ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/06/2012

חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים