ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/06/2012

המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדות הכנסת הקבועות והמיוחדות., המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת
11/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 283>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"א בסיון התשע"ב (11 ביוני 2012), שעה 10:30
סדר היום
<1. המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.>
<2. המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדות הכנסת הקבועות והמיוחדות.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

עינת וילף
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
ירדנה מלר-הורוביץ, מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<המלצה על מינוי יושבי ראש לוועדות הכנסת הקבועות והמיוחדות.>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הסעיף הראשון על סדר-היום: המלצה בדבר מינוי יושבי ראש לוועדות הבאות: ועדת החינוך, התרבות והספורט והוועדה המיוחדת לזכויות הילד. אדוני היושב-ראש הקואליציה, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש להביא בפני ועדת הכנסת המלצה, להמליץ על חילופי גברי בראשות שתי ועדות: ועדת החינוך והוועדה המיוחדת לזכויות הילד. ההמלצה הזאת נובעת מתיאום של הסכם קואליציוני שלנו עם שתי סיעות – במקרה הזה עם סיעת העצמאות ועם סיעת ישראל ביתנו, ובהתאם להמלצה הזו אני מציע, כפי שעודכנתי על-ידי יושבת-ראש סיעת העצמאות, שהיא מועמדת לתפקיד יושב-ראש ועדת החינוך מטעם סיעתה, אני ממליץ על חברת הכנסת עינת וילף כמועמדת לתפקיד יושבת-ראש ועדת החינוך, ועודכנתי על-ידי יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, שמועמדת מטעמם לתפקיד הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, זאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בהתאם לזה אני ממליץ לוועדת הכנסת להמליץ על מינויה לתפקיד יושב-ראש.
היו"ר יריב לוין
הערות? את כל דברי הפרידה מהיוצאים וההצלחה לנכנסים, נעשה במליאת כל אחת מהוועדות הרלוונטיות.
אברהם מיכאלי
זה הכול לפי סיכומים ישנים.
זאב אלקין
כן. ההסכמים ידועים, חתומים, הונחו על שולחן הכנסת.
היו"ר יריב לוין
ההסכמים מוקדמים, והליכוד היא סיעה שמקיימת את ההתחייבויות שלה.

מי בעד אישור ההמלצה בדבר החילופים בהתאם להודעתו של יו"ר הקואליציה?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההמלצה אושרה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.

ביום רביעי הקרוב תהיינה ישיבות – בוועדה לזכויות הילד כעבור שבוע - ושם נבצע את החילופים באופן רשמי וסופי.

<המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.>
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר-היום: בחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת, שגם הם מתחייבים מכוח השינויים האלה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
הגיע מכתב ההתפטרות של חבר הכנסת אורי מקלב. אני שואלת, מבחינת התקנון, צריך לחכות 48 שעות.
היו"ר יריב לוין
נמליץ, ונאשר במליאה אחר כך.
רוברט אילטוב
אורלי בדרך. היא צריכה גם כן להניח את המכתב.
זאב אלקין
בהמשך לסיכומים שהיו לגבי שני תפקידי סגן יושב-ראש, ההתפטרות של חבר הכנסת אורי מקלב נובעת מהעובדה שבזמנו חוקק חוק כאן בוועדת הכנסת, לתוספת שני סגנים מעבר למכסה הרגילה - אחד לסיעות הקטנות באופוזיציה, אחד לסיעות הקטנות בקואליציה. במסגרת הסיכומים המוקדמים שהיו, חבר הכנסת אורי מקלב מתפטר, ומפנה את מקומו לחבר הכנסת זבולון אורלב – הוא מועמד, לפי מה שהודיעו לי, של סיעת הבית היהודי.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהוא שובר הקדנציה את השיא מבחינת מספר התפקידים.
זאב אלקין
עד כמה שעודכנתי בזמנו על-ידי יושב-ראש סיעתו, הוא מועמד מטעם הסיעה לתפקיד סגן יו"ר הכנסת, ובהתאם לזה אני ממליץ – כמובן, בכפוף לכניסה לתוקף של מכתב ההתפטרות של חבר הכנסת מקלב בעוד 48 שעות, ובמקביל, לפי מה שעודכנתי על-ידי יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, בדרך למזכירת הכנסת מכתב התפטרות של חברת הכנסת אורלי לוי, שבדיוק מינינו אותה לתפקיד יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד, ואני מבין שמועמדת להחליף אותה חברת הכנסת ליה שמטוב. בהתאם לזה אני ממליץ שנאשר את שתי המועמדויות – כמובן, בכפוף להגשת המכתבים וכניסתם לתוקף בעוד 48 שעות ואישור המליאה. נדמה לי שזה גם דורש הצבעה במליאה.
אברהם מיכאלי
למה מקלב לא מעביר את זה?
זאב אלקין
כי הסיכום היה שזה לכל הסיעות יחד, לכן כרגע הוא מפנה את זה לחבר הכנסת זבולון אורלב.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את ההמלצות בכפוף לקבלת וכניסת שני מכתבי ההתפטרות לתוקף?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההמלצות אושרו.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. במידה שמי מהמכתבים לא יגיע או יימשך חזרה, נביא את הנושא מחדש לדיון על כל היבטיו וכל מרכיביו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים