ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/05/2012

תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב - 2012, תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
31
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
21/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 702>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), שעה 12:10
סדר היום
<1. תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב-2012>
<2. תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב-2012>
<3. תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אריה אלדד
מוזמנים
>
בתיה הרן - מנהלת אגף הרוקחות, משרד הבריאות

אלי מרום - סגן מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות

ד"ר אוסנת לוקסנבורג - ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות

ד"ר מימי קפלן - מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה, משרד הבריאות

ד"ר רמי קריב - סגן מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה, משרד הבריאות

אורלי ביטרמן - סגנית מנהל תחום בכיר תקצוב, משרד הבריאות

טל נשרי - מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

טלי שטיין - עורכת-דין, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

ערן הכהן - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

כרמל פלדמן - סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, התאחדות התעשיינים

זאב בלאט - מנהל מחלקת רישום - טבע, התאחדות התעשיינים

גיל מרקוביץ - כלכלן - טבע, התאחדות התעשיינים

חנה לאידרשניידר - מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר

ד"ר שמואל קלנג - מנהל המחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית

גיא גורצקי - מנכ"ל, פארמה ישראל – איגוד חברות תרופות המקור

נעמה אור - Head DRA, פארמה ישראל - איגוד חברות תרופות המקור

רונית עקירב - Regulatory Affairs, פארמה ישראל – איגוד חברות תרופות המקור

רוני צרפתי - Regulatory Affairs, פארמה ישראל – איגוד חברות תרופות המקור

מלכה שרון - Regulatory Affairs, פארמה ישראל – איגוד חברות תרופות המקור

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<1. תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)(תיקון), התשע"ב-2012>
<2. תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב-2012>
<3. תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, כ"ט באייר, 21 במאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא: תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) (תיקון), התשע"ב-2012; תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ב-2012; ותקנות הרוקחים (תכשירים) (תיקון), התשע"ב-2012.

הייתי רוצה לשמוע את נציגי משרד הבריאות. על מה אנחנו מדברים ולמה כל כך הרבה?
מימי קפלן
נתבקשתי להשיב. אני ד"ר מימי קפלן, מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה, שבגינו נעשה תקנון האגרות האלה.
האגרות של משרד הבריאות – לחלק גדול מהפעילויות לא קיימות ולחלק הן מאוד מאוד נמוכות בהשוואה לעלויות הריאליות ובהשוואה למה שנגבה בעולם, וההמלצה של ארגון הבריאות העולמי היא לגבות אגרות על מנת לשפר את איכות הפעילויות של משרדי הבריאות, כרגולטור של תרופות.

בשנת 2008 תמחרנו מחדש את פעילויות המכון, שכוללות את האגרות האלה, ואם תרצו אני אפרט.
היו"ר חיים כץ
כן. ניקח דוגמה. תכשיר לרישום מייצור מקומי – היה 1,906 שקלים; את רוצה להביא את זה ל-16,200 שקלים.
מימי קפלן
נכון. רישום תרופות הוא פעולה מאוד מאוד מורכבת.
היו"ר חיים כץ
למה לקחתם 1,906? מאיפה הגיע 1,906?
בתיה הרן
זה גדל עם המדד, היסטורית.
מימי קפלן
זה במשך עשרות שנים – אולי בתיה יכולה לעזור.
היו"ר חיים כץ
זה משנת 1906?
מימי קפלן
לא, כמה עשרות שנים לא העלו את האגרות האלה.
בתיה הרן
נקבע בשנת 64' וגדל עם המדד.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, ה-1,906 זה צמוד למדד.
בתיה הרן
נכון. מ-1964.
היו"ר חיים כץ
מ-1964, שנה הצמדה. אתה מבין מה יקרה עם הפנסיה – בהמשך לדיון הקודם? הריאלי, הם אומרים, 16,200, אתה תישאר ב-1,906.
גיא גורצקי
אדוני, זו רק פעימה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
סליחה, אדוני, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. זה לא פעימה ראשונה. פעימה ראשונה זה 8,100.
מימי קפלן
אני מבקשת לסבר את אוזנכם רק ביחס למספר הזה. משרד הבריאות הגדיל בין 2006 ל-2012 את כוח-האדם שמבצע את העבודה הזאת בתחום מסוים – לפחות בתיקים של תכשירים כימיים – מ-2.5 תקנים ל-13 תקנים. במקביל, לא רק העלה את כוח-האדם לטובת זמני רישום אלא שינה לחלוטין את איכות העבודה, כמובן לטובת אזרחי מדינת ישראל, והיום התרופות שנרשמות בישראל הן באיכות הרבה יותר גבוהה.
היו"ר חיים כץ
כמה עולה לנו הבדיקה?
מימי קפלן
מה שרשום פה.
היו"ר חיים כץ
היחידה הזאת שעושה בדיקות היא יחידה עם משק סגור, רווח והפסד? מישהו בודק אם היא מרוויחה או מפסידה? האם יש מאזן חציוני, משהו כזה?
מימי קפלן
התמחור בוצע בצורה כזאת. התמחור בוצע בהתאם לתשומות שלנו.
היו"ר חיים כץ
מה השכר הממוצע באותה יחידה?
רמי קריב
בין 8,000 ל-12,000, כלומר בערך 10,000.
היו"ר חיים כץ
כשאתה תעלה מישהו בשכר, אתה תעלה את מחיר הבדיקה?
רמי קריב
לא.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להבין איך הגעתם למספרים.
מימי קפלן
היתה חברה חיצונית אשר תמחרה.
היו"ר חיים כץ
כמה עלתה החברה? מה ציפית? את באה לפה, את מדברת על מחיר של 1,906, את רוצה להגיע ל-16,200 שקלים – בממוצע, כנראה יותר גבוה.
קריאה
27,000.
היו"ר חיים כץ
27,000.
מימי קפלן
נכון.
נעה בן-שבת
בפעימה השלישית.
מימי קפלן
בפעימה השלישית. אבל העבודה המושקעת היא בעיקר עבודה של כוח-אדם.
היו"ר חיים כץ
אבל מי מפקח כמה אנשים אתם צריכים? מאיפה אני יודע אם אתם יעילים? את יכולה לקחת עוד שלושה אנשים – שאולי לא צריך אותם – ולהעלות לי את מחיר הבדיקה.
מימי קפלן
קודם כול, בחלק גדול מהפעילויות שלנו אנחנו מפוקחים על-ידי גופים בין-לאומיים. בזמן הזה שאני מדברת אתך נפתחה היום אצלנו ביקורת של שלושה רגולטורים ממועצת אירופה.
אריה אלדד
תרשי לי להניח שהם בודקים בעיקר את היעילות שלכם בפיקוח טכני ולא את היעילות הכלכלית שלכם.
מימי קפלן
את הצורך בכוח-אדם. הביקורת הקודמת היתה ב-2008.
אריה אלדד
מה שצריך לעניין אותם זה שתרופה שאתם מאשרים היא תרופה שאינה מסוכנת, היא תרופה בטוחה.
מימי קפלן
לא.
אריה אלדד
היא לא צריכה לבדוק אם האגרה שלך גבוהה או נמוכה.
מימי קפלן
הם לא מדברים על האגרה כי לא היו לי אגרות, אבל הם שואלים האם יש לי את כוח-האדם הנדרש לביצוע הפעולות.
היו"ר חיים כץ
אני מאוד רוצה לאשר לך מה שביקשת – באמת – אני הייתי רוצה שתביאי לי תחשיב מדויק.
מימי קפלן
יש לנו.
היו"ר חיים כץ
אז תביאי.
מימי קפלן
יש לנו את אנשי התקציבים, הם יתנו לך תחשיב מדויק.
היו"ר חיים כץ
תתחילי לקרוא ממה זה מורכב. התקדמות העובדים בשכר, היעילות, כמה אנשים עשו את זה, תפוקות, מה זה יעשה למחיר התרופה, בכמה יעלו עכשיו הרוקחים, בכמה ישלם את זה הציבור, הלוא גם הם רוצים להרוויח. כמה יעלה המשק, ההשפעות הסביבתיות. בואי נשמע מה אתם הולכים לעשות, כמה תכשירים כאלה מקבלים בדיקת איכות בשנה.
מימי קפלן
250.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על 27 כפול 250. כמה זה יוצא?
מימי קפלן
אני יכולה אולי להגיד משהו שיעזור לך. ביטלנו אגרות אחרות.
אריה אלדד
זה לא יעזור. זה רק יסבך.
מימי קפלן
זה רק יסבך. מדובר בסכומים מאוד גדולים.
אריה אלדד
לכן אמרתי שזה יסבך כי החשבון הזה הוא עוד פשוט.
היו"ר חיים כץ
לקחתם 475,000, עכשיו אתם רוצים שבעה מיליון.
בתיה הרן
מחדשים פעם בעשר שנים ולא פעם בחמש שנים.
היו"ר חיים כץ
אבל זה צמוד למדד, את מחדשת כל יום.
בתיה הרן
משלמים פעם אחת, עשר שנים יושבים בשקט.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל את צמודה למדד.
אוסנת לוקסנבורג
זה תשלום חד-פעמי.
בתיה הרן
חד-פעמי, איזה מדד? בשנה ה-11.
קריאה
לא, זה הרישום. לא שייך לחידוש.
אוסנת לוקסנבורג
הרישום נערך אחת לחמש שנים, היום זה יהפוך אחת לעשר שנים.
היו"ר חיים כץ
זה נראה לך סביר שמעלים מ-1,906 ל-27,000? על פניו, זה נראה צודק? אני לא יודע מה זה – יכול להיות שזה עולה לך, יכול להיות שהבאת עובדים ברמה מאוד גבוהה – האם נראה שזה עושה שכל?
מימי קפלן
בוודאי שכן.
היו"ר חיים כץ
לא.
מימי קפלן
למה לא?
היו"ר חיים כץ
ממש לא. זה נראה רע. זה נראה רע. אולי התייעלתם יותר מדי, הפוך. איך חייתם מ-1,906? אם זה צריך להיות 27,000, איך התקיימתם מ-1,906? מדובר ב-5%.
בתיה הרן
האוצר דחף כסף.
היו"ר חיים כץ
5%.
מימי קפלן
עשינו שינוי בחקיקה והיו אגרות אחרות שבוטלו בגין ביטול תקנות קודמות.
היו"ר חיים כץ
ואז נשארתם עם אנשים מיותרים. לא רציתם לפטר אותם אולי.
טל נשרי
חבר הכנסת כץ, אם יורשה לי. טל נשרי, אני מתמחה במשרד הבריאות, מחליפה את עורכת-דין נילי דיקמן שילדה. בעזרת השם, המחליפה שלה תגיע בקרוב.
היו"ר חיים כץ
ואז לאן תחזרי?
טל נשרי
למשרד הבריאות, ללשכה המשפטית.
היו"ר חיים כץ
למה כלכלן לא צריך לדבר? למה עורך-דין צריך לדבר? הכלכלנים לא יודעים לדבר?
טל נשרי
כלכלנים גם ידברו.
היו"ר חיים כץ
אז תני לכלכלים לדבר.
טל נשרי
רק מילה אחת. רציתי לומר שמה שעצוב ועגום באמת זה לא העלייה הזאת שהיא כאילו לא סבירה. מה שלא סביר זה האגרות שנגבו עד היום, ויש פה איזשהו תיקון של המצב. זה תיקון שהוא הוגן והוא נכון כי המצב בעולם הוא אחר לחלוטין.
היו"ר חיים כץ
כמה את משלמת חשמל בחודש?
טל נשרי
אני אישית, 700 שקלים.
היו"ר חיים כץ
תארי לך שמעלים לך עכשיו ל-15,000 שקלים בחודש, ואומרים לך – 700 זה לא הוגן, לא היה הוגן, סבסדנו לך, עכשיו 15,000 שקלים, מה את עושה?
טל נשרי
חבר הכנסת כץ, באירלנד, באוסטרליה, בקנדה, בממלכה המאוחדת, בכל מדינות העולם, האגרות שנגבות הן יותר מפי-10 מאשר נגבה היום.
היו"ר חיים כץ
זה לא מעניין. איפה אנחנו חיים?
בתיה הרן
ב-OECD אנחנו חיים.
היו"ר חיים כץ
איפה אנחנו חיים? ב-OECD? גם בוליביה ב-OECD.
טל נשרי
אנחנו חיים במדינה שהשוק שלה יותר מפותח מאירלנד ואנחנו גובים - - -
היו"ר חיים כץ
גם בוליביה ב-OECD.
טל נשרי
על זה אנחנו מדברים.
אריה אלדד
אבל אני רוצה להגיד למשרד - האקלים הציבורי השתנה מ-64', ומה שהציבור היה בולע ב-64' ולא מתלונן ולא יודע שאין סיבה למות כתוצאה מבליעת תרופה שלא נבדקה כהלכה, הוא לא נכון היום.

אנחנו ישבנו כאן ודנו באלטרוקסין ודנו בפרשות קשות לא פחות, ובכל פעם אנחנו תובעים ממשרד הבריאות להחמיר את הקריטריונים, להחמיר את הבדיקות, להפוך אותן ליותר מקצועיות.
בהנחה שהם עושים את זה – לא בדקתי את מצבת כוח-האדם שם – בהנחה שהם עושים את זה, כשהם לא מסוגלים לכסות את הוצאותיהם מהאגרות הלא ריאליות שהם גובים, הם היו הולכים לאוצר או מוצאים איזה סעיף תקציבי אחר, או עושים העברות כאלה או אחרות. ברגע מסוים נמאס לכולם ואמרו – למה לא תגבו שכר ריאלי.

לכן, הקפיצה נראית לא הגיונית אבל יכול להיות שהצורך הוא אמיתי. יכול להיות שהעלויות האלה הן אמיתיות, ולכן את זה צריך לבדוק – מה העלויות של בדיקה ראויה.
היו"ר חיים כץ
אז ביקשנו כלכלן, נתנו לנו עורך-דין.
קריאה
הנה, יש גם כלכלנית.
אריה אלדד
יכול להיות שהם מבינים שבסוף זה יגיע לבית-משפט.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך – ביקשנו כלכלן, אבל פה בדרך כלל במשק הישראלי כולם אילמים. רק עורכי-דין.
אריה אלדד
לא רק במשק. מי שהולכים למשא ומתן מדיני – עורך-דין – מה זה שייך לו?
אוסנת לוקסנבורג
יש לנו גם כלכלנית שתציג את צורת התמחור.
היו"ר חיים כץ
תארי לי את המצב.
אורלי ביטרמן
אני יכולה להסביר איך עשינו את התמחור – איך עשתה חברת הייעוץ – אנחנו רק עדכנו את הנתונים.
היו"ר חיים כץ
מי היתה חברת הייעוץ?
מימי קפלן
חברת "סיגו יועצים".
היו"ר חיים כץ
כמה עלתה חברת הייעוץ?
אורלי ביטרמן
אני לא זוכרת.
היו"ר חיים כץ
זה מעניין כמה עלתה חברת הייעוץ ומה היא חידשה לכם שלא ידעתם.
אריה אלדד
והאם לקחתם אותם במכרז.
מימי קפלן
כן, במכרז.
בתיה הרן
כדת וכדין.
אורלי ביטרמן
היא בנתה לנו את הבסיס של התמחור כדי להבין מה כוללת כל הפעילות של המכון – לא רק היחידות השונות אלא כל המכון, כל האגרות. היא תמחרה את סך כול עלויות התפעול של היחידה, את הוצאות התשומות של כוח-האדם הנדרש – כל אגרה, מה התשומות.
היו"ר חיים כץ
כמה overhead יש ביחידה? כמה אנשים לא יצרניים יש ביחידה?
אורלי ביטרמן
למה שיהיו אנשים לא יצרניים?
היו"ר חיים כץ
עורך-דין זה לא יצרני, הכלכלנים לא יצרנים, המנהלים לא יצרנים.
אורלי ביטרמן
הלכנו רק על שעות ייצור.
היו"ר חיים כץ
כמה overhead יש ביחידה?
אוסנת לוקסנבורג
אין לך כלכלנים, אין לך עורכי-דין. יש לך אנשי מקצוע.
היו"ר חיים כץ
זו יחידה רק של אנשי מקצוע?
מימי קפלן
יש ביחידה 20 אנשים עם תואר Ph.D, עם תואר שלישי. זו יחידה של אנשי מדע ממש.
היו"ר חיים כץ
כמה עובדים כאלה צריך ביחידה?
מימי קפלן
אתה יודע שכולנו צריכים יותר ממה שיש, אבל מה זאת אומרת כמה צריכים?
אוסנת לוקסנבורג
ד"ר אסנת לוקסנבורג, ראש מינהל טכנולוגיות, משרד הבריאות. השינוי שנערך, אל"ף, הוא שינוי שנערך גם ב"שיפטינג" פנימי שלנו מבחינת העלויות מול החברות. היו עלויות נוספות שהחברות שילמו – שזה לא היה רק 1,900 השקלים שאתה רואה לנגד עיניך.
היו"ר חיים כץ
כמה זה היה?
אוסנת לוקסנבורג
תיכף אורלי תציג. עשינו "שיפטינג" מתוך כוונה באמת לעשות תמחור שהוא יותר ריאלי מבחינת הצרכים שלנו היום כמדינת ישראל.
תמיד אפשר לבוא ולהגיד – אפשר עוד כוח-אדם, ובעצם ה-trade-off בא מול התייעלות, מול איכות של בדיקה, וכו', כך שמבחינתנו, ככל שיהיו יותר אנשים תמיד אנחנו צריכים יותר אנשים, נוכל לספק את הסחורה יותר טוב ויותר מהר.
היו"ר חיים כץ
לא בטוח. אמא שלי, עליה השלום, אמרה - מה שיותר מדי לא טוב. יותר מדי מלוח לא טוב, יותר מדי יפה לא טוב. יותר מדי אנשים לא טוב, צריך להיות במידה, לא יותר מדי.
אוסנת לוקסנבורג
אוקיי. כרגע אנחנו לא ביותר מדי, כרגע אנחנו מנסים להגיע למידה וכרגע אנחנו מנסים לעשות קפיצה שאולי על פניו נראית לא הגיונית אבל גם לא הגיוני שבמשך 50 שנה כמעט לא עדכנו פה אגרות, כשהיתה קפיצת מדרגה ענקית.
היו"ר חיים כץ
נראה לך שאני אהיה זה שיבוא ויתקן במכה אחת תיקון של 50 שנה?
אוסנת לוקסנבורג
אנחנו לא ביקשנו תיקון במכה אחת.
היו"ר חיים כץ
את רופאה. אחרי צום אתה אוכל ישר שומנים?
אוסנת לוקסנבורג
לא, אבל אתה מתחיל עם איזשהן ארוחות כדי לקיים את הגוף.
היו"ר חיים כץ
את יודעת כמה אנשים הלכו אחרי ששרדו את השואה כשהם התחילו לאכול את השומן שנתנו להם? את יודעת יותר טוב ממני, אני יודע רק מסיפורים.
אוסנת לוקסנבורג
בדיוק באותה גישה, לא ביקשנו בבת אחת, ביקשנו מספר מדרגות, שלוש פעימות, כדי להגיע לסכום הזה. אנחנו לא מצפים שהכול יהיה בבת אחת, אבל אנחנו מבחינתנו חייבים את האגרות האלה כדי לקיים את הפעילות שלנו.
היו"ר חיים כץ
ואם לא, אתם תיסגרו? אנחנו לא מאשרים לכם את האגרות, מה קורה מחר בבוקר?
אוסנת לוקסנבורג
משרד האוצר, ערן, אתה מממן אותנו באגרות?
היו"ר חיים כץ
הוא לא מממן כלום. הוא רפרנט מטעם, הוא לא מממן כלום. הוא עושה מה שאומרים לו.
אוסנת לוקסנבורג
אנחנו נסיים בגירעון או שנצטרך לצמצם את הפעילות.
אורלי ביטרמן
גם עכשיו אין לנו כסף כי אין לנו הכנסות.
אוסנת לוקסנבורג
בגלל השינוי שחל – ביטול האגרות הקודמות שחלו – אנחנו פועלים כבר כמה חודשים ללא הכנסות בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
ומי משלם את המשכורות?
אוסנת לוקסנבורג
דרך תקציב המשרד בינתיים. אורלי, מאיפה את מביאה את הכסף?
אורלי ביטרמן
בעיקרון, ההתחייבות של האוצר שבמידה והאגרות עוברות, אנחנו נקבל את התקציב הזה. בינתיים זה בא מתקציב המשרד.
היו"ר חיים כץ
ואם לא, מאיפה תביאו את הכסף?
אורלי ביטרמן
אין, מתקציב המשרד, נצטרך לממן. נבטל תוכניות אחרות.
היו"ר חיים כץ
ומה מצבו של תקציב המשרד?
אורלי ביטרמן
משרד הבריאות - כרגע הוא בקיצוצים משום שיש בעיות תקציב.
היו"ר חיים כץ
איזה בעיות יש? במשרד הבריאות הכול עובד יפה. שר הבריאות על הכיפאק, מנכ"ל משרד הבריאות עוד יותר טוב, הכול בסדר.
אורלי ביטרמן
אנחנו סופגים עכשיו קיצוצים בגלל כל מיני החלטות ממשלה. ספגנו לא מזמן קיצוץ נוסף שלא היה בתכנון, במהלך השנה, בגלל נושא של כוח-אדם שהאוצר החיל עלינו.
היו"ר חיים כץ
לאוצר יש תעריפים מיוחדים לתרופות?
אורלי ביטרמן
למה מחירים מיוחדים?
היו"ר חיים כץ
לא, הם מטילים קנסות, יש להם תעריפים מיוחדים. משלמים פחות?
אורלי ביטרמן
כולם משלמים אותו דבר.
ערן הכהן
ערן הכהן, רפרנט בריאות באגף תקציבים, משרד האוצר. רק לתקן – זאת היתה החלטת ממשלה.
היו"ר חיים כץ
קם שר התקשורת פתאום ואמר – צריך להעלות את האגרות?
ערן הכהן
לא, דיברתי על הקיצוץ שאורלי ציינה שהאוצר החיל.
היו"ר חיים כץ
לאור מה ביקשו את הקיצוץ? משר התקשורת? הוא אמר - אני מקצץ בסמארטפונים, אני אקצץ גם בזה?
ערן הכהן
אני כנראה לא מי שמוסמך לענות לך. אני מניח שזה בגלל הרחבת - - -
היו"ר חיים כץ
מערכת הביטחון.
ערן הכהן
כנראה מערכת החינוך, אבל בסדר.
היו"ר חיים כץ
אדוני, בבקשה.
גיא גורצקי
תודה, אדוני. גיא גורצקי, פארמה ישראל, איגוד חברות תרופות המקור. אנחנו פה מספר איגודים, מייצגים את התעשייה. למעשה כל התעשייה מאוגדת באחד מהאיגודים שיושבים בשולחן הזה, אנחנו בדיאלוג ארוך עם משרד הבריאות בעניין הזה. אנחנו רוצים להעלות כמה נקודות על השולחן.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אני אהיה איתם. לצורך העניין, בשביל הוועדה, הם באים ואומרים – עד עכשיו עשינו לך את זה בחינם, היית נחמד, קיבלת שירות בחינם. כמה אתה צריך לשלם? אם אתה מתעסק בתרופות אתה יודע כמה זה עולה, כמה זה שווה. כמה זה צריך לעלות, להערכתך?
אריה אלדד
אם היית בארצות-הברית, כמה היית משלם ל- FDA?
היו"ר חיים כץ
לא, זאת לא השאלה.
גיא גורצקי
פר גולגולת? פחות.
אריה אלדד
פר אקמול. לא פר גולגולת, פר כדור.
גיא גורצקי
אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו קו רישום שני. התרופות שאנחנו מביאים לכאן כבר רשומות בארצות-הברית, חולה אירופאי כבר צורך אותן כשהן מגיעות לכאן, הן כבר משווקות שם. אנחנו קו רישום שני, עם כל מה שכרוך בזה. זה לא מנגנון של קו ראשון.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הם מיותרים בכלל.
גיא גורצקי
לא אמרתי מיותרים, חס וחלילה. אני אומר שצריך להבין את השירות שאתה מקבל.
היו"ר חיים כץ
אם הם אושרו, למה צריך לעשות בדיקה בארץ עוד פעם?
גיא גורצקי
אנחנו בעד הצעת חוק שתצמצם את הבדיקה, אבל זה לא על השולחן, אדוני. אני רוצה להיות הוגן כלפי המשרד.
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
סליחה.
אוסנת לוקסנבורג
חשבתי שאתה אתנו.
אריה אלדד
זה נקרא תרופות מקור, אתם מייצרים אותן. אתם לא מייבאים אותן, אתם מייצרים אותן.
גיא גורצקי
אנחנו מייצרים ומייבאים.
אריה אלדד
פשוט צריך לדעת שאתם לא שמים שם אספלט.
גיא גורצקי
נכון, אדוני, בגלל זה לא ביקשנו שום דבר אוטומטי. אם יש אישור FDA אני מניח שאין בו אספלט, אבל אנחנו לא ביקשנו אישור אוטומטי, אדוני.
מימי קפלן
בהיבט האיכות זה קו ראשון.
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
אני אבקש. משרד הבריאות, כשאתם דיברתם הם שתקו, אבל אנחנו רגילים – הממשלה שולטת. הם שתקו, אולי זה היה נוח להם. תנו להם להביע את דעתם, מה שהם חושבים. מה שהם חושבים הם יוכלו להגיד פה. בבקשה.
גיא גורצקי
אדוני, אנחנו דווקא באים ממקום אחר, ויש פה כמה נקודות. אחת זה הריווח של הפעימות.
היו"ר חיים כץ
אתה מסכים ל-27,000?
גיא גורצקי
בשלוש פעימות, אנחנו הסכמנו ל-27,000. בשלוש פעימות שלא מתחילות עכשיו. אנחנו לא יודעים לשלם מהיום להיום, יש תקציב שנתי. כמו שלמשרד יש, גם לנו יש, עם כל הכבוד מבחינתם.

אבל – ופה זוהי נקודה חשובה, זה גם הוסכם בכתב - - -
היו"ר חיים כץ
על איזה פעימות הסכמתם?
גיא גורצקי
שלוש פעימות.
היו"ר חיים כץ
מתי? תגדיר לי תאריכים.
גיא גורצקי
לא דובר, אדוני, כי זה נגרר. זה חדש לנו.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר אתך.
גיא גורצקי
אנחנו מעוניינים שהראשונה תתחיל ב-1 בינואר, כל שנה, בכפוף לדבר אחד בתחום של רישום, ותיכף אני אגע באגרות האחרות – אני מדבר כרגע רק על אגרת רישום תרופות.
נעמה אור
חדשות.
גיא גורצקי
חדשות. אנחנו ביקשנו - והמשרד פה למעשה מייצג את עצמו כך שאני לא אצטט – אבל ההבנה שלנו היתה - - -
היו"ר חיים כץ
אתם ביקשתם את הפעימה הראשונה מתי?
אורלי ביטרמן
מדצמבר 2012.
קריאה
מינואר.
היו"ר חיים כץ
אין הבדל. 1 בינואר, דצמבר, אין הבדל.
אורלי ביטרמן
מהרגע שיאושר, ב-2012.
אריה אלדד
והשנייה ב-1 בינואר.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתם מדברים על פאזה של שנה.
גיא גורצקי
לא. עכשיו, אדוני, מיידית.
היו"ר חיים כץ
רוצים רטרו.
אורלי ביטרמן
לא רטרו. אין רטרו. מהרגע שהן יאושרו.
אריה אלדד
הם רוצים פעימה ראשונה השנה, שנייה ב-1 בינואר 2013.
היו"ר חיים כץ
הם רוצים להרוויח פעימה.
גיא גורצקי
דבר שני, אדוני, אני חושב שפה זה גם יהיה מאוד ברור. אמרנו – אנחנו נשלם את האגרות אבל אנחנו מבקשים שזה ייכרך בשירות – אגרה היא בעד שירות, זה בהגדרה.

המשרד עושה הרבה מאוד עבודה וניסיון לקצר את זמן רישום התרופות בישראל – וזה אפרופו מה שהזכרתי, קו רישום שני. אנחנו לא ביקשנו רישום אוטומטי, רק ביקשנו שזה יהיה מהר.

היום אנחנו לא יודעים את המספרים האמיתיים כי הם לא מפורסמים אבל אנחנו ב-13 חודשים, בשנה, בשנה וחצי, משהו כזה – תלוי בתרופה.

אנחנו מבקשים וביקשנו, והמשרד למעשה עושה עבודה אבל אנחנו מבקשים שהוא יתחייב על כך.
היו"ר חיים כץ
יתחייב למה? כמה זמן?
גיא גורצקי
יתחייב ללוחות זמנים. החוק אומר 270 יום. אנחנו מבקשים שיתכנס לחוק, אנחנו מבינים שהם בתהליך.
היו"ר חיים כץ
תשעה חודשים.
גיא גורצקי
כן. יכול להיות שזה ארוך מדי אבל אני אפילו לא מבקש יותר, אנחנו חושבים שלא צריך להיות יותר מחצי שנה – פעם זה היה פה כך.
אריה אלדד
זו דרישה גורפת – שהממשלה תעמוד בחוק – לאן נגיע. אם נתעקש על זה בכל מקום, המדינה תתפרק...
מימי קפלן
יש בחוק שני זמנים – אחד של 270 יום ואחד של 70 ימים, לחלק מהתכשירים, כך שצריך להסתכל על שניהם, הם נמצאים כבר בחוק, זה לא נכון שאין בחוק.
היו"ר חיים כץ
אתם עומדים בחוק?
מימי קפלן
קשה להגיד בתיק בודד. בזמנים ממוצעים היום אנחנו בכשמונה חודשים – לא בשנה. אי-אפשר לקחת את התיקים הבודדים הארוכים. אם תיקח את ארצות-הברית וגם מדינות באירופה, זה קיים אצלם בחוק והם רחוקים מאוד מלעמוד בחוק. בארצות-הברית, רישום של תכשירי אקמול, תכשירים גנריים – ויכולים להעיד כאן מי שרושם, היצרנים הגנריים – לוקח כשנה וחצי ומעלה. אנחנו עומדים בממוצע של שמונה חודשים. קיצרנו בשש שנים האחרונות בהן אני מנהלת את המכון את הזמנים לאורך כל הזמן משנה וחצי עד שנתיים, כרגע אנחנו עומדים על ממוצע של שמונה חודשים. יש לנו התחייבות פנימית למשרד להמשך הקיצור.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. אני הולך הלאה, אני רואה שאתם לא רחוקים בכלל. תגיד לי בבקשה, האם עברתם על כל האגרות שהם שמו? כל האגרות, אתם מסכימים להן?
גיא גורצקי
לא. לא, אדוני.
היו"ר חיים כץ
למה לא הסכמתם?
גיא גורצקי
אנחנו לא מסכימים לאגרת שינויים, במתכונת שהיא מוצגת.
היו"ר חיים כץ
שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות ב-2,300 שקלים?
גיא גורצקי
זה נקרא שינוי גדול ושינוי קטן.
היו"ר חיים כץ
בוא נעבור על הרשימה אחד-אחד.
כרמל פלדמן
סעיף (ב)(1)ד.
היו"ר חיים כץ
יש לי טבלה ביד.
גיא גורצקי
לא מכיר את הטבלה של אדוני.
היו"ר חיים כץ
בדיקות איכות – לא יודע למה כתבו ממוצע – 8,100.
נעה בן-שבת
לא. 8100 זה הפעימה הראשונה שמבקשים עכשיו, זה המוצע עכשיו.
היו"ר חיים כץ
אני מסתכל על טבלה שמדברת על בדיקת איכות שמתחילה בפעימה הראשונה – 8100. אחר כך יש בדיקת איכות שמתחילה בפעימה הראשונה ב-3,300.
נעה בן-שבת
זה חידוש רישיון.
גיא גורצקי
זה בגין רישום.
היו"ר חיים כץ
אתם מסכימים?
גיא גורצקי
בתנאים שדיברתי, אדוני – גם כריכה.
היו"ר חיים כץ
עזוב רגע את התנאים.
גיא גורצקי
אנחנו מבקשים שזה יהיה כרוך – אנחנו שמים את זה על השולחן והמשרד מכיר את העמדה שלנו.
היו"ר חיים כץ
תן לנו שנייה.
גיא גורצקי
אני עם אדוני.
היו"ר חיים כץ
מסכים ל-3,300 - אני מדבר על כסף עכשיו, אני לא מדבר על תאריכים, לא על משהו אחר – 3,300 מסכימים. אחר כך יש שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות – משמעותי 2,300.
גיא גורצקי
כן, ויש קטן או לא משמעותי ב-530.
היו"ר חיים כץ
אתם מסכימים לכך?
גיא גורצקי
לא. זאת אגרה חדשה.
היו"ר חיים כץ
משמעותי 2,300 אתם מסכימים?
גיא גורצקי
לא, לא, אנחנו לא יודעים מה זה. זה חדש.
רמי קריב
לפי הנוהל האירופאי - - -
גיא גורצקי
אני לא יודע, זה לא כתוב, אנחנו לא נערכנו לזה. שאלנו הרבה פעמים, לא קיבלנו תשובה. זאת עמדתנו, שכרגע אנחנו לא מסכימים.
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
תעודת שחרור רשמי – 2,010 פעימה ראשונה. אתם מסכימים למספרים האלה?
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
מסכימים.
קריאה
מה פתאום.
היו"ר חיים כץ
חידוש רישום של תכשיר – אתם מסכימים?
בתיה הרן
פעם בעשר שנים, מה הבעיה.
גיא גורצקי
בכפוף לפעימות, אדוני.
נעה בן-שבת
חידוש רישום, להבדיל מבדיקת איכות - - -
היו"ר חיים כץ
אין שם פעימות, יש שם ממוצע.
אורלי ביטרמן
כולם פעימות. כל האגרות עם פעימות.
גיא גורצקי
והכול מבחינתנו חייב להתחיל ב-1 בינואר.
היו"ר חיים כץ
הבנתי מה אתה אומר. עזוב מה שחייב. מה שחייב זה מה שנצביע פה.
גיא גורצקי
כן, אדוני. עמדתנו היא שראוי שזה יתחיל ב-1 בינואר.
היו"ר חיים כץ
מצוין. בקשה לקבלת אישור – 35,000.
אורלי ביטרמן
זה כבר קיים.
היו"ר חיים כץ
חידוש אישור – קיים?
קריאות
לא קיים.
היו"ר חיים כץ
חידוש אישור – קיים?
קריאה
35,000 קיים בתקנות.
קריאות
- - -
קריאה
כל שנתיים לשלם 35,000 שקלים?
היו"ר חיים כץ
זה קיים?
גיא גורצקי
זה קיים, אדוני.
היו"ר חיים כץ
העתק תעודת GMP – 180 שקלים – קיים?
קריאות
קיים.
היו"ר חיים כץ
יום ביקורת – 3,600.
גיא גורצקי
לא מסכימים, אדוני. מבחינתנו זה כלול ב- 35,000. אין סיבה לבקש מאתנו גם לעשות ביקורת אחת גדולה, ואז לבוא באופן בלתי מבוקר.
היו"ר חיים כץ
כמה עולה הביקורת?
קריאה
יום ביקורת - 6,000 שקלים.
טל נשרי
בפעימה השלישית, שעדיין לא הגיעה לאישור הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אם נאשר – נאשר הכול ביחד.
טל נשרי
כרגע אנחנו מבקשים לאשר את שתי הפעימות הראשונות. השלישית תצטרך להגיע שוב לוועדה, היא לא נמצאת כאן.
היו"ר חיים כץ
למה?
טל נשרי
אני חושבת שזה יתן הזדמנות לכולם לבחון את ההתקדמות של התהליך הזה.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן את צריכה לבחון את ההתקדמות של התהליך הזה?
טל נשרי
אם אנחנו מדברים על פעימה ראשונה, כרגע עד ה-31 בדצמבר, ואחר כך הפעימה השנייה - - -
היו"ר חיים כץ
מה זאת אומרת עד 31 בדצמבר?
אורלי ביטרמן
מה שאנחנו מבקשים כאן זה שהפעימה הראשונה תיכנס לתוקף כרגע, עד ה-31 בדצמבר, ואז ב-1 בינואר תתחיל הפעימה השנייה, למשך שנה.
היו"ר חיים כץ
עורכת-הדין, את יודעת מה זה יעילות?
טל נשרי
אני לא עורכת-דין. מתמחה.
היו"ר חיים כץ
את יודעת מה זה יעילות? כמה זמן ייקח לכם לעשות הכול ולגמור בפעם אחת – שלוש שנים – ולא להשחית את זמן הוועדה, לבוא פעם אחת ולגמור את זה בצורה מסודרת, כמה זמן ייקח לכם?
טל נשרי
אנחנו לא מתנגדים להעלות עכשיו את שלוש הפעימות - - -
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לכם לשבת?
ערן הכהן
יש סיבה נוספת לאי-הבאת הפעימה האחרונה. זה היה עקב בקשה של האוצר.
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו רוצים לסיים הכול.
ערן הכהן
זה היה עקב בקשה של האוצר.
היו"ר חיים כץ
אז מה, האוצר מבקש הרבה.
ערן הכהן
אני יכול להסביר למה.
היו"ר חיים כץ
למה? אולי תרצו להוריד את המחיר?
ערן הכהן
לא. כשמשרד הבריאות הגיע אלינו וביקש להעלות את האגרות אנחנו שאלנו שאלות אחרות. שאלנו מה זמני הרישום היום, מה זמני הרישום החזויים בעתיד בעקבות ההעלאה – זה היה גם בתיאום.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים פה על 70 יום ו-270 יום.
ערן הכהן
אנחנו מדברים על זמן ממוצע כיום של שמונה חודשים, כאשר משרד הבריאות התחייב - - -
היו"ר חיים כץ
התחייב שזה לא יהיה מעל תשעה חודשים.
ערן הכהן
לא, התחייב בפנינו משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
עזוב בפניכם. אני מחוקק. מה אכפת לי מה הוא עושה שם.
ערן הכהן
זה לא בחוק. הוא התחייב בפנינו שזמן הרישום - - -
היו"ר חיים כץ
יהיה בחוק.
ערן הכהן
הוא התחייב בפנינו שזמן הרישום הממוצע ירד בפעימה השנייה בערך ל-7.5 חודשים, וטרם הפעימה השלישית הוא יצטרך לרדת לזמן ממוצע של שבעה חודשים, אחרת לא נגיע בכלל עם הפעימה השלישית. זו היתה הבקשה של התעשייה וזה היה בתיאום עם התעשייה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו יכולים לגמור את הכול במכה אחת.
אריה אלדד
אתה רוצה שהם לא רק יתחייבו אלא גם יראו בפועל שהצליחו.
ערן הכהן
חבר הכנסת כץ, אז אתה מאשר את זה בלי קיצור זמנים.
היו"ר חיים כץ
אני עוד לא מאשר כלום.
ערן הכהן
מה שאנחנו כאוצר ביקשנו זה שקודם יורידו את הזמנים ואז נאשר את הפעימה השלישית.
היו"ר חיים כץ
מצוין. אני רוצה את כל המתווה – את כל המתווה.
ערן הכהן
את המתווה יש לך פה.
היו"ר חיים כץ
את כל המתווה – עם התאריך השלישי וקיצורים?
ערן הכהן
יש לך פה הכול באופן שקוף. האישור האוטומטי לפעימה השלישית, שר האוצר לא חתם עליו. זה בדיוק העניין – שאת המתווה, את כולו, מציגים.
היו"ר חיים כץ
שר האוצר יודע על מה אתה מדבר?
ערן הכהן
כן.
היו"ר חיים כץ
שר האוצר יודע על מה אתה מדבר?
ערן הכהן
כן, הוא חתם - - -
היו"ר חיים כץ
עזוב אם הוא חתם, הוא יודע על מה אתה מדבר? אני יכול לשאול אותו, עוד מעט אני אפגש איתו. הוא יודע על מה אתה מדבר?
ערן הכהן
הוא חתם על זה לפני כשבועיים והוא קיבל הסבר. הוא קיבל הסבר לפני שהוא חתם.
אריה אלדד
דברו על האולפנה, לא על זה. זה מה שיהיה בישיבת סיעה - - -
היו"ר חיים כץ
גברתי, בבקשה.
רונית עקירב
שמי רונית עקירב, אני מחברת ג'נזיים, חלק מפארמה ישראל. הנושא של ממוצע זה מאוד נחמד כי גם לפרה לפעמים בממוצע יש 3.5 רגליים.
היו"ר חיים כץ
זה לא ממוצע, זה מוצע.
רונית עקירב
ממוצע. אני מדברת על זמני הרישום. אני כבר למעלה מ-20 שנה עוסקת ברישום – הזמן הממוצע של רישום תכשיר אומנם התקצר עם הזמן, אנחנו עוד לא חווינו לא 270, גם לא 70.
רמי קריב
אנחנו מדברים על זמן נטו.
רונית עקירב
אולי כשעושים תעדוף של תכשירים או דברים כאלה אבל לא ברגולר.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על 270 ימי עבודה, לא סופר שישי-שבת?
מימי קפלן
לא מדובר בימי עבודה, מדובר בימי לוח. ברם, התעשיינים מקבלים שאלות, ולוקח להם לפעמים עד חצי שנה להשיב לשאלות, לוקח להם חודשים רבים. אנחנו לא אחראים לזמן שלוקח להם להשיב. מקובל בכל מדינות העולם ולכן סופרים את הזמן שלנו.
היו"ר חיים כץ
אתם מדברים על 270 ימי לוח נטו.
מימי קפלן
מדברת הגברת לא על הזמן הזה כי הזמנים הם שקופים והם בממוצע שמונה חודשים.
גיא גורצקי
סליחה, הם לא שקופים בכלל.
אריה אלדד
ברגע שאת שולחת את השאלות את עוצרת את הסטופר, נכון?
מימי קפלן
נכון. זה מה שמקובל גם.
רונית עקירב
סליחה, אני חושבת שאני לא בדעת יחיד.
היו"ר חיים כץ
זה לא דעה, אלה עובדות. זה לא דעות, זה או ככה או ככה.
רונית עקירב
אנחנו מכירים גם את הפינג-פונג של התכתבויות, לא על כך אנחנו מדברים. אנחנו גם מבקשים שיהיה שעון, לוח זמנים לכמה זמן אנחנו עונים אבל גם תוך כמה זמן אנחנו מקבלים תגובה מהמכון. זה צריך להיות הדדי, אם אנחנו משלמים על שירות אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו מקבלים.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שאת צודקת. אם את משלמת את צריכה לקבל שירות. חבר הכנסת אריה אלדד.
אריה אלדד
יש לי גם ידע מהעבר הרחוק שלי, אני מכיר את חברת ג'נזיים. אני מכיר את החומרים שאתם מייצרים, חומרים מורכבים ומסובכים - אתם כנראה לא הדוגמה לכימיה פשוטה שמגיעה לאישור- חומרים שיכולים לחולל פלאים אבל הבדיקה שלהם לא פשוטה.

ועם התביעה הלגיטימית לקבל שירות תמורת אגרה, אני לא יכול לבוא ולהגיד שלא צריך להיות סטופר, שכשמעבירים לכם שאלות, צריך לעצור את השעון עד שאתם מגישים את התשובות, את המסמכים, את תוצאות הניסיונות, את האישורים שקיבלתם במדינות אחרות.

האם את מציעה ש-270 יום לא יכללו את זמן התשובה שלכם?
רונית עקירב
לא זאת הכוונה. אנחנו דיברנו באופן כללי על ההסכמה שלנו לנושא הפעימות והגובה של האגרות. יחד עם זה, מה שאנחנו מעלים זה שאנחנו רוצים גם לקבל באמת את השקיפות והשירות, שהוא נתון בנייר. זה שמכריזים על 270 יום לתכשירים אינובטיבים ו-70 ימים לתכשיר גנרי, גם אם יהיה אפס שאלות זה לא קורה. זה מה שאני מנסה לומר.
היו"ר חיים כץ
והיא אומרת לא.
מימי קפלן
מנכ"ל משרד הבריאות התחייב שמה-1 ביולי יהיה הפרסום הראשון. לא יכול להיות כמובן פרסום פרטני כי זה מידע של החברות, לא יהיה פרסום שמי של כל תרופה עם כל הזמנים לגביה, אבל פרסום נתונים בקבוצות של אתי, גנרי, וכו', התחייב בפני החברות – תרופות ללא מרשם, תרופות וטרינריות, עם חלוקה פנימית של זמנים, שזה תאם את הבקשה של בעלי העניין. הוא התחייב לזה, הפרסום הראשון יהיה ב-1 ביולי.
אוסנת לוקסנבורג
וזה חלק מתהליך שאנחנו מבצעים במשרד.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם כבר במשא ומתן?
כרמל פלדמן
מה-1 באוגוסט 2011, כשקיבלנו את מסמך האגרות.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אם הייתי אני חרוץ ואם היו מביאים את זה אלי לפני שבעה חודשים - - -
וילמה מאור
לא, אנחנו קיבלנו את זה לפני שבוע.
היו"ר חיים כץ
אם הייתי חרוץ והייתי מקבל את זה לפני שבעה חודשים – היינו יכולים לקבל – ואז מה הייתם מבקשים, ממתי להתחיל לשלם?
כרמל פלדמן
עדיין הדרישות היו - - -
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל האוצר – הם אומרים לי, אני עובד אצלם ואני צריך לרצות אותם. ואז מתי הייתם מוכנים לשלם?
כרמל פלדמן
לקראת שנה הבאה.
היו"ר חיים כץ
בכל זאת הייתם צריכים שנה?
כרמל פלדמן
לא שנה, אבל שנת תקציב.
היו"ר חיים כץ
אם אתם מסכימים שהסכומים האלה הוגנים ואתם משלמים הרבה הרבה הרבה פחות מדי - - -
גיא גורצקי
אנחנו לא אמרנו את זה, אדוני.
אוסנת לוקסנבורג
ובחצי שנה האחרונה לא שילמו בכלל.
היו"ר חיים כץ
אתה אמרת - - -
גיא גורצקי
אדוני, זה שאנחנו מסכימים - - -
אוסנת לוקסנבורג
יש פער בין התקנות הישנות לבין האישור הזה.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני, ברגע שאתה מסכים לשלם את הסכום הזה, זאת אומרת אתה מבין שאתה מקבל תמורה למה שאתה משלם.
גיא גורצקי
לא, אדוני, יש מספר תנאים.
היו"ר חיים כץ
ואתה לא היית מסכים לשלם.
גיא גורצקי
יש מספר תנאים, אדוני. אל"ף, לא הסכמנו לשלם על הכול, לא הסכמנו לשלם עכשיו. הפריסה היא לפי בקשת התעשייה, היא לא היתה בהצעה הראשונה, אדוני. צריך לשים הכול על השולחן.

זה לא נקי מספקות. אנחנו לא מסכימים לשלם את האגרות לפי הצעת המשרד. זה בא עם מספר לא מבוטל של תנאים, שכולם אגב לטעמי הוגנים.

הנושא של המספרים שד"ר קפלן מדברת עליהם, הם לא מוכרים לתעשייה. לא נעשה שום פרסום, אין לנו שום מושג, דיברנו על זה חודשים, עדיין לא קיבלנו מסמך אחד שאומר מה באמת הפילוח של תקופות הרישום. לכן אנחנו פועלים בעלטה ובמסגרת הזאת אנחנו באים לוועדה עם ידיים כבולות.

אנחנו מוכנים בעד שירות לשלם, זה נשמע לנו הוגן, אבל שוב – בתנאים שאנחנו מציגים פה. זה לא משנה מתי התחלנו את המשא ומתן.
היו"ר חיים כץ
עוד לא הצגת כלום.
גיא גורצקי
אני חושב שהעלינו כמה וכמה סוגיות.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל לא הצגת כלום. שמע מה אני אומר לך, לא הצגת כלום. לא באת עם דף מסודר עם כל הדרישות שלך.
גיא גורצקי
אל"ף, בפני הוועדה יש נייר עמדה שלנו.
היו"ר חיים כץ
נייר עמדה זה לא דף עבודה. דף עבודה עם כל הדרישות מה אתה חושב שאתה צריך לקבל תמורה בגין הסכום שאתה משלם. אנחנו רוצים שתקבל תמורה. אנחנו רוצים שתשלם כי אני מבין שאתה חושב שאתה צריך לשלם.

אם חשבתי שהם מפריזים, עכשיו ברור לי שהם לא מפריזים, אבל אתה צריך לקבל תמורה, ואתה צריך לרשום איזו תמורה אתה רוצה לקבל, לפרטי-פרטים. תרשום בפרטי-פרטים את כל מה שאתה חושב, תעביר לוועדה כל מה שאתה חושב שאתה צריך, לגבי מה שאתה לא מסכים תסביר גם למה, וכמה אתה חושב שאתה צריך לשלם. אתם גם כן תיערכו, ונקיים דיון נוסף בעניין.
מימי קפלן
חבר הכנסת כץ, אפשר להוסיף? חלק גדול מהתמורה הוא כבר קיבל. אני יכולה למנות את התמורה שהוא כבר קיבל.
היו"ר חיים כץ
בסדר, שירשום את התמורה, תגידי לי מה הוא קיבל.
מימי קפלן
אבל הוא לא אומר את מה שהוא כבר קיבל.
היו"ר חיים כץ
אז את תגידי מה הוא כבר קיבל בתמורה. תכיני דף מה הוא קיבל. כמו שהוא יכין מה הוא רוצה, את תרשמי דף מה הוא קיבל.

דבר אחד אני מבין – שהמחירים, למרות שהם נראים בומבסטיים, כנראה שהם לא בומבסטיים – הבנתי מהדיון הזה.
מימי קפלן
התקדמנו.
אריה אלדד
מה שהבנתי תוך כדי זה שהבקשה לעשות פעימה ראשונה עוד השנה, בין השאר נובעת מכך שהשנה לא שילמו בכלל אגרות.
אוסנת לוקסנבורג
נכון. אין לנו הכנסות.
אריה אלדד
אפילו לא את אגרות 64' ההיסטוריות.
היו"ר חיים כץ
את ה-1,906.
קריאה
לא נכון, זה לא נכון.
קריאה
- - -
היו"ר חיים כץ
אני מבקש שתעשו מה שביקשתי. אנחנו נקבע דיון נוסף. אני לא תוחם אתכם בזמן, אבל אם לא תעבירו את זה מהר, אנחנו נכנס את הישיבה מהר ונדפוק לכם על הראש, ואז תקבלו את מה שאתם לא רוצים. ככה יכול להיות שתקבלו חלק ניכר ממה שאתם מבקשים. אם לא תעבירו לנו את זה מהר ותרצו להרוויח זמן – ולא שילמתם אגרות, כמו שאמר חבר הכנסת אלדד - - -
גיא גורצקי
שילמנו, אדוני, זה לא מדויק.
היו"ר חיים כץ
לא יודע – מדויק, לא מדויק – אז נדפוק לכם על הראש.
תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:00.>

קוד המקור של הנתונים