ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2012

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התשע"ב-2011, תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים), התשע"א-2010, צו ניירות ערך (תיקון לתוספת החמישית לחוק), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
13/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1118>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ג בסיון התשע"ב (13 ביוני 2012), שעה 10:55
סדר היום
<1. תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התשע"ב-2011>
<2. תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים), התשע"א-2010>
<3. צו ניירות ערך (תיקון לתוספת החמישית לחוק), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
יעקב אדרי

ציון פיניאן
מוזמנים
>
דניאל רימון - מנהלת מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך

אילנה מודעי - מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית, רשות לניירות ערך

אוריה שילוני - מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך

יעל תנחומא - מחלקת מערכות מידע, רשות לניירות ערך

עודד אופק - עו"ד, איגוד הנאמנים בשוק ההון

נתי שילה - יועץ משפטי, איגוד החברות הציבוריות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
אני עובר לתקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח).
דניאל רימון
התקנות האלה, לפני שנתיים, ביולי 2009 - - -
היו"ר משה גפני
אישרנו אותן.
דניאל רימון
אישרתם? אישרתם את – צודק. התיקון לחוק אושר לפני - - -
היו"ר משה גפני
אז למה אתם מביאים את זה עוד פעם? השר לא פרסם את זה?
דניאל רימון
לא, הוא לא פרסם את זה מפני - - -
היו"ר משה גפני
אני מודיע לשר – אני חבר של השר – עוד פעם אחת - - -
דניאל רימון
זו לא אשמתו.
היו"ר משה גפני
עוד פעם אנחנו מאשרים פה תקנות – אני אומר לכל השרים בממשלת ישראל, שר האוצר, אנחנו מאשרים כאן תקנות והוא לא יפרסם אותן, הוא יחפש ועדה אחרת.
יעקב אדרי
למה, אם עובר זמן - - -
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות דבר כזה.
שגית אפיק
לא, הם שינו משהו.
יעקב אדרי
מה שינו? את התאריך.
דניאל רימון
לא, את הכתובת.
שגית אפיק
לא משנה, אבל השר מחויב לפרסם את התקנות מהרגע שהוועדה - - -
היו"ר משה גפני
הוא מביא לנו תקנות, אנחנו דנים בהן, מאשרים, והוא מחליט לא לפרסם.
דניאל רימון
אני רוצה להגן על השר, הבעיה היא של אנשי המחשוב.
היו"ר משה גפני
כשאני אומר השר אני מתכוון לאנשים, לא אליו. אני לא אסכים, יש כבוד של הוועדה. אני לא אסכים בשום פנים ואופן שיהיה דבר כזה. אני אומר את זה לכל השרים. תקנות שמביאים לכאן - - -
דניאל רימון
אנחנו כאן 10 שנים, פעם ראשונה שקורה כדבר הזה, זה בעיני - - -
היו"ר משה גפני
אני לא דיברתי אליכם בכלל.
דניאל רימון
לא, אנחנו מקווים שזה לא יחזור.
היו"ר משה גפני
אני מגן על שר האוצר לא פחות מכם, אפילו יותר. אבל זה לא בסדר, זו לא דרך.
דניאל רימון
בסופו של דבר, זה יצא לטובתם של המשקיעים. אנחנו חושבים, מפני שהכתובת עברה - -
היו"ר משה גפני
בסדר, לא דיברתי על המהות. אני מתנצל, אבל - -
דניאל רימון
- - לרשות והוקמה – הכתובת היתה "יעל" - -
היו"ר משה גפני
- - כל עוד שאני יושב-ראש הוועדה, אני מתכוון שהחקיקה תעשה - - -
דניאל רימון
- - על שמה של הגברת הנכבדה היושבת כאן בשולחן. הוקמה מערכת "יעל". כפי שאמרתי, זה על שמה של יעל תנחומא, שיושבת כאן, והיא תכנתה את המערכת.
היו"ר משה גפני
היה שינוי במחשוב שם.
דניאל רימון
זה פשוט שינוי כתובת באתר, מאתר משרד האוצר לכאן.
היו"ר משה גפני
בסדר. תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח). מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע?
קריאות
רגע, רגע.
יעקב אדרי
הצבענו כבר.
עודד אופק
זה היה כל כך מהיר, שלא הספקנו - - -
היו"ר משה גפני
כן, בסדר.
עודד אופק
ברשות דניאל – ואנחנו נבקש את התנצלות הרשות כמובן – אנחנו לא הספקנו להעביר להם הערות, אבל יש שתי הערות שהיינו שמחים אם נוכל להתייחס אליהן במהרה.
דניאל רימון
אנחנו לא מביאים את כל התקנות לאישור כרגע. אנחנו מביאים את הכתובת של אתר האינטרנט, שזה עובר מתהילה ליעל באוצר אצלנו.
עודד אופק
אצלי מה שמופיע זה כל התקנות.
דניאל רימון
לא, התקנות אושרו.
שגית אפיק
לא, אבל דניאל, ברגע שהבאת אלינו את התקנות לאישור, עם מכתב שר חדש, התקנות מונחות בפני הוועדה.
דניאל רימון
אני לא יודעת מה ההערות שנשמעו, כי לא שמעתי אותן קודם לכן.
עודד אופק
נכון, והתנצלתי מראש שאנחנו לא העברנו אותם קודם לכן. שתי הערות, אחת טכנית לחלוטין – בתקנה 9 לא ברור לנו כל כך למה צריך - - -
היו"ר משה גפני
את מי אתה מייצג?
עודד אופק
את איגוד מנהלי קרנות ההון. תקנה 9 נראית כחזרה על תקנה 4(ג) מבחינת הנוסח. זו הערה טכנית לחלוטין. התייחסות מהותית יותר, בתקנה 7 כתוב תדירות הגישה לתיבה המאובטחת. אנחנו רק היינו מבקשים – אם אפשר – להוסיף שברגע ששולחים איזשהו דואר אלקטרוני לתיבה המאובטחת, פשוט שישלחו גם דואר אלקטרוני רגיל, ויידעו לגבי המשלוח בתיבה המאובטחת. יש מניעה מבחינת הרשות?
יעקב אדרי
- - - עם כל הכבוד, אני לא נכנסתי לתיבת נוח עכשיו.
דניאל רימון
אני אבקש מיעל להשיב לשאלה.
יעל תנחומא
אנחנו נאפשר בתוך התיבה מנגנון שאתה יכול להירשם שהתיבה תשלח לך התרעות למייל.
מירב תורג'מן
פותר לך את זה. אני רק אעיר שכל ההפניות לא נכונות. תיקנו את זה בנוסח לפני שנה וחצי וצריך לתקן שוב את הסעיפים.
דניאל רימון
אם תוכלי להפנות את תשומת ליבי, אני גם אסתכל.
מירב תורג'מן
בסעיף 44(ד) ברישה, ואחר בכללי שימוש, 44(ה).
דניאל רימון
אני אעבור על כל ההפניות. וגם על התאריך של התקנות, בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
יש לכם הערות?
עודד אופק
רק תקנה 9, שיבחנו אם יש נחיצות מול תקנה 4(ג).
<תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים).
דניאל רימון
אחת העבירות המרכזיות לפי חוק ניירות ערך היא השפעה בדרכי תרמית על השער, מה שנקרא מניפולציה או עבירת הרצה. אחת הדרכים לעשות זאת היא בדרך של ייצוב שער, כלומר, מניעת תנודות שער. זה כשלעצמו מהווה אחת החריפות על חוק ניירות ערך. יחד עם זאת, בתיקון לחוק שנעשה לפני מספר שנים נקבע שאם פעולת הייצוב נעשית על-פי כללים שייקבעו בתקנות, אזי זה יהווה חזקה בידי המבצע שהוא לא ביצע עבירה. והתקנות האלה מובאות כדי לקבוע את אותם כללים בהתקיימם זה יהיה המצב. זה בא מתוך מחשבה שלעיתים יש ערך בפעולת הייצוב. יש לו ערך גם לשוק, מפני שבשלב ההצעה לציבור, יש היצעים מאוד גדולים של ניירות ערך שמוזרמים לשוק. ההיצעים האלה עלולים להביא לנחיתת המחיר, שהיא עשויה לפגוע במשקיעים עצמם שרכשו את ניירות הערך.
היו"ר משה גפני
יש הערות? הערות? לא אחרי שאני מצביע, יש עוד משהו להגיד?
דניאל רימון
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור?
אילנה מודעי
רגע.
דניאל רימון
מצביעה כאן חברתי על – לא, אמרתי להם את זה כבר, הם מכירים. בקשות לפי הבנות.
שגית אפיק
בנוסח האחרון?
דניאל רימון
יש טעות במספור, פעמיים כתוב 4.
מירב תורג'מן
זה שטויות.
דניאל רימון
שטויות, כן. אמרתי לכם בעל-פה – אני זוכרת שכבר הכנסת את זה – שבמקום בקשה היה מקום של בקשה - - -
היו"ר משה גפני
תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים) - - -
מירב תורג'מן
רגע, על זה את מדברת?
דניאל רימון
כן.
מירב תורג'מן
אבל - - -
דניאל רימון
זהו, הכול בסדר.
היו"ר משה גפני
תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים), התשע"ב-2012. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. התקנות אושרו.

<צו ניירות ערך (תיקון לתוספת החמישית לחוק), התשע"א-2010>
היו"ר משה גפני
סעיף אחרון צו ניירות ערך (תיקון לתוספת החמישית לחוק). צו ניירות ערך.
מירב תורג'מן
רגע.
דניאל רימון
את רוצה שאני אסביר עוד?
מירב תורג'מן
היא הסבירה יחד - - -
היו"ר משה גפני
הסברת גם את זה?
דניאל רימון
לא הסברתי את הצו, סליחה. אחד מהתנאים שכלולים בתקנות האלה, הוא שקמה חובת דיווח גם על הגורם המייצב, קרי על החתם המתמחר, וגם על התאגיד שביחס לניירות הערך שלהם בוצעה פעולת הייצוב. כתבו כאן שאם לא מתקיימת העמידה בהוראות האלה, לרבות שמירת מסמכים, זה כלול בתקנות האלה, אז אפשר יהיה להטיל עיצום כספי על החתם או על התאגיד המדווח, לפי העניין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
הצו אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הצו אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05.>

קוד המקור של הנתונים