ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2012

המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
13/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 286>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ג בסיון התשע"ב (13 ביוני 2012), שעה 10:20
סדר-היום
<המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

נסים זאב

דוד רותם

חמד עמאר
ליה שמטוב
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת>
היו"ר יריב לוין
רבותי, בבקשה לשבת, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום בקשת רוויזיה, שהגשתי על ההחלטה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת, ולאחר מכן, אציע לאשר את מינויה של חברת הכנסת ליה שמטוב כסגנית יושב-ראש הכנסת.
התבקשתי, על-ידי חבר הכנסת אורבך, לעכב או לחזור מן ההחלטה שקיבלנו כאן בעניין מינויו של חבר הכנסת אורלב, במקומו של חבר הכנסת מקלב כסגן יושב-ראש הכנסת, עד שסיעת הבית היהודי – המפד"ל החדשה, תקיים את ההתדיינות הפנימית שלה ותחליט מי מבין חבריה יאייש את תפקיד סגן היושב-ראש. כמובן שנוכח הבקשה הזו, וגם על דעתו של חבר הכנסת אורלב, אני מבקש לעשות רוויזיה ולהציע לבטל את ההחלטה שקיבלנו.

בין לבין גם קיבלתי את מכתבו של חבר הכנסת אורי מקלב, שמשך את מכתב ההתפטרות שלו - -
זאב אלקין
ביקשתי ממנו - - -
היו"ר יריב לוין
- - לבקשתו של יושב-ראש הקואליציה, על מנת שהנשיאות לא תישאר בחסר עד שהעניין הזה יוכרע, ומשכך, בוודאי שיש צורך לבטל את ההחלטה הקודמת. לכן, אני מציע לקבל את הרוויזיה, ולבטל את ההחלטה בדבר מינוי הסגנים שקיבלנו בישיבת הוועדה.
דוד רותם
איזה סגנים? סגן אחד.
היו"ר יריב לוין
שני סגנים מונו בהחלטה ביחד.
זאב אלקין
קיבלנו שניים.
היו"ר יריב לוין
ואז אנחנו נקיים הצבעה על בחירתה של חברת הכנסת שמטוב, במקומה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
דוד רותם
מי הגיש את הרוויזיה הזו?
היו"ר יריב לוין
אני.
דוד רותם
אתה?
היו"ר יריב לוין
כן.
דוד רותם
אתה הגשת רוויזיה על ההצבעה של ליה או רק על אורלב?
היו"ר יריב לוין
אני הגשתי רוויזיה. ההצבעה היתה מאוחדת על שניהם, ולכן אני לא יכול לפצל אותה. לכן הגשתי רוויזיה על הכול, והודעתי מראש שמייד אביא לאישור גם את המינוי של חברת הכנסת שמטוב, שאיננו תלוי בעניין הזה לחלוטין. אבל אני כמובן לא אחליט על דעת עצמי, שאני מפצל את ההחלטה לשניים ומודיע את מה שאני רוצה, ומשאיר חלק אחר בלתי מבוצע.
דוד רותם
אין בעיה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך, מי בעד בקשת הרוויזיה על ההחלטה בעניין מינוי הסגנים שקיבלנו ביום שני, מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הרוויזיה על ההחלטה בדבר מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הרוויזיה אושרה.

עכשיו, משהתקבלה הרוויזיה וההחלטה הקודמת בוטלה, אני מציע להביא לאישור את ההמלצה בדבר מינויה של חברת הכנסת ליה שמטוב כסגנית יושב-ראש הכנסת, במקום חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שהפקידה מכתב התפטרות שייכנס לתוקפו בשעה 12:10, עד כמה שאני מבין, ולאחר מכן – כמובן במידה והמינוי יאושר – אודיע אותו במליאת הכנסת, ובכך הוא ייכנס גם לתוקף. מי בעד ההצעה הזו?
דוד רותם
תודיע את זה היום בשעה 12:00 - - -
היו"ר יריב לוין
כן, אודיע את זה היום.

הצבעה

בעד – פה אחד

מינוי חברת הכנסת ליה שמטוב כסגנית יושב-ראש הכנסת אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, המינוי אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה, ואנחנו מאחלים לחברת הכנסת שמטוב הרבה הצלחה.
קריאות
בהצלחה.
ליה שמטוב
תודה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:27.>

קוד המקור של הנתונים