ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2012

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 700 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ד באייר התשע"ב (16 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון - ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי אבקסיס

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
>
סרן אבישג בן דוד - ראש מדור מאושפזים ונכים, מחלקת נפגעים, צה"ל

עו"ד אביבה פאר - לשכת היועץ המשפטי למערכת הביטחון, משרד הביטחון

עו"ד עדי גולדינר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון - ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, כ"ד באייר, ה-16 במאי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון - ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה), התשע"ב-2012 של חבר הכנסת משדה (מוץ) מטון.

קודם כל, יפה לך שלא צירפת עוד מאתיים חברי כנסת להצעה. כשאני מסתכל על הצעות חוק אליהן מצטרפים מאתיים חברי כנסת בלי שהם ידעו מה נעשה בהצעת החוק אלא רק כדי שיירשם שמם, אז יפה שהצעת החוק היא רק שלך.
משה (מוץ) מטלון
אני חייב לומר לך שרציתי להחתים את אורלי לוי, אבל בדיוק היא יצאה והיה לנו מאוד חשוב להניח את הצעת החוק כדי שנספיק לדון בה.
היו"ר חיים כץ
את אורלי לוי, בגלל שהיא במפלגה שלך.
משה (מוץ) מטלון
בגלל שהיא במפלגה שלי ומסיבות נוספות שלא קשורות להצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
מה יש לך לומר על הצעת החוק? נמצא כאן צוות גדול של צה"ל.
משה (מוץ) מטלון
נמצאת כאן נציגה בכירה, קצינת נפגעים, מסוג הבנות שטיפחנו אותן עוד בתפקידי הקודם שהן המלאכיות האמיתיות. אתה פוקח את עיניך בבית החולים ואתה רואה את הבנות האלה.
היו"ר חיים כץ
אני מקווה לא לפקוח את עיניי בבית החולים ולראות את הבנות האלה.
משה (מוץ) מטלון
כבעל ניסיון וכמי שעשה תפקיד, אני יכול לומר לך שאלה המלאכיות האמיתיות.

קיבלתי פנייה כתוצאה מתחקיר בתוכנית רדיו של הכתבת לענייני צבא כרמלה מנשה. התברר, ואנחנו אפילו לא היינו מודעים לו ואני מודה שגם אני לא הייתי מודה לו בתוקף תפקידי הקודם, שחייל שנמצא בחופשה מאושרת למעלה מ-14 ימים, נפצע או נהרג לא מוכר לא כנכה צה"ל ולא כחייל.
היו"ר חיים כץ
בטח אם הוא לא נהג שיכור.
משה (מוץ) מטלון
אני מראש אומר, ואמרתי את זה גם בפני פורומים אחרים, כולל ועדת גורן, שמי שנוהג שיכור או מי שמבצע עבירה פלילית, אני לא רוצה אותו בקרב חבריי. אמרתי את הדברים ואני אומר אותם בכל הזדמנות.

העוולה שנוצרה כאן, אני לא יודע ממה היא נבעה אבל העוולה היא כזאת שבעצם מי בדרך כלל מקבל את החופשות הארוכות? אלה חיילים – ויושבת כאן קצינה שבוודאי תרחיב על העניין הזה – שנמצאים במצוקות קשות בבתיהם, מצוקות כלכליות, או חיילים בודדים שמקבלים חופשה ארוכה.
היו"ר חיים כץ
או חיילים מהשורה?
משה (מוץ) מטלון
חיילים מהשורה הם חיילים שיש להם בעיות.
היו"ר חיים כץ
לא, חיילים רגילים.
משה (מוץ) מטלון
בדרך כלל אלה מעטים. כמעט אין חופשות ארוכות.
היו"ר חיים כץ
למה?
משה (מוץ) מטלון
לא יודע.
היו"ר חיים כץ
למה אין חופשות ארוכות?
אבישג בן דוד
החופשה שנותנים לחיילי חובה הן עד שבוע ימים, אותו שבוע שאנחנו רגילים כשבוע רגילה.
משה (מוץ) מטלון
אתה לא מדבר על אנשי קבע אלא רק על חיילי חובה?
משה (מוץ) מטלון
חיילים. חיילי חובה.
אבישג בן דוד
הוא מדבר על חיילי חובה.
היו"ר חיים כץ
רק שירות סדיר.
משה (מוץ) מטלון
כן.
אבישג בן דוד
חופשות ארוכות יותר כשהן למעלה מ-14 ימים מתייחסות לחיילים שמקבלים חופשות מיוחדות מהצבא, חופשה שנקראת חופשה מיוחדת, שזה כרוך במתן אישור חריג, בעיות כלכליות בבית.
היו"ר חיים כץ
עד 14 ימים אלה חופשות חפיפיות?
אבישג בן דוד
אלה חופשות. האוכלוסייה השנייה שהתכוונתי להזכיר אותה היא אוכלוסיית הלוחמים שבדרך כלל מקבלים חופשת שחרור שאורכת למעלה מ-14 ימים.
וילמה מאור
מה אורך החופשה החריגה?
אבישג בן דוד
עד חודש.
היו"ר חיים כץ
מה האוצר מבקש?
משה (מוץ) מטלון
21 ימים.
היו"ר חיים כץ
למה אתה לא נותן להם 21 ימים? אני בצד שלך. אתה אומר ש-14 ימים כולם מקבלים. מצד אחד בפתיחה שלך אתה אומר מי מקבל את החופשות המיוחדות.
משה (מוץ) מטלון
חיילים חלשים.
היו"ר חיים כץ
אבל כאן אתה נותן לכל עם ישראל.
אורלי לוי אבקסיס
לא, זה ללוחמים.
היו"ר חיים כץ
את מדברת על חופשת שחרור שהיא מעל 21 ימים. זה יכסה אותם.
אורלי לוי אבקסיס
לא הבנתי מה הייתה השאלה שלך.
משה (מוץ) מטלון
יש כאן איזו התנגדות של האוצר שנוצרה הבוקר.
היו"ר חיים כץ
אם אתה רוצה לתת באמת לאלה שסימנת אותם, וזה לא לכל חייל שצבר שתי רגילות או שתיים וחצי רגילות והוא יוצא לבלות באילת, בסיכומו של דבר נכי צה"ל שמגיע להם בדין כל מה שהם מקבלים, הם שילמו במיטב גופם כדי לקבל את מה שהם מקבלים.
משה (מוץ) מטלון
אתה לא יודע שמישהו כתב את המכתב לכנסת על הטבות מיוחדות ועל התקנות מיוחדות שקיבלתי למכונית שלי והוא התקבל לרובוט של כיסא הגלגלים.
אורלי לוי אבקסיס
חוצפה.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך לאור עבודה שעשיתי. תנאים עודפים לכאלה שלא בתוך המגרש הזה, לאלה שמגיע להם בדין, מורידים את התנאים של אלה שמגיע להם בדין. בשורה התחתונה מורידים ואנחנו רואים את זה בהורדת רמת השירות שמקבלים הנכים וביחס אליהם.
משה (מוץ) מטלון
אתה מספר לי מה לא מקבלים? אני יכול לספר לך.
היו"ר חיים כץ
בגלל שאנחנו רוצים להיראות נחמד, כרמלה מנשה בתוכנית רדיו – לא מעניין, לא סופר ולא רואה.
משה (מוץ) מטלון
יש כאן עוול.
היו"ר חיים כץ
לא כל כתב רדיו וזב חוטם שכותב בעיתון, נתנו לו עט והוא כותב ואנחנו מתיישרים ועושים מה שהוא רוצה.
משה (מוץ) מטלון
לא, אבל יש כאן עוול.
היו"ר חיים כץ
יש עוול במה שאמרת.
משה (מוץ) מטלון
עליהם אני מדבר.
היו"ר חיים כץ
אלה הם מעל 14 ימים. אתה צריך ללכת עם האוצר, לומר 21 ימים ולהעביר את זה. אחר כך, אם תרצה, תעשה סדק ותוריד ימים. זאת עצתי לך.
משה (מוץ) מטלון
מה אומרת ההצעה?
היו"ר חיים כץ
בדיוק מה שאמרת לגבי 14 ימים אבל 21 ימים.
משה (מוץ) מטלון
והחופשה המקסימאלית היא שלושים ימים.
אבישג בן דוד
לא, אפשר לאשר גם יותר. החופשה המיוחדת שהיא ארוכה ביותר אורכת חודש.
היו"ר חיים כץ
על 21 ימים, כל חופשה שמאושרת והיא מעל 21 ימים, בוא תנצח את המשחק.
אורלי לוי אבקסיס
מה ההערכה הכלכלית? כמה יש שהם בחופשה מעל 21 ימים?
אבישג בן דוד
לא מסוגלים לתת הערכה כלכלית.
אורלי לוי אבקסיס
אני הייתי הולכת אתם ראש בראש.
היו"ר חיים כץ
מצוין, אבל הוא ייפול.
אורלי לוי אבקסיס
אבל זה לא כלכלי.
היו"ר חיים כץ
הוא ייפול.
משה (מוץ) מטלון
למה אני אפול?
היו"ר חיים כץ
כי יבואו ויסבירו ולא יצביעו אתך. שמע לי, תן להם 21 ימים ותוביל את זה. אם תרצה, אחר כך תמשוך ותתקן.
משה (מוץ) מטלון
מה קרה בשנה וחצי האחרונות?
אבישג בן דוד
תביעות שהוגשו דרך צה"ל, אנחנו מדברים על ארבעה מקרים שנדחו.
היו"ר חיים כץ
צריך להיות חכם ולא צודק.
אורלי לוי אבקסיס
נכון, אבל זה לא תקציבי.
היו"ר חיים כץ
כמה ימי חופשה קיבלו האנשים האלה?
אבישג בן דוד
לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
אולי מעל 21.
אבישג בן דוד
מעל 14 ימים.
היו"ר חיים כץ
יש לך נתונים?
אביבה פאר
אני לא מכירה את התביעות האלה.
היו"ר חיים כץ
אולי כל הארבעה היו בחופשה מעל 14 ימים?
אורלי לוי אבקסיס
אז מה?
היו"ר חיים כץ
אתה נלחם על כלום? אתה הגדרת את האוכלוסיות, חיילים בודדים, חופשות שחרור, אלה שבאים לעזור בבית, אלה מקבלים מעל 21 ימים.
אורלי לוי אבקסיס
ואם במהלך החופשה מקפיצים אותו ואפילו ליום אחד, זאת נחשבת חופשה? אם נותנים לו חופשה ארוכה ובמהלך חופשת השחרור הקפיצו אותו ליום-יומיים, איך נספרת החופשה?
אבישג בן דוד
היא נקטעת והחופשה נספרת מחדש.
היו"ר חיים כץ
תשנה את זה ל-21 ימים.
משה (מוץ) מטלון
את אומרת שחופשה מקסימאלית היא שלושים ימים.
היו"ר חיים כץ
לא, יש גם חופשות יותר ארוכות.
משה (מוץ) מטלון
זה חריג שבחריג. נכון?
אבישג בן דוד
כן.
היו"ר חיים כץ
אבל שלושים ימים, זה סביר.
אבישג בן דוד
כן.
אורלי לוי אבקסיס
זה לקריאה ראשונה?
משה (מוץ) מטלון
כן.
אורלי לוי אבקסיס
אולי תשאיר בצריך עיון לגבי ה-21 ימים מול שלושים.
היו"ר חיים כץ
נכתוב 21 ימים ודבר עם האוצר.
אורלי לוי אבקסיס
בינתיים האוצר לא יכול לומר תקציבי. הם צריכים להוכיח שזה תקציבי.
היו"ר חיים כץ
אם הם לא יסכימו, אין לו כלום.
אורלי לוי אבקסיס
למה הם לא כאן? איפה האוצר? אין להם נתונים?
היו"ר חיים כץ
אם תבואי בזמן, תשמעי את הפתיח של האוצר.
אורלי לוי אבקסיס
דרך אגב, הייתי כאן לפני הזמן, הלכתי למשהו וחזרתי.
משה (מוץ) מטלון
חיים, למה אתה חושב שהם יתנגדו?
היו"ר חיים כץ
למה הם שלחו לכאן היום נציג של הליכוד הבוקר? למה האוצר הוציא לך מסמך לוועדה?
אורלי לוי אבקסיס
מה אומר המסמך?
היו"ר חיים כץ
21 ימים.
משה (מוץ) מטלון
אבל אין כאן תקציב.
היו"ר חיים כץ
לך דבר אתם. אתה רוצה שלא נצביע ואתה תלך לדבר אתם?
משה (מוץ) מטלון
בהכנה לשנייה ושלישית אנחנו יכולים לשנות את זה?
היו"ר חיים כץ
כן. ודאי. לך דבר אתם.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא יהיה נושא חדש.
היו"ר חיים כץ
לא יהיה נושא חדש.
משה (מוץ) מטלון
לקראת קריאה שנייה ושלישית אני אנסה לדבר אתם.
אורלי לוי אבקסיס
תגיד את זה במליאה עת אתה מציג את זה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
כן. זה לא נושא חדש. זה עלה כאן בדיון. זה מופיע בפרוטוקול. נאמר שהוא ינסה להגיע אתם להסכמה.

תקריא את ההצעה עם 21 ימים.
אייל לב ארי
הצעת חוק תגמולים לחיילים ולני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס') (ביטול התנאי שהחבלה ארעה תוך תקופה של 14 הימים הראשונים), התשע"ב-2012.
1.
תיקון סעיף 2

בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח-1988, בסעיף 2(א), בפסקה (2) במקום "14 ימים" יבוא "21 ימים".

2.
תחולה

חוק זה יחול על חבלה שאירעה ביום תחילתו ואילך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים אישרו את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שהיא תעבור במליאה ואני מקווה שבדיונים שיקיים חבר הכנסת מגיש ההצעה משה (מוץ) מטלון הוא ישב עם האוצר ויסביר לו שאפשר לקבוע שלושים ימים. אני מקווה שדעתו תתקבל ואז נעלה את זה בדיוני הוועדה ונאשר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים