ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/06/2012

תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה), התשס"ט-2009, בדבר הוספת ליקויים טכניים שיהוו עילה להשבתת רכב לתקופה קצובה

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכלכלה
05/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 876>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ט"ו בסיון התשע"ב (05 ביוני 2012), שעה 12:15
סדר היום
<תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה), התשס"ט-2009, בדבר הוספת ליקויים טכניים שיהוו עילה להשבתת רכב לתקופה קצובה>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן - היו"ר
מוזמנים
>
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

חנניה אפנג'ר - מנהל משרד הרישוי מחוז הדרום, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

רוני לוינגר - ראש חוליית תעבורה, משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

אשד אריה - מנכ"ל, איגוד המוסכים

רונן לוי - יו"ר, איגוד המוסכים

אבי גלנצר - יו"ר, איגוד מכוני הרישוי

אלון ברזני - חבר הנהלה, ארגון חברות ההסעה

יהושוע שדה - יו"ר, ארגון חברות ההסעה
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה), התשס"ט-2009, בדבר הוספת ליקויים טכניים שיהוו עילה להשבתת רכב לתקופה קצובה>
כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה), התשס"ט-2009, בדבר הוספת ליקויים טכניים שיהוו עילה להשבתת רכב לתקופה קצובה. מ-2009 זה שוכב בוועדה?
לאה ורון
כן, אדוני.
חוה ראובני
התוספת השביעית לפקודת התעבורה מונה רשימת עבירות שבגינן ניתן להשבית רכב על ידי שוטר השבתה מינהלית ל-30 יום, בעבירה חוזרת ל-60 יום ועל ידי בית משפט בשלילה עונשית כחלק מסל העונשים עד 4 חודשים. זאת רשימה סגורה של עבירות. בינואר 2008 הוספנו לרשימת העבירות רשימה של ליקויים טכניים שעצם קיומם מהווה סיבה להשבתה. לא רק להוריד את הרכב מהכביש כי הוא מסוכן ולך תתקן אותו וברגע שהוא מתוקן הוא חוזר לכביש, אלא להוריד לתקופה קצובה.
כרמל שאמה-הכהן
כמה התקופה?
חוה ראובני
על ידי שוטר 30 יום, בעבירה חוזרת תוך תקופה קצובה של 60 יום. מדובר בליקויים שהם בולטים וניכרים.
לאה ורון
עבירה חוזרת זה גם על ידי שוטר, או שזה..?
חוה ראובני
על ידי שוטר.
רונן לוי
קצין משטרה.
חוה ראובני
זה לא רק לתיקון, זה גם לתקופה קצובה. התקלות, לבד מהמסוכנות שבהן, הן ניכרות. זה לא משהו סמוי שאדם לא יודע. עלול להיות מצב של תמריץ כלכלי להמשיך לא להשתמש בהן.
כרמל שאמה-הכהן
ברור לי מה זה סדק נראה לעין.
חנניה אפנג'ר
זה במערכת הצימות, שזה גם יצול, גם וו גרירה.
כרמל שאמה-הכהן
זה אמור להראות לעין?
חנניה אפנג'ר
להראות לעין.
חוה ראובני
יש לנו תיקונים לניסוח שכשנודע לנו על הדיון מאתמול להיום התבקשנו לעדכן.
כרמל שאמה-הכהן
ברור לי מה זה מושב נהג שאינו מחובר למקומו עם ברגים.
חנניה אפנג'ר
אנחנו רוצים להוסיף עם כל הברגים, כי יכול להיות שיש 3 ברגים וזה לא תקין. אנחנו רוצים שיהיו כל הברגים.
לאה ורון
איך אני בתור נהגת שכל פעם נכנסת לרכב צריכה לבדוק את כל הברגים?
חנניה אפנג'ר
את לא צריכה. אם את רואה שהכיסא מתנדנד כדאי לבדוק או ללכת למוסך.
כרמל שאמה-הכהן
מספיק שיצא בורג אחד?
לאה ורון
אז הכיסא מתנדנד?
חנניה אפנג'ר
אם אחד יורד הכיסא יכול להתנדנד.
לאה ורון
יכול, אבל יכול גם שלא.
חנניה אפנג'ר
הוא יכול להתנתק מבלימה חזקה.
אלקנה אפרתי
כפי שאמרתם, מדובר בדברים שהם דברים ניכרים. אם ניתן כדוגמה את הנושא של האומים של הגלגל ומה שכבר קיים, אז 50% מהאומים זה דבר שאדם שם לב אליו. השאלה אם כשהנהג מתיישב הוא מיד יודע שחסר בורג אחד.
חנניה אפנג'ר
אם הכיסא מתנדנד הוא ידע. אם חסר בורג אחד סביר שהוא יתנדנד.
כרמל שאמה-הכהן
לא תמיד. בורג אחד נראה לי קיצוני מידי.
לאה ורון
תוסיפו ובתנאי שכיסא הנהג מתנדנד.
קריאה
אולי כראוי וכהלכה.
לאה ורון
אני בתור נהגת יודעת מה זה כראוי וכהלכה?
קריאה
יש לפעמים סדקים בשלדה.
רוני לוינגר
לא רוצים משהו עם פרשנות.
חנניה אפנג'ר
ברגע שתכתוב כראוי כל אחד יחשוב אחרת.
כרמל שאמה-הכהן
כמה ברגים יש בכיסא?
חנניה אפנג'ר
בדרך כלל יש 4 ברגים בכיסא.
לאה ורון
בדרך כלל זאת לא תשובה בחקיקה.
קריאה
יש לפעמים כיסאות שמפורקים בשלדות וזה לא קשור לברגים. הברגים מחוברים, השלדה לא. גם זה מסוכן.
כרמל שאמה-הכהן
מחצית הברגים לא מספיק?
חנניה אפנג'ר
מחצית הברגים זה מאוד מסוכן.
כרמל שאמה-הכהן
אי אפשר מחצית?
חנניה אפנג'ר
שיהיה מחצית הברגים.
לאה ורון
זאת אומרת שמעכשיו אני בתור נהגת צריכה להיכנס לרכב, לבדוק אם מחצית הברגים קיימים שאם לא כן עלולים להשבית לי את הרכב.
כרמל שאמה-הכהן
אם הכיסא לא זז אין לך בעיה.
לאה ורון
תכתבו שהכיסא זז.
חוה ראובני
מושב הנהג איננו מחובר ביציבות.
כרמל שאמה-הכהן
כן. מחצית הברגים והמושב..
חנניה אפנג'ר
כאשר המושב אינו יציב זה יותר טוב. זה מידע לנהג.
חוה ראובני
מושב שאיננו מחובר למקומו.
כרמל שאמה-הכהן
לא תהיה בעיה אפילו כשבורג אחד יהיה חסר אם התנאי יהיה העניין של היציבות של המושב.
חנניה אפנג'ר
אפשר לוותר על הברגים ולכתוב שמושב איננו מחובר כראוי למקומו ואיננו יציב.
כרמל שאמה-הכהן
עד כדי השפעה על יציבותו.
חוה ראובני
באופן שהמושב איננו יציב?
כרמל שאמה-הכהן
כן. מה זה משאבת בלמים מרכזית?
חנניה אפנג'ר
אנחנו רוצים להסתפק רק בדוושת הבלמים שיורדת לרצפת הרכב.
רוני לוינגר
הסיפא של מה שאדוני קורא.
כרמל שאמה-הכהן
הדוושה יורדת לרצפת הרכב בלי לבלום את הרכב?
רוני לוינגר
אפילו בלי הקטע של לבלום.
כרמל שאמה-הכהן
איך נהג יכול לנהוג ככה? אם הוא נהג ככה אתה תתפוס אותו רק כשהוא למטה.
חנניה אפנג'ר
נכון, אבל כשבודקים את הרכב ורואים שהדוושה יורדת עד הרצפה זה סימן שיש תקלה חמורה ביותר.
לאה ורון
איזה סוג רכב זה N1 ו-M1 ?
כרמל שאמה-הכהן
טנדרים.
חנניה אפנג'ר
זה לכל הסוגים, למעט רכב עם בלמי אוויר.
כרמל שאמה-הכהן
אז יש פה תיקון.
חנניה אפנג'ר
כן.
רוני לוינגר
דוושת הבלם יורדת לרצפת הרכב.
כרמל שאמה-הכהן
אין בעיה. מגבר בלם (צינור תת-לחץ) מנותק;
חנניה אפנג'ר
גם בזה אנחנו מבקשים תיקון. אנחנו רוצים שיהיה תא בילום באחד הגלגלים (בוסטר) שאינו פועל, מנותק או חסר. זה ברכבים עם בלמי אוויר.
חוה ראובני
באיזה סוגי רכב יש בלמי אוויר?
חנניה אפנג'ר
בדרך כלל משאיות מעל 5 טון.
קריאה
משא כבד, כמו אוטובוסים.
כרמל שאמה-הכהן
מה כתוב בהגדרה של סוג הרכב?
חוה ראובני
בסוג הרכב יהיה כתוב רכב עם בלמי אוויר. במהות הליקוי יהיה כתוב תא בילום באחד הגלגלים ("בוסטר") אינו פועל, מנותק או חסר.
כרמל שאמה-הכהן
גלגלים. חסר גלגל אחד או יותר.
חנניה אפנג'ר
חסר גלגל אחד, כי הם מורידים אחד ונשארים עם אחד.
רוני לוינגר
בפולטריילר יש איזה 14 גלגלים.
חוה ראובני
אתה רוצה להוסיף באחד הסרנים?
חנניה אפנג'ר
כן, באחד הסרנים.
חוה ראובני
זה לא כולל את ה-spare, את הגלגל הרזרבי.
חנניה אפנג'ר
את מתכוונת לי"א?
חוה ראובני
כן.
רוני לוינגר
כתוב אחד הסרנים.
חנניה אפנג'ר
חסר גלגל אחד או יותר באחד הסרנים.
כרמל שאמה-הכהן
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן?
חוה ראובני
כן.
כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש התנגדות? התקנות אושרו.
לאה ורון
עו"ד ראובני, תעבירי לנו את הנוסח?
חוה ראובני
ודאי.
כרמל שאמה-הכהן
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים