ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/06/2012

תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
18/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 726>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ב (18 ביוני 2012), שעה 11:10
סדר היום
<1. תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
<2. תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012>
<3. תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
>
פרופ' רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

בתיה הרן - מנהלת אגף רוקחות, משרד הבריאות

אלה מרום - סגנית מנהלת אגף הרוקחות, משרד הבריאות

ד"ר מימי קפלן - מנהלת המכון לביקורת ותקנים חומרי רפואה, משרד הבריאות

ד"ר רמי קריב - סגן מנהל המכון לביקורת ותקנים, משרד הריאות

אורלי ביטרמן - סגנית מנהל תחום תקצוב, משרד הבריאות

עו"ד מוריה בן צור - משרד הבריאות

טל נשרי - משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

ערן הכהן - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד הבריאות

גיא גורצקי - מנכ"ל פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

נעמה אור - רוקחת, פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

ענת גולדבוים - רוקחת, פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

דורית מאורי - רוקחת, פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

תמר דורון - רוקחת, פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

חנה לאידרשניידר - מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר

זאב בלאט - מנהל המחלקה הרגולטורית, טבע, תעשיות פרמצבטיות, התאחדות התעשיינים

כרמל פלדמן אבוטבול - סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
<תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012>
<תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין יום שני בשבוע, כ"ח בסיון, ה-18 ביוני 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), התשע"ב-2012, תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) (תיקון), התשע"ב-2012 ותקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב-2012.
בישיבה האחרונה פנינו וביקשנו מחברות הפארמה להוציא מכתב ואכן הן עשו זאת. את המכתב קיבל גם מנכ"ל משרד הבריאות ואני רוצה שהוא יענה ואחר כך נראה מה יש לכם לומר למנכ"ל משרד הבריאות. אדוני, בבקשה, תן תשובה למכתב שהתקבל.
רוני גמזו
אני מודה לך. אני קודם כל מודה על קיום הישיבה. אנחנו רוצים להתקדם ולסיים את ההסדר הזה. צריך לציין שאנחנו מביאים לוועדה תקנות לאחר הידברות עם הארגונים כי האגרות כפי שהן היו בשלב הראשון, הן היו אחרות, לא פרוסות כפי שהן פרוסות כרגע ובהיקפים אחרים. זה היה תהליך של הידברות שחשבנו שהגענו כבר למנוחה ולנחלה, אבל לצערנו עדיין יש לנו צורך להסביר.
צריך להסביר עוד נקודה אחת לגבי האגרות. בעצם תהליך ההידברות חשפנו את עצמנו, אנחנו כמדינה, ובחצי השנה האחרונה אנחנו לא גובים את אותן אגרות, דבר שיוצר קשיים לכולנו.
היו"ר חיים כץ
לחברות הפארמה זה יוצר קשיים?
רוני גמזו
לא, להן זה לא יוצר קשיים. לכן אנחנו בסעיף הראשון של מועד החלת הפעימות, אנחנו חושבים שהבקשות קצת לבקש יותר מדי אחרי שמספר חודשים כבר אין גבייה של אגרות. אנחנו מדברים כאן על שתי פעימות כי פעימה שלישית אמורה להגיע בתקנות או בהסדר הבא. שתי הפעימות, אנחנו מבקשים שהפעימה הראשונה תהיה מיידית והפעימה השנייה תהיה באותו זמן שחשבנו שהיא אמורה הייתה להיות. זה שהפעימה הראשונה איחרנו אותה ודחינו אותה לצורך ההידברות, לא צריך עכשיו לנצל את ההזדמנות ולדחות גם את הפעימה השנייה.

לכן אני חושב שההסדר כאן הוא בנקודה הזאת סביר ואנחנו מחילים פעימה ראשונה באופן פחות או יותר מיידי ואת הפעימה השנייה בתחילת שנת העבודה, בשנת 2013.הבקשה לדחות את זה בעוד שנה, היא לא סבירה. זה לנושא הפעימות.

יש עוד בקשות שהיו של הארגונים ואני אעבור על הבקשות עצמן. יש בקשה שמדברת על כך שאנחנו לא נגבה אגרה על כל תכשיר שהוא מגיע מאתרי ייצור שונים. זאת אומרת, התכשיר נרשם, הוא נרשם מאתרי ייצור שונים והבקשה הייתה שתיגבה בעצם אגרה אחת על כל אתרי הייצור. אנחנו בחנו את הסוגיה הזאת ואנחנו רוצים להגיע לפתרון שבו הרישום יהיה של כל אתרי הייצור יחדיו וכך אנחנו גם ניצור מצב שגם האגרה לא תצטרך להתפצל לאתרי ייצור שונים. כך נגיע בעצם למה שאתם רוצים אבל בדרך אחרת.
מימי קפלן
ד"ר מימי קפלן, מנהלת המכון לביקורת ותקנים, משרד הבריאות. ייצור בכימיה יהיה כמו בביולוגיה וכך כל התכשירים יירשמו, כל אתרי הייצור על תעודת רישום יחידה. זה ייתן מענה לעניין האגרה.
רוני גמזו
אז גם האגרה תהיה אחידה ולא תצטרכו אגרה על כל אתר ייצור.
זאב בלאט
מימי, משהו לא ברור כאן. תעודת רישום או תעודת איכות?
מימי קפלן
תהיה אגרה יחידה לכל אתרי הייצור. אם תעודת רישום, אז גם תעודת איכות.
זאב בלאט
תעודת רישום, זה רישיון.
מימי קפלן
נכון. גם תעודת איכות. זה אותו הדבר. זאת תעודת איכות אחת ותעודת רישום אחת עם נספח שמכיל את כל האתרים.
רוני גמזו
הנושא השני שהועלה על ידי הפארמה שהוא דומה בהקשר, זה נושא החוזקים. הבקשה הייתה שכל תכשיר שיש לו חוזק שונה, יהיה בעצם תכשיר אחד. אנחנו לא רואים את זה כך. כל תכשיר עם חוזק שונה, בעינינו הוא תכשיר אחר ועבודת התמחור והעלויות הכרוכות בכך הן שונות. לכן כאן אנחנו לצערנו לא יכולים להיענות לבקשות. כל אחד מהתכשירים בעלי חוזקים שונים, הם תכשירים בלעדיים, הם תכשירים שונים ועל כל אחד תהיה האגרה שלו.

הערה נוספת שקשורה בנושא של גודל החברות. הפארמה מנסה, אולי בצדק מנקודת מבטו, לומר שחברות גדולות ישלמו יותר וחברות קטנות ישלמו פחות. אפילו נכנסים כאן למחזורי מכירות שאנחנו לא יודעים אותם, לא יכולים להיכנס אליהם וגם כאן יש שאלות רבות וגדולות שיוצרות לנו בעיה בכלל בהסתכלות על התחום. אנחנו לא קובעים רגולציה ואנחנו לא עושים רגולציה בשום דבר שהוא. אנחנו לא רוצים להתחיל בזה, לבצע רגולציה על פי גדלים. כל חברה, קטנה כגדולה, צריכה לקבל את אותו שירות ואת אותה בדיקה. כל תרופה בהיקף אחד או בהיקף שני, צריכה לקבל את אותה התייחסות של המכון לביקורת ותקינה. גם אזרחי המדינה צריכים לקבל את אותה בקרה ואת אותה רמת וידוא איכות לגבי כל תרופה וזה לא משנה אם זאת חברה גדולה, או חברה קטנה, או תרופה עם היקף שוק גדול, או תרופה עם היקף שוק קטן. לכן אנחנו לא יכולים לבצע את ההפרדה הזאת. כל חברה צריכה לראות את השוק שלה וכל המאפיינים שלו ולעמוד בתשלומים הללו של האגרות שבסופו של דבר באותן בקשות שלכם אנחנו מדברים על תשלומים של אלף שקלים, 3,000 שקלים ואנחנו לא רואים בהם תשלומים שמפילים את החברות. לכן אנחנו לא יכולים להיענות לבקשה הזאת.

יש בקשה לתשלום אגרה אחת בלבד לכל תקופת החידוש. אנחנו מדברים על תשלום אחד כל עשר שנים. זאת התשובה שלנו שלהערכתנו נותנת פתרון גם לסוגיה הזאת. זה בין חמש לעשר שנים, תלוי בהקשר.
מימי קפלן
בסעיף 3, אנחנו לא מבינים אם הייתה הכוונה ולמה הייתה הכוונה, אם היא הייתה אחרת. אתם רוצים להעיר מה הייתה הכוונה?
היו"ר חיים כץ
בזמנם הם יעירו על הכול ביחד.
רוני גמזו
הדבר האחרון הוא ימי הבקרה כי כל יתר הדברים הם בעצם דברים שחוזרים על עצמם בהקשרים אחרים. אנחנו מדברים על כך שהבקרות, העלויות של הבקרות, דברים שכתוצאה מהשינויים אגף הרוקחות מחויב לבצע אותם, כמובן שלכל אחת מהבקרות אנחנו דורשים אגרה וזה דבר שמקובל. אנחנו לא יודעים לוותר על בקרות. העלות, כפי שאתם רואים, היא עלות מאוד מאוד שולית שמדברת בסך הכול על אלפיים שקלים. בכלל, כשאנחנו מסתכלים על העלויות שלנו אל מול עלויות של מרכזים אחרים בעולם, אנחנו מדברים על כך שאנחנו בסך הכול בין הצנועים ביותר בעולם באגרות שאנחנו יוצרים.

אני חושב שיצרנו כאן מערכת שהתחשבה בפארמה. הפריסה לשתי פעימות כבר בשלב הזה והפעימה השלישית שאנחנו אפילו לא יוצרים אותה כרגע, שהיא הייתה בבת אחת בהצעה המקורית שלנו, הפריסה הזאת, שאפילו את הפעימה השלישית אנחנו כממשלה, בהסכמת האוצר, כרגע לא רואים לנגד עינינו ולא הבאנו אותה לכנסת, אני חושב שיצרנו כאן מערכת שהיא באמת מאוזנת. יותר מכך, אתם יודעים את ההתחייבות שלנו והפעם היא התחייבות כתובה שלי כמנכ"ל לפרסם פעמיים בשנה את זמני הרישום בדרך שהוסכמה אתכם. זה דבר שלא היה בעבר והוא מביא את המערכת, גם מנקודת מבטי, למקום שבו האיזונים נשמרים והטובה שלכם נשמרת בהקשר הזה. אני חושב שהמקום הוא לקבל את זה לאחר הדברים שהסכמתי לקבל מבין ההערות שלכם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. יש לכם דובר, אחד שידבר בשם כולם?
חנה לאידרשניידר
אני מבקשת להתייחס. אני מלשכת המסחר. אני מבקשת להעיר לגבי תרופות שהן במחזור נמוך.
היו"ר חיים כץ
מה זה מחזור נמוך? מחזור מכירות נמוך?
חנה לאידרשניידר
מחזור מכירות מאוד נמוך.
קריאה
פר תכשיר.
חנה לאידרשניידר
תכשיר שנמכר לא בצורה גורפת.
היו"ר חיים כץ
לא צריך לבדוק אותו?
חנה לאידרשניידר
ודאי שצריך.
היו"ר חיים כץ
מי יסבסד את זה?
חנה לאידרשניידר
לא כדאי לייצר אותה ולא כדאי לייבא אותה.
היו"ר חיים כץ
שלא ימכרו אותה.
תמר דורון
אם כן, למה נגיע?
רוני גמזו
אני אענה. אנחנו רואים בחברות הפארמה, וכך אנחנו נעשה את הרגולציה מולן, כחברות שבתוך מערכת הבריאות המורכבת שלנו והטובה יש הרבה מאוד מצבים שתרופות בסופו של דבר משווקות גם כשלחברה לעתים זה נמצא בשולי הרווח שלה. אנחנו רואים את זה ואנחנו כל הזמן נמצאים אתכם בדו-שיח על הדברים האלה. כשאנחנו רואים שתרופה שהיא קריטית לבריאות הציבור נמצאת בשולי הרווח של החברות, גם אנחנו באים במגע ויוצרים לא מעט פתרונות. ראו את השינויים שעשינו ב-29 וגם שם מצאנו פתרונות. אנחנו לא רוצים לעשות את המדרגות האלו. אצלנו יש סברה שחלק מהחברות יקטינו מחזורים כדי לזכות באגרות יותר נמוכות ולכך אנחנו לא רוצים להגיע. כל יתר הדברים בתוך המערכת, אלה דברים שיהיו במגע ובשיתוף פעולה בינינו בתוך אגף הרוקחות.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להגיב. לפני כן תאמר האם הגעתם להסכמה על המחירים.
גיא גורצקי
לא הבנתי.
היו"ר חיים כץ
בישיבה הקודמת טענתי שהאגרות יקרות. זה היה אחרי שאתה סיכמת אותן?
גיא גורצקי
אני הסכמתי. בפרוטוקול מופיע שהתעשייה מסכימה. אדוני הופתע מכך גם בפעם שעברה. המנכ"ל לא היה, אבל התעשייה הסכימה. אנחנו לא חוזרים בנו משום דבר עליו הסכמנו עם המנכ"ל ואני גם מודה למשרד שבאמת בא בגישה חיובית.

כמה נקודות שכן היינו רוצים ללבן. שוב אני אומר, קיבלנו את העיקרון.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, שם ותפקיד.
גיא גורצקי
גיא גורצקי, פארמה ישראל, ארגון חברות הגג של חברות התרופות. לידי יושבים נציגי התאחדות התעשיינים ולשכת המסחר. אני מבקש לומר מילה לגבי הנושא של זמני רישום, נושא שלא חידדנו. לפרסם זמני רישום זה חשוב ואנחנו מודים על השינוי הזה. אני חושב שבמידה רבה השקיפות הזאת גם תוביל לשינוי מערכתי אבל היינו רוצים בתוך התהליך, לפרק אותו יותר לגורמים ולשים על השולחן את משך הזמן הכולל. בנייר העמדה של המשרד נכתב שמונה חודשים בממוצע. אני מניח שביולי נדע את המספרים המדויקים לפי פריסה, אבל כנראה שהמספרים הם יותר ארוכים. גם הצענו כאן אבני דרך בתוך הרישום. אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו אבני דרך ולקחת על עצמנו את האחריות של חברה שלא נותנת את התשובות בזמן, אבל אנחנו מבקשים שגם המשרד בתוכו ייתן מענה לעניין הזה.
רוני גמזו
אנחנו הסכמנו לפרק. אנחנו לא ניתן ממוצע כללי רע על כל התכשירים. אנחנו נפרק את זה.
היו"ר חיים כץ
אני אענה במקומך. זה לא במסגרת של התקנות האלה.
קריאה
זה השירות.
היו"ר חיים כץ
זה לא במסגרת התקנות האלה.
חנה לאידרשניידר
זה במסגרת ההסכמות.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל זה לא במסגרת התקנות. כשאני מקבל תקנות, כל ההסכמות שלכם אתם, מה שלא כתוב כאן, זאת אופרה אחרת. אם אתה רוצה לשפר עכשיו מצב, זה בסדר וזה לגיטימי, אבל כשאני מביא תקנות לאישור, אני מאשר את התקנות.
גיא גורצקי
אני מבין אדוני, אבל עדיין מאחורי הדברים זה לא דבר חדש מה שאני אומר. זה לא דבר שלא העלינו מספר פעמים בפני המשרד במשך זמן רב. מספיקה מילה של המנכ"ל עליו אנחנו סומכים במיליון אחוזים וכל מה שהוא יגיד כאן לוועדה, הוא יעמוד מאחורי זה גם אחר כך. אנחנו מבקשים אמירה של המשרד לגבי התהליך עצמו ואנחנו לא צריכים היום לסגור את זה אלא מספיק שהמשרד יתחייב שבמסגרת העלאה משמעותית ביותר – אנחנו מדברים כאן על משהו כמו פי עשר.
היו"ר חיים כץ
אתה הסכמת.
גיא גורצקי
לא אדוני. ממש לא.
היו"ר חיים כץ
ברגע שהסכמת, כנראה שזה היה כלכלי לך.
גיא גורצקי
לא, זה לא כלכלי לי. הערכת האגרות האלה היא עשרים מיליון שקלים שזה פי עשר ממה שאנחנו משלמים היום, כולל התעשייה.
היו"ר חיים כץ
מה עלות העבודה? מה הרווח שלהם? הם צריכים להרוויח.
גיא גורצקי
הסכמתי בחבילה אדוני. אמרתי גם בפעם שעברה ואני לא חוזר בי משום דבר, לא להסכמות ולא לצורך לכרוך את זה.
היו"ר חיים כץ
אתה כנראה לא מבין מה אני אומר. אני יכול להקריא ולאשר, אבל אני באתי מתוך רצון טוב לשפר אבל אתם עליתם כיתה. אמרתם שהוא רוצה לתת, אז נאכל יותר. אתה כבר לא היכן שהיית. עד עכשיו לא שילמת ובא משרד הבריאות ואומר עכשיו פעימה ראשונה ולא רטרואקטיבית. אתה לא יכול לשלם רטרו אבל לא מקצר את הפעימה השנייה. אני דן במה שכתוב כאן. כל הדיונים שלכם, מה שלא כתוב כאן, זה לא בתקנות האלה.
גיא גורצקי
אדוני, אני לא מבקש להכניס את זה לתקנות. אנחנו מבינים את הנוסח המשפטי. אני חושב שיש עניין לוועדה לעסוק בסוגיות האלה. לוועדת הבריאות יש עניין שגם התרופות יגיעו יותר מהר לחולים, לנו יש עניין בזה ולמשרד יש עניין בזה. אנחנו מבקשים שזה ייאמר. אנחנו מדברים על זה הרבה שנים, עוד לפני שהמנכ"ל נכנס לתפקידו, הזמנים התקצרו אבל יש עוד הרבה דרך לעשות ואנחנו מבקשים שתהיה התחייבות כזאת גם במסגרת הדיון הזה, וכרוכה לתקנות. זה לא בלתי סביר שמעלים בצורה דרמטית את האגרות ולא תהיה מחויבות לשיפור. זה מקובל וזה לא משהו שהמצאנו.
רוני גמזו
כפי שאמרתי, עד כה הנתונים לא נחשפו בצורה מלאה, מפורטת, בשקיפות וכפי שהתעשייה רצתה. ביקשתי נייר מהתעשייה לפני שלושה-ארבעה חודשים וקיבלתי אותו. אני חושב שקיבלתי את הנייר במלואו. ביקשתי פירוט של זמני הרישום שיחשפו בצורה שקופה וזה יפורק לתרופה כזו, לתרופות מרשם, לתרופות גנריות וכולי. הבקשות הנוספות שמגישים עכשיו, שבתוך התהליך תפרט לי את זה ואת זה ואת זה, בשלבים הראשונים מורכב לנו לבצע אותן אבל אנחנו נמשיך להיות אתכם בקשר כשהמטרה שלנו היא לשקף הכול. אין לנו שום כוונה להסתיר. אנחנו יודעים שדיווח וריפורטינג משפר תהליכים. זאת המטרה ארוכת הטווח שלנו בשיתוף אתכם.
גיא גורצקי
המשרד הביע את עמדתו. אני אומר שוב שאני חושב שאנחנו יכולים להגיע לדיאלוג יותר פרטני. אני מקבל את עמדת היושב ראש שזה לא יקרה סביב השולחן הזה אבל אנחנו מבקשים שזה יקרה. אני חושב שזה יהיה טוב לכולם וזה פתיר. תרופה שהיום המשרד צריך לקדם אותה כל מיני סיבות בריאותיות, לוקח חודשיים ולא שנה וחודשיים. הפערים האלה ניתנים לקיצור.
לגבי הפעימות. אנחנו מבינים את עמדת המשרד. היושב ראש הביע את דעתו. עדיין כל אחד צריך זמן היערכות. בינתיים תקציב הוא תקציב והחברות עובדות לפי תקציב שנתי. מבחינתנו אנחנו זקוקים לזמן היערכות ועמדתנו היא שצריך כאן סוג של ריווח גם לתקנות, גם אם הן באות היום ולכאורה הרווחנו שישה-שבעה חודשים. עדיין משהו מיידי זה קשה כי התקציב נערך באופן שנתי.
היו"ר חיים כץ
לא לקחתם את ההוצאה בתקצבי?
נעמה אור
לא.
היו"ר חיים כץ
כשהכנתם תקציב לשנת 2012, לא לקחת את ההוצאות של האגרות?
נעמה אור
לא.
היו"ר חיים כץ
מי נציג החברות שעשה תקציב ולא לקח בחשבון את העלויות?
נעמה אור
אני יכולה לדבר רק בשם עצמי. אני נעמה אור מחברת נוברטיס. לא היה על מה לבנות באמצע ב-2011 כי זה הזמן שבו אנחנו עושים את התקציב.
היו"ר חיים כץ
כמה יש לך?
נעמה אור
תמיד אנחנו לוקחים בסביבות עשרה אחוזים ממה שאנחנו יודעים כי יש העלאה רגילה בסביבות ספטמבר אבל זאת העלאה בסדרי גודל אחרים לחלוטין. ידענו שעומד להתקיים דיון. אתה שומע את חברותיי ורואה שזאת לא רק חברת נוברטיס אלא מדובר כאן על חברות גדולות אחרות.
היו"ר חיים כץ
מה התקציב השנתי שלך?
נעמה אור
אני לא זוכרת בעל פה. אנחנו מדברים כאן על אגרות.
היו"ר חיים כץ
כמה כסף יש לך בתקציב השנתי שאת יכולה להזיז ימינה ושמאלה?
נעמה אור
אין לי כאן את התקציב שלי.
היו"ר חיים כץ
מה תהיה התוספת בגלל האגרות?
נעמה אור
זה פי עשר.
היו"ר חיים כץ
אם יש לך מיליון שקלים ואת צריכה לשלם חמישים אלף שקלים או מאתיים אלף שקלים בגין האגרות, זה לא משנה פי כמה כי על הפי כמה כבר הסכמתם. אם היית אומרת שלא הסכימו וכי כפו עליכם, זה משהו אחר.
נעמה אור
אני חושבת שגם גיא אמר בדיון הקודם שההסכמה הייתה בכפוף לכך שזה יתחיל בראשית 2013 על מנת שנוכל להיערך. כשאנחנו אומרים שבאמת אין לנו תקציב, אין לנו את התקציב הזה. כשאנחנו הכנו את העשרה אחוזים, אלה עשרה אחוזים שכבר נלקחו. אנחנו עושים תכנון על פי מה שאנחנו מתכננים להגיש. יש לנו איזשהו משחק אבל הוא לא משחק בסדרי הגודל האלה.
היו"ר חיים כץ
מה סדרי הגודל?
נעמה אור
אני לא אומר מספרים כי אני לא זוכרת.
היו"ר חיים כץ
את אומרת סדרי גודל כאלה. אולי זה אלפיים שקלים? אני מגזים, אבל אם את לא יודעת כלום, אולי אלה אלפיים שקלים?
נעמה אור
יש לי איקס תכשירים שאני מתכננת להגיש.
היו"ר חיים כץ
כמה כסף?
נעמה אור
אני לא יודעת וגם אסור לי להגיד.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לך. זה לא רציני. ההופעה שלך לא רצינית.
גיא גורצקי
אדוני, ברמת חברה, אלה לא הנתונים. לחשוף כאן נתונים פרטניים של חברה, אני לא חושב שזה במקום. אנחנו מדברים כתעשייה.
היו"ר חיים כץ
מה זה פרטניים?
גיא גורצקי
פרטניים, ברמת חברה בודדת, כמה תכשירים יש לה, כמה זה עולה, כמה חידושים. אלה דברים שהם חסויים בינם לבין משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
מה שאתה אומר זה שאנחנו יודעים לשלם. זה מה שאמרת כאן בעברית.
גיא גורצקי
בגין שירות. בגין שירות. זה מאוד ברור.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם מגייסים כסף? כמה זמן אתם צריכים כדי לשלם את זה? להיערך לתשלומים.
גיא גורצקי
עמדתנו הייתה 1 בינואר.
רוני גמזו
מכיוון שכולנו מתועדים וכולנו יודעים הרבה מאוד דברים, הנייר הרשמי – עוד לפני הדיונים ולפני הדיבורים שכל הזמן מתקיימים עם הפארמה – שנחת אצלכם במשרדים היה חמישה חודשים לפני סוף 2011. חמישה חודשים לפני סוף 2011. אני שוב חוזר על זה, חמישה חודשים לפני סוף 2011.
היו"ר חיים כץ
אני המנכ"ל, אנחנו נעבור להקראה.אתם תשלמו תשלום ראשון ב-1 באוגוסט והתשלום השני ב-1 בינואר 2013. הפעימה השלישית היא לא בתקנות האלה.
נועה בן שבת
תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62(1) ו-66(א)(5) לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות אגרות הבריאות, התשמ"ט-1989 (להלן – התקנות העיקריות) –
(1)
בתקנת משנה (א), במקום "עליית" יבוא "שינוי".


גם זה שינוי לטובה כי המדד גם עשוי לרדת.

(2)
אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג1)
עדכון הסכום, כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכום שנקבע ליום השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה (ג)".

2.
תיקון התוספת הראשונה


בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות –
(1)
בפרט 1, במקום "תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים)" יבוא "תקנות הרוקחים (תכשירים)".

(2)
אחרי פרט 1 יבוא:


"1א.
תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט-2008".
3.
תיקון התוספת השנייה


בתוספת השנייה לתקנות העיקריות –

(1)
בפרט 1 -

(א)
ברישה, במקום "בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים)" יבוא "בתקנות הרוקחים (תכשירים)".


(ב)
בפסקה (1) -(1)
במקום פסקאות משנה א עד ד יבוא:
בשקלים חדשים
"א.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך רישום –
16,200

ב.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך


חידוש רישומו
6,600ג.
בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה

4,020
ד.
בעד שינוי בבדיקת איכות או בתעודת

איכות של תכשיר -
(1)
שינוי מסוג משמעותי המצריך


את בדיקת המנהל


2,300

כאן אני רוצה לברר שבאמת קיבלתם.
גיא גורצקי
לא, לא קיבלנו. המשרד גם לא התייחס לזה.
נועה בן שבת
בסוף הדיון הקודם הייתה הבהרה ששינוי מסוג משמעותי הוא טייפ 2.
רוני גמזו
כן.
גיא גורצקי
יש דברים שהם רק דורשים יידוע של משרד הבריאות. אנחנו מבקשים שהנושא הזה יהיה פטור.
רוני גמזו
בוא נסגור שההגדרה של טייפ 2 והגדרה של הסוגים השונים הם ידועים בינינו. אנחנו לא ממציאים את הגלגל אלא הדברים האלה ברורים וידועים. אם יהיו חידודים שתדרשו מאתנו לעשות, נשב ונתאים אותם אבל הדברים האלה ידועים.
גיא גורצקי
טייפ 2, אנחנו מבינים. בטייפ 1, יש דברים שהם דורשים רק יידוע ויש דברים שדורשים בדיקה. זה גם בלתי צפוי. צריך להבין שיש עכשיו חברה ששינתה את שמה והיא צריכה בבת אחת להחליף את כל התכשירים שלה.
רוני גמזו
אנחנו מדברים כאן על טיפ 2, נכון?
גיא גורצקי
לא, בשינוי משמעותי שצריך את אישור המנהל, אנחנו מבינים. לגבי דברים שדורשים רק יידוע ולא דורשים כל עבודה של המשרד.
רוני גמזו
אתה מדבר על סעיף 2, שינוי אחר?
גיא גורצקי
כן.
רוני גמזו
שינוי אחר, אנחנו מדברים על טייפ 1 A ו-B. זאת הכוונה.
גיא גורצקי
אלה דברים שרק דוברים נוטיפיקיישן. רק דורשים יידוע ויש דברים שדורשים בדיקה. את הבדיקה אנחנו מבינים, אבל לגבי יידוע, כתבנו את זה כאן, אנחנו מבקשים שזה לא יחול ושיהיה פטור מהדבר הזה.
מימי קפלן
טייפ 1-A, מאפשר ליצרנים להתקדם ולהחיל את השינוי וליידע את המשרד בדיעבד. זה השינוי. זה לא אומר שאנחנו לא מבצעים על זה עבודה. אנחנו מבצעים על זה עבודה וכך בוצע התמחור. התמחור בוצע כולל השינויים האלה ולכן אנחנו חושבים שגם לאלה מגיעה אגרה. אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא בודקים אותם. אנחנו שומרים לנו את הזכות לעשות אתם מה שאנחנו מבינים, אם אנחנו נבדוק את כולם או נבדוק אותם באופן יותר מדגמי, אבל תמחור בוצע לכמות של כל השינויים מטייפ 1 וטייפ 2.
גיא גורצקי
שוב אני אומר שאי אפשר לצפות כאן את ההוצאה כי השינויים לא צפויים. אתה יכול לקבל על כל המוצרים שלך בבת אחת, כמו שהזכרתי. לכן אנחנו מבקשים כאן לבוא לקראת התעשייה ולעשות כאן הפרדה כאשר על חלק ממנה לא נגבית אגרה או נגבית אגרה יותר נמוכה.
מימי קפלן
יש שני סוגים של שינוי אחר, שינוי אחר שכרוך בהודעה בלבד.
רוני גמזו
האם אני יכול לכתוב שינוי אחר לשיקול דעת המנהל?
נועה בן שבת
אני חושבת שזה לא יהיה מספיק ברור.
מימי קפלן
הרי מדובר כאן באמת במספרים של שינויים ואלה מספרים גדולים. לו עשינו את התמחור רק לגבי טייפ 1-B, המספר היה יותר קטן והאגרה הייתה יוצאת יותר גבוהה. גם לטייפ 1-A מבוצעת עבודה.
רוני גמזו
יכול להיות שאני אפטור אותם מחלק מהדברים, אחרי שאני אלמד את הנושא.
היו"ר חיים כץ
נוציא את השינוי האחר, את כל הסעיף.
רוני גמזו
לא, אני לא יכול.
היו"ר חיים כץ
אתם צריכים לקבל החלטות.
רוני גמזו
יש שני סוגים של שינויים, אחד שנקרא טייפ 1 והשני שנקרא טייפ 2. אנחנו הכנסנו לכאן את כולם וכולם חייבים באגרה. הם אומרים שבתוך טייפ 1 יש לפעמים מצבים שהם שינויים מסוימים.
היו"ר חיים כץ
מה זה מסוימים? מינוריים.
רוני גמזו
מינוריים אבל זה שינוי לכל דבר. אני מוכן, לאחר התקנות, לקבל הצעות מהתעשייה. אם אנחנו נראה שיש מספר דברים שהם באמת לא דורשים אגרות, אנחנו נפטור אותם, אבל כרגע אנחנו חייבים כיוון שזה הסל וזאת המסגרת הכוללת של כולם.
נועה בן שבת
אתה יכול להגיד שינוי אחר למעט שינוי שאינו מצריך כל בדיקה?
קריאה
אבל כתוב כאן בדיקה.
רוני גמזו
בכל שינוי יש בדיקה. גם אם אני לא מצריך או מתנה את האישור של השינוי בבדיקה, אני עושה את הבדיקה. לכן אני לא יודע על מה הם מדברים, על איזה מצבים ספציפיים.
גיא גורצקי
שינוי שם.
רוני גמזו
אבל זה לא יכול להתקבל עכשיו. אני מציע שאנחנו נאשר את זה ואם יהיו לכם הערות אלינו ותבקשו פטור מאגרה על דברים מסוימים, אנחנו נהיה זכאים, בעלי סמכות וזכות לתת להם פטור מאגרה בדברים מסוימים.
בתיה הרן
אני רוצה לומר שלא כצעקתה גם סעיף 1 וגם סעיף 2 הם תת סעיפים בעד שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות. זאת אומרת, אם זה שינוי שם למשל, זה לא שייך לבדיקת איכות או לבדיקת תעודת איכות. לכן ממילא זה מצטמצם.
מימי קפלן
זה שינוי בתיק האיכות וזה שינוי בכל העולם.
כרמל פלדמן אבוטבוטל
אפשר להציע הצעה? כרמל פלדמן, התאחדות התעשיינים. אני חושבת שבהקשר של השינויים, מאחר שבאמת מדובר בדברים שמגיעים לסכומים מאוד משמעותיים בחברות, שלפחות משרד הבריאות יהיה נכון לעשות ריכוז. אם אני הגשתי שינוי גדול ושינוי קטן, יגבו ממני אגרה אחת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נגדיר את זה כך ואני מקווה שזה ירצה אתכם: שינוי אחר, למעט שינוי שהמנהל הורה שלא תחול לגביו אגרה. זה יהיה הניסוח.
תמר דורון
אני מהחברות הקטנות.
היו"ר חיים כץ
מה זאת חברה קטנה?
תמר דורון
זאת חברה שמתמחה בתחום מסוים שזה קרדיולוגיה.
היו"ר חיים כץ
מה המחזור של חברה קטנה?
תמר דורון
כרגע?
היו"ר חיים כץ
בכלל. מה המחזור של חברה קטנה?
תמר דורון
אצלנו הוא מאוד מאוד קטן.
היו"ר חיים כץ
מה זה מאוד מאוד קטן?
תמר דורון
שני מיליון.
היו"ר חיים כץ
כמה עובדים יש לך בחברה?
תמר דורון
חמישה.
היו"ר חיים כץ
למה חמישה עובדים על שני מיליון מכירות?
תמר דורון
כי גם אני עובדת ואני נחשבת לשני עובדים.

אני אומר לך למה אני כאן. מישהו צריך להאציל קצת שפיות לנושא וסליחה על הניסוחים החריפים.
היו"ר חיים כץ
דברי חופשי.
תמר דורון
שלום למנכ"ל. אני כבר אמרתי את דעתי. החברות הקטנות נאנקות. אתה שואל על מחזורים אבל לא כולנו גדולים. בעצם הקיום שלנו אנחנו מורידים מחירים ונותנים שירות מצוין.
היו"ר חיים כץ
אבל למה את מחזיקה חמישה עובדים?
תמר דורון
מזכירה, בתי ועוד בתי ואני. זה הכול.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה לשאול אותך כמה שעות הבנות שלך עובדות בעסק.
תמר דורון
הרבה, וגם אני עובדת הרבה, עדיין בגילי.
היו"ר חיים כץ
עסק עם מחזור מכירות של 170 אלף שקלים בחודש, לא צריך להחזיק חמישה עובדים.
תמר דורון
בואו נהיה רציניים. הקפיצה בתשלומים היא פי עשר.
היו"ר חיים כץ
גם אני חשבתי שזה יותר מדי, אבל אמרו לי הנציגים שלי שהתבלבלתי.
תמר דורון
אם אתה שואל אותי, הם התבלבלו.
היו"ר חיים כץ
הם אמרו לי שהתבלבלתי וזה לא יותר מדי. כך הם אמרו לי. אני לא מבין בפארמה ובמכירות, אבל הם אמרו לי שהתבלבלתי וכי הם מרוצים.
תמר דורון
מה שאוכל פיל, לא אוכל אנקור.

הסיפור הוא מאוד פשוט. הקטנים ימותו בדרך כי הם לא יעמדו בתשלומים האלה. חברות חוץ, הרבה מהן, לא תרצינה לעזור באגרות כאלה. התוצאה בטווח קצר היא שלא יהיו תרופות אבל סליחה, אנחנו לא יכולים להרשות את זה. חמישים שנים אני בשטח ויש לי מחויבויות לחולי מדינת ישראל ואל תראה בזה פראזה בבקשה. אני מתכוונת לכל מילה שאני אומרת.
פעימה ראשונה ושנייה, אף אחד כאן לא ניסה לסדר אף אחד ולהרוויח שישה חודשים. באמת לא. באמת צריכים היערכות. מה שקרה זה שהייתה מהפכה שלמה במערך שלנו. אני עם שני מוצרים להרדמה, שני מוצרים טובים ובסיסיים, צריכה עכשיו להיות יבואנית ופירושו של דבר לשלם 35 אלף שקלים רק לקבל את התואר הזה, צריך רוקח ממונה, צריך זה וצריך זה. אתה שואל אותי אם אני מטורפת כי אני ממשיכה, יתכן שכן, אבל נראה, העתיד יוכיח.

אני מבקשת שתתנו יד לכך שהקטנים לא ימותו בדרך. יש כבר ניסיון של התחשבות ותודה על כך. אתה אמרת לי שתתחשב ואני גם ראיתי את זה כאן. אני באמת חושבת שהמחזור של ה-300 אלף או 500 אלף, זאת מחשבה נכונה.
היו"ר חיים כץ
כמה גופים קיימים והמחזור שלהם הוא כמו המחזור שלך? בערך.
תמר דורון
אני חושבת שתהיינה כעשר חברות עד 15.
היו"ר חיים כץ
שהמחזור שלהן הוא 160-170 אלף שקלים בחודש?
תמר דורון
לא נכנסתי לכיסו של אף אחד. יש כאלה שכן רוצים להמשיך. היה מחזור הרבה יותר גדול, אבל החברות נמכרו והלכו. זה כרגע לא רלוונטי ולא בוכים על חלב שנשפך. יש שתי אפשרויות כאשר האחת היא להמשיך ולהילחם או להתקפל ולומר שלום. אני החלטתי להמשיך להילחם ולכן אני כאן.
היו"ר חיים כץ
עשית תוכנית עסקית?
תמר דורון
אתה חושב שלא? לא עם אחד אלא עם שני יועצים.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אני רגוע.
תמר דורון
כבוד המנכ"ל, ביחס לאגרות של אותו מוצר חוזקים שונים. זאת עבודה קצת שונה אבל כאן אתם לא יכולים לעשות הנחות? אם אני ארצה לרשום מוצר בארבעה חוזקים, תתחיל להכפיל ותראה לאן נגיע. ארבעה חוזקים של אותו מוצר.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע אם זה אותו מוצר. כל אחד בבדיקה נפרדת.
תמר דורון
זה מצריך עבודה.
היו"ר חיים כץ
אלה ארבעה מוצרים.
תמר דורון
לא. אם אבא שלך או אבא שלי יצטרכו חוזק מסוים, אני לא ארשום אותו כי לא כדאי לי. נניח. קח את זה בחשבון. אנחנו מפשטים דברים, אנחנו עושים אותם מאוד פשוטים ומאוד קלים. רבותיי, אלה דיני נפשות כאן ומי כאנשי משרד הבריאות וכבוד המנכ"ל יודעים את זה.
היו"ר חיים כץ
כסף זה דיני נפשות.
תמר דורון
לא. זה דמים. כסף ודמים, לא במקרה נקראים באותו שם. אני באמת מבקשת כאן התחשבות.
כרמל פלדמן אבוטבוטל
אתה מזכיר הרבה שאנחנו הסכמנו לאגרות. אנחנו הסכמנו לאגרות וישבנו במספר דיונים עם משרד הבריאות ובכל הדיונים האלה ביקשנו להחריג את מוצרי השירות ואת המוצרים הקטנים. אנחנו הסכמנו לכך בתנאי.
היו"ר חיים כץ
לא בתנאי. שימי לב מה את אומרת לי. את אומרת שביקשתם להחריג ובסוף דבריך את אומרת שהתניתם. אלה שני דברים שונים לגמרי.
כרמל פלדמן אבוטבוטל
באותו שיח שהתקיים.
היו"ר חיים כץ
ביקשתם להחריג ואמרתם שאתם מבקשים. אם הייתם מתנים, הייתם מתנים.
כרמל פלדמן אבוטבוטל
אנחנו לא יכולים לבוא בפוזיציה כזאת.
היו"ר חיים כץ
אתם יכולים הכול. ברגע שבאתם למשא ומתן, אתם יכולים הכול.
כרמל פלדמן אבוטבוטל
אנחנו הבנו שתהיה הסכמה וגם באותה פגישה נאמר לנו שהם ישקלו לעשות כך.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל לא התניתם. ביקשתם והם אמרו שהם ישקלו. הם שקלו ואמרו שהם לא מסכימים ולא יכולים.
גיא גורצקי
אדוני המנכ"ל, המשרד לא ישקול דבר כזה? אם יש תכשיר שירות שהמשרד מבקש מהחברה להביא אותו, לא תהיה אופציה לפטור?
כרמל פלדמן אבוטבוטל
לא ביקשנו פטור. ביקשנו פשוט לחזור לאגרות הנוכחיות.
תמר דורון
יש להפעיל שיקול דעת.
רוני גמזו
אנחנו לא במקום של לבטל אגרות. אנחנו לא חושבים שהחסם להביא תכשיר לארץ או לרשום תכשיר הוא האגרה. אנחנו מכירים טוב את יתר המורכבויות שיש להם וזה לא החסם העיקרי. בואו לא נתבלבל כי זה לא החסם העיקרי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו ממשיכים בהקראה.
נועה בן שבת
ד.
בעד שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות

של תכשיר –
(1)
שינוי מסוג משמעותי המצריך את

בדיקת המנהל
2,300

(2)
שינוי אחר, למעט שינוי שהמנהל


הורה שלא תחול לגביו אגרה

530".
כמובן שיתכן שהנוסח קצת ישתנה.

(2)
בפסקאות משנה ה ו-ו, בכל מקום, במקום "תכשיר רפואי" יבוא "תכשיר".

ג.
בפסקה (2) -


(1)
בכל מקום, במקום "תכשיר רפואי" יבוא "תכשיר".

(2)
בפסקת משנה ב, בטור "בשקלים חדשים" במקום "929" יבוא "1,860".


אנחנו מדברים כאן על חידוש רישיון של תכשיר.
(2)
אחרי פרט 1 יבוא:

"(1א)
בתקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט-2008 -

בשקלים חדשים(1)
בעד בקשה לקבלת אישור או חידושו -

35,000(2)
בעד בקשה לקבלת העתק תעודת GMP
-
180

(3) בעד יום בקרה או ביקורת של עובד

שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן

תעודת GMP, או לצורך ביצוע בקרה

או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה

או ביקורת פתע בעסק -3,600".
אנחנו גם שאלנו לגבי יום הביקורת, איך אנחנו מוודאים שלא יוצאים סתם לביקורת ומה הנהלים לביקורת. קיבלנו ממשרד הבריאות איזושהי הבהרה שיש נוהל מסודר לביקורות אבל גם הבנו שבקרה אחת נכללת במסגרת תעודת בדיקת האיכות.
מימי קפלן
הלכנו לקראת הבקשה הזאת בזה שכללנו בקרה אחת באישור היצרן, באגרה של אישור היצרן, אגרה של בקרה אחת לחמש שנים תיכלל באישור היצרן. לגבי הנהלים, סיפקנו את הנהלים שמחייבים אותנו בתקנות, שאלה הנהלים האירופאיים שמצוטטים בתקנות והם קובעים את אופן קביעת תוכנית הבקרות. אנחנו גם חברים בארגון בינלאומי שגם לו יש נוהל שמחייב אותנו ויש לנו תוכנית מראש שעומדת לבקרת המנכ"ל בכל עת.
נועה בן שבת
אלה נהלים שאתם מכירים?
חנה לאידרשניידר
לא.
מימי קפלן
אלה נהלים שנמצאים בפאבליק דומיין אבל אפשר לספק אותם.
חנה לאידרשניידר
אנחנו עדיין חושבים שמחיר ליום ביקורת הוא גבוה מאוד.
היו"ר חיים כץ
שאלנו אם אתם מכירים את הנהלים ואמרת לא. היא אומרת שהם מפורסמים ציבורית. אם אתם לא מכירים, אולי זה לא מעניין.
חנה לאידרשניידר
החברות מכירות.
נועה בן שבת
האם הנהלים מתייחסים גם לביקורת פתע?
מימי קפלן
כן.
נועה בן שבת
(3) בעד יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן

תעודת GMP, או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה

או ביקורת פתע בעסק למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור חדש או חידושו
-

3,600".
בעצם אנחנו ממעטים את הביקורת הראשונה. מעבר לזה, הודעתם שיש יומיים וחצי ימי בקרה.
מימי קפלן
ממוצע. לא יומיים וחצי אלא הביקורת מתבצעות בממוצע אחת לשנתיים ואישור היצרן הוא אחת לחמש שנים. מאחר שהאישור יכלול את אחת הביקורת ומאחר שבממוצע בחמש שנים יש שתי ביקורות וחצי, יישאר לשלם עבור עוד ביקורת וחצי.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, 5,000 שקלים.
מימי קפלן
לא. זה הרבה יותר מ-5,000. זה ליום בקרה.
היו"ר חיים כץ
3,600.
נועה בן שבת
כמה ימי בקרה יש?
מימי קפלן
זה תלוי. אצל יבואנים יש יומיים עבודה ואצל יצרן שבעה-שמונה ימים. שמונה ימי בקרה. סכום עבור יום בקרה, הממוצע במדינות אחרות, הוא אותו סכום שאנחנו נקבנו ביורו.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל המשכורות ביורו.
מימי קפלן
בגופים שאנחנו נמצאים מבוצע תמחור של העבודה הנכללת בבקרה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים באים לבקרה?
מימי קפלן
בדרך כלל שניים עד שלושה. לפעמים בחלק מהבקרה יש בן אדם שלישי.
היו"ר חיים כץ
למה 3,600 שקלים?
מימי קפלן
יש לזה פירוט מלא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו יכולים לקבל אותו?
מימי קפלן
כן. יש מסמכים דומים של גופים מקבילים, האירופאים ובארגון הבינלאומי, שכוללים בזה את ימי ההכנה לביקורת ואת ימי כתיבת הדוח, שזאת עבודה מאוד ממושכת, את כל מה שקשור, את המעקב אחרי הדוח, תשובות היצרן וכל הטיפול בזה. כל זה נותן את הסכום הזה.
אורלי ביטרמן
שעת עבודה כפול כמה ימים.
היו"ר חיים כץ
אם את אומרת שאצל אחד זה שבעה ימים ואצל אחד יומיים, איך זה שכולם משלמים 3,600 שקלים?
מימי קפלן
היבואן מבצע פעולות הרבה יותר פשוטות מאשר היצרן.
היו"ר חיים כץ
למה אצל היבואן זה 3,600 שקלים ליום?
אורלי ביטרמן
המחיר הוא לכולם אחיד. סך כל שעות העבודה.
היו"ר חיים כץ
את יודעת לתת לי את החישוב שעשית?
אורלי ביטרמן
כן. יש לנו חישוב.
היו"ר חיים כץ
יש לנו, זה לא מספיק. את יודעת לתת לי את זה עכשיו?
אורלי ביטרמן
אין לי כאן, אבל אני יכולה לומר לך בעל פה.
היו"ר חיים כץ
לא, אני לא סומך על מה שאתם אומרים. מה שאתם אומרים בעל פה, מניסיוני הדל, אני לא סומך. יותר מדי פעמים ראיתי שאתם באים לא מדויקים, לא צמודים למספרים וכי המספרים שאתם מגישים לא זהים. אני מאמין ומאמין, אבל אנחנו באים ליום בדיקה, למה 3,600 שקלים?
אורלי ביטרמן
אמרתי.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אמרת. את יודעת לתת לי את המספרים?
אורלי ביטרמן
יש לי במחשב אצלי את הקובץ.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לך למסור את המספרים?
אורלי ביטרמן
אני יכולה לשלוח אותם היום.
היו"ר חיים כץ
עכשיו. אני רוצה לקבל מספרים. היא עשתה את התחשיב ואני רוצה להבין איך בנוי הסכום של 3,600 שקלים.
נועה בן שבת
אני רוצה להבין. אתם מדברים על בקרה ראשונית פטורה גם אם אלה מספר ימי בקרה?
היו"ר חיים כץ
אני לא מאשר את יום הבקרה. אנחנו נקיים דיון נוסף רק על יום הבקרה.
נועה בן שבת
4.
תחילה

(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט בתקנת משנה (ב), ב-1 באוגוסט 2012 (להלן – יום התחילה).

(ב)
תחילתן של פסקאות משנה א עד ג בפרט 1(1) בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות אלה, ותחילתה של פסקה (3) בפרט (1א) בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה – ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).
פסקה (3) בפרט (1א) תימחק. זאת הפסקה אותה אנחנו מוחקים.

יש כאן גם הוראת שעה שמתייחסת לשנה זו, עדיין לשנת 2012.

5.
הוראת שעה

על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), יראו כאילו –
(1)
במקום פסקאות משנה א עד ג בפרט 1(1) בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות אלה, נאמר:


בשקלים חדשים


"א.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך רישום


8,100

ב.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך חידוש רישומו

3.300

ג.
בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה2,010".
-פסקה (3) לא קיימת ואדוני לא מאשר אותה לעניין המקורי, אז גם בוודאי לא להוראת השעה.
פסקה (2) בהוראת השעה מתייחסת לפסקה (3) שאותה לא אישרת קודם ולכן לא נאשר אותה גם כאן.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
קריאה
לגבי התחילה, אני מבין שאדוני קבע 1 באוגוסט.
היו"ר חיים כץ
נכון.
נועה בן שבת
אלה התקנות הראשונות. יש עוד שתי תקנות שאקרא אותן מהר כי הן קשורות לזה.

תקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47א(א)(2) ו-62 לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה) ובאישור שר האוצר – אני מציעה לבחון האם צריך גם את סעיף 66 ואת אישור הוועדה שאני חושבת שהם נדרשים ולכן צריך להוסיף זאת ברישא - אני מתקין תקנות אלה:
היו"ר חיים כץ
אנחנו מכניסים באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נועה בן שבת
אנחנו חושבים שממילא זה מתחייב אלא שזה הושמט ברישא.

1.
תיקון תקנה 27


בתקנה 27 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986, במקום תקנת משנה (א) יבוא:
(א)
בעד בדיקת איכות שערך המכון ובעד תעודת איכות של תכשיר או של חומר גלם של תכשיר שהוציא, או שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות של תכשיר כאמור – כאן אני חושבת שצריך להוסיף למעט שינוי שהמנהל הורה שלא תחול עליו אגרה כדי לבסס את השינוי הקודם - וכן בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה תשולם האגרה כמפורט בסעיף 1 בתוספת השנייה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן – תקנות האגרות)".
2.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה ב-1 באוגוסט 2012.

תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) (תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47א(א)(2) ו-62 לפקודת הרוקחים – כפי שציינתי קודם, צריך להוסיף גם את סעיף 66 ואת אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות - (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), ובהסכמת שר האוצר לפי סעיף 47א(א)(2) לפקודה אני מתקין תקנות אלה:

1.
החלפת תקנה 27

במקום תקנה 27 לתקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט-2008 (להלן – התקנות העיקריות) יבוא:

"27.
אגרות

בעד מתן שירות מהשירותים המפורטים להלן תשולם האגרה הקבועה בפרט 1א בתוספת השנייה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989"


(1)
בקשה לקבלת אישור או חידושו.

(2) בקשה לקבלת העתק תעודת GMP.

את פסקה (3) לא נקרא כי היא נוגעת ליום הבקרה שעדיין לא אושר.

2.
ביטול התוספת

התוספת לתקנות העיקריות – בטלה.
היו"ר חיים כץ
לפתע פתאום נמצאו הנתונים?
אורלי ביטרמן
מצאתי את המסמך.
היו"ר חיים כץ
תעבירי אלי העתק שלו. צלמי אותו ותני לי כדי שנראה היכן אנחנו חיים.
תמר דורון
אישור או חידוש, סכום של 35 אלף, זה פעם בחמש שנים או בעשר שנים?
נועה בן שבת
פעם ראשונה זה חמש שנים ואחרי כן זה יהיה כל עשר שנים. נכון?
היו"ר חיים כץ
רוני, החידוש הוא עשר שנים?
מימי קפלן
החידוש הראשון – חמש שנים והבאים לעשר שנים.
קריאה
היא שואלת לגבי אישור יצרן יבואן.
מימי קפלן
אישור יצרן יבואן הוא לחמש שנים.
תמר דורון
רק לחמש שנים?
מימי קפלן
כן. 35 אלף זה נראה הרבה, אבל זה 7,000 שקלים לשנה.
קריאה
250 שקלים לשעת עבודה. אפשר לבוא ולעבוד אצלכם?
היו"ר חיים כץ
מה אנחנו עושים עם זה?
תמר דורון
מידתיות לחברות הקטנות.
מימי קפלן
זאת מתכונת אירופאית שמחייבת אותנו. זאת מתכונת שמוכרת בעולם ואנחנו לא יכולים לשנות.
היו"ר חיים כץ
אתם יכולים הכול. בואי נתחיל בזה שאתם יכולים הכול אלא אתם צריכים לרצות. אירופאית או לא, אתם צריכים לרצות.
מימי קפלן
לגבי התעודה, אם הייתי נותנת אותו ליותר שנים, זה לא נראה טוב.
היו"ר חיים כץ
היא אומרת שיש כ-15 גופים קטנים שחיים מכלום.
נועה בן שבת
אני רוצה לשאול לגבי זה. אני רואה את תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) ואני רואה שבקשה לקבלת אישור זה 35 אלף שקלים, היום, לפי התקנות הקיימות. בקשה לקבלת העתק תעודת GMP, זה 180 שקלים כמו שמוצע בתקנות החדשות. בעצם זה זז מקום. החידוש הוא הדבר החדש? אני מבינה שתמיד הוא היה.
טל נשרי
תמיד הוא היה.
נועה בן שבת
אם הוא תמיד היה והכל חוזר, על מה אנחנו מתווכחים עכשיו?
מימי קפלן
על יום ביקורת. זה החדש.
נועה בן שבת
אלה בעצם סכומים שקיימים כבר היום בתקנות.
רוני גמזו
רק ה-35.
נועה בן שבת
עכשיו אנחנו מתדיינים על סכומים שכבר קיימים היום?
אורלי ביטרמן
אנחנו חוזרים לנושא של יום בקרה.
נועה בן שבת
הראשון הוא חמש שנים ומעבר לכך, עשר שנים.
רוני גמזו
ה-35 אלף זה פעם בחמש שנים.
היו"ר חיים כץ
פעם בחמש שנים, רישיון יצור. כל פעם חמש שנים. יש לנו דיון נוסף בשעה 12:00. אנחנו נאשר עכשיו את כל התקנות להוציא יום בקרה. ניפגש כאן פעם נוספת בשעה 1:30 ונקיים דיון נוסף. אנחנו נאשר את כל התקנות להוציא יום בקרה, להוציא סעיף (3) של יום הבקרה כפי שהקריאה היועצת המשפטית ובשעה 1:30 ניפגש כאן פעם נוספת ונדון על יום הבקרה. לפני כן שבי אתי על זה ולמדי אותי.

אנחנו מצביעים על אישור התקנות.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים כאן ויש להם זכות הצבעה אישרו את התקנות.

תודה רבה. הישיבה נעולה. ניפגש כאן שוב ב-13:30.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:10>

קוד המקור של הנתונים