ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/06/2012

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים