ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/05/2012

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הפנים והגנת הסביבה
23/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 553
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ב' בסיון התשע"ב (23 במאי 2012), שעה 10:45
סדר-היום
הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה), התשס"ט–2009
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
יעקב אדרי

אריה ביבי

אורי מקלב
מוזמנים
אביגדור אוחנה - מנכ"ל המשרד לשירותי דת

משה דגן - סמנכ"ל בכיר לשירותי דת, המשרד לשירותי הדת

יאיר עוז - יועץ לשר, המשרד לשירותי דת

יצחק ישי - מנהל אגף קבורה, המשרד לשירותי הדת

זהר פורת - עו"ד, עוזרת היועמ"ש, המשרד לשירותי דת

אילנה מזרחי - עו"ד, עוזרת ליועץ המשפטי, המשרד לשירותי הדת

צחי דוד - רפרנט שיכון ודתות באגף תקציבים, משרד האוצר

יורם עבודי - אגף תו"פ, מינהל מקרקעי ישראל

שמעון נבון - מנהל תחום דמי קבורה, המשרד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה), התשס"ט–2009
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על שולחן הוועדה כרגע הרוויזיה שביקש אחד מחברי הכנסת הבכירים בוועדה והמוכשרים - - -
קריאה
הבכירים ביותר.
היו"ר אמנון כהן
הבכירים ביותר. לא, יש כמה בכירים, בין הבכירים - - -
אורי מקלב
זה כבר מחייב וכבר מפחיד אותי קצת.
היו"ר אמנון כהן
לגבי הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה) – החוק למעשה על שולחן הוועדה מ-2009, עשינו מספר דיונים והיתה הפסקה לתקופה ארוכה בה רצינו להגיע להסכמות עם משרד האוצר לגבי המימון של המקום.
כידוע, במדינת ישראל משאב הקרקע יקר מאוד ויש לנו בעיה עם הקרקעות. לכן, היתה יוזמה של הממשלה בפעם הראשונה בתולדות המדינה שיהיה בית עלמין שהוא כלכלי, הוא לא עמותה, לא מלכ"ר, אלא עסקי יותר. אבל פה נתנו את המינון שהרווח ייבנה כך שרק יהיה 15% – זה מה שהסבירו לנו.

דרשנו בוועדה שיינתנו הנחות לצד השני, לבן או לבת הזוג. זאת אומרת, אם לא עלינו, מישהו נפטר, והוא חי עם בן או בת זוגו לתקופה של שנים, אפילו יומיים, לא משנה, אבל ודאי ששנים רבות, ואז הוא רוצה להיקבר במחיצת או ליד אותו בן או בת זוג, שלא יהיה מצב בו הוא ישלם מחיר מלא, אלא יינתנו הנחות.

אני רוצה להודות למשרד האוצר בשיתוף משרד הדתות, שגייסנו תקציב נוסף על מנת שיהיה מין סבסוד לבן/לבת הזוג, שזה יהיה 20% ועוד 20%, בערך 40% הנחה לבן/לבת הזוג שיחפוץ להיקבר ליד מי שהוא חי אתו שנים רבות.

אז כמו שאמרת כשנכנסת, חבר הכנסת אדרי, אנחנו דואגים גם לעתיד, למה שיהיה, לכל אחד. הרי זה נקרא: בית החיים. החיים זה שם. פה אנחנו נמצאים בתקופה של ניסיון. כולנו חושבים שהכול בידינו –כוחי ועוצם ידי, אנחנו נשנה את הכול, נעשה את הכול, אבל הכול מאתו יתברך - -
קריאה
הכול למעלה.
היו"ר אמנון כהן
- - וחיי נצח זה שם, ואנחנו צריכים לדאוג גם לשם.

בלב כבד אישרנו את החוק הזה, שלא יהיו אי-הבנות. בלב כבד אישרנו, בגלל מצוקת קרקעות במדינת ישראל, גם בגלל שהולכים ומתמעטים המקומות בתוך בתי העלמין הקיימים. באזור ברקת יש החלטת ממשלה שבמקום בו יש את המחצבה יוקם בית העלמין.

לצורך כך, אחרי דיונים מעמיקים ורבים אישרנו את החוק. וידידי היקר שרצה להשתתף בוועדה – והוא פשוט לא יכול להגיע, היה לו דבר חשוב, ולכן לא הצליח להגיע – כשהצבענו הוא הגיע ואמר: היה לי מה להגיד. אז אמרתי לו: תחליט מה אתה רוצה, תרצה רוויזיה, בבקשה. ואפשרתי לאדוני רוויזיה, וגם שמתי אותה על סדר-היום ופרסמתי מבעוד מועד. בבקשה, אדוני, מן הראוי צריך קודם כל להצביע עליה.
תומר רוזנר
לא, קודם צריך לנמק.
היו"ר אמנון כהן
לא, קודם כל, על רוויזיה צריך להצביע כן או לא, אבל בגלל - - -
תומר רוזנר
הוא צריך לנמק למה הוא רוצה רוויזיה, אחר כך צריך להצביע.
אריה ביבי
תן לו שידבר.
היו"ר אמנון כהן
מניסיוני כיושב-ראש הוועדה, מצביעים - - -
אריה ביבי
הוא מתכוון לדבר בקצרה, תן לו.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני מדבר כרגע תקנונית, ואז אני מדבר על המהות. אני שם - - -
אורי מקלב
אני לא הולך לדבר, אני לא הולך לעשות - - -
יעקב אדרי
אושרה כבר?
היו"ר אמנון כהן
אושרה כבר, אבל משום שהוא ביקש רוויזיה, אז אני מאפשר לו.
אורי מקלב
- - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר. אבל אני מכבד את חבר הכנסת מקלב, דבר אלי.
אורי מקלב
אם מישהו ממהר, אריה, אז אני לא רוצה שיהיה לחוץ בגללי שאני לוקח את זמנו היקר. קודם כל, תודה רבה, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, שנייה, אתה תנמק, תגיד בבקשה ואנחנו נחליט מה לעשות. אתה יכול גם אחרי שנימקת להחליט החלטה אחרת, מה שתחליט. בבקשה, אדוני.
אורי מקלב
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, במיוחד על כך שאתה באמת מאפשר לי להביא את הדברים. המנהג הזה שאתה מנהל את הוועדה בלויאליות בנושאים רבים, כולל אתמול ציינתי את זה בנושא שניהלת ואתה ממשיך עם זה גם היום ולא מביא את זה להצבעה, מוריד וכו'. בלי היועץ המשפטי, עם היועץ המשפטי, אבל אתה נותן לי להגיד את הדברים, ואני מודה לך על כך.

חברי חברי הכנסת, מכובדי ממשרד לענייני דתות – המנכ"ל וכל העוזרים, מביטוח לאומי, אני רוצה לדבר קודם כל על החלק הערכי בעניין.
אנחנו היום רוצים לאשר הצעת חוק ממשלתית שתבוא לקריאה שנייה ושלישית, שהיא בעצם אמורה לעשות רפורמה עמוקה מאוד בכל נושא הקבורה בישראל. ומי כמונו כחברי כנסת אני מודיע, שנדע מה אנחנו עושים. אנחנו עשינו כמה רפורמות, וחברי שיושבים פה, יושבים וצועקים, למשל רפורמה אחת שנעשתה בנושא המים והתאגידים: איפה היינו? איך אישרנו? איך אנחנו נתנו לדבר כזה לקרות? אני אומר: אנחנו היום עומדים בפני רפורמה שהיא הרבה יותר גרועה במהותה בשינוי שהיא עושה ובהשלכות לאזרח, יותר ממה שראינו בתאגידי המים.
יעקב אדרי
ובסכומים שאני רואה פה.
אורי מקלב
מייד אגיע לזה, בקצרה ממש. הדבר הראשון זה החלק הדתי – אנחנו כעם היהודי ידועים בכך שאנחנו מצווים על חסד. התורה לא מדברת רק מבחינת השכל, שאתה רואה עני שמת מרעב, שהוא צריך כסף, לתת לו כסף. זו לא המצווה. את זה כל בן-אדם צריך לעשות – רואה מישהו עני, שאין לו משהו, לתת לו משהו. חסד זה דבר שצריך לעשות הרבה יותר, לרדוף אחרי זה, אתה מחפש את הדברים שם.
החסד הכי עילאי והכי איכותי שהיהדות קבעה זה הנושא של קבורה, של הטיפול במת. חסד של אמת. זה לא רק סתם חסד. לא תמיד זה ככה, אבל הרבה פעמים אין לך מי שיגיד לך תודה רבה בעניין הזה. אף אחד לא יודע מה עשית, איך טיפלת בו בעניין הזה. אתה מטפל בו, אתה צריך לקבור אותו, כל הטיפול בעניין הזה בבני משפחה בשעות הכי רגישות אנחנו - - - .
לא יכול להיות חסד של אמת, חסד של קבורה, טיפול בקבורה, יחד עם מסחר – זה לא יכול להיות. אלה שני קווים שלא יכולים אחד עם השני. לקחת, להוציא את זה ליזמים, לכל יזם שהוא, כל יזם באשר הוא - - -
אריה ביבי
אני קוטע אותך: ועכשיו זה לא מסחר?
אורי מקלב
לא.
אריה ביבי
עכשיו זה יותר גרוע ממסחר.
אורי מקלב
חד-משמעית. אל תוציא לעז ואל תגיד דבר כזה.
אריה ביבי
למה לא אגיד?
אורי מקלב
לא סתם קוראים לזה - - -
אריה ביבי
אני מכיר את זה מקרוב, לא - - -
היו"ר אמנון כהן
40,000 שקלים, 50,000 שקלים.
אורי מקלב
לא, לא - - -
אריה ביבי
מלפני - - -
יעקב אדרי
לא, גם היום הסיפור בעייתי מאוד.
אריה ביבי
בעייתי מאוד.
אורי מקלב
בעייתי בענייני כסף.
יעקב אדרי
אבל אתה אומר דברי טעם עכשיו.
אורי מקלב
בענייני כסף.
אריה ביבי
לא, הוא מדבר לעניין, אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך - - -
יעקב אדרי
רגע, תן לו לסיים, אריה.
אורי מקלב
עזוב בענייני כסף, אבל קל וחומר. אני לא חושב - - -
אריה ביבי
לא, מותר לי להעיר הערה. מותר לי בתור חבר כנסת.
אורי מקלב
קל וחומר. אתה רוצה להשוות - - -
היו"ר אמנון כהן
אמרתי: פריימריז.
אורי מקלב
אתה רוצה להשוות מרפורמה אחת. אני רוצה - - -
אריה ביבי
אין לנו פריימריז, אני בקואליציה יחד אתו.
אורי מקלב
הרגשתי מראש שאתה – אני משחרר אותך - - -
אריה ביבי
לא, אין מראש. אני אומר לך שאין מראש. אם אתה תשכנע אותי, אלך אתך. אני לא - - -
אורי מקלב
לא, אני לא רוצה. אני לא הולך – אני רוצה להגיד את הדברים כמות שהם.
אריה ביבי
רק אני רוצה להגיד לך שהיום - - -
אורי מקלב
בענייני כסף.
אריה ביבי
היום אני רוצה לראות אותך - - -
אורי מקלב
גם כסף. יכול להיות גם יקר. לקבור זה קבורה מחיים.
אריה ביבי
זה ממש יותר גרוע. בפתח תקווה זה יותר גרוע ממסחר. אם אתה מכיר שם את הרב זה 5,000 שקלים, לא מכיר – 50,000 שקלים, בקיצור ולעניין.
אורי מקלב
גם היום דורשים בקבורה מחיים, כן, נכון – זו אחת העוולות שיש גם כן היום, אני גם מדבר על זה.
יעקב אדרי
נכון. אורי, תמשיך. הכיוון הוא נכון, בוא נקבל את המסקנות.
אורי מקלב
אני רוצה להביא לדוגמה איך היום נראות רפורמות שהעברנו ליזמים פרטיים, כמו הרכבת הקלה ועוד. באיזו צורה מתנהל מי שרואה רק מסחר לנגד עיניו, וכל הסיפורים האלה שאנחנו ניתן חלק מהמכרז לשיפור השירות. אנחנו מכירים רפורמות בתחבורה הציבורית, עשינו כאלה דברים – אשכולות, הפרמטרים, יחס ומתן, ואחזקת אוטובוסים – אנחנו רואים איך נראית התחבורה הציבורית והחברות האלה שמתמודדות.

אבל אנחנו מדברים כאן על השעות הכי קשות של המשפחות, שכל טיפול צריך להיות טיפול כל כך עדין. למה קוראים לזה "חברה קדישא"? זה לא סתם שם. "חברה קדישא" בארמית זו חבורת קודש, שעושים את עבודת הקודש, אנחנו מצפים מהם שכך יעשו וכך אנחנו אמונים. אף אחד לא יצפה ואף אחד לא ידרוש ממישהו שהוא יזם פרטי, שאומרים לו: אתה "ביזנס", שיעשה דבר כזה. זה בחלק הערכי של העניין, שהוא לא פחות חשוב.
החלק הממוני, החלק הפרקטי – יחד עם הרפורמה מגיעים גם תעריפי מחירים ותעריפי המחירים - - -
יעקב אדרי
מה שכתוב פה.
אורי מקלב
מה שכתוב פה בעצם מבטל את כל האפשרות – מדברים על בית קברות של מאות אלפי קברים, וזה בית הקברות האלטרנטיבי, בית העלמין האלטרנטיבי – שלא תהיה כמעט אפשרות להיקבר בחינם. את כל החלקות של ביטוח לאומי יבטלו, ואגיד לכם גם למה: האפשרות היחידה, האפשרות היחידה ממש להיקבר בחינם, זו תהיה קבורת כוכים.
אביגדור אוחנה
למה? איפה זה כתוב?
אורי מקלב
זה כתוב בחוזה שלכם. במה שהעברת רפורמה.
אביגדור אוחנה
לא, איפה? זה לא החוק הזה.
אורי מקלב
סליחה, זה החוק הזה.
יעקב אדרי
קבורת מה?
אורי מקלב
סליחה, זה החוק הזה. אני שואל את היועץ המשפטי - - -
אריה ביבי
הכוונה לקבור פה ב - - -
יעקב אדרי
בקומות. כבר הקימו את זה.
אורי מקלב
היועץ המשפטי, אני אומר דברי אמת?
תומר רוזנר
לפי ההצעה המוצעת כרגע, האפשרות היחידה לקבורה בחינם, קרי; במימון הביטוח - - -
אביגדור אוחנה
- - -
יעקב אדרי
"קבורת סנהדרין", אתם קוראים לזה?
אורי מקלב
רבותי, אביגדור, אני רוצה שתשמע את זה. אחרי זה אל תגיד – אמרתי את זה בשידור לא נכון, ואני בכל אופן אמון על היועץ המשפטי של הוועדה. כחברי כנסת אנחנו חייבים יועץ משפטי שיודע על מה מדובר. האפשרות היחידה, כמו שאומר היועץ המשפטי להיקבר בחינם, מה שנקרא "חלקות של ביטוח לאומי", שהביטוח הלאומי משלם, זה קבורת כוכים - -
יעקב אדרי
קבורת סנהדרין, זה מה ש - - -
אורי מקלב
- - כן, קבורת סנהדרין – שהיא הקבורה הכי פחות נדרשת, אולי 10% היום מבקשים אותה. כל הקבורות – אני לא מדבר אתך על קבורת שדה, שתעלה בלי הנחות לזוג, שמי שנוהג כל המשפחות מדורי דורות והוא גם רוצה והמשפחה רוצים, האבא ביקש - - - כולם, זה 50,000 שקלים. קבורת הקומות האלה בתוך מבנים תעלה 30,000 שקלים לזוג.
יעקב אדרי
למה? אני רואה פה 6,000 שקלים.
אורי מקלב
קבורת שדה זה 30,000 שקלים. יכול להיות – את התעריפים אין לי שום בעיה שהיועץ המשפטי - - -
יעקב אדרי
אני רואה אותם בעיניים.
היו"ר אמנון כהן
יש פה, החוק כתוב.
אורי מקלב
בחוק כתוב, אז זה אומר - - -
יעקב אדרי
מה אתה מציע? אורי, אני רוצה להבין.
אורי מקלב
דהיינו, גם אדם - - -
אביגדור אוחנה
- - -
היו"ר אמנון כהן
חינם הוא רוצה לתת.
יעקב אדרי
אני יודע ש"חברה קדישא" עושה עסקים, זה לא חדש. כשהייתי ראש עיר לא נתתי להם לעשות את זה. אני קבעתי את המחירים.
אורי מקלב
אבל זה יהיה עכשיו חוק, לא תהיה לך ברירה אחרת. אתה מאשר את זה עם תעריפים.
יעקב אדרי
לא נתתי להם לעשות את זה, מחיר סמלי.
אורי מקלב
חבר הכנסת אדרי, אתה מאשר את זה עם תעריפים.
אריה ביבי
יעקב, לך מותר לדבר. לי, אני - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא העיר הערה.
אורי מקלב
אתה מאשר את זה היום - - - . אני לא מדבר אתך על יחס ולוח, אני מדבר אתך - - -
אריה ביבי
ראית מה הוא עושה?
היו"ר אמנון כהן
הוא היה שר לשעבר, זה - - -
אריה ביבי
לא, ידעתי שהוא ייפול, כי הוא היפראקטיבי.
אורי מקלב
אנחנו עושים מהפיכה בעניין הזה. תהיה מחאה חברתית, אבל אני לא יודע מי יצעק. אני לא מדבר על מי שיכול, אני דיברתי על כך - - -
יעקב אדרי
אורי, מה אתה מציע?
אורי מקלב
אני קודם כל מציף את הבעיה. אנחנו מדברים בכלל – כל הרפורמה הזאת בעצם תמנע קבורה במקומות אחרים, ואת כולם תתעל לכיוון רחוק מאוד. אנשים בתל-אביב – קח דוגמה – צריכים לנסוע 30 דקות לבית הקברות הזה. לקחו את הקרקע הכי זיבורית שיש במדינה, קרקע של מחצבה, והמדינה לא מכניסה אפילו שקל מהכיס שלה ונותנת. יש קרן - - -
היו"ר אמנון כהן
משקיעה, משקיעה כסף.
אורי מקלב
עשרות מיליונים האלה זה כסף - - -
היו"ר אמנון כהן
איפה האוצר?
אורי מקלב
אגיע, אגיע לזה.
היו"ר אמנון כהן
צחי, אתה פה.
צחי דוד
אני פה.
היו"ר אמנון כהן
לא, משקיעים כסף.
אורי מקלב
המדינה אומרת: כל מה שעולה היום להקים בית-עלמין כזה, כשמדובר על מאות, מאות, מאות מיליונים – על אלה שאמורים להיקבר שם ועל בני משפחותיהם. אתן איזה משהו, "פינאטס", של 30 מיליון או משהו כזה. בית-העלמין הזה אמור לקום על מחצבה שהיתה בברקת. במדינת ישראל יש קרן לשיקום מחצבות – לקחו סכום ואגרות מכל אחד שטמן או שחצב מהמחצבה הזאת.
יעקב אדרי
המינהל.
אורי מקלב
המינהל או מי שלקח את זה. בסופו של דבר, זה נמצא באוצר - -
יעקב אדרי
באוצר, הכול באוצר.
אורי מקלב
- - במשרד המדינה – כ-400 מיליון שקלים.
תומר רוזנר
זה במשרד התשתיות, לא באוצר.
אורי מקלב
במשרד התשתיות. 400 מיליון שקלים. המדינה לא לוקחת שקל מהקרן הזו ומביאה את זה לטובת בית העלמין הזה, כדי שיעלה יותר זול לאנשים. אנחנו מוכנים לכך שמכאן ואילך, מהקמת בית העלמין הזה, חוץ מקבורת כוכים, כל דבר יעלה עשרות אלפי שקל לכל משפחה? זה נקרא רפורמה? בזה פותרים את מצוקת הקבורה?
אתה דיברת, אדוני היושב-ראש, בצדק אולי, אני גם לא חושד בזה, אין מצוקת קבורה, ומצוקת הקבורה זה בלון שמישהו מפריח אותו, הוא לא מבוסס.
יעקב אדרי
לא, יש, יש, אורי, אל - - -
אורי מקלב
רק רגע, אנחנו בתל-אביב היום – כאן עמד מומחה בוועדה ואמר את זה, לא אני - - -
יעקב אדרי
מה, בתל-אביב יש מקום לקבורה?
אורי מקלב
בתל-אביב יש היום - -
יעקב אדרי
איפה?
אורי מקלב
- - תוכנית שכבר בבנייה בירקון של 35 אלף קברים שמספיקים לשש שנים. יחד עם זאת יש תוכנית "פת/2000", שיבוא מישהו שיגיד שאני לא אומר דבר נכון, יש כאן בוועדה לפרוטוקול - - -
יאיר עוז
"פת/2000" זה בית עלמין ירקון, זה קיים, זה עומד להיסגר.
אורי מקלב
לא, אני אומר: עוד "פ"ת/2000".
יאיר עוז
אין עוד תוכנית בירקון.
אורי מקלב
"פת/2000" זה 200,000 קברים.
יאיר עוז
אין דבר כזה 200,000.
אורי מקלב
אז אתה יודע מה, אני מוכן לזה: אם אין דבר כזה – החוק מאושר, אם יש דבר כזה – החוק לא מאושר.
אריה ביבי
אוקיי.
יעקב אדרי
אורי, אבל - - -
אורי מקלב
אני מעמיד במבחן של בדיקה, בדיקה מקצועית – אם יש דבר כזה שבתל-אביב בירקון, לא בברקת, בירקון יש עכשיו בבנייה 35,000 קברים - -
יאיר עוז
הרב מקלב - - -
אורי מקלב
- - שהמדינה משקיעה שם כסף, וכאן היא לא רוצה להשקיע - -
יאיר עוז
הרב מקלב, אני יכול - - -
היו"ר אמנון כהן
תן לו לסיים.
אורי מקלב
- - ותוכנית "פת/2000", שהיא עכשיו כבר אחרי אישורים – לא תוכנית עתידית – אחרי אישורים, היא עוד לא מתבצעת, שיש בה 200,000 קברים - - -
היו"ר אמנון כהן
מה אכפת לך שיהיה עוד אחד?
אורי מקלב
מה מדובר על מצוקת קברים? אחד. שתיים - - -
היו"ר אמנון כהן
יש מצוקת קברים, דיברתי עם - - -
אורי מקלב
אם יש מצוקה - - -
יעקב אדרי
אורי - - - התשלום - - -
היו"ר אמנון כהן
אורי, אבל יש גם אינטרסים.
אורי מקלב
אבל למה רפורמה?
היו"ר אמנון כהן
יש פה גם אינטרסים – פוחדים שאם יהיה בית עלמין חדש, לא יפתחו את האחרים. הם פוחדים. כל אחד דואג לזה שלו.
אורי מקלב
אז אני רוצה להגיד: עם אינטרסים אני אומר את זה - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מכיר את הדברים, אנחנו חיים בעולם - - -
אורי מקלב
היושב-ראש, אני אומר את זה בגלוי לפרוטוקול.
היו"ר אמנון כהן
כן, יש אינטרסים.
אורי מקלב
אתה לא קשור לזה. אבל אני אומר לך - -
היו"ר אמנון כהן
אני אין לי אינטרס כרגע.
יעקב אדרי
גם לי לא.
אורי מקלב
- - על מידע שמגיע אלי ביום האחרון: יש חשש לשחיתות בכל העניין הזה, ואני אומר את זה כאן. אני לא יכול להגיד את הדברים מפני שעדיין לא יכולתי לאמת את זה.
יעקב אדרי
והיום השיטה היא טובה?
אורי מקלב
כל המהלך הזה נגוע בחשש לשחיתות. ואני אומר את זה כאן, וצריכים להיזהר לפני שמאשרים דבר כזה. ודבר הפוך – שאלו אותי - - -
יעקב אדרי
רגע, את הצעת החוק הזאת הממשלה מביאה.
היו"ר אמנון כהן
כן. דבר אחרון.
יעקב אדרי
אני לא הייתי אומר - - -
אורי מקלב
דבר אחרון, אנחנו לא יכולים – אני לא יכול - - -
היו"ר אמנון כהן
יש שאילתות מהירות ב-11:00, אני חייב להצביע.
אורי מקלב
משפט אחרון - - -
אביגדור אוחנה
אדוני היושב-ראש, אבל שחיתות של מי?
אריה ביבי
חבר'ה, נו, תפסיקו, תנו לו לדבר.
אביגדור אוחנה
איזו שחיתות?
אורי מקלב
דיברתי על מצוקת קבורה - - -
יעקב אדרי
מה אתה מציע לנו לעשות?
אורי מקלב
מצוקת קבורה פותרים בזה שלא מכניסים. ולא רק זה, אנחנו מטילים את הכול על הנפטר ועל בני הנפטרים. בעיני רוחי, הייתי חושב שבהצעה, מינימום ברפורמה, היו באים ואומרים: תשמעו, אנחנו היום לוקחים – אתה צודק, אתה אומר חלקה, בן הזוג נפטר, הבן או הבת זוג שלו רוצים להיקבר על ידו, אנחנו מדינה שהוא חייב לשלם עשרות אלפי שקלים, זו לא בקשה לגיטימית.
באו לכאן מחברות קדישא או אחרים שאומרים: תשמעו, עוד עשרות שנים הוא ייקבר, הבן זוג שלו יחיה ויאריך ימים, למה שנחזיק לו קבר, שנשמור לו קבר? אני אומר: אדם, בן או בת זוג בני 75, אחד מהם נפטר, אני לא יכול לתת לבת זוג שלו - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל זה חוק כללי, זה לא פה, זה חוק כללי.
אורי מקלב
לא משנה. אם מביאים את הרפורמה - - -
היו"ר אמנון כהן
יש פה עשרות בתי עלמין. בוא נגדיר חוק, נעשה חוק שבן זוג יהיה פטור. בוא - - -
אורי מקלב
אני אומר לך כמה הרפורמה הזאת – אתה יודע שזה לא.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה חוק אחר. זה לא החוק.
אורי מקלב
מביאים רפורמה, עכשיו זה הזמן. במקום להביא שיפורים, עוד מביאים הרבה יותר גרוע.
היו"ר אמנון כהן
זו לא רפורמה.
צחי דוד
לא רפורמה.
אורי מקלב
זה נקרא רפורמה? זו הפרטה.
היו"ר אמנון כהן
תודה.
אריה ביבי
אדוני, שתי מלים. למה הגענו למצב הזה? אגיד לך מה – אתם אומרים שאין מצוקת קברים? יש מצוקה, ועוד איך. אתה שואל איך מגיעים לפתח-תקווה? אומר לו: שמאלה בית קברות, אתה ממשיך הלאה, בצד ימין עוד בית קברות ואתה ממשיך הלאה רואה בית חולים, ואחר כך עוד בית קברות. יש מצוקה רצינית.
יעקב אדרי
כן, אבל מדובר פה על מחירים.
אריה ביבי
דקה. יש מצוקה רצינית ואני מסכים עם המצוקה. אבל יחד עם זאת, הגענו למצב הזה, כי לאנשים נמאס מה"חברה קדישא". ואת זה צריכים להגיד על השולחן. תשמע, היום כשאתה הולך ל"חברה קדישא" אתה נסחט כמו לימון, פה לפחות אתה רואה - - -
היו"ר אמנון כהן
ביום הכי קשה בחייך.
אריה ביבי
זה היום הכי קשה בחייך, אתה נסחט כמו לימון. פה לפחות אתה רואה מספרים, אין לך ויכוח. הוא אומר לך: אתה רוצה פה, תשלם.
יעקב אדרי
לא, יש לי ויכוח על המספרים.
אריה ביבי
יש לי ויכוח, גם אני - - -
יעקב אדרי
יש לי ויכוח על המספרים.
אריה ביבי
רק רגע, יעקב, יש לי ויכוח על המספרים, בהחלט, אבל יחד עם זאת, שם אין לך שום דבר, שם במסחר, ממש בושה, בושה וכלימה. אני אומר - - -
אורי מקלב
אתה רוצה להשוות משהו ציבורי למשהו פרטי, זה יהיה הרבה יותר גרוע.
אריה ביבי
אני הרבה פעמים שם, עבדתי שם ואני מכיר את האנשים, כי אני גדלתי בפתח-תקווה. אני מכיר את הרבנים, אני מכיר את כל "חברה קדישא" - - -
אז אומרים
בשבילך אני עושה ככה, אבל נכנס אחרי מישהו אחר, דופקים לו מחיר פי שישה. מה זה? בשביל זה התחילו רפורמה ודברים כאלה. כי כבר נמאסו ה"חברה קדישא", נמאסו על האנשים.
אורי מקלב
מישהו פרטי יהיה חייב להיות יותר גרוע.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, אני חייב להצביע, חבר'ה, אני חייב להצביע. יעקב, אתה רצית משפט, בבקשה.
יעקב אדרי
אורי, אני מאוד מעריך את הכנות שלך, באמת גם יש לי את מלוא ההערכה אליך. אני בטוח שאתה מדבר ממקום מאוד רציני. כל הנושא הזה של הקבורה הוא מאוד בעייתי. אני רוצה להגיד בכנות – לא השתתפתי בדיונים, כך שאני לא רוצה לבוא ברגע האחרון ולהגיד: הנה, הנה הבעיה - - -
אריה ביבי
לא, אבל העברתי לך מה שהיה.
יעקב אדרי
אני מכיר את העניינים. אני מוכרח להגיד לך, שוב, שאני כראש עיר הכתבתי את המחירים ולא נתתי שירימו מחירים. "חברה קדישא" עבדה לפי התכתיבים שלי, כדי שהאדם הפשוט יוכל להיקבר ולקבור את הקרובים, כי בדיוק בשעות הקשות באים ודורשים ממנו.
אביגדור אוחנה
המועצה הדתית.
יעקב אדרי
המועצה הדתית, לא המועצה הדתית, תאמין לי, בתור ראש עיר שלטתי על העניינים.
אביגדור אוחנה
לא, כי לעמותות הפרטיות היתה לך בעיה לקבוע להם, עיין ערך הרצלייה.
יעקב אדרי
עזוב, קבעתי בכל דבר, אם לא – עזוב, לא צריך עכשיו, לא העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי, הלאה.
יעקב אדרי
מה שמדאיג אותי זה הסכומים שאני רואה פה. זה שיש מצוקת קבורה, יש. זה שיש בעיות עם "חברה קדישא" היום – יש, גם יש.
היו"ר אמנון כהן
זה אותם מחירים, יעקב, אפילו הורדנו אותם.
אורי מקלב
לא, היום קבורת שדה בחינם. אדוני היושב-ראש, היום קבורת מקומות, לא שדה, קבורה ברמה, זה בחינם היום. היום אתה מבטל את זה.
אביגדור אוחנה
לאחר פטירה.
היו"ר אמנון כהן
רק אם הוא רוכש.
אורי מקלב
לא, לא בחינם. גם את הנפטר היום, אתה רוצה – אתה צריך לשלם. אני לא מבין, אנחנו מדברים על שני דברים?
צחי דוד
אתה לא יכול.
אריה ביבי
היום באו אליהם ואמרו להם: אם לא תשלמו – לא נקבור?
אורי מקלב
היום יש יועץ משפטי, אני מדבר על זה.
היו"ר אמנון כהן
סנהדרין?
תומר רוזנר
רק סנהדרין.
אביגדור אוחנה
לא צריך לשלם.
תומר רוזנר
רק בסנהדרין.
קריאות
- - -
אורי מקלב
יכול להיות שאומרים משהו אחר. אתם רוצים, אתם אומרים משהו אחר ויש יועץ משפטי שלנו שיודע לקרוא הסכם. היועץ המשפטי שלנו יודע לקרוא הסכם.
יעקב אדרי
תומר, אריה - - -
אביגדור אוחנה
תומר, האם - - - לאחר פטירה צריך לשלם?
תומר רוזנר
רק בכוכים לא צריך לשלם.
אביגדור אוחנה
איפה כתוב פה שלאחר פטירה צריך לשלם?
תומר רוזנר
מה זאת אומרת?
אורי מקלב
הוא מתווכח עם היועץ המשפטי שלנו?
אביגדור אוחנה
אני שואל, אני רוצה לדעת.
היו"ר אמנון כהן
הוא שואל איפה.
צחי דוד
לאחר פטירה - - -
אביגדור אוחנה
איפה זה בנוסח הזה, שלאחר פטירה צריך לשלם?
צחי דוד
לאחר פטירה הקבורה היא חינם בסנהדרין.
שמעון נבון
נכון.
צחי דוד
אם רוצים בחלקה חריגה בלבד ניתן לשלם. בחיים אפילו לא ניתן לשלם גם אם רוצים מחוץ לחלקה חריגה– זה המצב.
יעקב אדרי
חשבתי שהאוצר עושה כסף מהחיים, אבל מתברר שגם מהמתים.
תומר רוזנר
אשיב בשאלה – השאלה ברורה, התשובה ברורה.
אריה ביבי
יעקב, תאמין לי, אם "חברה קדישא" לא היתה ממאיסה את עצמה, עכשיו הייתי מצביע בעדו.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. מי בעד הרוויזיה שביקש חבר הכנסת אורי מקלב? אתה בעד. מי נגדה? 2.
הצבעה
בעד – 1
נגד – 2
נמנעים – 1

הרוויזיה של חבר הכנסת מקלב להצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה), התשס"ט–2009, לא נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי.
יעקב אדרי
נמנעתי.
היו"ר אמנון כהן
תודה. הרוויזיה לא התקבלה. הצעת החוק עולה למליאה בעזרת השם בשבוע הבא. נעביר אותה.
אורי מקלב
זו רפורמה שתיזכר בדברי הימים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. תודה רבה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:08.>

קוד המקור של הנתונים