ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2012

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 50), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
13/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1117>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ג בסיון התשע"ב (13 ביוני 2012), שעה 9:15
סדר היום
<הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
זהבה גלאון

גאלב מג'אדלה

ציון פיניאן
שי חרמש – מ"מ
מוזמנים
>
דלית זמיר - עו"ד, יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים זקס - עוזר ראשי, משרד המשפטים

דניאל רימון - מנהלת מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך

שיראל גוטמן-עמירה - מנהלת מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך

ישראל קליין - מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך

אוריה שילוני - מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך

שריה אורגד - יועץ משפטי, מחלקת תאגידים, רשות לניירות ערך

יעל וייס-עפרון - עו"ד, מחלקת תאגידים, רשות לניירות ערך

מאיר ליון - מחלקת תאגידים, רשות לניירות ערך

דן אבנון - יו"ר, איגוד הנאמנים בשוק ההון

עודד אופק - עו"ד, איגוד הנאמנים בשוק ההון

איתי יוספי - עו"ד, איגוד הנאמנים בשוק ההון

איריס שלוין - עו"ד, איגוד הנאמנים בשוק ההון

נתי שילה - יועץ משפטי, איגוד החברות הציבוריות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. לפני שאנחנו מתחילים את סדר-היום, אתמול קראתי בעיתון "המודיע" ידיעה שאני רוצה להגיד לכם אותה. הכותרת היא: משרד השיכון: זינוק של 87% בנוטלי זכאות למשכנתאות המסובסדות. אני מעריך שזה יהיה בעיתונים אחרים. הידיעה הזאת מדברת על ידיעה שהממשלה הוציאה, שעד היום זוגות צעירים לא היו לוקחים משכנתאות. מה-1 בינואר 2012 התחילו לקחת משכנתאות. זינוק של 87% בנוטלי המשכנתאות, זכאי משרד השיכון, שלא לוקחים הלוואה מהבנקים.
אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שזה קרה פה, כשאנחנו תיקנו, בשינוי נטל המס. ואני אמרתי בוועדה: אנחנו לא יכולים לעשות חוק כזה כשיש מצוקת דיור, ואין שום דבר שאנחנו נוגעים בנושא של הדיור. והיה לי ויכוח קשה עם משרד האוצר. הוועדה התעמתה איתם, עם אנשי משרד האוצר. אמרנו לא יכול להיות שזוג צעיר שצריך לקבל משכנתא פשוט לא הולך לקחת אותה, מכיוון שהריבית על המשכנתא יותר גבוהה לזכאי משרד השיכון מאשר הם לוקחים את זה כהלוואה מסחרית בבנק.
ובסופו של דבר עשינו את זה כהוראת שעה לשנה, על אפם ועל חמתם של אנשי משרד האוצר. היה לי כתוצאה מזה סכסוך עם אחד הפקידים הבכירים – שבסוף השלמנו, אבל היה לי אתו סכסוך קשה על העניין. הוא גם ניסה לשכנע אותי שאני אעשה את זה רק לחרדים, שאני אעשה את זה רק למשפחות ברוכות ילדים, אז אמרתי לו שאני דווקא דואג לחילוניים, אני לא רוצה לדאוג לחרדים דווקא.
גאלב מג'אדלה
במקרה הזה.
היו"ר משה גפני
בכל המקרים. בכל המקרים. בלי קשר לדיון של אתמול, בכל המקרים. בין יתר הטיעונים של משרד האוצר נגדי היה זה לא יעזור כלום, חבל להשקיע כסף, זה לא יעזור שום דבר. אמרתי, אם זה לא יעזור, זה גם לא יעלה כסף. ובסופו של דבר מתברר ש-87% גידול לעומת הרבעון הקודם, של 2011. גידול של 87% בנוטלי המשכנתאות. ירח, איפה אתה? אני רוצה שתפנה לבנק ישראל, לבקש נתון – בגלל שיכול להיות שהעיתון מגזים – אז אני מבקש נתון פורמלי. אני רוצה מבחינת הדוברות, בגלל שזה מאבק על דעת הקהל.
גאלב מג'אדלה
זה היה ב"הארץ" או ב"המודיע"?
היו"ר משה גפני
ב"המודיע", אבל זה כנראה יהיה בעיתונים אחרים גם, בגלל שזה נתון פורמלי שהוציאה הממשלה. הממשלה כמובן לוקחת את הקרדיט לעצמה. היא אומרת שזו המדיניות שלה. דרך אגב, אנחנו באיזשהו שלב נעשה מאזן – היות ואנחנו לא לפני בחירות אז אני לא הולך לעשות את זה – מכל הרגולטורים וכל חוקי הרגולציה שהם הביאו על דיור, שום דבר לא יצא. מה שיצא זה רק מה שתיקנו כאן בוועדה. מה שהוספנו, מה שהפחתנו, מה שהעלינו – מזה יצאו דברים שאפשר להצביע עליהם שהם דברים טובים. הנה אחת הדוגמאות, ומאוד חשוב לי לדעת. אם כן, צריך להוציא הודעה מסודרת, ולזמן גם את אנשי משרד האוצר. ויכול להיות שאנחנו נצטרך לבקש להאריך את זה. כן, העודפים היו עצומים, לא השתמשו בכלום. הכסף היה חוזר לאוצר.
שגית אפיק
אז זו לא בדיוק המדיניות שלהם.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. לכן זו הוראת שעה לשנה, אנחנו נצטרך לקיים באיזשהו שלב דיון להאריך אותו. אז רק רציתי שתראו - - -
גאלב מג'אדלה
ראית את השאילתה שהפניתי לך הבוקר?
היו"ר משה גפני
לא.
גאלב מג'אדלה
יש לך צוות גדול, איך זה לא הגיע אליך? מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי – אני אומר את זה בעל-פה - -
היו"ר משה גפני
כן, לא קיבלתי.
גאלב מג'אדלה
- - הופיע בפני ועדת הכלכלה. הוא צריך קודם כל לקיים הבטחה איפה הוא לא הופיע, לפני שהוא מופיע בוועדה אחרת.
היו"ר משה גפני
הוא אמור להופיע פה ביום שני.
גאלב מג'אדלה
קודם כל, הוא מופיע איפה שהוא לא הצליח להופיע כי נבצר ממנו.
היו"ר משה גפני
אין לי מה לעשות. היה לנו דיון, אנחנו ידענו - - -
גאלב מג'אדלה
- - -
היו"ר משה גפני
אני דיברתי עם שרון קדמי לפני שבועיים ביום חמישי והוא אמר לי שהוא מגיע, מכיוון שאנחנו אמורים לקיים דיון בכלל על כל הנושא של המכסים. יש דברים שבאמת קשורים לוועדת הכלכלה ולא לוועדת הכספים.
גאלב מג'אדלה
- - - לוועדה שלו - - -
היו"ר משה גפני
הוועדה שלו – יש חלק שקשור לוועדת הכלכלה, אבל הנושא המרכזי של הפחתת המכסים זה אנחנו. אנחנו נקיים את הדיון הזה ביום שני.
גאלב מג'אדלה
יש סדר עדיפות.
היו"ר משה גפני
בסדר, מה אני אגיד לך? אני לא מנהל את משרד התמ"ת, ואני לא בעל הבית של המנכ"ל.
גאלב מג'אדלה
מתי הוא מופיע?
היו"ר משה גפני
ביום שני. וזה יהיה דיון על כל הנושא של המכסים, מה שהתחלנו את הדיון.
גאלב מג'אדלה
למה אתה עושה את זה ביום שני? יום שני זה יום לחוץ.
ציון פיניאן
למה, יום שני הזה לא יהיה לחוץ.
היו"ר משה גפני
נוסעים לאילת.
ציון פיניאן
נוסעים לאילת, והיושב-ראש לא רוצה לקיים פה דיונים.
היו"ר משה גפני
הממשלה נוסעת לאילת.
גאלב מג'אדלה
אבל אנחנו לא ממשלה.
היו"ר משה גפני
אז לכן פה יהיה זמן.
גאלב מג'אדלה
אנחנו פה אסירי ציון.
היו"ר משה גפני
אני עובר לסדר-היום, הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות), התשע"ב-2012. המלצות ועדת המשנה. הוקמה לצורך החוק הזה ועדת משנה בראשות חבר הכנסת ציון פיניאן, שעשתה עבודה יסודית. אנחנו נשארנו בלי הרבה עבודה. חבר הכנסת פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
תודה אדוני היושב-ראש, ראשית נתחיל בסיפה. תודה לכל אלה שהשתתפו – ליועצים המשפטיים, לכל החברים, גם מימין וגם משמאל. בדרך כלל היו בימין. תודה לכולם, היתה עבודה נפלאה. ואני חושב שגם היתה אווירה טובה מאוד, ברוך ה'. ותודה ליושב-ראש, שנתן את אמונו בי. זה הכי חשוב.
היו"ר משה גפני
אני מבין שהכול הוקרא.
ציון פיניאן
כן, הכול הוקרא. הצעת החוק הזו מסדירה את מוסד הנאמן מול החברות. זה הדבר הכי חשוב. יש שתי מטרות, המטרה הראשונה היא חיזוק מעמדו ותפקידו של הנאמן. והמטרה השנייה היא חיזוק מעמדם של המחזיקים בתעודת התחייבות. מה שנקרא זה ייהנה וזה לא יהיה חסר. זה זוכה וגם השני לא בוכה, בוא נאמר, ככה זה יהיה. ישבנו כשש ישיבות – שש ישיבות אני חושב – ודיברנו על כל הנושאים. היו אי אילו אי-הבנות, אבל ברוך ה', בכוחות משותפים כמעט הגענו – אני חושב שאפילו אין נושא אחד שיש עליו מחלוקת. ואם יש, אז נסגור את זה פה.

מה שמובא היום הוא הנוסח שעליו מוסכם. אז דיברנו על שלוש אי-הבנות. אני חושב שגם הנושא הזה סודר. בקיצור, אנחנו מביאים פה נוסח טוב, שמקובל. אני חושב באמת שהוא עונה על כל הדרישות. אפשר לקנות אגרות חוב.
זהבה גלאון
יש הסכמות על הכול, חבר הכנסת פיניאן?
ציון פיניאן
כמעט על הכול.
שגית אפיק
כמעט.
ציון פיניאן
מה שלא, יובהר עכשיו.
שגית אפיק
יש כמה דברים שנויים במחלוקת, שעכשיו הוועדה תכריע בהם.
ציון פיניאן
ועדת הכספים - - -
שגית אפיק
נעבור על הסעיפים ונציג את המחלוקת.
ציון פיניאן
ועדת הכספים בסופו של האישור. אני מבקש להודיע לחברי הכנסת שיקנו אגרות חוב. יש מי ששומר עלינו.
דניאל רימון
תיזהר, יגידו שזה ייעוץ השקעות בלי רישיון.
ציון פיניאן
יש כאלה ששומרים עלינו. תודה רבה. ושוב תודה רבה לצוות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, ציון.
ציון פיניאן
היה צוות מצוין. אני חושב שאם רוצים לרדת לעומק הדברים, אז יש פה את הייעוץ המשפטי. אבל אין בעיה, אני חושב שהיתה אווירה מצוינת, דנו על כל דבר. לא יצאנו פראיירים, דנו על כל דבר והגענו לנוסח גם מוסכם, גם טוב וגם נכון.
היו"ר משה גפני
אני שמח, יופי.
גאלב מג'אדלה
אנחנו נקבל את - - -
היו"ר משה גפני
כן, עכשיו נסביר את זה לחברי הוועדה. גם אני לא מצוי בכל הפרטים.
שגית אפיק
יש לכם את הנוסח של ההצעה מונח מול עיניכם.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן, אני מודה לך על העבודה היסודית. אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לתאר בפני חברי הוועדה את מה שהוחלט בוועדת המשנה, ולאחר מכן את היועצת המשפטית של הרשות לניירות ערך. בבקשה.
שגית אפיק
נראה לי שהכי נכון זה לעבור על הסעיפים.
היו"ר משה גפני
לא, לא מקריאים. הקראתם כבר.
שגית אפיק
לא מקריאים, אנחנו נעבור על הסעיפים. סעיף 1 זה החלפת כותרת. בסעיף 2 יש הוספת הגדרות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש בכל זאת משהו כללי לפני זה. מה מטרת החוק? מה המטרה? מה רוצים לעשות אתו? אנחנו לא ישבנו בוועדת המשנה.
ענת מימון
למעשה, כמו שחבר הכנסת פיניאן הציג, יש שני מוקדים עיקריים שהחוק מתמקד בהם. הצעת החוק קודם כל מסדירה את כל הנושא של הנאמנים. גם קודם כל המינוי של הנאמן, הדרך שממנים אותו, הדרך שמעבירים אותו מתפקידו, ככל שצריך לסיים את כהונתו. מדברים על הכשירויות הנדרשות מהנאמן.

הצעת החוק קובעת שיוקם מרשם נאמנים, שזה משהו חדש שלא היה עד עכשיו. כלומר, כל מי שרוצה לשמש כנאמן יהיה חייב לפנות, לבקש, ולהירשם במרשם. רק מי שרשום במרשם הזה יוכל לשמש כנאמן. בנוסף, ההצעה מגדירה את החובות של הנאמן כלפי המחזיקים בתעודות התחייבות, וגם לתת לו סמכויות. היא מרחיבה את הסמכויות שלו כדי לאפשר לו לפעול גם לאורך חיי אגרת החוב באופן שוטף, וגם במצבים שהחברה המנפיקה נקלעת לקשיים, אם זה מצבים שיש חשש שהיא לא תוכל לפרוע את אגרות החוב, או במצבים קשים יותר, שהוא צריך לבקש להעמיד את אגרת החוב לפירעון מידי.

זה במובן של הנאמן אנחנו עושים. וזה באמת עולה לאור הצורך שעלה בתקופה האחרונה, אנחנו רואים חברות שמנפיקות אגרות חוב, נקלעות לקשיים. חייבים לחזק את המעמד הזה של הנאמן, כדי שיוכל לסייע למחזיקים. מהצד השני אנחנו גם טיפה מעבים את המעמד של המחזיקים בתעודות התחייבות. אנחנו מוסיפים להם זכויות, אם זה הזכויות להעמדה לפירעון מידי, כמו שיש לנאמן. אנחנו קובעים את האסיפות שלהם, את היכולת שלהם להגיד את דברם באסיפות מחזיקים, איך יתנהלו האסיפות האלה, אחת לכמה זמן, כיצד הם יכולים לקבוע מי יהיה הנאמן, להחליף אותו. כלומר, גם להם ניתן הכוח הזה מול הנאמן. זו למעשה המהות של הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
דניאל, תגידי לי ולוועדה למה היה את הצורך. כלומר, מה לא היה טוב עד עכשיו שהיה צריך את החוק הזה. מה זה יוסיף?
דניאל רימון
ראשית, בשביל הפרוטוקול, אני לא היועצת המשפטית של הרשות, אלא אני מנהלת מחלקת חקיקה בה.
היו"ר משה גפני
לא משנה, מה שאני ממנה זה מה שיהיה. רגע, אז מי היועץ?
דניאל רימון
אמיר וסרמן. שנית, אני רוצה להצטרף לברכות שנאמרו כאן בשולחן. גם אנחנו הרגשנו שהדיונים היו פוריים ונעשו ברוח טובה. רציתי להודות גם אני לייעוץ המשפטי – עוד לא סיימנו את הדבר, אבל בכל זאת, כיוון שברכו אז אני אצטרף להודיה לייעוץ המשפטי ולחבר הכנסת פיניאן. לגופו של עניין, אני חושבת שענת אמרה את הדברים במדויק.
היו"ר משה גפני
לא, מה החוק? למה היה צורך בו? מה היה לא טוב קודם?
דניאל רימון
מה שהיה קודם – גם קודם היה פרק שעסק במינוי נאמן, אבל ההוראות בו היו מאוד כלליות. בשוק ראינו חוסר הלימה בין איך שאנחנו תפסנו שהוראות החוק מתכוונות להגיד, לבין מה שקורה בפועל. מצאנו נאמן שהוא מעט מוחלש ממה שהיינו רוצים לצפות. ראינו שישנם שטרי נאמנות שקיימות בהם התניות - - - המחייבות, שקבועות בתיקון הזה. ואפילו לעיתים התניות רבות מאלה, ואנחנו מברכים על כך. ויחד עם זאת, מצאנו מקרים אחרים. ואנחנו חושבים בהחלט שהתיקון הזה עושה כברת דרך בדרך להגנה על מחזיקי תעודות ההתחייבות.
היו"ר משה גפני
יפה מאוד. מאה אחוז. שגית, בבקשה.
שגית אפיק
נעבור על הסעיפים.
היו"ר משה גפני
מה שלא שנוי במחלוקת, כללית ומהר.
שגית אפיק
מה שלא שנוי במחלוקת, כללית ומהר. אין הרבה מחלוקות. עמוד 1 זה הגדרות. אני מבינה שלפני ועדת המשנה, בכחול, התבקשו שני סוגים של אסיפות – אסיפה מיוחדת ואסיפה שנתית. ועדת המשנה עשתה איזשהו תיקון בהגדרות, כך שיש סוג אחד של אסיפת מחזיקים, שתכונס לצורך מינוי נאמן או לצרכים אחרים. נעבור לסעיף - - -
היו"ר משה גפני
זה עבר. את לא היית בוועדת המשנה.
זהבה גלאון
לא הייתי.
היו"ר משה גפני
לא השתתפת בדיונים?
זהבה גלאון
לא.
היו"ר משה גפני
אז אם יש לך הערות – אפילו על סעיפים שהיו מוסכמים על ועדת המשנה – אז תגידי. אם לא, אז אנחנו מקבלים את העמדה.
זהבה גלאון
ברור.
שגית אפיק
נעבור לעמוד 2, סעיף 3. סעיף 3 מוסיף את סעיף 35א1, שמדבר על חובת מחזיק בתעודות התחייבות. ויש כאן חובה של תום לב.
היו"ר משה גפני
מה?
שגית אפיק
חובת תום לב למחזיק בתעודות התחייבות בהפעלת זכויותיו.
היו"ר משה גפני
אני ראיתי את זה כתוב, אני לא הבנתי. מה פירוש המילה תום לב? מה זאת אומרת, כשאני אומר עכשיו למשל שדניאל רימון היא היועצת המשפטית של הרשות לניירות ערך, אני צריך להגיד את זה בתום לב, לא?
ציון פיניאן
אדוני היושב-ראש, אתה עלית על נקודה שבאמת היה – בנושא של תום לב, מה זה תום לב.
זהבה גלאון
למה הוספתם את העניין הזה?
היו"ר משה גפני
כן, אני לא מבין.
ציון פיניאן
מה זה תום לב ומה זה רוע לב?
זהבה גלאון
ציון, למה הוספתם את העניין הזה?
ציון פיניאן
עכשיו הייעוץ המשפטי.
היו"ר משה גפני
אני רק ארחיב את השאלה. אני לא כל כך הבנתי מה זה תום לב. אני אומר לך שיש לך סיכוי גדול במרכז הליכוד להיבחר במקום גבוה.
ציון פיניאן
זה לא תום לב.
היו"ר משה גפני
כשאני אומר משהו, אני לא צריך להגיד את זה בתום לב? כשאני נאמן של משהו – לא רק במקרה הזה – מותר לי להגיד סתם? זה לא ברור שאני צריך להגיד את זה בתום לב? זה קצת משונה להגיד בתום לב. זאת אומרת שאם זה לא כתוב, אז מה מותר לי לעשות?
ציון פיניאן
הפירוש של תום לב הוא קצת בעייתי.
זהבה גלאון
למה זה נכנס?
היו"ר משה גפני
מי ביקש את זה?
קריאה
בעלי המניות.
היו"ר משה גפני
אתם ביקשתם את זה?
דניאל רימון
כן.
היו"ר משה גפני
למה?
דניאל רימון
אנחנו ביקשנו את זה מפני שיש זכות מקבילה שקבועה בחוק החברות ביחס לחובת תום לב של בעלי מניות.
היו"ר משה גפני
בחוק יש תום לב באיזשהו מקום?
דניאל רימון
כן. מכיוון שלא רצינו – גם בחוק החוזים, גם בחוק החברות. החובה הזאת קבועה בדין. אתה זוכר את הדיון שלנו על זה שיש חובה לא לשקר?
היו"ר משה גפני
כן.
דניאל רימון
תראה, גם - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל מי שמשקר, אם תכתבי תום לב, אז הוא לא ישקר? לא הבנתי.
דניאל רימון
אני לא יודעת.
היו"ר משה גפני
הרי זה ברור שאם מישהו לא אומר אמת - - -
דניאל רימון
אין לי מומחיות מקצועית על מה בין תום לב לשקר. כיוון שיש חובה כזאת שקבועה במקום אחר, ורצינו להבטיח שהחובה כאן אינה מוחלשת ממנה - - -
היו"ר משה גפני
מה יהיה בלי תום לב שכתוב בחוק הזה, ומה עם מה שכתוב?
דניאל רימון
אם שלא כתוב, אז יצטרכו לבוא לערכאות ולהגיד שכאן חובת תום הלב היא מכוח הדין הכללי, מכוח דיני החוזים. וזה יעורר שאלות.
היו"ר משה גפני
את הולכת רחוק מידי, אני לא מבין כלום. אני מבין הכול, רק יש לי שאלות. הרי לערכאות אני צריך ללכת בכל מקרה. למשל, אם יבוא מישהו ויגיד שאני עשיתי פעולה שהיא פעולה לא נכונה והטעיתי את הנאמן, או שהנאמן הטעה אותי – לא חשוב על מי אנחנו מדברים – הוא יתבע אותי בבית המשפט. בית המשפט ידון האם שיקרתי, לא שיקרתי. ברור שבית המשפט ידון אם הייתי חייב להגיד או לא חייב להגיד. עכשיו כשאת אומרת תום לב, אז מה? אז זה ישנה את ההליכה שלי לערכאות?
דניאל רימון
אני אנסה להסביר. חובת תום הלב היא חובה - - -
היו"ר משה גפני
זה לא כל כך עקרוני אצלי.
דניאל רימון
בסדר, אבל בכל זאת, שאלת, אני אשיב.
היו"ר משה גפני
כן, אני רוצה לדעת, לא רוצה סתם להכניס מילים.
דניאל רימון
חובת תום הלב קבועה בסעיף 39 לחוק החוזים והיא מתייחסת לחובה בקיומה בתוך חוזה. שטר נאמנות הוא סוג של חוזה שיש בו שלושה צדדים: המחזיקים, הנאמן והחברה. לא ברור ששני צדדים לחוזה הזה זה המחזיקים בינם לבין עצמם. על מנת להבטיח שחובת תום הלב רובצת גם על המחזיקים בינם לבין עצמם – כלומר, על אחד השפיצים במשולש הזה – נדרש היה לכתוב את הסעיף הזה. על מנת שמישהו לא יעלה על דעתו שאם חוק החברות מדבר על תום לב בין בעלי המניות, ואם חוק החוזים מדבר על תום לב בחוזה, מישהו יבוא ויגיד: פה התכוונו, עשו כזה מפואר, ודווקא את זה לא כתבו, שמתבקש היה לקבוע כי הוראות אחרות מחוק החברות נכתבו פה באופן מפורש – תראה, יש - - - קוראים לזה. יכולה להיטען טענה כזאת, ורצינו למנוע אותה.
היו"ר משה גפני
ביידיש באמת לא נסתדר. אבל במרוקאית אנחנו יכולים להגדיר את זה יותר טוב.
ציון פיניאן
הכול מסתדר במרוקאית.
זהבה גלאון
נשמע הגיוני. אם אתה עושה האחדה - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני חושב שזה מיותר לגמרי. לא אכפת לי, אבל זה - - -
זהבה גלאון
אם אתה עושה האחדה, אם יש את זה בחוקים אחרים.
שגית אפיק
אז השאלה שעלתה בוועדת המשנה היתה – במקור חובת תום הלב היתה ביחס למחזיקים בלבד. בוועדת המשנה ביקשו הנאמנים להוסיף את חובת תום הלב גם כלפיהם, וביקשו מאיגוד החברות הציבוריות להוסיף את חובת תום הלב ביחס לחברה ציבורית, ביחס לחברה המנפיקה - -
היו"ר משה גפני
אין בעיה.
שגית אפיק
- - וזה נשאר להכרעת הוועדה.
היו"ר משה גפני
אם מחליטים להשאיר תום לב, יהיה על כולם. אם מחליטים להוציא, להוציא על כולם.
דניאל רימון
אנחנו רוצים להסביר את ההבדל, לענות על מה שאמרה שגית. אחת ההערות - - -
היו"ר משה גפני
עכשיו אנחנו הולכים להסתבך.
דניאל רימון
לא, אני חושבת שלא. יש לנו הסכמה. הגענו להסכמה.
היו"ר משה גפני
- - - תום לב – שכנעת אותנו.
דניאל רימון
אבל הגענו להסכמה עם כל הגופים הנוגעים.
היו"ר משה גפני
ההסכמה עם הגופים לא מעניינת אותי. הסכמות – נגמר, עכשיו אני צריך להחליט. כל אחד מחברי הוועדה, בבקשה.
זהבה גלאון
אומנם אתה מחליט, אבל אני רוצה לשמוע.
היו"ר משה גפני
לא, אני אומר כל אחד מחברי הוועדה עכשיו צריך להחליט.
זהבה גלאון
אז בוא נשמע.
דניאל רימון
זה נכון, אני אמרתי, שוב, חובת תום הלב החוזית קיימת בין המחזיקים מצד אחד, המנפיק מצד שני, הנאמן מצד שלישי. איפה עומדת השאלה? עומדת השאלה האם המחזיקים שנמצאים בצד אחד חבים בחובת תום לב אחד אל מול השני. את זה רצינו להבטיח בחוק. ולכן, מבחינתנו – אם ראית את הסעיף שהונח בפני הוועדה – הוא בא רק בזה, כי זה מבחינתנו היה החידוש.
באו הנאמנים ואמרו בדיון
אנחנו רוצים להבטיח שתהיה חובת תום לב גם כלפי הנאמן באופן מפורש מפני שמחזיקים מתחלפים מעת לעת, אם כי אנחנו חושבים שזה קם גם על מחזיקים שקמים מעת לעת גם אחרי החלפתם מאז כריתת שטר הנאמנות. ובכל זאת רצו, זה תיקון שבא להגן על הנאמנים, לחזק את כוחם. הסכמנו לזה, הוועדה הסכימה לזה במהלך הדיונים. לאחר מכן, ביקש נציג איגוד החברות הציבוריות – שיושב עמנו כאן – לקבוע חובת תום לב מפורשת גם של הנאמן אל מול החברה. במקרה הזה, מצאנו קושי לקבוע את זה. ולמה? מפני שהנאמן כבר הצליח לגבש בעצמו – אחרי קשיים לא פשוטים.
אני מזכירה שהנאמן מונה מראשית דנא על-ידי המנפיק. והוא בכל זאת העז לצאת אל מול המנפיק, בדיוק בעתות הקשות שאנחנו נמצאים בהן כעת, ובא ותובע בערכאות, ומתנגח אל ממול המנפיק. הדבר האחרון שהוא רוצה, שיגידו לו, הנה, בדין הזה יש חובת תום לב חדשה שאתה חב כלפי המנפיק. ולכן אמרנו, כל אימת שקיימת חובת תום לב כללית – ולדעתנו קיימת, מכוח חוק החוזים, ומכוח הוראות אחרות – במידה שתיקבע שקיימת, אז היא תהיה בפנים. ולכן אנחנו מציעים את הנוסח, שאנחנו מבינים שהוא מקובל על כל היושבים כאן. רק צריך שגם אתם תסכימו, נכון?
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים.
דניאל רימון
ולהקריא אותו. לא שמעת - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, לא חשוב, אני לא מסכים.
זהבה גלאון
למה?
היו"ר משה גפני
מאוד פשוט.
דניאל רימון
אבל אולי נשמע מה הנוסח.
היו"ר משה גפני
שנייה, הנוסח פחות חשוב, תיכף נשמע, כמובן. הנושא של תום לב הוא נושא שלא מקובל עלי. אני לא אוהב אותו. אבל אני מקבל את העמדה שלה. היא אומרת: זה קיים בחוק החברות, זה קיים במקומות אחרים. ואני איש צנוע, אני לא למדתי משפטים, אז היא אומרת שצריך, אז צריך. בכל אופן, אני מביא את הניסיון שלי בלימוד בגמרא. אם לא כתוב את כל הדבר הזה, להערכתי, תמיד אפשר ללכת לתום הלב הקבוע. וזה גם ההיגיון המתחייב, כל שופט ישתמש בתום הלב, גם אם הוא לא יהיה כתוב. אבל לפי מה שהיא הסבירה, צריך לכתוב את זה. אם את כותבת את זה בזה, ולא כותבת את זה בנאמנים, אז אמרת שם לא צריך תום לב. זה מה שאמרת. את רוצה שזה יהיה כתוב? כל מה שיהיה כתוב עכשיו, כתוב ששם לא צריך תום לב. אני לא אוהב את תום הלב מלכתחילה מכיוון שפה זה כתוב ושם לא.
דניאל רימון
גפני, ראשית, טעיתי בלשוני, אמרתי נאמן, בעוד התכוונתי למחזיק, כי אני רוצה לדבר על מחזיק - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב, אחד מהמשולש. מה זה משנה מי?
דניאל רימון
שנית, אני בכל זאת רוצה, ברשותך, לקרוא את הנוסח שאנחנו מבקשים להביא להצבעה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
דניאל רימון
ב' – אנחנו מבקשים שייכתב בו: "אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת תום לב של מחזיק בתעודות התחייבות כלפי המנפיק או כלפי אדם אחר, ככל שזאת קיימת על-פי הוראות דין אחר". אני חושבת שבנוסח הזה אתה מבטיח שאם קיימת חובת תום לב, אז היא תתבצע. ואנחנו לא רוצים שמחזיק שפונה לערכאות בעת הזאת - - -
היו"ר משה גפני
אז אם את כותבת את זה, את יכולה להחיל את זה על כולם. על כל המשפט.
דניאל רימון
לא, אני - - -
שיראל גוטמן-עמירה
לא, המטרה של התיקון שלנו מלכתחילה היתה להבהיר משהו שגם אנחנו חושבים שחסר, וגם קיומו בחוק אחר עוד יותר מדגיש את החוסר. והוא, לא העובדה כשבין שני צדי המתרס – מה מסביר את היחסים ביניהם, את מידת תום הלב או היעדרו, אלא דווקא כשכמה צדדים הם באותו הצד של המתרס. המחזיקים, בינם לבין עצמם – האם קיימת חובת תום לב או לא? בדין הכללי האחר זאת שאלה. כשאתה מסתכל על בעלי מניות למשל, אתה רואה שיש קביעה מפורשת בסעיף 192 לחוק החברות, שמחייב את בעלי המניות – למרות שהם לכאורה באותו צד של המתרס – לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. זאת אומרת, לא מסתפקים בדין הכללי. כל מה שרצינו זה לייבא בדיוק את אותה הבהרה שקיימת בין בעלי - -
היו"ר משה גפני
בסדר. למה לא על כולם?
שיראל גוטמן-עמירה
- - מניות בינם ובין עצמם - - -
היו"ר משה גפני
למה לא על כולם?
שגית אפיק
הנוסח הזה טיפה יוצר בעייתיות, כי הנאמן נשאר לכם בסעיף קטן (א). הוא לא נמצא לכם בסעיף קטן (ב), שזה באין לגרוע. ולכן, מה ההבדל?
שיראל גוטמן-עמירה
שוב אני אסביר, גם הנאמן הוא בצד של המחזיקים. הוא מיצג את אותה קבוצה, זה הייחוד וזה - - - על חובת תום לב - - -
היו"ר משה גפני
אני לא מבין, אתם נכנסים לעניין המשפטי - -
שיראל גוטמן-עמירה
בכלל לא משפטי, זה העניין המהותי.
היו"ר משה גפני
- - אתן צריכות להסביר להמון העם.
זהבה גלאון
אני מציעה שתשאירו ככה: יש את הנאמן, יש את המחזיק - - -
היו"ר משה גפני
אני לא מבין מה זה יכול לגרוע. אם שמים, אז שמים.
זהבה גלאון
בוא נבקש את ההבהרה.
היו"ר משה גפני
שנייה, משרד המשפטים, אני אאפשר לכם.
דלית זמיר
רק רציתי להוסיף, נדון בוועדת חוקה תיקון לחוק הבראת חברות, וגם שם יש דיון בנושא של אסיפות סוג, בדרך כלל של נושים, אבל אסיפות סוג שמצביעות על הסדר הבראה. גם שם כתבנו שיש חובת תום לב ודרך מקובלת כלפי החברים באותה קבוצה. התפיסה היא שכן צריך ליצור – יכול להיות שגם קיים לפי הדין הכללי – לחזק את היחס של אנשים שחברים באותה קבוצה. כך זה לגבי בעלי מניות, וכך זה לגבי מחזיקי אגרות החוב. התפיסה של הנאמן היא, שוב, כמי שמייצג את אותה קבוצה. ולכן אם זה לא היה ברור, חשוב להכניס אותו פנימה.
היו"ר משה גפני
טוב. אבל למה זה לא יכול להיות על כל - - -
שגית אפיק
הנאמן הוא לא חלק מהקבוצה.
דלית זמיר
אבל הוא מייצג את הקבוצה.
שגית אפיק
אבל בחוק החברות יש לך בדיוק את אותה - - -
קריאה
אני רוצה לתת דוגמא, אפשר?
דלית זמיר
לא, מה פתאום.
שגית אפיק
סעיף 192.
דלית זמיר
נכון שזה לגבי החברה - - -
היו"ר משה גפני
טוב, תודה. נשמע את כולם. דקה. מי אדוני?
שריה אורגד
שריה אורגד, יועץ משפטי של מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך.
היו"ר משה גפני
אתה מהרשות לניירות ערך?
שריה אורגד
הרשות לניירות ערך, כן. גם אני. הסוגיה פה, היא חובת תום לב. אני רוצה להציג את הסיטואציה. האם חברה רשאית לטעון טענה שאחד המחזיקים נהג בחוסר תום לב במערכת היחסים בינו לבין המחזיקים האחרים במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב ולכן יש לו טענות כלפי אותו מחזיק? זאת השאלה שנמצאת פה כרגע על הפרק, האם אנחנו רוצים לקרוא - - -
היו"ר משה גפני
אני שואל אותך - - -
שריה אורגד
האם יש לחברה זכות להתערב בקבלת החלטות של - - -
היו"ר משה גפני
לפני שאתה ממשיך, אני שואל אותך אם אתה יכול לענות לי, זאת השאלה המרכזית. עולה על דעתו – אם אתה היית שופט, והיו מגיעים אליך לדיון, היתה לך שאלה לגבי תום לב אם אדם נהג שלא בתום לב? יש לך שאלה בעניין הזה אם זה לא כתוב בחוק? זה לא מובן מאליו? ואל תגידו לי שיש בחוק. עכשיו אני שואל אותך, אנחנו עכשיו עושים את ספר החוקים של מדינת ישראל, עולה בדעתך – אם אתה השופט – שאדם צריך לנהוג בתום לב? הוא לא יכול לשקר את הסובבים אותו, את הקבוצה שהוא נמצא בה, או את מערכת היחסים שיש לו מול נאמן או מול החברה, או מול החברים שלו? מה זה התום לב הזה שנכנס לחקיקה? זה קצת מבייש.
זהבה גלאון
אני רוצה להגיד משהו, חבר הכנסת גפני. אני רוצה לספר לך רגע משהו. בוועדת החוקה מתקיים דיון מאוד ארוך, והמון שעות, בכל הנושא של חוק החברות, ועם הרבה שינויים. וכל הזמן במסגרת הדיונים בוועדת החוקה – שאני הייתי בהם, זה לא הרבה – כל הזמן אומרים: אבל בוועדת הכספים מתנהל תהליך משלים. מתנהל תהליך משלים, ומייצרים הלימה בין מה שכתוב בחוק שם לבין מה שיהיה כתוב כאן. זאת אומרת, אתה צריך ליצור איזו אחידות, זה לא יכול להיות שבמקום אחד יהיה כתוב תום לב וכל ההשלכות שלו, ואתה בא לוועדת כספים ואתה אומר אנחנו לא. אני באמת לא מבינה בזה מספיק, אבל אני מציעה לשמוע. אם הם באים, אולי יש היגיון, אולי יש בעיה של מישהו מול מישהו בכל המשולש הזה. בוא נקדיש לזה עוד דקה, אני לא רוצה שזה - - -
היו"ר משה גפני
אין לי בעיה.
זהבה גלאון
אני לא רוצה שייצא שזה קצת מצחיק שכל הזמן מסבירים לנו בוועדת חוקה איך הנושא הזה נפתר בחוק הרשות לניירות ערך וכל מיני דברים כאלה, ובסוף אנחנו יוצאים קצת - - -
היו"ר משה גפני
אין בעיה.
שריה אורגד
היו"ר שאל שאלה, אני יכול לענות עליה.
היו"ר משה גפני
כן, סליחה.
שריה אורגד
שאלת שאלה. אין לי ספק שהיום, לאור ההלכות הקיימות, יש חובת תום לב כללית. שתי שאלות יש – אחת, מה המשמעות של חובת תום הלב, והיא עשויה להשתנות בנסיבות שונות, והיא שונה, ככל הנראה, ביחסים בין נושה לבין חייב, מאשר ביחסים למשל בין שני צדדים אחרים. זה חוזים רגילים אחרים, נניח, חוזה יחס מסוג הסכם של ספק ולקוח. ושנית, כלפי מי חבה חובת תום הלב. ובהקשר הספציפי הזה השאלה. ולכן גם הדגשתי את זה קודם לכן, האם הפרת תום לב של מחזיק אחד כלפי השני יוצרת עילת תביעה או טענות של החברה. וכרגע המשמעות היא שיוצרים חובת תום לב ישירה של המחזיקים כלפי החברה בגין הפעולות שהם מבצעים בינם לבין עצמם, ויוצרת זכות התערבות – עשויה, אולי, ליצור זכות התערבות של החברה ביחסים הפנימיים בין המחזיקים. ואת זה רצינו למנוע.
היו"ר משה גפני
למה מפריע לכם אם יהיה כתוב כללית? מה יקרה? בבקשה.
דן אבנון
שמי דן אבנון. אני יושב-ראש איגוד הנאמנים. אני מצטרף להבחנה שנאמרה כאן על-ידי הרשות לניירות ערך בין אלה שהם באותו צד של המתרס לבין אלה שהם לעומתיים אחד לשני. אנחנו צריכים את תום הלב מפני שלעיתים נעשים דברים שהם לא תקינים, ואין לנו סעיף אחר להיאחז בו. ומערכת היחסים ביננו לבין החברות - - -
היו"ר משה גפני
מה יקרה אם לא יהיה כתוב? אתה יודע מה, אני כבר לא שואל את השאלה הזאת. אבל מה מפריע לך שיהיה כתוב על הכול?
דן אבנון
מפריע לי מפני שאנחנו - - -
היו"ר משה גפני
אתה מקבל את תום הלב בחוק, גם אחרים מקבלים.
שגית אפיק
זה לא נכון, זה השלישי במשולש, החברה מנפיקה.
דן אבנון
זה מפריע לי מפני שאנחנו נמצאים לא פעם בעימות משפטי בין החברה - - -
היו"ר משה גפני
מצוין, אני המחוקק רוצה שכולם יעסקו בתום לב.
דן אבנון
החברה מעלה את - - -
היו"ר משה גפני
איפה היית, שי? מתי שצריך את החקלאים.
שי חרמש
קרה משהו דרמטי?
היו"ר משה גפני
דרמטי.
שי חרמש
אני יכול לתרום?
היו"ר משה גפני
האם החקלאים פועלים בתום לב?
שי חרמש
כמו החרדים.
היו"ר משה גפני
כן.
דן אבנון
אנחנו נמצאים בעימות משפטי מול החברות. החברות מעלות - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי, אתה מייצג את הנאמנים.
דן אבנון
כן.
היו"ר משה גפני
מה האינטרס שלך? האינטרס שלך שכל המשולש יפעל בתום לב, או רק חלק?
דן אבנון
יש לי אינטרס שכאשר אני מתעמת עם חברה בבית משפט, או עימות בפני בית משפט, שלא יעלו כנגדי טענות על כך שהעימות כנגדי הוא לא תקין, שאני פועל ממניעים זרים. אני רוצה שירדו לגופו של עניין. ולכן הסעיף כפי שהוקרא, שחובת תום הלב כלפי הצד שלי בעימות – לא הצד במחנה שלי אלא הצד בעימות – ככל שהוא קיים על-פי הדין, כי החובות גם בדין הכללי הן מצומצמות יותר בין צדדים שהם בעימות.
היו"ר משה גפני
אני לא אוהב את זה, מה אני אגיד לך. אתה צריך לפעול בתום לב, מה השאלה? מה יטענו נגדך? הוא הזכיר את המילה חרדים. כל פעם אומרים לי, כשאני אומר: זה לא בסדר, בית המשפט לא בסדר, בקיצור, כל מיני טענות שאני מעלה, אז אומרים לי: תשמע, כדאי לך, הרי אתה פועל בתום לב, תברר את האמת עד הסוף. ככה אומרים לי, נכון? הרי אתה צודק, לדבריך. תברר את זה. צריך שיהיה תום לב או שלא צריך?
דן אבנון
כן, אבל - - -
יעל וייס-עפרון
אני יכולה לנסות להבהיר אולי?
היו"ר משה גפני
כן.
יעל וייס-עפרון
יעל וייס-עפרון. אני עורכת דין במחלקת תאגידים, גם ממחלקת תאגידים.
היו"ר משה גפני
איפה?
יעל וייס-עפרון
ברשות לניירות ערך. אני הייתי רוצה לנסות להסביר. אני חושבת שאין חולק פה – גם איגוד החברות לא חולק על זה וגם אנחנו – שיש חובת תום לב כשנאמן או מחזיקים רוצים להפעיל זכות מול החברה. למשל, להעמיד לפירעון מידי או לנקוט בהליך אחר מול החברה. אבל זה קיים מכוח הדין הכללי. מה שאנחנו לא רוצים שיקרה – ואנחנו חושבים שיקרה, אם נוסיף פה בחוק שלנו, בחוק ניירות ערך, חובת תום לב כלפי החברה – זה שלחברה יקומו פתאום טענות לגבי מה קורה באספת המחזיקים. לא כשהם פועלים מולם, אלא להגיד, מחזיק פעל בחוסר תום לב באסיפה, ולי יש עילת תביעה נגדו, כי הוא חייב גם לי תום לב.
וזה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. ולכן אנחנו ניסחנו את זה ככה. אנחנו חושבים שזה יהיה ממש סכנה להכניס את זה כרגע לחוק. אם יותר לי, אנחנו גם רואים חברות שפתאום עכשיו באות לבית המשפט ואומרות: עם כל הכבוד, ההחלטה של אספת המחזיקים לא התקבלה כדין. ומה זה כדין? לא יודעת, לא התקיימו שם, נניח, חובות תום הלב, ולכן אנחנו רוצים שתפסול. אנחנו לא רוצים שלחברה יהיה Say - - -
היו"ר משה גפני
אבל אם זה פעל שלא כדין, אז זה פעל שלא כדין.
יעל וייס-עפרון
אנחנו כעיקרון אומרים שהנאמן יכול לייצג את המחזיקים בכל דבר ועניין. הנאמן רשאי להפעיל את כל זכויות המחזיקים, אפילו בלי להתייעץ איתם. בלי להתייעץ, באופן עצמאי.
היו"ר משה גפני
אבל שאנשים יפעלו בתום לב.
יעל וייס-עפרון
אין בעיה. בהפעלת הזכות כלפי החברה חייבים לפעול בתום לב.
היו"ר משה גפני
הבנתי, טוב. בסדר, אני אשמע, אני לא הולך לשום מקום. לאן יש לי ללכת? בבקשה.
נתי שילה
הזכירו כאן הרבה את סעיף 192 לחוק החברות, שמשם לקחו את הסעיף. הסעיף הזה אומר שבעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ומילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים וכולי. במקום שממנו לקחו את זה, מחוק החברות, מוזכרת החברה במפורש, ופה הורידו אותה. זה אל"ף. בי"ת, אני בהחלט מסכים - - -
היו"ר משה גפני
מה עמדתך?
נתי שילה
אני בהחלט מסכים עם אדוני - -
שגית אפיק
הוא אומר כמו בחוק החברות.
נתי שילה
- - שכאשר הוסיפו את הסעיף הזה כאן, בתיקון 48, אז אנחנו באנו ואמרנו שיש להעלות גם את החברה - - -
היו"ר משה גפני
טוב, תעצור.
נתי שילה
יש כאן משולש - - -
היו"ר משה גפני
תעצור. אין לי זמן מיותר, יש לי לאן ללכת, בניגוד למה שאמרתי קודם. מורידים את הכול?
דניאל רימון
פשוט חבל.
שיראל גוטמן-עמירה
כל המטרה של החוק הזה מלכתחילה, בתוך המשולש שקרוי מחזיקים, נאמן, חברה, היה לנסות להקטין את החיסרון המובנה שיש למחזיקים ולנאמן ביחס לחברה. זו מטרתו של החוק, והחיסרון הזה קיים בכל נדבך ונדבך. ב-94 ההסדרים שאנחנו רואים מאז כניסת המשבר לתוקף, תמיד ההסדרים הם מאוחר מידי.
היו"ר משה גפני
אז שמים את הכול.
שיראל גוטמן-עמירה
רגע. אז אני אומרת, אבל זו לא אותה חובת תום לב. אף אחד לא מערער על קיומה של חובת תום הלב מכוח הדין הכללי. אם תגידו או שהכול, אז אנחנו כבר נעדיף לוותר, כי אנחנו חושבים שאנחנו יוצרים פה משהו שהוא מערער את שווי המשקל הכול כך עדין, שגם כך יש. אז במקום לבוא ולחזק את הנאמנים או את המחזיקים, אנחנו מחלישים אותם.
היו"ר משה גפני
בסדר. רבותי, עמדתי היא שאו ששמים הכול או שלא שמים בכלל. זאת עמדתי. אני מאוד מכבד את הרשות לניירות ערך, אני במיוחד מכבד את היועצים המשפטיים ואת היועצות המשפטיות. אני סבור שתום לב – אני לא אוהב את כל העניין הזה. אני חושב שתום לב זה בושה שהוא נמצא בספר החוקים של מדינת ישראל. אבל הוא נמצא. כשנבחרתי לוועדת הכספים, אז החלטי שאני הולך לתקן את כל העולם. ברבות הימים החלטתי - - -
שי חרמש
אגב, נבחרת בתום לב.
היו"ר משה גפני
איזה תום לב? לא מיניה ולא מקצתה. אין במערכת הפוליטית תום לב. כשאתה מצהיר אמונים, אתה גם לא אומר שאתה תפעל בתום לב.
גאלב מג'אדלה
היתה מלחמת עולם על זה.
היו"ר משה גפני
מלחמת עולם, בדיוק. ואתה אל תדבר על תום לב.
גאלב מג'אדלה
אתה לא היית בארץ.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, ברבות הימים החלטתי שאני אתקן רק חצי מהעולם, לא החלטתי עדיין איזה חצי אני אתקן. אז היות ויש תום לב בחוקים אחרים, אז בסדר, אז יש. אז תום לב נמצא בספר החוקים. אני לא חושב, זאת עמדתי. אלא אם כן חברי הוועדה סבורים אחרת. זה לא ייהרג ובל יעבור אצלי.
גאלב מג'אדלה
אני אומר, אם נפעל בתום לב, לא יהיה ליועצים המשפטיים מה לעשות.
היו"ר משה גפני
שהיועצים המשפטיים יפעלו בתום לב.
זהבה גלאון
לא, אל תעשה מזה צחוק, הם לא באים עם פנטזיות.
היו"ר משה גפני
לא, זה בסדר גמור.
זהבה גלאון
הם מתבססים על - - -
שיראל גוטמן-עמירה
אנחנו לא רוצים - - - בין המחזיקים לבין עצמם, זאת הבעיה.
היו"ר משה גפני
גם הם רגילים לזה כבר. נכון שגם אתם רגילים להומור שיש פה?
שיראל גוטמן-עמירה
אין לנו בכלל בעיה עם ההומור, לצד זה שאנחנו באמת חושבים שהסעיף הזה נחוץ.
היו"ר משה גפני
לא דיברתי עכשיו על הנושא המקצועי.
שיראל גוטמן-עמירה
אני מבינה.
היו"ר משה גפני
עמדתי היא שאו שמכניסים את הכול, או שלא מכניסים אף אחד ומסתמכים על החוק הכללי. זאת עמדתי. אם עמדת חברי הוועדה היא שונה, אני מקבל את עמדת הרוב. אני לא חושב שצריך - - -
גאלב מג'אדלה
גפני, תן לנו פסק זמן להתייעצות.
דניאל רימון
גפני, נחזור לזה, יש - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, הלאה. אני אצביע בעד או כללי או להוריד את הכול.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להביע עמדה? בעד או נגד?
עודד אופק
אני מייצג את איגוד הנאמנים, אז עמדתי ברורה.
היו"ר משה גפני
עמדתך ברורה. למה זה קורה? כל פעם שאנשים מקצועיים אומרים זה בסוף יוצא טוב כלפי מה שהם מייצגים. איך זה קורה דבר כזה?
עודד אופק
זה מדהים.
היו"ר משה גפני
לא, אצלך זה בסדר, בגלל שיש - - -
עודד אופק
אנחנו פועלים בתום לב.
היו"ר משה גפני
יש פקידים בכירים, שהם יושבים בצד הזה, אז בתום לב הם אומרים עמדה. אחרי חצי שנה הם יושבים בצד השני ומייצגים חברה פרטית, ואומרים, בתום לב, ההיפך.
עודד אופק
גם אנחנו לא נדרשים, אגב, להצהרות של תום לב.
היו"ר משה גפני
זה על-פי רוב היועצים המשפטיים, אבל זה גם פוליטיקאים.
גאלב מג'אדלה
צריך לחוקק תקופת צינון, כדי שלא יהיה חצי שנה.
עודד אופק
אני רק רוצה הערה אחת קטנה לעניין של תום הלב. יכול להיות שהדברים ברורים, יכול להיות שלא, רק כדי להדגיש את הנקודה כדי שזה יעמוד לפני החברים הנכבדים. תום לב לא נגמר רק באם אני אומר אמת או לא אומר אמת. לתום לב לפי הפסיקה יש מדרגים, יש הפרשים מאוד גדולים בין תתנהג כזאב לזאב לאדם אחר, לבין תתנהג מלאך למלאך. יש רמות של התנהגות, יש איזשהו מדרג שהפסיקה הגדירה אותו מבחינת התנהגות, שהיא לא בהכרח אל תשקר. אבל תתנהג במדרג גבוה יותר של התנהלות מול הצד השני.
שגית אפיק
עודד, אבל אם הסעיף הזה ירד לחלוטין, זה לא יחול בין מחזיק למחזיק ולא בין מחזיק לבין נאמן. האם לא תחול חובת תום הלב הכללית?
עודד אופק
כלפי הנאמן יש שתי מטרות בחקיקה הזאת. מטרה דקלרטיבית ראשונית, שמחזיק ידע שחלה עליו חובת תום לב, מה שלא חל עליו עד היום. לדקלרציה עצמה, להצהרה עצמה, יש חשיבות לא פחותה מהמשמעות המהותית - - -
היו"ר משה גפני
לא, אבל השאלה - - -
שגית אפיק
אז נתי שילה אומר את אותו הדבר, אני רוצה את אותה דקלרציה כלפי החברה המנפיקה. אני שואלת אותך אם הסעיף הזה ירד לחלוטין, כלפי הנאמן, לפי דעתי, תחול חובת תום הלב הכללית, בהיעדר הסעיף הזה. אני לא חושבת שאפשר יהיה לפרש את זה אחרת.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך, אני ניסיתי באחת הכנסות הקודמות לכתוב בחקיקה מה זה מרמה והפרת אמונים. להגדיר. ישבה אתי אז המשנה – שכחתי את שמה, היא היתה מפורסמת מאוד, המשנה ליועץ המשפטי. בהתחלה היא תמכה, אחרי זה היה ירדה מזה. אני הבנתי גם למה. פירטתי מה זה מרמה והפרת אמונים. אמרתי, לא יכול להיות דבר כזה. חתמו איתי כמה חברים על החוק. בהתחלה היא תמכה בהצעה הזאת, עד שהיא ירדה מזה. מרמה והפרת אמונים – אני טענתי בחקיקה שזה נותן יותר מיד מרווח לפרקליטות, לרשויות אכיפת החוק ולבתי המשפט להחליט מה זה. על אחד יכולים להגיד שזה מרמה והפרת אמונים, ואחד לא. זה סעיף כללי מידי. בהתחלה תמכו בזה, אחרי זה הם ירדו מהעניין, והסבירו לי.
האמת היא שהם רוצים את המרווח הזה. אני למדתי את זה על בשרי שגם הפרקליטות, וגם היועץ המשפטי, רוצה את המרווח שיהיה לו. שהכנסת לא תרד לפרטים בנושאים מהסוג הזה, שתהיה לו תמיד את האפשרות להגיש כתב אישום. אין במקרה הזה דבר וחצי דבר עם היכולת להגמיש את ההחלטה בנושא של תום לב. בכל מקרה בית המשפט יידרש להחלטה, וזה לא משנה איזה מדרג – כמו שאמרת יפה – בין זאב לזאב לבין מלאך למלאך. תמיד בית המשפט יוכל להחליט בעניין הזה.
זהבה גלאון
- - -
היו"ר משה גפני
תמיד בית המשפט יוכל להגיד, כי התביעה – הוא יגיד.
זהבה גלאון
חבר הכנסת גפני, אתה יודע שאני נוהגת להסכים אתך בכל. אני חושבת שבמקרה הזה אתה לא צודק.
היו"ר משה גפני
למה?
זהבה גלאון
אני רוצה שתקדיש לזה מחשבה נוספת, ושעוד פעם נשמע את הרשות שהציגה כאן את - - -
היו"ר משה גפני
טוב, נמשיך הלאה, נחזור לזה. הלאה.
שגית אפיק
הסעיף הנוסף שנשאר לדון בו, זה הסעיף שעוסק בכשירות הנאמן.
היו"ר משה גפני
איפה?
שגית אפיק
עמוד 3, סעיף 6, שמחליף את סעיף 35ג לחוק. הסעיף החדש הזה קובע תנאים לשמש נאמן, את מרשם הנאמנים. נעבור לעמוד 5, סעיף קטן (ה). יש פה רשימה סגורה של תקנות ששר האוצר יהיה רשאי לקבוע בעניינם. בפסקה 1 ביקשתם להוסיף איזשהו תיקון נוסח שלא הופיע בפני ועדת המשנה. את רוצה להזכיר אותו, מוצרי מדדים?
דניאל רימון
אוריה, את מוכנה?
אוריה שילוני
אנחנו רצינו לבקש להרחיב את ההסמכה הזאת שמתעסקת עם מנפיקי מוצרי מדדים, עולם תעודות הסל, אשר בהקשר שלהם אנחנו נערכים עם רפורמה מאוד מקיפה, שאושרה בוועדת שרים לחקיקה האחרונה. הם ביקשו מאתנו אם נוכל, בהקשר שלהם בלבד, לקבוע הון עצמי מינימאלי נדרש חלף הדרישה שקבענו ביחס לכלל הנאמנים לדרישת פיקדון. וזאת כדי שהם לא יצטרכו פעמיים להיערך להסדרים חדשים בטווח קצר של זמן. אנחנו נעתרנו לבקשה שלהם, ולכן פה שינינו את ההסמכה, כך שחלק דרישת הפיקדון מהנאמנים באופן כללי באופן כללי לגבי נאמנים לתעודות סל, אנחנו נוכל לדרוש הון עצמי.
ענת מימון
והביטוח יחול לגבי – רגיל?
אוריה שילוני
הביטוח – כן.
ענת מימון
כלומר, רק מאחד מחריגים.
היו"ר משה גפני
מה עם זה?
שגית אפיק
עמוד 6 למעלה, אחד הנושאים שהתבקשה לגביהם הבקשה לקבוע את זה בתקנות, זה הכשירות הנדרשת מנאמן. אחת ההערות שעלתה בוועדת המשנה היא - - -
זהבה גלאון
איזה עמוד, שגית?
שגית אפיק
עמוד 6 למעלה, פסקה (3). הכשירות שנדרשת מנושא משרה. אנחנו חשבנו שזה בעייתי לקבוע ענייני כשירות מקצועית בתקנות, וחשבנו שאי-אפשר לתת סעיף הסמכה פתוח כל כך לנושא הזה. ביקשנו מהרשות לניירות ערך לבדוק אם יש להם כבר תקנות בצנרת, שלכל הפחות נוכל לקבוע סעיף הסמכה קצת יותר ספציפי, ולא להשאיר עניין כל כך משמעותי לתקנות. מה יש לך היום בתקנות? מה את מתכוונת להביא לוועדה בתקנות?
דניאל רימון
בתקנות שנמצאות באתר הרשות כבר תקופה ארוכה, אנחנו כיוונו בשלב זה לדרישות שמדברות עם המושגים שנמצאים היום בתקנות החברות, של מומחיות חשבונאית ופיננסית, ודרישות כשירות מקצועית. אלא שהתקנות האלה נכתבו לפני זמן, ונמצאות להערות ציבור. באופן טבעי, על-פי הסדר הכרונולוגי של הדברים, הם יבואו לשולחן הוועדה הזאת בקרוב מאוד, ואחרי גמר החקיקה הזו. והנאמנים עוד לא השלימו את העברת ההערות אלינו. נראה לנו שאת כל המסה להעביר לכאן זו מלאכה מוקדמת מידי.
גם בהערות שקיבלנו – ואנחנו מוצאים אותן כנכונות – התקנות שם דיברו על מומחיות חשבונאית ופיננסית שמתאימה מאוד לדירקטורים בחברות ציבוריות, אשר אמורים, בין השאר, לבדוק את הדוחות הכספיים של החברה. תפקידו של הנאמן כולל את הרכיב הזה, אך כולל גם רכיבים אחרים, חשובים לא פחות שדומים לתפקודו של קצין אשראי, שהוא צריך להבין הסדרי חוב על בוריים. הרכיב הזה לא נכלל בתוך אותן תקנות, ולכן זה מצמצם מידי להקפיץ אותן לכאן. אנחנו רוצים להיענות לבקשה להרחיב את סעיף ההסמכה במידה שתאפשר את החופש שבאמת יהלום את התפקיד המרכזי הזה, שהוא יהיה שומר הכספת, שומר ראשם של מחזיקי תעודות ההתחייבות.
היו"ר משה גפני
מה למשל להערכתכם צריך כשירות?
דניאל רימון
נכון להיום, בתקנות מדברים על - - -
היו"ר משה גפני
דברי כללית, לא מה שכתוב. מה שכתוב, ראיתי.
דניאל רימון
מספר תקנות - - -
היו"ר משה גפני
מה למשל, לפי דעתך, ברור שצריך בתקנות?
דניאל רימון
קודם כל, לא ברור שעל כל נושא המשרה חייב שתהיה לו כשירות שקבועה בדין. צריך להשאיר חופש פעולה לנאמן - - -
היו"ר משה גפני
חופש פעולה, אני יודע, אני לא אוהב - - -
דניאל רימון
אבל בוודאי - - -
היו"ר משה גפני
אני לא אוהב את המילה הזאת. אבל מה לפי דעתך צריך שתהיה כשירות?
דניאל רימון
אני חושבת שלפחות - - -
היו"ר משה גפני
למשל, תני לי דוגמא שברור שצריך.
דניאל רימון
לפחות חלק מנושאי משרת הנאמן צריכים להיות אנשים שנגעו או בכישורים האקדמיים שלהם, או בניסיון שלהם בעולם של הסדרי חוב, בעולם של חוב. באשראי, בבנקים, בבתי השקעות.
היו"ר משה גפני
או-או.
דניאל רימון
או-או. לא גם וגם. אנחנו לא יודעים כרגע להגיד האם נצטרך בחלק מנושאי המשרה להתקיים גם וגם.
היו"ר משה גפני
טוב, אקדמי זה לא תמיד המעלה הכי גדולה.
דניאל רימון
זה נכון.
היו"ר משה גפני
אני מציע ככה, אני הייתי מעדיף – את יודעת את זה, את כבר מכירה את העמדה שלי – שיהיה בחקיקה דבר כזה. אבל את טוענת טענה נכונה. את טוענת טענה שאנחנו נשלים את החקיקה הזאת, ואנחנו רוצים להשלים אותה היום, ועדיין, אתם לא שמעתם את האנשים, ואתם רוצים להיכנס לכל הפרטים. ולכן צריך שזה יהיה בתקנות. אבל אני מציע שיהיה נוסח שאתם תשבו עליו. אי-אפשר להשאיר את זה בצורה הזאת שהכשירות הנדרשת מנושא משרה – מה זה?
ענת מימון
במבקשת.
היו"ר משה גפני
מה זה במבקשת?
ענת מימון
זו שמבקשת להירשם במרשם הנאמנים. זו החברה.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מעובד שלה או ממי שמועסק על-ידה לצורך מילוי תפקידו, זה יהיה הכול בתקנות. זאת אומרת, אנחנו המחוקקים – אף על-פי שהתקנות צריכות להגיע לכאן מאושרות – אני חושב שזו לא חקיקה ראויה. זאת אומרת, לא לכתוב אפילו כללית – אני מבין את מה שאת אומרת. אי-אפשר להיכנס לפרטים של התקנות, את זה באמת נשאיר בתקנות, אבל שיהיה נוסח, שתשבו על הנוסח הזה - - -
דניאל רימון
למעשה, שגית הציעה - -
שגית אפיק
אני אנסה להציע - - -
דניאל רימון
וחשבנו שאפשר - - -
שגית אפיק
אני אנסה להציע, ותגידו לי אם אפשר - - -
היו"ר משה גפני
אתם הבנתם מה שאני אומר?
שגית אפיק
"בעל מומחיות מקצועית ומיומנות חשבונאית ופיננסית שיחולו על הנאמן לשם ביצוע תפקידו לפי חוק זה, ובכלל זה ניסיון מקצועי, או השכלה, או ידיעות בתחום פעילותו".
דניאל רימון
זה נראה לנו בסדר. בכפוף לזה שאחר כך יש כל מיני - - -
היו"ר משה גפני
כן, בתקנות.
דניאל רימון
לא, אחר כך בנסחות, אולי נרצה - - -
שגית אפיק
כן, אבל בגדול, זה יהיו כל הפרטים האלה.
דניאל רימון
בגדול, זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
שגית, אבל על זה יהיו תקנות. יהיו תקנות מפורטות.
דניאל רימון
כן.
שגית אפיק
בוודאי.
היו"ר משה גפני
עלי זה מקובל. מה אתם אומרים? ציון?
ציון פיניאן
כן.
היו"ר משה גפני
מה את אומרת, זהבה?
זהבה גלאון
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. הלאה.
דניאל רימון
אולי דרישות – "זה" אולי שיוחלף ל"או" בדיוק בגלל הטענות - - -
שגית אפיק
יש לך או. ניסיון מקצועי - - -
דניאל רימון
דרישות למומחיות מקצועית ולא ומיומנות.
שגית אפיק
או מיומנות חשבונאית?
דניאל רימון
כן, כי לא בהכרח ששניהם – אבל נשב על זה אחר לפרטי פרטים, אבל בסך הכול נראה בסדר גמור.
שגית אפיק
הבעיה הבאה היא נציגות המחזיקים. עמוד 14.
היו"ר משה גפני
יש עוד הרבה? כבר מתחיל להיות מאוחר.
ענת מימון
לא. אנחנו נמצאים בתוך סעיף 35ח, שזה הסעיף שקובע את סמכויות הנאמן ואת החובות שלו. הוספנו את סעיף קטן (ד1) שקובע איך הנאמן צריך לפעול במצב שיש חשש סביר שהמנפיק לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות. ולמעשה, אנחנו מאפשרים לו לבדוק את העסקאות שעשה המנפיק. אם הוא חושש שעסקה מסוימת יכולה לפגוע במחזיקים, אנחנו מאפשרים לו לפנות לבית משפט ולבקש להורות למנפיק להימנע מעסקה מסוימת. והפסקה שאנחנו כרגע מתייחסים אליה היא פסקה (3). אנחנו אומרים שהנאמן יכול לנהל משא ומתן מול החברה בדרך של מינוי נציגות של מחזיקים. שזה מעין מוסד חדש שאנחנו קובעים פה כרגע. והסיפה מאפשרת לשר האוצר לקבוע תקנות לעניין הנציגות הזאת.
שגית אפיק
אז גם כאן זה מאוד רחב. לא ברור מה יהיה בתקנות האלה, מה זה, למה הכוונה. וכאן אין לכם תקנות, אני מבינה, שכבר שוכבות, מהשר.
דניאל רימון
נכון.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
שגית אפיק
אני חושבת שזה מאוד בעייתי.
זהבה גלאון
את מתנגדת לעיקרון?
שגית אפיק
אני מתנגדת לתת סעיף הסמכה מאוד כללי - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא זה מה שהיא שאלה. זהבה שואלת האם את מתנגדת לעיקרון. זאת אומרת, לו היית יכולה לכתוב.
שגית אפיק
אם הייתי יודעת מה צריך לכתוב, הייתי כותבת את זה כאן. כן, אני מתנגדת לעיקרון שזה ימצא בתקנות.
ציון פיניאן
הבעיה של שגית שזה מורחב.
שגית אפיק
נכון. שההסמכה היא רחבה מאוד.
היו"ר משה גפני
היא לא מתנגדת.
שגית אפיק
אני לא מתנגדת לעיקרון.
זהבה גלאון
הבנתי, בסדר. את לא מתנגדת לעיקרון.
שגית אפיק
יכול להיות שהנציגות תהיה מצוינת. הם לא יודעים מה הם רוצים. הם לא יודעים מה יהיה בזה.
דניאל רימון
הצענו נוסח היום בבוקר. אני מסכימה שגם הוא רחב מאוד.
היו"ר משה גפני
מה אתן מציעות?
דניאל רימון
אני רוצה להעביר את הדילמה שלנו, אבל אם לשגית יש פתרון, נקשיב לו.
שגית אפיק
הפתרון שלי הוא לפצל את הסעיף הזה בשלב הזה, להשאיר אותו על שולחן הוועדה. אתם תתקדמו בחשיבה שלכם, תעשו את הדיונים שלכם. תדעו מה אתם רוצים, ונקדם את הסעיף הזה. הוא יישאר על שולחן הוועדה אחרי קריאה ראשונה.
דניאל רימון
מה משמעות הדבר הזה?
שגית אפיק
שהוא לא יעלה לקריאה השנייה והשלישית ביחד.
דניאל רימון
למה אחרי קריאה ראשונה? אנחנו עכשיו בקריאה שנייה ושלישית.
ענת מימון
לא, הוא לא יצטרך לעבור שוב.
שגית אפיק
הוא לא יצטרך לעבור שוב קריאה ראשונה. יראו אותו כאילו הוא עבר - - -
דניאל רימון
הוא לא עבר קריאה ראשונה. הוא לא היה כלול במה שהיה בכחול בעבר לקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
שנייה. מה ששגית מציעה, היא מציעה דבר מאוד פשוט, אנחנו עושים את זה הרבה מאוד. אם אנחנו אומרים שנחוקק, אנחנו גם מחוקקים. יש מקרים שאני אומר נפצל, ואני ממש אומר שלא נחוקק את זה. זה לא המקרה הזה. במקרה הזה נחוקק, אנחנו מעוניינים בזה. אנחנו מעוניינים, רק שזה יהיה מפורט. מה שהיא מציעה, היא אומרת כך, אנחנו נפצל את הסעיף הזה. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים לעצמנו להמשיך את הדיון בסעיף הזה, ולהביא אותו בנפרד לקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, אחרי שאתם תסיימו את העבודה בעניין הזה, ויהיה לכם את הכללים, באותה עת החוק הזה יבוא לקריאה שנייה ושלישית.
דניאל רימון
אני אגיד לך מה הקסם ברעיון הזה, ומה הקושי בו. הקושי בו הוא שהתיקון הזה – השוק ממתין לו מאוד בעת הזאת. ולכן אנחנו חפצים - - -
היו"ר משה גפני
אני לא חפץ.
דניאל רימון
לא, בלי הנציגות, כל התיקון. אני עוזבת רגע את סעיף הנציגות.
היו"ר משה גפני
מחוקקים אותו היום.
דניאל רימון
בסדר. אבל אם אני הבנתי אותך נכון, אתה מבקש להעלות לקריאה שנייה ושלישית יחדיו גם את ההסדר שנגבש כאן, או שאני לא הבנתי אותך נכון?
היו"ר משה גפני
הבעיה שלי היא שאני לא יודע להסביר - - -
דניאל רימון
או שאני לא יודעת להבין.
היו"ר משה גפני
או שאת חושבת שאני מדבר על משהו אחר.
דניאל רימון
אז בוא תסביר שוב.
היו"ר משה גפני
אני התקשיתי בהסבר, אני חוזר על ההסבר. החוק יאושר היום.
דניאל רימון
היום, אוקיי.
היו"ר משה גפני
אם מצביעים עליו – אני לא יודע, יכול להיות שחברי הוועדה יצביעו נגד. אבל אם יצביעו בעד, החוק מאושר היום. הוא עולה למליאה לקריאה שנייה ושלישית ומאושר, ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. להוציא דבר אחד – את הסעיף הזה. הוא לא נכנס עכשיו לספר החוקים. הוא גם לא נכנס בכל מקרה, אין לך שום הפסד של זמן. את מסתכלת עליה, את פשוט לא חושבת עלי.
דניאל רימון
לא, הקשבתי.
היו"ר משה גפני
ואז הזמן לא נגרע אפילו דקה אחת. למה? מכיוון שבכל מקרה החוק, כשהוא יאושר, אין לך את הסעיף הזה בגלל שאין אותו בחוק גם אם אנחנו לא מפצלים.
דניאל רימון
אנחנו מדברים רק – אני פשוט שומעת בזווית את קולה של שגית, ואני רוצה לדעת - - -
היו"ר משה גפני
- - -
דניאל רימון
לא, אני אבל שמעתי את שניכם הפעם. את שניכם.
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות דבר כזה. אה, יכול להיות.
דניאל רימון
אני רוצה להבין, קודם כל, אנחנו מדברים רק על - - -
היו"ר משה גפני
שגית, מה שמעניין אותה זה מה שאת אומרת, לא מה שאני אומר.
שגית אפיק
זה לא בסדר, דניאל, כי אני לא קובעת.
דניאל רימון
אנחנו מדברים רק על הפסקה שנוגעת לנציגות או - - -
שגית אפיק
לא, אני לא יכולה לפצל אותה.
דניאל רימון
אז כאן יש לנו קושי.
שגית אפיק
אני לא יכולה לפצל אותה, את הפסקה. כיוון - - -
היו"ר משה גפני
למה אי-אפשר - - -
שגית אפיק
הם ביקשו להוסיף את זה אחרי הכחול, את התוספת של העניין הזה. אז צריך לפצל את הסעיף עצמו.
קריאה
לא, רק את ההסמכה.
דן אבנון
סליחה, האם יש אפשרות לפצל את הסעיף באופן שרק מהחלק שמתחיל מ"שר האוצר יקבע תקנות" – אותו חלק יישאר לדיון אבל - - -
שגית אפיק
התשובה היא לא.
היו"ר משה גפני
למה אי-אפשר, בגלל שזה לא הופיע בכחול?
שגית אפיק
אני אגיד לכם, יש טקטיקה מאוד יפה, והיא להוסיף סעיפים בזמן הדיון בוועדה.
היו"ר משה גפני
זה לא הופיע בקריאה הראשונה?
שגית אפיק
כן. כאשר מוסיפים סעיפים בזמן הדיון בוועדה, יש לזה גם מחיר, כשמבקשת הממשלה להוסיף סעיפים כאלה. כשזה נושא חדש אסור לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
לא ידעתי את זה. עשית בשכל כשהקשבת לשגית ולא לי. אני לא ידעתי מה היה בכחול. יש בעיה. הבעיה – אם הבנתי נכון – זו תוספת שהרשות לניירות ערך הוסיפה, או יותר נכון, בשמה הפורמאלי, במקרה של החקיקה הזאת, הממשלה. הוסיפה פה סעיף שלא היה במליאת הכנסת בקריאה הראשונה. זה משהו חדש. אפשר היה – מישהו מהנוכחים, מבין חברי הוועדה, או מבין משרדי הממשלה – לטעון שזה נושא חדש, וללכת לוועדת הכנסת לדון בזה. אף אחד לא טען את זה, וגם אני לא טוען את זה.
עכשיו אנחנו מגיעים לחלק של הפיצול. מה זה פיצול? אתה לוקח סעיף שהיה בקריאה הראשונה, ואתה אומר אני עדיין רוצה להמשיך את הדיון בו מבלי לפגוע במשך הזמן של החקיקה עצמה, שאפשר כבר להשלים אותה. אם זה לא היה בקריאה הראשונה, אין מה לפצל, מכיוון שהוא לא היה. אם רוצים לפצל, אז צריך לקחת עוד חתיכה ממה שהיה בכחול, ממה שהיה בקריאה הראשונה, ולפצל אותו. אחרת אין במה להיאחז. כן.
דן אבנון
יש לנו עוד כמה סעיפים שהוספו. אם את הסעיף הזה אנחנו נחלק, וחלק אחד יהיה בבחינת סעיף נוסף שהוצע, וחלק אחר יהיה סעיף שיישאר בצריך עיון. אחת המטרות של החוק הזה היא להמעיט בהתנהלות של הנאמנים על-פי איזושהי תורה שבעל-פה שלא כתובה. החוק הזה נותן ודאות לשוק. הנציבות קיימת היום בכל הסדר. הסעיף הזה נותן לגיטימציה לארגון שכבר קיים - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה להגיד לי? אנחנו עכשיו בשאלות טכניות. מה אתה רוצה להגיד? בפנינו עומדות שתי ברירות טכניות, אנחנו בכלל לא מתווכחים על המהות.
שיראל גוטמן-עמירה
לא, יש עוד ברירות. יש כנראה עוד ברירות.
היו"ר משה גפני
אלה שתי הברירות שאני מכיר. אני רק לא מבין – טוב, נו. בבקשה.
דניאל רימון
יש עוד את העובדה שהנאמן הוא זה שממנה את הנציגות.
שיראל גוטמן-עמירה
אולי בכל זאת נסביר שנייה על העניין הזה של הנציגות, מאיפה היא - - -
היו"ר משה גפני
לא. מה הברירה הנוספת שקיימת?
שיראל גוטמן-עמירה
להוריד את הסיפה.
קריאה
לא, את הסיפה אי-אפשר להוריד.
שגית אפיק
לא, מה להוריד - - -
ענת מימון
כי הרישה קובעת את הנציגות.
שגית אפיק
הרישה קובעת נציגות. אנחנו נותנים לכם צ'ק פתוח לנציגות שאנחנו אין לנו מושג מהי?
יעל וייס-עפרוני
אני הייתי רוצה רק להדגיש, ממילא היום ככה הדברים מתנהלים.
שגית אפיק
אבל עכשיו אנחנו מסדירים את זה, לא? זאת כל הכוונה של החוק הזה.
יעל וייס-עפרוני
- - - אומרים שהנאמן רשאי לעשות את זה. נציגות מקרב המחזיקים, כלומר, יש לנו את המחזיקים – שאנחנו יודעים מי הם - - -
היו"ר משה גפני
אני רוצה שתבינו גם עוד דבר, אני לא הולך לחוקק את זה. עם כל הכבוד, בסופו של דבר, האחריות היא עלינו.
שיראל גוטמן-עמירה
ודאי, אבל אולי כדאי רק להגיד מה קיים היום.
היו"ר משה גפני
שנייה, אני אאפשר לך. אין דבר כזה – המצב היום, זה המצב היום? אז בואו נוריד את החוק מסדר-היום ונישאר עם המצב של היום. מה שעובר דרכנו, לא יעבור באופן לא נורמאלי. מספיק טעיתי כבר כמה פעמים במהלך הקדנציה הזאת. ואני מתקן את זה בשיניים.
שגית אפיק
יש לי רעיון אם זה ככה. התחילה היא בתוך 60 ימים. אתם אומרים שבתוך 60 ימים אתם יכולים לקבל החלטות לגבי זה. נפצל את כל סעיף 35ח, את כל סעיף 14.
דניאל רימון
אז הוא יכנס לתוף מיידי.
שגית אפיק
וכשנחוקק אותו, הוא ייכנס לתוקף מיידי ביחד עם החוק הזה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
דניאל רימון
ואנחנו נעשה את זה עקב בצד אגודל, שזה באמת יקרה לנו - - -
שגית אפיק
בסדר, אנחנו ניישם פה עוד ערכה נוספת.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מפצלים את סעיף 14?
שגית אפיק
כן. מפצלים את סעיף 14. נאריך את זה ל-90 ימים. בתוך סעיף 14 בעצם נשקלת הנציגות.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא יהיה ככה. אתם רוצים שנעשה הפסקה לשבוע?
דניאל רימון
לא.
היו"ר משה גפני
רק רגע, אנחנו נעשה הפסקה לשבוע? מה המצב הזה?
דניאל רימון
אם אפשר לשמוע את ההצעה של נציגת משרד - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל – אני עומד להכריז על הפסקה לשבוע. משרד המשפטים, אם אפשר לשבת במקום. אני מבקש שתציעי לפרוטוקול. אני לא רוצה אחרי זה שעיתונאים יכתבו עלי שאני לא יודע לחוקק. תציעי.
שגית אפיק
מה שאני מציעה זה לפצל את סעיף 35ח כולו. זה סעיף שהופיע בכחול. זה סעיף 14 להצעה, מתחיל בעמוד 12, מסתיים בעמוד 14. הוא סעיף חשוב שאף אחד לא חושב שלא צריך לחוקק אותו. בתוכו הוספה התוספת של הנציגות. ברגע שאנחנו מפצלים את זה, החוק אמור להיכנס בתוך 60. נאריך את תחילת החוק, נניח, ל-90 ימים. ואז יהיו 90 ימים לממשלה, לרשות לניירות ערך, לקבל החלטות מה הם רוצים לעשות בתקנות האלה. הם יחזרו אלינו במהלך 90 הימים האלה, ונחוקק גם את סעיף 35ח, ככה שהוא ייכנס לתוקף ביחד עם יתר הצעת החוק הזאת.
היו"ר משה גפני
בסדר, הצעה טובה. מה אתם אומרים?
דניאל רימון
אני אגיד למה אני חוששת מההצעה. אני מבינה שנעשה ניסיון גדול ללכת לקראתנו, אני מודה על זה.
היו"ר משה גפני
זה לא ללכת לקראתכם, לעשות חקיקה נורמאלית.
דניאל רימון
ללכת לקראת גופו של העניין. אנחנו חוששים מאוד שאנחנו סוגרים כאן באצבע את החור שנפער בגלל חוסר בהירות בתפקיד הנאמן. מטילים עליו חובות וזכויות, ופותחים פה שער גדול לנציגות שלא חלות עליה חובות כלל. אני חושבת שכולנו כאן סביב השולחן הזה שותפים לחשש הזה.
שגית אפיק
אז בסדר, אנחנו רוצים אבל - - -
דניאל רימון
לכן – רק דקה – אנחנו בעד כל פטנט שנצליח - - - אנחנו מבינים את הקושי גם, שזה לא היה בקריאה ראשונה. יחד עם זאת, הסעיף הזה - - -
שגית אפיק
דניאל, לא רק שזה לא היה בקריאה הראשונה, אתם לא יודעים מה אתם רוצים שיהיה בזה - -
דניאל רימון
לא התווכחתי.
שגית אפיק
- - אי-אפשר לחוקק ככה.
דניאל רימון
מסכימה.
נתי שילה
שגית, זה כולל גם את (ד2)?
דניאל רימון
שגית, הבעיה היא שהסעיף - - -
שגית אפיק
- - - בוועדת משנה בדיון האחרון. זה לא עובד ככה. לא מחוקקים כך.
נתי שילה
זה כולל גם את התקנות של (ד2), נכון?
שגית אפיק
כן, את כל הסעיף.
דניאל רימון
הבעיה היא שהסעיף הזה הוא לב ליבו של התיקון. ויש סיכון מאוד גדול בעת הזאת, לפני פגרה, שאנחנו נוציא אותו ל-90 יום טיול, ויכול להיות שאנחנו נישאר עם חוק בלי לב ליבו של התיקון. מה נעשה?
היו"ר משה גפני
כן, זהבה.
זהבה גלאון
יש לי הצעה. אני מציעה לא ללכת עכשיו למודל של ה-90 יום כי זה באמת יכול ליצור אחר כך את הדבר הזה. אני מציעה לקחת שבוע. אני מציעה שתכינו – כי אחרת אם אתם תצאו עם ה-90 יום, אתם לא תצאו מזה. מה שתחליטו.
היו"ר משה גפני
אין בעיה.
דניאל רימון
אני מצטערת, אבל אין לנו. הלוואי והיה, היינו מביאים מהדיון האחרון.
זהבה גלאון
- - - את המודל הזה, כמו שהוא עכשיו, כמו שאת מציעה?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
דלית זמיר
עוד הצעה שאולי אפשר לחשוב עליה היא להגיד שפסקה (3) לא תיכנס לתוקף כמו שאר בחוק, תוך 60 ימים, אבל לא לפני שיהיו תקנות. ואז כל עניין הנציגות יהיה רק כשיהיו תקנות והן יובאו בפני הוועדה.
שגית אפיק
לא, כי אני נותנת לך הסמכה ריקה. זו לא שיטת חקיקה שהיא מקובלת.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לכם מה הבעיה, אני לא יודע אם אתם שמים לב לעניין. אני רוצה גם להסביר לחברי הוועדה. יש פה נושא חדש שנכנס לחוק. לא עבר את הקריאה הראשונה, לא עבר את הממשלה, לא עבר את מליאת הכנסת, לא עבר כל ההליך. מה שמבקשים מאתנו, אומרים אנחנו מוסיפים את זה ואנחנו הסכמנו. ועדת המשנה הוסיפה את זה, וזה בסדר. אבל אומרים אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים שם.
שגית אפיק
ועדת המשנה לא הוסיפה את זה, זה הגיע בדיון האחרון של ועדת המשנה, והיא אמרה שהיא תביא את זה להכרעת ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז הם מביאים את זה אלינו. עכשיו, מה שמבקשים מאתנו – ואני מסכים, אני אומר לטמיר, ברגע שהם באים עם נוסח, שהם יודעים מה הם רוצים בעניין הזה, באותו שבוע זה מגיע לדיון. אין בעיה עם העניין הזה. אבל הם לא יודעים. הם לא יודעים כמה זמן יש להם, מתי הם מגבשים את ההחלטה הזאת, וזה לא היה בקריאה הראשונה. איך אנחנו יכולים לחוקק בצורה כזאת חוק שייכנס לספר החוקים? רק הפיצול הוא אפשרי. אין התנגדות בוועדה שברגע שזה מגיע, שזה יאושר.
דניאל רימון
אני רוצה – בכל זאת, ברשותך – דקה אחת, אם תיתן לי לומר דבר מה.
היו"ר משה גפני
את מקבלת שעתיים.
דניאל רימון
לא, אני רוצה דקה כי יש לנו עוד תקנות לאישור היום. אני רוצה דקה ברשותך.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
דניאל רימון
הועלה כאן רעיון, והיועצות המשפטיות לא מחבבות אותו, אני רוצה בכל זאת לנסות להגיד אותו שוב, ואולי תחשבו אחרת.
שגית אפיק
זה לא עניין של מחבבות או לא מחבבות. יש הליך שצריך לשמור עליו.
דניאל רימון
אל תתפסי אותי במילה, אני מכבדת מאוד את עבודתך המקצועית.
היו"ר משה גפני
דניאל, יש כמה חלקים - - -
דניאל רימון
כן, אבל בסעיף הזה - - -
היו"ר משה גפני
יש כמה חלקים להצעה הזאת. יש הצעה אחת, שמקובלת עליכם. לאחר מכן, יש הצעה שהיועצות המשפטיות מחבבות אותו או לא מחבבות אותו. ויש דבר שלישי, שהוא הדבר המכריע - - -
דניאל רימון
שאתה אוהב.
היו"ר משה גפני
לא. זה לא אהבה ושנאה. האם אני מסכים לחוקק חוק כזה או לא? לא מסכים. אפילו אם היועצות המשפטיות מחבבות אותו. ואני שמעתי שהן לא מחבבות. אצלכם זה גם לא תחביב. כן, מה את אומרת?
שיראל גוטמן-עמירה
אני רוצה דקה לפני הטכניקה. חשוב לי לדבר על המהות, על מה נוצר פה, כי לא דיברנו על זה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שיראל גוטמן-עמירה
ב-2008, כשראינו את ה"בום" של ההסדרים, ראינו שיש למחזיקי אגרות החוב מקרב בציבור חיסרון מאוד גדול ביחס לבנקים, למשל, שנותנים הלוואות לחברות. החיסרון הזה נובע ממיליון דברים, שבחלקם בא החוק לטפל. אבל החיסרון הזה מוביל לכך שהסדרים נעשים מאוחר מידי. מה זה מאוחר מידי? כל ההסדרים שנעשו הגיעו במצב שכולם כמעט היו בתספורות, בעוד שברור שאילו הם היו מוקדמים יותר, חלק מהחברות היו פותרות בעיה תזרימית, ולא היו צריכים - - -
אנחנו ניסינו אז לחפש תמריץ לכולם לבוא לשולחן הדיונים מוקדם יותר ולפתור את הבעיות שיש לחברה מול המחזיקים, ולמחזיקים בינם לבין עצמם ביחס לבנקים. ויצרנו משהו שפורסם באתר שלנו, שנקרא "מתווה קציני אשראי". אז בעצם נוסד אותו מוסד נציגות. הנציגות כבר קיימת. מה אמרנו אז? אמרנו, כבר היום, הנאמן – לפי אחד מהסעיפים – רשאי לייצג את המחזיקים בכל דבר ועניין שנובע מהתחייבות המנפיק כלפיהם. כדי שלחברה יהיה אינטרס לדבר לפני שהיא באה לאסיפה, ולפני שהיא מוציאה Public את כל הכביסה החוצה – הרי עם בנקים היא סוגרת את זה בשקט.
אמרנו איך אנחנו מייצרים את הדינאמיקה הזאת עוד לפני שמוציאים החוצה? בוא נאפשר לקחת חלק ממחזיקי אגרות החוב, שהם המחזיקים הגדולים, הם ייתנו אינדיקציה לנאמן, כדי שהוא ידע שהוא לא פועל על דעת עצמו, אלא יש לו איזושהי תחושה – כדי שהנאמן יידע שמה שהוא עושה מול החברה, יש לו איזושהי היתכנות להגיע בסוף היום, כשהדברים יהיו פומביים, שידבר עם המחזיקים הגדולים. על מנת לעודד גם את המחזיקים להיכנס – גם הם לא ששים להיכנס לסיפור הזה – יצרנו שלושה נמלי מבטחים שנציגות שתקום ותפעל באופן שאנחנו הצענו מול הנאמן, תזכה לשלושת נמלי המבטחים האלה. אני לא אכנס אליהם עכשיו.

מה קרה בפועל? בפועל, הגולם קם על יוצרו. באופן שבו קמה אותה נציגות, אומנם – אנחנו רצינו שתנאי לכל הסיפור יהיה שהנאמן בתוך ההליך. למה? כי הנציגים בסוף מייצגים קודם כל את עצמם. כשהנאמן נמצא, הוא אמור לדאוג לכך שהאינטרסים של כלל מחזיקי אגרות החוב, ולאו דווקא האינטרסים הספציפיים, יבואו בחשבון. מה שרצינו לעשות, להבהיר פה, באותן תקנות, את הניואנסים של היחס בין הנציגות ובין הנאמן. זו נציגות – אנחנו לא ממציאים אותה פה, אתם צריכים להבין, היא קיימת. היא קיימת, יש שאלות מה היחס בינה ובין הנאמן. זה מה שרצינו.
אני מזכירה שבמקביל לדיון שלנו פה אושר תחת חוק החברות מומחה, שזה גוף חדש שאושר ממש עכשיו, וגם בו כנראה יהיה כדי להשליך גם על מוסד הנציגות, גם על מעמד המחזיקים. צריך להיות פה איזשהו ריקוד מאוד עדין בין כולם. אז אין מצב שלא קיימת מציאות ואנחנו עכשיו יוצרים אותה. נהפוך הוא, קיימת מציאות. הנציגות קיימת, הנאמן כבר קיבל את ההסמכה, מותר לו הרי להסמיך מי שהוא רוצה לפעול מטעמו, ולכן גם מותר לו לפי חוק הנאמנים. מותר לו גם להחליט שזה מקרב הנציגות. כל מה שאנחנו רוצים זה דווקא להבטיח ברזולוציה גבוהה יותר לעומת החור השחור שיש היום, שיהיה משהו.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לעשות את זה. מה שאת אומרת, את אומרת דבר מאוד חשוב. אני ממש לא חולק על זה, אני תומך בזה בשתי ידיים. ההליך הרגיל שהיה צריך להיעשות, הייתם צריכים להביא את הסעיף הזה כחוק לממשלה, לאשר אותו בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, להביא אותו לכאן, והיינו מאשרים אותו לקריאה שנייה ושלישית. זה מה שהיה צריך לעשות.
דניאל רימון
אבל למה? באמת למה?
היו"ר משה גפני
כי זה חוק.
שגית אפיק
דווקא בגלל החשיבות של מה שאת - - -
היו"ר משה גפני
שגית, היא שאלה אותי.
שיראל גוטמן-עמירה
לא, זה בדיוק העניין, זה לא כמו מומחה, זה לא שומר סף חדש, חבר'ה.
היו"ר משה גפני
אבל עם כל הכבוד, הליך חקיקה נעשה אחרת. אתם מבינים יותר בעניין הזה של המשפטים, של כל מה שקורה. אני מבין בהליך החקיקה בכנסת. אני חוקקתי הרבה חוקים, והחברים שיושבים פה גם חוקקו חוקים.
דניאל רימון
גפני, יש כאן שני רכיבים, רכיב אחד - - -
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה. אתם הייתם צריכים ללכת לממשלה להביא את זה. והדברים שאמרתם הם חשובים, הם נכונים. אני תומך בהם בשתי ידיים. זה מה שהיה צריך לעשות.
דניאל רימון
בעת שהיינו בממשלה זה לא היה ברור עד כדי כך - - -
היו"ר משה גפני
לא, אין לי טענות לאף אחד.
דניאל רימון
- - לא היה – חוק החברות לא עבר, וכוחה של הנציגות לא היה ברור עד כדי כך.
זהבה גלאון
- - - פרוצדורה אחת, חבר הכנסת גפני - - -
היו"ר משה גפני
אין לי טענות לאף אחד. אין מציאות כזאת.
דניאל רימון
זה אומר שהנאמן יכול - - -
היו"ר משה גפני
אבל דניאל, עם כל הכבוד, אין מציאות כזו של חקיקה, שאני היום אאשר חוק כזה. אני רוצה לאשר - - -
דניאל רימון
אבל יש מקרים כאלה. אני רוצה להביא לשולחן – סליחה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אוקיי. אני לא מביא אותו להצבעה. אני מצטער מאוד, אין דבר כזה. לא יהיה הליך חקיקה כזה. אנחנו מציעים לפצל - -
דניאל רימון
בסדר.
היו"ר משה גפני
- - אנחנו נותנים לכם את כלך הזמן שבעולם. זה יכול להיות יומיים. תחליטו ביומיים מה עושים - -
דניאל רימון
לא, אני מציעה שלא.
היו"ר משה גפני
- - אני בשבוע הבא מביא את זה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית.
דניאל רימון
לא, אנחנו מציעים שלא.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, כמה שתרצו. אתם מקבלים את זה פתוח.
דניאל רימון
לא, אבל אנחנו מציעים שלא. אנחנו מציעים בכל זאת ללכת אתך.
היו"ר משה גפני
לא, איתי - - -
דניאל רימון
אתך במובן שאנחנו כן רוצים - - -
שגית אפיק
הוא מבקש לפצל.
דניאל רימון
לא, אז אנחנו מבקשים להסיר את נושא הנציגות מכאן, ולהשאיר את האפשרות לנהל בשם המחזיקים בתעודות התחייבות משא ומתן עם החברה לנאמן.
שגית אפיק
ואז מה?
דניאל רימון
אנחנו פשוט רואים שהמחיר שאתם מבקשים, שאנחנו ניקח לנו זמן - -
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מבקשים שום דבר.
דניאל רימון
- - זה מחיר שיכול לפגום בהצעה. אנחנו רצינו לפחות, גפני, שיהיה כתוב כאן שמי שיכול למנות את הנציגות הוא הנאמן, על-מנת להקנות כוח לנאמן. שיהיה ברור, מחוק החברות השאלה אם הוא יכול להיות המומחה. לפחות שהוא יוכל למנות את הנציגות.
קריאה
לא לרבות.
דניאל רימון
בלי לרבות תנאי כשירות שלהם, בזה נדון בנפרד.
זהבה גלאון
נראה לי שאפשר - - -
דניאל רימון
זה חלק מההסדר כאן.
שגית אפיק
ולא יהיה מינוי נציגויות, או שאתם תעשו את זה בדרך אחרת?
דניאל רימון
מה זאת אומרת?
יעל וייס-עפרון
נסדיר את זה בהמשך. זה כללי תיקון - - -
דניאל רימון
בתיקון חקיקה נפרד.
שגית אפיק
ועד אז מה יהיה?
קריאה
לא תעלם הנציגות.
שיראל גוטמן-עמירה
אבל יש היום, אי-אפשר לבוא ולבטל משהו שיש. קיימות היום נציגויות - - -
שגית אפיק
אבל לא תהיה הסדרה לגבי זה.
יעל וייס-עפרון
לא תהיה הסדרה בדין עד שאנחנו לא נסדיר את זה, כמה שיותר מהר.
זהבה גלאון
אתה צודק בעניין הפרוצדורה - - -
שגית אפיק
זה לא עניין של פרוצדורה, גם מה שאת מבקשת, בסעיף שלהם אין הסבר, זה לא סעיף שאומר משהו.
זהבה גלאון
רגע, מה שאני רוצה, לנסות להגיע לפשרה. אומר חבר הכנסת גפני, זה לא הובא לממשלה. אנחנו כבר ראינו במקרים - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
לא, להיפך, אני אומר בואי נחוקק.
ציון פיניאן
- - -
זהבה גלאון
בסדר, אבל הם לא ממציאים את הגלגל. מצביעים על גורמים שנמצאים ממילא, זאת אומרת, הם לא ממציאים. הוויכוח עכשיו הוא איך את משפצרת את זה - - -
שגית אפיק
לא.
זהבה גלאון
כן.
שגית אפיק
לא. הוויכוח הוא מה יהיה ההסדר. הסעיף הזה לא אומר כלום, אין פה שום דבר. את נותנת להם כרטיס פתוח להחליט מה.
דניאל רימון
שגית, לסעיף הזה יש שלושה חלקים. חלק אחד שאומר שלנאמן יש זכות לנהל משא ומתן בשם המחזיקים – על זה אין כאן מחלוקת.
שגית אפיק
בסדר, אין מחלוקת.
דניאל רימון
חלק שני הוא שהנאמן יכול למנות נציגות על מנת שהיא בשמו תנהל את המשא ומתן – גם את זה אנחנו רוצים. זה הקיים. אנחנו לא רוצים לכרסם בו באמצעות התיקון. והחלק השלישי - - -
שגית אפיק
אין את זה עכשיו. זה לא מופיע היום בחקיקה. המונח נציגות הוא מונח חדש.
דניאל רימון
נכון.
שיראל גוטמן-עמירה
- - - חוק הנאמנים. רגע, אבל לא קשור הנציגות. לפי חוק הנאמנות, נאמן רשאי להסמיך אחרים לבצע פעולות בשמו. ולכן מותר - - -
היו"ר משה גפני
אז מה הבעיה, אז בשביל מה - - -
קריאה
- - -
שיראל גוטמן-עמירה
אני אסביר. הרעיון היה לא לחכות – לא החלק הזה, אלא החלק האחר.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול - - -
דניאל רימון
אני הייתי רוצה לבקש שרק את החלק השלישי, שמדבר על הסמכת השר - - -
שגית אפיק
אבל אי-אפשר.
דניאל רימון
למה?
שגית אפיק
כי אי-אפשר - - -
דניאל רימון
רק יאמר שהנאמן יכול לעשות את המשא ומתן בעצמו או באמצעות נציגות.
היו"ר משה גפני
זהבה, אני לא מבין בחקיקה, הגעתי למסקנה. אני באמת תומך בזה, זאת אומרת, לא עומד פה משהו אחר. אני לא יכול כזה הליך חקיקה כשהיועצת המשפטית של הוועדה אומרת אי-אפשר לחוקק את זה. אני לא מבין, יש דבר אחד שאני לא מצליח להבין – מה אני הייתי עושה במקומם? הרי באמת, אנחנו כבר הוכחנו את עצמנו שמה שאנחנו שנחוקק, אנחנו נחוקק.
שגית אפיק
90 יום - - -
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה - -
זהבה גלאון
אתה מבקש שבוע.
היו"ר משה גפני
- - אני מדבר עכשיו עם יושבת-ראש מרצ. יש פה הרגשה שאתם נגד מרצ.
זהבה גלאון
וזה תום לב.
היו"ר משה גפני
מה אני באמת הייתי עושה? לפי דעתי הן גם יודעות את זה, אין ספק שברגע שמגיעים – או מגיעות – אנחנו מחוקקים את זה. זה ברור לחלוטין. אין פה בעיה – לא של פגרה ולא של כלום. עד הפגרה יש המון זמן, אפשר לעשות את זה בשבוע, שבועיים, כמה שצריך. מה הם צריכות לעשות באמת? להתיישב עכשיו, כשמביאים את החוק כולו ומשאירים את זה בחוץ - -
דניאל רימון
קיבלנו, אנחנו מסכימות.
היו"ר משה גפני
- - על שולחן הוועדה, לעשות עבודה יסודית אצלם.
זהבה גלאון
אני חושבת שאתה צודק.
דניאל רימון
אנחנו מסכימות לפיצול.
שגית אפיק
של סעיף 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד פיצול סעיף 14 מהחוק?

הצבעה

בעד פיצול סעיף 14 מהחוק – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הסעיף פוצל. הלאה.
קריאה
- - -
זהבה גלאון
כן, כן. ברגע שחבר הכנסת גפני התחייב שזה יעבור עד היציאה לפגרה - - -
היו"ר משה גפני
לא, שבוע הבא אני מביא את זה. שיביאו בשבוע הבא. אני אומר, בכל עת שמביאים את זה.
זהבה גלאון
דניאל, זה נכון. בשבוע הבא הוא - - -
היו"ר משה גפני
בשבוע הבא אתם גמרתם את העבודה, אני מביא את זה.
דניאל רימון
אני רק רוצה לשאול, אני אבקש לשמוע אותך בעניין הזה. אנחנו מאוד חוששים. ברור שאנחנו בוחרים בין שתי ברירות שהן קשות עבורנו. הברירה האחת שאתה הצגת בפנינו היא שנסיר את ההתייחסות מהנציגות בתוך פסקה (3), כל ההתייחסות, על שני רכיביה.
היו"ר משה גפני
אני כבר לא ביקשתי כלום, כבר הצבעתי.
דניאל רימון
לא. לא נכון.
היו"ר משה גפני
הצבעתי.
דניאל רימון
פספסתי.
שגית אפיק
הוא הצביע על פיצול.
היו"ר משה גפני
הצבעתי על פיצול, הסכמתם.
דניאל רימון
אנחנו עדיין – בכל זאת, אתה רוצה שאני אגיד מילה?
קריאה
כן.
דניאל רימון
אחת זה שאנחנו נצביע על זה עכשיו, שתהיה הצבעה עכשיו, בלי החלק של הנציגות. האפשרות השנייה היתה לבצע פיצול, ושכל הסעיף הזה לא יהיה, ויבוא בעוד הזמן שאתה תקציב לנו. אנחנו מעדיפים את הפיצול אם אנחנו נצליח לייצר מודל שנצליח להגיע איתו להסכמה. אבל אנחנו מבקשים מהוועדה שבמידה ולא נצליח בתוך הזמן הקצוב שנקבע כעת לעשות את זה, יובא הסעיף גם בלי הנציגות, ושלא יהיה מצב שנהיה קירחים מכאן ומכאן, ונימצא בלי הסעיף הכל חשוב בתיקון הזה בתוך זמן קצר.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין את האמירה הזאת. אנחנו את הסעיף הזה פיצלנו. אתם צריכים לשבת עכשיו אצלכם, לעשות עבודה אינטנסיבית. אני לא יודע – את גם עושה את זה כל כך דרמטי, זה לא חוק דרמטי. יש לנו חוקים יותר קשים - - -
דניאל רימון
לא דרמטי, רק קשה לביצוע.
היו"ר משה גפני
רגע, לא, את עושה את זה דרמטי, זה לא דרמטי. אני התחייבתי – בלי נדר כמובן – שברגע שאתן מסיימות את העבודה, ואתן יכולות לסיים את העבודה בתוך כמה ימים – לו לא הייתי חבר כנסת, והייתי יכול לעבוד בעבודה נוספת, הייתי מתנדב אצלכם ברשות לניירות ערך. הייתי מתיישב על העניין הזה. זה לא מסובך. תאמיני לי, סוגיה במסכת בבא קמא הרבה יותר קשה מלפתור את הבעיה הזאת.
זהבה גלאון
בעניין של הבבא קמא, תגידי לו אתה צודק. ותבואו בשבוע הבא לוועדה.
קריאה
הם לא יצליחו לבוא.
זהבה גלאון
הם יצליחו.
היו"ר משה גפני
למה לא יצליחו?
ענת מימון
אז לא שבוע, חודש.
היו"ר משה גפני
מי אמר?
זהבה גלאון
תקבעו לוח זמנים - - -
שגית אפיק
עדיף להם שלושה חודשים, יש 90 ימים.
היו"ר משה גפני
תגיד לי, יש משהו שאתה יודע שאנחנו לא יודעים?
ציון פיניאן
יש להם גם 90 יום, או שבוע - - -
קריאה
- - -
היו"ר משה גפני
איך בחירות? קודם כל, יש משהו לגבי בחירות שאתם יודעים ברשות לניירות ערך?
דניאל רימון
אני תמת לב.
שגית אפיק
בפגרה הקודמת הפעילו אכיפה מנהלית.
זהבה גלאון
הכי מוקדם שיכול להיות בחירות
זה מרץ-מאי.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
זהבה גלאון
יש לך - - -
דניאל רימון
לא, ומה עם הפגרה, איך אני מסתדרת?
זהבה גלאון
עובדים בפגרה.
היו"ר משה גפני
לא, הפגרה לא יכולה להיות במניין. הממשלה יכולה להביא חוק בפגרה. היא לא תביא את החוק הזה בפגרה. אתן צריכות לסיים את זה עד הפגרה.
זהבה גלאון
דניאל, יש לך עד סוף יולי.
היו"ר משה גפני
לפני הפגרה. ואם אתן לא מסיימות את זה עד הפגרה, זה יבוא בתחילת החורף.
זהבה גלאון
דניאל, הפגרה היא בסוף יולי. יש לך יותר מחודש.
דניאל רימון
לא נצליח, אנחנו מסירות את הנציגות. לא נצליח, אנחנו לא מרגישות שאנחנו מסוגלות לייצר את זה.
שיראל גוטמן-עמירה
לא, נכנס עכשיו המומחה. אנחנו צריכים לראות איך זה יעבוד, זה כל הרעיון.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
שיראל גוטמן-עמירה
יש נציגות היום, היא פועלת - - -
דניאל רימון
אם אנחנו מבינות שעד אמצע יולי – או שבוע שלישי של יולי – אנחנו צריכות - - - מודל - - -
היו"ר משה גפני
אתן יכולות עד החורף.
שגית אפיק
אבל יש לכן עוד שלושה חודשים.
דניאל רימון
למה שלושה חודשים? או שכנראה אני לא מבינה.
היו"ר משה גפני
אבל אי-אפשר יהיה להביא את זה למליאה, בגלל שתהיה פגרה. אלא אם כן הממשלה תחליט להביא את זה. כנראה שלא.
דניאל רימון
אנחנו נרד מהנציגות בשלב הזה. יש לי שאלה אחרת, אם נצליח לשלב את זה בתיקון של הריכוזיות?
היו"ר משה גפני
אז הממשלה יכולה להביא את זה. יש לכם שלושה חודשים. זה חוק ממשלתי, זה לא חוק פרטי.
דניאל רימון
לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
חוק ממשלתי אפשר להביא בפגרה. החוק הזה הוא לא חוק של אמנון כהן. הפעם לא. הוא חוק של הממשלה. מי שחתום עליו הוא שר האוצר.
זהבה גלאון
נכון.
היו"ר משה גפני
זה חוק ממשלתי, אפשר להביא אותו בפגרה. יש לכם שלושה חודשים. להערכתי, בשלושה שבועות אתן גומרות את זה.
זהבה גלאון
דניאל, הממשלה יכולה להביא - -
היו"ר משה גפני
הממשלה יכולה להביא בפגרה, יש לכם שלושה חודשים.
זהבה גלאון
- - בפגרה.
קריאה
צריך בקשה מיוחדת לכנס את - - -
זהבה גלאון
זו לא בעיה, המליאה - - -
היו"ר משה גפני
גם אם אני אהיה בשוויץ, אני אבוא להציג את זה במליאה.
זהבה גלאון
תהיה מליאה.
שגית אפיק
יש מליאות.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר להביא את זה? עד הפגרה אי-אפשר לגמור את זה?
שגית אפיק
רק את ההסמכה - - -
דניאל רימון
לא רק את ההסמכה, את הסעיף הספציפי של הנציגות.
שגית אפיק
את כל הסעיף?
דניאל רימון
של הנציגות.
שיראל גוטמן-עמירה
רק (3).
היו"ר משה גפני
אין דיון יותר. הלאה, מה יש עוד? גמרנו. אני החלטתי במקומך - - -
זהבה גלאון
מה החלטתם?
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה הסכמות יותר. מה עוד?
שגית אפיק
זה פוצל ואנחנו - - -
היו"ר משה גפני
מה עוד נשאר?
שגית אפיק
עמוד 35 – גם כן, מדובר פה בסעיף חדש לחלוטין, שהוא גם נושא חדש לחלוטין. לי לכל הפחות, הוא תקדים, אני לא מכירה דבר כזה בחקיקה כרגע, לגבי הליך - - - לא מצאתי - - -
ציון פיניאן
זה לא היה בדיון.
שגית אפיק
זה לא היה בדיון בוועדת המשנה. את רוצה להסביר? מימון הליכים. זה הנושא האחרון שבעצם נותר להכרעה.
דניאל רימון
אנחנו יורדים מזה. אין טעם להסביר.
שגית אפיק
הסעיף יורד.
דניאל רימון
הסעיף יורד. בכל המקומות שהסעיף הזה מוזכר – שזה בסעיף התחילה, שלושה מקומות שזה מופיע - - -
היו"ר משה גפני
שיביאו איך שהם רוצים, זה בסדר, אני הייתי מוריד את זה.
דניאל רימון
אנחנו מורידים את זה עכשיו. זה יהיה בתיקון - - -
שגית אפיק
יורד הסעיף.
היו"ר משה גפני
לא, מה את נביאה?
דניאל רימון
לא, אני יודעת שאנחנו נעלה את זה בתזכיר לקריאה ראשונה. בלי נדר, אנחנו נביא את זה לשולחן הוועדה. הוועדה תחליט.
היו"ר משה גפני
בחוק הזה זה ירד?
דניאל רימון
בחוק הזה זה ירד.
היו"ר משה גפני
יפה. תביאו את זה בחוק - - -
קריאה
זה חוק הסדרים?
דניאל רימון
זה היה בדוח ועדת הריכוזיות, זה לא חוק הסדרים. זה היה חלק מההסדר שם, והוא קשור אחד בשני.
היו"ר משה גפני
בעזרת ה' ובלי נדר.
שגית אפיק
סעיף 29 נמחק.
דניאל רימון
עם רצון טוב אבל.
היו"ר משה גפני
כן, עם רצון טוב.
שגית אפיק
בעצם לא סעיף 29, סעיפים 55ד ו-55ה. "מימון הליכים קבוצתיים" ו"סייג למימון". וגם התחילה שלו.
דניאל רימון
אני רוצה להפנות קודם לכן ל-35ח3, יש שם טעות, בגבול הטעות סופר.
שגית אפיק
עמוד 16.
דניאל רימון
עמוד 17, בפסקה (5), במקום "הנאמן המנפיק" – פשוט זה הפך להיות לא הולם את התיקונים שעשינו.
היו"ר משה גפני
יש סיכוי שתצליחו לבלבל אותי היום לגמרי.
דניאל רימון
כיוון שהמרשם הפך להיות אצל המנפיק במהלך הדיונים בוועדה, אז לא התאמנו לנאמן. בצורה דומה, יש הרבה מאוד מקומות שכתוב אסיפה כללית, והמונח הזה ירד.
שגית אפיק
אגב, המרשם הזה הופיע בכחול שהיה בוועדת חוקה, בהצעת חוק שתוחל על החברה, והעבירו אותו לכאן. אם כבר נגענו במרשם, אז לידע כללי, שזה פרק שיצא מכחול שנמצא בוועדת חוקה.
היו"ר משה גפני
ולמה זה לא אושר בוועדת חוקה?
שגית אפיק
כי הרשות לניירות ערך ביקשה להעביר את זה לנאמן, ואז הוסיפה את זה לכאן.
היו"ר משה גפני
למה?
שגית אפיק
אבל עכשיו זה בסופו של דבר על חברה, לא? זה חזר להיות על חברה בעצם.
דניאל רימון
על החברה, כן.
שגית אפיק
לא, הפנית לטעות סופר במרשם, אז רק ציינתי עובדה. חברת הכנסת זהבה גלאון - - -
היו"ר משה גפני
זה לא היה פה בכחול?
זהבה גלאון
זה היה בחוק החברות.
שגית אפיק
זה היה בחוק החברות.
דניאל רימון
נשארו לנו שני דברים, נכון?
היו"ר משה גפני
רגע, זה לא היה בכחול הזה?
קריאה
המרשם היה.
היו"ר משה גפני
בכחול הזה?
דניאל רימון
כן, בכחול הזה.
שגית אפיק
במקור, הוא היה בכחול בחוק החברות בוועדת חוקה.
היו"ר משה גפני
בכחול הזה מה היה?
שגית אפיק
היה לגבי נאמן. עכשיו זה לגבי חברה.
זהבה גלאון
אין לך בעיה עם זה?
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי בעיה. יש לי בעיות יותר גדולות.
דניאל רימון
נשארו לנו שני דברים. לגבי הנציגות, אני רוצה לחזור. חברי כאן עשו חשיבה מהירה ב-SMS – אנחנו מאוד חוששים, ולכן אולי נוריד את הקטע של הנציגות בכל זאת. נוריד את הקטע של התייחסות הנציגות. אנחנו מאוד נבקש - - -
זהבה גלאון
במקום לפצל, להוריד את - - -
היו"ר משה גפני
לא לחלוטין. הם לא מורידים את כל סעיף - - -
זהבה גלאון
לא, את הנציגות.
דניאל רימון
לא, את ההתייחסות לנציגות.
שגית אפיק
מה את רוצה שיהיה? אפשר לשמוע מה את רוצה שיהיה?
דניאל רימון
כן. ואנחנו נבקש מהוועדה שתגלה נכונות, שכשאנחנו נביא את זה - - -
היו"ר משה גפני
הוועדה תחוקק כמו שמחוקקים, באופן מסודר- - -
דניאל רימון
לא, אנחנו נביא תיקון. אנחנו בינתיים נעבוד - - -
היו"ר משה גפני
אין לנו ויכוח על המהות.
דניאל רימון
בינתיים נעבוד בשלושת החודשים האלה. אנחנו ננסה לקדם הצעת חוק ממשלתית בשלושת החודשים האלה. אבל נביא אותה לכאן, כרגיל. בסדר?
שגית אפיק
זאת אומרת, צריך לעשות רוויזיה אם אתה מסכים לזה.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
שגית אפיק
עמוד 14, פסקה (3), את אומרת שיהיה לנהל - - -
דניאל רימון
"לנהל, בשם המחזיקים בתעודות ההתחייבות, משא ומתן עם החברה לשינוי תנאי תעודות ההתחייבות", נקודה.
שגית אפיק
זה נקודה, וכל היתר - - -
היו"ר משה גפני
מוזר מאוד. אני אכבד את זה, אבל זה מוזר מה - - -
זהבה גלאון
תעשה רוויזיה. אם החליטו שהם מורידים את זה לגמרי, הם לחוצים. בוא נעשה רוויזיה - - -
דניאל רימון
אנחנו לא הצלחנו עד עכשיו, מאז הקריאה הראשונה, להביא את זה - - -
שגית אפיק
- - - אבל אל תפעלו בהיעדר הסדרה בחקיקה ראשית.
זהבה גלאון
אני מבקשת רוויזיה, ותאשר אותה.
טמיר כהן
רוויזיה על הביטול.
זהבה גלאון
רוויזיה על הביטול.
היו"ר משה גפני
רגע, הם יפעלו בלי נציבות?
זהבה גלאון
לא עוד חצי שעה, אני לא באה עוד חצי שעה, עכשיו.
שגית אפיק
הם מתחייבים שהם יביאו את זה - - -
דניאל רימון
מה זאת אומרת? גם היום יש לנו הוראות באתר הרשות, כבר מ-2008, שאנחנו מדברים עם הנציגים. אנחנו יכולים להגיד שכשאתם יושבים ביחד זה כן ייחשב או לא ייחשב מידע פנים. זה כן ייחשב או לא ייחשב תרמית.
שגית אפיק
השאלה שלי – את הנציגות אנחנו בהמשך נראה במסגרת חקיקה ראשית. ההסדרה של זה תעשה בחקיקה ראשית - - -
שיראל גוטמן-עמירה
התשובה היא כן, אבל זה לא גורע ממה שפועל היום. אנחנו בוודאי לא מרעים את המצב היום. אבל אנחנו נרצה להסדיר את זה, ונעשה את זה בחקיקה ראשית.
זהבה גלאון
רוויזיה, אדוני, ולא עוד חצי שעה, עוד דקה.
טמיר כהן
אין לנו ברירה.
היו"ר משה גפני
אין אפשרות.
זהבה גלאון
אני לא יכולה בעוד חצי שעה, יש לי הרצאה.
טמיר כהן
בכל מקרה, אנחנו לא עושים את זה עוד חצי שעה, יש מליאה.
היו"ר משה גפני
רגע, אפשר לבקש רשות מיושב-ראש הכנסת.
טמיר כהן
לרוויזיה?
דניאל רימון
אנחנו נעשה מאמץ גדול בתוך שלושת החודשים האלה כן - - -
היו"ר משה גפני
יש בקשה של חברת הכנסת זהבה גלאון, שלי ושל ציון, רוויזיה. ורוויזיה על-פי הנחיות היועץ המשפטי לכנסת – עכשיו זה ניתן, נכון?
שגית אפיק
- - -
היו"ר משה גפני
אי-אפשר להצביע על רוויזיה, רק אחרי חצי שעה, ולהוסיף את זה בסדר-היום. את לא צריכה לבוא. ב-11:20 תהיה רוויזיה. יש לכם חצי שעה להחליט. אני מייעץ לכם לא לעשות רוויזיה, זאת אומרת להשאיר את הפיצול ולתקן את העניין הזה. אלא אם כן יש משהו שאני לא יודע.
דניאל רימון
בוא נדבר על תום לב. הותרנו את השאלה של תום הלב.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה, זה פחות חשוב עכשיו. זה כבר הפך להיות משני.
שגית אפיק
את רוצה עצה שיראל? אם את מתכוונת ממילא להסדיר את הנציגות בחקיקה ראשית, תפצלי. ולמה? משום שאחרי שאת מפצלת, לפחות יש לך סעיף שכבר עבר קריאה ראשונה בוועדה. ויש לך יושב-ראש ועדה שאומר לך שהוא מחויב לקיים פה דיונים.
זהבה גלאון
אם את רוצה גם את העצה שלי, אני מצטרפת לעצה שלה, ואז אני משוחררת. אני חושבת שהיא צודקת, אין ספק.
היו"ר משה גפני
אלא אם כן יש דבר שיכול להיות - - -
שיראל גוטמן-עמירה
אנחנו לא מסתירים מכם כלום. אנחנו אומרים פה הכול. הסברנו מה הקושי שלנו.
שגית אפיק
אם הכוונה היא להסדיר, שיראל - - -
דניאל רימון
אין כאן תחקור, יש כאן רצון טוב.
היו"ר משה גפני
זו יכולה להיות עצה רעה, מה שכולנו אומרים לכם, אם יש דבר שאנחנו לא יודעים. אני אגיד לכם מה יכול להיות שאנחנו לא יודעים. יכול להיות שאין לכם יכולת להביא – אתם מהבדיקות שלכם עם המומחים שלכם ועם כל מה שנלווה לעניין – אין לכם יכולת להביא את זה. ואז אתם אומרים אנחנו נשארים בלי כלום. אם אכן יש לכם את היכולת, אתם צריכים רק את הזמן כדי להגיע לפתרונות האלה, ולהערכתי, אפשר להגיע. אנחנו מציעים לכם את ההצעה הכי טובה שאפשר להציע. זה לא היה בכחול, זה לא היה בממשלה. אנחנו נותנים לכם הליך מהיר, מזורז, שאין את זה בוועדת כספים.
דניאל רימון
מקובל.
היו"ר משה גפני
אבל אם אין לכם משהו אחר, אז אני לא מציע כלום.
זהבה גלאון
אני תומכת בבקשתו של יושב-ראש הוועדה.
טמיר כהן
את מסירה את הבקשה של הרוויזיה?
זהבה גלאון
כן, אני מסירה את הבקשה של הרוויזיה.
היו"ר משה גפני
הלאה.
דניאל רימון
אני מקבלת את עצת הוועדה.
שגית אפיק
תום לב.
היו"ר משה גפני
רגע, לא, היה עוד דבר שהיא אמרה.
דניאל רימון
לא, תום לב.
שגית אפיק
תום לב נותר. המימון – היא הסירה את הסעיף.
דניאל רימון
משנים את הוראת התחילה לגבי תעודות סל - - -
שגית אפיק
בואו נעבור רגע להוראת התחילה.
היו"ר משה גפני
אבל אין לנו רגע. תעשי את זה עכשיו.
שגית אפיק
עמוד 38, אנחנו משנים – במקום חודשיים זה יהיה 90 ימים, בהתאם להחלטה שקיבלנו. יש תיקון להוראת שעה - - -
היו"ר משה גפני
הלאה, הלאה.
ענת מימון
שימו לב, באי-התחולה, בסעיף 35, יש נוסח שונה לגבי מנפיקי מוצרי המדדים. החרגנו את - - -שהיום כבר לא נמצאים ולא רלוונטיים, צמצמנו את ההחרגה. אני רק מפנה את תשומת הלב, כי זה שונה ממה שעשינו בוועדת המשנה. זהו.
שגית אפיק
עכשיו נחזור לעניין תום הלב. הציע לכם היושב-ראש שתי הצעות: או שזה יחול על כל השלושה, כל צדדי המשולש בסעיף קטן (א); או שאתם מוותרים ונשארים עם - - -
דניאל רימון
אבל הוא לא שקל את החלופה להשאיר את מה שהובא לקריאה ראשונה, קרי שמדברים רק על מי שאין לגביו הוראה בדין הכללי.
היו"ר משה גפני
זה יהיה או על כולם או על אף אחד.
דניאל רימון
בנסיבות אלה, אנחנו ניאלץ ללכת על אף אחד, על אף שאנחנו חושבים שההחלטה הזאת, יש בה סיכון רב.
היו"ר משה גפני
טוב.
יעל וייס
שיראל.
דניאל רימון
העמדה שלנו לא התקבלה, יעל.
יעל וייס-עפרון
בסדר גמור, אני רק מציעה שנוריד רק את התום לב, כי ישם חוץ מתום לב, בין המחזיקים לבין עצמם עוד קביעות - -
היו"ר משה גפני
מה למשל?
יעל וייס-עפרון
- - כמו "בדרך מקובלת, ימנעו מלנצל את כוחם לרעה" - - -
שגית אפיק
תום לב ודרך מקובלת זה ביחד. "ימנע מניצול לרעה של כוחו" – אין בעיה. אז הסעיף יהיה: "מחזיק בתעודת התחייבות יימנע מניצול לרעה של כוחו בהצבעתו באסיפה כללית של מחזיקים בתעודות התחייבות". זה הכול.
דניאל רימון
בסדר. ואין (ב). בסדר.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר 48) (תעודת התחייבות), התשע"ב-2012, בלי הסעיף שפוצל, שעליו נדון בנפרד, לפי הנוסח שהיה בוועדת המשנה, בראשות חבר הכנסת ציון פיניאן, והונח כאן, עם השינויים שהתווספו במלאת הוועדה – אתה רוצה להגיד משהו לפני ההצבעה?
נתי שילה
כן, משהו אחד. לגבי התיקון הזה של תום הלב, אבל זה נשאר שם רק כלפי הנאמן וכלפי המחזיקים בתעודות.
שגית אפיק
לא, זה נשאר רק בין המחזיקים, אין תום לב, אין דרך מקובלת - - -
היו"ר משה גפני
יש תום לב, רק זה לא כתוב פה.
שגית אפיק
- - יש "יימנע מניצול לרעה של כוחו בהצבעתו באסיפת" - - -
נתי שילה
רגע, אז איך יהיה הסעיף? סליחה.
היו"ר משה גפני
רבותי.
שגית אפיק
אני אקריא לך את הסעיף. "מחזיק בתעודת התחייבות יימנע מניצול לרעה של כוחו בהצבעתו באסיפה כללית של מחזיקים בתעודות התחייבות". זה הכול.
נתי שילה
אז יורד הנאמן.
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
הכול יורד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית?

הצבעה

בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
שגית אפיק
- - -
שיראל גוטמן-עמירה
אבל זה הסדר שלילי. מציעים משהו, אומרים פה היועצים המשפטיים, אבל זו טעות שאנחנו עושים, אז צריך להצביע עליה עוד לפני שעשינו אותה.
היו"ר משה גפני
מה?
שגית אפיק
הם רוצים להוריד את כל הסעיף.
שיראל גוטמן-עמירה
ברגע שמורידים רק את המילים "תום לב" – כי זה מה שמפריע לך – ומשאירים רק את השאר, עוד עלולים לקרוא מזה הסדר שלילי, כי למרות שאתה בא ואומר אני לא מבין איך זה שאין תום לב, עצם העובדה שבכל מקום אחר זה בא יחד ורק פה - - -
דניאל רימון
אפשר לפצל את זה יחד עם הסעיף השני של הנציגות?
שגית אפיק
לא, אי-אפשר.
דניאל רימון
למה? במילא פיצלנו מההצעה הזאת, נחשוב על זה ביחד לקראת – ומקסימום הוא לא יהיה.
שיראל גוטמן-עמירה
לא הצלחנו לחדור פה את העניין שזה רק בין המחזיקים בינם לבין עצמם, זה לא המשולש. זה לא קשור למשולש.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים להוריד את כל הסעיף?
דניאל רימון
אנחנו רוצים לפצל אותו יחד עם הדבר השני שפיצלת.
היו"ר משה גפני
לא.
דניאל רימון
מדוע לא?
היו"ר משה גפני
ככה, בגלל - - -
דניאל רימון
נחשוב ביחד אם הכול יורד או יבוא - - -
היו"ר משה גפני
אני לא צריך לחשוב, או שמוסיפים את הכול או שמורידים את הכול.
דניאל רימון
אז נוריד.
היו"ר משה גפני
להוריד את כל הסעיף?
שגית אפיק
להוריד הכול?
דניאל רימון
להוריד הכול.
שגית אפיק
להשאיר רק "יימנע מניצול לרעה" – אתם לא רוצים?
דניאל רימון
לא, תורידי את הכול.
שגית אפיק
ירד. אז צריך להצביע שוב.
היו"ר משה גפני
אבל לא עוד הפעם רוויזיה. איך אני פותר את זה בלי רוויזיה?
שגית אפיק
להכניס את "יימנע מניצול לרעה" בהצעה פה זה לא טוב לכם, שיראל?
דניאל רימון
אם זה יהיה בפרק של האסיפות?
שגית אפיק
להוסיף את "יימנע מניצול לרעה" בפרק של האסיפות. את ההוראה הזאת שכן השארנו עכשיו, להכניס את זה לאסיפות.
ענת מימון
את חושבת שאפשר?
שיראל גוטמן-עמירה
כן.
שגית אפיק
בסדר? אז בסדר. אז זה כמו שהקראנו, הימנעות מניצול לרעה של כוחו של מחזיק בהצבעה באסיפה הכללית של מחזיקים, אבל הוא לא יעמוד בתוך "סימן ב': חובת מחזיק בתעודות התחייבות", אלא הוא ייכנס לפרק האסיפות. ממילא זה מדבר על הצבעה באסיפה כללית, וזה מצומצם רק לשם.
היו"ר משה גפני
טוב. תודה רבה. אני עובר - - -
דניאל רימון
אין רוויזיה, נכון?
שגית אפיק
אין.
היו"ר משה גפני
תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח).
שגית אפיק
רק נגיד, הפיצול הוא בכפוף לאישור המליאה, ורק אחרי זה אנחנו נוכל להשתמש.
היו"ר משה גפני
בוודאי.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:55.>

קוד המקור של הנתונים