ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/06/2012

תקנות ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
37
ועדת הכלכלה
26/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 895>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ו' בתמוז התשע"ב (26 ביוני 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תקנות ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר), התש"ע-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
יואל חסון – מ"מ היו"ר
יצחק וקנין
מוזמנים
>
יערה למברגר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גדעון בטלהיים - אגף זיהום ים, המשרד להגנת הסביבה

יגאל מאור - מנהל, רשות הספנות והנמלים

צביקה שפירא - אגף כלכלה וקשרי חוץ, רשות הספנות והנמלים

אבי לוי - יו"ר, איגוד קציני ים

מיכאל שוורצמן - מפקח ארגון התובלה בינלאומי, איגוד קציני הים

דוד ראובני - מזכיר חטיבת הקצינים, איגוד קציני הים

גל קדר - מנכ"ל קדר סוכנות לביטוח


מוטי דהן
– מנהל פרויקטים, אמקו ים
ייעוץ משפטי
אתי עצמון
רכזת בכירה בוועדה
עידית חנוכה
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<תקנות ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר), התש"ע-2009>
היו"ר יואל חסון
שלום, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: תקנות ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר), התש"ע-2009. אני מתנצל על האיחור, יצאנו בשעה מאוד מוקדמת מאזור המרכז, יש פה פשוט פקק. הנהג שלי תמיד מגלה מקצועיות יתר והצליח לברוח ממנו, איכשהו אחרת גם עכשיו זה לא היה מתחיל, אבל אנחנו מתחילים וזה מה שחשוב. הייתי מבקש ממשרד התחבורה להציג את התקנות. מי מציג את זה, רב החובל יגאל מאור?
יגאל מאור
לא, ברשותך תציג את זה היועצת המשפטית שלנו, עורכת הדין סיגלית ברקאי.
היו"ר יואל חסון
אוקיי, את רוצה להתחיל להציג את התקנות?
סיגלית ברקאי
כן.
היו"ר יואל חסון
נעבור אחר כך להערות כלליות ואחר כך נפחת דיון על כל תקנה ותקנה. אז קדימה.
סיגלית ברקאי
בשנת 2005 חוקקנו למעשה חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר). החוק הזה למעשה הסדיר את פעילות הספנות החופית נעשית על ידי כלי שיט זרים בהיבט הספנותי. החוק למעשה התייחס לגבי פעילות ספנות חופית שהיא למעשה פעילות מסחרית כמו שהיא מוגדרת בחוק: פעילות מסחרית שמתבצעת באמצעות כלי שיט, שזה הובלת טובין או נוסעים בעיקרה, או פעילות אחרת שמתבצעת בחופים של ישראל או באזור הסמוך לה, למעט דיג והפקה וקידוח של נפט או גז טבעי בהנחת צינורות. אולם החוק הזה למעשה לא מסדיר את כל - - -
היו"ר יואל חסון
אני קצת מבין למה למעט סירות דיג וכאלה, אבל למה למעט פעילות של שדות הגז?
סיגלית ברקאי
אני לא יודעת להגיד לך, צר לי. זה ההסדר שנקבע בשנת 2005, באותו זמן.
איתי עצמון
מעיון בפרוטוקולים של הדיון ב-2005 שראיתי שזו היתה בקשה של משרד האנרגיה בזמנו ממשרד התחבורה ולכן הוכנס התנאי הזה. בפרוטוקול לא בדיוק התחדד הטעם לכך.
אבי לוי
לא העריכו אז את הצפי היום.
יערה למברגר
כן, היו במקום אחר מבחינת ההכרות עם התחום.
אבי לוי
היו במקום אחר.
היו"ר יואל חסון
טוב, בסדר.
סיגלית ברקאי
בכל מקרה, אחד מתנאי החוק קובע ששר התחבורה יקבע תנאים להוצאת ההיתר וכאן התקנות שלנו למעשה מבקשות להסדיר את ההליך הטכני במהותו אבל כמה תנאים בסיסיים למתן ההיתר לכלי שיט זר. אנחנו כמובן ניהלנו את ההתייעצויות הנדרשות עם שר האוצר והשר להגנת הסביבה.
היו"ר יואל חסון
החוק שלנו מ-2005, גם עצם החוק וגם התקנות שאת רוצה שנאשר אותן פה, איך הן ביחס לעולם, למה שקורה בעולם? אנחנו נדיבים יותר כלפי פעילות שבאה מבחוץ? פחות נדיבים? עשיתם איזו הלימה בינינו לביניהן? הרי בסוף זה יחסים בין מדינות גם, זה עניינים כלכליים, אינטרסים כלכליים. השאלה אם מכרנו את עצמנו – אני אעשה את זה בצורה פשוטה: אנחנו מוכרים את עצמנו בזול? כי אני יודע שבמדינות בעולם יש מגבלות אולי קצת יותר מורכבות אבל תגידי לי את מה את חושבת.
יגאל מאור
ברשותך, אני אענה. דבר ראשון, אני אתייחס לרגע לנושא של הפעילות הימית. אני רק מזכיר שאותם הדברים שפטורים – להוציא דיג, שאני לא יודע מה היו המניעים בדיג דווקא – אבל לגבי ההפקה והקידוח של נפט ודברים אחרים, גם כיום אין לנו את הידע המקצועי להתייחס לזה ולבדוק את זה ואנחנו רק מתחילים ללמוד את התחום הזה. מדובר על כללים מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד יקרים שרק מתחילים להגיע לפה. בקשר לשאלה מה קורה בעולם, יש באמת כמות די קטנה של מדינות שהלאימו את הנושא הזה בצורה די הרמטית, דהיינו שרק כלים שלהם וצוותים שלהם יכולים לתפקד באזורים האלה. בהרבה מאוד מדינות הנושא הזה פתוח במסגרת של מגבלות מסוימות, כמו הדדיות או כמו עמידה בתנאים מסוימים, בין אם זה טכניים ובין אם זה - - -
היו"ר יואל חסון
מה זאת אומרת? יש מדינות שכלי שיט זר לא יכול להיכנס לתחומם?
יגאל מאור
לא שהוא לא יכול, הוא לא יכול לעבוד בתחומם בספנות חופית.
היו"ר יואל חסון
פעילות מסחרית. הוא צריך תיווך של ספינה של שיט מקומי?
יגאל מאור
הוא צריך רק להיות עם דגל מקומי. למשל, בארצות-הברית יש ממש חוק שאומר שלהסיע בין נמל לנמל מטען לצורכי העברה זה רק אניות בדגל אמריקאי.
היו"ר יואל חסון
בתוך ארצות הברית?
יגאל מאור
כן.
היו"ר יואל חסון
איך זה קורה בפועל? מגיע כלי שיט פורטוגלי, אז מה הוא עושה?
יגאל מאור
הוא יכול רק לפרוק. הוא לא יכול לקחת למשל מטענים מניו-יורק לסוואנה.
היו"ר יואל חסון
אני מבין, הוא פורק וזהו, הוא לא עושה שום פעילות. ואנחנו, מ-2005 ועכשיו בתקנות, כן מאפשרים את הפעילות שלדוגמה ארצות הברית לא מאפשרת?
יגאל מאור
אנחנו לא מאפשרים לכלים בדגל אמריקאי לעשות את זה. נגיד את זה יותר נכון, בתוך התקנות מעוגן שאחד התנאים לתת היתר לכלי כזה הוא שיש הדדיות בין שתי המדינות. דהיינו, אם מדינה פלונית לא נותנת לי את האפשרות לעשות את זה אצלה, אני גם לא נותן לה לעשות את זה אצלי.
סיגלית ברקאי
זה מעוגן בסעיף 7 לחוק.
היו"ר יואל חסון
אז תן לי רגע להבין את זה, אני אשאל הרבה שאלות כי אני פשוט לא חי את הנושא הזה אז ככה צריך ללמוד את זה.
יגאל מאור
לעונג ולכבוד הוא לי.
היו"ר יואל חסון
כמה מדינות היום כן מאפשרות, או נגיד תהיה הדדיות כזו? כמה מדינות? כמה מדינות פועלות כמו ארצות הברית, כמה מדינות פועלות בשיטה שאנחנו רוצים לפעול?
יגאל מאור
קשה לי לנקוב במספר, אני יכול להגיד רק שמרבית המדינות לא נוקטות באקט הזה והדבר הזה - - -
היו"ר יואל חסון
באקט של מי? באקט של ארצות הברית?
יגאל מאור
באקט של ההלאמה, יש בארצות הברית או יש גם בדרום אמריקה. אני לא יודע אם הנושא הזה תוקן אבל למשל בין האיים באיטליה, אם אתה נוסע בין עיר איטלקית לאחד האיים בסרדיניה או סיציליה זה חייב להיעשות עם כלי – בזמנו זה היה דגל איטלקי, יכול להיות שהיום הם הקלו ועשו את זה דגל של הקהילה האירופית המשותפת. אבל עיקרון הוא שבדרך כלל הדברים האלה נפתחים גם באותה - - -
היו"ר יואל חסון
בכל מצב התנאי של הדדיות הוא תנאי חד משמעי.
יגאל מאור
חייב. בשביל לקבל היתר חייב להיות הסכם הדדיות.
היו"ר יואל חסון
כלי שיט אמריקאי, לא יהיו לו בכלל ציפיות.
יגאל מאור
בדגל אמריקאי.
היו"ר יואל חסון
בדגל אמריקאי, לא יהיו לו בכלל ציפיות לזה.
יגאל מאור
נכון.
איתי עצמון
לפי מה שכתוב אבל בסעיף 7 זו סמכות שבשיקול דעת של המנהל.
יגאל מאור
כן, אבל זה ברור שאם לא נותנים לך אתה לא נותן להם. שיקול הדעת נעשה פה כי ברור שאם תגיע, מאיזה שהם צרכים של ביטחון המדינה או מסיבה אחרת, הנחיה שחייבים לעשות משהו אנחנו נצטרך לעשות את זה בלי לעבור על החוק.
היו"ר יואל חסון
סתם לדעת, מדינה שלא מאפשרת את מה שאנחנו מאפשרים, יש לה ציפייה בכלל שנאפשר לה או שהיא מראש לא מצפה, היא מבינה את עקרון ההדדיות הזה?
יגאל מאור
אני מניח שההיגיון שלהם אומר את זה, קשה לי להגיד את בוודאות.
היו"ר יואל חסון
למה אני שואל את זה? אני רוצה לדעת עד כמה אותו אדם שיש לו את הסמכות לקבל את ההחלטה, עד כמה הוא עומד בלחצים. אם זה בעניינים ביטחוניים או חירום או משהו כזה אני מבין, אבל השאלה היא אם במהלך היומיום אותו אדם שצריך לקבל את ההחלטה אם לעשות את זה גם בלי הדדיות, אם הוא עומד בלחצים ממש יומיומיים או תקופתיים.
יגאל מאור
אני אגיד לך את האמת, אם אתה מתייחס לתפקיד שלי במסגרת לא רק ההיתרים האלה, גם היתרים אחרים, אני עומד בלחצים יומיומיים. זה מתחיל מכל מיני אוניות נוסעים שרוצות לעבוד בישראל, ואתם רואים את זה בתקשורת חדשות לבקרים, וזה ממשיך גם דרך דברים כאלה. אני נעזר באנשי מקצוע מהשורה הראשונה, גם קברניטים וגם מכונאים ראשיים שהם אנשי ים, הם מנחים אותי מקצועית בקטע של הלחצים וברגע שיש את הסיבוכים הטכניים אני יכול להתמודד עם הלחצים. בקשר למה שאתה שואל, על ההדדיות הזו, כן, זה יכול להיות שזה יהיה נתון ללחצים. אני לא יכול להגיד שלא יכול להיות שלא יהיה לחץ כזה. אבל מי שיהיה גם מהצד ידרוש ממני, ואני צריך לתת גם. הסבר טוב מאוד למה אני נותן את הפטור הזה.
היו"ר יואל חסון
עוד שאלת בסיס שהיא חשובה לי להבנה. מי קובע איזה דגל יש על האוניה?
יגאל מאור
בעל האוניה.
היו"ר יואל חסון
רב החובל יכול להחליט שהוא שם כל דגל?
יגאל מאור
בעל האוניה יכול לבחור בדגל שהוא רוצה.
היו"ר יואל חסון
כל דגל, לא משנה מה שיקול דעתו לחלוטין.
יגאל מאור
בהחלט, גם זה נכון לגבי בעלי אוניות ישראליים.
היו"ר יואל חסון
מקובל בתחום הזה שהוא מחליף דגלים כל הזמן?
יגאל מאור
הוא לא מחליף כל הזמן, הוא מחליף – האמת היא שאפשר להחליף, פשוט התהליך לוקח קצת זמן.
היו"ר יואל חסון
אה, כשיש דגל אז זה צריך להיות איזשהו סוג של תהליך של עדכון, לא סתם לתקוע דגל וזהו?
יגאל מאור
בוודאי. זה עדכון, זה תעודות, זה ביטוחים, זה תהליך לא פשוט.
היו"ר יואל חסון
ברגע שאתה שם דגל זה אומר שאתה קובע לאן אתה משתייך מבחינת ביטוחים, מבחינת אולי מסים, מבחינת כל הדברים האלו?
יגאל מאור
חלק. מבחינה מיסוית כן, אתה כפוף לכללי המדינה שבדגל, כללי יציבות, כללים - - -
היו"ר יואל חסון
זאת אומרת, זה לא משהו שעושים אותו daily, מה שנקרא, כלאחר יד?
יגאל מאור
לא, לא.
היו"ר יואל חסון
הבנתי, זו כן החלטה אסטרטגית. כשאתה מחליט איזה דגל אתה שם זו החלטה אסטרטגית.
יגאל מאור
נכון. זה לא סיפור שבלתי ניתן לעשות אותו, זאת הכוונה.
היו"ר יואל חסון
בסדר, אבל זה לא משהו שכל היום עושים. אוקיי, בואו נמשיך.
אבי לוי
אפשר להתייחס למה שנאמר?
היו"ר יואל חסון
אחר כך, תן לי אתם ואז. כל אחד ידבר פה היום, אל חשש.
סיגלית ברקאי
הצעת התקנות, כמו שאמרתי, אמורה למעשה להסדיר את מסגרת ההליך של איך נותנים את ההיתר, החל מהגשת בקשה, אישורים הנדסיים טכניים, והאישור הסופי. יש הוראות ספציפיות שהן במסגרת התנאים ההיתר לכלי השיט והסדרת אגרות. זהו, בעיקרון, זה מה שמסדירה הצעת החוק היום.
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז. דיברנו עכשיו ברמה הכללית, בואו נשמע פה אנשים ואז נרד לעומקן של התקנות. בבקשה, אדוני.
אבי לוי
אבי לוי, יו"ר האיגוד הארצי לקציני ים.
היו"ר יואל חסון
מה זה הארגון הזה? ספר קצת.
אבי לוי
איגוד שמייצג את כל הקצינים במדינת ישראל בחברות הספנות, אנחנו מייצגים חלק מעובדי הנמלים, את המפקחים במשרד התחבורה, כל מי שהוא - - -
היו"ר יואל חסון
ממש איגוד?
אבי לוי
איגוד מקצועי, אנחנו שלוחה של ההסתדרות.
היו"ר יואל חסון
משלמים לכם מסים?
אבי לוי
כן, כן.
היו"ר יואל חסון
איגוד רק של הקצינים או של כל עובדי הספנות?
אבי לוי
לא רק קצינים, גם בשלוחות החוף, כל מי שבעצם בתנאי הסף לקבלת תפקיד מסוים, גם אם הוא בחוף. כל המפקחים במשרד התחבורה הם רבי-חובלים או קציני מכונה ראשיים אז אנחנו עושים את ההסכמים עבור המפקחים הימיים מול מדינת ישראל. אנחנו מייצגים נתבים במדינת ישראל, את המפקחים בצים, כל קציני הים בצים ובעופר. אנחנו עושים הסכמים קיבוציים, הסכם רשום דרך ההסתדרות.
היו"ר יואל חסון
שניה, רגע, אני אחזור אליך. אני חוזר אליכם לרגע, איך זה משנת 2005 אין תקנות?
סיגלית ברקאי
התחלנו להכין את התקנות מיד אחרי החוק, התקנות האלה עברו דיונים מממושכים שלנו עם כל מיני גורמים למיניהם. הכנו את התקנות בסוף 2008-תחילת 2009, הגשנו אותן ומאז אנחנו ממתינים בכיליון לוועדה. מאוד רצינו לקדם את התקנות כמה שיותר מהר ומאוד ניסינו והשתדלנו.
היו"ר יואל חסון
אז את אומרת שזה לוקח כמעט 8 שנים כשאתם רוצים?
יערה למברגר
לא, היא אומרת שהעיכוב פה, אם נשים את זה על השולחן, הוא מסיבות משולבות. חלק מהעיכוב טמון, אם אתה מסתכל בצורה משמעותית גם במשרדי הממשלה וגם בוועדה. אני חושבת שאפשר לראות את זה בהחלט ככל הגורמים קשורים לזה.
היו"ר יואל חסון
מה הנזק שנגרם בגלל זה? מה היתה התוצאה שהחוק היה אות מתה למעשה וזה אומר שהיה סוג של כאוס בחופים שלנו ובתחום הזה?
יגאל מאור
יש, לא היה. לשון העבר היא עדיין ההווה.
אבי לוי
הכאוס קיים.
היו"ר יואל חסון
אליך.
אבי לוי
אני רוצה להתייחס לשאלות שבאת ושאלת, גם כדי לעזור לחברים הנכבדים להבין את התמונה. בספנות, בעל כלי השיט מחליט איפה הוא רושם את כלי השיט. מהרגע שהוא רושם את כלי השיט במקום מסוים הוא נהיה ישות משפטית וכל החוקים שחלים על האוניה הם לפי נמל הרישום. משיקולי מס, ובדרך כלל הייתי אומר רובם היום נוטים לרשום את האוניות שלהם במדינות כמו הונדורס, לבנון, סוריה, הייתי אומר באפריקה, אנטיגואה, כל מי מדינות כאלה שאומרות: בוא תרשום אצלי את השם, את כלי השיט שלך, לא תשלם מסים, מבחינת רמת הפיקוח שלי לגבי הכשרה, לגבי אנשים, לגבי כלי השיט, תעשה כמעט מה שאתה רוצה.
היו"ר יואל חסון
למה למדינה יש אינטרס?
אבי לוי
כי הם מקבלים מסים. הם מקבלים מסים, הבירוקרטיה עובדת וזה מספק אותם. אין מסים וזה האינטרס. רוב האוניות שפוקדות פה הן רשומות במדיניות כאלה, אנטיגואה, הונדורס, פנמה, ליבריה, אלה הגדלים, גם סוריה ולבנון, אני חוזר על עצמי. ואז אתה יכול לטעון כנגד כלי השיט לגבי מה שדורשת מדינת הדגל. מי שקורא את החוק מבין שהוא בא להגן על תעסוקה של ישראלים לאורך החופים וגם על ספנות ישראלית. בכל המקומות בעולם, אלה שאני מכיר, כל האוניות לאורך החופים – מדינת הדגל איטלקית תעבוד רק אם יש לך דגל. Once אתה בדגל של המדינה, כל החוקים חלים עליה. אתה בצרפת מדינת הדגל, אתה בפינלנד מדינת הדגל. שיביאו פה דוגמה אחת. מה חוק מתיימר? הוא אומר: אני לא רוצה להכניס זרים, אני רוצה לשמור על ספנות ישראלית.
היו"ר יואל חסון
רגע, אל תדבר על החוק, תדבר על התקנות, כי החוק הוא חוק, אני לא יכול לשנות את החוק.
אבי לוי
נכון, להפך, יש לי בעיה שהתקנות בכלל לא מתיישבות עם מה שכתוב בחוק כי החוק אומר בצורה מפורשת: צריך להגן על הספנות גם מבחינת בעלי האוניות וגם על ישראל מבחינת שמירת על תשתית הספנות, מבחינת רמת תעסוקה. כתוב בדברי ההסבר בסעיף 5: כדי לשמר תשתית של ספנות וידע מקצועי ורמת תעסוקה של קצינים ישראלים. ומה בעצם בא החוק? הוא אומר, וזו המטרה של החוק, להסדיר את שני הדברים האלה וכמובן את הדברים הטכניים ואת ההתנהלות הימית, התפעולית. אלה הם הדברים. כשאתה מוציא תקנות כאלה שכל מה שאתה בעצם אומר - - -
היו"ר יואל חסון
שמה? תפרט מה מהתקנות מפריע לך.
אבי לוי
אני אגיד לך. בתקנות כתוב שכל כלי – ככה אפשר לפרש את זה – מוזמן לעבוד בחופי מדינת ישראל, אם המצב הטכני בסדר אנחנו נכפה עליך שיהיה בן-אדם אחד ישראלי. זה מה שכתוב בתקנות. אתה בעצם אומר: אני הולך לאשר שבכלי שיט כן יש 15 אנשי צוות, 12 אנשי צוות, אתה מאשר שלכל היתר אין זכות לעבוד באוניות האלה. וזה בדיוק יעודד את הספנות הזרה.
היו"ר יואל חסון
הלאה. הבנתי את הנקודה, מה הנקודה הבאה? זו אחת, מה עוד מפריע לך בתקנות?
אבי לוי
לדעתי, זה מפריע לי מבחינת הציוות, לא מבחינת הדרישות הטכניות, זה רגולטור, זה לא ענייני.
היו"ר יואל חסון
הבנתי, זה העניין.
אבי לוי
זהו.
היו"ר יואל חסון
נדון בכך בהרחבה, אל חשש. כן, מי אתה?
גל קדר
שמי גל קדר, מהפורום לקידום השיט בישראל. זה פורום שמאגד את שייטי ישראל בין אם פנים כלפי עצמם ובין אם באמת כלפי הממשלה או ועדת הכלכלה, אנחנו נמצאים פה כמעט בכל הדיונים. אני מסכים עם מה שחברי אמר, אני רוצה להוסיף עוד דבר. התקנות לא עושות הפרדה בין כלי השיט הגדולים, מה שדיברו על נושא הגז, גוררות, אוניות שבאות לישראל ובין כלי שיט קטנים. מה שעלול להיווצר מהמצב הזה הוא שנכון להיום במשרד התחבורה הישראלי כלי שיט קטנים – נעשה את ההפרדה, זה מתחת ל-24 מטר – שרוצים להירשם בדגל ישראל אבל הם מעל 10 שנים בגיל לא יכולים להירשם בדגל ישראל, ואני לא מדבר רגע על ועדת חריגים.
היו"ר יואל חסון
זה קשור לתקנות?
גל קדר
כן, כן.
היו"ר יואל חסון
תסביר לי עוד פעם, לא הבנתי.
גל קדר
כמו שאמר אבי, זה פותח את הפתח עכשיו לכלים זרים לבוא ולעבוד בישראל. הוא דיבר על 15 אנשי צוות, ביאכטה הקטנה של נניח 10 מטר, 15 מטר, מדובר בסך הכול על 2-3 אנשי צוות, כשהתקנות מדברות על דובר עברית אחד. לא ישראלי, דובר עברית. אז אנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגל ומזמינים את הזרים לעבוד אצלנו.
היו"ר יואל חסון
לא הבנתי את הנקודה הזו. למה ביאכטה זה שונה?
גל קדר
היום, נניח מתוך 50 כלי שיט שנמכרים בישראל, יאכטות, אולי 10% נרשמים בדגל ישראלי, 90% נרשמים בדגל זר מכל מיני סיבות, לא רוצים קשרים, לא רוצים דגל ישראלי בחוץ-לארץ, לא משנה, אבל עדיין אותם כלים עכשיו יכולים לבוא ולעבוד בישראל. ואז את כל הכלים שרשומים בישראל, משלמים את המסים בישראל, משלמים את הכול בישראל – למה אני צריך את זה?
היו"ר יואל חסון
אתה רוצה שאנחנו נחסום אותם מלהיכנס לפה, לעבוד פה?
גל קדר
אני לא אומר לחסום, אני אומר שהתקנות צריכות להתחשב בזה גם.
היו"ר יואל חסון
שמה? מה היית רוצה שיהיה?
גל קדר
אם קניתי עכשיו סירה, יאכטה בת 20, שתהיה לי האפשרות גם לרשום אותה בישראל כי אחרת אני מכניס לפה כלים זרים לעבודה בדגל ישראל.
היו"ר יואל חסון
אבל איפה זה קשור לתקנות?
גל קדר
התקנות מכניסות עכשיו את כל כלי השיט - - -
היו"ר יואל חסון
את זה הבנתי, אבל אתה אומר – כנראה יש איזה עניין, אני לא מבין איך הוא קשור לפה – שאם קונים יאכטה בגיל מסוים אז אי אפשר לרשום אותה?
גל קדר
לרשום אותה בדגל ישראלי.
היו"ר יואל חסון
אי אפשר אם נגיד היא ישנה מדי, זאת ההגדרה.
גל קדר
נכון.
היו"ר יואל חסון
אבל זה בתקנות האלו?
גל קדר
זה לא בתקנות האלה אבל התקנות האלה נותנות את המענה לאותו - - -
היו"ר יואל חסון
לא, הן נותנות מענה למה שהבנתי שאתה מדבר עליו. אבל כרגע, לגבי קניית יאכטה ישנה, אתה אומר שלפי הכללים - - -
גל קדר
קניית יאכטה ישנה לא קשורה. אני לא יכול לרשום אותה בדגל ישראלי אבל, אני צריך לרשום אותה בדגל זר.
היו"ר יואל חסון
את זה הבנתי, אבל זה בתקנות האלו?
סיגלית ברקאי
לא. אני יכולה להסביר.
היו"ר יואל חסון
לא, אז אני לא יכול להתעסק בזה.
סיגלית ברקאי
הוא מתייחס לתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) שאומר - - -
היו"ר יואל חסון
שכנראה יש כלל שיאכטה ישנה לא מקבלת רישום.
סיגלית ברקאי
שאומר שיאכטה ישנה לא יכולה לעשות רישום ראשוני או שינוי ייעוד מעל 10 שנים, נניח, אם זה ספינה. אבל יש מנגנון של פטור שניתן על ידי המנהל - - -
היו"ר יואל חסון
זו בטוח סוגיה עמוקה ומשמעותית, אני רק שואל: היא פה, בדיון הזה?
סיגלית ברקאי
היא לא רלוונטית לפה.
גל קדר
אדוני היושב-ראש, אני אומר שהדיון הזה בעצם מכניס – או שצריך לבוא ולעשות הפרדה ולבוא ולהגיד, לדעתי, מה שצריך להיות, יש הבדל בין יאכטות לבין גוררות ואוניות שעליהן לדעתי החוק הזה צריך לחול.
היו"ר יואל חסון
אבל יש פה סטנדרטים של בטיחות ושל כל הדברים האלו. זה חלק מהמטרה.
גל קדר
אני אתן דוגמה, בדגל אמריקאי אין שום סטנדרט של בטיחות, איש הישר בעיניו יעשה. אתה צריך לשלם 150 דולר בשנה, זה הכול.
היו"ר יואל חסון
בסדר, אז אנחנו קפדניים יותר, זה טוב או לא טוב?
גל קדר
יכול להיות, אנחנו תמיד מנסים להקדים את הגלגל, השאלה אם זה הנכון.
היו"ר יואל חסון
אתה היית רוצה שיהיה פחות?
גל קדר
לא, אני רוצה שיהיה בדגל ישראלי.
היו"ר יואל חסון
הבנתי.
גל קדר
הדבר השני שמפריע בתקנות האלה, אדוני, זה נושא הביטוח. ולפני שיקפצו ויגידו שאני בעל אינטרס בתחום, אכן, אני גם עובד בתחום, תחום הביטוח.
היו"ר יואל חסון
אמרת.
גל קדר
אמרתי. התקנות האלה בעצם לא כפופות לפרק העשירי לתקנות הנמלים שדן בביטוח כלי שיט בישראל, ואני אצא מהתחום ואבקש שהדיון יהיה לגופו של טיעון, היום מחייבים כלי שיט בישראל לעשות ביטוח בחברה ישראלית ועל פי תקנות הנמלים.
היו"ר יואל חסון
כלי שיט ישראלי?
יגאל מאור
לא נכון.
גל קדר
רגע, תכף תגיבו. אז לפי תוספת 14 לפרק העשירי שמחייבת הוצאת ביטוח בעברית, זה בא להגן בסופו של דבר לא על בעלי כלי השיט אלא על אותו אדם ששחה בים ונדרס על ידי יאכטה, שהוא יוכל לחזור ולתבוע את הנזק שנגרם לו מחברה ישראלית. זה פותח פתח שאותו אדם שיפצע בים חלילה וחס יצטרך לתבוע את הנזק מחברה אי שם עלומה בחוץ-לארץ שאנחנו גם לא יודעים אם היא קיימת. במדינת ישראל נכון להיום אנחנו יודעים מה יש, יודעים מה קיים, נכון שאנחנו לא יודעים אם זה חזק או יציב אבל זה קטונו גם בעולם. לדעתנו צריך לחייב את זה שזה יהיה לפי הפרק העשירי לתקנות הנמלים. תודה.
היו"ר יואל חסון
אוקיי. אתה אומר היום – יכול להיות שלא הבנתי – מי שנושא דגל ישראלי חייב לעשות בחברה ישראלית?
גל קדר
כשהוא נמצא בישראל, כשהוא מקבל את היתר השיט הישראלי, חייבת להיות לו תעודת ביטוח ישראלית.
היו"ר יואל חסון
חייב להיות עם פוליסת ביטוח ישראלית.
גל קדר
בדיוק.
היו"ר יואל חסון
אתה יוצא נגד זה?
גל קדר
לא, אני בעד זה. אני אומר שצריך לחייב גם את כלי השיט הזרים שבאים לעבוד בישראל כדי שאם עכשיו חלילה אותה גוררת תפגע בכלי שיט בישראל, או חלילה וחס שיפצע אדם - - -
היו"ר יואל חסון
סתם כדי להבין, אתה אומר: כלי שיט איטלקי, ברגע שהוא עובד בתוך ישראל, קיבל היתר לפעול, צריך שתהיה לו פוליסת ביטוח ישראלית.
גל קדר
נכון. זה הכול, תודה רבה.
היו"ר יואל חסון
טוב. תודה רבה. הלאה, יש עוד מישהו מהאורחים שרוצה לדבר? מי אתה?
גדעון בטלהיים
גדעון בטלהיים, אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואל חסון
אה, חכה, רציתי להמתין רגע עם משרדי ממשלה. אז חכה, בוא נראה אם יש עוד מישהו מהאורחים שרוצה להגיד משהו. יש עוד מישהו שרוצה? אמרנו הכול, מאה אחוז, עכשיו אתה.
גדעון בטלהיים
אנחנו מאמצעים את התקנות ככתבן וכלשונן, למעט ההערה שעלתה בפתיח שלך, בנושא של ההחרגה של כל נושא קידוחי גז ונפט, אפשר לצרף לזה מתקני התפלה, הנחת כבלים תת-ימיים, צנרת.
איתי עצמון
זה כבר דורש אבל שינוי חקיקה ראשית, זה לא הנושא שעומד כאן.
גדעון בטלהיים
כן, אנחנו מוטרדים מהעניין הזה. זה הכול.
היו"ר יואל חסון
אוקיי, תודה רבה. אנחנו נתחיל לצלול לתקנות ותוך כדי נעיר הערות. גם לי יש כמה הערות לגבי מה שאני קראתי אבל נקבל תשובות אחר כך. בואו נתחיל פשוט להקריא ולעבור אחד-אחד.
סיגלית ברקאי
אני מקריאה את הנוסח שאנחנו העברנו לוועדה ביום ראשון, שהוא בהמשך להערות שהועברו לנו מהלשכה המשפטית של הוועדה.
"תקנות ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר), התש"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5, 13 ו- 14 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005 (להלן – החוק), על פי הצעת רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32 לחוק רשות הספנות והנמלים התשס"ד-2004 (להלן – חוק רשות הספנות), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה לפי סעיף 4(ג) לחוק, וכן בהתייעצות עם שר האוצר לפי סעיף 5 לחוק ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון
פרשנות

בתקנות אלה –

"אישור הנדסי" – אישור הנדסי לביצוע ספנות חופית שנתן המהנדס הראשי לפי תקנה 5;

"אישור טכני" – אישור טכני לביצוע ספנות חופית שנתן המנהל הטכני לפי תקנה 7;"
היו"ר יואל חסון
מי זה המנהל הטכני?
סיגלית ברקאי
יש פה הגדרה בהמשך.
יגאל מאור
רב-חובל אצלנו ברשות הספנות.
סיגלית ברקאי
הם גורמים מקצועיים ברשות הספנות.
היו"ר יואל חסון
אוקיי, תמשיכי, בסדר, נשמע עד הסוף.
סיגלית ברקאי
""אניה", "ארבה", "גוררת", "סירה", "ספינה", "ספינת נוסעים בשכר", "צוות בטיחות" – כהגדרתם בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן – תקנות בטיחות השיט);

"אנית אמנה" – אניה החייבת לפי דרישות מדינת הדגל, כהגדרתה בתקנה 2(ב), בקיום הוראות ארגון אימ"ו;

"ארגון אימ"ו" – הארגון הבין-ממשלתי לענייני ספנות שישראל חברה בו;

"ארגון מוכר", "מהנדס ימי", "הנדסאי ימי" – כהגדרתם בתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב- 2002;

"היתר " – היתר לספנות חופית שניתן בהתאם להוראות החוק ותקנות אלה;

"המהנדס הראשי" – מהנדס אוניות ראשי ברשות;

"המנהל הטכני" – סגן המנהל לענייני פיקוח ובקרה ברשות לגבי אניה, גוררת, וספינת נוסעים בשכר, ולגבי כלי שיט אחר – הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ומעגנות ברשות;

"הסכם התקשרות לביצוע ספנות חופית" – הסכם התקשרות לביצוע פעילות ספנות חופית שנערך בין בעל כלי השיט הזר או מפעילו ובין מזמין הפעילות במדינת ישראל;

"הרשות" – רשות הספנות והנמלים שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק רשות הספנות;


"מסע בין-לאומי" – מסע מכל מקום במדינה אחרת למדינת ישראל;

"מפעיל" – הגורם האחראי להפעלת כלי השיט הזר בספנות חופית מטעם בעליו;
"נציג" – כמשמעותו בסעיף 2(ד)(2) לחוק;"
היו"ר יואל חסון
טוב. יש הערות למישהו על ההגדרות? לא, אז נאשר את זה. מי בעד פרק ראשון: פרשנות, כפי שהוקרא כעת?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שהחלק הראשון אושר. פרק שני.
סיגלית ברקאי
הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שסעיף 5 אושר. סעיף 6.
סיגלית ברקאי
"בדיקות טכניות
6.
(א)
ניתן אישור הנדסי לפי תקנה 5, יעמיד המבקש את כלי השיט לבדיקה טכנית לצורך קבלת אישור טכני.(ב)
המבקש יגיש למנהל הטכני את פירוט צוות כלי השיט.(ג)
המנהל הטכני יבדוק את המסמכים שהוגשו לו.(ד)
המנהל הטכני רשאי לבדוק כלי שיט זר שהוא אניית אמנה לפי הוראות הפרק החמישי א' לתקנות בטיחות השיט.(ה)
לגבי כלי שיט זר שהוא אניה שאיננה אניית אמנה, ספינה, סירה או ארבה – רשאי המנהל הטכני לבדוק את גוף כלי השיט, מערכותיו ומתקניו, ציוד הבטיחות שלו, הכשרת צוות הבטיחות והתאמתו לצרכי השיט ותחומי השיט המפורטים בבקשה, וכל דבר אחר הטעון, לדעתו, בדיקה לצורך קביעת כשירותו של כלי השיט לפעילות ספנות חופית.(ו)
אין באמור בתקנה זו בכדי לגרוע מהחובה החלה על כלי שיט זר שהוא ספינה, סירה או ארבה בקבלת היתר שיט בהתאם לתקנה 54 לתקנות בטיחות השיט."


ואנחנו נבקש במקום "תקנה 54" לרשום "לפרק השישי לתקנות בטיחות השיט", שלמעשה תקנה 54 היא במסגרת אותו פרק.
היו"ר יואל חסון
תסבירי לי את כל סעיף 6 בבקשה בקצרה, בתכלס.
סיגלית ברקאי
הרעיון הוא שאחרי האישור ההנדסי הבדיקה מועברת לבדיקה טכנית, כאשר הבדיקה הטכנית נעשית, ראשית כל כמובן בודקים את כל המסמכים הנדרשים ופירוט של צוות כלי השיט והבדיקה למעשה מתבצעת בהתאם לסוג כלי השיט, לדברים שחלים על כלי השיט. אם מדובר בכלי שיט זר שהוא אונית אמנה אז הוא למעשה כפוף לכל ההוראות של האמנות של אימ"ו, ארגון הספנות הבין-לאומית, ועל כן אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכלי השיט מחויב לכל הדרישות הבין-לאומיות ועומד בתנאים טכניים עדכניים, ואז יחולו עליו הוראות הפרק החמישי לתקנות בטיחות השיט, שזו למעשה בדיקת מסמכים ובמידת הצורך עושים בדיקה טכנית.
איתי עצמון
מה זו ההיתר לפי תקנת משנה (ו)?
סיגלית ברקאי
זה היתר שיט למעשה. כמו שאמרנו, ההיתר שניתן פה זה היתר כשירות לצורך ביצוע הפעילות עצמה ולא היתר לשיט או היתר עבודה או כל מיני דברים כאלה. זה פשוט היתר לזה שכלי השיט הוא כשיר לבצע פעילות ספנות חופית. הפרק השישי מסדיר שיט של כלי שיט קטן שהוא זר.
איתי עצמון
מה בודקים במסגרת הבדיקה לקבלת היתר שיט?
סיגלית ברקאי
בודקים שם גם עניינים טכניים, גם - - -
איתי עצמון
אז זה כשירות לשיט בעיקר?
סיגלית ברקאי
כן, זה ממש כשירות לשיט, באופן מהותי.
אבי לוי
לא, גם את הבטיחות של כלי השיט.
סיגלית ברקאי
כן, בדיוק, כל מה שקשור לכלי השיט באופן בטיחותי.
היו"ר יואל חסון
יש הערות למישהו על הסעיף הזה? אוקיי, מי בעד סעיף סעיף 6 עם השינויים, בתקנה משנה (ו)? אין. מי בעד סעיף 6? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין. אושר פה אחד. סעיף 7.
סיגלית ברקאי
"מתן אישור טכני
7.
(א)
המנהל הטכני רשאי לתת אישור טכני, לכלול בו תנאים או לסרב לתיתו.(ב)
המנהל הטכני יודיע על החלטתו למבקש ולמנהל, ויעביר אל המנהל את הבקשה על נספחיה בצירוף האישור ההנדסי והאישור הטכני, אם ניתן."
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז. הערות לסעיף 7? מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שהסעיף אושר. סעיף 8.
סיגלית ברקאי
"היתר לספנות חופית
8.
(א)
ניתנו לכלי השיט הזר אישור הנדסי ואישור טכני לפי תקנות אלה, וקוימו כל התנאים שבאותם אישורים, רשאי המנהל לתת היתר לפי הטופס שבתוספת השנייה ולקבוע תנאים בהיתר, לרבות המצאת תעודת ביטוח כפי שיורה, בנוסף לביטוחים שהוגשו לו לפי תקנה 2(ב)(4)."
איתי עצמון
מה המשמעות בעצם של דרישת תעודת ביטוח נוסף על הביטוחים שכבר דנו בהם ושיש חובה להגיש אותם בעת הגשת הבקשה להיתר?
יגאל מאור
זה שאם יש עיסוק מאוד מיוחד, מאוד ספציפי, של הכלי שמצריך משהו מעבר לביטוחים הסטנדרטים, אנחנו נדרוש ממנו - - -
איתי עצמון
אבל זה בשיקול דעת? כלומר, יכול להיות שתדרשו ויכול להיות שלא.
יגאל מאור
בהחלט.
גל קדר
מה זה משהו שמעבר?
יגאל מאור
אם הוא מניח לצורך העניין כל מיני צנורות מיוחדות שעלולות להזיק לצנרת אחרת שעוברת אז זה דורש ביטוח כנגד פגיעה בצנרת.
גל קדר
אז זה לא ביטוח שקשור רק לשיט, זה ביטוח שקשור לעבודה שכלי השיט מבצע.
יגאל מאור
בסדר, לא אמרתי את זה, אמרתי שזה ביטוח שאנחנו נדרוש במיוחד.
גל קדר
אוקיי, שיהיה ברור רק לוועדה, זה ביטוח שקשור לעבודה.
יערה למברגר
זה גם נועד כדי לא להכביד על כלל המבקשים ולא לדרוש יתר על המידה - - -
איתי עצמון
למשל, ביטוח יקר במיוחד שלא דרוש לכלל כלי השיט.
יערה למברגר
אחרת, בגלל שיש מעטים שצריכים את זה, זה יכול לפגוע בכלל אם מהתחלה נדרוש את כל הביטוחים האלה מכולם.
גל קדר
יש פה נציג "אמקו ים" שמתעסק בעבודות ימיות וזה בעצם מה שידרשו ממנו, ביטוח לעבודות ימיות, לא ביטוח לכלי שיט, זה לא קשור לכלי שיט. צריך לשים לכך לב.
היו"ר יואל חסון
טוב. (ב).
סיגלית ברקאי
"(ב)
המנהל לא יסרב לתת היתר כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן למבקש הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו.(ג)
חל שינוי בכלי השיט או בנסיבות שהיו קימות ערב מתן ההיתר, הנוגע למתן ההיתר, לרבות לתנאים למתן ההיתר, יודיע המבקש למנהל עם קרות השינוי על השינוי. "
היו"ר יואל חסון
זאת אומרת שאם נגיד באותו סוג של שימוע מציגים מצג אחר, הוכחות אחרות, אז יכולים לקבל החלטה אחרת? לשנות את ההחלטה?
סיגלית ברקאי
כן.
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז.
איתי עצמון
למה בתקנת משנה (ג) כתבתם "עם קרות השינוי"? למה לא "בהקדם האפשרי"? יש לפעמים מצבים שלא ניתן להודיע מידית.
יגאל מאור
אני רוצה דיווח מידי. "בהקדם" אנחנו נתקלנו – היה לי מקרה אתמול על איש צוות שנפטר באוניה שהודיעו לי "בהקדם האפשרי" אחרי 10 ימים.
יערה למברגר
אפשר להגיד "ללא דיחוי", זה נחשב יותר חזק מ"בהקדם האפשרי".
איתי עצמון
אוקיי, אז נוסיף "ללא דיחוי"?
סיגלית ברקאי
בסוף "ללא דיחוי".
איתי עצמון
או יכול להיות במקום "עם קרות השינוי", לא?
היו"ר יואל חסון
למה לא "עם קרות השינוי"?
איתי עצמון
"עם קרות השינוי וללא דיחוי"?
היו"ר יואל חסון
בסדר, מאה אחוז. אני מעלה להצבעה את סעיף 8. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שסעיף 8 אושר עם השינויים שהוצעו. סעיף 9, קדימה.
סיגלית ברקאי
"תוקף מסמכים
9.

עומד לפוג תוקף אישור, רישיון, תעודה או ביטוח (להלן – מסמך) שהמציא המבקש לפי תקנות אלה לצורך קבלת ההיתר, ימציא המבקש מסמך תקף במקומו לא יאוחר משבועיים לפני תום תוקף המסמך."
היו"ר יואל חסון
הערות? מי בעד סעיף 9?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 9 אושר. סעיף 10.
סיגלית ברקאי
"בדיקת כלי שיט זר שניתן לגביו היתר
10.
(א)
כלי שיט זר, שהוא אניית אמנה, ייבדק לפי הפרק החמישי א' לתקנות בטיחות השיט, גם לאחר שניתן לגביו היתר;(ב)
כלי שיט זר שניתן לגביו היתר, לתקופה העולה על שנה ואינו אניית אמנה יראו אותו כעבור שנה ממתן ההיתר ככלי שיט ישראלי לעניין תקנות בטיחות השיט כל עוד הוא נמצא בתחום מימי החופין או המים הפנימיים של ישראל.(ג)
לא העמיד בעל כלי שיט זר את כלי השיט לבדיקה לפי הוראות תקנות בטיחות השיט, יותלה ההיתר עד למועד ביצוע הבדיקה."
היו"ר יואל חסון
טוב, הערות לסעיף 10? מי בעד סעיף 10?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שסעיף 10 אושר. סעיף 11.
סיגלית ברקאי
"חידוש היתר
11.
(א)
בעל היתר המעוניין לחדש את תוקף ההיתר, יגיש בקשה על כך, לפי הטופס שבתוספת הראשונה, לא יאוחר מחודש ימים לפני פקיעת תוקף ההיתר, ויצרף לה תיעוד בדבר כל שינוי שחל לגבי כלי השיט ממועד מתן ההיתר.(ב)
המנהל רשאי לדרוש כל מידע ולערוך כל בדיקה לרבות בדבר התקיימות הוראות סעיף 9 לחוק, הדרושים, לדעתו, לבדיקת הבקשה לחידוש היתר."
היו"ר יואל חסון
למה חודש? למה לא פחות?
איתי עצמון
אם ניתן היתר לתקופה פחותה מחודש?
סיגלית ברקאי
תקופה פחותה מחודש זה במקרים החריגים, אז זה לא יהיה ממש חידוש היתר, זה היתר הזמני, התקופה פחות מחודש.
איתי עצמון
אבל לפי החוק הראשי כתוב כאן: "המנהל יקבע בהיתר לספנות חופית את תקופת תוקפו, ובלבד שלא יינתן היתר בעבור כלי שיט זר לתקופה העולה על 30 ימים, בהתקיים תנאים המפורטים בסעיף 2(ד) לחוק".
יגאל מאור
איתי, זה back-to-back עם אותם 30 יום שאמרנו קודם שאני נותן להיתר הזמני לבדיקות עד שאני מכניס אותו, זו בסך הכול אותה תקופה. זה פשוט אומר שאם אתה הולך לקבל את ההיתר או לקבל היתר חדש תמיד יש אותם 30 יום שמתחשב במה שאמרתי קודם, או הפלגה ארוכה, או להביא ניירות או לעשות כל מיני בדיקות שנמשכות על פני זמן, לכן יש פה תמיד את 30 הימים האלה.
איתי עצמון
אתם לא רוצים אולי לאפשר סמכות למנהל לקבוע מועד אחר, פחות למשל מחודש במקרים מסוימים אם יש צורך? השאלה אם תמיד באמת מדובר על היתר שתוקפו עולה על חודש כי אז ההוראה הזאת תמיד נכונה. אני שואל אם לא יתכנו מקרים שבהם אנחנו לא מדייקים כאן אם אנחנו דורשים "לא יאוחר מחודש ימים לפני פקיעת תוקף ההיתר"?
יגאל מאור
הכוונה שלך שכלי שיט בא לעבוד לחודש?
איתי עצמון
למשל.
יגאל מאור
אז אני אומר, אם בעל כלי שיט כזה בא לעבוד לחודש אחד - - -
יערה למברגר
אז זה ההיתר הזמני.
איתי עצמון
לא, ההיתר הזמני זה היתר שניתן לו לפני שבודקים לו את המסמכים. אני מתכוון לאחר מכן.
יערה למברגר
גם כי מאחר והוא מקבל פחות.
איתי עצמון
כן, הוא מקבל היתר לחודש או ל-3 שבועות.
יערה למברגר
כאילו מישהו למשל שבא לחודש וחצי?
יגאל מאור
זה נכון מה שהוא אומר. אם לדוגמה מישהו עובד פה ושבועיים לפני סוף ההיתר, כשהוא חושב שהוא גמר, אומרים לו: בוא תאריך עכשיו - - -
איתי עצמון
אפשר "לא יאוחר מחודש" או "בתום המחצית הראשונה של תקופת ההיתר" לפי העניין? אם מדובר על תקופה שנמוכה מחודש - - -
יגאל מאור
אני חושב שתגדיר את זה בזמן.
סיגלית ברקאי
אולי "אלא אם כן המנהל הרשה מועד אחר"?
איתי עצמון
"לא יאוחר מחודש ימים או במועד אחר לפני פקיעת תוקף ההיתר כפי שהתיר המנהל"?
סיגלית ברקאי
כן.
יגאל מאור
הנקודה היא נכונה כי פרקטית, מעשית, יכול להיות מצב שמישהו עובד בשדות הנפט, גומר את החוזה שלו ב-31 בדצמבר, ו-10 ימים לפני סיום החוזה פתאום אומרים לו: קרה משהו חריג, תמשיך עוד חודשיים. זה נכון מה שהעלית, לא חשבנו על זה.
איתי עצמון
גם אני חשבתי על זה עכשיו. נוסיף "או במועד אחר לפני פקיעת תוקף ההיתר כפי שהורה או התיר המנהל"?
היו"ר יואל חסון
מעולה. מי בעד סעיף 11 כולל השינויים והתיקונים שהוצגו?
הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אני בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים, אני קובע שסעיף 11 אושר. פרק שלישי, קדימה.
סיגלית ברקאי
"פרק שלישי: ציוות כלי השיטצוות בטיחות
12.
(א)
המנהל הטכני רשאי להורות בהיתר על תקן צוות בטיחות לכלי השיט הזר, השונה מתקן צוות הבטיחות לפי דרישות מדינת הדגל, ובלבד שלא יפחת ממנו.(ב)
לא יועסק בכלי שיט זר הפועל בספנות חופית, איש צוות שהוא בעל תעודת הסמכה שניתנה במדינת חוץ, זולת אם –
(1)
באניה או גוררת – תעודת ההסמכה אושרה על ידי מדינת הדגל של כלי השיט הזר;
(2)
בכלי שיט אחר – תעודת ההסמכה הוכרה לפי תקנה 27 לתקנות משיטי כלי שיט קטנים."
איתי עצמון
הסבר קצר?
היו"ר יואל חסון
הערות לסעיף 12?
יגאל מאור
כן, סעיף (א) אומר שאני יכול, או מי שמוסמך על-ידי, לתת היתר לתקן צוות בטיחות אחר לכלי השיט הזר שהוא שונה ממדינת הדגל אבל כמובן לא פחות ממה שדרשה מדינת הדגל, רק יכול להגדיל אותו. הסעיף השני אומר שאסור לי לתת לכלי שיט זר שפועל בספנות החופית איש צוות עם תעודת הסמכה זרה אלא אם כן, אל"ף, תעודת ההסמכה היא תעודה מוכרת על-ידי מדינת הדגל של כלי השיט, ולגבי "כלי שיט אחר", שהכוונה היא לגבי כלי שיט קטנים, ש"תעודת הסמכה הוכרה לפי תקנה 27 לתקנות משיטי כלי שיט קטנים". דהיינו, מפקח כלי שיט קטנים אצלנו מכיר ברישוי שהגיע מהמדינה הזרה. לצורך העניין הזה אנחנו די מקפידים על הנושא של רמת ההסמכה הישראלית.
היו"ר יואל חסון
דיברנו על זה שיש פה כל מיני אוניות שמחזיקות בדגלים של מדינות שלא אוכפות ואין להם שם כל כך כלילים ונהלים אז אתה גם סומך עליהם?
יגאל מאור
נכון, אני חייב להגיד בהקשר הזה שבנושא הזה הטבעת הזאת די הולכת ומתהדקת במובן הזה – אני לא מדבר כרגע על כל מיני מדינות שאנחנו לא כל כך רואים את הדגלים שלהן, כל מיני רפובליקות מוזרות במזרח אירופה, די נדיר לפגוש אותם – הכלים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל אלה כלים עם דגלים, כמו שאמר קודם אבי, פנמה, ליבריה ודגלי נוכחות כאלה, ושם המדינות האלה פועלות לפי אמנה ספציפית של אימ"ו, לצורך העניין היא נקראת STCW. הם חייבים לעבוד לפי הרמות האלה ויש עליהם פיקוח.
היו"ר יואל חסון
מה קורה בעולם מהבחינה הזו? כשמגיעה אוניה שלנו למדינה כזו או אחרת באירופה, דורש צוות בטיחות מקומי?
יגאל מאור
לא, לא. הם מסתכלים על מה שאנחנו קבענו בתוצרת בטיחות - - -
היו"ר יואל חסון
טוב, עלינו קצת סומכים בעניינים האלה.
יגאל מאור
ומה שכן, הם לוקחים את תעודת ההסמכה הישראלית שלנו והיא מוכרת בעולם.
היו"ר יואל חסון
והם מסתפקים בצוות בטיחות המקומי.
יגאל מאור
לא, בצוות בטיחות של ישראל.
היו"ר יואל חסון
של ישראל, של האוניה.
יגאל מאור
מה שהאוניה קבעה.
היו"ר יואל חסון
הבנתי.
יגאל מאור
פה אנחנו כאילו מתערבים בנושא הזה - - -
היו"ר יואל חסון
הבנתי. הערות לסעיף הזה? אין. אני מעלה את זה להצבעה. סעיף 12, מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שסעיף 12 אושר. סעיף 13, בבקשה.
סיגלית ברקאי
"חובת צוות ישראלי
13.
(א)
בכלי שיט זר שניתן לגביו היתר, המבצע פעילות ספנות חופית, ישרת איש צוות ישראלי אחד לפחות ששפתו עברית.(ב)
המנהל רשאי להורות שיהיה בכלי השיט הזר איש צוות ישראלי נוסף לאמור בתקנת משנה (א), ככל שהדבר נחוץ לדעתו להבטחת מטרות אלה:
(1)
שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט ועל שלומם של בני אדם שבכלי השיט או בקרבתו;
(2)
מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי השיט.(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל, בהתחשב בשיקולי הספנות והתפעול של כלי השיט הזר ואופי פעילות הספנות החופית, להורות כי כלי שיט זר יהיה פטור מהוראותיה, כולן או מקצתן; פטור כאמור יכול שיהא מותנה בתנאים ותוקפו לא יעלה על שנה."
היו"ר יואל חסון
אני רוצה רגע להבין כמה דברים בסעיף הזה. נכון שכתוב: "איש צוות ישראלי אחד לפחות ששפתו עברית", זה אומר שאם האוניה, או כלי השיט נקרא לזה, רוצה יותר היא יכולה יותר, נכון?
יגאל מאור
בהחלט.
היו"ר יואל חסון
למה לא להגדיר ולכתוב את זה בדרך אחרת. בדרך אחרת זה אומר: "בכלי שיט זר שניתן לגביו היתר, המבצע פעילות ספנות חופית, ישרתו אנשי צוות ישראליים אך לא פחות מאיש צוות אחד".
איתי עצמון
זה אותו דבר.
היו"ר יואל חסון
לא, כי פה זה כאילו אומר: המינימום שלי זה אחד אז אחד, אני אתן רק לאחד, אני לא צריך יותר מזה. אם התקנה אומרת: "ישרתו אנשי צוות ישראלים אך לא פחות מאחד"?
אבי לוי
וזה נתון לשיקול דעת של נותן ההיתר. אין לי בעיה עם זה.
איתי עצמון
אני לא כל כך מבין אבל את המשמעות של השינוי.
היו"ר יואל חסון
אני מאוד מבין, אני אסביר לך. העניין היום אומר, כנראה שאם לא היתה חובה אז לא היו לוקחים שום איש צוות ישראלי, אם לא היתה חובה. כשאתה אומר בצורה ברורה אחד אז יהיה אחד.
אבי לוי
זה מה שיהיה.
איתי עצמון
אחד לפחות.
היו"ר יואל חסון
יהיה אחד, לא יהיה יותר.
איתי עצמון
"אחד לפחות" זו סמכות להורות על נוספים. בתקנות משנה (ב): "המנהל רשאי להורות - - -
אבי לוי
לא, לא, הסמכות אלא אם הוא שוכנע שזה דרוש לעניין בטיחות השיט, ואז מה הוא יכול - - -
היו"ר יואל חסון
זו תוספת.
איתי עצמון
אדוני, זה כבר קיים בסעיף 5(א) לחוק, שכל הסמכות של השר לקבוע בתקנות חובת ציוות ישראלי באותם כלי שיט כפופה להבטחת מטרות אלה: (1) שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט. (2) מניעת זיהום הסביבה. זה קיים כבר בחוק הראשי.
אבי לוי
אבל על זה אי אפשר להוסיף, זה מה שהוא אומר. אם יקבע אחד, מהסעיף הזה אי אפשר להוסיף. אי אפשר להוסיף, יהיה אחד.
גל קדר
יהיה אחד, נקודה.
סיגלית ברקאי
לא, אפשר להוסיף עוד איש צוות ישראלי אחד.
אבי לוי
אחד, ובעל כלי שיט יגיד מה – ?
גל קדר
בעל כלי שיט לא ילך מיוזמתו וישלם לעוד אזרח ישראלי.
אבי לוי
הוא יגיד: אדוני, אין לי בעיה של בטיחות כלי השיט. הוא יגיד: יש לי תעודה.
היו"ר יואל חסון
אני אומר שבכלי שיט זר שניתן לגביו היתר ישרתו אנשי צוות ישראלים ולא פחות מעובד אחד.
איתי עצמון
כלומר, אתה בעצם מחייב שבכלי שיט זר ישרתו אנשי צוות ישראלים.
היו"ר יואל חסון
ואני אומר: "אך לא פחות מאחד".
אבי לוי
תקרא את דברי ההסבר להוראת סעיף 5, תקרא את דברי ההסבר.
היו"ר יואל חסון
למה לא? למה לא לעודד אותם לקחת עובדים ישראלים? אם הם רוצים ייקחו את המינימום, אבל אנחנו אומרים להם בתקנה – יכול להיות שדווקא כדי למצוא חן הם ייקחו יותר ישראלים, יגידו: וואלה, אתם חברה טובה.
אבי לוי
אבל כל זה חוזר לסמכות של יגאל.
איתי עצמון
מה עמדת הממשלה בנושא הזה?
אבי לוי
אין לי בעיה עם זה.
היו"ר יואל חסון
תודה, אבי. אני, מדינת ישראל, צריך לעודד העסקת עובדים ישראלים. אני אומר: "ישרתו אנשי צוות ישראליים אך לא פחות מאיש צוות אחד".
אבי לוי
והמדינה תרוויח.
איתי עצמון
אני שואל מה המשמעות מבחינה משפטית של ההוראה שאתה מבקש לקבוע. בעצם כלי שיט זר יהיה חייב להעסיק אנשי צוות ישראלים באיזשהו מספר, איך בדיוק הם יישמו את החובה הזו? לפחות אחד כתוב כבר היום.
אבי לוי
כשהוא יבוא לבקש היתר, נותן ההיתר יגיד לו: תשמע, יש לי 10 אנשים מובטלים בלשכה, קח 3 אנשים. לזאת התכלית של החוק בסעיף 5.
היו"ר יואל חסון
אתה לא רוצה? טוב, קח אחד לפחות. אבל התקנה אומרת - - -
אבי לוי
אז הוא יגיד לו: אני לא נותן לך היתר, הוא יכול להגיד לו: אני לא נותן לך היתר. אלה אינטרסים של המדינה.
איתי עצמון
הדבר היחיד שאני רוצה להבין זו המשמעות המשפטית ואת האפשרות ליישם בעצם את ההוראה הזאת. זה מה שאני רוצה להבין. זה הכול. כי השאלה עצמה היא שאלת מדיניות, הסיבה שאני מבקש להתעמק בזה היא רק מבחינת המשמעות המשפטית של הוראה הזאת, איך היא תיושם.
אבי לוי
אני אסביר לך, קודם כל, נורא חשוב לי להבהיר את מה שנמצא כיום. ברגע שכתוב: איש צוות אחד ואנשים נוספים לצורך בטיחות השיט, הוא יצטרך לבוא להגיד לבעל האוניה שרב החובל שלך, אני רוצה להחליף אותו כי הוא לא מקצועי. אי אפשר להגיד את זה. כלומר, הנוספים לא יכנסו. ושניים הוא לא יוכל לדרוש כי בעל כלי השיט יגיד לו: אדוני, יש לי אחד שיודע עברית. תקרא את דברי ההסבר, מה התכלית שלשמה - - -
איתי עצמון
קראתי את דברי ההסבר.
אבי לוי
נכון, אז כתוב שם. אם לשר יש סמכות לאחד, למה שהשר יקבע – יש לי פה רשימה של אוניה, 15 אנשי צוות, אף אחד לא ישראלי, מה אתה בא ואומר? אני רוצה להראות לך, קח אוניה שמשייטת פה, 15 אנשי צוות, פולני, אנגלי, אוקראיני, רק לא ישראלי. האם השר יודע שהוא אומר לכל ה-14 לכו הביתה? יש לשכת עבודה, יש צי, יש ספנות ישראלית.
היו"ר יואל חסון
אבי, הבנתי אותך. מה דעתכם בעניין הזה? הפשרה, כפי שהצעתי, מקובלת?
יגאל מאור
קודם כל אני רוצה להגיד שאל"ף התיקון שאתה מציע מקובל עלי. אני גם כן הייתי מאוד שמח אם כלי השיט היו מצוותים בצוותים ישראליים מלמעלה ועד למטה או מלטה עד למעלה. לדאבוני אני לא יכול לכפות על זה כמו שלא יכולים לכפות עלי באותן מדינות בהסכמי הדדיות, לא יכולים לכפות עלי בכלי שיט ישראלי לצורך העניין במדינה פלונית אלמונית לשים דרגה כזו או אחרת. אבל זה לא העניין פה. העניין פה הוא שאנחנו החלטנו גם במסגרת הסכמי הדדיות - - -
היו"ר יואל חסון
שניה, אני עוצר אותך. תראו, אני אגיד לכם משהו, אני מתנגד לסעיף כפי שהוא מנוסח כעת. אני הלכתי פה על פשרה. מה הפשרה אומרת? הפשרה אומרת שאני מבקש מכם שכלי השיט יהיה עם אנשי צוות ישראליים, אני נותן לכם הקלה ואני אומר: "אך לא פחות מאחד". זה אומר שאני מעודד אתכם לעשות את זה, אתם לא חייבים. כל אחד לפי שיקולו. וזו פשרה טובה. אם אתם שואלים אותי מה אני הייתי רוצה? אני הייתי רוצה לא פחות מ-3, לא פחות מ-4. ללכת כפי שהיועץ המשפטי אומר, במקום שיהיה כתוב "איש צוות אחד", 3 אנשי צוות. אתם רוצים את זה? נלך על זה. מה אתם אומרים לגבי פשוט תוספת של יותר מאיש צוות אחד?
יגאל מאור
אגב, אנחנו הסכמנו על איזושהי תוספת, אבי פשוט חזר בו מהסיכום שהיה לנו והחליט על משהו אחר.
היו"ר יואל חסון
עזוב את אבי, אתה עכשיו מנהל דיון אתי.
יגאל מאור
לא, אני אומר שאנחנו הסכמנו על שניים. אני אמרתי שלדעתי, ואני הארתי את עיניו של אבי לתקנות האלה, קראתי לו לפני שכל הנושא עלה בוועדה, אמרתי לו: תשמע, צריך לעשות פה שינוי, זה לא טוב.
היו"ר יואל חסון
אני רוצה להציע הצעת פשרה. הצעת הפשרה שלי תהיה כזאת: בעל היתר יעסיק ככל האפשר אנשי צוות ישראליים בכלי השיט, ולפחות שני ישראלים דוברי עברית".
אבי לוי
גם זה מקובל. למה אתה חוסם אלינו?
היו"ר יואל חסון
אבי, אני מבקש, מספיק. חשבתי שאני לא אשתמש בפטיש, התגעגעתי אליו מביקורת המדינה, שם היה מה לעשות אתו. בסדר? הסכמנו?
יגאל מאור
כן. לדעתי שווה להכניס פה שיהיה גם איש מקצועי כי טבחים יש לי מפה ועד להודעה חדשה.
איתי עצמון
יש הגדרה בחוק. יש הגדרה בחוק בסעיף 5(ד) כתוב: "בסעיף זה "איש צוות ישראלי" – איש צוות שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע במדינת ישראל שהוסמך למקצוע ימי ולתפקיד בכלי שיט שהם טעוני הסמכה לפי הוראות חוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973". וזה בעצם הסעיף שמכוחו מתקינים את התקנה הזו.
יגאל מאור
נכון, אבל אני מזכיר שיש תפקידי הסמכה בכלי שיט, יש כל מיני תפקידי הסמכה, דיברנו על הנקודה הזאת.
היו"ר יואל חסון
אתה רוצה שנוסיף - - -
יגאל מאור
העיקר שנשים קצינים פה.
קריאות
- - -
היו"ר יואל חסון
סליחה, אתה לא מנהל דיון אתם, אתה מנהל אתי, אני מבקש ממך.
יגאל מאור
בהחלט.
היו"ר יואל חסון
אתה רוצה שנוסיף שאחד מהשניים חייב להיות קצין?
יגאל מאור
כן.
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז, אחד מהשניים יהיה קצין.
איתי עצמון
אני אקרא רגע נוסח ראשוני: "בעל ההיתר יעסיק ככל האפשר אנשי צוות ישראליים בכלי השיט הזר ולפחות - - -
היו"ר יואל חסון
"ובשום מקרה לא פחות מקצין אחד".
סיגלית ברקאי
למה לא לשנות: "ישרתו אנשי צוות ישראליים ככל האפשר ולפחות איש - - -
איתי עצמון
זה לא משנה, אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית. "ככל האפשר אנשי צוות ישראליים בכלי השיט הזר ולפחות שניים כאשר אחד מהם יהיה קצין"?
היו"ר יואל חסון
קצין.
יגאל מאור
איך שאנחנו כתבנו את זה, ברשותכם. כתבנו: "ואחד מהם - - -
איתי עצמון
מה המינוח המקצועי?
יגאל מאור
זה המינוח, קצין. כתבנו את זה ככה, וזה אולי מקום לשנות את זה בסמנטיקה שלכם: "ואחד מהם בכלי שיט שבהם מצוותים קצינים בתפקיד קצונה". זאת אומרת, אם כלי השיט הוא סירה כזאת שיש בה שני משיטי כלי שיט אני לא יכול לתבוע שיהיה שם קצין.
אבי לוי
מסכים.
היו"ר יואל חסון
צודק. התיקון שלך מקובל עלי, מעולה.
איתי עצמון
ואת המינוח המדויק בחקיקה – אם כתוב באמת קצין או קצין עם תוספת של מילה אחרת – אנחנו נבדוק.
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז. מקובל הסעיף הזה. מצוין. אני רק רוצה להבין למה אתם בכל זאת נותנים סמכות למנהל לוותר לגמרי? את זה אני לא מבין. סעיף (ג), למה אתם נותנים למנהל סמכות לוותר? באיזה שיקולים?
יגאל מאור
אני אגיד לך. כי אם מישהו מביא לי, ואמרתי גם שיש לי פה בעיה מאוד רצינית על הוויתור הזה, אני צריך להסביר אותו, אבל אם מישהו מביא לי גוררת אופשור, ענקית, הכי מודרניות שקיימות ואומר לי בעל כלי השיט: אני לא יכול להפעיל את זה, אין לך אנשים שמוסמכים לדבר הזה, אין לו הסמכה כזאת. אז יכול להיות שאני אלך לחפש ואם אני לא אמצא אז אני לא אעלה לו, אם אני כן אמצא אני כן אעלה לו. דרך אגב, גם היום חסרים לנו אנשי צוות לדברים האלה.
היו"ר יואל חסון
מקובל עלי, מאה אחוז. אני רוצה להעלות להצבעה את סעיף 13 עם התיקונים והניסוח החדש כפי שהוקרא והוסכם עליו. מי בעד סעיף 13?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אני בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שסעיף 13 אושר. סעיף 14, קדימה.
סיגלית ברקאי
"פרק רביעי: הוראות כלליות

אגרות והצמדה
14.
(א)
בעד בקשה למתן היתר או לחידושו ישלם המבקש או נציגו או מפעילו של כלי השיט הזר אגרה כמפורט להלן:
(1)
עם הגשת הבקשה לקבלת היתר או לחידושו ישולם חלק א' של האגרה בסכום של 557 שקלים חדשים;"
היו"ר יואל חסון
למה? קחו יותר. מה אתם כאלה זולים?
איתי עצמון
אתם עדכנתם את הסכומים מכיוון שהתקנות הוגשו לפני אי אילו שנים?
יגאל מאור
השאלה שלך היא טובה. לא רק זה, אני שאלתי: למה 557 ולא 557.42?
היו"ר יואל חסון
מה זה ביחס לעולם? כמה לוקחים אגרה במקומות אחרים? למה אתם לוקחים סכום כזה נמוך? אני לא מבין.
יגאל מאור
ניסיתי לברר איך הגיעו דווקא ל-557 ולא ל-552 - - -
איתי עצמון
אני מניח שנעשתה בדיקה כלכלית באגף כלכלה של משרד התחבורה.
סיגלית ברקאי
עשינו תמחיר. נעשה תמחיר לגבי איזה בדיקות אמורים לעשות, העלויות שיש היום נניח בתקנות בטיחות השיט, ודרך זה הוצאנו את התחשיב.
היו"ר יואל חסון
האמת, אני ממש מופתע. אני הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר כסף.
גל קדר
זה מה שנדרש מכלי שיט ישראלי.
צביקה שפירא
זה מחולק לשניים. החלק הראשון של 557 שקלים, זה היה המידוד מ-2008 ועד 2011 – שזה היה 514 שקל – שזה התמחיר על העלות של בדיקה ממוצעת של פעם אחת בחודש.
היו"ר יואל חסון
מה, אי אפשר קצת להרוויח? אי אפשר קצת לעשות קופה?
צביקה שפירא
אנחנו ראינו את עצמו כנותני שירות ולא כמקור רווח.
יגאל מאור
לקחנו את הערתו של היושב-ראש בכובד ראש.
היו"ר יואל חסון
אני מבין, אבל אני אומר לך: כלי שיט, אם תוספי עוד 500 שקלים, לא זה מה שיהיה השיקול שלו אם להיכנס או לא להיכנס.
גל קדר
וזה יכול להיות יצמצם את כלי השיט הזרים שיבואו לעבוד בישראל ולא יפגעו בכלכלה של כלי השיט הקטנים הישראליים.
היו"ר יואל חסון
טוב, בסדר, אני לא אכנס לזה, בטח היו פה שיקולים, אני מקווה שהם היו טובים. כן, קדימה.
סיגלית ברקאי
"(2)
הועברה הבקשה לבדיקת המהנדס הראשי לפי תקנה 3(ג), ישולם, עם הגשת המסמכים למהנדס הראשי לפי תקנה 4(ב), חלק ב' של האגרה בסכום של –

(א)
3,261 שקלים חדשים – לאניה;

(ב)
1,999 שקלים חדשים – לכלי שיט שאינו אניה."
היו"ר יואל חסון
איך זה יוצא בדולרים, 1999, או ביורו, או בדרכמות או לא יודע במה?
סיגלית ברקאי
"(ב)
הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב- 1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן- המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2011.(ג)
סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.(ד)
שינוי סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (ב) יעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).(ה)
המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה בדבר עדכון סכומי האגרות כפי שהשתנו לפי תקנה זו."
היו"ר יואל חסון
הערות?
איתי עצמון
אגב, זה צריך להיות המנהל הכללי של משרד התחבורה או מנהל רספ"ן? מה מקובל?
סיגלית ברקאי
לא, המנהל הכללי של משרד התחבורה.
איתי עצמון
אוקיי, בסדר גמור.
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז. מי בעד סעיף 14?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין נמנעים, אין מתנגדים, סעיף 14 אושר. סעיף 15.
סיגלית ברקאי
"שמירת דינים
15.
הוראות תקנות אלה, אינן באות לגרוע מהוראות כל דין."
היו"ר יואל חסון
מי בעד סעיף 15?

הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שהסעיף אושר. סעיף 16.
סיגלית ברקאי
"תחילה
16.
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה)."
היו"ר יואל חסון
מי בעד 16?
הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אני בעד סעיף 16. אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שהסעיף אושר. סעיף 17.
סיגלית ברקאי
"פטור
17.
המנהל רשאי לפטור מקיום הוראות תקנות אלה מי שעסק בספנות חופית באמצעות כלי שיט זר ערב יום התחילה, למשך שנה מיום התחילה או עד תום הסכם ההתקשרות לביצוע הספנות החופית, לפי המוקדם ביניהם."
היו"ר יואל חסון
הבנתי, סוג של גרייס, ברור. מי בעד סעיף 17?
הצבעה

בעד – פה אחד
הסעיף אושר.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שסעיף 17 אושר.
איתי עצמון
לגבי התוספות, הוועדה תעיין בתוספות שמוצעות כאן.
היו"ר יואל חסון
אפשר לאשר את זה עכשיו?
איתי עצמון
זה בעצם כל הפרטים הטכניים והטפסים.
סיגלית ברקאי
כן, ובתוספת הראשונה ב-6(4) צריך יהיה להיות גם ביטוח לאחריות - - -
איתי עצמון
אם היושב-ראש יסמיך אותנו אנחנו נבדוק רק ברמה הטכנית את ההתאמה. ככל שנעשה שינויים בתקנות אנחנו נתאים את הטפסים רק ברמה הטכנית בלבד.
היו"ר יואל חסון
מאה אחוז, ברמה הטכנית. אני מעיין בטפסים, אני רואה את ההוראות, מאה אחוז. אפשר להצביע על זה?
איתי עצמון
כן.
היו"ר יואל חסון
אני מבקש להצביע על כל התוספות כפי שעיינו והוצגו בפני הוועדה, שגם אנשי הייעוץ המשפטי של הוועדה יעברו עליה מבחינה טכנית ויראו שיש התאמות בין התקנות לבין הדברים. מי בעד אישור התוספות?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות אושרו.
היו"ר יואל חסון
אין מתנגדים, אין נמנעים, אני קובע שהתוספות אושרו ואני גם קובע שהתקנות כולן, כפי שהוצגו בוועדה ודווחו, אושרו. אני מודה לכולם על הישיבה, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים