ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/06/2012

דו"ח ביצוע תקציב הכנסת לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדה משותפת
של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת
04/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 10>
מישיבת הוועדה המשותפת
של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת
יום שני, י"ד בסיון התשע"ב (04 ביוני 2012), שעה 9:30
סדר היום
<דו"ח ביצוע תקציב הכנסת לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץמנכ"ל הכנסת דן לנדאוחיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - חשבות הכנסת

מוחמד שמיה - ראש תחום בכיר, לשכת מנכ"ל הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<דו"ח ביצוע תקציב הכנסת לשנת 2011>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה של הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת, כאשר על סדר יומנו דו"ח ביצוע תקציב הכנסת לשנת 2011. הדו"ח המסודר – בהתאם למנהג שעשינו לנו כאן – מוכן, הופץ לחברים, וככל הנראה גם עורר סערה גדולה, עד כדי כך שכולם כבר מיצו את הדיון בו לפני הישיבה היום, ולא הגיעו. אבל אנחנו בכל אופן נקיים את הישיבה בצורה מסודרת. אני מציע פשוט שתינתן איזושהי סקירה של הדו"ח. בבקשה.
חיים אבידור
התקציב המקורי לשנת 2011 היה 627 מיליון ש"ח, שמתוכם כ-81 מיליון ש"ח היו מיועדים למוזיאון הכנסת, בתוספת העודפים שהעברנו משנים קודמות; רובן בגין התחייבויות שתוקצבו בשנת 2010 ולא שולמו, או התחילו להפעיל אותן. העברנו 114,000 שקלים, כך שהתקציב המקורי כולל ההעברות היה 741 מיליוני ש"ח. בפועל אנחנו ביצענו 526 מיליוני ש"ח, פלוס פרויקטים שהתחילו, ויצרנו התחייבויות בגינן של 53 מיליוני ש"ח. בסך הכול, הביצוע פלוס ההתחייבויות היה 580 מיליוני ש"ח. ביצענו 78% מהתקציב.
עדיין נשארה יתרה של 161 מיליוני ש"ח של כל מיני דברים שתוקצבו, ולא התחילו לעשות אותם, אבל בגינם העברנו 125 מיליוני ש"ח לשנת 2012. זאת אומרת, זה לא סתם כסף שלא נוצל, אלא כסף שינוצל, רק ינוצל בשנים הבאות. בתחילת שנה זו, בתחילת 2012, העברנו 125 מיליוני ש"ח. יש את הפירוט בדיוק לפי התוכניות. ניתן לראות שהסעיף העיקרי – שכמובן לא עשינו אתו כלום – הוא אותו סעיף של מוזיאון הכנסת.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
אולי תרענן את זכרונו של הפרוטוקול לגבי הדבר המתגלגל הזה?
חיים אבידור
בשנת 2010 הכנסת הפקיעה, או לקחה בחזרה, את מוזיאון הכנסת תמורת סכום של כ-45 מיליון ש"ח פלוס מע"מ, שזה אותו סכום שקבע השמאי הממשלתי. בפועל ישנו איזשהו dispute בנושא הזה, בין אותו אחד שרכש את המבנה לבין משרד האוצר – שהוא למעשה מנהל את מנהל הדיור הממשלתי, שמנהלים את כל ההתדיינות בנושא הזה – על גובה הסכום שהוא היה צריך לקבל. אנחנו שילמנו מה שקבע חוק מוזיאון הכנסת, זאת אומרת, לפי ההערכה של השמאי הממשלתי. על מנת לא לעמוד במצב שלא יהיה לנו תקציב במידה ובית המשפט יחליט שהסכום שקבע השמאי הממשלתי לא מייצג, אנחנו החלטנו לעשות הפרשה של 100 מיליון ש"ח נוספים.

אני רוצה להדגיש – וכל פעם שאני מדבר בנושא הזה אני מדגיש מחדש – 100 מיליון ש"ח זה לא סכום שיש לו איזשהו ביסוס, או הערכות, או תחזיות של מישהו. זה סכום שאנחנו סתם שמנו אותו בתקציב על מנת לא לעמוד במצב שאין לנו כסף לשלם במידה וייכפה עלינו לשלם משהו נוסף. את הסכום הזה אנחנו מגלגלים משנה לשנה. נכון להיום, קיימת כבר תביעה בנושא הזה. התביעה שקיימת בנושא הזה היא תביעה של 150 מיליוני ש"ח בנוסף על הסכום שכבר שילמנו. זאת אומרת, מדברים פה על סך הכול סכום של כ-200 מיליוני ש"ח.
על-פי חוק התקציב אנחנו צריכים להציג גם את נושא המשרות בכנסת. כפי שאתם יכולים לראות בדו"ח שיש בפניכם, הכנסת תקצבה 486 משרות במנגנון הכנסת, ועוד 214 משרות במשמר, ובסך הכול 700. בפועל אוישו 446 משרות. זה ממוצע המשרות. אנחנו לוקחים משרה 12 חודשים בשנה. זאת אומרת, אם בן אדם התחיל לעבוד ברבעון האחרון של השנה, אנחנו לוקחים רבע משרה. אז 446 משרות ו-204 משרות במשמר הכנסת, בסך הכול 650 משרות בסך הכול לעובדי הכנסת, כאשר בפועל, בסוף השנה – כפי שאתם יכולים לראות בהערה למטה – היו 462 עובדים בכנסת. ב-31 בדצמבר היתה כמות כזאת של אנשים, ו-201 במשמר הכנסת. זאת אומרת שבפועל, בסוף השנה היה לנו עודף תקציבי של 24 משרות במנגנון הכנסת, ושלוש משרות במשמר הכנסת, סך הכול 37 משרות.
ניתן לראות – היום ללכת לדבר על הדברים האלה של 2011, על הפרויקטים שהיו ב-2011, אבל יש פה דו"ח שלם שמייצר מה היו הפרויקטים העיקריים בגינם הוצאנו את התקציב – שהם לא פרויקטים שוטפים, פעילות שוטפת, אלא פרויקטים מיוחדים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע רק שאולי תהיה איזושהי הבהרה – אני קיבלתי אותה בעל-פה, אבל שהיא תהיה גם לפרוטוקול – בסוגית המחשוב, נוכח העובדה שעדיין - - אל"ף, יש שיפור ללא שום ספק, לפחות באותם מקומות שבהם נכנס ה-Windows 7 במקום ה-XP. עדיין אבל ישנן לא מעט תלונות ובעיות, בעיקר על מערכת ה"סנהדרין", וגם במידה מסוימת על האיטיות או הקושי הטכני במערכת החיבורים שישנה למייל, שהביא למצב – אגב, מבדיקה שעשיתי – שרוב האנשים מייצאים את המייל שלהם – אני לא יודע אם רוב, אבל לא מעט אנשים מייצאים את המייל שלהם מהכנסת ל-Gmail על מנת ליתר את הצורך כל פעם להיכנס פנימה.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
או שגולשים מה-Tablet.
היו"ר יריב לוין
או שניגשים מה-Tablet, למי שיש. כן. אם אפשר היה להתייחס גם ל"סנהדרין", גם לנקודות האלה. אמרתי קודם, אני קיבלתי את ההסברים כבר בשעתו כי שאלתי, אבל כדי שזה יהיה לטובת מי שירצה לראות, לבדוק את הדברים.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
אני אשיב על זה. ה"סנהדרין" נמצא כרגע בשני מסלולים מקבילים. ה"סנהדרין" המאוד-מאוד ותיקה, מערכת ליבה מאוד-מאוד ותיקה, נמצאת במצב ששודרגה גרסה נוספת של המערכת הזו באפריל האחרון, לפני חודשיים, בסוף פגרת הפסח, והיא כללה רשימה ארוכה של שיפורים שיודעי חן – בעיקר המשתמשים הכבדים ב"סנהדרין", שזה הלשכה המשפטית, מנהלי הוועדות, והמזכירות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ
על הדרך גם המזכירות.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
זה לפי סדר עולה. הדבר הזה שיפר ותיקן הרבה מהבאגים שהיו במערכת. יחד עם זאת, המערכת הזאת היא מערכת מאוד ישנה. תעלה גרסה נוספת כנראה בספטמבר. במקביל, מה שכבר החל – וזה כבר מוקם, כבר יש לנו אנשים שיצטרפו לפרויקט הזה – פרויקט "סנהדרין" החדשה בפועל. לא רק על התוכניות, אלא בפועל. הוקמה מִנהלת, גויסו אנשים ייעודיים לטובת העניין הזה. עבודה מאוד נרחבת שנעשתה לפני כמה שנים של אפיון של מערכת - - החדשה בעצם עוברת תיקוף, ובוחנים את כל מה שהוחלט עליו, הם מוסיפים עליו.
לדוגמא, מנהלת הארכיון – שהיא חתיכת סמכות בהלכות פרלמנטריזם ותהליכים פרלמנטריים – היא הפכה להיות דמות מרכזית בפרויקט הזה על מנת שלא נעשה סתם גרסה חדשה של ה"סנהדרין" הישנה, אלא זאת תהיה בחינה מחדש של מערכת הליבה של הכנסת. אגב, מסתבר שפרלמנטים אחרים עושים אותו דבר כמונו. זו גם ההזמנות להזמין אותך לכנס הבינלאומי שיהיה פה בשבוע הבא, שיעסוק בטכנולוגיות חיפוש ואחזור של מידע פרלמנטרי. שווה לך לשמוע איך מהללים את הכנסת דווקא. "יהללך זר" – זה יתקיים בעזרת ה'. אז הדבר הזה הוא פרויקט לכמה שנים. וגויסו אנשים לטווחים של שנה, שנתיים, אפילו יותר.
אז במקביל, מה שקורה זה שהמערכת הקיימת לא רק מיוצבת אלא משודרגת. יש שיפורים. זו לא קפיצת המדרגה שאנחנו רוצים לראות, ואנחנו גם לא נעשה קפיצת מדרגה של השקעות של מיליונים במערכת שהיא בעצם כל כך ישנה שכבר יש גבול כמה אתה יכול לשדרג אותה. אבל ברמה התפעולית, ברמת פתרון תקלות, ברמה של התאמת המערכת לשינויים שאתם הכנסתם בתקנון, זה נתפס כ-Must. בעצם סגרו את הפערים בין הפרקטיקה הפרלמנטרית לבין הפרקטיקה הטכנולוגית, כי הפערים האלה היו בלתי אפשריים. הדוגמא שמזכירת הכנסת תמיד הזכירה בנושא של הוספה או ההורדה של מציעים מחוקים, זה דבר שמאוד הטריד את המערכת, מאוד הטריד את חברי הכנסת, הדבר הזה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ
יש לנו עדיין במליאה מציעים שהלכו לעולמם מכנסות קודמות.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
כמו בבחירות, גם בכנסת, יש אנשים שהם כבר לא בינינו.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ
היה גם עניין של מיזוג הצעת חוק.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
אז אלו דברים שאנחנו מנסים במערכת הקיימת לסגור את הפערים הללו כדי שלא נתבזה. שלא יהיו מצבים שהם מביכים. אבל פרויקט "סנהדרין" החדשה כבר יצא לדרך, כבר התחלנו להשקיע שם כסף, אנשים מגויסים, אנשים כבר עובדים. אני לא רוצה לתת תאריך עדיין, אבל אנחנו כבר בטווח הנראה לעין. בוא נגיד ככה, הכנסת ה-19 כבר תהנה מ"סנהדרין" החדשה, זה כבר נראה דבר שאפשר להניח אותו אם לא להבטיח.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שכדאי לעדכן אולי על האתר.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
אוקיי, האתר החדש, בעזרת ה', יעלה בעוד שבועיים, אחרי הרבה מאוד עבודה, אחרי הרבה מאוד עיכובים, אחרי הרבה מאוד השוואה ולימוד לעומת פרלמנטים אחרים. אגב, בסוף השבוע האחרון היו שני אנשים מטעם הכנסת בכנס בינלאומי במדריד, בפרלמנט הספרדי, והציגו שם את האתר החדש שלנו, והיה שם דיון בהשוואה לאתרים חדשים. כאמור, אנחנו די ב - - - של פרלמנטים אחרים בכל מה שנוגע לעולם ה-IT. אני חושב שהביאו משם גם כמה לקחים, וגם פרלמנטים אחרים למדו מאתנו.
