ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/05/2012

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (פסולת וגרוטאות של מצברים חשמליים משומשים)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1085>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ב (15 במאי 2012), שעה 12:30
סדר היום
<1. תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (פסולת וגרוטאות של מצברים חשמליים משומשים)>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

אורי אריאל
גאלב מג'אדלה
מוזמנים
>
שי דותן - מנהל תחום כלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל רשות המסים, משרד האוצר

מנחם הסה - עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

עופר שרון - מנהל מחלקה בכיר מע"מ, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר
עירית מנדלסון


מנהלת מחלקה בכירה שוק ההון, משרד האוצר
מנהלת אגף תשלומים וסליקה, בנק ישראל

איתן ארנטל - מייצג את סדנת ההדפס ירושלים פורום מוסדות תרבות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (פסולת וגרוטאות של מצברים חשמליים משומשים)>
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (פסולת וגרוטאות של מצברים חשמליים משומשים). רשות המסים, תציגו את זה.
מנחם הסה
לפי תקנה 6ז במקרה של מכירה של פסולת, גרוטאות ומתכת אפשרנו הוצאה של חשבונית עצמית, היא מפשטת. מדובר בשוק מורכב של סחר במתכות ועל מנת לקבל דיווחים אופטימליים אפשרנו את הדבר הזה. יש פניה מסוחרים שסוחרים בפסולת של מצברים שהיא בעצם עופרת. זאת אומרת, המצברים מכילים עופרת ובעצם מדובר בפסולת ברזל גם כן. הם ביקשו להצטרך להסדר הזה, קיבלנו את הבקשה שלהם והבקשה מונחת על שולחנכם.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש מישהו שמתנגד? יש למישהו הערות להעיר? אין. רבותי, אני מצביע. מי בעד תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 (פסולת וגרוטאות של מצברים חשמליים משומשים, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הצו אושר. אני עושה הפסקה רבותי לשינויים בתקציב וגם לרביזיה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים