ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/06/2012

הסכם בדבר תשלום תוספת חד פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
11/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 722>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"א בסיון התשע"ב (11 ביוני 2012), שעה 13:00
סדר היום
<הסכם בדבר תשלום תוספת חד-פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
רבקה לויפר - רפרנטית ביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

פריד מחאג'נה - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרה זילברשטיין-היפש
- המשרד לאזרחים ותיקים


אפרים חוצ'ה - סגן מנהל אגף השיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלומי מור - עו"ד, המוסד לביטוח לאומי

איילת כהן-קלאוזנר - אגף מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

לימור לוריא - מנהלת אגף נכות, המוסד לביטוח לאומי

אילנה שרייבמן - סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

אופיר פינטו - מחקרי נכות ושיקום, המוסד לביטוח לאומי

זיו מגור - מנהל האגף לקידום זכויות, אלו"ט

עמוס רון - מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל

חיה קינן - יושבת-ראש ארגון נכי הפוליו

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו

משה בר - יושב-ראש עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים

דניאל גלילי - מזכיר עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים

אבנר עורקבי - יושב-ראש ארגון אהב"ה

נעמי מורביה - יושבת-ראש מטה מאבק הנכים, פורום ארגוני הנכים

שמעון יאיר - ארגון נכי ישראל

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הסכם בדבר תשלום תוספת חד-פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני, כ"א בסיון, 11 ביוני 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הסכם בדבר תשלום תוספת חד-פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת.
בניגוד לדיון על התקנות, הפעם אתם רק צריכים להודיע, לעדכן אותנו. לפני שנעבור לתקנות, כתבת לנו פה בסעיף 4: "התוספת החד-פעמית כאמור בסעיף 3 תשולם בתום שישה חודשים מיום פרסומו של הסכם זה".
אני מבין שהתוספת תשולם בתום ארבעה חודשים, נכון? אנחנו מורידים את השישה חודשים וקובעים ארבעה חודשים.
אילנה שרייבמן
כן.
היו"ר חיים כץ
הנה, הקדמנו ודיברנו על כך בדיון הקודם.
אבנר עורקבי
זה לחגים.
היו"ר חיים כץ
לא, זה אחרי החגים. אנחנו נדבר עם מנכ"ל הביטוח הלאומי על כל המחשוב, כמו שנאמר פה. מאחר שאתם צריכים רק לדווח לנו, בבקשה.
שלומי מור
עורך-דין שלומי מור, המוסד לביטוח לאומי. בעקבות משא ומתן שהתנהל מול פורום הנכים וארגוני הנכים, הגענו, בין היתר, להטבה שעניינה תשלום סכום חד-פעמי שהוא מעין פיצוי בגין ההפרש שבין עליית שכר המינימום בשנת 2011 לבין שחיקה או אי-עלייה של קצבת השר"מ – שירותים מיוחדים – וזאת כיוון שבמהותה, קצבת השר"מ נועדה לסייע לאדם לרכוש שירותים שיסייעו לו. הבסיס הרעיוני אומר שהתשלום הוא בדרך כלל בגובה שכר המינימום, שכר המינימום עלה, הם נדרשו לשלם יותר אבל הקצבה שלהם נותרה בשיעורה.
לכן, מה שמובא הנה הוא תשלום בשיעור של 31.8% משיעור הקצבה, וזאת על מנת שהיחס בין הסכומים יישאר שווה. הוא מביא לידי ביטוי את העלייה בשכר המינימום בשנת 2011, כאשר הסכומים שמדובר בהם הם כאמור נגזרת של סכום הקצבה. אנחנו מדברים על מי שזכאי לקצבה בשיעור של 50%, בתוספת של 337 שקלים; מי שזכאי לקצבה בשיעור של 105%, על תוספת חד-פעמית בשיעור של 707 שקלים; ומי שזכאי לקצבה בשיעור של 175%, על תוספת בשיעור של 1,179 שקלים.
היו"ר חיים כץ
ארגון הנכים.
נעמי מורביה
נעמי מורביה, פורום ארגוני הנכים. יש לי כאן את ההסכמות הבסיסיות של המוסד לביטוח לאומי, וזה ממש לא מה שכתוב ולא מה שהוצע.
היו"ר חיים כץ
תבדקי טוב טוב.
נעמי מורביה
הוצע שישולם פיצוי בגין העלייה בשכר המינימום, מתן פיצוי בשתי פעימות בהתאם להעלאת שכר המינימום לתקופה שבין יולי 2011 לדצמבר 2011; בינואר 2012 הקצבה היתה אמורה להיות מעודכנת והיא לא עודכנה, וייבחן הצורך בהמשך מתן פיצוי קטן יותר, אבל לצערנו הרב אנחנו יודעים ששכר המינימום בכל זאת עלה – גם בפעימה השנייה – אנחנו לא קיבלנו את הפיצוי על העלייה של הפעימה הראשונה. אנשים בפועל משלמים היום על-פי חוק, כי הפכנו למעסיקים – אנחנו משלמים לעובדים הזרים על-פי חוק שכר מינימום אבל אנחנו לא קיבלנו שום פיצוי. בשום מקום כאן לא מדובר על פיצוי חד-פעמי – יש לי את החומר, אני יכולה להעביר לך, אלה ההסכמות של המוסד לביטוח לאומי.
אבנר עורקבי
לא מדובר על פיצוי חד-פעמי. זה עבר את אישורו של ראש הממשלה.
היו"ר חיים כץ
גברתי, בבקשה.
אילנה שרייבמן
אילנה שרייבמן, סמנכ"ל גמלאות, ביטוח לאומי. ההסכם עם הנכים, היתה לו מסגרת תקציבית, ובמסגרת ההסכם הזה היו כמה וכמה נושאים, כל אחד מהם תוקצב בכסף.
היו"ר חיים כץ
מה זה מעניין אותם?
אילנה שרייבמן
לא, אני רוצה להזכיר להם.
היו"ר חיים כץ
אתם סיכמתם איתם מספרים אחרים?
אילנה שרייבמן
סיכמנו איתם שזה יהיה פיצוי חד-פעמי.
נעמי מורביה
לא.
היו"ר חיים כץ
סיכמתם איתם שזה יהיה פיצוי חד-פעמי, באיזה מספרים?
לימור לוריא
בשיעור של 1.8% מהקצבה.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
לימור לוריא
לימור לוריא, ביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
זאת שדיברה לפנייך לא מכירה את הנושא?
אילנה שרייבמן
מכירה.
היו"ר חיים כץ
אז למה היא צריכה להתערב לך בדברים?
אילנה שרייבמן
זה מרוב מוטיבציה.
היו"ר חיים כץ
לאט-לאט. השאלה הגדולה, אם אלה המספרים שסיכמתם.
אילנה שרייבמן
כן.
היו"ר חיים כץ
אז הם לא יודעים מה הם מדברים.
אילנה שרייבמן
לא אמרתי שהם לא יודעים מה הם מדברים. אולי יש אי-הבנה, אבל אלה המספרים שעליהם סוכם ואלה המספרים שעליהם גם האוצר נתן את ברכתו.
היו"ר חיים כץ
עזבי את האוצר, האוצר לא מעניין אותי לצורך העניין פה.
נעמי מורביה
זה היה בתוך ה-200 מיליון.
היו"ר חיים כץ
המספרים שסיכמתם.
נעמי מורביה
כן, יש לי אותם כאן, אני יכולה להעביר לכבודו. זה הסיכום של המוסד לביטוח לאומי מה-26 בספטמבר 2011.
דורון יהודה
זה גם לא חד-פעמי.
קריאה
- - -
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה, אבל הם סיכמו מספרים.
שמעון יאיר
ואז התברר שהם בכלל מתכוונים לחד-פעמי, אך בדיעבד.
דורון יהודה
התוספת היתה אמורה להיות 190 שקלים.
נעמי מורביה
זה נמצא בעמוד 2. אם היה נחתם הסכם בצורה מכובדת, לא היינו מגיעים למצב הזה, אבל לא נחתם כלום.
היו"ר חיים כץ
אני פונה אלייך מהביטוח הלאומי – מה שהם טוענים, פיצוי בגין עלייה בשכר המינימום למי שיש לו 55% - 50 שקלים;
אילנה שרייבמן
כן.
היו"ר חיים כץ
למי שיש לו 105% - 117 שקלים, ומי שיש לו 175% - 194 שקלים.
דורון יהודה
בדיוק.
שמעון יאיר
קבוע.
דורון יהודה
זה מה שסוכם. זה לא חד-פעמי.
אבנר עורקבי
לא חד-פעמי.
שמעון יאיר
כל חודש.
אילנה שרייבמן
ההסכם הזה גובש לפני למעלה משנה. הסכומים בינתיים התעדכנו והם אחרים, הם הרבה יותר גבוהים.
היו"ר חיים כץ
הם מבינים שזה שוטף.
אילנה שרייבמן
בשום שלב לא דובר על שוטף. העלות היא עצומה.
נעמי מורביה
זה היה בתוך ה-200 מיליון.
אילנה שרייבמן
אם אנחנו מדברים על 20 מיליון שקלים כפיצוי חד-פעמי, אם אנחנו מכפילים את זה ב-12, אנחנו מדברים פה על פיצוי של מאתיים ומשהו מיליון שקלים לשנה.
שמעון יאיר
את לא נותנת את החד-פעמי כל חודש.
אילנה שרייבמן
החד-פעמי הוא חד-פעמי.
היו"ר חיים כץ
סליחה, או שאני לא מבין או שאני לא יודע. זה לא צריך להיות מסובך מדי, העניינים האלה. באתם והגדרתם מסגרת תקציבית, ישבתם מול הנכים.

הם הבינו – כפי שנראה לי – שהם הולכים לקבל תוספת באחוזים מדי חודש בחודשו. אתם באים ואומרים – אתם מקבלים מענק חד-פעמי. יהיה נכה שיקבל 200 שקלים – מעודכן מאז – 60 שקלים, חד-פעמי. זה מה שאתם מתכוונים?
אילנה שרייבמן
כן. אמרנו עוד יותר מזה – שאנחנו מתכוונים לתת את הפיצוי הזה לכל הנכים שהיו בקובץ נכות בחודש יולי 2011, כשהתשלום מתבצע חצי שנה לאחר מכן.
היו"ר חיים כץ
מה שאני מבקש מכם – תחזרו לדיונים איתם, לפחות שתבואו מתוך נקודה אחת, שכל אחד מבין על מה מדובר, אחר כך תבואו לכאן.

זה נכון שאלה לא תקנות שאני צריך לאשר אותן, ואתם צריכים להביא זאת רק לידיעתי. על פניו, מאחר שאני מכיר גם אתכם וגם את הנכים, לא נראה לי סביר שכך מתנהלים דיונים – לא שיש לי מושג איך הם התנהלו אבל ודאי היתה יותר מפגישה אחת.
קריאה
כן.
נעמי מורביה
שנה וחצי.
דורון יהודה
מתועד.
היו"ר חיים כץ
יותר מפגישה אחת, כשהצדדים במשך פרק זמן ארוך כזה לא מבינים על מה מדובר.
אבנר עורקבי
הכול מתועד.
היו"ר חיים כץ
לא נראה לי שהם לא מבינים על מה מדובר. יכול מאוד להיות שהם משתמשים בכיסאות גלגלים, אבל הראש עובד.
אילנה שרייבמן
אין ספק, אבל ברור לגמרי שהמסגרת התקציבית היא פי-12.
היו"ר חיים כץ
אבל הם לא ידעו את זה שנה וחצי? שנה וחצי מנהלים משא ומתן על 60 שקלים חד-פעמי?
אילנה שרייבמן
לא, היתה שורה שלמה של סעיפים.
היו"ר חיים כץ
מה שמגיע אלי עכשיו - - -
אילנה שרייבמן
זה חלק מזערי מההסכם שהיה איתם ומהדיונים שהיו איתם.
דורון יהודה
אבל החוזה נמצא אצל כבודו.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
דורון יהודה
דורון יהודה, ארגון נכי הפוליו.
היו"ר חיים כץ
אתה ביקשת רשות דיבור? לא ביקשת, נכון? בשביל מה אתה מדבר?
עמוס רון
כל מי שמבקש גם לא מדבר.
היו"ר חיים כץ
לאט-לאט. קודם ביקשת, קיבלת.
עמוס רון
זה היה דיון קודם.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אם הייתי צריך לאשר את זה, זו היתה אופרה אחרת. בכל אופן, במתכונת המסודרת- שאתם צריכים לבוא לכאן להתייעצות – אני רואה שאתם עדיין לא בשלים לבוא להתייעצות משום שיש מחלוקות גדולות מדי על הסכומים ועל המענקים.

לפני שאגיד משהו, אם רצית להתייחס, בבקשה.
עמוס רון
תודה רבה. עמוס רון, מנכ"ל ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל. אני רוצה לדבר על הרעיון שבכלל מביאים לכאן הסכם שאורך כפי ששמענו שנה וחצי, ולא ברור מה הוא אומר.

אני חושב שבמקרה של שר"מ, כשברור שהתשלום הוא תלוי-שכר מינימום ואי-אפשר פחות מזה, יש צורך להצמיד באופן אוטומטי במסגרת חוק הביטוח הלאומי את התשלום בעבור שר"מ לשכר המינימום ולא להשאיר את זה ל"מסחרה" שהאוצר יודע טוב מאוד איך להפעיל את הביטוח הלאומי כך שהוא ישלם כמה שפחות.

הנכים צריכים להיגרר גם לביטוח הלאומי ואחר כך גם לכאן, ויחזרו לפה שוב כנראה לדיון נוסף. אני חושב שכל העניין הזה לא הגיוני, אדוני, וטוב תעשה הוועדה אם היא תיזום תיקון מהותי בחוק הביטוח הלאומי שמאפשר הצמדה אוטומטית, שייתר את ההתבזות הזאת ואת הדיון הזה על הסכם שאם תסתכלו אפילו מי אמורים להיות חתומים עליו, הם כבר לא רלוונטיים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. כמו שנאמר, ההתייעצות לא מוצתה. תחזרו לשולחן הדיונים שלכם, תנסו לראות איפה אתם מתקרבים, מה המחלוקות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:15.>

קוד המקור של הנתונים