ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2012

צו לייעול האכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011, שינוי התוספת הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הפנים והגנת הסביבה
16/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 546>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ד באייר התשע"ב (16 במאי 2012), שעה 10:30
סדר היום
<צו לייעול האכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011, שינוי התוספת הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
דב חנין

אורי מקלב

חמד עמאר

דב חנין
מוזמנים
>
יעל אהרונוביץ - ק' חקירות באח"מ, המשרד לבטחון פנים

דודי לוי - ר' חוליית שיטור עירוני באג"מ, המשרד לבטחון פנים

יפעת פרנקנבורג - ע' יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

ענבר קן דרור - קמ"ד תכנון באג"ת, המשרד לבטחון פנים

יוחאי וג'ימה - ראש מינהל בטחון, מרכז השלטון המקומי

גבריאלה פיסמן - ייעוץ וחקיקה - פלילי, משרד המשפטים

דוד בן שושן - רפרנט באגף תקציבים, משרד הפנים

אורית מלמד - הלשכה משפטית, משרד הפנים

בני מגרלישוילי - מנהל אגף הפיקוח, עיריית באר שבע

סימיון ברנשטיין - מנהל מח' פיקוח חניה ומוקד עירוני, עיריית רמלה

עלוה קולן - מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח

- המשרד לבטחון פנים
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
אתי בן-שמחון
<צו לייעול האכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011,>
< שינוי התוספת הראשונה>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון בנושא: צו לייעול האכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 – שינוי התוספת הראשונה.
הועדה אישרה באוגוסט את הפיילוט של השיטור העירוני קהילתי בשלטון המקומי ב-13 רשויות. אמרנו שזה יהיה פיילוט, ועד שנבחן את הפיילוט נראה אם זה הפיילוט הנכון, אם צריך לעבות אותו, לשנות אותו. הפיילוט עוד לא הסתיים, ויש לי דיווח פה על פי מה שצריכים לדווח לוועדה בפרק זמן מסוים על פי החוק שהם צריכים לדווח לוועדה.
ראיתי בדיווח גם שאותם הפקחים העירוניים שצריכים לעבוד בשיתוף פעולה עם השוטר של המשטרה, הם לא הוסמכו מאוגוסט עד עכשיו. המפכ"ל היה פה, שאלתי גם אותו איך זה יכול להיות שעדיין הפקחים לא הוכשרו, לא קיבלו את כל הכלים, כי בסופו של דבר הם צריכים לדעת מה מותר להם, מה אסור להם, איפה נכנס השוטר, איפה נכנס הפקח, צריך להבהיר את הנושא הזה. אני לא רוצה חס וחלילה להכשיל איזה פקח שהוא יפנה ללא סמכות, אז יהיה מצב של תביעה כזו או אחרת, מטרתנו לא לסבך אותו, אלא לתת לו כלים להרחיב את הפעילות שלו. לכן זה חשוב לנו מאוד, אבל אם זה לא נעשה, ממה נפשך? מצד שני, יש מקרים קשים, אנחנו רוצים לעזור לשלטון המקומי גם למשרד לבטחון פנים, גם למדינה, להרחיב את הפעילות הזאת, אנחנו מכירים את הערים האלה שמבקשים להכניס אותם – באר שבע, עפולה, רמלה, שפרעם. ביקשתי שהם יהיו כי ראיתי גם לנכון, אבל האם זו מתכונת נכונה, או אולי נביא להם שוטרים יותר, כי אני עוד לא רואה שזה עובד שיטור עירוני קהילתי. מי עונה לי על השאלות האלה?
יפעת פרנקנבורג
אגיד רק בנושא הסמכויות.
היו"ר אמנון כהן
למה לא הוכשרו פקחים עירוניים?
יפעת פרנקנבורג
לגבי הכשרת הפקחים, החוק קובע שלפני שאנחנו יכולים להכשיר פקח כפקח מסייע על פי הסמכויות שאדוני רוצה שיהיה לו על פי החוק, הוא חייב לעבור קודם הכשרה של פקח עירוני. הכשרות של פקח עירוני נמצאים בסמכות משרד הפנים, סמכותם הבלעדית בלבד, אחרי פניות חוזרות ונשנות של המשרד לבטחון פנים טרם התחילו הסמכה של הפקחים העירוניים שזה כיתה אלף, אחרי שיהיה להם הסמכת פקח עירוני על פי החוק, נוכל להסמיך אותם לפקח מסייע.
היו"ר אמנון כהן
מה זה מעניין אותי? אתם ברוגז עם משרד הפנים? לא מבין מה הסיפורים האלה? אני לא מאשר דברים כאלה, לא מעניין אותי. אתם שנה מתברברים ביניכם, כתבתי, לא כתבתי, קיבלתי, לא קיבלתי, מה השטויות האלה? יש חוק תעמדו בחוק, מה זה הדבר הזה?
יפעת פרנקנבורג
שר הפנים כבר קבע את ההכשרה.
היו"ר אמנון כהן
מה זה קבע? אני מדבר על אוגוסט שנה שעברה.
יפעת פרנקנבורג
שר הפנים קבע את ההכשרה, הוא לא אמור להסמיך את הפקחים. כעת כל רשות שמעוניינת להסמיך את הפקח, היא צריכה לקחת את תכנית ההכשרה, לדאוג שהפקח יעבור את ההכשרה, אחרי שהוא הוכשר, הוסמך כפקח עירוני, אפשר גם - - -
היו"ר אמנון כהן
איך הוא עבד עד היום? פקח עירוני עובד היום.
יפעת פרנקנבורג
החוק הזה הרי נועד לתת לפקחים את - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מאוגוסט, כמה זמן לוקח כל התהליך הזה?
יפעת פרנקנבורג
אני אומרת זה כבר נקבע.
היו"ר אמנון כהן
מתי נקבע?
יפעת פרנקנבורג
בחודש פברואר. למה פברואר? אוגוסט פברואר למה?
יפעת פרנקנבורג
זה הזמן שלקח לעבוד עם גורמי המקצוע אצלנו ולחשוב איזה הכשרה פקח צריך לעבור בכל התחומים הרלבנטיים, חוקי העזר עצמם, לנתח אותם, מה הוא צריך לדעת.
היו"ר אמנון כהן
מה קרה מפברואר עד היום? הם עוד לא קיבלו.
יפעת פרנקנבורג
המשרד לבטחון פנים יודע שההכשרה נקבעה.
היו"ר אמנון כהן
מתי מכשירים אותם?
יפעת פרנקנבורג
האחריות להכשיר היא לא מוטלת על משרד הפנים. שר הפנים צריך לקבוע את ההכשרה.
יפעת פרנקנבורג
יש לנו גוף שנקרא מפע"מ, הוא פותח קורסים לרשויות שיירצו לעבור את ההכשרה דווקא באמצעות המפע"מ הם יוכלו לעשות את זה, אבל אין חובה. זאת אומרת, רשות מקומית יכולה לקחת את ההכשרה.
היו"ר אמנון כהן
מה זה מעניין אותי, מתי מכשירים פקח?
יפעת פרנקנבורג
אני אומרת, יש קורסים שייפתחו בחודש יוני. רשות יכולה גם לא לשלוח את הפקחים דווקא לקורס הזה, היא יכולה גם בקורסים שהיא תעביר - זה חובה בחוק.
היו"ר אמנון כהן
מה זה יכולה, לא יכולה? כן יכולה?
יפעת פרנקנבורג
כל רשות שולחת את הפקח מטעמה להכשרה הזאת של משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
משהו לא עובד.
חמד עמאר
יש שיטור עירוני בכלל בשלושת היישובים?
יפעת פרנקנבורג
יש. מה שקיים היום בשטח זה שהוסיפו כוחות משטרה לאותן רשויות, 13 רשויות שקבועות בחוק הקיים, 12 פלוס אחת, ונוספו פקחים בהתאם, הם עדיין מתפקדים ללא סמכויות, משום שאף פקח מסייע על פי החוק הזה - - -
חמד עמאר
אז הם לא עובדים לפי החוק והמשטרה מסייעת לזה.
יפעת פרנקנבורג
לא, הם עובדים על פי החוק ללא סמכויות.
היו"ר אמנון כהן
הם לא עושים כלום, יושבים איתו ביחד באוטו וזהו.
יפעת פרנקנבורג
יש כרגע סמכויות רגילות שיש לכל פקח עירוני במשך שנים, אין להם את הסמכויות המוגברות שמופיעות בחוק.
היו"ר אמנון כהן
בזבזתם שנה מהתקציב, רימתם את האזרח שיש שיטור עירוני קהילתי, מייד נכנס פיילוט, מאוגוסט, ספטמבר זה ייכנס לתוקף, ככה דיברתם, ועוד פעם מתברברים, משרד הפנים, סמכויות, מפע"מ, מה זה מעניין? מה יש לשמוח?
דודי לוי
יש שיטור עירוני הוא עובד מצוין, והשיטור העירוני משלב בין הפקחים לשוטרים בצורה מצויינת למיטבית. השבוע הוצג לשר את התוצאות של העבודה והן מצוינות. לעניין ההסמכה של פקח מסייע, החוק שחוקק, חוק ניהול אכיפה מגדיר פעם ראשונה מיום הקמת המדינה מה זה פקח, מה זה פקח רגיל, מה זה פקח עירוני.
חמד עמאר
כמו חוק.
דודי לוי
המשרד לבט"פ, ביחד עם משרד הפנים, לקחנו את החוק ופרטנו אותו. פנינו הכשרה לפקח עירוני שזה ה"בייס", זה הבסיס לפקח מסייע. ההכשרה הזאת תואמה מול משרד הפנים, שר הפנים חתם, השר חתם, ההכשרה הראשונה אמורה להתחיל ביוני. להדגיש ולומר שהפקחים כרגע פועלים עם השוטרים ויש להם סמכויות, יש להם סמכויות כמו של כל פקח, סמכויות אפילו מצוינות.
היו"ר אמנון כהן
מתי יהיה הפקח הראשון שיוכשר כפקח לפי החוק.
דודי לוי
בהנחה וההכשרה תסתיים בתוך חודש, חודשיים, אנחנו כמשטרה ומשרד לבט"פ גמרנו את ההליכים, נותר לפקחים לבצע את ההכשרה האחרונה של פקח עירוני, הם עומדים כבר בכל התנאים שהחוק הגדיר, והחוק הוא מפורט.
היו"ר אמנון כהן
מתי יהיה פקח עם סמכויות?
דודי לוי
אני מעריך שבחודשיים שלושה הקרובים יהיה פקח שהוא פקח מסייע בהתאם לחוק. זה לא אומר שכרגע הפקחים לא עובדים.
היו"ר אמנון כהן
אין לו סמכות, רק לשוטר.
דודי לוי
יש שם סמכויות של פקח עירוני ויש שם סמכויות - - -
היו"ר אמנון כהן
זה לא מה שרציתי, פקח עירוני יש לו את זה כבר מה שהוגדר בחוק עזר עירוני.
דודי לוי
כשפקח עירוני עובד עם שוטר, הוא גוזר מסמכותו של השוטר.
היו"ר אמנון כהן
כמה שוטרים נוספים גוייסו בשיתוף הפעולה הזאת?
דודי לוי
נכון לעכשיו יש לנו 155 שוטרים שפועלים במערך. יש לנו תקינה מלאה של הפקחים משהו כמו 111 פקחים מתוך 148, כלומר המערך עובד בצורה מלאה. יש היום 13 יחידות - - -
היו"ר אמנון כהן
אם אתם צריכים פתאום לפזר הפגנה בתל אביב - - -
דודי לוי
אדוני, אנחנו לא קשורים להפגנות.
היו"ר אמנון כהן
רק לשיטור עירוני.
דודי לוי
אנחנו נטו בתוך התחום המוניציפאלי. לא עושים משימות אחרות, המפכ"ל באופן אישי הנחה. חוק מצויין – אנחנו מכירים אותו.
היו"ר אמנון כהן
מפע"מ – מתי מכשירים אותו? שלטון מקומי רוצים את הפרויקט?
יוחאי וג'ימה
התנגדו לפרויקט בגלל סוגית המימון.
היו"ר אמנון כהן
אתם כאילו בשקט מתנגדים ולא עושים כלום בגלל זה, מבקשים להקשות את הנהלים. עכשיו יש מימון?
יוחאי וג'ימה
מימון בשביל השוטרים, לא של הפקחים. אנחנו חושבים שצריך לממן את הפקחים, אם הם רוצים שהם התעסקו בנושאים שקשורים למשטרה, שיימנו גם את הפקחים והיו בעיות כאלה, הבעיה לא נפתרה לא בכל המקומות.
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר בדבריך שיהיו מקומות מתוך 12 או 13 הרשויות האלה שלא יילכו להכשרה כי אין להם כסף.
יוחאי וג'ימה
אז יהיו הכשרה או שיהיו פקחים שיעשו גם וגם, כל מיני קומבינות כאלה.
היו"ר אמנון כהן
גם וגם בסדר. אם יש לו הכשרה בסדר.
יוחאי וג'ימה
בחוק נקבע שאלה יהיו פקחים שהם נפרדים רק לטובת הפרוייקט בשיטור עירוני. אם יהיו 8 שוטרים, יהיו מולם 8 פקחים שיוכלו לעבוד. אבל ברגע שיש פקח שהוא גם וגם, שהוא עושה דברים אחרים גם לטובת העירייה זה לא טוב, זה לא משרת את השיטור. יש מקומות שאין להם כסף.
היו"ר אמנון כהן
נאמר ב-1 ביוני מתחיל הקורס הראשון. כל הפקחים המיועדים שיהיו שווים ל-150 שוטרים יהיו?
אתה באת לייצג את השלטון המקומי, אתה לא צריך להגיד אני מקווה. איזה עיר מתנגדת לפרויקט, לא שולחת את הפקחים שלה.
חמד עמאר
אין לך נתון כמה פקחים עכשיו מגויסים?
יוחאי וג'ימה
אין לי את כל הנתונים המלאים.
היו"ר אמנון כהן
סליחה, אתה בא לדיון בוועדת הכנסת, אתה מייצג את השלטון המקומי, אם אתה לא מייצג שכל עיר יבואו. אבל אם אתה מייצג אותם, עיר כזאת יש לי בעיה אלף, עיר כזאת יש לי בעיה בית, אם אין בעיה אין בעיה, אבל אתה חייב להביא לי נותנים. איזה עיר כרגע יש לה בעיה תקציבית בגלל זה היא לא נכנסת לפרויקט, עוברת על החוק.
יוחאי וג'ימה
למשל בטירה יש בעיה של גיוס של הפקחים בגלל חוסר תאימות, פשוט לא מתאימים לקריטריונים שנקבעו.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה כשיהיה חוסר?
דודי לוי
יש כרגע במערך מתוך 148 פקחים, 111 פקחים שעובדים נטו בשיטור העירוני ולא בנוסף לתפקידם כפקחים אחרים נטו במערך. יש לנו מקומות שהם קצת בעייתיים כמו: טירה, ערד, אילת, השר לבט"פ הינחה את המנכ"ל בדיון אחרון שהיינו לפעול מול הרשויות איך מקדמים את גיוס הפקחים במקום.
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר מתוך 111 פקחים - - - עדיין לא הוכשרו.
דודי לוי
עדיין לא אושרו כפקחים מסייעים, ברגע שיסיימו את הקורס במפע"מ, הם יוסמכו בעזרת השם.
היו"ר אמנון כהן
אתם מזהים שיש רשויות מקומיות שלא יכולים להיכנס בגלל חוסר תקציב?
יוחאי וג'ימה
לגבי תקציבים אני לא מכיר לא שולט.
היו"ר אמנון כהן
איזו עיר לא תוכל להיכנס, כי כל אחד מהם הם הרי שאלו, הכול הולך בתיאום.
יוחאי וג'ימה
כן, ברור.
היו"ר אמנון כהן
צריך להיות בתיאום שעיר מסוימת מתאימה וחותמת, שהיא מעמידה לצורך כך את התקציב שלה. לא יודע אם יהיה שיפוי ממשרד הפנים.
דב חנין
4 הערים האלה מסכימות?
יוחאי וג'ימה
כל מי שהצטרף זה בהסכמה. עדיין יש בעיות.
יוחאי וג'ימה
ערד אני יודע שמההתחלה הייתה לו בעיה גם כשהוא חתם.
אבי בירן
ערד הצטרפה, הבעיות שלנו ב-3 רשויות שזה אילת, טירה ובני ברק. השר לבטחון הפנים בישיבה האחרונה שהוזכרה פה, הנחה אותנו שבמידה ותוך חודש הם לא מגשרים על הפערים, אנחנו נבוא לאדוני ולוועדה נבקש להוריד אותם מהתוספת השנייה של החוק, ולהוסיף שלוש אחרות במקומן שתעמודנה בתנאים.
היו"ר אמנון כהן
אבקש מהשלטון המקומי להביא לי דיווח לעשות בדיקה בתוך 12 ועוד אחת 13 רשויות, כולל 4 האלה שנכנסים כרגע. אתה תעשה בדיקה, אם יש עדיין בעיות תקציביות או בעיות אחרות של גיוס אנחנו נעשה דיון מעמיק בנושא הזה, כי אנחנו גם התחייבנו לציבור ובכלל לממשלה שאנחנו נפקח על הנושא הזה. זה פיילוט נראה אם המתכון נכון, יכול להיות שיש קשיים במקומות מסוימים, נבוא לעזר, לסייע. אולי משרד הפנים צריך קצת כסף בשביל הנושא הזה, נעזור לו בתקציב, משרד האוצר.
אורית מלמד
לא, זה לא ייצא מתקציב משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
אולי צריך לתחזק איזושהי עיר שרוצה לעמוד בזה, שרוצה למגר את הפשיעה שלו, רוצה לתת ביטחון לאזרחים, הוא צריך עוד כמה מליונים, משרד הפנים צריך לשפות אותו אולי. אני בא לעזר.
אורי מקלב
אדוני במיוחד ב-3 הערים האלה שלא מצטרפות, יכול להיות שיש להן סיבות אובייקטיביות.
היו"ר אמנון כהן
הן מצטרפות, אבל הן עומדות בקושי - - -
סמיון בינשטיין
אנחנו מאוד רוצים את הפרויקט. יש את הכסף והכול, אבל אני אעלה דבר אחד, לפעמים זה לא עניין של התקציבים. העניין שמשרד הפנים מגביל אותנו ביכולת של תשלום שכר. משרד הפנים מגביל אותנו מבחינת יכולת תשלום שכר לפקחים. התפקיד הוא תפקיד תובעני, התפקיד תפקיד מסוכן, ורמות השכר של פקחים הם רמות מאוד נמוכות. אז כשאדם מגיע לעבוד בתפקיד כזה במיוחד בערים יותר קשות ועם שכר מאוד נמוך יחסית, אזי קשה מאוד.
היו"ר אמנון כהן
זה לא כמו שוטר מתחיל השכר?
סמיון בינשטיין
גם אם אנחנו רוצים לתת שכר הטוב ביותר, הרי שאנחנו מוגבלים על ידי משרד הפנים בסולמות שכר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נטפל בזה.
יפעת פרנקנבורג
הצו כמובן מבקש להוסיף 4 רשויות בתוספת הראשונה לחוק. הצו נקרא צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), שינוי התוספת הראשונה לחוק, התשע"ב-2012.
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"א-2011, להלן החוק: "בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור: שינוי התוספת הראשונה על החוק – 1. בתוספת הראשונה לחוק אחרי פרט 12 יבוא – 13 באר שבע, 14 עפולה, 15 רמלה, 16 שפרעם.
עידו בן יצחק
שר הפנים נתן את הסכמתו, צריך להיות מכתב משר הפנים חתום על ידו.
יפעת פרנקנבורג
אני אוכל להעביר לך אותו, קיבלתי אותו אתמול במייל בשעה שש בערב.
עידו בן יצחק
דבר שני, רק להסב את תשומת ליבם של חברי הוועדה, בדיווח שקיבלנו לגבי חצאי שנים הקודמות, אני מניח שזה קשור לזה שטרם ניתנו הסמכויות, הוא לא עולה ממנו שיש איזשהו שינוי דרמטי ברמת הפשיעה בערים שיש בהן שיטור עירוני, לעומת הערים שאין בהן.
היו"ר אמנון כהן
לא רואים ניצנים של שיפור באותן ערים שהפרויקט התחיל, אבל זה עדיין מוקדם. עובדה, זה מה יש.
אורי מקלב
יכול להיות שהפשיעה גברה.
חמד עמאר
זה נותן תוספת כוח אדם של המשטרה, בכל מקרה, בזה שאתה נותן פקח, נותן שוטר, זה תוספת כוח אדם לאותו עיר, וזה כוח רציני של הרתעה.
עידו בן יצחק
הנה, אנחנו רואים שברשויות שהיו בפיילוט, חלקן לא היה - - -
אורי מקלב
למשל, באר שבע במקרה האחרון כבר היה שיטור קהילתי יחד עם שוטר.
עידו בן יצחק
נכון, בלי סמכויות.
בני מגרלישוילי
אנחנו מאוד שמחים להצטרף לפרויקט, עם זאת יש לנו מספר נושאים שאנחנו היינו רוצים לחדד אותם בכל מה שקשור לעניין הסמכה והכשרת הפקחים. לעניין הכשרה, אני חושב שקורס של חודשיים ימים הוא ארוך מדי. לדעתי ניתן לרכז את הקורס הזה לשבוע עד עשרה ימים.
יפעת פרנקנבורג
זה קורס של פעם בשבוע.
היו"ר אמנון כהן
זה לא אנחנו, זה אתם ביניכם. מצד שני, לא רוצה לתת למישהו סמכות שהוא לא יודע את העבודה, אני גם רוצה לתת הכשרה, אני רוצה לדעת מה מותר לו מה אסור לו, נתנו גם הגנה, התעקשנו שהנושא יהיה מבוטח, שלא יהיה מצב ששוטר או פקח הולכים למשימה, ששניהם נפגעים, שוטר יש לו ביטוח אחר, הוא ביטוח אחר, אנחנו נתנו כלים לאותם אנשים. לגבי השכר, נבדוק ונבחן את הסוגיה, בודאי אסור שיהיה מקופח, העלינו בעבודה משותפת עם המשרד לביטחון פנים את שכר השוטרים המתחילים של סיירים בטח לסכום של 7,000 שקלים, זה היה 5,000, וכמובן זה במדרגות כאלה, אבל - - -
יוחאי וג'ימה
צריך לעשות התאמה גם לפקחים מסייעים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר.

אנחנו נצביע.

נעמיד להצבעה את הצו לחוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, לגבי אותן 4 ערים שביקשו ממשרד לביטחון פנים, בסיכום עם שר הפנים. נצביע ונאשר את זה.

ה צ ב ע ה

מי בעד אישור הצו – 3
מי נגד – אין
נמנעים – אין

הצו לחוק ייעול האכיפה והפיקוח עירוניים ברשויות המקומיות אושר.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד.

אני מבקש שהשלטון המקומי יעלה על הכתב את כל הבעיות, תעשו בדיקה מול כל אלה שבפרויקט, מול כל אלה שעומדים להיכנס. גם מה שאמר נציג מבאר שבע לגבי לוח זמנים אם זה סביר, לא סביר. יכול להיות שבשילוב נעשה את זה. אבל חייב שיהיו כלים גם מבחינת השוואת תנאים. תשב עם עיריית רמלה, תראה במה מדובר, כמה מרוויח פקח, כמה מרוויח שוטר שגוייס, פחות או יותר רוצים לתת להם אותם תנאים, כי זה כמעט אותה משימה. יש לנו אולי סוג אלף סוג בית בעבודות גם, לפעמים עובדת קלדנית על ידי המשרד, ועל ידי כוח אדם חצי משכורת, אנחנו רוצים לתקן את זה. אנחנו לא רוצים שיהיה עוול, לשוטר ודאי יש אחריות אחרת, אנחנו רוצים פחות או יותר להשוות את התנאים וגם לבטח אותו.
בני מגרלישוילי
מה שאני התכוונתי, אדוני היושב ראש, אתה בהחלט צודק, אנחנו רוצים להכשיר אותם וגם להסמיך אותם. אנחנו לא רוצים קיצורי דרך, לטעמי, חודשיים ימים להסמיך פקח עירוני שיש לו נסיון והכשרה קודמת - - -
היו"ר אמנון כהן
זאת תבדקו מול הגורמים המקצועיים. מה איכפת לך אם זה שבוע או חודשיים?
בני מגרלישוילי
זה קודם כל חשוב לי, אנחנו רוצים להתחיל את הפרויקט הזה כמה שיותר מוקדם.
היו"ר אמנון כהן
מאוגוסט לא עובד, עוד חודשיים.
בני מגרלישוילי
אנחנו בפרויקט דומה כבר משנת 2004 לעניין שיטור עירוני.
היו"ר אמנון כהן
הלוואי ועוד חודשיים ייכנס לתוקף והכל יהיה בסדר.
אורי מקלב
חשוב להבהיר לו ולהבהיר בהזדמנות זו לאחרים. אנחנו דווקא לא מקלים בקיצור הזמן של הכשרה. אנחנו חושבים שצריך להאריך את ההכשרה, כיוון שחלק מהדברים זה גם הפנמה, זה לא רק לדעת, זה צריך לשנן, זה דברים שלא רגילים לכך. אנחנו עדים לכך, יש לנו הרבה תלונות, מי שלא מוסמך לכך, כשהוא מקבל את האפשרות לסמכות, הוא צריך הרבה ללמוד, וגם מה לא תעשה לפני העשה, אנחנו הפוך, אנשים שקיבלו סמכות אכיפה כזאת או אחרת, אנחנו מקבלים תלונות שהם לא עושים את זה כראוי מכמה היבטים. דרך אגב, אתן לך דוגמה שאנחנו מכים על חטא, נתנו סמכות לפקחים של הרכבת הקלה בהתנהלות שלהם אנחנו מוצפים במאות תלונות בהתנהלות של פיקוח שקיבלו סמכות, שאנחנו אמרנו שחבל שעשינו את זה, אנחנו מתחרטים על מה שאנחנו עשינו. אנחנו רוצים ועוד ועוד, הזמן הוא חלק מהתהליך של הפנמה של לא רק יידע, שייכנס לתוך הטבע שלו, בדיוק הפוך, המסר הוא שאנחנו רוצים יותר ויותר הכשרה.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שזה התחלה, זה חודשיים, אחר כך במקביל כל פעם יהיה עוד.
סמיון ברנשטיין
אנחנו היינו בין הראשונים שהתחילו שיטור עירוני במדינת ישראל. אני חושב שזה מסייע רבות, שמחים להצטרף לפרויקט, אמנם באיחור. השנה הזאת לא שינתה דבר. למעשה השנה הזאת לא שינתה דבר. אני חושב שפקח חייב להיות מוסמך בצורה גבוהה ואיכותית.
מהאר חזאם
ביקשנו ונשמח להצטרף. אני חושב שזה יוסיף ביטחון לתושבים. לדעתי, גם מבחינת ההכשרה, אני בעד לתת להם את הזמן. כל הזמן שיוכשרו בצורה הטובה ביותר ויתאימו את עצמם לשוטרים שמסיירים איתם.
אבי בירן
אני רוצה לתקן את הרושם שנוצר פה. אני כמעט שנה עובד טוב עם המון תוצאות בשטח. זה נכון שהפקחים עדיין אין להם את הסמכות לפעול כנגד אלימות בלבד. כל יתר הסמכויות קיימות, ניתנות להם וכנגד האלימות יש את השוטר לידו שעוזר לו, כי הרעיון הוא שעובדים ביחד.

לעניין ההכשרות, אנחנו פנינו למשרד הפנים ולמשרד לביטחון פנים, ביקשנו לצמצם את לוחות הזמנים של ההכשרות, לא את ההכשרה עצמה. הכשרה היא בת 56 שעות, לא ביקשנו לקצר אותה, ביקשנו לצמצם את המפגשים. עושים את זה פעם בשבוע, לצמצם את זה לפעמיים בשבוע, או שלוש פעמים בשבוע, לסיים את זה מהר על מנת שהכוח הזה יהיה מוכשר.
היו"ר אמנון כהן
למה לא? שבוע הוא מסודר למה לא, גומרים עניין.
אבי בירן
הרעיון הוא שעד לקיץ שיהיו מוכשרים שיהיה לנו אותם בקיץ.
היו"ר אמנון כהן
תשקלו בחיוב משרד הפנים, כמה שיותר מהר, לא מורידים שעות, אבל צפוף יותר.
עלוה קולן
דווקא בעקבות מה שחבר הכנסת מקלב אמר פה, ואני נמצאת בדיונים האלה על הרכבת הקלה, מדובר פה על העברה של סמכויות - - -
היו"ר אמנון כהן
לא העברה, למה העברה?
עלוה קולן
זה העברה של סמכויות שיטור, טיפול באלימות זה העברה של סמכויות שיטור. לא מדובר פה על צמד של שוטר פלוס מפקח. מדובר שאחרי שהפקחים האלה יוסמכו, הם הסתובבו ללא שוטר, זה בדיוק כל העניין. מדובר פה על סמכויות מאוד רגישות, בגלל זה נקבע פיילוט, שבעצם הפיילוט לא התחיל.
חמד עמאר
יש בחוק ללא שוטר.
עלוה קולן
בוודאי שכן.

אני נכחתי בכל הדיונים הקודמים, זה ברור, זה כתוב בצו וכתוב בחוק. לא מדובר פה על שיטור משותף בהכרח של שוטר ופקח. מדובר על פקחים שיוכלו לטפל במקרה אלימות לבד, ללא שוטר, ועל זה הוצבע וזה חלק מהפיילוט.
היו"ר אמנון כהן
יש מקרים שהוא צריך להזמין את השוטר.
עלוה קולן
שיהיה ברור לחלוטין שהם מוסמכים לטפל, וזה מאוד בעייתי. החשש הזה של פגיעה באזרחים ופגיעה בזכויות אדם הוא חשש, אבל הפיילוט עוד לא התחיל.
היו"ר אמנון כהן
בפועל הם עובדים, יש לך תלונה אחת?

אני שם משקל כבד לדברים שלך, אבל הדברים צריכים להיות לא כפי שאמרת לפי תחושה. אנחנו בית מחוקקים. אם יהיה טיעון, לפחות מקרה אחד, שהפקח הפעיל כוח, היה לבד ועשה כך וכך ללא סמכות, אם יש - - -
עלוה קולן
אני לא יודעת אם הגיעו. דבר שני, הפקחים עדיין לא מסתובבים לבד, כל הרעיון היה שיינתן פיילוט על מנת לבדוק את הדברים האלה. לבחון את התלונות, לראות מה קורה, לאחר מכן להרחיב את הפיילוט, אבל הורחב הפיילוט עוד לפני שהתחיל הפיילוט.
היו"ר אמנון כהן
אני ביקשתי שירחיבו, כי יש ערים שיש להן בעיות. בבאר שבע, רמלה זקוקה מאוד, אני ביקשתי מהמשרד לבטחון פנים לבחון את הסוגיה, חצי שנה לקח לו לבחון את הסוגיה, הוא אמר אני בפיילוט, ובסוף אמר השתכנעתי. אנחנו לא פחות רגישים לזכויות אזרחיות, כשניודע, או חס וחלילה ניווכח שיש איזושהי בעיה בפגיעת אזרח כתוצאה מאי הפעלה נכון של הסמכות, ודאי נתכנס, נשנה, אולי נגיד לא הסתובב פקח לבד אלא רק עם שוטר, יכול להיות, הכול פתוח. לכן אנחנו פה יושבים, שומעים את הפיילוט. הנחיתי כרגע למצוא עוד מסמכים, רוצים שייצא לדרך חלק, עם הסמכויות עם הכול. בעוד כמה חודשים נתכנס כאן, נשמע את הדברים, אם יש בעיות בשביל זה אנחנו שנים פה, בית המחוקקים תוסס.
עלוה קולן
אני יודעת לחלוטין שאתה מודע לדברים שאתה אומר.
היו"ר אמנון כהן
ואני עושה אותם.
עלוה קולן
מן הראוי שכאשר עושים פיילוט, קודם תבחנו את הפיילוט.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, יודע שעל הפקחים של הרכבת הקלה - - - זו הפעם הראשונה שנתנו למפקחי תנועה סמכות כזאת שנתנו ברכבת הקלה, ומשתמשים בזה שלא כדין, גם בעיכובים.
היו"ר אמנון כהן
כאשר אזרח עלה על רכבת קלה פעם ראשונה בחייו, הוא בא מתל אביב, אמרו לו תחנה את האוטו, הוא לא ידע מאיפה לשלם. הפקח ראה אותו, הוא שאל איפה משלמים, אמר לו, אה, לא שילמת, ישר נתן לו קנס, אין זכות ערעור גם.
אורי מקלב
הם מעכבים אותו שלא כדין, הם גם אנשים שמתישים את משטרת ישראל.
היו"ר אמנון כהן
נבחן את הסוגיה.
אורי מקלב
שמה ראינו שמה נכשלנו בסמכות שנתנו להם.
גבריאלה פיסמן
אני רוצה הבהרה אחת לוועדה, לצערי, כל הנושא של הרכבת הקלה לא היה בוועדה הזו. יש הבדל מהותי בין הסדרנים של הרכבת הקלה לבין הפקחים של רשויות המקומיות, הם אנשים פרטיים לכל דבר ועניין, הם עובדי סיטי.פס פה אנחנו מדברים על עובדי רשויות מקומיות, פקחי רשויות מקומיות, הם עובדי ציבור לכל דבר ועניין.
היו"ר אמנון כהן
פקחי סיטי.פס יעשו "ככל הישר בעיניו"? מי מפקח עליהם?
גבריאלה פיסמן
פה צריך להבין שאנחנו לא מדברים על הפרטה.
היו"ר אמנון כהן
איזה סמכות יש לסי.טי.פס לעכב, או אין זכות ערעור.
גבריאלה פיסמן
הסמכות שלהם מבוססת על סעיף 75 לחוק המעצרים, שסעיף 75 למעלה נותן סמכות לכל אדם פרטי לפעול כשהוא רואה לנגד עיניו מעשי אלימות ופגיעה ברכוש.
היו"ר אמנון כהן
לא שילם.
גבריאלה פיסמן
על כך היה ויכוח, והמחוקק החליט כפי שהוא החליט.
היו"ר אמנון כהן
בוועדת כלכלה אישרו את זה?
גבריאלה פיסמן
בודאי, היה על כך ויכוח.

חשוב לי שיובהר שפקחי הרשויות המקומיות הם עובדי ציבור. שנית, אנחנו לא מדברים סמכויות שיטור, הסמכויות שניתנו לפקחים המסייעים, הם סמכויות שדומות לסמכויות של מאבטח, הן לא דומות לסמכויות שיטור.
היו"ר אמנון כהן
כשהוא יהיה לבד הוא יידע מה מותר לו ומר אסור לו?
חמד עמאר
בשביל זה הוא צריך לסיים את ההכשרה.
היו"ר אמנון כהן
הפקח אחרי שיוכשר הוא יידע בדיוק מה לעשות, מה מותר לו ומה אסור לו, שלא פתאום יחשוב שהוא שוטר.
גבריאלה פיסמן
זה אמור להיות הדגש במסגרת ההכשרה.
היו"ר אמנון כהן
צריך לחדד את הנושא עד מתי מותר לו, עד איפה, איפה הוא צריך לעכב ולהזמין את השוטר.


תודה רבה לכולם.


הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:10.>

קוד המקור של הנתונים