ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/07/2012

רשיונות עסק ארנונה ויעוד שטחים לגני ארועים

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת הפנים והגנת הסביבה
23/07/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 595 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<1. רישיונות עסק ארנונה ויעוד שטחים לגני אירועים>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

אורי מקלב

אלכס מילר
מוזמנים
>
אשר גרנר

ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

גליה כהן

ממונה מיסוי עירוני, משרד הפנים

יוסי עדס

רפרנט פנים, אגף תקציבים, משרד האוצר

נועה בן אריה

עו"ד, יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

כפיר כהן

ראש מנהל משפט מעקב ובקרה, מרכז השלטון המקומי

יהודה כהן

מנכ"ל התאחדות בתי אולמות, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

שמעון עמר

חבר הנהלה, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

שלום ג'יבלי

חבר הנהלה, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

אלדד אהרוני

חבר הנהלה, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

אריה סער

עו"ד - רישוי עסקים, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

ענת בירן

עו"ד - תכנון ובניה, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

מוטי איצקוביץ

עו"ד - ארנונה, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

בנימין מימון

חבר הנהלה, התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

שרית פרדי

התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

ציפורה חלפון

התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

דניאל דנן

התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

אליאסף קלר

מגמה ירוקה

רז איתן קוקס

מגמה ירוקה

שמואל חן

דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
אורון אלוני (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<רישיונות עסק ארנונה ויעוד שטחים לגני אירועים>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום רישיונות עסק ארנונה ויעוד שטחים לגני אירועים.
אנחנו רצינו לייחד את היום הזה לטובת דיון חגיגי בעניין בעלי אולמות וגני אירועים. אבל כשהתייעצתי עם יהודה שהוא המנכ"ל אמרתי שאנחנו לא עושים דיון חגיגי, אלא אנחנו לומדים את הבעיות בהן ניתן לעזור. אנחנו גם נזמין את משרדי הממשלה ואת אשר מרישוי עסקים במשרד הפנים. בחוק רישוי עסקים ובתקנות שאישרנו נגענו גם בנושא בעלי אולמות וגני אירועים, ואנחנו כמובן גם נעלה את בעיית הארנונה של בעלי אולמות וגני אירועים. הם אפילו לא כמו מלונות, הם הפכו להיות ממש כמו בנקים. בל נתבלבל, הם משלמים. אבל בסופו של דבר זה מגולגל על הצרכן. זוג צעיר לוקח משכנתה על מנת להתחתן כי עלויות של המנות הן יקרות. הארנונה והדברים האחרים מייקרים מאוד את המנה. ברוך השם, זכינו שיש לנו הרבה אירועים במדינת ישראל. פעם היו עושים אירועים בבית, אבל היום לא רוצים לעבוד קשה ואין אירועים בבית. הכול נעשה היום באולם שמחות. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה את מדינת ישראל ב-700 אולמות וגני אירועים, וכן ירבו. הזוגות הצעירים מחפשים תמיד את המקום החדש ביותר והאטרקטיבי ביותר, אבל לא צריך לעשוק אותם.

אני מבין שמשרד הפנים אמור לתת מענה בנושא הזה ולהשוות אותם לפחות לענף המלונאות. אני גם ראיתי הצעת חוק של חברת הכנסת ליה שמטוב שרצתה לאחד את זה. אני רוצה לדעת איפה זה עומד, האם ועדת שרים תמכה או לא תמכה. בדיונים בוועדת הפנים דיברנו על כך שאולי תהיה תכנית מתאר ארצית לאולמות וגני אירועים. גם זה לא הבשיל ולא הגענו לעמק שווה. אני ביקשתי ממשרד הפנים וממשרד המשפטים לעשות עבודת מטה יחד עם נציגי בעלי האולמות על מנת למצוא פתרונות לנושא הזה. אני חושב שכמדינה מתפתחת צריך למצוא תכנית מתאר ארצית לגני אירועים ובעלי אולמות. אנחנו רואים שבאזורים שונים אפשר להקים אולמות. זה צורך השעה. זה כבר לא משהו טריוויאלי שקורה פעם ב-, אלא זה משהו שהוא היום in. כל אחד רוצה לעשות את האירוע שלו באולם. לכן, המדינה צריכה לתת לזה מענה בתכנית מתאר ארצית, וכמובן בחוק התכנון והבנייה שסיימנו בו את כל הדיונים, אך עדיין לא הוצבע. גם שם היה פרק שדיבר על ביטול של שימוש חורג. למעשה, זה היה הופך את אותם בעלי אולמות וגני אירועים שכרגע נמצאים כשימוש חורג לפעמים בשטח כזה או אחר. אני לא מדבר על משהו שהוא לא חוקי, אני לא מדבר על כאלו שהקימו גני אירועים על שטחים חקלאיים שזה עבירה על החוק וזה משהו אחר. אבל ישנם כאלה העומדים במקומות בשימוש חורג ותוך שבע שנים הם היו צריכים למצוא מענה בחקיקה או דרך תכניות כאלו ואחרות. כל בעל אולם או גן אירועים היה צריך לדעת שהוא צריך להסדיר את הנושא הזה. לטובתכם החוק הזה עדיין לא חוקק, אבל זה עומד על הפרק וייתכן שזה יהיה. לכן, אתם צריכים להיערך והמדינה צריכה לתת לכך מענה.
אני הייתי רוצה לשמוע את משרד הפנים גם בנושא התכנון מעבר לנושא הרישוי. האם יש נציג למינהל התכנון?
אשר גרנר
אני מנסה להביא נציג.
היו"ר אמנון כהן
כן. מינהל התכנון חייב לראות האם ישנה מחשבה מערכתית וארצית בנושא המתאר.
תומר רוזנר
התקנות של רישוי עסקים לא פורסמו עדיין.
היו"ר אמנון כהן
אשר, לחצת אותי ואמרת דחוף. למה לא חתמו? אנחנו ישבנו.
אשר גרנר
לגבי התקנות - בעזרת השם, אני מקווה. שוב משהו בהיבט המינהלי אצלנו במשרד.
היו"ר אמנון כהן
האם מישהו נמצא בחו"ל והוא לא יכול לעבור על זה?
אשר גרנר
משהו כזה. בכל מקרה, זה אמור לעבור השבוע פרסום ברשומות.
היו"ר אמנון כהן
השבוע? טוב שעשיתי דיון על בעלי האולמות. ברוך השם, סייעתא דשמיא.
אשר גרנר
אמרתי בעזרת השם.
היו"ר אמנון כהן
אתה תעדכן אותנו בהמשך מה קורה עם הרישוי. זה עדיין לא פורסם והם עדיין לא יודעים. תשמח אותם בבשורות טובות בנושא הזה.

יהודה, תחליט אתה מי ירצה לדבר. אנחנו גם ניתן לחברי הכנסת לדבר.
יהודה כהן
נמצאים פה שלושה אנשים מכובדים. עו"ד ענת בירן תדבר בנושא חוק התכנון והבנייה. עו"ד מוטי איצקוביץ ידבר בנושא הארנונה, הוא הכין עבודה, ועו"ד אריה סער בנושא רישוי עסקים.

היום, בשנת 2012, יש כשבעה מיליון תושבים. הלמ"ס מגדיר בשנת 2030 עשרה מיליון תושבים. יש כיום לשירות הנושא כ-700 אולמות וגני אירועים. יש צפי לגידול בנושא הזה עקב גידול באוכלוסייה. מדינת ישראל לא נערכת בהתאם לזה, ולכן נאריך בנושא הזה.

בנושא הארנונה – נטל המיסים מאוד כבד. נמצאים פה חברים מבאר-שבע. שנים רבות הם חיו באזור שהוא רחוק מההפגזות, רחוק מטווח האש. אבל הם עכשיו קרובים לטווח האש והם מופגזים חדשות לבקרים. אבל משום מה עיריית באר-שבע החליטה עכשיו להעלות להם את הארנונה בעשרות אחוזים רטרואקטיבית שבע שנים. זוהי מדיניות של שלטון מקומי כדי לרדות באנשי העסקים, כדי להקשות עליהם את נטל החיים בנושא הזה.
בנושא רישוי עסקים – יש סיפורים מפה ועד להודעה חדשה. אנחנו הבאנו לפה רק דוגמה אחת מאשדוד – איך נותנים לאדם להקים עסק ולהשקיע את מיטב כספו, אבל כשהוא מגיע סוף סוף לנושא רישוי עסק אין לו רישיון עסק. הוא צריך לעבוד בלי רישיון עסק ולחכות לחסדים. אחר כך הוא יספר את הסיפור הקטן שלו.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת אלכס מילר ידבר עכשיו, ואחריו האחרים.
אלכס מילר
תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, כמובן שאני מברך על כך שאולי בעתיד תהיה איזושהי הטבה לאותם מקומות אירועים בהם אנחנו חוגגים את השמחות שלנו. כמדינה חשוב לנו שכל אותם מקומות ייהנו מכל ההטבות האפשריות שרק אנחנו יכולים כי בסופו של דבר עדיף לנו להיפגש בשמחות מלהיפגש באירועים להם היינו עדים בזמן האחרון.

אדוני היושב-ראש, אמרת שהעלות היא גבוהה מאוד באופן יחסי בסופו של דבר. אם אנחנו משווים את זה למדינות אחרות אז כמובן שאנחנו איכשהו מאוזנים מבחינת המחיר ורמת החיים של האזרחים. השאלה היא האם המחיר יוזל, בסופו של דבר, במידה ותהיה הפחתה בארנונה. האם אנחנו מדברים על מצב בו הארנונה תוזל אבל המחיר יישאר אותו מחיר? זה יהיה כסף נקי שנכנס. זו שאלה שעומדת על הפרק ועליה אנחנו צריכים לתת את הדעת.

בנוסף לכך, אם מדובר על פריפריה אני חושב שאכן גם שם צריך לחשוב בצורה הרבה יותר רחבה. אם אותם בעלי אולמות אירועים אכן ניזוקו בעקבות המבצעים והמתקפות מעזה אז יכול להיות שהם צריכים להיות השלב הראשון שאנחנו צריכים לדחוף. אם צריך לבוא ולהפחית באזורי הפריפריה ובאזור הדרום והצפון אז יכול להיות שזה יכול להיות שלב הביניים להתקדמות בעניין זה.

כאשר אנחנו מדברים על אותם פטורים יש עוד כמה סוגיות שדיברתי איתך שצריך לתת עליהן את הדעת, אם זה מכללות טכנולוגיות, אם זה מקומות נוספים שהיום נמצאים באיזשהו מצב שהם משלמים סכומים מאוד גדולים וזה איכשהו מתגלגל על האזרח.
אם יהיה רצון להביא חוק שמסדיר את הסוגיה הזאת אז אני רוצה להעלות שתי סוגיות נוספות והן המכללות הטכנולוגיות, המכללות להנדסאים והטכנאים, שמשום מה נפלו בין הכיסאות שם, בין מתן פטור למוסדות להשכלה גבוהה שמקבלים פטור מארנונה, אבל דווקא המכללות שאחראיות על ההכשרה המקצועית של אזרחי מדינת ישראל לא מקבלות את העניין הזה. בנוסף לכך, כמובן את מעונות הסטודנטים כשגם על כך הגשתי הצעת חוק. אין שום היגיון בזה שהם צריכים לשלם את הארנונה במעונות בהם הם גרים וכל זאת על רקע משבר הדיור שקיים היום במדינת ישראל לגבי הצעירים. זה כמובן מקפיץ להם את המחיר. בכל הדברים האלה אנחנו צריכים לקבל הבטחה כזאת או אחרת שאכן תהיה הפחתה במחיר שמשלם האזרח. אם כן, אני חושב שכן אפשר להתקדם עם הנושא הזה. מבחינתי, אנחנו גם נתמוך, ואני מדבר בשם הסיעה כך שאין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
מוטי איצקוביץ בנושא הארנונה. מה תפקידו בכוח?
מוטי איצקוביץ
שלום ותודה אדוני. אני עורך-דין חיצוני. יש לי משרד עורכי-דין כץ, גבע, איצקוביץ. אנחנו מייצגים - - -
היו"ר אמנון כהן
יש לנו תקנון בכנסת שאם הוא שדלן - - -
יהודה כהן
לא, אין לי שדלנים.
היו"ר אמנון כהן
הוא מייצג אז הוא שדלן. צריך אישור. ניקח בחשבון שאתה שדלן. צריך אישור מיוחד.

מבחינת הארנונה, מה אתה מציע אדוני?
מוטי איצקוביץ
אני אתן קצת רקע כללי ואז ניכנס לעובי העניין. אני רק אציין בהתחלה שהמגזר פה לא מבקש פטור מארנונה, אלא מבקש שתשקלו שיקולים משפטיים וכלכליים שיביאו אתכם למסקנה אחת והיא שנטל הארנונה על המגזר הזה הוא בלתי סביר. במה דברים אמורים? בישראל יש כ-250 רשויות מקומיות כאשר לכל רשות מקומית יש צו מיסים משל עצמה וצו המיסים קובע את תעריפי הארנונה בכל רשות ורשות. יש אומנם חלוקה למגזרים כפי שנקבע בתקנות ההסדרים, אבל צווי הארנונה הם איזשהו עיקרון שהוקפא בשנת 1985 ומתעדכן על-פי אישורים שנותן המחוקק.
היו"ר אמנון כהן
לא, משרד הפנים מאשר את הצו.
מוטי איצקוביץ
נכון, ניתן אישור העלאה. הארנונה בישראל מוטלת לפי מספר קריטריונים. הקריטריון הראשון הוא מי מחזיק הנכס. הקריטריון השני הוא מה משתמשים בנכס, האזור בו הוא מצוי, והשטח שלו. מאחר ועיקרון השטח הוא מהותי צריך לבחון מה סוג הנכס שאנחנו מדברים ומה המאפיינים שלו מבחינת שטח. השטח של גני האירועים הוא עצום. מדובר גם על שטחי קרקע מאוד מאוד גדולים, גם על מבנים מאוד גדולים, והמגמה והרעיון והרצון של כולנו פה שהשטחים האלה רק יגדלו. זה מאפשר יותר אירועים, יותר אכלוס של אנשים, וכיוצא בזה. אבל נכסים גדולים בישראל בגלל העיקרון של הארנונה שהיא לא נוגעת לעלויות ולשווי ולהכנסות ולשום דבר אלא רק לגודל השטח, השטח הזה גורם לכך שחיוב הארנונה על אותם גני אירועים הוא עצום. אם ניקח בהגבלת שטחים אי-אפשר להשוות אותם לא למסעדה, אפילו לא לבנק, אפילו לא לשום נכס שמצוי בתחומי העיר, אלא למעט למבני תעשייה מאוד גדולים או לבתי מלון שגם הם מתאפיינים בשטח גדול, שטח קרקע גדול ושטח בנוי עצום.
מרגע שזה עיקרון הבסיס - השטח, אנחנו צריכים לראות עכשיו את התעריף כי זה החלק השני במשוואה. ביצענו בדיקה על-ידי מומחה כלכלי – כולנו, אגב, גם עם השכלה חשבונאית - בדקנו את המספרים והממצאים הם פשוט מדהימים. אולמות אירועים - הממוצע הכלל ארצי שלהם לשטחים בנויים הוא כ- 193 - 195 שקל למטר לשנה בנוי. כל מטר בנוי משלם 195 שקל בממוצע בישראל בעוד שבתי המלון הממוצע הארצי הוא כ-70 שקלים. העסקים האחרים, חנויות וכיוצא בזה, הממוצע הוא כ-200 שקלים. המסקנה המתבקשת היא שהרשויות המקומיות לוקחות את אולמות האירועים ושמות אותם בתעריף הגבוה של עסקים, שירותים ומסחר. ברגע שמכפילים את זה בכל מטר בנוי התוצאה היא פשוט אבסורד. מגיעים לתוצאות שהן לא סבירות
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר שחנות מכולת של 50 מטר משלמת 200 ואני של 4 דונם משלם - - -
מוטי איצקוביץ
צריך להבין, רוב השטח שלי זה שטחים תומכים. אני צריך מטבח גדול, אני צריך קרקע גדולה כי אחרת לא יבואו. לא יבואו לאיזה בקתה, רוצים שטחי קרקע גדולים. הציבור דורש את הדברים האלה, אבל על כל מטר שאני מוסיף אני נאלץ לשלם יותר.
אורי מקלב
שאלה טכנית, ברשותך אדוני היושב-ראש. יש אולם שמחות שיש לו גם מגרש תומך והאירועים גם מתקיימים במגרש. האם הרשויות גובות מאותו אולם שמחה גם על המגרש כמקומות - - -? חשוב לי לדעת. אדוני היושב-ראש, בעקבות השאלה שלך התעוררה בי השאלה לגבי מקומות שמפעילים אולמות שמחה אבל האולם הוא חלק והשטחים התומכים מתקיימים בהם גם אירועים.
היו"ר אמנון כהן
האם זה אותו מחיר?
מוטי איצקוביץ
זו סוגיה מדהימה, נגעת בסוגיה יפה ומדהימה. בישראל הארנונה מלבד שהיא מוטלת על החלק הבנוי, היא מוטלת גם על הקרקע התפוסה.
גליה כהן
בתעריף מופחת באופן - - -
אורי מקלב
איך את יודעת שהתעריף מופחת? הרשות עושה מה שהיא רוצה.
מוטי איצקוביץ
אני אשפוך אור, זה פשוט נתון מדהים. לפני 15 שנה בוצע תיקון בתקנות וקבעו שהתעריף לקרקע תפוסה לאירועים הוא כ-50 שקלים לכל מטר. זה ממוצע עצום. תיקחו קרקע של 2000 - 3000 מטר, תכפילו ב-50, רק על הקרקע האדון מבאר-שבע קיבל חיוב ארנונה של 200 אלף שקל, רק על הקרקע. על החניה גם יש חיוב ארנונה.
היו"ר אמנון כהן
כמה?
מוטי איצקוביץ
זה יכול להגיע גם לאותם 50 שקלים או 20 שקלים או 40 שקלים.
היו"ר אמנון כהן
ועל בנוי?
מוטי איצקוביץ
ועל בנוי אותם 200 שקלים.
אורי מקלב
האבסורד, אדוני היושב-ראש, שבחניונים של בתי חולים משלמים יותר ארנונה מאשר בית החולים עצמו.
מוטי איצקוביץ
פה עלתה הערה. חניונים שמשרתים את גני האירועים ואת הבאים אליהם משלמים ארנונה או לפי קרקע תפוסה של אותם 40 - 50 שקלים או לפי חניה, לא בתשלום או בתשלום, תלוי איך מסתכלים על זה, גם 40 - 50 שקלים.
נועה בן אריה
כשהתעריף משתנה.
מוטי איצקוביץ
הממוצע מביא לתוצאות שהן אבסורדיות. אנחנו ערים לכך שבגלל ארנונה אולמות נסגרים, אנשים פושטים רגל ומגיעים לחובות עצומים. אתם בטח יודעים שלראשי הרשויות המקומיות אין בכלל סמכות לתת הנחה מארנונה. הכול מוקפא, רק מה שהחוק מתיר, ואז מגיעים למצב שאו שתפשוט את הרגל או שתפשוט את העור. זו התוצאה הסופית.
היו"ר אמנון כהן
תודה. חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני לא יודע באמת מה הביא אותך לדון בנושא הזה. אבל אין לי ספק שזה מגיע בעקבות זה שאוזניך כרויות למצוקה של ציבור, ואולי במקרה הזה זה נראה כאן שזה ציבור הסוחרים בעלי האולמות, ואולי תיכף יגיעו טייקונים. לייצג את בעלי העסקים זה לא עבירה, אבל הלקוחות והאזרחים הם הראשונים שאנחנו מייצגים. אין ספק שמי שמשלם בסופו של דבר את המחיר הם הלקוחות בעלי השמחה. מי שמכיר את הנושא הזה קצת יודע שבהוצאות סביב חתונה אתה יכול לרהט בית שלם. זוג צעיר מתחתן, הרבה הוצאות לפניו. הוא יקנה מכשירי חשמל, הוא ירהט את חדר השינה, הוא יקנה שולחן למטבח ועוד דברים. ההוצאה על כל הריהוט הזה לא תגיע לחצי ממה שהוא ישלם בשביל החתונה.
היו"ר אמנון כהן
זה משכנתה, לא?
אורי מקלב
בעלי אולמות אומרים לך והם צודקים. מי שנמצא גם ברשות מקומית יודע ובתור בעלי ניסיון אנחנו יודעים שבעלי האולמות היו אחת הפרות החולבות במירכאות, ואחד מהגורמים שהניב ארנונה גדולה לרשויות המקומיות, וזה דבר חשוב. אבל באמת העלתם כאן את חוסר הפרופורציה של המטר מול השימושים.
אסור לשכוח עוד דבר, אדוני היושב-ראש, והוא שבעלי אולמות שמחה כמעט למעלה משליש מהשנה לא יכולים להפעיל את האולמות, בוודאי לא במלוא התפוקה שלהם.
היו"ר אמנון כהן
בתקופות האלה, עכשיו.
אורי מקלב
עכשיו לא עושים שום דבר. יש הרבה תקופות, הרבה ימים בשנה, שהעסק הוא לא פעיל וזאת בשונה מהרבה עסקים שיכולים להפעיל מתי שהם רוצים.
אני חולק על חברי אלכס מילר. הוא לא חלק, הוא לא אמר את זה כעמדה ברורה. הוא אמר באם. הוא אמר באם זה יבוא וישפיע על הלקוחות, על הצרכנים, אז הוא מסכים לחוק הזה. אין ספק שיש היעדר תחרות. לא יכולה להיות תחרות רבה במחירים של אולמות השמחה וזה בגלל שני מרכיבים עיקריים. אחד מהם הוא רישוי עסק. הוצאת רישיון זה לא רק משהו טכני. ההשקעה סביב רישיון עסק היא השקעה של מאות מאות אלפי שקלים בגלל הדרישות שמגיעות ממכבי אש וכד'. הדרישות האלה מייקרות.
היו"ר אמנון כהן
מינהל התכנון הגיע? אם לא, נביא את בינת שוורץ.
אשר גרנר
מצוין. כרגע זה עוד בבישול.
היו"ר אמנון כהן
אני עוד מעט מסיים את הדיון, הבישול צריך להיות - - -
אורי מקלב
השקעה ברישוי עסק היא השקעה מאוד גדולה בכל עסק. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, באולמות שמחה שלגביהם הדרישות הן יותר גדולות בגלל הקהל, בגלל האסונות שהיו פעם באולמות שמחה, בגלל התפיסה שבאולמות שמחה צריך להשקיע הרבה. ההשקעות מגיעות לפעמים למאות אלפי שקלים. קח בחשבון שבעל האולם הוא לא בעל הנכס. בעל האולם בסך הכול שוכר את הנכס ממישהו. הוא לא יודע מהו אופק ההשקעה שלו. הוא יכול לא להצליח, אחרי כמה שנים הוא לא מצליח להסתדר בהכנסות והוצאות. אותו אחד שמגיע אחריו מתחיל רישיון עסק חדש. זה לא רק חידוש, זה רישיון עסק חדש. הדרישות וההשקעות הן חדשות. אני רואה שלא כולם מסכימים איתי. יכול להיות שאתם לא מכירים את זה, אולי יש פה רק עורכי-דין. אבל מי שנמצא בשטח הזה יודע כמה עולה רישיון עסק ויחד עם זאת, הארנונה של העסק שהיא מרכיב באמת באמת גדול.
אדוני היושב-ראש, נפגשתי לא מעט במשך שנים רבות עם עמותות וולונטריות שבגלל יוקר המחירים של אולמות השמחה והעלויות הגבוהות הכרוכות בחתונות ובבר-מצווה ניסו להוזיל עלויות. הן אמרו: אולי ניקח אולם ונשפץ ונשכיר אותו במחיר עלות. אתה כמעט ולא תמצא דבר כזה. אם אתה כבר מוצא דבר כזה אז זה אחד שיש לו תורם שגם נתן את הנכס וגם מתחזק את העסק וגם תורם להפעלת העסק. כידוע, התחרות בתחום הקייטרינג היא גדולה ויש שבירת שוק. התחרות שם עובדת טוב ויש היום מחירים מאוד נמוכים ביחס לשנים קודמות. נמצא כי הפערים בין המחירים של עמותות וולונטאריות גדולות מאוד בעלות יכולות בהפעלה שכזאת לבין בעלי אולמות פרטיים הם לא גדולים. הם לא עשו את השינוי מכיוון שהמרכיב המרכזי בהוצאות הוא הארנונה ורישוי עסק. גם עמותה משלמת ארנונה וגם היא חייבת ברישיון עסק. מה שנשאר כאן זה שכר הפועלים והקייטרינג שבהם התחרות היא גדולה ויש ירידה.
אם הדבר הזה יביא לשינוי חוק בעניין הזה - - -. אני יודע שהרשויות המקומיות אולי לא יסכימו בעניין הזה וטבעי מאוד שהן לא יסכימו, וזה נכון. אבל צריך לעשות משהו מאזן.
היו"ר אמנון כהן
לא, תמורת שיפוי הן יסכימו.
אורי מקלב
תמורת שיפוי גם אנחנו נסכים בעניין הזה. אבל זה בהחלט דבר שצריך לבדוק אותו. תודה.
היו"ר אמנון כהן
עו"ד ענת בירן, בנושא תכנון ובנייה של בעלי אולמות, בבקשה.
נועה בן אריה
אדוני, אולי נשיב לעניין הארנונה. אני צריכה לעזוב. יש לי עוד שלוש ועדות במקביל.
היו"ר אמנון כהן
אני יודע שאת מוכשרת, אבל את לא צריכה להתחייב לשלוש ועדות.
נועה בן אריה
כוח-אדם, כוח-אדם.
היו"ר אמנון כהן
אם כך, אנחנו ניתן לה. היא צריכה ללכת לוועדה אחרת. השלטון המקומי תומך בשתי ידיים בהצעת החוק של ליה שמטוב.
נועה בן אריה
השלטון המקומי מעוניין לייצר תעריף של אגורות בודדות. כיוון שהפרוטוקול לא משדר גם את הטון אז כמובן שהדברים שאמרתי עכשיו נאמרו בציניות.
היו"ר אמנון כהן
כרגע גובים ארנונה מבעלי אולמות וגני אירועים בתעריף הכי גבוה. היא רצתה להשוות אותם לתעריף של בתי מלון.
נועה בן אריה
לא מדובר בתעריף הכי גבוה. אני יכולה לחשוב על עוד כמה סוגי עסקים שמהם גובים תעריפים גבוהים בהרבה.
היו"ר אמנון כהן
בנקים וחברות ביטוח.
נועה בן אריה
בנקים וחברות ביטוח ואנחנו גם מגיעים לתעריף של אלף שקלים. אבל בואו נתמקד כרגע באולמות וגני האירועים, אם אפשר.
קודם כל, השלטון המקומי סבור שהדיון הזה בכלל לא היה צריך להגיע לשולחן הזה בתחום הארנונה.
היו"ר אמנון כהן
למה לא? אני אחראי גם על הארנונה, למה?
נועה בן אריה
אנחנו לא סבורים שהיה צורך לדון בתעריף שמוטל. לא מבחינת הוועדה, ודאי שלא. אנחנו סבורים שאין פה באמת נושא שיש צורך לטפל בו בגלל מצוקה של ממש.
היו"ר אמנון כהן
אני לא מסכים איתך.
נועה בן אריה
יכול להיות, יכול להיות.
היו"ר אמנון כהן
בשנת 85' – 86' עשו את צו הארנונה הזה ואני חושב שצריך לעשות איזושהי רביזיה, איזושהי חשיבה מאז. לא עשיתי את זה סתם. ראיתי פה איזושהי לקונה. כל ראש עיר בא והוא מחליט מה שהוא רוצה וגובה מה שהוא קובע.
נועה בן אריה
זה לא נכון, ממש לא.
היו"ר אמנון כהן
גם אני הייתי בשלטון מקומי. כשיש לי מצוקה בעיר אז קל לי יותר להטיל עליהם. אני מבין, משרד הפנים לא רוצה לשפות במשהו אחר ולכן הוא מסכים והוא נותן. מה איכפת לו ממי יגבה השלטון המקומי? אנחנו נגיד בסיכום גם מה צריך לעשות בנושא צו הארנונה. אם את הולכת אז את צריכה אחר כך לקרוא את הפרוטוקול.
נועה בן אריה
אני בטוח אקרא אותו.
היו"ר אמנון כהן
אני אומר לך שיהיה פה תהליך ואנחנו גם נלווה את הבדיקה הזאת. זה צריך להיות פה מידתי, לא לעשוק ענף מסוים מתוך הענפים העסקיים. זה לא צריך להיות מגולגל על האזרח. אני רוצה שזוג צעיר יתחתן פעם בחיים, אבל לשם כך הוא לא צריך לקחת משכנתה.
נועה בן אריה
קודם כל, ביטויים כמו "עושק" בהתקשר עם תעריפי הארנונה שמושתים על אולמות אירועים שהם מגזר עסקי רווחי, זה צמד מילים שהשלטון המקומי מאוד מתנגד לו.
היו"ר אמנון כהן
בבאר-שבע רוצים לסגור עכשיו אולם שמחות כי השיתו עליו ארנונה שבע שנים אחורה.
נועה בן אריה
הנושא הנקודתי של עיריית באר-שבע צריך להתברר מול עיריית באר-שבע. אני לא רואה כאן את נציגי עיריית באר-שבע.
היו"ר אמנון כהן
הדיון הוא לא על באר-שבע. זה עלה תוך כדי דיון.
נועה בן אריה
אני לא רואה פה את נציגי עיריית באר-שבע ואני לא אשיב בשמם. ברשותך, אדבר על המכלול. יש לנו תעריפי ארנונה. תעריפי הארנונה שנקבעו לנו בצווי המיסים של הרשויות המקומיות הם מוגבלים בתעריפי מינימום ומקסימום. אכן צדק עו"ד איצקוביץ כשהוא דיבר על התקופה שבה הוקפאו דיני הארנונה, ולמעשה מה שקשור בחוקי ההקפאה לא מאפשרים לרשויות המקומיות מנעד רחב, לא לקולא ולא לחומרא - אין מה לעשות. במקומות בהם חשבנו שיש מקום להשית ארנונה גבוהה בהרבה ממה שמכונה היום תעריף המקסימום לסיווג מסוים, גם בזה אנחנו מוגבלים כשם שאנחנו מוגבלים במתן הנחות מתחת לתעריף המינימום. אבל יש דברים שצריך לומר אותם. כשאנחנו מדברים על אולמות אירועים וגני אירועים, לא דין אולמות אירועים וגני אירועים כדין מגזרים אחרים וכדין גופים אחרים שמחויבים בארנונה בשטחים עתירי שטח שהיכולות שלהם לשלם את אותו מס היא מוגבלת הרבה יותר. את זה אני אומרת גם בהינתן שאולמות האירועים לא עובדים כל השנה, וגם בהינתן שיש תקופות מסוימות שהם לא יכולים לפעול, וגם בהינתן שהם נמצאים לפעמים ביישובים שבהם מחירי האירועים או כמות האירועים שיכולה להתבצע או האטרקטיביות של המקום היא לא כזאת שמאפשרת להם להיוושע ממקור הרווח של מכירת האירוע למול תשלום המס. עד כאן העניין הזה ברמה העקרונית.
אנחנו צריכים להבחין בין כמה דברים במסגרת הדיון כאן. אנחנו צריכים להבחין בין המצב שבו אולם האירועים הוא דבר אחד והשטח הסובב אותו הוא גן אירועים לכל דבר ועניין. וצדק חבר הכנסת אורי מקלב כשהעלה את שאלת הביניים שלו: האם אתם עורכים את האירוע גם בשטח של אותה קרקע תפוסה שעליה אנחנו מדברים. בואו נאמר את הדברים על השולחן. כשמדובר בקרקע תפוסה, כפי שדיבר עליה עו"ד איצקוביץ, שמשמשת שטח חניה או שטח נלווה שהוא לא באותו שימוש שעושה בו למעשה אותו אולם ומקיים את האירוע הלכה למעשה בשטח אותה קרקע תפוסה עם שולחנות וכסאות וחופה וקבלת פנים וברים, כך שהאירוע עצמו ואותה קרקע תפוסה משמשת חלק בלתי נפרד לחלוטין מאולם האירועים עד כדי שאילו היו שואלים חלק לפחות מהרשויות המקומיות, אותה קרקע תפוסה בכלל לא צריכה לקבל תעריף של קרקע תפוסה. היא צריכה להיות מחויבת כעסק לכל דבר ועניין מכיוון שזה שטח משמש את העסק באופן בלתי נפרד. אם אנחנו מדברים על שטחי שירות, יש גם סיווגים של שטחי שירות. אבל אי-אפשר לדבר על הקרקע התפוסה של אולם האירועים ולומר במין נאיביות כזאת שאותה קרקע תפוסה היא קרקע תפוסה שצריך לחייב אותה כמו שמחייבים קרקע תפוסה בתעריפים שנקבעו על-ידי המדינה בשנת 1994. עד כאן בעניין הזה.
אורי מקלב
התכוונתי להעצים את התשלום שלהם. צריך לקחת בחשבון שכשהם עושים את האירוע בחוץ הם לא עושים בפנים.
נועה בן אריה
זה לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
האם הוא עושה שני אירועים?
נועה בן אריה
אדוני היושב-ראש, הדינאמיקה היום של אירועים בגני אירועים ובאולמות אירועים היא כזאת שכל השטח המכובד הזה של גני האירועים שאנחנו מכירים היום הוא כזה שמתחילים בחוץ, ממשיכים בפנים. אגב, ברור לך גם שאנחנו לא יכולים לעשות איזושהי הפרדה או דיכוטומיה במצב שבו האירוע מתבצע בחוץ אז יהיה לנו חיוב בחוץ ובתקופות שמתבצע בפנים יהיה חיוב בפנים. זה לא מתקבל על הדעת.
לגבי בתי המלון – הסיבה שתעריפי בתי המלון הוזלו בתקופה מסוימת ולכן נקבעו בתעריף נמוך יותר מהתעריפים שקיימים היום באולמות אירועים נבעה מסיבה אחרת לחלוטין. לא היה מדובר במצב שבו באו בתי המלון ואמרו: השטחים שלנו נרחבים, לא ראוי. היה משבר חמור מאוד בתיירות במדינת ישראל. כחלק מצעדי הבראה שהחליטה לבצע המדינה היא גם החליטה לגבי התעריף.
היו"ר אמנון כהן
באיזה שנה?
נועה בן אריה
לדעתי, זה היה בשנות ה-90, אולי לקראת הסוף, או אפילו בשנת 2,000. הוחלט אז לקבע תעריף נמוך יותר בתעריף בתי המלון. אילו היתה היום סבורה הממשלה שלנו שיש לנו משבר בענף האירועים ובאולמות האירועים באופן כזה שהממשלה צריכה להתכנס ולקבוע איזשהו תעריף אחיד לאולמות אירועים שיקבע אותנו בצווי המיסים בגבולות מינימום או מקסימום, לרבות התייחסות לאותו שטח קרקע תפוסה, אז יכול להיות שהיינו מדברים פה ברמה אחרת, ברמת ההתנגדות שלנו לחקיקה, והיינו בודקים השוואתית איפה נמצא ענף האירועים.
ומילה לחבר הכנסת מילר שכבר לא נמצא כאן. כשאנחנו מדברים על גלגול ללקוח, גלגול למי שבא לרכוש את האירוע והארנונה מתגלגלת עליו, אז בואו גם את זה נשים בפרופורציות. אם אנחנו נסתכל על איזשהו רפרט שגן האירועים נותן לחתן ולכלה כשהם באים לסגור את האירוע אז אפשר למצוא שם עוד כמה דברים שמגולגלים על החתן והכלה כשהם באים לסגור את האירוע. למשל, אפשר למצוא שם את אקו"ם, אפשר למצוא את שכר המלצרים לאותו ערב.
יהודה כהן
מה פתאום? סליחה. שכר המלצרים משולם מבעל האולם.
נועה בן אריה
שאני אתן לך דוגמאות? הוא ימצא שם את מנהל האירוע ואת המפיק.
היו"ר אמנון כהן
לא כל מי שעושה אירוע נותן טיפ.
יהודה כהן
זה משהו אחר, זה תוספת.
נועה בן אריה
ואת הטיפ למלצר, זה הטיפ למנהל. אנחנו נמצא שם הרבה מאוד מרכיבים שבינם לבין המזון ולבין הכיסאות ולבין המבנה המפואר והחופה המסורתית יש פער גדול מאוד.

רבותי, אם אנחנו רוצים להחליט שלא ייתכן שצרכן הקצה שבא להתחתן ומשלם במיטב כספו כדי שתהיה לו חתונה מפוארת ישלם עבור מרכיבים שאינם קשורים בהכרח להפעלת אותו אולם אירועים אז בואו נתחיל קודם כל במרכיבים שבאמת באמת מגולגלים.
היו"ר אמנון כהן
זה לא חייב, לא מכריחים.
נועה בן אריה
אבל אלה מגולגלים. אגב, בשונה מתעריפים אקו"ם או השכר ככל שיהיה, או טיפים ככל שיהיו לצוות, כשאנחנו מדברים על מבנה שמשמש את אולם האירועים והקרקע שמשמשת את אולם האירועים, כחלק מעלות המבנה כן נמצא גם המיסוי המוניציפאלי שנותן לו את השירותים. וכן, כשאנחנו מדברים על מגוון סוגי העסקים במדינת ישראל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש לנו עסקים מסוג רווחי יותר ועסקים מסוג רווחי פחות. ואלה בתעשיית הכבדה ישלמו פחות, בעוד שאלה בתעשיית האירועים ישלמו יותר. לכן אדוני, אני חושבת שלפחות בסוגיית הארנונה מבחינת השלטון המקומי אין כאן פער.
היו"ר אמנון כהן
תודה. עמדתכם ברורה גם לפני כן. אבל ייצגת אותם נאמנה.
נועה בן אריה
אני מתנצלת שאני עוזבת.
היו"ר אמנון כהן
אין בעיה. ענת, בבקשה.
ענת בירן
אני רוצה לדבר קצת על הצד של התכנון ובנייה בעולם הזה של גני אירועים ולאולמות אירועים כיוון שזה צד לא מטופל. אנחנו נתקלים בעשרות הליכים משפטיים שננקטים נגד גני אירועים. הבעיה היא בעיה מובנית בתוך הנושא הזה כיוון שכל העולם של אולמות אירועים וגני אירועים כשאנחנו מתחילים לבדוק, לא מוסדר, לא בחוק, לא בתקנות, לא בתוכנית מתאר ארציות, ואפילו לא בתוכניות מתאר מחוזיות. כלומר, בחלק מתכניות המתאר המחוזיות שחלות במחוזות כאלה ואחרים יש איזושהי התייחסות לשאלה באיזה סוגים של אזורים ניתן יהיה לאשר גני אירועים ואולמות אירועים. גם תכניות מתאר מחוזיות כאלה לא מאפשרות לאשר גן אירועים כזה או אחר. צריך להכין תכניות מתאר מקומיות או תכניות מתאר מחוזיות חלקיות. בקיצור, אנחנו נמצאים בסיטואציה שמבחינת תכנון ובנייה אי-אפשר לקבל היתר לגן אירועים זמין כאן ועכשיו כמעט בשום מקום, אלא כמעט בכל מקרה אנחנו בסיטואציה של או שימוש שהוא שימוש חורג לתב"ע או שימוש שהוא חורג להיתר כאשר גני אירועים שמבוקשים באזורים שמוגדרים חקלאיים, אפילו אם זה לא באזור שבתכנית המתאר המחוזית מוגדר כחקלאי אבל פעם הקרקע שהוכרזה כחקלאית, יש קושי בהכשרת העסק הזה. במקומות אחרים צריך להכין תוכניות מתאר מקומיות.
התוצאה היא כזאת. מגיע מישהו והוא רוצה להקים גן אירועים. ההשקעה היא השקעה של מיליונים גדולים. בדרך כלל התב"ע לא מאפשרת את זה ואז או שצריך להכין תב"ע או שצריך לבקש היתר לשימוש חורג בהנחה שיש מבנה קיים או שאפשר לקבל היתר למבנה כאילו עבור שימוש אחר. העמדה של ועדות התכנון היא כזאת: אנחנו לא מקדמות תכניות נקודתיות כיוון שאנחנו עמוסות ואנחנו לא יכולות שכל אחד שיש לו איזשהו פרויקט על דונם או שניים או שלושה דונם יגיש לנו תכנית. ואם הוא יגיש תכנית זה ייקח כמה שנים לאשר אותה, אם בכלל נאשר אותה. שימושים חורגים - יש היום בכלל מדיניות האומרת: ככל ששטח העסק המבוקש גדול יותר, השימוש החורג אינו אפשרי כיוון שזאת כבר תיחשב כסטייה ניכרת. זו עמדה של משרד המשפטים. ואז ככל שגן האירועים או אולם האירועים הוא של כמה אלפי מטרים יכול להיות שאי-אפשר יהיה לתת לו היתר לשימוש חורג. וגם אם כן ניתן לתת לו היתר לשימוש חורג, ההיתר ניתן לו לתקופה של 3 עד 5 שנים, מה שנותן לו חוסר ודאות טוטאלי מבחינת היכולת שלו לתכנן הלאה את העסק הזה וגם מבחינת החזר ההשקעה.
אורי מקלב
כל הסיפור הזה עומד להיגמר. יש הרי את הרפורמה בתכנון הבנייה.
ענת בירן
הרפורמה בתכנון ובנייה היא עוד יותר - - -
היו"ר אמנון כהן
את אמרת שלמשרד המשפטים יש איזושהי עמדה?
ענת בירן
למשרד המשפטים יש עמדה לגבי שימושים חורגים שהיא מבוססת על עמדה שגם באה לידי ביטוי בפסיקה שאומרת שככל שהעסק גדול יותר, שהשימוש החורג המבוקש מתפרס על פני אלפי מטרים ולא משהו מצומצם של 100, 200, 500 מטר, אז בכלל זה כבר סטייה ניכרת. זאת אומרת, אי-אפשר לאשר את זה כשימוש חורג. עכשיו יש גם מגמה שאומרת ששימושים חורגים הם בכלל מכת מדינה, וברפורמה בכלל יש כוונה לבטל את המושג הזה של שימושים חורגים ולהגביל אותו לתקופה מאוד קצרה, לתקופת מעבר. התוצאה היא שגני אירועים ואולמות אירועים שנפתחים היום ומקבלים במקרה הטוב היתר לשימוש חורג לחמש שנים, ונניח מבקשים בשלב מסוים להאריך להם לעוד חמש שנים, זה המקסימום שהם יכולים להגיע אליו. זה לא פרופורציונאלי בכלל להשקעה, לעלויות הגבוהות של ההשקעה, להתחברויות לדרישות של משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה. אלה עסקים שגובים הרבה מאוד הוצאות.

אני לא רואה שום פיתרון אלא אם הפיתרון יבוא מלמעלה. אני הצעתי ליהודה כמה דרכים לפתור את הנושא הזה ולא להשאיר את זה לפתרונות מקומיים של הוועדות המקומיות כיוון שגם הן לא עצמאיות בשטח. היתרים לשימושים חורגים אם הקרקע מוגדרת כחקלאית טעונים אישור גם של הוועדה המחוזית וגם של הוולקחש"פ - הוועדה לשמירה קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, שזה סיפור ארוך מאוד ולא תמיד הסוף שלו ידוע מראש. תוכניות מתאר מקומיות לשינוי ייעוד זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, ולעיתים הוועדות מבקשות, כמו שאמרתי, לא לתת תכנית ספציפית אלא לתת תכנית כללית, תוכנית אב שמשקפת את התכנון של גני האירועים במתחם שלם. זה גם דבר שלוקח הרבה מאוד שנים ואי-אפשר לבסס עליו עסקים שפועלים.

אני הצעתי או לתת מענה לדבר הזה בחקיקה כמו שנתנו באמת בצורה מאוד לא שגרתית אבל מאוד מעניינת פיתרון למעונות לחוסים וכתבו איפה יותרו מעונות לחוסים. דרך אחרת זה להגן את זה בתוכנית מתאר ארצית כמו שפעלו בתחום של תחנות התדלוק. כשראו שצריך לפתור בצורה יעילה ומהירה את המיקומים של תחנות תדלוק קבעו בתמ"א 18 שבכל אזור תעשייה גם תחנת תדלוק מותרת, אלא אם כן בחריגים כאלה ואחרים, ואז זה מאפשר לוועדות המקומיות לתת היתרי בנייה ולתת היתרים. גם אם צריך שימושים חורגים אפשר לתת הגדרה שמאפשרים אותם לתקופות יותר ארוכות ולא שעסק כל הזמן יהיה על כרעיים מתנדנדות.

נושא התכנון ובנייה גם כרוך בד בבד עם נושא רישוי עסקים, כי עסק שאין לו היתר לשימוש חורג או לא מותר על-פי התב"ע, גם לא יקבל רישיון עסק. ואז הוא גם כפוף להליכים משפטיים פליליים וגם אי-אפשר לתפעל אותו. ולכן, עשרות עסקים היום מתנהלים בצורה שהם עבריינים בפועל ויש קושי לפתור להם את הבעיה.
היו"ר אמנון כהן
האם הגיע מישהו ממינהל התכנון?
אשר גרנר
לא, מצטער.
יהודה כהן
זה ההתייחסות גם - - -
היו"ר אמנון כהן
לא. אמרת שאנחנו עושים את זה חגיגי ואני רציתי שיבואו ממשרד הפנים. חשוב לנו לשמוע את נציג רישוי העסקים. אני רוצה לתת לאשר מרישוי עסקים הוא הבכיר שבקי. יש חקיקה שעברה ותקנות שעברו. תעדכן גם את הציבור כאן בעקבות החקיקות שעברו והתקנות, ותגיד לנו איפה עוד צריך לתקן. בבקשה אדוני.
אשר גרנר
חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 עבר תיקון מס' 27 פה בוועדה באוקטובר 2010. זו רפורמה שהיא כוללת מספר מרכיבים, לרבות מרכיב מאוד חשוב שנקרא מפרט אחיד, וזו תשובה שאני רוצה גם לתת לחברי הכנסת שהעלו בעניין הזה וגם להערות שלכם על המסמך שכתבתם. המפרט האחיד ייתן לכן מענה על כל דרישות החוק לגבי אותן מטרות חוק כמו: משרד הבריאות בהיבט של בריאות הציבור, בהיבט של שלום הציבור - המשטרה, בהיבט של כיבוי אש. לצורך העניין, ייתן לכם מענה כולל לגבי המפרטים האחידים לכל דבר ודבר.
אתם לא נכנסים למסלול מזורז. היות ואתם עסק עתיר קהל אתם לא יכולים להיכנס למסלול מזורז, ולכן בעניין הזה אתם במסלול רגיל כפי שקבענו. כל הדברים האלו יהיו כמובן על אתר אינטרנט ותוכלו לקבל את כל המפרטים שאתם רוצים לכל אולם ואולם וגן אירועים.
לגבי התקנות - הן עברו במאי 2012 בוועדה הזאת. התקנות הן הכלי הביצועי של תיקון הרפורמה. כבוד יושב-הראש, זה נמצא עכשיו בחתימת השר, לאישור השר, ואז אנחנו נעביר את זה לפרסום ברשומות בעניין הזה.
לצורך העניין עלתה נקודה מסוימת, ואני קורא מתוך הנייר, לגבי רישיונות עסק לנושא של מה שנקרא הפאב הנייד הזה. איך אתם קוראים לזה?
קריאות
בר אקטיבי.
אשר גרנר
בר אקטיבי. זה רק מראה שמזמן כבר גמרתי את העניין של החתונות. לגבי הבר האקטיבי - אנחנו בעבר סברנו שהבר האקטיבי כמובן צריך להיות התנהלות רישיון לכל אחד ואחד. אנחנו שינינו את עמדתנו בישיבה בוועדה הבין-משרדית שלנו כאשר אמרנו שצריך להיות רק מנהל אחד, אחראי אחד, באולם האירועים. זה בעל אולם האירועים. מי שרוצה לעבוד אצלכם באולם חייב לקבל את האישור שלכם והוא יעבוד תחת הרישיון שלכם. הוא לא יכול להיכנס אליכם ללא אישור שלכם, לרבות תקליטן לצורך העניין הזה. לכן, בהיבט שלנו האחריות היא כוללת של בעל האולם. כמו שהוא לא נותן לזה שמעצב בפנים להיכנס וזה רק באישור בעל האולם, אותו דבר גם זה שמביא את המשקאות המשכרים לא יכול להיכנס לאולם ללא אישור של בעל העסק. זה לגבי רישוי עסקים.
אני מקווה שאנחנו נסיים את הצו בחודש הקרוב. באופן עקרוני, ברגע שאנחנו מפרסמים את זה ברשומות אז יש לנו שנה שלמה לכניסה לתוקף של כל החקיקה. בארבע החודשים הקרובים אנחנו מתעסקים בנושא של מפרטים אחידים, ובעזרת השם התהליך מתקדם. יותר מהר בהיבט של תכנון ובנייה, אבל זה מתקדם.

נמצאת פה גליה לגבי הארנונה.
היו"ר אמנון כהן
ארנונה, בבקשה.
גליה כהן
אני מצטרפת למה שהשלטון המקומי אמר.
היו"ר אמנון כהן
מצטרפת למה? שאתם מביאים להם שיפוי שיוזילו את הארנונה של האולמות?
גליה כהן
לא, לא. ממש לא, ממש לא. אני אחדד.
היו"ר אמנון כהן
מה שמך?
גליה כהן
גליה כהן מהשלטון המקומי, משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
אתם מביאים כמה? 20 מיליון שקל שיפוי לרשויות מקומיות שייתנו הנחה, כן?
גליה כהן
על-פי התקנות יש תעריף מינימום ומקסימום לכל עסק כשכל עסק נגזר מסיווג ראשי. במקרה של אולמות שמחות כרגע המחוקק דיבר על משרדים, שירותים ומסחר. אכן, התעריף של 200 הוא אולי גבוה, אבל המקסימום של משרדים, שירותים ומסחר הוא 300 פלוס, ויש נכסים שבאמת מגיעים למקסימום. בל נשכח שהמינימום זה 60 נקודה משהו שקל למטר מרובע.
היו"ר אמנון כהן
האם בחנתם להצמיד אותם למלונאות?
גליה כהן
אני אשיב גם על זה. רשות שחפצה ומעוניינת לעודד אולמות - - -
היו"ר אמנון כהן
רשות לא חפצה. מראש רשות לא חפצה.
גליה כהן
אבל זה המצב. זה המצב החוקי כרגע. היוזמה צריכה להיות של הרשות. היא פונה לשרי הפנים והאוצר, ולאחר מכן, לאחר אישור ובדיקה שלנו, ההמלצה של הצוות המקצועי זה עובר לשרים לאישור, ואז היא יכולה לגבות את תעריף המינימום של 60 נקודה משהו שקל למטר מרובע.
אורי מקלב
מתי אישר בפעם האחרונה משרד הפנים הורדת תעריפים?
גליה כהן
אישרנו. מדי שנה מאשרים וגם בשנה זו.
אורי מקלב
גם כשביקשו הם לא – של אחוז ושניים.
היו"ר אמנון כהן
אבל השלטון המקומי בחיים לא יבקש הורדה, אלא רק להעלות. זה טבעי, צורכי עמך מרובים ומשרד הפנים לא משפה אותו על כלום אז הוא מחפש.
אורי מקלב
היו רשויות מקומיות שביקשו להוריד את הארנונה גם במגורים במשהו, באחוז-שתיים, ולא אישרו להם.
גליה כהן
אגב, כן מאשרים הפחתה של תעריפים. גם במקרה נקודתי וגם כללי הפחתה של תעריפים.
אורי מקלב
אולי כשעושים רפורמה.
גליה כהן
לא, בכלל לא. בתור אחת שמרכזת את הצוות וממליצה לשרים, יש בקשות להפחתה שכן מאושרות. היוזמה היא של הרשות. המצב החוקי הוא כזה שרשות צריכה ליזום. רשות שכן תיזום, כן זה יישקל לגופו של עניין, ואולי גם בחיוב. אפשר להגיע אם לא ל-60 שקל למטר מרובע, אפשר להגיע להרבה פחות מהסכומים שהוזכרו כאן. יש נכסים אחרים שהם עתירי שטח והם נשאבים מתוך משרדים, שירותים ומסחר, ועמדת משרד הפנים היא שאין להרחיב את הסיווגים הראשיים. המשמעות של הבקשה כאן זה בעצם הרחבה של הסיווגים הראשיים לסיווג נוסף. המגמה היא לצמצום סיווגים וסיווגים ראשיים ולא להרחבה שלהם, והמשמעות זה בעצם מגמה הפוכה.
אורי מקלב
הם מודעים לזה. הם אמרו לשים אותם בסיווג של בתי מלון, לא שמת לב?
גליה כהן
אני אשיב על בתי המלון עוד רגע, אבל כאן אני רוצה לחדד שיש הרבה נכסים שהם תחת משרדים, שירותים מסחר. הם עתירי שטח והם משלמים הרבה יותר מהסכומים שהוזכרו כאן, כך שאולמות השמחה הם לא הנכס היחידי. חייבים להעמיד את זה כאן ולציין זאת.
לגבי בתי מלון - את בתי המלון הזכירה עו"ד נועה מהשלטון המקומי.
אורי מקלב
איזה דוגמאות יש לך לעוד נכסים?
גליה כהן
למשל, סופרמרקט.
אורי מקלב
כל מטר מנוצל.
גליה כהן
עדיין זה שטחים גדולים וגם שם. זאת אומרת, אין לזה סוף. אם אתה תתחיל אז אני יכולה לתת דוגמאות. לא חשבתי על זה כרגע.
אורי מקלב
אני מקווה שאת הבנת למה הם התכוונו בשטחים גדולים.
גליה כהן
אני הבנתי וגם אין טעם שאני אחזור על מה שהשלטון המקומי אמר לגבי קרקע לעריכת אירועים. גם שם. אני לא יודעת אם מרבית הפעילות, אבל פעילות לא מבוטלת נמצאת בקרקע עצמה שסמוכה לאולם.
לעניין בתי המלון - בתי המלון זה היה סיפור באמת של עידוד התיירות זה היה המקור, זה היה משהו אחר לגמרי. אם נסתכל על בית מלון רגיל וממוצע יש הרבה שטחי עזר שם. בית מלון לא בנוי רק מאולמות שמחה. גם שם יש פעילות עסקית שלא נשכח אותה, ויש המון שטחי עזר, חדרי מדרגות ומעברים כששם השטחים הם הרבה יותר גדולים. אבל שם המקור הוא אחר לגמרי - עידוד התיירות בתקופה של שפל. זה לא הסיפור של בתי המלון.
היו"ר אמנון כהן
אבל את יודעת שיש גם אירועים שהם עושים שם. גם למלונאות יש.
גליה כהן
אני יודעת, אבל זה חלק אחד מתוך קומפלקס.
היו"ר אמנון כהן
יש גם חצרות בכלל של נופשי המלון אבל הם עושים שם ברביקיו ודברים כאלה.
גליה כהן
אבל זה חלק אחד מתוך כל הנכס הזה, קומפלקס גדול.
היו"ר אמנון כהן
אז אפשר להשוות את התנאים, נכון?
גליה כהן
אי-אפשר להשוות.
היו"ר אמנון כהן
אה, לא?
גליה כהן
לא, בפירוש לא.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. אני רוצה לסכם את הדיון, ידידי יהודה.
יהודה כהן
קודם כל, עו"ד אריה סער רוצה לדבר גם בנושא - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, אין יותר. אם יש משהו חדש שלא דיברנו אז בבקשה. על ארנונה דיברנו, תכנון ובנייה דיברנו, בעיות - - - דיברנו. אני חייב לסכם. מי אדוני?
שלום ג'יבלי
שלום מבאר-שבע.
היו"ר אמנון כהן
בנושא של באר-שבע אני הבנתי שיש בעיה.
שלום ג'יבלי
אני רק רוצה להגיד למשרד הפנים שאין עסק שלא עובד 180 יום בשנה, אין דבר כזה. מלון עובד כל השנה. אנחנו לא לא רוצים לעבוד. אנחנו לא עובדים בימים כמו תשעה באב, בעומר. את גם יודעת שלפני חגים גם לא מתחתנים. יום לפני ראש השנה בן-אדם לא מתחתן. הוא אומר: מחר ראש השנה, איך אני אתחתן? בסוכות אי-אפשר לעשות אירועים. במוצאי-שבת הרבנות לא נותנת לנו לעשות אירועים כי השעון מגיע מאוחר ויהיה חילול שבת. אז מה אנחנו עובדים? חמישה ימים? חמישה ימים אנחנו עובדים בשבוע.
היו"ר אמנון כהן
הוא אומר: למה האלמנט הזה שבמשך 180 יום בשנה אני לא עובד, לא מביא אותי לידי זה שאני אקבל איזושהי הנחה במקום אחר? למשל, בארנונה.
גליה כהן
הנחה זה לא המושג הנכון, אבל יש עוד נכסים שנקראים נכסים עונתיים מלבד אולמות שמחות. למשל, סופרלנד, מפעל מצות. נתקלנו בבקשות של רשויות מקומיות לנכסים עונתיים והפחתה משמעותית בתעריף - זה לא נקרא הנחה, אבל הפחתה בתעריף - וגם שם המחוקק לא מאפשר הפחתת תעריפים.
יהודה כהן
כשאת מדברת על סופרלנד את מדברת על מתקן אחד בסך-הכול שיש בכל ארץ-ישראל. את לא מדברת על ענף.
היו"ר אמנון כהן
לא, סופרלנד, לונה פארק. יש כמה כאלה.
יהודה כהן
לא, אבל 60 אלף עובדים הענף מעסיק. זה הולך ומתרחב, יש דבר כזה. את לא יכולה לעשות את זה באותו קנה מידה.
גליה כהן
אני לא משווה, אני רק אומרת - - -
יהודה כהן
לא, העלית את הנושא כהשוואה וזה לא ההשוואה. מדובר פה על 60 אלף עובדים שמועסקים בדברים האלה. זה לא אותו קנה מידה.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שצריך לעשות חשיבה, בסדר. מה עוד, אדוני?
שלום ג'יבלי
חוץ מזה, באר-שבע חצי מחיר מאזור המרכז.
היו"ר אמנון כהן
ידידי, את החשיבה לא עושים פקידים, את החשיבה עושים פוליטיקאים. בשביל זה הם נבחרו. הם מנחיתים אליהם והם עושים את העבודה. כרגע היא עושה מה שקבעו לה. אני המחוקק ואני קבעתי לה זה, רק היא יכולה לעשות את זה. היא לא יכולה לזוז מילימטר, אלא אם כן נתתי לה סמכות אחרת. הגבלתי את זה בחוק, סידרתי לה, תקנות הבאתי, שיניתי תקנות שלהם, שיניתי חוק. לכן, זה במקום אחר. גם נושא תכנון. יבוא לפה הפקיד של מנהל התכנון והוא עובד לפי אמות מידה שאנחנו קבענו כמדינה. אם אנחנו רוצים לשנות, להביא תוכנית מתאר ארצית לנושא בעלי אולמות וגני אירועים, אני צריך לחייב את המדינה לעשות את זה. ברגע שתהיה תמ"א אז זה ייגזר מתוכו כמו למעון חוסים. יש היום מקומות מסוימים שקבעו: פה יהיה מקום למעון חוסים. אותו דבר אנחנו צריכים לקבוע במדינה. אנחנו מדברים על זה, בשביל זה אנחנו עושים דיון. לומדים את הדברים. הפקידות הבכירה שיושבת כאן עושה באמת את העבודה על-פי אמות מידה שקבענו על-פי חוקי מדינת ישראל. הם לא יכולים לתת הנחות, הם לא יכולים לתת הקלות, שום דבר, אלא אם כן המחוקק ייתן את דעתו על זה. אנחנו כבית מחוקקים נעלה את הדברים לשרים כי מי שאחראי על הביצועים זה השרים. אם הם יכולים בתקנות או בצווים לתקן, בבקשה. אם לא, אני מחוקק, אני אביא חוק. לכן, חבריי יושבים פה ושומעים את הדברים. אנחנו צריכים למצוא פיתרונות בחקיקה. אם לא יעשו את זה והדברים שלנו לא יישמעו - אנחנו נוציא גם סיכום של דיון ונשמע את התשובות - אנחנו נביא חקיקה שהמדינה חייבת להתכנס ולהכין תכנית מתאר ארצית.
הסיכום של הדיון הוא כך. אני צריך לסכם יש לי דיון אחר.
אריה סער
הערה אחת קטנה בנושא רישוי עסקים שהיא חובה לאור התייחסותו של משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
לא נסכם את הדיון, בסדר.
אריה סער
הערה קטנה אחת. אנחנו מברכים, ההתאחדות מברכת על נושא של נוהלים אחידים.
היו"ר אמנון כהן
לא, יברך את הוועדה כי אנחנו דרשנו.
אריה סער
אוקיי, אנחנו מברכים על זה גם כן. אבל אנחנו מבקשים לשתף אותנו משום שלא שמעו את כל הבעיות.
היו"ר אמנון כהן
נגמר. בוקר טוב אליהו, 2010 זה היה.
אריה סער
עדיין זה לא יצא.
יהודה כהן
הערתו היתה, ומה שציין פה אשר, בנושא של ברים אקטיביים. אני רוצה לשים לב לזה פה. מדינת ישראל נלחמת נגד תופעה של שתייה חריפה.
היו"ר אמנון כהן
יקירי יהודה, תקשיב. אשר דיבר על זה שכאשר זוג בא להתחתן הוא אומר לבעל אולם: אני רוצה מעצב, אני רוצה תקליטן, אני רוצה בר אקטיבי. הוא אומר אז: לזה אני מסכים, לזה אני לא מסכים. זה נסגר ביניהם, זה נגמר. לא צריך עוד הפעם לחדש.
יהודה כהן
לא, היתה הערה שכבוד היושב-ראש לא שם לב, ואני רק אעיר. בר אקטיבי חייב על-פי חוק רישיון עסק כי הוא מתעסק במשקאות חריפים. בר אקטיבי - ילדים בני 18 מפעילים אותו ביערות, מפעילים אותו בכל מיני מקומות ומשקים אנשים.
היו"ר אמנון כהן
דבר עכשיו על אולמות שמחה, עזוב את היערות.
יהודה כהן
הוא נכנס אליי בלי רישיון עסק והוא גורם לי ל - - -, ואז הוא אומר: לא, האחריות היא שלך.
היו"ר אמנון כהן
אתה תבדוק. נכון, אני מסכים איתו.
יהודה כהן
אבל איפה הוא במקומות האחרים?
היו"ר אמנון כהן
תעזוב אותו במקומות האחרים. אתה מדבר על בעלי אולמות, אתה מנכ"ל של התאחדות בעלי אולמות. להם אתה צריך לדאוג.
אדוני, האם אתה רוצה להגיד משפט? אתה עשית את כל הדרך ולא נקפח אותך.
אלדד אהרוני
תודה. שמי אלדד ואני הבעלים של גלריה "פלורנס" ביפו העתיקה. דיברתם על ארנונה עונתית. יש לי גג. כשיורד גשם בחורף אני משלם אותו הדבר כמו בקיץ.
היו"ר אמנון כהן
לא, הם דיברו שאין דיפרנציאליות. משלמים כל הזמן.
אלדד אהרוני
כל הזמן אני משלם. חצי שנה אני לא משתמש בגלל הגשם ואני משלם אותו הדבר.
אורי מקלב
על זה הוא מלין. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו צריכים למחות על כך, לא להסכים לכך, כפי שהתבטאו כמה מהדוברים, בכל אופן דוברת אחת, שכאילו אולמות שמחה וחתונות מתמזגים יחד עם חתונה מפוארת. לא בכל החתונות ולא בכל האירועים הכוונה היא למשהו מפואר.
קריאה
אף אחד לא התכוון למפואר.
אורי מקלב
דיברו: הנה האדם עושה חתונה מפוארת, שישלם גם ארנונה. יכול להיות שיש כאלה שעושים חתונות מפוארות, אבל ישנם רבים רבים שלא רוצים ולא מבקשים לעשות חתונות מפוארות. הם מבקשים לעשות את המינימום הצנוע. אנחנו מכירים ואני בטוח שגם אתה מגיע לחתונות שנערכות בצמצום.
היו"ר אמנון כהן
אבל למה הם לא מביאים כסף לזוג הצעיר? הם מביאים איזשהו ספר, שיביאו כסף. הרי המנה שולמה. בוכרים שמים כסף. כסף,כסף הם שמים: 500, 800, 1,000.
אורי מקלב
הספר הזה הוא ספר מוסר שממנו הוא ילמד. בספר שמקבלים לבר-מצווה כתוב שבחתונה צריך להסתפק במועט.
היו"ר אמנון כהן
אבל יש הוצאות. יש לו עשרה ספרים כאלה בבית. למה הוא צריך עוד ספר כזה?
אורי מקלב
כי יש לו אחר כך עוד בר מצווה, ולכן הוא צריך עשרה כאלה.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין. אבל כרגע הוא צריך לשלם את המנה. העניין הוא שבחוגים האלה גם מנה אין, כך שלא משנה.
אורי מקלב
- - - מנה אחת אפיים.
היו"ר אמנון כהן
נעשה סיכום. יהודה, תהיה קשוב.

הוועדה פונה לשר הפנים להנחות את מינהל התכנון להכין תכנית מתאר ארצית לאולמות וגני אירועים. מכתב נפרד יצא גם לבינת שוורץ שהיא ראש מינהל התכנון בנושא התכנון.

לגבי הארנונה – במכתב לשר הפנים אפשר להוסיף שאני חושב שלגבי גני אירועים ובעלי אולמות צריך לעשות רביזיה ובחינה מחדש בנושא צו הארנונה, לבחון את סוגי השטחים, שטחי השירות, קרקע תפוסה ואת המושג של שטח עיקרי, וכמובן להתחשב בעונות ובתקופות שבהן מתקיימים האירועים. השר רגיש מאוד, הוא יודע שיש 180 יום בשנה, כפי שצוין כאן על-ידי האנשים שמנהלים אולמות, כך שכמעט חצי שנה מתוך שנה אין אירועים. צריך לחשב את זה בבדיקה הכוללת של הדברים לגבי הארנונה ולקחת את זה בחשבון.
אנחנו כמובן מברכים את רישוי עסקים על המפרט האחיד, ושזה יפורסם באינטרנט כפי שאנחנו יודעים, וכל בעל אולם ידע מראש. אנחנו עשינו את זה לגבי כל העסקים, לגבי קיוסק, מכולת, בעל אולם. הוא ייכנס לאתר ויקיש שהוא רוצה להקים גן אירועים או אולם שמחות ואז הוא ייראה את המטלות שבהן הוא צריך לעמוד. הוא אפילו לא צריך להגיע. הוא ימלא את זה ויביא את זה לרישוי עסקים של אותה עיר ובמקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, ואז הוא מתקדם עם זה. אני חושב שלאחר תקופה ארוכה הגענו להחלטה כך שזה יבוא לטובת אוכלוסיית אנשי העסקים ושהדברים האלה יהיו להם.
כל נושא שימוש חורג הוא כרגע לא רלוונטי כי כרגע הרפורמה לא עברה. אבל אני חושב שאם בתכנית מתאר ארצית לגבי גני אירועים, בעלי אולמות ושמחה, המדינה תיתן לזה מענה אז זה גם יפתור את בעיית השימוש החורג כי זה כבר יהיה מוגדר באזור כזה או אחר. אני חושב שאם תוקם שכונה ולידה יהיה מרכז מסחרי שבתוכו יהיה גם אולם שמחות או שבמקום שהוא קצת מרוחק משם יהיה גן אירועים שייתן מענה לאזור גיאוגרפי בו נמצאים האזרחים אז זה ייתר את כל נושא שימוש חורג, ואט ואט כל העסקים האלה ירקמו עור וגידים ויהיו חוקיים לשירות הציבור לעילא ולעילא.
אני כמובן רוצה להגיד ישר כוח לכל בעלי האולמות, גני האירועים, שנותנים לנו מקום על נמת שנוכל לכנס בו משפחה וחברים באירועים השונים, וזאת מבלי שיהיו לנו דאגות מה יאכלו או מה לא יאכלו. אתם עושים את כל העבודה בשבילנו, ישר כוח לכם. אנחנו עומדים לעזר, הבית הזה הוא שלכם. אם יש לכם עוד טיעונים אז, יהודה, תשלח מכתבים ופניות. אנחנו נהיה איתכם, ובמה שאפשר יהיה לעזור בוודאי שנעזור. כמובן בכל החלטה שיקבל משרד הפנים הוא צריך לשפות את השלטון המקומי.

לגבי באר-שבע – אני ראיתי פה שיש מכתב. נכתוב מכתב גם לשר הפנים שייבחן את הנושא הזה, גם לראש עיריית באר-שבע שלא יטיל גזרה שאי-אפשר לעמוד בה, ושלא יגרום לכך שבעלי אולמות וגני אירועים ייסגרו בעירו כי הם לא יכולים. האם הוא ביקש את הכסף של הארנונה שבע שנים אחורה?
קריאה
כן, כן.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שזו גזירה שקשה לעמוד בה. צריך לבוא לקראתם. אני לא יודע ממה זה נבע. האם לא שילמו בכלל?
יהודה כהן
לא. שילמו, שילמו. באו עכשיו מדידות חדשות. חברת ברק - - - עושים מדידות.
היו"ר אמנון כהן
אז לבחון את הדברים שתהיה או פריסה או - - -
יהודה כהן
לא, להמשיך את המצב של היום של מלחמה.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול להגיד לו כי אולי בן-אדם התרחב, עשה דברים.
יהודה כהן
לא עשה שום דבר, אותו מצב שהיה קיים.
היו"ר אמנון כהן
אז איך המדידות השתנו?
קריאה
המחירים השתנו, לא המדידות.
קריאה
לא, לא.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע מה בדיוק – שיבדקו את הנושא הזה.
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, לשאול את עיריית באר-שבע מה היה קורה אם הם היו מוצאים שהשינוי היה הפוך. דהיינו, מה קורה במקרה וגבו מבן-אדם על יותר מטרים ממה שהיו לו? כמה הם מחזירים אחורנית? כמה עיריית באר-שבע מחזירה לאותו אדם שהתגלה שהוא שילם יותר מידיי? תופתע שמחזירים לו שנה אחורנית, אבל לחייב הם רוצים שבע שנים.
היו"ר אמנון כהן
אני סיכמתי את הדיון. בסדר, יקירי. אנחנו נכתוב מכתב. אני לא יודע בדיוק מה הביא אותו. לפי חוק מותר לו שבע שנים אחורה. אנחנו נבוא ל - - -
שמעון עמר
סליחה, כשאני פתחתי אולם לפני שש שנים ישבתי עם ראש העיר דאז טרנר ואמרתי לו שיש לנו שטח אדמה שנמצא במרכז העיר והוא עומד כבר עשרים שנה בתול. אני רק נותן את הדוגמה האישית שלי. אמרתי לו: למה אני צריך לשלם מיסים ועל מה? קבע לי: אתה צריך לשלם את זה ואת זה. השקענו ואחרי שש שנים שאנחנו עובדים אני משלם 600 אלף שקל בשנה. השנה הזאת הוסיפו לי עוד 300 אלף שקל על כל מיני דברים. אני לוקח את הדוגמה האישית שלי. אם הייתי יודע לפני שש שנים שזה מה שמצפה לי בחישוב הכלכלי ושאני צריך לחזור שש שנים אחורה, אז - - -
היו"ר אמנון כהן
האם אלו דברים שלא ידעת?
שמעון עמר
לא ידענו ולה היה בכלל. לא היה מודע בכלל מה זה קרקע תפוסה. לא שילמנו חניה במשך עשרים שנה. הדברים האלה לא היו בבאר-שבע לפי החישובים. היום אתה צריך לחזור שבע שנים אחורה ולשלם את הדברים האלה.
היו"ר אמנון כהן
תודה, אני מקווה שנביא איזושהי בשורה.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים