ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/06/2012

פירוק האיחוד בין עארה לערערה, פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה, פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה, פירוק האיחוד בין עארה וערערה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
18/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 569>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ח בסיון התשע"ב (18 ביוני 2012), שעה 10:30
סדר היום
<1. פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה של חה"כ גאלב מג'אדלה>
<2. פירוק האיחוד בין עארה לערערה של חה"כ ג'מאל זחאלקה>
<3. פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה של חה"כ מסעוד גנאים>
<4. פירוק האיחוד בין עארה וערערה של חה"כ עפו אגבאריה>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורי מקלב – היו"ר
עפו אגבאריה

יעקב אדרי

טלב אלסאנע

מסעוד גנאים
ג'מאל זחאלקה

גאלב מג'אדלה
מוזמנים
>
סיון להבי - רפרנט באגף תקציבים, משרד הפנים

רביע מקלדה - מרכז רשויות מקומיות, מחוז חיפה, משרד הפנים

עו"ד דרור לוינגר - לשכה משפטית, משרד הפנים

רותם הורוביץ - מתמחה, משרד הפנים

רותם הורוביץ - מתמחה, משרד הפנים

יוסף עדסראמזי ג'ראיסי - ראש עיריית נצרת, יו"ר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות

שיכה עאדל - דובר ועד "אלפסל" עארה

ד"ר יונס הישאם - ועד "אלפסל" עארה

אבו הלאל עדאל - ועד "אלפסל" עארה

מחמוד אבו ואסל - ועד "אלפסל", כפר עארה

מחמוד זייד - כפר עארה

פתחי מרזוק - עוזר ראש המועצה המקומית ערערה
רכזת בכירה בוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<1. פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה של חה"כ גאלב מג'אדלה>
<2. פירוק האיחוד בין עארה לערערה של חה"כ ג'מאל זחאלקה>
<3. פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה של חה"כ מסעוד גנאים>
<4. פירוק האיחוד בין עארה וערערה של חה"כ עפו אגבאריה>
היו"ר אורי מקלב
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה כממלא מקום ליושב ראש הקבוע, חבר הכנסת אמנון כהן. בדיון היום אנחנו דנים בהצעה לדיון מהיר של חברי הכנסת גאלב מג'אדלה, ג'מאל זחאלקה, מסעוד גנאים ועפו אגבאריה, שעניינה פירוק האיחוד בין עארה לבין ערערה. אני אומר את זה נכון?
קריאות
נכון.
היו"ר אורי מקלב
כתוב אצלנו שכשעושים נישואים יש לפעמים אות אחת שמפרידה. כאן מפרידה ה-ר'. האם זה רע או טוב? אנחנו לא יודעים.
מסעוד גנאים
הם מאוחדים שזה אותו שורש, לפחות.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו נשמע את ראשון הדוברים חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. במקום שאני אפתח בדברי פתיחה מיד המציעים ידברו. אם יגיעו עוד מציעים ניתן גם להם. לאחר מכן ניתן גם למשרד הפנים לדבר ולנציגים של עארה ושל ערערה.
מסעוד גנאים
אדוני היושב ראש, רק תיקון, אני הייתי אמור להיות הראשון מבין המציעים.
היו"ר אורי מקלב
יכול להיות - -
מסעוד גנאים
אני לא מדבר על - - - בגלל שהוא ממהר - -
היו"ר אורי מקלב
מאה אחוז. אחד מוותר לשני זה כבר סימן טוב.
גאלב מג'אדלה
אם בהמשך מסעוד יעשה מה שאני רוצה, אז מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. אני מוכן לוותר לו.
היו"ר אורי מקלב
"אין מוקדם ומאוחר בתורה", זה לא משנה.
גאלב מג'אדלה
אדוני היושב ראש, אני קודם כול רוצה לברך אותך על ניהול הישיבה.
היו"ר אורי מקלב
תודה.
גאלב מג'אדלה
המהלך הזה של החלטת שר הפנים לאחד את היישובים עארה-ערערה הוא מהלך שגוי מכמה סיבות.
היו"ר אורי מקלב
חשוב לציין שזה מהלך לפני הרבה שנים, נכון?
מסעוד גנאים
מ-90'.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת, לא שר הפנים, אלא שר הפנים דאז.
גאלב מג'אדלה
לא מדברים על שר הפנים הזה, מדברים על שר הפנים ב-1990. תבדקו מי זה.
קריאה
אריה דרעי.
היו"ר אורי מקלב
השר הזה נושא באחריות של אריה דרעי כמו שאנחנו רואים שהוא עושה כל יום. אריה דרעי לא נושא באחריות של שר הפנים של היום.
גאלב מג'אדלה
אחריות שילוחית מפלגתית.

לא היה מלכתחילה שיתוף הקהילה, הציבור, התושבים בעניין. המהלך נעשה ללא שיתופם. זה הבסיס האלמנטרי החשוב ביותר לאחד שתי מועצות. זה לא נעשה.

דבר נוסף שאני רוצה לומר. בהיותי יושב ראש ועדת הפנים ואז – "איכות הסביבה", נקלעתי לנושא הזה ואפילו היה על זה דיון. המועצה המקומית ערערה הזניחה את היישוב עארה באופן כמעט שיטתי. כל התקציבים או אם לדייק, מרבית התקציבים שהיו מגיעים ליישוב עארה היו או מוחזרים לאוצר המדינה בתום שנת התקציב או היו מנוצלים לטובת ערערה ולא ליעד שלהם ביישוב עארה. העוול הזה הלך וגדל ונמשך ורואים את זה. רואים את זה בבירור – תקציבים שחזרו חזרה ליישוב ערערה במקום לעארה ורואים את זה בתקציבים שחזרו לאוצר המדינה ולא נוצלו לטובת פרויקטים ביישוב עארה.

יש גם אי אמון טוטלי כמעט בין המועצה המקומית לבין האוכלוסייה בעארה. יותר מזה, יש נתק גם ברמה של אחריות. לאחרונה, כמעט יותר משבוע, בית ספר יסודי מושבת בגלל בעיות בטיחות.
עפו אגבאריה
זה כבר שבועיים.
גאלב מג'אדלה
ממה שאני יודע פורמלית בשבוע הראשון הם אמרו, אנחנו נשבית, הודיעו, דיברו- -
עפו אגבאריה
לא, לא, שביתה מלאה של שבועיים.
גאלב מג'אדלה
סליחה, עפו, לא הפרעתי לך.
עפו אגבאריה
זאת לא הפרעה.
גאלב מג'אדלה
אתה תדבר עכשיו בתור ותגיד מה שאתה רוצה.

אנחנו גם רוצים להיות נאמנים לעובדות. פורמלית יותר משבוע, אבל הם באמת נתנו לראש המועצה את כל ההזדמנות – גם למשרד הפנים, גם למחוז חיפה – למנוע את השביתה הזאת ולא נענו. בית ספר לא בטיחותי מושבת זה אומר לך הכול: כבישים, תאורה, מוסדות ציבור – המועצה המקומית ערערה לא תפקדה ביישוב עארה. מן הדין היום לקבל את תביעת התושבים באמצעות הוועדה הציבורית שהקימו. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לחברים שלי, גם מסעוד, גם ג'מאל וגם עפו, שיחד התאחדנו כדי להביא את הנושא הזה לסיום נכון ולעשות בירור כזה לטובת התושבים.
אני רוצה לומר לחבר הכנסת יעקב אדרי - -
יעקב אדרי
אני עוד לא אמרתי כלום.
גאלב מג'אדלה
לא, אמרת לי, אמרת לי המון. אמרת משפט אחד שאומר הכול. חבר הכנסת יעקב אדרי אומר לי לפני הדיון – זה מלחמת חמולות. אין שום מלחמה של חמולות- -
יעקב אדרי
אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד - -
גאלב מג'אדלה
אני כבר אומר לך – אין שום מלחמה של חמולות. זה שקר גס שמישהו ניסה להעביר לך מהעובדה הפשוטה: בעארה ובערערה יש משפחות שלמות שחצויות באמצע – גם יוניס, גם מסארווה, גם אחרים. חלקן נמצא בעארה וחלקן בערערה. משפחה אחת, קרובי משפחה, הן במלחמת חמולה? זה סגנון של הסטה ושל סטייה של הנושא מהאמת. אני בטוח שאם תצא איתי לביקור, ואני בטוח שחברים יזמינו אותך לביקור, אתה תתארח בעארה ובערערה אצל משפחת זייד, גם כאן וגם שם; אצל מסארווה גם פה וגם שם. יושבים גם כאן אבו-הלל, יוניס – מכל המשפחות. זה נימוק וסיבה שצריך להוריד אותה מהשולחן ולגשת לעניין ביושר ולתת מענה לאוכלוסייה, לוועדה הציבורית, שעמלה קשה. תראה, אדוני היושב ראש, זה מדבר בעד עצמו: אלפי חתימות שהגיעו גם ליושב ראש ועדת הפנים, גם לשר הפנים וגם לממונה על המחוז – אלפי חתימות, יותר מ-2,342 חתימות מבקשות לסיים את השותפות האומללה הזאת, ולתת לאוכלוסייה בעארה את הזכות לחיות בכבוד. תודה רבה.
יעקב אדרי
אפשר לתת לנו נתונים מה המצב, מי מנהל? יש שם הרי משהו מיוחד, יש ועדה קבועה. מישהו ייתן לנו כמה הסברים קודם.
הישאם יוניס
זה מסביר את עצמו. למה יש ועדה קרואה? בגלל ההצלחה של המועצה?
יעקב אדרי
אני מאוד מכבד אותך, אבל תנו רק לשמוע את הנתונים.
היו"ר אורי מקלב
אחרי זה יכול להיות שניתן למשרד הפנים אבל קודם ניתן למסעוד גנאים.
מסעוד גנאים
תודה, אדוני היושב ראש. בוקר טוב לכולם, ואני מברך את כל האורחים, ובמיוחד את הוועד העממי ואדי עארה שעוסק בפירוק האיחוד ובדברים אחרים. אני ביקרתי באוהל שהיה שם ודיברו איתי גם על בית הספר שנזכר.
הבעיה פה, אדוני היושב ראש, היא לא רק הדרך שציין אותה חברי חבר הכנסת גאלב מג'אדלה – הדרך הייתה לקויה וגם התוצאה. כאשר את התוצאות של האיחוד או השילוב – אנחנו מדברים על שנת 1990, אבי האיחודים והשילובים, זה כבר לפני האיחוד של בקה-ג'ת והשאר שבאו אחריהם - -
הישאם יוניס
אבל ההפעלה הייתה ב-2008. לא הייתה מועצה. מ-1990 עד 2008 לא היה כלום.
יעקב אדרי
מה היה?
הישאם יוניס
כלום. חיכינו שיספחו אותנו לגדה המערבית.
גאלב מג'אדלה
- - -
מסעוד גנאים
(אומר דברים בערבית.)
הישאם יוניס
שלא יחשבו שהמועצה מ-1990.
היו"ר אורי מקלב
אני מבין שאתה מבקש שהוא ייתן לך לדבר, שלא יפריע.
מסעוד גנאים
זה בסדר, הוא ייתן לי.


זה כמו הנישואים. כאשר הנישואים לא מיטיבים עם אחד הצדדים – לא רק לא מיטיבים איתו, אלא מביאים להרעת מצבו – אז חושבים על גירושים. אני הייתי בעארה וראיתי מצב תשתיות גרוע מאוד. דיברו איתי על בית הספר, על הרבה דברים. כפי שתיארו את המצב, יש שם הזנחה בכפר לאורך הרבה שנים. לכן, אדוני היושב ראש, אני מציע לצדד בהצעה של הוועד הציבורי או העממי של עארה להקים ועדה מקצועית שתבחן את כל העניין, תלך לשם, תפגוש את האנשים, תראה את המצב ואחר כך היא תגיש את מסקנותיה למשרד הפנים ותגיש את מסקנותיה גם לוועדת הפנים ואחר כך נראה. אני מעדיף שהאנשים בשטח – הם יודעים הכול – ידברו על המצב שם.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה גם על הדברים הישירים וגם על הדברים הקצרים.
חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה ואחרי זה חבר הכנסת עפו אגבאריה. זה לפי הסדר שיש לי פה.
יעקב אדרי
לא הבנתי את הסדר.
עפו אגבאריה
סדר המציעים.
קריאות
ארבעה מציעים.
עפו אגבאריה
אין אפליה נגד יהודים.
יעקב אדרי
לא, זה בסדר, אם אתם ארבעת המציעים - -
מסעוד גנאים
כן, ארבעה מציעים.
ג'מאל זחאלקה
כבוד היושב ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אורחים יקרים. הטענה המרכזית, חבר הכנסת אדרי, בעד פירוק איחוד המועצה המשותפת עארה-ערערה היא שזה נכשל. כלומר אנחנו לא משהו שרוצים לנסות לדעת, לחשוב, לתכנן, לחשב לעתיד, אלא מדברים על ניסיון שמתקיים כבר 22 שנים, ובשורה התחתונה זה נכשל. אין ויכוח על כך שזה נכשל. זה נכשל בלי קשר לשאלה מיהו ראש המועצה. כבר היו ראשי מועצות מכל החמולות ובכל הרמות, והייתה ועדה קרואה. הכול היה. כלומר ב-22 שנים היה ראש מועצה בוועדה קרואה שיש עליו הרבה ויכוחים, אבל יש כאלה שאומרים שהוא עבד בסדר מבחינה תקציבית. לפניו היה ראש מועצה שאמרו שהוא לא בסדר; ואחר כך אמרו שהיה ראש מועצה שאמרו שהוא מעולה; ומהחמולה הזאת ומחמולה אחרת – הכול נוסה. לכן לא חשוב מה המצב של המועצה המקומית היום, כי זה יכול להשתנות מחר, ואם זה ישתנה מחר לא ישתנה המצב של האיחוד. אם יבוא היום לערערה ראש המועצה הכי טוב הוא לא ישנה את המצב. והיו ראשי מועצות שאני מכיר שהיו מהטובים וניסו לעבוד, אבל זה לא עבד. פשוט לא עבד.

איך זה נכשל? אני מסתכל על מצבה של עארה – ותרשה לי, כבוד היושב ראש, אני יכול לדבר מניסיון אישי כי אני מכיר את עארה כמו שאני מכיר את היישוב שלי. אני גדלתי שם. את נעוריי ואת ילדותי ביליתי ברחובות ערערה, והלכתי ברגל מכפר-קרע לעארה. אני מכיר. למה הלכתי ברגל? כי כשרצינו דואר בכפר-קרע הלכנו לעארה, כשרצינו קופת חולים – הלכנו לעארה. עארה הייתה יישוב יותר מפותח מהסביבה שלו. משטרה וממשל צבאי גם היה בעארה – הכול היה שם.
היו"ר אורי מקלב
משטרה לא חיפשת אז.
ג'מאל זחאלקה
כשהיו מוציאים טיול בבית ספר היינו צריכים לקבל אישור של המושל הצבאי. אני פעם הלכתי לקבל אישור ללכת לטבריה, אמרו לי – מה, אתה בא שבוע לפני כן, אתה צריך להגיש בקשה חודשיים לפני כן.
היו"ר אורי מקלב
כמה יש בערערה?
מסעוד גנאים
12 אלף.
ג'מאל זחאלקה
אני רוצה להגיד שזה נכשל. אנחנו רואים את מצבה של עארה וכואב הלב. היישוב לא מפותח, אין בו תשתיות, ויש פער בין הספירה הציבורית לבין הספירה הפרטית. בספירה הפרטית אנשים לא שונים מהסביבה שלהם, אבל הספירה הציבורית מוזנחת כי יש בעיה באיחוד ומכיוון שהמועצה המקומית לא מצליחה לתפקד מסיבות שונות. 18 שנים המועצה לא שמה גרגר של חול בעארה. תמיד היו בעיות. האיחוד לא נבע מסיבות שמישהו חשב ואמר, אנחנו משני היישובים האלה נעשה יישוב אחד. זה מסיבות היסטוריות קוניוקטורליות. רצו לעשות מועצה בערערה, וחלק מראשי הציבור לא רצו את המועצה הזאת אז אמרו אחר כך, נספח ונעשה ביחד. לא שמישהו חשב.

מדובר בשני יישובים שיש להם היסטוריה, יש להם שם, יש להם זהות. לא מדובר ביישוב שמקימים ומאחדים אותו עם יישוב אחר. אתה מדבר עם מישהו מעארה – זה לא כמו ערערה, זה סיפור אחר. מתפתחת זהות מקומית ליישוב הזה. אני בדרך כלל לא רוצה להתווכח אם נכון או לא נכון לעשות איחוד באופן עקרוני. כי מדובר כאן לא בעניין עקרוני. יכול להיות שבמקומות מסוימים זה מצליח, ויש מקומות שזה הצליח – יכול להיות – או עבד בצורה זו או אחרת עם חריקות, אבל עבד. אבל פה – לא עבד, כישלון טוטלי. שיבוא מישהו ויגיד לי ויראה לי שלא היה כישלון טוטלי. ואני לא מאשים אף אחד בנושא הזה. אני אומר שיש כאן "מעשה מרכבה" שלא מצליח, פשוט זה לא עובד. אני לא יכול להתווכח עם כישלון. כמו שלא מתווכחים עם הצלחה קשה להתווכח עם כישלון. זאת הנקודה.

באו אנשים לכאן, והם מבקשים סעד מוועדת הפנים של הכנסת ומשליכים את יהבם על הוועדה, שתעמוד לצדם, תתחשב בבעייתם, תבין את כאבם, תבין את מצוקתם. זה לא כאב, זאת מצוקה אמיתית. אנשים לא באים לבכות ככה על זה. תאמין לי, אני מכיר את זה מקרוב. שיחת היום – כבר 22 שנים אני שומע את אותה מנטרה מכל אחד מכפר עארה. אומרים לי כולם, אכלנו אותה בסיפור הזה. אכלנו אותה, אנחנו לא מצליחים להתרומם. יש קבוצה של אנשים שתפסו יוזמה ורוצים לשנות את המצב. אין דרך, אלא לפרק את האיחוד. אני תומך בהצעה להקים ועדה מקצועית שתבדוק את העניין. אני בטוח שוועדה מקצועית ללא משוא פנים תגיע למסקנה אמיתית שצריך לפרק את האיחוד. זה לא עבד, כבוד היושב ראש. אני אומר לך, חבר הכנסת אדרי, אני מכיר את זה מקרוב, אני מכיר את כולם פה – אחד-אחד באופן אישי., לא היכרות שטחית. אני הולך לבתים, והם באים לבית שלי. זה לא עובד, פשוט לא עבד. ניסו 22 שנים, ותאמין לי, היו ניסיונות, ומשרד הפנים דחף ועשה, וזה לא עבד. מה שלא עבד 22 שנים – אני אומר לך, לא יעבוד מחר או מחרתיים.
היו"ר אורי מקלב
תודה, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת עפו אגבאריה. אחר כך חבר הכנסת יעקב אדרי.
עפו אגבאריה
אדוני היושב ראש, אורחים נכבדים. אני גם מוכרח לציין שגם אני בן האזור, החצי שלי הוא מעארה-ערערה - -
קריאה
מעארה או מערערה?
עפו אגבאריה
משניהם – גם מעארה וגם מערערה.
גאלב מג'אדלה
זה חשוב.
עפו אגבאריה
הם נולדו בערערה, ועכשיו הם גרים בעארה. אז איך אתה רוצה שאני אגדיר את זה? חוץ מזה הקשר שלי היה טוב מאוד איתם דרך אבא שלי ואחר כך דרכי ודרך המפלגה שהייתי מחלק את העיתון בגיל צעיר. איפה יותר? בעארה מאשר בערערה.
היו"ר אורי מקלב
כי קראו יותר.
עפו אגבאריה
כן. היסטורית זה אמנם אותן משפחות גם פה וגם פה, אבל אלה שני יישובים שונים. הם באמת שונים. השוני לא רק מתבטא באופי של היישוב עצמו, אלא כנראה, בסוג הזה שרצו בעל כורחם לאחד את שני הכפרים האלה, ולא עלה יפה. חבלי הלידה של האיחוד היו קשים מאוד ומאוד לא הניבו פרי בשום מקום אף על פי שבחריקות שיניים הלכו כל התקופה שחשבו שאולי זה ילך בסדר, אבל העובדה בשטח היא שזה באמת לא עלה. אמנם עארה לא התפתחה בזמן האחרון כי יכול להיות שיש עוד סיבות חוץ מהסיבות שבשטח שיש הזנחה כללית של המועצות המקומיות הערביות. אבל העובדה היא שהאיחודים שמשרד הפנים רצה לעשות, לא צלחו. בשהור, למשל, זה שני כפרים כמו בעיינה ודיר אל-אסד שהם כמעט כפר אחד, והעובדה היא שזה לא הלך. שם אתה נכנס ואתה לא יכול להבדיל אם זה דיר אל-אסד או בעיינה. וזה לא הלך. אז אם אנחנו ניקח את עארה ואת ערערה ונראה את הקו המפריד ביניהם שזה כביש 65 שהוא כביש גדול מאוד שלמדינה יש אסטרטגיה לגבי המקום הזה. אנחנו רואים שלחצות את הכביש בין עארה לבין ערערה זה סיפור גדול מאוד. רק לא מזמן עשו שיפוץ בכביש כך שאי אפשר לנסוע ישר מעארה לערערה דרך הצומת שעשו. זאת אומרת גם המדינה לא מעוניינת לעשות את זה. וזה לא בצומת עארה ולא בצומת ערערה. גם המדינה מבחינה אסטרטגית לא מעוניינת לאחד את שני הכפרים האלה. הם גם לא חושבים אפילו לעשות איזשהו גשר כדי לחבר בין שתי האוכלוסיות. המסקנה היא שאין חיבור ישיר.
לא מזמן ביקרתי בבית הספר הזה שהוא במצב איום ונורא. אני לא יודע איך רשות מקומית עד היום מסכימה שיישאר בית ספר כזה, ואיך משרד החינוך נותן לילדים להישאר בבית ספר רעוע כזה שיכול ליפול. אני לא מדמיין לעצמי איך בכנסת ישראל או במשרד החינוך עדיין מסכימים ששתי כיתות יהיו באותו חדר, והמעבר בין שתי הכיתות הוא דרך דלת אחת, והדלת השנייה היא דרך הכיתה הראשונה שלומדים בה הילדים.
קריאה
כיתה חצויה.
הישאם יוניס
חצויה בדיקט.
עפו אגבאריה
זה דבר נורא. אני הגשתי לפני שבועיים, חבר הכנסת מג'אדלה, לנשיאות דיון מהיר על זה, והנשיאות דחתה את זה. אני מאוד מקווה שהיום יקבלו כי הגשתי את זה שוב.
היו"ר אורי מקלב
הוא עשה מאמצים לאשר את הנושא, אבל היו בעיות אחרות, היו נושאים קודמים.
עפו אגבאריה
טוב, אני מקווה שהשבוע יאשרו.
מסעוד גנאים
הגשתי שאילתה רגילה.
עפו אגבאריה
דבר שני, ידוע לי גם כן שמתוך הוועדה הקרואה והאנשים במועצה המקומית גם לא מתנגדים לפירוק. אני שמעתי את זה ואני יודע את זה. יושב פה דובר המועצה, והוא יאשר את זה. לכן התקווה שלנו היא שהוועדה תיתן את האפשרות ואת הגב לאנשים, שכפי שנעשה הפירוק גם בין ג'ת לבקה וגם בין עוספייה ודלית אל-כרמל ובין שאהור, אז גם במקרה הזה שלא הצליח – בואו לא נענה יותר את האנשים וניתן את האפשרות לפירוק הזה.
היו"ר אורי מקלב
יש מקומות שהאיחוד בין הכפרים הצליח?
עפו אגבאריה
לא. לא ידוע.
יעקב אדרי
תשאל אם הפירוק בין בקה-ג'ת הצליח עכשיו.
היו"ר אורי מקלב
הפירוק הצליח, אבל הייתה מסקנה לפרק.
יעקב אדרי
היה פירוק, ותמכנו בו כולנו.
היו"ר אורי מקלב
דלית אל-כרמל ועוספייה זה לא נקרא איחוד שהצליח?
עפו אגבאריה
לא.
יעקב אדרי
לא. הוא פורק, והשאלה אם הפירוק הצליח. זאת הבעיה.
אני רוצה להתייחס.
גאלב מג'אדלה
אני מתחייב שבתום שנה מפירוק בקה-ג'ת – היות שהייתי יוזם הפירוק - -
יעקב אדרי
בתמיכתנו, כולנו תמכנו.
גאלב מג'אדלה
נכון.

- - להגיש דוח גם לוועדת הפנים וגם לכנסת על מצב הפירוק, כמה עלה הפירוק.
היו"ר אורי מקלב
יש מועצה ממונה שם?
קריאות
לא, לא.
גאלב מג'אדלה
היו בחירות באוקטובר והפרדנו את שני היישובים. בתום שנה מאוקטובר אנחנו נגיש לך דוח.
יעקב אדרי
לא לי, תגיש - - -
מסעוד גנאים
האיחוד היחיד שהצליח זה איחוד האמירויות.
עפו אגבאריה
שנת חסד אם אתה רוצה כבר עכשיו דוח. אבל בטוח שזה הצליח יותר מהאיחוד.
היו"ר אורי מקלב
ראש עיריית אור עקיבא לשעבר. יש לו הרבה ניסיון מוניציפלי.
יעקב אדרי
הייתי רוצה לשמוע עוד נתון אחד.
עפו אגבאריה
נמצא פה - -
יעקב אדרי
נמצא פה ראש עיריית נצרת.

אני הייתי רק רוצה לשמוע נתונים כמה תושבים יש בעארה וכמה יש בערערה.
מסעוד גנאים
אז בואו נשמע בהתחלה את הוועד.
יעקב אדרי
אני רוצה נתונים
היו"ר אורי מקלב
יש כאן נציג של משרד הפנים.
יעקב אדרי
יש למישהו נתונים?
היו"ר אורי מקלב
מי זה רביע מקלדה?
רביע מקלדה
אני.
היו"ר אורי מקלב
נציג משרד הפנים שמרכז את כל הרשויות המקומיות במחוז חיפה יכול לתת לנו מטעם משרד הפנים, ואחר כך ניתן לכל מועצה. בבקשה.
מסעוד גנאים
ניתן גם לוועד העממי לדבר.
היו"ר אורי מקלב
ניתן גם לוועד.
קריאה
אדוני היושב ראש, כדאי לשמוע את הוועדה.
יעקב אדרי
אז אני רוצה לדבר בכל זאת. אתם לא נותנים לי מספר, אני אדבר.
רביע מקלדה
נותנים לך. 18 אלף תושבים בסך הכול; בעארה – 6,500.
יעקב אדרי
מאה אחוז. אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף: אני תומך בעמדה למנות ועדה. צריך ועדה מקצועית. אני מציע ומצטרף להצעה שאנשי מקצוע יבדקו את העניין, ואני מציע שנבקר שם ונראה את הדברים מקרוב. אין לי בעיה בכלל. אבל אני בא מנקודת מוצא – ושוב, אני מכיר את העניין לא מכיוון שביקרתי, אלא פשוט מכיוון שפנו אליי כמה אנשים. אני בכל זאת גם שכן לא רחוק. יש לי כמה יישובים שאני מטפל בהם באופן אישי – גם באקה-ג'ת וגם ג'סר א-זרקא שאני כל הזמן מנסה לעזור. גם בפרדיס אני מעורה. ומתוך כוונה טובה. לכן התחלתי דווקא מהסוף.

יכול להיות שאתם צודקים, אבל מהניסיון שלנו לא תמיד הפירוקים האלה מצליחים. תאמינו לי, אומר לכם את זה אחד שיש לו קצת ניסיון.
קריאה
מאיזו בחינה לא מצליחים? כשפירוק נכשל הפתרון הוא פיצול.
יעקב אדרי
זה צריך לבדוק.
קריאות
- - -
היו"ר אורי מקלב
לא לקרוא קריאות ביניים, הוא יסביר את עצמו.
יעקב אדרי
לא הפרעתי לאף אחד, הקשבתי קשב רב. תאמינו לי, אמרתי "חמולות" כי זה מה שנאמר לי. אבל אני קיבלתי מיד את ההצעה לבדוק מקצועית את העניין הזה, ומה שצריך לעשות, צריך לעשות. תזכרו דבר אחד, שלהקים מנגנונים של רשויות ביישובים סמוכים זה עלויות גדולות מאוד עם בעיות לא פשוטות, עם מנגנון בכל רשות. זה דורש משאבים שהמדינה לא מנדבת כל כך מהר.

אני רוצה ללכת דווקא מיד לסוף. אני שמעתי את חברי הכנסת שמכירים בכל זאת את העניין טוב ממני. אני מצטרף להצעה שלהם לבדוק וגם למנות ועדה מקצועית שתבדוק - -
ג'מאל זחאלקה
ונעשה שם ביקור.
יעקב אדרי
בבקשה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה. נשמע את הוועדים. את מי אתם מציעים, את ראש הוועדה של ערערה?
מסעוד גנאים
יושב ראש הוועד הארצי לרשויות הערביות, ראמז ג'ראיסי.
ראמז ג'ראיסי
כבוד היושב ראש, אני מתכוון לשפוך אור על הסוגיה בהיבט הכללי שלה וגם להתייחס ספציפית לעניין של איחוד-פירוק עארה-ערערה. למעשה, משרד הפנים פעמיים התחיל עם תוכניות של איחוד רשויות מקומיות. פעם אחת הוא הלך לכיוון של הקמת ועדה – המלצה ראשונית על מקבצים – והקים ועדה המורכבת מאנשי מקצוע, מאנשי משרד הפנים שזימנו את הנוגעים בדבר, קיימו איתם דיונים לעומק בכל ההיבטים – הכלכליים, הגיאוגרפיים, דמוגרפיים, חברתיים, פיתוח – והגיעו למסקנות. אני אומר את זה כי באותו מהלך הוצע לאחד את נצרת עם עוד מקבץ של יישובים מסביב, ואחרי שאותה ועדה מקצועית שמעה אותנו היא החליטה לא להמליץ על האיחוד. היא השתכנעה שאותו איחוד לא יעבוד, ויש מספיק סיבות למה לא לקיים אותו, ואכן הייתה עבודה מאוד מקצועית ומאוד מעמיקה.

הגל השני היה לפני מספר שנים, מאוחר יותר, בצורת הנחתה בלי לבדוק לעומק את האיחודים או את הסיכויים להצלחת אותם איחודים וגם אלמנטים שיכולים לתרום לסיכויי ההצלחה ואלמנטים שיכולים לפעול נגד זה. ההחלטה הייתה בהנחתה מגבוה, ולכן האיחודים האלה נכשלו. רוב האיחודים שנעשו במהלך השני כבר פורקו.
היו"ר אורי מקלב
אתה אומר שמראש זה לא נועד להצלחה.
ראמז ג'ראיסי
מראש לא נועד להצלחה כי גם לא נבדק לעומק. לכן ההצעה שעלתה כאן שיש צורך לשקול לעומק וועדה מקצועית שתבדוק את סיכויי ההצלחה, הכישלון, מה יהיה אם זה יימשך, מה יותר טוב לשני היישובים, לתושבים של היישובים, לפיתוחם. ואז גם לבוא עם תוכנית מסודרת לכאן ולכאן. זה דבר שלא נעשה. יש ניסיונות גם בעולם. אני אישית הייתי מעורב במהלך כראש עיריית נצרת בזמנו ולמדנו מהניסיון בעולם בתחום של איחודים, איפה זה הצליח, ומה תשתית ההצלחה ומה התשתית לכישלון.
הישאם יוניס
הולכים לפרק את השוק האירופי. הולכים לפרק את השוק האירופי.
היו"ר אורי מקלב
הוא מציע לך לנסוע שוב אחרי האיחוד של האירו, לראות אם זה מצליח. המסקנות אחרות גם כן.
ראמז ג'ראיסי
יש עובדה נוספת שהמדיניות של שר הפנים הנוכחי היא לא כזאת. הוא לא יזם ולא הלך לבצע איחודים נוספים. נהפוך הוא, הוא זה שנתן את התמיכה ואת העזרה ליישובים שהאיחוד פורק כדי לתת להם אפשרות של הצלחה. זאת אומרת המציאות כיום במדיניות שר הפנים הנוכחי היא לא בעד המשך האיחודים. לכן מן הראוי, כפי שנעשה באיחודים קודמים, לקבל המלצה, להעביר אותה למליאה, לפרק את האיחוד, ולאפשר לתושבי שני היישובים לבחור את הרשויות.
גאלב מג'אדלה
לא צריך מליאה. זה לא חוק, זאת החלטת שר הפנים.
הישאם יוניס
זאת החלטת שר והיא לא צריכה חקיקה.
ראמז ג'ראיסי
חלק מהאיחודים שפורקו התקבלו - -
הישאם יוניס
אבל במקרה הספציפי זאת החלטת שר. לא צריך חקיקה בכנסת.
ראמז ג'ראיסי
אני לא נכנס למהלך המשפטי.
היו"ר אורי מקלב
לא משנה הפרוצדורה, העיקר המסקנה.
הישאם יוניס
עמדתך יפה, ואנחנו מודים לך.
ראמז ג'ראיסי
השורה התחתונה היא שבמצב הקיים זה לא איחוד שיצליח בעתיד.
הישאם יוניס
יפה.
היו"ר אורי מקלב
תודה. אני רק שואל לפני שאני נותן לחבר הכנסת טלב אלסאנע לדבר, אם יש מישהו שהוא בעד השארת המצב בקדמותו? יש מישהו שרוצה להביע עמדה שהוא בעד להשאיר את המצב המאוחד?
ג'מאל זחאלקה
משרד הפנים.
גאלב מג'אדלה
למשרד הפנים אין עמדה.
יעקב אדרי
למשרד הפנים אין עמדה?
היו"ר אורי מקלב
יש עמדה, אנחנו מיד נשמע.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה.
טלב אלסאנע
אדוני היושב ראש, אני מכיר את הנושא הזה מקרוב. כל מי שמעורה בעניין גם הגיע למסקנה שדין האיחוד הזה להיכשל. מלכתחילה זה נעשה בניגוד לרצון של אנשים, וגם במרוצת הזמן רק התפיסה שצריך להפריד הוכיחה את עצמה. לכן אנחנו מגיעים לדיון היום כדי שלא נבוא ותוך כדי ישיבה להגיד כאילו זאת שליפה מהמותן. לכן ההצעה להקים ועדה שתיפגש עם התושבים, תקבל את דעתם – ואני יודע מה העמדה שלהם, זה החיים שלהם, זאת המציאות שלהם – ולאחר מכן לקבל את המסקנה של הוועדה שהיא חייבת לפעול צמוד לתושבים ולנציגיהם ולהיות קשובה לדעת התושבים.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה. ניתן לנציג מכפר עארה ולנציג מכפר ערערה, ואחר כך משרד הפנים.
גאלב מג'אדלה
אולי קודם למשרד הפנים.
היו"ר אורי מקלב
בבקשה, משרד הפנים. מי הדובר?
רביע מקלדה
אני רביע מקלדה, ממונה רשויות במשרד הפנים, מחוז חיפה. קצת רקע על ההשתלשלות של המועצה: בשנות ה-90, כפי שנאמר, אוחדה בצו שר הפנים לישות אחת עארה-ערערה. לפני זה היה מוכ'תר. משנת 90' עד 2002 הייתה מועצה, ולפני 2002 הייתה ועדה קרואה. מ-2002 עד היום ראש המועצה הנוכחי מר ג'מיל מרזוק הוא ראש המועצה.
קריאה
ראש ועדה.
רביע מקלדה
ראש מועצה נבחר.
יעקב אדרי
הוא נבחר, אבל הוא - - - ועדה קרואה.
רביע מקלדה
לפני שנה פיזרנו את המועצה בגלל אי אישור תקציב של חברי המועצה, ושר הפנים מינה חברי ועדה ממונה. עד 2008 עארה לא שילמה מיסים לאותה מועצה שהייתה קיימת, אבל קיבלו שירותי חינוך ורווחה - -
הישאם יוניס
רווחה לא, חינוך כן. תתקן, רווחה לא. כי אני קשיש ולא מקבל כלום.
קריאה
חינוך, כן. בסדר.
רביע מקלדה
מ-2009 גם בעקבות בג"ץ חויבה עארה לשלם מסים, ומאז המועצה מנסה או עושה פרויקטים בתוך היישוב לבתי ספר ולכבישים - -
הישאם יוניס
לא כבישים ולא כלום.
היו"ר אורי מקלב
רבותיי.
קריאות
- - -
היו"ר אורי מקלב
אתם תגידו את הדברים.
הישאם יוניס
זה כמו לדקור אותך בחרב, להגיד דברים כאלה. אני חי בעארה, לא הוא.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו בישיבה, צריך לשמוע את הדברים.
הישאם יוניס
אני מתחת לזבל.
גאלב מג'אדלה
- - -
הישאם יוניס
מספיק, אני בן 72, עד מתי?
יעקב אדרי
עד 120.
הישאם יוניס
אני מקווה שאני אחיה עד 120.
גאלב מג'אדלה
עד 121. אתה נראה פחות.
רביע מקלדה
הוועד העממי של עארה פנה לממונה על המחוז, ואנחנו נפגשנו עם כל נציגי המכובדים פה. בעקבות הישיבה מינינו בודק, ד"ר עמרור שעשה בדיקה ומסקנות לגבי מה שנאמר. את הממצאים וההמלצות העברנו לחברי הוועדה הממונה כדי לקיים דיון במליאה, ולאחר מכן אנחנו נגבש את העמדה שלנו. אבל – ופה חשוב להדגיש את זה – מהניסיון שלנו בעבר, גם ממה שנאמר בפירוק של דליה ועוספייה וגם ג'ת וגם בדרך קציר- חריש, מבחינה כלכלית זה לא כדאי כי זה מנגנון כפול, זה עוד עובדים וישות שנייה. בעארה להבדיל מדליה, ובאקה-ג'ת, לא היה מנגנון קיים. לא היה מבנה מועצה – שום דבר לא היה וצריך להקים מחדש. את זה אנחנו אומרים מבחינה מקצועית גם מהניסיון שלנו.
גאלב מג'אדלה
רביע, אנחנו יכולים לקבל את ההמלצות של הבודק?
יעקב אדרי
ד"ר עמרור, מה המסקנות שלו?
רביע מקלדה
המסקנות הועברו לבחינה של - - -
הישאם יוניס
תגיד אותם, רביע.
רביע מקלדה
אנחנו לא נגיד אותן פה.
היו"ר אורי מקלב
מתי הוא כתב?
רביע מקלדה
לפני שלושה-ארבעה ימים. אנחנו ביקשנו היום שיהיה דיון במועצה, ואם הוועדה הממונה וראש המועצה לא יקיימו את הדיון הממונה על המחוז יקיים את הדיון וידון בכל המסקנות וההמלצות.
היו"ר אורי מקלב
יש נציגים של עארה בתוך ערערה?
קריאה
לא. היו.
הישאם יוניס
אין, אנחנו לא קיימים.
יעקב אדרי
הוועדה ממונה, האנשים חיצוניים. חוץ מראש המועצה.
גאלב מג'אדלה
יש בקשה – תעבירו, בבקשה, את ההמלצות של ד"ר עמרור.
היו"ר אורי מקלב
הוא צריך לתת למועצה.
גאלב מג'אדלה
לא, סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים שד"ר עמרור באמצעותכם יעביר לנו את ההמלצות שלו כבודק לוועדת הפנים. אולי אנחנו גם רוצים לקיים דיון על זה.
יעקב אדרי
אני אצלם את העותקים, ואני אעביר לכם.
יעקב אדרי
אתה כבר קיבלת את זה?
יעקב אדרי
כן.
גאלב מג'אדלה
אז אנחנו מבקשים לקבל את ההמלצות של הוועדה של הבודק, ד"ר עמרור.
היו"ר אורי מקלב
אם אני משקף את דבריך, אתה אומר שמה שיש לכם להגיד בעיקר זה נושא של ייעול וחיסכון כספי. לא דיברת על מהות, אם המצב הוא כן טוב ואפשר לשפר. אתה בעיקר אומר שהנושא הוא משרד הפנים, והעמדה היא ייעול ונושא כספי.
הישאם יוניס
אנחנו הפכנו להיות מחיר עגבניות.
קריאות
- - -
הישאם יוניס
בני אדם – מחיר העגבניות. לא מקובל עליי בכלל מה שמתרחש כאן.
רביע מקלדה
רק לפני יומיים אישרנו תב"ר בנושא של בטיחות בית ספר בתקציב של 600 אלף שקל. לגבי בית הספר הפסציפי שדובר עליו, אני דיברתי עם הממונה על המחוז בעניין הבטיחות, והוא נתן לי דוח בכל מה שקשור לקדימות 1, שזה טופל. בתקופת הקיץ יש תוכנית יזומה של המועצה להשלים את כל השיפוצים של בית הספר.
קריאה
למה אתה לא מעביר אותו לבית הספר החדש? תסביר לוועדה.
רביע מקלדה
זה כבר שיקול דעת של ראש המועצה.
הישאם יוניס
אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל הדברים לא מדויקים.
גאלב מג'אדלה
ד"ר הישאם.

בשיחה עם הממונה על המחוז, המחוז לא קבע עמדה בעניין הפיזור עארה-ערערה ומשאיר את זה לדרג המיניסטריאלי שזה השר.
רביע מקלדה
זה בדיוק מה שאמרתי.
גאלב מג'אדלה
לא שמעתי שאמרת.
היו"ר אורי מקלב
הוא לא אמר. הוא אמר שהבעיה המרכזית היא הפרדה - - - כספי.
רביע מקלדה
העמדה הקובעת היא של נציג השר.
גאלב מג'אדלה
אנחנו רוצים לשמוע אותו. לדעתי, זה יתרון שהממונה על המחוז לא קובע עמדה. הוא מאמין משהו אחר מאשר ירושלים.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה רק מילה אחת לנציג השר. בבקשה.
דרור לוינגר
אני עורך דין לוינגר, אני מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. עמדת משרד הפנים היא לא להרבות את מספר הרשויות המקומיות בישראל, אלא להפך – ליצור מצב של איחודי רשויות היכן שזה אפשרי. אנחנו לא סבורים שבמקום שיש בעיות של דברים שהעלו כאן התושבים – ואני לא בא לסתור כאן את הדברים שהם אמרו, המחוז בודק את העניין הזה מבחינה מקצועית, הוא מינה בודק, המועצה צריכה לבדוק את הדברים. דובר על בעיות של תשתיות, בעיות של חלוקת תקציבים, חלוקת משאבים. הפתרון של הדברים האלה הוא לא בפירוק הרשות. אנחנו מדברים על רשות שלא הייתה בה שדרה ניהולית או איזושהי הנהגה מקומית שנמצאת שם. אני לא מכיר את הנתונים של תשלומי הארנונה עד הסוף, אני לא רוצה להתחייב על הדברים, אבל אם תשלומי הארנונה החלו רק בשנת 2009, ומדובר על יישוב שיש בו 7,000-6,000 תושבים – גם מבחינת סמכות השר בצו ברירת המחדל היא שמועצות מקומיות מקימים רק מ-10,000 תושבים, וזה לא בכדי.
קריאות
- - -
דרור לוינגר
לא מדברים על פירוקים שנעשו, אני מדבר על סעיף שנמצא כיום בחוק. ברירת המחדל היא 10,000 תושבים ולא בכדי. אנחנו לא סבורים שמצב של פירוק ורשות עצמאית עם 7,000-6,000 תושבים, עם המצב שהיא נמצאת בו והנסיבות – תוכל להתרומם ולשפר את השירות לתושבים.
הישאם יוניס
החלטת בג"ץ מלפני שבוע – הם צירפו את קציר למועצה אזורית מנשה. נציגי עארה מבקשים להיות חלק ממועצה אזורית מנשה. אתה רוצה לעשות חסכונות? תצרף אותי למועצה אזורית מנשה. אני לא רוצה להיות במועצה האזורית ערערה. אני רוצה להיות במועצה אזורית מנשה עם 6,000 תושבים.
קריאות
- - -
הישאם יוניס
אנחנו ניצור את המבנה - - - ערבים ויהודים לתפארת.
היו"ר אורי מקלב
סליחה, אבל כאן מדברים ברשות דיבור. אתה רוצה במקום רשות הדיבור שלך?
הישאם יוניס
אני מודאג מהגורל של הנכדים שלי.
דרור לוינגר
אני מוכן שהנציגים יסיימו את הדברים שלהם, ואחר כך אנחנו נשיב.
היו"ר אורי מקלב
אמרת את העמדה.
דרור לוינגר
זאת עמדת משרד הפנים. אנחנו לא סבורים שזה המקום לעשות את הדברים האלה.
עפו אגבאריה
אבל אם הכלה לא רוצה והחתן לא רוצה – עכשיו נשמע גם את החתן – תראה שגם הם לא מתנגדים.
היו"ר אורי מקלב
הם אמרו שבכלל לא הייתה חתונה. הרבנות עשתה את החתונה, אבל לא החתן ולא הכלה היו. הוא אומר, הפה שעשה, הוא הפה שיתיר.
קריאות
- - -
דרור לוינגר
עמדת משרד הפנים היא שפירוק הרשויות הוא לאו דווקא הפתרון שמביא לשיפור השירות לתושבים. אני לא יודע מה קורה בבאקה-ג'ת, אני לא בטוח שהמצב שם הפך להיות טוב.
גאלב מג'אדלה
תבוא לביקור.
דרור לוינגר
אני אבוא ברצון.
טלב אלסאנע
- - - אבל כאן מדברים על כך שאין שירותים בכלל.
דרור לוינגר
המצב הוא לא להפוך את זה לרשות עצמאית שגם היא לא תיתן שירותים, אלא לשפר את הדברים. המחוז מפקח על הדברים, המחוז עושה את הבדיקה ונכנס לעובי הקורה, וזה בעינינו הפתרון הראוי.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.
גאלב מג'אדלה
תאר לעצמך שהמחוז יתערב בבטיחות של בית ספר. זה לא תעודת עניות?
שיכה עאדל
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת הנכבדים. אני דובר הוועד. בפגישה שהתקיימה עם הממונה על המחוז מר יוסף משלי במשרדו ב-13 במאי, הוא אמר: אני שירתי בצבא 14 שנים ויודע מה זה מחנה פליטים, הסתובבתי במחנות פליטים, ועארה נראה כמו מחנה פליטים. אני לא צריך עדות מוסמכת יותר מזאת. זה לא חמולות, מה הקשר לחמולות? אין קשר.

יושב ראש הוועדה הקרואה בערערה מר ג'מיל מרזוק אומר: "למרות המאמצים הרבים הנעשים כדי לשפר את מצבו של כפר עארה, אין ביכולתנו להדביק פער של 40 שנה של נטישה והזנחה".

היושב ראש לשער של הוועדה הקרואה בערערה מר ציון הדר, אומר, אני לא נכנס לעארה, צריך הרבה כספים ומשאבים. שימו לב שבכפר ערערה במשך 13 השנים האחרונות המועצה נוהלה על-ידי שתי ועדות קרואות. הנתון הזה מצביע על קיום בעיה, ולזה בהחלט יש השלכות שנתייחס אליהן אולי בהמשך.
פתחי מרזוק
המועצה הנוכחית היא לא ועדה קרואה, היא מועצה נבחרת.
שיכה עאדל
בסדר. למה היא פוזרה?
פתחי מרזוק
היא פוזרה על בסיס תקציב.
יעקב אדרי
היא מועצה ממונה כאשר ראש המועצה הוא הנבחר.
שיכה עאדל
כל הגורמים הנוגעים בדבר מכירים בצורה שלא משתמעת לשני פנים שהמצב בעארה הוא איום ונורא. כפר שמהווה 35% מהתושבים בשני הכפרים ננטש והוזנח על-ידי הרשויות במשך 40 שנה. מאז תקופת המוכתרים ועד שנת 2008, במשך 40 שנה, כפר עארה לא זכה בשום שירות מוניציפלי מאף גורם רלוונטי במדינת ישראל. אם יש דבר כזה, שיצביע עליו הנציג. עכשיו הם נזכרו שיש להם תוכניות חלומיות ועתידיות, והם רוצים לעשות.
יעקב אדרי
מה זאת אומרת, לא בנו בתי ספר, גני ילדים?
שיכה עאדל
לא עשו כלום.
הישאם יוניס
לא. אני בניתי.
קריאות
- - - שיצביע.
שיכה עאדל
אחרי 2008, תסתכלו מה קיבלנו ממועצה מקומית ערערה. במקביל הם מפעילים יד ברזל כדי לגבות ארנונה ושולחים לנו כוח אכיפה בכפר שסבל מהיסטוריה מחפירה ומביישת. זאת בושה.

אין ספק שחלוקת התקציבים והמשאבים לעולם לא תהיה שוויונית וצודקת ושקופה. כפר עארה נכנסו לטלטלת הצירוף הלא מאוזן ואנחנו מידרדרים לתהום כל כך עמוק שעלול להיות שלא נוכל לצאת ממנה. כל הטעויות שאסור היה לעשות נעשו, וכל הקלפים נטרפו למרות הכוונות הטובות של הרשויות. אך המעשים מראים אחרת.

כשניתנה ההזדמנות לצירוף ב-2008 בתקווה לטפח את הכפר ואת איכות החיים של התושבים, והאכזבה גם הייתה גדולה. המועצה המקומית ערערה לא פעלה על-פי הצרכים הנוכחיים והעתידיים של כפר עארה. היא לעולם לא תצליח לנהל אותנו. לא רק שהיא לא רוצה, היא גם לא יכולה. היא גם משמשת צוואר בקבוק לעארה שלא מאפשרת שטף טוב ומענה טוב לדרישות של הכפר.

אני רוצה להתייחס לעניין של החיסכון שדיבר עליו מר מקלדה. פירוק ערים בשנים האחרונות עלה לקופת המדינה עשרות, אם לא מאות מיליוני שקלים. אז לאחרים מותר ולנו לא מותר?
יעקב אדרי
אתה אומר, בזבזו – שימשיכו לבזבז.
היו"ר אורי מקלב
זה לא התקדים הראשון.
הישאם יוניס
לא, זה מה שהוא אמר. אתה רצית להבין את זה ככה.
שיכה עאדל
במצבנו אנחנו התקציב של מועצה מקומית ערערה גדל בהתאם. אנחנו לא רוצים להכביד על קופת המדינה, רק שיזיזו את הכסף שמגיע לנו מערערה וייתנו לנו אותו. אנחנו ננהל את עצמנו לבד.

מה עוד שהתושבים לא משלמים מתוך ייאוש, מתעצלים לשלם מס ארנונה כי הם יודעים שזה מביא להם בשורות טובות. וכן כדי לשפר את איכות החיים שלנו זה לא נמדד בכסף.

לסיום אנחנו חברי הוועד מגובים ב-2,500 חתימות של בעלי זכות בחירה, ללא ספק. הזעקה שלנו יוצאת מתוך כאב וסבל. גלגל הצדק בכפר עארה לא טוחן בכלל. אנחנו פונים אליכם ומבקשים מכבודכם שתשתמשו בכל הכלים העומדים לרשותכם כדי לשנות את המציאות הקשה הקיימת בכפר עארה כדי שבסופו של יום תושבי הכפר יזכו במועצה לאומית נפרדת. תודה לכם.
היו"ר אורי מקלב
ד"ר יוניס, אחרי הדברים ממש בקצרה.
הישאם יוניס
כן, תודה. אני בוגר "כדורי" ואני PhD ב-Plant pathology ועבדתי במשרד החקלאות 46 שנה. זכיתי במרוצת השנים האלה לעובד מצטיין, שלוש פעמים. עבדתי בכל הדרגים של משרד החקלאות ממדריך פשוט באזור הגליל למנהל משרד החקלאות- -
היו"ר אורי מקלב
ד"ר למה?
הישאם יוניס
ל-plant Pathology, מחלות צמחים. ניהלתי את משרד החקלאות בנצרת. ב-20 השנים האחרונות עבדתי במנהל המחקר, ומנעתי שתאכלי אוכל עם חומרי הדברה. זה היה תפקידי במשרד החקלאות.
היו"ר אורי מקלב
יפה מאוד.
עפו אגבאריה
זה היה כשר?
היו"ר אורי מקלב
בצמחים אין בעיה.
הישאם יוניס
כשר, כשר.

אני רק רוצה להגיד מניסיוני – אני לא מקבל את היוזמה של חבריי, האחים שלי, חברי הכנסת הערבים שאמרו להביא את זה לוועדה. כשרצינו לקבור משהו במשרד החקלאות העברנו את זה לוועדה.
היו"ר אורי מקלב
לא בכנסת.
מסעוד גנאים
אבל זה לבקשתכם.
הישאם יוניס
בדרך כלל, ואני כעובד מדינה נאמן, אומר לך שכשרצינו לגלגל משהו ככה אמרנו, תלך לוועדה. ועדה, ועדה, ועדה, ועדה – ולא יצא מזה כלום. לכן הייתי מסתייג מההחלטה הזאת.
אנחנו רוצים החלטה אחת פשוטה. דיברו פה על סכסוך משפחות? זה לא נכון. אני ממשפחת יוניס והוא ממשפחת מרזוק, ושנינו יזמנו להיות יחד כדי לנהל את עארה. אני ישבתי עם אביו זיכרונו לברכה של ג'מיל שהוא ראש המועצה. אנחנו ניסינו לעשות הכול, אבל הם בעצמם אומרים – הם קרובים שלנו, בני דוד שלנו, אין לנו בעיה איתם. אני מכבד את ראש המועצה, את החברים של המועצה. אנחנו אחים, אבל מועצה מקומית ערערה לא מסוגלת לסגור את הפער, הם אומרים את זה בעצמם – לא מתוך רוע לב, חס וחלילה – הם אנשים שרוצים לעזור לי, אבל אין להם אפשרות לסגור את הפער הזה. את הפער הזה אני זועק. תסלחו לי על ההתלהמות שלי, הזמן קצר בשבילי. מה שמדאיג אותי זה הנכד שלי שיושב בבית ספר שאביו ושכבת הגיל שלו בנו מקצבת הזקנה שלהם. הם בנו את בית הספר הרעוע הזה - -
עפו אגבאריה
בשנות ה-50.
הישאם יוניס
בשנות ה-50 לא היה מלט, לא היה חצץ – לא היה כלום. אני נכנסתי ואמרתי, הנכד שלי לומד בבית ספר כזה? על גופתי. לא ייכנס שום תלמיד לבית הספר הזה – אני אלך ואשכב לפני התלמידים ולא אתן להם להיכנס. זאת סכנת חיים.
כביש 65 – כמה קורבנות? מה זה, הנילוס? שאני צריך כל שנה לזרוק לו כלה כדי שאני אוכל לחיות ממנו? 65 דורס אותנו. אין מעבר, אין דרכי שירות, טרקטור לא יכול לעבור.
יעקב אדרי
תלמידים עוברים שם, לא?
הישאם יוניס
תלמידים עוברים בסכנת חיים – תבואו לראות את זה. חבר'ה, מתוך כאב אני מדבר ולא מתוך שום דבר אחר.
כל החיים שלי ניסיתי ליצור מודל של מדינת ישראל – אחווה ברמה של החקלאות; לעשות חקלאות אחת, לא חקלאות של ערבים וחקלאות של יהודים. להיות ארגון חקלאים ישראלים שיש בו ערבים ויהודים. אני רוצה לעשות מועצה, להיות כמו כפר אום אל-כתף, - - - ואני אהיה תחת - - - של אילן שדה. אם אתה אומר שאני כפר קטן ולא מסוגל לנהל את עצמי תדע לך שאחוז המשכילים הוא גדול בעארה. עפו הוא רופא בכיר, והוא יכול להגיד לך ש"הילל יפה" מתנהל מרופאים מעארה, נכון? מרבית הרופאים, החלק הגדול, הבכירים ביותר הם תושבי עארה. אנחנו כפר שמסוגל לנהל את עצמו, וערערה זה בני דודים שלנו, אין לנו בעיה איתם, רק אנחנו רוצים לרחם עליהם – הם לעולם לא יצליחו לסגור את הפערים.
אנחנו מבקשים, כשם שהייתה החלטת שר לצרף את עארה לערערה – לפרק את הצירוף הזה. אני לא מקבל את הטרמינולוגיה לפרק את האיחוד בין עארה לבין ערערה. כי עארה נמחקה. אין פירוק. זה לא פירוק, זה לפרק עארה, אבל לא ערערה. אין לנו מיקוד, אין לנו שם, המכתב שלי מסתובב בערערה בנגב, עולה לעראבה, חוזר לעארה כי אין מיקוד. אני לא מוכר בערערה. אמנם אני מעארה – תיבת דואר 1 ערערה, אבל זה מישהו אחר, זה לא אני כי לקחתם ממני את הזהות שלי. אז לא מספיק ש-64 שנים לא נהניתי משום דבר, עכשיו מ-2008 מטילים עליי מסים ולא מחזירים לי כלום. פה זה לא שוק, להגיד 40 אלף שקל ו-50 אלף שקל להעביר תקציב לעארה – זה נבוב, זה לא העניין. העניין הוא מהותי: אני רוצה ליצור מודל שעארה תהיה תפארת לדמוקרטיה הישראלית. אל תדבר איתי על עניין של כסף פה וכסף שם. אנחנו יזמנו הרבה דברים בכוחות עצמנו. עד לפני שנה שילמתי לאסוף את האשפה בעצמי. לפני שנה כבוד המועצה שלחה לנו משאית, והיא אוספת את האשפה. ותו לא. לא ניקוי רחובות, לא תאורה, נחשים, עכברים,ביוב – זה לא מתאים למדינת ישראל, לעזאזל. כל פעם שהייתה מגיעה משלחת מחו"ל לארץ מישראל היו מרימים טלפון אליי ומבקשים ממני להראות להם את הקדמה במדינת ישראל. איפה הייתי מתחיל? בעארה. היום אני מתבייש להכניס אורח זר לעארה, כי עארה נראית יותר גרוע ממחנה פליטים בדרום לבנון. דבר כזה לא יסכים אף אחד.
אני רוצה לקצר - -
היו"ר אורי מקלב
לא תוכל לקצר, תוכל רק לסיים.
הישאם יוניס
אני הולך להתעלף. שר הפנים נתן הוראה לצרף אותנו לערערה. בקשתנו אחת: לא לדבר על כספים, לא לדבר על "מונקי ביזנס". דבר אחד אני רוצה שתהיה החלטה עליו – שהאיחוד הזה נדון לכישלון מההתחלה, הוא נולד מת. שייתנו הוראה כשם שצירפו אותנו, יגידו, אתם יודעים, נותנים לכם הזדמנות לנהל את עצמכם. אחרת אנחנו הולכים למרי אזרחי – לא נשלם מסים, לא נבחר. אנחנו נקים ועדה כמו בקיבוץ שתנהל את עארה בכספה הפרטי. מועדון הקשישים בעארה – אני משלם 1,250 שקל כשיש ארבעה אנשים שתורמים לי כל אחד 400 שקל בסוף החודש כדי שנחזיק את מועדון הקשישים בעארה. ואני קשיש – אף אחד לא נותן לי גרוש. מה, לא מגיע לי? כתבתי לשר הפנים. אמרתי לו, כמה זמן נותר לי, תענה לי. לפחות אני מבקש לקבל מכתב משר הפנים שמועדון הקשישים בעארה - -
עפו אגבאריה
אולי משרד החקלאות היה נותן לך על כך שכל כך הרבה שנים עבדת.
הישאם יוניס
אני יושב ראש התאחדות החקלאים הערבים בתוך התאחדות החקלאים הישראלים, ואני יושב ראש ועדת החקלאים במועצה המקומית ערערה. הלכתי לג'סר א-זרקא לעשות כפר דייגים, לשפר את החושות שיש שם. בג'סר א-זרקא כולם מכירים אותי. חסרים 12 מיליון שקל. אני אומר להם, הלכתם למשרד החקלאות והעליתם את הנושא שוב? אמרו לי, ד"ר, אתה יודע מה עשו לנו? הביאו את היס"ם. הביאו יחידת משטרה לסלק את הנציגים של ועד הדייגים כי היו שני תקדימים שהייתה התפרעות של תושבי ג'סר א-זרקא, וחשבו שהוועד הזה אולי יעשה התפרעות. שרה איל טעתה מאוד – אני אלך לדבר איתה, זאת הייתה טעות. אני שמעתי את זה ביום חמישי - -
היו"ר אורי מקלב
זה נושא חדש.
הישאם יוניס
תודה רבה לכם.
היו"ר אורי מקלב
באמת מאוד התרשמנו מהדברים היוצאים מהלב. באמת, לתפארת עארה שיש להם נציג ודובר כזה. השנים שאתה עושה את זה מכל הלב ועם כל הניסיון הזה, זה באמת מרשים מאוד. אחרון הדוברים, בבקשה. פתחי מרזוק, אתה עוזר ראש המועצה.
פתחי מרזוק
אני דובר המועצה.
היו"ר אורי מקלב
כאן בכנסת עוזר הוא אפילו יותר מדובר.
גאלב מג'אדלה
היושב ראש נותן לך תפקיד של עוזר שזה יותר בכיר מדובר. הוא לא רק עוזר, הוא גם מועמד להיות ראש המועצה הבא.
פתחי מרזוק
אנחנו במועצה המקומית ערערה מסכימים לפירוק האיחוד משתי סיבות: קודם כול זה הרצון של אנשי עארה, וצריך לתת להם לממש את החזון שלהם ואת הרצון שלהם. דבר שני, מועצה מקומית ערערה לא יכולה לשאת בנטל של עארה על חשבון התקציב של ערערה.
הישאם יוניס
כל הכבוד.
יעקב אדרי
אתה אומר דבר קשה מאוד, כי אתה צריך לכלכל את שניהם, ואתה אומר, לילד הזה אני לא יכול לתת, ולזה אני יכול לתת.
פתחי מרזוק
אתה תשמע אותי עד הסוף ממש. בשלוש השנים האחרונות השקענו 30 מיליון שקל- -
שיכה עאדל
- - -
פתחי מרזוק
עאדל, תן לי להשלים את הדברים. בשלוש השנים האחרונות השקענו 30 מיליון, והנה – הנתונים נמצאים. אבל עארה צריכה עוד 70 מיליון. אין לי הכסף הזה. כמועצה אני לא יכול לגייס את הכספים האלה. יש לי 1,800 תלמידים בעארה; סך הכול יש לי 12 כיתות תקניות. לפני 10 שנים אני צריך בעארה עוד 40 כיתות תקניות. היום 600 תלמידים מחטיבת ביניים, שזה ילדים בגיל 13 עד גיל 17 עוברים ללמוד בערערה בבתי ספר אצלנו בחטיבות ביניים ובתיכון. הם יוצרים לנו מעמסה. בחטיבת הביניים אצלנו בערערה הקיבולת היא ל-26 כיתות, ו-600 תלמידים. היום יש לי 950 תלמידים. בתיכון – כנ"ל – יש לי 850, והקיבולת היא ל-600. כל הפער הזה נוצר מעארה. בתור אחים אנחנו בני בית אחד. מתוך דאגה ואהבה ורצון לעזור לאחר אנחנו מקבלים את הילדים שלהם. אבל אנחנו לא חייבים להמשיך בזה. מדינת ישראל היא אחראית על התושבים, לא המועצה המקומית ערערה. במשך שלוש שנים נתתי את כל תקציב הביטוח של ערערה, אבל בשנה הבאה אני לא אתן שקל לעארה. אני צריך להשקיע בערערה.
קריאות
כל הכבוד.
פתחי מרזוק
לכן אדוני, יש בעיה חמורה ביישוב עארה. צריך להשקיע כספים, צריך להוציא תקציבים ייחודיים. אני עשיתי מחקר על עארה, והיא צריכה היום 70-60 מיליון שקל כתקציב מיוחד כדי שהאנשים האלה יתחילו להגיד שהם תושבי עארה. זה יותר גרוע ממחנה פליטים. במקרה הייתי במחנה פליטים בג'נין לפני שבוע, ומצבם שם יותר טוב מעארה. תודה רבה לכם.
הישאם יוניס
כל הכבוד לך.
היו"ר אורי מקלב
תודה לכל הדוברים. אנחנו חייבים לסיים.
הישאם יוניס
אם אני הייתי תושב ערערה הייתי בוחר בו לראש העיר.
גאלב מג'אדלה
הוא ייבחר.
יעקב אדרי
אורי, בוא נסכם את העניין.
גאלב מג'אדלה
היות שהם הסתייגו מההצעה של שיח' מסעוד להקים את הוועדה - -
מסעוד גנאים
זאת הצעה שלהם.
עפו אגבאריה
השאלה אם יש לוועדה אפשרות - -
קריאות
- - -
היו"ר אורי מקלב
מה אתה מציע?
גאלב מג'אדלה
ההצעה היא טובה. אבל היות שהייתה הסתייגות אני מציע שכדי שהם לא יחשבו שזאת עוד ועדה – שאנחנו נתחם את הקמת הוועדה המקצועית בשלושה חודשים. בעוד שלושה חודשים יביאו לכאן לדיון בוועדה. ככה זאת לא מריחה, זאת לא עוד ועדה. הכוונה טובה, ואתם צודקים - -
הישאם יוניס
ועדה בלתי תלויה. מה עם החברות שלנו בוועדה?
גאלב מג'אדלה
אתם לא חברים. זאת ועדה מקצועית. אתם צד בוועדה, אתם לא הוועדה.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו קודם כול מודים למציעים של ההצעה לסדר היום ולכל המשתתפים. התגלה לנו מצב שהוא לא מחמיא בכלל – לא למדינת ישראל ולא לשום יישוב שנמצא במצב כזה. אלה דברים שלא הייתה מחלוקת על המצב הפיזי הקשה בתשתית שהיה בעארה. מנגד אנחנו יודעים שעד היום האיחוד הזה לא פעל לטובה, לא שינה את הדברים. מטבע הדברים איחוד שנעשה כשיש פערים גדולים מאוד שנעשה מנקודה מאוד נמוכה, קשה מאוד שיצליח. איחוד עושים כשיש שוויון ואיזון. אבל כשיש פערים כאלה באמת קשה, וקשה להאמין שדבר כזה יכול להצליח, אם אתה לא נותן משאבים מיוחדים ואחרי זה עושה יחד.

יחד עם זאת התרשמנו מההבנה שזה לא בא מנקודת מחלוקת, אלא מתוך לית ברירה אחרת. אבל אנחנו לא יכולים להביע את הדעה – יש העמדה של משרד הפנים שאומרת שהוא רוצה איחודים, רוצה חיסכון, רוצה שוויון. אנחנו רואים את זה בעוד דברים, אבל לא תמיד זה מצליח. אז אני אומר למשרד הפנים – נושא התאגידים שגם שם היה נושא של איגוד משאבים, כי איך יכול להיות תאגיד לכל עיר קטנה, ועם כל זה זה לא הצליח. עד היום קיימים מקומות שאין תאגידים כי אף אחד לא רוצה להתאחד ביחד, ואפילו שהנושא הוא אחד, של מים וביוב, והוא קטן הרבה יותר מכל מה שרשות צריכה לנהל. עם כל זאת אנחנו חושבים לקבל את זה, ומקבלים את ההחלטה של הוועדה לקבל את בקשת המציעים להקים ועדה מקצועית שתבדוק לעומק את המצב הקשה ותגיש את מסקנותיה לשר הפנים ולוועדת הפנים. אנחנו קוצבים את זה בזמן – תוך שלושה חודשים. תודה רבה לכולם.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:40.>

קוד המקור של הנתונים