ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/06/2012

תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ב (18 ביוני 2012), שעה 13:35
סדר היום
<1. תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
<2. תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012>
<3. תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה
מוזמנים
>
פרופ' רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר מימי קפלןאורלי ביטרמן - סגן מנהל תחום תקצוב, משרד הבריאות

טל נשרי - משרד הבריאות

גיא גורצקי - מנכ"ל פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

חנה לאידרשניידר - מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר

אשר ברקוביץ - עוסק בתחום הבריאות
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
<תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012>
<תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. עדיין יום שני בשבוע, כ"ח בסיוון, ה-18 ביוני 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו חוזרים לאגרות. דיברנו על יום בדיקה. בדקנו את העלויות של יום הבדיקה והתברר לנו שבסופו של דבר יום עלות הבדיקה אמורה להיות 5,948.4.
עפו אגבאריה
תקנות הרוקחים.
היו"ר חיים כץ
עכשיו בודקים אותי במחשבון. אפילו יותר כי אני עיגלתי כלפי מטה.
עפו אגבאריה
אתה מדבר על אגרות. כתוב תקנות הרוקחים ואתה מדבר על אגרות.
היו"ר חיים כץ
אתה מגיע לסיפא של הדיון שהתנהל במשך כשעה. הייתה לנו מחלוקת לגבי תמחור יום בקרה. אנחנו חושבים שזה יותר מדי והתשלום ליום בקרה צריך להיות בחישובים שלכם 2,900 שקלים. זה מה שצריך להיות.
אורלי ביטרמן
בפעימה השנייה.
היו"ר חיים כץ
בפעימה הראשונה 2,900 שקלים. אנחנו נצביע על הסכום של 2,900 שקלים בפעימה הראשונה. במקום 3,600.
אורלי ביטרמן
3,600 בפעימה השנייה.
היו"ר חיים כץ
לא. בראשונה.
גיא גורצקי
והשנייה?
אורלי ביטרמן
3,600 הייתה הפעימה השנייה.
היו"ר חיים כץ
תעשי לי את החשבון.
אורלי ביטרמן
זה 1,800.
היו"ר חיים כץ
אז 1,400. 1,400 בפעימה הראשונה במקום 1,800.
גיא גורצקי
ובשנייה?
היו"ר חיים כץ
תעשה את אותו יחס.
אורלי ביטרמן
2,900.
היו"ר חיים כץ
כן. 2,900 בשנייה ו-1,400 בראשונה. תקריאי את זה, נצביע ובא לציון גואל.
גיא גורצקי
שאלה אחת. אני לא מדבר על הסכום. אדוני קבע אותו.
היו"ר חיים כץ
לא קבעתי סתם ככה.
גיא גורצקי
זה בסדר. אני מקבל את זה ולא פותח את נושא התמחור. האגרה הזאת, אני מקריא, בגין מתן תעודת GMP, ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית, בקרה או ביקורת פתע. החשש שלנו הוא שתהיה הצטברות. זה לא צפוי וזה אין סופי.
היו"ר חיים כץ
דיברנו על שנה וחצי. שנתיים וחצי כשהמוצר החדש יקבל ביקורת מהיצרן.
גיא גורצקי
זה כל התעשייה אדוני.
היו"ר חיים כץ
היית שם ב-3,600 וקיבלת 2,900. תגיד תודה רבה ולהתראות. שרת שעה והרבה כסף הרווחת בשעה הזאת. 2,900 בשנייה. הרווחת הרבה כסף בשעה הזאת והיה שווה לך לבוא ולחכות. תודה שהיה שווה לך. זה לא בא סתם כך.
נועה בן שבת
אדוני, כשאומרים למעט הביקורת הראשונה, הביקורת יכולה להיות מספרים לבקרה?
היו"ר חיים כץ
לא.
נועה בן שבת
מספרים לביקורת.
היו"ר חיים כץ
כן.
חנה לאידרשניידר
אני מבקשת לשאול, ברשותך. אני מלשכת המסחר. האם נלקח בחשבון שיום ביקורת כזה הוא לא יום אחד?
היו"ר חיים כץ
אנחנו יודעים.
חנה לאידרשניידר
זה יכול להיות שבעה ימים ושלושה ימים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו יודעים. הם לא לוקחים את זה שלושה ימים אלא כמעט שלושה ימים. ראינו את זה. את רוצה שנעלה את המחיר?
חנה לאידרשניידר
לא. הייתי רוצה שירד עוד.
היו"ר חיים כץ
אז לשם מה הוספת את מה שאמרת?
חנה לאידרשניידר
זה לא פעם אחת שמשלמים 1,400 שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה פעם וחצי בחמש שנים.
חנה לאידרשניידר
אלה שלושה ימים כאלה.
היו"ר חיים כץ
זה פעם וחצי בחמש שנים. הורדנו לכם את המחיר.
קריאה
היבואנים זה יומיים. אין אף יבואן שעובר את זה.
נועה בן שבת
אנחנו בעצם דנים מחדש בתקנות כדי להוסיף להם את סעיף 3 לנושא של יום בקרה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
נועה בן שבת
אנחנו מוסיפים בתיקון, לגבי תקנות הרוקחים, סעיף (3):

בעד יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת פתע בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו, 2,900.
היו"ר חיים כץ
נכון.
נועה בן שבת
לאחר מכן אנחנו עוברים לתקנה 5. בתקנה 5 תתווסף תקנת משנה (2):

במקום פסקה (3) בפרט (1)(א) בתוספת השנייה לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות אלה, נאמר:

"(3)
בעד יום בקרה וביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה וביקורת פתע בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו, 1,400 שקלים".
היו"ר חיים כץ
נכון.
נועה בן שבת
קראנו עכשיו את תקנות אגרות הבריאות (תיקון).

עכשיו נעבור לתקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), בהם לא צריך לעשות תיקון.
היו"ר חיים כץ
זה סעיף שמסתמך על סעיף (3).
נועה בן שבת
אם נמצא סעיף שיסתמך על סעיף 3(א) בתקנות, נתקן בהתאם. נכון, אדוני. בסעיף התחילה. תקנות אגרות הבריאות, גם בסעיף התחילה, אבל תקנה 4 צריך לומר שתחילתה של פסקה (3) בפרט (1)(א) לתוספת השנייה, גם הוא יהיה ב-1 בינואר 2013.
היו"ר חיים כץ
הראשון באוגוסט הראשון.
נועה בן שבת
כן, אבל אנחנו מדברים כאן על 1 בינואר 2013.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
נועה בן שבת
בתקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) (תיקון), נוסיף בתיקון לתקנה 27. תהיה פסקה (3):

יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP או לצורך ביצוע בקרה וביקורת תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו.

אדוני, בתקנות האלה, תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), גם כן צריך סעיף תחילה שיהיה בהתאמה מה-1 באוגוסט 2012.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים באולם תמכו והתקנות אושרו.
תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45>

קוד המקור של הנתונים