ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2012

תקנות הבטחת הכנסה (נכסים), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
30/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
פרוטוקול מס' 709
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ב (30 במאי 2012), שעה 9:00
סדר היום
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"א–2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
מוזמנים
אדהאם חאסקיה - עו"ד, האגף לסיוע משפטי מחוז ירושלים, משרד המשפטים

שי סומך

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ישראל שורץ

סמנכ"ל, משרד השיכון

פיני קבלו - סמנכ"ל, המרכז לשלטון מקומי

לבנה עזרא - מנהלת תחום זו"ש, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - מנהלת מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

שרית דמרי

עו"ד, לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל

מנהל ממונה, התאחדות התעשיינים

רפאל רבנין

פעיל, המשמר החברתי

זיו מגור
ייעוץ משפטי
<שמרית שקד>
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"א–2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי בשבוע ט' בסיון, ה-30 במאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"א–2011. מי יסביר לנו את התיקון?
וילמה מאוד
הביטוח הלאומי.
שרית דמרי
כן.
היו"ר חיים כץ
בבקשה. לפרוטוקול, שם ותפקיד.
שרית דמרי
עו"ד מהלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי. יש לנו כאן את נציגות מינהל המחקר, למידת הצורך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו שמחים שהם פה.
שרית דמרי
מטרת התקנות האלה לתקן את תקנה 10(א) לתקנות הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
שמה אומרת?
שרית דמרי
התקנה בנוסחה היום אומרת שאין כאן סיווג של סוג הנכס – יילקח בחשבון בהכנסה החודשית של מקבל הבטחת הכנסה 8% חלקי 12 משווי הנכס. זה יכול להיות נכס נדלני, זה יכול להיות נכס פיננסי. באופן עקרוני החוק מגדיר נכס בצורה מאוד-מאוד רחבה. בפועל, מה שאנחנו מביאים בעיקר בחשבון זה נכסי מקרקעין או נכסים פיננסיים: פיקדונות בחשבון בנק וכדומה.
היו"ר חיים כץ
היום החוק אומר 8% חלקי 12?
שרית דמרי
התקנות היום אומרות - - -
היו"ר חיים כץ
כמה זה יוצא? 0.58%, 0.57%?
מרים שמלצר
נדמה לי 0.467%, אבל אבדוק את זה. אני צריכה לחשב.
היו"ר חיים כץ
תחשבי רגע.
שרית דמרי
אני יכולה להמשיך?
היו"ר חיים כץ
לא, רגע.
מרים שמלצר
אה, להמתין לי?
היו"ר חיים כץ
כן. בשביל זה לא צריך שבוע, אפילו בביטוח הלאומי. אתם לא צריכים להתייעץ. כמה?
וילמה מאוד
0.66% לחודש.
היו"ר חיים כץ
0.66%. את רואה? הנה, בשביל זה הביטוח לאומי עובד לאט. פה מהצד כבר זרקו את התשובה. 0.66% זו הריבית לחודש?
שרית דמרי
לחודש משווי הנכס.
היו"ר חיים כץ
אפשר להשקיע בביטוח הלאומי את הנכסים שלנו?
שרית דמרי
לכן התקנה הזאת הותקנה בשנת 1982. כמובן שהיא כבר לא משקפת את המציאות היום במשק, ואנחנו מבקשים להביא בפני הוועדה נוסח שאנחנו סבורים שיש בו לשקף יותר את המצב במשק. המטרה לא לשנות מהתפיסה, מכל הפסיקה בעניין של הכנסה מנכס. המטרה רק לשנות את השווי שאנחנו זוקפים לאדם מהנכס שיש לו.
היו"ר חיים כץ
מ-8% לכמה?
שרית דמרי
שוב, אנחנו מחלקים את זה. התקנות מחלקות את זה קודם כל לשני סוגים של נכסים: אחד, נכס מקרקעין ושני, נכס שאינו מקרקעין. ביחס לנכסי מקרקעין אנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "נכס מקרקעין" – תגדירי.
שרית דמרי
מבחינתנו "נכס מקרקעין" זה כהגדרתו - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה? לא "הגדרתו", בואי תגידי. אל תקריאי מהדף.
שרית דמרי
"נכס מקרקעין" זו דירה, יכול להיות דירת מגורים; נכס שמשמש לצרכים חקלאים או צרכים מסחריים – זה "נכסי מקרקעין". זה נכס ששמאי מקרקעין שאנחנו שולחים, גם בהתאם לתקנות, שווי נכס מקרקעין - - -
היו"ר חיים כץ
אוקיי, הבנו. מה השווי שאתם רוצים במקום 8%?
שרית דמרי
נכס שיסווג כנכס שמשמש למגורים, אנחנו רוצים לזקוף הכנסה ששווה 4%; ביחס לנכס שישמש לצורכי מסחר, אנחנו מבקשים לזקוף הכנסה ששווה 8.5%; וביחס - - -
היו"ר חיים כץ
8.5%?
שרית דמרי
כן. את הנתונים האלה קיבלנו בהתאם להמלצת השמאי הממשלתי.
היו"ר חיים כץ
מכירה הרבה אנשים שעושים 8.5%?
מרים שמלצר
על נכס מסחרי - - -
שרית דמרי
על נכס מסחרי.
לבנה עזרא
למסחר.
היו"ר חיים כץ
ואללה, זו תשואה אופטימלית. תשואה אופטימלית למישהו מוצלח, 8% - -
מרים שמלצר
וחצי.
היו"ר חיים כץ
- - על נכס מסחרי. תשואה אופטימלית. אנשים מוכנים לתת לך את כל ההון שלהם על 8.5%, זה לא סביר.
שרית דמרי
הנתונים האלה - - -
היו"ר חיים כץ
זה, ואללה, אתה חי ב - - -
ישראל שורץ
אם יורשה לי להעיר - - -
היו"ר חיים כץ
לא. אתה חי בגן עדן בשביל 8.5%.
מרים שמלצר
זו הערכתו של השמאי - - -
היו"ר חיים כץ
השמאי מעריך מצוין, רק אם הוא מוכן לתת גם לשלם את המחירים האלה שהוא מעריך - -
מרים שמלצר
זו הדרך היחידה שלנו - - -
היו"ר חיים כץ
- - אבל זה לא סביר.
מרים שמלצר
אני אומרת, אני לא מבינה בזה כלום, לא ניסיתי – לא מבינה בזה כלום, לכן הלכנו - - -
היו"ר חיים כץ
גם 4% שאת לוקחת השכרה של דירות – מקבלת תשואה של 4%?
ישראל שורץ
בין 3% ל-4% לארבעה.
מרים שמלצר
אני חושבת שיש מקומות שאפילו יותר. אבל - - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת איפה יותר?
מרים שמלצר
מה שרציתי להגיד - - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת איפה יותר?
רחל אדטו
בבאר-שבע.
היו"ר חיים כץ
בבאר-שבע.
שמרית שקד
ובחיפה.
היו"ר חיים כץ
כי שם זול. אבל ב-90% מהארץ את לא מגיעה ל-3%.
מרים שמלצר
אבל מה שאני רוצה להגיד, מכיוון שאנחנו לא מספיק מבינים את זה, פנינו לשמאי הממשלתי, זה מה שאנחנו – זו הערכה מקצועית של השמאי הממשלתי, הוא הכתובת שלנו.
היו"ר חיים כץ
מה אגיד לך? שהוא לא מקצועי? אז הנה לפרוטוקול – השמאי שהעריך את זה ככה, שמאי נגוע, לא מקצועי. הוא לא משקף את מה שקורה במשק הישראלי, לפרוטוקול. לא משקף את מה שקורה במשק הישראלי. אי-אפשר להביא כאלה תשואות. אז הוא אמר, אז "האט אר געזאקט", כי זה לא נוגע לו. זה לא בסדר.
אבל כל פעם שאני משאיר את זה ולא מצביע – גם עכשיו לא הייתי מאשר את זה – אז אני עושה נזק לאנשים. מצלצל אלי בן-אדם קבוע בן 85, אומר בשארית ימיו: הם עושקים אותי לפי 8% ואני הולך למות. וזה לא בסדר, כי זה גבוה מדי. בדיור צריך לרדת ל-3%. זה לא בסדר.
מרים שמלצר
השמאי היחידי אליו אנחנו יכולים לפנות זה לשמאי הממשלתי, אין לנו אופציות - - -
היו"ר חיים כץ
בשביל זה הוא שמאי ממשלתי ולא שמאי פרטי.
שרית דמרי
שוב, מבחינתנו הגורם המקצועי שפנינו אליו זה השמאי הממשלתי. אנחנו מתכוונים, ובגלל זה היועצת המשפטית של הוועדה הציגה את זה כהוראת שעה, אנחנו נביא נתונים עוד כשנה וחצי. אפשר לבחון את זה, וכמובן שאם יהיה צורך לתקן, אז זה יובא בפני הוועדה, והוועדה יכולה לאשר או לא לאשר את ההמשך של האחוזים המוצעים כאן. אנחנו סבורים - - -
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אנחנו עושים עוול. אם אנחנו באים - - -
לבנה עזרא
אנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
גברת, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.
שרית דמרי
אנחנו סבורים שיש כאן קודם כל מצב שמתקן את המצב הנוכחי.
היו"ר חיים כץ
קודם כל יש מצב שמתקן, אני מסכים אתך.
שרית דמרי
ודבר - - -
היו"ר חיים כץ
לא מספיק טוב. אנחנו מחכים לזה כל כך הרבה זמן, אז למה לא לעשות פעם אחת? למה שלא תתייעלו? למה שלא תהיו רציניים? למה? למה?
שרית דמרי
זה הגורם המקצועי שאנחנו פונים אליו. אנחנו לא נפנה לשמאים פרטיים. מבחינתנו הגורם המקצועי שאמור לתת ייעוץ - - -
היו"ר חיים כץ
למה הוא לא בא לפה? למה הוא לא בא לפה?
שרית דמרי
הוא לא הוזמן. זה משהו שנעשה כהתייעצות שלנו אתו. אם היה צורך, כמובן שהיינו מזמינים אותו. אבל זו היתה איזושהי התייעצות אתו שנערכה במשך תקופה - -
היו"ר חיים כץ
נו, מה, מה יש להגיד.
שרית דמרי
- - מאוד מסוימת.
היו"ר חיים כץ
אתם מוסמכים להוריד את הריביות?
לבנה עזרא
לא.
שרית דמרי
לא. אם זה יובא בפני הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אז אתם אומרים לי ככה: תשמע, יש לך שתי ברירות: או שאתה מקבל את מה שנתנו לך או שאם אתה לא מקבל, אתה ממשיך לפגוע באנשים. אנחנו הולכים לקראתך – לא לקראתי – אנחנו הולכים לקראת האוכלוסייה, ניטיב אתם קצת, ואנחנו לא מוסמכות.
שרית דמרי
לא - - -
היו"ר חיים כץ
לא, אל תגידי לי לא. את תגידי לי, את מוסמכת לשנות את הריבית או לא?
שרית דמרי
אני לא מוסמכת - - -
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו לא מוסמכות. אנחנו יכולות לדבר ואנחנו נדבר ואנחנו עורכי-דין ונדבר, אבל אנחנו לא מוסמכות לשנות את המספרים גם אם אנחנו יודעות שהם לא בסדר.
שרית דמרי
לא, אדוני - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה, גברת, את לא מדברת, את לא מדברת. אם הוא לא נותן לך סמכות לאשר, אני לא נותן לך סמכות לדבר. לא נותן לך. את יכולה להגיד מה שאת רוצה. אם את באה עם מספרים ומדברת בשביל לדבר, אז לא צריך. מיותר. אצביע על המספרים כמו שהם, אל תסבירו, אל תגידו כלום.
אגיד שזה לא מספיק טוב, אבל זה יותר טוב מהמצב הקיים. ואני לא רוצה להמשיך להעניש את האנשים בזה שאתם באים בתנאים שהם לא בסדר. אז מיותר שתדברו, מיותר, ממש מיותר. חבל שכך זה הדבר וחבל שאנחנו מושכים את זה כל כך הרבה זמן. אבל על מנת לא לפגוע בציבור, צר לי שכך זה, נקריא, נצביע ונגיד לכם תודה רבה, ותלכו חזרה לשמאי הממשלתי ותגידו לו שאנחנו מצפים ששמאי ממשלתי ישקף את מה שקורה בחיים, ולא יעשה "חוכא ואטלולא" מהוועדה וייתן נתונים כמו שהוא נותן. תקריאי.
שמרית שקד
- - -
היו"ר חיים כץ
לא רוצה לדבר.
שמרית שקד
לא, בסדר. אני רק חייבת להסביר, כי ניתנה כאן איזושהי תמונה שלא משקפת בהכרח את זה. אני חייבת רק להסביר, בסדר?
היו"ר חיים כץ
לא, את לא חייבת כלום.
שמרית שקד
אני מבקשת, בסדר?
היו"ר חיים כץ
כן.
שמרית שקד
הסכום של 4% ההתחלתי בעצם נלקח רק – נניח שניקח דוגמה של בן-אדם יחיד, רק שיהיה ברור על מה אנחנו מצביעים – על הסכום שבין אפס ל-33,000 שקלים; החלק של הנכס שבין 33,000 שקלים לבין 99,000 שקלים נלקחת עליו ריבית של 5.5% - - -
היו"ר חיים כץ
- - -
שמרית שקד
רגע, אני רוצה להסביר, כדי שלא נגיד אחר כך שלא הבנו, בסדר? בין 99,000 שקלים ל-200,000 שקלים – אני יודעת שאתה מעדיף לא לדעת, אבל אני רוצה שתדע.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, יש לי אלייך שאלה: במצב היום על הסכום הראשוני כמה ריבית נלקחת, לפי איזה חשבון?
שמרית שקד
8%, אבל פה תילקח גם 9%.
היו"ר חיים כץ
איפה?
שמרית שקד
תשים לב שמה-98% ל-400,000 שקלים כבר ייקחו 9%, אז אני רק רוצה פשוט שנדע על מה אנחנו מצביעים.
היו"ר חיים כץ
אם זה כך, אז לא אצביע בכלל ותודה רבה.
שמרית שקד
אני רוצה רק להסביר, כדי שהדברים יהיו ברורים, בסדר?
היו"ר חיים כץ
היום מהסכום הזה לוקחים 8%?
שמרית שקד
על החלק של הנכס, כן.
היו"ר חיים כץ
לוקחים 8%?
שמרית שקד
המקסימום שאפשר לקחת היום זה 8%, כן.
היו"ר חיים כץ
ומעלים את הריבית ל-9%?
שמרית שקד
לגבי - - -
מרים שמלצר
בקצה - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה בקצה?
מרים שמלצר
ביחס לחלק של הנכס שהוא - - -
שמרית שקד
ביחס לחלק של הנכס. נניח, יש לאדם דירה של 400,000 שקלים, אז הם עושים את זה פרוגרסיבי – על החלק ההתחלתי של הנכס זה 4% אחר כך בהמשך 5.5% - - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת מה זה דירה של 400,000 שקלים? זה באזורים הכי נדחים בארץ.
רחל אדטו
באר-שבע.
היו"ר חיים כץ
באזורים הכי נדחים בארץ, בדירות הכי קטנות בארץ, בדירות הכי מסכנות בארץ - -
רחל אדטו
בבאר-שבע זה לא - - -
היו"ר חיים כץ
- - 9%? אתם יודעים להוריד את זה ל-8% כמו שהיה?
שרית דמרי
אנחנו לא - - -
היו"ר חיים כץ
אתם לא יודעים? תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:33.>

קוד המקור של הנתונים