ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

קביעת שעות ישיבות הכנסת ביום בחירת מבקר המדינה, בקשת יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות להעברת חוק העונשין (תיקון- תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א- 2011, (פ/2781/18) של ח"כ רחל אדטו, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 277>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 10:45
סדר היום
<1. קביעת שעות ישיבת הכנסת ביום בחירת מבקר המדינה.>
<2. בקשת יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2011 (פ/2781/18) של ח"כ רחל אדטו, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
נסים זאב

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
ירדנה מלר-הורביץ – מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
שלומית כהן
<קביעת שעות ישיבת הכנסת ביום בחירת מבקר המדינה>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. על סדר-יומנו שני נושאים. הנושא הראשון, קביעת שעות ישיבת הכנסת ביום בחירת מבקר המדינה. על-פי מכתבה של מזכירת הכנסת, הודיע יושב-ראש הכנסת מראש במכתב לחברי הכנסת כי בחירת המבקר תתקיים ביום שני, 14 במאי 2012, בשעה 16:00, ועם סיום הישיבה המיוחדת תחל ישיבת הכנסת הרגילה. מתבקש אישורנו להודעה הזאת.
כמו בכמה מקרים קודמים שהערתי, אני מעיר גם הפעם שטוב היה אם האישור היה מתבקש מראש ולא אחרי שיצאו כל ההודעות. היה טוב שלא נהיה שוב חותמת גומי, אלא היו מודיעים לנו לפני שהמכתב יצא. אבל במקרה הזה, טוב שתתקיים הישיבה וייבחר מבקר המדינה.
ירדנה מלר-הורביץ
היה הפיזור של הכנסת.
דוד רותם
אז מה, אז יפזרו את הכנסת. מה זה קשור אחד לשני?
ירדנה מלר-הורביץ
חשבנו שתהיה ישיבה מיוחדת ביום שני ב-16:00. אבל אני מקבלת את ההערה.
היו"ר יריב לוין
אני לא רוצה לעשות משברים על ענייני פרוצדורה, אבל באיזשהו מקום אני חושב שזה לא נכון שזה יהיה כך.
ירדנה מלר-הורביץ
אני מסכימה. אבל הנסיבות היו כאלה שחשבנו שהכנסת מתפזרת וזאת תהיה ישיבה מיוחדת.
נסים זאב
אני חושב שלהתחיל ב-16:00 זה קצת מוקדם. זה מכביד מאוד על חברי הכנסת לבוא בזמן. ב-17:00 ממילא כולם נמצאים.
דוד רותם
אי-אפשר ב-17:00, כי אז ב-16:00 תהיה הישיבה הרגילה, יתחילו אי-אמון וזה יימשך עד 20:00.
נסים זאב
תמיד זה היה אחרי האי-אמון.
היו"ר יריב לוין
זה תלוי אילו חברי הכנסת. אלה שבאות שי"ן יכולים לבוא ב-17:00 וכנראה יסתדרו. מאלה ששמם מתחיל באל"ף מצפים שיהיו דייקנים.
מי בעד לאשר את הבקשה? מי נגד?

הצבעה
בעד אישור הבקשה – 3
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה.

<בקשת יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2011 (פ/2781/18) של ח"כ רחל אדטו, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר-היום, והוא בקשת יו"ר ו עדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א-2011 (פ/18/2781) של ח"כ רחל אדטו, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
דוד רותם
החוק של חיים כץ, שעוסק באותם נושאים, נקבע כבר לדיון השבוע או בשבוע הבא. אצלי זה יימשך יותר זמן. אני לא רוצה שיהיה איזשהו תקדים שאני מוותר על סעיף בחוק העונשין, כי אני כבר יודע שיש כמה חברות כנסת שרוצות להעביר חוקים לוועדה למעמד האישה ולכל מיני דברים כאלה. התשובה היא לא. זה מקרה מיוחד, משום שנקבע כבר דיון וצריך לגמור, אי-אפשר ששתי ועדות יעסקו בשני חוקים.
אברהם מיכאלי
אז אתה מסכים או לא?
דוד רותם
אני מסכים.
היו"ר יריב לוין
אנחנו רושמים את ההודעה של חבר הכנסת רותם לפרוטוקול, וגם מודיעים שאנחנו מאשרים את הבקשה, לאור ההודעה הזאת ובשים לב להודעה הזאת, ומבלי שהדבר יהווה תקדים כלשהו, תוך שאנחנו מצהירים שמקומו של חוק העונשין בוועדת החוקה, חוק ומשפט באופן ברור לחלוטין. וגם בשים לב לרצון לסייע לחברת הכנסת אדטו, שלא תמצא את עצמה במצב שהחוק מסתיים בוועדת העבודה והרווחה בלי שהיא יכולה להיות חלק מהתהליך.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה
בעד אישור הבקשה – 3
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה. תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:00.>

קוד המקור של הנתונים