ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/06/2012

תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
19/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 891>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ט בסיון התשע"ב (19 ביוני 2012), שעה 13:30
סדר היום
<תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה) (תיקון), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
חאמד עמר – היו"ר
מוזמנים
>
אודליה אסולין דגני - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לירון אדלר- מינקה - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ענת יערה פלדמוס - פעילה, המשמר החברתי, שונות
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
רכזת בוועדה
דקלה טקו
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה) (תיקון), התשע"א-2010>
היו"ר חמד עמאר
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. אחרי שקיבלנו מכתב משרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, אני מבקש ממשרד החקלאות לקרוא את התקנות ולהסביר לנו.
אודליה אסולין דגני
אני מהלשכה המשפטית של משרד החקלאות. מאחר והודיעו לנו על כינוס הוועדה בהתרעה קצרה, יחסית, לא הספיק להצטרף אלי גורם מקצועי, אז אני קיבלתי את הרקע ואוכל לענות לשאלות אם תשאלנה.
התקנות באו להחליף את צו הפיקוח, שהוא צו לשעת חירום, במסגרת החלפת כל הצווים על פי החלטה של הכנסת בנושא ביטול צווי החירום. התקנות לא באות לשנות מהוראות צו הפיקוח והן, בעצם מכניסות לתוך תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה) גם את הנושא של הירמון עופות, שזה בעצם החדרה של הורמון שיש בו אסטרוגנים, שזה חומרים מסרטנים, לגוף העוף. המטרה היא למנוע שימוש בחומרים שמסוכנים לבריאות הציבור. כך לגבי חומרים שמכילים ארסן, חומצה ארסנלית או אנטימון.
היו"ר חמד עמאר
עד עכשיו זה היה מותר?
אודליה אסולין דגני
לא. גם בצו הפיקוח שקיים עשרות שנים החומרים האלה היו אסורים. אז אין כאן שינוי של מצב קיים. כל מה שזה בא – זה בא להחליף את זה במסגרת התקנות, תקנות של הנחיות בעלי חיים. בנוסף לזה, כמובן, אותו איסור שהיה קיים בנושא של העברת עופות שהורמנו – עדיין קיים.

הדבר היחיד שבעצם מתאפשר זה רק לגבי צריכה עצמית. לגבי מכירה לציבור זה איסור כולל. זה, בעצם, ההוראות. אין פה שום דבר כדי לשנות מהוראות צו הפיקוח. עוד דבר – זה במסגרת הסכמה עם משרד הבריאות. אז, בזמנו, שר הבריאות היה אחראי על צו הפיקוח הזה, שזה יוכנס למסגרת התקנות שלנו.
היו"ר חמד עמאר
מישהו רוצה להוסיף משהו? בבקשה, נא לקרוא.
אודליה אסולין דגני
תקנות מחלות בעלי-חיים (האבסה) (תיקון), התשע"ב –2012
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] התשמ"ה – 1985 , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 , אני מתקין תקנות אלה:

שינוי השם

1.
בתקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס"א - 2001 (להלן - התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "האבסה" יבוא "האבסה והירמון".

הוספת הגדרות
2.
בתקנה 1 לתקנות העיקריות, לפני הגדרת "זבל" יבוא
""הורמון" – חומר שתכונותיו אסטרוגניות, ממקור טבעי או סינטטי;

"הירמון" – החדרת הורמון לגופו של בעל חיים בכל דרך שהיא;"

הוספת מזון אסור
3.
בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(3) בחומר המכיל ארסן (Arsenic) או נגזרותיו לרבות חומצה ארסנלית (Arsanilic acid) וחמרים המכילים אנטימון (Antimony) ".

הוספת תקנות
4.
אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא -"איסור הירמון
2א.
לא יהרמן אדם עוף המשמש לייצור מזון לאדם.איסור העברת עופות
2ב.
לא יעביר אדם לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה בעוף, בבשר עוף או באברים פנימיים של עוף שהוזן במזון אסור לפי תקנה 2(ב) או שהורמן בניגוד לתקנה 2א, לא ירכשם ולא יחזיקם לשם עסק;

בתקנה זו – "בשר עוף" ו"איברים פנימיים" – כהגדרתם בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך - 1960 ".
אלקנה אפרתי
לגבי סעיף 2ב' – כמו שנאמר פה, הצו המקורי הוא צו ישן למדי ומאחר והתקנות האלה מטילות, בין היתר, סנקציה פלילית על מי שעובר עליהן, אנחנו מבקשים להציע שהנוסח יובהר כך שהסעיף האחרון שהוצע, 2ב', יהיה ברור על מי הוא חל. כרגע הנוסח עשוי להתפרש בצורה מאד רחבה ככה שגם אדם בודד, אדם שזה לא העסק שלו, עשוי להיחשב כמי שמפר את הוראות התקנות ולעמוד לדין פלילי, לכן אני מציע להוסיף איזושהי הוראה שהאיסור הזה יחול על מי שעושה את הפעולות האלה בדרך עיסוקו, או איזשהו נוסח דומה, שיהיה ברור למי מתייחס האיסור.
היו"ר חמד עמאר
אני מקבל את הערתך, באמת כתוב "לא יעביר אדם". אם מישהו קנה ומעביר לאמא שלו בכלל - - באמת צריך כאן לתקן ולהבהיר שזה מי שמתעסק בנושא.
אודליה אסולין דגני
אנחנו מסכימים עם זה.
היו"ר חמד עמאר
שיהיה ברור שלא לכל אדם זה נוגע.
אודליה אסולין דגני
בהחלט.
אלקנה אפרתי
"בדרך עיסוק", או בביטוי אחר, דומה, שיאושר בנוסח.
לירון אדלר- מינקה
הערה קטנה – כרגע יש צו פיקוח שמסדיר את הנושא הזה, ממש בצורה די זהה. אנחנו צריכים לבטל את הצו. אנחנו לא רוצים שיחולו במקביל גם התקנות וגם הצו ולכן אנחנו רוצים לתת איזושהי תקופה קצרה שנוכל לבטל את הצו ורק אחרי זה יתחילו התקנות.
היו"ר חמד עמאר
כמה זמן לוקח לבטל צו?
לירון אדלר- מינקה
זה לא דורש אישור ועדה, זה יכול להיות די מהר.
אודליה אסולין דגני
חודשיים, לא יותר.
אלקנה אפרתי
רק נבהיר: ההוראות, האיסור, עדיין קיים. פשוט, הזמן נועד לאפשר להם לבטל את הצו.
היו"ר חמד עמאר
מי אמור לבטל את הצו, השר?
אודליה אסולין דגני
שר הבריאות.
היו"ר חמד עמאר
והוא לא צריך אישור של אף אחד.
אודליה אסולין דגני
לא, אין צורך.
היו"ר חמד עמאר
אז חודשיים, בסדר.
אלקנה אפרתי
אז נוסיף הוראה שתחילת תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן.
היו"ר חמד עמאר
יש עוד הערות? אין. אני מאשר את התקנות האלה עם השינויים שאושרו. תודה.

תודה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים