ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/05/2012

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הפנים והגנת הסביבה
22/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 550>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, א' בסיון התשע"ב (22 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3) (הרחבת תפקידי הרשות לענייני שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורי מקלב – מ"מ היו"ר
טלב אלסאנע
מוזמנים
>
דרורה נחמני-רוט - פרקליטה בייעוץ וחקיקה -פלילי, משרד המשפטים

יאיר גלר - מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רעיה שטנר - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

איריס יוגב - ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון פנים

מירה אליהו - עו"ד, הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון פנים

פאולה רושקה - מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

רותי תווינה - מדריכה ארצית ביחידה למניעת שימוש בסמים, משרד החינוך

איריס פלורנטין - מנהלת השרות לטיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה

כרמית אבישר - מנהלת רגולציה, ענף הבירה, אגודת התעשיינים

גלעד דותן - ממ"מ
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
יהל עמית
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3) (הרחבת תפקידי הרשות לענייני שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב-2012>
היו"ר אורי מקלב
בוקר טוב וחודש טוב לכולם. אחד הדברים היפים שלמדתי בכנסת, ראיתי את אחד מעובדי הכנסת בבגדים חגיגיים, שאלתי אותו: יש לך שמחה היום? הוא אמר: לא, היום זה ראש חודש. אז למדתי, זה נכון, אז גם בוקר טוב וגם חודש טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה כממלא מקום של היושב-ראש הקבוע, חבר הכנסת אמנון כהן. אנחנו נדון היום בהצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3) (הרחבת תפקידי הרשות לענייני שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב-2012. אם כך אנחנו נבקש מהרשות להציג את מהות החוק.
רעיה שטנר
מדובר בהצעת חוק ממשלתית. למעשה מדובר פה בתיקון טכני בעיקרו, תיקון מס' 3 לחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים. המשמעות של התיקון היא למעשה הרחבה של תפקיד הרשות באופן שיכלול גם את הנושא של שימוש לרעה באלכוהול. בפועל, ויש פה גם את אנשי הרשות היקרים, המנכ"ל, מר יאיר גלר ואיריס יוגב, יוכלו להציג שלמעשה הרשות בפועל כבר מטפלת בנושא אלכוהול מזה שנים רבות ולמעשה אנחנו מעגנים פה את החלטת הממשלה שהתקבלה ב-5 ביוני 2005, החלטה מספר 3687 של הממשלה, לפיה, על מנת להיאבק בתופעת האלימות בחברה הישראלית, ראש הממשלה הנחה להעביר את נושא הטיפול במשקאות חריפים משכרים לטיפול הרשות. מבחינה זו עשינו תיקון טכני וכצורך יוצא מזה עשינו גם תיקון של חוקים מאזכרים גם שהוועדה שתדון בחוק תהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שזו הוועדה שאנחנו מתכבדים להימצא בה היום, ויש עוד כמה תיקונים טכניים אחרים אבל למעשה מדובר בתיקון טכני בעיקרו.
היו"ר אורי מקלב
היא אחראית כבר באופן מעשי, הרשות למלחמה בסמים?
יאיר גלר
אמת.
היו"ר אורי מקלב
עד עכשיו עבדתם על פי החלטת ממשלה, עכשיו אתם רוצים לעבוד על פי חוק, זה בעצם השינוי שאתם רוצים?
יאיר גלר
אמת. זו בהחלט הסיטואציה שפעלנו ונהגנו על פיה כבר משנת 2005, מדובר ב-7 שנים כאשר השיא היה בשלוש השנים האחרונות, מאז כניסתה של התוכנית הלאומית לתוקף בהחלטת ממשלה ובסיוע מצוין של הכנסת. אני חייב פה להגיד שכל הנושא של החקיקה וההסברה והמודעות שחדרה והתוצאות וההישגים וההצלחות שבאו בעקבותיהם, בהחלט מורים שאנחנו בכיוון ובעניין הזה אנחנו נוהגים כאמור נוהגים ומתפתחים. זו למעשה תמונה ורציונל של צילום מצב קיים, כאשר יש לנו כמובן הרבה מאוד רצונות בעתיד אבל אותם נביא לידי דיונים כאשר תגיע השעה לכך. אנחנו מאוד מבקשים את סיוע הכנסת לעגן את אותו מצב.
היו"ר אורי מקלב
מכיוון שהנושא של האלכוהול, האלימות וכל המתלווה לכך, כל התוצאות של האלכוהול, זה היום מכת מדינה ודבר שהוא על סדר יומה של מדינת ישראל, אני אתן לך את האפשרות להציג בשתי דקות, אם אתה רוצה, איך אתם פועלים ומה אתם עושים היום.
יאיר גלר
בהחלט. ערוצי הפעולה הם רבים ומקיפים והמודל כולל היום למעשה את כלל הכיוונים ואת כלל הערוצים שבהם אנחנו יכולים לפעול, כמובן במסגרת החוק והרשויות, כאשר אנחנו מדברים על תהליכי מניעה, תהליכי חינוך, תהליכי הסברה, טיפול, שיקום ואכיפה. כאשר השותפות פה היא שותפות מלאה של כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין, בראשם כמובן החינוך, הבריאות, הרווחה והמשפטים, יחד עם הרבה מאוד גופים אזרחיים, יחד עם הרשויות המקומיות.
היו"ר אורי מקלב
המשרד לביטחון פנים בטח.
יאיר גלר
המשרד לביטחון פנים כמוביל, השר הוא כמובן זה שיזם - - -
היו"ר אורי מקלב
הרשות פועלת תחת המשרד לביטחון פנים?
יאיר גלר
כן. רציתי לתת לו את הכבוד במיוחד משום שב-2009 הוא בהחלט היה זה שהעלה את העניין הזה על סדר-היום, הסתייע מאוד בוועדה למאבק בנגע הסמים, שכבוד היושב-ראש יושב פה לשמאלך. יחדיו אני חושב שהגענו למצב שהיום, אחרי שנתיים, אנחנו כבר רואים הרבה מאוד אורות בקצה המנהרה. כאשר בנושא הילדים יש הפחתה דרמטית בכמויות השימוש מ-19%-20%, אותם גילאים אם אתה זוכר את ראש הממשלה כשהוא דיבר על גילאי 10-11, היום אנחנו כבר מדברים על 5%. כאשר מדובר בבני נוער הגידול הגיע עד כ-60% והיום, תודה לאל, אנחנו גם במגמת בלימה וגם במגמת ירידה. כמובן שאני לא רוצה כרגע להרחיב משום שהסטטיסטיקות לעיתים מתגמדות כשיש צבר מקרים טרגיים כמו שהיו בשבועות האחרונים אבל יש גם לעניין הזה מענה ויש היום שותפות מלאה של כלל הגורמים העוסקים בזה. אני חושב שאנחנו גם בכיוונים הנכונים וגם עם הרבה מאוד יוזמות חדשות, וכאמור, החוק הזה מאוד מאוד מסייע בידנו משום שהרציונל הוא להוביל את המהלך הזה קדימה, להמשיך ולעבוד עם כלל הגורמים המשפיעים ואנחנו בהחלט נראה ברכה בעמלנו.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה לכם. חבר הכנסת טלב אלסאנע, יושב-ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים של הכנסת, בבקשה.
טלב אלסאנע
אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. אמנם התיקון הוא טכני אבל מבחינת המשמעויות שלו הוא מהותי כי הוא בעצם מעניק את הכלים ומאפשר לרשות, שהיא בפועל מקיימת את התפקיד הזה, היא ממלאת את התפקיד אבל מבחינת הסטטוס החוקי היא איננה נושאת באחריות למאבק לגבי השימוש לרעה באלכוהול. ולכן התיקון הזה מוסיף כלים נוספים ומאפשר לרשות לפעול כאשר היא משלבת את הפעולה בצורה המערכתית כי אין גוף אחר שיוביל מול משרדי הממשלה השונים, ושיתוף פעולה מול משרדי הממשלה. אני רואה את זה גם במסגרת הדיונים בוועדה, כאשר מגיעים משרדי הממשלה השונים ופועלים ביחד בצורה משולבת איך להוביל לתוצאות הרצויות. לכן אין ספק שהתיקון הזה הוא תיקון מתבקש, חשוב, ובעצם נותן לרשות למלא את התפקיד שהיא עושה בפועל, אבל לעשות אותו גם על בסיס סמכות מכוח החוק. לכן אני מצטרף לבקשה.
היו"ר אורי מקלב
תודה. אנחנו קודם כל מברכים אותך ומודים לך על כל הפעילות שאתה עושה בנושא הזה. בעצם היום בוועדה שלך צריכה לקבל גם תוספת שם.
טלב אלסאנע
אנחנו הגשנו בקשה ליושב-ראש הכנסת, התיקון הזה יהיה מנוף שעל פיו, על סמך הדבר הזה, אנחנו נבקש שהוועדה תיקח גם על אחריותה ותחת חסותה גם את הנושא של השימוש לרעה באלכוהול.
היו"ר אורי מקלב
אני אוסיף שאתם גם דנים גם היום בנושאים האלה. אני חושב שבכנסת מפוזר הטיפול בעניין הזה וטוב שוועדה אחת תדון. מילה אחת, חבר הכנסת טלב אלסאנע, על התקציב. אתה רוצה להגיד משהו על התקציב?
טלב אלסאנע
כן. אחת הבעיות היא שמוסיפים עוד סמכויות, מטילים עוד אחריות, אבל בעצם התקציבים אינם עולים בהתאם. אנחנו יודעים שעם כל החשיבות של לדבר ולהבטיח אחד הדברים שיכולים לשנות מציאות אלה תקציבים. פרויקטים, פעילויות, תוכניות הסברה, מניעה, כל מה שהזכיר מנכ"ל הרשות, זה דבר שאם אין לו תמיכה, גיבוי תקציבי, אלה יישארו מילים וסיסמאות. אם אנו רואים, כבוד היושב-ראש, תקציב משנת 2006, וזה מה שהכין לנו יועץ הוועדה, ד"ר גלעד, אז מ-2006 לא רק שהתקציב לא עלה אלא הלך וירד. אני מדבר על הבסיס של התקציב. ב-2006 הוא היה 19 מיליון, אנחנו מדברים ב-2012 על 11 מיליון. אמנם יש תוספת תקציב, אבל מה הבעיה עם תוספת התקציב? הרשות איננה יודעת מה התקציב שעומד לרשותה.
היו"ר אורי מקלב
היא לא יכולה לנצל אותו.
טלב אלסאנע
היא יכולה לבסס את התוכניות שלה על סמך התקציב הבסיסי שעומד לרשותה. אם מוסיפים לה תקציבים זה דבר מבורך אבל אין לה את התוכנית השנתית ולכן אומרים להם: אתם לא ניצלתם את התקציב. הם לא יכולים לנצל תקציב שהם לא יודעים על קיומו. הם לא יכולים להתחייב כאשר יכול להיות שהדבר הזה יהיה או לא יהיה. לכן מאוד חשוב לנו שהתוספות יהיו חלק מבסיס התקציב שעל פיו גם יתכננו את ההוצאות ואת הפרויקטים שמובילים מדי שנה בשנה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה לך, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני חושב שהעלית את הדבר הנכון ביותר. אנחנו משנים את החוק, מרחיבים את החוק, אבל מה יוצא לנו מכל זה אם אנחנו לא יוצקים בו תוכן, אם אנחנו לא מתאימים את התקציב בהתאם? באמת צריך ללמוד מזה שלדיון כזה צריך גם להזמין את האוצר.
יפה שפירא
הם הוזמנו.
היו"ר אורי מקלב
הם הוזמנו? אני לא רואה כאן במוזמנים את האוצר.
יפה שפירא
יכול להיות שהם החליטו לא לבוא אבל הם הוזמנו.
היו"ר אורי מקלב
כן, הרי זה חלק מהתרגילים של האוצר, שהוא נותן תקציבים באמצע השנה ומראים באופן כללי, ציבורי, הנה, אנחנו הוספנו תקציבים. אבל כשזה מגיע לניצול ואין תוכנית עבודה ואתה צריך ב-3 חודשים האחרונים או ב-5 חודשים האחרונים לנצל תקציב, התקציב גם לא נוצל כראוי, לא מספיק אפקטיבי והוא לא ימצה את כל מה שאפשרי לנצל בו, וגם לא תמיד אפשר לנצל את התקציב. עו"ד נחמני, ביקשת לדבר?
דרורה נחמני-רוט
רציתי לציין שהמשרד לביטחון פנים ואנחנו הכנו את הנוסח של הצעת חוק כאשר מול עיננו היו שני דברים. אל"ף, כי הרשות כבר עוסקת בפועל ויש לה תקציב גם בנושא האלכוהול והיא בעצם מתפקדת בנושא זה, בנושא הסמים ובנושא האלכוהול, תחת פיקוח של המשרד לביטחון פנים עם תקציב לנושא הזה. לכן, כאשר הכנתו את הצעת החוק, וכך גם זה עבר את ועדת שרים לענייני חקיקה, מכיוון שאלה תיקונים טכניים בלד, לא התעסקנו עם נושא התקציב או תקציב נוסף כי הוא קיים. כי סך הכול היינו צריכים לעגן את מה שיש בפועל, את תפקודיה של הרשות בפועל לתוך החוק. דבר שני, היו לנו כבר הערות, היה בג"ץ מסוים שהתעסק בנושא של תפקידי הרשות, והבג"ץ מאוד התפלא שברשות כבר כתוב "אלכוהול" כאשר עדיין בחוק זה לא תוקן.
היו"ר אורי מקלב
למה זה הגיע לשולחן הבג"ץ?
דרורה נחמני-רוט
זה לא שייך לנושא שלפנינו, זה נושא של מכרז שיצא, הרשות היתה מעורבת בו ובג"ץ תהה איך הרשות נקראת כבר בלוגו שלה "סמים ואלכוהול" כאשר עדיין המחוקק לא נתן את דעתו ולא שינה.
טלב אלסאנע
הקדימה את תהליכי המחוקק.
דרורה נחמני-רוט
אנחנו בעצם הקפדנו מאוד גם שסעיפי החוק שיתוקנו יהיו טכניים בלבד. לדוגמה, היה יכול להיות תיקון רחב יותר שהוא מהותי, להעביר שכאשר עבריין מבצע עבירת אלכוהול כמו שהוא מבצע עבירת סמים אפשר להעביר אותו לגמילה. הנושא הזה טרם עבר לטיפול הרשות מכיוון שמשרד הבריאות ומשרד הרווחה צריכים להיערך בצורה מוסדית בנושא הזה. כלומר, בנושאים המהותיים לא נגענו.
היו"ר אורי מקלב
הבנו שעכשיו הצעת החוק עוסקת בכותרת ובשם.
דרורה נחמני-רוט
נכון. גם לכן התקציב היה לא רלוונטי כיוון שממילא הרשות קיבלה תקציב לנושא הזה, עוסקת בזה והיה צריך לתקן את הכותרת.
היו"ר אורי מקלב
עכשיו תשובה למי שיבוא וישאל: למה צריך את הכנסת שתדון בהצעת חוקים? משרד המשפטים יחד עם המשרד לביטחון פנים יעשו ביחד חוק ויסכימו לכך. לכן, בגלל סיבות שאת לא רואה, את אומרת שאת דנת בחוק, ואת צודקת, את רק דנה בחוק. לכן זה מגיע לכאן, לשולחן הכנסת, שאנחנו רואים את התמונה הכוללת. ואם מבקשים באמת את אישור הכנסת אנחנו שואלים: אתם מבקשים אישור של שם והרחבה ואם אתה לא נותנים תבן אז איך אתם רוצים אחרי זה שנעשה לבנים? אנחנו רואים את הדברים ולכן טרח והגיע יושב-ראש הוועדה, כי הוא יודע גם מה המשמעות של כספים. אנחנו אומרים: אתם רוצים לשנות דברים אז יחד תיצקו את התוכן. לא התבקשת לענות גם על נושא התקציב, גם לא ביקשנו ממך לענות על השאלה למה לא כתבתם בחוק תקציב. ברוב החוקים לא כותבים תקציב.
דרורה נחמני-רוט
התייחסתי להצעת החוק כצילום מצב.
היו"ר אורי מקלב
לא באנו בטענה, לכן שאלתי את מנהלת הוועדה, אני לא יודע אם שמעת, האם האוצר הוזמן לפה.
טלב אלסאנע
כן, אמנם זו כותרת אבל בעצם מעבירים סמכויות. זו הטלת תפקידים ואחריות ולכן צריך שתהיה התחשבות שאם מטילים משימות אז יש לגבות את זה תקציבית. אנחנו לא באים ואומרים: לא מאשרים לי כתיקון אלא אם בא משרד האוצר ומתחייב להגדיל את התקציב בהתאם. אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו מציינים את זה.
דרורה נחמני-רוט
אני מסכימה, אני אומרת שלצערנו יש כאן דבר חקיקה קצת מוזר כי הוא נעשה לאחר שכבר בפועל קורים דברים. זה דבר שהכנסת לא רגילה אליו.
היו"ר אורי מקלב
לא, זה בכלל לא מוזר, אנחנו כל כך רגילים לזה.
טלב אלסאנע
זה מוזר שזה לא נעשה, ניסו לרוץ עם המציאות כאשר אתם מתעכבים, משרד המשפטים. זה העניין.
דרורה נחמני-רוט
לא משרד המשפטים התעכב, היה כאן עניין של מה להעביר ומה לא להעביר ואז החלטנו להעביר רק את הנושא הטכני.
טלב אלסאנע
משרד המשפטים הוא בתור זרוע של הממשלה, חלק מהממשלה.
היו"ר אורי מקלב
עו"ד נחמני-רוט, אצלנו זה מוזר כשזה בדיוק הפוך, כשמגיע משהו עוד לפני שמתחילים לפעול לוועדה. אנחנו הרי עדים גם בתקנות וגם בעוד דברים אבל חבל שנרחיב כאן. אנחנו רגילים, אנחנו לא מופתעים, הכול בסדר, לא ביקשנו הסבר לזה. עוד מישהו? יואל, רצית להוסיף משהו?
יואל הדר
בנושא התקציבי?
היו"ר אורי מקלב
רעיה חששה להגיד את הדברים, להציג לפני שאתה נמצא אבל בסדר, היא הסתדרה טוב. אתה רוצה להוסיף משהו?
רעיה שטנר
למדתי מהטובים ביותר.
יואל הדר
בנושא התקציבי, לכנסת יש זכות לכל מיני דברים, בין היתר לשנות את החקיקה שלנו, אבל אנחנו נמצאים בתוך סד שלנו וגם האוצר לעשות דבר כזה - - -
היו"ר אורי מקלב
יואל, אני רק רוצה להגיד לך שמהמסמך שהכין ד"ר גלעד מתברר שלקחו חלק מהכספים, מהתקציבים שהיו בשביל המסים לקחו לאלכוהול.
יואל הדר
לא, את הדבר הזה יצטרכו להעביר, עובדתית.
היו"ר אורי מקלב
זה לא הדיון עכשיו, אני מציע שחבר הכנסת טלב אלסאנע יעשה דיון נפרד בוועדה על נושא התקציבים, ידברו שם והוא יזמין את האוצר.
טלב אלסאנע
מאה אחוז.
גלעד נתן
זה לא שלקחו מהבסיס אבל היו תוספות שבשנים עברו היו מגיעות לנושא הסמים - - -
היו"ר אורי מקלב
וזה עכשיו הלך לאלכוהול.
גלעד נתן
וזה כבר לא קורה כבר כמה שנים.
היו"ר אורי מקלב
יואל, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
יואל הדר
אם אדוני לא יכנס לנושא של תקציב פה אז אין לי שום בעיה, אני אבקש לאשר.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי. אני לא אעכב את זה בגלל התקציב, העלנו את זה, הצפנו את הנושא הזה גם בעיקר בגלל המסמך של גלעד. בנוסף, יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אמר שהוא יקיים דיון מיוחד בנושא התקציבים עם אישור החוק. אני מבין שכרמית אבישר מבקשת רשות דיבור, בבקשה.
כרמית אבישר
שלום לכולם. אני מדברת בשם ענף הבירה בהתאחדות התעשיינים. חשוב לי לציין שאנחנו תומכים בתופעה של שימוש לרעה באלכוהול ואף מקדמים פעילויות, הן במסגרת החברות והן במסגרת ענף הבירה.
יפה שפירא
תומכים בתופעה?
היו"ר אורי מקלב
בטיפול.
כרמית אבישר
בטיפול, במאבק.
טלב אלסאנע
מה אתה מצפה מההתאחדות הזו? הם תומכים בזה. היא אמרה את זה בצורה הכי כנה, הכי ישירה, אנחנו מעריכים את הכנות הזו.
היו"ר אורי מקלב
את מייצגת את יצרני האלכוהול?
כרמית אבישר
זה לשמור על ערנות, זה היה מכוון. אני מדברת מטעם ענף הבירה בהתאחדות התעשיינים בו חברות כל חברות הבירה שפועלות בארץ. ציינתי בראשית דברי שאנחנו מברכים כל טיפול במניע ומאבק לשימוש ברעה באלכוהול. אנחנו עושים את זה הן במסגרת החברות והן במסגרת ענף הבירה בהתאחדות, שדרך אגב, פעילותו מוגבלת על-ידי הרשות להגבלים עסקיים מטעמים כאלה ואחרים. חשוב לי לציין שיחד עם כל זאת, אני רוצה להזכיר פה לכולם שבירה, אלכוהול באופן כללי, זה מוצר חוקי, להבדיל מסמים. ואנחנו יודעים גם שצריכה מתונה של אלכוהול היא בריאה ואף מומלצת על-ידי ארגוני בריאות שונים בעולם ואף במדינת ישראל.
איריס יוגב
זה ממש לא נכון.
היו"ר אורי מקלב
עברנו למדור הפרסום?
טלב אלסאנע
אנחנו בפרסום עכשיו?
כרמית אבישר
לא, אני רוצה להוביל לנקודה – אני אשמח אם תקשיבו לי כמו שאני הייתי קשובה לדברים שלכם, אני לא ממציאה דברים, אני פשוט מציינת עובדות. אני מכוונת לזה שיש הרבה מוצרים שהם לגיטימיים וחוקיים ושצריכה או שימוש לא נכון בהם עלול להוביל לסכנות. ניקח דוגמה מכוניות, מכונית זה מוצר לגיטימי שמשרת את כולנו ומי שעולה על הכביש ונוהג בצורה מופרזת ולא מציית לחוקים עלול לגרום לתוצאה הרת אסון ואני לא רואה את הרשות מטפלת גם בנושא הזה. לכן אנחנו חושבים שהרשות צריכה להילחם בתופעת הסמים ולא לקשור את האלכוהול לזה. אנחנו נשמח לקדם שיתופי פעולה הן עם משרדים ממשלתיים - - -
טלב אלסאנע
אולי להעביר את הנושא של שימוש לרעה באלכוהול לעניין של תרופות, בריאות? זה דבר בריא, זה בריאותי, זה טוב.
כרמית אבישר
אני ציינתי שצריכה מתונה – אני לא המצאתי את זה, אני קטונתי מלבוא ולהגיד דברים כאלה.
איריס יוגב
לא, אלכוהול ממש לא גורם לאלימות.
היו"ר אורי מקלב
אם אני משקף את דבריך, אם הבנו נכון, את בעצם מלינה על כך שאנחנו מחברים בין הסמים והאלכוהול, שאותה רשות מטפלת ואותה ועדה תהיה גם לאלכוהול.
כרמית אבישר
לחלוטין.
היו"ר אורי מקלב
אבל את שמה לב לכותרת, אנחנו אומרים "שימוש לרעה באלכוהול" וזאת המטרה וזה הנושא. אם היינו אומרים "לעניין שימוש באלכוהול" יכול להיות שהיית צודקת בעניין הזה, אולי. אבל כשאנחנו אומרים "שימוש לרעה באלכוהול" אז מה יותר מזה בא להגיד לא על השימוש באלכוהול אלא על שימוש לרעה באלכוהול? לכן הדברים ברורים. נכון שאנחנו גם לפעמים פוגעים בעניין הזה, שמעתי אתכם בחוק האחרון שחוקקנו כאן בכנסת שהיה חיוב להוסיף אזהרה על בקבוקים על שתיית אלכוהול, גם להגביל את הפרסום וגם על כל בקבוק. אני גם אחד מהיוזמים של החוק ואחרי החלטת הממשלה שהיתה לאחר ועדת שרים לענייני חקיקה להגביל ולהחריג את היין, לא החרגנו בסוף את היין ולו רק בגלל שאם הייתי מחריג את היין הייתי צריך גם להחריג את הבירה בגלל שהבירה, נדמה לי, 5% אלכוהול והיין 11%.
כרמית אבישר
15% בדרך כלל.
היו"ר אורי מקלב
תלוי, התלבטנו אם 15, פחות מ-15. לכן ויתרתי על דבר שאצלי הוא היה ערכי, שעל יין של קידוש יהיה כתוב שאסור שימוש. הרגשנו עם זה לא נוח שעל שולחן שבת האבא עושה קידוש וכתובה על זה אזהרה. היה לנו קשה בעניין הזה ועם כל זאת ויתרתי על הערך הזה מכיוון שהסבירו לי שאם אני אחריג את זה אני גם אחריג את הבירה. והבירה, המשמעות היא שהיום, ואת צריכה לדעת את זה טוב, שאם מדברים על תופעת אלכוהול אצל ילדים והבעיה היא בעיקר היום בנושא הבירה, כך המומחים באו ואמרו, שנושא הבירה הוא היום הבעיה.
כרמית אבישר
הנושא היום הוא הוודקה ומשקאות האנרגיה אבל אני לא רוצה להתווכח על גודל התופעה, אנחנו מכירים בה.
היו"ר אורי מקלב
לא אני המומחה, אלה מומחים שהגיעו, אנשי מקצוע שהיו בוועדה והופיעו. ולכן, בגלל שלא רצו בשום אופן אפילו לעשות נוסח אחר על בירה, על אחוז אלכוהול נמוך, שזה, כמו שאת אומרת, אולי בריא יכול להיות, אבל אנחנו עשינו את זה כי אנחנו יודעים מה התוצאות. מה מבחן התוצאה. במצב היום צריך להיות מאוד מאוד זהיר לפני שאומרים את הדברים שאת אומרת שאנחנו לא יודעים – כל תחילת שבוע אנחנו רועדים מפחד, מתפללים ומייחלים, אנחנו לא יודעים אילו תוצאות יהיו השבוע לדברים האלו. אנחנו משקיעים וזה לא מספיק. כל הנושא של מסחר והפגיעה הזו זה דבר חשוב. אנחנו מאוד מעריכים כל תעשייה בארץ, זה דבר מאוד מאוד נכון. זה גם דבר שאנשים צורכים אותו, רובם לחיוב, אבל כשיש תופעה חייבים לטפל בה בכל הנחישות, בכל האמצעים.
כרמית אבישר
אני מסכימה אתך לחלוטין.
היו"ר אורי מקלב
ניתוח שעושים לבן-אדם, ניתוח זה דבר לא נעים בדרך כלל אבל זה דבר טוב. יש דברים שהם נעימים ולא טובים, ולשתות יכול להיות אולי משהו שהוא נעים אבל לא טוב ויש דברים שהם טובים ולא נעימים. הטיפול שלנו בדברים האלה זה מה שצריך לעשות. לפעמים זה פוגע במשהו אבל זה מה שצריך לעשות. כן, בבקשה, ממש בקצרה.
כרמית אבישר
בקצרה. חוק האלכוהול שעתיד להיכנס לתוקף בחודש-חודשיים הקרובים מטפל בכל הנושא של שימוש לרעה ומתייחס להמון המון אספקטים של שימוש לרעה באלכוהול, כמו להתהלך ברחוב עם בקבוק אלכוהול, איסורים על קטינים ועל מכירה. ולכן, אם תהיה אכיפה יחד עם הסברה וחינוך אני חושבת שזה יכול להניב תוצאה מצוינת.
היו"ר אורי מקלב
טוב, אנחנו מודים לך. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? אנחנו הולכים לעבור להקראה. אוקיי, רבותי, אנחנו נעבור בבקשה להקראת התקנות.
טלב אלסאנע
אני חייב לצאת.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו מודים לך, אנחנו באמת מחזקים את ידיך בפעילות הוועדה.
יהל עמית
הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3) (הרחבת תפקידי הרשות לעניין שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב–2012
תיקון שם החוק
1.

בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח–1988‏ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול".

תיקון סעיף 1
2.
בסעיף 1 לחוק העיקרי –(1)
לפני ההגדרה "השר" יבוא
""אלכוהול" – משקאות משכרים כהגדרתם בפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)‏, לרבות כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח;";(2)
בהגדרה "שימוש לרעה בסמים", אחרי "לרעה בסמים" יבוא "או באלכוהול" ובסופה יבוא "וכל עשייה הקשורה באלכוהול הנוגדת את הוראות הדין".

תיקון סעיף 2
3.
בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול".

תיקון סעיף 5
4.
בסעיף 5 לחוק העיקרי –(1)
בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1), (3), (5), (7) עד (10) ו-(12), אחרי "בסמים" יבוא "ובאלכוהול";(2)
בסעיף קטן (ב) –
(א)
בפסקה (4), אחרי "הסמים" יבוא "והאלכוהול";
(ב)
בפסקה (6), אחרי "סמים" יבוא "ואלכוהול".

תיקון סעיף 6
5.
בסעיף 6(ד) לחוק העיקרי, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול".

תיקון סעיף 23

6.

בסעיף 23(א) לחוק העיקרי, אחרי "בסמים" יבוא "או באלכוהול" ובמקום "ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

תיקון סעיף 27
7.

בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

תיקון פקודת העיריות
8.
בפקודת העיריות‏–(1)
בסעיף 149יא(ב)(6), במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול";(2)
בסעיף 249(32), במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול".

תיקון פקודת הסמים המסוכנים
9.
בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973‏, בסעיף 36ח –(1)
בסעיף קטן (ב), במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול";(2)
בסעיף קטן (ב)(2), בכל מקום, במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול".

תיקון חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים
10.
בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג–1993 –(1)
בסעיף 2(ב), במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול";(2)
בסעיף 14(ב), במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול".
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה. בבקשה.
גלעד קרן
כמה שאלות. קודם כל, לגבי ההגדרה "אלכוהול" שאתם מציעים כאן, מכיוון שאיננו כימאים אם מישהו יכול להסביר מה המשמעויות שלה בעצם?
דרורה נחמני-רוט
זו הגדרה שלקוחה, ההגדרה קיימת כבר.
גלעד קרן
"לרבות כוהל אתילי, אתנול"?
דרורה נחמני-רוט
כן, היא קיימת. זה הועתק מתוך חוק משקאות משכרים, כך מוגדר האלכוהול וזה הועתק משם. זה עבר כמובן את המבחן של משטרת ישראל, ד"ר אודי וולף ראה את ההגדרה והיא הגדרה נכונה. לא ראינו לנכון לעשות תיקונים מהותיים. אם יהיה צורך לתקן את ההגדרה שם אז ממילא זה ישליך על ההגדרה כאן.
גלעד קרן
אוקיי. הערה שנייה לגבי משהו שאין כאן והוא הגדרת השר. הרשות, כפי שצוין, הועברה למשרד לביטחון פנים בשנת 2009 אבל בחוק השר נשאר ראש הממשלה, והשאלה היא למה לא לתקן?
דרורה נחמני-רוט
יש לזה היגיון, מכיוון שסך הכול לא מדובר רק במשרד לביטחון פנים בהפעלה של החוק אלא מדובר גם במשרד הבריאות, משרד הרווחה וייתכן גם שמשרדים אחרים.
גלעד קרן
היתה העברת סמכויות, הכנסת אישרה העברת סמכויות. כל מה שראש הממשלה עכשיו השר לביטחון פנים.
דרורה נחמני-רוט
אבל אם רואים את ההחלטה של הממשלה זה היה לצורך הטיפול הדחוף בנושא של תופעת האלכוהול ולכן זה עבר.
גלעד קרן
ההחלטה שעברה בכנסת במאי 2009, שהציג אותה השר גלעד ארדן, העברת סמכויות לפי סעיף 31 לחוק יסוד: הממשלה, סמכויות ראש הממשלה לפי חוק הרשות למלחמה בסמים עוברות לשר לביטחון פנים ועובדה שאכן השר לביטחון פנים הוא זה שנמצא פה ולא - - -
דרורה נחמני-רוט
כן, אבל כל עוד זה נמצא אצל ראש הממשלה סמכויות מסוימות יכולות, במידה ויהיה צורך, גם לעבור למשרד אחר. כלומר, כל עוד זה נמצא אצל ראש הממשלה הוא יכול להמשיך ולהעביר חלק מהסמכויות.
היו"ר אורי מקלב
אז בכל חוק אפשר להגיד את זה. יש הרבה חוקים שאנחנו יכולים להגיד את הדבר הזה ואנחנו אומרים: יש עכשיו סמכות לכך, אנחנו נותנים לשר. אנחנו לא יכולים להשאיר את הכול אצל ראש הממשלה. זה משהו לא נכון ולא משקף את המציאות. את צודקת, יש עוד הרבה דברים שזה נמצא תחת טיפול ואחריות של משרד אחר, שעוד משרדים שותפים בעניין הזה. אבל משנתנו והעבירו את זה, ואם אנחנו רוצים שזה יעבוד נכון, אנחנו צריכים לכתוב את הדברים ברור. למה אנחנו צריכים ללכת ולכתוב שאולי פעם נרצה לתת סמכות לעוד משרדים? הרשות נמצאת תחת השר לביטחון פנים וכך זה גם צריך להיות כתוב בחוק. כל עוד לא כתובים את זה החוק לא שלם. אין שלמות לחוק הזה.
דרורה נחמני-רוט
בפועל אין לנו בעיה בזה, בתפקוד של הרשות בפועל אין בעיה.
היו"ר אורי מקלב
המשרד לביטחון פנים, יש לכם בעיה עם העניין הזה? יואל, יש לכם בעיה עם העניין הזה? מה אתם חושבים בעניין?
יואל הדר
לי אין בעיה עם העניין.
היו"ר אורי מקלב
זו גם היתה דרישה שלכם ולא היתה הסכמה?
יואל הדר
לא יודע, רעיה אומרת שהיו דיונים בעניין הזה.
רעיה שטנר
היו דיונים בעניין הזה וכיוון שהחוק באמת - - -
היו"ר אורי מקלב
משרד המשפטים אתכם?
רעיה שטנר
בסופו של דבר הוחלט להשאיר את הדברים על כנם, זאת אומרת להשאיר את השר האחראי כראש הממשלה.
היו"ר אורי מקלב
זה ביניכם אבל הייעוץ המשפטי של הוועדה חושב שצריך ואנחנו חושבים שצריך. אנחנו חושבים שצריך חוק מתוקן ושלם, העברת הסמכויות, זה צריך להיות כל כולו. יצטרכו לעשות שינויים בעתיד – אפשר לעשות שינויים. נוהגים להוציא דבר מתוקן, רוצים להוציא דבר מתוקן תחת ידינו. יש עוד משהו, אדוני?
גלעד קרן
אם ירצו להעביר למשרד אחר אז אפשר כמו שהועבר - - -
דרורה נחמני-רוט
אוקיי, רשמנו לפנינו את הערת יושב-ראש הוועדה, בשלב זה אין לנו מנדט לשנות את השר האחראי אבל אנחנו נביא. בפועל כל הנושא הטיפולי הזה עבר.
היו"ר אורי מקלב
אם רוצים אתם יכולים למשוך את החוק. אנחנו מצביעים ככה, אתם רוצים לא לשנות אתם יכולים למשוך, אנחנו חושבים שכך צריך לעבור. זה הגיוני ואנחנו לא יכולים להוסיף דברים ככה לראש הממשלה.
גלעד קרן
אוקיי. עוד שאלה. סעיף 4 מתקן את סעיף 5 ולמעשה מוסיף לכל אורכו: אחרי "בסמים" יבוא "ובאלכוהול", למעט בנושא אחד, בסעיף (2)(ב), שזה סעיף של תפקידי הרשות שאומר: לתכנן ולקדם מסגרות פעולה ושירותים למניעה, לטיפול, לשיקום, לענישה ולאכיפת החוק בתחום השימוש לרעה בסמים בהתאם למדיניות הרשות. פה לא נכנס האלכוהול והשאלה היא למה.
דרורה נחמני-רוט
נכון. כאן לא נכנס, היינו בקשר עם משרד הבריאות בנושא הזה ומכיוון שזה עניין באמת תקציבי – כאן העניין התקציבי חשוב ואין עדיין הכנה בנושא הזה. לא רצינו להעביר דבר שאין לו תקציב, שאין יכולת לממש אותו. לכן אנחנו העברנו רק מה שבאמת בפועל קורה. אנחנו לא העברנו דבר שמשרד הבריאות טרם התגבש אתו, משרד הרווחה, המשרדים הנוגעים בדבר. יש לנו מוסדות למשל לגמילה, ואת זה ציינתי בהתחלה, שאנחנו גם לא תיקנו את חוק העונשין בעקבות זה כדי לא ליצור מצב שאי אפשר יהיה לאכוף, שזה יהיה אות מתה. זה הרעיון.
היו"ר אורי מקלב
זה כבר עניין שלהם, לא להיכנס לזה. זה דבר שאנחנו לא ניכנס אליו.
גלעד נתן
כבוד היושב-ראש, זו נקודה חשובה. הרשות למלחמה בסמים היא גורם אחד עם אחריות, יושבים פה גם משרדי הבריאות והרווחה שכל אחד מהם אחראי בתחום הטיפול במכורים עצמם והשיקום במכורים בעצמם, זה גם חלק מהעניין שיש פה עניין בין-משרדי ולא רק של משרד אחד. לא כל הסמכויות בכל התחומים נמצאים בידיים של הרשות.
יאיר גלר
הן ניתנות במשרד אחד.
היו"ר אורי מקלב
בסדר, סיכמנו?
דרורה נחמני-רוט
אולי זה גם מצדיק עדיין להשאיר את זה תחת כותרת של ראש הממשלה בינתיים, עד שכל העניינים יסודרו מבחינה מהותית. בינתיים אין לזה פתרון.
גלעד קרן
אני לא רואה מה הטעם. זו כותרת שאין לה שום משמעות מעשית לכתוב פה "ראש הממשלה" כאשר מי שעושה את זה זה השר לביטחון פנים.
דרורה נחמני-רוט
אבל המשרדים האחרים גם מעורבים.
גלעד קרן
הם מעורבים וסמכויותיהם נשמרות. אני לא רואה מה ההבדל.
איריס פלורנטין
לא, זה לא מה שהועלה.
גלעד קרן
למה עברה החלטת ממשלה אם - - -
דרורה נחמני-רוט
אולי כאן ידברו גם המשרדים הנוגעים, הרווחה והבריאות. בבקשה, שידברו.
היו"ר אורי מקלב
בבקשה.
איריס פלורנטין
שלום רב. אני רואה את זה כרגע, בסיטואציה הזאת, בעייתי לשנות את זה מאחר ומדובר פה על משהו שהוא תיאום ומשותף לכולנו. זה משהו שלא נדון, זה משהו שצריך להחזיר למשרדים ולבדוק את זה. לא נראה לי נכון לעשות את זה.
גלעד קרן
התקבלה החלטת ממשלה ב-2009, איך לא נדון?
איריס פלורנטין
אוקיי, אבל כרגע זה הובא לידיעתנו בצורה הזאת, אני רואה בעייתי לשנות את זה כרגע.
גלעד קרן
את לא יודעת ש-3 שנים המשרד לביטחון פנים אחראי על הרשות למלחמה בסמים?
איריס פלורנטין
בוודאי שאני יודעת.
פאולה רושקה
גם אני חושבת שמכיוון שלא דנו בנוסח הזה חייבים להעביר את זה ליועצים המשפטיים - - -
היו"ר אורי מקלב
על איזה נוסח את מדברת?
פאולה רושקה
על השינוי הזה, מראש הממשלה לשר, אנחנו חייבים לקבל על זה אישור.
היו"ר אורי מקלב
אתם רואים בזה פגיעה במשרד הבריאות?
גלעד קרן
איך זה פוגע במשרד הבריאות? אני באמת לא מבין את זה. יש מצב בפועל שאושר בהחלטת ממשלה בשנת 2009, אושר בכנסת, המשרדים בוודאי היו מודעים לזה שהיתה החלטת ממשלה כזאת, זה הובא לידיעתם לפני זה. המשרד לביטחון פנים בפועל ממונה על הרשות מזה 3 שנים, לא ברור לי איך שזה שנכתוב בחוק את מה שהוא עושה ממילא פוגע איכשהו בסמכויותיכם. הסמכויות שלכם לא נפגעות פה.
איריס פלורנטין
החוק הזה מתאר את כולנו. הסיבה היחידה שכרגע אנחנו – כיוון שזה לא הובא לפתחנו קודם לכן יש בזה טעם לפגם לבוא ולשנות את זה עכשיו כשלא הבאנו את זה לדיון.
גלעד קרן
אין פה שום טעם לפגם שהכנסת - - -
היו"ר אורי מקלב
סליחה, סליחה, אני לא מוכן לקבל את המילה "טעם לפגם". אולי אתם לא יודעים באיזה שולחן אתם יושבים. מי שסוברני והסמכות לחוקק חוקים היא של השולחן הזה. אמנם אני לא היושב-ראש הקבוע, אני ממלא מקום, אבל "טעם לפגם", את מוציאה את הפגמים שלנו, את זאת שמחליטה על טעם לפגם בהחלטה שלנו? זה תפקידנו. לא רק זאת, כשאנחנו לא עושים ככה אולי זה טעם לפגם. אין שום בעיה, אתם יכולים להתייעץ אם אתם רוצים עוד כמה דקות, כל אחד עם הייעוץ המשפטי שלו, אתם יכולים אולי למשוך את החוק. אנחנו לא נוציא דבר לא מתוקן תחת ידינו.
גלעד קרן
הם יכולים להגיש הסתייגות אם הם רוצים.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות גם אפשר, יש הסתייגות של השרים, נכון. יש אפשרות גם לשרים שלכם להגיש הסתייגות אם השרים שלכם לא יסכימו. במידה ותרצו לשנות את זה תגישו הסתייגות ואז על פי רוב הכנסת מחליטה לפי החלטת הממשלה ואנחנו נפעל לפי זה. אז אנחנו היום הולכים לאשר את החוק לפי הנוסח שהקריאו פה בתוספת הזו והשינוי הזה שדיברנו עליו, הסמכות של השר לביטחון פנים. אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה.
היו"ר אורי מקלב
פה אחד. אישרנו את החוק. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים