ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב- 2012

פרוטוקול

 
PAGE
54
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
30/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 710
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ב (30 במאי 2012), שעה 10:00
סדר-היום
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב–2012
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
עפו אגבאריה

רחל אדטו

אילן גילאון

אורלי לוי אבקסיס

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
ישראל הבר - עו"ד, הלשכה המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

פריד מחאג'נה - עו"ד, משרד המשפטים

פרופ' אשר אור-נוי - מנהל המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות

דב בארי - רכז בטל"א ורווחה באג"ת, משרד האוצר

הדס זהבי - מפקחת ארצית ילדים ונוער עם נכויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אריה שמש - מפקח ארצי אומנה וגיל רך, האגף לטיפול באדם המפגר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אילת כהן קלוזנר - מנהלת תחום ילד נכה ושר"מ, המוסד לביטוח לאומי

לימור לוריא - ראש אגף גמלאות נכות, המוסד לביטוח לאומי

שלומי מור - עו"ד, המוסד לביטוח לאומי

אופיר פינטו - תחום מחקרי נכות ושיקום, המוסד לביטוח לאומי

מיה גפן - מנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, "אוניברסיטת בר-אילן"

אברהם יוסף סלומה - יו"ר, "אנשים", ארגון נכי שיתוק מוחין

צבי תמרי - יועץ, "אנשים", ארגון נכי שיתוק מוחין

נופר כתב - חברה בפורום הורים, "בית איזי שפירא"

יהודה כתב - חבר בפורום הורים, "בית איזי שפירא"

אביבית ברקאי-אהרונוף - עו"ד, סגנית מנהלת המחלקה המשפטית, המועצה הלאומית לשלום הילד

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

יצחק קדמן - מנכ"ל, "המועצה הלאומית לשלום הילד"

סיגל אריאל - אימא לארבעה ילדים עם צרכים מיוחדים, חברה בפורום הורים ובארגונים למען ילדים מיוחדים

ענבל דגן-אביב - רכזת, פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

עוזיהו מרדכי אריאל - אבא לארבעה ילדים עם צרכים מיוחדים, חבר בפורום הורים ובארגונים למען ילדים מיוחדים

ולרי זילכה - רכזת, פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

הניה מרמורשטיין - מנהלת, "יד לטף עלה", פורום הורים לילדים עם נכויות וחברה בפורום למען ילדים עם מוגבלות
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב–2012
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, ט' בסיון, ה-30 במאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה). ישבתי פה וגם קיבלתי מכתבים וגם שמעתי מאנשים, שחלק מהתקנות מיטיבות וחלק מהתקנות לא מספקות. תקנה זה לא חוק. אם אנחנו מנסים לשפר את התקנות, נראה מה שנעשה פה עוד מעט – הביטוח הלאומי יכול בכל רגע נתון לבוא ולמשוך את התקנות, אז יצא שכרנו בהפסדנו.
בדיון הקודם שלחתי את הביטוח הלאומי בלי לאשר את התקנות, כי אישור התקנות נראה לי "חוכא ואטלולא", וזאת לא כוונתנו. אנחנו פה בטח על מנת לעזור למשפחות של ילדים נכים. המטרה שלנו רק לעזור.
נשנה ממנהגנו ולא נבוא ונגיד לביטוח הלאומי: בואו ותסבירו את התקנות; נתחיל לקרוא את התקנות, נקרא את התקנות שלדעתנו מיטיבות. ואחר כך, על מנת להספיק, ניעצר בתקנות שלדעתנו הן לא מספקות, ואז נתייחס. כמו לשמור תחמושת למה שלא מספק. ומה שמספק, נגיד: אוקיי, בסדר, אולי היינו רוצים יותר, אבל זה מרצה אותנו.
אז נעבור להקראה – היועצת המשפטית תעבור על התקנות לא לפי הסדר, היא תגיד מה היא מקריאה, והיא תקריא את מה שמספק. אם יש למישהו פה הערות – נעיר, אבל בואו נבין שאנחנו רוצים לעזור, ואנחנו בסד של זמנים. אז אם מישהו לא דיבר, לא קרה כלום. אבל אולי מישהו שצריך עזרה בגלל שמישהו לא ידבר – קיבל עזרה. אנחנו נעבור להקראה.
נעה בן שבת
"תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס' 2),
התשע"ב–2012
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221, 222(ג) ו – 400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, לאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1
1.
בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010, (להלן – התקנות העיקריות) :(1)
אחרי ההגדרה "ילד" יבוא
""ילד הזקוק להשגחה

קבועה של הזולת" -
ילד שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך, קבע כי בשל ליקוי, מחלה כרונית, בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו, באופן קבוע, כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו;" "


פה היתה הערה - - -
רחל אדטו
השאלה שלי לגבי ה-90. למה נקבע המספר 90 יום?
נעה בן שבת
היום יש הגדרה של ילד שזקוק לנוכחות קבועה של הזולת, גם בה מדובר על ילד שמלאו לו 90 ימים.
רחל אדטו
לא, כי אגיד לך למה, כי 90 זה משהו מאוד שרירותי לילד בן שלושה חודשים. עכשיו, אותה מחלת ריאות כרונית או מחלת ריאות שצריכה הנשמה וכדומה - - -
נעה בן שבת
אם יש לו מחלה שצריכה הנשמה, אז הוא כבר ממילא זכאי ל - - -
היו"ר חיים כץ
רגע, אני לא רופא. את רופאה, נכון? נולד ילד שצריך השגחה כרונית ויש לו בעיה, מוציאים אותו מבית-החולים?
רחל אדטו
יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
סביר שלא מוציאים אותו.
רחל אדטו
אבל גם אם אתה לא מוציא אותו מבית-החולים, אתה צריך השגחה של הורים.
היו"ר חיים כץ
בואי נעבור על התקנות. לא נגיע לשום מקום - -
נעה בן שבת
רגע, אבל אני רוצה להסביר שמדובר פה על ילדים - - -
אילן גילאון
אתה מדבר רק על מה שמספק פה. אם כך, אז יש דברים לא מספקים.
נעה בן שבת
מדובר פה על ילדים שזקוקים להשגחה קבועה של הזולת. אנחנו מדברים על ילד בן שלושה חודשים - -
אילן גילאון
אני לא מבין - - -
נעה בן שבת
- - בוודאי זקוק – עד שלושה חודשים. אם יש לו מחלת ריאות והוא זקוק לטיפול רפואי מיוחד, אז הוא נמצא כבר בגדר התוספת הראשונה, אז הוא מקבל את ה - - -
היו"ר חיים כץ
אז הוא בבית-החולים בינתיים, הוא לא יוצא מבית-החולים.
אילן גילאון
פה יש בעיה עם "השגחה קבועה של הזולת" – הקבועה, אני לא יודע מה זה "קבועה".
עפו אגבאריה
באופן קבוע.
אילן גילאון
לא, זה בסדר, אנחנו יודעים שזה באופן קבוע. אם ילד יושב בחדר על-יד, ואימא שלו במטבח – היא צריכה להיות צמודה אליו? זאת אומרת, מה עם הקביעה הזאת - - -
נעה בן שבת
לא.
לימור לוריא
לא, אין הכוונה לזה, אדוני, לא.
נעה בן שבת
אז השאלה, אולי אפשר להוריד את המלים האלה: "באופן קבוע" - -
אילן גילאון
אז למה צריך לכתוב? אז אני מציע את - -
נעה בן שבת
- - ולהשאיר את: זקוק להשגחה יחסית לבני גילו.
אילן גילאון
- - השגחה. "באופן קבוע" צריך למחוק בכלל בסעיף הזה.
עפו אגבאריה
השגחה.
לימור לוריא
יש גילאים שהילדים בכל מקרה צריכים השגחה.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
לימור לוריא
ראש אגף נכויות, המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
בדרך כלל תרימי את היד, תבקשי רשות דיבור, תגידי מה שצריך.
רחל אדטו
השאלה מה ההבדל בין ילד בן חודשיים לילד בן ארבעה חודשים, מבחינת בן 60 יום ובן 90 יום. למה צריכים את ההגדרה של ה-90 יום?
וילמה מאור
ביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, זה לא ה"אישו" פה.
רחל אדטו
אני יודעת שזה לא ה"אישו", אבל זו שאלה - - -
היו"ר חיים כץ
זו שאלה שלא נגיע לתקנות וילדים נכים לא יקבלו – אם אנחנו נתעסק בשאלה אם זה 90 יום או 80 יום – בשביל זה נתתי פתיח. בואו נתעסק בעיקר ונביא את העיקר ולא נתעסק בטפל. והעיקר פה לנסות לעזור למשפחות במצוקה עם ילדים ולא 90 יום או 80 יום.
רחל אדטו
אין שום בעיה.
היו"ר חיים כץ
יש בעיה.
רחל אדטו
לא, אני מסכימה לסיפה של המשפט שלך. אני רוצה לבקש ממך להשאיר את זה בסימן שאלה, את ה-90 יום כדי שבסוף תחזור לשאלה הזאת.
היו"ר חיים כץ
מה את חושבת? 80 יום צריך להיות.
רחל אדטו
לא, אני חושבת שאתה יכול לוותר על ההגבלה של הגיל בכלל. ילד הזקוק ל-.
היו"ר חיים כץ
טוב. 90 יום לילד הזקוק ל-. אני חושב שילד שנולד ויש לו בעיות לא יוצא מבית-החולים אחרי שבוע אם יש לו בעיות קשות. אנחנו נכנסים איפה שאנחנו לא צריכים להיות. כן.
ענבל דגן-אביב
מהפורום למען ילדים עם מוגבלות. אנחנו מבקשים - - -
היו"ר חיים כץ
את הבנת את הפתיח שאמרתי?
ענבל דגן-אביב
כן, הבנתי.
היו"ר חיים כץ
ראית את כל התקנות האלה שצריך לעבור עליהם בשעה?
ענבל דגן-אביב
ראינו - - -
היו"ר חיים כץ
ברור לך שאם לא נגמור היום, אז זה ידחה באיזה חודש ויהיו משפחות שלא יקבלו? אז אם זה ברור לכולם, שאלה שרוצים לעזור, אני נותן לכם לדבר חופשי.
אילן גילאון
אדוני היושב-ראש, יש כשלושה או ארבעה סעיפים, שהם לא מספקים, אולי נתחיל מהם?
היו"ר חיים כץ
נכון. אבל הם - - -
אילן גילאון
זה אחד מהם.
היו"ר חיים כץ
דברו.
אילן גילאון
זה אחד מהם - -
היו"ר חיים כץ
של השלושה-ארבעה?
אילן גילאון
- - וזה עלול להיכנס לתוך מה שאנחנו בעגה שלנו קוראים לו "מבחן הכפתור". אנחנו מכירים את "מבחן הכפתור".
נעה בן שבת
ביקשתי ממך שאת תעברי להקריא בסעיפים המספקים.
נעה בן שבת
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
אחר כך ניגע בסעיפים הלא מספקים. אם זה סעיף שלא מספק, אז ניגע בו. כן, בבקשה.
ענבל דגן-אביב
אז אפשר משפט על הסעיף הזה?
היו"ר חיים כץ
כן, את יכולה יותר עכשיו. אם הבנתם – אתם רוצים את העזרה לפחות כמוני, ואתם בקיאים יותר ממני, ואם אתם חושבים שצריך לדבר – דברו.
ענבל דגן-אביב
אז אגיד בשני משפטים – אנחנו מבקשים למחוק את המלים "באופן קבוע", כיוון שיש סעיף 2 בתוספת השנייה לתקנות הקיימות שמדבר על נוכחות קבועה. אנחנו חוששים שאם המלים "באופן קבוע" יישארו, תהיה חפיפה בין הסעיפים, ולמעשה ילדים שאמורים לענות על ההגדרה הזאת לא יוכלו להיכנס ולהיות זכאים לגמלה.
היו"ר חיים כץ
ביטוח לאומי, מוכנים לוותר על המונח?
שלומי מור
לא, אדוני, ההגדרות הללו נוסחו לאחר ישיבות בנות שעות ארוכות - -
היו"ר חיים כץ
זה לא מוכיח כלום.
שלומי מור
- - עם צוות מומחים מקצועי, ואני לא יכול לוותר על מלה אחת, שמשמעותה יכולה להיות אולי עלות גבוהה מאוד או הכנסה של ילדים שלא כיוונו להם. צריך להבין, שכפי שאמר אדוני, התקנות הללו מבחינתנו הן בשורה ועלותם גבוהה. לאחר דיונים רבים עם האוצר הצלחנו להביא אותן פה לשולחן הזה. ולכן, שינוי של כל מלה פה עלולה להיות לו משמעות שאני - - -
היו"ר חיים כץ
בוא, תקשיב - - -
שלומי מור
אני לא יכול להסכים לו בלי לבחון את זה לעומק.
היו"ר חיים כץ
אני לא עובד אצלכם.
שלומי מור
לא אמרתי.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול למשוך את התקנות, נכון – זו פררוגטיבה שלך. אבל אם אתה חושב שאנחנו באים לקבל את מה שכתבת: זה ראה וקדש, אז אתה מתבלבל.
רחל אדטו
לא מספיק - - -
לימור לוריא
אדוני היושב-ראש, אני יכולה לבקש משהו?
היו"ר חיים כץ
מה אמרנו קודם? מרימים את האצבע.
לימור לוריא
הרמתי את היד ותוך כדי זה הסבתי את תשומת הלב.
היו"ר חיים כץ
אבל לא נתתי לך רשות.
לימור לוריא
סליחה.
היו"ר חיים כץ
שמע, הבנת את מה שאני אומר לך?
שלומי מור
אדוני, אני רק אומר שההגדרה הזו נוסחה על-ידי רופאים ולהוריד את המלה "קשה" זה - - -
קריאות
לא "קשה", "באופן קבוע".
נעה בן שבת
לא "קשה". את המלים "באופן קבוע", ולהשאיר את הסיפה, שזה באופן חורג מבני גילו.
שלומי מור
או "קבועה", זה לא דבר - - -
עפו אגבאריה
אדוני, עם כל הכבוד לך - - -
היו"ר חיים כץ
עפו, עפו - - -
עפו אגבאריה
אבל גם פה יושבים רופאים, זה לא אומר שאם הם כתבו את זה, אז זה תורה מסיני, גם אנחנו יודעים לחשוב בכיוון, באמת.
היו"ר חיים כץ
טוב.
אילן גילאון
לא רק רופאים יושבים פה, גם חולים.
היו"ר חיים כץ
מה ביקשת?
נעה בן שבת
אם אפשר להוריד את המלים "באופן קבוע" ולהשאיר – אתה במילא אומר שזה למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איזה משהו שהוא נוכחות כללית של הזולת בקרבתו, מה שאנחנו היינו מצפים, נגיד מילד - - -
היו"ר חיים כץ
אתה כעורך-דין, מה זה נותנות לך המלים "באופן קבוע"? בוא, אתה כעורך-דין, מה זה נוגע לרופא?
שלומי מור
אדוני, אני מכיר את ההתנהלויות גם מולנו וגם בבית-הדין - - -
היו"ר חיים כץ
שכתוב "זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו".
שלומי מור
כן, אבל כזה לא באופן קבוע ונמחקות המלים - - -
היו"ר חיים כץ
כדי למנוע מצבי סיכון, זאת אומרת, זה ברור לך שאנחנו נוגעים בילדים - - -
שלומי מור
אדוני, הפרוטוקול הזה חשוף בסופו של דבר לעיני הציבור, ומחר בדיון בבית-הדין יבוא הפרוטוקול הזה בפני השופטת והיא תראה שהביטוח הלאומי ויתר על המלים "באופן קבוע", תהיה לזה משמעות פרשנית - -
עפו אגבאריה
מה אתה אומר.
שלומי מור
- - לסעיף הזה. והמשמעות תהיה שהדרישה של ההשגחה תהיה הרבה יותר מצומצמת - -
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, עכשיו, בוא, תקשיב לי - - -
שלומי מור
- - אני לא יכול להתחייב לזה כאן ועכשיו.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אם אני מוחק את המלים "באופן קבוע", אתה מושך את ההצעה? אני מוחק את המלים "באופן קבוע". בוא, שיהיה לך ברור. זה לא יהיה.
אילן גילאון
אם זה הנימוקים, אז - - -
היו"ר חיים כץ
המלים האלו לא יהיו. זה לא רציני.
שלומי מור
אדוני - - -
היו"ר חיים כץ
לצורך העניין נצביע בלי "באופן קבוע".
קריאה
ונראה מה יקרה.
היו"ר חיים כץ
"זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו, כדי למנוע מצבי סיכון", אוקיי.
נעה בן שבת
להמשיך לקרוא?
היו"ר חיים כץ
כן. אני מבקש שקט פה בחדר הזה.
נעה בן שבת
"
(2)
בהגדרת "ילד נכה", בסופה יבוא
"(4) ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת"."


זה אותו ילד שקראנו את ההגדרה שלו קודם, ואנחנו מוסיפים אותו להגדרת "ילד נכה", וכך את הזכאות שלו.
היו"ר חיים כץ
כן.
שלומי מור
אם כבר, אדוני, מתקנים, ההגדרה היא: ילד הזקוק להשגחה קבועה, אז אתם מורידים את המלה "קבועה" בהגדרה ומותירים אותה בכותרת? בסדר, רק שיש פה איזושהי טעות.
היו"ר חיים כץ
לא, אין פה כלום.
שלומי מור
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
נעה בן שבת
"תיקון תקנה 2
2.
בתקנה 2 לתקנות העיקריות -(1)
במקום פסקאות (1) ו- (2) יבוא :
"(1)
סכום השווה ל- 50% מקצבת יחיד מלאה בעד -
(א) ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת;

(ב) ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה;
(ג) ילד כאמור בפרטים 11(ב) ו-12(ב) שבתוספת הראשונה;

(ד) ילד כאמור בפרטים (3), (4)(ב) ו- (7) שבתוספת השנייה;""
היו"ר חיים כץ
אם יש למישהו הערה פה – יעיר. היא גומרת, אתן לך לדבר.
נעה בן שבת
(2)
במקום פסקאות (3) ו- (4) יבוא :
"(2)
סכום השווה ל- 100% מקצבת יחיד מלאה בעד
(א) ילד כאמור בפרטים (1),(2), (4)(א),(5) ו-(6) שבתוספת השנייה;

(ב) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, למעט ילד כאמור בפרטים 11(ב) ו- 12(ב) שבתוספת הראשונה"
היו"ר חיים כץ
תעצרי. כן, לפרוטוקול, איך קוראים לך.
אברהם יוסף סלומה
מארגון "אנשים", ארגון נכי שיתוק מוחין. 50% לילד שהוא כבר פגוע קשה, שזקוק להשגחה, שההורים זקוקים או להתפרנס או לטפל בו – לי נראה שזה מעט מדי.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
לימור לוריא
אפשר להשיב?
היו"ר חיים כץ
כן, תשיבי. ואללה, לאט-לאט אחנך אתכם. איך שאחנך אתכם, אלך מפה, יבוא מישהו אחר, עוד פעם תתחילו להתפרע.
עפו אגבאריה
יקלקלו לך.
אילן גילאון
עד שתספיק לחנך אותה, שתיפול לידיים שלה יום אחד.
אברהם יוסף סלומה
חבר הכנסת חיים כץ, אתה מסכים אתי?
היו"ר חיים כץ
אני מסכים אתך. אבל תשמע, נשאלת השאלה אם 50% זה יותר מ-40%.
לימור לוריא
אני רוצה להסביר.
היו"ר חיים כץ
ברור לי שהסכומים לא מספיקים.
אברהם יוסף סלומה
- - -
היו"ר חיים כץ
ה-100% לא מספיק מהקצבה. כן.
לימור לוריא
לפני 2010 היה סעיף שנקרא "השגחה" והוא נתן 50%, ובאמת חשבו שיש ילדים שלהם 50% זה לא מספיק וצריך לתת 100%, ואז נקבע סעיף שנקרא "נוכחות קבועה" והוא נותן את ה-100%. נוצר מצב מאז 2010 שיש או 0% או 100%. והרופאים סבורים שיש ילדים שצריכים בעצם לקבל את ה-50%. זאת אומרת, ילדים - - -
היו"ר חיים כץ
שהיום הם מקבלים 0%.
לימור לוריא
בדיוק. ולכן, היום - - -
היו"ר חיים כץ
את אומרת: אני נותן היום 50% למי שמקבל 0%, זאת אומרת שאני מיטיב את מצבו. אם אני מיטיב את מצבו – מסמן v. אוקיי.
אברהם יוסף סלומה
מצד שני, חבר הכנסת חיים כץ - - -
היו"ר חיים כץ
לא מצד שני. זה לא מספיק, אז אני אתן לו 0%.
אברהם יוסף סלומה
רק שנייה, אם תיתן לילד כזה את ה-100% הוריו יוכלו לטפל בו עוד יותר.
היו"ר חיים כץ
נכון, אני בעד לתת לו 100%.
אברהם יוסף סלומה
ואז יוכל להגיע להישגים הרבה יותר טובים.
היו"ר חיים כץ
אבל האוצר לא ייתן לי 100%. אני בעד לתת לו 100%.
אברהם יוסף סלומה
קמצנות לשמה.
היו"ר חיים כץ
אתן לך, בבקשה. הסברתי את מהות העניין.
סיגל אריאל
כן, הבנתי. אני מקבלת את כל מה שאומרים, בסדר גמור. רק יש לי בקשה, שבאמת ברגע שההנחיה הזאת תתקבל, שתהיה הנחיה לרופאים להתייחס להגדרה הזאת כרחבה יותר ולא - - -
היו"ר חיים כץ
בשביל זה אנחנו עושים את זה. לפרוטוקול, איך קוראים לך ומה תפקידך?
סיגל אריאל
אימא לארבעה ילדים עם צרכים מיוחדים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אברהם יוסף סלומה
תגדירי יותר נכון - - -
היו"ר חיים כץ
כן. אתם זוכרים את מה שאמרתי?
ישראל הבר
כן, אדוני. עורך-דין ישראל הבר, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני רוצה להסב את תשומת הלב לזה שיש כאן קבוצה של ילדים שהגמלה שלהם מופחתת. הם היום מקבלים 70% ו-120% - היא מופחתת ל-50% ו-100%. מדובר בילדים הזקוקים לטיפול רפואי.
היו"ר חיים כץ
יפה, תודה. ביטוח לאומי, שמעת מה שהוא אמר? יש כאלה ילדים שהגמלה שלהם תופחת.
לימור לוריא
אין שום ילדים שהגמלה שלהם תופחת. אשמח להבין את הדוגמה הספציפית. אין שום - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה, בנות. כן.
לימור לוריא
אפשר לקבל דוגמה?
היו"ר חיים כץ
שמעת מה שהיא אמרה לך?
ישראל הבר
כן, אדוני.
היו"ר חיים כץ
היא אומרת שאין קבוצה ואין גם ילד אחד שהגמלה שלו תופחת. זה מה שהיא טוענת.
ישראל הבר
כן, אדוני, צריך לקחת בחשבון שמבטלים את תקנה 3. בתקנה 3 מקבלים 20%. מבטלים את תקנה 3 – כל הילדים מפסידים את תקנה 3.
לימור לוריא
אנחנו - - -
ישראל הבר
כדי לפצות על ההפסד של תקנה 3 צריך להוסיף 20% לכל הילדים בתקנה 2 - - -
לימור לוריא
זה מוסף, אדוני.
היו"ר חיים כץ
לאט-לאט.
נעה בן שבת
אם אני מבינה נכון, על איזה סוג ילדים אתה מדבר? – הם היו מקבלים קודם 30% ועוד 20% ללומדים. כרגע הם מועמדים על 50%, בחשבון פשוט 30% ועוד 20% זה 50%.
ישראל הבר
לא, לא, אני מדבר על הילדים שהיו מקבלים 70% ו-120%. היו פה ארבע מדרגות. בתקנות החדשות יהיו רק שתיים.
נעה בן שבת
בעבר היו: מדרגה של 30% פלוס 20%; היתה מדרגה של 50%; היתה מדרגה של 80% פלוס 20% פלוס 17%; היתה מדרגה של 100% פלוס 17%; והיתה מדרגה של 103% פלוס 20% פלוס 17%.
עכשיו אנחנו מדברים על מדרגה של 50%, זאת אומרת, ה-30% פלוס 20% וה-50% התאחדו; ה-80% פלוס 17% – זה הפך להיות 100% ועוד 17%, התאחד עם ה-100%; וה-103% הפך להיות 123%.

אז לא ברור מה בוטל.
היו"ר חיים כץ
הוא לא רואה חשבון, הוא עורך-דין.
נעה בן שבת
לא, הוא לא רואה חשבון – רק הטבלה - - -
לימור לוריא
יתכן שאדוני מסתכל על התקנות הקודמות, שמעל גיל 14 נתנו 40% תוספת לימודים, ולזה הכוונה? כי זה כבר ב-2010 בוטל. כולם מקבלים 20% תוספת לימודים.
היו"ר חיים כץ
תשמע, המטרה שלנו, ואני אומר את זה פה לפרוטוקול, שאף ולו גם ילד אחד לא ייפגע ממה שיש לו היום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל יש פה בעיה.
היו"ר חיים כץ
ואם אתה יודע על מה שאתה מדבר, אני מקווה, אז תביא דוגמה של מה שנפגע שנוכל לטפל, ואנחנו לא ניתן שאף ילד ייפגע.
נעה בן שבת
מה שמציעים פה זה להוריד את הדרישה לאישור לימודים, שבזה היה כרוך האישור של ה-20%, אבל - - -
היו"ר חיים כץ
ניתן לך לחזור. תבדוק את זה, ואם אתה צודק אנחנו נטפל.
ישראל הבר
אבדוק את העניין הזה.
לימור לוריא
אנחנו מצהירים לפרוטוקול שלא תהיה פגיעה באף ילד ולא תהיה ירידה בשיעור הגמלה בגין תיקון תקנות.
היו"ר חיים כץ
של אף אחד, זה מה שאנחנו רוצים, נו מה.
נעה בן שבת
"
(3)
האמור בפסקה (6) יסומן (3)"ובה, במקום "108%" יבוא "128%"."
היו"ר חיים כץ
אזור העמותות, להוריד פרופיל. כן.
נעה בן שבת
"
(4)
האמור בפסקה (5) יסומן (4) ובה, במקום "פסקאות (3), (4) ו – (6)" יבוא "פסקאות (2) ו- (3)".


ביטול תקנה 3
3.
תקנה 3 לתקנות העיקריות – בטלה."
היו"ר חיים כץ
זה מה שאמרת מקודם.
נעה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
מה שאמרת שבטל ואם יש בעיה, חפש. כן.
נעה בן שבת
"תיקון תקנה 4
4.
בתקנה 4 לתקנות העיקריות -(1)
בתקנת משנה (א), בפסקה (1), במקום "הילד" יבוא "הילד הנכה".
(2)
בתקנת משנה (ג), בפסקה (1), אחרי "ליקוי גופני" יבוא "או נפשי"."

זו הוספה.
היו"ר חיים כץ
כן.
אילן גילאון
איזה עמוד אתם?
נעה בן שבת
2.
היו"ר חיים כץ
עמוד שני, תהפוך את הדף, העמוד השני.
קריאה
הוא לא נמצא בנייר שלנו.
היו"ר חיים כץ
יש נייר, אילן, שהוא בשני הצדדים. עמוד 2.
אורלי לוי אבקסיס
עמוד 2. איזה סעיף?
היו"ר חיים כץ
תיקון תקנה 5.
נעה בן שבת
"תיקון תקנה 5
5.
בתקנה 5(ד) לתקנות העיקריות, הסיפה החל במלים "ובלבד שתשלום"- תימחק."


זה בהמשך לביטול של תקנה 3.
היו"ר חיים כץ
כן.
נעה בן שבת
"תיקון תקנה 10
6.
בתקנה 10 לתקנות העיקריות-(1)
בתקנת משנה (א), במקום "2(5)" יבוא "2(4)".(2)
בתקנת משנה (ב), במקום "תקנות 2 ו- 3" יבוא "תקנה 2".

תיקון התוספת הראשונה
7.
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות – "
עפו אגבאריה
פה יש גם מחלוקת.
נעה בן שבת
עכשיו, אדוני, בפרט 9(א), זה מה שיש מחלוקות לגביו.
היו"ר חיים כץ
אז תעזבי אותו.
נעה בן שבת
לעזוב אותו.
עפו אגבאריה
אז אתם עוזבים אותו.
היו"ר חיים כץ
עוזב אותו בשלב זה. נחזור.
נעה בן שבת
אז אנחנו נקרא בינתיים את (ב):

"
(1)
בפרט 9 -
(ב)
בפרט משנה (ה), אחרי "ליקוי גופני" יבוא "או נפשי";
(ג)
בפרט משנה (ז), במקום "ילד הזקוק לנוכחות מתמדת" יבוא "ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת".(2)
בפרט 11, האמור אחרי המילים "ילד אשר" - - - "


האמת שגם פה אני מבינה שיש מחלוקות.
עפו אגבאריה
גם פה יש מחלוקת.
אילן גילאון
"שתי גפיים"?
נעה בן שבת
כן.
אילן גילאון
כן, יש מחלוקת.
עפו אגבאריה
כן.
היו"ר חיים כץ
אז תעזבי את (2).
נעה בן שבת
וגם לגבי סעיף 8 יש מחלוקת, כי יש טענה שהסעיף הזה כן פוגע. הוא מצמצם את הזכאויות.
היו"ר חיים כץ
אז יש לנו אחר כך תחולה.
אילן גילאון
המוליכות האוזנית זה - - -
נעה בן שבת
למעשה 9 זה כבר תחולה והוראות מעבר.
היו"ר חיים כץ
יאללה, אז אנחנו עכשיו מתחילים לדון בפרט 9 סעיף (א). גמרנו להקריא את הכול ואנחנו עוברים לפרט 9 סעיף (א).
נעה בן שבת
כאן מוצע: "
(א)
ברישה, אחרי "לשלושה מבין אלה" יבוא "עקב מחלה אחת או הזקוק לארבע מבין אלה עקב שתי מחלות ובלבד שבשל כל מחלה נזקק לשני טיפולים לפחות ושאין מדובר בטיפולים חופפים";"
היו"ר חיים כץ
תסבירי.
נעה בן שבת
אסביר. בתקנות יש שתי תוספות - - -
היו"ר חיים כץ
תגידי מה המצב היום.
נעה בן שבת
אגיד את המצב היום.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתגידי את המצב היום ומה באים עכשיו לשפר.
נעה בן שבת
אוקיי. בתוספת הראשונה לתקנות מדובר על ילד שזקוק לטיפול רפואי מיוחד ואחד מהמצבים - - -
היו"ר חיים כץ
זה המצב היום.
נעה בן שבת
המצב היום. אחד המצבים שבהם ילד נחשב כזקוק לטיפול רפואי מיוחד הוא ילד שזקוק באופן קבוע במשך חצי שנה לפחות לשלושה מבין אלה; וכאן יש רשימה של שבעה טיפולים שהילד זקוק להם, שאם הילד זקוק לשלושה מהם באופן קבוע במשך חצי שנה לפחות, אז הוא נחשב לילד - -
היו"ר חיים כץ
עם צרכים מיוחדים.
נעה בן שבת
- - שזקוק לטיפול רפואי מיוחד. כן. אז אנחנו מדברים – יש פה טיפול באינהלציות, טיפול ב - - -
היו"ר חיים כץ
שלושה מתוך שבעה במשך חצי שנה.
נעה בן שבת
שלושה מתוך שבעה, כן.
עפו אגבאריה
איפה זה רשום?
נעה בן שבת
אומר הביטוח הלאומי - - -
אברהם יוסף סלומה
איפה זה מופיע כאן?
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
בואו - - -
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו רוצים לעשות סדר. אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מצביעים.
נעה בן שבת
אולי אנסה לעשות סדר, בסדר?
אורלי לוי אבקסיס
כן.
נעה בן שבת
ההגדרה של ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד מופיעה בסעיף 1 לתקנות והיא אומרת שהוא ילד שמלאו לו 90.
היו"ר חיים כץ
90 יום. ילד שמלאו לו 90 – אפשר לחשוב בן 90.
עפו אגבאריה
עוד פעם.
נעה בן שבת
אוקיי. ורופא ילדים, שהמוסד הסמיך לכך, קבע כי בשל מחלה כרונית קשה הוא זקוק לטיפול רפואי, כמפורט בתוספת הראשונה. זאת אומרת שהטיפולים האלה נגרמים בשל מחלה כרונית קשה. לא סתם הוא זקוק למשאפים בגלל הפרעה קלה, אלא "מחלה כרונית קשה".
המוסד לביטוח לאומי מפרש את הסעיף הזה כאילו שמדובר במחלה כרונית אחת קשה. זאת אומרת, שלושת הטיפולים כולם נובעים ממחלה כרונית אחת קשה; ואם יש לילד שתי מחלות כרוניות קשות, שבגללן הוא זקוק לשלושה מתוך שבעה טיפולים, זה לא מצב שמזכה.
רחל אדטו
מה זה מחלה כרונית לילד בן 90?
היו"ר חיים כץ
יום.
נעה בן שבת
בן 90 ימים.
רחל אדטו
מה זה "מחלה כרונית" לילד בן 90 יום? שאבין את המלה "כרונית". למה במקום "מחלה קשה", המלה "כרונית". הרי "כרונית" זה מכניס אותך למגבלה שיגידו "מחלה כרונית" – עכשיו הוא חולה והוא יכול להיות בשנה הקרובה חולה, אבל זה לא הופך אותו ל"מחלה כרונית". ולכן זה גורם מגביל, ברגע שהכנסת את המלה "כרונית" לילד שהוא בקבוצת הגיל הזאת.
אורלי לוי אבקסיס
נכון, אני נאלצת להסכים אתה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש לי גם הערה.
היו"ר חיים כץ
תיכף תקבלי רשות דיבור.
נעה בן שבת
אבל אני רוצה להסביר רגע את ההצעה – מצד אחד - - -
אורלי לוי אבקסיס
בדרך כלל הרופאים לא קובעים "כרוני" בגילאים האלו.
נעה בן שבת
תיכף נתייחס לנושא הזה של הכרוניות. אבל המוסד לביטוח לאומי מציע כעת בעצם לבוא ולהגיד: אם הוא חולה במחלה כרונית אחת – הוא צריך שלושה מתוך שבעה טיפולים; אם הוא חולה בשתי מחלות כרוניות, אז הוא צריך ארבעה טיפולים מתוך שבעה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ואם הוא קיבל שלושה טיפולים ויש ל ו שתי מחלות?
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא יקבל.
נעה בן שבת
עוד הוא מוסיף והוא דורש שהטיפולים לא חופפים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה בדיוק המקרה שאני באה - - -
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא יקבל. כולם באים. הסברתי בהתחלה - -
עפו אגבאריה
הסביר זאת.
היו"ר חיים כץ
- - כל מה שמשפר – אנחנו יכולים להגיד: אני רוצה ואללה טיפול אחד, לא שלושה.
עפו אגבאריה
כן.
היו"ר חיים כץ
יבוא הביטוח הלאומי ימשוך את התקנות, תודה רבה, ישאיר את המצב שנמצא היום, ימשוך. זה לא חוק, זה תקנות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ביטוח לאומי, אנחנו קובעים לו מה קורה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא קובעים לו כלום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתה שקובע.
אורלי לוי אבקסיס
- - -
היו"ר חיים כץ
את צודקת, אבל פה בוועדה אנחנו לא קובעים לו כלום. במקומות אחרים אנחנו קובעים לו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ממש מצטערת, אז אנחנו נתחיל לקבוע לו. במקום אחר - - -
אורלי לוי אבקסיס
הוא יכול למשוך את זה.
היו"ר חיים כץ
יוליה, את לא מתווכחת אתי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אבל אני אומרת - - -
היו"ר חיים כץ
את לא מתווכחת אתי אם את לא בקיאה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אבל אתה אמרת - - -
היו"ר חיים כץ
הוא יכול למשוך תקנות בכל רגע נתון. הוא לא מעלה להצבעה, תודה רבה, נגמר.
אורלי לוי אבקסיס
משאיר את המצב הקיים.
היו"ר חיים כץ
הוא משאיר את המצב הקיים.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו לא קובעים לו כלום.
אברהם יוסף סלומה
רגע, אתה מבטיח לתקן את זה בעתיד?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז תעשה חריגים.
היו"ר חיים כץ
עכשיו, תקשיבי, כל מה שטוב ומשפר - -
עפו אגבאריה
אנחנו נאשר.
היו"ר חיים כץ
- - אנחנו נאשר.
עפו אגבאריה
ברור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
וכל מה שפוגע?
היו"ר חיים כץ
גם אם הוא משפר קצת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל אם הוא פוגע?
היו"ר חיים כץ
לא אאשר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז הנה, זה מה שאמרתי לך. יש ילד שמקבל על שתי מחלות שלושה טיפולים, אז מה קורה אתו? הוא קיבל עד עכשיו - - -
היו"ר חיים כץ
מה המצב היום?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
עד היום הוא קיבל 100%, עכשיו עושים לו 50%.
שלומי מור
לא.
לימור לוריא
לא, עד היום הוא לא קיבל.
היו"ר חיים כץ
עד היום הוא לא קיבל כלום.
ולרי זילכה
חוץ מפסק דין של בית-משפט.
קריאה
זה לא נכון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתה לא צודק. לא, לא, אתה לא צודק.
קריאה
שנייה, אני חושב שהיא צודקת.
היו"ר חיים כץ
טוב, אם אני לא צודק, אז אשמע - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חיים, יש לי רדיו, אני חייבת לצאת.
היו"ר חיים כץ
את יכולה לצאת עם הרדיו, בלי הרדיו. גם לי יש רדיו בבית, אני לא חייב לצאת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אבל אל תצביע.
היו"ר חיים כץ
תצאי, תצאי, נו, יש לך רדיו, באמת, נו. את רצינית מאוד.
נעה בן שבת
הפרשנות של המוסד - אני חושבת שלפי המוסד נוהג - -
היו"ר חיים כץ
ואללה רצינית, יש לה רדיו. היא אצלכם, במפלגה שלכם?
נעה בן שבת
- - אבל הפרשנות של המוסד יכולה להתעכב היום.
רחל אדטו
לא שמעתי את השאלה – תתרכז עכשיו במה שהיא אומרת.
לימור לוריא
אני מציעה שפרופ' אור-נוי שנמצא אתנו כאן ומכיר את הסיבה הרפואית - - -
שלומי מור
יתייחס.
היו"ר חיים כץ
לא, אני רוצה - - -
רחל אדטו
לא את הסיבה, אני רוצה את ההגדרה של ה"כרוני".
אורלי לוי אבקסיס
אם יש שאלה של פרשנות כדאי לשמוע את נעה לפני כן.
היו"ר חיים כץ
כן, בואי, דברי. לפרוטוקול – אני מבקש פה שקט.
מיה גפן
עורכת-דין מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות ופורום הארגונים.
היו"ר חיים כץ
או, נו, עורכת-דין גם. המצב היום.
מיה גפן
המצב היום, עוד פעם, שנוי במחלוקת. התקנות מדברות – הסעיף הזה אמור לתגמל ילד בגלל עומד טיפולי. קבע המוסד לביטוח לאומי רשימה של שבעה טיפולים שילד שמקבל שלושה מתוכם, בעצם יש עומס טיפולי שמוטל על המשפחה ובגלל זה היא זכאית לגמלת ילד נכה. בא הביטוח הלאומי ואמר: לא, לא, לא, בעצם אנחנו מפרשים את זה שרק אם שלושת הטיפולים ניתנים בגלל - - -
היו"ר חיים כץ
היית שמחה אם הסעיף הזה לא היה בתקנות?
מיה גפן
הייתי שמחה אם הביטוח הלאומי היה מבין - - -
היו"ר חיים כץ
אז אם הסעיף הזה לא בתקנות היית שמחה?
מיה גפן
אם המצב נשאר כמו שאני מבינה אותו היום – כן.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת שזה מרע, לדעתך.
מיה גפן
לדעתי זה פוגע בחלק מהילדים. בית-משפט פירש - - -
אורלי לוי אבקסיס
כן, כי זה גם לא נותן לבית-משפט את האפשרות לפרש את זה אחרת.
היו"ר חיים כץ
לא, בית-משפט - - -
אורלי לוי אבקסיס
כי זה נורא ברור וחד-משמעי ואז בית-משפט יגיד יש תקנה, היא ברורה, אין לי פה שום שיקול דעת.
היו"ר חיים כץ
אורלי, את הולכת להיות יו"ר ועדה, נכון?
אורלי לוי אבקסיס
נכון.
היו"ר חיים כץ
מאוד אצטער שתלכי.
אורלי לוי אבקסיס
למה, אתה חושב שאני עוזבת את הוועדה הזו, חיים?
היו"ר חיים כץ
אה, לא?
אורלי לוי אבקסיס
לא.
היו"ר חיים כץ
טוב.
היו"ר חיים כץ
לא תיפטר ממני כל כך בקלות, גם - - -
היו"ר חיים כץ
תשמעי, בואי, אני רוצה להגיד לך, את הבעיה של בית-המשפט אנחנו יכולים לפתור בהצהרה. שעל פניו אנחנו מחכים לבית-המשפט - - -
ולרי זילכה
אדוני, יש כבר פסיקה של בית-המשפט.
קריאה
יש גם פסיקות אחרות, ולרי.
היו"ר חיים כץ
גברתי, איך קוראים לך?
ולרי זילכה
פורום ארגונים והורים.
היו"ר חיים כץ
קיבלת רשות לדבר?
ולרי זילכה
מתנצלת.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אורלי, אנחנו יכולים להגיד שעל פניו, מאחר שנדמה לנו שאנחנו משפרים את המצב העכשווי ומאחר שאנחנו יודעים שנמצא בערכאות משפטיות, אנחנו מצפים מבית-המשפט שישפר את זה עוד יותר ממה שאנחנו משפרים.
נעה בן שבת
הבעיה – אני רוצה להסביר מה המצב - - -
אורלי לוי אבקסיס
דרך אגב, הוא פסק ופירש לטובת החולה.
מיה גפן
בדיוק.
אורלי לוי אבקסיס
ולכן, אם אנחנו פה מתקנים, ולדעתי זו אחת הסיבות שהביטוח הלאומי מנסה להכניס את הסעיף הזה בצורה מאוד-מאוד ברורה, שלבית-המשפט לא יהיה שיקול דעת. זו האות הכתובה, אין מקום לפרשנות נוספת. ולכן, להוריד את העניין של מספר מחלות ולהשאיר את מספר הטיפולים, זה בעצם יהיה הפתרון הנכון והראוי בעבור אותם ילדים ומשפחות.
היו"ר חיים כץ
טוב.
מיה גפן
מה זה משנה למה נותנים - - -
קריאה
כדי - - - מבחינת העומס הטיפולי.
היו"ר חיים כץ
כן.
מיה גפן
למה זה משנה למה נותנים את הטיפול? הרי קבעו איזה טיפולים מטילים עומס טיפולי - -
היו"ר חיים כץ
נכון. אמת.
מיה גפן
- - אז למה זה משנה למה מקבלים אותם? אם הילד מקבל אינהלציה בגלל שיש לו מחלת ריאות או פיזיותרפיה בגלל שיש לו עיכוב התפתחותי – מה זה משנה אם זה - - -
היו"ר חיים כץ
ואז הביטוח הלאומי יענה לנו. כן, אדוני. לפרוטוקול, שם ותפקיד.
רחל אדטו
לכן המלה "כרונית" עוד יותר מגבילה, היא מכניסה את הסיפור הזה לעוד יותר - - -
אשר אור-נוי
פרופ' ממשרד הבריאות. כמה משפטי מבוא, מפני שלפני 12 שנה למעשה ניסינו להכניס חלק מהתקנות הללו. קודם כל, כל מה שיש כאן בא כתוספת למה שקיים היום, את זה צריך להבין – נקודה ראשונה. נקודה שנייה - - -
היו"ר חיים כץ
הקשבת למה שהם אמרו?
אשר אור-נוי
כן, כן. אמרת את זה והדגשת את זה פעמיים, אני מדגיש את זה פעם שלישית.
היו"ר חיים כץ
והם באים ואומרים: התוספת הזאת מרעה.
אשר אור-נוי
לא, זה לא יתכן. אוקיי. אומר הלאה: ברגע שהביטוח הלאומי, לגבי התוספת הזאת – לפני זה עוד משפט, תראו, בוועדות של הביטוח הלאומי התקנות צריכות להיות מספיק ברורות, שתהיינה נתונות לכמה שאפשר פחות פרשנות של חברי הוועדה. ולכן, צריך הרבה פעמים לנסח את זה ולעמוד על כל תו ופסיק, כדי שלא תהיינה בעיות שוועדה אחת מחליטה אל"ף והוועדה השנייה מחליטה בי"ת.
אורלי לוי אבקסיס
מספר טיפולים זה מאוד ברור.
היו"ר חיים כץ
אורלי, תני לו להביע את - - -
אשר אור-נוי
עכשיו, מחלה כרונית – בדרך כלל מחלה כרונית נקבעת בזמן האבחנה – אם מישהו יש לו סוכרת זאת מחלה כרונית; אם מישהו יש לו תסמונת דאון, זאת מחלה כרונית, כך שאפשר לקבוע את מרבית המצבים, לפעמים לא.
אורלי לוי אבקסיס
מה לגבי אסטמה?
היו"ר חיים כץ
אורלי, לא - - -
אורלי לוי אבקסיס
לא, אני לא סתם אומרת - - -
היו"ר חיים כץ
אורלי, לא, תני - - -
אורלי לוי אבקסיס
כי מדובר פה על טיפול אינהלציה, ואסטמה לא קובעים - - -
היו"ר חיים כץ
תני לו רגע - - -
אורלי לוי אבקסיס
- - -
היו"ר חיים כץ
אבל לא שומעים אותו. אני שומע אותך. תני לו להביע את דעתו.
אשר אור-נוי
כך שאפשר לקבוע את מרבית המצבים הכרוניים בזמן האבחנה.
היו"ר חיים כץ
יש מצבים שאי-אפשר לקבוע שזה כרוני?
רחל אדטו
בוודאי שיש.
אשר אור-נוי
בהחלט, יכול להיות מצב - - -
היו"ר חיים כץ
אז למה צריך לכתוב "כרונית"?
אשר אור-נוי
מפני שברגע שאתה לא כותב "כרוני", אז מצב שהוא לא כרוני יכנס לכאן, מה זאת אומרת למה צריך "כרונית"?
היו"ר חיים כץ
אבל יש מחלות - - -
אשר אור-נוי
אקח דלקת אוזניים, אוקיי? יכולה להיות דלקת אוזניים שהיא תהיה - - -
היו"ר חיים כץ
לא, אני אקח תסמונת דאון.
אשר אור-נוי
תסמונת דאון זה כרוני, אין - - -
היו"ר חיים כץ
אבל למה אני צריך לכתוב "כרוני"?
אשר אור-נוי
מפני שאני לא רוצה שדלקת אוזניים תיכנס גם כן לכאן, מפני שדלקת אוזניים יכולה להיות שתיים בשנה, ויכול להיות ילד שיש לו מצב של דלקת אוזניים כרונית שתימשך שנה או שנתיים או חמש, ואת זה יקבע הרופא.
עפו אגבאריה
היא יכולה להימשך גם כל החיים.
אשר אור-נוי
ואת זה יקבע הרופא.
עפו אגבאריה
היא גם יכולה להימשך כל החיים.
אורלי לוי אבקסיס
הוא לא יכול באותו רגע לקבוע.
אשר אור-נוי
לא, לכן - - -
אורלי לוי אבקסיס
הוא מסתכל על הטווח הארוך.
אשר אור-נוי
לכן - - -
אורלי לוי אבקסיס
לכן אתה כבר מוציא אותם מתוך הרשימה.
אשר אור-נוי
לכן, אני אומר: ישנם מצבים רפואיים - - -
היו"ר חיים כץ
עכשיו, בן 90 יום, איך תדע אם זה כרוני?
אורלי לוי אבקסיס
אתה לא תדע, זה - - -
אשר אור-נוי
זה תלוי באבחנה.
היו"ר חיים כץ
בדלקת אוזניים.
עפו אגבאריה
מה זה אבחנה?
אשר אור-נוי
דלקת אוזניים אתה לא תקבע שזה כרוני עד שאתה לא תראה שזה כרוני.
אורלי לוי אבקסיס
בדיוק - - -
היו"ר חיים כץ
ואז, אז הוא לא זכאי?
לימור לוריא
יש סעיף נפרד לשמיעה.
אשר אור-נוי
נכון, הוא לא זכאי, נכון, מפני שזה לא כרוני.
היו"ר חיים כץ
אז למה אני צריך - - -
אורלי לוי אבקסיס
אסטמה כרונית גם.
רחל אדטו
אשר, ברור לך לגמרי שבמלה "כרוני" אתה מצמצמם את האפשרויות של המחלה הזאת. ברור לך לגמרי שאתה מכניס את הקבוצה לקבוצה מצמצמת, מה שמרע את מצבם של אחרים.
אשר אור-נוי
אבל זה ברור שהכוונה לצמצם.
היו"ר חיים כץ
מה שאני מבקש – אוציא אתכם ואז נבין מה שאנחנו רוצים ונוכל – יש פה דיון שלכם בתוך המגרש שלכם; פה, לא מבין מה שהוא מדבר אתי; שומע אתכם, את כל הרעשים מפה; יש התרגשות גדולה, בסדר. כן. ראיתי אותך.
אשר אור-נוי
לו היה מצב כלכלי עם כספים בלתי מוגבלים, כל ילד שהיתה לו את הבעיה הקטנה ביותר או כל אדם מבוגר עם הבעיה הקטנה ביותר יכול היה - - -
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, בוא, תגיד בעברית - -
עפו אגבאריה
אז זו הבעיה של הביטוח הלאומי.
אילן גילאון
זו בעיה של כסף.
היו"ר חיים כץ
- - אני שם את המלה "כרונית" בשביל לעמוד בתקציב, בשביל לעמוד - - -
אשר אור-נוי
אני אומר את זה. אני אומר את זה. אני שם את המלה "כרונית" משתי סיבות - - -
עפו אגבאריה
אז זה לא בגלל המחלה, זה בגלל התקציב.
אשר אור-נוי
משתי סיבות: סיבה אחת, שיהיה ברור לרופא בוועדה הרפואית במה מדובר וסיבה שנייה, שהסכר לא יהיה גדול מדי, כי אין לנו אין מספיק מים.
רחל אדטו
לצמצם.
אילן גילאון
אבל פרופ' אור-נוי, בכל הכבוד, נושא הסכר זה לא באחריותך.
עפו אגבאריה
זה לא שיקול. הייתי מצפה לתשובה הזו אולי מעורכי-דין, אבל לא מפרופ' לרפואה, באמת.
אילן גילאון
או משר האוצר לפחות. תפקידך לתת בדיוק מה שמגיע.
אורלי לוי אבקסיס
הם רוצים גם "כרונית" וגם שתי מחלות.
עפו אגבאריה
באמת לא הייתי מצפה מרופא - - -
לימור לוריא
אל"ף, מחלה כרונית קשה היה גם לפני כן. זה לא איזה משהו חדש, זה דבר ראשון.
אורלי לוי אבקסיס
בסדר, אבל פה גם - - -
היו"ר חיים כץ
ראיתי אותך.
לימור לוריא
אני רוצה – אפשר לבקש?
נעה בן שבת
וגם אם הכרוניות מתגלה, אם מתברר שהמחלה היא בעצם כרונית - - -
היו"ר חיים כץ
גם את קופצת? מילא הם, אבל את - - -
נעה בן שבת
סליחה.
אורלי לוי אבקסיס
אז הם מקבלים רטרואקטיבי?
היו"ר חיים כץ
כן.
אילן גילאון
אתה יודע זה מזכיר לי – מותר לי משהו?
היו"ר חיים כץ
כן.
אילן גילאון
פעם עשו ניסוי בברית-המועצות - - -
עפו אגבאריה
ועוד נשארה הסוגיה לגבי האסטמה, גם לזה לא ענית.
היו"ר חיים כץ
עפו, עפו, ואללה יש דיון על רפואה, תראו מה שקורה פה.
אילן גילאון
אעשה לכם הפוגה קטנה של חצי דקה. בברית-המועצות לשעבר, אתה זוכר, עפו - - -
עפו אגבאריה
בטח שאני זוכר.
אילן גילאון
היתה כזאת מדינה – עשו ניסוי של מדענים סובייטים: לקחו ג'וק, הורידו לו רגל, הסתכלו כתבו, אמרו לו - - -
אורלי לוי אבקסיס
אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה - - - משהו.
עפו אגבאריה
זה כנראה גם בישראל עושים.
היו"ר חיים כץ
את מפריעה. מילא את מפריעה לי. למה לאילן גילאון? בגלל שהוא במרצ?
אורלי לוי אבקסיס
אה – מצטערת, במחילה. לא, בגלל שהוא חבר שלי.
היו"ר חיים כץ
אז בשביל זה את מפריעה? תמיד את מפריעה לחברים שלך?
עפו אגבאריה
חברים, אבל גם אנחנו חברים. זה הפן החברתי, זה לא משנה בארץ-ישראל ביתנו.
אורלי לוי אבקסיס
סליחה, מצטערת.
אילן גילאון
הדבר הזה תמיד מזכיר לי, שבברית-המועצות הסובייטית מדענים סובייטים עשו ניסוי – לקחו ג'וק אחד, הורידו לו רגל אחד, הג'וק המשיך לדדות ככה, כתבו: ג'וק שלוש רגליים – הולך; הורידו לו עוד רגל, הג'וק קפץ ככה על הגחון קדימה, כתבו: ג'וק שתי רגליים – הולך; ככה הורידו לו גם את הרגל השלישית, נשאר עם רגל אחת, נדחף עם הרגל האחת, התקדם, כתבו: ג'וק רגל אחת מתקדם; הורידו לו את הרגל האחרונה, הג'וק לא זז, נשאר על המקום, ואז כתבו: ג'וק בלי ארבע רגליים לא שומע.
עפו אגבאריה
לא שומע. וזה בדיוק מה ש - - -
אילן גילאון
מה זה משנה ההגדרות האלה? סלח לי שאני נתפס לזה – לא יכול לאחוז את המקל משלושת קצותיו, כי יש לו רק שניים, קודם כל. דבר שני, לא יכול להיות שבצד אחד אתם הולכים רק על תסמונות, ובצד שני אתם מתחילים להכניס את העיקרון של המחלות. זה לא יתכן דבר כזה.
עפו אגבאריה
מחלות כרוניות.
אילן גילאון
כרונית, לא כרוניות, זה לא משנה.
עפו אגבאריה
כן, גיל ב-90 יום.
אילן גילאון
אם אנחנו בודקים באופן אובייקטיבי, פרופ' אור-נוי, וגם באופן תקופתי, אחת לכמה זמן, אנחנו יודעים מה המצב. והמצב – אקרא לזה ככה: הפתולוגי של אדם, הוא זה שצריך לקבוע את המינון שלו, זה הכול. ולא שום להכפיל ברגליים ולחלק בשניים, ואגיד לך למה, כי לא לכולם יש שתי רגליים, זו בעיה, ואתם עלולים להפסיד מזה.
אשר אור-נוי
האם האלטרנטיבה שמי שמקבל גמלה יבוא לוועדה כל חצי שנה או כל שנה, היא טובה יותר?
אילן גילאון
לא.
אשר אור-נוי
כי בעצם זה מה שאתה מציע כאן.
אילן גילאון
לא. תיקח סיכון שלוש שנים עליך, בסדר?
עפו אגבאריה
למה צריך כל חצי שנה לבוא לוועדה?
אילן גילאון
לא כל חצי שנה, לא צריך. תאמין לי שמי שמעלים מס לא מגיע למס הכנסה כל חצי שנה.
אשר אור-נוי
לא, אבל נאמר כאן: נבדוק כל פעם מה המצב.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. אני רוצה להגיד משהו.
אורלי לוי אבקסיס
אדוני, היושב ראש, אפשר הערה לפני שתאמר משהו?
היו"ר חיים כץ
לא, בשביל מה?
אורלי לוי אבקסיס
כי זה חשוב. יכול להיות שבאיזשהו אופן אנחנו כן נוכל להשביע רצון כדי לנסות לצאת מאוזנים. לכן, אולי לגבי הנושא של ההגדרה הכרונית, למרות שיהיו כאלו שייפלו באמצע, ואני יודעת שיהיו כאלה שגם יכעסו עלי על ההצעה הזו – כי כמו עם אסטמה וכדומה שאף פעם לא קובעים או לא מחליטים בגילאים של 90 יום על מחלה כרונית, בטח לא בנושאים האלו, אבל לגבי כמות הטיפולים, שהיא בעצם פה הקריטית, והיא בעצם בונה את המבנה הנכון, כי שם אנחנו רוצים לעזור לאותה משפחה ולאותם ילדים שנדרשים, איך שלא נהפוך את זה, זה לא משנה אם יש לו מחלה אחת, שתיים, או ארבע, צריך להבין שאם מדובר פה במספר הטיפולים שאותם הוא צריך לעבור – לכן, את הכרונית אפשר להשאיר, אבל שיתנו בבקשה את העניין של מספר הטיפולים במקום המחלות.
היו"ר חיים כץ
בזבזת שלוש דקות עכשיו. בזבזת שלוש דקות. הנה אני אומר לך: בזבזת שלוש דקות.
אורלי לוי אבקסיס
אבל הקשבת למה שאמרתי?
היו"ר חיים כץ
לא. הלכתי להגיד את זה. בזבז את הזמן, אבל - - -
אורלי לוי אבקסיס
כיוונתי לדעת גדולים.
היו"ר חיים כץ
הסברתי לך, ואללה, תלמדי, את מבקשת רשות דיבור – את מדברת; מישהו אחר מקבל רשות דיבור – את מדברת. ואללה?
אילן גילאון
אם הייתה מדברת אלי שעה לא הייתי אומר לה: בזבזת. לא הייתי אומר לה שהיא בזבזה.
היו"ר חיים כץ
בזבזה, נו, תשמע. אני רוצה לסיים את זה. הביטוח הלאומי, למה מספר המחלות חשוב?
לימור לוריא
אסביר. קודם כל, היום יש לנו 30,000 ילדים שמקבלים קצבת ילד נכה. אני חושבת שיש עוד הרבה ילדים בחוץ, לצערי, עם לקויות קשות, שלא מקבלים היום קצבה. אנחנו הבאנו כאן חבילת הצעות, שלדעתנו היא הקשה יותר, קודם כל מתוך הסכמות עם האוצר לתקצב את זה ב-14 מיליון שקלים ולהכניס את היותר קשים.
היו"ר חיים כץ
כמה זה משפר, התקנות האלה? בכמה כסף זה?
לימור לוריא
14 מיליון שקלים, חלק מהילדים לא ייגרעו, 500 ילדים לא ייגרעו, 1,200 ילדים חדשים ועוד 200 ילדים שמעלים את שיעור קצבתם. זאת אומרת – זו חבילת הצעות משמעותית, זה אחד.
היו"ר חיים כץ
1,700 ילדים.
לימור לוריא
בערך, שניטיב את מצבם.
היו"ר חיים כץ
1,500 שלא מקבלים ו-200 ילדים שמשפרים את מצבם.
לימור לוריא
נכון. ו-500 ילדים שייצאו בתוך ארבע שנים מרגע שאישרנו ב-2010 את התקנות, אם לא נאשר היום את התקנות האלה. ולכן, אני אומרת ככה: הפרשנות שניתנת כאן למחלה כרונית קשה, אם אנחנו נקבל אותה - - -
היו"ר חיים כץ
עזבי את המלה "כרונית".
לימור לוריא
רגע - - -
היו"ר חיים כץ
עזבי, אנחנו לא שם.
לימור לוריא
את שלושת הטיפולים, את הטיפולים - - -
אשר אור-נוי
אין בעיה עם זה. זה נשאר, גמרנו.
היו"ר חיים כץ
עזבי את המלה "כרונית", אין בעיה עם המלה "כרונית". מה עם מספר הטיפולים?
לימור לוריא
לגבי מספר הטיפולים, זה עלול - - -
היו"ר חיים כץ
לא מספר הטיפולים, מספר המחלות.
אילן גילאון
למה זה משנה?
לימור לוריא
מספר המחלות – כי זה עלול להכניס ילדים שלטעמנו בסדרי העדיפויות – לצערי יש ילדים עם מחלות קשות יותר - -
אילן גילאון
אבל אם יש להם יותר תסמונות, מה הבעיה?
לימור לוריא
- - שנמצאים בחוץ: ילדים עם DQ 50 ומטה, ילדים – כלומר יש עוד קבוצות - - -
אורלי לוי אבקסיס
אבל הם עדיין צריכים להיות בכרוני, אז מה זה משנה?
היו"ר חיים כץ
אורלי.
אורלי לוי אבקסיס
סגרתם את העניין הכרוני - - -
לימור לוריא
כי בכרוני יכול להיות מצב של – אני לא רופאה אומנם, אבל אנחנו יודעים – ילדים שיש להם דלקות חוזרות בשתן, שכל מה שהם מקבלים זה חצי שנה של אנטיביוטיקת מניעה, וזה כל העומס הטיפולי על ההורים שלהם, וגם יש להם אסטמה – ייכנסו. אם את שואלת אותי אם זה ילדים שמצבם – והעומס הטיפולי על ההורים שלהם הוא יותר קשה עם ילדים למשל, עם פיגור - - -
אורלי לוי אבקסיס
מאמי, לבת שלי יש אסטמה לא מוגדרת כרונית, אז אל תגידי לי - - -
היו"ר חיים כץ
אורלי , אורלי.
אורלי לוי אבקסיס
- - -
היו"ר חיים כץ
אורלי.
אורלי לוי אבקסיס
- - -
היו"ר חיים כץ
אני מבקש.
אורלי לוי אבקסיס
- - -
היו"ר חיים כץ
אני עוצר את הדיון.
אורלי לוי אבקסיס
- - -
לימור לוריא
כל אחד והעומס שלו.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אם את רוצה - - -
אורלי לוי אבקסיס
- - - לא מוגדרת, אז אל תגידי לי טיפול ב - - -
היו"ר חיים כץ
אורלי.
אורלי לוי אבקסיס
באמת.
היו"ר חיים כץ
אורלי, אורלי, תודה. אני עוצר את הדיון.
אורלי לוי אבקסיס
כי זה לסלף, לבלבל אותנו.
היו"ר חיים כץ
אורלי, היא מצד אחד מבלבלת אותנו, את מצד אחד משחיתה זמן.
אורלי לוי אבקסיס
סליחה.
היו"ר חיים כץ
בשביל מה? בשביל מה אנחנו צריכים את המלים שלא מדובר בטיפולים חופפים? הנה, העורך-דין שלך שמרים ידיים. למה אנחנו צריכים את המלים שלא מדובר בטיפולים חופפים.
שלומי מור
הבסיס לתקנות האלה הוא מתן תשלום להורים עקב עומס טיפולי שהמצב של הילד שלהם מטיל עליהם. עומס טיפולי זה הבסיס. אנחנו מסייעים להורים שהמחלה מטילה עומס טיפולי, לכן דרך אגב, זה רק מהיום ה-90, כי עד היום ה-90 אין עומס טיפולי מיוחד לעומת כל ילד ילד בן שלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
בוא, תקשיב, אם הסכמנו פה בוועדה - - -
שלומי מור
רק שנייה, אדוני - - -
היו"ר חיים כץ
לא שנייה. הסכמנו פה בוועדה שיש סכום של כסף ואתה תופר את החליפה לפי הסכום של הכסף, ואם היה יותר כסף – היית מרחיב את החליפה.
שלומי מור
נכון.
היו"ר חיים כץ
ואתה פוחד שכל מלה תוריד או תעלה את הכסף. למה אתה שם את הטיפולים כשמדובר בטיפולים חופפים? מה אכפת לך כמה מחלות? אם הוא צריך טיפולים.
סיגל אריאל
עומס טיפולים.
שלומי מור
אז אני מסביר. הבסיס של הכול - - -
היו"ר חיים כץ
עם כמה נדמה לך שאם לא יהיו המלים האלה – מספר הטיפולים יהיה – הגדרת ארבעה טיפולים?
לימור לוריא
ארבעה לשתי מחלות.
שלומי מור
כן.
היו"ר חיים כץ
מה חשוב מספר המחלות?
אילן גילאון
אם הוא זקוק לחמישה טיפולים למחלה אחת?
שלומי מור
אדוני, הקלנו. אמרנו: אם זו מחלה אחת – שלושה טיפולים; אם זה שתי מחלות – שני טיפולים בגין כל מחלה.
סיגל אריאל
זה יוצר - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה?
שלומי מור
מדוע?
עפו אגבאריה
ואם זה שלושה לשתי מחלות?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ואם זה שלושה טיפולים?
עפו אגבאריה
מה זה משנה?
שלומי מור
אחד הטיפולים שמדובר בהם - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בן-אדם - - -
היו"ר חיים כץ
אין לך רדיו?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כבר לא.
היו"ר חיים כץ
כבר לא, אז אל תפריעי. אל תפריעי.
שלומי מור
אחד הטיפולים שמדובר בהם זו ביקורת אצל רופא - - -
היו"ר חיים כץ
אם זה יישאר שלושה טיפולים ב-17 מחלות, בכמה זה יעלה את העלויות?
שלומי מור
אני לא יודע לומר, אדוני.
היו"ר חיים כץ
למה, לא בדקתם?
שלומי מור
אבל בוודאות - - -
היו"ר חיים כץ
כשאתם בניתם את הנוסח לפי התקציב – בנית נוסח לפי תקציב, אם יהיו - -
שלומי מור
ההצעה כפי שהיא היום - - -
היו"ר חיים כץ
- - שלושה טיפולים או ארבעה טיפולים - - -
שלומי מור
ההצעה כפי שהיא היום: שתי מחלות, שני טיפולים – עלותה ארבעה מיליון שקלים, זאת אומרת שבוודאות היא מיטיבה.
היו"ר חיים כץ
זה ברור לי שהיא מיטיבה.
שלומי מור
אוקיי, אז אחד הטיפולים שמדובר בהם, זה ביקורת אחת לחצי שנה. אם אנחנו אומרים שמספיק מטיפולים חופפים, זאת אומרת שילד שהולך אחת לחצי שנה לביקורת רפואית פלוס הוא מקבל טיפול במשאף פלוס פיזיותרפיה – נכנס. ולצערי הרב, אלה לא הילדים שאנחנו חושבים שהמשאבים צריכים ללכת אליהם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זאת אומרת, מה אתה מדבר.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא נכון, משאף זה לא נכון. מדובר באינהלציה פעמיים ביום. אינהלציה פעמיים ביום - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
