ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/05/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
71
ועדת הכספים
22/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1098 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, א' בסיון התשע"ב (22 במאי 2012), שעה 12:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אחמד טיבי
אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
>
פיליפ פארן - מנהל אגף תשתיות עירוניות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דרורית שטיינמץ - משרד ראש הממשלה

טאפיש וואליד - לשכת נשיא המדינה

אייל - מנהל אגף תקציבים, משרד המשפטים

תלמה כהן טוהר - ראש מינהל תכנון, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

אלי אברהם - שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

אריאל קטן - המשרד לאזרחים ותיקים

יאיר וולף - מינהלת תנופה

משה שגיא - משרד החינוך

דוד שטיינמץ - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מנחם יחזקאלי - משרד התעשייה, המסחר והתעשייה

מירב נהיר - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רועי כפיר - אגף התקציבים, משרד האוצר

שירלי באבד - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף התקציבים, משרד האוצר

מורד מזור - אגף התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב אוחיון - אגף התקציבים, משרד האוצר

חן לב - אגף התקציבים, משרד האוצר

דורון סמיש - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור - אגף התקציבים, משרד האוצר

צור אגאזין - אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינווליוסי עדס - אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי - אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2012.
אם אין רפרנטים, אני סוגר את הישיבה.
קריאה
יש רפרנטים.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 208 ו-209 – משרד ראש הממשלה
דרורית שטיינמץ
העברה של יחידה ממשרד ראש הממשלה למועצה לביטחון לאומי. ראש המועצה לביטחון לאומי משמש גם כיועץ המדיני של ראש הממשלה ובמסגרת של שינויים מבניים אנחנו מעבירים את היחידה לביקורים וקשרים בינלאומיים ממשרד ראש הממשלה למועצה לביטחון לאומי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות 208 ו-209 - פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
פניות מספר 210 עד 212 –
מיכל שינוויל
רפרנטית הגנת הסביבה. הפנייה נועדה להעברת תקציב לרשות הטבע והגנים לכמה נושאים כאשר האחד הוא שיקום הגן הלאומי קיסריה, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא, כאשר המשרד להגנת הסביבה גם הוא מעביר תקציב למימון מוקד המידע ופרויקט ניקיונות פסח.
היו"ר משה גפני
מה זה ניקיונות פסח?
מיכל שינוול
ההוצאה כבר הייתה. זה ניקיון שמורות.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה שהיא הייתה? אם היא הייתה, למה אתם מביאים את זה עכשיו?
מיכל שינוול
המשרד התחייב להעביר את התקציב לרשות הטבע והגנים. רשות הטבע והגנים כבר ביצעה את העבודות.
היו"ר משה גפני
אז לא צריך לאשר את זה? אני שואל מה את רוצה לומר בזה שזה היה. לא לשאול שאלות?
מיכל שינוול
אני בעד לשאול שאלות ואני עונה. רשות הטבע והגנים הוציאה את התקציב והמשרד להגנת הסביבה מחזיר להם.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פניות מספר 210 עד 212 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 213 –
מורד מזור
הפנייה נועדה לתקצוב המשך פרוייקט המטרונית בחיפה.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
מורד מזור
147 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אתה יודע לתת לנו תיאור על המטרונית בחיפה?
מורד מזור
כן. איזה תיאור אתה רוצה?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת על כל הפרויקט, מתי הוא מתחיל, מתי הוא מסתיים, כל הדברים הטכניים.
מורד מזור
הפרויקט היה אמור להסתיים לקראת סוף 2012.
היו"ר משה גפני
כמה כסף זה יעלה?
מורד מזור
לאור צפי בחריגות מהתקציב ולוח הזמנים, מדובר כיום על חריגה.
היו"ר משה גפני
היו שינויים בתוואי שלו?
מורד מזור
בתוואי, לא.
היו"ר משה גפני
במה כן היו שינויים?
מורד מזור
מדובר ברידוד סטנדרטי.
היו"ר משה גפני
כמה כסף אתה מבקש עכשיו?
מורד מזור
מדובר ב-147 מיליו שקלים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שיבוא מישהו ממשרד התחבורה להסביר את הפרויקט הזה של המטרונית.
פיליפ פארן
יש נציג של משרד התחבורה. פיליפ פארן, מנהל אגף תשתיות עירוניות. איזה הסברים אתה צריך?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת על כל הפרויקט הזה.
פיליפ פארן
גיאוגרפית הפרויקט הוא 44 קילומטרים של תוואי מערכת להסעת המונים באמצעות אוטובוסים רבי קיבולת כאשר הכרטוס הוא לא באמצעות הנהג אלא הנוסעים יכולים לעלות על האוטובוסים מכל דלת ולרדת מכל דלת כאשר הנגישות היא נגישות אופטימאלית. במקביל לעניין של התשתית, ואנחנו רואים את תוספת התקציב המופיעה בפנייה הנוכחית ---
היו"ר משה גפני
טוב. תודה רבה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 213– פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. אני מגיש רביזיה..
אחמד טיבי
אני מצטרף לרביזיה.
היו"ר משה גפני
למה? לא לזה. אני אבקש לישיבה הבאה שמשרד התחבורה יבוא ואולי אפילו עיריית חיפה. אני לא רוצה ביקורת על הוועדה שאנחנו אישרנו כאן 147 מיליון שקלים למטרונית בחיפה מבלי שהתקיים דיון. תראה כמה בעיות יש עם הנושא של חברת סיטיפס בירושלים עם הרכבת הקלה ואני לא רוצה בעיות כאלה. אני רוצה שיתקיים כאן דיון בנושא. לכן אני מגיש רביזיה. אמר לי חבר הכנסת ציון פיניאן לא לעכב את זה כדי שלא תצטרכו לבוא שוב מבחינת משרד האוצר אבל אני רוצה דיון וכל עוד לא התקיים הדיון הזה, לא תוסר הרביזיה. שיבוא לכאן גם נציג עיריית חיפה.
פיליפ פארן
אפשר להוסיף משהו?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
פיליפ פארן
התקציב הנדרש הוא לא לטובת ההפעלה. ההפעלה היא במסגרת חוזה אחר שנחתם. התקציב נדרש לתשתית. התשתית היא במימון כמעט מלא של המדינה בהשתתפות הרשויות המקומיות. זה לא קשור לזה. יש לחץ רק בלוחות זמנים.
אחמד טיבי
היושב ראש, צירפת אותי לרביזיה?
היו"ר משה גפני
כן.
אחמד טיבי
רביזיה חשובה מאוד.
אמנון כהן
צרף גם אותי.
אחמד טיבי
אתה לא רוצה לשאול אותי למה?
היו"ר משה גפני
למה?
אחמד טיבי
אדוני, אני גר בישוב שהוא תוך מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה מטרונית גם בטייבה?
אחמד טיבי
בדיוק. לא רכבת קלה אלא כביש כדי שהמכוניות ובני אדם יוכלו לנסוע עליו.
היו"ר משה גפני
אין כביש בטייבה?
אחמד טיבי
באזור הכניסה לאזור התעשייה בטייבה, מי שמגיע לשם חושב שזה פוסט מלחמה ולא הייתה שם מלחמה. שנים רבות לא הייתה שם מלחמה.
היו"ר משה גפני
חוץ ממלחמה בין הכנופיות.
אחמד טיבי
אבל לא באזור התעשייה. אנחנו מבקשים פעם אחר פעם צומת, לסלול כביש וכולי, אבל משום מה זה מתעכב. לכן אני מבקש להצטרף לרביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי אומר שבכניסה לטייבה, אזור התעשייה נראה כמו לאחר מלחמה. האם יש לכם תוכנית במשרד התחבורה לפתור את הבעיה הזאת?
אמנון כהן
רק בתחבורה יש שם בעיה?
היו"ר משה גפני
לא, יש כמה בעיות אבל הוא מדבר עכשיו רק על זה.
אחמד טיבי
אני מוכן לעשות רביזיה על כל סעיף ולפתור את כל הבעיות של טייבה.
פיליפ פארן
לטייבה יש ראש עיר.
אחמד טיבי
אין ראש עיר בטייבה. אתה לא מעודכן. הדיחו אותו.
פיליפ פארן
הדיחו אותו אבל יש המשכיות למערכות. משרד התחבורה, שלא בדומה למשרדים אחרים, מתקצב את הרשות המקומית ומבצע באמצעות חברות מנהלות. סוכם עם ראש העיר שהודח.
היו"ר משה גפני
אתה תוכל לתת תשובה לוועדה? זה לא לרגע זה מפני שבלאו הכי אנחנו נקיים את הדיון על המטרונית.
פיליפ פארן
אין בעיה. אני יכול להביא את הפרויקטים שתוקצבו ובביצוע בטייבה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי הוא דוקטור וצריך מאמץ אינטלקטואלי כדי להבין אותו. את המאמץ הזה אני כבר עברתי כי הוא יושב לידי במליאה.
אמנון כהן
רק מי שלמד בישיבה יכול להבין.
היו"ר משה גפני
נכון. אומר חבר הכנסת טיבי שמשרד התחבורה הוא משרד מצוין, הכול בסדר, התוכניות שלכם עם ראש העיר וכולי, בסדר. הוא רוצה שתאמר מה משרד התחבורה הולך לעשות בכניסה לאזור התעשייה בטייבה. אתה יודע לענות?
פיליפ פארן
אני יכול לבדוק.
היו"ר משה גפני
תבדוק. זה מה שהוא מבקש.
פיליפ פארן
אני לא יכול לעשות בניגוד לרצונו של מי שנבחר כראש עיר.
אחמד טיבי
יכול להיות שאני צריך להסביר את זה עוד פעם. אין ראש עיר שנבחר בטייבה.
פיליפ פארן
אני יודע. עכשיו אני יודע.
אחמד טיבי
יש ראש עיר ממונה. את ראש העיר הדיחו.
היו"ר משה גפני
אחמד, זה מאוד מעניין אבל אין לי זמן. הייתי מרחיב בעניין של ראש העיר הנבחר ועל עוד כמה דברים בטייבה, אבל אין לנו זמן. אני מבקש ממך רק דבר אחד והוא להביא מידע, גם אם המידע הוא שלילי. תביא מידע לגבי הכניסה לאזור התעשייה של טייבה. זה הכול. אז נחליט מה אנחנו עושים עם זה. יכול להיות שיתברר שבעוד חודש מתחילים שם בתכנון ובביצוע אבל יכול להיות שיתברר שאין כלום.
פנייה מספר 214 –
מורד מזור
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב תכנון תחבורה ציבורית בתל אביב ובירושלים. מדובר בביצוע סקרים, תחזוקת המודל החשוב.
היו"ר משה גפני
מאוד חשוב. אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 214 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
פניות מספר 215 ו-216 -
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לביצוע תגבור תקציב הוצאות חירום אזרחיות בסך של כ-700 אלפי שקלים בגין רענון רכבי ביטחון באזור יהודה ושומרון.
היו"ר משה גפני
זה גם המיגון של התלמידים?
אסף וסרצוג
לא. רכבי ביטחון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 215 ו-216 – פה אחד

הפניות אושרו
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר משה גפני
אבל עוד חצי שעה תבטל אותה.
אחמד טיבי
אני יכול לבוא בדין ודברים עם יושב ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 233 ו-234 – חינוך פיננסי
חן לב
הפנייה נועדה להקמת מחלקה לחינוך פיננסי באגף שוק ההון במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
חן לב
עשרים מיליון שקלים לחמישה תקנים.
היו"ר משה גפני
מה זה חינוך פיננסי?
טמיר כהן
איפה הוא יתבצע?
חן לב
באגף שוק ההון במשרד האוצר. הכוונה בחינוך פיננסי היא להגביר את המודעות של הציבור למכשירים הפיננסים שעומדים לרשותו ואת היכולת שלו להשתמש בהם.
ציון פיניאן
זה לעובדי המשרד?
חן לב
חס וחלילה. זה לכל אזרחי המדינה.
היו"ר משה גפני
אתה תצטרך להסביר. אני אשאל ואתה תענה. עשרים מיליון שקלים. אתם מקבלים את המיליון הראשון מהעשרים מיליון שקלים, מה אתם עושים אתו?
חן לב
תקציב מיועד להקמת היחידה ולגיוס עובדים.
היו"ר משה גפני
זה בסדר. בין העובדים לא יהיו חרדים ואת זה אנחנו יודעים. מה אתם עושים אחרי שגייסתם עובדים? אגב, מאיפה אתם מגייסים את העובדים?
חן לב
אני מתאר לעצמי שהם יגויסו מקרב הציבור הרחב ובכל מקרה בהתאם לכללים של נציבות שירות המדינה.
היו"ר משה גפני
מה צריכים להיות הכישורים של העובדים האלה?
חן לב
אני לא מכיר את זה. אפשר לבדוק את זה עם נציבות שירות המדינה.
היו"ר משה גפני
אחרי שאתה לא יודע את מי גייסתם, גייסתם. מה הם עושים? כמה גייסתם?
חן לב
חמישה עובדים.
היו"ר משה גפני
מה עושים העובדים האלה?
חן לב
כמו שסיכמנו עם אגף שוק ההון, הם יפעלו – כמו שציינתי קודם – להגביר את מודעות הציבור.
היו"ר משה גפני
את זה אמרת קודם. אל תחזור על זה.
חן לב
באמצעות מסע הסברה ופרסום שמתוכנן.
היו"ר משה גפני
איפה יהיה פרסום?
חן לב
בכלי התקשורת שיימצאו מתאימים ביותר.
היו"ר משה גפני
למה אגף שוק ההון לא יכול לעשות את זה? למה הוא צריך לגייס עובדים?
חן לב
אגף שוק ההון מרגיש שהעובדים הקיימים שלו משמשים למטרות מסוימות. מדובר במשימות חדשות.
היו"ר משה גפני
יפה. אתם מפרסמים מודעה - כמובן לא בעיתונות החרדית – בעיתונות הכללית החילונית. מה אתם מפרסמים?
חן לב
משום היחידה טרם קמה, התוכנית לחינוך פיננסי לפרטיה עדיין לא מגובשת.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מודה לך. אני מבקש תוכנית לפרטיה. אני לא הולך לאשר עשרים מיליון שקלים בגלל גחמה של מישהו. אני רוצה פירוט שאומר מה רוצים לעשות בחינוך הפיננסי, מי הם חמשת העובדים, איפה הולכים לפרסם, מה הולכים לפרסם. עשרים מיליון שקלים, אתה יודע מה היינו עושים עם הסכום הזה עכשיו?
אחמד טיבי
למשל אזור התעשייה בטייבה.
היו"ר משה גפני
בחלק מהכסף.
אחמד טיבי
זה עולה שמונה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
12 מיליון שקלים היו נשארים בשביל בני ברק. לא, לבני ברק לא צריך. לטייבה.
ציון פיניאן
היינו פותרים את בעיית ההתאבדויות.
היו"ר משה גפני
בדיוק.

פניות מספר 235 ו-236 – פיתוח יישובי הדרוזים והצ'רקסים
דרורית שטיינמץ
מדובר בשתי תוכניות רב שנתיות בין 2011 ל-2015, כאשר האחת היא לפיתוח היישובים הבדואים בצפון והשנייה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. הפיתוח מתמקד בפיתוח תשתיות , תעשייה, פיתוח רשת הביוב, הכנת תוכניות בניין עיר, הקמת מבני ציבור ופיתוח תשתיות תחבורה.
אחמד טיבי
תשתיות תחבורה, האם זה כולל את כביש הכניסה לאזור התעשייה בטייבה?
דרורית שטיינמץ
אני לא יודעת להגיד לך ממש את הפרטים שבפנים.
אחמד טיבי
אגב, אין דרוזים בטייבה ולכן השאלה שלי היא רטורית.
היו"ר משה גפני
אבל אתה שואל למה נותנים רק לפיתוח הדרוזים והצ'רקסים ולא נותנים לפיתוח המוסלמים. זאת שאלה.
אחמד טיבי
יש רק מקום אחד שבו בג"ץ קבע שצריך שתהיה העדפה מתקנת למוסלמים, רק אחרי התערבות בג"ץ ואני מציין את זה לשבח, וזה בתי קברות של מוסלמים. ערבי חייב למות כדי להיות שווה.
היו"ר משה גפני
טיפלתי בזה. זה מטופל. זה שהורסים בית קברות מוסלמי ליד ראש העין. היהודי טופל והמוסלמי לא טופל, אבל מאתמול הוא טופל.

חבר הכנסת טיבי שואל שאלה.
דרורית שטיינמץ
התשובה היא לא, זה לא במסגרת הזאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 235 ו-236 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 237 –
שירלי באבד
הפנייה נועדה להעביר סיוע לתלמידים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות, בהתאם להחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
שירלי באבד
מדובר בשישה מיליון שקלים.
אחמד טיבי
למה מיועדים שישה מיליון שקלים?
היו"ר משה גפני
ליישום תוכנית ההתנתקות לתלמידים.
שירלי באבד
החלטת ממשלה שהתקבלה בעניין תמיכה בתלמידים שפונו במסגרת התוכנית.
היו"ר משה גפני
מה זה כולל?
שירלי באבד
זה כולל סיוע במובן של פסיכולוגים, עוד שעות, תמיכה לסוגיה, הסעות.
אחמד טיבי
אדוני, אני מבקש התייעצות סיעתית לפני ההצבעה.
היו"ר משה גפני
רק רביזיה.
אחמד טיבי
אז תצביע.
היו"ר משה גפני
אלה תלמידים. הם די מסכנים.

אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 237 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
פניות מספר 238, 241 ו-242 -
שירלי באבד
הפנייה נועדה להעביר סך של 161 מיליון ו-534 אלף שקלים במזומן ו-232 מיליון ו-465 אלף שקלים בהרשאה להתחייב לצורך הדברים הבאים: 161 מיליון שקלים בהתאם להסכמים הקואליציוניים של הבית היהודי ו-ש"ס. 232 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור תוכנית התקשוב וההסכם של מכון אבנר רושק. 45 תקנים ו-84 חודשי עבודה שמשמשים בין השאר ליישום רפורמת עוז לתמורה, ניהול עצמי. שינויים פנימיים שעיקרם הם יישום רפורמת אופק חדש ועוז לתמורה, הכשרת גננות במסגרת טרכטנברג לגילאי שלוש-ארבע,ף סבסוד נסיעות לפולין ושיפוצי קיץ.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, מה זה חינוך התיישבותי?
היו"ר משה גפני
את יכולה לענות לו?
שירלי באבד
כן. חינוך התיישבותי הוא אגף במשרד החינוך - אם אתם רוצים, נציגו נמצא כאן – שמטפל בעיקר בפנימיות יום.
אחמד טיבי
למה זה התיישבותי? מה הקשר בין פנימיות יום להתיישבות?
שירלי באבד
כך נקרא האגף.
משה שגיא
זה נקרא האגף לחינוך התיישבותי וחינוך פנימייתי. הוא מטפל גם בבתי ספר, בחטיבות העליונות של מועצות אזוריות וגם בחינוך פנימייתי.
אחמד טיבי
תוכל לתת לי דוגמה היכן יש פנימיות?
משה שגיא
יש אלפי תלמידים שנמצאים בפנימיות. אתה רוצה את שמות הפנימיות?
אחמד טיבי
דוגמאות.
משה שגיא
הדסים, קריית הדסה, מקווה, אשל הנשיא. אני יכול לתת לך רשימה מלאה של כל הפנימיות בארץ.
אחמד טיבי
אולי היושב ראש רוצה. אני לא יודע.
משה שגיא
אפשר להמציא את הרשימה. אין בעיה. יש כמה עשרות פנימיות בארץ.
היו"ר משה גפני
נחזור לזה. נמשיך.

פנייה מספר 239 –
אריאל קטן
פנייה תקציבית של המשרד לשירותי דת. יש כאן שינויים פנימיים במשרד לשירותי דת ויש כאן הוצאה מותנית בהכנסה של העיזבונות ותקציב של שני מיליון ו-250 אלף שקלים ממשרד ההסברה והתפוצות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי למה זה מיועד. למה מיועד הכסף הזה?
אריאל קטן
יש כאן שינויים פנימיים שעשינו. לפני שהגיעו העודפים, העברנו מתקנות בהן היה תקציב לתקנות בהן היה חסר תקציב מזומן ועכשיו אנחנו מחזירים את הכסף.
היו"ר משה גפני
חמישה מיליון שקלים למועצות דתיות?
אריאל קטן
כן. זה חלק גדול מהכסף.
היו"ר משה גפני
אני פשוט מבקש, אם אפשר, לקבל רשימה - לפני שאני מאשר את זה – של כל המינויים לראשי המועצות הדתיות שהיו בשלוש השנים האחרונות מאז תחילת הקדנציה.

פנייה מספר 240 -
רועי כפיר
הפנייה נועדה לתקצב מיליון וחצי שקלים בהרשאה ובהוצאה לפרויקט בינוי בבית חולים פסיכיאטרי לב השרון והרשאה להתחייב בסך עשרים מיליון ו-650 אלף שקלים לבינוי תחנות טיפות חלב במועצה האזורית הבדואית אבו מסנאם בנגב במסגרת תוכנית ממשלתית רחבה יותר.
היו"ר משה גפני
בית החולים לב השרון הוא בית חולים ממשלתי?
רועי כפיר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 240 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
פניות מספר 243 עד 245 -
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעברת מיליון ו-625 אלף שקלים ממשרד השיכון לרשות המים. הם קיבלו תקבולים ממשרד השיכון שמפתח את מודיעין ומעבירים את זה לרשות המים.
היו"ר משה גפני
משרד השיכון מעוניין בזה?
עדי חכמון
כן. משרד השיכון העביר פנייה מקבילה. העביר את הסכום.
היו"ר משה גפני
בפעם הקודמת כשהייתה פנייה כזאת, שר השיכון אחרי כן כעס ושאל אותי למה אני מעביר בלי הסכמה שלו.
עמית סדן
זה לבקשת משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 243 עד 245 – פה אחד

הפניות אושרו
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר משה גפני
ציון, גם אתה מגיש רביזיה?
ציון פיניאן
לא. הוא שקול כנגד שניים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי מגיש רביזיה.
אחמד טיבי
אדוני בטח שואל למה אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
למה?
אחמד טיבי
אדוני, אני שואל ותוהה - אם יתברר שהתשובה היא חיובית, אני אסיר את הרביזיה - האם זה יפתור את הפסקות המים בג'יסר אזרקה. אנשים חיים שם ללא מים כבר כמה חודשים.
אמנון כהן
ומשלמים?
אחמד טיבי
משלמים.
עדי חכמון
התשובה היא לצערי לא.
אמנון כהן
לא משלמים? צורכים ולא משלמים?
עדי חכמון
אני לא יודעת אם לא משלמים.
עדי חכמון
לצערי זה לא יפתור את הבעיה.
היו"ר משה גפני
איך פותרים את הבעיה?
עדי חכמון
אנחנו צריכים לראות איך פותרים את הבעיה.
היו"ר משה גפני
זה לא יפתור את הבעיה של ג'יסר אזרקה.
אחמד טיבי
אמנון, אתה לא בדיוק נותן לי תשובות על ההעברות המסיביות ל-ש"ס.
אמנון כהן
אני מציע לכבודו להצטרף לקואליציה, כי אז יוכל לטפל בכל הבעיות של טייבה בכל הרבדים שם.
אחמד טיבי
מה, הם לא אזרחים? אתם לא יכולים לטפל בהם?
אמנון כהן
ודאי שכן.
אחמד טיבי
צריך לעזור להם בלעדי.
היו"ר משה גפני
תשובה לגבי הכניסה לאזור התעשייה של טייבה.
פיליפ פארן
לאחרונה הייתה ישיבה בין נציגי משרד התחבורה עם ראש הרשות הממונה והוא שם רשימה של פרויקטים בסדר העדיפויות. הפרויקט הזה הופיע ברשימה אבל לא בראש סדר העדיפויות. מה שתוקצב זה טבעת צפונית בטייבה שלב א' ב-4.4 מיליון שקלים. הפרויקט השני ברשימת סדרי העדיפויות שלו הוא כביש של ואדי ויש עוד כמה כבישים לפני שמגיעים לכניסה הזאת. בנוסף, הכניסה הזאת תורמת לאזור התעשייה ויש לה לא רק תרומה למשרד התחבורה אלא יש עוד שותפים. זאת התשובה שאני יכול לספק לגבי טייבה.
אחמד טיבי
אדוני, אמרתי שראש עיר ממונה לא תמיד עונה על הציפיות של תושבי הישוב. אני מתפלא שהנושא הזה הוא לא בראש סדר העדיפויות. פשוט אין כביש. זה כמו אחרי מלחמה. כמו עולם שלישי או רביעי. לכן אני מבקש, אדוני, שאתה תעזור לי, אתה וציון, להשאיר את הרביזיה ולא להעביר את הסעיף ההוא עד שיטופל הנושא הזה של כביש הגישה לאזור התעשייה בטייבה.

בקיצור, התשובה לא מספקת אלא מאכזבת.
היו"ר משה גפני
למה באמת בסדר העדיפות הזה לא נמצא כביש הגישה לאזור התעשייה?
פיליפ פארן
לא אנחנו מכתיבים לרשות את הפרויקטים.
אחמד טיבי
אני תושב המקום וראש העיר הממונה, ואני רוצה להכתיב לכם שזה יהיה בראש סדר העדיפויות, בשם התושבים. הוא אומר שזה נמצא בסוף הרשימה. זה נורא.
פיליפ פארן
משרד התחבורה משתתף במימון פרויקטים תחבורתיים. כבישי טבעת וכבישי גישה הם חלק מהפרויקטים שעומדים בקריטריונים. הפרויקטים נבדקים בהתאם לתרומה שלהם לאזורים ולתושבים. כביש הכניסה הדרומי, כנראה הוא שווה ערך לכביש הטבעת הצפונית שיושב ונותן איזושהי תרומה.
היו"ר משה גפני
מתי זה יבוצע?
פיליפ פארן
יש לו התחייבות של 4.4 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מתי יבוצע כביש הכניסה לאזור התעשייה?
פיליפ פארן
כביש הכניסה לאזור התעשייה, כשיהיה תקציב יבצעו אותו.
היו"ר משה גפני
מתי זה יהיה?
פיליפ פארן
בסוף תקציב משרד התחבורה הוא מוגבל והוא מחולק שוויוני בין כל הרשויות המקומיות במגזר הערבי. אין לנו יכולת לתת תקציב לביצוע לכל הפרויקטים בכל ישוב ולכן מבצעים בהתאם.
היו"ר משה גפני
מתי זה יהיה?
פיליפ פארן
אם זה בראש סדר העדיפות שלהם, אנחנו יכולים להוריד את הפרויקט הזה ולהעלות אחר.
היו"ר משה גפני
אפשר לדבר עם ראש הוועדה הקרואה ולומר לו שיש דרישה מוועדת הכספים להעלות את זה לראש סדר העדיפויות?
פיליפ פארן
הכול אפשרי.
היו"ר משה גפני
אז תעשו את זה.
פיליפ פארן
בסדר.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 246 עד 248 – משרד הבריאות
שירלי באבד
הפנייה נועדה להעביר שלושה מיליון שקלים מתקציב משרד הבריאות לתקציב משרד החינוך לצורך פעילויות בבתי הספר לאורח חיים בריא ומיליון ו-140 אלף שקלים ממשרד לביטחון פנים למשרד החינוך לצורך פעילויות למניעת אלימות בהתאם להחלטת ועדת שרים.
היו"ר משה גפני
באיזה בתי ספר זה מתבצע?
משה שגיא
בכל בתי הספר בארץ שנמצאים במסגרת הפרויקט הזה. זאת הרי שנת החינוך לבריאות. במסגרת הסכם בין משרד הבריאות לבין משרד החינוך, כל צד משקיע שלושה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
גם המוכר שאינו רשמי?
משה שגיא
אני יכול לבדוק. אני מעריך שכן.
היו"ר משה גפני
לא חשבת שאני אשאל אותך את השאלה הזאת? תבדוק ותגיד לי. אני רוצה שכל הילדים בישראל יהיו בריאים.
אחמד טיבי
כל הילדים.
היו"ר משה גפני
כן, אני רוצה שכל הילדים יהיו בריאים.

פניות מספר 253 עד 261 –
אסף וסרצוג
הפנייה התקציבית נועדה לתגבור תקציב המשרד לביטחון פנים על גופיו בסך של 136 מיליון ו-498 אלפי שקלים וכן לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם סך של 96.5 מיליון שקלים המיועדים לתגבור תקציב הפיתוח של המשטרה ושירות בתי הסוהר לצורך פיתוח מערכות מחשב ושיפוץ אגפים בבתי כלא, סך של כ-31 מיליון שקלים לתקציב המשטרה וסך של כ-7 מיליון שקלים לתקציב הפיתוח של המשטרה בהתאם להחלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
נציב שירות בתי הסוהר אמור להיות כאן.
אסף וסרצוג
נמצא כאן נציג שירות בתי הסוהר.
היו"ר משה גפני
לא, הנציב של שירות בתי הסוהר. יש נהלים מסודרים.
תלמה כהן טוהר
אדוני, אני ראש מינהל תכנון של שירות בתי הסוהר ואני מוכנה לענות לכל השאלות.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מכבד אותך. אני ביקשתי שנציב שירות בתי הסוהר יבוא לוועדה. יש הרבה פניות אל השירות ואני רוצה לראות את כל התוכניות, את התוכניות לעתיד, את התוכניות של העבר, איך זה מתבצע היום וכולי. אני מאוד מכבד את מה שאת אומרת אבל אני רוצה את נציב שירות בתי הסוהר.
תלמה כהן טוהר
אנחנו יכולים להסביר. אנחנו בתפקידים האלה כבר הרבה שנים.
היו"ר משה גפני
אני יודע, זה בסדר ואני מאוד מכבד אותך. את עברת כמה נציבי שירות בתי סוהר, נכון?
תלמה כהן טוהר
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר. את הנציב הנוכחי אנחנו רוצים בוועדה, שהוא יסביר לנו.
תלמה כהן טוהר
אנחנו יכולים לענות לך.
היו"ר משה גפני
בבקשה, את יכולה להסביר אבל אני לא אצביע.
תלמה כהן טוהר
אתה רוצה לשאול שאלות?
היו"ר משה גפני
כן, אני רוצה לדעת מה מצב הפיתוח של בתי הכלא, האם יש תוכניות לבנות בתי כלא נוספים.
תלמה כהן טוהר
אנחנו מאוד רוצים להגיש תוכנית לבינוי בתי סוהר נוספים.
היו"ר משה גפני
בתי הסוהר שלנו לא נראים טוב. אנחנו לא עומדים בסטנדרטים שאנחנו רוצים לעמוד בהם. אנחנו מנסים, מתוך התקציבים שלנו של הפיתוח השוטף, לעשות שיפוצים בבתי הסוהר וחלק מהפנייה כאן, 12 מיליון שקלים, מיועד לשיפוץ אגפים בבתי סוהר. יש לנו תוכנית מסודרת, תוכנית רב שנתית. השנה יש לנו בתוכנית לשפץ שישה אגפים. אנחנו צריכים מאוד את הכסף כי כרגע אנחנו משפצים שלושה ויש לנו עוד שלושה בחציון השני של השנה. אנחנו מאוד רוצים לבנות בתי סוהר חדשים. יש לנו תוכנית שאנחנו מציגים אותה בקרוב למשרד.
היו"ר משה גפני
לפי המצב היום בבתי הסוהר, כמה בתי סוהר חדשים אתם סבורים שצריך? זאת אומרת, אם היה לכם תקציב בלתי מוגבל, כמה בתי כלא הייתם בונים?
תלמה כהן טוהר
כרגע שניים.
היו"ר משה גפני
אחד בדרום ואחד בצפון או במרכז?
תלמה כהן טוהר
אחד במרכז ואחד בצפון. אנחנו לא צופים כרגע דרישה ובצפי של הגידול באסירים אין לנו צפי לגידול בדרום שם אנחנו בסדר.
היו"ר משה גפני
מה מצב הצפיפות היום בבתי הכלא?
אמנון כהן
צפוף מאוד.
תלמה כהן טוהר
יש לנו עדיין תאים עם יותר מעשרה אסירים בתא. היעד שלנו השנה הוא לגמור עם כל התאים האלה כך שלא יהיו לנו תאים עם יותר מעשרה אסירים. יש לנו היום בממוצע בשירות בתי הסוהר 3.1 מטר מרובע לאסיר ואנחנו רוצים להגיע ל-4.5 מטרים. אנחנו רוצים לבנות בית סוהר חדש לנשים כי בית הסוהר לא הולם ולא נותן מענה לדרישות, בטח לא לנשים, ואנחנו רחוקים מלהיות בסטנדרטים של העולם המערבי.
היו"ר משה גפני
בקיצור, את מציגה תמונה מאוד שחורה ומאוד קודרת.
תלמה כהן טוהר
אתה מוזמן לבקר ולראות.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שאני אבוא בהכרח. אנחנו הפוליטיקאים מועמדים להגיע לשם, אז תשמרו לי מקום ליד החלון. דרך אגב, אני הייתי שם לפני שבועיים. הייתי במעשיהו. אני נמצא הרבה בבתי הכלא.
תלמה כהן טוהר
המצב במעשיהו, הוא אחד מבתי הסוהר הכי גרועים. המצב שם ממש לא טוב. הכיוון שלנו הוא לעשות שם פינוי בינוי.
היו"ר משה גפני
אני גם הייתי בנווה תרצה והמצב שם מתחת לכל ביקורת.
תלמה כהן טוהר
נכון.
אמנון כהן
למה היא לא אומרת שהם צריכים לבנות בתי סוהר חדשים?
היו"ר משה גפני
היא אמרה. היא דווקא דיברה לעניין.
אמנון כהן
אבל למה רק שניים? את מעשיהו לא צריך להחליף?
תלמה כהן טוהר
אני יכולה לענות?
היו"ר משה גפני
כן. זה חבר הכנסת אמנון כהן, הוא יושב ראש ועדת הפנים והוא הרגולטור שלכם.
תלמה כהן טוהר
אני תלמה, נעים מאוד. אדוני, התוכנית שלנו היא הרבה יותר גדולה. שאלתם אותנו מה אנחנו לעשות מיידית. אני חושבת שאנחנו לא רוצים לקפוץ מעל הפופיק. אנחנו יכולים לבנות שני בתי סוהר בו זמנית אבל יש לנו תוכנית גם עד 2020 וגם עד 2040.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת כהן שהרי צריך גם לשפץ את בתי הכלא הקיימים.
תלמה כהן טוהר
נכון. אנחנו שמים כל שנה תקציב.
ציון פיניאן
אני רוצה להגיש רביזיה וגם אתה תתגיש.
אחמד טיבי
אני עוד לא שאלתי את השאלה שלי.
תלמה כהן טוהר
אנחנו שמים כל שנה תקציב של עשרים מיליון שקלים לשיפוץ אגפים. זה נותן מענה לשיפוץ שישה אגפים, אלה שלושה בחציון הראשון ושלושה בחציון השני של השנה כי אנחנו צריכים לפנות את האגפים. מאחר שיש לנו חוסר במקומות, אנחנו לא יכולים לפנות עשרה אגפים.
היו"ר משה גפני
מה עושים כאשר יש אישה בבית הכלא והיא אמורה ללדת? מה אתם עושים?
תלמה כהן טוהר
מטפלים בה רגיל עם הרופאים שלנו.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המילה רגיל?
תלמה כהן טוהר
היא בבית סוהר נשים.
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי, היא צריכה ללדת. מה עושים אתה?
תלמה כהן טוהר
לבית הסוהר מגיעה רופאה פעם בשבועיים. בעת הלידה, כשהיא מקבלת את הצירים ובודקים אותה, לוקחים אותה לבית החולים. אנחנו מלווים המון אסירים לבתי חולים. כל יום יש לנו כמויות גדולות.
היו"ר משה גפני
אין לכם כמויות של לידות.
תלמה כהן טוהר
של לידות לא. אנחנו מלווים אותה לבית החולים.
היו"ר משה גפני
כמה מקרים כאלה היו לכם בשנה האחרונה?
תלמה כהן טוהר
אני לא יודעת להגיד לך, אבל אני יודעת שלאחרונה יש לנו חמישה ילדים בבתי הכלא.
היו"ר משה גפני
כמה לידות היו בשנה האחרונה בשירות בתי הסוהר?
תלמה כהן טוהר
יש לנו היום חמישה ילדים בבתי הכלא.
ציון פיניאן
אין להן חופשת לידה?
היו"ר משה גפני
כמה לידות היו השנה?
תלמה כהן טוהר
אני לא יודעת להגיד לך. אני יכולה לבדוק ולומר לך יותר מאוחר.

רציתי להוסיף עוד משהו. בפנייה הזאת, חוץ מה-12 מיליון של שיפוץ האגפים, אנחנו עושים תוכנית מאוד מאוד גדולה למניעת שריפות בבתי הסוהר. זאת תוכנית בסדר גודל של 140 מיליון שקלים שאנחנו עושים כמובן רב-שנתי. כאן יש שמונה מיליון שקלים לתוכנית הזאת ואנחנו מאוד צריכים את הכסף הזה.
היו"ר משה גפני
מהי התוכנית?
תלמה כהן טוהר
יש תקנים חדשים בבתי הסוהר. אנחנו מכניסים מערכות כיבוי אש, גילוי וכיבוי אש בכל האגפים, ספרינקלרים וכולי. זאת תוכנית מאוד גדולה. התקציב הזה נמצא בפנייה הזאת. אלה שני נושאים מאוד כבדים ודחופים.

יש עוד נושא אחד שהוא נושא בטכנולוגיה, מערכת קשר שאנחנו מנסים להיכנס לקשר יחד עם המשטרה. זה אחד הלקחים של השריפה בכרמל. הפנייה הזו מאוד חשובה לנו ואולי תוכל לשקול מחדש לדון בהן.
אסף וסרצוג
אם אפשר להדגיש כי חשוב שיעמוד בפני הוועדה שרוב הכסף בפנייה הוא לטובת משטרת ישראל שנמצאת כרגע במצוקה תזרימית. הכסף הוא עבור התפעול השוטף.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
אסף וסרצוג
בסך הכול בפנייה הזאת יש סדר גודל של 100 ומשהו מיליון שקלים שמגיעים לטובת משטרת ישראל.
היו"ר משה גפני
מה זה הטיפול השוטף?
אסף וסרצוג
בעיקר דלק, אמרכלות לשוטרים וכן הלאה. גם מערכות מחשוב, פיתוח וכוח אדם.
היו"ר משה גפני
לחבר הכנסת טיבי יש שאלה.
אחמד טיבי
תודה אדוני. אני רוצה לשאול על התוכנית להעביר את כלא מגידו לאדמות שנמצאות בשטחי השיפוט של הכפרים זלעפה וסאלם. מה ידוע לכם? האם זה נכון?
תלמה כהן טוהר
יש בקשה מהמועצה האזורית מגידו להעביר את כלא מגידו מהמקום הנוכחי בגלל שמאז שהם גילו שם את הפסיפס, הפסיפס הזה הוא מאוד חשוב לדתות מסוימות. הם מבקשים לעשות שם אתר תיירות והם רוצים להעביר את הכלא. הם מציעים לנו מקום חלופי, קצת דרומה מהמקום המקורי.
אחמד טיבי
איפה בדיוק המקום הזה?
תלמה כהן טוהר
ליד כביש 65, בין אום אל פאחם למגידו, למועצה מגידו.
היו"ר משה גפני
איזה אדמות אלה?
אחמד טיבי
של כפר זלאפה וסאלם. שני כפרים. האם נשקלה אפשרות לעשות את זה סמוך לקיסריה למשל?
תלמה כהן טוהר
הכלא נמצא שם. מעבירים אותה טיפה דרומה. זה לא משהו חדש.
אחמד טיבי
אולי נבדק מקום בעמק יזרעאל למשל? במקום אחר ולא בכפרים זלאפה וסאלם?
תלמה כהן טוהר
כרגע אנחנו נשמח מאוד לקבל כל הצעה לשטח. כרגע אין לנו כל מגרש אחר.
אחמד טיבי
למי שייכות האדמות האלה?
תלמה כהן טוהר
אדוני, הנושא הזה מאוד מאוד בהתחלה. אין שום החלטה אלא יש רק בדיקה ומגעים בין המשרד לביטחון פנים לבין המועצה האזורית מגידו. לא הוחלט שום דבר ועוד אין שום דבר.
אחמד טיבי
יש מגעים בין שני הגופים האלה לבין תושבי זלאפה וסאלם?
היו"ר משה גפני
הם שייכים למועצה האזורית מגידו?
אחמד טיבי
לא. מגידו מציעה להעביר אליהם. הבנת?
היו"ר משה גפני
לאן הם שייכים?
אחמד טיבי
הם כפרים במדינה.
היו"ר משה גפני
יש להם מועצה?
אחמד טיבי
כן, מועצה אזורית עירון. הפסיפס הוא דבר חשוב ויש לו ערך תיירותי.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת טיבי שאם מעבירים את זה למקום אחר או לאתר אחר, צריך לדבר עם התושבים קודם לכן.
ציון פיניאן
המועצה האזורית עירון תתנגד.
אחמד טיבי
הם מתנגדים.
תלמה כהן טוהר
אבל השטח הוא של מגידו, כפי שאנחנו הבנו.
היו"ר משה גפני
לא, הוא אומר שהשטח שם הוא של המועצה האזורית עירון.
תלמה כהן טוהר
אם כך, לעולם לא נקבל את האישור הזה. בוודאי שלא.
היו"ר משה גפני
תרשמי את ההערה של חבר הכנסת טיבי כי הוא חבר כנסת מאוד חזק. ההשפעה שלו היא רבה.
תלמה כהן טוהר
זה מאוד חשוב לשמוע את דעתו.
אחמד טיבי
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תראה איזה כבוד אני עושה לך.
אחמד טיבי
אני מודה לך. האם נשקלת האפשרות להפקיע אדמות פרטיות לטובת בית הכלא החדש? האם יש סכנה או חשש שיופקעו אדמות פרטיות במקום החדש אליו אתם מתכוונים להעביר את בית הכלא?
תלמה כהן טוהר
לא הגענו לזה ואני לא יודעת. זה לא במגרש שלנו. אנחנו בדרך כלל מקבלים את השטח ועובדים. יש ועדת תכנון בארץ.
היו"ר משה גפני
יש את החוק שהעברנו, באדמות פרטיות הם צריכים לשלם הון תועפות.
אחמד טיבי
יאמרו הפקעה לצורכי ציבור.
היו"ר משה גפני
יצטרכו לשלם המון כסף. התושבים יגידו תודה. זה לא שם עדיין.
תלמה כהן טוהר
אדוני, יש עוד משהו קטן בפניות האלה שלנו. יש לנו פנייה של יחידת צור, היחידה של הפיקוח על עברייני מין. יש כאן בקשה להעברת חמישה תקנים ממשרד האוצר לשירות בתי הסוהר. כאן מדובר בהגנה על הציבור. היחידה הזאת היא חובה, זה חוק.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
תלמה כהן טוהר
חמישה תקנים.
אסף וסרצוג
מיליון ו-950 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
מאיפה מביאים את האנשים?
אסף וסרצוג
משרד האוצר מתגבר את היחידה.
היו"ר משה גפני
מאיפה מביאים את האנשים?
תלמה כהן טוהר
אנחנו מגייסים.
היו"ר משה גפני
איך מגייסים את האנשים?
תלמה כהן טוהר
יש קריטריונים. מגייסים דרך לשכת הגיוס, רגיל, לשירות בתי הסוהר. עוברים את המבחנים ואת ההליך הרגיל של הגיוס. הם מיועדים למשימה הזאת שהיא משימה לאומית.
היו"ר משה גפני
זה לא מופיע בפנייה הזאת.
תלמה כהן טוהר
אדוני, לשאלתך, היו השנה חמש לידות בבתי הכלא.
היו"ר משה גפני
אסף, אתם מורידים כאן 49 מיליון שקלים מפיתוח המשטרה ומעבירים את זה לפיתוח שירות בתי הסוהר. המשטרה לא צריכה פיתוח? 49 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. פיתוח המשרד לביטחון פנים. תקציב פיתוח משטרה, 49 מיליון הפחתה.
אסף וסרצוג
רק מההרשאה להתחייב העברנו, אבל כסף לא עבר מהתקנות של המשטרה לטובת שירות בתי הסוהר.
היו"ר משה גפני
למה מההרשאה להתחייב?
אסף וסרצוג
זה היה פרויקט שתוקצב בהתחלה בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
במה זה היה?
אסף וסרצוג
פיתוח מערכת קשר דיגיטאלית, תוקצב בהרשאה להתחייב גבוהה יותר מכפי הצורך ולכן היה ניתן לקחת.
היו"ר משה גפני
49 מיליון? כמה עלה כל הפרויקט?
אסף וסרצוג
אני לא יודע. אני יכול לברר.
תלמה כהן טוהר
500 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
500 מיליון?
תלמה כהן טוהר
זה מה ששמעתי בדיונים.
היו"ר משה גפני
לא, שמעתי – לא מספיק. צריך דבר מוסמך. אתה בטוח שהמשטרה לא תיפגע?
אסף וסרצוג
בוודאות לא. זה בתיאום עם המשרד לביטחון פנים ועם המשטרה. זה בתיאום אתם.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שהמפכ"ל יוכל לתפקד.
אסף וסרצוג
זה בתיאום אתם. כל הפניות האלה בתיאום עם המשרד.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשמור עליו, שלא יורידו לו כסף.
אסף וסרצוג
הפניות הן בתיאום מלא עם המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הפניות.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 253 עד 261 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
אני מגיש רביזיה על הפנייה הזאת.
אחמד טיבי
גם אני.
היו"ר משה גפני
לא רציתי להשיב את פניך ריקם ולכן אישרנו. לא תצטרכו לבוא לכאן עוד פעם אבל אני הגשתי רביזיה והגיש גם חבר הכנסת ציון פיניאן וגם חבר הכנסת אחמד טיבי. בהתאם לסיכום שלנו שנציב שירות בתי הסוהר יבוא לכאן לתאר את כל המערכות כפי שביקשנו. אני מקווה שהוא ימצא את הזמן הפנוי לכך.
אתם לא צריכים יותר לבוא. אתם הסברתם וזה בסדר גמור.
אחמד טיבי
כדי לטפל בנושא הרביזיה, נדמה לי שצריך לבוא בדין ודברים עם המציעים ולהשיב להם על השאלות.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 257 ו-258 – רשות המים
אני מדלג על זה. לחבר הכנסת יעקב אדרי ולחבר הכנסת ציון פיניאן – וחבר הכנסת ציון פיניאן רכז הקואליציה והיום רכז הקואליציה הוא על 94 חברי כנסת נכון לרגע זה שאנחנו מדברים – יש טענות על רשות המים.
עדי חכמון
אני רוצה להסביר.
היו"ר משה גפני
את לא רשות המים.
אחמד טיבי
הוא כבר פנה ולא ענו לו. הוא מחכה. חבר הכנסת ציון פיניאן הוא חבר כנסת מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
בדיוק. חבר כנסת מאוד חשוב.

פנייה מספר 259 –
יוגב אוחיון
הפנייה הזאת נועדה לתקן טעות טכנית שנעשתה בתחילת השנה ולהגדיל את ההרשאה להתחייב ברזרבה הכללית.
היו"ר משה גפני
מה זאת טעות טכנית?
יוגב אוחיון
על פי חוק יסודות התקציב, אם אנחנו נותנים הרשאה להתחייב ---
היו"ר משה גפני
כן, אני יודע, אבל מה הייתה הטעות?
יוגב אוחיון
נתנו למשרד הביטחון, אם אתם זוכרים, הרשאה להתחייב להעתקת בסיס צה"ל לנגב ואנחנו לקחנו את זה מהרזרבה הכללית במקום להגדיל את זה בתקציב משרד הביטחון בהתאם לחוק יסודות התקציב. עכשיו אנחנו מתקנים את זה.
היו"ר משה גפני
7.5 מיליארד שקלים?
יוגב אוחיון
כן. מדובר בהרשאה להתחייב. זה לא תקציב הוצאה נטו. עשינו טעות טכנית ואנחנו מתקנים אותה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 259 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
אני חוזר לפנייה של משרד החינוך. משה, אני רוצה הסברים. ההסכמים הקואליציוניים לא מעניינים אותי.
משה שגיא
יש גם את פנייה מספר 246 עד 248 לגבי אורח חיים בריא.
היו"ר משה גפני
לא, לגבי זה אני רוצה תשובה.
משה שגיא
יש תשובה. זה גם בחינוך הלא מוכר וגם ברשתות. זה פתוח לכולם. בתי ספר צריכים לבקש להצטרף לתוכנית.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני חוזר לשני הסעיפים של החינוך.

פניות מספר 246 עד 248 – משרד החינוך
שאלתי את משה שגיא ממשרד החינוך האם הנושא של אורח חיים בריא, החינוך לאורח חיים בריא, המבצע שמשרד הבריאות מעביר כסף למשרד החינוך, האם הוא כולל את כל ילדי ישראל שנמצאים במערכת החינוך, כולל החינוך המוכר שאינו רשמי. התשובה?
משה שגיא
כולל את החינוך המוכר שאינו רשמי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 246 עד 248 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
פניות מספר 238, 241 ו-242 – משרד החינוך
אני הולך לפי סדר ההעברה. מה זה 19 מיליון שקלים שמפחיתים מהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21?
משה שגיא
זאת תוכנית התקשוב של המשרד שפועלת במחוזות צפון, דרום ומחוז ירושלים. חלק מהתוכנית היא ביצוע בידי אגפים אחרים במשרד, כלומר, רכישת ימי הדרכה והשתלמויות. התקציב הזה עובר מהתקנה של יחידת מדע וטכנולוגיה ליחידת השתלמויות של המשרד ולרכישת ימי הדרכה.
היו"ר משה גפני
התוספת של החינוך הדתי הוא כסף קואליציוני?
משה שגיא
כן.
היו"ר משה גפני
אני מדלג על זה.

מינהל מורים, 253 מיליון שקלים.
משה שגיא
מינהל מורים, חלקו הגדול הוא תקציב שעובר לביצוע השתלמויות, לאופק חדש ולצורך תקצוב שכר במכללות, בהעברות פנימיות של יחידות המשרד לביצוע פעולות בפרויקטים במסגרת המוסדות להכשרת מורים. גם זה תקציב קואליציוני.
היו"ר משה גפני
מה זה הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים?
משה שגיא
זה חלק מפרויקט הסבות אקדמאים להוראה. מכשירים אקדמאים שניגשים לצורך רכישת תעודת הוראה ונותנים להם הלוואות מותנות.
היו"ר משה גפני
הגמול של המורים כאן?
משה שגיא
הוא נמצא בתקנה הזאת, כן. הוא לא חלק מהתקנות האלה. זה לא בהכשרת מורים.
היו"ר משה גפני
זה בפעולות מיוחדות למורים? אולי תנאי שירות?
משה שגיא
כן.
היו"ר משה גפני
מה שדיברתי אתך עם המנכ"לית. יישארו הבעיות או ייפתרו?
משה שגיא
ייפתרו בהיקף של 52 אחוזים כפי שנמסר לך.
היו"ר משה גפני
כולל כולם?
משה שגיא
כולל המוכר.
היו"ר משה גפני
למה אני מרגיש זיפת כל הזמן?
משה שגיא
אין לך סיבה.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שאני אגיד את הסיבות? לגבי אופק חדש ועוז לתמורה, סוכם שייכללו כולם? לא נכללים.
משה שגיא
זה לא בסמכותי.
היו"ר משה גפני
מה זה השתלמויות מורים, 42 מיליון שקלים?
משה שגיא
אופק חדש. במסגרת הסכם אופק חדש מחויבים כל המורים.
היו"ר משה גפני
אלה לא כל המורים. המורים החרדים לא.
משה שגיא
כל המורים שנכללים באופק חדש.
היו"ר משה גפני
גם גננות לא נכללות. גננות חרדיות לא נכללות.
משה שגיא
הסכם אופק חדש חל בשלב זה רק על עובדי מדינה.
היו"ר משה גפני
יש הגדרות.
משה שגיא
זה ההסכם.
היו"ר משה גפני
הסכם של מי?
משה שגיא
של היחידה להסכמים.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין. זה משרד החינוך. הממשלה קיבלה החלטה.
משה שגיא
אני אשמח מאוד אם המוכר יצטרף.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. אני כל הזמן מנסה להוכיח לך למה אני מרגיש זיפת. כאן הולך להיות משהו אחר לגמרי גם באופק חדש. הרי ישבתי עם השר ועם המנכ"לית ועם סגן השר. הם אמרו שייתנו תשובה. לא איכפת לי, שיקפחו את הגננות החרדיות, זה בסדר, אבל למה כשאני מופיע בהרצאות באוניברסיטאות אומרים שאני לוקח את כל הקופה של המדינה? למה את זה אומרים לי. לפחות שייתנו לי לסבול בשקט. יש תוכנית אופק חדש, גננות מקבלות תוספת לשכר וצריכות ללמד עוד חצי שעה בגן. שאלתי למה לא במוכר שאינו רשמי. לא נותנים. בסדר. אחרי כן אני מופיע ואומרים שאני לוקח את כל הכסף.
אחמד טיבי
לא צודק. על זה בלבד הייתי מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אבל אני לא יכול. זאת פניית חינוך ואני לא רוצה לפגוע באחרים, במיוחד שיש כאן גם כסף קואליציוני. אני לא יכול לפגוע במפלגות אחרות.
אחמד טיבי
זה כבר משהו אחר.
היו"ר משה גפני
אבל לא זאת הסיבה היחידה. אני לא עוצר כסף קואליציוני כי גם לי יש כסף קואליציוני. הכסף הקואליציוני שלי מתגבר את הסעיפים האלה. האוצר מקצץ ואנחנו מוסיפים בחזרה. זה מה שהוא עושה כל הזמן. נכון, משה? טוב, אל תענה. לא חשוב.

מה זה מענק ירושלים?
משה שגיא
הסכמים קואליציוניים וגם העברות של המשרד לצורך תרגום ספרי לימוד לערבית. למזרח ירושלים.
היו"ר משה גפני
למה אתם מורידים 160 אלף שקלים בפעולות בחינוך הדרוזי?
משה שגיא
זאת לא הורדה.
היו"ר משה גפני
אתה ארגנת את זה שיעבירו למזרח ירושלים?
אחמד טיבי
ולהוריד מהחינוך הדרוזי?
היו"ר משה גפני
זה נכון שיש שישה חברי כנסת דרוזים?
אחמד טיבי
יש.
ציון פיניאן
אני מבקש לתקן עיוותים ואפליה למרוקאים.
אחמד טיבי
אני מבקש להצטרף לציון. המפתח של ייצוג בכנסת על פי עדות יהיה פרופורציונאלי והמפתח יהיה לפי הדרוזים בכנסת.
היו"ר משה גפני
חינוך יהודי בתפוצות זה הסכם קואליציוני?
משה שגיא
כן.
היו"ר משה גפני
של מי?
יצחק וקנין
של ישראל ביתנו.
משה שגיא
או ישראל ביתנו או ש"ס.
יצחק וקנין
אין סיכוי שזאת ש"ס.
משה שגיא
ישראל ביתנו.
יצחק וקנין
אתה חושב שאני טועה? אני יושב כאן ושותק, אבל אני יודע.
היו"ר משה גפני
מה זה חינוך לא פורמאלי 11 מיליון?
משה שגיא
חינוך לא פורמאלי זה מינהל הנוער. זה ביצוע פרויקטים במינהל הנוער. אתה רוצה שאפרט אותם?
היו"ר משה גפני
לא.

400 מיליון אתם מורידים בחינוך היסודי. אפשר לחיות עם זה? 400 מיליון זה הרבה כסף.
משה שגיא
אני הבהיר. שנת התקציב 2012 חופפת לשנת הלימודים תשע"ב. יש כל מיני העברות של שעות הוראה לכל מיני שלבי חינוך או לחינוך המוכר ולכל מיני מגזרים אחרים שאנחנו עושים את ההשלמה שלהם, של השני שלישים של תשע"ב, מינואר עד אוגוסט. מה שאתה רואה כאן זאת הפנייה שנוגעת לקטע הזה. יש את התקנה של אופק חדש שנמצאת ב-26.11 והיא מזינה את כל הפעולות של אופק חדש כמו השתלמויות של אופק חדש שראינו אותן.
היו"ר משה גפני
אבל אתם מורידים.
משה שגיא
אני מוריד מכאן כדי להעביר לכל מיני פרויקטים אחרים. כמו השתלמויות למשל או כל מיני פרויקטים אחרים. אני מדבר על השתלמויות אחרות, על השתלמויות שמבצעים במרכזי פסגה עבור מורים באופק חדש. מה שאתה מדבר עכשיו זה על החזר מענקי שכר לימוד וזה משהו אחר.
היו"ר משה גפני
אבל גם השתלמויות. אמרו שמורידים כדי להעביר לאופק חדש ומשתמשים בכל הסעיף הזה.
משה שגיא
לא, זה לא אותו הדבר. זה לא אותו סעיף.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח?
משה שגיא
כן, ודאי.
היו"ר משה גפני
אני סומך עליך. מה זה שירותי חינוך ורווחה?
משה שגיא
זה אגף שח"ר במשרד. אלה פעולות במסגרת תלמידים בעלי רקע סוציו אקונומי נמוך.
ציון פיניאן
צריך לחזק את אגף שח"ר. אין להם כסף.
היו"ר משה גפני
חינוך התיישבותי, מה הסברתם קודם?
אחטי
אחמד טיבי
אמרו פנימיות.
משה שגיא
אם אתה רוצה, אני יכול להעביר אליך את כל הרשימה שקיבלתי עכשיו. יש עשרות מוסדות.
יצחק וקנין
חינוך התיישבותי אלה בדרך כלל מועצות אזוריות, בתי הספר האזוריים.
משה שגיא
לא. יש שני אגפים. יש את הפיקוח על בתי ספר החטיבה העליונה וחטיבת הביניים במועצות האזוריות ויש את החינוך הפנימייתי. יש את אולפנת צביה, אולפנת סגולה, אבן שמואל וכולי. יש עשרות כאלה.
היו"ר משה גפני
מה זה תרבות? יש משרד תרבות.
משה שגיא
תרבות יהודית וחרדית.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני סיימתי את שאלותיי. יש למישהו עוד שאלות?

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 238, 241 ו-242 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
פניות מספר 260, 262 ו-268 -
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים: 28,5 מיליון שקלים כקדם מימון לפיתוח הישוב אדם בהתאם להחלטת הממשלה בעניין העתקת תושבי מגרון. סך של שלושים מיליון שקלים לקידום ההתיישבות בפריפריה בהתאם לסיכום בין המשרדים שיכון ונגב וגליל. 15 מיליון שקלים לעבודות פיתוח בפרויקטים לפינוי בינוי בהתאם להחלטת ממשלה 4432 מיום 21 במרץ 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 260, 262 ו-268 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אגב, מה יהיה עם מגרון? מפנים אותם?
עמית סדן
כרגע עובדים בשני אתרים במקביל.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 261 ו-263 –
דורון סמיש
הפנייה נועדה לתקצב את משרד ראש הממשלה בסך של 7,800 מיליון שקלים בהתאם לסיכום עם סיעת ש"ס.
היו"ר משה גפני
זה ההסכם הקואליציוני?
דורון סמיש
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 261 ו-263 – פה אחד

הפניות אושרו
אחמד טיבי
יש עוד העברות למשרד ראש הממשלה?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. דרורית, שואל חבר הכנסת טיבי האם יש עוד פניות למשרד ראש הממשלה.
דרורית שטיינמץ
היום לא.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 269 –
יאיר וולף
מינהלת תנופה. הפנייה נועדה לסייע למפונים. יש לנו לעשות ליווי אישי פרטני למפונים שבמצוקה, לתת סיוע לפי סעיף 85.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 269 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
פניות מספר 271 ו-272 – משק האנרגיה
אין רפרנט.
קריאה
אמרו לרפרנט שהפנייה הזאת לא הגיעה אליכם. אני אצא לקרוא לו.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 273 ו-274 –
דוד שטיינמץ
הפנייה הזאת נועדה להעביר כ-86 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור פיתוח אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית, אזורי תעשייה מרחביים וכמו כן להשלמת פיתוח ליזמים להקמת מפעלים לכל אזור התעשייה בארץ ושיווק מגרשים חדשים להקמת מפעלים, וכן תשלום במזומן של עשרים מיליון שקלים ליזמים עבור הרשאות שהם עשו.
אחמד טיבי
אדוני, אתה בטח רוצה לשאול אותו על זה האם זה כולל את אזור התעשייה בטייבה.
מנחם יחזקאלי
לגבי אזור התעשייה טייבה. משרד התעשייה תמך בהחלטת ממשלה לסייע לאזור התעשייה טייבה. אנחנו עשינו חישובים וצריך להשקיע שם בסביבות 45 מיליון שקלים כדי לשפר את התשתיות של אזור התעשייה. המשרד תמך בהעברת החלטת ממשלה בעניין הזה ואני יודע שהייתה כבר התחלה לדבר הזה אבל אני לא יודע היכן זה הסתיים. אני חושב שבסוף דיברו על 18 מיליון שקלים.
אחמד טיבי
אני אגיד לך. כל הנושא של טייבה, למרות שהייתה החלטה ופעילות של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עומד אצל פקידה בכירה במשרד המשפטים ששואלת למה דווקא טייבה. לכן היא עצרה את הכול. היא לא שאלה למה דווקא לוד. אתה זוכר שהעבירו עשרות מיליוני שקלים ללוד והיא לא שאלה, אבל היא שאלה למה דווקא טייבה. אני רוצה להעיד שדווקא משרד ראש הממשלה רוצה לקדם את התוכנית, מנסה לשכנע אותה אבל היא לא רוצה.
מנחם יחזקאלי
גם משרד התעשייה רוצה לקדם.
אחמד טיבי
נכון. גם משרד התעשייה. צריך לתת בידינו, וגם בידיהם, כלי כדי ללחוץ על משרד המשפטים. מה שטוב ללוד, טוב לטייבה.
היו"ר משה גפני
מה עושים?
מנחם יחזקאלי
אנחנו בעד לפתור את הבעיה של טייבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות ספר 273 ו-274 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
אחמד טיבי
רביזיה.
מנחם יחזקאלי
מדובר בעשרים מיליון שקלים התחייבויות של חשבונות של ינואר לספקים, על התחייבויות עבר. אי אפשר לעכב.
אחמד טיבי
אם מעכבים, זה כואב?
מנחם יחזקאלי
אני לא יודע מה כואב.
אחמד טיבי
זה מפריע לכם?
דוד שטיינמץ
זה לא קשור אלינו.
היו"ר משה גפני
הדיון הסתיים. אם תשכנעו אותו שיסיר את הרביזיה, הוא יסיר אותה. אם הסיפור שלו הוא נכון, זה סיפור רע.
מנחם יחזקאלי
אבל מה אנחנו עושים? אנחנו שולטים במשרד המשפטים?
דוד שטיינמץ
אז אזור התעשייה נועם צריך לסבול מזה? אזורי תעשייה אחרים צריכים לסבול?
היו"ר משה גפני
לא.
דוד שטיינמץ
אבל זה מה שקורה.
אחמד טיבי
לכן יש רגולטור, יש שר, יש ראש ממשלה, יש שר משפטים.
היו"ר משה גפני
צריך לפתור את הבעיה הזאת.

פניות מספר 275 ו-276 -
יוסי עדס
הפנייה נועדה להעברת 24 מיליון שקלים להתיישבות צעירה ברשויות לאורך השדרה המזרחית של המדינה בהתאם לסיכום. מדובר בישובים בגולן ובבקעה.
היו"ר משה גפני
יש רשימה של הישובים?
יוסי עדס
לא כאן.
היו"ר משה גפני
אני מאחל לך בהצלחה. אתה חדש באגף.
ציון פיניאן
אני לא מבין, מה הכעס הזה.
אחמד טיבי
מר גפני, אני שמעתי מלים ואני מבליג, אבל שמעתי מלים לא פרלמנטריות. תבקש, הוא יגיד אותם עוד פעם. שמעת מציון.
ציון פיניאן
רק כך יקום אזור תעשייה בטייבה. אם לא, זה לא יקום.
מנחם יחזקאלי
אבל אנחנו תומכים בזה. המשרד תומך.
ציון פיניאן
אז תשכנעו את גברת אנה שיקום בטייבה ואז נגמר הסיפור.
היו"ר משה גפני
אני לא אביא את זה. חבר הכנסת טיבי מעלה טענה והיא צריכה להתברר. נכון שאותם אזורים לא צריכים לסבול, אבל עם כל הכבוד זאת מערכת אחת.
דוד שטיינמץ
יש כאן עניין של מחויבות הממשלה ליזמים. יזם עשה פעולה והוא צריך לקבל כסף עבור זה.
היו"ר משה גפני
הדיון בעניין הזה הסתיים. יש עוד כמה מחויבויות של הממשלה. צריך לטפל בזה. טפל בזה באופן מיידי ואפשר לגמור את זה בשעה.

אני איחלתי לך בהצלחה.
יוסי עדס
תודה.
היו"ר משה גפני
אתה פעם ראשונה בוועדה. כמה זמן אתה במשרד?
יוסי עדס
קרוב לשלושה חודשים.
היו"ר משה גפני
רפרנט של מה אתה?
יוסי עדס
רפרנט פנים.
היו"ר משה גפני
בוא נחזור לעניין. הישובים ברמת הגולן ובבקעת הירדן? יש לך רשימה של הישובים?
יוסי עדס
אני אעביר רשימה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את זה אבל אני מבקש להעביר עוד היום את רשימת הישובים. חשוב להתחיל ברגל ימין עם הוועדה ונשמח אם תעביר את הרשימה עוד היום.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 275 ו-276 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה מספר 277 –
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצוב 5.4 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לצורך סיוע בהקמת מוסדות דת בהתאם לסיכום בין משרד הדתות למשרד האוצר ולביצוע שינויים פנימיים במשרד לשירותי הדת.
היו"ר משה גפני
אותו כנ"ל, כמו שאמרתי קודם. אני רוצה רשימה של המינויים שנעשו מתחילת הקדנציה לראשות המועצות הדתיות.
עמית סדן
אפשר להצביע ולשים רביזיה?
היו"ר משה גפני
לא. לפי הקריטריונים לא מביאים את זה להצבעה.

פנייה מספר 278 –
דורון סמיש
פנייה תקציבית זו נועדה להעמיד את תקציב ההרשאה ---
היו"ר משה גפני
העברנו לבינוי בתי המשפט בישיבה הקודמת.
דורון סמיש
נכון, העברתם לבינוי בתי המשפט. ההרשאה להתחייב הועברה לרזרבה ועכשיו אנחנו מחזירים אותה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 278 – פה אחד

הפנייה אושרה
אמיר אדרי
לא עברנו על פניות מספר 271 ו-272.
היו"ר משה גפני
האנרגיה.

פניות ספר 271 ו-272 –
אמיר אדרי
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של 10 מיליון שקלים בהוצאה וסך של 21 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב עבור תכנון מתקני גז טבעי והעסקת יועצים במשק האנרגיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 271 ו-272 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים להודעות.

הודעה מספר 01007 – לשכת הנשיא
דורון סמיש
הבקשה הזאת נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
את זה אני יודע. יש כאן משהו מיוחד? אני רואה טיסות לחוץ לארץ.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 01007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 01008 – נשיא המדינה
דורון סמיש
גם פנייה זו נועדה להעברת עודפי תקציב.
היו"ר משה גפני
במה זה שונה מהפנייה הקודמת?
דורון סמיש
בדרך כלל אנחנו משחררים את העודפים בשלושה חלקים. בתחילת השנה. כבר עשינו את זה בסוף מרץ, בגלל שאין ודאות לגבי הדוחות הכספיים של מדינת ישראל אנחנו לא מעבירים את כל הסכום. באמצע השנה ובסוף השנה. השנה אנחנו מנסים לעשות את התהליך הזה קצת יותר יעיל ולהקדים את כל הפניות האלה לאמצע השנה.
היו"ר משה גפני
מהי ההודעה הראשונה? למה אלה שתי הודעות?
דורון סמיש
שתיהן עודפים. שתיהן עוברות למשרד. אנחנו מקדימים. זאת הפנייה השלישית שהייתה אמורה לבוא בסוף השנה ואנחנו מביאים אותה עכשיו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 01008 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 05010 -
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעברת עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 05010 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 05011 –
דורון סמיש
פנייה זו נועדה להעברת עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
זה אותו כנ"ל, כמו שהוא הסביר לגבי הנשיא.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 05011 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מסר 06015 –
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב ממשרד הפנים משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 06015 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 06016 –
אמיר אדרי
העברה של עודפים משנת 2011 לשנת 2012 במשרד הפנים.
אחמד טיבי
כתוב כאן בחירות.
היו"ר משה גפני
כן, פיקוח ארצי על הבחירות. למה צריך כל כך הרבה כסף, שבעה מיליון שקלים?
אמיר אדרי
יש כאן תקציבים שמיועדים לפיקוח ארצי על הבחירות האזוריות. יש להם היערכויות.
היו"ר משה גפני
יש עכשיו בחירות למועצות האזוריות?
אמיר אדרי
לא, זה לא עכשיו, זה בלי קשר למתי זה יהיה.
היו"ר משה גפני
אז על מה הכסף הזה?
אמיר אדרי
רכישות שהם ביצעו להיערכות לשנת הבחירות ב-2013
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 06016 – פה אחד

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
השאלה היא מתי יהיו בחירות בטייבה. יש ועדה ממונה ואף אחד לא יודע מתי יהיו שם בחירות. אני רוצה לדעת מתי יהיו בחירות בטייבה, לרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
אם אפשר לקבל תשובה עד סוף היום.

הודעה מספר 07025 – המשרד לביטחון פנים
אסף וסרצוג
הבקשה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012 של המשרד לביטחון פנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 07025 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
המשרד לביטחון פנים שוב, כנ"ל?
אסף וסרצוג
כנ"ל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור ההודעה – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 08010 – משרד המשפטים
דורון סמיש
בקשה זו נועדה להעברת עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
מאוד חשוב. להנהלת בתי הדין הרבניים יש 59 אלף שקלים.
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 08010 – פה אחד

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
רביזיה כמובן.

מה שמה של הגברת במשרד המשפטים?
קריאה
שרית דנה.
אחמד טיבי
רביזיה על שם שרית דנה.
היו"ר משה גפני
אם זה בשמות, יש לי עוד כמה שמות.
אחמד טיבי
נשתף פעולה לטובת הציבור.
האם נרשמה הרביזיה? הרביזיה על שם שרית דנה.
היו"ר משה גפני
נרשמה הרביזיה.

הודעה מספר 08011 – משרד המשפטים
אייל
שמי אייל, אני מנהל אגף תקציבים של משרד המשפטים. לפני שאנחנו רביזיה על שם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אני מבקש שהפנייה הזו שעוסקת בעודפים שקשורים לכך שכספים שאמורים להגיע לעורכי דין שמייצגים בכל המגזרים בבתי משפט, הכספים האלה יגיעו כדי שנוכל לשלם להם. אנחנו בגירעון.
אחמד טיבי
תגיד להם שבגלל אחמד טיבי זה לא מגיע להם.
אייל
אין קשר בין הרביזיה הספציפית שיש לגבי אזור תעשייה, לגבי חוק חובת מכרזים לגביה גברת שרית דנה התייחסה, לבין הפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
אתה ותיק כאן ואתה מכיר את זה. חבר הכנסת אחמד טיבי מביע את מחאתו על ההתנהלות של מוסדות המדינה לישוב טייבה. בסוף הוא יסיר את הרביזיות. מן הראוי שיטפלו בבעיות שהוא העלה ושיטפלו באופן רציני. זה כל הנושא. אם הטענות שלו אכן נכונות, יש כאן מחדל. המדינה לוקה כאן בשגיאה גדולה עם העניין הזה. צריך לטפל בזה. הוא מביע את מחאתו, זאת הדרך וזה הכלי הלגיטימי היחיד. הוא לא חבר בקואליציה אלא הוא באופוזיציה והוא חבר ועדת הכספים ומיישם את היכולות שלו בעניין הזה. לכן אני מציע לטפל בזה כי אם לא יטפלו בזה, הוא מעביר לצדו גם את ציון פיניאן וגם אותי. אנחנו נהיה נגדו אם הבעיות יטופלו והוא בכל אופן יתעקש על הרביזיה.
אחמד טיבי
וכבר היו דברים מעולם.
היו"ר משה גפני
וכבר היו דברים מעולם.
אייל
אני מבין את הסיטואציה. אני שואל רק מה מהות הרביזיה.
היו"ר משה גפני
זה לא ייקח הרבה זמן. צריך לטפל בזה.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 08011 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 09007 – משרד החוץ
דורון סמיש
בקשה זו נועדה להעברת עודפי התקציב משנת 2011 לשימוש בשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 09007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 09008 – משרד החוץ

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה 09008 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 10007 – מטה לביטחון לאומי
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 10007 - 2

נמנע - 1

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי נמנע.

הודעה מספר 10008 – מטה לביטחון לאומי

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 10008 – 2

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי נמנע, שניים בעד. ההודעה אושרה.

הודעה מספר 12005 – גמלאות ופיצויים

481 אלף שקלים?
יוגב גרדוס
ספיח של ספיח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 12005 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 13036 -
יוגב גרדוס
העברת עודפים. יש כאן כל מיני פרויקטים כמו למשל תשלומי מס הכנסה שלילי, תשלומים ל-OECD.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 13036 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 13037 – הוצאות שונות

זה המשך הפנייה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 13037 – פה אחד

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
סליחה, אדוני, מה זה קרן פורד?
היו"ר משה גפני
תסביר מה זה קרן פורד כי אם ההסבר לא יהיה מניח את הדעת, נחזור לזה.
יוגב גרדוס
אני לא מכיר. אני אבדוק ואני אחזור.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שזוכר?
אחמד טיבי
ריבית להוצאות משפטיות ושונות ולקרן פורד, 58 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
תתקשר ותן לנו תשובה. אני יודע מה זה.

הודעה מספר 14002 – בחירות מימון מפלגות
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
למה זה לא ביחד עם הפנייה הקודמת?
אמיר אדרי
הפנייה ההיא היא תקציב בתוך משרד הפנים שמטפל בפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות. כאן אלה הבחירות לכנסת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 14002 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 14003 –
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 14003 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 17008 – תיאום הפעולות בשטחים
אמיר אדרי
הבקשה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 17008 – 2

נמנע - 1

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
נמנע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי נמנע.

כנ"ל - הודעה מספר 17009 –
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה 17009 – 2

נמנע - 1

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי נמנע.

כנ"ל - הודעה מספר 18015 – רשויות מקומיות
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 18015 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 18016 -

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 18016 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 19014 – משרד המדע
עמית סדן
משרד המדע, התרבות והספורט. שניהם יושבים יחד בסעיף 19. הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 19014 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל – הודעה מספר 19015 –
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 19015 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 20011 – משרד החינוך
שירלי באבד
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012 בתקציב השוטף של משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 20011 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 20012 -
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 20012 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 21005 – השכלה גבוהה
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 21005 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 23012 – משרד הרווחה
מירב נהיר
העברת עודפי תקציבים מ-2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 23012 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 23013 -
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 23013 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 24009 – משרד הבריאות
רועי כפיר
העברת עודפים מתקציב 2011 לתקציב 2012.
היו"ר משה גפני
מה זה מינהל רפואה, 22 מיליון שקלים?
רועי כפיר
מדובר שם בעיקר על רכש שירותים, פסיכיאטריה וגריאטריה. אלה אותם שירותים שהמשרד רוכש מבחוץ.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 24009 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 25005 – תגמולים לנכים
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
יישום חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים. הולכים כבר לפי החוק החדש.
עדי חכמון
אני יכולה לבדוק את זה. אני מניחה שכן.
היו"ר משה גפני
תבדקי כדי שלא יהיו תקלות.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 25025 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 25006 – תגמולים לנכים

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 25006 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 26011 – המשרד להגנת הסביבה
מיכל שינוול
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב של המשרד להגנת הסביבה משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 26011 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 26008 -

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 26008 – פה אחד

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר משה גפני
מה אתה צריך שם?
אחמד טיבי
יש מקום לפינוי אשפה בקלנסואה שהוא מפגע סביבתי ויש תביעות של התושבים להסיר אותו. זה כבר שנים כך.
היו"ר משה גפני
זה על הפנייה הראשונה של הגנת הסביבה.
אחמד טיבי
כן.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה. ראש הממשלה יצטרך להתחיל בטייבה.

הודעה מספר 27002 – ביטוח לאומי
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה להעביר סך של 662 מיליון שקלים בתקציב הביטוח הלאומי משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 27002 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 29008 – משרד הבינוי והשיכון
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה להעביר את עודפי תקציב 2011 לשנת 2012 בתקציב הרגיל של משרד הבינוי והשיכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 29008 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל – הודעה מספר 29009 -
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 29009 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 30009 – המשרד לקליטת העלייה
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 30009 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל – הודעה מספר 30010 – המשרד לקליטת העלייה
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 30010 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 32015 –
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב של תמיכות שונות משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 32015 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 32016 -
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 32016 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 33014 – משרד החקלאות
עדי חכמון
העברת עודפים משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 33014 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל – הודעה מספר 33015 –
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 33015 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 34007– משרד התשתיות
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 34007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל – הודעה מספר 34008 -
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 34008 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 36013 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוד שטיינמץ
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב בתחומי הכשרה מקצועית, מעונות יום, שירות התעסוקה, משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 36013 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 36015 -
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 36015 – פה אחד

ההודעה אושרה
אחמד טיבי
אני מבקש רביזיה עד שהאיש שיושב שם יחזור ויתנצל על הבוטות. שיחזור ויתנצל עכשיו. הוא יודע למה ואיך. הוא יודע מה הוא אמר וגם אתה יודע. שיחזור בו.
דוד שטיינמץ
הוא יחזור. הוא יתנצל אבל זה לא אליך.
אחמד טיבי
לא חשוב, לא אלי. מלים כאלה לא אומרים בכנסת, אדוני. יש כאלה שאומרים אבל לא בכנסת. גם אם זה לא נגדי, לא אומרים מלים כאלה.
דוד שטיינמץ
אני אומר לו.
היו"ר משה גפני
כן, אם זה נכון, זה לא בסדר. אני לא שמעתי. אם הייתי שומע, הייתי מוציא אותו.
הודעה מספר 37008 – משרד התיירות
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012 בתקציב משרד התיירות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 37008 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 38019 – תמיכות בענפי משק
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
את הרפרנטית לעניין?
עדי חכמון
לא.
היו"ר משה גפני
שיסביר הרפרנט. יש רפרנט?
עדי חכמון
הוא לא נמצא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 38019 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 38020 – תמיכות בענפי משק

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 38020 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 39007 – משרד התקשורת
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012 של משרד התקשורת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 39007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 40006 – משרד התחבורה
פיליפ פארן
הפנייה נועדה להעביר תקציבים מחויבים של 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 40006 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 40007 -
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 40007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 41008 – רשות ממשלתית למים ולביוב
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 41008 – פה אחד

ההודעה אושרה
דוד שטיינמץ
האיש כבר יצא אבל הוא יכול להתנצל בטלפון, אם הוא רוצה.
אחמד טיבי
לא יודע, היושב ראש קובע. אני רק חבר מן המניין בוועדה. חבר כנסת חשוב, אבל חבר מן המניין.
היו"ר משה גפני
תכף נסיים.

הודעה מספר 42004 – משרד הבינוי והשיכון

289 מיליון. למה זה?
עמית סדן
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012. אלה עודפים בפעילות הסיוע.
היו"ר משה גפני
איזה סיוע?
עמית סדן
סיוע בדיור.
היו"ר משה גפני
יפה. בכל זאת משהו יותר ספציפי?
עמית סדן
בעיקר סיוע בשכר דירה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 42004 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 42005 – מענקי בינוי ושיכון

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 42005 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 43007 – המרכז למיפוי ישראל
עמית סדן
הבקשה נועדה להעביר את עודפי תקציב 2011 לשנת 2012 במרכז למיפוי ישראל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 43007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 51004 – דיור ממשלתי
עמית סדן
הבקשה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 51004 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 51005 – דיור ממשלתי
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 51005 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 52015 – פיתוח המשרד לביטחון פנים
דורון סמיש
הבקשה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 52015 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 52016 -
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 52016 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 53009 – משרד המשפטים ובתי משפט, פיתוח
דורון סמיש
הבקשה נועדה להעברת עודפי תקציב שנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 53009 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 54011 – רשויות פיקוח
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה להעביר תקציב עודפים מנשנת2011 לשנת 2012 עבור רשויות פיקוח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 54011 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 54012 -
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 54012 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 55006 – אוצר, פיתוח

מה מפתחים ברשות המסים?
רועי כפיר
מערכות מחשוב חדשות כדי לשפר את השירות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 55006 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל – הודעה מספר 55007 -
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה 55007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 56005 – נציבות שוויון זכויות
רועי כפיר
הבקשה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 54005 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 56006 -

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה 56006 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 60006 – חינוך, פיתוח
שירלי באבד
הבקשה להעביר את העודפים משנת 2011 לשנת 2012 בתקציב הפיתוח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 60006 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 67007 – פיתוח, משרד הבריאות
רועי כפיר
העברת עודפים מתקציב 2011 לתקציב 2012 בבינוי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 67007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 68011 – רשות האוכלוסין
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר עודפים מתקציב 2011 לתקציב 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 68011 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 68012 – רשות האוכלוסין.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 68012 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 70013 – שיכון
עמית סדן
הפנייה נועדה להעביר את עודפי תקציב הפיתוח במשרד הבינוי והשיכון משנת 2011 לשנת 2012. אלה בעיקר הכנסות מפיתוח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 70013 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 73004 – מפעלי מים
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 73004 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 76007 – פיתוח תעשייה

התוכנית לחיזוק חיפה והצפון. תוכנית הדרום, 368 אלף שקלים.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 76007 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
כנ"ל - הודעה מספר 76008 –
הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 76008 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 78004 – פיתוח, תיירות
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשנת 2012 בתקציב הפיתוח של משרד התיירות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 78004 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 79010 – פיתוח, תחבורה
פיליפ פארן
הפנייה נועדה להעביר עודפים מתקציב 2011 לתקציב 2012 של תחבורה.
היו"ר משה גפני
יש משהו מעניין בזה?
פיליפ פארן
לא. אלה עודפים מחויבים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 79010 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 83027 – הוצאות פיתוח, מרכבה, ממשל זמין
שבעה מיליון ו-426 אלף שקלים ועוד מיליון ו-402 אלף שקלים.
קריאה
הפנייה נועדה להעביר עודפים בסעיף 83 משנת 2011 לשנת 2012.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 83027 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 83032 – השקעות במפעלי ממשלה, הלוואות לעובדי הוראה

מיליארד ו-107. מה זה?
יוגב גרדוס
את הפנייה הזאת אנחנו עושים כל שנה, להעביר את העודפים של הלוואות עובדי מדינה. בגלל המעבר מבנק יהב לבנק דיסקונט, כל ההלוואות של עובדי המדינה עברו בין הבנקים והפירעון שלהם הוא על פני השנים. אנחנו מעבירים את הסכום כל שנה ולאט לאט הוא יקטן אבל זה ייקח כמה שנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 83032 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 12006 – גמלאות ופיצויים
יוגב גרדוס
226 מיליון שקלים בסעיף הגמלאות שהוא סעיף של 12 מיליארד. עוברים עודפים בסוף השנה. תשלומים שלא הספיקו לשלם ב-31 בדצמבר, משלמים אותם אחר כך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 12006 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 37009 – משרד התיירות
יוגב גרדוס
זה השתרבב כאן מההודעה הקודמת של התיירות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 37009 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
משרד התקשורת.
יוגב גרדוס
אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור ההודעה – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 78005 – פיתוח, תיירות

גם זה מהקודם. 342 אלף שקלים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 78005 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
אחמד טיבי
אדוני, לפני נעילת הישיבה. יש לו הצעת פשרה.
דוד שטיינמץ
האיש כבר לא נמצא כאן ואני מוכן לקשר אותו והוא יתנצל בטלפון.
היו"ר משה גפני
אבל שהוא יתקשר, יתנצל בפניו ואז נדבר.
דוד שטיינמץ
בסדר.
אחמד טיבי
עדיף לשלוח אי-מייל ליושב ראש הוועדה ולי.
היו"ר משה גפני
שיישלח אי-מייל.
אחמד טיבי
אחר כך המיליונים יועברו. נכון?
היו"ר משה גפני
כן.
אחמד טיבי
אחר כך, אותו סעיף ספציפי שבגללו יש רביזיה, מתבטלת הרביזיה. כל השאר נשאר. אני מתכוון לרביזיה האחרונה בגלל ההתבטאות שלו. שישלחו אי-מייל לי ולגפני.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00>

קוד המקור של הנתונים