ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/06/2012

צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי התוספת השניה לחוק), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
04/06/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 558>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, י"ד בסיון התשע"ב (04 ביוני 2012), שעה 10:00
סדר היום
<צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
אורי מקלב

דב חנין
מוזמנים
>
משה אורנשטיין - ממונה רשויות מחוז הצפון, משרד הפנים

רון אלמוג - לשכה משפטית, משרד הפנים

בילי בירון - יועמ"ש, משרד התחבורה

עמוס נוימן - מנהל אגף משיטים וכלי שיט קטנים, רשות הנמלים

חיים שטרן - עו"ד, רשות ניקוז כנרת - מנהלת הכנרת

שמעון בלסן - יועץ משפטי, עיריית טבריה, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
אורון אלוני (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
קובי סימן טוב
<צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
שבוע טוב לכולם. אנחנו פותחים את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי התוספת השנייה לחוק).

מי מסביר לנו את הצו? אתם רוצים שאני אסביר?
בילי בירון
לא, חס-וחלילה, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
אני יכול להסביר.
בילי בירון
- - - הלשכה המשפטית של משרד הפנים. יש פה מישהו מהלשכה המשפטית?
גלעד קרן
יש פה מישהו ממשרד הפנים?
קריאה
מישהו הגיש את הפנייה.
היו"ר אמנון כהן
מי גברתי?
בילי בירון
עורכת-הדין בילי בירון, יועצת משפטית ממשרד התחבורה.
גלעד קרן
רגע, הפנייה ממשרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני צריך ממשרד הפנים.
בילי בירון
נכון. בגלל זה - - -
משה אורנשטיין
אני נציג משרד הפנים, אבל אני לא יועץ משפטי. אני נציג מחוז הצפון של משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
מי מסביר את הצו?
בילי בירון
אני יכולה להסביר את הצו.
היו"ר אמנון כהן
לא, משרד הפנים.

מי מסביר? יש בקשה של שר הפנים, מי מסביר אותה?

טוב, נלך הביתה.
משה אורנשטיין
אם צריך, אני אסביר.
יפה שפירא
הם אישרו שהם מגיעים.
היו"ר אמנון כהן
אתם לא מתואמים? אני לא מבין. משרד הפנים, מי צריך לבוא?
משה אורנשטיין
אני לא יודע מי צריך עוד לבוא בנוסף אליי, אבל אני מוכן להסביר.
יפה שפירא
מר דרור לוינגר. הגברת שירה שפירא.
היו"ר אמנון כהן
יש דרור לוינגר?
משה אורנשטיין
הגברת שירה שפירא, כן. יש כזה דבר.
שמעון בלסן
גם מר דרור לוינגר, אני יודע שהוא עובד במשרד הפנים.
יפה שפירא
נו, אבל הם אישרו שהם יבואו.
היו"ר אמנון כהן
הם לא צריכים את הצו?

מי זה משרד הפנים? מי השר?
בילי בירון
איזה שר? אלי ישי.
היו"ר אמנון כהן
ברצינות?
בילי בירון
בפעם האחרונה שבדקתי.
היו"ר אמנון כהן
לא השתנה?
עמוס נוימן
כבר אי-אפשר לדעת בקצב הזה.
בילי בירון
אדוני, כדי לא לבזבז את זמנה של הוועדה - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, אני סוגר. אני נועל את הישיבה.
שמעון בלסן
לא. אדוני, אני רוצה לומר שני דברים.
היו"ר אמנון כהן
מי כבודו?
שמעון בלסן
אני היועץ המשפטי של עיריית טבריה.
היו"ר אמנון כהן
לא. אתה לא יכול להגיד. מה יועיל אם תגיד?
שמעון בלסן
לא על הצו.
משה אורנשטיין
אז תרשה לי לייצג את משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
מה תפקידך בכוח?
משה אורנשטיין
שמי משה אורנשטיין, ואני מפקח - - -
היו"ר אמנון כהן
ממונה רשויות במחוז הצפון.
משה אורנשטיין
כן.
היו"ר אמנון כהן
בשביל מה רוצים את הצו?
משה אורנשטיין
מקסימום תפזר את הוועדה אחרי שתשמע אותי.
היו"ר אמנון כהן
יאללה.
משה אורנשטיין
איגוד ערים כנרת פועל במספר חופים מסוים שתחת אחריותו התפעולית המלאה, בכל ההיבטים של ניהול הרחצה, ניהול החופים עצמם וכל ההסדרים הקשורים שלהם.
איגוד הערים מבקש להרחיב את סמכויות אנשיו, פקחיו – אלה שעוסקים, לצורך העניין, באכיפת כלל החוקים, מתוקף צו ההסדרה. גם לתת להם סמכויות של מפקחי משרד התחבורה בעבירות מנהליות. הווי אומר, שבדרך הזו שבה מספר אנשים שכבר הוכשרו לביצוע התפקיד, יוכלו בנוסף לפקחי משרד התחבורה לשמש ביומיום שלהם כעיניים נוספות של משרד התחבורה, ולאכוף את הדין על עבירות מנהליות שמתבצעות בחופים, שברובן נוגעות לחיי אדם – לבטיחות ברחצה, וחיי אדם: כניסת כלי-שיט לחופים, במרחקי כלי-השיט, באופן הנהיגה שלהם; בקרת רישיונות ההשטה השונים בכלי-השיט; אופן השימוש; סוגי השימוש בכלי השיט. כל ההיבטים האלה שהם, קודם-כל ובראשונה, דואגים לביטחון הרוחצים ולהצלת חיי אדם.
כל עין פוקחת בחופים היא רק לטובה. אני יכול לציין שהשנה כבר היו לנו שתי טביעות למוות בחופי הכנרת. אמנם, בחופים לא מוסדרים, לכאורה. אבל כל עין פוקחת, וכאן מדובר על מספר לא מבוטל של פקחים שיצטרפו למערך האכיפה בפועל, רק יכול להועיל.
פה יש בקשה ראשונית של המינהלת לגבי החופים שלה. אבל אנחנו רואים אותם כגוף החזק ביותר שעניינו, כולו, הוא הסדרת החופים וניהול הרחצה בחופים. להבדיל מכל שאר הגופים, שזה עוד אחד מהעיסוקים שלהם, זה העיסוק המרכזי של מינהלת הכנרת.
היו"ר אמנון כהן
עורך-הדין בלסן, מה אתם רוצים?
חיים שטרן
ליתר דיוק, איגוד ערים כנרת, ברשותך.
משה אורנשטיין
איגוד ערים. מה אמרתי?
חיים שטרן
אמרת מינהלת הכנרת. זה גוף, זה ליד.
שמעון בלסן
אדוני, אנחנו כטבריה – אמנם בעבר לא רצינו את זה – היום אנחנו רוצים שכל החופים של טבריה יועברו גם לידי האיגוד.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי.
שמעון בלסן
אנחנו היום רוצים שכל החופים של טבריה - - -
היו"ר אמנון כהן
כל החופים של?
שמעון בלסן
שתחת אחריות עיריית טבריה, יעברו גם לידי האיגוד. יש מצב אבסורדי - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה קשור לצו?
שמעון בלסן
אנחנו רוצים שבהזדמנות הזו שפה רוצים לתקן את הצו, שגם - - -
היו"ר אמנון כהן
למה אתה מנצל הזדמנות? יש לך בקשה מסודרת. תפנה לשר הפנים. תגיד מה אתה מבקש. יעשו עבודת מטה במשרד. גופים מקצועיים.
שמעון בלסן
אז אני חייב לומר שגם הרעיון הזה בא - - -
היו"ר אמנון כהן
לא לבוא לאיזשהו צו נקודתי שמגיע, ולהגיד: עכשיו אני רוצה באותה הזדמנות. תבין, האופי של צו הוא שאני מאשר אותו או לא מאשר אותו. אני לא יכול לשנות אותו.
שמעון בלסן
אני מבין. אבל - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה מדבר דברים לעניין. דברים מהותיים, דברים חשובים. הדברים האלה צריכים לחזור למשרד הפנים. אני מקסימום יכול להגיד שאני לא מאשר את הצו. תחזרו ותעשו עבודת מטה. תתייחסו לבקשתו של נציג עיריית טבריה. אתה מבין? במהות אני לא יכול לשנות את הצו.
שמעון בלסן
כל מה שאנחנו מבקשים הוא שתיאמר פה אמירה שיש צורך לשנות את תחום המחנה של סמכות האיגוד – שגם אוכף תחום המחנה, וגם שחופי טבריה ייכנסו לשם. זה מה שאנחנו מבקשים.
היו"ר אמנון כהן
נציג איגוד הערים, מה אתה אומר?
חיים שטרן
ברשות היושב-ראש.
היו"ר אמנון כהן
מי אדוני?
חיים שטרן
עורך-הדין חיים שטרן, ואני היועץ המשפטי של איגוד ערים כנרת.
אני מבין שהאדון הוא היועץ המשפטי של עיריית טבריה.
שמעון בלסן
נכון.
חיים שטרן
ראשית, אנחנו שוחחנו.
שמעון בלסן
בעבר.
חיים שטרן
מה שיש לי לומר זה כך: ראשית, אין עניין שמיטה להר סיני, או מה עניין שמיטה להר סיני. לפנינו מונחת בקשה לאשר, שהוועדה תאשר צווים שנחתמו כבר על-ידי שר התחבורה. שר הפנים, שהוא המוסמך מבחינת החוק של איגוד ערים כנרת - - -, החוק להסדרת הטיפול בחופי הכנרת. בקשה של שלושה שרים – למעשה, גם באישור שר האוצר. יש לפנינו בקשה של שרי התחבורה, הפנים והאוצר, לאשר סמכות לפקחי איגוד ערים כנרת – סמכות חשובה מאד. חשובה לאין ערוך – על-מנת לפקח ולאכוף חוקים שעניינם בטיחות השיט בכנרת. אנחנו מדברים על כלי שיט קטנים.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא סותר את מה שאתה אומר.
חיים שטרן
יפה. לכן, מה שהוא מבקש להוסיף חופים נוספים לתחולת סמכות השיפוט, סמכות הפעילות של איגוד ערים כנרת, זה לא עניין לצו הזה. זה עניין אחר.
היו"ר אמנון כהן
בעיקרון, אתם מתנגדים? הבקשה שלו.
חיים שטרן
אז בהקשר הזה אני רוצה לעדכן – אני דיברתי, אגב, עם ראש העיר – הבקשה לספח מספר חופים – שניים או שלושה חופים נוספים – הונחה אצל יושב-ראש איגוד ערים כנרת, מר יוסי ורדי, שהוא גם יושב-ראש המועצה האזורית עמק הירדן, לפני מספר חודשים. זה נמצא כרגע בבחינה.
קודם-כל, יש לזה השלכות תקציביות. לצרף חופים נוספים לתחום הפעילות והניהול של איגוד ערים כנרת, יש לזה השלכות רוחב שונות שהראשונה והעיקרית בהן זה הנושא התקציבי. זה נבחן. לא ניתנה תשובה שלילית. הדברים נבחנים. אנחנו במשא-ומתן עם משרד האוצר. אבל זה לא עניין לצו הזה. הצו הזה חשוב לפעולות האכיפה והפיקוח. צו חשוב מאין כמותו, שאנחנו עובדים עליו חצי שנה, לצערי.
היו"ר אמנון כהן
מצוין.
מישהו רוצה להגיד עוד משהו?
שמעון בלסן
כן, אדוני. אני רק רוצה להעיר, אם אפשר, משפט אחד: כמו שעורך-הדין שטרן אמר, הבקשה הוגשה כבר לפני מספר חודשים ועד הרגע לא קיבלנו תשובה. המטרה של החוק הזה – כי אם אני קורא מתוך מסמך - - -
היו"ר אמנון כהן
זה צו.
שמעון בלסן
המטרה של הצו – בכלל, באופן כללי, של חוק הסדרת הכנרת – אני קורא מתוך מסמך של הכנסת: והוא בא להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כוללת ואחידה, ולהגביר את האכיפה.

במקרה שלנו – בעיריית טבריה – יש אפליה, ואני אומר את זה דווקא מתוך דברים שנאמרו מכוח חברי כנסת. חברי כנסת שבאו לטבריה אמרו: מה פתאום בחוף הנפרד בטבריה גובים כסף ככה, או גובים כסף ככה? ואילו בחופים אחרים, ההתנהלות אחרת.
אורי מקלב
סיכמנו, כאן בוועדה, שמה שעשיתם לא חוקי.
שמעון בלסן
אני לא יודע מה סוכם - - -
אורי מקלב
- - - סוכם. - - - של משרד הפנים והוועדה, שמה שעשיתם בחוף של טבריה, החוף הנפרד – שגביתם כסף – זה לא חוקי בעליל. אנחנו ציפינו שאתם תשנו את זה.
היו"ר אמנון כהן
לא שונה. אני הייתי לפני שבועיים, וגבו סכום יותר גבוה. הייתי עם אורח מארצות הברית, הוא רצה להיות איתי. - -
אורי מקלב
- - -
היו"ר אמנון כהן
- - הוא גם רצה להתפלל בקברי צדיקים. אמרתי: טוב, ניכנס שעתיים לים, לא נעים – אתה באת לרבי מאיר בעל-הנס. אז נכנסנו. הוא שאל: אתה תושב העיר? אמרתי: לא, אני לא תושב טבריה. הוא לקח מחיר מלא.
אורי מקלב
לא קרה שום נס.
היו"ר אמנון כהן
שום ניסים. אבל אני משלם כי החוף היה מסודר. היה מציל, יפה, נקי.
שמעון בלסן
אבל כמו שאדוני מבין, יש לזה תחזוקה ועלות - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבין. אני הכול מבין. אמרו פה – לא אני, אני לא תושב המקום. אני יודע שחבר הכנסת אזולאי טיפל בזה, וגם ביקש ממני להתערב. אז הוא אמר שבאים הרבה אנשים עם הרבה ילדים, ואתה יודע, הם קשי יום, אבל רוצים להוציא את הילדים. ואתה יודע, יש חוף שהוא של עם ישראל. לכן, יש פה מקומות שצריך לתת להם שירות.
שמעון בלסן
מתוך הקריאה הזו שלכם, באנו לפה היום.
היו"ר אמנון כהן
אבל מחיר פי שלוש.
שמעון בלסן
אז לכן, מתוך הקריאה של אדוני, ומתוך הקריאה של חברי הכנסת הנכבדים, באנו לפה היום כדי לנסות לשנות את המהלך. כדי לשנות את המהלך יש צורך שהחופים של טבריה, וביניהם: החוף הנפרד, חוף גנים וחוף הטיילת, ייכנסו לתוך האיגוד ואז זה יפתור את כל הבעיות.
היו"ר אמנון כהן
טוב. הבנתי.
שמעון בלסן
ולכן, אם - - - פה - - -
היו"ר אמנון כהן
גמרנו. אני מבין מהר דברים.
חיים שטרן
אם אפשר רק בנקודה הזאת?
היו"ר אמנון כהן
לא צריך. אין פה פולמוסים בין המשפטנים.
חיים שטרן
לא, לא פולמוסים.
היו"ר אמנון כהן
לא, אין. פה אנחנו - - -, לא צריך עדכונים. עדכון בא אצלי לידי ביטוי בצו. בצו אני לא רואה עדכון.
חיים שטרן
לא, - - -
היו"ר אמנון כהן
לכן, אם אני לא רואה בצו עדכון, ואני ראיתי שנציגי משרד הפנים לא באו, אנחנו מחזירים.
קריאה
הוא הגיע.
היו"ר אמנון כהן
לא, אם באיחור הגעת, אז לא הגעת. לא מצטער. אין מצטער. אתה צריך לבוא רבע שעה קודם. אם לא, אין צו.

אז אנחנו לא מאשרים את הצו בגלל שנציג משרד הפנים לא הגיע בזמן, שיחת את זמנה של הוועדה. לכן, אנחנו לא מאשרים.
אנחנו הולכים. תעשו עבודת מטה מחדש. תיקחו את כל חופי הכנרת בחשבון. שתהיה ראייה כוללת ואחידה. רק לאחר-מכן תביאו את הצו. אל תביאו עוד פעם את הצו הזה, אלא צו אחר, כאשר תעשה אבחנה. בסדר?
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:21.>

קוד המקור של הנתונים