בעזרת ה', בעוד שבועיים האתר החדש יושק. אנחנו עדיין מתלבטים האם לעשות את זה בחגיגה גדולה, בזכרנו את אשר אירע בהשקת Windows 7, בהשקת Windows XP. מי שלא מכיר, שייכנס לרשת ויראה. בהשקות הכי מפורסמות בעולם היו flops. אנחנו מתלבטים אם לעשות את זה מסיבה גדולה או השקה שקטה שלאט-לאט תיצור את המציאות. אבל האתר החדש, באמת, הוא סוחף קריאות התפעלות מכל מי שנכנס אליו.
היו"ר יריב לוין
אגב, שולבו בו האלמנטים שדב חנין דיבר בשעתו על היכולות של חברי כנסת - - -
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
כן. בשלב שיעלה עכשיו, עדיין, זה לא העולם המלא שדב חנין דיבר עליו, כלומר, עולם שבו אתה מקבל את כל עולם הפעילות הפרלמנטרית של הח"כ הבודד, אבל זו הכוונה. מה שיושק עכשיו יכלול דף אישי של חברי הכנסת, שהוא קצת יותר משוכלל מהדף הנוכחי מבחינת היכולת לצאת ממנו לתכנים אינטראקטיביים – אם של חבר הכנסת ואם של הכנסת – אודותיו. אנחנו עדיין לא במצב – זה יעלה בשלב ב', בהמשך הקיץ – בשלב שבו הפרופיל האישי של חבר הכנסת, יהיה פורטל בעצם שדרכו תוכל לקבל את כלל הפעילות הפרלמנטרית שלו. זו הכוונה, זה יעלה בעזרת ה' בשלב ב'.
השלב הראשון – מלבד המראה החדש – יכלול הרבה מאוד פיצ'רים חדשים, במיוחד נוגעים – הייתי מכתיר את זה בכותרת "כנסת בשידור חי". גם הוועדות וגם החומרים החדשותיים שמפיקה הכנסת, שמפיקות הוועדות כל הזמן, יקבלו ביטוי בשכבת אקטואליה מאוד פעילה, מאוד מעודכנת. כבר היום יש דבר שהוא חידוש בחודשים האחרונים, לדוגמא, יש דוברות למליאה. אז יש חדשות מהמליאה כל הזמן באתר הכנסת. דף הבית יראה את סדר העדיפויות החדש. אני חושב שגם בעלי המניות שהשקיעו פה הרבה כסף, יהיו מרוצים מבחינת רמת השירות.
עוד עדכון אחד – כבר פורסם המרכז של מאגר החקיקה? כי חתמתי עליו. הוא עולה מחר. מחר מתפרסם מכרז - -
היו"ר יריב לוין
זו בשורה גדולה.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
- - היסטורי, באמת היסטורי - -
היו"ר יריב לוין
כן, אין ספק.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
- - של מאגר חקיקה לאומי חינמי. זה פרויקט של הכנסת, שגם משרד המשפטים שותף בו. בעצם, זה אומר ש"תקדין", "נבו", כל הדברים הללו שעבורם צריך לשלם הרבה מאוד כסף, הרמה של החקיקה – גם של חקיקת המשנה, כלומר גם הממשלה תתרום את חלקה – הרמה הזאת תהיה נגישה חינם לכל אזרח, הם לא יצטרכו לשלם כסף. התכנים המוספים של "תקדין", "נבו", ואלה – זה כמובן עולם נוסף של תוכן שאנחנו פחות צריכים לדאוג לאזרחים לקבל אותו. זו חתיכת בשורה, אנחנו מאוד מקווים שאחרי שנה וחצי של עבודה של צוות מאוד גדול, שארבע-חמש ההוצאות לאור הישראליות שעוסקות בהוצאת חקיקה לאור יתחרו ביניהן, ומישהו יזכה להרים את הפרויקט הזה עבור הכנסת, עבור הציבור.
היו"ר יריב לוין
מצוין. אני רוצה לברך את כל מי שעשה במלאכה הזאת, שהיתה ארוכה ומורכבת, כפי שאני יודע.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
היא עוד תהיה ארוכה.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אבל לא חשוב . זאת תהיה קפיצת דרך, שאני חושב שהיא חשובה, והיא עולה בקנה אחד עם כל המהלכים שעשינו כאן כדי לייצר הרבה יותר שקיפות של העבודה בכנסת כלפי הציבור. עוד שאלה אחת אחרונה מבחינתי, שהיא אומנם חורגת קצת ממסגרת הדיון הזה, אם אנחנו יושבים כאן בשבתנו כוועדה המשותפת לענייני תקציב וישנן איזה שהן הערות, משהו שאתם רוצים לציין שנוגע לביצוע של התקציב של השנה הזאת, איזושהי הערה, בקשה, משהו שאתם חושבים שיש מקום אולי - - -
חיים אבידור
אני יכול לתת לך אינדיקציה איפה אנחנו עומדים.
מנכ"ל הכנסת דן לנדאו
אנחנו נגיע אליכם.
היו"ר יריב לוין
כשאני אומר אם אנחנו כבר פה, אולי התשובה היא אין, אבל אם יש משהו איזשהו משהו יוצא דופן, חריג, שאתם חושבים שראוי ונכון שאם כבר הוועדה יושבת, הדבר יובא לידיעתה.
חיים אבידור
לצורך האינדיקציה, התקציב של שנת 2012, כולל העברות שעשינו מ-2011, מסתכם ב-727 מיליוני ש"ח. נכון להיום, כולל כל ההתחייבויות, ביצענו 208 מיליוני ש"ח. זאת אומרת, ביצענו סדר גודל של 30%. יש לנו דברים שאנחנו נצטרך לבוא לוועדה, חלקם שייכים לפעילות שוטפת, חלקם שייכים אפילו לקטע של שכר עבודה. אנחנו מגבשים את הבקשות האלה, ואנחנו נבוא לוועדה איפשהו ברבעון השלישי של השנה.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. אני מודה לכם מאוד, ושמח שאנחנו מקיימים את ההליך הזה. וכמו שאמרתי לפני שהתחילה הישיבה, אני חושב שחבל שאין נוכחות, אבל מצד שני, אולי זה מצביע על כך שיש ביטחון שהדברים מתנהלים בצורה שקופה וברורה, ואנשים מקבלים את המידע גם באופן שוטף מחוץ למסגרת הפורמלית שהם מבקשים. אבל אני בכל זאת מקווה שחברי הוועדה ימצאו לנכון להגיע לישיבות האלה. נדמה לי שלפחות כשמדובר בענייני כספים, גם האחריות שלנו בעניין הזה מחייבת. תודה רבה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים