ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2012

אישור דרך הפרטת חברת נמל אילת בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות , רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל אילת בע"מ), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
16/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1090 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ד באייר התשע"ב (16 במאי 2012), שעה 10:50
סדר היום
<1. אישור דרך הפרטת חברת נמל אילת בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות>
<2. רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל אילת בע"מ), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
יעקב אדרי

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
דורון כהן - מנכ"ל משרד האוצר ויושב ראש רשות החברות הממשלתיות

עדי אביטן - יועצת לשר האוצר

שולי גורן - משרד האוצר

עופר אליישר - מנהל אגף א', תכנון פיננסי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

צבי שפירא - אגף כלכלה, רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד סיגלית ברקאי - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מאיר שמרה - משנה למנהל רשות החברות הממשלתיות ומנהל יחידת ההפרטה

נאוה קרמר - סגנית מנהל הרשות, שכר וכוח אדם, רשות החברות הממשלתיות

רפאל שוקרון - רפרנט נמלים, רשות החברות הממשלתיות

גלי אמיר - רכזת שכר וכוח אדם, רשות החברות הממשלתיות

צחי נחום - רכז תחום נמלים, רשות החברות הממשלתיות

עו"ד גונן גומלסקי - רשות החברות הממשלתיות

סא"ל אייל עזרא - ראש תחום תכנון, אגף התכנון, צה"ל

עו"ד ענבל גלעדי - אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון, משרד הביטחון

עו"ד יונתן צוויקל - המחלקה המשפטית, רשות ההגבלים העסקיים

גדעון גולבר - סמנכ"ל משאבים, חברת נמל אילת

דוד אטיאס - ועד עובדי נמל אילת

אלון וייס - ועבד עובדי נמל אילת

אפרים שמש - ועד עובדי נמל אילת

שרון שחרור - ועד עובדי נמל אילת

אברהם לוי - יו"ר האיגוד הארצי לקציני ים

אבי אדרי - יו"ר איגוד התחבורה, ההסתדרות הכללית החדשה

עופר זקן - ממונה חטיבה ארצית, איגוד התחבורה, ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד רן גפטר חרמש - מחלקת ייעוץ משפטי לאגף התחבורה, ההסתדרות הכללית החדשה

אפי מילוטין - ראש אגף מסחר ושיווק, קצא"א, קו צינור אילת-אשקלון

מאיר הלר - יועץ משפטי, קצא"א, קו צינור אילת-אשקלון

עומר גריג - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<1. אישור דרך הפרטת חברת נמל אילת בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות>
<2. רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל אילת בע"מ), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אנחנו ממשיכים בדיון בנושא אישור דרך הפרטת חברת נמל אילת בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות ואישור צו רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל אילת בע"מ), התשע"ב-2012.

דורון כהן, מנכ"ל משרד האוצר ויושב ראש רשות החברות הממשלתיות, אני מבקש לדעת את ההסכמות אליהן הגעתם.
דורון כהן
שנתיים אנחנו מדברים עם העובדים ויש שיתוף פעולה גם עם איגוד עובדי התחבורה וגם עם איגוד קציני ים וההסתדרות. בסך הכול זכינו לשיתוף פעולה גם מאיגוד קציני התחבורה, גם מאיגוד העובדים של ענף התחבורה של אבי אדרי, גם מאיגוד קציני ים של אבי לוי ובעיקר מוועד העובדים והעובדים עצמם. בסך הכול יש מהלך שמבחינת העובדים, אנחנו מבינים את החששות, החברה הולכת עם ביטחון כלכלי.

ישבנו עכשיו על שתי נקודות כאשר האחת היא בוררות והשנייה היא תביעה מסוימת על פרשנות של הפנסיה. אני מבקש ממאיר שיקריא את הדברים כדי שייכנסו לפרוטוקול כדי שאחר כך לא תהיה אי ודאות.
היו"ר משה גפני
בבקשה. מאיר שמרה, משנה למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות.
מאיר שמרה
יש סיכום מיום שני בינינו לבין ארגון העובדים ולכאורה יש בו שני סעיפים במחלוקת. הסיכום שהגענו אליו הוא כדלקמן:

האחד נקרא הסדרת ההליך המשפטי המתנהל בין הצדדים. בעניין הזה סוכן כדלקמן: במצב שמתקיימת הפרטה, מוסכם בין הצדדים שיתקיים הליך בוררות משפטי על פי הדין המהותי. הבורר יהיה חייב לנמק את פסק הדין. הבוררות תהיה רק בשאלות משפטיות וייקבע במפורש בהסכם הבוררות שהבורר לא יוכל לקבוע זכויות חדשות.

ייחתם הסכם בין החברה לארגון העובדים, באישור המדינה, להליכה לבוררות בתנאים הללו. הסכם הבוררות ייכנס לתוקפו מיד לאחר ההפרטה.

זה כאשר יש הפרטה. במצב שאין הפרטה, הסכמנו כדלקמן: אם ההפרטה לא תתבצע תוך חצי שנה מהיום, הסכם הבוררות ייכנס לתוקפו ובתוספת פסקה שבמצב זה תהיה אפשרות למי מהצדדים לערער לבית המשפט על פסק הבורר.

הסעיף האחרון שהיה במחלוקת בינינו הוא ביחס להסדרת כספי הפנסיה של העובדים המבוטחים בצוברת. הוסכם כי ככל שיש פער בין הפרשנות המצמצמת למרחיבה לפי אקטואר החברה מבחינת זכויות העובדים, לפני המכירה החברה והמדינה תוודא שקיים בקופה הייעודית הקיימת לצורך כך, וככל שקיים חוסר הוא יעבור מקופות ייעודיות אחרות. בסופו של יום אנחנו נוודא שהדלתא בין הפרשנות של העובדים לפרשנות של החברה יכומת ויוודא שיש עיגון לכספים האלה והם נמצאים שם במצב שאם העובדים יזכו, יש את הכסף לשלם.
היו"ר משה גפני
לגבי הדירקטוריון של הנמל. אתה מעריך שהדירקטוריון יאשר?
גדעון גולבר
להערכתי הדירקטוריון יאשר מחר את המבנה הארגוני.
אבי אדרי
אדוני, את ההסכמות האלה אנחנו עושים כמובן בהסכם קיבוצי, את ההסכמות עליהן דיברנו עכשיו. עשינו הסכמות של כרית שמירה על כספי העובדים למקרה שהם יזכו. כל הדברים הללו צריכים להיות במוסכם כהסכם קיבוצי. אני חושב שאמרתי את זה בסוף.
מאיר שמרה
זה חדש לי. זה לא בתחום שלי אלא לצורך כך יש את הממונה על השכר. אני לא כל כך מצליח להבין את זה. יש סיכום שהוא בידיעה ואפשר לצרף אותו לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
הוא מצורף לפרוטוקול.
מאיר שמרה
סיכום שהוא פרטני ואומר לגבי המבנה הארגוני.
אבי אדרי
הסכמים עם ההסתדרות עושים בהסכמים קיבוציים ולא בפתקים, לא בניירות ולא בסיכום דברים. לכן אני אומר שהגענו להסכמות ולכן לא צריכה להיות בעיה שההסכמות האלו יהיו בהסכם קיבוצי בין הצדדים. אני לא מבין את הבעיה. יש לנו הסכם קיבוצי שאנחנו צריכים לגמור, אז נכניס את זה פנימה. אתה הרי מתחייב שיהיו כספים ששמורים לטובת הסיפור הזה של הפנסיה, אז תכתוב את זה בהסכם הקיבוצי.
מאיר שמרה
אני מתחייב לעשות את מה שכתוב כאן, לבדוק ולוודא שיש שם כספים.
אבי אדרי
למה יש פחד מהסכם קיבוצי כדי לשריין את זה כמו שצריך?
היו"ר משה גפני
למה אנחנו צריכים להיכנס לעניין הזה? יש התחייבות שהנושא הזה יבוצע. הפרטים הטכניים – אם זה נכנס להסכם קיבוצי, כן או לא – לא כאן.
אבי אדרי
אדוני, מחר חס וחלילה לא יבוצע מה שהתחייבו כאן. זה אומר שההפרטה לא יוצאת לדרך? איזה כלים יש לי? יש לי הסכם קיבוצי ואלו ההסכמות בינינו. אם לדוגמה מחר לא יצבעו את הכסף, איך אני אוכף את זה? עם סיכום דיון?
מאיר שמרה
המבנה הארגוני הוא לא שאלה של הסכם קיבוצי אלא הוא שאלה של דירקטוריון ולכן אין לו שום שייכות. מתקן התפזורת, יש כאן סעיף שאנחנו בכלל ירדנו מהדרישה שלנו לגבי הסכם ואמרנו שאם יתקדמו לפי ההסכם, יתקדמו לפי ההסכם. צילום מצב, ממילא הוא נמצא. היה איזה ערעור על מה שסיכמנו בטיוטה והסתבר שהעובדים אומרים שהם טעו ולכן יש כאן צילום מצב מבחינת זכויות עובדים, הנוהג והמנהג. איגוד קציני הים, הסכמנו שהצדדים ייכנסו להליך מואץ.
היו"ר משה גפני
דורון, אני תומך בזה שזה ייכנס להסכם קיבוצי. אני מציע לא לעמוד על העניין הזה. אנחנו אחראים. לנו יש יכולות מול רשות החברות הממשלתיות. הסכם שנעשה כאן, ועל דעת זה אנחנו מצביעים, אנחנו נדאג שהוא ימומש.
אבי אדרי
תודה אדוני.
היו"ר משה גפני
אני מציע לך לא להתעקש על העניין הזה בדיון הזה. עלול להיות יותר גרוע. היום מדובר על קואליציה מאוד גדולה ורחבה ויכולים גם לומר שנגייס את הקואליציה ואז אפילו סיעת קדימה תהיה חייבת להצביע בעד בלי להתחשב בכם, לא שקדימה לא מתחשבת בעובדים אבל עלול להיות מצב כזה.
שי חרמש
אני מבקש להוציא את זה מהפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
היועץ המשפטי, עורך דין גונן. אתה יכול לומר שני משפטים לגבי הצו?
גונן גומלסקי
כן. הצו הזה גובש לאחר עבודה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת של כל גורמי המדינה. אני אומר קודם כל ברמה הטכנית. הנוסח של הצו הוא הנוסח שצורף לפנייה שלנו בכפוף לשני תיקונים. תיקון אחד הוא תיקוני ניסוחיים עליהם אני לא אעמוד שכוללים פסיקים, הגדרות דקדוקיות ודברים כאלה. תיקון נוסף, בעקבות הערת היועצת המשפטית של הוועדה, כך שהוספנו בסעיף 18(א), בסוף, את המלים "הודעה בדבר הפרטת החברה תפורסם ברשומות תוך שלושים ימים ממועד הפרטת החברה". זה משפט שהוספנו בהסכמה של כל הצדדים.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו מצביעים על אישור דרך הפרטת חברת נמל אילת בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות ואישור צו רשות הספנות והנמלים (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל אילת בע"מ), התשע"ב-2012, בכפוף לסיכומים שנעשו כאן בין רשות החברות הממשלתיות לבין ההסתדרות הכללית וועד העובדים, בכפוף להודעה של סמנכ"ל משאבי אנוש של החברה שהדירקטוריון אישר את הארגון, בכפוף לדברי היועצת המשפטית של משרד הביטחון שאין בעיה עם האינטרסים החיוניים, בכפוף לדברי משרד התחבורה שהוא בעד ותומך בזה ובכפוף לכך שקצא"א לא תיפגע.

הצבעה

בעד אישור – פה אחד

אושר פה אחד
היו"ר משה גפני
הבקשות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים