ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/05/2012

חוק הספורט (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 617

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 8) (הוראות שונות), התשע"ב-2012

של חה"כ רונית תירוש (פ/3150)
נכחו
חברי הוועדה:
אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים:
חברת הכנסת רונית תירוש

עפרה שרון - לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

אורי שפר - ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

יעקב פרידברג - עו"ד, משרד המשפטים

יאיר שילה - יועץ משפטי, המועצה להסדר ההימורים בספורט

רתם קמר - סמנכ"ל, ההתאחדות לכדורגל

אביבית ברקאי- אהרונוף - סגנית מנהלת המחלקה, המועצה לשלום הילד
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 8) (הוראות שונות), התשע"ב-2012

של חה"כ רונית תירוש (פ/3150)
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך וממשיכים בסדר היום. הנושא הוא הצעת חוק הספורט (תיקון מספר 8) (הוראות שונות), התשע"ב-2012, של חברת הכנסת תירוש (פ/3150), פרוטוקול 617, וכמובן אנחנו ניתן לחברת הכנסת תירוש להציג את הצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית, אחר כך דיון כללי, המשרדים שונים בכל מה שקשור לסעיפים בחוק שיש עליהם הערות כאלה ואחרות. בבקשה, גברתי.
רונית תירוש
החוק הזה היה הרבה יותר גדול ורחב ועסק בעוד כמה וכמה סעיפים, אבל בתיאום עם משרד הספורט, ואני מדגישה את זה גם לפרוטוקול, כשהשרה ביקשה שעל בימת הכנסת אני אומר שההמשך יהיה בתיאום, הקפדנו לעשות את זה, גם בישיבות בתוך לשכתי וגם כמובן פה במסגרת דיוני הוועדה, החוק קוצץ מאוד, זאת אומרת הרבה מאוד סעיפים ירדו לבקשת משרד הספורט, וכמובן ששיתפתי פעולה עם העניין. הגענו בסופו של דבר לשני סעיפים מרכזיים שמהווים את יתרת החוק, האחד מדבר על הנושא של ביטוח, כפל ביטוחים, כרגע המצב הוא שספורטאי בכל קבוצה, בכל איגוד ובכל נבחרת צריך לבטח את עצמו וזה מיותר, מה גם שיש את משרד החינוך שמבטח את התלמידים 24 שעות ביממה דרך חברת ענבל או יש חלופה לחברה הזאת, אינני יודעת, בכל אופן רצו להניח בצד את הביטוח הזה של משרד החינוך ובכל זאת ברגע שאתה מתאמן ומשחק וקצת יותר מסכן את הגפיים שלך אז שיהיה ביטוח נוסף ולכן הסכמנו שיהיה ביטוח אחד, לא משנה מי מהדרגים, בין אם זה האגודה, האיגוד, הקבוצה או הנבחרת, העיקר שיהיה מבוטח במקום אחד וזה מספק. זה סעיף אחד.

הסעיף השני מדבר על הנושא של העברות, פרישה של ספורטאי מקבוצה מסוימת לקבוצה אחרת. עשינו הבחנה כאן של גילאים, כאשר גם פה אנחנו מאוד הלכנו יד ביד, צעד צעד, יחד, גם עם משרד הספורט וגם עם נציגי ההתאחדויות והאיגודים למיניהם, משום שיש פה דיפרנציאציה, אל"ף בין ספורטאי שהוא ספורטאי יחיד בענף הספורט או חלק מקבוצה, ובי"ת, מידת ההשקעה שמשקיעים בהתמחות של אותו ספורטאי, כנגזרת של פיצוי שהוא צריך להחזיר לקבוצה שבעצם מימנה אותו ודרכה הוא עבר את ההתמחויות, ויש הבדל בין כדורגל לכדורסל לג'ודו, לשיט, התעמלות כמובן, וענפים נוספים. אני לא רוצה לרדת לפרטים, כי הפרטים מבחינת ההבחנה בין ילד עד גיל 15 ומ-15 עד 17 ומ-17 ואילך, ההבחנה נמצאת כאן בהצעת החוק ואני רוצה מאוד מאוד מאוד להודות ליושב ראש הוועדה שאל"ף גם היה לו סיי בעניין, גם כשאישרנו את זה לקריאה ראשונה, ובהכנה לקראת קריאה שנייה-שלישית היום יש לו את העמדה שלו ואני מאוד מברכת עליה ומכבדת ומודה לך על כל המאמצים שעשית על מנת שנדון בזה לסיום התהליך.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, הערות כלליות לחוק? יש? אין?
רתם קמר
כמה דברים. קודם כל לפני הישיבה פה דיברתי עם עמיתיי באיגוד הכדורסל והוועד האולימפי, הם לא כל כך ידעו על הדיון הזה, אז אולי כדאי לבדוק את זה.
רונית תירוש
אבל על החוק הם ידעו, כי ישבנו בזמנו- - -
רתם קמר
דיברתי גם עם גיל עטר, היועץ המשפטי של הוועד האולימפי, וגם עם רונן ויינברג, היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, הם היו די מופתעים, הם ידעו שהיה בעבר איזה- - -
רונית תירוש
ישבנו איתם באולם נגב- - -
היו"ר אלכס מילר
אתה קיבלת הזמנה, אדוני?
רתם קמר
אני לא קיבלתי הזמנה, אני במקרה ידעתי על הישיבה הזאת והעברתי את זה מיד ליושב ראש- - -
יהודית גידלי
הודעה ממזכירות הוועדה; לגבי הספורט והוועד האולימפי, הוזמנו.
רתם קמר
אני אומר, אנחנו לא קיבלנו הזמנה וידענו על זה במקרה.
יהודית גידלי
אין דבר כזה במקרה, יש לנו הזמנות, יש לנו אישורים שאתם מקבלים ופותחים את המייל.
רתם קמר
אז אולי צריך לבדוק את המיילים ואת הפקסים.
רונית תירוש
אלה מיילים ויש לה אישור שקיבלו את המיילים.
רתם קמר
אני אבדוק את זה, אני רק אומר שזה שאיגוד הכדורסל לא נמצא פה ו- - -
יהודית גידלי
זה על פי בחירתו.
רתם קמר
לא.
יהודית גידלי
אל תגיד לי לא.
רתם קמר
בפירוש לא.
היו"ר אלכס מילר
אתה מכיר את כלל הברזל בכל מה שקשור לחקיקה הפלילית? אי ידיעת החוק אינה פוטרת מהעונש, נכון? תשמע, ואת זה אתה יכול למסור לשאר האיגודים, זו ועדת חינוך, תרבות וספורט שמקיימת כמעט כל שבוע דיונים בסוגיות שונות שקשורות לנושאים האלה. אם חשוב לכם, באמת חשוב לכם, להיות נוכחים בכל הישיבות האלה, אתם מעבירים את כל הפרטים של ההתקשרות איתכם בצורה כזו שלא יהיה מצב שאתם תפספסו את זה. כל הפרטים שאתם מעבירים נמצאים בתפוצה של ועדת החינוך לפי בקשתכם ולפי מה שהעברתם. אם יש לכם רצון ויש לכם בעיה שיכול להיות שאתם לא מקבלים את המייל ולא פותחים- - -
רתם קמר
לא, אנחנו מקבלים. בדרך כלל אנחנו מקבלים, על הישיבה הזאת משום מה אף אחד מאיתנו לא קיבל. שווה אולי לעשות את הבדיקה.
היו"ר אלכס מילר
ההזמנה יצאה לפי הצינורות שקיימים עד היום ותמיד היו קיימים. יכול להיות שכשאתם שומעים שיש איזה שהוא דיון וזה מופיע באיזה שהוא עיתון יותר קל לכם להיחשף אליו, ולא דרך המייל. אבל שוב אני אומר, המנגנון הוא מנגנון כל כך ותיק וכל כך מסודר, שאם יש לכם הערות לדרך שיוצרים איתכם קשר, באחריותכם לתקן את זה. אני מציע לך שאחרי הדיון תיכנס לוועדת החינוך, קח יוזמה, נבדוק איתכם באיזה דרך מתקשרים עם התאחדות הכדורגל, יכול להיות שצריך לעדכן מייל, יכול להיות שצריך להגיד למזכירה לבדוק את המייל הזה ספציפית, יכול להיות שצריך לעשות משהו אצלכם. אבל, רבותיי, עם כל הכבוד, אנחנו לא- - -
רתם קמר
אנחנו נעשה את זה. מקובל עליי מה שאתה אומר ואנחנו גם נעשה את זה. אני רק אומר שבדרך כלל אנחנו מקבלים ואין שום בעיה, בנושא הספציפי הזה יכול להיות שנוצרה איזה שהיא בעיה, אני חושב שבסופו של יום מדובר פה בהצעת חוק מהפכנית בכל הנושא של העברות שחקנים.
היו"ר אלכס מילר
אצלי רק מהפכות פה.
רתם קמר
אני אומר שזו הצעת חוק מאוד משמעותית שיש לה השלכות על כל הפעילויות של מחלקות הנוער.
היו"ר אלכס מילר
כמו כן אני לא מתעסק ב- - -
רתם קמר
אני אומר שבשביל זה אני חושב שהדיון צריך להיות לא רק איתנו, אלא גם עם עוד ענפים וגם עם נציגים של מחלקות נוער. אני העברתי את זה, כמו שאמרתי, ליושב ראש ועדת הנוער שלנו והוא פשוט נדהם. במקרה את מכירה אותו, משה דמאיו, שהיום הוא יושב ראש ועדת הנוער, הוא היה בשוק מהשינויים שרוצים לעשות פה כי יש לזה משמעויות כלכליות ומשמעויות גם עם מחלקות נוער.

בוא אני אגיד ככה, אני אעבור רגע בקצרה- - -
רונית תירוש
אגב, אני רק רוצה להרגיע אותך שאנחנו קיימנו- - -
היו"ר אלכס מילר
גם בישיבות הקודמות כל אותם הנציגים כמו משה אביבי ו- - - וכל הנושאים האלה היו על סדר היום והכול היה בהסכמה.
רונית תירוש
ולפני.
רתם קמר
אבל חלק מהדברים- - -
היו"ר אלכס מילר
עזוב, לא מעניין. הסוגיה מי בא/מי לא בא, לא מעניין.
רתם קמר
אני דיברתי עם משה אביבי על הנושא והוא אמר לי שחלק מהדברים פה בכלל לא הוסכמו.
היו"ר אלכס מילר
תקשיב, אני כרגע לא מתעסק באורחים של ועדת החינוך. כולם הוזמנו, מי שרצה הגיע, מי שהיו לו בעיות לוח זמנים, בעיה אישית שלו, ועדת החינוך של הכנסת, ובכלל הכנסת, לא מנהלת את לוח הזמנים שלה או של הכנסת בכלל לפי לוח הזמנים של אורח כזה או אחר. אנחנו קובעים ישיבה, כמו שאתה אומר, מדובר כאן בנושאים מאוד חשובים, אז אנשים עושים את השינויים בלוח הזמנים שלהם בשביל להגיע. אם יש להם סיי, או שהם שולחים נציגים. כמו שאתה יכולת להגיע והבעת את העמדה של ההתאחדות לכדורגל- - -
רתם קמר
אתמול ידענו על הישיבה הזאת.
רונית תירוש
אבל כמו שאתה הגעת ובאת, גם הם יכלו לבוא אם זה חשוב.
היו"ר אלכס מילר
כולם ידעו. נו, באמת.
רונית תירוש
בוא תייצג אותם, בוא נשמע. אנחנו הרי לא רוצים להרע.
רתם קמר
אני אתן כמה הערות כלליות. אחת, כמובן שמדובר פה במחלקות נוער. בעצם מה שהחוק הזה עושה, מה שהיה עד היום לגיל 15 דה פקטו הוא מאפשר את זה גם עד גיל 17. האפשרות של לעבור במחצית העונה מקבוצה אחת לקבוצה אחרת- - -
היו"ר אלכס מילר
להודיע.
רונית תירוש
במחצית - לא.
רתם קמר
חבר'ה, את ההודעה.
רונית תירוש
לא לעבור.
רתם קמר
אבל בפועל להודעות האלה יש משמעויות כי באינטראקציה שיש בין שחקן למועדון, ברגע שהוא נותן הודעה, אז מתי הם נותנים את ההודעה? אנחנו מכירים את זה אצלנו, הם נותנים את זה- - -
היו"ר אלכס מילר
תחתים חוזה. מישהו אוסר עליך להחתים חוזה?
רתם קמר
יש פה שני דברים. קודם כל אני לא יודע, זה לא מתייחס פה בחוק, אין פה התניות בחוק שיכול להיות שצריכות לאפשר לך- - -
היו"ר אלכס מילר
לא, לא, סליחה. עזוב, נו באמת. כשאתה מחתים חוזה, אין פה שום קשר לעניין הזה. ברגע שהחתמת חוזה האדם מתחייב- - -
רתם קמר
יש פה את היועצת המשפטית שאולי תגיד את זה.
מירב ישראלי
אנחנו העלינו את השאלה הזאת בישיבה הקודמת ויש הוראה ל- - -
היו"ר אלכס מילר
אתם אמרתם, אוי ואבוי לנו אם נתחיל להחתים קטינים על חוזים ואז כביכול אנחנו נצטרך לעמוד בכל ההוצאות, בכסף והכול.
רתם קמר
המשמעות מה אומרת? מתי הם באים ונותנים את ההודעה הזאת? ואני אומר את זה על סמך ניסיון בהתאחדות, ביום האחרון לפני המחצית השנייה של העונה.
היו"ר אלכס מילר
אבל כתוב לך בתחילת העונה- - -
רתם קמר
הוא נותן ביום חמישי וביום שני הוא בקבוצה אחרת. חבר'ה, תבינו, זה יכול למוטט מחלקות נוער.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, זה לא מה שכתוב בחוק.
רונית תירוש
בוא נקרא ביחד.
היו"ר אלכס מילר
כתוב 'או בפגרה או בתחילת העונה'.
רתם קמר
לא, סעיף 3, "ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל באין הסכמה... להגיש בפגרה טופס הסגר ולעבור לאגודה אחרת לאחר ש... תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע... ולא תעלה על עונה אחת".

אני מדבר על האחד למעלה, "להודיע בפגרה", "או במחצית הראשונה של עונת ספורט", או "אותה עונה לפי העניין". מה זה אומר במחצית הראשונה של אותה עונת ספורט? זה אומר שאתה מחלק את עונת הספורט לשניים, עד ינואר ומינואר, הם באים בשבוע האחרון של ינואר ונותנים הודעה ושולחים לקבוצה והוא- - -
היו"ר אלכס מילר
לא נכון, הוא צריך לסיים את העונה ואז הוא עובר.
רתם קמר
לא, הוא לא צריך לסיים את העונה, מה פתאום, ממש לא. הוא לא צריך לסיים את העונה.
היו"ר אלכס מילר
אבל גם כשהוא מודיע בפגרה הוא צריך לעשות את העונה.
רתם קמר
קודם כל לא נכון, בפגרה הוא לא צריך לעשות את העונה.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, אדוני- - -
רתם קמר
אנחנו נותנים בפגרה הודעה והוא מתחיל את העונה באגודה אחרת.
היו"ר אלכס מילר
באמת, אנחנו עושים תיקון לחוק שקיים ושם כתוב שבפגרה הוא מודיע, אז הוא צריך לעשות עונה. אנחנו אמרנו ש- - -
רתם קמר
אבל זה מגיל 15 עד 17, מה שאתה אומר. כיום התיקון מדבר על גיל 17 כמו גיל 15. היום בפועל מה שקורה עד גיל 15, אדוני היושב ראש, הם באים, או בפגרה או שהם באים ביום שלפני סוף מחצית ראשונה ועוברים קבוצה.
היו"ר אלכס מילר
הכוונה היא ברורה וזה גם הובהר בישיבה הקודמת. הכוונה הייתה שהוא יכול גם בתחילת העונה להודיע, הוא מסיים את העונה ומתחילת העונה הבאה הוא כבר במקום אחר.
רתם קמר
זה מה שהיום בחוק.
היו"ר אלכס מילר
לא, היום בחוק בפגרה. אם הוא מתחיל עונה, הוא צריך לחכות שהעונה תסתיים ואז פגרה ואז עוד פעם הוא עונה שלמה.
רתם קמר
כשאתה אומר פגרה, היא בעצם בין שתי עונות משחקים, זה לפי החוק. כשאתה נותן בפגרה הודעה, לפני תחילת העונה- - -
היו"ר אלכס מילר
אתה חייב לעשות את העונה.
רתם קמר
ומה אתה מציע?
היו"ר אלכס מילר
אני מציע שגם בפגרה וגם עד אמצע העונה הוא יכול להודיע, מסיים את העונה ואז מהעונה הבאה הוא כבר במקום אחר.
רתם קמר
אז קודם כל צריך לשנות את זה, כי זה לא מה שכתוב.
היו"ר אלכס מילר
זה מה שכתוב.
רונית תירוש
אנחנו מתכוונים לאותו דבר?
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל זה כתוב בחוק. זה מה שכתוב שהוא חייב לעשות עונה.
רונית תירוש
אנחנו לא רצינו פגרה ועוד עונה.
אורי שפר
אתם לא רוצים שבאמצע- - -
היו"ר אלכס מילר
אבל זה כתוב, אנחנו עשינו את זה.
אורי שפר
אדוני, כל מה שהוא אומר, שהוא מבקש שלא יקרה מצב שבאמצע ליגה או באמצע עונת משחקים ספורטאי יכול לעזוב.
היו"ר אלכס מילר
לא, אין דבר כזה. נו באמת.
מירב ישראלי
כתוב, או במחצית הראשונה, ואז בסוף אתה רואה יש- - -
אורי שפר
כל מה שכאן יש בהצעה זה מתן אפשרות לספורטאי לתת הודעה אחרי הפגרה שהיום זו האופציה היחידה. נותנים אופציה נוספת, כל השאר נשאר כמו ש- - -
היו"ר אלכס מילר
יפה, וכתוב גם שהוא חייב לסיים את העונה. תקשיב ליועצת המשפטית.
מירב ישראלי
הסעיף, מה שהוא אומר היום, הוא קובע ככה; 'ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה, אך לא מעל 17 שנים, יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה', וכאן הוספנו, 'או במחצית הראשונה של העונה', 'על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת, במקרה של הפגרה, או', כאן הוספנו, 'או אותה עונה'. זאת אומרת הוא מודיע במחצית הראשונה, הוא מסיים את העונה ואז הוא עובר.
רתם קמר
אז מה שאת אומרת לצורך העניין שילד עד גיל 17 שישחק- - -
מירב ישראלי
כתוב, זו המשמעות של זה.
יעקב פרידברג
זה לא כל כך ברור. צריך להוסיף- - -
מירב ישראלי
בסדר, זה ניסוח. אם כתוב 'או אותה עונה לפי העניין', מה המשמעות של זה? אני אומרת לך שמשפטית זו המשמעות ואין לי בעיה להבהיר את זה כך. זה הכול. זאת המשמעות. לא הייתה שום כוונה אחרת.
רתם קמר
אוקי, אם זאת הכוונה, אני אומר שעדיין הסיטואציה פה שמחלקות נוער שמושקעים שם הרבה מאוד כספים, אני לא מדבר רק על מחלקות גדולות כמו מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ששחקן שלא מוצא חן בעיניו או שהשחקן לא מסתדר עם המאמן הוא קם ועוזב בגיל 16 ו-8 חודשים, הוא פשוט יכול לקום וללכת, בינואר הוא שם הודעה והוא מתחיל את העונה במקום אחר.
היו"ר אלכס מילר
העונה הבאה.
רונית תירוש
מה הבעיה?
רתם קמר
מה הבעיה? מועדון משקיע ב- - - איפה יש לזה אח ורע?
רונית תירוש
מה אתה רוצה שיהיה?
רתם קמר
כמו שהיה עד עכשיו, שהוא יכול לעשות את זה ורק עונה שלמה לחכות.
היו"ר אלכס מילר
לא, אני אסביר לך. הבעיה היא שאותם המועדונים שאתה מדבר עליהם מחזיקים את הנוער בגיל שכל כך הכרחי מבחינתם, מבחינת פריצתם בעולם הספורט, כבני ערובה, משתמשים בהם. אני שמעתי באוזניי שמחזיקים כרטיסי שחקן כבני ערובה, לא נותנים להם לזוז, הם מגיעים למצב שגם עושים מסחרה בכל הנושא של ספורטאים מצטיינים.
רתם קמר
אבל זה בדיוק מה שיהיה פה עכשיו.
היו"ר אלכס מילר
לא, הבן אדם צריך לקבל עד גיל מסוים- - - כל עוד לא חתום חוזה אתה לא מחויב בפניו כמו ש- - -
רתם קמר
כן, אבל תיקח מועדונים, תעזוב את מכבי חיפה והפועל תל אביב, קח מאות מועדונים שיש בארץ שרוצים ל- - -
רונית תירוש
רגע, אין ויכוח בינינו. אתה מייצג אינטרס של בעלי עניין- - -
רתם קמר
לא של בעלי עניין.
רונית תירוש
ואנחנו מייצגים אינטרס של הציבור הפשוט.
רתם קמר
את טועה.
רונית תירוש
על אותו ילד שנכנס בכיתה ג' כבר לפועל תל אביב או לקרית שמונה, לא משנה, וגדל וצמח ובאיזה שהוא שלב או שהוא כזה מצוין ורוצים אותו באזור המרכז והוא רוצה להגיע לשם, או לחילופין מייבשים אותו על הספסל. אני רוצה לייצג את אלה ולא להרוס אותם. עונה אחת בבית הם גמורים, הם לא ישחקו יותר בשום מקום.
רתם קמר
בסדר, חברת הכנסת תירוש, מה שאת אומרת, ילד ב-ג', ד', ה', מדובר על גיל 15- - -
רונית תירוש
לא, שם הוא גדל.
רתם קמר
את אומרת שעד גיל 15 זה לא מספיק, אני רוצה לעשות את זה עד גיל 17.
רונית תירוש
נכון.
רתם קמר
המשמעות של מה שאת עושה, שמחלקות נוער, ולא מחלקות הנוער שאת אומרת שאני מדבר על בעלי עניין ושיש להם משאבים, להיפך, מחלקות נוער שנמצאות בפריפריה, שבונות על השחקנים האלה, המחלקות האלה יינזקו. איזה אינטרס יש למחלקת נוער בחולון או בבת ים, כשיש את הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, להמשיך ולגדל שחקנים בגיל 16-17? המשמעות של הדבר הזה שהמחלקות האלה נסגרות, זו המשמעות. אם את מעלה את זה לגיל 17 זה מה שקורה, ואת יכולה לבדוק מה קורה בגילאי 15, בדיוק לפני שנכנס החוק היום לתוקף, מה קורה במחלקות הנוער. יש היום סקאוטים במכבי חיפה, במכבי תל אביב, הפועל תל אביב- - -
היו"ר אלכס מילר
אני אגיד לך דבר כזה, בדרך שאתם הלכתם אנחנו רואים לאן הגעתם.
רתם קמר
לאן הגענו?
היו"ר אלכס מילר
עכשיו אנחנו ננסה ללכת בדרך אחרת, אולי נגיע ל- - -
רתם קמר
לאן הגענו? מה הקשר?
רונית תירוש
הגעתם להרבה מאוד תלונות של בני נוער שהיו שבויים.
רתם קמר
אני מנסה להגיד לך שהיום, כשאנחנו מנסים להקים מחלקות נוער ופונים לכל מיני יישובים בפריפריה ומנסים להסביר להם, הם אומרים 'איזה כדאיות יש לנו פה?'. מה שאת עושה פה- - -
רונית תירוש
אתה יודע מה אתה אומר לי, רק זה שאני אייבש אותו בבית יחזיק לי אותו.
אורי שפר
אני רוצה לבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה הבהרה, האם כל השינוי מדבר על מתן הודעה נוספת במועד נוסף לספורטאי ללא שינוי מהתקופה שבה הוא יצטרך באגודה?
מירב ישראלי
זה נכון, השינוי הוא שלו יש הודעה יותר קצרה. זאת אומרת אם הוא מודיע בפגרה, אז זו עונה שלמה שהוא משחק, ואם הוא מודיע במחצית הראשונה, אז זה רק עוד חצי עונה שהוא משחק.
אורי שפר
כן, אבל מועד השחרור- - -
מירב ישראלי
הוא אותו מועד.
אורי שפר
נשאר אותו מועד שהוא, שהוא בסיום העונה.
מירב ישראלי
כן. צריך רק להבין, כי נאמר פה משהו שהוא לא כל כך מדויק, אנחנו לא עשינו את אותו הסדר כמו עד גיל 15, כי בגיל 15 הוא גם יכול להודיע במחצית השנייה, זאת אומרת עד גיל 15 זה יותר מרחיב, עד גיל 17 עשינו הסדר קצת פחות מרחיב, פשוט מועד ההודעה מראש התקצר לך. זה הכול. זה לא שהוא עוזב באמצע עונה.
רתם קמר
אז מה שיקרה שבפועל יום לפני המחצית השנייה של העונה הוא ייתן את ההודעה- - -
רונית תירוש
הראשונה. אנחנו מדברים מ-17 ומעלה.
היו"ר אלכס מילר
לא, הוא חייב לעשות עוד עונה. אתה לא מבין. אם הוא עשה את זה ב- - -
אורי שפר
אני מבקש לומר שלנו על פני הדברים לא נראה שיש בעיה עם הנושא. יחד עם זה אני גם רוצה לומר לוועדה, ליושב ראש ולהתאחדות לכדורגל ולפורום הזה, שהשרה לבנת החליטה על הקמת ועדה לדיון בנושא של הקטינים ואם היא תמצא מקום לשנות, היא תציע והשרה תשקול וזה יבוא לדיון במקומות ש- - -
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור. אני פתוח ל- - -
אורי שפר
בנושא הזה תינתן אופציה נוספת, גם להתאחדות ולגופים האחרים לבחון את הנושא כפי שצריך.
היו"ר אלכס מילר
תקשיבו, יש לנו היום הזדמנות, לא לכל הנוער, לפחות לחלק קטן לתת הזדמנות נוספת בחיים שלהם לפרק זמן מאוד מוגבל שיש להם לפני שהם מתגייסים לעשות צעד אחד נוסף. יכול להיות שגם המאמץ שלהם להצליח יהיה קצת יותר גדול. יכול להיות שאז הם יהיו יותר שווים. הבעיה שלכם זה לא שלא יפתחו, הבעיה שלכם שפתאום אנשים שהם שווים משהו, יתחילו לרדוף אחריהם מועדונים שונים ואולי להכניס גם קצת משאבים. אנחנו מדברים על ילדים שלא מקבלים שקל, לא שאנחנו מדברים פה על אנשים שפתאום השקיעו בהם כספים. הכול על חשבונם, ההורים משלמים הון תועפות גם על השיעורים, גם על המדים, על הכול, זה לא שפתאום המועדון פה- - - אני גם רואה מה קורה בשלטון המקומי עם כל הסוגיות האלה, כולם רודפים אחריהם, מקימים קבוצות, מכניסים את הנוער, אבל המסחרה שעושים שם, רבים ובעצם מחזיקים אותם וההורים המסכנים שכבר לא יודעים מה לעשות, והילדים שנמצאים בבית ולא יכולים לזוז מילימטר, זו הבעיה שלנו. אם כל כך חשוב לכם שחקן כזה או אחר, תחתימו אותו על חוזה- - -
רונית תירוש
את זה הם לא רוצים.
היו"ר אלכס מילר
כמו כל כדורגלן אחר, שיקבל את השכר, שיקדמו אותו, ספורטאי מצטיין ואז יכול להיות שאולי תרוויחו קצת יותר שחקנים יותר מקצועיים.
רתם קמר
אבל אל תסתכל על מועדונים גדולים שמחתימים על חוזים וכן עושים את זה. אני דווקא פה מסתכל על המועדונים הקטנים שלא מחתימים על חוזים ואין להם יועצים משפטיים צמודים.
רונית תירוש
אני לא מבינה, מה אתה רוצה? ילד רוצה להתקדם. תראה את הבן שלך, הוא נמצא בהפועל תרשיחא והוא רוצה להתקדם, הוא מצוין, והם תוקעים אותו עונה שלמה בבית בגלל שהוא רצה לעבור למרכז. כאבא, אתה תסכים לזה? תחליף כובע רגע.
רתם קמר
אני אסביר לך. קודם כל עד גיל 15- - -
רונית תירוש
לא 15, 15 עד 17. עם 15 אין לך בעיה.
רתם קמר
אני אסביר לך למה, כי עד גיל 15 לצורך העניין אפשר לקרוא לזה חוג, זה אפילו לא מקצועני, אין נבחרות בגיל הזה, עד שם אין בעיה. ילד בכיתה ג', ילד בכיתה ו', ילד בכיתה ח', יעשה את המעברים האלה בצורה חלקה תוך שלושה ימים.
רונית תירוש
אבל לא שינינו בזה.
רתם קמר
זו המשמעות. אני אומר שמה שעכשיו, מגיל 15 עד גיל 17, שבכל זאת שם יש כבר איזה שהוא עיצוב תחרותי, הישגי, מקצועני, שם- - -
רונית תירוש
נכון, וזה הבן שלך בהפועל תרשיחא, בן 16.
רתם קמר
אז קודם כל במקרים כאלה, אני אגיד לך, הורים שיש להם את האפשרות, הם הרי יודעים כבר בגיל 15, כבר אז הם נכנסים למהלכים של חוזים, כבר אז עושים- - -
רונית תירוש
מצוין.
רתם קמר
למה? פה את עושה את זה מגיל 15 עד גיל 17, את גורמת לכך שאנשים כאלה- - -
רונית תירוש
כדי לאלץ אתכם להיות הוגנים כלפי אותו פוטנציאל של תלמידים. זה הכול.
רתם קמר
אבל אני מנסה להגיד לך ש- - -
רונית תירוש
ואתם, זהו, זה בכיס שלכם.
רתם קמר
זה לא בכיס שלנו.
היו"ר אלכס מילר
טוב, תודה. הלאה.

עוד הערות?
רתם קמר
אני עוד לא סיימתי. אני רוצה להתייחס גם לנושא של שינוי ההסדרים בגילאים של הבוגרים. צריך להבין, הליגות החובבניות בנויות היום על חוק הספורט, ליגה א', שהיא הליגה השלישית, מנגנון ההעברות שלנו מבוסס על חוק הספורט, המשמעות פה בליגות האלה של ביטול ההסדרים, או של צמצום ההסדרים, הוא גם משנה את כל המשחק לגמרי. את יכולה לבוא ולהגיד היום, אני לא מכיר הרבה היום בליגה ג', את יודעת, יש אולי איזה מקרים בודדים ואנחנו יודעים לפתור אותם- - -
מירב ישראלי
אתה מסתכל על הקריאה הראשונה? כי שם נתנו לכם את כל הסמכויות בתקנון.
רתם קמר
כן, אני אומר, אני מבין שיש פה- - -
מירב ישראלי
תכל'ס זה היה משהו שעורך דין אביבי ביקש. עורך דין אביבי ביקש את ההסדר הזה שבו למעשה ניתנה לכם כל האפשרות וכל הגמישות בתקנון לעשות מה שאתם רוצים.
רתם קמר
מה שאת אומרת עכשיו זו הוועדה למעמד השחקן שקובעת פרמטרים ל- - - לזה את מתכוונת?
מירב ישראלי
לא, לא. ביטלנו את כל- - -
רתם קמר
אני קורא בסעיף 'ספורטאי שמלאו לו 17 שנים מבקש לעבור לאגודת ספורט', כלומר שהוא עבר את ה-17 שנים. מה המשמעות?
היו"ר אלכס מילר
אבל תקרא עד הסוף.
רתם קמר
אוקי.
היו"ר אלכס מילר
מה אוקי? תקרא עד הסוף. אדוני, סליחה.
מירב ישראלי
בכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון. לפי סעיף 10.
רתם קמר
שאז מה?
רונית תירוש
אני אסביר לך. דווקא באותו דיון לא פורמלי שעשינו באולם נגב היו כל נציגי האיגודים, ועד אולימפי וכולם, ואז הם אמרו שיש לעשות הבחנה בין ג'ודו, שזה אחד על אחד, לבין משחק קבוצתי, בין שייטים, נתנו כל מיני ענפים. מאחר שראינו שלא נמצא מכנה משותף החלטנו אז, על דעתם, הם ביקשו, שזה ייקבע בתקנון, כי לכל אחד יש את הייחודיות שלו, במידת ההשקעה שהוא מושקע בילד או בקבוצה, ולכן אמרנו שלא נעשה קו אחד לכולם, אז נתנו לכם- - -
רתם קמר
אבל כשאת מדברת על תקנון את מדברת על פיצול, מה יהיה מנגנון הפיצול?
מירב ישראלי
לא, אתה קובע גיל ואפשרות- - -
רונית תירוש
גם עזיבה, מ-17 והלאה אתם קובעים.
מירב ישראלי
כאן הלכו לקראתכם.
היו"ר אלכס מילר
עוד הערות, רבותיי?
אביבית ברקאי- אהרונוף
ראשית, לגבי הנושא שראיתי שגם הובטח בדברי ההסבר, בנוגע לביטוח, לקבוצות שמבוטחות. העליתי את זה גם בישיבה הקודמת והתבקשתי גם להביא דוגמה, אני מתנצלת שלא הבאתי עד עתה, אבל ניתן פסק דין בבית משפט השלום בתל אביב שבו תבע בגיר, שהיה קטין בעת האירוע, שהיה שחקן שוער בקבוצת הכדורגל עירוני לוד והוא נפצע ונקבעו לו אחוזי נכות של כ-15% והוא תבע את עיריית לוד בין היתר על הפרת חובה חקוקה בגין זה שעיריית לוד לא ביטחה אותו כפי שנדרש בחוק הספורט. בית המשפט דחה את התביעה בעילה זו, הוא כן קיבל תביעה אחרת שלו על רשלנות של העירייה, אבל הוא דחה את התביעה בגין עילה זו משום שלפי ההבנה שלו המשפטית קבוצה עירונית איננה נכללת בגדר אגודה לפי חוק הספורט ולכן לא חלה עליה חובה לבטח לפי חוק ספורט. את הנקודה הזאת ביקשתי בפעם שעברה להעלות ולהוסיף גם קבוצות כאלה על מנת לוודא שכל הקטינים יהיו מבוטחים, בין אם הם באגודת ספורט ובין אם הם בקבוצת נוער עירונית.
מירב ישראלי
איך מגדירים קבוצה עירונית? זה קבוצה בבעלות רשות מקומית? מה זה בדיוק? אולי תעזרו לנו פה, כי אני לא כל כך מתמצאת במה שקורה בשטח. מה שנטען פה זה שיש קבוצות שהן לא תחת איגוד, התאחדות, מה שמוזכר בסעיף של הביטוח, מה יש לנו שם? איגוד, התאחדות, אגודה ומועדון, אלא קבוצות שהן של עירייה או של רשות מקומית.
אורי שפר
למיטב ידיעתי בספורט כל גוף, גם אם הוא עירוני, חייב להיות מסונף להתאחדות או לאיגוד, הוא לא יכול להופיע אחרת.
מירב ישראלי
זאת השאלה.
אורי שפר
אלא אם כן מדובר בליגות עממיות שהרשות בעצמה מארגנת ואז היא לא כפופה, לא לאיגוד ולא להתאחדות.
מירב ישראלי
עירוני לוד זה עממי?
אורי שפר
עירוני לא חייב להיות תמיד עממי, עירוני גם יכול להיות תחרותי.
מירב ישראלי
אני שואלת על המקרה הספציפי.
אביבית ברקאי- אהרונוף
אם יורשה לי, אני אקריא מדברי השופט, "ייתכן וקבוצת עירוני לוד, בה שיחק התובע, הייתה מאוגדת באגודת ספורט במסגרתה שיחק בליגה, אך זהותו של גוף זה לא הובהרה. חלל ראייתי זה לא ימולא על ידי ייחוס חובת הביטוח לעירייה".
מירב ישראלי
אוקי, זה בסדר, זו פשלה, במרכאות אולי, בהליך הזה, אבל בעיקרון מישהו היה צריך לבטח אותו.
אביבית ברקאי- אהרונוף
אבל הוא כותב גם קודם לכן, "עירייה איננה עונה לאף אחת מן ההגדרות של הגופים המחויבים בחובת הביטוח לפי סעיף 7 לחוק הספורט. כך סברה גם השופט פלפל בספרה" והוא מפנה לעוד פסק דין גם ב- - -
מירב ישראלי
לא, אבל מה שאני אומרת, העירייה פה נתבעת כגורם נוסף עם כיס עמוק וגם את אומרת שחייבו אותם ברשלנות, אבל השאלה היא אחרת, השאלה אם כל הקבוצות מאוגדות והאם מי שצריך לבטח זה עדיין האיגוד או האגודה?
אביבית ברקאי- אהרונוף
זו השאלה, האם קבוצה עירונית מופיעה בהגדרה של אגודות.
רונית תירוש
מה שמירב ביקשה בדיון הקודם, אני רואה את הפרוטוקול, את ביקשת את העזרה של הגופים שיגידו הגדרה כללית, אי אפשר הרי להכניס עכשיו עירוני לוד כן בפנים/לא בפנים.
מירב ישראלי
זאת אומרת האם יש קבוצות שמשחקות ממש באופן שוטף ב- - -
עפרה שרון
יש פעילות עממית, שהיא אמנם פעילות ספורט אבל היא לא נכנסת בקטגוריה של חובת הביטוח- - -
מירב ישראלי
אבל יש נגיד ליגות בתחומים האלה?
קריאה
יש ליגות.
מירב ישראלי
ואתם סבורים מבחינה מקצועית שמישהו צריך לדאוג לביטוח שם?
עפרה שרון
הגורם המארגן. קודם כל לפי החוק, תוחל חובת הביטוח על המארגן של ה- - - אבל ככל שמדובר בגופים שעושים פעילות עממית, זו לא פעילות ספורט שמוסדרת במסגרת- - -
רונית תירוש
אבל בדיון הקודם דיברנו על פעילות של מתנ"סים, יושב הראש אמר מה עם חוג ריתמיקה? זאת אומרת עד איפה אנחנו יורדים בהחלה של החוק הזה.
עפרה שרון
זה מה שאנחנו אומרים, שיש באמת- - -
קריאה
ריתמיקה, או ריקוד או בלט.
מירב ישראלי
לא, אבל פעילות ספורט זה מאוד רחב, השאלה היא מה זה פעילות ספורט מאורגנת.
יעקב פרידברג
ההגדרה הרחבה הזאת לא מכסה את החוג לריתמיקה.
מירב ישראלי
כי אנחנו אומרים שבעצם החוק בא לטפל בפעילות ספורט מאורגנת ולא בעממית.
רונית תירוש
כי בעממי אני חושבת שזה ביטוח של משרד החינוך.
עפרה שרון
השאלה אם הפוליסה של משרד החינוך היא לא רחבה כדי לכסות את ה- - -
מירב ישראלי
נכון, אם אנחנו רוצים לכסות פעולות ספורט, זה לא מכסה. לכן אני שואלת, עמדת משרד הספורט המקצועית.
עפרה שרון
אז מה שאנחנו חושבים זה שהנושא של חוק הספורט צריך לחול על ספורטאים וספורטאים זה ספורטאים, לפי ההגדרה של מינהל הספורט ספורטאי הוא ספורטאי שלפחות נטל חלק בפעילות של ארבע תחרויות בשנה.
מירב ישראלי
ועממי יכול להיכנס בדבר הזה?
אורי שפר
אני אתן לך דוגמה לעממי, בחודש הרמדאן המגזר הערבי מקיים ליגת רמדאן במגזר. זה משהו ספורדי, חד פעמי, עונתי.
מירב ישראלי
לא, לפי מה שנאמר פה, יכול להיות שיש גופים שמארגנים פעילות אולי שהיא עממית אבל עם יותר מארבע- - -
אורי שפר
כל רשות מארגנת לה ליגות משלה, ליגות עממיות, עירוניות, שמשחקים בהן. אגב, יש את מדינת הכדורגל, עמותה שמארגנת את כל הכדורגל בעממית.
מירב ישראלי
לא, אורי, אני שואלת אם מקצועית אתם חושבים שצריכה להיות חובת ביטוח או שלא.
אורי שפר
לא במסגרת הזאת. הליגה למקומות עבודה תבטח את הספורטאים שלה במסגרות שלה, רשות מקומית תדאג לבטח את האנשים שהיא מפעילה. לדעתי לא במסגרת הזאת.
היו"ר אלכס מילר
אורי, אני הצעתי- - -
אורי שפר
אני גם שואל איך אחר כך אנחנו אוכפים את זה. זו סוגיה שלא באה לידי פתרון פה בהצעה.
מירב ישראלי
איך אתם אוכפים על האיגודים היום? זו אותה שאלה.
היו"ר אלכס מילר
תקשיבו, אני הצעתי בדיון בקריאה ראשונה לתת אפשרות לפתוח סעיף נוסף להתקנת תקנות בסוגיה הזאת, לשרת הספורט. אתם רוצים שנפתח לכם סעיף שבמידה שתעשו בדיקה ותראו לנכון, תתקינו תקנות בסוגיה הזאת? כן כן, לא לא. ואז תהיה לכם אפשרות לעשות את זה בתקנות.
מירב ישראלי
לא, אבל אז השאלה אם אתה יכול להטיל את עצם חובת הביטוח בתקנות.
אורי שפר
בדיוק, אני חושב שזה מורכב מאוד ומסובך.
עפרה שרון
זו שאלה אחת. שאלה נוספת היא גם עניין הסמכויות של בדיקת ביצוע של זה בפועל, על מי היא מוטלת.
היו"ר אלכס מילר
אבל יש חובת ביטוח.
מירב ישראלי
לא, השאלה פה, כאן יש חובת ביטוח רק על גופים מסוימים- - -
עפרה שרון
---איגודים אנחנו יכולים לבקר, אגודות אנחנו יכולים לבקר, איך אני אתחיל לבקר כל גוף שעושה פעילות ספורטיבית עממית, איך אני אגיע אליו, איזה סוג של בקרה או אכיפה יש לי על תקנה כזאת?
אורי שפר
אנחנו לא אוכפים את חוק הספורט?
עפרה שרון
זאת שאלה.
אורי שפר
אנחנו לא אוכפים. אנחנו.
רונית תירוש
אבל עירוני לוד, כשהוא הגיש תביעה, אז לפי דעתי זו קבוצה- - -
היו"ר אלכס מילר
אם אתם דורשים מהשלטון המקומי- - -
יעקב פרידברג
עירוני לוד בוודאי נכללת בסעיף 7.
מירב ישראלי
כן, זו פשוט הייתה בעיה של מי אחראי.
רונית תירוש
אני חושבת שבית המשפט שם טעה, דרך אגב.
עפרה שרון
עדיין יש את האמירה הכללית של- - -
רונית תירוש
אם הוא היה פונה נכון, הטוען, ותובע את האגודה, הוא היה מנצח. הוא טעה בפנייה. זה מכפיף את עצמו לחוק הספורט.
מירב ישראלי
לא בדרך של הביטוח, אבל לעירייה יש ביטוח- - -
היו"ר אלכס מילר
אורי, למה אתם לא מבקשים חובת דיווח מהשלטון המקומי על פעילויות הספורט?
אורי שפר
אנחנו יכולים לשקול את זה, לראות איך להתמודד עם זה, אבל זה דבר שהוא מורכב.
היו"ר אלכס מילר
ברור שזה מורכב.
אורי שפר
אתה תקבל איזה אסמכתא על ביטוח, אתה לא יודע מה ההיקף שלה, אתה לא יודע אם היא עומדת במבחן המציאות. אתה לא מומחה בתחום.
היו"ר אלכס מילר
עזוב את הנושא של הביטוח. אני שואל שאלה פשוטה, משרד הספורט, שכביכול לוקח ועושה הסדרים- - - למה אין חובת דיווח של השלטון המקומי בעניין של כל מיני קבוצות וכו' שקמות תחת הגג שלהם? אתם לא רוצים את הדבר הזה? כי מחר, באמת, יכול לקרות- - -
אורי שפר
ילדים במערכת החינוך מבוטחים 24 שעות, לא משנה איפה הם פעילים.
עפרה שרון
הפוליסה היא מאוד מצומצמת. הפוליסה לא הייתה מכסה את השברים שנגרמו לו.
יעקב פרידברג
אם הביטוח הזה מספיק במערכת החינוך לטיולים, לחוגים, לתנועות נוער, הוא צריך להספיק גם למשחק- - -
היו"ר אלכס מילר
השאלה מי מפקח, כי כשאתה עושה טיול יש לך את המורה, כשאתה עושה פעילות- - -
עפרה שרון
אז יש לך את מי שארגן את הפעילות.
אורי שפר
מנהל מחלקת הספורט ביישוב.
היו"ר אלכס מילר
אוקי. טוב, רבותיי, צריך לעשות על זה דיון בנפרד ואז להביא את הנתונים, כי אי אפשר ככה להכניס לחוק איזה שהוא מקרה בודד שקרה.

עוד הערות, רבותיי?
אביבית ברקאי- אהרונוף
אם אפשר עוד הערה אחת. לגבי ספורטאי שמלאו לו 17 שנים, גם הנושא הזה עלה בדיון לקראת קריאה ראשונה, האם להעלות את זה לגיל 18.
היו"ר אלכס מילר
טוב, את זה אנחנו נשאיר לוועדה מקצועית בראשות השרה, כל הנושא של המעברים שהם עושים עכשיו. צריך לתת להם לעשות משהו. אני רוצה להשאיר להם קצת עבודה.
אביבית ברקאי- אהרונוף
אני חושבת שעדיין תהיה עבודה, עמדתנו הובהרה בפעם שעברה ו- - -
היו"ר אלכס מילר
תראי, יש להם את הוועדה, הם ייתנו סקירה מלאה בכל מה שקורה בתחום הזה. אנחנו עשינו פה תיקון הכרחי מאוד שהוא די בעייתי מבחינת הכמות, כשאני מסתכל על פניות שקיבלנו. אני קיבלתי מעט פניות, דרך אגב, בנושא של בין 17 ל-18, יותר בין 15 ל-17. בעניין הזה יש להם את הוועדה, הם יעשו, אז אני רק מבקש להרחיב את הבדיקה מקטינים עד 18. אני לא יודע איזה הגדרות עשיתם שם לוועדה, זה בפנים ה-18 או שזה עד 17? תעשו את הבדיקה הזאת.

אורי, אני גם מבקש את הסוגיה של החוזים ואת העניין של הספורטאים המצטיינים. כי הנושא הזה פרוץ מאוד. אני שומע פה אנשים שבאמת היו ברמה מאוד גבוהה ורק בגלל סכסוך שהיה בפנים פשוט נפלו.
אורי שפר
אין ולא יכול להיות.
היו"ר אלכס מילר
היה, היה, היה לי בכמה איגודים.
אורי שפר
מי שממליץ על הספורטאים זה האיגוד, אבל זה עובר את הוועדה שלנו שבה יושבים, כפי שאתה יודע- - -
היו"ר אלכס מילר
אבל אם מועדון לא מעביר את הנתון לאיגוד, האיגוד לא ימליץ.
אורי שפר
נכון.
היו"ר אלכס מילר
נו, אז מה אתה רוצה?
אורי שפר
איך אני מחר אפתור את זה? אני גם לא יודע.
היו"ר אלכס מילר
אני אגיד לך.
אורי שפר
---שלא ממליץ, לא ממליץ.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז צריך לבחון את האפשרות שיהיה איזה שהוא מנגנון שמאתר את הספורטאי- - - תשמע, כשאני שומע שבגלל סכסוך במועדון, היה לי בהיאבקות, אתה מכיר את הסיפור הזה. זה היה לפני ארבע שנים, שני חבר'ה צעירים שהיו אלופים בכל דבר, בגלל סכסוך שהיה בתוך ההתאחדות שם בין המועדונים פשוט סגרו להם את כל ההשתתפויות במשך כמה- - -
עפרה שרון
אנחנו עשינו תיקון בנושא של המצטיינים והוספנו אפשרות של היחידה לספורט הישגי והיחידה לספורט תחרותי להמליץ על שניים שלא המליצו עליהם ולבחון על פי כישורים שלהם אפשרות להסתייע ב- - -
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז צריך לבדוק אם זה עובד.
עפרה שרון
זה משהו שהתחיל עכשיו, אנחנו נבחן אותו במבחן המציאות.
מירב ישראלי
יש אופציה גם ללא המלצת הגוף ש- - -
עפרה שרון
שאפשר יהיה להוסיף מעבר להמלצת הגוף גם המלצות של היחידה לספורט תחרותי- - -
מירב ישראלי
זאת אומרת שזה עדיין תלוי בהמלצה ראשונית של הגוף?
עפרה שרון
לא, יש המלצות של הגוף ואפשר על ההמלצות האלה להוסיף עוד מועמדים. הגבלנו את זה, אני לא זוכרת אם זה- - -
היו"ר אלכס מילר
בסופו של דבר כך או אחרת ההתאחדות חייבת להיות מעורבת בכל העניין הזה כי ברגע שספורטאי הופך להיות ספורטאי מצטיין הוא חייב להשתתף בכל התחרויות ובכול. אבל צריך לתת איזה שהיא חשיבה שההתאחדות, גם אם יש בעיה בתוך המועדון, היא יכולה להוציא את הספורטאי מכל הסיפור הזה. גם אם נגיד מועדון אומר 'לא, אני לא ממליץ על זה, אני ממליץ אחרת', ואז ההתאחדות רואה שהספורטאי הזה- - - כמובן שזו לא יכולה להיות החלטה בלעדית, חייב להיות פה- - - אז אני מבקש, כשאתם עושים כבר את הוועדה הזאת על כל הנושא של מעברים, לבחון את הסוגיה של הספורטאי המצטיין.
עפרה שרון
ספורטאים מצטיינים שלא הומלצו על ידי מועדונים.
היו"ר אלכס מילר
צריך מנגנון קצת יותר מקצועי בעניין של קבלת החלטות בכל המנגנונים האלה. בוא נגיד ככה, זה פחות מעניין אולי התאחדויות לכדורגל וכו' כי זה יותר אישי.
אביבית ברקאי- אהרונוף
רק אם אפשר, שוב, לגבי גיל 18. שוב, מאחר שפה מתייחסים לספורטאי שמלאו לו 17 ויש איזה שהוא שוני לגבי קביעה בתקנון נקודות מסוימות, כלומר עלולה להיות פה איזה שהיא פגיעה. שוב, אנחנו מתייחסים בכל זאת לקטינים, אולי כדאי, כדי להשלים את ההליך הזה, להעלות את - - -
היו"ר אלכס מילר
תעשי לי טובה, את כל ההערות שלך וכל מה שקשור למעברים עד גיל 18, כל הנושא של הביטוח, כל הדברים הנקודתיים שאת מדברת עליהם, תעבירי את זה אליהם. הם עושים עכשיו ועדה גדולה מאוד, אנחנו סיכמנו איתם שכרגע הנושא ההכרחי היה הסוגיה הזאת. להתחיל עכשיו להפוך את החוק למשהו- - -
אביבית ברקאי- אהרונוף
סליחה, זה עלה גם בפעם שעברה וגם משרד המשפטים צידד בזה- - -
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל בפעם שעברה לא היה לנו את הוועדה, עכשיו הם הקימו ועדה.
אביבית ברקאי- אהרונוף
בסדר, לכן העליתי את זה.

ועוד נקודה אחת, לגבי יידוע הקטין, כבר היום יש תקנות שמחייבות ליידע את הקטין ובזמנו נודע לנו שמאחר שלפי התקנות מי שחייב ליידע את הקטין זו האגודה ולא האיגוד, אבל- - -
היו"ר אלכס מילר
על מה ליידע?
אביבית ברקאי- אהרונוף
לגבי תנאי מעבר של קטינים. לפי התקנות היום האגודה אמורה ליידע, בטופס המינוי לאגודה אמור להיות שם גם יידוע לגבי תנאי מעבר, אבל מאחר שהטופס שממלאים זה לאיגוד ולא לאגודה, קטינים לא ידעו על תנאי המעבר.
היו"ר אלכס מילר
מה את מציעה?
אביבית ברקאי- אהרונוף
נאמר בתיקון, 'בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה', אז אולי פשוט על מנת שלא ייווצר איזה שהוא מצב שהאגודה איננה, שוב, אני לא מכירה את התהליך, אבל באה במגע עם הקטין באופן ישיר ויכולה למסור לו את המידע, אז האגודה או האיגוד.
מירב ישראלי
לא, אבל האיגוד- - -
אורי שפר
על העניין הזה אנחנו ישבנו עם דר' יצחק קדמן והלשכה המשפטית שלנו והצוות המקצועי שלנו מנסח עכשיו את המכתב שלדעתנו יועבר לאיגודים כדי שהם יידעו את האגודות בנושא הזה כפי שהתפיסה אומרת, דהיינו שהורים יידעו ביום שהם רושמים את הילד שלהם לאגודה מה הוא התהליך שבו הם יכולים לשחרר את הילד מה- - -
היו"ר אלכס מילר
מה הבעיה להכניס את זה? זה בסך הכול עניין של הודעה לשחקן.
רתם קמר
כן, אבל זה מהאגודה, לא מהאיגוד, לאיגוד אין מגע עם השחקן.
עפרה שרון
היום השחקנים, כשהם באים להירשם, הם לא נרשמים באגודה, האגודה רושמת אותם אבל ישירות לאיגוד. בעצם יש פה איזה שהיא לאקונה שאם האגודה צריכה לתת לו בזמן שהוא נרשם לאגודה מידע, אז הם אומרים 'אנחנו לא רושמים לאגודה, אנחנו רושמים לאיגוד'.
רתם קמר
ויש גם הבדלים בין ענפים.
עפרה שרון
את זה אנחנו עכשיו רוצים להכליל, שהאיגוד ימסור לאגודה את הטופס של הזכויות והאגודה תחתים, כשהיא רושמת לאיגוד, יחד עם טופס הזכויות ש- - -
רתם קמר
כן, אבל בענפים קבוצתיים אין לנו קשר עם השחקן, זה רק האגודות. המגע הוא בין האגודה לשחקן, הוא לא בין האיגוד לשחקן.
היו"ר אלכס מילר
רגע, אני יכול לבוא ולחייב אגודה בעת הצטרפות ספורטאי לאגודה, שהאגודה בעת הצטרפותו תהיה מחויבת לתת טופס הסבר של זכויותיו?
עפרה שרון
זה קיים.
היו"ר אלכס מילר
זה קיים?
עפרה שרון
זה קיים, מה שקורה זה שיש לאקונה. האגודה לא רושמת לאגודה, היא רושמת לאיגוד או להתאחדות ואז בעצם כשאתה אומר 'כשאתה רושם לאגודה', התשובה של האגודה, 'אנחנו לא רושמים לאגודה, אנחנו רושמים לאיגוד או להתאחדות', אז אנחנו אמרנו, 'אוקי, אנחנו יכולים לפתור את הנושא הזה בצורה מאוד טכנית- - -
מירב ישראלי
אבל זה בדיוק היה העניין, בגלל זה כתבנו הצטרפותו ולא הרשמתו.
היו"ר אלכס מילר
תקשיב, בעת הצטרפותו של הספורטאי על ידי אגודה לאיגוד, חובתה של האגודה ליידע.
עפרה שרון
אז אנחנו אומרים שבמסגרת המסמכים שהוא חותם כדי להירשם לאיגוד, יהיה גם מכתב שהוא יחתום עליו- - -
רונית תירוש
להצטרף לאיגוד, לא להירשם לאיגוד. הוא נרשם לאגודה והוא מצטרף לאיגוד.
היו"ר אלכס מילר
אז בואו נכניס את זה, מה הבעיה?
אביבית ברקאי- אהרונוף
אז שוב תהיה את אותה הבעיה, כמו שיש בנוסח הקיים.
אורי שפר
בעיקרון ביום שהוא נרשם הוא מצטרף ו-וייס ורסה.
רונית תירוש
זה מה שאמרתי.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, 'באחריות האגודה ליידע את השחקן על זכויותיו', מה הבעיה?
רונית תירוש
שם הוא עושה את ההרשמה, בוודאי.
אביבית ברקאי- אהרונוף
רק שיהיה כתוב בנוסח הזה.
מירב ישראלי
כן, יש סעיף היום בחוק הספורט, שזה 11ב שבפעם הקודמת נאמר שהוא לא מספיק, כי הוא אומר ככה; 'השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע בתקנות את המידע שעל אגודת ספורט לכלול בטופס הרשמה לאגודה', ויש תקנות לפי הדבר הזה. כאן מה שרצינו לעשות זה גם להגיד בחוק הראשי ולא בתקנות, שיש מידע מסוים ספציפי שצריך להיות בטופס, ובנוסף, מכיוון שנאמר ב-11ב 'הרשמה לאגודה', הרשמה, ונאמר לנו שבעצם הוא לא נרשם באגודה, אלא הוא נרשם באיגוד, אבל הוא עדיין מצטרף לאגודה מסוימת, נכון? ההצטרפות היא לאגודה, אני לא טועה בעניין הזה?
קריאה
נכון.
מירב ישראלי
אז בעצם פה לא אמרנו הרשמה לאגודה אלא הצטרפות לאגודה. ברגע שהוא מצטרף, האגודה צריכה לתת לו. מה הבעיה?
אביבית ברקאי- אהרונוף
עלולה להיות בעיה בדיוק מהסיבה שהעלית. אם את אומרת שלפי הניסוח הקיים זה ימלא את הלאקונה שהייתה קיימת עד כה, אז נחה דעתי.
מירב ישראלי
בגלל זה אמרנו 'הצטרפות' ולא 'הרשמה'. אני חושבת שלא, אלא אם כן יגידו לי שיש בעיה גם עם הנוסח הזה.
עפרה שרון
לא, מה שהיא אמרה זה שהייתה לאקונה, היא רוצה להבין שהלאקונה הזאת התמלאה במסגרת הסעיף. מה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק אכן מילא את הנקודה ש- - -
מירב ישראלי
כי עדיין מי שצריך לתת לו את החומר זו האגודה ולא האיגוד, נכון? אוקי, אז זה מדויק.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, הבהרנו את זה גם.

כן, משרד המשפטים.
יעקב פרידברג
בדברי ההסבר אמרת, זה היה בקריאה הראשונה, על ההצעות להקמת יחידה ייעודית במשרד רשם העמותות.
מירב ישראלי
ביקשת שניפגש איתם ואני נפגשתי איתם ואני יכולה לעדכן. בעיקרון מה שהם אמרו לי, שהם אכן עובדים על שינוי ארגוני שאמור להיכנס ל- - -
היו"ר אלכס מילר
לפחות איזה 20 שנה.
מירב ישראלי
לא, הם אמרו לי שזה אמור ממש להתחיל בזמן הקרוב, כשהשינוי הארגוני הזה באמת יאפשר להם לעשות בדיקה רוחבית ולא אורכית- - -
היו"ר אלכס מילר
מתי אמור להסתיים השינוי?
יעקב פרידברג
יש עבודה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, של בחינה של סיווג ארגונים ללא כוונת רווח, לאו דווקא ספורט, גם סוגים אחרים של אגודות, עמותות ודברים שרשם העמותות מטפל בהם, והכוונה היא באמת ליצור- - -
אורי שפר
יעקב ואדוני היושב ראש, אני מבקש לחזור לפתיחה של חברת הכנסת רונית תירוש, שאנחנו מכבדים ועומדים מאחוריה, הדיון צריך להיות בהסכמה שהגיעה אליה חברת הכנסת תירוש עם השרה לבנת ושום נושא אחר, שלא היה כלול באותה העת, לא יעלה לדיון, לכן אני גם לא רוצה- - -
היו"ר אלכס מילר
לא, להעלות לדיון- - -
אורי שפר
לא לדון בנושא הזה ואני לא רוצה להעלות בדברי ההסבר את הנושא של הבוררות. הנושאים האלה לא היו בדיון הראשוני- - -
היו"ר אלכס מילר
יש הבדל בין דיון לבין כניסה לתוך- - -
עפרה שרון
אנחנו רק מבקשים שזה יוסר מדברי ההסבר, שלא תהיה הצבעה.
היו"ר אלכס מילר
דברי ההסבר לא- - -
אורי שפר
דברי ההסבר נכללים בהצבעה.
יעקב פרידברג
רק מה שבנוסח הוא- - -
מירב ישראלי
לא, זה רק הנוסח.
היו"ר אלכס מילר
דברי ההסבר זה לא חלק מהחוק.
אורי שפר
בכל אופן, שיירשם.
מירב ישראלי
לא, כי אני התבקשתי להיפגש איתם ולבדוק את העניין הזה ואני אומרת שנפגשתי איתם- - -
אורי שפר
אגב, אפשר אחר כך, יכול להיות שאנחנו נדון ואנחנו נהיה אפילו באותה דעה, אני רק אומר שמה שאז לא סוכם אנחנו לא מעלים היום לדיון.
היו"ר אלכס מילר
אורי, תודה.
מירב ישראלי
אין בעיה, אני רק מעדכנת מה היה בפגישה ביני לבינם ושאכן הם מעצמם, באופן עצמאי, עומדים לעשות שינוי ארגוני ברוח הזאת.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אני אקיים ישיבה על הסוגיה הזאת, ישיבה נפרדת על כל מה שקשור לרישום, בדיקה, ניהול של כל אותן עמותות ספורט ברשם העמותות. נעשה כאן דיון רחב בסוגיה הזאת- - -
יעקב פרידברג
אני מבקש לזמן לישיבה הזאת לא את משרד המשפטים בגדול, אלא את רשם העמותות ספציפית.
היו"ר אלכס מילר
ברור, אתם לב לבו לש כל הסיפור הזה.

עוד הערות? אז עכשיו להקריא.
מירב ישראלי
(מקריאה): " תיקון סעיף 7. 1. בחוק הספורט, התשמ"ח-1983 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(א), בסופו יבוא "ביטח אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת – יהיו הגופים האחרים פטורים מביטוח כאמור;

"תיקון סעיף 11א. 2. בסעיף 11א לחוק העיקרי –

"(1) בסעיף קטן (א1)" -שזה באמת 15 עד 17- "אחרי "להודיע בפגרה" יבוא "או במחצית הראשונה של עונת ספורט", ובסופו יבוא "או אותה עונה" –כאן רשמתי לעצמי את ההערה לבדוק עם הנסחית אם צריך להבהיר את הניסוח למה שרֹתם העלה, שבאמת הוא מסיים את העונה- "לפי העניין; בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א4), ספורטאי כאמור יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכול כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה"; זה כמובן כפוף להוראות התקנון.

"(2) אחרי סעיף קטן (א4) יבוא:

"(א5) בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו"; זה בנוסף על מה שיש היום ב-11ב.
היו"ר אלכס מילר
מצוין.
מירב ישראלי
(מקריאה): "(3) במקום סעיפים קטנים (ב) עד (ב2)" -שזה מעבר של בגירים- "יבוא:

"(ב) ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.

"(ב1) התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת ההסגר, ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:

"(1) גיל הספורטאים;

"(2) תקופת פעילותם של ספורטאים באגודה שממנה הם מבקשים לעבור;

"(3) המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים".
יהודית גידלי
למה עד עכשיו היה ספורטאי ועכשיו ספורטאים?
מירב ישראלי
אני אבדוק את זה עם דפנה.
רונית תירוש
להצביע?
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, יש הערות סופית לנוסח? אין.

הצבעה

בעד הצעת החוק - רוב

אושר פה אחד

טוב, גברתי, חברת הכנסת תירוש, אני מברך על הצעת החוק שלך. הצעת החוק שלך אושרה פה אחד.
רונית תירוש
תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
ואת תעלי למליאת הכנסת לאישור לקריאה שנייה וקריאה שלישית, אני מעריך כבר בשבוע הבא, אם גברתי היועצת המשפטית תוכל- - -
מירב ישראלי
לא אמורה להיות בעיה.
היו"ר אלכס מילר
יש לנו בשבוע הבא את שבועות, אבל בעזרת ה' אני מקווה מאוד שאני אהיה זה שייצג את הצגת החוק שלך.
רונית תירוש
בעזרת ה' ותודה רבה על העזרה.
היו"ר אלכס מילר
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים