ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2012

היערכות להעלאת שארית יוצאי אתיופיה

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
30/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 249>
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, ט' בסיון התשע"ב (30 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<היערכות להעלאת שארית יוצאי אתיופיה>
נכחו
חברי הוועדה: דני דנון – היו"ר
מוזמנים
אודי פראוור - ראש האגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה

הללי אדמסו
_
יועץ ראש הממשלה לקהילה האתיופית, משרד ראש הממשלה

עמנואל סרי - מנהל מחלקת אפריקה 1, משרד החוץ

חביב קצב - מנהל בכיר לדיור, המשרד לקליטת העלייה

מאיה שריר - מנהלת אגף קליטת תלמידים עולים, משרד החינוך

מרינה באביצ'בה - עוזרת דובר למגזר הרוסי, משרד החינוך

דפני מושיוב - מפקחת ארצית - קליטות עלייה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

בלה אלרן - מרכזת תחום אפידמיולוגיה, משרד הבריאות

ג'וש שוורץ - מזכ"ל וסמנכ"ל קשרי ממשל, הסוכנות היהודית

יהודה שרף - מנהל יחידה עליה וקליטה ומשימות מיוחדות, הסוכנות היהודית

השופט מאיר שמגר - נשיא בית המשפט העליון בדימוס, נשיא הוועד הציבורי למען שארית יהודי אתיופיה

עו"ד רועי כהן - עוזר משפטי לנשיא בית המשפט העליון בדימוס שמגר

נוגה כץ - רכזת נוער יוצאי אתיופה והנוער העובד

אילה הנדין - עוזרת מחקרה בכירה, ברוקדייל

עקיבא מנגיסטו - מ"מ מנכ"ל נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה

עדיאל בר שלום - רכז מעורבות חברתית, תנועת בני עקיבא

הרב מנחם ולדמן - ראש המכון, מכון "שבות עם"

דני ווזנר - מנהל תקשורת JFNA

יצחק הילדסהיימר - עתונאי מקור ראשון, כתב ברדיו גלי ישראל
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<היערכות להעלאת שארית יוצאי אתיופיה>
היו"ר דני דנון
בוקר טוב, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא החשוב של היערכות להעלאת שארית יוצאי אתיופיה. קיימנו דיון בנושא. בעצם מטרת הישיבה היא לעקוב אחר קצב התקדמות העלייה או אי התקדמות העלייה, לבדוק מה המצב במרכזי הקליטה מבחינת המיטות, נושאים שדנו בהם בעבר. אבל רצינו קודם כל לקבל נתונים לגבי איפה אנחנו עומדים היום. יש פה נציג של משרד האוצר? דנה, אני מבקש להתקשר שיגיע.
אני רוצה לבקש לקבל קודם כל מצב נתונים כרגע. יהודה, אתה יכול לתת לנו סקירה של נתונים, מספרים מבחינת מיטות, מבחינת כמה עולים הגיעו, שנדע איפה אנחנו עומדים. יהודה שרף, מנהל יחידת העלייה והקליטה ומשימות מיוחדות בסוכנות היהודית.
יהודה שרף
נכון להיום יש לנו קצת מעל 6,000 נפשות במרכזי הקליטה, שהם מעל 2,200 ראשי אב. מעל 1,800 נפשות שהן כ-400 ראשי אב ומעלה רכשו דירות ויעזבו בקרוב. עד סוף אוגוסט כ-800 פלוס יעזבו את מרכזי הקליטה. בארבעה חודשים האחרונים אנחנו מעלים 250 נפש מאתיופיה. בחצי יולי נעבור את ה-1,000. זאת אומרת היינו אמורים לעבור 1,000, נעבור את ה-1,000. זה המצב נכון להיום.

ברשותך אדוני יושב הראש, ג'וש אחרי זה ירחיב בנושא של הרחבת מרכזי הקליטה והבעיות שאנחנו נתקלים.
היו"ר דני דנון
היום מבחינת מיטות פנויות, או בסוף הקיץ, כמה מיטות פנויות יהיו?
יהודה שרף
בסוף הקיץ אנחנו נהיה מעל 800 מיטות פנויות.
היו"ר דני דנון
זה כולל מרכז הקליטה הנוסף?
יהודה שרף
זהו, אם אנחנו נפתח את מרכז הקליטה שאנחנו אמורים לפתוח אותו, וג'וש ייתן יותר פרטים, אנחנו נוכל לקלוט תוך שבועות עוד 600 עולים. היום באתיופיה יש כ-1,500 ומשהו עולים.
היו"ר דני דנון
זכאים.
יהודה שרף
כשאני אומר עולים אני מכוון לזכאים.
היו"ר דני דנון
זאת אומרת שאנחנו נוכל מבחינת קליטה, אם המרכז באיבים ייפתח, להעלות את כולם?
יהודה שרף
אני אוכל להעלות עוד 600 ואנחנו נוכל לקצר. אם ייפתח מרכז קליטה איבים, נוכל לקצר את השהות של האנשים באתיופיה. אבל ברשותך אדוני יושב הראש, אני מעדיף שג'וש ייתן את הפרטים. הוא מוביל את המשא ומתן.
היו"ר דני דנון
בהחלט. ג'וש שוורץ, מזכ"ל וסמנכ"ל קשרי ממשל של הסוכנות היהודית, בבקשה, ג'וש.
ג'וש שוורץ
טוב, אנחנו כמובן ממשיכים לדבוק בעמדתנו שעל הממשלה לסיים את המבצע בזמן. אנחנו מברכים על השינוי במדיניות הממשלה להגביר את הקצב על מנת שלא יהיו מיטות ריקות. ההחלטה הזו התקבלה בדיון אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה בפברואר בהשתתפותנו. במהלך הדיון הזה פנה אלי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ושאל אם אנחנו יכולים להפנות כספים לפתיחת מרכז קליטה חדש. אנחנו אמרנו שאם אנחנו נסיים מוקדם בגונדר, נוכל לחסוך שם כסף ולהעביר את זה לקליטה בארץ. צריך לזכור שהסוכנות והעם היהודי לקחו לעצמם את כל הניהול והמימון והטסת העולים מגונדר. המבצע אמור לעלות על פני שנים 7.5 מיליון דולר, ולאחר בדיקה פניתי למנכ"ל משרד ראש הממשלה, שאם אנחנו נסיים כחצי שנה מוקדם ואם אנחנו נפתח מרכז קליטה עם עוד 600 מיטות, זה אמור לאפשר לנו לסיים מוקדם ואנחנו יכולים לשחרר כחצי מיליון דולר. לאחר מכן פנו אלינו שוב ממשרד ראש הממשלה וביקשנו שאנחנו נעמיד סכום של מיליון וחצי דולר. העלות של מרכז קליטה לשלוש שנים הוא משהו סביב ה-4.5 מיליון דולר, והממשלה ביקשה מאיתנו מיליון וחצי. אנחנו הצלחנו לגייס את הכסף בעזרת הפדרציות והרב יחיאל אקשטיין וענינו בחיוב למשרד ראש הממשלה.

כרגע, ממה שאני מבין, הנושא תקוע בגלל התנגדות האוצר. משרד ראש הממשלה מנסה לקדם את זה יחד עם משרד הקליטה ואיתנו ומתקשים למצוא את מקורות המימון. אנחנו הצבנו רק שני תנאים – אחד שהמבצע באמת יסתיים יותר מוקדם, זאת אומרת אנחנו לא מוכנים להעביר כסף מגונדר, גם לפתוח מרכז קליטה ובסוף זה לא ייגמר בזמן. והדבר השני, שמעבר למיליון וחצי שאנחנו מעמידים, מעבר ל-7 מיליון בגונדר, לא יהיו לנו הוצאות נוספות, כי אנחנו גייסנו עוד מיליון וחצי דולר ואנחנו גם צריכים לכסות את כל ההוצאות בגונדר. אז כרגע הנושא הזה בטיפול משרד ראש הממשלה וזה בהמתנה לתיקון החלטת הממשלה. כי בגלל שיש החלטה להגביר את הקצב, מעבר ל-170 שמדובר בהחלטת הממשלה הקודמת, יש צורך לתקן את החלטת הממשלה. במשרד ראש הממשלה, אני מבין, רוצים לקשור את הגברת הקצב לפתיחת מרכז הקליטה, ולכן החלטת הממשלה טרם הובאה לממשלה.
היו"ר דני דנון
אם אין כרגע האצה של התהליך, מתי תסתיים העלייה, באיזה חודש?
יהודה שרף
אם לא תהיה האצה של התהליך אנחנו נאלץ לסיים את זה באזור מרס-אפריל 2014. אם תהיה האצה, בתכנית שאנחנו תכננו, אז - - -
היו"ר דני דנון
אני לא מבין למה 2014?
יהודה שרף
מפני ש-X אנשים - - -
היו"ר דני דנון
אם יש 250 בחודש - - -
יהודה שרף
אני לא אוכל להביא 250 בחודש. אני יכול להביא 250 בחודש עכשיו, כי יתפנו לי ואני אוכל להמשיך אם אני פותח את איבים לעוד 600. אחרי זה זה מותנה. במהלך השנה יוצאים פחות אנשים. לימודים וכדומה, יוצאים פחות אנשים. אל מול הניסיון שלנו וזליגת האנשים החוצה, התאריך יהיה מרס-אפריל 2014.
היו"ר דני דנון
יהודה, משהו לא מסתדר לי עם המספרים. בהנחה שעכשיו לא עשינו כלום, אתה מעלה בחודש 170 עולים.
יהודה שרף
אני מעלה בחודש עכשיו 170, אבל בספטמבר אני לא אוכל להעלות 170 ובאוקטובר אני לא אוכל להעלות 170. מתחילה שנת לימודים, העזיבה פשוט מואטת כי משפחות, ילדים הולכים לגנים ולבתי ספר, הם לא עוזבים. אני אמלא את מרכזי הקליטה ואני אתקע איתם ואני לא אוכל להביא עוד אנשים. אני צריך את השסתום שאני אוכל לקלוט אנשים ולהזרים אנשים החוצה. השסתום זה מרכז קליטה חדש.
אגב, החלטת הממשלה האחרונה, לפני ה-250, הייתה להוריד מ-170 ל-110.
היו"ר דני דנון
נכון. כרגע החלטת הממשלה מדברת על להגדיל - - -
יהודה שרף
עד יולי, זאת אומרת – אפריל, מאי, יוני, יולי – ארבעה חודשים – להביא 250 כל חודש, להביא 1,000.
ג'וש שוורץ
הכוונה הייתה למלא - - -
יהודה שרף
באוגוסט לעצור, לבדוק על פי היצע המיטות. אנחנו יודעים מה יהיה היצע המיטות ולכן אנחנו שמחנו מאד שמזכירות הממשלה אישרה בדיון שג'וש ישב בו, בתמיכת משרד הקליטה, על פתיחת איבים. זה אומר עוד 600 אנשים. יש לך היום 2,500-2,600. המספר המדויק הוא 2,560 זכאים שם, עוד 600 זה מוריד את זה ל-1,900, תעשה את החשבון הפשוט. אפילו לפני דצמבר 2013 אני אוכל לסיים את הסאגה של גונדר, אם יש לי את איבים.
היו"ר דני דנון
משרד הקליטה. חביב, אתה רוצה להתחיל בבקשה? עמדתכם בנושא.
חביב קצב
חבל שנציג משרד ראש הממשלה לא נמצא פה. חבל שמשרד האוצר לא נמצא פה.
דנה גורדון
מבררים עכשיו, הם אישרו לנו שהם מגיעים. לגבי האוצר – הנציגה חלתה במפתיע ולכן לא מגיעה. תיכף נקבל את העמדה של הממשלה.
חביב קצב
כן, חבל מאד שנציג משרד ראש הממשלה לא נמצא פה. מנכ"ל משרד ראש הממשלה לקח על עצמו להביא תיקון להחלטת הממשלה. יש לזה משמעות מאד רצינית לתקן החלטת ממשלה, כי בתיקון החלטת הממשלה צריך גם לדאוג לתקציבים בהתאם, עם כל המשתמע מכך. אז שני הדברים האלה לא מתקיימים. זה אחד.

שנית, אנחנו אומרים דבר מאד פשוט. אני דבק בעמדתי שאני אומר אותה כבר שנים רבות. כל זמן שיש לנו מיטות פנויות אנחנו נקלוט על פי המיטות הפנויות וזה מה שאני רוצה לפרש ולהבהיר בצורה ברורה את דבריו של יהודה. יהודה אומר – כל זמן שיש לי מיטות – אנחנו נקלוט. אני אומר באותן מילים – כל זמן שיש לנו מיטות פנויות אנחנו נקלוט – אבל על מנת לבצע החלטת ממשלה, החלטת הממשלה לא קבעה שאנחנו נקלוט לפי מיטות פנויות. החלטת הממשלה קבעה – יש מינימום של חודש, והמינימום הזה של חודש, החלטת הממשלה היום עומדת על 110. אם אנחנו צריכים לעמוד בהחלטת הממשלה היום, כל זמן שהיא לא מתוקנת, 110 לחודש, משמעותו שצריך לווסת את מספר העולים הזה, תסלחו לי על הביטוי, אבל זה בדיוק המצב, על מנת שנקיים החלטת ממשלה. כי על מנת לקיים החלטת ממשלה אנחנו לא יכולים למלא עכשיו את כל המיטות, ואחר כך להגיד – אוקי, אלוהים גדול, נמשיך לבצע. זה לא מסתדר. לכן חבל שמשרד ראש הממשלה לא בוא, כי הוא זה שמוביל לתיקון החלטת הממשלה. זה דבר אחד.
דבר שני, פתיחת מרכז קליטה איבים. אנחנו מאד צידדנו ומאד מברכים על נושא מרכז קליטה איבים, אנחנו היינו שם ביחד עם יהודה, יש לנו רעיונות איך להתאים, איך לשפץ, איך לעשות, להפוך את זה למקום מאד מתאים ורלבנטי גם ברמה הבטיחותית וגם ברמת הביטחון וגם ברמת הטיפול הנכון לאותם עולים שיגיעו לשם. מדובר ב-600 נפשות, בלי עין רעה עם כמות גדולה של ילדים, וצריך לדעת איך לטפל במקום הזה. זה עולה כסף והסוכנות היהודית אמורה להשתתף ב-X כסף, כי היא כאילו חוסכת כסף מגונדר ושמה את הכסף הזה במקום הזה, אבל בשורה האחרונה משרד האוצר גם צריך להשלים את הכסף ואם משרד האוצר לא ישלים את הכסף – מרכז הקליטה לא ייפתח. שלא יהיו פה אי הבנות. כרגע מרכז נושא מרכז הקליטה נמצא בדיון - - -
היו"ר דני דנון
מה העלות התקציבית שהאוצר צריך להשלים?
חביב קצב
לשנתיים וחצי, אנחנו מדברים על 17.5 מיליון שקלים. זה העלות שלנו כרגע, כולל התאמה, שיפוץ, ציוד ראשוני, איך אומרים – טיפול שוטף באותם עולים שיהיו שם. הסוכנות היהודית צריכה להשתתף ב-5.5 מיליון שקלים, נכון ג'וש?
ג'וש שוורץ
כן.
היו"ר דני דנון
מתוך ה-17 מיליון, או בנוסף?
חביב קצב
לא, בתוך ה-17 מיליון.
היו"ר דני דנון
אז האוצר צריך להשלים 12 מיליון שקלים בשנתיים?
חביב קצב
כן, אבל כבר צריך לשלם את הכסף. אנחנו לא נחתום על חוזה, לא נוכל לחתום על חוזה אם אין את הכסף מראש. לא נחתום על חוזה ונגיע בעוד שנה ונחפש את המקורות. אין לנו מקורות. למשרד הקליטה אין מקורות, יש לנו גירעון מאד רציני בתקציב שלנו לטיפול בעולי אתיופיה. הגיעה כמות עולים שלא מתוקצבת ואנחנו לא יודעים איך לטפל בהם ואם אנחנו לא נקבל את התקציב, אנחנו נצטרך להפחית את רמת השירות או רמת הטיפול שאנחנו נותנים היום לאותם העולים שנמצאים במרכז הקליטה. שלא יהיו פה ספקות.

היה והנושאים האלה יפתרו, אז אנחנו נתמוך בהחלטת הממשלה. והיה והנושא התקציבי לא ייפתר, זה מה שמעכב כרגע, נושא החלטת הממשלה ונושא התקציב.

ושוב חשוב להדגיש שתי נקודות משתלבות, אדוני יושב הראש. מצד אחד רצוננו להביא כמה שיותר, בהתאם למיטות הפנויות שנמצאות אצלנו, אבל מצד שני צריך לשמור כל הזמן על מיטות פנויות שנוכל לעמוד בקצב חודשי של החלטת ממשלה, כי אחרת אנחנו לא נבצע החלטת ממשלה. תודה רבה.
היו"ר דני דנון
השלמות, יהודה. אני רוצה לעשות סדר אצלי בראש. אם נפתח מרכז איבים בעלות כמו ששמענו ממר חביב, אתה אומר עד דצמבר 2012 אתה מסיים?
יהודה שרף
דצמבר 2013.
היו"ר דני דנון
לא, אם נפתח - - -
יהודה שרף
אני ברשותך אעשה לך סדר בראש. אם נפתח מרכז קליטה איבים – המשמעות שאני יכול להביא עוד 600 נפש ללא קושי. אנחנו היום נמצאים שם, ואני קצת מעגל, ב-2,600 עולים, קצת פחות. 600 נפש זה אומר שאנחנו מגיעים ל-2,000 עולים. בהנחה שאני יכול להעלות כל חודש כ-150 עולים, תעשה את החשבון הפשוט, אני מסיים את זה גג בדצמבר 2013, אם לא לפני. זה פשוט מאד, שאם אני אפנה חדר מאיבים, אני אוכל אפילו להעלות את מספר העולים. אני מאמין שאנחנו נוכל להעלות כל חודש מעל 110 עולים.
חביב קצב
תלוי מתי.
יהודה שרף
אני עושה כממוצע שנתי. אני מדבר כממוצע שנתי.
חביב קצב
בסדר, אבל יש בעיה מאד רצינית לעמוד בקצב על פי החלטת הממשלה.
יהודה שרף
זה כן.
חביב קצב
אדוני, אני רוצה לומר עוד משפט אחד, ברשותך יהודה. גם הנתונים שאמר יהודה הם נתונים ברוטו, הרי זה לא תכנית מעבדה.
יהודה שרף
נכון, זה ברור.
חביב קצב
זה לא תכנית שאתה מכניס למחשב והיא יוצאת החוצה. גם אם רשום אצלנו ש-800 צריכים להתפנות, אנחנו יודעים לצערנו שהחיים יותר חזקים מאיתנו. זה לא קיבל את הדירה בזמן וזה משפחה שנפרדה והתגרשה וזה מה שקורה, וזה אין לו כסף להשלים את הדירה - - -
יהודה שרף
ופה נולדו ילדים.
חביב קצב
אנחנו לא יכולים, זה לא תכנית מעבדה. זה לא תכנית מחשב שאתה אומר אוקי – זה נכנס, זה יוצא. מדובר באנשים חיים עם תנאים של חיים קשים, לא קלים, להתמודד עם בעלי הדירות, השלמת כסף, יציאה וכל הדברים האלה. אז יהודה, תרשה לי להגיד לך שהנתונים שאתה אמרת הם נתונים ברמת הברוטו ולא ברמת הנטו, ומי כמוך יודע באיזו התמודדות אנחנו מתמודדים יום יום בנושאים האלה.
יהודה שרף
נכון. אם ייפתח איבים אני יודע, אני פשוט יודע שאנחנו נוכל לקצר משמעותית את הסבל של האחים שלנו, שנמצאים שם. אני מצטער, אני מתנצל שאני מדבר כרגע מהבטן ולא מהראש. אני מתנצל בפני כל הפורום, פשוט צריך להבין, יש שם אחים שלנו שיושבים וכל יום שעובר שם הם סובלים מאד. הם סובלים מאד. יש כאן שעון חול.
קריאה
זו הפתעה. לא גילו לנו.
יהודה שרף
יש שם שעון חול ואנחנו הגשנו תכניות ואנחנו תמימי דעים עם משרד הקליטה ואנחנו תמימי דעים בדבר הזה, ואני קורא לאותם - - -
היו"ר דני דנון
רגע, אתה אומר – מבחינתך, עם איבים - בסוף דצמבר 2013. בלי איבים – אתה אומר עוד שנה.
יהודה שרף
בלי איבים אני אומר, בחישוב שלנו מרס. אנחנו בסוכנות היהודית מדברים על מרס-אפריל 2014. הממשלה, בהחלטת הממשלה הנוכחית שלה, מדברת להמשיך, מעבר לזה, כי מדברים על 110 עולים לחודש.
היו"ר דני דנון
תודה. רציתי להוסיף משהו, ג'וש?
ג'וש שוורץ
לא, זה מספיק.
היו"ר דני דנון
כן, מאיה שריר ממשרד החינוך.
מאיה שריר
המידע הזה לא הובא לידיעתנו על פתיחת מרכז קליטה נוסף.
יהודה שרף
הוא עדיין לא נפתח.
מאיה שריר
בסדר, אבל 60% מהעולים הם עם ילדים ואנחנו צריכים להיערך ואני לא יודעת מה המצב כיום במחוז דרום, באזור הזה, לגבי מוסדות חינוך ממלכתיים דתיים, שכן כל העולים מופנים בשלב הראשון למוסדות חינוך ממלכתיים דתיים. אז ברור שאנחנו נקלוט את כולם ברצון ובאהבה, והמדיניות של שר החינוך היום היא פיזור האוכלוסייה ולא ריכוז, ולכן זה מחייב אותנו לפזר כמה שיותר בכמה שיותר מוסדות, וזה מחייב הסעות ואולי אפילו הבאת מבנים יבילים, אני לא יודעת בדיוק מה המצב היום באותו אזור.
היו"ר דני דנון
תודה. אני רוצה לשמוע את אודי שהצטרף אלינו. אודי, אנחנו דנו בנושא של מכרז קליטה נוסף – כן, לא, מדיניות הממשלה. נשמח מאד לקבל את עמדת הממשלה נכון להיום.
אודי פראוור
קודם כל, יש החלטה אחת שתבוא לממשלה, שאומרת שאנחנו לא משאירים מקומות פנויים במרכזי קליטה. זה לא משנה את מועד הסיום, צריך להגיד את זה כמשפט ראשון, אבל זה מונע מצב של התייבשות מיטות. היום, בגלל הקצב של 110, אז 600 מיטות או 700 מיטות נשארות ריקות, עד שהקצב יתמלא, והכוונה היא היום להגיע למילוי מקסימאלי של מה שאפשר, ולהשאיר משהו כדי שלא יהיו שמועות בגונדר שהעלייה נפסקה. יכול להיות 50 בחודש, יכול להיות 25 בחודש, כי מצב שאין בכלל טיסות הוא מצב לא טוב.

צריך להסביר שזה לא מקצר. זה מקצר למאות אנשים, אבל זה לא מקצר את מועד בואם של האחרונים. עשינו חשבון, זה בערך כ-1,500 איש מקצר להם באופן מאד משמעותי, אבל זה לא מקצר את האחרונים.

שאלת מרכז הקליטה נמצאת כרגע במצב של אין הכרעה. קודם כל הנתונים שמרכז קליטה מקצר, אני לא יודע אם זה בשנה או בתשעה חודשים, אני רואה את הפנים של יהודה שגם הוא לא מסכים להיסוס הזה, אבל בסדר. זה עומד על בעיה מאד פשוטה ולכן אנחנו לא הצלחנו להביא את זה עד היום לדיון בממשלה. הבעיה היא שאתה יוצר עוד תשתית שלא נגמרת. זאת אומרת, אם אתה מגדר את זה לתוך העלות של כמה עולה מרכז קליטה ובזה זה מסתיים – ניחא. אם אתה יוצר עוד תשתית של מרכז קליטה שאיתך לאורך זמן, התשתית הרי עולה לא פר נפש, היא עולה כתשתית. עכשיו, לא נגמרו דיונים מהסוג של או כאיזה יפתח, מה ייסגר. להיכנס להוצאה לאורך שנים רבות של עוד מרכז קליטה, כי פינוי ממרכזי קליטה לשכירת דירה, על אף שהעלינו באופן די דרסטי את הסכומים, יכול להשאיר אותנו עוד שנתיים, עוד שלוש, עם מרכז קליטה פעיל, שאנחנו ממש לא צריכים אותו ומבלי שמשהו אחר נסגר. על זה אנחנו מתעכבים כרגע, אני חושב יותר - - -
היו"ר דני דנון
אבל הפנייה שלכם לסוכנות היהודית להשתתפות, היא לא נעשתה אחרי תהליך של מחשבה? תהליך של - - -
אודי פראוור
הייתה עבודה. קודם כל הסוכנות הציעה ואף חבר כנסת שאיננו כאן בא עם הרעיון. ככל שאתה נכנס יותר לתוך העבודה, זו הופכת להיות הסוגיה המרכזית. היא נמצאת כרגע בדיון משולש, הסוכנות רק רוצה לפתוח ואני מאד מבין – קליטה, אוצר, משרד ראש הממשלה. עד לרגע זה השאלה הזאת שהועלתה לאורך הדרך, אני חשבתי שיהיה לה פתרון יותר פשוט. אבל כנראה הפתרון שאומר – בואו ניקח את יתרת האנשים מאיבים ונעביר אותם למקום אחר, פתרון לא ריאלי.
היו"ר דני דנון
למה?
אודי פראוור
למה? משום שפינויים בכוח אתה לא תעשה, לא עשית, לא תעשה, אתה לא מסוגל לעשות, אתה לא רוצה לעשות.
יהודה שרף
עשינו את זה בעבר, אודי. זו לא פעם ראשונה.
אודי פראוור
אוקי. על כל פנים זו הנקודה שבגינה יש מחלוקת גדולה כרגע עם האוצר על הנקודה הזו. זהו, אני חושב שפה אנחנו נמצאים. הסיבה שלא, על אף שהייתי מאד קרוב, אני לא פונקציה, אבל משרד ראש הממשלה היה מאד קרוב להביא את ההחלטה לממשלה לפני כמה שבועות, זה נתקע בדיוק על הנקודה הזו, וזו הנקודה הרלבנטית. כי אם אתה נכנס לעלות נמשכת לאורך שנים, זה כבר לא בכללי המשחק שהגיוני להיות בהם, כי העלות עצמה- ולא אוסיף.
היו"ר דני דנון
אבל למה היא נמשכת?
אודי פראוור
כי אתה לא יודע להבטיח פינוי של מרכזי קליטה תוך 30 חודש. אנשים צריכים לקנות דירות, אתה מעביר ילדים פעם מבית ספר, פעם שנייה. כל העניין, של פינוי, למה אנחנו היום עובדים על קצב פינוי כל כך נמוך? מהסיבה שלא מצליחים לפנות וההסדר שהבאנו של פינוי על פי מקומות פנויים, יכול להיות שהקצב שהאוצר התחייב עליו, של 110 לחודש, עוד יביא לסיום יותר מהיר ממנו, ושאלת הפינוי היא שאלה אמיתית.
היו"ר דני דנון
תודה. כן, בבקשה.
עקיבא מנגיסטו
שלום, אני עקיבא מנגיסטו מנציגות הארגון של יוצאי אתיופיה. יש לי שאלה כללית, אם נאמר שיש כ-2,500 זכאים לעלייה, אז למה לא להעלות את כולם בבת אחת? הרי מדינת ישראל, שאפשר להתגאות בה, עשתה שני מבצעים – מבצע שלמה ומבצע משה. למה האנשים האלה צריכים לסבול שם? הרי 2,500 אנשים זכאים לעלייה, למה אי אפשר לעשות עלייה פעם אחת וזהו? אני מבין שכמו שנאמר שזה מותנה בפינוי מרכז הקליטה ודברים אחרים, מיטות אחרות, אבל למה אי אפשר פעם אחת לסגור את הנושא הזה? אנשים עוברים שם סבל.
היו"ר דני דנון
השופט שמגר, אתה רוצה להתייחס לדברים?
מאיר שמגר
אנחנו בהחלט תומכים בגישה שאין להשאיר מקומות ריקים, תוך ציפייה לאנשים שיבואו ושמא יתפסו מקום שאיננו פנוי. אנחנו סבורים שככל שיש מקומות, יש למלא אותם ולכן אני כשלעצמי סבור, שאם יש מקומות בחודשים הקרובים, כולל איבים, אז צריך למלא אותם עם אותם אנשים שעברו את הוועדה ואושרו לעלייה. אין סיבה להשאיר אנשים בגונדר, בתנאים שהם לא מתקבלים על הדעת. אני אומר את זה מתוך Understatement, לא מתקבלים על הדעת, כאשר הם אושרו לעלייה. אושרו לעלייה – אז צריך לעמוד בה. ולכן לא ברור לי למה אין שימוש ממצה וממלא של אותם מקומות שעומדים לרשותנו.
היו"ר דני דנון
תודה. עוד התייחסויות. הללי הצטרף אליו, יועץ ראש הממשלה. עוד גורמים שרוצים להתייחס? הגיעה פה תגובה של האוצר, שהיא תגובה די מבישה, אבל אני אקריא רק את השורה התחתונה – שמבחינת האוצר "התקציבים הנדרשים בהתאם להחלטות הממשלה, אשר נמצאים באחריות משרד האוצר, הועברו במועד". זאת אומרת אין פה התייחסות לנושא המהותי שעומד על הפרק, שהוא באמת מרכז הקליטה הנוסף. כן, בבקשה.
יצחק הילדסהיימר
אני רוצה לשאול בהמשך למה ששאל נציג יהודי אתיופיה. אני שואל את זה גם כעיתונאי וגם כאדם שמאד מקורב ליהודי אתיופיה. נניח שמחר תתקבל ידיעה ש-1,500 יהודי תוניס נמצאים במצב חירום ורוצים כולם לעלות לארץ תוך שבוע – אנחנו לא נעלה אותם? ימצאו את הפתרון, כמו שמצאו וכמו שהוא אמר מקודם במבצע שלמה. לדעתי אסור שהאנשים האלה יישארו שם עוד שנה-שנה וחצי או שנתיים, וצריך באמת לחזור על משהו כמו מבצע שלמה, למצוא את המקומות כמו שעשו פעם אחת, אפשר לעשות את זה פעם שנייה. כמו שיעשו לגבי כל יהדות, כל יהודים באיזו שהיא ארץ שיהיו פתאום במצב מצוקה, במצב חירום. תודה רבה.
היו"ר דני דנון
תודה. אני רוצה ברשותכם לסכם את הדיון.

כפי מה שאני התרשמתי, הבירוקרטיה עדיין שוחקת את המהות הציונית של היהודית שנמצאים בגונדר, ולכן ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות קוראת לממשלת ישראל ולמשרד האוצר לסיים את העלאתם של יוצאי אתיופיה.

הוועדה קוראת להקים מרכז קליטה נוסף באיבים ומעריכה את ההירתמות של הסוכנות היהודית לנושא זה.

הוועדה תקבע דיון נוסף, שתזמן אליו את שר האוצר, שרת העלייה והקליטה, על מנת לקבל תאריכים ברורים לסיום העלאתם של יוצאי אתיופיה.

במאמר מוסגר אני רוצה לומר שהתקציבים שיוצאים היום בגונדר, אם היינו יכולים להסיט אותם ולעבוד בצורה יותר אפקטיבית – כבר היינו מעלים את כולם ודנים בדברים אחרים.

אז אנחנו נזמן דיון, נזמן אליו את השרה ואת שר האוצר. דנה, אני מבקש לתת להם מספיק זמן ואנחנו דורשים ששניהם יגידו לדיון. לתת להם חמישה תאריכים, שיבחרו תאריך שנוח לשניהם, ובסוף הדיון הזה אנחנו נבקש מהם תאריך שבו תהיה התחייבות של מדינת ישראל, של הממשלה, לסיום הסאגה.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים