ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2012

בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014, חוק החברות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכנסת
30/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 281>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ב (30 במאי 2012), שעה 10:45
סדר היום
<1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.>
<2. בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
אורי מקלב – נציג נשיאות הכנסת

רוברט טיבייב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
איה לינצ'בסקי
<בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק.>
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. נתחיל עם הנושא של המיזוגים ואחר כך נעסוק בערעורים על החלטות הנשיאות. הבקשה הראשונה היא בקשה של יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק החברות (תיקון מס' 19 (מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב בחברת אגרות חוב), התשע"ב – 2012 (מ/676).
2. הצעת חוק החברות (תיקון – הסדר נושים בפיקוח בית משפט), התשע"ב- 2011 של חברת הכנסת זהבה גלאון וחבר הכנסת יצחק וקנין (פ/18/3560).

כותב יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט כי הוא מבקש למזג את שתי ההצעות האלה יחדיו, נוכח העבודה שהן עוסקות במטריה דומה, על מנת שיתאפשר לו להשלים את הכנתן במשותף לקריאה השנייה והשלישית. אני מציע לאשר את הבקשה, מי בעד?
אורי מקלב
אני ממלא מקום של חבר הכנסת אייכלר.
היו"ר יריב לוין
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה אושרה
היו"ר יריב לוין
בעד – רוב, אין מתנגדים ואין נמנעים, הבקשה אושרה. אנחנו עוברים לבקשה השנייה, בקשת יושב ראש ועדת העבודה הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ב – 2011 (מ/635).
2. הצעת חוק חלוקת זכויות הפנסיה בין בני זוג, התשס"ט – 2009 (פ/18/31) של חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורביץ.
3. הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשע"א – 2011 (פ/18/3169) של חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון וניצן הורביץ.
כותב יושב ראש ועדת העבודה הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, כי הצעת החוק הממשלתית אושרה בקריאה ראשונה ביום ה- 20 בפברואר 2012 והועברה לדיון בוועדה בראשותו. שתי הצעות החוק הנוספות אושרו בדיון מוקדם בתאריכים 22 ביולי 2009 וב- 15 ביוני 2011. ביום 23 במאי 2012 החליטה ועדת העבודה הרווחה והבריאות למזג את הצעות החוק ולדון בהן על בסיס הנוסח שאושר בקריאה הראשונה, לשם הבאתן כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, נוכח העבודה שהן עוסקות באותם נושאים ובאותם עניינו. מתבקש אישורנו למיזוג ואני מציע לקבל גם את בקשה זו. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – נגד
נמנעים – אין

הבקשה אושרה
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים, הבקשה אושרה. אנחנו עוברים לנושא הבא.

<ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.>
היו"ר יריב לוין
הנושא הוא ערעור על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת רוברט טיבייב, בנושא "הגזרות העתידיות עקב קיצוץ התקציב 2013-2014". אני מכריז על שתי דקות הפסקה עד לבואו של חבר הכנסת טיבייב.
הישיבה מתחדשת
היו"ר יריב לוין
אני מחדש את הישיבה, בבקשה חבר הכנסת טיבייב.
רוברט טיבייב
העניין, כמו שאני רואה את זה, בתמימות, כי בעיני זה דבר מאד חשוב. אמרו לי שזה לא בא לסדר היום עכשיו, אני חושב שמדיניות של נשיאות הכנסת שגויה, למנוע את הבעיות העתידיות ושוב נראה את המחאות ברחבות. לכוון אותם, להזהיר את חברי הממשלה והשרים, להסביר לאנשים, זו המטרה וזו הסיבה שאני חושב שהדבר הזה מאד חשוב.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, נציג הנשיאות.
אורי מקלב
תודה רבה אדוני הישוב ראש, נכבדי חברי הכנסת. אני ממלא מקום של סגן יושב ראש הכנסת, גאלב מג'דלה, שביקש ממני להחליף את מקומו ולייצג את עמדת הנשיאות. קודם כל, אין ספק שבקשתו, הצעתו של חבר הכנסת רוברט טיבייב היא באמת בעיה שמטרידה את תושבי מדינת ישראל ובוודאי אותנו כמחוקקים. אבל כרגע זה בעיקר מטריד אותנו במחשבה ובאופן מעשי אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה ולמקד את הדברים.
אין ספק שהנושא חשוב אבל נשיאות הכנסת מוגבלת לחמש הצעות דחופות לסדר היום. שני דברים מרכזיים מובילים אותנו באישור, האחד הוא התוכן, המהות, האם התוכן דחוף או בכלל תוכן רלוונטי. אחרי זה, מידת הדחיפות של ההצעות.
צריכים להבין שהשבוע הזה הוא שבוע קצר, שבוע של יומיים. לא פעם אנחנו מצליחים לדחוף עוד הצעה לסדר נוספת וחשובה, במידה ויש נכונות של הממשלה, לימי שלישי. מכיוון שהשבוע יום שלישי הפך ליום שני, כך שלא יכולנו להוסיף עוד הצעות דחופות לסדר היום והיינו חייבים להתמקד.
דבר שני, מלבד זה שאין בעיה במהות ואנחנו שאמרנו שאי אפשר למקד את זה, ישנה גם מידת הרלוונטיות. יש הצעות שהן מאד רלוונטיות בשבוע הזה והן מאבדות את הרלוונטיות לאחר מכן, אם אנחנו לא דנים בהם כבר לא יכולים לדון בהם. לכן לפעמים אנחנו מקדימים הצעות אחרות על פני הצעות שהרלוונטיות שלהן יכלה להימשך.
אני אתן דוגמה, הייתה הצעה דחופה לסדר של חבר כנסת אחר , של דוד אזולאי או משיהו אחר מסיעת ש"ס על תאונת הדרכים הקשה שהייתה שבוע שעבר. זו הייתה לא תאונת דרכים סטנדרטית, לא בהקפה, משפחה שלימה שנכחדה מלבד אחת שניצלה, זו הייתה דרמה כי היא הוקלטה ויש לזה היבטים חדשים, זו הייתה תאונה שתפסה את כל מדינת ישראל שהזילה דמעות על האסון הנורא הזה.
עם כל זה, נשיאות הכנסת דחתה את זה מכיוון שיש דברים יותר דחופים וזה יכול להיות גם בשבוע שאחר כך. זו התשובה גם לחבר הכנסת רוברט טיבייב. לכן נשיאות הכנסת החליטה לא לאשר את זה כאחת מתוך חמש ההצעות הדחופות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת טיבייב, במקרים מאד נדירים אנחנו מתערבים בהחלטות הנשיאות. יחד עם זאת, אין חולק שהנושא חשוב, בעל נגיעה רחבה וגם ההיגיון שאומר שננסה לצייר קווים, שמבחינת הכנסת נראים נכונים יותר מבעוד מועד, כמשהו שמונח לפני הממשלה כשהיא באה לגבש את הצעת התקציב, הוא בוודאי הגיוני ונכון.
לכן אני מציע, חבר הכנסת מקלב ברשותך ובהסכמתך, שחבר הכנסת טיבייב ימשוך את הערעור ויגיש את ההצעה פעם נוספת השבוע מתוך מגמה ורצון בנשיאות לאשר אותה. הייתי מציע, חבר הכנסת טיבייב, אם תוכל להציע לעוד חברי כנסת להצטרף להצעה, גם זה אני מניח שזה משפיע. אם באה קבוצה של חברי כנסת ואומרים שהם מבקשים לדון בעניין הזה, בדרך כלל זה מחזק את האפשרות שזה יאושר.
אורי מקלב
זה נכון מה שאומר, אבל זה לא הוגן.
היו"ר יריב לוין
זה כמובן משפיע אבל לא הכרחי. חבר הכנסת טיבייב, חבר הכנסת מקלב ייצג אותך נאמנה, אנחנו לא יודעים מה יונח בפני הנשיאות בשבוע הבא, אבל לפחות שבוע הבא יהיה שבוע רגיל ותוכל להיות מידה יותר רבה של גמישות ויכול להיות שהעניין הזה יבוא על פתרונו, כי אין ספק שלא יקרה אסון אם הוא יידון בשבוע הבא מבחינת הרלוונטיות שלו, שתישאר.
רוברט טיבייב
הכול ברור ומובן, המטרה שלי הייתה להעלות - - -
היו"ר יריב לוין
זה ברור לחלוטין.
רוברט טיבייב
ואני מקווה שחבר הכנסת מקלב יצטרף להצעה.
אורי מקלב
אוכל להצטרף, בלי נדר.
אברהם מיכאלי
הנשיאות לדעתי לא צריכה לאשר מדי שבוע את אותו נושא. כיוון שחבר הכנת טיבייב כרגע מעלה אותו. שבוע שעבר היה דיון על זה במליאה. הצעה לסדר. היה דיון של ארבעה, חמישה חברי כנסת שנרשמו, לצערנו חברי כנסת לא משתתפים תמיד בהצעות לסדר שהם מגישים, זו בעיה של ועדת הכנסת, צריך לחשוב איך ניתן תדמית יותר חיובית למליאה בשעות ה"מתות" האלה של ההצעות לסדר. היה דיון על זה בשבוע שעבר, סגן השר יצחק כהן עלה והקריא חוברת שלימה על הסוגיה הזו וזה הועבר לוועדה.
היו"ר יריב לוין
אם זה המצב, על זה אנחנו לא יודעים.
אברהם מיכאלי
אני לא יודע למה הנשיאות לא הייתה ערה לזה שהנושא הזה היה לפני שבוע במליאה.
היו"ר יריב לוין
אם הנושא כבר עלה למליאה לפני שבוע והועבר לוועדה, אז ברור שלא תהיה אפשרות לאשר.
אברהם מיכאלי
לדאבוני, אני מהתורנים הקבועים במליאה, שיושבים ומקשיבים להצעות לסדר. היה דיון על זה שבוע שעבר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת טיבייב, תעשה את הבדיקה. אם הנושא עבר ועלה והוא זהה מבחינת ראייתך למה שאתה מבקש להעלות. אז יכול להיות שאתה יכול להגיע לאותו דיון שעתיד להתקיים בוועדה והעניין ייפתר, כי אז ברור שלא יאשרו פעם שנייה. אם מה שעבר היה בכיוון אחר ובהיבט אחר ואתה בכל זאת חושב שהנושא שלך שונה ויש מקום לדון בו בצורה פרטנית, אני מציע שתגיש את זה שוב.

אומר לך חבר הכנסת מקלב, שבהנחה שמדובר במשהו שלא נדון בעבר, תהיה יותר גמישות וככל שניתן, זה יאושר. אני לא יודע להגיד לך מראש מה יהיה מונח בפני הנשיאות, אבל זה יהיה הכי נכון. אין חולק שההיגיון הוא היגיון ברור. אני רוצה להגיד לממשלה, לפני שאתם יושבים על המדוכה, אנא קחו בחשבון את הדברים האלה, זה בוודאי נכון ואף אחד לא יכול לחלוק על זה.
אורי מקלב
מהתגובה של חבר הכנסת גפני, הדיבורים על ההצעה, הדבר היחיד שמדברים באופן ברור זה העלאת אחוז מס ערך מוסף, אומר גפני בצדק, אין שום דבר ברור בעניין, שהאוצר לא יקבל את זה כאקסיומה. אתם יכולים להחליט אבל תדעו שיש לנו להגיד גם בנושא הזה ושום דבר לא מסוכם ושום דבר לא מקובל והכול פתוח בנושא של המע"מ. זה על אף שאנשים לא מרגישים את זה, זו אחת הגזירות שיותר...למשל יש אנשים שלא ידעו לענות לך אם אחוז המע"מ הוא 16% או 17%.
אברהם מיכאלי
זה השתנה כמה פעמים בשנים האחרונות.
היו"ר יריב לוין
הערעור נמשך באופן פורמאלי מסדר היום. תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים