ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/05/2012

הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה)(השימוש בזכויות ההצבעה בבנק לאומי לישראל בע"מ המוקנות מכוח המניות)

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
21/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1093>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), שעה 11:50
סדר היום
<הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה)(השימוש בזכויות ההצבעה בבנק לאומי לישראל בע"מ המוקנות מכוח המניות)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מגלי והבה

ציון פיניאן
מוזמנים
>
עו"ד נטע דורפמן-רביב - המשנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד אורנה ואגו - המשנה ליועץ המשפטי, בנק ישראל

יובל רז - אגף החשכ"ל, משרד האוצר

איל קציר - דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה)(השימוש בזכויות ההצבעה בבנק לאומי לישראל בע"מ המוקנות מכוח המניות)>
היו"ר משה גפני
הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (השימוש בזכויות ההצבעה בבנק לאומי לישראל בע"מ המוקנות מכוח המניות). בבקשה, מי מציג?
נטע דורפמן-רביב
אני המשנה ליועץ המשפטי במשרד האוצר. בהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר הוקמו ועדות מניות לבנקים שהיו בהסדר. הבנקים שהיו בהסדר זה למעשה רוב הבנקים, והיום נשאר לנו רק בנק לאומי. לפי החוק, אם פגה כהונה של ועדה יש לשר האוצר שלוש אפשרויות לקבוע מי השתמש בזכויות ההצבעה של המדינה. אפשרות אחת שהממשלה תשתמש בזכויות; האפשרות השנייה היא שוועדת מניות תמשיך להיות ועדת מניות לפי חוק המניות הבנקאיות שבהסדר, והאפשרות השלישית היא שהוא יורה לגוף כלשהו להשתמש בזכויות באישור נגיד בנק ישראל.

במשך השנים היו מספר ועדות מניות לבנק לאומי, כאשר בתיקון האחרון לחוק הבנקאות (רישוי) הוקמה ועדה שכניסתה לתוקף מותנה בכך שלא תהיה ועדה לפי חוק המניות הבנקאיות שבהסדר. תוקף הוועדה הקיימת פג ב-24 במרס, וככל שידוע לי הוועדה, לפי חוק הבנקאות כבר התחילה לפעול. שר האוצר פנה לוועדה לאשר שימוש בזכויות ההצבעה במניות בנק לאומי, והשימוש ייעשה על-ידי חברת נכסים מ.י., שהיא חברה ממשלתית. כל ההוראות עד היום של המניות הבנקאיות שבהסדר נקבע שאם כמות המניות של המדינה יורדת מ-5% הוועדה מפסיקה לפעול וזכויות ה- - - עוברות לנכסים מ.י.
היום יש לנו קצת יותר מ-6%- -
היו"ר משה גפני
מי זאת החברה הזאת?
נטע דורפמן-רביב
נכסים מ.י. היא חברה ממשלתית – 100% של הממשלה.
היו"ר משה גפני
כמה חברים יש שם?
נטע דורפמן-רביב
התפקיד שלה הוא לייעץ לממשלה בכל הנוגע למניות שבהסדר ולהחזיק את המניות שבהסדר.
היו"ר משה גפני
כמה חברים יש שם?
נטע דורפמן-רביב
אין פה נציג של החברה. היום היושבת ראש של החברה היא החשבת הכללית.
היו"ר משה גפני
מי החברים?
נטע דורפמן-רביב
מנכ"ל החברה הוא מנכ"ל חברת ענבל שהיא גם חברה ממשלתית עם 100% מניות ממשלה. הוא גם מנכ"ל חברת נכסים מ.י. היא יושבת פיזית ליד חברת "ענבל".
היו"ר משה גפני
מה זה פיזית? שניהם בדרך בגין?
נטע דורפמן-רביב
שניהם יושבים באיירפורט סיטי, אם זה מעניין.
היו"ר משה גפני
נכון, הם עברו לשם.

בשביל מה עושים? זה לא נראה "ישראבלוף"?
נטע דורפמן-רביב
לא - -
היו"ר משה גפני
הם כולם אנשי האוצר.
נטע דורפמן-רביב
לא.
היו"ר משה גפני
מה, לא? מיכל עבאדי היא היושבת ראש, גל הרשקוביץ שם, עודד שריג שם – אז שיישבו באוצר בשביל מה הם צריכים לנסוע לשדה התעופה?
נטע דורפמן-רביב
לחברה ממשלתית יש חובות אחרות ממשלה, זאת המשמעות של חברה ממשלתית.
היו"ר משה גפני
הם נותנים שם קפה כמו פה?
נטע דורפמן-רביב
לחברה יש חובות בתקנון שלה, איך מותר לה לפעול. הפעולות של הדירקטורים צריכים להיות - - - החברה בלבד.
היו"ר משה גפני
- - - שדה התעופה?
נטע דורפמן-רביב
זאת המשמעות של חברה נפרדת. אבל האפשרות הנוספת שהחוק מקנה הוא שהשימוש בזכויות ההצבעה יהיה של הממשלה. לא נראה לנו מתאים שממשלת ישראל תחליט מי יהיו הדירקטורים בבנק לאומי. חברת נכסים מ.י. היא חברה שהתפקיד שלה הוא לייעץ - -
היו"ר משה גפני
זה לא נראה לך קצת בלוף?
נטע דורפמן-רביב
אני לא חושבת שזה בלוף. יש נציגי ציבור בחברה - -
היו"ר משה גפני
כמה?
נטע דורפמן-רביב
אנחנו נבדוק את זה. פשוט הנציגה של נכסים מ.י. לא הגיעה לדיון.
היו"ר משה גפני
אז אפשר לעשות ועדה במשרד האוצר ולהביא נציגי ציבור. למה צריך חברה?
נטע דורפמן-רביב
יש חברה שהיא כבר קיימת.
היו"ר משה גפני
מה היא עושה עוד?
נטע דורפמן-רביב
כל הפעילות של החברה הזאת היא סביב המניות הבנקאיות שבהסדר. היא מייעצת לממשלה, היא מחזיקה את המניות. ייתכן שלא יהיה לה באמת מה לעשות כשנמכור - -
היו"ר משה גפני
נטע, אין לי בעיה, אני אאשר את זה, בסדר. אני רוצה שיהיה לי שיעור באזרחות. היות שלא למדתי בבית הספר שיעור באזרחות אולי תיתני לי שיעור באזרחות. יושבים שם אנשי משרד האוצר מהחל ועד כלה. יש שם כמה אנשי ציבור – זה בסדר. הם עוסקים בנושא המניות הבנקאיות, וכבר אין דיון על אף בנק חוץ מאשר על בנק לאומי, וכשעוד מעט ימכרו אותו גם זה ירד.
יש לי שאלה באזרחות – מה יעשו עם הבניין של החברה?
נטע דורפמן-רביב
לכן לחברה אין בניין נפרד- -
היו"ר משה גפני
יש לה. אני הייתי שם.
נטע דורפמן-רביב
יש לה, יש חברת "ענבל".
היו"ר משה גפני
"ענבל" חוץ מזה. רואים משם את הים. היום לא, פעם ראו.
נטע דורפמן-רביב
לחברת "ענבל" ששם יושבת חברת נכסים מ.י. יש הרבה מאוד פעילויות עבור הממשלה. זאת חברה פעילה, יש בה עובדים - -
היו"ר משה גפני
למי?
נטע דורפמן-רביב
לחברת "ענבל".
היו"ר משה גפני
ל"ענבל" אני יודע, זאת חברת הביטוח שהוציאה את החינוך העצמאי מביטוח. זה היא גם עשתה.
נטע דורפמן-רביב
יש לה עוד כמה דברים, כנראה.
היו"ר משה גפני
כן, עוד כמה דברים. את זה היא עשתה עלא-כיפאק.
ציון פיניאן
תוריד את ה-ע' של "ענבל", מה יישאר?
היו"ר משה גפני
"נבל".
נטע דורפמן-רביב
ייתכן שכאשר האחוזים שהמדינה תמכור את מניותיה בבנק לאומי כנראה לחברת נכסים מ.י. לא יהיה עוד מה לעשות - - - שיסגרו את החברה.
היו"ר משה גפני
טכנית – "ענבל" עברה לשדה התעופה. היה לה בניין בבית רובינשטיין, נכון?
נטע דורפמן-רביב
אם אתה אומר.
היו"ר משה גפני
אבל יש להם עוד בניין – גם בדרך בגין.

את יודעת לענות לנו, עדי? לא הקשבת. הבנתי.
נטע דורפמן-רביב
ההוראות האלה מחויבות באישור של נגיד בנק ישראל שנתן את אישורו.
היו"ר משה גפני
מה?
נטע דורפמן-רביב
מכיוון שמעבירים את זכויות ההצבעה לגוף שהוא לא ועדת מניות ולא ממשלה, החוק דרש שיתקבל אישור של נגיד בנק ישראל ושהוא גם ישקול האם זה נכון ומתאים שאותו גוף ייצג את המדינה, ונגיד בנק ישראל נתן אישורו להעברת זכויות ההצבעה לידי נכסים מ.י.

אנחנו צריכים את אישור הוועדה מכיוון שבחודש יוני, אם אני לא טועה, יתקיים דירקטוריון, ואם לא נקבל את אישור הוועדה יש אחוזים שהמדינה מחזיקה בהם ולא ניתן יהיה להצביע עבור דירקטורים מטעם המדינה.
היו"ר משה גפני
מה העלית בחכתך?
יובל רז
יש תשעה דירקטורים – ארבעה מהמדינה וחמישה נציגי ציבור.
היו"ר משה גפני
מי בחר אותם?
יובל רז
אני מניח שהשר.
נטע דורפמן-רביב
בכל חברה ממשלתית יש שר שאחראי על החברה, והוא זה שבוחר גם את נציגי הציבור. החברה הזאת היא חברה - - -
היו"ר משה גפני
בין תשעת החברים האלה יש גם דרוזים?
מגלי והבה
לא.
נטע דורפמן-רביב
הוא עוד לא בדק.
יובל רז
יש בן מיעוטים. אני לא יודע מה העדה שלו בדיוק, אבל יש בן מיעוטים.
היו"ר משה גפני
בין התשעה? מיהו בן המיעוטים?
איל קציר
חוסאם בשארה, מיכל עבאדי - -
מגלי והבה
אחיין של עזמי בשארה.
היו"ר משה גפני
מי עוד?
איל קציר
הרפז מרגלית, גל הרשקוביץ, איילת חייק- -
היו"ר משה גפני
מי זאת איילת חייק?
איל קציר
נציגת ציבור.

פרידה ישראלי, אירית נגר ועודד שריג.
היו"ר משה גפני
יש תשעה. הם אומרים חמישה אנשי ציבור.
יובל רז
כרגע יש ארבעה, אחד חסר מנציגי הציבור. הדירקטוריון אמור להיות עם תשעה חברים: ארבעה מהמדינה – עודד, פרידה, מיכל וגל; וחמישה אנשי ציבור שאחד כרגע חסר.
נטע דורפמן-רביב
כמו בהרבה חברות ממשלתיות.
היו"ר משה גפני
הבנתי.

אין חרדים.
נטע דורפמן-רביב
לא בדקנו.
היו"ר משה גפני
טוב שיש חרדים במדינה. יש את מי לתקוף.

נגיד בנק ישראל, אורנה, אתם מאשרים את זה?
אורנה ואגו
אנחנו מאשרים.
ציון פיניאן
הם יאשרו ורביזיה.
מגלי והבה
הם יחליפו, הם ישימו חרדי ודרוזי.
ציון פיניאן
קודם כול להוציא צאצאים של עזמי בשארה.
היו"ר משה גפני
נטע, יש לך עוד משהו להוסיף?
הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (השימוש בזכויות ההצבעה בבנק לאומי לישראל בע"מ המוקנות מכוח המניות) – מי בעד אישור ההוראות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור ההוראות – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההוראות אושרו.
היו"ר משה גפני
נגד- אין, נמנעים- אין. ההוראות אושרו. אני מציע שהיות שחסר נכניס בני מיעוטים.
ציון פיניאן
בני מיעוטים – קו נטוי – חרדים. אבל יש בני מיעוטים, אין חרדים.
היו"ר משה גפני
אין חרדים, אין.
ציון פיניאן
מי ממנה את הנציגים?
נטע דורפמן-רביב
שר האוצר ממנה. יש ועדה לבדיקת מינויים. היא בודקת אם ההרכב מתאים לחוק. בחוק היום יש דרישה לייצוג הולם לנשים ולבני מיעוטים כמוגדר בחוק.
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי, בחוק.
נטע דורפמן-רביב
אני הבנתי. היועצת המשפטית שלך לפחות הבינה.
היו"ר משה גפני
תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:05.>

קוד המקור של הנתונים