ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/06/2012

רדיו קול ישראל ברוסית

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
25
ועדת החינוך, התרבות והספורט
11/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 640>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"א בסיון התשע"ב (11 ביוני 2012), שעה 11:30
סדר היום
<רדיו קול ישראל ברוסית>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
זאב אלקין

עינת וילף
מרינה סולודקין
מוזמנים
>
מיקי מירו - מנהל קול ישראל, רשות השידור

חיה בראל - מנהלת רק"ע, רשות השידור

מודי בן צבי - מנהל תקציבים, רשות השידור
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשם פרלמנטרי
קובי סימן טוב
<רדיו קול ישראל ברוסית>
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים בסדר היום. הנושא הוא: רדיו קול ישראל ברוסית. אני, קודם-כל, רוצה לשמוע, בעקבות חוק רשות השידור שאושר במושב האחרון, לפני הפגרה, בו הכנסת "צבעה" את תקציב רדיו קול ישראל ברוסית ובאמהרית: ברוסית זה שמונה מיליון שקל תקציב "צבוע", ובאמהרית, לדעתי זה - - -
מיקי מירו
1.6.
היו"ר אלכס מילר
1.6. ולפי מה שאנחנו שומעים, שאמנם החוק אושר, אבל - -
מרינה סולודקין
הכסף לא הגיע.
היו"ר אלכס מילר
- - רדיו קול ישראל לא מתנהל לפי תקציב של שמונה מיליון שקל, אלא לפי המנגנון הישן. וצריך לקבל הבהרות מה קורה בתוך העניין הזה כי זה קצת נראה מוזר, שבסופו של דבר המחוקק מאשר משהו - - -
מיקי מירו
אתה תופתע, חבר הכנסת מילר, מהנתונים שדווקא ישמחו אותך.
היו"ר אלכס מילר
כן? לפני שבוע קיבלתי כל מיני הערות - - -
מיקי מירו
זה פשוט נבע מטעות, אנשים לא ידעו. ומר מודי בן-צבי, מאגף הכלכלה שלנו, של רשות השידור - -
היו"ר אלכס מילר
אז אם תוכלו להבהיר לנו את הסוגיה הזאת, אני אשמח. בבקשה.
מיקי מירו
- - הוא יציג את הנתונים, והם הנתונים המדויקים.
מודי בן צבי
התקציב שמיועד לשנה הזאת הוא 13.3 מיליון שקל לכל הרשת. כך שבכל מקרה אנחנו עומדים בהנחיות של החוק.
היו"ר אלכס מילר
לא, אבל החוק "צבע" כסף. יש הבדל בין - - -
מיקי מירו
יש פה יותר.
מודי בן צבי
התקציב "הצבוע".
היו"ר אלכס מילר
אבל חוץ מרוסית ואמהרית יש לכם עוד שפות שאתם עושים - - -
מיקי מירו
600,000 שקל.
יהודית גידלי
מה 600,000 שקל?
מיקי מירו
תעשה חשבון: שמונה מיליון שקל, ועוד 1.6 מיליון שקל, ועוד 600,000 שקל – זה מה שאנחנו צריכים להוציא, כולל הכסף ה"צבוע". ובפועל, אנחנו משלמים 13.3 מיליון שקל. זאת אומרת, יש עודף של הקצבה לרשת הזאת מתוך התפיסה שזה חשוב.
יהודית גידלי
של שני מיליון שקל.
מיקי מירו
הרבה יותר – עוד שלושה מיליון שקל. אנחנו משקיעים הרבה יותר ממה שנדרשנו.
היו"ר אלכס מילר
אבל השאלה היא במה אתם משקיעים?
מיקי מירו
ברשת – ברוסית, - - -
היו"ר אלכס מילר
השנה היה קיצוץ בתקנים, או שהיתה תוספת של תקנים?
מודי בן צבי
לא היה שום קיצוץ.
מיקי מירו
שום קיצוץ לא היה. להיפך, עוד הוספנו. עכשיו קיבלנו עוד כתב.

תיכף תבוא גם הגברת חיה בראל.
היו"ר אלכס מילר
יש לכם תקציב כתוב לסכום שאושר על-ידי המחוקק, או שזה גמיש?
מודי בן צבי
התקציב לא גמיש. אין מונח כזה תקציב גמיש. מה שקורה הוא שאין השנה, עדיין, תקציב לרשות השידור. עדיין לא אושר התקציב לרשות השידור.
מיקי מירו
בכלל.
יהודית גידלי
לשנת 2012.
מיקי מירו
כן.
מודי בן צבי
ולכן, אנחנו – על-פי החוק – עובדים על-פי שיטה של אחד חלקי 12, מהסכום הנמוך מבין שני תקציבים: תקציב 2011, ותקציב 2012. הנמוך מבין שניהם. בכל מקרה, אנחנו עובדים על-פי אחד חלקי 12 מסכום של 13.3 מיליון שקל. אז ככה שלא נראית לי איזושהי בעיה. לפי דעתי, אנחנו עומדים בדרישות של המחוקק.
היו"ר אלכס מילר
אוקיי. עכשיו אתם מכינים תקציב לשנת 2013.
מודי בן צבי
תקציב 2012 עדיין לא אושר. עדיין לא התחלנו להכין את תקציב 2013, כי עדיין תקציב 2012 לא אושר.
היו"ר אלכס מילר
אבל בספר התקציבים של רשות השידור צריך להיות סעיף נפרד - -
מודי בן צבי
יש.
היו"ר אלכס מילר
- - לרדיו קול ישראל ברוסית, ולרדיו קול ישראל באמהרית. זו תקנה נפרדת שאנחנו יצרנו בעת החוק, ויש שם סכום של שמונה מיליון שקל. זה צריך להיות נפרד. אתם מבינים את זה.
מודי בן צבי
רשת רק"ע כולה - -
מיקי מירו
הכסף הזה נמצא.
מודי בן צבי
- - מתוקצבת ב-13.3 מיליון שקל.
היו"ר אלכס מילר
עם איזה סכום - - -
מיקי מירו
זה הרבה יותר כסף.
היו"ר אלכס מילר
זה כסף שנמצא באוויר. עם איזה סכום - - -
מיקי מירו
לא, לא באוויר. אני אסביר לך שוב, חבר הכנסת מילר. אתה צריך להבין.
מרינה סולודקין
תסביר לנו אם אתם קונים את המשדרים החדשים.
היו"ר אלכס מילר
רגע, זה לא קשור.
מרינה סולודקין
- - - הוא רוצה להסביר את מה שאנחנו מבינים. אני רוצה לשמוע אם - - -
היו"ר אלכס מילר
זה לא בסיס התקציב. כרגע יש בסיס לתקציב, שאושר על-ידי המחוקק בסך של שמונה מיליון שקל, אוקיי? יש כמות של אנשים שעובדים שם, שזה לפי התקנים שאושרו בעבר. זה דבר ראשון. אני חושב שרוב התקציב של קול ישראל – קרוב לשבעה ומשהו מיליון שקל – זה התקנים.
שאלה: עם איזה תקציב עובד היום מנהל קול ישראל? מה התקציב שיש לרשותו לשנת עבודה? כמה אתם מבחינתו יושבים בעניין של התקציב?

יש מנכ"ל לרדיו רק"ע, נכון?
מיקי מירו
כן.
היו"ר אלכס מילר
עם איזה תקציב הוא עובד?
מיקי מירו
היא מגיעה בתוך שנייה. היא תקועה בכניסה.

יש מנהלת לרדיו רק"ע.
היו"ר אלכס מילר
מנהלת רק"ע כללית. ויש מנכ"ל לכל רדיו, נכון?
מיקי מירו
לא.
היו"ר אלכס מילר
יש מנכ"ל לרדיו רק"ע, לא? היה לכם מכרז לפני כמה שבועות.
מיקי מירו
יש מנהלת ששמה חיה בראל.
היו"ר אלכס מילר
שהיא של כל השפות הזרות.
מיקי מירו
כן. ויש את דב, שהוא מנהל השידורים ברוסית.
היו"ר אלכס מילר
יפה. מה התקציב היום, שהוא יודע שהוא עובד איתו? לפי איזה מנגנון זה עובד? בחוק כתוב שהוא צריך לקבל שמונה מיליון שקל לעבודה בחוק של רדיו קול ישראל. הרוסית מקבלת שמונה מיליון שקל. עם איזה תקציב הוא עובד?
מיקי מירו
אל"ף, השמונה האלה נמצאים, וזה מה שאמרתי. ויש יותר כסף בדיוק למטרות האלה של הרחבת הפעילות. זה מה שניסיתי להגיד לך. יש שמונה מיליון שקל לרוסית. עוד 1.6 מיליון שקל לאמהרית. עוד 600,000 שקל לשפות האחרות. לכמה הגענו?
יהודית גידלי
10.2 מיליון שקל.
מיקי מירו
10.2 מיליון שקל. בפועל, התקציב הוא 13,300,000 שקל כדי להרחיב את הפעילות הרוסית. זאת אומרת, שזה מעבר למה שאתם ביקשתם.
היו"ר אלכס מילר
איזו פעילות?
מיקי מירו
מה אנחנו רוצים לעשות?
היו"ר אלכס מילר
כן.
מיקי מירו
אנחנו רוצים להכניס – אני קצת מדבר בשמה של הגברת חיה בראל. היא תגיע ממש בכל רגע.
יהודית גידלי
הנה, היא פה.
מיקי מירו
יופי. הגברת בראל, תסבירי - - -
חיה בראל
- - -
מיקי מירו
אני מתנצל, דבר ראשון. פשוט היתה איזו תקלה. הגברת בראל, הסברנו רק את העניין הכספי. תסבירי למה הכוונה "הרחבת הפעילות" – על הפעילות של התרבות, מה שאנחנו רוצים לעשות.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו מנסים לעשות איזשהו סדר.
מרינה סולודקין
אם יש שבעה מיליון שקל לתקנים, נכון?
היו"ר אלכס מילר
אנחנו מנסים לעשות איזשהו סדר בעקבות החקיקה שהתקבלה בחודשים האחרונים בנושא של רדיו רק"ע. המחוקק קבע שהתקציב של רדיו רק"ע כללי, יהיו בו שני סעיפים "צבועים". "צבעו" שמונה מיליון שקל בחוק לרוסית, ו-1.6 מיליון שקל, לדעתי, לאמהרית.
מיקי מירו
כן.
היו"ר אלכס מילר
השאלה הפשוטה היא: עד היום, התקציב שהיה מקבל האחראי על הרדיו – עשיתם לא מזמן מכרז. החלפתם שם מנכ"ל או מנהל. איך נקרא אצלכם התפקיד הזה של דב? תפקיד של דב, ושמר גלבוע היה לפניו. היו מקבלים תקציב, והיו מתנהלים עם התקציב שהיו מקבלים. האם המנהל, היום, קיבל את התקציב שאושר על-ידי המחוקק – שמונה מיליון שקל – להתנהל איתו מבחינת הפעילות? או שהכסף הזה נמצא בחבילה הכללית, והוא עובד עם מה שהוא עובד, ואתם עושים את החלוקה הכללית בין - - -?
מיקי מירו
ברשותך, שוב, חבר הכנסת מילר: אין פה חבילה כללית, כי החלק העיקרי של השידורים ברוסית. אז ברגע שאני אומר לך ששמונת מיליון השקלים שאתה מדבר עליהם – זה מה שאתם ביקשתם. בפועל, אנחנו משקיעים הרבה יותר כסף. זאת אומרת, הרבה מעבר לשמונה מיליון שקלים, בשורה התחתונה.
הנה, גם עכשיו – מה שאמרתי – קלטנו עיתונאי במשרה מלאה. אנחנו מעלים אנשים מחצאי משרה למשרה. זאת אומרת, יש תהליך הפוך: תהליך של הרחבת פעילות.
היו"ר אלכס מילר
זה מה שאני שואל.
מיקי מירו
כן. אנחנו עושים את זה.
היו"ר אלכס מילר
אז תסבירו לי את זה.
מיקי מירו
תסבירי את הרחבת הפעילות.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה לדעת: מהרגע שהיתה שם בעיה – הרי לא סתם "צבענו" – היתה שם בעיה. היה קיצוץ - -
מיקי מירו
בעבר.
היו"ר אלכס מילר
- - בכוח-אדם: הורידו תקנים. הורידו משרות. ממשרה מלאה הורידו לחצי משרה – אני חושב שהיה שם כך בכמה תקנים. אנחנו "צבענו" כסף עם עודף של 500,000 שקל.

כן היה. נו, מה?
מודי בן צבי
אני לא יודע על זה.
היו"ר אלכס מילר
רגע, אתה רוצה שאני אכנס גם לשמות?
שוב, רבותיי, יש תקנים - - -
מיקי מירו
אתה לא מדבר על עכשיו. אתה מדבר על שנת 2004.
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל המצב הזה היה כל הזמן.
מיקי מירו
לא, עכשיו אישרנו. זה פשוט היה בלבול של הזמנים.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. כמה תקנים יש היום לרדיו קול ישראל ברוסית?
חיה בראל
אני יכולה להגיד לך על עובדים.
היו"ר אלכס מילר
כן.
חיה בראל
כרגע, אני יכולה להגיד לך על עובדים.

ברוסית בלבד?
היו"ר אלכס מילר
כן.
חיה בראל
כרגע, יש לנו 21 ועוד חמישה. חמישה שעובדים המון שנים, אבל הם במעמד של ש"א, מה שנקרא אצלנו, שזה יוצא מתוך התקציב הזה.
יהודית גידלי
מה זה ש"א?
חיה בראל
ש"א זה שכר אומנים. אבל הם מומחים בתחומים מסוימים.
היו"ר אלכס מילר
כלומר, חלק מהם היו במשרה חלקית, ואתם מעלים אותם עכשיו למשרה מלאה?
חיה בראל
חלקם, כן. מתוך ה-21, כן.

יש עוד חמישה שאחת מהם - - -
היו"ר אלכס מילר
ויש לכם תוספת של עוד - - -
מיקי מירו
וקלטנו עכשיו עוד עיתונאי.
חיה בראל
רגע, ה-21 זה רק ברוסית בתל-אביב, שאתה מדבר על הגברת גולנדר שהלכה להיות שגרירה. יש לנו עוד תשעה אנשים בירושלים שהם עורכי חדשות, ומזכירה ברוסית – זה עוד תשעה אנשים. זאת אומרת, אני עושה כזה חשבון: יש לנו 26 בתל-אביב, כולל הש"א, כי הם בתוך התקציב של ה-13,300,000 שקל. כולם בתוך התקציב הזה. זה 36 אנשים ברוסית. יש לנו עוד 41 בשפות השונות, מתוכם שבעה באמהרית – אם אנחנו כבר מתייחסים גם ל-1.6 מיליון שקל.
היו"ר אלכס מילר
אני לא מבין, התקנים שאת מדברת עליהם יוצאים מתוך התקציב של שמונה מיליון שקל?
חיה בראל
הרוסית?
היו"ר אלכס מילר
כן. כרגע דיברת על כמה? על 36.
חיה בראל
בוודאי.
היו"ר אלכס מילר
וכמה כסף זה כל התקנים האלו?
חיה בראל
אני לא יודעת מה המשכורות של האנשים. אין לי - - -
היו"ר אלכס מילר
אבל יש תקן שיש עליו תקציב, לא? איך זה עובד?
מודי בן צבי
כן. בסך-הכול מספר המועסקים הוא 62. אני לא יודע את החלוקה, - - -. אבל יש בסך-הכול 62.
קריאות
- - -
מיקי מירו
אבל כשאתה רואה את הסכומים – הסכומים שאנחנו מקצים – הם בעוד שלושה מיליון שקל, מעבר למה שדיברו איתנו.
היו"ר אלכס מילר
אבל שלא יצא מצב - - -
מיקי מירו
ולא יכול לצאת מצב של - - -
היו"ר אלכס מילר
אני אגיד לך: שלא יצא מצב שעכשיו יש 36 אנשים, שאתה אומר שהם מתוך החבילה של ה-13. מחר יהיה לך קיצוץ, ואז תתחיל להוריד תקנים.
מיקי מירו
לא יהיה קיצוץ, כי אתה רואה שאני מקצה יותר כסף.
חיה בראל
להיפך. הפוך.
היו"ר אלכס מילר
עכשיו. מה יהיה ב-13?
מיקי מירו
אין שום סיבה שלא. זה עדיין מעל השמונה מיליון שקל.
היו"ר אלכס מילר
תקשיבו רבותיי, צריך להבין: אנחנו בנינו את התקציב של השמונה מיליון שקל מנקודת הנחה שכל מי שנמצא במשרה חלקית, ויעלה למשרה מלאה. ותהיה תוספת, לדעתי, של קרוב לשלושה או ארבעה או חמישה תקנים, שהיו חסרים בפועל.
מיקי מירו
זו השלמה של תקנים.
היו"ר אלכס מילר
כן.
מיקי מירו
נכון.
היו"ר אלכס מילר
כשאנחנו ישבנו עם משרד האוצר, על סמך זה אנחנו בנינו תקציב.
מיקי מירו
וזה מה שנעשה.
היו"ר אלכס מילר
זה מה שנעשה.
שוב אני אומר
זה נמצא בתוך השמונה מיליון שקל. כי, בסופו של דבר, אתם תגידו: הנה, זה השמונה מיליון שקל. 1.6 מיליון שקל לאמהרית. 600,000 שקל לכל השאר. היה לנו עודף בשנה שעברה – בשנת 2012 – של 1 - - -. משרד האוצר עכשיו מקצץ את זה, ואז אתה מוריד בתקנים.
חיה בראל
לא.
מיקי מירו
לא. אנחנו לחלוטין לא מתייחסים לזה כעודף, כי הכול מנוצל עד לשקל האחרון. בדיוק זה מה שרציתי להסביר לך מפני שאנחנו רוצים לפתח, מעבר לתקנים, גם תכנים. זאת אומרת, עניין של תוכן שעכשיו מאד חשוב לנו. וברשותכם, אני אשמח אם הגברת חיה בראל תספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות ברדיו ברוסית, לשפר את התכנים, כדי לעשות אותם הרבה יותר אטרקטיביים למאזינים.
היו"ר אלכס מילר
כן.
מיקי מירו
זאת אומרת, התקנים – הבעיה בפתרון בזכותכם. זאת אומרת, אני מבקש גם להודות לכם על זה. אני לא רואה את זה כדבר רע, אלא דבר נפלא, שאני מברך עליו. ואני אומר שזה אפילו נתן לנו אפשרות להגדיל, וכרגע אנחנו רוצים להיכנס. אז אם אתם רוצים לשמוע גם על הדיווח התוכני – מה השינויים שאנחנו רוצים לעשות – אז אני אשמח להשמיע, שזה בתכנון.
היו"ר אלכס מילר
כן.
מיקי מירו
הגברת חיה בראל.
חיה בראל
הערה אחת רק לעניין התקנים.
מרינה סולודקין
אני חייבת לשאול שאלה. אני בשעה 12 הולכת לוועדת ביקורת המדינה: שאלתי היא מה עם המשדרים בארץ? אם שומעים את רדיו רק"ע בכל מקום?
מיקי מירו
יש עכשיו תהליך של שדרוג של – כמה? 35, נכון?
מודי בן צבי
35 בכל הארץ.
מיקי מירו
35 משדרים ברחבי הארץ. בתוכם רק"ע זוכה לנתח מאד רציני. עכשיו אנחנו נכנסים גם למערך של ה-D.T.T., בקרוב, שזה יאפשר הנגשה. זאת אומרת, של עוד אנשים אל הרדיו.
היו"ר אלכס מילר
מתי להערכתכם יוכלו לשמוע רדיו רק"ע בקריית שמונה ובאילת?
מיקי מירו
זה תהליך, שמה שהובטח לנו שייכנס – זה בסוף שנת 2012. אני מאמין שלתוך 2013 כבר המהלך הזה, שהשקיעו בו המון כסף - - -
היו"ר אלכס מילר
בתחילת שנת 2013?
מיקי מירו
כן.
מרינה סולודקין
השקיעו בגלל שאנחנו לחצנו. ושכמעט עשר שנים אנשים לא שומעים טוב בהרבה מקומות. אנחנו לא רפובליקת בננות, וזו מדינה מאד קטנה. וכשלא שומעים רדיו, אז יש שאלות: מה קורה?
מיקי מירו
לכן, אנחנו באים. ואנחנו גם מודים על זה שמבקשים מאיתנו דברים.
היו"ר אלכס מילר
תודה.
מיקי מירו
אנחנו לא רואים את זה כעלבון.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, כן.
חיה בראל
רציתי רק להוסיף: כשהייתי פה לפני כמה חודשים, בפעם הראשונה שנפגשנו, אמרתי שהעלנו לתקן אדם נוסף שלא היה בתקן. עכשיו, זה האדם השני כבר, בתוך כמה חודשים, שאנחנו מכניסים לכוח-האדם של הרוסית.
לגבי תכנים – אנחנו עובדים עכשיו על שלושה דברים. שניים אפילו בטווח הקצר, והבינוני הקצר. ואחד בטווח היותר ארוך: פינה של שירה ישראלית מתורגמת לעברית.
יהודית גידלי
פינה של שירה ישראלית מתורגמת לעברית?
חיה בראל
סליחה. לרוסית, כמובן.
יהודית גידלי
אז תגידי שוב את המשפט.
חיה בראל
שירה ישראלית המתורגמת לרוסית.
יהודית גידלי
אז זה גם יכול להיות הפוך.
חיה בראל
לא, אנחנו משדרים ברוסית. לכן, זה צריך להיות - - -
יהודית גידלי
שירה ישראלית המתורגמת - - -
מיקי מירו
ההפוך יהיה אולי בעברית.
יהודית גידלי
בדיוק.
חיה בראל
אבל, כרגע, לתוך ה-11.5 שעות ברוסית, אנחנו נכניס פינה יומית של שירה מוקראת: אם זה אלתרמן.
היו"ר אלכס מילר
זה בא על חשבון איזושהי תכנית?
חיה בראל
לא. זו פינה קטנה של כמה דקות.
היו"ר אלכס מילר
אוקיי.
חיה בראל
שלוש דקות או משהו. היום יש כל מיני - - -
מרינה סולודקין
אני מאד מברכת. אני חושבת שזה מאד חשוב.
חיה בראל
תודה.

דבר נוסף שאנחנו עושים בתוך הרדיו: יש פינה נהדרת ברשת בי"ת שנקראת: "רגע אחד – הפסקול של המדינה", שעושה אותה מר איזי מן. וכבר תרגמנו אחת לפיילוט. אנחנו נעשה בכוח שיש לנו, לפינה הזאת, ברוסית, בשירה – אנחנו צריכים כסף. זאת אומרת, אני לא יכולה לעשות את זה עם הכוחות שיש לנו ברשת. לעומת הפינה השנייה שהיא תתורגם לרוסית פעם בשבוע עם שני שידורים חוזרים. ואלה הקולות של המדינה. זאת אומרת, גדולי המדינה בכל התחומים.
חיה בראל
הדבר הנוסף והשלישי, שהוא לטווח ארוך - -
יהודית גידלי
זה מאד מוצלח בעברית.
חיה בראל
- - הוא רדיו דרמה. שזה מחזאות ישראלית בעברית מתורגמת לרוסית. עכשיו, זה עניין של זכויות יוצרים, וזה תהליך קצת יותר ארוך מלהעלות פינה. ואני אישית מאמינה שזה מאד עוזר לקליטת עלייה.
מרינה סולודקין
סוף-סוף יש גם דרמה.
חיה בראל
יהיה.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
אם כבר נגענו בענייני תוכן ואני מברך על הרצון להתחדשות, כי זה חשוב מאד. לא יכול להיות שרדיו רק"ע – אמנם, הקהל שלו שמרני. אבל זאת לא סיבה שלא לחדש - - -
מיקי מירו
אנחנו רוצים צעירים שם. גם צעירים.
חיה בראל
גם.
זאב אלקין
אני לא בטוח שיהיה. אבל יש לו מספיק קהל גם בלי זה.
היו"ר אלכס מילר
כן. רק שלא יצא מצב שלא יהיו צעירים, וגם אלה שהיו.
זאב אלקין
בהקשר הזה שאנחנו דנים על תוכן, אני אשאל שאלה שאני יודע שבזמנו – בימיה של דורית – היא רצתה ללכת על זה, והיו חסרים לה תקנים. עכשיו יש תקנים, אבל לא ראיתי שרדיו רק"ע הולך על זה. אני חושב שהוא רדיו יחידי עם כזאת תפוצה, שאין לו כתב פרלמנטארי. אפילו לתחנות רדיו הרבה יותר קטנות, מגזרים של חרדים וכולי, יש כתבים פרלמנטאריים. היום לאתרי אינטרנט קטנים יש כתב פרלמנטארי בכנסת. רדיו רק"ע, מבחינה זאת, בלט, גם מול כלי תקשורת אחרים בשפה הרוסית, וגם מול המקבילות. ובזמנו, זאת היתה בעיה של תקנים. אם יש תקנים חדשים, ואני יודע שדורית רצתה – היו לזה כל מיני גלגולים, לעניין הזה.
מיקי מירו
אני אגיד לך. אני אתן לך את התשובה: כרגע, צריך לשנות טיפה בהרגלים שנוצרו שם במהלך השנים. כי הם התרגלו לעבוד בצורה של multi task. זאת אומרת, שכל אחד הוא גם עורך, גם כתב, הוא גם כך וגם כך. וזאת הסיבה שהפסדנו גם אנשים שיכולים להתמחות בתחום של כתבות.
היו"ר עינת וילף
אגב, זה העתיד. כלומר, יותר ויותר, כולם – בטלוויזיה, ברדיו, בכל מקום. באינטרנט.
מיקי מירו
כן, נכון.

אז אני מקווה שעכשיו – בעקבות תגבור התקנים – נוכל גם להתחיל להקצות כתבים למשימות, ולהתחיל לשלוח אותם יותר למשימות. ואחת מהן, ברור שזה חשוב שיהיה כתב - - -
זאב אלקין
יכול להיות כתב פרלמנטארי פוליטי, אם יש מחסור בתקנים.
מיקי מירו
כן, שיעשה קצת יותר - - -
זאב אלקין
אבל חסר פה – למשל, פה, בבית הזה, חסרה נוכחות, וחבל.
מיקי מירו
אני מאמין שהכתב החדש שקלטנו יוכל לעמוד במשימה הזאת. כי זאת הסיבה שגם קלטנו בן-אדם עם המון ניסיון, שיוכל לעשות גם את המשימה הזאת. ואני מאמין שהוא יוכל.

מבחינת שעות, לא תהיה בעיה לשלם לו. מבחינת שעות נוספות.
זאב אלקין
אני אפילו לא שואל מי. זה לא רלבנטי.
חיה בראל
אנחנו מדברים על צבי זילבר. - - -
מיקי מירו
לכן לא הזכרתי את שמו.
זאב אלקין
נכון. גם אני לא שואל מי.

אבל עצם הפונקציה, זה נראה לי. זה גם ייתן יותר מעמד לרדיו. כי רדיו שנוכח פה, גם לא אצל דוברי הרוסית, וכולי. כי אני רואה מה קורה מול כלי תקשורת אחרים - - -.
מיקי מירו
תראה, אתה מדבר על דבר מאד חשוב. כי חלק מהעניין של הרדיו זה השתתה של הדמוקרטיה, וזה חלק מכלי משחק.
זאב אלקין
זה גם רדיו שתכניות אקטואליה וחדשות זה מרכיב מאד חשוב בו.
מיקי מירו
נכון.
זאב אלקין
אבל הוא נאלץ לקבל את זה מכלי שני, בלי שיהיה לו מישהו שיוכל להביא את זה מכלי ראשון.
מיקי מירו
כלי שני הוא כלי לא רע, דרך אגב – זה כתבי רשת בי"ת.
זאב אלקין
אני יודע. אבל עדיין זה שונה כי האספקטים שונים, ההקשרים שונים, נקודת ההסתכלות שונה, בהתחשב בציבור המאזינים.
מיקי מירו
המגמה שלנו כרגע – היום אין הפרדה. זאת אומרת, היום כשיושבים בישיבה של חדשות אז אנשי רדיו רק"ע בכלל, והרוסית בפרט, יושבים בכל ישיבה ועובדים ביחד. והנטייה היא להתחיל להוציא אותם יותר לשטח. למשל, כשהיה המבצע של גלעד שליט, אז היה כתב בשטח. בכל מבצע גדול אנחנו מוציאים כתב לשטח, ונתחיל גם לכיוון הזה. עכשיו זה יתחיל להיכנס יותר לתוך תבנית העבודה שלנו.
היו"ר אלכס מילר
שאני מבין – מבחינת סדר העבודה, איך זה עובד? הגברת חיה בראל את אחראית על כל - -
חיה בראל
החטיבה.
היו"ר אלכס מילר
- - החטיבה. יש לכם מנהל של הרדיו ברוסית, נכון?
מיקי מירו
כן. דב.
היו"ר אלכס מילר
דב, נכון? שעכשיו נבחר במכרז. הוא מקבל תקציב? עם מה הוא עובד? איך הוא עובד? מה תפקידו? מה הגדרת תפקידו? הוא מקבל תקציב? הוא עומד בתקציב? יש שם איזושהי גמישות לקבלת החלטות?
מיקי מירו
בוודאי. הוא מעלה את הצרכים שלו. והוא אומר: אני צריך לעשות משימה - - -
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, הוא עכשיו צריך להכין לכם – מבחינת הצרכים שלו – את העבודה לשמונה מיליון שקל, כמו ש"צבוע" בחוק.
מיקי מירו
הוא עכשיו - - -
היו"ר אלכס מילר
הוא עובד עם תקציב מוגדר? אני פשוט לא מצליח להבין את זה.
חיה בראל
מנהל מחלקה לא עובד עם תקציב בכלל.
מיקי מירו
לא. הוא לא מטפל ישירות בתקציב. אבל הוא צריך לראות איך הוא, בתוך הדבר הזה, מקבל את מה שהוא מבקש. זאת אומרת, הוא מציב בקשות. הוא אישית לא מתעסק בכסף. זאת אומרת, בכסף מתעסקת הגברת בראל, אני.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה.
מיקי מירו
יש לנו את אנשי הכספים שהם המנחים המקצועיים שלנו. כי מר מודי בן-צבי כלכלן בהכשרה שלו. והוא זה שאומר לנו: זה אפשר וזה אי-אפשר, מבחינה כספית.

בעיקרון, דב צריך להגיש לה את כל הצרכים העיתונאיים שלו. ואנחנו צריכים להיות אלה שנותנים לו לממש אותם.
היו"ר אלכס מילר
אוקיי.

אתם פניתם בבקשה אחרי המינוי החדש, לתת את הפריסה שלפי המנהל הזה, לאותו תקציב שוירטואלית עומד לרשותו? אני פשוט לא מצליח - - - – יש תקן? אין תקן? מישהו מוריד? מישהו מעלה? הכסף מסתובב?
מיקי מירו
לא, לא.
היו"ר אלכס מילר
מה הגמישות? לפי מה הוא מגיש? לפי איזה קריטריונים? מה - - -
מיקי מירו
אל"ף, הוא האיש שעומד בחזית. והוא אומר איך הוא מסתדר עם הדברים. איך הוא מצליח - - -
היו"ר אלכס מילר
לפי מה? לפי מה הוא עובד?
מיקי מירו
יש לו אנשים שהוא עובד איתם.
היו"ר אלכס מילר
אבל יש לו תקציב?
מיקי מירו
הוא לא עובד עם תקציב. הוא מנהל מחלקה.
חיה בראל
מנהל מחלקה לא עובד עם תקציב אצלנו.
היו"ר אלכס מילר
אבל איך הוא יכול להגיש לך בקשה אם הוא לא יודע בכלל אם יש כסף לזה, או לא? או שהוא יכול להגיש לכל דבר?
מיקי מירו
לא, לא.
היו"ר אלכס מילר
מחר הוא יגיד: שמע, אני צריך חמישה כתבים נוספים. תגיד לו: יש כסף, אין כסף.
מיקי מירו
ברגע שהוא יגיש את זה, אנחנו נתמודד עם השאלה שלו. בוודאי. עובדה שהוא ביקש.
היו"ר אלכס מילר
אבל השאלה היא אם הוא לא מבזבז את הזמן שלו? כרגע הוא יודע שיש לו 36 תקנים?
מיקי מירו
לא. הוא עובד אחרת.
היו"ר אלכס מילר
תסביר - - -
חיה בראל
הוא איש תוכן.
מיקי מירו
הוא איש תוכן. הוא עיתונאי. הוא לא איש של כוח-אדם. הוא צריך לממש את החזון שלו, את העבודה שלו. הוא צריך לדעת שהוא מכסה את התכניות. שהוא עושה אותן הכי טוב שהוא יכול, כי על זה הוא נשפט. הוא נשפט האם מה שיוצא החוצה, זה באיכות. זה התפקיד שלו.
היו"ר אלכס מילר
כמה אנשים נמצאים תחת ההגדרה שלו כמנהל תוכן?
חיה בראל
בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו – 36.
מיקי מירו
36 איש.
היו"ר אלכס מילר
36, אוקיי? כמה מתוך התקציב של 36 אנשים – שלפי מה שאני מבין זה מתוך השמונה מיליון שקל – איזה מרחב פעולה יש לו עכשיו עם התקציב הגמיש - - -
חיה בראל
הוא לא עובד עם תקציב, אדוני.
היו"ר אלכס מילר
אתם עובדים עם תקציב. הוא צריך להגיש בקשות. הרי הוא לא יגיש בקשות על משהו שלא קיים, נכון?
מיקי מירו
בינתיים, מתחילת עבודתו, הוא מסתדר עם זה. אנחנו, כל הזמן, נמצאים איתו בדיאלוג. הגברת בראל נמצאת איתו בדיאלוג יומיומי, כדי לדעת איך הוא מתקדם. האם הוא נתקל בבעיות. כי היום אנחנו פשוט רוצים לראות – ואנחנו אומרים לו: תגיד לנו בדיוק מה אתה צריך, כדי שנדע לאיפה הצרכים. כי הוא האיש של התוכן. והוא צריך להגיד לנו האם הוא מסתדר, האם הוא לא מסתדר. איפה הוא נתקל בבעיות. ובגלל זה הוא נמצא בדיאלוג מתמיד.
חיה בראל
אני יכולה להוסיף לזה משפט אחד: למשל, אנחנו נמצאים בקשר יומיומי, וכמה פעמים ביום יושבים בישיבות – כי אני גם נמצאת בתל-אביב הרבה פעמים. ואנחנו מדברים, למשל: לוח השידורים שלנו – אנחנו רוצים לרענן אותו – אז אנחנו יודעים שאנחנו רוצים תכנית כלכלה יותר חזקה. אז הוא אומר לי מה הצרכים שלו. אז הוא צריך עוד בן-אדם או שניים שם. אני מקבלת את זה ממנו, ואז אני רואה איך אני יכולה. ואז אני פונה למר מיקי מירו, ואני אומרת לו: תשמע, אני צריכה עוד מומחה. האם אתה יכול לאשר לי עוד תקציב למומחה נוסף. ככה זה עובד אצלנו.
מיקי מירו
והמטרה שלנו כרגע – מסיבה פרקטית לחלוטין, שאנחנו רוצים שהרשת הזאת תפרוץ לקהלים חדשים. לנו יש עכשיו אינטרס, שכמו שאתה אמרת, ואמרת בצדק – ואהבתי את מה שאמרת – שלא להרחיק אנשים, על חשבון זה שאתה מכניס חדשים.
היו"ר אלכס מילר
אם אתה מכניס בכלל חדשים.
מיקי מירו
אנחנו רוצים היום להכניס צעירים, לא על חשבון אלה שישנם. זאת אומרת, לתת עוד כמה תכנים, שלהערכתנו ימשכו את הצעירים. אנחנו נמצאים בהתייעצות כדי לראות מה מעניין, כי אנחנו לא רוצים - - -
היו"ר אלכס מילר
מתי אתם מתחילים להכין את תקציב 2013?
מודי בן צבי
קצת מסובך, - -
היו"ר אלכס מילר
כרגיל.
מודי בן צבי
- - מהסיבה שהתקציב של שנת 2012 עדיין לא אושר, בגלל כל הסיפורים של הרפורמה.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. אבל עכשיו מכינים ספר תקציב, ואתה יכול לעזור לי עם הסוגיה הזאת?
זאב אלקין
בתור מה?
היו"ר אלכס מילר
בתור יושב-ראש הקואליציה.
זאב אלקין
בתור תקציבן של ספר התקציב?
יהודית גידלי
תבוא בשבוע הבא, ואנחנו נראה לך איך עושים את הספר.
זאב אלקין
ספר התקציב של רשות השידור זה סיפור נפרד מתקציב הכנסת.
מודי בן צבי
נכון.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, תהיה הגשת תקציב 2013, או שלא תהיה.
מודי בן צבי
בוודאי שתהיה. במהלך - - -
היו"ר אלכס מילר
במסגרת של תקציב המדינה, או שזה - - -?
זאב אלקין
לא, הם עובדים אחרת. זאת בדיוק הנקודה.
מודי בן צבי
לא, זה לא קשור לזה. לרשות השידור יש תקציב עצמאי.
היו"ר אלכס מילר
אז עוד פעם לא יהיה.
זאב אלקין
יש סך-הכול סיוע שהמדינה נותנת לרשות השידור, וזהו. אחר-כך יש תקציב פנימי של רשות השידור. בשביל זה היא רשות. זה לא עובר פה אישורים של התקנות.
מיקי מירו
אבל אני יודע לאן אתה חותר. אני יכול להגיד לך שאנחנו באינטרס משותף.
היו"ר אלכס מילר
אבל אתם בפנים – התחלתם להכין תכנית עבודה לשנת 2013, לפי התקציב שכביכול - - -
מיקי מירו
מבחינת תכנים אנחנו כל הזמן יושבים, כי אנחנו רוצים להתפתח. תראה, הסיפור של התסכיתים, זה לא בחינם. זה יעלה לי עוד הרבה כסף.
חיה בראל
רדיו דרמה.
מיקי מירו
רדיו דרמה.
חיה בראל
זה הרבה כסף.
מיקי מירו
ואנחנו רוצים לתקצב את זה. אנחנו רוצים עכשיו ללמוד את זה: כמה זה יעלה לנו, ולעמוד בזה. המטרה היא פשוט להרחיב את הפעילות. וכרגע גם כשתהיה האופציה של ה-D.T.T, אנחנו מצפים לעוד קהלים.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. אוקיי, הבנו. רבותיי, לעצם העניין, אנחנו רושמים לפנינו את הצהרתכם על כך שלרשות הרדיו, קול ישראל ברוסית, עומדים כ-36 תקנים, שבתוכם תוספת של שני תקנים חדשים.
מיקי מירו
עובדים.
חיה בראל
עובדים.
היו"ר אלכס מילר
עובדים. תקנים. עובדים. עובד ותקן זה אותו הדבר, לא?
חיה בראל
לא.
היו"ר אלכס מילר
אז יש כאלה שעובדים והם לא בתקן.
חיה בראל
נכון.
יהודית גידלי
כן. החמישה האלה, למשל.
מיקי מירו
כן. ברשות השידור המילה "תקן" היא - - -
חיה בראל
צריך להיזהר בזה. זה כוח-אדם.
היו"ר אלכס מילר
כמה תקנים יש?
חיה בראל
אנחנו לא - - -
היו"ר אלכס מילר
מה? אתם יודעים כמה תקנים יש.
חיה בראל
לא. אני לא יודעת עכשיו.
היו"ר אלכס מילר
בטח שכן.

כמה תקנים יש? כי העובד יכול היום לעבוד ברדיו - - -, ומחר הוא יעבור למשהו אחר שיצטרכו.
מיקי מירו
כדי לתת תשובה מדויקת, אני אשמח אם תיתן לי יום-יומיים, ואני אעביר אליך בכתב.
היו"ר אלכס מילר
בשביל זה באנו לדבר.

טוב, לפחות אנחנו רושמים לעצמנו - - -
מיקי מירו
לא, מבחינת המספר של – כי שאלת לגבי תקנים.
חיה בראל
של התקנים. מספר התקנים.
היו"ר אלכס מילר
לפחות בעניין זה אנחנו מקבלים מכם הודעה שלא יהיה שום קיצוץ בעניין זה.
מיקי מירו
חס-ושלום.
היו"ר אלכס מילר
יופי. זה אל"ף.

בי"ת, העניין של הרחבת הנגישות להאזנה לרדיו רק"ע, באותם אזורים שדיברנו עליהם: בצפון ובדרום – שבתחילת שנת 2013 הסוגיה הזאת גם תבוא לטיפול. עד לתחילת שנת 2013 תבוא לטיפול.
ובעניין הרחבת התכניות
כמובן שאנחנו מברכים על כל הסוגיה הזאת. אנחנו רק מבקשים שזה לא יהיה על חשבון אותן התכניות, - -
מיקי מירו
- - -
היו"ר אלכס מילר
- - שנמצאות היום בשיעור האזנה גבוה. ושלא יקרה מצב שיש פה איזושהי פגיעה, מצד אחד; וניסיון להתייעלות, מצד שני, שעוד לא ברור אם נצליח או לא. אבל כמובן שאנחנו מברכים על הרצון שלכם להכניס סוגיות נוספות. אין ספק שגם כמו שאר התחנות בסדר גודל כזה, שנמצאות בפעילות הקשורה לפעילות פרלמנטארית, שבאופן כללי הרדיו עוסק בזה המון. אז מן הראוי - - -.
אני מחזק את דבריו של חבר הכנסת אלקין, שיהיה גם מישהו שנמצא פה - - -
מיקי מירו
שיהיה איש קשר. שיהיה פה - - -
היו"ר אלכס מילר
לא צריך איש קשר.
מיקי מירו
לכתב אני מתכוון. איש קשר למאזינים, לא לכם.
היו"ר אלכס מילר
איש קשר - - -
זאב אלקין
אנחנו מסתדרים. אין לי תלונות על היכולת לעלות ברדיו רק"ע.
היו"ר אלכס מילר
בסופו של דבר, אתם יודעים שתחום התקשורת חי בעולם של מי מביא את הבשורה המהירה ביותר, והאקסקלוסיבית ביותר. כמובן שברגע שנמצא אדם כאן הוא מקבל את זה ב-online, ולא אחרי כמה שעות כשכבר הנושא הזה נמצא בכל כלי התקשורת ובחוץ לארץ.
אז אני חושב שמבחינת הנגישות, מבחינת החשיפה. כשאתם מסתכלים על אחוזים. כשאתם דנים על נושאים שקשורים לכנסת ולממשלה, מבחינת התוכן היומי שלכם, אז אתם מזהים שיש לכם פה חתך מאד גדול, שיכול להיות שגם שם הכניסה בסוגיות שקשורות לבלעדיות יכולה להיות יעילה.
אבל אכן אנחנו מצפים שתהיה כאן – כמו שאמרתם – יותר הרחבה, ולא יהיה שום קיצוץ.

וכמובן שכל מי שנמצא מבחינתכם אחראי על עניין התוכן, הוא חייב להיות גם חלק מקביעת מנגנון העבודה לשנה הבאה. כי, בסופו של דבר, הוא צריך להתמודד בתוכן עם מה שקובעים בתקציב.
מיקי מירו
אין פה בכלל ויכוח. - - -
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור.

אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסוגיה הזאת. ואני מקווה מאד שיהיה לכם תקציב מסודר, מתי שהוא.
מיקי מירו
את זה כולנו מקווים.
היו"ר אלכס מילר
שלא תעבדו אחד חלקי 12.

תודה.
חיה בראל
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:08.>

קוד המקור של הנתונים