ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2012

כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
30/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1102>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ב (30 במאי 2012), שעה 9:15
סדר היום
<כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
עפו אגבריה

גאלב מג'אדלה
ציון פיניאן
מוזמנים
>
זאב אחיפז - מנהל אגף תפעול, רשות המים

עו"ד שי בוזגלו - לשכה משפטית, רשות המים

עו"ד ניר וילנר - לשכה משפטית, רשות המים

ירון סולומון - המחלקה להתיישבות, תנועת האיחוד החקלאי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
ענת כהן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשע"ב - 2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. יש לנו יום עמוס. על סדר היום כלי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ב-2012.
את הדיון קיימנו בישיבה הקודמת וביקשנו שתהיה הידברות. מי יכול לומר לנו האם הייתה הידברות?
זאב אחיפז
הייתה הידברות. דיברנו עם אבו וילן, מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, ועם גורמים נוספים. קיבלת העתק מסיכום הפגישה.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים להתחייב שכל המהלכים הבאים שלכם יהיו מתואמים לגבי הנושא הזה?
זאב אחיפז
בהחלט. הסברתי גם אז.
גאלב מג'אדלה
מאז שהסברתם, שכחתי.
היו"ר משה גפני
אני לא חוזר על הדברים. יש לנו סדר יום עמוס. אנחנו בסוף הדיון. הוספנו גם את הנושא של החשמל.
זאב אחיפז
התחושה של חוסר תיאום נבעה גם מפער הזמנים הגדול למועד שזה הגיע לכאן. אני בהחלט מתחייב שאנחנו נקפיד ונקווה שהדברים שנוגעים לחקלאים, תהיה להם את האפשרות.
היו"ר משה גפני
זה יהיה מתואם.
זאב אחיפז
אני לא יכול להתחייב לגבי התיאום. אני יכול להתחייב שנוודא שיהיה דיאלוג. לא בכל דבר נגיע להסכמה אבל הדיאלוג יהיה.
היו"ר משה גפני
אני לא מבקש לתאם. אני דורש שתהיה התחייבות שלכם שהדברים האלה ייעשו קודם כל בתיאום אתם. אם יש חילוקי דעות, אפשר להביא את זה לכאן. אני מבקש שכללי המים יתחילו, אם אפשר, ב-2013 ושהם לא יהיו רטרואקטיביים.
ירון סולומון
אני הייתי בפגישה שהתבקשנו לקיים. אמנם נכתב מכתב שאת העתקו קיבלת, אבל אנחנו לא קיבלנו תשובה. דיברתי עם אבו וילן הבוקר ולא קיבלנו תשובה. המכתב ממוען לראש הרשות. עדיין לא קיבלנו תשובה ממנו.
היו"ר משה גפני
יש התחייבות שלו בשם הרשות.
זאב אחיפז
אני חושב שהתשובה ניתנה כאן.
ירון סולומון
אנחנו לא קיבלנו תשובה ולכן אנחנו משאירים כרגע את העניין פתוח.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי. מתחילים ב-2013.
זאב אחיפז
הסעיף הראשון, אני מזכיר, על היטלי הפקה לבית, הוא סעיף מיטיב.
ציון פיניאן
גם השלישי.
היו"ר משה גפני
את ההטבה נשאיר ואת ההחמרה נתחיל ב-2013.
זאב אחיפז
הסעיף השלישי הוא תיקון טכני.
היו"ר משה גפני
בסדר. גם התיקון הטכני. גם הסעיף של ההטבה ואת הסעיף של ההחמרה נתחיל ב-2013 וזאת כדי לא להיכנס לבעיות משפטיות.
זאב אחיפז
אני אסביר מה הבעיה.
היו"ר משה גפני
אתה בעד או נגד?
זאב אחיפז
זה יפגע בחקלאים.
היו"ר משה גפני
לא נורא.
זאב אחיפז
לפני שמחליטים, חייבים להבין על מה מדובר. נכון להיום החקלאים לא יוכלו לחרוג מההקצאה שלהם. אנחנו בעצם סוגרים את מתקן ההפקה. אנחנו הולכים במועצת הרשות, בדיונים הקרובים, לאשר רישיון מורחב והרישיון המורחב מאפשר לחרוג עשרה אחוזים מהרישיון בתעריפים שנקבעו למקורות וממה שביקשנו לקבוע ל-2012. אם אנחנו דוחים את ההיטלים האלה ל-2013, המשמעות היא שהרישיון מורחב על הפקה עצמית והוא יחול רק מ-2013. זאת אומרת, המצב של החקלאים הוא יותר גרוע כי הם לא יכולים בכלל להפיק. כאן יש לו את ההחלטה. רוצה – מפיק, רוצה – לא מפיק.
ניר וילנר
הייתה כאן הצעה לא להחיל את זה מ-2013.
היו"ר משה גפני
2013. הרי זה שנתי. דיברתם על כך בישיבה הקודמת. זה שנתי. אני מציע לקבל את הסעיף הראשון כמות שהוא, לקבל את הסעיף השלישי כמות שהוא, ואת הסעיף השני להחיל מינואר 2013.

אנחנו מצביעים על אישור כללי המים.

הצבעה
בעד אישור כללי המים – 3

נמנע - 1

כללי המים אושרו
היו"ר משה גפני
הכללים אושרו.
גאלב מג'אדלה
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
למה?
גאלב מג'אדלה
אני מהאופוזיציה.
היו"ר משה גפני
תודה. הכללים אושרו.
ענת כהן
הבהרה קטנה. התוצאה היא שפסקה (1) ופסקה (3), התחילה שלהם תהיה ב-1 בינואר 2013 ואילו פסקה (2) תהיה ב-1 בינואר 2013.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:25>

קוד המקור של הנתונים