ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/06/2012

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 728>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ב (18 ביוני 2012), שעה 12:40
סדר היום
<צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשע"ב - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד שי סומך - משרד המשפטים

דני זקן - מנהל אגף ביטוח ובריאות, המוסד לביטוח לאומי

משה עמית - מנהל אגף גבייה מלא שכירים, המוסד לביטוח לאומי

נפתלי אקרמן - סגן מנהל תחום ביקורת פנים, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רמי יפרח - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד ירון קטן - יועץ משפטי, הרבנות הראשית לישראל

יעקב מטרני - יו"ר אגודת מורי הדרך בישראל

עו"ד אשר סלע - מייצג את אגודת מורי הדרך בישראל

יהודה בר אור - יו"ר איגוד נהגי המוניות

אליהו פליישמן - הנהלת איגוד נהגי המוניות

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשע"ב - 2011>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. עדיין יום שני בשבוע, כ"ח בסיוון, ה-18 ביוני 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשע"ב-2012.
נציג הביטוח הלאומי, תן לנו הסבר ותאמר לנו בדיוק מה המצב, מה אתם דורשים, למה אתם דורשים וכולי.
רמי יפרח
עורך דין רמי יפרח, מהלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי. צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) קובע למעשה רשימת סוגי עבודה, סוגי עיסוקים.
היו"ר חיים כץ
תסביר כאילו אף אחד לא מבין כלום. תן הסבר למתחילים.
רמי יפרח
הוא קובע רשימת סוגי עיסוקים שונים שמי כאשר בהתאם לכל עיסוק, המעמד של אותו מועסק לעניין חוק הביטוח הלאומי, הוא או כעובד שכיר או כעובד עצמאי או כמי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי. למשל, נהגי מוניות.
היו"ר חיים כץ
למשל מנקי בתים וועד עובדים.
רמי יפרח
הם נכנסים בתוספת הראשונה.
היו"ר חיים כץ
לא מבין מהי תוספת ראשונה. תן הגדרות.
רמי יפרח
הם נחשבים כעובדים שכירים, לעניין חוק הביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
מי המעסיק שלהם?
רמי יפרח
המעסיק שלהם זה מי שמשלם להם את גמול העבודה.
היו"ר חיים כץ
ועד הבית?
רמי יפרח
ועד הבית לצורך העניין.
היו"ר חיים כץ
יש לך הגדרה לבן אדם ספציפי?
רמי יפרח
זה מה שמופיע בצו. המעביד הרשום החייב בתשלום גמול העבודה. כך זה מופיע בצו.
היו"ר חיים כץ
מה אתם רוצים לעשות עם אנשים כאלה?
רמי יפרח
אנחנו למעשה רוצים לבטל את הסטטוס הזה של הקביעה המוחלטת של האם אתה שכיר או עצמאי ולהתאים את זה לדיני העבודה הקיימים שכבר כיום למעשה עושים את ההבחנה מי הוא עובד שכיר ומי הוא עובד עצמאי. למעשה לבטל את הצו.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי מה קורה עם מנקה בתים. בא בן אדם ומנקה בית מסוים ברחוב ז'בוטינסקי 48 בפתח תקווה.
רמי יפרח
זה עובד משק בית.
היו"ר חיים כץ
לא משק בית. אדם שמנקה את חדר המדרגות.
רמי יפרח
הוא ייבחן בהתאם לצו.
היו"ר חיים כץ
לא ייבחן ולא כלום. תגיד לי מה קורה עם אותו אדם שמנקה את חדר המדרגות ברחוב ז'בוטינסקי 48 בפתח תקווה.
רמי יפרח
על פי הצו הוא ייחשב כעובד שכיר.
נועה בן שבת
רק אם תחומי העבודה וזמני הביצוע נקבעו מראש.
היו"ר חיים כץ
הוא צריך את העזרה שלך?
נועה בן שבת
לא, הוא לא צריך את העזרה שלי.
היו"ר חיים כץ
אם כן, למה את עוזרת לו? הוא ייחשב עובד שכיר?
רמי יפרח
כן.
היו"ר חיים כץ
עובד שכיר של ועד הבית.
רמי יפרח
שכיר של מי שמשלם לו את התגמול, ועד הבית במקרה הזה.
היו"ר חיים כץ
ומה אתה רוצה בצו?
רמי יפרח
אני רוצה בצו לבטל את הצו לגמרי.
היו"ר חיים כץ
ואז מה יקרה עם המנקה הזה?
רמי יפרח
המנקה, או שהוא יפתח תיק עצמאי.
היו"ר חיים כץ
ברצינות? אתה צוחק עלי. נראה לי שאתה צוחק עלי. אותו מנקה שבא לפני הצבא או אחרי הצבא ועובד למשך שעתיים, הוא יפתח תיק עצמאי? זה נראה לך רציני?
רמי יפרח
אם אני אוכל להשלים את המשפט. או שהוא יהיה עם הסכם עבודה בינו לבין ועד הבית ואז ועד הבית יהיה המעסיק שלו והוא יישאר שכיר.
היו"ר חיים כץ
למה שאני אענה לבקשה הזאת? למה אתה צריך את זה? תסביר לי למה אתה צריך את זה.
רמי יפרח
הצו הזה קובע כל מיני עיסוקים שהרבה מהם כבר לא רלוונטיים.
היו"ר חיים כץ
כמו מה למשל?
רמי יפרח
שוכר מולה מבעל מלטשה ליהלומים. אני אפילו לא יודע מה זה מולה.
היו"ר חיים כץ
מולה זה החלק שמסתובב ומלטש יהלומים והוא מהווה חלק מעבודת מלטשי היהלומים. יש בארץ הזאת מלטשי יהלומים?
רמי יפרח
יש.
היו"ר חיים כץ
תן לי את כל רשימת העיסוקים שלדעתך לא צריכים להיות.

אני רואה שאתה רוצה לחלץ אותו.
דני זקן
לא לחלץ. אנחנו כאן ביחד. אני דני זקן, מנהל אגף הביטוח והבריאות במוסד לביטוח לאומי. אני אתן כמה מילות פתיחה. אנחנו מדברים על צו שהותקן לפני כארבעים שנים שבאמת קבע שם רשימה של בעלי עיסוקים שחלקם לא קיימים היום או חלקם כבר בעצם פחות רלוונטיים. הצו הגדיר בעלי עיסוקים כמו למשל מרצה, כמו גובה, כמו מתקין מכשירי גז כאשר היום למעשה יש כל כך הרבה בעלי עיסוקים נוספים כמו זגגים, אינסטלאטורים, חשמלאים ואין כמעט סוף לבעלי העיסוקים. אמרנו שאין שום טעם לבוא ולתת להם איזושהי פריבילגיה מיוחדת או זכות יתר לעומת בעל עיסוק אחר. אתה ביקשת איזושהי דוגמה ואני אתן לך דוגמה שהיא מאוד שכיחה שהיא הלב של הצו והבעיה שלטענתנו קיימת.
מקרה שהגיע כמובן גם לבית הדין האזורי וגם לארצי. אנחנו מדברים על מורה למחשבים שעבד בבית ספר מסוים, ניכו ממנו במקור דמי ביטוח לאומי, על פי הצו, לפי מאה אלף שקלים לצורך הדוגמה. אבל בגלל שהוא חילק לסטודנטים שלו, לתלמידים שלו, ספרות בנושא מחשב והספרות מאוד יקרה, במס הכנסה – כי הוא מופיע במס הכנסה כעובד עצמאי – התיר לו בניכוי הוצאות את כל ההוצאות שהיו לו.
היו"ר חיים כץ
אתה מתקן עכשיו את פקודת מס הכנסה?
דני זקן
לא.
היו"ר חיים כץ
אז מה איכפת לי מס הכנסה?
דני זקן
בבקשה תן לי להשלים. זאת דוגמה שמאפיינת את כל המהות ואת כל לב הצו. זה חוסר הסינכרון בין המעמד במס הכנסה לבין המעמד בביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
אתה בביטוח הלאומי התחלת לדאוג למס הכנסה?
דני זקן
זה חלק מהעניין.
היו"ר חיים כץ
אתה תנהל את הביטוח הלאומי. אני לא רוצה לומר לך איך מנוהל הביטוח הלאומי. אל תנהל את מס הכנסה. תתרכז בביטוח הלאומי. יש לכם עכשיו ברוך השם מנהל חדש ואני מקווה שהוא יעשה שם שיפורים דרמטיים. אני לא רוצה להגיד יותר מדי, אבל תנהל את הביטוח הלאומי. גם עם העניינים שלכם שבאים לוועדה כאן, אתם לא מסתדרים וכל הזמן אתם דורשים עוד זמן. אם כן, תנהל את הביטוח הלאומי ותסביר לי רק ביטוח לאומי. לא מעניין אותי מס הכנסה.
דני זקן
אי אפשר להפריד בין המוסד לביטוח לאומי לבין מס הכנסה כי חוק הביטוח הלאומי מפנה לפקודת מס הכנסה, למשל בנוגע לבעלי עיסוקים, לגבי קביעת הכנסות.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתסביר לי לגבי עובד ניקיון במסגרת ניקוי בית, אותו אדם ברחוב ז'בוטינסקי 48 בפתח תקווה. תגיד לי מה קורה אתו. למה אתה מוחק אותו?
דני זקן
שלא מכוח הצו, מכוח יחסי עובד ומעביד, אותו סטודנט שמגיע פעם בשבוע לנקות כדי להשלים הכנסה, מבחינתנו הוא עובד שכיר בלי שום קשר לצו הזה.
היו"ר חיים כץ
לפניך יושב מישהו ממשרד המשפטים.
דני זקן
היו לנו דיונים בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
אותו אחד שבא לנקות את הבית, יש לו עוד שלייקעס. מה רע לו?
שי סומך
קיימנו ישיבה מקדימה.
היו"ר חיים כץ
קיימתם ישיבה מקדימה כי אין לכם מה לעשות.
שי סומך
הלשכה המשפטית זימנה אותי. לגבי הניקיון אני חושב שגם הביטוח הלאומי לא יתנגד להשאיר את עובדי הניקיון בצד.
היו"ר חיים כץ
יפה. מכל הרשימה כאן, איזה בעלי מקצועות נמצאים כאן בחדר?
יעקב מטרני
אנחנו מורי דרך.
יהודה בר אור
נהגי מוניות.
היו"ר חיים כץ
מה רוצים מורי הדרך?
יעקב מטרני
אנחנו רוצים להשאיר את הצו על כנו.
היו"ר חיים כץ
מה רוצים נהגי המוניות?
יהודה בר אור
הביטוח הלאומי לא מדבר אתנו. אני יהודה בר אור, יושב ראש איגוד נהגי המוניות.
היו"ר חיים כץ
היו לכם בחירות?
יהודה בר אור
היו לנו בחירות ואני ופריד עובדים ביחד.
היו"ר חיים כץ
נבחרת.
יהודה בר אור
אני כבר 12 שנים מוביל את זה.
היו"ר חיים כץ
בשורה התחתונה, מה אתה רוצה? באיזה מצב היית יוצא מכאן מרוצה?
יהודה בר אור
אם היו מבינים שנהגי המדינה רוצים שהמצב הנוהג היום ישונה לטובת מצב שנהגי המוניות יוכלו לקבל ביטוח לאומי. אם הם חולים או במצב שהם לא יכולים לעבוד, ביטוח לאומי יכיר בהם.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה שמצבך יישאר כפי שהוא היום?
יהודה בר אור
לא. אנחנו רוצים שהצו הזה ישונה. כבר ארבעים שנים אנחנו לא מבינים אותו.
נועה בן שבת
במצב הנוכחי אתם נחשבים כעצמאים.
יהודה בר אור
כן.
נועה בן שבת
אתם רוצים שבכל מקרה יהיה עובד. איך נהג עצמאי?
יהודה בר אור
נהג עצמאי הוא נהג עצמאי, ונהג שכיר שעובד על המונית יכולים להכיר בו כעובד שכיר.
נועה בן שבת
אתם בעד ביטול הצו. אתם אומרים שיחליטו לפי המצב האם הוא שכיר או האם הוא עצמאי.
יהודה בר אור
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
איפה נמצאים מורי הדרך?
יעקב מטרני
בסעיף 7 לצו. בשבילנו זה רשת הביטחון.
היו"ר חיים כץ
מה אומר הביטוח הלאומי בקשר למורי הדרך שלא לגעת בהם?
דני זקן
ברשותך, אני חייב דקה. מקרה שממש היום מתנהל בבית הדין. אנחנו מדברים על מורה דרך שהדריך קבוצה של עשרים תיירים. על פי הצו למעשה יש לי עכשיו עשרים מעסיקים שלו.
יעקב מטרני
לא נכון.
דני זקן
הוא חייב בתשלום גמול העבודה. מורה דרך, על פי הצו נחשב עובד שכיר, אם הוא לא מדריך בכלי רכב שבבעלותו והמעביד נחשב חייב בתשלום גמול העבודה. אם יש לי קבוצה למשל של עשרים תיירים שהוא הדריך אותם, לכאורה, על פי הצו הזה, יש לי עכשיו עשרים מעסיקים שכל אחד שילם משהו.
היו"ר חיים כץ
אני אלך אתך קדימה. אם אני אומר לך שאני לא מאשר לך את כל הצו אם אתה לא מוחק את מורי הדרך, אתה מוחק אותם?
דני זקן
הם פחות מטרידים אותנו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, את מורי הדרך מחקנו. הם לא בצו. את המנקים מחקנו. נכון? מה עוד לא איכפת לך למחוק?
דני זקן
לסעיף 9, התוספת הראשונה, חונכים וסומכות מטעם משרד הסעד או רשות מקומית.
שי סומך
לדעתי אין צורך להשאיר אותם ואני יכול להסביר.
נועה בן שבת
הוא אומר שאין צורך להשאיר אותם כי הם מועסקים כעובדי קבלן כוח אדם.
היו"ר חיים כץ
אני לא נכנס לזה אם הם עובדי קבלן או לא עובדי קבלן. אם אין צורך, אין צורך. מה עוד לא צריך כאן?

חזקי, מה לא צריך כאן? אתה באת לכאן ליהנות.
חזקיה ישראל
לנו אין בעיה עם העניין הזה. אנחנו חושבים שהיום אחרי הפסיקה של בתי הדין לעבודה שקובע יחסי עובד ומעביד, אנחנו לא רואים בעיה בביטול הצו.
היו"ר חיים כץ
איזה עוד מקצועות?
משה עמית
שמי משה עמית, סגן ראש מינהל ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. אני רוצה להתייחס לעניין של המנקה.
היו"ר חיים כץ
זה כבר אחרינו. המנקים לא בצו.
משה עמית
אני רוצה להחזיר את זה אחורה.
היו"ר חיים כץ
אתה לא יכול. הרכבת נסעה. מה התעוררת עכשיו? הרכבת נסעה.

מה עוד לא איכפת לכם שלא יהיה בצו?
רמי יפרח
סעיף 12, חלוקת דברי דואר.
היו"ר חיים כץ
לא מעניין אתכם. מה עוד? מה זה עבודות משרד, שירותים, תעשייה ומסחר?
אשר סלע
לפי מה שכתוב בטור ב', אלה בעצם עובדי קבלן למיניהם.
היו"ר חיים כץ
אז מה זה מעניין אתכם?
דני זקן
אין צורך בזה כי יש היום את חוק העסקת עובדי כוח אדם. הצו הזה הותקן עוד לפני החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
משרד המשפטים, אתה עברת על הצו.
שי סומך
נראה לי שאפשר לבטל כי ברור שעובדי קבלן, המעסיק שלהם הוא קבלן כוח האדם.
נועה בן שבת
הוא אומר שאין טעם להשאיר את זה במצב הקיים.
היו"ר חיים כץ
נשאר במצב הקיים.
שי סומך
זה לא משנה כך או כך.
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה. זה לא נוגע בהם.
שי סומך
זה לא משנה כך או כך כי ממילא לפי דיני העבודה המעסיק שלהם הוא קבלן כוח האדם והוא חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי. אני לא רואה נזק להשאיר אותם או למחוק אותם.
היו"ר חיים כץ
מה זה ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת לרבות משגיח כשרות? משגיח כשרות עובד במלון הנסיכה, מי המעסיק שלו? הוא עצמאי?
דני זקן
המעסיק שלו הוא מי שמשלם לו את השכר ובמקרה הזה התפקיד שלו לא שונה מכל בעל פונקציה אחרת במלון. כלומר, הוא נחשב שכיר של המלון מכוח יחסי עבודה. הוא לא צריך את הצו כדי לבוא ולהגדיר אותו כעובד שכיר. הרי אין שום הבדל בינו למשל לבין הטבח או לבין השף. לא צריך להיות שום הבדל מבחינת הסטטוס.
היו"ר חיים כץ
אני לא בטוח. אולי הוא עובד משרד הדתות?
דני זקן
אז הוא שכיר של משרד הדתות.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא עושה את ההשגחה במלון הנסיכה באילת.
דני זקן
ומי משלם לו את התמורה? מלון הנסיכה משלם למשרד הדתות שישלם לו? לא.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות.
דני זקן
אז הוא שכיר של משרד הדתות. הוא לא יופיע כעובד עצמאי. הוא לא יכול להיות עובד עצמאי.
ירון קטן
עורך דין ירון קטן, יועץ משפטי, הרבנות הראשית. אמנם זה תחום של המשרד לשירותי דת, אבל היום ברוב הארץ מי שמעסיק את המשגיחים, אלה בעלי העסקים.
היו"ר חיים כץ
ואם הם לא מעסיקים אותם?
ירון קטן
מישהו צריך להעסיק אותם.
היו"ר חיים כץ
אז העסק נסגר.
ירון קטן
הוא לא יכול לקבל תעודת כשרות, אם הוא לא פועל לפי הנחיות הרבנות המקומית. יש היום מהלכים של משרד הדתות, בעקבות בג"ץ שניתן לפני כמה שנים לנסות ולנתק את הקשר בין בעלי העסק לבין המשגיחים, כי יש חששות לניגודי עניינים. אנחנו מקווים שבתקופה הקרובה יהיו שינויים בעניין הזה. בכל אופן אני מניח שהשכר והתנאים של המשגיחים, וגם של יתר בעלי התפקידים כאן שלא ברור לי איזה תפקידים זה כולל כפי שכתוב כאן, הם יסודרו ויעוגנו בצורה מסודרת. דרך אגב, לגבי בתי מלון יש הסכם קיבוצי חדש שגם חל על המשגיחים.
היו"ר חיים כץ
אם המשגיח לא נחמד כלפי בעל המלון, מה קורה? זאת אומרת, הוא מסתכל בעין אחת?
ירון קטן
הוא לא צריך להיות נחמד לבעל המלון אלא לעשות את התפקיד שלו כמפקח על הכשרות ולראות שעובדים לפי הנהלים. מבחינת השכר שלו, זה לא משנה ממי הוא יקבל שכר כי מי שישלם לו, הוא זה שגם ידאג לו לזכויות.
היו"ר חיים כץ
איפה יש לנו את המוניות?
נועה בן שבת
המוניות נמצאות בתוספת השנייה. אלה אנשים שרשומים כעצמאים ולא משנה מה מעמדם.
היו"ר חיים כץ
מה זה ספורטאים העוסקים בפעילות במסגרת אגודת ספורט או מטעמה?
דני זקן
כדורגלנים או כל מיני ספורטאים.
היו"ר חיים כץ
מה אתם?
דני זקן
הם נחשבים כעובדים שכירים.
היו"ר חיים כץ
של האגודה?
דני זקן
כן, של האגודה. יש תנאי שזה יהיה הסכם בכתב. יש תנאים מסוימים. שוב, זה הרי לא סביר שאם אני לוקח למשל שחקן כדורגל שהוא קשר או חלוץ, שאחד אני אגדיר כעובד שכיר ואת השני כעובד עצמאי. שוב, אנחנו חוזרים לעניין הזה שצו הביטוח הלאומי יתערב בכוחות השוק.
היו"ר חיים כץ
אם הוא שוער? לא סביר כאשר הוא חלוץ אבל עכשיו אני רוצה לדעת מה קורה אם הוא שוער.
דני זקן
הצו מגדיר את האנשים האלה כעובדים שכירים בתנאי שיש הסכם עבודה בכתב. היום שחקן בליגות האלה, כל הסכם עבודה שלו חייב לעבור את הבקרה התקציבית. כלומר, הנושאים עצמם מסודרים במסגרות אחרות ובמסגרת הסכם העבודה.
היו"ר חיים כץ
באיזה ליגות? ליגה ב', הוא מוגן?
דני זקן
בדרך כלל בליגות הנמוכות יותר הם לא מקבלים שכר אלא החזר הוצאות.
היו"ר חיים כץ
למה לא מקבלים? הם מקבלים. אולי שכר נמוך, אולי אתם לא סופרים, אבל 4,000 שקלים אתם לא סופרים.
דני זקן
יש כאלה שמקבלים 300-400 שקלים ומוציאים להם תלוש כאשר בעצם זה לא שכר אלא זה החזר הוצאות. אין להם שכר כי הם עושים את זה בצורה יותר חובבנית והתנדבותית.
היו"ר חיים כץ
אז מוציאים להם תלוש?
דני זקן
מוציאים להם תלוש אבל מבחינתנו אין משמעות לתלוש הזה כי זה החזר הוצאות. זה לא שבאמת יש כאן שכר. כאן אנחנו מדברים כמובן על הליגות הבכירות יותר שיש הסכמי עבודה, הסכמי העסקה שצריכים לעבור את הבקרה התקציבית.
קריאה
הם לא צריכים להיות מוגנים מתאונות עבודה?
דני זקן
הם שכירים.
קריאה
יש להם הרבה תאונות עבודה.
דני זקן
אבל הם שכירים.
היו"ר חיים כץ
לגבי נהגי המוניות. בוא נדבר על נהגי מוניות, על התוספת השנייה, סעיף 5. מה קורה עם נהגי מוניות? יש שני סוגי נהגי מוניות. יש את בעל המונית שהוא נוהג ויש נהג שכיר. מה המצב היום ומה אתה רוצה שיהיה?
דני זקן
המצב היום הוא שהם נחשבים עובדים עצמאיים.
היו"ר חיים כץ
גם השכיר?
דני זקן
הם מוגדרים כעובדים עצמאיים בתוספת השנייה של הצו, כעובדים עצמאיים בכל תנאי העסקה, אלא אם כן הם עובדים על בסיס יחידת זמן. מה זה בסיס יחידת זמן? זה שהם עובדים על בסיס יומי או על בסיס שעות או חודשי והשכר שלהם ישולם בלי שום קשר למספר הלקוחות. בפועל אין הרבה מקרים כאלה. בפועל מרביתם עובדים עצמאיים בצורה של חלוקה של פדיון יחד עם בעל המונית. בגלל שהם לא עומדים בתנאי הזה בצו של יחידת זמן, הם מוגדרים כעובדים עצמאיים. אנחנו מבחינתנו רצינו ללכת לאיזשהו מהלך של ביטול של כל הצו, גם התוספת הראשונה וגם התוספת השנייה.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה זה תוספת ראשונה.
דני זקן
מי שנחשב עובד שכיר ומי שנחשב עובד עצמאי.
היו"ר חיים כץ
לגבי נהגי המוניות יש את בעל המונית שעובד על המונית והוא לצורך העניין עצמאי. אותו בעל מונית לא עובד 24 שעות ביממה אבל רוצה שהמונית תעבוד ולכן יש לו עוד שני נהגים שאחד עובד משעה מסוימת עד שעה מסוימת והשני עובד משעה מסוימת עד שעה מסוימת. אותו נהג שעובד משעה מסוימת עד שעה מסוימת, לגביך, במצב היום, איך הוא מוגדר? מתחלק פדיון.
דני זקן
הוא נחשב עובד עצמאי כי סביר להניח שהוא לא עובד לפי יחידת זמן. כלומר, בעל המונית לא שלם לו משכורת עבור עשר שעות אם הוא לא יביא לו שום לקוח.
היו"ר חיים כץ
בעל המונית לא משלם לו כלום.
דני זקן
הוא נחשב עצמאי.
היו"ר חיים כץ
מה אתה רוצה שיקרה מחר בבוקר?
דני זקן
המטרה הייתה להביא לביטול סופי של הצו.
היו"ר חיים כץ
אתה לא עונה לי ואני רוצה להבין. תענה בעברית פשוטה. היום אתה רואה אותו עצמאי.
דני זקן
לגבי התוספת השנייה, אנחנו רוצים להשאיר את המצב כפי שהוא.
היו"ר חיים כץ
אז למה הבאתם את זה?
דני זקן
רצינו ללכת כאן על מהלך של ביטול של כל הצו ולא להשאיר ממנו כלום. ברגע שכבודו הוריד חלקים מסוימים ומשאיר אותם, האינטרס של המוסד לביטוח לאומי כן להשאיר את התוספת השנייה כפי שהיא.
היו"ר חיים כץ
לכו הביתה, תעשו שיעורי בית ותאמרו בדיוק מה אתם רוצים, מה חשוב לכם ומה לא חשוב לכם. תבואו אלי ותאמרו מה חשוב. אחרי שתבינו מה אתם רוצים מעצמכם, תבואו לכאן.
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:10>

קוד המקור של הנתונים