ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2012

רשימת בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים במשרד מבקר המדינה

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים
16/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1089 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ד באייר התשע"ב (16 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<רשימת בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים במשרד מבקר המדינה>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מוזמנים
>
שמואל יונס - משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<רשימת בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים במשרד מבקר המדינה>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום רשימת בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים במשרד מבקר המדינה.
שמואל יונס, בבקשה, תציג את עצמך, שם ותפקיד.
שמואל יונס
שמואל יונס, משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
ממתי?
שמואל יונס
אפשר לומר בערך 17 שנים.
היו"ר משה גפני
יש לכם מבקר חדש שהכנסת בחרה אחרי שלושה סיבובים.
שמואל יונס
אנחנו כמובן מברכים את המבקר החדש כמו כל מבקר שהגיע ומאחלים לו בהצלחה.

בהתאם לכללים יש לנו במשרד ועדות מכרזים גם במכרזים פנימיים וגם במכרזים חיצוניים. כאשר מדובר במכרזים חיצוניים, יש גם נציג ציבור ועל פי הכללים ועדת הכספים היא הוועדה שצריכה לאשר את חברי הוועדה.

לאורך השנים, לנו לפחות יש משנת 1966, הוגשו לוועדה על ידי המשרד בקשות לאשר נציגים בוחנים שישתתפו במכרזים. לאחרונה ראינו שיש לנו צורך בעדכון ולכן פנינו לוועדה, המבקר פנה במכתבו מה-15 במרץ.
היו"ר משה גפני
איך אתם משיגים בוחנים נציגי ציבור? אלה גמלאי המשרד?
שמואל יונס
כן. רובם הם גמלאי המשרד אבל יש לנו גם קבוצה של גמלאים שהם גמלאים שהם לא עובדי המשרד וזאת רשימה קטנה. לעתים אנחנו גם מסתייעים ברשימות של נציבות שירות המדינה של נציגי ציבור, אם אנחנו צריכים משהו ספציפי אבל זה מאוד חריג.
היו"ר משה גפני
הם צריכים להודיע לנו על כך? מה אומר החוק? מה צריך לעשות במקרה הזה?
שמואל יונס
החוק אומר שוועדת הכספים משמשת כוועדת השירות של המשרד.
היו"ר משה גפני
כן, את זה אני יודע. אני צריך לאשר את זה?
שמואל יונס
כן.
היו"ר משה גפני
יש חרדים ברשימה?
שמואל יונס
כל בוחן שנמצא כאן, קיבלנו אותו כראוי ולכן הוא מוצע כאן.
היו"ר משה גפני
אני שואל אם יש חרדים וערבים.
שמואל יונס
לא. אני לא רואה שיש כאן ערבים.
היו"ר משה גפני
חרדים, אי אפשר לדעת כי לא רואים כאן את הזקן שלו.
שמואל יונס
לא, זה בלי צילומים.
היו"ר משה גפני
אני שואל אם אתה יודע.
שמואל יונס
יכול להיות שיש ויכול להיות שאין. מבחינתנו זה לא פרמטר.
שגית פיק
יש לכם קריטריונים שקבעתם למינויים האלה? לפי מה החלטתם?
שמואל יונס
מי הנציגים כאן?
שגית פיק
יש לכם אפשרות לקבוע סדרי בחינות, מבחנים, קריטריונים. יש משהו כזה?
שמואל יונס
ודאי. יש כללים, יש גם את התקשי"ר, המשרד מאמץ למעשה את התקשי"ר ויש גם קריטריונים. בוועדות מכרזים יש קריטריונים לפיהם הוועדות פועלות. מהבחינה הזאת הקריטריונים הם קריטריונים, גם התקשי"ר וגם הפסיקה.
היו"ר משה גפני
אין בקריטריונים העדפה מתקנת או משהו.
שמואל יונס
בחוק בכלל, כשיש מכרזים פומביים, יש העדפה מתקנת.
היו"ר משה גפני
מה שקבוע בחוק.
שמואל יונס
כן.
היו"ר משה גפני
כאן אין לכם העדפה מתקנת?
שמואל יונס
הרשימה הזאת היא רשימה שמתייחסת רק לבוחנים בוועדות. כאשר מדובר בבוחנים, אין העדפות לבוחן כזה או אחר. כאשר מדובר במכרזים בהם אנחנו בוחרים מועמדים, לפעמים אנחנו קובעים העדפה למשל לעדה האתיופית.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו צריכים לאשר את זה?
שמואל יונס
כן. זה התנאי.
היו"ר משה גפני
אני מביא את רשימת הבוחנים שהביא מבקר המדינה ואנחנו מצביעים על אישורה.
הצבעה
בעד אישור הרשימה – פה אחד

הרשימה אושרה
היו"ר משה גפני
לאחר דיון סוער הרשימה אושרה פה אחד. אני ממליץ לכם, מכיוון שיש היום עניין גדול, עניין לאומי, בשילוב קבוצות באוכלוסייה שאינן משולבות מספיק במקומות העבודה וזה מראה דרך ומראה ציון – ודרך אגב, בדוח מבקר המדינה יש ביקורת לגבי העניין הזה של שילוב חרדים בעבודה – שתאמר למבקר שהוא חבר של הוועדה – בתקופת הכהונה שלי, כל בקשה של מבקר המדינה אושרה כאן ללא עוררין ותמיד היא אושרה פה אחד – שגם ברשימה הזאת, היות ומדובר ברשימה גדולה, ויש בה גם אנשי ציבור, לשלב את אותן קבוצות באוכלוסייה, כמובן מי שמתאים ועל פי הקריטריונים. לא לקחת סתם מישהו רק בגלל שהוא חרדי או רק בגלל שהוא בן מיעוטים או משהו כזה, אבל מי שמתאים צריך לחפש וצריך לעשות מאמץ, בוודאי מבקר המדינה שצריך להיות נאה דורש ונאה מקיים ולשלב אנשים מתאימים. במועצה שהוא הקים, אני יודע שהוא שילב בה שני חרדים ואני מציע לשלב חרדים גם ברשימה הזאת. ככל שמשולבים יותר אנשים שמראים דרך גם לאחרים כדי להשתלב בעבודה בכל הסקטורים, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני מבקש, אם תוכל, להעביר את המלצתי למבקר המדינה. בכל מקרה אני אמור לדבר אתו לקראת הפרידה שלו מהתפקיד.
שמואל יונס
ברצון רב. אני מאוד מודה לכם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10>

קוד המקור של הנתונים