ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/05/2012

קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח, קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת הכספים
21/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1092>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), שעה 11:15
סדר היום
<1. קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח>
<2. קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
זהבה גלאון

מגלי והבה

גאלב מג'אדלה

ציון פיניאן
מוזמנים
>
אריאל לרמן - מחלקת הפנסיה, משרד האוצר

שלי סבן - מחלקת הפנסיה, משרד האוצר

הראל שרעבי - מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

יוסף דותן - סמנכ"ל, הראל חברה לביטוח, איגוד לשכות המסחר

רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<1. קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח>
<2. קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שאירים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח>
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא: דיון מהיר בנושא: "קרנות הפנסיה גובות כיסוי ביטוח שארים ממבוטחים שאינם זכאים לביטוח. זהבה גלאון, בבקשה.
זהבה גלאון
אדוני היושב ראש, תודה רבה. הצעה לסדר הדיון משותפת לחבר הכנסת וקנין ולי. חבר הכנסת וקנין, לצערי, נאלץ לעזוב, אז אני מדברת גם בשמו. אני רציתי לשאול שאלה, אדוני: היעלה על הדעת שאדם שהגיע לגיל שבו אפשר להוציא רישיון לרכב, שחברות הביטוח יגבו ממנו ביטוח מתוך הנחה שאולי בעתיד יהיה לו רכב? יעלה על הדעת? לא יעלה על הדעת. ביטוח רכב גובים רק ממי שיש לו רכב.
גאלב מג'אדלה
לא רק רכב, רכב - - - אם הוא לא עושה ביטוח אז - - -
זהבה גלאון
כן, אם יש לו רכב אז אתה גובה ממנו ביטוח כי הוא רוצה לבטח את הרכב שלו.
גאלב מג'אדלה
את יודעת כמה רכבים מסתובבים בארץ לא מבוטחים?
זהבה גלאון
זה סיפור אחר.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת לא יכול להיות דבר כזה שבן אדם ישלם ביטוח אם אין לו רכב.
זהבה גלאון
יכול להיות דבר כזה?
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות.
זהבה גלאון
יכול להיות שאדם רווק – העוזר שלי ליאור שפר שיושב פה הוא רווק, בן 29 עוד מעט- -
היו"ר משה גפני
רק רגע, מי רווק?
זהבה גלאון
בינתיים הוא רווק.

היעלה על הדעת שהוא רווק, אין לו שארים – שיגבו ממנו ביטוח שארים?
היו"ר משה גפני
לא עולה על הדעת.
זהבה גלאון
מתברר שכל מה שלא עולה על הדעת עולה על הדעת כשזה קשור לרגולטור, לאוצר ולקרנות הפנסיה. מי נמצא כאן מהאוצר?
היו"ר משה גפני
- - - מהאוצר.
ציון פיניאן
קודם כול, זה נכון?
זהבה גלאון
אדוני, הדבר המדהים הוא שאני קיבלתי תלונות מאנשים שטענו שברירת המחדל היא כזאת: האוצר היום מאפשר לקרנות הפנסיה לגבות כברירת מחדל. אני מדברת על מיליוני שקלים בסך-הכול במצטבר ממי שאין להם שארים.

אז כמה דברים אני רוצה לבקש, אדוני: קודם כול אני ארצה לבקש נתונים, כמה אנשים משלמים כיסויי שווא בשנה, ובכלל כמה כסף החברות עושות מזה. אנחנו מדברים על החיסכון הכי גדול בחיים שזה החיסכון לפנסיה. זה לא סביר שהרגולטור יאפשר לקרנות הפנסיה לגבות את הסכומים האלה.


רווק שאין לו ילדים משלם לקרן הפנסיה דמי ביטוח שארים. אם הוא נפטר, חלילה, לא יכולים להפעיל את הביטוח הזה. גבו את הסכום הזה, הסכום הזה מצטבר בחברות הביטוח – לא יכולים להפעיל את הסכום הזה כי אין לו שארים. אז לא ניתן לשלם לשארים שלו קצבה. אנחנו מדברים על תשלום סרק שגבו ממנו.
היו"ר משה גפני
זה רק ילדים, ההורים לא מקבלים?
זהבה גלאון
לא.
היו"ר משה גפני
טוב, תכף נשמע.
זהבה גלאון
אני רוצה להגיד משהו על קרנות הפנסיה. אני אומרת את זה בזהירות, אבל אני עומדת מאחורי מה שאני אומרת. לקרנות הפנסיה יש אינטרס שאנשים לא ממש יידעו ממה מורכבת ההפרשה שלהם לפנסיה. כשהתלונה הזאת הגיעה אליי מאותו בחור צעיר אז התחלתי לשאול אנשים סביבי, מי יודע בכלל שגובים ממנו את הסכום הזה. אנשים מקבלים את הדוחות, לא רואים בדיוק מתי גובים ממך ביטוח שארים. מכל האנשים בקבוצת מיקוד שעשיתי סביבי של חמישה אנשים אחד ידע. הוא היה צריך ללכת לקרן הפנסיה ולבקש לבטל את זה. יש כאן כשל מאוד גדול ברגולציה, בשקיפות. מכיוון שהרגולציה גרועה – ואני אומרת שהיא גרועה, אז הרגולטור לא מחייב את קרנות הפנסיה. גם מפרסם דוחות שקופים לאזרחים, והרווקים לא ממש יודעים ולא ממש בודקים. אנחנו מדברים על בזבוז של כספי ציבור, על חוסר יעילות בהקצאת משאבים. לכן הגענו לכאן לוועדה היום, חבר הכנסת וקנין ואני – אני פניתי בעניין הזה גם לממונה על שוק ההון והמפקח על הביטוח – אנחנו מבקשים להפסיק את התשלום על ביטוח שארים למי שאין לו שארים, מה גם שזה לא יפגע בזכויות העתידיות של המבוטח. זאת אומרת אם נניח הוא מתחתן, יוולדו לו ילדים, והוא יחזור להפעיל את הכיסוי בעתיד, וחלילה יקרה לו משהו, השארים שלו יהיו זכאים לקבל את הסכום הזה לאחר מותו. זאת אומרת למה הוא צריך להמשיך לשלם כרווק?

ועוד נקודה אחת, אדוני. כאן אני באה מתוך התפקיד שלנו כחברי ועדת כספים: הממונה על שוק ההון צריך להנחות את קרנות הפנסיה. אני אומרת את זה בהנחיה ברורה וחד משמעית. נכון, זה לא נוח. הרבה דברים לא היו נוחים, והם שינו. צריך להנחות את קרנות הפנסיה לא לגבות ביטוח שארים ממי שאין לו שארים. שנית, אנחנו רוצים לדעת נתונים על כמה אנשים מדובר. אני יכולה לתת כמה אופציות איך לעשות את זה. למשל, רשות האוכלוסין יכולה להודיע לקרן הפנסיה אם פתאום לאדם יש שארים. אתה יודע, אנשים מתחתנים, מדווחים, רשות האוכלוסין יכולה להודיע, אז חברת הביטוח יכולה להתחיל לגבות את הביטוח כשהוא מתחתן. איזו הצדקה יש שיגבו מרווקים שאין להם ילדים סכומים בשנה? זה מצטבר בקרנות הפנסיה – למה זה צריך להיות?
היו"ר משה גפני
נשמע הגיוני לגמרי, מה שאת אומרת. מי משיב?
ציון פיניאן
נכון או לא נכון?
הראל שרעבי
אני אענה.
היו"ר משה גפני
זה נכון. אם הוא לא אומר "לא" – אז זה נכון.
ציון פיניאן
אם הוא אומר "אני אענה" זה נכון.
הראל שרעבי
אני מנהל מחלקת הפנסיה באגף שוק ההון. לפני שאני מתייחס למנגנון של גביית ביטוח שארים אני רק רוצה להעמיד דברים על דיוקם כי זה מאוד עקרוני וחשוב לנקות את הדיון הזה מאינטרסים. לחברה מנהלת של קרן פנסיה אין רווח, ולו אגורה שחוקה, מגביית דמי הביטוח שהיא גובה. קרן פנסיה מבוססת על עיקרון של ביטוח הדדי, של ערבות הדדית, קרי – כספי הביטוח שהעמיתים משלמים משמשים אותם ואך ורק אותם בקרות אירועים ביטוחיים. לכן אין שום אינטרס לחברה מנהלת של קרן פנסיה לגבות או לא לגבות את דמי הביטוח. הם לא רואים בזה שום רווח.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
זהבה גלאון
מה זאת אומרת? הכסף נצבר אצלו.
היו"ר משה גפני
זהבה, שנייה. לי אתה צריך להסביר יותר. היות שלמדתי ב"ישיבה" אתה צריך להסביר לי יותר. אני מנהל קרן פנסיה - -
גאלב מג'אדלה
ישיבה לא זרה לך, גם אתה היית שם.
היו"ר משה גפני
אני מנהל קרן פנסיה. למה אני מנהל קרן פנסיה? אני גמ"ח? לשם שמים? אני רוצה את הכסף, אני לוקח את הכסף הזה ועושה אתו דברים שאני מרוויח מהם. לכן לפי דעתי – אלא אם כן אני טועה – לי כמנהל קרן פנסיה יש עניין, יש אינטרס שכל אחד ישלם יותר ממה שהוא משלם אפילו אם הוא לא צריך לשלם יותר, מכיוון שאני רוצה שיהיה לי יותר כסף. לכן אני רוצה יותר מבוטחים, לכן אני רוצה יותר תשלומים. מה זה "אין לי אינטרס"?
הראל שרעבי
אני אענה. חברה מנהלת של קרן פנסיה גובה מקרן הפנסיה אך ורק דמי ניהול שזה שיעור מתוך ההפקדות שהפרט מפקיד ושיעור מתוך צבירת הנכסים.
היו"ר משה גפני
מה היא עושה עם הכסף?
הראל שרעבי
שנייה.

שיעור מתוך ההפקדות ושיעור מתוך הנכסים. השאלה האם מתוך הכסף הזה מנכים דמי ביטוח, לא משנה את דמי ניהול החברה המנהלת אפילו לא בשקל. ההפקדה של הפרט היא אותה הפקדה בכל אופן וצבירת הנכסים היא אותה צבירה בכל אופן. לכן לחברה המנהלת אין שום משמעות אם הפרט משלם דמי ביטוח או לא. כל דמי הביטוח שעמיתים משלמים נכנסים לתוך קערה שהעמיתים בלבד, והם בלבד, נהנים מהכספים שיש שם, לא אף אחד אחר. במידה שיש שם עודף הכסף הזה חוזר למבוטחים ולעמיתים בקרן הפנסיה – שוב לחברה המנהלת אין ולו שקל אחד מהכסף הזה. לכן אין פה שום אינטרס כלכלי, זה בכלל לא משם.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף?
זהבה גלאון
אבל אם 400 שקל בשנה אז גם עליהם גובים עוד 400 שקל בשנה לכל מבוטח כזה שאין לו שארים.
הראל שרעבי
את 400 השקלים הוא משלם בכל אופן. הפרט משלם אחוז משכרו כהפרשה לקרן הפנסיה, לא משנה אם מתוך הכסף הזה ייקחו ביטוח או לא ייקחו ביטוח.
היו"ר משה גפני
מה הוא עושה עם הכסף?
הראל שרעבי
רגע.

במידה שנשאר עודף - -
היו"ר משה גפני
לא עודף, כסף. יש לו כסף עכשיו בקופה, הפרישו לו.
הראל שרעבי
הכסף הזה מחולק חזרה לכל העמיתים בקרן.
היו"ר משה גפני
איך זה מחולק?
הראל שרעבי
בסוף השנה אם נשארים עודפים הם מחולקים לכל העמיתים בקרן.
יוסף דותן
כל חודש, לא כל שנה.
הראל שרעבי
בסוף כל חודש גם יש.
זהבה גלאון
מה שהוא אומר הוא שיש ערבות הדדית – אנחנו גובים מהרווקים שאין להם - -
הראל שרעבי
עוד לא התייחסתי לרווקים. תכף אני אתייחס גם לרווקים.
זהבה גלאון
לא משנה, לצורך העניין. זה מצטבר. הם לא זכאים לביטוח השארים כי אין להם שארים אז זה מצטבר, ואנחנו עושים חלוקה, ערבות הדדית בין כולם גם על חשבונם. איזה מין דבר זה?
הראל שרעבי
עכשיו אני אתייחס לגופו של עניין. אמרה חברת הכנסת גלאון, ובצדק, להבנתי - -
היו"ר משה גפני
רגע. מי אדוני?
יוסף דותן
יוסי דותן, מנהל קרנות פנסיה ומכיר את הנושא.
היו"ר משה גפני
מה פירוש שכל חודש מעבירים? אני מקבל את זה כל חודש?
יוסף דותן
כן.
היו"ר משה גפני
איך אני מקבל את זה.
יוסף דותן
אני אענה. מדי חודש גובים מסך כל המבוטחים בקרן, מכל מבוטח ברמה בודדת, את דמי הסיכון שצריך לגבות בגין הסיכון שמכסים באותו חודש. לולא היה אף מקרה בקרן באותה עת, כל הסכום שנגבה בגין דמי הסיכון מוחזר באותו חודש לכלל מבוטחי הקרן, לא נשאר שקל. אין רווח ביטוחי לחברה מנהלת של קרן פנסיה – הכול חוזר לחיסכון של המבוטחים. הוא לא חוזר באותן פרופורציות - -
היו"ר משה גפני
מה אתה עושה עם הכסף שנמצא אצלך, הכסף שלי?
יוסף דותן
משקיע אותו.
היו"ר משה גפני
זה שלי.
יוסף דותן
משקיע אותו. הכסף מתחלק לשלושה סכומים - -
היו"ר משה גפני
אתה מעוניין שיהיה לך הרבה כסף מהמבוטחים?
יוסף דותן
בוודאי.
היו"ר משה גפני
למה?
יוסף דותן
מפני שאני אגבה יותר דמי ניהול.
היו"ר משה גפני
וחוץ מדמי הניהול אתה לא עושה כלום?
יוסף דותן
כלום. ואתה תבוא אליי אם אני אצליח לעשות את זה. אם אני אגדל מספיק ואתן לך תשואה טובה אתה תבוא אליי, ואז יהיה לי יותר - -
היו"ר משה גפני
ורק דמי ניהול? אתה לא מרוויח שום דבר מההשקעות.
יוסף דותן
שום דבר.
גאלב מג'אדלה
מה הם שלושת המסלולים שדיברת עליהם?
יוסף דותן
כאשר אתה מקבל כסף לקרן פנסיה הוא מתחלק לשלושה מסלולים: כסף זה אותם דמי ניהול שיוצאים החוצה. הם יוצאים החוצה לחברה המנהלת, הם מוגדרים בתקנות ובחוק; כסף שני, ממה שנותר, מתחלק לדמי סיכון ולחיסכון. נניח שיש לנו שתי כספות פה – כספת אחת של החיסכון וכספת אחת של דמי הסיכון לשמירה לחודש. מתוך הכספת של דמי סיכון, כמו שנאמר פה ובצדק, שזה ביטוח הדדי של כולם – משלמים את המקרים שאירעו באותו חודש. אם לא היה אף מקרה - -
היו"ר משה גפני
הבנתי.
יוסף דותן
- - לוקחים את כספת ב' של דמי הסיכון ומעבירים אותה לכספת א' של החיסכון, ומגדילים - - -
היו"ר משה גפני
תודה. עכשיו אנחנו מגיעים לרווקים.
גאלב מג'אדלה
סליחה. אני חבר בקרן פנסיה - -
יוסף דותן
חדשה.
גאלב מג'אדלה
לצערי הרב, חדשה. צברתי סכום, ואמרו לי שמגיע לי כך וכך אחוז הלוואה אם אני רוצה בתנאים טובים יחסית לבנק. הכסף הזה שהשתמשתי בו – מאיפה?
יוסף דותן
הלוואה?
גאלב מג'אדלה
כן.
יוסף דותן
זה במקום שאני אשקיע את הכספים של האנשים כדי שיעשו לך תשואה שיהיה לך יותר כסף. במקום שאשקיע אותם באגרות חוב או במשהו אחר, אני משקיע אותם במתן הלוואה לכבודו.
גאלב מג'אדלה
לעמיתים.
יוסף דותן
כן. הריבית הולכת לעמיתים.
גאלב מג'אדלה
ברור.
היו"ר משה גפני
תגיע לרווקים. השבעתם את רצוננו בנושא עצמו של הרווחים - -
הראל שרעבי
ברגע שניקינו מפה את האינטרס הכלכלי, בוא נדבר עכשיו על המהות לגופו של עניין. אמרה חברת הכנסת גלאון, ובעניין הזה אני יכול להזדהות איתה שכשהיא שואלת את הסובבים אותה אם הם יודעים אם הם משלמים ביטוח, אז רובם אומרים לה, לא. אני יכול לספר לכם שכשאני שואל את הסובבים אותי אם הם בכלל יודעים שיש להם ביטוח בקרן פנסיה, גם על זה הם אומרים – לא.
זהבה גלאון
זה שני דברים שונים. אני שואלת אותם אם הם יודעים שמפרישים להם הפרשה לביטוח שארים.
הראל שרעבי
אז יכול להיות שהסובבים אותם יודעים שיש להם ביטוח, והם לא יודעים שהם משלמים; הסובבים אותי בדרך כלל לא יודעים שיש להם ביטוח.
זהבה גלאון
אה, זה כבר מוגזם.
הראל שרעבי
העיקרון הבסיסית של קרן פנסיה הוא העיקרון הסוציאלי. קרן פנסיה הוקמה כדי שכאשר יקרה לפרט אירוע שבו נשבר מטה לחמו יהיה לו מקור הכנסה אחר. נשבר מטה לחמו, קרי – לא עלינו – פטירה, לא עלינו אובדן כושר עבודה או – עלינו, בשיבה טובה בגיל 70 או 67 – פרישה מעבודה. זה הבסיס. בשביל זה קרן פנסיה קמה. לכן המדינה גם נותנת הטבות מס. המדינה רוצה שהפרט יהיה מוגן כשהכנסתו הולכת לאיבוד.
עכשיו יש לנו שתי אפשרויות
אחת לקבוע שאין לך ביטוח, אלא אם כן תבחר אקטיבית אחרת ואפשרות שנייה, שיהיה לך ביטוח, אלא אם כן תבחר אקטיבית אחרת. מה הסיכון בכל אחת מהאפשרויות?
זהבה גלאון
לא, יש עוד ברירה.
הראל שרעבי
שנייה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר.
זהבה גלאון
עד כה הכול בסדר, יש עוד ברירה אחת.
הראל שרעבי
המשמעות של הברירה שלפרט לא יהיה ביטוח אלא אם כן הוא יבחר אקטיבית אחרת - -
היו"ר משה גפני
מר הראל שרעבי, אנחנו במתח כל הזמן כבר חצי שעה. הכול הבנו. אפילו המפגרים בינינו גם הבינו גם. אפילו אני הבנתי.
ציון פיניאן
מה עם הכסף?
היו"ר משה גפני
יש רק שאלה אחת שאנחנו מבקשים עליה תשובה, שאת זה העלתה חברת הכנסת זהבה גלאון: אני רווק, למה אני צריך לשלם כמו נשוי? תן לי לשלם כמו רווק, כמה שמגיע לי.
הראל שרעבי
התשובה קיימת בהוראות. רווק יכול בהחלט לוותר על הביטוח שלו לשארים באופן אקטיבי, אבל לא באופן אוטומטי. זאת אומרת קרן הפנסיה - -
היו"ר משה גפני
למה?
הראל שרעבי
מהסיבה הפשוטה שקרן הפנסיה לא יודעת אם אתה רווק או לא.
זהבה גלאון
אז תודיעו להם.
הראל שרעבי
להודיע למי?
זהבה גלאון
תשנו את ברירת המחדל.
היו"ר משה גפני
רווק.
הראל שרעבי
להודיע לו שהוא רווק? הוא יודע שהוא רווק.
היו"ר משה גפני
לא. תודיעו לו שהוא יכול לבחור. נורא פשוט.
יוסף דותן
ההצעה מצוינת. מרבית קרנות הפנסיה שאני מכיר אכן מודיעות מדי statement וכותבות את זה בצורה מפורשת.
היו"ר משה גפני
והמיעוט?
יוסף דותן
אני לא ראיתי את כולם, ולכן אני לא מדבר על כולם.
היו"ר משה גפני
יפה. משרד האוצר, יש לנו בקשה אליך. היות שמר דותן אומר שכולם מודיעים אני מבקש שתהיה הנחיה של משרד האוצר שהחברות, קרנות הפנסיה יודיעו למבוטחים שלהם שמי שרווק ואינו חפץ בביטוח שארים זכאי לעשות את זה. למה הוא צריך לשלם יותר?
זהבה גלאון
אני לא מוכנה להסתפק בזה.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
זהבה גלאון
אני אגיד לך מה אני מציעה. אני ממש לא מוכנה להסתפק בזה, לעשות להם חיים קלים. קודם כול אני רוצה להתייחס גם להערה שהושמעה קודם. כשעושים את החלוקה הזאת הכול נכנס לקופה – כספת א' וכספת ב', ועושים את ה"פריש-מיש" הזה – זה לא הולך באופן פרופורציונלי לכל החוסכים, את זה צריך לקחת בחשבון. אותם צעירים רווקים שאין להם שארים משלמים, וזה לא הולך החלוקה הזאת.
דבר שני אני לא מקבלת את ההצעה. אני רוצה ברשותך, אדוני, לייעל קצת את ההצעה. היום המצב הוא שגובים מהם כברירת מחדל. אתה יודע, אני נפגשתי עם הממונה על שוק ההון בכל מה שקשור לאנשים שהקרובים שלהם מתו ולא ידעו שהם מתו. לא ידעו לאתר אותם. והסבירו לי חצי שנה שאי אפשר לאתר אותם, והם שינו את ברירת המחדל, ובסוף עשו דרכים והקימו מערך שלם ומאתרים אותם. אין דבר כזה שאי אפשר.

לכן אני רוצה להציע שהממונה על שוק ההון יורה לחברות הביטוח לא לגבות ביטוח שארים כברירת מחדל. קודם כול לבטל את ברירת המחדל – שלא יהיה דבר כזה באופן אוטומטי, אני לא מוכנה לזה.
הראל שרעבי
ואז כשתבוא האלמנה הראשונה שלא תהיה מכוסה?
זהבה גלאון
רק שנייה. זה דבר אחד – אין ברירת מחדל. גובים באופן אוטומטי, מצטברים סכומים כאלה. למה כל בחור, למה ליאור, צריך לשלם כמה מאות שקלים בשנה באופן אוטומטי שאין מי שייהנה מזה, וזה הולך אחר כך לערבות ההדדית? איזה מין דבר זה בכלל?
יוסף דותן
הוא לא צריך לשלם.
זהבה גלאון
הוא לא צריך לשלם, אבל זה לא שעכשיו החברות יודיעו לו, אנחנו יודעים את זה. מדובר על מאות אלפי אנשים שלא יעשו את זה.
יוסף דותן
כל טופס הצעת הצטרפות לקרן פנסיה כוללת את הסעיף הזה. אני מציע שתסתכלו פעם בטופסי הצטרפות לקרנות פנסיה. זה כתוב.
הראל שרעבי
יש הבדל קריטי בין להודיע לבין לשנות ברירת מחדל. המשמעות לשינוי ברירת מחדל זה לחשוף את הציבור לתת-ביטוח.
זהבה גלאון
דבר שני שאני חושבת שצריך לעשות הוא שאם אנשים משנים סטטוס ומודיעים על שינוי הסטטוס למשרד הפנים, שמשרד הפנים יתכבד ויודיע לחברות שיפנו אליהם, שיגידו להם – עכשיו שיניתם סטטוס, יש לכם אופציה לעשות ביטוח- -
היו"ר משה גפני
את מדברת על משרד הפנים? שהוא יודיע?
זהבה גלאון
מרשם האוכלוסין. ככה זה נעשה בשורה של דברים.
היו"ר משה גפני
משרד הפנים מודיע?
זהבה גלאון
לא, אתה צודק, מרשם האוכלוסין. אבל זה נעשה באופן אוטומטי.
היו"ר משה גפני
מה שאת אומרת זה דבר מצוין.


משרד האוצר, בבקשה.
זהבה גלאון
אדוני, אני רוצה לסיים במה שפתחתי – למה שלא תהיה ערבות הדדית גם בין חסרי רכב לבין כאלה שיש להם רכב? זה בדיוק אותו דבר, על אותו היגיון.
היו"ר משה גפני
אבל לא זאת הטענה שלהם.
זהבה גלאון
לא, אני מתייחסת לטענה שלהם.
יוסף דותן
יש בזה אמת.
היו"ר משה גפני
מר דותן, עם כל הכבוד.
יוסף דותן
סליחה, אני מתנצל.
הראל שרעבי
אני רוצה גם להתייחס - -
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך להתייחס גם, אתה צריך להתייחס רק לעניין הזה. אנחנו לא דנים על הפנסיה בכלל, רק על הרווקים.
הראל שרעבי
המשמעות של קביעת ברירת מחדל שבה אין ביטוח לפרטים בקרן הפנסיה היא הרת אסון. נראה לי שלא צריך להסביר למה, מספיק מקרה אחד של אישה שבעלה שכח לעדכן שהוא התחתן, והיא תבוא לפה ותצעק פה, למה אין לי כיסוי ביטוחי. וזה מספיק.
זהבה גלאון
אבל לא הוא צריך לעדכן, משרד הפנים צריך לעדכן. מה זה הדבר הזה?
הראל שרעבי
עכשיו אני מתייחס למשרד הפנים. זה נובע מחוסר היכרות של תקנון קרנות הפנסיה. תקנון קרנות הפנסיה לא מזכים בקצבת שארים רק מי שרשומה במשרד הפנים כנשואה. בציבור הישראלי יש הרבה מציאויות אחרות מקובלות באוכלוסיות כאלה ואחרות שבהן בני זוג מנהלים משק בית משותף לאורך תקופה לא קצרה בכלל, וחיים כבני זוג בלי להירשם במשרד הפנים. גם אותם בני זוג הם שארים לעניין קרן הפנסיה לכל דבר ועניין. לכן משרד הפנים הוא לא פתרון, כי כל אותם אנשים שמנהלים משק בית - -
היו"ר משה גפני
ואם משרד הפנים יוכל להעביר את הפרטים? רק על אלה שרשומים במשרד הפנים הוא יכול להעביר? הוא מעביר? אפשר לסמוך עליו?
הראל שרעבי
אני לא יודע עד כמה הנתונים שם מעודכנים, עד כמה זה מתעדכן לשני הכיוונים האחרים.
זהבה גלאון
איזה מין דבר זה? משרד הפנים, רשות האוכלוסין של המדינה – איזה מין דבר זה בכלל?
קריאה
- - -
זהבה גלאון
בסדר, אפשר לפתוח גם את זה, אבל מה שהוא מציע – להשאיר את המצב כמו שהוא – זה בלתי מתקבל על הדעת.
הראל שרעבי
אני מזכיר שעומדת תמיד האפשרות לפרט לבחור אחרת. זה האיזון הנכון. לחשוף אדם להיות בלי ביטוח, לעמדתנו, זה לא אחראי.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
גאלב מג'אדלה
כבוד היושב ראש, אני מאוד מעריך את הדאגה שלהם לאזרח. יש במה שהם אומרים, דאגה לאזרח. זה לא סותר את הדאגה של חברת הכנסת זהבה גלאון. אבל אני אומר דבר אחד – תודה על הדאגה שלכם לאזרח שאם חלילה וחס ימצא את עצמו יום אחד במצב טרגי שהוא זקוק לביטוח הזה – רק היא אומרת, זה יכול לקרות, תיידעו אותו, שיידע, שקיפות. שהוא יהיה שותף להחלטה שלו שהוא עושה את זה מרצונו.
יוסף דותן
אז אומרות פה קרנות הפנסיה – ואני מצטרף לזה – ההודעה הזאת - -
היו"ר משה גפני
שנייה, נעשה מסודר.

בבקשה, מר דותן, רצית להעיר.
יוסף דותן
אני מכיר לפחות חלק גדול מקרנות הפנסיה, וודאי אלה שלנו. אם תיקח טופס הצעה – אפשר להוריד אותו מהאינטרנט – יש שם ההצהרה הזאת, האפשרות פתוחה בכל עת.

שנית, לגבי ביטוח – כבוד חברת הכנסת, שני דברים יש לי אלייך: האחד, אני מבקש שלפחות סעיף אחד מהכתבה שכתבת בעיתון ירד; כתבת שהפרקטיקה הזאת שלה את מתנגדת מאפשרת לקרנות הביטוח ולקנות הפנסיה להגדיל את רווחיהם בסכומים שמגיעים למיליוני שקלים בשנה. אין שקל רווח פה. בואו נבין, אין שקל רווח.

הנושא השלישי – אני מזכיר לך שכל תושבי מדינת ישראל מבוטחים בביטוח חובה בתאונות דרכים – לא כולם משלמים אותו.
זהבה גלאון
מה זה קשור?
יוסף דותן
רצית דוגמה למשהו שאנשים משלמים - -
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת, לא כולם משלמים אותו?
יוסף דותן
הולך רגל שאין לו מכונית – מבוטח בביטוח חובה?
היו"ר משה גפני
לא.
יוסף דותן
למה לא? ירד לכביש, נפגע – הוא לא מבוטח?
זהבה גלאון
הוא מפריש את זה?
יוסף דותן
הוא פגע במכונית, הוא שילם שקל? הוא יקבל פיצוי. הוא מבוטח? הוא שילם על זה משהו? לא.
היו"ר משה גפני
לא, זאת ממש לא הדוגמה.
יוסף דותן
זאת דוגמה נפלאה.
זהבה גלאון
הוא לא מפריש את זה כל חודש לחברת הביטוח. בכלל מה עניין שמיטה להר סיני?
יוסף דותן
רק לכמת לכם סכומים שאמר הראל בדוגמה. הראל נתן דוגמה, למשל, של ידועים בציבור, שזאת הדוגמה הבולטת - -
היו"ר משה גפני
מר דותן, אנחנו לא שם עכשיו, אנחנו בנושא העקרוני.
יוסף דותן
זה העיקרון.
היו"ר משה גפני
מה העיקרון?
יוסף דותן
אדם מבוטח בקרן פנסיה, הוא רווק - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על העיקרון, ואני רוצה לעשות סיכום. אתה חוזר על הדברים שוב.
יוסף דותן
זה סדרי גודל של שני מיליון שקל לבן אדם.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז מה?
זהבה גלאון
אדוני, אני רוצה שתאפשר לליאור להגיד משפט.
היו"ר משה גפני
בטח שאני אאפשר לו. אבל לפני שאני אאפשר לליאור להגיד, למרות שזה לא מקובל – אני רוצה שתדעי מה שהבנתי מהדיון כאן. קודם כול את צודקת בטענה, אף אחד לא מתווכח על הטענה הזאת. אני לא מקבל את הדוגמה של הולך הרגל, אבל נניח לעניין הזה – מי שרווק לא צריך לשלם ביטוח שארים. הוא מודיע לו את זה בטופס ההצטרפות. אין ויכוח על העניין שאם היינו מקפידים שמשרד הפנים יעביר נתונים בזמן, ואנשים יידעו בדיוק על מה הם משלמים – לכולי עלמא – רווק צריך לשלם כרווק, ומי שצריך לשלם ביטוח שארים, צריך לשלם ביטוח שארים. השאלה מה יקרה בדרך. זאת הטענה של מר שרעבי. זאת טענה שאת לא יכולה להתעלם ממנה, ואת צריכה לקחת אותה בחשבון בכל החלטה שנקבל. אם נבוא ונגיד שמשרד הפנים צריך להעביר נתונים, ובשום פנים ואופן לא לגבות ממי שהוא רווק ביטוח שארים, ואז יכול להיות לא מקרה אחד, אלא מקרים רבים מאוד של אנשים שהתחתנו או שהם לא במעמד של רווק, אלא במעמד של ביטוח שארים, והוא לא עשה שום דבר. חס וחלילה, אדם צעיר לא חושב על שום דבר שיקרה – וקרה. לצערנו הרב, אנחנו יודעים על מקרים כאלה, ותגיע לפה אישה ותגיד שאנחנו גרמנו לכך שאין לה ביטוח, נשבר מטה לחמה, כמו שמר שרעבי אמר קודם. צריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת אפשר ללכת להחלטה דרקונית, אבל ההחלטה הזאת יכולה להיות בסופו של דבר חרב פיפיות נגד המקרים שבהם באמת צריך את הכסף הזה.
ליאור, בבקשה.
ליאור שפר
המבחן של הדברים האלה צריך אולי להיות עד כמה האנשים באמת מיישמים את יכולת הבחירה שלהם. אם לרווקים חסרי ילדים יש יכולת לבטל את דמי ביטוח השארים, נשאלת השאלה כמה מתוכם באמת עושים את זה.
שלי סבן
זאת שאלה - - - כמה אנשים באמת - - -
ליאור שפר
כמה אנשים יבטחו את עצמם. אנחנו מבינים את ההיגיון לרצות ליישם ביטוח שארים על אנשים שיש להם שארים. זה מובן מאליו כמו כל ההיגיון של פנסיה חובה. אבל אנחנו כן צריכים למצוא איזון בין מצב שאנשים מפרישים את זה ובכלל לא יודעים שהם יכולים להפסיק את זה. אפילו את ההפסקה שמתחדשת אחרי שנתיים כמו שיש היום – אנשים לא מודעים לה. צריך למצוא איזושהי דרך לשנות את המצב הזה, בין אם מדובר בקמפיין הסברה חינוכי – לאו דווקא שינוי של ברירת המחדל, כי זה לא שחור ולבן כמו שאתה מציג את זה.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, אתה צודק.
ליאור שפר
אבל אמצעי כלשהו שייצר לאנשים את אפשרות הבחירה ולא יגרום להם להפסיד את הביטוח כשהם מגיעים למצב שבו הם זכאים.
זהבה גלאון
אני הצעתי להפסיק את ברירת המחדל. אבל נניח שלא מפסיקים את ברירת המחדל כדי למנוע מצב - - -
היו"ר משה גפני
מצבים.
זהבה גלאון
מצבים, כן. אבל הצעה שהוצעה כאן לא מאפשרת למנוע את הפגיעה באותם אלה שגובים מהם באופן אוטומטי.
היו"ר משה גפני
אלא אם כן יהיו הודעות יותר אגרסיביות וקמפיין. לא להתחבא מאחורי העניין הזה שהיות שיהיו כאלה שיכולים להיפגע אז אנחנו לא עושים שום דבר, אלא רק משאירים את זה בהודעה של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה. זה לא מספיק.
זהבה גלאון
כי אף אחד לא קורא.
היו"ר משה גפני
בדיוק.

ליאור, אני אומר לך – אדם עובר תהליך. היות שהיה לי יום הולדת 60 אני אומר את זה - -
זהבה גלאון
מזל טוב.
היו"ר משה גפני
אדם עובר תהליך, הוא לא שם לב שדברים משתנים. אדם היה רווק, הוא לא שם לב, הוא התחתן, הוא בחור צעיר. פתאום הוא דואג לפנסיה? מתי מעט שמים לב לעניין הזה. יש תהליכים שבן אדם עובר בחיים. בתהליכים האלה צריך מאוד להיזהר שבן אדם בסופו של דבר, אותם מעטים שעלולים להיפגע, יכולים להיפגע באופן כזה שזה יהיה נורא ואיום. החברה תצטרך לשאת את זה על שכמה, אני לא יודע איך. לכן אני מציע שנדרוש ממשרד האוצר ומחברות הביטוח, מקרנות הפנסיה, קמפיין אגרסיבי בעניין הזה. הרי בסופו של דבר גובים כסף שלא כדין.
גאלב מג'אדלה
הקמפיין הזה על חשבוננו. למה שלא יהיה דבר שלא יעלה כסף? כל חצי שנה להעביר לחברות הביטוח טופס, אם חל שינוי אצלך במעמד המשפחתי.
קריאה
- - -
זהבה גלאון
מי שם לב לזה? זה באותיות האלה.
היו"ר משה גפני
לא, צריך שיהיה קמפיין נורמלי.
גאלב מג'אדלה
בול דואר עולה 1.25 שקל; קמפיין עולה מיליונים וזה גם הזדמנות שיקמפיין אותנו מישהו שיעשה עלינו קמפיין.
היו"ר משה גפני
מה אתם אומרים, מר שרעבי?
גאלב מג'אדלה
זה עולה מיליונים. בשביל מה?
היו"ר משה גפני
מה שרעבי, בבקשה.
גאלב מג'אדלה
סליחה, אתה הבנת מה שאמרתי? לחייב אותם לשלוח לעמית כל חצי שנה, אם חל שינוי במצב המשפחתי או עדכונים או כתובת או כל דבר אחר. אז מצמצמים את הנזק שחלילה וחס מישהו יכול ליפול במלכודת עצמו כשהוא מוצא עצמו לא מבוטח.
היו"ר משה גפני
הם שולחים כל שנה, נדמה לי.
זהבה גלאון
אני רוצה לקבל את ההצעה שלך ולהציע עוד נדבך. קודם כול לא מתקבל על הדעת שיגבו ביטוח ממי שאין לו רכב; שנית, אסור להגיע למצב שיהיה מי שייפול בין הכיסאות, וכתוצאה מכך כל המשמעות של זה.
היו"ר משה גפני
נכון, שייגרם נזק בלתי הפיך.
זהבה גלאון
שלישית אני מציעה שהממונה על שוק ההון ינחה את חברות הביטוח, כמו שאומר חבר הכנסת מג'אדלה, שבסוף לא ייצא שהציבור משלם את מחיר הקמפיין; שחברות הביטוח יודיעו אחת לכמה זמן, בנושא הספציפי הזה, לאותה קבוצה מובחנת – הוא לא צריך עכשיו להודיע לכולם. זה לא שעכשיו הוא ימצא את זה; זה יהיה ששולחים לו ממילא תשקיף, ויש רובריקה קטנה למטה. הרי למה הם לא שמים לב? כי אני ראיתי את הטופס הזה – מי בכלל מסתכל על הטופס? שיודיעו באופן מובחן אחת לכמה זמן, אחת לשלושה חודשים או אחת לחצי שנה - -
גאלב מג'אדלה
כולה 1.10 שקלים.
זהבה גלאון
- - לקבוצה מובחנת. לא מדובר על קבוצה גדולה, אלא על קבוצה שמזוהה, שזה הסיפור, האם אתה מעוניין, תיתן אופציה. אם אני צריכה לשלוח חזרה לחברת ביטוח, גם אם זה בדואר חוזר, אין סיכוי שאני אשלח, בחיים אני לא אצא מזה. עדיין זה יישאר ברירת מחדל, אבל לפחות שיעשו מין קמפיין כזה ולהודיע, לא להשאיר את זה באופן הזה. ברירת מחדל זה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
זה יהיה הסיכום של הדיון המהיר. מר דותן, בבקשה.
יוסף דותן
שמעתי. אני שמח כי חלק מההצעות מבוצעות בפועל.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, אז תבצעו אותן יותר טוב כי אני לא שמתי לב לזה.
יוסף דותן
אנחנו מבצעים, אנחנו גם מיידעים - -
זהבה גלאון
לא, הן לא מבוצעות.
היו"ר משה גפני
מר דותן, תודה רבה. מר שרעבי.
הראל שרעבי
אני רוצה לומר שני דברים: ראשית, אם קרנות הפנסיה היו יודעות לאבחן את האוכלוסייה הזאת אז לא הייתה בעיה, כי היו יודעים לאבחן אותה. לכן לא ניתן לשלוח - -
היו"ר משה גפני
אני ממלא אם אני רווק או נשוי, אם יש לי ילדים - -
הראל שרעבי
אבל קרן הפנסיה לא יודעת.
היו"ר משה גפני
היא יודעת, היא שולחת לי טפסים.
גאלב מג'אדלה
תשכלל את התוכנה שלך.
הראל שרעבי
רגע, שנייה.
גאלב מג'אדלה
לא, שרעבי.
היו"ר משה גפני
אתה יודע אם אני רווק או נשוי?
גאלב מג'אדלה
היושב ראש לא למד את הליבה, אני למדתי את הליבה.
היו"ר משה גפני
למדת כמוני או למדתי כמוך? אני למדתי גם איך שעובדים עלינו.
גאלב מג'אדלה
תשכלל את התוכנה אצלך, שתסמן לך את הרווקים.
היו"ר משה גפני
לא הוא, לא הוא. גאלב, הראל לא צריך לעדכן שום דבר, מר דותן צריך לעדכן.
גאלב מג'אדלה
אני לא מדבר עליו, אני מדבר על שוק ההון, אני מדבר על הביטוח.
היו"ר משה גפני
הנה, הוא כאן. אתה יודע אם אני רווק או נשוי?
הראל שרעבי
אני רק לא יודע אם יש לך שארים או לא, וזה לא אותו דבר.
היו"ר משה גפני
אה.
גאלב מג'אדלה
מה זאת אומרת? לא שמעתי.
הראל שרעבי
אין דרך לאבחן את זה, זה מה שאנחנו אומרים. אי אפשר לדעת אם הבן אדם - -
זהבה גלאון
שישאל, שזה יהיה הקמפיין.
היו"ר משה גפני
מה שאנחנו אומרים שהוא ישלח והם ידעו שצריך לעדכן.
זהבה גלאון
לא צריך ברירת מחדל.
היו"ר משה גפני
הוא יכול לעדכן, זה בסדר.


הנקודה השנייה, בבקשה.
הראל שרעבי
על המעורבות של הציבור בחיסכון הפנסיוני שלו נשתברו קולמוסים ונשפך הרבה דיו. בכל העולם שוברים את הראש איך לגרום לאנשים להיות יותר מעורבים. גם אם תודיע במעטפה, ברוב המקרים המעטפה הולכת סגורה לפח. לכן ריבוי הודעות זה לא בהכרח הפתרון. אחרי שאתה שולח הודעה זה לא פותר כלום. אני בקושי קורא את כל הדוח שלי.
היו"ר משה גפני
מר שרעבי, בסדר, עם כל הכבוד, אנחנו מפקחים על העבודה שלכם. את דעתך אמרת – אנחנו חושבים אחרת.
הראל שרעבי
אני רק אומר שלפתור בדיון מהיר את בעיית המודעות זה מורכב מדי.
זהבה גלאון
אבל בדיון מהיר אנחנו מעלים את בעיית המודעות. - - - שאתם לא עושים כלום.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל את העמדה הזאת. חינכו אותי לא להתייאש אף פעם משום דבר. צריך לעשות מה שנדרשים לעשות. אתה לא צריך לעשות את מה שאתה לא מחויב לעשות.
גאלב מג'אדלה
ולהאמין בקדוש-ברוך-הוא.
היו"ר משה גפני
להאמין בקדוש-ברוך-הוא, זה ברור.
מגלי והבה
תעבור לקדימה.
היו"ר משה גפני
אני לא חשבתי על זה.
זהבה גלאון
הלך להם קלף, הם האמינו ונכנסו.
היו"ר משה גפני
העמדה של הוועדה – אנחנו לא התייאשנו מהעניין. חברת הכנסת זהבה גלאון העלתה נושא חשוב. עצם העובדה שזה עולה ומדברים על זה וזה בדיון, וזה גם יהיה במליאת הכנסת – הנושא הזה הוא חשוב מאוד. אנחנו דורשים מכם – אתם הרגולטור, אתם מפקחים על החברות, על קרנות הפנסיה. אנחנו מבקשים שתודיעו להם עכשיו בעקבות הדיון הזה, היות שיש בעיה, שהבעיה הזאת התעוררה כתוצאה מהדיון וכתוצאה מפניות שהיו – שיש אנשים שמשלמים ביטוח שלא כדין. זאת אומרת הם לא חייבים לשלם את זה. הם רוצים שישלמו, אבל הם צריכים לדעת שהם לא חייבים לשלם, כי אין להם שארים. אתם צריכים להודיע את זה לכל החברות, ואנחנו פונים אליך, מר דותן. אנחנו מבקשים לשכלל את העניין הזה. ההודעות צריכות להיות הודעות ממוקדות - -
גאלב מג'אדלה
שהוא יהיה החלוץ.
היו"ר משה גפני
כן.
זהבה גלאון
לא החלוץ, לכל חברות הביטוח.
היו"ר משה גפני
כן, לכל חברות הביטוח. מר שרעבי, אתה צריך להודיע לכולם, אנחנו מבקשים את זה. היום אנחנו נחמדים, אבל אם לא תעשו את זה אז מחר לא נהיה נחמדים. זאת אומרת, איימתי עכשיו? לא איימתי.
זהבה גלאון
לא, זה נשמע איום מרומז.
גאלב מג'אדלה
זה נשמע כדברי טעם.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוזרים לכם. דברים שמגיעים פה על ידי משרד האוצר ועל-ידי החברות – אנחנו משתדלים לעזור לכם. אני מבקש שתעזרו גם לציבור. אז אפילו אם אתם עושים את זה, ואפילו אם עד היום עשיתם – זה לא מספיק. אנחנו סבורים שצריך יותר. אתם בכלל מדברים באופן קיצוני. אתה אומר, בכלל אנחנו מודיעים, והוא אומר, לא נוכל לחנך בכלל את האנשים בעניין הזה.
הראל שרעבי
זה ממש לא מה שאמרתי.
היו"ר משה גפני
זה לא מה שאמרת?
הראל שרעבי
לא, ממש לא.
היו"ר משה גפני
הדיון המהיר הסתיים. זה הסיכום שלנו.
גאלב מג'אדלה
איך נעקוב אחרי זה ונוודא שזה מתקיים?
היו"ר משה גפני
אנחנו נעקוב. יש לנו את ליאור - -
יוסף דותן
אם תינתן לי הערת אגב קצרה לסיום. אי אפשר שלא להסתכל גם בצד המלא של הכוס הזאת: זאת הפעם הראשונה מכל הביטוחים הפנסיוניים בקרנות הפנסיה שאני מכיר לפחות, שיש אפשרות בכלל שלא לשלם דמי סיכון למוות לרווק. אני לא מכיר זכויות יותר לאנשים שיש להם פנסיה תקציבית שאם הם רווקים הם מקבלים יותר זכויות; אני לא מכיר את זה בקרנות פנסיה גירעוניות שגם הן מכסות בשארים, ויש שם רווקים. לא הייתה לזה שום התייחסות ועל זה דווקא, לדעתי – ואני הרבה פעמים מתווכח עם אגף שוק ההון – אבל בתחום הזה הם הלכו צעד קדימה, ועל זה יבורכו, שאפשרו בכלל את הטענות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסיימים את הדיון הזה בברכה. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:50.>

קוד המקור של הנתונים