ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/06/2012

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים - הוספת חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור)

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 565>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"א בסיון התשע"ב (11 ביוני 2012), שעה 12:00
סדר היום
<1. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים - הוספת חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור)>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
>
עודד ברוק

ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

סנ"צ עופר יצחק

ראש מדור רישוי באגף מודיעין, המשרד לביטחון הפנים

מינה גנם

מנהלת האגף להכשרה מקצועית בתיירות, משרד התיירות

גבריאלה פיסמן

עו"ד, ייעוץ וחקיקה - פלילי, משרד המשפטים

ולדימיר סברדלוב

נציג מאבטחים

שמואל חן

דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן-יצחק

יהל עמית (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים - הוספת חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ
(חברה לתועלת הציבור)>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם. אני פותח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה והנושא הוא צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – הוספת חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור)
נציג המשרד לביטחון הפנים, תסביר בבקשה את הבקשה.
עודד ברוק
צהרים טובים, אדוני. החוק להסדרת הביטחון מסדיר את הגופים אשר מונחים, אם על-ידי המשטרה ואם על-ידי השב"כ, במקרה שלנו זה רק על-ידי המשטרה, בנושא הנחיה פיסית וחמושה.

קבר רשב"י הוא אחד מהאתרים הקדושים שפוקדים אותם הכי הרבה אנשים. בעקבות, בין היתר, דוח מבקר המדינה קבעה הממשלה מספר דרישות לעניין קבר רשב", וביניהן הקמת חברה שתנהל את הקבר.
היו"ר אמנון כהן
האם יש כבר חברה?
עודד ברוק
יש. יש גם את המספר שלה. המתנו עד שתהיה חברה.
היו"ר אמנון כהן
יש חברה, יש מנכ"ל?
מינה גנם
עוד אין מנכ"ל, אבל יש דירקטוריון.
היו"ר אמנון כהן
מה יכולה לעשות חברה בלי מנכ"ל?
עודד ברוק
אנחנו בטוחים שמשרד התיירות יקדם את פעילות החברה. משרד התיירות מטעם הממשלה הוא זה שהקים את החברה.
היו"ר אמנון כהן
לפני כמה זמן הוקמה החברה?
עודד ברוק
מיידית כשנודע לנו על הקמת החברה אנחנו קידמנו את נושא הנחייתה על-ידי המשטרה לעניין חוק הסדרת הביטחון.
היו"ר אמנון כהן
לא, נושא סמכות המשטרה שהיא באמת תיתן את כל מה שקורה שם. לפני ל"ג בעומר עשינו דיון מקדים וחיפשנו אז את האבא האחראי.
עודד ברוק
אז היום יש חברה והיא תהיה האבא האחראי.
מירי פרנקל-שור
עודד, איך החברה מתפקדת? את מי תנחה המשטרה? הרי אין מנכ"ל אז סביר להניח שגם אין ממונה ביטחון.
עודד ברוק
החברה מוקמת. זאת אומרת, היא נרשמה.
מירי פרנקל-שור
היא נרשמה, ראינו. היא נרשמה ויש לה מספר ויש גם בהחלטת ממשלה מי יהיה הדירקטוריון.
עודד ברוק
נכון מאוד.
מירי פרנקל-שור
שואל יושב-ראש הוועדה ואתם עונים שאין מנכ"ל.
עודד ברוק
משרד התיירות יסביר איך הם מפעילים את זה.
היו"ר אמנון כהן
נציגת משרד התיירות, מה את אומרת? האם יש כבר מיפוי?
מינה גנם
זה בתהליך. יש דירקטוריון. דירקטוריון צריך למנות ועדת איתור מתוכו כדי למצוא מנכ"ל. זה תהליך, זה לוקח כמה חודשים. אני מאמינה שתוך מספר חודשים - - -
היו"ר אמנון כהן
אז אולי נחליט את ההחלטה הזאת אחרי שיהיה לכם את המנכ"ל לפחות?
עודד ברוק
חבל, אין קשר בין שני הדברים.
מינה גנם
אני לא בטוחה ש - - -. כלומר, אני לא יודעת למה אתה חושב כך, אבל - - -
מירי פרנקל-שור
אם הוועדה מאשרת את הכללת החברה בתוספת השלישית חלה חובה למשטרה להנחות את החברה. את מי היא מנחה?
קריאה
את החברה.
מירי פרנקל-שור
מה זה "את החברה"? את מי היא מנחה? הרי באופן עקרוני החברה אמורה למנות ממונה ביטחון, והמשטרה תנחה את ממונה הביטחון, נכון?
מינה גנם
יש גוף כרגע שמנהל את הקבר ומנהל את האירוע המרכזי שסביבו כל העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
האם הגוף שייך לחברה?
מינה גנם
הוא גוף שמונה על-ידי בג"ץ.
היו"ר אמנון כהן
לא, עזבי את הגוף. כרגע הוקמה חברה, המשטרה אמונה אחרי שאנחנו מאשרים. עזבי את מה שכרגע עשינו וולונטרי בעקבות בג"ץ, בעקבות עניינים וסיפורים. זה לא כרגע. הדבר החשוב הוא שצריכה להיות חברה והיא הוקמה. עכשיו יטילו עליה כל מיני מטלות - משטרת ישראל, בצדק, כמובן. כמדינה אנחנו רוצים להסדיר את זה , אבל אין את מי.
מינה גנם
ברגע שיהיה מנכ"ל - - -
היו"ר אמנון כהן
אז ברגע שיהיה מנכ"ל נאשר את זה. למה אני צריך עכשיו לאשר?
עודד ברוק
כי אני לא חושב שיש קשר בין שני הדברים. דבר אחד, יש חברה שצריכה לנהל את העסק. דרך אגב, זה לא רק בתחום אבטחה פיסית וחמושה, זה גם בתחומים אחרים שהיא צריכה לנהל את אותו מקום. אני בטוח שמשרד התיירות ידאג שהיא תבצע את מלאכתה נאמנה הן בנושא הזה, והן בנושאים אחרים.
מירי פרנקל-שור
מה מתבקשת הוועדה לאשר? אני פשוט רוצה להבין את ההיגיון. מתבקשת הוועדה להכליל את החברה שמנהלת את קבר רשב"י בתוספת השלישית. ברגע שהיא מוספת לתוספת השלישית חלה חובה למשטרה להנחות את החברה, נכון? לדעתי, חלה גם על החברה חובה למנות ממונה ביטחון, נכון? ככה אני מבינה את הדברים.
עודד ברוק
נכון, זה חלק מהדברים שבחוק הסדרת - - -
מירי פרנקל-שור
ברגע שהחברה עובדת באופן מסודר, זאת אומרת שיש לה מנכ"ל ויש לה ממונה ביטחון, לפחות ממונה ביטחון, המשטרה יכולה להנחות את ממונה הביטחון בהתאם לאבטחה הפיסית שצריכה להיות במקום, נכון? אני פשוט רוצה להבין. ומה בעצם מתבקשת הוועדה? לאשר את הכללת החברה בתוספת השלישית. את מי תנחה את המשטרה?
מינה גנם
את מי שאחראי על האירוע שם.
מירי פרנקל-שור
מה זאת אומרת? מי אחראי על האירוע? החברה צריכה ל- - -
עודד ברוק
דבר ראשון, זה לא אירוע. זה אירועים רבים שמתקיימים במהלך כל השנה, ואירועים לא קטנים.
מירי פרנקל-שור
אירועים. את מי תנחה המשטרה בכל עניין הקשור לקבר רשב"י?
מינה גנם
את המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שהוא כרגע מנהל את - - -
מירי פרנקל-שור
אני ממש לא מבינה את ההיגיון בתהליך.
עודד ברוק
מבחינתי כמשטרת ישראל, ממשלת ישראל הנחתה שתוקם חברה והיא תעשה את הדברים האלה. החברה הוקמה, ואני צריך עכשיו להתחיל להנחות. אני עכשיו אדרוש מהם - - -
מירי פרנקל-שור
זה שהחברה הוקמה ברשם החברות זה לא אומר שהוקמה לצורך מה שמתבקשת הוועדה. אין למשטרה את מי להנחות.
עודד ברוק
אם כבר יש דירקטוריון?
מירי פרנקל-שור
המשטרה תנחה את הדירקטוריון.
עודד ברוק
לא. היא תבוא עכשיו לחברה, מבחינתי לדירקטוריון או לגוף שמנהל, ותגיד לו: נא למנות עכשיו מיידית מישהו שינהל את כל נושא הביטחון. הרי המשטרה יש לה גם זכות וטו על המינוי הזה. לאחר מכן היא תגיד: עכשיו אנחנו רוצים להנחות אותך מה אתה צריך בדיוק שיהיה במקום הזה, וכך יתחילו את כל התהליך. אם לא, אין לדבר סוף. נמתין עכשיו עד ש - - -. הרי זה לא בשליטת המשטרה, זה לא בשליטת המשרד לביטחון הפנים.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי, הבנתי. מי קורא את הצו? הם קוראים.
עודד ברוק
בבקשה.
"צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התיירות ובהסכמת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי התוספת השלישית 1. בתוספת השלישית לחוק, בסופה יבוא:

"5. חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור), מספר חברה 514763606." "
היו"ר אמנון כהן
אני חשבתי שנכון יותר היה שהחברה קודם כל תקום ושיבחרו את המנכ"ל הראוי, כל המנגנון המקצועי, קב"ט וכל מה שנלווה. אבל נראה לי שזה לא מונע, לא קשור. אפשר להתחיל לאשר את הצו הזה. אתם במיידית תגבשו, לא שלושה-ארבעה חודשים, ועדת איתור במיידית. אני רוצה שתעדכנו את הוועדה כשנבחר מישהו. תחליטו מי הכי טוב ותעברו את כל הדרגים. אנחנו מבקשים שתסיימו את זה תוך שלושים יום ושבינתיים כל הצוותים יתחילו לעבוד, ושיהיה אבא לחברה הזאת. בלי מנכ"ל הרי לדירקטוריון אין שום מעמד. המשטרה לא יכולה להגיד לדירקטוריון תעשה כך וכך, כי דירקטוריון זה דירקטוריון. אנשים באים בהתנדבות ונותנים מעצמם.
אנחנו מבקשים למנות את המנכ"ל תוך חודש ולדווח לוועדה. בינתיים אין מניעה לאשר את בקשת הצו.

הצבעה
בעד – כולם

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – הוספת חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור), אושר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מאשרים את הבקשה.

תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים