ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/06/2012

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התש"ע-2010, בדבר הסדרי בטיחות לכלי שיט קטנים במפרץ אילת ובאזורי שיט צפופי אוכלוסייה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 878>
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ט"ו בסיון התשע"ב (5 ביוני 2012), שעה 13:30
סדר היום
<תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התש"ע-2010, בדבר הסדרי בטיחות לכלי שיט קטנים במפרץ אילת ובאזורי שיט צפופי אוכלוסייה>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
>
יגאל מאור - מנהל רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה

בילי בירון - יועצת משפטית, רשות הספנות והנמלים

עמוס נוימן - מנהל אגף משיטים וכלי שיט קטנים, רשות הספנות והנמלים

סנ"צ מאיר נמיר - ראש מדור שיטור ימי, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

בעז גדנסקי - עוזר ראשי, משרד המשפטים

אהובה זקן - סמנכ"לית בכירה מוצר תיירותי, משרד התיירות

רמי בן-דוד - מנהל אגף תיירות ואכיפה, עיריית אילת

הילל גהניש - מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים, עיריית אילת

רפאל דריהן - שירותי חוף חנניה, מפעילי מתקני שיט נגררים

לימור יונגר - מזכירת ועד תחנות ההשכרה, מפעילי מתקני שיט נגררים

דוד מנע - עו"ד המייצג את קיסוסקי ספורט ימי ובעלי היאכטות, מפעילי מתקני שיט נגררים

אליאס צרפתי - חוף חנניה, מפעילי מתקני שיט נגררים

יעקב קיסוס - יו"ר עמותה ועד תחנות ההשכרה, מפעילי מתקני שיט נגררים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התש"ע-2010, בדבר הסדרי בטיחות לכלי שיט קטנים במפרץ אילת ובאזורי שיט צפופי אוכלוסייה>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התש"ע-2010, בדבר הסדרי בטיחות לכלי שיט קטנים במפרץ אילת ובאזורי שיט צפופי אוכלוסייה. כן, משרד התחבורה.
יגאל מאור
קודם כול, תודה על שהעלינו את הנושא הזה, שהוא דיני נפשות, על סדר היום של הוועדה בדחיפות הזאת. הנושא הוא כמה תיקונים לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) בעקבות אוסף של תאונות שהיו לנו, שחלק נגמרו בפציעות לא קלות. מדובר בחלק מההגדרות לכלי שיט שלא היו בתקנות הישנות, כמו אופנועי ים וסירות שגוררות מצנחים. אנחנו מדברים על סימון הכלים האלה בעת ההפלגה שלהם בים, כמו: אורות מהבהבים למי שמסכן את הסביבה שלו; אנחנו מדברים על התלבשות בבגדי מגן בחלק מהכלים האלה; אנחנו מדברים על מרחקים וטווחי ביטחון בין כלים כאלה, שחלק מהם מאוד חזקים מבחינת עוצמת ההפעלה שלהם והפרדה בינם לבין מתרחצים בכל שיט תמימים יותר. במפרץ אילת, אם אנחנו הולכים למקום ספציפי, מדובר על חלוקת השטח לכל מיני סוגים של כלי שיט כדי שלא לערב מין בשאינו מינו, הפרדה בין אלה שמסכנים יותר וכאלה שמסכנים בפחות. אנחנו מדברים גם ציוות בכלי שיט שעוסקים בפעילות ספורט.

מדובר על נושאים שהם נושאי בטיחות טהורים, מה שאנחנו קוראים דיני נפשות. אנחנו מקווים, בעזרתכם, לסיים את הנושא הזה לקראת עונת הקיץ, שכבר נכנסנו אליה, לשם בטיחות המתרחצים בחופי ישראל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש הערות כלליות?
דוד מנע
אני מייצג את בעלי היאכטות באילת. צר לי שלא ישבנו קודם בנושאים הללו, אבל ישבנו לפחות עכשיו. עכשיו דיברנו במסדרון והגענו להסכמות מסוימות. אולי נדחה את הדיון בכמה ימים או שנגיע להסכמות, הדברים מוסכמים פחות או יותר. אני לא רוצה לחשוף את דברי הפשרה לפני שסגרנו הכול אבל יש הבנה לסגור את הדברים.
נחמן שי
אתה מדבר על כל המכלול של התקנות?
דוד מנע
כן, על כל המכלול. יש לנו הבנה, חבל שזה לא היה כמה ימים קודם. דיברנו בחוץ בחצי השעה האחרונה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוא נתחיל בסעיפים ונראה איך מתקדמים, עורך הדין מנע. להפסיק תמיד אפשר. נא להקריא.
בילי בירון
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 60(1)(יח) לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א–1971, לפי הצעת רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד–2004 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1. בתקנה 1 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי הגדרת "ארבה שומטת" יבוא: "אופנוע ים" – כלי שיט המונע על ידי מנוע שאיבת מים (סילון), המסוגל להשיט עד שלושה אנשים, שהפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו באמצעות מוט רוחבי";
ההגדרה של אופנוע ים היא הגדרה חדשה לתקנות בטיחות השיט שאנחנו דנים בהם. היא לא קיימת כיום והיא נדרשת לצורך ההסדרים החדשים שאנחנו רוצים לקבוע. ההגדרה הזו היא העתקה מוחלטת של אופנוע ים שכבר קבועה בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים).
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש הערות להגדרה "אופנוע ים"?
רפאל דריהן
הגיל להוצאת הרישיון מהווה בעיה. רישיון לסירה הוא מגיל 17 ורישיון לאופנוע ים הוא מגיל 16.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התכוונתי להערות לסעיף הזה. מי בעד הסעיף?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, ההגדרה מאושרת.
בילי בירון
"2. תיקון תקנה 14 - בתקנה 14 לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים, המילים "במסע לאומי ובאניה בעת עגינה" – יימחקו." שוב, גם כאן זה תיקון נוסח. בעבר התקנה דיברה רק על כלי שיט במסע לאומי ובאוניה בעת עגינה. היום תוכן התקנה שונה, הוא לא מדבר רק על אוניה במסע ולכן, בגלל שכבר הגענו לוועדה הנכבדה, אנחנו מבקשים להתאים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין. מי בעד הסעיף?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
בילי בירון
"3. תיקון כותרת פרק רביעי ב' - בכותרת פרק רביעי ב' לתקניות העיקריות, אחרי "נגררים" יבוא "אופנועי ים".'

זה משום שאנחנו רוצים לקבוע הסדרים חדשים לגבי אופנועי ים, כמו שאמרתי בהתחלה, אז רצינו שזה יבוא לידי ביטוי, למען הסדר הטוב, גם בכותרת הפרק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי, זה תיקון טכני. אין הערות. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
בילי בירון
"4. תיקון תקנה 26ו - בתקנה 26ו לתקנות העיקריות, אחרי הגדרת "מיתקן נגרר" יבוא: "מצנח" – יריעה המיועדת להרים אדם מעל פני המים, כשהיא מחוברת לכלי שיט בחבל גרירה ונגררת על ידיו".'
כפי שאמרתי לגבי אופנוע ים, כיום לא קיימת הגדרה בתקנות שלנו לגבי מצנח. אנחנו רוצים לקבוע הסדרים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש למישהו הערות? מי בעד הסעיף?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
בילי בירון
"5. תיקון תקנה 26ז - האמור בתקנה 26ז לתקנות העיקריות יסומן (ב) –

(1) לפני תקנת משנה (ב) יבוא: "(א) לא ישיט אדם אופנוע ים ולא ישיט אדם כלי שיט הגורר מיתקן נגרר או גולש סקי באגמים, בנהרות, ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים למעט במפרץ אילת, בים התיכון, בים המלח ובימת כנרת."'
ההשטה של כל אחד מהכלים שמדובר עליהם בסעיף – אופנוע ים וכלי שיט שגורר מתקן נגרר או גולש סקי - לא יכולה להתבצע בכל מקום אלא במקומות ספציפיים, מפאת התנאים הטכניים ונוכח התנאים הסביבתיים השוררים ולכן נדרשנו לקבוע את זה בצורה מפורשת.
"(2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: "(ג) לא ישיט משיט נוסע על אופנוע ים ולא יתיר בעל אופנוע הים השטה כאמור, אלא אם כן התקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט1 ו- 26ט2. (ד) לא ישיט משיט אופנוע ים אלא אם כן מתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנות 26ט2(א2)"

כפי שרב חובל מאור הציג בפתיחה, מהו ההגדלה של התיקון הזה נובעת ממסקנות שהסקנו בעקבות שורה של תאונות ימיות קשות מאוד, שבהן היו מעורבים בעיקר כלי שיט קנים כדוגמת אלה שאנחנו עוסקים בהם. אחת המסקנות שהסקנו היא שרמות פגיעה קשות מאוד לאנשים שרוכבים על אופנוע ים, שהם לא לרוב לא המשיט עצמו, כתוצאה מהשטת אופנוע ים. לכן אנחנו מבקשים לקבוע כאן תנאים. ברשותכם, אקרא את התנאים הבאים, כי זה מפנה לתנאים האלה.

"6. הוספת תקנות 26ט1 ו- 26ט2 - אחרי תקנה 26ט יבוא: "תדרוך הנוסעים לפני הפלגה על אופנוע ים

26ט1. משיט אופנוע ים יתדרך את הנוסעים באופנוע הים, לפני תחילת ההפלגה, לגבי כל אחד מאלה:

(1) מהות פעולת השיט של אופנוע הים;
(2) הסכנות הצפויות לנוסעים עקב השיט באופנוע הים או במהלכו והדרכים להימנע מהן או להתמודד עימן, בפרט לגבי מצבים כמפורט להלן: (א) התהפכות אופנוע הים; (ב) נפילה למים מאופנוע הים; (ג) אחיזה נכונה ובטוחה כנגד נפילה; (ד) המשמעויות והסכנות של האצה פתאומית של אופנוע הים וניתורו על הגלים, והדרך להתגבר על סכנות כאמור.

תנאים לגבי הנוסעים על אופנוע ים26ט2 (א) משיט אופנוע ים והנוסעים בו יהיו – (1) חגורים בחגורות הצלה מותאמות במידתן ומהודקות לגוף; (2) לבושים במכנסי מגן אשר יש בהם כדי להגן מפני פגיעות; מכנסי המגן צריך שיהיו מבד עבה, גמיש ואטום למים ושיכסו את חלקו התחתון של גוף הלובש מן הברכיים עד המותניים לפחות, בדומה למכנסי חליפת גלישה או צלילה;
(ב) משיט אופנוע ים יזהיר את כל הנוסעים בו לפני האצה או ניתור על גלים, כי עליהם לשפר את אחיזתם."

אני רוצה להדגיש שבשנים האחרונות, לצערי הרב, היינו עדים לשורה של תאונות על אופנוע ים, שנגרמו כתוצאה מכך שמשיט אופנוע הים האיץ בצורה פתאומית את אופנוע הים – כמו שכולנו רואים כשאנחנו יושבים על החוף - והנוסעים שישבו מאחוריו לא היו מודעים להאצה שעתידה לבוא. זה בדומה לרכב, רק הרבה יותר גרוע, כאשר מי שנוהג נותן גז באופן פתאומי והנוסע מאחור נחבט. באופנוע ים אין משענת, יש ידיות אחיזה קטנות מאוד - - -
לאה ורון
את מסבירה את (ב), את לא מסביר לשם מה נזקקים למכנסי מגן, גם המשיט וגם הנוסעים.
יגאל מאור
מפאת כבוד הוועדה אני מבקש לא לתאר מה קורה שם, אבל יש הרבה פגיעות כאלה, במיוחד בנערות שנופלות אחורה לסילון המים. במקרה הטוב הן יוצאות ממעגל הפוריות, במקרה הגרוע מדובר גם על פגיעות במערכת העיכול שמצריכות ניתוחים ארוכים ודברים כאלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה קורה להן?
יגאל מאור
הן נופלות אחורה מהאופנוע. הישיבה על האופנוע היא בפיסוק מסוים, והאופנוע מונע על-ידי סילון מים מאוד חזק. הסילון הזה פוגע בהן כשהן בפיסוק עם בגד ים מינימליסטי. אם אני לא טועה, אתם סיפרתם לי על מקרה מאוד מצער שהיה לאחרונה, של עובדת עירייה באילת שנפגעה גם במערכת העיכול ואושפזה.
רפאל דריהן
זה קורה רק לנרכב. צריך אולי להגביל רק את הנרכב במכנס.
יגאל מאור
אני לא יודע אם הם מתחלפים ביניהם או לא מתחלפים ביניהם. מה שאני אומר זה שאני לא מסוגל להישיר את המבט שלי להורים של הילדות האלה אחרי מה שקרה. המכנסיים שאנחנו מדברים עליהם הם מכנסי צלילה פשוטים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לפי מה שאתם יודעים, זה יכול למנוע?
יגאל מאור
ודאי, החליפה הזאת בולמת את הסילון. זה כמו קסדת מגן באופנוע, שבולמת את המכה. גם קסדת המגן לא נותנת הגנה של 100%, יש תאונות שאנשים עם קסדות נפגעו. אבל עדיין יש פה סיכוי סביר להציל את הרוכב.
בילי בירון
גם אם תהיה חבלה זו תהיה חבלה שטחית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בכניסה לאופנועי הים יש שלטים שמסבירים שיכולות להיות פגיעות כאלה?
בילי בירון
למיטב ידיעתי לא.
יגאל מאור
בתוך הרישיונות עצמם אנחנו כבר מציינים את העובדה הזאת. על האירועים האלה אנחנו מספרים לאנשים, מתארים אותם גם בבתי-הספר לשיט. מבחינה מעשית קשה לנו לשים שלטים שמתארים את כל האירועים האלה, אבל את צודקת בזה שאנחנו צריכים לעשות - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה לא? אולי כדאי לשים.
יגאל מאור
כי זה המון אירועים. אני יכול בצורה של הודעות לימאים, לשלוח לאנשים ולספר להם מה קרה כדי שייזהרו, כמו שעושים בתאונות טיס.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש אחריות למרכיב בתאונה כזאת?
עמוס נוימן
נכון להיום, וזה נכון כבר מספר שנים, במסגרת ההכשרה אנחנו דורשים לעבור את התחום של הפגיעות על-ידי אופנועי ים במסגרת הקרנת סרטים, שכל משיט שמקבל תעודה חדשה, רישיון משיט חדש, מחויב לצפות בסרטים. במבחנים שלנו אנחנו שואלים שאלות לצורך ההסמכה שלהם בעניינים האלה. ככה שכל מי שמקבל רישיון להשיט אופנוע ים, אנחנו מחייבים אותו לדעת את כל הנושאים האלה. זה חלק מההכשרה שלהם.
דוד מנע
אני רוצה לציין שהמקרים האלה של התאונות הם של משיטים פרטיים.
עמוס נוימן
אין קשר.
רפאל דריהן
לגבי השילוט, שהזכירה חברת הכנסת – זה לא קרה בתחנה מסוימת. זה קרה בכל רחבי הארץ, ולא במגזר העסקי.
יגאל מאור
לא הפנינו אצבע מאשימה כלפי אף אחד.
רפאל דריהן
חלילה, אבל היא שאלה איפה להציב את השלט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב. הערות ליועץ המשפטי, בבקשה.
איתי עצמון
רציתי לשאול לגבי תקנה 26ט2. האחריות, שיכולה להיות גם אחריות פלילית לפי התקנות, חלה הן על המשיט והן על הנושאים.
בילי בירון
אני חושבת שהסעיף שקובע את האחריות הוא בסעיף הקודם. הוא אומר: "לא ישיט".
איתי עצמון
אני מפנה לתקנה 110 לתקנות העיקריות. התקנה הזאת קובעת ש: העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה דינו מאסר עד שישה חודשים או קנס 50,000 שקלים חדשים או שני העונשים כאחד.
בילי בירון
הכוונה שלנו לא היתה להטיל את האחריות במקרה הזה על הרוכב אלא על המשיט, לכן קבענו במפורש את התנאים בסעיף 26ט2: אחרי תקנה משנה (ב) יבוא (ג) לא ישיט משיט נוסע על אופנוע ים. האחריות היא על המשיט. הנוסע יכול לבחור שהוא לא רוצה ללבוש את מכנסי המגן, אבל מבחינתנו האחריות היא על המשיט.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
האחריות היא פלילית?
בילי בירון
האחריות היא פלילית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ועד היום זה לא היה?
בילי בירון
לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת אומרת, היום יכולה להיות תאונה והוא לא יקבל כלום.
יגאל מאור
כן. תאונה מהסוג הזה, של חוסר מכנסונים.
בילי בירון
היום, כאשר מתרחשות תאונות כן קורה לו משהו, כי מבחינתנו זו רשלנות. גם כיום אנחנו סבורים שמשיט שמאיץ באופן פתאומי מבלי להזהיר את זה שמאחוריו נוהג בצורה לא סבירה.
איתי עצמון
אני שוב חוזר לשאלה שלי לגבי 26ט2. השאלה היא האם לא כדאי לכתוב: משיט אופנוע ים יוודא לפני תחילת הנסיעה כי הנוסעים חגורים. ואז החובה חלה רק עליו, החובה שיש בה ענישה פלילית.
לאה ורון
את אומרת שזו היתה הכוונה שלכם, זה רק לא מנוסח כך.
איתי עצמון
אני מדבר על 26ט2: משיט אופנוע יום והנוסעים בו יהיו: חגורים, לבושים במכנסי מגן וכו'. כאשר אני מסתכל על התקנה שקובעת את ההוראה העונשית, כתוב: העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה. איך שאני מבין את נוסח התקנה - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם הנוסעים אחראים.
איתי עצמון
שאלה אחת היא האם לא ראוי שלפני תחילת ההפלגה שהמשיט יתדרך, שבאמת הנוסעים חגורים, שלבוש המגן שלהם מותאם להפלגה. שנית, האם לא ראוי להתאים את תקנה 26ט2 לכוונה שאתם דיברתם עליה, שבאמת האחריות חלה על המשיט ולא על הנוסעים.
יגאל מאור
אני מפנה אותך רגע ל - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אם הנוסע לא חגר חגורה הצלה האחריות היא גם שלו.
יגאל מאור
אני מפנה אתכם בדיוק לפני אותם סעיפים, לסעיף 26ז. כתוב: לא ישיט משיט אופנוע ים אלא אם כן מתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנות 26ב2(א).
איתי עצמון
ראיתי, אבל איך זה מתאים - - -
לאה ורון
זה לא מתאים.
יגאל מאור
למה לא מתאים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לפי מה שכתוב פה, אם מישהו מרכיב אותי על אופנוע ים ולא חגרתי חגורה, לי אין אחריות.
יגאל מאור
אתה מדבר על הרוכב עצמו מאחור?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל הוא כן צריך אחריות. זה כמו באוטו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
במכנסיים אני לא מודע לדקויות ולסיכון. אבל חגורה?
בעז גדנסקי
לפי הלשון הנוכחית יכול להיות שאי-אפשר להטיל עליו את האחריות, לפי איך שזה מנוסח ב-26ט2.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל למה יכול להיות? בוא נעשה את זה ודאי.
בעז גדנסקי
לדעתי, אפשר להטיל עליו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יכול להיות מצב שהמשיט אומר לו לשים והוא עושה פלברות ולא שם.
עמוס נוימן
אז שלא ייקח אותו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל הוא גם יכול להוציא את זה באמצע. שתהיה לו אחריות.
יגאל מאור
עכשיו אני מדבר מהניסיון הימי, בתור מפקד כלי השיט. דהיינו, אני מעלה אנשים על כלי השיט שלי, אם אני רואה מישהו שפורק עול ולא מוכן לציית לכללי הבטיחות והכללים הסבירים להבטיח את הבטיחות שלו ושל שאר הנוסעים אני פשוט לא יוצא ולא מקיים את ההפלגה. מותר לי במסגרת החוק – ופה אני מדבר על קברניט בים – לכבול אנשים ולהשתמש בכל כוח בשביל למנוע סיכון של האיש או של הצוות. אז אני חושב שצריך לבחון את זה בראי הזה. זאת אומרת, אם באמצע הנסיעה בן-אדם הוריד את החגורה וזרק אותה למים, אני מפסיק להפליג ומנסה לתקן את המצב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל אתה לא רואה. הוא משיט, והנוסע מאחוריו פתח. איך הוא רואה את זה?
בעז גדנסקי
בשביל זה יש לך את ההוראה הכללית.
בילי בירון
אין לנו התנגדות לתקן את התקנה כך שיהיה כתוב במפורש שהאחריות על הנוסע.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא רק, גם.
יגאל מאור
המשיט בכל מקרה בפנים, אבל אומר יושב-ראש הוועדה שגם על הרוכב עצמו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
במקרה של חגורה.
הילל גהניש
לא ישיט משיט אופנוע ים ולא ירכב רוכב, אלא אם כן מתקיימים בו התנאים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אז זה תופס גם לגבי מכנסיים.
איתי עצמון
אני חושב שלכל הפחות שיהיה תדרוך לפני תחילת ההפלגה.
בילי בירון
אפשר להוסיף את התדרוך לגבי הביגוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד התקנות, כולל השינוי לגבי האחריות הכוללת?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיפים נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, אנחנו מאשרים את תקנות 5 ו-6.
יגאל מאור
ב-(ד) נוסיף שזה גם על הרוכב?
הילל גהניש
כן. בסעיף (ד).
איתי עצמון
אני מציע שתקנה 26ט1 תתוקן כך שבמסגרת ההדרכה לפני תחילת ההפלגה משיט יידרש לתדרך את הנוסעים לגבי התנאים לרכיבה או נסיעה באופנוע ים. כלומר, לגבי חגורות הצלה, לגבי לבוש, כדי שנוסע תמים שמגיע לכלי שיט כזה יידע מה הסכנות ומה החובות שיוטלו עליו.
יגאל מאור
יתדרך ויוודא שהם לבושים כמו שצריך.
לאה ורון
אחר כך יעסקו בנוסח. השאלה היא המהות, מה מחליטים חברי הכנסת.
בעז גדנסקי
האיסור יחול גם מכנסי מגן של הרוכב?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
בעז גדנסקי
זה בעייתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה?
בעז גדנסקי
איך הוא יידע?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בתדרוך.
בעז גדנסקי
אבל איך הוא יידע מה נחשב מכנסי מגן אטומים, מה לא נחשב מכנסי מגן אטומים. מי שמרכיב והוא איש מקצוע יודע מה זה מכנסיים אטומים כמו חליפת. מי שעכשיו עולה באופן חד-פעמי, איך הוא יידע? הוא מביא מהבית מכנסי מגן? הוא קונה את זה שם.
איתי עצמון
לכן הצענו לכתוב: יתדרך ויוודא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בדרך כלל אנשים לא יבואו עם מכנסי מגן. מי שבא עם מכנסי מגן אז הוא יודע מה זה מכנסי מגן, ומי שלא - סיפקו לו את זה. אם מישהו נתן לו מכנס שהוא לא מכנס מגן אז זה כבר - - -
בעז גדנסקי
לכן אני אומר. כנראה מספקים לו, לכן זה לא צריך להיות באחריות הרוכב מאחור.
קריאה
זה כמו חגורת הצלה. כמו שיש לו את חגורת ההצלה באופן קבוע כסט של האופנוע, גם מכנסי מגן זה חלק מהציוד.
בעז גדנסקי
כנראה מספקים לו את זה, לכן זה לא צריך להיות באחריות הרוכב מאחורה.
בילי בירון
האחריות שלו תהיה ללבוש את זה.
בעז גדנסקי
בסדר, אבל אם זה לא עומד בתקן שצריך?
איתי עצמון
הבעיה שאתה מעלה קיימת גם עכשיו, גם לפני התיקון. תסתכל על תקנה 26ט2 שלא תוקנה: היא קובעת שהמשיט והנוסעים בו יהיו חגורים בחגורות הצלה ולבושים במכנסי מגן. הבעיה שאתה מעלה רלוונטית גם עכשיו.
בעז גדנסקי
נכון, אתה צודק, כי האחריות יכולה להיות גם עליו.
עמוס נוימן
זה כמו כל דבר אחר. כמו שהוא לובש בגדים שמתאימים לו, הוא ילבש גם לצורך העניין הזה.
בעז גדנסקי
כאן אנחנו מנסחים במפורש שזה יוטל על הרוכב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו רוצים שזה יוטל על הרוכב.
לאה ורון
כתוב: משיט אופנוע ים והנוסעים בו.
בעז גדנסקי
אם מספקים לו מכנסי מגן הוא לא יכול לדעת אם הם עומדים בתנאים של הסעיף. אז זה יהיה נכון לחייב אותו באחריות מלאה?
יגאל מאור
אנחנו נותנים תנאים מאוד כלליים. אנחנו לא מבקשים שזה יהיה עם פרפרים סגולים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם זה כל כך חשוב ומהותי אפשר להוסיף שיסופקו לו מכנסיים על-ידי המפעיל או המשיט, ולשים סנקציה כפולה - - -
בילי בירון
האחריות שלו תהיה עדיין על עניין הלבישה, אבל אם המכנס הוא לא בעובי המתאים - - -
יגאל מאור
אין לנו הגדרה לדברים האלה. לא נכנסו לקטנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב. מי בעד תקנות 5 ו-6 עם התיקונים?
הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, אושר פה אחד.
בילי בירון
"7. אחרי תקנה 26יב לתקנות העיקריות יבוא 26יב1. "תנאים לגבי כלי שיט גורר. בכלי שיט הגורר גולש סקי, מיתקן נגרר או מצנח, תותקן מנורה המאירה באור כתום מנצנץ הנראה בזווית של- °360 לטווח שלא יפחת מ- 500 מטרים באור יום. מיקום המנורה ייקבע בידי המנהל, והיא תופעל בכל עת שכלי השיט גורר גולש סקי או מתקן נגרר או מצנח שעליו מצויים נוסעים."

אני רוצה להסביר בקצרה את הרקע להוראה החדשה הזאת. כשניתחנו את הגורמים לחלק מהתאונות הימיות הקשות שאירעו בעבר גילינו שכאשר מדובר בכלי שיט שגורר אחריו גולש סקי, מתקן נגרר או מצנח, אורכו המצטבר של כלי השיט ושל החוט הגורר ושל אותו אדם שנמצא בהמשך מרחוק הוא מאוד ארוך, ויש ניתוק מסוים בראייה בין כלי השיט הגורר לבין אותו כלי שנגרר. הניתוק הזה גורם שכלי השיט שנמצאים בסביבה לא תמיד מבחינים בזה שמדובר בכלי שיט שגורר ולא לוקחים מרחק בטיחות מספיק גם מאותו אדם שנגרר. אנחנו רוצים להסב את תשומת הלב של שאר הכלים בסביבה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כיוון טוב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
את צריכה להסביר למה לא עשיתם את זה עד היום.
יגאל מאור
אל"ף, אנחנו כן מנסים לעשות את זה בדרכים שונות, כמו למשל דרך הרישיונות. דבר שני, בעוונותיי, מהרבה סיבות זה כבר הרבה זמן שאנחנו מנסים להתקדם עם הנושא הזה. בגלל זה הודיתי ליושב-ראש הוועדה שהסכים לקדם את זה לקראת עונת הקיץ ולהציל הרבה נפגעים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ואני כבר רציתי להגיד שיש לנו שר תחבורה טוב בקואליציה.
איתי עצמון
רציתי לשאול לגבי ההוראה שקובעת שמיקום המנורה ייקבע בידי המנהל וגם לשמוע בהקשר הזה את ההתייחסות של משרד המשפטים. על אילו הוראות בדיוק מדובר כאן? מדובר כאן על הוראות מינהל, על הנחיות שיתפרסמו, על הוראות פרטניות, הוראות כלליות?
עמוס נוימן
המגוון והשונות בין כלי השיט הם גדולים. לפעמים יש כלי שיט מאותו דגם, לאחד יש גגון כזה לאחר גגון אחר. כל הרעיון הוא שההארה הזאת ב-360 מעלות, שהיא תיראה לכל הכיוונים בלי הסתרות. אי-אפשר לקבוע תנאי קבוע לכל כלי השיט כי הוא לא יכול להתקיים, למעט העובדה שהאור ייראה. ההתקן הטכני בכלי השיט - צריך לקבוע אותו במקום.
לאה ורון
בכמה כלי שיט מדובר?
עמוס נוימן
5,000.
יעקב קיסוס
מדובר על כלי השיט המסחריים.
לאה ורון
אז הכוונה שלכם היא שהמנהל יעבור מכלי שיט לכלי שיט ויוודא היכן צריך להתקין את המנורה?
עמוס נוימן
כל כלי כזה אמורים להיות - - -
איתי עצמון
למה צריך לקבוע את זה כאן? אתם לא יכולים לקבוע את זה במסגרת הרישיון שאתם נותנים או באיזשהו אופן אחר?
עמוס נוימן
אנחנו עושים את זה ממילא.
בעז גדנסקי
העלות של התקנת ההוראה תהיה על המנהל?
בילי בירון
ממש לא.
בעז גדנסקי
אז הוא רק יוודא שמותקנות?
בילי בירון
הוא יקבע את המיקום ויוודא.
יגאל מאור
אתן לך מאוניות. כשאתה בונה אוניה ואתה שם את אורות הניווט של האוניה - כל אוניה לגופה, לפי הסוג שלה. אתה אומר איפה לשים. בגלל הוורסטיליות, כי כל כלי הוא אחר. אצלנו בארץ, ברוך השם, כל בעל סירה אוהב לעשות שינויים קטנים.
איתי עצמון
איך תיערכו? נגיד שעכשיו התקנה הזאת תאושר על-ידי הוועדה ותיכנס לתוקף, איך בדיוק תיערכו? באמת תעברו כלי שיט אחר כלי שיט ותוודאו שהמנורה ממוקמת במקום שמקובל עליכם?
יגאל מאור
אל לך לדבר בעתיד. אנחנו עושים את זה.
רפאל דריהן
כבר למעלה משנתיים שיזמנו את זה בעצמנו ושמנו את המנורה הזאת. זה בא מאתנו ועשינו את זה יחד. עם כל ההתנגדויות לנו כאן אנחנו גם עובדים הרבה בשיתוף ומגיעים להרבה דברים ביחד.
יגאל מאור
איזה התנגדויות? כולנו עובדים יחד.
איתי עצמון
יש לי קושי עם קביעת הוראה כזאת. אני שוב מזכיר שאלה הוראות שיש לצדן סנקציה פלילית. כאשר מיקום מנורה ייקבע בידי המנהל בהוראת פרטניות, באין הוראות כלליות, ויכול להיווצר מצב שבו הרבה זמן לא תהיה מנורה בכלי שיט כי המיקום לא נקבע.
לאה ורון
בתוך כמה זמן מהיום שהמשיט פנה למנהל?
עמוס נוימן
אני רוצה להסביר. במסגרת בדיקות תקופתיות בכלי שיט אנחנו בודקים את כלי השיט ואנחנו נפגשים אתם לפחות פעם אחת בשנה. נכון להיום כל כלי השיט שגוררים מתקנים נגררים כבר מותקנים במערכות האלה, יש להם את זה. זה מופיע בתוך הרישיון שלהם. מה שאנחנו עושים כאן זה רק תיקון המצב בתקנות.
בעז גדנסקי
יש פה גם בעיה של הסמכה. זאת אומרת, אם אתה מסמיך בתוך תקנות לתת למנהל - - -
עמוס נוימן
יש לו כבר את הסמכות.
בעז גדנסקי
זה סוג של תקנות בנות פועל תחיקתי מבחינת המיקום, ואז רק השר יכול לעשות.
איתי עצמון
זו בדיוק הבעיה. השאלה היא אם דעתכם נוחה מהתיקון הזה.
בילי בירון
זו לא תקנה בת - - -
בעז גדנסקי
אבל המיקום משפיע פה על האיסור, האם הוא עומד בגדר ההוראה או לא. איך זה עובד בדיוק? אני לא מבין. הוא מתקין - - -
בילי בירון
בדיוק כדי לקבוע את החובה של ההתקנה אנחנו חייבים את הוועדה.
בעז גדנסקי
אז יכולה שהשר יקבע ולא המנהל, ואז את פותרת את הבעיה.
בילי בירון
אתה לא פותר. אנחנו רוצים לקבוע כלי כלי, כי המבנה של כל כלי גורר שונה.
בעז גדנסקי
אתם רוצים שבכל כלי יבוא המנהל ויגיד האם המיקום בסדר או לא?
עמוס נוימן
הוא לא יגיד אם זה בסדר או לא. הוא יגיד: אתה רוצה שאתן לך אפשרות לגרור ברישיון, תשים אור צהוב בנקודה הזאת.
בעז גדנסקי
אני לא יודע אם צריך הוראה של המנהל. אפשר להישאר עם ההוראה שזה ייראה ב-360 מעלות. ככל שזה לא נראה למנהל הוא יגיד: זה לא עומד ב-360 מעלות.
בילי בירון
יכול להיות שזה כן עומד ב-360 מעלות, אבל עדיין המיקום הוא לא מספיק טוב.
בעז גדנסקי
למה? אם זה עומד בתנאים של 360 מעלות ו-500 מטרים, אז - - -
עמוס נוימן
יש לי פשרה בעניין הזה. נחליף את המילה "יקבע" המנהל ל"יאשר" המנהל, כי זה מה שאנחנו עושים בפועל.
איתי עצמון
אבל השאלה היא אם אפשר להתקין את המנורה הזאת גם ללא אישור המנהל. השאלה היא אם זה פותר.
יגאל מאור
המנהל נותן את האישור לסירה לגרור. בלי אישור המנהל לגרירה הסירה הזאת לא תגרור.
הילל גהניש
הוא מסביר לך שיש שוני בין כלי שיט לכלי שיט, והכוונה שלו שהנראות של אותה מנורה תהיה כזאת שאפשר לראות אותה.
איתי עצמון
יאושר בידי המנהל זה יותר טוב מההוראה שמנוסחת כרגע. אני לא בטוח שזה פותר כל הקושי.
עמוס נוימן
- - - לקבוע תנאים והגבלות בכלי שיט - - -
לאה ורון
אם יש לכם ממילא סמכויות בשביל מה צריך לחייב את זה בתקנות?
בילי בירון
משום שזו הוראה בת פועל תחיקתי, זה מופנה לציבור בלתי מסוים.
איתי עצמון
קבעתם את הפרמטרים, הפרמטרים קבועים כבר כאן.
בעז גדנסקי
בדיוק. ההוראה שהמנהל יקבע – השאלה עד כמה זה נחוץ. אם ממילא יש לו את הסמכות לאשר ואם זה לא הוראות מינהל שהוא קובע פרמטרים, גם זה פחות בעייתי וגם השאלה אם זה נצרך.
בילי בירון
הוא בוחן כלי כלי.
בעז גדנסקי
אני מבין. השאלה אם נצרך להגיד את זה. אין לו סמכות גם ככה לבוא ולומר את זה?
איתי עצמון
אם אתם אומרים שבכל מקרה אתם עורכים ביקורות תקופתיות, אני מציע שנשאיר את הפרמטרים כפי שקבעתם אותם כאן לגבי המנורה, ונסמיך את המנהל להורות על שינוי המיקום במסגרת אותה ביקורת, אם באמת המיקום כפי שהוא ראה אותו בזמן הביקורת - - -
בילי בירון
אני מסכימה לזה. מקובל עלינו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד תקנה 7, עם התיקון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 7 אושרה.
בילי בירון
"9. בתקנה 53(א) לתקנות העיקריות, פסקה (3) - תימחק."
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זה אומר?
בילי בירון
תקנה 53 מדברת על כלי שיט ועל סימון של כלי שיט זרים. היא מדברת על כלי שיט זרים שמפליגים בתחומי מימי החופים והמים הפנימיים של מדינת ישראל. בשנים האחרונות גילינו שבתקנת משנה (3) נעשה בפועל שימוש לרעה על-ידי ישראלים שהם בעלים של כלי שיט, ומסיבות של הטבות כאלה ואחרות לא רושמים את כלי השיט בפנקס כלי השיט הישראלים, כפי שהם נדרשים, אלא רושמים את זה במדינה זרה כלשהי ואז כלי השיט הופך להיות כלי שיט זר. אבל מכיוון שהבעלים של אותו שיט הם ישראלים, כלי השיט הזר הזה שוהה במדינת ישראל במשך לפחות במרבית ימי השנה, אם לא בכל ימי השנה. מעצם היותו כלי שיט זר הוא לא מחויב כמעט לכל הכללים וההנחיות שקבועים בדין הישראלי.

תקנה 53 מדברת על תקופה מוגבלת שבמהלכה כלי שיט זר, שהוא לא אוניה, שוהה במימי החופים של מדינת ישראל. תקנת משנה (3) נתנה איזהו פתח שנוצל לרעה בשנים האחרונות על-ידי אותם ישראלים שהם בעלים של כלי שיט זרים, להישאר בארץ תקופה בלתי מוגבלת, משום שהם עשו שימוש בתנאי הזה - - -
לאה ורון
אבל אם בכל זאת צריך לתדלק?
בילי בירון
אין בעיה, יש לנו עדיין סייגים אחרים שמאפשרים להם להישאר. יש את תקנת משנה (5) שאומרת שהבעלים, השוכר או קברניט כלי השיט הצהירו בפני מנהל הנמל שכלי השיט נמצא בשהייה ארעית – אנחנו מוכנים, כמובן, שיהיה כאן כלים זרים, אנחנו מעודדים את זה – שאינה עולה על 30 ימים ברציפות ואינה עולה על 180 ימים מצטברים בשנה מיום כניסת כלי השיט. אני מפנה גם לתקנת משנה (ב) שאומרת שמנהל הנמל רשאי להאריך את תקופת השהייה הארעית הזאת ל-60 ימים נוספים.

זאת אומרת, הרציונל הוא שכלי שיט זר יישאר במדינת ישראל תקופה קצובה. אחרת, אם הם נשארים כאן כל ימות השנה והם לא מחויבים בידיעת הדין הישראלי ובפעולה לפיו, הם עלולים לגרום - - -
לאה ורון
זה גם מה שקורה בעולם כאשר בא כלי שיט זר? מגבילים אותו לתקופה שאינה עולה על 180 ימים?
עמוס נוימן
יש תקופות שונות, אבל זה קיים במדינות מסוימות מהיום הראשון שהם נכנסו. הם נכנסו בתהליך של אכיפה דרך מושג שנקרא transit log.
יגאל מאור
בטורקיה.
עמוס נוימן
אצלנו ההיתר הזה נדרש לאחר שלושה חודשים. מנצלים את זה לאחר השלושה חודשים בסעיף הזה, להתחיל לנוע במימי החופים של מדינת ישראל בלי שיש להם היתר.
איתי עצמון
ואם נדרש תיקון מאוד-מאוד דחוף או תדלוק או אספקה, האם יש צורך לקבל אישור ממנהל הנמל או שניתן לעגון ולבצע את הפעולות האלה?
יגאל מאור
אותו דבר. גם עם מטוס שמגיע, אתה צריך אישור משדה התעופה לנחות.
איתי עצמון
בתעופה זה קצת שונה. אני שואל עכשיו אם יש צורך - - -
בילי בירון
בתקופה שהם נמצאים כאן?
איתי עצמון
אני שואל מה המשמעות של מחיקת תקנת משנה (3), שאומרת שיש צורך בתדלוק. אני מנסה פשוט להבין האם לפי המצב היום יש צורך להצהיר ולקבל אישור לצורך העניין הזה או שפשוט בן-אדם יכול להגיע עם כלי שיט זר ולתדלק או לבצע תיקון כלשהו ללא הצורך להצהיר.
בילי בירון
הוא יכול לעשות ללא הצורך להצהיר בדבר תקופת השהייה שלו.
איתי עצמון
ומה קורה אם יש צורך בתיקון דחוף, בתדלוק דחוף? אני שואל לאחר התיקון - מה הפרוצדורה?
יגאל מאור
למשל, מגיעה יאכטה, יש לה חור בצד והיא רוצה להיכנס לנמל.
עמוס נוימן
אין שום בעיה, בתוך תחום של 90 ימים הוא לא צריך לקבל מאף אחד מאתנו, ממשרד התחבורה, שום היתר. הוא יכול לנוע די בחופשיות.
לאה ורון
90 יום או 30?
עמוס נוימן
30 זה ללא שום היתר. מנהל הנמל יכול להחיל את זה עוד 60 ימים. לאחר אותם 90 ימים שחלפו – 30 ללא היתר ועוד 60 עם היתר מנהל נמל – יש כלי שיט שממשיכים לשהות במימי מדינת ישראל. אין לנו בעיה עם זה, אלא אם הם מתחילים להפליג. ההיסטוריה מראה שהם מנצלים את הסעיף הזה, שאנחנו מבקשים למחוק, ומתחילים לנוע מחיפה לאשדוד, מאשדוד לאשקלון. אומרים: נסעתי לתדלוק, נסעתי לתקן. הם נוסעים הלוך וחזור כל השנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד הערות? אין. מי בעד תקנה9?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 9 אושרה.
בילי בירון
10. תיקון תקנה 68. בתקנה 68(א) לתקנות העיקריות, במקום "בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי הים התיכון), תשמ"ב-1982, צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), תשמ"א-1981, וצו הסדרת מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים כנרת ובנהר הירדן), תשל"ח-1978" יבוא "בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד - 2004".

מדובר בתיקון טכני בלבד.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
את יכולה להסביר את זה?
בילי בירון
מדובר בתיקון טכני בלבד. כל הצווים שקראתי עד עכשיו בוטלו ובמקומם נקבע צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן ובים סוף), התשס"ד-2004. כל הצווים שכיום קבועים בתקנה כבר בטלים. זה השם של הצו שמחליף את כולם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אופנוע ים - אתם מדברים פה על אופנוע ים או על בני-אדם?
בילי בירון
לא בתקנה הזאת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
על מי אתם מדברים כרגע?
בילי בירון
על שם הצו.
איתי עצמון
מה התקנה העיקרית שאותה אתם מתקנים?
בילי בירון
אנחנו מתקנים רק את ההפניה ב-68(א).
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
68 זה: לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז וכו'. נכון?
בילי בירון
נכון, אז רק את שם הצו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז מה זה אומר עכשיו?
בילי בירון
זה אומר בדיוק מה שכתוב בתקנה 68(א). אנחנו לא נוגעים במהות, פשוט שמות הצווים שקובעים את האיסורים הוחלפו בשנים עברו, לא על-ידי משרד התחבורה. הם פשוט תוקנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יוליה, זה טכני לגמרי. מי בעד התקנה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא מצביעה כי אני לא מבינה על מה אני מצביעה.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1
התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התקנה אושרה.
בילי בירון
"11. אחרי תקנה 68 לתקנות העיקריות יבוא: "הוראות מיוחדות למפרץ אילת 68א. על השיט במפרץ אילת יחולו בנוסף על האמור בתקנות אלה, הוראות כמפורט להלן:

(1) על אף האמור בתקנה 68, לא ישיט אדם – (א) כלי שיט הגורר אחריו מצנח, במרחק הקטן מ- 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף; (ב) אופנוע ים בתחום של 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף הצפוני, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים, בנתיב מים הנמצא ממזרח לקו הדמיוני שמחבר בין הנקודות 1 ו- 2 המסומנות במפה שבתוספת העשרים ואחת, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים. גבולו המזרחי של נתיב המים יסומן על ידי מצופי חיל הים. (ג) אופנוע ים בתחום של 500 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף בכל מקום שלא חלה עליו תקנת משנה (ב), זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים. התחום האסור לשיט כאמור מצוין בנקודות ציון ובמפה בתוספת העשרים ואחת.

(2) בתחום מרינה אילת המוכרזת בצו הנמלים (הכרזת נמל מרינה אילת), התש"ע – 2010, בין נקודות ציון שבתוספת העשרים ואחת ומציינות את קצה שוברי הגלים של מרינה אילת, לא ישיט אדם כלי שיט להשטה עצמית שייעודו הרשום ברישיון השיט שלו הוא להשכרה, אלא אם כן הוא בעל כלי השיט האמור או בעל תעודת משיט; בפסקה זו – "כלי שיט להשטה עצמית" – כלי שיט מן המפורטים בפסקאות של תקנה 104(א) או כלי שיט מנועי שעוצמת מנועיו אינה עולה על 4.4 קילוואט; "תעודת משיט" – כהגדרתה בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח – 1998;"
איתי עצמון
כיצד יוכלו המשיטים לדעת מה המרחקים הנקובים כאן? יש איזשהו סימון בשטח?
יגאל מאור
שאלה מצוינת. לגבי חלוקת השטח במפרץ אילת, היות שאנחנו מנסים לא לערבב מין בשאינו מינו, אם נשים עכשיו מצופים על כל הנמל כל מפרץ אילת יהיה מכוסה כולו שתי וערב ועם מצופים. לכן קבענו מספרים כאלה שרואים אותם בתוואי שטח בולטים. לדוגמה, 1,000 מטר, אם אני לא טועה, זה קו רוחב הבסיס של חיל הים. זאת אומרת, כל משיט אופנוע שם או שוכר כלי שיט יודע שבסיס חיל הים נמצא בצד ימין שלו, ברוחבית של כלי השיט הוא נמצא ב-1,000 מטר. הנקודות הן מאוד דיכוטומיות, מאוד ברורות והן צריכות להיות ידועות לכל משיט ששט במפרץ.
יעקב קיסוס
זה קצת מכשיל, מכיוון שלא כל משיט יודע את המרחקים ואת הטווחים ואז הוא נאלץ לחטוף דוחות כבדים מאוד, בעצם לא באשמתו. אין לו GPS, אין לו רדאר.
בעז גדנסקי
איך היום המשיט יודע? גם היום יש הוראות כאלה.
יעקב קיסוס
יש מצופים בגבול 300 מטר מהחוף. הוא יודע שעד לשם הוא שט לאט ומעבר לזה הוא מאיץ. התקנה שהם מנסים לתקן עכשיו זה להעביר את כל העומס של אופנועי הים הפרטיים והמסחריים לאזור מסוים באילת ששם הם יפעלו. זה הגיוני, אנחנו בעד זה. איך להגיע לאזור הזה, איזה סימון, איזה שילוט, איך יעבירו את זה לתודעת המשיטים – זה מכשיר. צריך לשים מצופים בצורה נכונה, צריך לשים שילוט על החופים, צריך נקודת הנגשה לרדת למים. זה טריקי.

יש לי עוד טענה. ביקשתם שמשיט של סירת שישה כוחות סוס יהיה בעל הכלי או מתחנת השכרה שהוא בעל הסירה.
עמוס נוימן
רק לתוך הים.
יעקב קיסוס
נכון. אשתי רוצה להשיט. אני בעל הכלי, אם היא תשיט את הכלי היא תקבל דוח. צריך לעשות את זה: ברשותו של בעל הכלי. אנחנו בעד זה שלא ייכנסו סירות של שישה כוחות סוס למרינה, אבל צריך לנסח את זה נכון.
רפאל דריהן
אמרתי לאדם שלא להיכנס למרינה, והוא בכל זאת נכנס למרינה - אני חוטף דוח. היום, בפועל אני חוטף דוח. שלשום קיבל אחד מאתנו דוח, שהספינה שטה מעבר לתחום 5. לא מסומן תחום 5 בים. הוא קיבל קנס של 3,500 שקל כי הסירה שטה מעבר לתחום 5.
בילי בירון
אני רוצה להתייחס לדוגמה שאתה נתת, של סירה שרשומה על השם שלך ואשתך רוצה להשיט אותה מחוץ לשובר הגלים.
יעקב קיסוס
בתוך שובר הגלים, בתוך המרינה. שם הבעיה.
בילי בירון
באותו מקום, בין שוברי הגלים בתוך המרינה, חוץ מכלי שיט לנהיגה עצמית שפועלים שם כיום פועלים גם כלים נוספים רבים. בין היתר, סירות נוסעים בשכר.
יעקב קיסוס
כן, אני מסכים אתך. אבל הבן שלי רוצה לשוט בכלי שרשום על שמי, הוא יקבל דוח?
בילי בירון
באזור הזה?
יעקב קיסוס
בתוך המרינה, כן.
בילי בירון
אם יש לו תעודת משיט – אין בעיה.
יעקב קיסוס
אין לו תעודת משיט.
יגאל מאור
חבר'ה, אם אין לו תעודת משיט הוא לא נוסע שם. מה הבעיה?
בילי בירון
יש לך סירה ואתה לא הבעלים שלה?
הילל גהניש
יש לי סירה, שמתי אותה במרינה. המרינה שומרת - - -
יגאל מאור
אמרת נכון, הילל. יש לך סירה - - -
הילל גהניש
יש לי חבר ואני אומר לו: קח את הסירה, צא לים.
בילי בירון
אם הוא לא הבעלים וגם אין לו תעודת משיט הוא יצטרך מישהו אחר – אותך, כבעלים של הסירה, או משיט - להוציא אותה.
יגאל מאור
המשיט או בעל הסירה יוציא אותה מהמקום המסוכן ויגיד לו: מפה והלאה קח את הסירה ותעשה אתה - - -
רפאל דריהן
אתה פוגע באנשים. מדובר רק על סירות השכרה או גם סירות פרטיות?
בילי בירון
גם פרטיות.
רמי בן-דוד
הייתי חבר בוועדה שבנתה את כל החומרים שקשורים למפרץ אילת. הכוונה שלנו היתה לגרום לתחנות להשכרת סירות שפעלו מתוך תחומי המרינה לא להיות במרינה. נקודה. לא נכנסו לשום נקודה שאם מישהו רוצה לתת את הסירה לבת-דודה שלו והיא יכולה לנסוע על סירת שישה כוח סוס – אין לנו עניין בזה.
יגאל מאור
אני רוצה לתקן טעות שנאמרה פה. הכוונה היא לא לכל כלי שיט, הכוונה היא לכלי שיט להשכרה. למה זה נועד? עם כל הכבוד לאנשים פה שנותנים לבנות הזוג שלהם לנהוג את הסירות הלוך וחזור, זה נועד למקרה של הרבה תנועה. יש שם הרבה מאוד תנועה של כלי שיט שנכנסים ויוצאים, יאכטות, סירות מפרש ודברים כאלה. כשמגיע אדם שאין לו ניסיון ימי – אנשים שלוקחים את הסירות להשטה עצמית הם אנשים שאין להם ניסיון ימי - במקום צפוף, של הרבה תנועה שלא ינהגו, כדי למנוע סיכון. יצא מהאזור - - -
יעקב קיסוס
להשכרה – אני מסכים. לפרטי אני לא מסכים, זה לא הגיוני בכלל.
יגאל מאור
כתוב: להשכרה.
יעקב קיסוס
כתוב: בעל כלי השיט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנקודה שלכם ברורה.
רפאל דריהן
עוד שאלה: מי נושא באחריות אם האורח נכנס? החתמתי אותו לא להיכנס, הסברתי לו, והוא נכנס. מי נושא באחריות?
יגאל מאור
רפי, מי חטף את הדוח על זה שלפני כמה ימים בחור עבר את קו הגבול ונכנס לירדן עם סירה כזאת?
רפאל דריהן
בעל תחנת ההשכרה, לא האדם שנהג.
יגאל מאור
כמו שאתם עושים כל הזמן, יש סירת פיקוח שמשגיחה על השוכרים, נכון?
רפאל דריהן
הוא לא יכול לפקח על 30 סירות מנוע ו-40 כלי שיט.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת הסיבה שאני פה באמת. אני רוצה להרחיב את מה שאתם אומרים. קודם כול, אני חושבת שצריך לעשות חוק הים. אין חוק הים בישראל, נכון?
יגאל מאור
אנחנו יותר מאשר נודה לך אם תעזרי לנו לקדם את אמנת הים, שכל העולם חתום עליה ורק ישראל לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני אשמח מאוד. דרך אגב, אני לא שטה, לא שוחה. אני מפחדת. עוד לפני שסיפרת על התאונות, כבר יש לי בדמיון שלי איזה תאונות יכולות לקרות. אבל מאוד אשמח, הגיע הזמן שנקדם את זה במדינה על חוף הים התיכון, שיהיה פה חוק אמיתי. במקרה הייתי בכמה מרינות ושמעתי סיפורי זוועה של אנשים, שזאת הפרנסה שלהם. הגיע הזמן שמדינת ישראל תטפל בזה.

אבל בלי שום קשר, אני מברכת אתכם על התקנות האלה. כל הכבוד. יש פה בעיה של אחריות – מי לוקח אחריות? אם המשכיר החתים את הבן-אדם ואמר לו שאסור לו להגיע למקום מסוים, ובא איזה פושטק – תסלח לי - ונכנס למקום האסור וקורה לו משהו, למה המשכיר צריך להיות אחראי על זה?
עמוס נוימן
עובר העבירה הוא זה שאחראי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל זה לא כתוב, אז תסבירו את זה. זה לא ברור.
עמוס נוימן
כתוב: לא ישיט אדם. מדובר על מי שהשיט. יש תקנה נוספת לגבי אחריות בעלים. אחריות בעלים תחול רק אם הוא לא תדרך אותו, לא אמר לו ולא מנע ממנו כאשר הוא ידע מראש שהוא הלך לעשות את זה. זה המקום היחידי.
רפאל דריהן
בפועל, אנחנו מקבלים את הדוח. אנחנו מסבירים לו. היה עכשיו המקרה של אדם שעבר לעקבה, הבעלים קיבל את הדוח, קנס של 3,200 שקל. זה דוח של משרד התחבורה, לא של המשטרה.
עמוס נוימן
אני לא יודע על איזה סעיף.
רפאל דריהן
הוא לא מצא סעיף, אז הוא כתב לו - - -
רמי בן-דוד
הדבר דומה לאיזה בעל רכב שייגנב לו הרכב, יתפסו את גונב הרכב וייתנו את הדוח לבעל הרכב.
עמוס נוימן
זה לא המצב. האחריות היא על המשיט.
בילי בירון
אני רוצה להפנות את תשומת הלב של כולם לתקנה 106 לתקנות בטיחות השיט. תקנת משנה (א) אומרת: לא נתמלאה לגבי כלי שיט הוראה מהוראות תקנות אלה, יראו את בעלו וקברניטו של כלי השיט כעוברים על אותה הוראה, בין שהעבירה נעברה בידיעתם ובין שלא נעברה בידיעתם. אבל: כל עוד לא הוכיחו שהם נקטו בכל האמצעים - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל למה הוא צריך להוכיח שהוא לא השיט?
בילי בירון
זאת אומרת, האחריות של הבעלים והקברניט של כלי השיט, לפי תקנת משנה (א), אינה באה לגרוע מאחריותו של כל אדם לפי תקנות אלה. כלומר, לפי הדוגמה שאתם מתארים, כתוב בתקנה שלנו במפורש שלא ישיט אדם וכו'. זה שהאדם השיט, קודם כול הוא אחראי, כי תקנה 106 לא גורעת מהאחריות שלו. אם יוכיחו הבעלים – הבעלים לצורך העניין הוא בעל תחנת ההשכרה – או הקברניט של כלי השיט שהם נקטו בכל האמצעים הנאותים לקיום אותה הוראה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל את רוצה לשלוח אותו לבית הסוהר, את רוצה לקחת עורך דין, את רוצה לשלוח את האנשים האלה - - -
יגאל מאור
אסביר לכם מה הפתרון מבחינה מקצועית. בא בן-אדם לחוף הים באילת. הידע היחיד שלו בים זה מגיל 6, כשלקחו אותו עם הגלגל עם הראש של הברווז והכניסו אותו למים. אתה מושיב אותו בסירה. הוא לא מבין מה זה מרחקים, הוא לא מבין מה זה קו גבול, הוא לא מבין מה זה שום דבר. אתה צריך להסביר לו בצורה אמיתית. יש אחד שאתה רואה שהוא איש ים אמיתי, מבין מה זה חיל הים, מה זה מצופים. יש אחד שלא מבין שום דבר, הדיוט מושלם – עליו ישגיחו יותר. יגידו לסירת הפיקוח שישימו עין סירה מס' 44, כי יושב שם מישהו שלא כל כך מכיר את התחום. לא תוכל לבוא אחרי זה להגיד: אותי לא עניין מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. זה שהוא סובל מפיגור מוחין או שהוא אוטיסט – זה בכלל לא רלוונטי. הוא ייצא לים ויפליג לאן שהוא רוצה. אי-אפשר להתחמק מלעמוד מאחורי זה, מבחינת אחריות מקצועית.
הילל גהניש
אני מצדיק את מה שאתה אומר. חסרה בסעיף הזה, סעיף ההדרכה, חובת ההדרכה. איפה חובת ההדרכה? כתוב: לא ישיט. אני רוצה להגיד לך שמשיטים גם ילדים בני 17 כלים של חמישה כוח סוס ומטה. הידע של אותו בן 17 על הסעיף הזה הוא לא כלום.
יגאל מאור
לא רלוונטי הגיל, יש טייסים בני 18.
הילל גהניש
אני שואל למה אין פה סעיף שמחייב הדרכה לפני היציאה לים?
יגאל מאור
קודם כול, בסעיף 106 כתוב את זה בתור: יינקטו כל האמצעים.
בילי בירון
הם לא יוכלו לזכות בהגנה.
הילל גהניש
אני אגיד לך מתוך ניסיון שלי. קודם כול, צודק יעקב: יש עיסוקים בכלי השיט לצורך עסק ויש עיסוקים בכלי השיט לצורך משפחתי. אני לא יודע אם האחד שווה לשני. יש איזה אופי מסוים, כשאני לוקח כלי שיט ורותם אותם לצורך עסק ואופי שונה כשזה לצורך משפחתי, כשאני הולך לים עם המשפחה.
יגאל מאור
לא הבנתי מה קשורה המשפחה.
הילל גהניש
כי אם אתה לוקח כלי שיט, כמו אופנוע ים, כשמסבירים למשיט לנסוע ככה, להיזהר מסכנות, אז למה שלא תהיה תקנה שמחייבת את המשכיר להדריך לגבי כל כלי השיט?
יגאל מאור
אני יכול להכביד עוד יותר, אני לא - - -
רפאל דריהן
אתה רוצה למנוע כניסה ויציאה למרינה של סירות להשכרה, נכון? אז מי שאין לו חוזה עגינה, אסור לו להיכנס למרינה. זה הכי פשוט. גם כלי שיט אחר, פרטי, שמגיע לאילת לחופש - - -
עמוס נוימן
אין בעיה בכלי השיט, הבעיה - - -
רפאל דריהן
למה כלי שיט פרטי יוכל להיכנס למרינה? שלא יבוא למרינה, שלא ייכנס. שם יש סיכון.
בילי בירון
הבעיה גם עם כלי שיט שיש לו מקום עגינה, שהוא כלי שיט להשכרה. מגיע משיט שלא מכיר את כלי השיט, יש לו מקום עגינה. הכלי עצמו הוא בסדר, אבל משיט אותו בן-אדם שלא מכיר את האזור. פה הבעיה.
רמי בן-דוד
אני רוצה להציע משהו.
יגאל מאור
אפשר לפרט פה, לעשות מחוברת התקנות ספר. אתה צודק, הילל, אפשר להדריך בן-אדם - - -
רמי בן-דוד
אפשר להציע משהו פשוט? כלי שיט קטנים להשכרה עצמית עם שישה כוח סוס, אני חושב שבעל כלי שיט כזה לא ימות אם הוא ישקיע באיזו מדבקה שעולה חצי שקל, על המדבקה בכלי השיט יהיו עשרת הדיברות.
רפאל דריהן
יש, יש.
רמי בן-דוד
אתם מדברים על הדרכה, זה חלק מפעולת ההדרכה. מחר אם מישהו יעבור את הגבול לא תשיתו את זה עליהם.
עמוס נוימן
אני חושב שיש כאן החטאה של העניין וחוסר ידע מסוים. תחנות ההשכרה מתדרכות, מחתימות, עושות את כל הפעולה הזאת. לא זאת המהות של הבקשה שלנו. הבקשה שלנו היא למנוע כאלה שלא מכירים את נושא התעבורה של השיט, פעם ראשונה התיישבו בכלי שיט, שלא ישוטו בתוך המרינה עצמה.
רמי בן-דוד
לא דיברתי על המרינה.
יגאל מאור
אנחנו מדברים על המרינה כל הזמן.
רמי בן-דוד
אבל נגעתם בשאלה של מישהו שחוצה את הגבול. למה תיתנו לי את הקנס? רק על זה דיברתי. במרינה אף אחד לא צריך להיות.
יגאל מאור
אמרנו בתקנות שלא ייכנס בן-אדם למקום של תנועה מאוד עמוסה אם הוא לא יודע מה זה לשוט בסירה. זה כל מה שאנחנו מבקשים. אני צריך להצטדק?
רפאל דריהן
אבל אני מילאתי את כל האחריות שלי ובכל זאת אני צריך להתמודד בבית-המשפט. אני גם מקבל דוח פלילי. הדוח של המשטרה הוא גם פלילי. ישר אני מקבל דוח ועכשיו אני צריך להוכיח שהסברתי לו הכול. אתה מבין מה קורה? הוא מחליט לתת לי את הדוח ועכשיו אני צריך לתת 10,000 שקל לעורך דין ועוד ועוד.
יגאל מאור
תקנה 106 לא נמצאת על סדר היום של הוועדה כרגע. אפשר לחדד את תקנה 106 בתיקון הבא שנעשה. כרגע הכוונה היא לוודא שאנשים לא יימלטו מאחריות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם נדרש שינוי בתקנה 106 אפשר לעשות את זה.
יגאל מאור
אני לא חושב שנדרש שינוי בתקנה 106, אני רק אומר שהם מדברים על זה. רבותי, סירה זה כלי תחבורה שאנשים נהרגים עליו, אז אומר לתת תדרוך מינימלי. לא ביקשתי להכניס אותו לקורס למשיט 1, שייצאו ויחזרו בשלום. זאת הכוונה.
איתי עצמון
אבל איך אנשים יוכלו לדעת מה הם התחומים המותרים?
יגאל מאור
יגידו לו שאם הוא רואה את המגדל הוורוד בצד ימין הוא הגיע לגבול; רואה את המגדל האדום בצד שמאל הוא עבר את הגבול.
איתי עצמון
אני שואל עכשיו את היועצים המשפטיים: זה מספק מבחינתכם? מה גם שאני שוב מזכיר שזו עבירה פלילית למי שעובר את הוראות התקנות, כאשר התחומים בעצם לא מסומנים.
עמוס נוימן
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, אתם מאריכים בדיבור יותר מדי. השאלה ברורה. השאלה היא צריך סימון ימי או שמספיקות נקודת ציון פיזיות. מהניסיון שלי, אני חושב שנקודות ציון פיזיות מספיקות. שכרתי פעם אופנוע, אמרו לי: אתה לא עובר את הקו בין האוניה הזו לקו אחר.
איתי עצמון
משיטים יודעים לאמוד מרחקים כאלה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא בודקים אותך על המטר. אתה צריך באמת להגזים כדי שיגידו לך - - -
רמי בן-דוד
כשאתה נכנס למרינה אתה מרגיש שנכנסת למרינה.
הילל גהניש
לגבי הנקודה של ה-500 מטר יש איזושהי נקודת ציון?
עמוס נוימן
יש נקודות ציון שאפשר להתייחס אליהן ולהגדיר אותן. בחוף הצפוני יש נקודות ציון שאפשר לכוון לפי הקו שלהן, יש נקודות דרומיות יותר שאפשר ליצור קו דמיוני.
יעקב קיסוס
זאת בדיוק הבעיה. המשטרה, כשהיא אוכפת את העניין הזה נותנת דוחות דרקוניים לאזרחיים. 3,500 שקל על איזה מעבר מתחת ל-300 מטר. הם יעשו את התקנה של 500 - - -
בעז גדנסקי
איך אנחנו יודעים שהרוכב קיבל הדרכה?
יעקב קיסוס
לא יודעים איפה המצוף, לא יודעים כלום.
עמוס נוימן
הוא חתום בתחנות ההשכרה על הדבר הזה.
בעז גדנסקי
כתוב שם שמעבר לנקודה של מחנה חיל הים זה - - -
עמוס נוימן
לתחנת ההשכרה יש חובה לתדרך את מי שהיא משכירה לו כלי שיט.
יעקב קיסוס
חבר'ה, אתם תיתנו פה דוחות בסיטונאות לאזרחים.
עמוס נוימן
אתה מדבר על דוחות. אנחנו לא מדברים על דוחות.
עמוס נוימן
אבל אני רואה את האזרח. אני משכיר לבן-אדם סירה, הוא עובר את ה-500 מטר ואני מקבל דוח.
בילי בירון
אני רוצה להדגיש: אנחנו דנים פה ביצירת הפרדה של אזורים של פעילות ימית. כיום יש שם – סליחה על הביטוי – סלט בין צוללנים, רוחצים, אופנועי ים, סירות שגוררות מתקנים. חשוב לי להדגיש שבשלב הנוכחי אנחנו לא מדברים על דוחות, מדברים רק על יצירת הפרדה.
לאה ורון
זאת אומרת שהוועדה תתקין תקנות ולא תהיה אכיפה שלהן? אני לא מבינה.
בילי בירון
כן תהיה אכיפה.
לאה ורון
המשמעות של אכיפה בעברית זה דוחות.
יעקב קיסוס
הם מתקנים תקנה וישר נותנים למשטרה לאכוף את זה. מה ההיגיון?
יגאל מאור
הכוונה שלנו היא, כמו שאמרה בילי נכון, היא לא לעשות דוחות אלא להחזיר את המטייל הישראלי בשלום הביתה, כי נראה לי שזה לא אינטרס של כולם פה.
יעקב קיסוס
אתה טועה. כל אחד פה נתבע באלפי דולרים בהשתתפות, והאינטרס שלי יותר גדול משלך.
בעז גדנסקי
אדוני, יש פה בעיה אחרת. כולם בעד ההסדר של ה-1,000 מטר וה-500 מטר וההפרדה. השאלה איך אפשר יהיה להטיל קנס אם הוא לא ידע בוודאות, אם אין פה חובת הדרכה של המשכיר כלפי הרוכב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה אתם לא עושים חובת הדרכה?
יגאל מאור
אני מנסה להסביר ואדוני, בהתלהבותו, מפריע לי להסביר. אני לא גר באילת, אבל ב-1,000 מטר זה חיל הים. אתם יודעים את הנקודות יותר טוב, ואנחנו צריכים את התמיכה שלכם.
קריאה
500 מטר זה חיל הים - - -
יגאל מאור
אם חיל הים זה 500 מטר וב-1,000 יש דקל, מה אנחנו מבקשים מכם – זו חובת האזרחים לעזור לנו – להגיד: רבותי, את קו הדקל לא עוברים. מגיע איזה גנגסטר כזה, שאתם מתעבים בדיוק כמוני, אז שיחטוף את הקנס.
יעקב קיסוס
הוא לא חוטף את הקנס.
בעז גדנסקי
היום הרוכב חותם שלא - - -
יגאל מאור
לא, הוא לא חוטף. הוא יכול להחתים ולהוציא אחר כך את הדף.
רפאל דריהן
זה לא רק הסירות – זה אופנועי ים, זה המפרשיות.
יגאל מאור
אתם מחתימים אותו. אני רק מודיע לכם שמי שנותן לכם 3,200 שקל קנס, כמו שאמרת, ויש את אותו דף שמראה שהחתימו את השוכר – אפשר להראות.
בעז גדנסקי
בדף רשום שב-1,000 מטר אסור לו לעבור?
רפאל דריהן
זה לא רק אופנוע ים, זה כל הסירות.
יעקב קיסוס
אפשר לעשות את זה.
בעז גדנסקי
אז צריך לעשות את זה.
יעקב קיסוס
אבל המפרץ הוא עגול, אם - - -
בעז גדנסקי
זה כבר ברמת האכיפה. אבל יהיה רשום בדף שאסור לו לעבור את ה-1,000 מטר, אם הוא חותם על זה לא צריך להטיל עליכם קנס ואפשר יהיה להטיל עליו. יש כזה דבר היום?
יעקב קיסוס
לא קיים. אפשר לעשות את זה.
יגאל מאור
מבחינתי, ברגע שמוטל קנס ויש את אותו דף נייר – נגמר הסיפור, הוכחתם שנקטתם באמצעים.
בעז גדנסקי
אבל צריך לקבוע חובה כזאת, נייר כזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזו חובה?
בעז גדנסקי
שהרוכב על כלי השיט יחתום בדף שהוא מקבל מהמשכיר - - -
רמי בן-דוד
זאת לא הבעיה בכלל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תנו לו רגע להשלים משפט.
בעז גדנסקי
אין לי בעיה. תסביר לי מבחינה מקצועית איך זה עובד.
רמי בן-דוד
ה-1,000 מטר יורים לצורך הרמת מצנחים. מי שמרים מצנחים זה רק האנשים שלהם, הסקיפרים שלהם. אף בן-אדם פרטי לא הולך להרים מצנח. איזו בעיה יש?
בעז גדנסקי
ומבחינת אופנוע ים?
רמי בן-דוד
הם כמעט לא משכירים אופנוע ים לנהיגה עצמית. רוב האנשים שנוהגים נהיגה עצמית יצטרכו להישמע להוראות האלה, לא קשור אליהם. מתחת לזה – משכירי סירות. רשום פה: משכירי סירות שישה כוחות סוס. שם אין כמעט בעיה.
בעז גדנסקי
ונהיגה עצמית, איך הוא יידע?
הילל גהניש
אני רק מזכיר לך שעל המפעיל של תחנת ההשכרה חלה חובת זהירות לפי החוק. הוא צריך לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח - - -
בעז גדנסקי
אין לי בעיה עם המשכיר. מה שמפריע לי זה הרוכב.
הילל גהניש
יפה, אבל הרוכב מקבל תדרוך.
יעקב קיסוס
אל תסתכל על המסחריים. תחשוב שאתה בעל אופנוע ים תל-אביבי, יורד לאילת ורוצה להוריד את האופנוע. איפה תוריד?
בעז גדנסקי
איך אני עושה את זה? איפה אני מוריד את האופנוע אחרי ה-1,000 מטר?
יעקב קיסוס
אז צריך לקבוע במפה איפה להוריד את זה למים.
קריאה
זה נקבע פה.
יעקב קיסוס
כן? איפה נקבע? ליד הגבול? יש בטון, אתה יכול להוריד את האופנוע ליד הגבול?
לאה ורון
500 מטר מנקודת - - -
רמי בן-דוד
היתה לנו ישיבה, זה הולך לתכנון.
יעקב קיסוס
אבל אתה מכשיל את האנשים. אתה הולך לתכנון, זה עוד לא נקבע בעירייה אבל מצד שני אתה אומר לאנשים - - -
רמי בן-דוד
אבל היא הם מורידים? רובם מורידים בחברת החשמל, וזה מול. שם מורידים את אופנועי הים.
יעקב קיסוס
אבל הוא צריך להתרחק 500 מטר מהחוף לנקודת שיט ולצאת. השוטר יכול לתת לו דוח כי היה ב-460 מטר. איך הוא יודע?
בעז גדנסקי
קודם כול, לא צריך לאכוף כזה דבר, אם זה זוטות.
יגאל מאור
אני חושב שאם מישהו נסע 550 מטר במקום 500 מטר, אף אחד לא יבוא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רק שוטר הזוי יעשה דבר כזה.
רמי בן-דוד
אתה נציג המשטרה הימית?
מאיר נמיר
המפקד.
רמי בן-דוד
המסרים האלה יועברו לשוטרים?
מאיר נמיר
צריך לקבל החלטות קודם.
רמי בן-דוד
שלא יירדו, כמו שיגאל אומר, לדקויות.
מאיר נמיר
בשביל זה אנחנו כאן, לשמוע את הדקויות. אם יש שוטר, נאמר לא חכם, והוא יעמוד על הדקויות – עדיין הוא עושה את תפקידו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, אבל הוא מקבל הנחיות. שוטר לא נוחת משום מקום.
קריאות
אבל האזרח מסכן, לא יודע את הדקויות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לזה סוף.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איך האזרח יודע שהגיע לגבול?
יגאל מאור
א', במפרץ יש בעיה, עם כל הפעילות האדירה שלו, לפספס את כולו במצופים.
איתי עצמון
לא את כולו, לפחות חלק מהתחומים, כמו שכתבתם בפסקת משנה (ב).
יגאל מאור
כבר היום יש בעיות. באנו עם אוניה קטנה, עם ה-sun boat, לסמן אותו במצופים, עשינו בעיה לכולם. כל מצוף שאתה שם הוא סכנה, כל חבל שאתה שם הוא סכנה. עכשיו אנחנו מנסים ללכת בין הטיפות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז איך הוא יודע שהוא הגיע ל-500 מטר?
יגאל מאור
הוא יצטרך להעריך, ואם הוא לא יעריך נכון הוא יקבל קנס. אין דרך אחרת. אתם רוצים מצופים? אשים, אין בעיה.
יעקב קיסוס
כן, כן. תשים מצופים 500 מטר מחברת החשמל ותשים מצוף 500 מטר מחוף חיל הים. היה לנו את זה ב-300מטר מיליון פעם. אזרחים בוכים, משלמים על זה 3,200 מטר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה מוכן לשים מצופים?
יגאל מאור
לא, אני לא יכול לשים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז למה אתה מציע להם?
הילל גהניש
אתה יכול להגיד שאופנוע ים יהיה דרומית לחיל הים?
עמוס נוימן
כן.
הילל גהניש
ומצנחים דרומית לנמל אילת?
עמוס נוימן
עם מצנחים יש פחות בעיה - - -
יגאל מאור
אפשר לכתוב קו רוחב חיל הים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קו רוחב חיל הים זה ברור.
הילל גהניש
מעבר לחיל הים זה אופנועים, מעבר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה ברור לכולם. מי שלא ברור לו שלא יעלה על אופנוע ים ולא על סירה. מי שלא ברור לו מה זה קו חיל הים יש לו בעיה.
לאה ורון
אבל לא כתוב בתקנות "קו חיל הים".
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זה קו חיל הים?
יעקב קיסוס
חוף חיל הים. איפה זה נופל?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יגאל, אתה שם שלט על החוף שזה קו חיל הים וזה קו - - - ?
יגאל מאור
מי שיוצא מחוף הצפוני לא קורא את ההודעות שנמצאות על החוף ליד חיל הים. מה שאני יכול לעשות – ואנחנו עושים את זה ונעשה את זה – זה להוציא הודעות לימאים שילכו לחנויות, למועדונים, לתחנות ההשכרה, לכל מי שאנחנו יודעים שיש לו נגיעה בזה, ונפרסם בדיוק את כל הנקודות האלה.
רמי בן-דוד
אפשר גם לשים שילוט יפה.
בעז גדנסקי
במקום שאופנוע הים יירד יהיה שילוט שאסור לו לעבור את ה-500?
בילי בירון
בואו נשאיר את זה ככה ואנחנו נוציא, בגדר הודעות לימאים, הנחיות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז תכתבו בתקנות שזו חובה לעשות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם הוויכוח הזה נמשך עוד דקה אין לנו תקנות היום. נגמר הזמן.
בילי בירון
נתחייב לפרוטוקול שנוציא הודעות לימאים - - -
יגאל מאור
בהחלט.
בעז גדנסקי
מה לגבי שילוט איפה שאופנוע הים יורד?
דוד מנע
אבל אני רוצה שהם יחתימו כל אחד ששוכר על טופס מסוים, שכל אחד אחראי לעצמו, ואז אתם פוטרים אותם מזה.
בעז גדנסקי
אני רוצה לבין. מה עם שילוט? שילוט איפה שאופנוע הים יורד, שאסור לעבור 500 מטר או אסור לעבור 1,000 מטר.
יגאל מאור
מהניסיון שלנו, ומכירים את זה גם אנשי עיריית אילת, שילוט הוא מאוד בעייתי כי אנשים בלהט ההתלהבות של ההגעה עם האופנוע לא כל כך קוראים אותו. שמנו את זה מול האתר של ה-sun boat, אף אחד לא התייחס לשילוט. מה שהוא הרבה יעיל זה להביא לתשומת לב האנשים באופן פרטני.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תאמין לי שאם תגיד שזה שעולה על כלי השיט ישלם קנס אם הוא עובר את הקו, השיגעון שלו בתוך הים – מחלת הים השגעונית הזאת – יעבור לו.
יגאל מאור
נפיץ את זה באופן פרטני בהודעות לימאים. אנחנו מתחייבים בפני הפרוטוקול לעשות את זה.
איתי עצמון
אתם רוצים לעגן כאן בתקנות את התחום האסור לשיט, שבנוסף לכך שהוא יהיה מצוין בנקודות ציון ומפה הוא יפורסם בהודעות לימאים, כפי שיפורסמו מעת לעת?
יגאל מאור
מקובל.
איתי עצמון
אז נוסיף את זה.
בילי בירון
אין לנו התנגדות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב. אנחנו מצביעים על תקנה 11, עם השינויים. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, התקנה אושרה פה אחד.
בילי בירון
" 12. תיקון תקנה 73. בתקנה 73 בתקנות העיקריות, המילים "באמצעות מנוע" תימחקנה ובמקומן יבוא "למעט סירת משוטים".'
גם את התקנה הזאת אנחנו לא מבקשים במהות, אלא רק נוכח השינויים הטכניים. בעבר הסיכון הגדול ביותר לצוללן היה מנוע או מדחף של כלי שיט. היום יש כלי שיט, כמו גלשנים, שהם לא מופעלים באמצעות מנוע או מדחף אבל בבסיס שלהם יש מין סוג של חרב כזאת. אם זה פוגע חס וחלילה בצוללן - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנו. יש הערות?
יעקב קיסוס
כן. תבהירו בבקשה האם כלי השיט של צוללים צריכים להיות באזורי צלילה מסוימים באילת או בכל מקום. יכול להיות שאדם צולל באיזשהו מקום במפרץ ו-200 מטר שום כלי שיט לא בא אליו. תגדירו.
עמוס נוימן
לא אנחנו מגדירים איפה צוללים. אנחנו מגדירים שכלי שיט שצוללים ממנו צריך להבטיח את עצמו בעצם זה שהוא מניף דגל שמסמן שהוא צולל.
יעקב קיסוס
אז יכול להיות מצב שכל יאכטה תזרוק צולל באמצע הים - - -
יגאל מאור
זה לא קשור אלינו. יש גופים אחרים שמתעסקים באיפה מותר לצלול.
בילי בירון
זו לא הסמכות שלנו.
רפאל דריהן
אבל אפשר להגביל את הסקיפר של כלי השיט, שהוא לא יכול - - -
יגאל מאור
אין לי סמכות לזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, זה נושא אחר. אנחנו בסעיף שלא קשור לזה, בסך הכול בהגדרה. מי בעד תקנה 12?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, סעיף אושר.
בילי בירון
"13. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות –
(1) אחרי הגדרת "אניית דייג קטנה " יבוא: "גולש סקי" – כהגדרתו בתקנה 26ו;"

(2) בטבלה מס' 6 - (א) בכותרת המשנה , במקום "6א(2) " יבוא 6(2); (ב) אחרי הטור "משיט 12" יבוא הטור "משיט 11"; (ג) אחרי פרט 1 יבוא: בטור הסודר יבוא "(1א)", בטור "סוג כלי השיט" יבוא "סירת נוסעים בשכר הגוררת מתקן נגרר או גולש סקי"; בטור משיט 20 "1" ובטור משיט 11 יבוא "1(28)".
(3) בהערות, אחרי הערה (27) יבוא:"(28) או דרגה גבוהה יותר."'
אסביר בקצרה. הניסוח הוא לא כל כך נוח לקריאה בגלל הנחיות משרד המשפטים, אבל המהות היא כזו: אנחנו רוצים לקבוע שסירת נוסעים בשכר, שגוררת מתקן נגרר או גולש סקי, כיום תחויב בצוות בטיחות שהוא משיט 20, כפי שהמצב כיום, וגם איש צוות נוסף, שזה משיט 11, שזו ההכשרה הבסיסית הנמוכה ביותר. זה בעצם משיט שיש לו הכשרה להשיט אופנוע ים, שהתפקיד שלו יהיה צופה בסירה לבטיחות הנוסעים.
היום קיימת כבר חובה למשיט 20, שגם היום הוא המשיט שמוסמך להשיט את הסירה הזאת. היום יש סוג של פטור, שאותו צופה נוסף יכול להיות איש צוות בלתי מוסמך ויכול שיהיה אחד הנוסעים שהסכים לכך ותודרך בהסכם.
יגאל מאור
זה מה שנקרא "איש צוות לא מוסמך".
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה את מחליפה את זה? הוא רק צריך להודיע לקפטן שמישהו נפל לים והסירה צריכה להסתובב ולקחת אותו.
יגאל מאור
בשביל לקצר את הזמן מבחינת הוועדה, אנחנו מוכנים לחזור בחזרה לאיש צוות בלתי מוסמך במקום משיט 11 ולגמור את הנושא הזה. זה סיפור של עשר שניות, אחרי זה אדבר אתכם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מעולה. מבחינתם זו בעיה קשה, אין אנשים כאלה שהם משיטים 11.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתם מוותרים על התקנה כולה?
בילי בירון
לא, לא על התקנה כולה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז מה, רק על (ב)?
יגאל מאור
במקום להעמיד פה גזירה שיהיה קשה לבעלי תחנות השכרה לעמוד בה, אנחנו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מברכים על כך, אבל מה התיקון?
בילי בירון
מכל סעיף 13 הגדול הזה מה שנשאר זה רק תיקון טכני, שהיום הוא בסעיף (2)(א): "בכותרת המשנה , במקום "6א(2) " יבוא 6(2);" זה פשוט מפנה לתקנה שבוטלה.
איתי עצמון
וחוץ מזה הכול נמחק?
יגאל מאור
את לא רוצה שיהיה סירת נוסעים בשכר?
בילי בירון
אתה לא רוצה לשנות את זה.
יגאל מאור
את משאירה את זה, אבל במקום שיהיה משיט 11 את שמה "איש צוות לא מוסמך". את מעגנת את זה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה גיל הצופה?
יגאל מאור
גיל המינימום הוא 16. לסיכום, אנחנו מביאים את זה למצב שבסירה יצטרך להיות משיט 20, כמו שהיה קודם. אנחנו מחזירים את המצב לקדמותו וממסדים אותו. דהיינו, יהיה משיט 20, יהיה איש צוות בלתי מוסמך שמצב בריאותו וראייתו טובים והוא מעל גיל 16.
קריאות
תודה רבה.
יגאל מאור
תודה רבה לכם.
לאה ורון
עורכת הדין בירון, זה מקבל ביטוי בתקנה (2)(ב), שבמקום משיט 11 יהיה כתוב "איש צוות לא מוסמך"?
איתי עצמון
כיום כבר כתוב "איש צוות לא מוסמך".
יגאל מאור
קודם לא היתה לנו את העמודה שנקראת - - -
בילי בירון
לא צריך אותה.
יגאל מאור
אז אין שום שינוי מהמצב הקיים כרגע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז לא צריך את התקנה הזו בכלל?
בילי בירון
כן צריך.
איתי עצמון
תוכלי להגיד לנו בצורה מדויקת מה אתם מבקשים להשאיר?
בילי בירון
אנחנו מבקשים להשאיר את 13(2)(א).
איתי עצמון
כל השאר למחוק.
בילי בירון
כן. זה מדבר על תיקון טכני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
13(1) נמחק?
בילי בירון
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ו-13(3) נמחק, 13(2)(ב) ו(2)(ג) נמחקים. יופי. מי בעד תקנה 13, עם השינויים?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התקנה אושרה.
בילי בירון
"14. בתוספת השלוש-עשרה לתקנות העיקריות, בהגדרת "דגל הצוללנים", אחרי "דגל" יבוא "קשיח". שוב, זה תיקון חצי טכני, שנובע מכך שכיום דגל הצוללנים לא חייב להיות קשיח הוא יכול להיות גם דגל בד. אם אין רוח שתניף אותו הוא פשוט קורס ונופל ואף אחד לא רואה אותו. זה מחטיא את המטרה העיקרית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה. מי בעד תקנה 14? מי נגד"
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 14 אושרה פה אחד.
בילי בירון
תקנה 15 זו תוספת 21.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוועדה מעיינת.
בילי בירון
בזמן שהוועדה מעיינת אני מבקשת להתנצל. המפה היא אותה מפה שהגשנו לכם, פשוט הבחנו בזה שהנקודה אחת זזה לנו, אז אני רוצה לתת את הנקודה הנכונה.
איתי עצמון
מה השינוי?
בילי בירון
אם אתה רוצה, אתן לך את הקואורדינטות הנכונות: מה שהיה 7 בעבר הופך להיות 8. היתה פשוט חסרה.
איתי עצמון
צריך להוסיף נקודה?
בילי בירון
כן, ולקרוא לה 7; מה ש-7 אצלכם יהפוך להיות 8. אעביר אליך את הנקודות.

בנוסף, יש תוספת שהתבקשתי על-ידי משרד המשפטים להוסיף במלל. ברשותכם אקרא את זה בזריזות. בתחילה באה מפה, אחר כך טבלה. "א. התחום האסור לשיט –

(1) לכלי שיט הגורר אחריו מצנח – 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף: בין נקודות 1, 2, 3, 6, 8 כמפורט במפה ובטבלה שלהלן.

(2) לאופנועי ים – 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף הצפוני: בין נקודות 1, 2, 5 כמפורט במפה ובטבלה שלהלן.

(3) לאופנועי ים – 500 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף בכל מקום שלא חל עליו ס"ק (2) : בין נקודות 4, 5, 6 כמפורט במפה ובטבלה שלהלן.

ב. התחום האסור להשטת כלי שיט לנהיגה עצמית שייעודו הרשום ברישיון השיט שלו הוא להשכרה, ע"י מי שאינו בעל כלי השיט האמור או בעל תעודת משיט:" – וכאן התוספת שהתבקשתי להוסיף על-ידי משרד המשפטים – "ומנקודות הציון המפורטות להלן, (המסמנות את פתח המרינה צפונה אל תוך שטח המרינה)". הנקודות נשארות כפי שהן.
לאה ורון
טוב, את בוודאי תעבירי לעורך הדין עצמון את הנוסח.
בילי בירון
ודאי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד התקנה?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התוספת אושרה.
בילי בירון
"16. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן."
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי זה פרסומן?
איתי עצמון
מתי שמחלקת נוסח חקיקת משנה במשרד המשפטים יאשרו.
בילי בירון
אפשר מיום אישורן?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שבעה ימים מיום פרסומן. מי בעד תקנה 16, עם השינוי?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

התקנה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, תקנה 16, עם השינוי, אושרה.

תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:56.>

קוד המקור של הנתונים