ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2012

תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים