ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/05/2012

חיבור חשמל לעוספייה ודליית אל כרמל

פרוטוקול

 
PAGE
44
ועדת הכספים
21/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 1094
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), שעה 12:30
סדר-היום
חיבור חשמל לעוספיא ולדאלית-אל-כרמל
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מגלי והבה

שי חרמש

ציון פיניאן

שכיב מוראד שנאן

זאב בילסקי
מוזמנים
שוקי אמרני - משנה למנכ"ל, משרד הפנים

ליאת פלד - מתכננת מחוז חיפה, משרד הפנים

איגור סטפנסקי - מינהל החשמל, משרד האנרגיה והמים

עבד אלחכים עזאם

כלכלן, ראש תחום גורמים עסקיים, רכז דאלית-אל כרמל ועוספיא, משרד ראש הממשלה

רמזי חלבי - יועץ אסטרטגי, מרכז השלטון המקומי

נביה נאסר אל דין - יועץ לענייני דרוזים, מרכז השלטון המקומי

מרזוק קדור - מועצה מקומית דאלית-אל-כרמל, מרכז השלטון המקומי

אברהם פל - מנהל מחוז חיפה, "חברת החשמל"

דורון קולר - עובד "חברת החשמל"

מאיר דויטש - רכז שטח, תנועת "רגבים, שומרים על אדמות הלאום"

צבי לביא - לוביסט
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
חיבור חשמל לעוספיא ולדאלית-אל-כרמל
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה: חיבור חשמל לעוספיא ולדאלית-אל-כרמל, הצעתם של חברי הכנסת שי חרמש ומגלי והבה. התקיימו שני דיונים, ניהל אותם חבר הכנסת ציון פיניאן. הבנתי שמשרד הפנים צריך לתת תשובות.
מגלי והבה
כן.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
מגלי והבה
אתה רוצה שאפתח? אתן רקע?
היו"ר משה גפני
בבקשה, תגיד בקצרה. זה כבר דיון שלישי, אנחנו צריכים אותם.
מגלי והבה
בקצרה. אדוני היושב-ראש, בשביל הפרוטוקול: התקיים דיון אחד ב-6 בפברואר 2012, השנה; דיון שני אחריו, בא בעקבותיו, ב-12 במרץ 2012 ושנה קודם, בדיוק באותו הזמן, היה דיון כאן בוועדת הכספים. כאשר כל המטרה של הדיונים האלה להגיע לפתרון סוגיית חיבור החשמל לבתים הלא מורשים בעוספיא ובדאלית-אל-כרמל.

דרך אגב, בדיון הראשון היתה התחייבות ברורה – היו עוד שני דיונים בוועדות שונות, גם בוועדת ביקורת המדינה וגם בוועדת הפנים – וכל הזמן שיביאו סקר למספר הבתים הלא מחוברים, למספר הבתים שיכולים להתחבר. תמיד קיבלנו חצאי נתונים, לא תמונה מושלמת, אבל אנחנו היום יודעים בוודאות מה הבעיה ואיפה הפתרון.
אפילו הוגשו שתי הצעות חוק בנדון ושתי ההצעות נדחו, אחת על-ידי, כי רצינו להאריך את התקנות שבזמנו חתמו עליהן ב-1986, אחר כך האריכו אותן ב-1995 והפסיקו אותן. ובסוף הגענו למסקנה שבעצם אף אחד לא רוצה לפתור את הבעיה הזאת. במשרד התשתיות הלאומיות השר אומר לנו, פה גם לפרוטוקול, הנציג שלו: אין לי התנגדות שיחברו את הבתים לחשמל. אותו הדבר "חברת החשמל" אמרה: אין לנו התנגדות שיחברו את הבתים האלה לחשמל.
משרד הפנים אמר שהפתרון צריך להיות בעצם – תיכף גם נשמע אותו, בהתחייבות האחרונה – בשני שלבים: שלב אחד, שהבתים שהיום יכולים להתחבר לחשמל יכולים לצאת לדרך. איפה הבעיה טמונה? שמדובר ברישוי לאותם בתים, שזה אלפי שקלים לבעל בית, כולל מס שבח, כולל כל מה שמתחייב מרישוי. זאת אומרת, היום אנשים שכבר לא מחוברים לחשמל והם בתוך תוכנית המתאר, לא יכולים לעמוד בזה. זאת אומרת, שהבתים האלה לא יכולים להתחבר.

הסוגיה השנייה, לא פחות חשובה, זה אותם בתים ש"נמצאים באוויר" בעצם, הם נמצאים מחוץ לתוכניות המתאר, בתוכניות מתוכננות. אבל גם אי-אפשר לחבר אותם לחשמל, כי עוד לא נגמר התכנון, לא בגלל האזרח, דרך אגב, זה בגלל הפקידות, בגלל משרדי הממשלה השונים, שלא עומדים בתוכניות המתאר שאנחנו כבר מדברים עליהם שנים, לא משלימים את העבודה. ואז האזרח נופל בין הכיסאות: מצד אחד הוא רוצה לפעול לפי החוק, יש לו תוכנית מפורטת או תוכנית מתאר, הוא רוצה להיות חלק מהתוכנית הזאת, הוא עשה את כל המוטל עליו, אבל הוא לא יכול, כי עדיין המחוז או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והמחוז לא אישרו את הבתים האלה.
ואז אמרנו
אוקיי, בואו אתם תתחייבו בעצם איך אנחנו פותרים את הבעיה, אמרו: אפשר ללכת לטופס 2. טופס 2 זה חיבור זמני לאותם בתים עד שהרשויות והוועדה והמחוז וכל המשרדים הנוגעים בדבר ישלימו את העבודה, זו הצעה אחת. הצעה שנייה היתה לפטור את כל הבתים האלה שחייבים במס שבח ותשלומים אחרים, להתחשב בהם, לתת להם את האפשרות כבר 30 שנה, 20 שנה, לא יודע, 40 שנה - - -
היו"ר במשה גפני
אוקיי, מגלי, הנושא ברור.
מגלי והבה
הנושא ברור. ואני אומר לך, אדוני, ביקשנו פה את שר הפנים שיבוא וייתן תשובות והתעקשנו, כי התחייבו, היו פה נציגי משרד הפנים שנתנו לנו תשובות. ובסוף, ההחלטה של הפרוטוקול של יושב-ראש הוועדה, שבאמת יבוא השר וייתן פתרון לבעיה. השר לא בא. אני לא מזלזל במשנה למנכ"ל, זה גם טוב שהוא הגיע. אבל אני אומר לך, אם היום נעשה עוד ישיבה בשביל לסמן v, אז אנחנו חוטאים לכל הסוגיה שאנחנו מטפלים בה.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
מגלי והבה
וועדת הכספים היא הוועדה שצריכה פה – גם אמרנו את זה דרך אגב בפעמים הקודמות, יש לנו כלים איך שהמשרדים האלה יקיימו מה שהתחייבו עליו, לא דברים נוספים, והם לא עושים את זה.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
מגלי והבה
ולכן, אני אומר במשפט אחד – אני מדבר אל יושב-ראש שיודע מה זה קיפוח, יודע מה זה קיפוח מגזרי בתחומים רבים – פה יש קיפוח, ואני אשתמש במלה יותר קשה: יש גם גזענות. כי אם, אדוני, בקיבוץ בית-אורן אחרי השריפה בכרמל הקימו בתים, בנו בתים מחדש, חיברו אותם, אפילו לא עשו תוכניות, תוך חודש וחצי-חודשיים-חצי שנה, בתים מחוברים לחשמל. השכן בעוספיא או בדאליה מסתכל אל בית-אורן, אומר: ריבונו של עולם, אני נולדתי פה, חי פה, עשיתי את כל המוטל עלי, אני לא יכול לקבל חשמל? שם היתה שריפה והם קיבלו חשמל אוטומטית.

שמישהו במדינה הזאת יסביר לי איך הדברים האלה יכולים להמשיך? יש פה נבחרי ציבור, יש פה את סגן השלטון המקומי – יושב-ראש הפורום הקודם, יש ראש מועצה – ראש עיר לשעבר – ד"ר רמזי, יש פה נציגי – הם בולמים את הציבור בעצמם מלפעול בצורה פרטיזנית, ופרטיזנית זה לקום ולהתקומם ולעשות.

אנחנו כבר רואים מה קורה אצל השכנים, מה קורה במקומות אחרים. אי-אפשר כל הזמן להגיד להם: עוד דיון ועוד דיון ועוד נגיע לפתרון, ולצערי – אני אומר לך: אנחנו לא מאיימים ולא רוצים לאיים, שיטפלו ויפתרו את הבעיה לאנשים שם. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. שכיב.
שכיב מוראד שנאן
לא אחזור על אף מלה שידידי, חבר הכנסת מגלי והבה דיבר, ואני מצטרף לכל מלה שהוא אמר. אבל אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לפני הכול לברך על עליית המדרגה בייצוג של משרד הפנים וללעוג לה. למרות שיש לי חברות ארוכת שנים עם ידידי, שוקי אמרני, אבל אנחנו רצינו ששר הפנים יבוא לפה כאדם שמוסמך לתת תשובות, וחבל שהוא לא מסכים לבוא לפה. בפעם שעברה שלחו לנו את סגן מתכנן מחוז חיפה והיום עלינו בדרגת הייצוג ואנחנו מגיעים למצב שכנראה משרד הפנים לא מכבד את הוועדה הזו.
אם באנו "להימרח" עוד פעם, זה חבל על הזמן. אם חבר הכנסת מגלי והבה לא רוצה לאיים, אני רוצה לאיים, שיירשם בפרוטוקול. אנחנו לא נוכל לספוג את זה בצורה כה מעליבה – כל כך הרבה פעמים חוזרים עוד פעם ו"מורחים" אותנו, ועוד פעם ו"מורחים" אותנו. אני מזמין את ועדת הפנים לשכונת אל-זיתוני בעוספיא - - -
היו"ר משה גפני
ועדת הכספים.
שכיב מוראד שנאן
ועדת הכספים, סליחה. גם ועדת הפנים, שהיא גם נוגעת בצורה כזו או אחרת לעניין של היעדר תפקודו של משרד הפנים בעניין הזה. זה דבר ש"נמרח". גם כשאני הייתי במשרד הפנים הפקידות המקצועית שם "מרחה" אותי, וזה דבר שלא יכול להימשך.
אני מבקש שוועדת הכספים תקיים דיון מתחת לכבלי החשמל המתוחים בין הבתים בתוך עוספיא, ושמישהו יקרע את החוט שם ותראה מה יהיה שם.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
שכיב מוראד שנאן
מה, לכמה אסונות אתם מחכים עוד?
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ציון.
ציון פיניאן
הכול נאמר. פשוט נגענו בנקודה חשובה מאוד ובינתיים כולנו לא טיפשים, אנחנו יודעים שלא יהיה מחר חיבור חשמל, אבל לפחות להכשיר את השרץ על-ידי חיבור זמני.
מגלי והבה
טופס 2, כן.
ציון פיניאן
על-ידי חיבור זמני, כי אם לא יהיה חיבור זמני, אז זו בעיה של חס וחלילה – השאלה מתי יקרה האסון.
שכיב מוראד שנאן
ציון, המדינה אשמה בזה שאין תוכניות מתאר שם.
ציון פיניאן
אוקיי.
שכיב מוראד שנאן
ולא המועצות המקומיות ולא אף אחד אחר.
היו"ר משה גפני
זה ברור, ברור.
שכיב מוראד שנאן
זה דבר שנמשך מ-1948 עד היום, על מה אתם מדברים?
ציון פיניאן
השאלה, חס וחלילה, מתי יקרה האסון.
היו"ר משה גפני
כמה דיירים יש שם?
ציון פיניאן
יש כמעט 700 בשני הישובים. עכשיו השאלה היא מתי יקרה אסון, ולא צריך לחכות לאסון ואז להקים ועדת חקירה.
מרזוק קדור
אסון אחד כבר קרה.
שכיב מוראד שנאן
זו הפקרות.
ציון פיניאן
אסון אחד כבר קרה. אבל פשוט לאחר מכן זה ועדת חקירה ויבואו ויקראו את הפרוטוקולים שנמצאים בוועדת הכספים. לכן, צריך למצוא פתרון זמני. פתרון קבוע זה לא מהיום למחר ולא מהיום לעוד חצי שנה. צריך למצוא פתרון זמני.
שכיב מוראד שנאן
לא, תגיד את האמת – המדינה לא רוצה פתרון קבוע.
היו"ר משה גפני
טוב.
ציון פיניאן
אוקיי.
שכיב מוראד שנאן
המדינה לא רוצה שם תוכניות מתאר. היא רוצה להשתלט על הקרקע של הבעלים שלה בצורה לא מכובדת, זו האמת.
היו"ר משה גפני
שכיב, תודה. זאב.
זאב בילסקי
אני מצטרף לדעת חברי.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מי אדוני?
מרזוק קדור
ברשות היושב-ראש, אני חבר המועצה המקומית דאלית-אל-כרמל.
היו"ר משה גפני
אבל אולי נשמע קודם את משרד הפנים. אנחנו פשוט חוזרים על עצמנו, הכול ברור. אנחנו צריכים להתחיל לאיים על הממשלה אם לא נקבל תשובות טובות. כן. שוקי, בוא, תפתור לנו את הבעיה.
שוקי אמרני
טוב, דבר ראשון, אני מתנצל בשם השר שלא יכול להגיע. השר מייחס חשיבות לנושא והוא הנחה את כל הגורמים המקצועיים לעשות כל שניתן, כדי לקדם את הפתרון לחיבור החשמל לאלפי מבנים שנבנו ללא היתר, ונמצאים בסיטואציה משפטית מאוד-מאוד לא פשוטה.
נקודה שנייה שאני רוצה לומר ברקע, אני ממש דוחה, אדוני היושב-ראש, את הפניית האצבע למשרד הפנים. משרד הפנים הוא חלק מהפתרון בכל מה שקשור לתכנון, אבל ישנן סוגיות אחרות שצריך לתת להן מענה, כמו נושאים של מיסוי ונושאים אחרים, שזה לא בדיוק התפקיד של משרד הפנים. לנו אין כלים לתת הנחה במסים לתושב שלא יכול לשלם, פשוט אין לנו את הכלים האלה. ואנחנו תומכים - - -
שכיב מוראד שנאן
שוקי, למה ה"מריחות" האלה?
היו"ר משה גפני
שכיב.
שכיב מוראד שנאן
"בחייאת ראבק", אתה עוד פעם חוזר "למרוח" אותנו?
שוקי אמרני
שכיב, אני רק רוצה לתת את התשובה. תן לי לסיים.
היו"ר משה גפני
שכיב.
שכיב מוראד שנאן
לא, די, אני אין לי כוח לשמוע "מריחות" כבר.
היו"ר משה גפני
שכיב, כן, אבל אני לא הייתי בדיונים הקודמים, אני חייב לשמוע.
שכיב מוראד שנאן
אתה לא היית?
היו"ר משה גפני
לא, ציון ניהל את הישיבות.
שוקי אמרני
אני דווקא רוצה להתחייב כאן - - -
היו"ר משה גפני
מה המסים קשורים לעניין הזה?
שוקי אמרני
אל"ף, אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שמאז הישיבות הקודמות חלה התקדמות רבה מאוד בהרבה מאוד תחומים, שישנם בנושאים האלה, לקראת פתרון - - -
שכיב מוראד שנאן
חובר בית אחד נוסף? על מה אתה מדבר?
מגלי והבה
אפילו חצי בית לא.
שכיב מוראד שנאן
על מה אתה מדבר? בחייך.
שוקי אמרני
תעשה לי טובה, באמת, נו - - -
שכיב מוראד שנאן
מה תעשה לי – אל "תמרח" אותנו. תן תשובות לגיטימיות. מספיק.
שוקי אמרני
אני - - -
היו"ר משה גפני
כן.
שוקי אמרני
כדי לחבר בית צריך - - -
שכיב מוראד שנאן
לא, זה מוגזם. אני הייתי אתם. אני יודע מה זה.
היו"ר משה גפני
אבל, שכיב, תן – אנחנו התקדמנו בהרבה דברים. אולי נתקדם עוד.
שכיב מוראד שנאן
לא התקדמנו בכלום, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
בזה עוד לא.
שכיב מוראד שנאן
אני מכיר את משרד הפנים, הייתי שם שלוש פעמים ב-1995 וב-2001 וב-2004.
היו"ר משה גפני
אני לא הייתי.
שכיב מוראד שנאן
זו תחילת תשובה של "מריחה".
היו"ר משה גפני
רגע, אבל אנחנו - - -
ציון פיניאן
שכיב, אל תהיה מרוקני, תהיה אשכנזי.
שכיב מוראד שנאן
אני מרוקני, אחי, אין מה לעשות.
היו"ר משה גפני
לא, התכוונתי שהתקדמנו בדברים אחרים, אולי נתקדם גם בזה. תן לנו רק - - -
שכיב מוראד שנאן
אה, אולי.
היו"ר משה גפני
בבקשה, כן. הכול התקדם מאז הישיבות הקודמות. איפה אנחנו עומדים עכשיו?
שוקי אמרני
אנחנו עומדים במצב שבו הממונה על מחוז חיפה – יוסף משלב - -
שכיב מוראד שנאן
צריך לפטר אותו.
שוקי אמרני
- - שהוא גם - - -
שכיב מוראד שנאן
אני בתור דרוזי קורא לפטר את אותו ממונה על המחוז.
היו"ר משה גפני
אבל את זה אפשר לעשות לא בפורום - - -
שכיב מוראד שנאן
שהוא גם דרוזי.
שוקי אמרני
אני - - -
היו"ר משה גפני
שנייה, אתה מוסמך לפטר אותו?
שוקי אמרני
אני לא רוצה להתייחס בכלל לאמירה הזו.
היו"ר משה גפני
אוקיי, הלאה, זה היה בהומור.
שוקי אמרני
משלב יוסף – ממונה על מחוז מצוין, עושה עבודה טובה מאוד ומקדם את הדרוזים לא פחות מכמה צעקנים שישנם בתחום הזה.
אני רוצה להמשיך בדברים שלי ולומר, שאני חושב שחל שיפור מאז הישיבות שהיו במסגרת המגבלות של משרד הפנים. ואנחנו נמצאים במשא ומתן גם עם משרד המשפטים, שמונע דברים מסוימים, שלא מאשר דברים מסוימים. כדי לחבר בית אנחנו צריכים טופס 4. כל אחד, אדוני היושב-ראש, כל אחד יודע, יש חוק, החוק אומר: צריך טופס 4 - - -
היו"ר משה גפני
שוקי - - -
שוקי אמרני
כדי שיהיה טופס 4, צריך בקשה להיתר - - -
מגלי והבה
אבל יש גם טופס 2.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה, תנו לי לנהל את הישיבה.
שוקי אמרני
רק שנייה, אני רק רוצה להשלים את המשפט. אני יודע שכולם יודעים את הכול.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שוקי אמרני
כדי לקבל את ההיתר צריך לשלם סכום מסוים. לאנשים אין את הסכום. אנחנו כמשרד הפנים ממליצים, כמדינה - -
היו"ר משה גפני
כן.
שוקי אמרני
- - שהבן-אדם ישלם 25% בלבד ממה שהוא צריך. למה?
היו"ר משה גפני
לשלם על מה?
שוקי אמרני
לשלם עבור החיבור - -
שכיב מוראד שנאן
אגרת רישוי.
שוקי אמרני
- - לקבל את האישור. אנחנו כמשרד הפנים פנינו למשרד המשפטים, אמרנו: אנחנו ממליצים. פנינו למשרד ראש הממשלה שמנסים לקדם כמה דברים, אמרנו: אנחנו ממליצים כמקרה חריג במיוחד.
היו"ר משה גפני
כן.
שוקי אמרני
שזה סיפור לא פשוט. שהבן-אדם ישלם רק 25%, זה הכול. למה את ה-25%? בגלל שגם הוועדה המקומית צריכה כספים מסוימים לנושא.
בעיה שנייה שיש לנו, שאנחנו מנסים להתמודד אתה והמחוז שם עשה סקר מקיף לעבור בית-בית לבדוק – מה הבעלות על הקרקע, מה גודל המבנה, אם ניתן בכלל לעשות מבנה ציבור, בגלל שנוצרה גם סיטואציה שאלה שבנו שם באותו שטח, הם כבר בנו את שלהם. זה שלא בנה, צריך להוריד ממנו, כדי שיהיו שטחי ציבור. סוגיות לא פשוטות, אבל אני אומר: הן פתירות.
ואני יכול לומר לך, בסקר שעשינו, שממש בימים הקרובים בודקים אותו, כדי לוודא את הנתונים: אפשר לארגן למרבית הבתים את קבלת ההיתר. רוב רובם של הבתים, אני יכול לומר, ומדובר כאן בסדר גודל של כמעט 6,700 בתים מכל מיני סוגים. כמעט כולם יכולים לקבל היתר. הגענו למקום הזה, שאנחנו ממליצים לתת את ההנחה. הבן-אדם, בסופו של יום, יצטרך לשלם משהו.

עוד דבר לגבי המדינה – המדינה בחודשים האחרונים - -
היו"ר משה גפני
אתה יכול - - -
שוקי אמרני
- - שמה, אדוני היושב-ראש - -
היו"ר משה גפני
ביקשת להשלים את המשפט - - -
שוקי אמרני
14.5 מיליון שקלים כדי לקדם תוכניות. הנה, בעוספיא קידמנו תוכניות מפורטות בתוך חודש וחצי - - -
היו"ר משה גפני
שוקי, אני מבקש, השלמת את המשפט, אני רוצה עכשיו שתענה לי על שאלות.
שוקי אמרני
בבקשה.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים שיהיה פה דיון אחד אחרי השני ולא נגיע לשום מקום. תגיד לי מהן הבעיות שעומדות היום על הפרק. משרד המשפטים אומר שאי-אפשר לתת הנחה לאנשים?
שוקי אמרני
הבעיות שעומדות על הפרק - - -
היו"ר משה גפני
לא, אני שואל, תענה לי.
שוקי אמרני
אענה לך, כן.
היו"ר משה גפני
משרד המשפטים אומר – מדוע הוא אומר את זה?
שוקי אמרני
משרד המשפטים מתנגד ברמה העקרונית לתת - -
היו"ר משה גפני
הנחות.
שוקי אמרני
- - היתרים אם אין תוכנית מפורטת פעם אחת. פעם שנייה הוא אומר: אתם לא יכולים, אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
מה זה משרד המשפטים? זה משרד הפנים.
ליאת פלד
זה החוק, זה החוק.
שוקי אמרני
זה החוק. החוק קובע. החוק אומר. הדבר השני זה מרכיב של ההנחה - -
היו"ר משה גפני
כן.
שוקי אמרני
- - זאת אומרת, כדי שאנחנו ניתן את ההיתר מישהו צריך לבקש אותו ולשלם אגרה. האגרה עולה כסף. הבן-אדם אומר: אין לי כסף. אנחנו אומרים: אתה יודע מה? תשלם רק 25%.
היו"ר משה גפני
כמה עולה האגרה שם?
מגלי והבה
מס שבח, זו הבעיה.
שוקי אמרני
זה תלוי בגודל הבית.
היו"ר משה גפני
כן, בערך.
שכיב מוראד שנאן
זה בתים שקיימים 40 שנה כמעט.
שוקי אמרני
לדעתי, זה יכול להגיע לכמה אלפים.
ליאת פלד
זה עשרות אלפים.
ליאת פלד
עשרות אלפים.
היו"ר משה גפני
כמה?
ליאת פלד
עשרות אלפים.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
שוקי אמרני
בחלק מהמקרים עשרות אלפים. ואנחנו אומרים: אנחנו מסכימים שתשלמו 25%, שזה חריג ביותר.
היו"ר משה גפני
אבל אתה אומר שזה אותו דבר כמו בשריפה בכרמל. אתה אומרים: אנחנו שלחנו מכתב, מה לעשות? לא שמעו לנו. זאת אומרת, אתה לא אומר שהמדינה פותרת את הבעיה. אתה אומר שמשרד הפנים המליץ לשלם 25%. משרד המשפטים אומר: לא. זאת אומרת, המדינה אומרת: לא.
שכיב מוראד שנאן
אני יכול לעזור - - -
היו"ר משה גפני
לא, רגע.
ליאת פלד
הוא לא אמר לא.
שוקי אמרני
משרד המשפטים היום גם כן מסכים.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע, משרד המשפטים פשוט לא פה. יכול להיות שלא אתן לו לבוא בכלל לפה. הוא יחפש לו ועדה אחרת. עם כל הכבוד, במבחן התוצאה יכול להיות שמשרד המשפטים יקבל פרס נובל לניהול תקין, אבל המדינה נכשלה, מה זה משנה?
שוקי אמרני
אדוני, האזרח צריך לבוא ולהגיש בקשה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שוקי אמרני
שיבוא להגיש בקשה וייקח את הכרטיס.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שוקי אמרני
אני לא יכול לקנות עבורו את הכרטיס.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא נגיע לשום מקום, שלא תהיה אי-הבנה.
מגלי והבה
נכון.
היו"ר משה גפני
אפשר לקבל שני אנשים ממוצעים שבנו שם דירה וצריכים לעבור את כל המסע הזה, שניים כאלה?
שכיב מוראד שנאן
כן.
מרזוק קדור
אני, כבודו.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה. אתה רוצה לדבר נגד משרד הפנים, נגד משרד המשפטים, נגד?
מרזוק קדור
לא, רוצה - - -
היו"ר משה גפני
אתן לך חמש דקות לדבר. אז רגע, אתה רוצה להגיע - - -
שכיב מוראד שנאן
תן לרב גפני להוביל את זה, רגע אחד. בבקשה, תמשיך.
היו"ר משה גפני
שוקי, ברשותך, אנחנו ניקח - - -
שוקי אמרני
כן, בבקשה.
היו"ר משה גפני
ניקח שני דיירים שאתם תבחרו, נעשה ישיבה, לא ישיבה בוועדת הכספים. אזמין אותך, אזמין את משרד המשפטים, מי עוד נוגע לדבר הזה? המינהל? מי עוד?
ציון פיניאן
אולי אפשר שני אנשים עם שני חברי כנסת?
היו"ר משה גפני
עם שני חברי כנסת, בוודאי.
ציון פיניאן
שניהם, שילכו שניהם ביחד.
היו"ר משה גפני
כן, כן, על זה אין מה לדבר.
שוקי אמרני
נציג משרד המשפטים אולי שיבוא.
היו"ר משה גפני
נציג משרד המשפטים. מי עוד? להביא את מנכ"ל משרד ראש הממשלה? זה לא יישאר. הסיפור הזה לא יישאר ככה, אי-אפשר. את הבעיה של החרדים כנראה לא אצליח לפתור במדינת ישראל, את הדרוזים כן. אני הולך לעשות את זה. והבעיה הזאת, משרד הפנים, בסדר, משרד הפנים – אתה גם פה וגם אתה אומר שאתם שלחתם בקשה. משרד המשפטים מתנגד. נשב ביחד ונראה אם אפשר לפתור את הבעיה. אם אי-אפשר לפתור את הבעיה באופן אובייקטיבי, אז כולנו - - -
שכיב מוראד שנאן
אדוני היושב-ראש, אני מבקש רק לעזור לך בדבר אחד קטן. משרד הפנים הקים בשנת 2005 ועדת לגליזציה, שעמד בראשה ד"ר רימון ג'וברן והוועדה התחילה לעבוד ולא הצליחה להגיע לשום פתרון, כי האנשים באים – שים את עצמך גם כן, אני גר בבית 40 שנה ובאים בשנת 2006 - -
מגלי והבה
2012.
שכיב מוראד שנאן
- - לבקש ממני לשלם, לא יודע כמה כסף, בשביל לקנות את הכרטיס ששוקי רוצה למכור לי.
היו"ר משה גפני
טוב.
שכיב מוראד שנאן
הבן-אדם אומר: אני יש לי חשמל, חיברו אותי, שחל חיבר אותי ב-1987 ויש אחרים, וזה ממשיך וממשיך וממשיך וזה לא נגמר.
היו"ר משה גפני
טוב.
שכיב מוראד שנאן
אנשים לא ישלמו.
ליאת פלד
ברשותך, אשמח להוסיף.
היו"ר משה גפני
מי הגברת?
שוקי אמרני
מתכננת מחוז חיפה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת, אתם רוצים, זאת אומרת, לו זה היה - - -
שוקי אמרני
אם זה היה תלוי בנו, אנחנו רוצים לסייע לפתור את הבעיה עכשיו מבחינתנו.
שכיב מוראד שנאן
איך?
היו"ר משה גפני
עכשיו, לגמור.
שוקי אמרני
שיבוא הבן-אדם, שיגיש - -
היו"ר משה גפני
רגע.
שוקי אמרני
- - את הבקשה להיתר, נאשר לו, שיחברו אותו מייד, שהכול מבחינה זו – לרוב אפשר לעשות את זה - - -
היו"ר משה גפני
הוא לא מגיש בקשה להיתר - - -
שוקי אמרני
בגלל שהוא צריך לשלם.
היו"ר משה גפני
ולשלם - - -
שוקי אמרני
ואני לא יכול לשחרר אותו מהתשלום.
היו"ר משה גפני
ולשלם, אומר משרד המשפטים: אי-אפשר להיעתר לבקשת משרד הפנים שהוא ישלם 25%, נכון?
שוקי אמרני
כן.
ליאת פלד
אני רוצה להתחבר לחבר הכנסת שכיב שנאן - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל אין לך הרבה זמן, בקצרה.
ליאת פלד
אני רוצה לתת לדוגמה את אותו פרויקט לגליזציה, שמשרד הפנים מימן, ומימן את אותו אדם שישב במקום וניסה להזמין אנשים להגיש בקשות להיתר והקצבנו המון כסף לזה - -
היו"ר משה גפני
כן.
ליאת פלד
- - למעלה מחצי מיליון שקלים לייצר מצב של מסלול ירוק - -
היו"ר משה גפני
חצי מיליון שקלים.
ליאת פלד
- - והצלחנו לאשר 35 היתרים בלבד מתוך 100 שהגיעו.
שכיב מוראד שנאן
כמה זמן זה פעל, ליאת?
ליאת פלד
אני רוצה להסביר רק מה עוד מונע – סוגיה אחת ששוקי כאן העלה אותה, היא סוגיית התשלום של היטלי השבחה. סוגיה נוספת שחשובה, שמבנים בתוך שטח שמיועד לבנייה בתוכניות מאושרות – קיימים גם מבנים שהם הרבה מעבר לשטח הבנייה המותר. אותו סקר שהממונה על המחוז הזמין וכבר נמצא לקראת סיומו, אותו סקר אמור לתת לנו את הממד של כמה אחוזי בנייה ניתן להוסיף - - -
שכיב מוראד שנאן
הסקר לא מוכן?
מגלי והבה
וכבר עבר שנה וחצי.
ליאת פלד
זה מהוועדה המקומית. אני בוועדה המחוזית, הסקר מוכן בוועדה המקומית.
שכיב מוראד שנאן
יושב-ראש הוועדה המקומית זה אותו ממונה על המחוז.
מגלי והבה
זה הממונה.
ליאת פלד
ובכל זאת, זה גופים שונים.
שכיב מוראד שנאן
במקרה זה אותו אדם.
ליאת פלד
נכון.
ליאת פלד
הסקר הזה אמור לתת לנו את הממד של כמה אחוזי בנייה צריך להוסיף.
היו"ר משה גפני
יש סקר או אין סקר?
ליאת פלד
יש סקר.
היו"ר משה גפני
יש סקר, אז זה בסדר. אז כמה - - -
שכיב מוראד שנאן
הסקר לא עבר מהוועדה המקומית לוועדה המחוזית, זה עוד שם.
ליאת פלד
הסקר אמור לתת את ה - - -
היו"ר משה גפני
כן, הבנתי.
ליאת פלד
רק להסב את תשומת לבכם, גם מי שמוציא היתר בנייה זו הוועדה המקומית ולא הוועדה המחוזית.
היו"ר משה גפני
אז מה הבעיה?
ליאת פלד
הסקר אמור לתת לנו את האפשרות להכין תוכניות שמתגברות זכויות, כדי שעוד אנשים יוכלו להגיש בקשה להיתר ובגינה לקבל חשמל.
היו"ר משה גפני
ולכן, מה את מציעה לעשות?
ליאת פלד
מה שעדיין ימנע בתהליך זה היקפי הסכומים, שאנשים יצטרכו לשלם על בתים שהיו קיימים - - -
היו"ר משה גפני
אז לשלם אמר שוקי.
ליאת פלד
נכון. ואנחנו - - -
היו"ר משה גפני
הסקר בסדר?
ליאת פלד
הסקר מביע את אותן מגמות שאת רוב הבנייה ניתן לאשר, כי רובה נמצאת ב - - -
היו"ר משה גפני
את לא נמצאת בוועדה פה הרבה. את צריכה לדעת שיש לך - - -
ליאת פלד
אני נמצאת כבר חמש פעמים בוועדות.
היו"ר משה גפני
אז בסדר, אני מתנצל, אז את בוודאי יודעת, שבניגוד לחברי הוועדה, יש פה יושב-ראש שמסבכים אותו בקלות. זאת אומרת, הוא מסתבך מייד. את ממש, לכן אני מציע - - -
שי חרמש
אל תתנדב להיות לבד.
היו"ר משה גפני
יש עוד כמה, אבל אני לא רוצה להגיד את שמם. אני רוצה לדעת דברים פשוטים: מה צריך לעשות מבחינתך על מנת שאנשים יקבלו את ההיתר או את חיבור החשמל הזמני אפילו. מה צריך לעשות מבחינתך? סקר יש.
ליאת פלד
סקר יש.
היו"ר משה גפני
תשלום אין – אמר שוקי.
ליאת פלד
תשלום היטלי השבחה זו אחת השיטות להקל על האזרחים - - -
שכיב מוראד שנאן
שני תשלומים, כבוד היושב-ראש, שני תשלומים, שים לב - -
היו"ר משה גפני
מה?
שכיב מוראד שנאן
- - יש תשלום של אגרת הרישוי, זה קניית הכרטיס, ואחרי שאתה קונה את הכרטיס ונכנס למגרש - -
מגלי והבה
מס שבח של אלפי שקלים – יכול להגיע ל-20 אלף ו-30 אלף שקלים.
שכיב מוראד שנאן
- - שם מוכרים גרעינים במחיר אחר.
היו"ר משה גפני
אגרת הרישוי זה - - -
מרזוק קדור
כבודו, כבוד הרב - - -
שכיב מוראד שנאן
אגרת הרישוי זה משרד הפנים. אחרי שאתה מקבל היתר, אתה צריך לשלם היטל השבחה.
היו"ר משה גפני
כמה זה אגרת הרישוי?
מגלי והבה
זה אלפי שקלים – יכול להגיע ל-15– 20 אלף.
שכיב מוראד שנאן
זה לפי גודל הדירה.
היו"ר משה גפני
אגרת הרישוי, שוקי, כמה כסף זה?
שוקי אמרני
זה סכום זניח יחסית בדרך כלל אגרת הרישוי.
היו"ר משה גפני
כמה?
שוקי אמרני
כמה מאות שקלים יכול להיות.
ליאת פלד
לא, למטר מרובע.
שכיב מוראד שנאן
10% זה כמה מאות שקלים? כשאתה מגיש את הזה - - -
שוקי אמרני
למטר רבוע, השאלה כמה, השאלה מה גודל הדירה.
שכיב מוראד שנאן
לפי מטר רבוע, נכון. אז תגיד.
מרזוק קדור
כבוד הרב, אבל זה לא נוגע בעיקר. עניין התשלום, זה מה שנקרא: להסיט את הנושא. אם תרשה לי, כבודו, אז אני - - -
היו"ר משה גפני
ארשה לך, אבל - - -
מרזוק קדור
אני לא יודע מה העניין של התשלום, אנחנו מדברים על חוסר תכנון עשרות שנים. במקרה אני נציג של שתי המועצות עכשיו פה – עוספיא ודאלית-אל-כרמל. יש לנו שם בעיה של חוסר תכנון עשרות שנים.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר.
מרזוק קדור
מבחינתי, אסביר לך מקרה ישיר עכשיו של הבן שלי, חייל משוחרר – אנחנו בשכונה שמתוכננת עכשיו בשלבי תכנון, יש תוכנית מפורטת בשלבי תכנון עכשיו. אני תופס את ההסכמות של צו הוראת שעה של השר בזמנו, משה שחל עד יוני 2006, ואדון פל מכיר את המקרה הזה ספציפית, ואני רוצה לחבר את בני, שגם תופס את המוסכמות שהיו עם שחל עד סוף יוני 2006, ומה לעשות, זה בשטח חקלאי, שעכשיו בשלבי תכנון. וכל הנושא הראשוני שהיה פה בוועדת הכספים, דובר שמה שבטווח הקו הכחול, מה שבשלבי התכנון שיתנו, מה שנקרא: הוראה זמנית.
רמזי חלבי
חיבור זמני.
מרזוק קדור
חיבור זמני, טופס 2.
היו"ר משה גפני
כן.
מרזוק קדור
עכשיו, אם אנחנו נלך לתשלומים, אנחנו בשלבי תכנון, תכנון לוקח שנתיים ואישור תכנון לוקח עוד שנתיים ועוד שלוש שנים. ומה עם עניין הבטיחות? רק בשכונה שלי אצל האחיין שלי- - -
היו"ר משה גפני
אז מה הבעיה? שאין תכנון?
מרזוק קדור
אני אומר לך, יש בעיה בטיחותית שם, משפחה אחת כבר נספתה. רק לפני יומיים עוד בית אחד כמעט הלך, נשרף וכמעט פגע בנפשות שם. אז צריך לתת פתרון - - -
היו"ר משה גפני
הבנתי, תודה.
שכיב מוראד שנאן
זה לא מעניין.
היו"ר משה גפני
מי מנהל "חברת החשמל" במחוז חיפה? מר פל? אתה יכול לתת להם חיבור חשמל זמני?
אברהם פל
אני יכול לתת הכול לפי החוק.
היו"ר משה גפני
אני לא חשבתי שלא לפי החוק. לפי החוק.
אברהם פל
כדי שאוכל לתת חיבור זמני, אנחנו צריכים לקבל היתר בנייה על בית מסוים ושהוא יזמין חשמל ושיהיה לו היתר בנייה. היתר בנייה הוא לא יכול לקבל, כי אין תוכנית מתאר, הוא לא שילם את האגרות ואין לו גרמושקה, אין לו תוכנית ואין לו כלום, אז הוא לא יכול לקבל חשמל – לא זמני ולא.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
אברהם פל
כי מבחינתנו אין לו היתר - - -
שי חרמש
הבית לא קיים.
שכיב מוראד שנאן
התשובה היא לא, כבודו.
היו"ר משה גפני
כן, הבנתי.
שכיב מוראד שנאן
אני סומך על - - -
היו"ר משה גפני
החלק הזה של הקבוע והזמני מבחינתך גם לא כל כך משנה, מכיוון שאם יש תוכניות והכל בסדר, אתה יכול לתת לו קבוע.
אברהם פל
התהליך הוא - - -
היו"ר משה גפני
כי יש לו גרמושקה ויש לו תוכניות, יש לו אישורים והוא שילם אגרות, אז תיתן לו קבוע.
אברהם פל
אדוני היושב-ראש, התהליך שהוא מזמין – בית לוקח לבנות איזה שנה-שנתיים, גם אנחנו לפעמים צריכים לבנות תשתית לחבר את כל השכונה, אז ברגע שיש לו היתר להקים את הבניין - -
היו"ר משה גפני
כן.
אברהם פל
- - אז הוא פונה, מה שנקרא, ואני נזכר פה: טופס 2, ועל בסיס זה אנחנו קובעים גם את האגרה לחשמל, גם בונים את התשתית - - -
היו"ר משה גפני
אין לכם שם תשתית?
אברהם פל
חלק יש וחלק אין. חלק יש כי היה משהו - - -
היו"ר משה גפני
החלק זה 20% שיש? או 80%?
אברהם פל
חיברנו כמה מאות יחידות דיור לפי, מוזכר פה - -
שי חרמש
צו שחל.
אברהם פל
- - היה צו שחל.
היו"ר משה גפני
שזה על-פי החוק.
אברהם פל
צו שחל אומר, שטבעות בתוך הישובים, בתוך הקו הכחול שלהם - -
שי חרמש
כל מה שבמתאר.
שכיב מוראד שנאן
בתוך הקו הכחול, זה משהו כזה - - -
אברהם פל
- - שבשטח השיפוטי של היישוב, כשעוד אין עוד אין תוכניות מפורטות, תוכנית מתאר, או יש תוכניות בהפקדה, שאין תוכניות בהפקדה, ראש המועצה יכול לתת אישור לפלוני ואלמוני אם זה - -
שכיב מוראד שנאן
אפשר לשאול שאלה?
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה.
אברהם פל
- - היה בא ל"חברת החשמל" מבחינתנו זה היה כמו טופס 4.
היו"ר משה גפני
וכל הבתים האלה בצו של שחל קיבלו חיבור חשמל או שיש כאלה שלא קיבלו?
אברהם פל
חלק לא קיבלו, שנמצאים בפארק הכרמל - -
היו"ר משה גפני
כן.
אברהם פל
- - וכשהיינו צריכים לבנות עליהם רשת, לא קיבלנו אישור ממשרד הפנים לבניית תשתיות חשמל מחוץ לקו שהיה שייך למשרד הפנים.
שי חרמש
גפני, כל מה שרצינו זה הארכת התוקף של צו שחל.
היו"ר משה גפני
רגע. למה לא נותנים להם אישור לבנות שם את התשתיות של החשמל?
ליאת פלד
זה גן לאומי – פארק הכרמל. מדובר בגן לאומי. בעצם, מה שאנחנו מכוונים אליו, מוסדות התכנון - -
שכיב מוראד שנאן
כמה בתים כאלה, ליאת, יש?
ליאת פלד
- - זה כדי שיהיה תכנון ובנייה ולא בנייה ותכנון.
מגלי והבה
בודדים.
ליאת פלד
ומה שהציע כאן החבר – והוא באמת חבר, הוא מגיע לוועדות התכנון ואנחנו מכירים – מר קדור, הוא בעצם מצהיר על מצב שאנשים בונים גם במקומות שאינם מתוכננים - -
היו"ר משה גפני
לא, אבל - - -
ליאת פלד
- - אף שיש חלופות בתחום היישוב.
שי חרמש
גפני, על זה ויתרנו, על הפארק ויתרנו כבר. באנו ואמרנו: על הפארק ויתרנו מראש, מגלי ואני ושכיב, כשהעלינו את הנושא, באנו ואמרנו: יש תקנות שחל, תאריכו את תקנות שחל ואחרי זה נראה מה עושים. חזרנו כרגע ארבעה חודשים לאותו מקום שהתחלנו.
שכיב מוראד שנאן
לא, שיבטלו את תקנות שחל.
שי חרמש
התחלנו בפברואר, אנחנו במאי, נמצאים באותו מקום בחזרה.
היו"ר משה גפני
מה שאת אומרת - -
שי חרמש
שמעת?
היו"ר משה גפני
לא, לא שמעתי.
שי חרמש
אגיד לך את זה אחרי זה עוד פעם.
היו"ר משה גפני
נו, בסדר, אתה לא צריך להגיד לי עוד פעם, שמעתי בפעם הראשונה. מה שאת אומרת זה שהתשובה שלילית.
שי חרמש
כן.
שכיב מוראד שנאן
ברור.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מה שאברהם פל אמר זה שלעולם לא תתנו שם אישור לבנות תשתיות.
ליאת פלד
ממש לא התכוונו לזה.
אברהם פל
לא, לא, לא. אני הפרדתי בין שני דברים.
ליאת פלד
ממש לא. הוא הפריד - - -
אברהם פל
צו שחל התייחס אך ורק - - -
שי חרמש
הסכמנו.
היו"ר משה גפני
אני שואל שאלה לגבי מה שאמרת.
ליאת פלד
ברשותך אדוני, אני יכולה להתקרב כדי להראות לך את הגבולות?
היו"ר משה גפני
לא, לא, אני לא אבין, לא אבין. תצטרכי להגיד לי בעל-פה. אני שואל שאלה לגבי התשתיות שמנהל "חברת החשמל" דיבר עליהם.
ליאת פלד
כן.
היו"ר משה גפני
הוא אמר ששם הוא לא יכול לעשות את התשתיות. שאלתי אותו: למה אתה לא עושה תשתיות גם על האחרים? אז הוא אמר: בגלל שמשרד הפנים לא נותן לו אישור. שיעשה תשתיות רק על הקטע שעליו דיברתי. שאלתי אותך, אמרת: לא ניתן לו אישור – אני אומר את זה בשפתי - - -
אברהם פל
רגע - - -
מרזוק קדור
זה המצב שלי.
אברהם פל
אדוני היושב-ראש - - -
ליאת פלד
במקומות מסוימים - - -
אברהם פל
אדוני, תן לי להשלים משפט. הפרדתי בין שני דברים - -
היו"ר משה גפני
כן.
אברהם פל
- - חלק בתוך השיפוט של היישוב ששם בחלק מהמקרים בנינו תשתיות, אבל במשך השנים - - -
היו"ר משה גפני
מה זה בחלק?
אברהם פל
זאת אומרת שבנינו תשתיות וחיברנו לפי צו שחל שבזמנו לא היתה תוכנית מתאר או בהפקדה.
היו"ר משה גפני
מה זה חלק?
אברהם פל
טבעות, יישובים, בתים.
היו"ר משה גפני
ששם עשיתם הכול?
אברהם פל
שם בנינו גם רשתות וחיברנו - -
מרזוק קדור
זה בתחום השטחים החקלאיים, כבודו.
אברהם פל
- - לקוחות, צרכנים, כי בשבילנו אישור של המועצה פירושו טופס 4.
היו"ר משה גפני
טוב.
אברהם פל
יש מקרים, אני לא יודע, היו, לא היו זיופים, ביטלו את צו שחל ומ-2006, אנחנו כבר לא יכולים לחבר לפי הייעוץ המשפטי, צו שחל כבר לא תופס. במשך הזמן - - -
היו"ר משה גפני
אוקיי. למה צו שחל לא תופס?
אברהם פל
כי אמרו שזה לא חוקי.
שי חרמש
כי הוא בטל.
מגלי והבה
הצו פג תוקף.
שכיב מוראד שנאן
פג תוקפו.
שי חרמש
ביקשנו להאריך אותו – פג תוקף.
אברהם פל
פג תוקפו. עכשיו, מה שקורה - - -
מרזוק קדור
גם אז הוא היה נגד החוק.
אברהם פל
רגע, תנו לי להשלים עוד משפט - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, אתה לא יכול.
שכיב מוראד שנאן
כמה התחלות היו שלא סוימו כתוצאה מזה שהתוקף פג?
אברהם פל
אם אני זוכר טוב, חיברנו יותר מ-1,600 דירות בשני היישובים: בדאליה ובעוספיא.
היו"ר משה גפני
אני יכול להמשיך איפה שהפסקת?
אברהם פל
כן.
היו"ר משה גפני
צו שחל בטל.
אברהם פל
כן.
היו"ר משה גפני
פג תוקפו.
אברהם פל
כן.
היו"ר משה גפני
אם לא היה פג תוקפו, כמה הייתם יכולים לחבר עוד? בערך.
אברהם פל
עכשיו, זו שאלה - - -
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לענות על השאלה?
אברהם פל
אני לא יכול להגיד לך במספרים.
היו"ר משה גפני
בערך. ממש בלי התחייבות.
אברהם פל
אגיד לך מה הבעיה של - - -
היו"ר משה גפני
שני בתים? 100 בתים? 1,000 בתים? כמה? אם לא היה פג תוקפו של צו שחל?
אברהם פל
יש פה נציגים של היישוב ויש פה נציגים של משרד הפנים. צו שחל התייחס אך ורק לטבעות שאין תוכנית מתאר ושאין תוכנית מתאר בהפקדה. בחלק מהמקרים כבר יש תוכניות מתאר בהפקדה, שצו שחל לא היה תופס. זאת אומרת, בית על ידו – אחד שקיבל לפי צו שחל, לפי החוק של היום הוא צריך להביא כמו כל אזרח במדינת ישראל היתר ממשרד הפנים, מוועדת בניין ערים של רכס הכרמל, שהוא בנה כדת וכדין.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אם למישהו לא היה בכלל לא תוכנית מתאר ולא כלום, אז היה לו צו שחל. אבל אם למישהו יש תוכנית מתאר ויש לו הכול, אז לא היה חל עליו צו שחל?
אברהם פל
צו שחל לא תופס.
שכיב מוראד שנאן
אין לו כלום. הוא אזרח מדינת פלסטין.
אברהם פל
אני מסביר עוד פעם, יכול להיות ששכן קיבל לפי צו שחל, כי בזמן שהוא בנה לא היתה תוכנית מתאר לא בהפקדה ולא מאושרת. מאז עברו 20 שנה. ב-20 שנה יכול להיות שלבית על ידו כבר יש תוכנית מתאר וצו שחל כבר לא תופס.
היו"ר משה גפני
איך היה אפשר לעשות צו שחל כזה שהוא מנוגד לחוק?
אברהם פל
אני לא מתעסק בחוקים. אני מתעסק בחשמל.
מגלי והבה
למה לא?
היו"ר משה גפני
כי הוא מנוגד לחוק.
מגלי והבה
כן, אבל עשו אותו כדי לפתור בעיה.
היו"ר משה גפני
יפה. זאת אומרת, שאפשר גם כשיש חוק, כשאומרים: חוק, חוק, חוק, אז אפשר לפתור בעיה.
מגלי והבה
אפשר, ודאי, ודאי.
שי חרמש
אם היו מאריכים את הצו, הדיון הזה היה מיותר.
היו"ר משה גפני
תראה, אם אין ברירה נחזיר את שחל.
שכיב מוראד שנאן
צריך לקרוא לזה היום: צו עוזי לנדאו.
אברהם פל
אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר משה גפני
כן, מה?
אברהם פל
"חברת החשמל" מעוניינת לחבר את כל הבתים שיש מצב - - -
היו"ר משה גפני
כן, זה בסדר, גם אני.
שכיב מוראד שנאן
מפה היית צריך להתחיל ולא להוות מגן, עורך-דין של משרד הפנים.
אברהם פל
אבל, אדוני, אני - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, מה אתה רוצה ממנו?
שכיב מוראד שנאן
בסדר גמור.
אברהם פל
מה שאתה רוצה, אבל אני אומר מה שאני חושב.
היו"ר משה גפני
הוא לא. הוא בסדר. מי שאשם זה אנחנו, לא הוא.
שי חרמש
מה אתה רוצה ממנו? תן לו את צו שחל, הוא יחבר לך - - - מה אתה רוצה ממנו?
היו"ר משה גפני
זה שנתנו לשחל לעזוב את הכנסת ואת התפקיד ושמנו את עוזי לנדאו שר האנרגיה, אז הסתבכנו. צריך להחזיר אותו.
שכיב מוראד שנאן
או את אלי ישי, שר הפנים.
היו"ר משה גפני
מה אלי ישי שר הפנים, מה עכשיו? מה אתה רוצה שאני אעשה?
מגלי והבה
תחליף אותו.
שכיב מוראד שנאן
גם זה חלק מהתסבוכת.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא שר הפנים פתר שם את הבעיה, זה שר האנרגיה.
מרזוק קדור
שר האנרגיה.
שכיב מוראד שנאן
באישור משרד הפנים דאז.
מרזוק קדור
זה היה שר האנרגיה.
שכיב מוראד שנאן
בהסכמת משרד הפנים.
שוקי אמרני
אדוני היושב-ראש, משפט אחד לומר - - -
היו"ר משה גפני
שוקי, אתן לך עשרה משפטים. אני רק רוצה שתדע, אתם נושאי הדגל. "חברת החשמל" כל הכבוד לה, משרד האנרגיה ומשרד – כל הכבוד להם. אתם נושאי הדגל, אתם לא אשמים בעניין הזה, אתם לא אשמים. יש אפשרות למשרד הפנים לבוא ולהגיד: אנחנו פועלים, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, פנינו, ביקשנו, עשינו ויצאתם ידי חובה וזה בסדר, ויש אפשרות לקחת את הנושא מכיוון שאין תוכניות לאף ממשלה, כפי שאני מכיר את הממשלות בישראל, להרוס את הבתים האלה. אין תוכנית כזאת. אם היתה תוכנית להרוס את הבתים, אני יודע באיזו ממשלת ישראל ביתנו או ב-. לא ישראל ביתנו, סליחה - - -
שכיב מוראד שנאן
מיכאל בן-ארי – כזה ראש ממשלה.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, לא. לא התכוונתי לשום דבר. אם היתה איזו תוכנית של מישהו להרוס את הבתים האלה, ניחא. אין תוכנית. אלא אם כן אדבר עם שר הפנים היום אחר הצהריים והוא יגיד לי בסוד שיש איזו תוכנית של מישהו, אז אני יורד מהעניין. אם רוצים להרוס, אז שיהרסו.
רמזי חלבי
הוא לא חשוד בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
לא, אני יודע שלא. אני אומר: אם אין, ולפני דעתי אין תוכנית להרוס את הבתים האלה, צריך למצוא פתרון כדי להתגבר על הביורוקרטיה. לא רק שצריך להתגבר על הביורוקרטיה, מתברר שהיתה לפני 20 שנה אפשרות למצוא פתרונות יצירתיים ולחבר את הבתים לחשמל, וקוראים לזה: צו שחל. שחל לא נמצא בכנסת כבר עשרות שנים. הוא היה חבר טוב שלי, ואנחנו מזכירים אותו עכשיו לטובה, אני לא ידעתי את זה מראש.
שכיב מוראד שנאן
ייבדל לחיים ארוכים.
היו"ר משה גפני
כן, כן. אני רוצה שיזכירו גם את אלי ישי בעוד 20 שנה, שהוא פתר את הבעיה. זאת האפשרות השנייה, לקחת פיקוד, לקרוא לכולם ולהגיד להם: האנשים גרים שם, אין תוכניות להרוס את זה, אנחנו לא יכולים פעם אחר פעם אחר פעם לעשות את זה.
עכשיו, אם לא יעשו את זה, אז אנחנו ניקח את העניין. כשאנחנו ניקח את העניין, אז אנחנו נגיד: תשמעו, הבעיה הזאת לא נפתרת, לא ייפתרו עוד הרבה בעיות. וכל משרד שיהיה נוגע בדבר יגיע לפה לוועדה, נגיד לו: רגע, רגע, רגע, תגיד מה התקדמת? ושום דבר לא יזוז במשרדים האלה ויש לנו את האפשרות לעשות את זה. תחליטו מה אתם עושים.

אני מצטער, אני רותח מזעם על משרד המשפטים, אני סתם מדבר אתכם כך, אתם פה. אני רותח מזעם. יושב משרד המשפטים ואומר אי-אפשר ושלום על ישראל. הוא הוזמן לוועדה הזאת.
מגלי והבה
- - -
היו"ר משה גפני
הוא לא בא, שלום על ישראל. הוא צדיק הדור, הוא מגן על החוק והוא מגן על המשפט - - -
שכיב מוראד שנאן
לא, הם לא מבינים שהם לא צד בעניין, אתה מבין.
היו"ר משה גפני
נכון, הם באמת לא צד בעניין. תאמין לי, אבל שיישארו בצד. מה הם מתערבים בכלל?
שכיב מוראד שנאן
כן.
היו"ר משה גפני
בא משרד הפנים, הוא הרלוונטי לעניין, הוא אומר: אני רוצה לפתור מאגרות או לתת הנחה באגרות. דובר על בניינים שהיו הרבה זמן. שוקי, תעזור לי לצאת מהתסבוכת הזאת, אני מבקש ממך.
שוקי אמרני
אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני מתכוון למה שאני אומר, הכוונה שלנו במשרד הפנים לעשות כל שניתן כדי לפתור את הבעיה הזו. חשוב לי גם לציין, אדוני היושב-ראש, שזה לא כדי להתחמק - - -ישבתי עם הממונה על המחוז - -
היו"ר משה גפני
כן, אני יודע.
שוקי אמרני
- - כדי לפתור את הבעיות. אני מכיר את המגזר היטב, יש לי הערכה רבה מתוך רצון אמיתי לסייע. ביקרתי בשתי המועצות כאן, הייתי במקום מתוך רצון אמיתי לסייע, מהמקום שלי, גם מההיכרות שלי את הנושא של השלטון המקומי וגם הייתי שמונה שנים יושב-ראש ועדה מחוזית, מכיר את המטריה היטב.
חשוב להבין שני דברים בקטע הזה, ואם לא יבינו את זה ויטילו את האשמה על משרד הפנים, אז יהיו עוד דיונים ותטילו – השר הזה או השר האחר – אל"ף, הוועדה המחוזית זה 18 אנשים, בין 18 האנשים האלה יש שני נציגים ממשרד הפנים. נכון שאנחנו מובילים את התהליכים, אני לא מזלזל ביכולות של משרד הפנים, אבל עדיין זה שניים מתוך 18.
שכיב מוראד שנאן
שוקי, תסכים אתי שבוועדות המחוזיות על-פי ליאת יישק דבר. אלכס שפול וליאת הם מתכנני המחוז, הם אלה שמובילים את הוועדה. עזוב אותך מ-18.
שוקי אמרני
אתה צודק, שכיב, אתה מכיר את המטריה. אתה צודק, למשרד הפנים יש השפעה. הייתי יושב-ראש ועדה מחוזית, ולפעמים גם קיבלו החלטה אומנם - - -
שכיב מוראד שנאן
אתה חבר שלי, אתה מאלץ אותי לדברים לא לכבודך.
היו"ר משה גפני
לא האשמתי את משרד הפנים.
שוקי אמרני
אני לא מאלץ, עכשיו, אני רוצה לפתור את הבעיה. אני רוצה לפתור את הבעיה. ומה שאני אומר: תן לי – באופן אמיתי אני מדבר ואלה שמכירים אותי, אני לא מדבר סתם – את הכלים כדי שאוכל לפתור את הבעיה.
היו"ר משה גפני
אוקיי, מה אתה צריך?
שוקי אמרני
מה שאני צריך – הסכמה של משרד המשפטים לנושא של האגרות.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שוקי אמרני
הנכונות של - - -
היו"ר משה גפני
מי במשרד המשפטים מטפל בזה?
שוקי אמרני
לא זוכר את השם של הבן-אדם שמטפל בזה.
מרזוק קדור
שרית דנה.
שוקי אמרני
בעיקרון שרית דנה מובילה את ה - - -
שכיב מוראד שנאן
אתה יודע מי זאת שרית דנה, היועצת המשפטית של משרד הפנים לשעבר.
שוקי אמרני
היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לנושא תכנון. אנחנו צריכים לקבל את האוקיי - - -
שכיב מוראד שנאן
תגיד שהיא היתה היועצת המשפטית של משרד הפנים.
שוקי אמרני
כן, בהחלט, אמרת את זה, בהחלט, היא היתה היועצת המשפטית של משרד הפנים.
זאב בילסקי
חבל שהיא לא של משרד אחר.
שוקי אמרני
היא היום שם ואנחנו צריכים לקבל את האישור של משרד המשפטים לנושא הזה.
שכיב מוראד שנאן
בית-דין לא ייתן אישור.
שוקי אמרני
ואנחנו בסופו של יום צריכים שאנשים יבואו ויגישו את הבקשה, ואם הם צריכים לשלם משהו, שישלמו את הקצת הזה, את הקצת הזה שישלמו אותו.
מרזוק קדור
תן אישור, אנחנו נדאג שכולם ישלמו. רק תנו אישורים זמניים.
שוקי אמרני
אז אין לכם ויכוח אתנו.
מרזוק קדור
אני רוצה לשלם עכשיו. תביא לי אישור.
שוקי אמרני
אז אני אומר לך, אדון, כדאי שתקשיב, בנתונים שלנו ישנם 2,000 - - -
שכיב מוראד שנאן
מרזוק, אל תדבר על הרישוי, זה עדיין לא מס השבח.
שוקי אמרני
ישנם 2,000 יחידות דיור שיש להם היתר, שיבואו, יגישו את הבקשה ויקבלו את ההיתר. יקבלו. צריך לשלם.
מרזוק קדור
בוא נפתור את הבעיה – בוא תעשה פתרון כולל לבעיה.
שוקי אמרני
אבל אתה רוצה פתרון כולל, אני אומר לך: יש לנו כבר 2,000 יחידות דיור שיש להם היתר, אפשר לקבל - - -
מרזוק קדור
אלה יש להם חשמל, הבתים האלה מחוברים לחשמל, אדוני.
ליאת פלד
לא, יש כאלה שלא מחוברים - -
שוקי אמרני
כן, אבל בלי - - -
ליאת פלד
- - ואין להם תוכניות מאושרות.
שוקי אמרני
יש גם כאלה שלא מחוברים באופן מסודר ויכולים לקבל את ההיתר.
ליאת פלד
- - -
מגלי והבה
אתה מחבר שני דברים יחד: זו סוגיה, זו בעיה שאתה מדבר עליה של רישוי הבתים שמחוברים לחשמל בדרך אחרת, זו מטרה אחת.
שוקי אמרני
- - -
מגלי והבה
אבל לא פתרת את הבעיה של אלה שאנחנו כבר דנים עליהם שלוש ישיבות ו-25 שעות במועצות - - -
שוקי אמרני
אבל אני נותן לך פתרון, בעוספיא - - -
מגלי והבה
אתם מנסים להתחכם פה.
שוקי אמרני
לא, אני רוצה לתת תשובה, תנסה להקשיב לי - - -
מגלי והבה
אני מקשיב מצוין.
שוקי אמרני
בעוספיא למשל - - -
מגלי והבה
את בעיית הבתים המחוברים אנחנו אפילו לא מעלים.
ליאת פלד
שוקי, תן לי לדבר.
שוקי אמרני
רגע, בעוספיא למשל, קודמה עם המועצה תוכנית ותוך תקופה, תוך חודש וחצי, ליאת אומרת, התוכנית תאושר, וכמה יחידות יש שם?
מגלי והבה
אתה מנסה פה לפתור - - -
ליאת פלד
450 יחידות. מזה מספר חודשים, מאז - - -
שכיב מוראד שנאן
אתחיל מזה, ליאת - - -
היו"ר משה גפני
שנייה. שרית, דנה אומרת שאין לה בקשה להנחה של משרד הפנים.
שוקי אמרני
מה פירוש "אין בקשה"?
היו"ר משה גפני
אין בקשה. הרי המלצתם - - -
שכיב מוראד שנאן
לא ביקשו מהם לאשר הנחה.
היו"ר משה גפני
המלצתם להנחה. היא אומרת שאין - - -
שוקי אמרני
שוחחתי היום עם הממונה על מחוז, יושב-ראש הוועדה המחוזית עדכן אותי שמבחינתנו בפורומים שהיו שם המלצנו, המשרד המליץ לתת הנחה, אנחנו רוצים לקבל את האישור.
היו"ר משה גפני
(שיחה טלפונית עם שרית דנה – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה)
אומר שוקי אמרני שהמשרד המליץ לתת הנחה. בסדר. טוב, אז תהיה לך על השולחן בקשה ממשרד הפנים, תהיה לך.
שכיב מוראד שנאן
שוקי מתחייב להעביר.
היו"ר משה גפני
(שיחה טלפונית עם שרית דנה)

אבל עם כל הכבוד, אני יושב – מה שאני רוצה ממך, זה שנציג של משרד המשפטים יהיה בדיון. בסדר, אז מה שאני מבקש לעשות – שוקי אמרני יעביר לך את הבקשה. אקיים דיון, אבקש ממך שתבואי לישיבה. לא, שאת תבואי. אבל עם כל הכבוד, זה לא לפתור בעיה של החרדים. לחרדים אי-אפשר לפתור את הבעיה, אבל של הדרוזים אפשר לפתור.
שכיב מוראד שנאן
אתה יודע, יותר מכל אחד אחר כמה זמן אנחנו - - - אתה יודע שאני אוהב אותך, זה המזל שלך.
שוקי אמרני
"מת" לפתור את הבעיה.
שכיב מוראד שנאן
"בחייאת רבאק" - - -
היו"ר משה גפני
(שיחה טלפונית עם שרית דנה)

אפשר, אפשר. לא, אני רוצה אותך. אני צריך פה רעיון יצירתי, הסיפור לא פשוט. בסדר, אני עושה ישיבה עם משרד הפנים, עם אנשי משרד המשפטים – את הבניינים האלה לא יהרסו – וגם משרד האנרגיה.
בסדר, אבל זה עשרות אלפי שקלים, לא כולם יכולים. אקיים את הדיון הזה. לא אתן לזה – ואני צריך אותך בעניין. צריך אותך בעניין. שוקי יעביר לך את החומר, כן. הוא יעביר. הוא שומע אותי, הוא יעביר לך את החומר. קיבלת את ההודעה ממני? להתראות, תודה רבה.
חבר'ה, אני לא ממשיך את הישיבה. מה שאני מבקש כך: אני מבקש שתעביר לשרית דנה את הבקשה, את ההמלצה של משרד הפנים.
שוקי אמרני
אוקיי.
היו"ר משה גפני
אעשה ישיבה. אני לא יודע, אנחנו נתאם את זה כולנו יחד. תנסו להתקדם. אני נותן לכם שבועיים. תנסו להתקדם. אל תכניסו אותי לעניין, זה לא התפקיד של הוועדה. באמת זה לא התפקיד של הוועדה. אבל אם לא תהיה ברירה הוועדה הוכיחה את עצמה, שהיא נכנסת לבעיות לא לה, כדי לפתור אותן.
שכיב מוראד שנאן
אבל עד אז, אדוני היושב-ראש, לא מעבירים שום דבר למשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
רק רגע, על זה נעשה התייעצות בינינו, למה אתה צריך לאיים?
שכיב מוראד שנאן
בסדר.
שי חרמש
גפני, שאלה לי: יש את הסוגיה של הארכת תוקף תקנות שחל, זה לא אמרני.
היו"ר משה גפני
מי זה?
מגלי והבה
משרד המשפטים.
מרזוק קדור
זו שרית דנה.
שי חרמש
יתכן גם שיורים למטרה לא נכונה, כי בדקה, "ones" אנחנו פותרים כרגע תוקף הארכת תקנות שחל, אמרני יכול ללכת הביתה לעבוד.
שכיב מוראד שנאן
נראה לך שזה יפתור את העניין?
שי חרמש
תראה מי אחראי שם.
היו"ר משה גפני
נראה לי, אתה יודע, נראה לי שאתה עולה חדש מ - - -
שי חרמש
לא, נולדתי בארץ.
היו"ר משה גפני
גם אני. אז זהו, בוא נדבר רגע כמו שני אנשים שנולדו בארץ.
שי חרמש
כן, בוא, "חאלס".
היו"ר משה גפני
מי שצריך לפתור את הבעיה זה משרד הפנים יחד עם משרד המשפטים, אבל צריך לקחת את זה כמו טרקטור.
שי חרמש
זה אתה.
היו"ר משה גפני
שוקי, שרית דנה תיכנס לעניין. היא אמרה לי שהיא תיכנס לעניין. תעביר לה את החומר, תגיד לה גם על צו שחל. אני לא מתכוון להרפות ממנה, היא גם הבינה ממני. אפשר להרחיב את צו שחל, אם אכן הוא פותר את הבעיה.
שי חרמש
זה הפורום היחיד הזמין.
רמזי חלבי
צריך אותו.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שי חרמש
- - -
היו"ר משה גפני
אבל שי, אתה - - -
מגלי והבה
תן לו, תן לו, הוא עושה את זה בסדר.
שי חרמש
בסדר.
היו"ר משה גפני
זה תלוי רק בדבר אחד: כמה נהיה עקביים.
מגלי והבה
נכון.
היו"ר משה גפני
זה הכול. כמה הם ייקחו את זה ברצינות ומשרד המשפטים ייקח את זה ברצינות. עכשיו, אני מעריך שייקחו את זה ברצינות ושצריך לפתור את הבעיה הזאת, זה כבר מתחיל להימאס לי, דיון שלישי בוועדה. פשוט מתחיל להימאס לי. אז במקום שאנחנו נרוץ אחריהם, הם יצטרכו לרוץ אחרינו. אבל אני לא אומר שום דבר, אני לא רוצה לאיים כלום.
מגלי והבה
לא, אנחנו לא מאיימים.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה להגיד מלה, במיוחד שהשר אלי ישי ואני חברים מאוד טובים, ואני חושב שהוא שר מצוין. ושר המשפטים – מה שר המשפטים? איזו מפלגה הוא? לא זוכר. טוב, לא חשוב. לא חשוב.
שכיב מוראד שנאן
שר המשפטים – שר על, שר על לענייני חוץ.
שי חרמש
- - -
היו"ר משה גפני
סתם, אני חוזר בי מהכול. הסתבכתי.
שי חרמש
להוריד מהפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
להוריד מהפרוטוקול. בדיוק. לא קשור לשרים.
שכיב מוראד שנאן
אני מבקש גם להוריד מהפרוטוקול את המשפט שאני קראתי לפטר את הממונה על המחוז - - -
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, אתה צודק מאה אחוז, עשית בשכל, כל הכבוד.
שי חרמש
את מי? את מי?
היו"ר משה גפני
לא חשוב.
שי חרמש
לא שמעתי.
היו"ר משה גפני
גמרנו, לא לפטר אף אחד.
זאב בילסקי
אתה יודע מה, אולי נוריד את כל מה שהיה עד עכשיו ונתחיל מהתחלה.
שכיב מוראד שנאן
משפט אחד, זאביק?
היו"ר משה גפני
שוקי, אני בונה עליכם. באמת. אני לא מאשים אף אחד.
שוקי אמרני
אני יכול להבטיח לך שאעשה מבחינתי את כל מה שניתן בכל מה שקשור למשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
לבדוק הרחבה של צו שחל גם עם היועצים המשפטיים שלכם, עם שרית דנה, עם משרד המשפטים. אתה רואה שמצאנו פתרון.
מגלי והבה
אל תפתור את הכל – אתה רוצה לפתור את הרישוי - -
היו"ר משה גפני
כן, לפתור קטעים.
מגלי והבה
- - אתה רוצה רישיונות לכולם - -
שי חרמש
את כל השאר לא תפתור.
מגלי והבה
- - קודם בוא תפתור, שיהיה לאנשים אור, שיהיה להם חשמל.
היו"ר משה גפני
כן, כן, לפתור קטעים.
מגלי והבה
אחר כך נפתור את - - -
שכיב מוראד שנאן
תן חשמל - - -
היו"ר משה גפני
לא אתה, אני אומר לפרוטוקול, לא אתה אשם במצב.
מגלי והבה
לא, בטח שלא.
היו"ר משה גפני
בוודאי לא באופן בלבדי. אין מציאות כזאת. זאת מדינה שעומדת בעניין. עכשיו אני נותן לכם שבועיים, תפתרו את הבעיה, לפחות קטעים וזה בסדר, אני לא רוצה יותר את הדיונים האלה. במידה וזה לא נפתר, תגיד לי.
אתה עומד בפני קשיים שאתה לא יכול להתגבר עליהם, אזמין לישיבה את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, נביא את לוקר, נביא את שרית דנה, אתה, אני יודע, אם יצטרכו עוד אנשים ממשרד הפנים, משרד האנרגיה, אני מבין שגם עוזי לנדאו בעניין, "חברת החשמל" בכל מה שנלווה. אני רוצה להימנע מהישיבה הזאת – בגלל שאם אני כבר הולך לישיבה הזאת, אז לא נוכל להעביר פה דברים של המשרדים, הרי יבואו החברים ויגידו: גפני, מה, אתה קונילמל, מספיק שאתה נראה ככה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
מגלי והבה
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30.>

קוד המקור של הנתונים