נכון.
שלומי מור
לא, אינהלציה פעמיים ביום זה משהו אחר.
אורלי לוי אבקסיס
תסלח לי, אינהלציה פעמיים ביום, לא מדובר על משאף.
היו"ר חיים כץ
אורלי.
לימור לוריא
או משאפים פעמיים ביום.
אורלי לוי אבקסיס
תעשי לי טובה - - -
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
יהודה כתב
אבא לילד נכה עם CP, שיתוק מוחין. יש לנו לפחות שלוש פעמים בשבוע - -
עפו אגבאריה
שהוא בכלל לא מופיע פה.
יהודה כתב
- - טיפולים והוא בכלל לא מופיע פה.
עפו אגבאריה
לא מופיע - - -
יהודה כתב
ילד שמשרד הבריאות נתן לו 70% נכות וביטוח לאומי נתן לו 0% נכות.
אשר אור-נוי
בהרחבה זה יופיע עכשיו.
היו"ר חיים כץ
בוא, תקשיב, לצערי הרב, יש הרבה ילדים חולים במדינת ישראל. בא הביטוח הלאומי ואמר: אנחנו אין לנו מספיק כסף להכניס את כולם. אמר. אני תופר חליפה להכניס או לא לפגוע ב-2,000 ילדים, פלוס מינוס 2,000 ילדים - -
אברהם יוסף סלומה
2,500.
היו"ר חיים כץ
- - זה לא מכסה את כולם. אני משפר מצב ל-2,000 ילדים, גם אורלי, גם אילן, גם עפו, גם אתה, גם אני, היינו רוצים שיהיו 3,000 ילדים, כולם, שיהיו כל הילדים. יש לנו אפשרות להכניס 2,000 או להשאיר מצב שיש 2,000 פחות. יש לנו סבלנות להכניס 2,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000 ועוד 100 ועוד 50 – לא נפתור את הבעיות של הכול בבת אחת. לא נפתור. משפרים 2,000 – ישבתי פה ואמרתי: כל סעיף שמשפר ולו במקצת – אעביר אותו.
אורלי לוי אבקסיס
אז את הסיפה הזו של השתי מחלות אל תעביר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה פוגע, זה פוגע - - -
אורלי לוי אבקסיס
כי זה בא לתקוף את הפסיקה של בג"צ. רק את הסעיף לא נצביע עליו, לגבי מספר המחלות.
היו"ר חיים כץ
הקשבתי לך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מספר המחלות וטיפולים.
היו"ר חיים כץ
כן, מה רצית להגיד?
אברהם יוסף סלומה
אני מוותר, חבל לבזבז את הזמן.
היו"ר חיים כץ
יאללה, גמרנו. מה את רוצה להגיד? הסעיף הזה יפגע לכם בבית-משפט?
מיה גפן
אני רוצה להגיד שביטוח לאומי - - -
היו"ר חיים כץ
תעני לי – יפגע בבית-משפט או לא יפגע?
מיה גפן
כן.
היו"ר חיים כץ
יפגע בבית-משפט. מאה אחוז.
מיה גפן
זה מוסיף ילדים רק לפי הפרשנות של ביטוח לאומי, שאנחנו סבורים שהיא לא הפרשנות הנכונה. הם אומרים שזה מוסיף ילדים, אבל הם יקבלו את הפרשנות שכן ניתנה בחלק מבתי-המשפט לפחות, אז זה גורע ילדים ולא מוסיף אותם.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, מה שאת אומרת, אנחנו בסעיף (א) רוצים שיישאר המצב הקיים, אפילו שהוא מרע, לטענתם.
לימור לוריא
רק אגיד לעורכת-דין גפן שאני הייתי מעדיפה ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ, כי לנו יש פסיקות שגם אומרות שהפרשנות שלנו היא הנכונה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אין כמעט פסיקות כאלה - - -
לימור לוריא
אז לפחות פה אנחנו יכולים להיות בטוחים - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איפה יש פסיקות כאלה?
לימור לוריא
- - שאנחנו מוסיפים בין 200 ל-300 ילדים.
קריאות
- - -
אורלי לוי אבקסיס
לשופט - - -
מיה גפן
לא, כי זה לא יוסיף - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה, גברתי, מילא חברי הכנסת, אותם אני לא רוצה להוציא, אותך אני יכול להוציא בקלות. אומר לביטחון להוציא אותך ונגמר הסיפור. אותם אני לא רוצה.
אילן גילאון
אני מציע עיקרון לדיון – חייבים ללכת לא על-פי גרם. גרם התוצאה לא מעניין לצורך העניין הזה, מה שמעניין זו התוצאה בסופו של דבר או הלקות. וכאשר אתם מכניסים את האלמנט הזה, זה ברור לגמרי למה, כי אתם רוצים לייצר עוד מחסום. המחסום הבא שאתם יכולים לייצר זה למה הילד לא מעשן "מרלבורו לייט", אני לא יודע מה. זה לא משנה, לא מעלה ולא מוריד, מספר המחלות של ילד. מה שמעלה ומה שקובע, זה מה מצבו האקטואלי.
לא צריכים להיכנס אתכם למלחמה על התקציב, זו לא בעיה שלכם. אתם צריכים לקבוע את הנוהל בצורה מסודרת ומתוקנת. לאחר מכן מישהו צריך לבוא לתקן את העניין של התקציב שצריך לתת. אז אני מעדיף, במקרה הזה, לתת פחות כסף ושזה יהיה בנוהל ברור, מיידי והגון, ולכל אחד ברור למה, מאשר ללכת לטריקים כאלה שאנחנו משאירים חלק ומכסים טפח.
היו"ר חיים כץ
נעה, את חושבת שזה יכול לפגוע - - -
אילן גילאון
לכן, הבעיה, אדוני, לאורך כל הקו אני אומר, אנחנו צריכים ללכת והפריד את העילות, העילות לא משנות שום דבר כאן. מה שמשנה זה אחרי הבדיקה, התוצאה הסופית איפה הילד נמצא ועל-פי זה לקבוע.
היו"ר חיים כץ
טוב.
אילן גילאון
שבע מחלות, חמש מחלות, שתיים, זה ממש לא מעניין.
סיגל אריאל
העומס הטיפולי.
היו"ר חיים כץ
אילן. את חושבת שהסעיף הזה יכול לפגוע לתהליך המשפטי, כעורכת-דין?
שלומי מור
התשובה היא כן, אדוני.
נעה בן שבת
אדוני, כשקראתי את הסעיף, הפרשנות הזאת שקבעתי, בשל מחלה כרונית קשה או זקוק לטיפול רפואי, לא הייתי מעלה על דעתי פרשנות כמו זו שנתן המוסד לביטוח לאומי, שזה רק מחלה כרונית קשה אחת. אני אומרת שאם יש מחלות כרוניות קשות ובשלהן צריך אחד מהטיפולים האלה, אז זה עומס טיפולי שנובע ממחלה כרונית קשה, ואז זה לא היה נראה לי סביר.
אבל אומר לי המוסד לביטוח לאומי – הוא לא הראה לי את הפסיקות – שיש לו פסיקות בעדו, ומצד שני אומרים לי: יש פסיקות גם שאמרו שזה לא חייב להיות מחלה כרונית אחת קשה. אז ברגע שמקבעים את זה, באמת מקבלים את הפרשנות של המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
שאומר שיהיה לו יתרון משפטי אם הסעיף הזה יהיה.
אורלי לוי אבקסיס
לביטוח הלאומי.
נעה בן שבת
שאומר – שלושה טיפולים.
שלומי מור
למען הגילו הנאות – ברגע שהתיקון יעבור הסוגיה תסתיים, בית-הדין לא יוכל לפרש את הדברים אחרת, אין שום ספק, ובכך חברתי צודקת.
היו"ר חיים כץ
יפה.
שלומי מור
אלא שהיא מעדיפה לא לקבל ארבעה מיליון שקלים ולקחת את הסיכון שלה לבית-הדין הארצי, כי הנושא הזה לא יגיע לבית-הדין הארצי.
היו"ר חיים כץ
ואם היא תזכה, כמה היא תקבל?
אורלי לוי אבקסיס
- - -
לימור לוריא
20 מיליון, נאמר לנו.
אברהם יוסף סלומה
150%.
היו"ר חיים כץ
אחד לחמש שווה להמר.
לימור לוריא
השאלה היא אם אלה הילדים שהם בסדרי עדיפויות או שאין ילדים אחרים שב-20 מיליון האלה יכולנו לתת להם - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תגידו על מה אתם, אני מצטערת, אני לא יודעת איך – אני בשוק.
היו"ר חיים כץ
את בשוק. יש לה רדיו, נו, מה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תגידי לי, את מדברת על ילדים? מה זה, מוצרים? על מה את מדברת? איזה מין סגנון דיבור זה? אתם מאיימים עלינו? שאם לא ניקח את זה, תעשו יותר גרוע?
שלומי מור
מאיימים? חלילה. אנחנו אומרים שזו הפרשנות היום - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הכנסת צריכה להחליט מה קורה אתם. חוצפה.
היו"ר חיים כץ
באיזה ועדה את?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה להיות בוועדה הזאת, אני - - - מראש.
היו"ר חיים כץ
אז למה את לא באה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כי בקדימה אני לא בוועדה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אז תבואי, תשבי, תבואי לדיונים כל יום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בוודאי שאבוא. אבוא ועוד איך.
היו"ר חיים כץ
אם את כזאת דינמית ורוצה לעזור, כל יום יש פה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מדברת על ילדים כאילו זה נס-קפה. מה זה?
לימור לוריא
אני חושבת שההורים שנמצאים פה יעידו על זה שאני מעולם לא התייחסתי לילדים כנס-קפה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, עזבי, נו, בסדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה לא - - -
לימור לוריא
ואני מציעה להירגע גם עם ההשמצות כנגד עובדי המדינה והמוסד לביטוח לאומי, אנחנו באנו לפה להיטיב ולא באנו להרע עם אף אחד.
אברהם יוסף סלומה
נכון, נכון.
לימור לוריא
וגם קצת הגינות בהתנהלות.
אורלי לוי אבקסיס
מה אתה רוצה? אני אומרת – אל תעשה לי ככה. אני לא חברה שלך, אני לא מהשכונה שלך, אני לא שכנה שלך, תקשיב לי טוב, תכבד את המקום ותכבד את המעמד. אני בדרך כלל לא מדברת ככה - -
שלומי מור
אנחנו מכבדים - - -
אורלי לוי אבקסיס
- - אבל אתה לא תעשה לי פרצוף ותזלזל - -
שלומי מור
אני אומר - - -
אורלי לוי אבקסיס
- - כי זה לא תפקידך. אני עניינית פה, אם אפשר להיטיב עם יותר אנשים אנחנו נרחיב את הסעד. מה גם ארבעה מיליון - -
שלומי מור
אנחנו לא מזלזלים באיש.
אורלי לוי אבקסיס
- - הוויכוח הגדול אם לתת לילד לעמוד על הרגליים או לא – תתביישו לכם, בסדר? לא רציתי להגיע לפסים האלו, אבל אתה תפקידך פה להגיד מבחינה משפטית מה נכון ומה לא נכון. מעבר לזה, את הפרצופים תשמור לחברים שלך בבית.
שלומי מור
אני לא עושה פרצופים לאיש.
אורלי לוי אבקסיס
חוצפן, חוצפן.
היו"ר חיים כץ
הגענו למקומות שלא רצינו להיות. הגענו למקומות שלא רצינו להיות וחבל שכך, וחבל שכך. ואנחנו עוזבים את סעיף 9(א) ואנחנו נחזור אליו. ואנחנו עוברים לסעיף - - -
נעה בן שבת
פרט 11 – זה סעיף 7(2), הנושא של התפקוד לקוי – מוצע פה לתת – בשל תפקוד לקוי של שתי רגליים


"
מתקשה במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות כגון עמידה, הליכה, אחיזת חפצים או אכילה"."


בפרט הזה, כשלעצמו, בעצם יש תוספת. זאת אומרת, היום מדובר רק על ילד שיש לו לקות - -
היו"ר חיים כץ
אילן, תקשיב.
נעה בן שבת
- - שבשל חסר מלא של שתי גפיים ושל היעדר שתי גפיים הוא זקוק באופן קבוע למכשיר עזר, וכאן מדובר על כך שילד שגם בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים, יש לו שתי גפיים וזה לא שהן לא מתפקדות לחלוטין, אבל התפקוד הלקוי בעצם גם יזכה אותו בגמלה.
ועכשיו השאלה, אבל האם צריך להוסיף את הפירוט של ביצוע הפעולות: העמידה, ההליכה, אחיזת חפצים או אכילה או שמספיק להגיד שהוא בעצם לא יכול לבצע פעולות כמו ילד רגיל.
היו"ר חיים כץ
ולמה אנחנו צריכים להוסיף את ההגדרות האלה?
אשר אור-נוי
אני מוכן לענות.
היו"ר חיים כץ
תענה, בבקשה.
אברהם יוסף סלומה
למה צריך - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה.
אשר אור-נוי
אני וחוזר על מה שאמרתי קודם, שאנחנו רוצים ככל האפשר לתת לרופאי הוועדות הרפואיות הנחיות כדי שלא יהיו הבדלים בפסיקה של אותם פוסקים. ואנחנו פה בסך הכול - - -
היו"ר חיים כץ
אבל למה אתה צריך לתת להם את ההנחיות בתוך התקנות?
אשר אור-נוי
אנחנו נותנים פה דוגמאות.
היו"ר חיים כץ
למה אתה צריך לתת להם את ההנחיות - - -
לימור לוריא
כדי שגם חברי ועדות ערר שלא כפופים להנחיות של המוסד לביטוח לאומי, אלא סוברנים לפרש את התקנות על-פי הבנתם, יפרשו את זה באותו האופן. יש לנו 20 ועדות ערר, ואנחנו רוצים שכולם יבינו מה היתה כוונת המחוקק.
אילן גילאון
אבל אין צורך ב - - -
היו"ר חיים כץ
אני לא חושב ש - - -
עפו אגבאריה
לא, לא, הם מגבילים את הוועדה רק לסעיפים שהם רוצים. למשל, מה עם חולה CP, למשל, האדון דיבר על זה.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, למה - - -
אילן גילאון
- - -
לימור לוריא
הסעיף נועד לילדי ה-CP.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מסיימים בלי אישור תקנות.
עפו אגבאריה
האם הוא יהיה בריא?
היו"ר חיים כץ
אין, לא יהיה אישור תקנות. הרווחתם את זה ביושר.
עפו אגבאריה
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
ביושר הרווחתם את זה. לא יהיה אישור תקנות. מה לעשות?
אילן גילאון
לפחות אפשר למחוק עוד משהו?
היו"ר חיים כץ
הכול אפשר. תגיד לי, למה אתה מכניס – אתה יכול לתת הנחיות לרופאים, אתה לא מדבר שם, אתה מדבר על רופאים. אתה יכול להסביר להם לפני שהם מקבלים את המנדט, לפני ששמים אותם בתוך ועדת ערר, לפני שמקבלים מינוי – למה אתם מתכוונים? למה זה צריך להיות כתוב בתקנון?
נעה בן שבת
או להגיד באמירה כללית שזה פעולות רגילות מקובלות אצל בני גילו – זה הפעולות - - -
קריאה
אין להם תשובות.
לימור לוריא
כי זה נתון לפרשנות שונה וכזה בא - - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת להסביר לרופא לפני שאת מקבלת אותו או שהוא לא מבין?
לימור לוריא
הרופא לא כפוף אלי, הוא סוברני להחליט, זו ועדה שיפוטית.
עפו אגבאריה
הוא לא סוברני. אם את נותנת לו את ה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איזה סוברני? את משלמת לו משכורת.
לימור לוריא
דרג ראשון, אני מציעה שנדע את המעמד המשפטי - - -
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:03.

קוד המקור של הנתונים