ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/06/2012

כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים
06/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1111 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ט"ז בסיון התשע"ב (06 ביוני 2012), שעה 10:50
סדר היום
<כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

יעקב אדרי

אבישי ברוורמן

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

גאלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
זאב אחיפז - מנהל אגף תפעול, רשות המים

אבשלום (אבו) וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

דובי אמיתי - נשיא התאחדות האיכרים

דוד היימן - מנכ"ל התאחדות האיכרים

ישראל קרניאל - יו"ר ועדה חקלאית, התאחדות האיכרים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מרב תורג'מן (עוזרת ליועצת המשפטית)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב - 2012>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום רביזיה של חבר הכנסת שי חרמש, אחרי שהצבענו על כללי המים בשינוי התוספת השנייה לחוק. אני מבין שבינתיים אין הסכמה עם החקלאים. אני רוצה לבקש שתשבו עם החקלאים ותגיעו להסכמה. דיבר אתי חבר הכנסת וקנין ודיברו אתי אחרים.
קריאה
כולנו בדעה אחת.
היו"ר משה גפני
כולכם באותה דעה?
רוחמה אברהם-בלילא
כולנו בדעה אחת. אני רוצה לומר הערה. אני חושבת שהמצב שנוצר, שבו איש מרשות המים לא טורח לבדוק את הסוגיה עם החקלאים עצמם לפני שהם הגיעו להחלטות - - -
היו"ר משה גפני
הם ישבו אתם.
רוחמה אברהם-בלילא
לא.
שי חרמש
ישבו וכפו את דעתם.
היו"ר משה גפני
כפו את דעתם זה משהו אחר, אבל ישבו אתם.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, אבל הייתה בעבר התנהלות שהיא שונה. אנחנו כאן בוועדה, אדוני היושב-ראש, תמיד מובילים למצב של הידברות. ממה שאני מבינה, רשות המים החדשה די מתעלמת מהצרכים של אנשים.
שי חרמש
היות שהגשתי את הרביזיה אני רוצה משפט אחד.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אנחנו עוסקים רק בשאלה של הרביזיה. אני אפילו את הרביזיה לא רוצה להביא. אני רוצה שישבו.
שכיב מוראד שנאן
תן להם שבועיים, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
שבועיים, בסדר. תגיעו להסכמה. יש מישהו מכם שרוצה להעיר?
אבשלום (אבו) וילן
אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת מקובלת עליי. מה שעובדתית אני אומר - - -
קריאות
- - -
אבשלום (אבו) וילן
ההצעה המקורית לא הגיעה לכנסת. חברת הכנסת רוחמה אברהם צודקת לגמרי, זה הגיע לכאן מבלי שדיברו אתנו פעם אחת.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה רואה, אין עשן בלי אש, אדוני היושב-ראש.
קריאות
- - -
אבשלום (אבו) וילן
אתה, היושב-ראש, אילצת אותם לשבת.
היו"ר משה גפני
נכון, על זה אני מדבר.
אבשלום (אבו) וילן
הסכמנו על הסעיף הראשון, אבל על הסעיף השני היו חילוקי דעות. אבל אמרתי שתמורת הידברות עם יושב-ראש הרשות על כל הנושאים, היינו מוכנים ללכת לקראת זה. זה לא קרה. נתתי לו מכתב, והוא לא הגיב. הוא סירב להביע את עמדתו, ולכן התקבלה ההמלצה שאתה אמרת. יש לנו הרבה על מה לדון, הוויכוח פה הוא על מחיר, אבל אין פה ויכוח על דברים הרבה יותר כבדים, דברים של הצנרת, שעדיין לא דיברו אתנו עליהם. לכן אנחנו נשב שם ונדבר על הכול.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני, משהו לפרוטוקול. אנחנו הרי יודעים שכשאנחנו ממנים שני אנשים, במקרה הזה שי חרמש - - -
היו"ר משה גפני
עוד לא מינינו אף אחד.
רוחמה אברהם-בלילא
רגע, כולם כאן בהסכמה. אם אני כבר ברשות דיבור, אז ששי חרמש וחבר הכנסת וקנין יהיו מקובלים עלינו. אבל מעבר לזה, הרי אנחנו יודעים שלא אחת הקמנו צוותי משא ומתן, ותתמיד מרחו את זה. אני רק רוצה לומר שהלך הרוח כאן בוועדה – וזה מסר לרשות המים – הוא שהם יבינו שהם צריכים לשבת על מנת להגיע להסכמה ולא כדי למרוח את הזמן של השבועיים שאתה, אדוני היושב-ראש, תיתן לצורך העניין.
מירי רגב
אני גם רוצה להוסיף משהו על דברי חברת הכנסת רוחמה אברהם. אני לא יודעת אם אורי מקלב שוחח אתך, אבל אני אתמול ישבתי אתו ארוכות, גם בעניין המים ועניין הנכים ועוד כמה דברים, למשל בתים משותפים. הנושאים האלה בעצם עדיין לא נפתרו, ועדיין יש הרבה מאוד פניות של משפחות שגרות בשיכון משותף שעוד פעם - - -
היו"ר משה גפני
אל תפתחי את זה עכשיו.
מירי רגב
אז אני אומרת שוב: רשות המים צריכה להבין שהדיונים פה הם לא המלצה. כשיש כאן החלטות שאתה מסכם ובאים לפה חברי כנסת ומשקיעים בעניין הזה, הם צריכים הרי לשבת ולבדוק אותם אחד לאחד. כרגע אנחנו לא רואים התקדמות בחלק מהדברים שסוכמו כאן בישיבה הזאת בנושאי מים. זה מצטרף למה שאמרה כאן רוחמה. רשות המים צריכה להבין שכשנותנים פה החלטה לשבת עם אנשים ולבדוק את העניין, היא צריכה לעשות את זה. לא לעשות את זה עם עצמה. לא עם עצמה אלא עם השותפים.
מגלי והבה
אדוני היושב-ראש, מכיוון שגם לנו יש נגיעה במים, אני ממליץ ששכיב שנאן יהיה חבר.
היו"ר משה גפני
אני מציע שכל מי מבין חברי הוועדה – חברי הכנסת וקנין, שכיב ושי חרמש – שיש לו עניין בנושא הזה של המים, שיקבע את הישיבה הזאת. אנחנו גם לא נעשה דברים באופן שלא יהיה מוסכם. אבל אני אומר, חברת הכנסת מירי רגב, שיש החלטה של הוועדה. ההחלטה הזאת אמורה להגיע למועצת רשות המים בשבוע הבא. הם צריכים לאשר את זה. הם יכולים גם לא לאשר.
מירי רגב
את הפיקוח?
היו"ר משה גפני
לא את הפיקוח, אלא את מה שאת דיברת עליו עם חבר הכנסת מקלב – הנושא שדנו עליו באריכות. הנושא של הפיקוח מונח במליאת הכנסת, ואנחנו רק מחכים שהקואליציה תתפורר. בינתיים אנחנו לא מצליחים – הקואליציה לא מתפוררת. אנחנו מחכים לזה כדי להעביר את זה. להפך, אני לא רוצה להוריד את החוק, אני רוצה להגיע להחלטה. והגענו להחלטה, ואנחנו נעמוד עליה. ישבו אתי אגף התקציבים ואמרתי להם שאני לא זז מעמדתי – זאת ההחלטה של הוועדה. הם גם מבינים שאנחנו לא מתכוונים לזוז – זאת לא המלצה.
מירי רגב
אורי ואני נוכל להביא את זה לדיון בשבוע הבא?
היו"ר משה גפני
אין דיון, זה הם צריכים. זה מועצת רשות המים. אנחנו החלטנו.

לגבי הנושא שעומד על סדר היום, מדובר בכללי מים שהם שהביאו. זה על מפעילים פרטיים, זה לא הנושא הכללי של המים. הם הביאו הצעה שכשאני הבאתי אותה להצבעה לא הייתה בעיה. הלובי החקלאי הוא לובי חזק - - -
יצחק וקנין
אני לא הייתי בישיבה הקודמת. אם אני הייתי, גם הייתי רוצה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל - - -
יצחק וקנין
- - - בשום פנים אופן.
היו"ר משה גפני
אבל איציק, אני לא בורח לשום מקום. אתם צריכים לשבת עם חברי הכנסת. זאת ועדה קשה. ברשות המים צריכים לקחת את זה בחשבון – זו בעיה קשה. ברשות המים היו בטוחים שברגע שהממשלה הקודמת החליטה שהכול עובר למועצת רשות המים ויוצא מהפיקוח של ועדת הכספים, החיים יהיו קלים. הם לא יהיו קלים. צריך להתחשב, נכון?
שכיב מוראד שנאן
מאה אחוז.
מגלי והבה
רציתי לשאול אותך, אדוני היושב-ראש, הבטיחו לך תפקיד שר שאתה מדבר על הקואליציה היציבה והגדלה?
היו"ר משה גפני
יכולים להציע לי, יכולים לשים את זה על הקרח – זה בכלל לא מעניין אותי. אני קיווית שהקואליציה קצת תתפורר.
רוחמה אברהם-בלילא
אפרופו חוסר העבודה עם ועדת הכספים, בעמוד 12 של עיתון "דה-מרקר" יש כותרת: "מנכ"ל משרד ראש הממשלה בדק איך להעביר תקציב ללא אישור ועדת הכספים".
מירי רגב
נראה לך שזה אפשרי?
שי חרמש
בואי נבדוק.
היו"ר משה גפני
לְמה?
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה משנה לְמה? תקציב כלשהו.
היו"ר משה גפני
שנדע.
רוחמה אברהם-בלילא
אז בבקשה. כותרת כזו זועקת לשמיים.
מירי רגב
אנחנו מצביעים על ועדה כרגע?
היו"ר משה גפני
לא.
מירי רגב
קבעת דד-ליין?
היו"ר משה גפני
שבועיים.
גאלב מג'אדלה
אפשר לעשות רביזיה על הרביזיה?
מגלי והבה
מה קרה לך?
רוחמה אברהם-בלילא
מה קרה לך?
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מי דיבר על "דה-מרקר"?
רוחמה אברהם-בלילא
אני.
היו"ר משה גפני
אי אפשר להעביר תקציב בלי ועדת הכספים.
שי חרמש
אבל כתוב שכן.
מגלי והבה
אין חיה כזאת.
היו"ר משה גפני
אני מתייחס ברצינות למה שכתוב בתורה, לא למה שכתוב בעיתון, עם כל הכבוד. אין אפשרות להעביר תקציב בלי ועדת הכספים, אלא אם מישהו רוצה ללכת לבית-סוהר.
שי חרמש
מירב ארלוזורוב.
היו"ר משה גפני
אם זאת מירב ארלוזורוב אז אני בכלל יורד עכשיו למקלט עם קסדה. על החרדים אין משהו אצל מירב ארלוזורוב? ממש הלכה למשה מסיני.

אמיתי, בבקשה. בואו נסיים את זה בכבוד.
דובי אמיתי
אני לא אתערב בתקציב המדינה – כן ועדת כספים או לא ועדת הכספים. אני רק רוצה להודות בשם החקלאים על ההחלטה שנתקבלה פה היום.
דבר שני, אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שאנחנו ניפגש פה עוד שבועיים. שינוי כללי המים במחיר היטל הפקה גורר - - -
היו"ר משה גפני
אני לא נכנס לפרטים.
דובי אמיתי
אני לא נכנס לפרטים, אני רק אומר שאם יהיה שינוי כזה, הוא יגרור אחריו עליית מחיר במוצרי הפירות והירקות. את זה אנחנו צריכים לזכור תמיד. אז אני מברך - - -
היו"ר משה גפני
אל תברך עדיין, תשאיר את הברכה תלויה על תנאי. יכול להיות שבעוד שבועיים נגייס רוב נגד.
דובי אמיתי
לא, לא, זה לא יקרה.
היו"ר משה גפני
איך אתה יודע? אתה בטח סומך על הלובי החקלאי.
דובי אמיתי
אדוני רואה מה - - -
היו"ר משה גפני
הניסיון הוא - - -
יעקב אדרי
- - - על רוחמה, ועל שי, ועל - - -
דובי אמיתי
על כולם.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
בבקשה, גאלב.
גאלב מג'אדלה
מה זה צוות ההידברות שהקמת?
היו"ר משה גפני
אין צוות הידברות. היות שבאו חברים שלא היו בישיבה הקודמת, הישיבה שעליה הגיש חבר הכנסת שי חרמש רביזיה, אני הצעתי שרשות המים תשב עם חברי הוועדה. מי מבין חברי הוועדה שיש לו עניין בנושא הזה מוזמן לשבת. אנחנו נקבע את הזמן. שישבו כדי להגיע להסכמה. אני מעריך שיגיעו להסכמה. אם לא יגיעו להסכמה אז בעוד שבועיים אני מביא את זה לכאן להכרעה. אני מקווה שתהיה הסכמה.
גאלב מג'אדלה
הם יודעים למי יש עניין לשבת?
היו"ר משה גפני
אנחנו נתאם את זה. מי שיביע רצון. זה לא איזה דיון סודי.
גאלב מג'אדלה
תת-אלוף מירי רגב בצוות?
היו"ר משה גפני
מה זה קשור לתת-אלוף שלה, אני רוצה להבין.
מירי רגב
- - - מייצג אותי באופן מלא.
קריאות
- - -
שי חרמש
טמיר, רכז את הצוות, תודיע, ומי שרוצה שיבוא.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, תנו כבוד לרשות המים.
זאב אחיפז
בנושא התיאום עם החקלאים: עוד לפני הישיבה הראשונה היה שימוע, בסביבות נובמבר שנה שעברה. היה תהליך - - -
גאלב מג'אדלה
אפשר לקבל את הבקשות של השימוע?
זאב אחיפז
כן, אפשר.

בעקבות הישיבה הראשונה קיימנו תהליך של הידברות. בעקבות המכתב שאבו כתב, התחייבתי פה לפרוטוקול בישיבה האחרונה שההתייעצות ושיתוף הפעולה יהיו מעבר לשימוע הפורמלי, ואנחנו נקיים את התהליכים. התחייבתי, ועשיתי את זה באישורו ובהנחייתו של מנהל רשות המים, לא על דעתי.
אני מזכיר לכולם שלדעתנו ההיטלים מיטיבים עם ציבור החקלאים.
קריאה
הצחקת אותי.
יצחק וקנין
אני יודע שאתה תסביר למה - - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, זה לא בסדר. אני נמצא הרבה זמן בכנסת ואף פעם אי אפשר להעביר החלטה נגד החקלאים, אפילו אם היא צודקת. אף פעם. הבן-אדם עשה את מה שביקשנו ממנו, ואני אומר עכשיו לשבת אתכם שבועיים. לא צריך לצחוק עליו.
יצחק וקנין
אתה יודע מה קורה עם החקלאים?
היו"ר למשה גפני
לא.
יצחק וקנין
אני מוחה על מה שאתה אומר. אני הייתי אתמול בסיור בדרום. חקלאים מתפוררים. אף אחד לא יודע על זה. מספיק לבלבל את המוח. מספיק כבר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין - - -
יצחק וקנין
אני אומר לכם שלא הייתה תקופה קשה כזאת לחקלאות.
שי חרמש
גפני, - - - ארבעה שקלים לקוב.
יצחק וקנין
לא הייתה תקופה קשה כזאת.
היו"ר משה גפני
הייתה.
יצחק וקנין
לא הייתה תקופה כזאת. אני הייתי אתמול בסיור. אין כבר חקלאים קטנים. אין יותר חקלאים קטנים. החקלאים הגדולים מתמוטטים אחד אחרי השני.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין, תקשיב לי - - -
יצחק וקנין
אני אומר לכם שאני מתבייש ללכת לבקר חקלאים היום. אתם לא מאמינים באיזה מצב הם. עוד מעט אתם תייבאו את העגבניות מחוץ-לארץ, את תפוח האדמה מחוץ-לארץ, ואז אולי יהיה "יותר טוב". מספיק כבר.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני צריך לסיים. אני רוצה שתדעו על מה מדובר. מדובר על שלוש תקנות. שתיים מתוכן הן הקלות לחקלאים. זה מה שהיה בדיון. חבר הכנסת וקנין, אתה לא היית בדיון הזה.
יצחק וקנין
אני הייתי בדיון - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
שנייה, בואו נדבר. אתם סתם מגזימים – לא אכפת לי מהחקלאים? אבל צריך לחשוב רגע.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
שתיים מהתקנות הן הקלות. בשלישית הייתה לגביהם התחייבות שלו, שמבחינתי זה נראה סביר. באים עכשיו ואומרים: אנחנו רוצים לשבת. אני לא אומר אחרת, אני רק אומר לא לצחוק עליו – הוא עשה את מה שהוועדה ביקשה ממנו. מה אתם רוצים ממנו?
קריאות
- - -
יצחק וקנין
- - -
היו"ר משה גפני
לא, זה היה ככה. אתה ראית.
יצחק וקנין
משה, אתה תבוא – אתה תזיל דמעות.
היו"ר משה גפני
לכן אני נותן שבועיים.
יצחק וקנין
תראה חממות מיובשות - - -
היו"ר משה גפני
אבל איציק - - -
יצחק וקנין
קנסות רטרואקטיביים של שישה מיליון, ארבעה מיליון... מאיפה הם יביאו את זה?
היו"ר משה גפני
אבל איציק, אני לא נגדך.
שי חרמש
גפני, תן לו לשבת וגמרנו.
יצחק וקנין
אני האחרון שצועק, אבל אני אומר לכם שהמצב הוא לא טוב.
קריאה
הוא רע.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אני מציע את מה שהצעתי מההתחלה: אני מבקש תוך שבועיים שחברי הוועדה ישבו על זה. טמיר, אתה תקבל את האנשים. מי שרוצה לשבת – שישב על העניין. אני מבקש תוך שבועיים להגיע להסכמה. אם נגיע להסכמה נצביע כולנו יחד, ואם לא נגיע להסכמה תהיה הכרעה כאן בוועדה. אני מבקש להגיע
להסכמה. אני חושב שהנציג של רשות המים עשה את מה שביקשתי, ולכן צריך לכבד אותו למרות שאפשר לחלוק עליו. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים