ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/05/2012

זכויות ראש ממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט - אישור הצעת תקציב הוצאות תפעוליות לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכספים
22/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1095 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, א' בסיון התשע"ב (22 במאי 2012), שעה 10:10
סדר היום
<זכויות ראש ממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט - אישור הצעת תקציב הוצאות תפעוליות לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין
ציון פיניאן
מוזמנים
>
דרורית שטיינמץ - משרד ראש הממשלה

סימה לוי פרץ - משרד ראש הממשלה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים –אהובה שרון
<זכויות ראש ממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט –>
אישור הצעת תקציב הוצאות תפעוליות לשנת 2012
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף הראשון שעל סדר היום הוא זכויות ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט – אישור הצעת תקציב הוצאות תפעוליות לשנת 2012, על פי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, שרים ושאיריהם, תשמ"א-1981, סעיף 23(ב), שירותי משרד.
ראש הממשלה לשעבר אמור לקבל שירותי. מי צריך לבקש את זה?
דרורית שטיינמץ
החשב הכללי מאשר את הצעת התקציב.
היו"ר משה גפני
אתם במשרד ראש הממשלה צריכים לפרט. בבקשה.
דרורית שטיינמץ
בהתאם לתיקון של ההחלטה מיוני 2009 לפיה ראש הממשלה זכאי להחזר הוצאות בגין פעילות שוטפת של הלשכה שלו לחמש שנים. ההחלטה קובעת שכל שנה צריך לאשר מחדש את הצעת התקציב. אנחנו מביאים הצעת תקציב לשנת 2012 שמסתכמת ב-522 אלף שקלים. התחשיב שלנו מתבסס על הוצאות בשנת 2010 ו-2011.
היו"ר משה גפני
עוד כמה שנים נותרו?
דרורית שטיינמץ
עוד שנתיים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, השנה הזאת, 2012, היא השנה השלישית.
דרורית שטיינמץ
זאת השנה השלישית ועוד שנתיים.

התחשיב הוא על פי ביצוע בפועל שנעשה בלשכה ועל פי בחינה כל הזמן מחדש. יש הפחתה לא גדולה, של 10,000 שקלים.
ציון פיניאן
על פי ההוצאה בפועל.
דרורית שטיינמץ
כן.
ציון פיניאן
כמה הוא הוציא בשנה שעברה?
דרורית שטיינמץ
לגבי שנת 2011, לא גמרנו להתחשבן אתו אבל שם זה 400 אלף שקלים.
ציון פיניאן
כלומר, קרוב לסכום.
דרורית שטיינמץ
כן. יש טבלה ממש מפורטת שמראה באיזה פעילויות אנחנו משתתפים.
היו"ר משה גפני
סיכמנו שהמזכירות הן עובדות משרד ראש הממשלה?
דרורית שטיינמץ
יש שם שלושה עובדים שהם עובדי משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי בודק את זה?
דרורית שטיינמץ
אנחנו.
היו"ר משה גפני
משרד ראש הממשלה או החשב הכללי?
דרורית שטיינמץ
אנחנו. אנחנו מקבלים ממש חשבוניות.
היו"ר משה גפני
החשב הכללי, גם הוא בעניין?
דרורית שטיינמץ
ודאי. מצורף גם אישור החשב הכללי.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. רק תגידי לי טכנית איך זה מתבצע. גם אתם בודקים?
דרורית שטיינמץ
אנחנו מאשרים את התקציב השנתי. מרגע שהתקציב מאושר, לשכת ראש הממשלה לשעבר מביאה לנו חשבוניות לתשלום של התקשרויות שלה מול הגופים ואנחנו מאשרים רק בהתאם למסגרת שאושרה.
היו"ר משה גפני
מה עושה החשב הכללי?
דרורית שטיינמץ
ב-לופ הזה הוא כבר לא נמצא. הוא רק מאשר את המסגרת הראשונית כל שנה מחדש.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, הוא לא בודק כלום.
דרורית שטיינמץ
הוא לא בודק את החשבוניות.
היו"ר משה גפני
יריב נחמה כותב אליך.
דרורית שטיינמץ
יריב נחמה מאשר את הצעת התקציב הזאת, שהסכומים הם בסדר, שהמסגרת התקציבית נשמעת לו הגיונית ושהוא מסכים לכך. חשב המשרד, שהוא בעצם נציג החשב הכללי, הוא גורם שבודק את החשבוניות בפועל, את כל החשבוניות שמגיעות.
היו"ר משה גפני
זה אתם. נציג החשב הכללי שנמצא במשרד. מי זה החשב אצלכם
דרורית שטיינמץ
יוסי איצקוביץ'.
היו"ר משה גפני
מה מותר לו להוציא ומה אסור לו להוציא? מה זה למשל בתי דפוס?
דרורית שטיינמץ
הדפסות של כרטיסי ביקור, דפי לוגו וכולי.
ציון פיניאן
מה זה שלושה עיתונים?
דרורית שטיינמץ
ללשכה מגיע שלושה עיתונים
ציון פיניאן
אבל הסכום כאן הוא לא ריאלי. עיתון אחד, אולי המחיר הוא 2,700 שקלים.
דרורית שטיינמץ
זה הסכום שאנחנו משלמים. אנחנו לא חורגים זה.
ציון פיניאן
אני מנוי על שלושה עיתונים ומשלם כמעט 4,500 שקלים.
דרורית שטיינמץ
מעבר לסכום זה אנחנו לא משלמים. גם אם הוא משלם יותר, אנחנו לא משלמים לו יותר.
ציון פיניאן
זה סכום גג שאתם משלמים.
דרורית שטיינמץ
נכון.
היו"ר משה גפני
מה זה גג? אם זה היה עולה יותר, לא הייתם משלמים יותר?
דרורית שטיינמץ
אנחנו לא משלמים. אנחנו יודעים שזה עולה יותר, אבל אנחנו לא משלמים. זה עולה הרבה יותר, אבל אנחנו לא משלמים.
ציון פיניאן
רק עיתון "ידיעות אחרונות" עולה 165 שקלים לחודש.
היו"ר משה גפני
איפה נמצא המשרד שלו? אני רואה רבע מיליון שקלים לשכר דירה.
דרורית שטיינמץ
בתל אביב, ברחוב הארבעה.
היו"ר משה גפני
במגדלים?
דרורית שטיינמץ
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. נראה לי הגיוני.
ציון פיניאן
איפה עוד אתם משלמים מקסימום ולא יותר?
דרורית שטיינמץ
בכל הנושא של ציוד מחשבים ושכר דירה, שם יש חלק שאנחנו משלמים וחלק שהם משלמים באופן ישיר.
ציון פיניאן
כתוב כאן ארנונה 170 מטרים, עשרים שקלים למטר?
דרורית שטיינמץ
עשרים שקלים למטר. כן.
ציון פיניאן
איפה זה? באיזה כפר? מי משלם היום עשרים שקלים למטר?
דרורית שטיינמץ
זה מה שאנחנו מאשרים. זה מה שיש.
היו"ר משה גפני
מה שאלת?
ציון פיניאן
ארנונה, 170 מטרים, והם משלמים עשרים שקלים למטר. באיזה מדינה זה כך? אם כך, הוא מוציא הרבה מהכיס.
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות דבר כזה.
ציון פיניאן
בטבריה למגורים הסכום הוא 31 שקלים למטר ולמשרדים 234 שקלים.
היו"ר משה גפני
זה 42 אלף שקלים לשנת 2012. זה בסדר.
דרורית שטיינמץ
זה 42 אלף שקלים בשנה.
ציון פיניאן
הם כותבים כאן עשרים שקלים למטר.
טמיר כהן
זה עשרים כפול 170. זה החשבון.
דרורית שטיינמץ
בדיוק. זה מחיר ליחידה, למטר.
ציון פיניאן
זה לא יכול להיות. אלה משרדים. זה מאתיים שקלים למטר.
דרורית שטיינמץ
זה בסדר.
היו"ר משה גפני
הוא לא מוסיף ארנונה. אני מתחייב על כך שהוא לא מוסיף.
ציון פיניאן
עשרים שקלים למטר? הוא מוסיף פי שש, אם לא יותר. משרדים זה מעל מאתיים שקלים למטר. מגורים בטבריה, אלה 33 שקלים למטר.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להגיד לי שהמשרדים שלו עולים יותר מ-42 אלף שקלים לשנה?
ציון פיניאן
בטח. בארנונה, ודאי. במשרדים, המחיר הוא פלוס-מינוס 230 שקלים למטר.
היו"ר משה גפני
דרורית, את יודעת להגיד לנו?
דרורית שטיינמץ
אני יודעת להגיד שהביצוע שלנו בשנת 2011 לתשלום הזה היה 36 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
את יודעת אם הוא מוסיף?
דרורית שטיינמץ
לא. אני לא יודעת להגיד אם הוא מוסיף. סביר להניח שכן, אבל אני לא יודעת.
ציון פיניאן
עשרים שקלים למטר? לא יכול להיות במשרדים. אנחנו לא ברואנדה.
קריאה
נותנים לו הנחה.
ציון פיניאן
כנראה דרך ביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
ביצוע בפועל בשנת 2011 – 36,418 שקלים. זאת אומרת, שילמו על השקל.
דרורית שטיינמץ
ממש.
ציון פיניאן
זה לא 1,700 כפול עשרים. זה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
לפי דעתי הוא לא מוסיף לארנונה.
ציון פיניאן
כאן יש בעיה בתמחיר שלהם.
דרורית שטיינמץ
מה שאנחנו מציגים, זה את ה-42 אלף שקלים בשנה.
היו"ר משה גפני
מה זה דמי ניהול?
דרורית שטיינמץ
המבנה, כל התחזוקה השוטפת של המבנה.
ציון פיניאן
דמי הניהול יותר מהארנונה?
היו"ר משה גפני
כן.
ציון פיניאן
זה עשרים שקלים למטר וזה שלושים שקלים למטר. יש לכם כאן כנראה בעיה. לפי החישוב, זה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
אני חושב שזה התשלום.

מה זה רישיונות ותמיכה?
דרורית שטיינמץ
כל הנושא של מחשבים, רישיונות אינטרנט וכולי.
היו"ר משה גפני
בסדר. ציון, בסדר?
ציון פיניאן
הסכומים נכונים, אבל המכפלות לא.
היו"ר משה גפני
זה לא יכול להיות. על משרד בתל אביב משלמים יותר מ-42 אלף שקלים בשנה?
ציון פיניאן
לא. היא כתבה עשרים שקלים למטר. זה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
170 מטרים.

לנו אין מניעה לאשר את זה בצורה הזאת, אבל תבדקי.
דרורית שטיינמץ
אנחנו נבדוק את עצמנו שוב.
היו"ר משה גפני
אם יהיה משהו מעניין, תגידי לנו.
ציון פיניאן
זה יכול להיות 42 אלף שקלים, אבל לא המכפלה.
דרורית שטיינמץ
מה שאתם מאשרים עכשיו, זה את ה-42 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אמרתי שאנחנו יכולים לאשר את זה, זה נבדק על ידכם, אבל אם תוכלו לתת לנו יותר פרטים. זה לא משנה לגבי ההחלטה שלנו.
ציון פיניאן
מקומות חניה, 47 אלף שקלים?
היו"ר משה גפני
באמת החניה עולה יותר מהארנונה.
ציון פיניאן
כנראה הוא רכש קומת חניה אחת.
היו"ר משה גפני
כתוב ארבעה מקומות.
ציון פיניאן
הוא טעה באפס. כנראה מדובר בארבעים מקומות.
היו"ר משה גפני
יש כאן משהו לא בסדר מבחינת התחשיב. באמת החניה עולה יותר מהארנונה?
דרורית שטיינמץ
אנחנו נבדוק את הנושא של הארנונה.
ציון פיניאן
גם החניה.
היו"ר משה גפני
47 אלף שקלים לארבעה רכבים?
ציון פיניאן
מנוי עולה 1,500 שקלים לשנה. עבור ארבעה רכבים, המנוי הוא 6,000 שקלים.
קריאה
זה בתל אביב. בתל אביב זה יקר.
ציון פיניאן
אז נגיד שבתל אביב הסכום הוא אלפיים שקלים. לפי 47 אלף שקלים, הסכום הוא 4,000 שקלים בחודש. זה סכום גבוה.
היו"ר משה גפני
החניה עולה יותר מאשר הארנונה?
דרורית שטיינמץ
אנחנו נבדוק שוב את נושא הארנונה.
ציון פיניאן
47 אלף שקלים לחלק לארבעה רכבים, 12 אלף שקלים.
דרורית שטיינמץ
חלקי ארבע.
ציון פיניאן
הנסתר יותר מהגלוי.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו מצביעים על בקשתו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לאישור הוצאות זכויות ראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט לפי סעיף 23(ב).
הצבעה
בעד אישור הבקשה – פה אחד

הבקשה אושרה
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים