ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/06/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(מתן שירותים מיוחדים)(תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
11/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 721>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"א בסיון התשע"ב (11 ביוני 2012), שעה 12:30
סדר היום
<תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
רבקה לויפר - רפרנטית ביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

פריד מחאג'נה - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרים חוצ'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלומי מור - עו"ד, המוסד לביטוח לאומי

איילת כהן-קלאוזנר - אגף מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

לימור לוריא - מנהלת אגף נכות, המוסד לביטוח לאומי

אילנה שרייבמן - סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

אופיר פינטו - מחקרי נכות ושיקום, המוסד לביטוח לאומי

זיו מגור - מנהל האגף לקידום זכויות, אלו"ט

עמוס רון - מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל

חיה קינן - יושבת-ראש ארגון נכי הפוליו

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו

משה בר - יושב-ראש עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים

דניאל גלילי - מזכיר עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים

אבנר עורקבי - יושב-ראש ארגון אהב"ה

נעמי מורביה - יושבת-ראש מטה מאבק הנכים, פורום ארגוני הנכים

שמעון יאיר - ארגון נכי ישראל

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, כ"א בסיון, 11 ביוני 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2011. שלומי מור, בבקשה.
שלומי מור
תודה, אדוני. עורך-דין שלומי מור, המוסד לביטוח לאומי. אנחנו שמחים להביא היום לאישור הוועדה את התקנות הללו ואת ההסכם שיצטרף אליהן בדיון מייד לאחר מכן, שנוסחו לאחר משא ומתן ממושך וארוך עם ארגוני הנכים ועם משרד האוצר, במסגרתו הגענו לתקנות הללו שיש בהן בשורה, ולו חלקית, לציבור הנכים.

התקנות שאנחנו מביאים כעת, אדוני, עוסקות במועד שממנו יתחיל תשלום השר"מ – השירותים המיוחדים, קצבת השירותים המיוחדים – כאשר נכון להיום, על-פי החוק ועל-פי התקנות, התשלום הזה מתחיל מהיום ה-90 לתאריך הקובע או למועד שבו התחילה נכותו של הנכה.

הסתבר שישנם נכים שלצערנו זקוקים לשירות הזה או לתוספת הכספית הזאת באופן מיידי כיוון שמצבם הוא קשה מאוד, ולכן להמתין 90 ימים נראה היה לא במקומו. על-פי התיקון המוצע היום, אנחנו מבקשים להקדים את התשלום הזה ליום ה-31, זאת אומרת הקדמה של חודשיים ימים.
התנאי לכך הוא שהוועדה הרפואית שבוחנת את הנכה קובעת שההיזקקות לאותם שירותים רפואיים מיוחדים – הבחינה של הצורך שלו בסיוע – הינה לפרק זמן של שישה חודשים רצופים. הבחינה יכולה להיות או לעבר, זאת אומרת עד שהוא הגיע לוועדה היו שישה חודשים רצופים שהוא נזקק בהם לשירות הזה, או מאותו מועד ואילך.
היו"ר חיים כץ
ואז הוא לא יכול לקבל תוך 30 יום.
שלומי מור
לעתים אנשים מגישים את התביעה באיחור – הם ממתינים, מצבם לא מאפשר להם – ואז לוקח להם זמן, או אם הוא הגיש את זה מייד והוועדה סבורה שמאותו יום ואילך ישנה זכאות רצופה לשישה חודשים, גם אז הוא יהיה זכאי. אין צורך שזה יתמלא בפועל. גם אם היא החליטה שזה לעתיד יתקיים, תהיה הזכאות הזאת.
זה עיקר התיקון הזה. אנחנו מבקשים שהוא ייכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, אלא שהתשלומים ייעשו שישה חודשים לאחר מכן כיוון שזה דורש היערכות מחשובית רצינית.
היו"ר חיים כץ
למה כל כך הרבה זמן?
אילנה שרייבמן
התחולה תהיה מייד מה-1 בחודש שלאחר פרסומו אבל מערכת המחשבים של המוסד לביטוח לאומי לא ערוכה.
היו"ר חיים כץ
למה אתה לא יודע לעשות את זה ב-1 בספטמבר, שזה יהיה לחגים?
אילנה שרייבמן
אפשר לענות?
היו"ר חיים כץ
כן, ותגידי לי שאת יכולה.
אילנה שרייבמן
אילנה שרייבמן, סמנכ"ל גמלאות. אדוני יודע שלפני שבוע אישרנו את התקנות של ילד נכה.
היו"ר חיים כץ
היום המנכ"ל שלכם יהיה אצלי, אני אגיד לו שיביא לכם עוד כמה עובדים.
אילנה שרייבמן
מצוין, אבל הבעיה הכי חמורה שלנו זה מערכת המחשב. גם התיקונים של ילד נכה, גם התיקונים של פוליו לאלה שהאירוע קרה להם בחוץ-לארץ וגם שני התיקונים האלה, זה הכול על אותה מערכת. את כל החשבונות שעשינו - כי ידענו שזאת תהיה השאלה הראשונה - אנחנו לא מצליחים לעשות כי יש גם חופשות קיץ, יש גם חגים, ואנחנו מאוד מאוד מבקשים.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא עובדים משמרת שנייה?
אילנה שרייבמן
עובדים שעות נוספת.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא עובדים משמרות?
אילנה שרייבמן
אין אצלנו משמרות.
היו"ר חיים כץ
למה, אם אתם לא מספיקים?
אילנה שרייבמן
זה לא עניין של מספיקים. זה עניין של צוותים של העובדים המקצועיים מול הצוותים של מינהל המחשוב. כל האנשים האלה עובדים כל הזמן, כולל שעות נוספות, כולל מבחני קבלה במוצאי-שבת.
היו"ר חיים כץ
מה זה מבחני קבלה במוצאי-שבת?
אילנה שרייבמן
כשאתה עושה פיתוח במערכת ואתה מתקן אותה, אתה עושה מבחני קבלה כדי לראות שלא שגית, שזה בסדר ואתה יכול לרדת לייצור. זה מאוד מאוד חשוב כי אחר כך אנחנו נתקלים בטעויות – או שאנשים לא מקבלים מה שהם זכאים לקבל או שהם מקבלים סכומים לא נכונים. מאוד חשוב לבצע מבחני קבלה אחרי שעושים את האפיון.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שלקחתם מקדם רחוק מדי, חצי שנה.
אילנה שרייבמן
בחיי שלא.
היו"ר חיים כץ
אל תגידי לי בחיי. אנחנו ניתן לכם ארבעה חודשים, תסתדרו עם זה.
אילנה שרייבמן
לא מספיק.
היו"ר חיים כץ
תסתדרו עם זה. 1 באוקטובר, תסתדרי עם זה.
אילנה שרייבמן
אנחנו לא נספיק. כשהיה לנו את התשלום החד-פעמי לילדים הנכים, באמת עשינו אפילו עבודה ידנית כדי שהתשלומים יהיו לפני חג הפסח. אנחנו באמת עושים את מלוא המאמץ, אני מאוד מבקשת להתחשב בנו, פשוט אי-אפשר. הפיתוחים האלה לוקחים זמן, מה לעשות. אני באמת לא לוקחת מקדם ביטחון.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להגיד לך, אני מגיע ממפעל יצרני. גילוי נאות – אני בא מהתעשייה האווירית, ובתעשייה האווירית אנחנו חיים על הלקוחות, ואם לא נעמוד ביעדים, גם נשלם קנסות וגם לא יהיו לנו לקוחות. אנחנו יודעים מה זה לעמוד ביעדים ובלוחות זמנים, ואם אני מקדים בחודש – אני מקבל עוד עבודה, ואתם צריכים לעבוד כדי לרצות את הלקוחות. אוי ואבוי ללקוחות, אבל אתם צריכים לתת להם את הכסף כמה שיותר מוקדם משום שהאוכלוסיות האלה הן אוכלוסיות שצריכות את הכסף.
אתם צריכים להתאמץ. אתם מתאמצים אבל צריך להתאמץ עוד קצת.
אילנה שרייבמן
אם יורשה לי להשיב, שני דברים אני רוצה להגיד. אל"ף, אנחנו מאוד מודעים לנושא הזה אבל מדובר במערכת מאוד מאוד ישנה משנות ה-70', מאוד מאוד בעייתית, שמאוד קשה לפעול עליה. זה דבר אחד.

הדבר השני – צפוי לנו עוד מעט דיון בתיקון שני שבו מדובר בתשלום חד-פעמי, ואותו כן נוכל לעשות תוך ארבעה חודשים. אם אפשר את התיקון הנוכחי להאריך לסוף השנה כי אנחנו באמת לא נספיק. כשמציבים יעד, אנחנו מאוד מאוד לוחצים את עצמנו.
היו"ר חיים כץ
ולמה לדיון הבא? אנחנו עכשיו כבר בדיון הבא. למה התיקון החד-פעמי צריך להיות ארבעה חודשים? למה לא הרצת מחשב ולהביא את זה מייד? אנחנו כבר בדיון הבא – אם האנשים ידועים והנתונים ידועים – למה צריך ארבעה חודשים?
אילנה שרייבמן
קודם כול, נשתדל לעשות את התשלום החד-פעמי אפילו לפני תום ארבעה חודשים כי באמת אנחנו רוצים לשלם כמה שיותר מהר.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים עובדים אצלכם בביטוח הלאומי סביב מערכת התשלומים?
אילנה שרייבמן
בכלל בביטוח לאומי?
היו"ר חיים כץ
סביב התשלומים של הפעלת המחשב.
אילנה שרייבמן
באגף נכות כללית עובדים על זה 15 עובדים, הם מחולקים לצוותים שונים – אנחנו נגייס את כולם לצורך העניין הזה. כבר עשינו תוכנית עבודה, באמת כולם מגויסים לעניין הזה, אבל צריך לזכור גם את התיקונים של הילד הנכה. אנחנו לא יכולים לעבוד במקביל, יש דברים שאפשר לעבוד עליהם רק בטור. אנחנו עושים זאת ממש מתוך מודעות, לא הייתי כל כך מבקשת - אילו זה היה אפשרי, אנחנו הראשונים שהיינו רוצים לעשות את זה, אין לנו שום סיבה להתעכב. זה לא שאנחנו מתעצלים או רוצים לנוח.
היו"ר חיים כץ
את יודעת, כשעובדים בטור בחשמל זה מסוכן. נשרפת מנורה אחת – כל המערכת עומדת. אם את עובדת במקביל, הלכה מנורה, הכול עוד עובד.
אילנה שרייבמן
אבל אני אופטימית כי מפתחים מערכת חדשה לנכות כללית, להבא התיקונים יהיו יותר פשוטים.
היו"ר חיים כץ
אני לא חושב שאתם צריכים חצי שנה.
אילנה שרייבמן
אנחנו ננסה להקדים אבל אנחנו לא רוצים לאחר מועד שהוחלט עליו. אנחנו נעשה את המירב כדי שזה יהיה קודם, אבל אנחנו צריכים שזה יהיה ריאלי.
היו"ר חיים כץ
כמה הכי מהר שאתם יודעים לבצע את זה?
אילנה שרייבמן
אנחנו כן יודעים, אבל באמת אני מבקשת התחשבות כי יש לנו המון תיקונים, וכולם נפלו על אותו אגף, על אותה מערכת. היא בעייתית מאוד. גם בתיקונים יותר פשוטים אנחנו מגלים המון המון בעיות.
היו"ר חיים כץ
אתם עובדים טובים, הכול בסדר. כמה הכי מהר אתם יודעים לעשות?
אילנה שרייבמן
חמישה חודשים, בסדר. אני לא יכולה לא להיעתר.
היו"ר חיים כץ
טוב. אנחנו נקריא את התקנות.
שמרית גיטלין שקד
"תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2011
תיקון תקנה 11

(1) בתקנה 11(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978, האמור בסיפה החל במלים "כי נתקיימו במבוטח" יסומן ב-"(1)" ואחריו יבוא –
"(2) כי מבוטח, שמתקיימים בו התנאים המפורטים להלן, אינו זכאי לקצבה רק בשל כך שטרם

חלפו 90 ימים כאמור בתקנת משנה (א), תשולם לו הקצבה בעד היום ה-31 ואילך:

(1) נקבעה לו נכות רפואית לפי סעיף 208 לחוק בשיעור של 75% לפחות;
(2) הוא תלוי בעזרת הזולת, כאמור בתקנה 3(א), (ב) או (ג), למשך תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות;
(3) הוא אינו זכאי לגמלה על פי הוראות תקנה 5(ד) לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע-2010 בעד התקופה שמהיום ה-31 כאמור".
תחילה ותחולה
(2)(א) תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על מי

שהגיש תביעתו לקצבת שירותים מיוחדים ביום התחילה או לאחריו.

(ב) תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה ישולמו בתום חמישה חודשים מיום התחילה, בעד התקופה

שמיום התחילה ועד מועד התשלום."
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד אישור התקנות? רצית להתייחס?
עמוס רון
עמוס רון, מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל. קודם כול, אני מברך את הביטוח הלאומי על ההסכמה והיוזמה הזאת, אבל אני רוצה לומר לך, אדוני - אם אתה נפגש עם מנכ"ל הביטוח הלאומי, אמור לו בבקשה שמערכת המחשב של המוסד הזה לא יכולה להמשיך להתנהל כך.
מה ששמעת כאן כרגע זה רק קצה הקרחון. מי שמעסיקים, וגם אנשים שנזקקים לשירותים שהם שירותים ממוחשבים, נתקלים במערכת שנראית באמת כמו מערכת משנות ה-70', ולא צריך חקיקה כדי לשדרג את המערכת של הביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר מערכת משנות ה-70'?
עמוס רון
זה מה שנאמר פה כרגע.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה מכיר מערכת משנות ה-70'? אם בשנות ה-70' היה צריך מחשב שמטפל בכל כך הרבה נושאים, כל הבניין של הביטוח הלאומי לא היה יכול להכיל את המחשב עצמו. רק את המחשב, מבחינה פיזית המחשב לא היה נכנס.
עמוס רון
כנראה שהקטינו את המחשב, השאירו את כל התחלואים של התוכנה ועשו עליה טלאי על טלאי כדי לפתור כל מיני בעיות, ואני מניח שגם מה שהולכים לעשות עכשיו זה מעשה טלאים. אז נכון, זה לא נושא הדיון כאן אבל אני אומר שוב – אם כבר מגיעים לדיון כזה, אנא דבר איתו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. בבקשה.
אבנר עורקבי
עורקבי אבנר, יושב-ראש ארגון אהב"ה, אחד מיושבי הפורום. ישנן כאן התקנות, הכול טוב ויפה, לפי מה שסוכם אתנו, פורום הנכים בישראל.

אני שואל שאלה. כפי שסוכם, הרי ישנן תוספות לקצבת השר"מ, לנכים בוגרים.
לימור לוריא
כן. החד-פעמי.
אבנר עורקבי
הרי אנחנו הבהרנו שאנחנו לא יכולים להחזיק מעמד עם הסכומים.
אילנה שרייבמן
זה הנושא בדיון הבא.
היו"ר חיים כץ
סליחה, אתה מפריע לקדם את הדיונים. יש כאן דיון אחרי דיון.
אבנר עורקבי
חשבתי לעשות את זה במקביל, לא בטור.
היו"ר חיים כץ
אין דבר כזה. גברתי, בבקשה.
נעמי מורביה
נעמי מורביה, יושבת-ראש מטה מאבק הנכים, מראשי פורום ארגוני הנכים שנוכחים כאן. אני רוצה לברך לפרוטוקול את אנשי המוסד לביטוח לאומי על המשא ומתן שנוהל איתם. הם נלחמו נגדנו בחירוף נפש.
היו"ר חיים כץ
לכן את מברכת אותם.
נעמי מורביה
אני מברכת אותם כי באיזשהו מקום הם עושים את תפקידם, הם לא באים מטעם עצמם, זה לא הכיס הפרטי. אני מניחה שאם לא, הדברים היו נראים אחרת.
בכל זאת, במסגרת כל מה שתחמו אותם, הם באמת השתדלו ובאו לקראתנו, אני רוצה להודות להם ולומר שיהיה לנו ממש כיף להמשיך את המשא ומתן מהנקודה שבה הפסקנו אותו כי יש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד, ירים את ידו.
הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2011, נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה, אישרו. הוועדה אישרה את התקנות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים