסיה הריאלית בהרצלייה, ואני מייצג כאן את נוער למען יוניסף. לדעתי, כן צריך להגביר את המודעות לכל הנושא הזה של זכויות בני נוער בעבודה, כי אם היתה את המודעות הזאת בקרב כל בני הנוער אז למעסיקים היה הרבה יותר קשה לנצל אותם, ואז הסיכוי שמקרה כזה היה קורה, כמו ב"סופר דוש", היה הרבה יותר נמוך. לדעתי, כן צריך לשים את הפוקוס על מודעות.

לדעתי, גם האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד של יוניסף היא גם כלי מאד יעיל להעלאת המודעות. סעיף 32 באמנה אומר שהוא מגן על זכויות הילדים בעבודה ואומר שאי-אפשר לנצל אותם ושצריך לקבוע חוקים ברורים. כבר הפיצו את האמנה בשפה ידידותית לילדים בכל רחבי הארץ. לדעתי, זה די קל ללמד אותה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
האמנה הזאת מגיעה לכל בתי-הספר?
יונתן גילת
אני לא חושב שזה הגיע לכל בתי-הספר, אבל אמור להגיע.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חבל. אולי באמת צריך לבדוק שיתוף פעולה מול משרד החינוך ומול מועצת התלמידים.
דין זהר
אנחנו מוציאים את זכויות התלמיד כול שנה יחד עם משרד החינוך. אולי גם אפשר, לקראת הקיץ, להוציא לכל בתי-הספר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אולי באמת, או לחופשים. זה מדבר לא רק על תנאי עבודה אלא בכלל על זכויות של ילדים ובני נוער. נכון? אינני טועה.
יונתן גילת
כן.
דין זהר
אנחנו נדאג שבאמת ישימו את זה שם.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אולי באמת אנחנו נבקש שיתוף פעולה בין הצדדים, כי אנחנו, כמדינת ישראל, מחויבים לאמנה הבין-לאומית. אנחנו אשררנו אותה בשנת 97', אם אינני טועה.
יוסי מיכל
91'.
קריאה
91'.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
91', אבל האשרור היה קצת אחרי ואחר כך גם היתה הוועדה של סביונה רוטלוי שגם ניסתה לסדר את זה בצורה מסודרת בתוך הנושא.

שלום, חבר-הכנסת דב חנין.
יונתן גילת
אם תהיה יותר מודעות בקרב בני הנוער, נצטרך פחות פקחים, כי אם בני הנוער יעשו את העבודה הזאת בעצמם ויידעו למי לפנות כשזכויותיהם נפגעות המדינה לא תצטרך לשלם לעוד פקחים.
יורם בר-קובץ
בוא ולא נמהר לוותר על הפקחים.
יונתן גילת
אני לא אומר לוותר לגמרי, אבל אני אומר שיצטרכו פחות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה.

אנחנו נפנה שוב לתמ"ת, אלא אם כן חבר-הכנסת דב חנין רוצה לדבר עכשיו.
דב חנין
נשמע קצת. נקשיב.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
התמ"ת, תסביר לנו מה קורה.
יחזקאל אופיר
דיברו הרבה על הסברה, ואני רוצה לומר כמה מלים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני רוצה גם שתשים דגש גם לגבי הסברה, גם לגבי החוק החדש שנכנס ואיך הוא עתיד באמת גם לפתור חלק מהבעיות ולמנוע מקרים כמו שאנחנו יודעים, ולגבי אכיפה יזומה. נאמר פה באמת על-ידי המועצה לשלום הילד, על-ידי אביבית, שאי-אפשר לצפות כל הזמן שרק תלונות יביאו לפתיחת חקירה.
יחזקאל אופיר
ממש לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אגיד לך גם למה. אם היה לכם חוסר בכוח-אדם, --
יחזקאל אופיר
לא, לא, לא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--דבר ראשון פונים לתלונות ופחות יוזמים. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, חלק מהאנשים מוותרים על הסעד. חלק מהאנשים מוותרים באמת על פנייה גם מפחד של איבוד מקום עבודתם, גם מתוך נושא שישנה איזו שהיא תחושה שהצעדים האלה ארוכים מדי, מסורבלים מדי ומצריכים יותר מדי אקטיביות מצד המתלונן, ובאיזה הוא אופן גם הסעד בסופו של דבר לא בדיוק מגיע אליו במקרים מסוימים. במקרים אחרים, בכלל הוא גם נזרק ממקום עבודתו ומשלם מחיר אישי קשה. אז, באמת לשים את הדגש על זה: גם על חוק האכיפה החדש, גם על הקיץ ומה יהיה, וגם על אכיפה יזומה.
יחזקאל אופיר
אחד לאחד. אעשה את זה קצר ככל שאפשר, כי אני מבין שאתם לקראת נעילה. אנחנו, כתמ"ת, משקיעים המון-המון בנושאי הסברה ודווקא בנוער, וזה באמת בשום יחס לתחומים אחרים שאנחנו אוכפים; אנחנו אוכפים בערך כ-20 חוקי עבודה במדינת ישראל, וחוק עבודת הנוער זוכה אצלנו באמת לעדיפות מאד - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אבל, לכם יש פיצול אישיות מובנה, כי בתמ"ת יש לכם שני כובעים: כובע אחד של המעסיקים והכובע השני של העובדים. לכן, בנושא הזה איך אתם עושים את האיזון הנכון?
יחזקאל אופיר
אני יוצא איש משרד העבודה ולא המסחר והתעשייה. אני חייב לומר שלא חשתי בזה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יפה.
יחזקאל אופיר
זה נאמר לא פעם וזה נכון. אני צריך להגיד לכם מה שהמנכ"ל, שלום קדמי, דווקא עושה כנגד מעסיקים בדברים שהם לטובת העובדים, אבל זה בפורום אחר.

לגבי ההסברה, אנחנו משקיעים המון-המון בהסברה בלי כל יחס.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איך?
יחזקאל אופיר
אתחיל מנקודה אחת בצפון לדוגמא, וזה באמת לא זוכה לכותרות: אנחנו מעסיקים 20 בנות ערביות בשירות הלאומי אזרחי, שכל עיסוקן במשך כל השנה זה הסברת חוק עבודת הנוער בעיקר וחוקים אחרים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איפה הן מסבירות? באיזה מסגרות?
יחזקאל אופיר
בכפרים הערביים בצפון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בתוך המסגרות החינוכיות או - - -?
יחזקאל אופיר
גם וגם וגם. גם בקרב בעיקר באמת בבתי-ספר, אבל גם במקומות עבודה, וגם בביטוח לאומי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מה העונש על מי שמעסיק ילד בשעות הלימודים?
יחזקאל אופיר
זה יכול להיות באלפי שקלים. אגב, אנחנו עכשיו מנהלים תיק ברהט כנגד בדואים שהעסיקו בחממות ילדים קטינים, ותפסנו אותם. זה לא היה פשוט עם הקטינים האלה. אבל, בהחלט, מתנהל תיק עכשיו בבית-המשפט על העניין הזה של העסקת קטינים. בכלל התופעה הזאת לצערי - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה קורה לא רק בכפרים ערביים. זה קורה לאור היום בתל-אביב, בירושלים.
יחזקאל אופיר
נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
למה שם אין כתבי אישום?
יחזקאל אופיר
יש.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש?
יחזקאל אופיר
ודאי שיש.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הסיפור של סרגי לא יכול להיות קייס לדוגמא --
יחזקאל אופיר
בהחלט כן.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--שילד בגיל 13 במקום להיות בלימודים עובד- - -?
יחזקאל אופיר
בפירוש כן. אני חייב לומר, שממה ששמעתי בעצמי אני הופתעתי לגבי הגיל. זה לא היה ידוע לי לפחות, ובוודאי שזה יעמוד לנגד עינינו בימים הקרובים לבדוק את הנושא הזה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יופי.
יחזקאל אופיר
ההליך האזרחי שמתנהל לא מחייב אותנו, ואנחנו יכולים לפעול במקביל בלי קשר. הנושא בהחלט ייבדק. אני שמעתי פה דברים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אז, אתם תעבירו לו את ההצהרות?
יחזקאל אופיר
כן. הקשר עם הנוער העובד מעולה, ואין לי בעיה אתו. אנחנו בקשר הדוק.
יורם בר-קובץ
אגב, אם אני לא טועה, זו עבירה שדינה עד חצי שנת מאסר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
פה זה פלילי, ואפשר לנהל את זה במקביל וזה לא פוגע - - -
ניסים עוג'ר
מגיעים לעסקאות טיעון, וזו הבעיה.
יחזקאל אופיר
אמרתי, יורם, שבתי-הדין לעבודה עדיין לא הכניסו אף אחד לכלא ממש. היו איזה שני מקרים - - -
קריאה
יכול להיות שיש פה הזדמנות.
יחזקאל אופיר
הלוואי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בהחלט. זה מה שאני אומרת.
יחזקאל אופיר
אנחנו בעד. זה דבר אחד.
סיגל פעיל
גם אנחנו בעד. אנחנו מוכנים להעביר לך את כל החומרים.
יחזקאל אופיר
אוקיי. אדרבא.
סיגל פעיל
דרך-אגב, בתצהיר סרגיי כתב "שלוש שנים" ולא "ארבע שנים".
יחזקאל אופיר
אדרבא. טוב. לא משנה.
קריאה
זה עדיין - - -
קריאה
צריך להעסיק אותו כדין.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בתור ילד, אני אגיד לךְ שבגיל 16-17 3 שנים או 4 שנים זה משהו שהוא... הוא בטח לא רשם לו באיזה יומן "היום התחלתי לעבוד". בוא ונתחיל מזה שהזיכרון - - -
יחזקאל אופיר
מה זה משנה?
סיגל פעיל
זה לא הפרט היחיד שלא היה נכון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם אם זה שלוש שנים, זה חמור בפני עצמו, כמו בשנתיים או בשנה.
יחזקאל אופיר
מה זה משנה? באמת.
סיגל פעיל
צריך להעסיק כדין, ולא חשוב בן כמה הוא - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
נכון. בדיוק. אבל, גיל 13 זה - - -
יחזקאל אופיר
ברשותכם, דיברתי על האוכלוסייה הערבית.

השנה גם פרסמנו סימניות עם תקציר זכויות הנוער. אפשר לראות זאת בעברית ובערבית.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
איפה זה מפורסם?
יחזקאל אופיר
אסביר. אנחנו נתנו את זה לכל סניפי שירות התעסוקה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יופי.
יחזקאל אופיר
אותו פנקס עבודה, שהוזכר פה רבות – על-פי חוק, כל נער מחויב, המעסיק של הנער, להביא את הפנקס. יחד עם הפנקס כל נער מקבל את זה, וזה כזה כפול, וזה עם עיקרים מתומצתים של כל הזכויות של הנערים בדברים החשובים.

השנה גם פיתחנו באייפון אפליקציה מיוחדת שזוכה להמון ביקורות חיוביות, ובעוד יומיים זה יהיה גם באנדרואיד. בנקישה הנער יכול לקבל את כל זכויותיו וזו קריאה נהירה.
דין זהר
איך מוצאים אותה?
יחזקאל אופיר
אתן לך את זה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חבל שאתם לא עושים את זה ביחד. גם אנחנו נבקש פה יותר שיתוף פעולה בין המשרדים השונים לבין נציגות התלמידים.
יחזקאל אופיר
אגב, היה לנו. יש לנו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אם הוא שואל איך קוראים לה, זאת אומרת - - -
יחזקאל אופיר
עם הבוסית שלו שהיתה פה.
דין זהר
אנחנו מרושתים בכל הארץ.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
הם מרושתים, אבל יכול להיות שהם בהחלט יוכלו לעשות לכם חצי מהעבודה. זה סוג של שיווק של אותה אפליקציה.
יחזקאל אופיר
יש לנו קשר טוב עם משרד החינוך, ואין לנו בעיה בעניין הזה. מבחינה זו, זה גם חידוש שיש מנגנון כזה באפליקציה שמחשב את השכר לנער שיוכל להזין את הפרטים, וזה כולל גם מעקב אחר שעות העבודה, מתי הוא התחיל ומתי הוא סיים. אחת הבעיות שאנחנו רואים במקומות העבודה - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה בלי עלות.
יחזקאל אופיר
ודאי. זה בלי עלות. זה חנם. זה דבר חדש שהכנסנו השנה, כי אמרו לנו: "חבר'ה, עזבו אתכם מניירות. הדור הצעיר הזה עובד עם הטלפונים החכמים". השקענו בזה עשרות אלפי שקלים, וזה יצא וזה קיים. דין, אתה כבר רואה את זה כעת.
דין זהר
כן.
יחזקאל אופיר
אתה מנסה אותי. בסדר גמור.

במקביל, הוצאנו גם אגרת דרך לשכת התיאום ולשכות המסחר לכל המעסיקים על מנת לקרוא להם לשמור על זכויות הנערים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש לי רעיון. אני מדברת פה גם עם היועצת המשפטית, אבל זה בהחלט משהו שאתם יכולים לפתור בלי הרבה בעיות. כאשר נכנסים למקום עבודה, יש את השלט על מניעת הטרדה מינית בעבודה וכדו'. כאשר הם נכנסים למקום מסוים שבו יש העסקת בני נוער, שתהיה החובה לשים איזה שהוא דבר כזה --
קריאה
יש.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--גלוי לעין, וזה גם מחייב את המעסיק, אבל באיזה שהוא אופן גם אותו נער לא יצטרך לעשות משהו אקטיבי מבחינתו להיכנס לאפליקציה כי אולי אין לו פלאפון להיכנס לכל מיני תוכנות. אבל, הוא יידע את זכויותיו מייד כשהוא שם.
חי בדרה
יש חובה כזו. זה, בדיוק, המצב. זו, בדיוק, הבעיה. יש בעיה עם האכיפה ואנחנו מאד בונים על החוק החדש של התמ"ת.
יחזקאל אופיר
אולי אדבר במהירות - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אין לנו זמן.
יחזקאל אופיר
אדבר על החוק החדש שמדברים עליו. האמת היא שזו בשורה מאד גדולה. חבר-הכנסת חנין יושב פה, והוא ודאי שותף לעניין הזה. הנושא של חוק הגברת האכיפה שנכנס לתוקף לפני 3-4 ימים בסך-הכול אמור ליצור מהפכה מאד-מאד גדולה. דיברנו על תוספת מפקחים, וזה דבר חשוב. אני רואה בזה מהלך היסטורי, כי עניין הגברת האכיפה שבעצם מעביר אותנו מאכיפה פלילית לאכיפה מנהלית. זה דבר אחד. אם שאלתְ אותי קודם כמה לקח תיק, ואמרתי לך שנה ואת לא הרמת גבה, אבל היית יכולה להגיד לי: "מה, שנה? כל כך הרבה זמן?". אבל, זה באמת לא תקין. גם בעינינו - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה לא הפתיע אותי. כמה עכשיו זה ייקח?
יחזקאל אופיר
עכשיו, לדעתי, זה ייקח גג 3-4 חודשים, ויבוא השלב של העיצום הכספי. לגבי העיצום הכספי, הבאתי כמה דוגמאות.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
זה ירתיע.
יחזקאל אופיר
הם ירתיעו בצורה בלתי רגילה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
יש משהו עם 300 אלף שקל שם.
יחזקאל אופיר
נכון. כל עבירה הכי קטנה היא בערך 35 אלף שקל.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם רמת ההוכחה היא פה בעצם - - -
יחזקאל אופיר
בוודאי, כי תזכרו שזה מנהלי. זה בהליך קצר וממוקד.

אני רוצה לומר לכם שאני מאמין שבשנה הבאה כשניפגש פה --
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--נהיה יותר אופטימיים.
יחזקאל אופיר
כן, בהחלט. זה דבר אחד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אגב, גם מזמיני השירות.
יחזקאל אופיר
סליחה, לא שמעתי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם מזמיני השירות צריכים להיכנס לעניין הזה --
יחזקאל אופיר
כן. עוד לא נגעתי בזה. מייד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
--של הגברת המודעות על אף שהם אמורים לדעת את זה, כן? זה חל עליהם.
יחזקאל אופיר
כן, אם כי זה לא בדיוק עונה לבעיה הזאת שהוצגה פה היום.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא משנה. זה עניין מוסרי. אבל, בכל מקרה, עכשיו זה גם עניין חוקי.
יחזקאל אופיר
מייד. אני אסביר.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני חושבת שיש לזה גם משהו בחוק.
יחזקאל אופיר
אני אגיד.
דב חנין
בטח. ודאי.
יחזקאל אופיר
הנושא של מזמין שירות חל על שלושה תחומים: שמירה, ניקיון והסעדה. אותם מזמיני שירות בשלושת התחומים האלה, אם המעסיקים המשניים האלה, מזמיני השירות, יעברו הקבלנים עבירות – נוכל לתבוע גם את המעסיק - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
גם את מזמין השירות.
יחזקאל אופיר
גם את מזמין השירות. לא יהיה מצב כזה של "אני לא יודע. לא ידעתי. אני לא מכיר את זה".
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
- - -מזמיני השירות – גם לתחומים נוספים.
יחזקאל אופיר
יש בחוק אפשרות להוסיף, אבל כרגע - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תקנות?
יחזקאל אופיר
לא. בחוק נקבע שאלה שלושת התחומים העיקריים כרגע. כמובן שהכנסת רשאית להוסיף על התחומים האלה, אבל עוד לא התחלנו עם זה. בואי ונראה איך זה יעבוד.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אתה כל כך אופטימי, שאולי אנחנו כבר יכולים להישען על הצפי שלך להצלחה. אז, נרחיב את זה.
יחזקאל אופיר
הרי אני יודע שזה מוקלט ומצולם, ואני אומר את זה במידה רבה של אופטימיות. מותר לי אחרי 35 שנה בשירות המדינה להיות אופטימי. אני, בהחלט, מאמין שזה ייעשה, כי השינוי בחוק הזה משנה סדרי עולם בכל נושא אכיפת דיני עבודה. אני, בהחלט, אופטימי.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה.

חבר-הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
גברתי יושבת-הראש, אני מודה לך שכינסת את הדיון הזה, וטוב שכינסת אותו גם בפתיחת החופש הגדול שהוא באמת הזדמנות שבה הרבה מאד נערים יוצאים לעבוד. מצב נערים בשוק העבודה הוא סממן של מה שקורה בשוק העבודה בכלל. בשוק העבודה יש הרבה בעיות. אדוני נציג התמ"ת, אני מצטרף להערכה שלך שחוק הגברת האכיפה יעשה שינוי, ואני מקווה שהוא יהיה שינוי גדול. אנחנו נאבקנו רבות על החוק הזה בכנסת. בדיוק דיברתי גם עם יושבת-ראש הוועדה שכמו שאתה, אדוני, אומר – אתה לא אומר את זה בצורה כזו חד-משמעית, אבל אנחנו מדבריך מבינים, וזה אחד האתגרים הגדולים שעומדים לפתחנו, לקדם הרחבה של הוראות החוק הזה על תחומים נוספים ולא רק שמירה, הסעדה וניקיון. אגב, זה גם על בסיס הסכמה והבנה שהיו לנו גם עם יושב-ראש הוועדה שהכינה את החוק, חבר-הכנסת כץ. אנחנו באמת את הכפפה הזאת נרים.
יחזקאל אופיר
נכון.
דב חנין
לעניין עבודתם של נערים, זו חוליה חלשה במערכת. אני עובר על נתוני מרכז המחקר והמידע, אבל השאלה שמעניינת אותי היא מה לא מדוּוח. מה שלא מדוּוח זה החלק של הקרחון הגדול יותר והיותר משמעותי. לטעמי או להערכתי, רוב המקרים של הפרת זכויות ופגיעה בנערים הם מקרים שאינם מדוּוחים.

יש לי המון הערכה להסתדרות הנוער העובד והלומד שנמצאים כאן אתנו ומאד פעילים בתחום הזה. כל הכבוד לכם. אבל, כמו בתחומים אחרים, הבעיה העיקרית היא – אתם-יודעים, אנחנו אומרים "העובדים הלא-מאורגנים" – הנערים הלא-מאורגנים, אלה שאינם מגיעים, אינם נמצאים בקשר עם הסתדרות הנוער העובד. הנערים, ואני מכיר את זה גם מתוך עדויות מאד קרובות, כל כך לפעמים מתרגשים מעצם העובדה שנותנים להם לעבוד ורוצים את זה, שהם אומרים: "יאללה". זה או שהם לא מודעים או שגם אם הם מודעים. מה, אנחנו? אנחנו ילדים. אתה-יודע, גם נערים חושבים על עצמם כילדים: "מה, אנחנו נתווכח עם המעביד?". זו בעיה מאד-מאד רצינית.

לכן, אני חושב שזה נושא שמחייב באמת מיקוד מאמץ של כולנו, תשומת לב של כולנו וגם דיווח שוטף. גברתי יושבת-הראש של הוועדה, אולי אחת לכמה חדשים נבקש דיווח שוטף גם מהגורמים הלא ממשלתיים. את הסתדרות הנוער העובד הזכרתי, אבל גם מהגורמים הממשלתיים על המצב בתחום, הבקרה בתחום וההתקדמות בתחום.

יש לנו גם אתגרים נוספים. אני הנחתי בפני הכנסת בזמנו הצעת חוק מרחיקת לכת, אני חייב לומר, אבל מאד-מאד הגיונית, שמדברת על עיקרון שכר שווה לנוער. כוונתי איננה שנער יקבל את השכר של מבוגר. העיקרון צריך להיות שכר שווה לעבודה שווה; אם נער עושה עבודה כמו שמבוגר עושה, אין שום סיבה שהוא לא יקבל את אותו שכר. אין שום סיבה שנערים ישמשו כמאגר של כוח עבודה זול וזמין לניצול. אני מנצל את ההזדמנות שכולנו נמצאים פה מסביב לשולחן כדי להציע לכולם באמת לחשוב על הדברים בכיוון הזה. שכר שווה לנוער במובן הזה של שכר שווה לעבודה שווה.

גברתי יושבת-הראש, תודה על הדיון.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
חבר-הכנסת דב חנין, תודה רבה לך.

בקשת דיבור אחרונה, ואנחנו נסכם את הדיון, אלא אם כן יש למישהו הערה מאד-מאד דחופה.
דוד דהאן
הערה לא. אם אפשר, אגיד כמה דברים, אבל איך שכבודה תחליט.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אם תוכל, תתמצת את זה בשתי דקות.
דוד דהאן
אני דוד דהאן, ואני מהארגונים החברתיים בכנסת. אחרי ששמעתי את הדברים, לא נשאר הרבה מה לומר. יש לי להרחיב רק בנושא מועצת התלמידים, בנושא הפיקוח. כמו בכל דבר, ואת זה למדתי מהגרמנים בתקופה שלי שם, כל דבר הם לוקחים - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ממי למדת?
קריאה
מהגרמנים אל תלמד. עזוב.
דוד דהאן
הייתי פעם שחקן כדורגל בגרמניה, ולמדתי שם הרבה דברים מהם.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אוקיי. לא כולנו ככה מעורים בספורט.
דוד דהאן
למשל, במקרה הזה, בנושא שדנים עליו כאן, חשוב מאד שנושא הפיקוח יהיה בנוי מהתלמידים עצמם. אם יש כבר את הגוף של הפיקוח, פשוט לצרף למועצת התלמידים המון תלמידים, וכך תהיה להם תגבורת מאד רצינית בפריסה רחבה בכל הארץ בכל הנושא הזה, שהם יעניקו את כול הפיקוח, כמו שאת אמרת. למשל, בנושא החוקים, שכל מעביד יהיה מחויב להדביק את זה לפני שכל אחד נכנס ומגיע לשם, לאותו מקום עבודה. פשוט אותם מפקחים, הילדים בעצמם - - -
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אולי אפשר אפילו שכמו שיש את זכויות התלמיד בבית-הספר יהיה גם זכויות הנער העובד בבית-הספר על אותו לוח מודעות.
דוד דהאן
כן, זה דבר אחד. אבל, מי יפקח שזה אכן יהיה שם? אני חושב שלתלמידים יש יד יותר טובה אפילו מהמפקחים עצמם, וכדאי שיצרפו אותם וישלבו אותם ביחד בזה, וזה יהיה רעיון די טוב.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
תודה רבה.
דין זהר
אנחנו נשמח.
יורם בר-קובץ
אני אשתדל להיות קצר ככל האפשר.
דוד דהאן
בשכר שינסו להקצות חלק מסוים מהשכר של התלמידים שעובדים לאותם אלה שיפקחו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אני לא בטוחה שהייתי כל כך סומכת את ידי על כך, אבל אולי מאחר שחלק מאותן חובות של מועצת התלמידים זה להביא את נושא הזכויות והחובות של התלמידים, בין היתר אפשר להביא להם גם את זה.
דין זהר
יש לנו. לכל מועצה בארץ יש ועדה שעוסקת בתחום הספציפי הזה.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
נהדר.
יורם בר-קובץ
אני יורם בר-קובץ, רכז האיגוד המקצועי בהסתדרות הנוער העובד והלומד. באמת אנסה להיות קצר. אגיד לכם, חברי-הכנסת הנכבדים, שחוק עבודת הנוער, שנועד להגן על הנערים והנערות העובדים, נמצא בחודשים האחרונים תחת מתקפה של גורמים בעלי עניין שמבקשים לפגוע בו ומבקשים להחליש אותו, וכל זה תחת אצטלה של שינויים. נערכים דיונים בפורומים שונים. אם הוועדה תרצה, אשמח להרחיב בהזדמנות אחרת.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
מי? התאחדות התעשיינים? מי מנהל?
יורם בר-קובץ
בין אם מדובר במעסיקים ובין אם מדובר בחלק מעמיתיי ממשרדי הממשלה השונים. דברים נעשים בחיפזון גדול מאד. מדובר על שלושה עיקרים: האחד – לאפשר לנוער לעבוד בשעות לילה מאוחרות; השני –לאפשר לנוער לעבוד בשעות נוספות --
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--ובשבתות.
יורם בר-קובץ
--והשלישי – לאפשר להם לעבוד בשבתות. כל זה בשעה שאת הצגת פה בפתח הדברים את הנתונים נכון לרגע זה, הדלים מאד, של אכיפת חוקי עבודה במדינת ישראל. ראינו שבמציאות שבה חוקי האכיפה דלים תופעות כמו "סופר דוש" יכולות לצוץ ולהתקיים. אני מתריע בפניכם, חברי-הכנסת: אל לנו לתת למתקפה הזאת להתרחש ולהתקיים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
כמה העבודה הזאת באמת מתרחשת בפועל באופן לא חוקי ומה שהיום מנסים לעשות זה בעצם להכשיר את זה כי התמ"ת סוף-סוף התחיל למלא את תפקידו ולתת דו"חות, לפחות בכל מה שקשור ל"מקדונלדס" ועבודה בשבתות?
יורם בר-קובץ
אני מכיר את ידידי פה מהתמ"ת שנים רבות וארוכות, ויודע ידידי חזי שאני מלא תקווה שאכן חוק הגברת האכיפה יביא לשינוי במצב ולתפנית במגמה. אבל, נכון לרגע זה, במדינת ישראל יש מעט מדי פקחים, ואין אכיפת חוקי עבודה כמו שצריך. אני מציע: כל עוד זה המצב, לא למהר ולרוץ לשינויים.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אם הבנתי נכון, דעתכם היא שצריך להשאיר את המצב ורק לפקח עליו יותר.
יורם בר-קובץ
אני אומר שחייבת להתקיים משוואה שקושרת בין מצב האכיפה לבין גמישות מחשבתית בכל מה שקשור לחקיקה. כל עוד מצב האכיפה הוא בכי רע, אל לנו למהר ולרוץ --
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
--לשנות את הדברים.
יורם בר-קובץ
--ולשנות את החוק.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
בסדר גמור. תודה.

אנחנו מסכמים את הדיון. זה יהיה מורכב מכמה נקודות. אחת היא לגבי מודעות של בני נוער. אנחנו דיברנו על כך בוועדה. בנושא הזה יצטרכו שיתוף פעולה בין התמ"ת לבין מועצת התלמידים לבין משרד החינוך ואולי אפילו גם הרווחה, כדי שיידעו בני נוער מה זכותם ומה חובת המעסיק כלפיהם.

דיברנו על כך שגם זכויות הנוער העובד יהיו גלויות לעין ונגישות לציבור, בין אם זה בשטח בתי-הספר ובין אם זה אצל המעסיקים.

אנחנו מקבלים את ההצעה של מועצת התלמידים לכנס את כל הגורמים בנושא ולהחליט על צעדים משותפים. ברגע שתעשו את זה, אנחנו גם נבקש עדכון לאן התקדמו ומה הוחלט.

אנחנו חוזרים שוב למשרד החינוך ומבקשים מהם, כפי שהם קבעו לפני שנה פלוס בדיון דומה בוועדה כאן, לגבי חוזר מנכ"ל ואיך מביאים לידיעת בני הנוער לפני החופשים על זכותם ועל חובת המעסיקים כלפיהם.

אנחנו מבקשים גם ממשרד החינוך מול משרד הרווחה לעקוב באופן אמיתי וסדיר אחרי בני נוער שנעדרים מהלימודים או אם זה מסיבה של בעיות רווחה והם צריכים להשלים הכנסה. ישנם חוקים מאד ברורים בתחום הזה.

אנחנו מבקשים מהתמ"ת לאכוף ולא רק בכפרים הערביים את נושא העסקת בני נוער בשעות הלימודים.
יחזקאל אופיר
זו רק דוגמא.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
אנחנו מבקשים, גם עם כניסתם של מפקחים נוספים, ליצור יותר אכיפה, וקראנו לזה: אכיפה יזומה, פרט לנושא הזה של אכיפה בעקבות תלונות, כדי לאתר מקרים של הפרת זכויות בני נוער.

הוועדה מבקשת לקבל דיווח לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה או לקראת החופשים הבאים. אנחנו יכולים לקבוע מעכשיו אחרי הפגרה שזה יהיה בסביבות אוקטובר, כי אז יהיה שוב החגים. לכן, גם אלה זמנים בהם מועסקים בני נוער.

אנחנו מבקשים, שנושא עדכון השכר שמגיע לבני נוער ייעשה באופן שוטף יותר תוך שימת דגש שאותם פרסומים יעברו גם למועצת התלמידים כדי שיוכלו להעביר את זה לידיעה כללית.

אנחנו נמשיך ונעקוב מה קורה בפסק-הדין ובבית-הדין בנוגע ל"סופר דוש", לגבי הפרת זכויות נערים ומי הוא נחשב מעסיק, כי אנחנו מדברים כאן גם בעקבות החוק החדש שנכנס לתוקף, וזהות המעסיק לפעמים היא לא רק הקבלן אלא גם המזמין.

אנחנו מודיעים, שאנחנו גם נפעל להרחבת האחריות של מזמין השירות. יש פה גם התחייבות של חבר-הכנסת דב חנין, שאנחנו משתפים פעולה גם בתחומים נוספים אחרים חברתיים, גם אם אנחנו מהצדדים האחרים של המתרס הפוליטי. בדברים האלה זה חייב להיות אחד מהעקרונות הבסיסיים של חברה, וחברה אזרחית אחראית.

אנחנו נשוב ונעקוב. אנחנו גם נהיה בקשר עם התמ"ת.

תודה רבה.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:03.>

קוד המקור של הנתונים